Se alla Rubriker

Religion, Kristendom, Bibelkunskap & Handböcker

Apostlagärningarna Breven Uppenbarelseboken. Nya Testamentet på vår tids språk Del 2.. Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens Bokförlag, 1965. Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens Bokförlag, . 430s. Klotband. Stämpel på försättsbladet. Bandet något slitet.
Ny översättning med förklarande noter.
ID Nr: 207879, SEK 130.

Bibel-atlas. En handbok för religionslärare och bibelvänner utarbetad av Schulrat D:r Frohnmeyer och D:r I. Benzinger.. Aktiebolaget Ljus, Stockholm, 1905. 179s. Inbunden. Gott skick. 500 afbildningar med förklarande text.
ID Nr: 207873, SEK 300.

De fyra evangelierna Med bilder av målningskonstens främste. Svenska Journalen, Stockholm, 1930. Svenska Journalen, Stockholm, . 140s. Halvklotband. Nött i kanterna. Några sidor vikta. Annars ett fint exemplar.
Bildurvalet har verkställts av Henrik Cornell.
ID Nr: 207875, SEK 150.

Evangelium enligt Matteus. Gebers, 1965. Gebers, . Illustrerad av Björn Jonson. 133s. Linneband med skyddsomslag. Titelbladet saknas. Skyddsomslaget något slitet. Enstaka fläckar inuti boken. Annars ett fint exemplar.
I överensstämmelse med översättningen av 1917
ID Nr: 207869, SEK 125.

Gamla Testamentets apokryfiska böcker I överensstämmelse med den av konungen år 1921 gillade och stadfästa översättningen. P. Herzog & Söner, Stockholm, 1958. P. Herzog & Söner, Stockholm, . Helt skinnband med kassett. Gott skick. Guldsnitt. Omslag till band något trasigt.
ID Nr: 207847, SEK 275.

Handbok för Svenska kyrkan. Stadfäst av konungen år 1917. C.W.K. Gleerups förlag, 1930. C.W.K. Gleerups förlag, . 262s. Dekorerat klotband. Gott skick.
Med ändringar och tillägg i första och fjärde kapitlen enl. Kungl. Cirkuläret av den 31 dec. 1920 och tillägg i första och andra kapitlen enligt kungl. Cirkuläret av den 7 mars 1930
ID Nr: 201670, SEK 200.

Kulturen 1955. Bibeln En årsbok. 1956. 205s. Pappband. Ryggen något trasig i övre och nedre kanten. Bandet något slitet. Illustrerad.
ID Nr: 207796, SEK 60.

Kulturen 1955. Bibeln En årsbok. 1956. 205s. Pappband. Bandet något slitet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 207795, SEK 120.

Litvrgia Svecanae Ecclesiae Catholicae & Orthodoxae Conformis (Johan III:s Röda Bok) Tryckt i Stockholm 1576. Faksimiledition. Malmö, 1953. Malmö, . Dekorerat klotband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Mycket gott skick. Färgat snitt.
ID Nr: 207866, SEK 1200.

Nya Testamentet Bibelkommissionens utgåva. Libris, 1981. Libris, . Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Klisterlapp på insidan av pärmen. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 207860, SEK 125.

Svenska Kyrkans Diakonistyrelses bokförlag Huvudkatalog N:o 1 1911 - 1931. Svenska Kyrkans Diakonistyrelse, 1931. 171s. Halvklotband. Bandet något slitet. Inlagan fin. Hilding Pleijels Ex Libris.
ID Nr: 207856, SEK 110.

Tre Bibelböcker Första Moseboken Ordspråksboken Jeremia. Atlantis Förlag, 1991. 363s. Cartonnageband. Mycket gott skick. Marmorerade för/eftersättsblad.
Atlantis väljer ur världslitteraturen. I översättning av Bibelkommissionen.
ID Nr: 207880, SEK 130.

Ur Bibeln Undervisning i Den heliga skrift för skola och hem. A.-B. Svensk litteratur, 1940. A.-B. Svensk litteratur, . 522s. Helt skinnband. Enstaka fläckar inuti boken. Gott skick. Guldornerad. Guldsnitt. Marmorerade för/eftersättsblad. Med utvikbara planscher. Illustrerad.
ID Nr: 207865, SEK 575.

Brody, Abraham: Der misna-traktat Tamid Text nach einer vatikan-handschrift nebst variae lectiones aus 8 talmud- und misnahandschriften sowie ältesten drucken mit erstmaliger anführung von parallelltexten aus beiden talmuden, tosaepta, midras und anderen. Almqvist & Wiksell, 1935. In German. 109p. Wrappered. Unopened. Wrapper slightly rubbed. With dedication. Inaugural-diss.
ID Nr: 207878, SEK 180.

Collijn, Isak: Bibliografiska Miscellanea. Almqvist & Wiksell, 1912. 185s. Häftad. Namnteckning på försättsbladet. Stämpel på försättsbladet. Häftesomslaget trasigt och fläckat.
Fjärde samlingen
ID Nr: 201671, SEK 100.

Dummelow, J.R: Inledning och kommentar till Bibeln I- VI. J.A. Lindblads förlag, Uppsala, 1927-1931. 293+412+305+372+483+457. 6 vol. Halvfranskt band. Ryggen något blekt. Enstaka fläckar på bandet. Mycket gott skick. Marmorerade för/eftersättsblad. Marmorerat snitt. Guldornerad rygg.
Redaktör. Under medverkan av ett flertal författare. Översatt och bearbetad av Fredrik Dahlbom.
ID Nr: 207862, SEK 800.

Ebbe, Axel: Bibelst historie. ARBETET, 1977. ARBETET, . 99s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 207871, SEK 150.

Gyllenberg, Rafael (red.): Våra fäders Bibel 1541-1941 Minnesskrift utgiven av Teologiska fakulteten vid Åbo akademi. Svenska Kyrkans Diakonistyrelse, 1941. 170s. Häftad. Ouppsprättad. Häftesomslaget något nött i kanterna.
ID Nr: 207854, SEK 150.

Hansen, Per Faye: Bibeln i arkeologiens ljus. Fosterlands-stiftelsen, 1944. Fosterlands-stiftelsen, . 192s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Stämpel på häftesomslaget. Annars ett fint exemplar. Delvis ouppsprättad. Illustrerad.
ID Nr: 207000, SEK 120.

Hellsten, Stig: Mitt i världen Vad säger bibeln om församlingens samhällsansvar?. InterSkrift, 1983. InterSkrift, . 51s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 207006, SEK 50.

Jaggi, Paul: Die geschichten der bibel Eine Wegleitung zu ihrer Erzählung in Sonntagsschule, Religionsunterricht und Familie. Band II: Neues Testament. Christliches verlagshaus Berlin, 1950. Christliches verlagshaus Berlin, . In German. 360p. Clothbinding. Good condition.
ID Nr: 207028, SEK 90.

König, Eduard: Hebräisches und aramäisches Wörterbuch zum Alten Testament mit Einschaltung und Analyse aller schwer erkennbaren Formen Deutung der Eigennamen sowie der massoretischen Randbemerkungen und einem deutsch-hebräischen Wortregister. Dieterich´sche Verlagsbuchhandlung, Theodor Weicher, Leipzig, 1910. Dieterich´sche Verlagsbuchhandlung, Theodor Weicher, Leipzig, . In several languages. Half-cloth binding. Worn. Covers slightly torn. Inscription on endpaper. Marbeled endpapers.
ID Nr: 207849, SEK 200.

Lindblom, Joh: Handbok till Nya Testamentet I-II Andra delen. Första avdelningen: Matteusevangeliet. Andra avdelningen: Markusevangeliet, Lukasevangeliet. Norstedt och söners förlag, 1917, 1918. 219+452. 2 vol. Häftad. Häftesomslaget något upprivet i kanterna. Häftesomslaget något slitet. Delvis ouppsprättad. Ex Libris från Midsommarkransens skola. Stämplar.
ID Nr: 207135, SEK 220.

Lundqvist, Sven: Synerna på Patmos. Svenska Kyrkans Diakonistyrelse, 1927. 233s. Häftad. Stämpel på häftesomslaget. Ouppsprättad. Handledning vid bibelstudium, utgiven av Samfundet Pro fide et christianismo.
ID Nr: 207208, SEK 120.

Magister Mathias: Homo conditus Ed. A. Piltz. 1984. In Latin. 271p. Wrappered. Wrapper slightly rubbed. Else fine. Samlingar utgivna av Svenska fornskriftsällskapet Andra serien Latinska skrifter Band IX:1.
ID Nr: 207876, SEK 140.

Morton, H.V: Genom Bibelns länder. J.A. Lindblads förlag, Uppsala, 1939. 463s. Halvklotband. Något nött i kanterna. Mycket gott skick. Stänksnitt. Främre häftesomslag medbundet. Marmorerade för/eftersättsblad. Med 12 planscher och 2 kartor.
ID Nr: 207853, SEK 250.

Nachmanson, Ernst: Nya Testamentet En översikt av dess yttre historia. Hugo Gebers förlag, 1931. 162s. Häftad. Häftesomslaget löst. Häftesomslaget något trasigt. En fläck inuti boken.
ID Nr: 207232, SEK 80.

Riesenfeld, Harald (red.): Svensk exegetisk årsbok XXI. Gleerups, 1956. 162s. Häftad. Gott skick.
Utgiven på uppdrag av Uppsala Exegetiska Sällskap
ID Nr: 207640, SEK 120.

Saarisalo/Hedegård, Aapeli/David: Biblisk Uppslagsbok En handbok för bibelläsare. Evangeliska Fosterland-Stiftelsens bokförlag, 1939. Evangeliska Fosterland-Stiftelsens bokförlag, . 1296s. Klotband. Gott skick. Ryggen något blekt. Illustrerad. Bandet något skevt.
ID Nr: 103435, SEK 110.

Stave, Erik: Inledning till Gamla Testamentets kanoniska skrifter Till studerandes och bibelläsares tjänst. Norstedt och söners förlag, 1912. 325s. Klotband. Understrykningar i texten med blyerts. Gott skick. Ex Libris Hilding Pleijel.
ID Nr: 207583, SEK 110.

Stave, Erik: Inledning till Gamla Testamentets kanoniska skrifter Till studerandes och bibelläsares tjänst. Norstedt och söners förlag, 1912. 325s. Häftad. Häftesomslaget trasigt. Något fläckig. Handböcker i teologi I.
ID Nr: 207584, SEK 70.

Weber, Otto: Bibelkunde des Alten Testaments I-II Ein Arbeitsbuch. Im Furche-Verlag, Tübingen, 1948. Im Furche-Verlag, Tübingen, . In German. 272+295. 2 vol. Bound with dust-wrapper. Dustwrapper slightly torn. Minor inscriptions. Erster Halbband: Gesetz und prophetische Geschichte (Genesis bis 2. Könige). Sechste völlig neu bearbeitete Auflage. Zweiter Halbband: Prophetenbücher und "Schriften" (Jesaja bis zum Schluss des Alten Testaments). Fünfte völlig neu bearbeitete Auflage.
ID Nr: 207688, SEK 150.

Wendland, Paul: Handbuch zum Neuen Testament Erster band: Zweiter und dritter teil. Die hellenistisch-römische kultur in ihren beziehungen zu judentum und christentum. Die urchristlichen literaturformen. Tübingen. Verlag von JCB Mohr (Paul Siebeck), 1912. Tübingen. Verlag von JCB Mohr (Paul Siebeck), . In German. 448p. Half-cloth binding. Covers worn. Corpus fine. Illustrated. Patterned edges. Zweite und dritte auflage. Mit 5 abbildungen im text und 14 tafeln.
ID Nr: 207689, SEK 140.