Se alla Rubriker

Efter syndafloden Ur, Babylon, Nineve. Medelhavsmuseet, Historiska museet, 1977. 64 sid + planscher. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
Utställningskatalog.
ID Nr: 105757, SEK 60.

ROMA, I - II. CONSOCIAZIONE TURISTICA ITALIANA. ATTRAVERSO L ' ITALIA. Illustrazione delle regioni italiane. VOLUME DECIMO. Milano 1941 - 1942 / Anno XX. 1941 - 1942. 240+240 pages. Full-leather binding. Richly illustrated.
" Prima edizione di 480.000 esemplari impressa coi tipi del Bertieri."
ID Nr: 215991, SEK 190.

ROMERSK KONST. STILAR I KONSTEN. Wahlström & Widstrand, 1979. 64s. Cartonnageband. Rikligt illustrerad. Understrykningar i texten.
ID Nr: 216398, SEK 60.

Acton, Harold: THE LAST MEDICI. Macmillan London limited, 1980. 327p. Cased boards. Richly illustrated. Good condition.
ID Nr: 215940, SEK 180.

Ambrosiani, Sune (red.): ZUR TYPOLOGIE DER ÄLTEREN KACHELN. Mit 155 abb. Die meisten nach aufnamen des verfassers. Norstedt och söners förlag, 1910. 143p. Wrappered. Richly illustrated. Unopened.
ID Nr: 215852, SEK 150.

Andrén, Arvid: Antiken Konst från den grekisk-romerska kulturvärlden ur svenska samlingar. Utställning tillägnad H.M. Konungen. Medelhavsmuseet-Nationalmuseum, 1967. 110 sid. + Bildavsnitt. Häftad. Gott skick. Fotoillustrerad.
Nationalmusei utställningskatalog nr 313.
ID Nr: 105137, SEK 80.

Andronicos, Manolis: THE GREEK MUSEUMS, OLYMPIA. Ekdotike Athenon S. A. , Athen, 1975. 52p. Wrappered. Illustrated with photos.
ID Nr: 215979, SEK 80.

Antonsson, Oskar: Antik konst En konstbok från Nationalmuseum. Ehlins, 1958. 157s. Klotryggsband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något trasigt. Annars ett fint exemplar. Fotoillustrerad.
Årsbok för Svenska statens konstsamlingar Vl.
ID Nr: 105140, SEK 70.

Antonsson, Oskar: Antik konst En konstbok från Nationalmuseum. Ehlins, 1958. 157s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Inlagan fin. Ouppsprättad. Fotoillustrerad.
Årsbok för Svenska statens konstsamlingar Vl.
ID Nr: 105139, SEK 50.

Bergman, J.: Antikens historia l-ll. Bohlin & Co, 1923. 608+528. 2 vol. Halvfranskt band. Gott skick. Marmorerade pärmar. Marmorerat snitt. Guldornerad rygg. Upphöjda bind. Med illustrationer, färgplanscher och kartor.
Världshistorien berättad för svenska folket av Johan Bergman och Emil Svensén.
ID Nr: 216995, SEK 110.

Bergman, J.: POMPEJI OCH HERCULANEUM. Deras undergång år 79 e. Kr. enligt ett ögonvittne och andra antika sagesmän samt deras pågående utgrävningar 1738 - 1938. Med många till stor del förut opublicerade bilder. Natur och kultur, 1938. 320s. Originalklotband. Främre och bakre häftesomslag medbundna. Illustrerad. Understrykningar i texten med blyerts.
ID Nr: 215856, SEK 200.

Bergman, J.: POMPEJI. Dess undergång genom Vesuvius. Katastrofen år 79 e. Kr. och dess pågående utgräfning. Bohlin & Co, Stockholm, 1915. 328s. Halvfranskt band. Illustrerad. Marmorerade pärmar.
ID Nr: 215811, SEK 120.

Bergström, Gustaf: Forntida vise Deras tro och deras lära Tidsbilder från Hellas och Rom jämförda med kristen verldsåskådning. Lars Hökerbergs bokförlag, 1888. 344s. Halvfranskt band. Bandet något slitet. Guldornerad rygg. Upphöjda bind. Namnteckning på försättsbladet.
ID Nr: 103286, SEK 180.

Blei, Franz: FRAUEN UND MÄNNER DER RENAISSANCE. Im Avalun - Verlag, Hellerau Bei Dresden, 1927. 381p. Decorated boards. Gilt-ornamented. Illustrated.
ID Nr: 215939, SEK 190.

Boissier, Gaston: Cicero och hans vänner. Romerskt samhällsliv på Cæsars tid. Wahlström & Widstrand, 1915-16. 248+217s. 2 vol. Halvfranskt band. Gott skick. Marmorerat snitt.
ID Nr: 16405, SEK 260.

Bossert / Zschietzschmann, H. Th. / W.: HELLAS UND ROM. Die kultur der Antike in Bildern. Verlag Ernst Wasmuth G. M. B. H, Berlin, 1936. 42+320 sidor. Klotband. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 215831, SEK 160.

Branigan / Vickers, Keith / Michael: HELLAS. Det antika Greklands kulturer. Coeckelberghs international publishing, 1980. 224s. Förlagsband med pappersomslag. Rikligt illustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 103266, SEK 300.

Bréhier, Louis: L'Art Byzantin. Henri Laurens, Éditeur, Paris, 1924. 203s. Skinnryggsband. Bandet något nött. Ryggen blekt. Marmorerade pärmar. Främre och bakre häftesomslag medbundna. Ouvrage illustré de 106 gravures.
Les Patries de L'Art.
ID Nr: 105803, SEK 140.

Brising, Harald: Klassiska bilder. Inledning till den Grekiska konsten. Albert Bonniers förlag, 1910. 227s. Häftad. Illustrerad. Häftesomslaget något trasigt.
ID Nr: 216635, SEK 100.

Callmer, Christian: Drottning Kristinas samlingar av antik konst. Norstedt och söners förlag, 1954. 39s. Häftad. Gott skick. Fotoillustrerad. Ouppsprättad.
Svenska Humanistiska Förbundet 63.
ID Nr: 105802, SEK 50.

Carpiceci, Alberto Carlo: Pompeii 2000 years ago. Bonechi, Firenze, 1985. 111p. Wrappered. Richly illustrated. Good condition. Includes a folding map
ID Nr: 217552, SEK 90.

Chledowski, Kasimir: SIENA MADONNANS STAD. Hugo Gebers förlag, 1920. 464s. Häftad. Illustrerad.
Översättning från polskan av E. Weer.
ID Nr: 215988, SEK 90.

Cicero, Marcus Tullius: EN VÄNS TANKAR OM VÄNSKAPEN. Öfversättning af P. G. Lyth. A. B. Nordiska Bokhandeln, Stockholm, 1904. 80s. Guldornamenterat klotband. Bandet något fläckigt.
ID Nr: 215810, SEK 230.

Cunliffe, Barry: DET ROMERSKA RIKET. Coeckelberghs international publishing, 1980. 316s. Förlagsband med pappersomslag. Rikligt illustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 103265, SEK 300.

Dahlbäck, C.J.: SOKRATES. De största märkesmännen, 2. Hugo Gebers förlag, 1906. 59s. Häftad. Ryggen något trasig i övre kanten.
ID Nr: 103170, SEK 60.

Ferrero, Guglielmo: AUGUSTU'S REPUBLIK. ROM, DESS STORHET OCH FÖRFALL , IV. Albert Bonniers förlag, 1923. 243s. Häftad. Ouppsprättad.
ID Nr: 215853, SEK 90.

Friedlaender, Ludwig: SITTEN GESCHICHTE ROMS. Ungekürzte textausgabe. Im Phaidon Verlag, Wien, 1934. 1044p. Contemporary cased boards. Illustrated. Good condition.
ID Nr: 215990, SEK 300.

Furumark, Arne: HELLENER OCH BARBARER. Albert Bonniers förlag, 1962. 138s. Häftad. Illustrerad.
ID Nr: 215808, SEK 80.

Gjerstad, Einar: DET ÄLDSTA ROM. Svenska Humanistiska Förbundet 83. Norstedt och söners förlag, 1972. 133s. Häftad. Illustrerad. Något nött i kanterna.
ID Nr: 215830, SEK 90.

Gren, Erik: GREKLANDS HISTORIA. Kulturländernas historia. Natur och kultur, 1968. 268s. Förlagsband.
ID Nr: 215962, SEK 50.

Gren, Erik: GREKLANDS HISTORIA. Kulturländernas historia. Natur och kultur, 1957. 264s. Dekorerat pappband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Illustrerad. Namnteckning på försättsbladet.
ID Nr: 104832, SEK 80.

Gromer, Alfred: Kunst des Abenlandes. I Teil. Ein bilder-atlas in vier banden. Verlag G.Braun, Karlsruhe, 1955. 129p. 1 vol. Contemporary decorated boards. Richly illustrated. Good condition.
ID Nr: 105477, SEK 90.

Grønbech, Vilhelm: Ljuset från Akropolis. Essäer och föreläsningar. Natur och kultur, 1954. 193s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 215807, SEK 100.

Gödecke, P. A.: PALATINEN. BILDER HOPFLÄTADE MED PENNDRAG UR GAMLE TACITUS. Norstedt och söners förlag, 1901. 152s. Häftad. Något fläckig.
ID Nr: 215809, SEK 150.

Hagelin, Gösta: Nytt ljus över Roms katakomber. Norstedt och söners förlag, 1977. 154s. Häftad. Illustrerad.
ID Nr: 215825, SEK 100.

Harris, Nathaniel: THE GREEKS AND ROMAINS. Hamlyn Publishing Group, 1980. 320s. Förlagsband med pappersomslag. Rikligt illustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 103264, SEK 290.

Heiberg, Johan Ludvig: BYSANTINSK KULTUR. VÄRLDSKULTUREN. Norstedt och söners förlag, 1923. 56s. Häftad. Ouppsprättad.
" Detta arbete utgör en självständig del av serieverket Världskulturen, som under redaktion av Professor Aage Friis utgives av Aktiebolaget P. A. Norstedt & Söner."
ID Nr: 215818, SEK 120.

Heiberg, Johan Ludvig: BYSANTINSK KULTUR. VÄRLDSKULTUREN. Norstedt och söners förlag, 1926. 56s. Häftad. Ryggen delvis sprucken i fogarna.
ID Nr: 215827, SEK 100.

Heiberg, Johan Ludvig: GREKISK KULTUR. VÄRLDSKULTUREN. Norstedt och söners förlag, 1923. 225s. Häftad. Ouppsprättad. Häftesomslaget något trasigt.
" Detta arbete utgör en självständig del av serieverket Världskulturen, som under redaktion av Professor Aage Friis utgives av Aktiebolaget P. A. Norstedt & Söner."
ID Nr: 215819, SEK 100.

Henrikson, Alf: ANTIKENS HISTORIER I. Bonniers, 1964. 320s. Skinnryggsband. Illustrerad. Endast del 1.
ID Nr: 215963, SEK 150.

Henrikson, Alf: Det västliga Hellas. Bonniers, 1980. Illustrerad av Björn Berg. 276s. Pappband med skyddsomslag. Mycket gott skick. Illustrerad.
Elfte-tjugoandra tusendet.
ID Nr: 102000, SEK 120.

Hill Miller, Helen: GREKISK HORISONT. En resa genom det levande förflutna. Bonniers, 1962. 230s. Linneband. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 215841, SEK 150.

Hinks, R.P.: Greek and Roman Portrait Sculpture. British Museum Publication Limited, 1976. 93p. Wrappered. Richly illustrated. Very good condition.
ID Nr: 106785, SEK 70.

Isenberg, Richard M.: CAESAR. Caravel - serien. Allhems Förlag, 1965. 153s. Cartonnageband. Rikligt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 216005, SEK 180.

Karlsson, Eric: Från Hellas till Rom. Spektra, 1988. 286s. Cartonnageband. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 213270, SEK 80.

Kjellberg / Säflund, Ernst / Gösta: Grekisk och Romersk konst. Bonniers, 1978. 339s. Klotband med skyddsomslag. Rikligt illustrerad. Skyddsomslaget något slitet. Annars i gott skick.
ID Nr: 106804, SEK 95.

Kjellberg / Säflund, Ernst / Gösta: Grekisk och Romersk konst. Skulpur, måleri, keramik, arkitektur från ca år 2000 f.kr till år 300 e. Kr. Bonniers, 1958. 334s. Privatband. Främre och bakre häftesomslag medbundna. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 216638, SEK 90.

Kurtén-Lindberg, Birgitta: BAKOM MONUMENTEN. Gestalter ur Europas gryning. Historiska Media, 1996. 175s. Pappband med skyddsomslag. Illustrerad.
ID Nr: 215855, SEK 120.

Larsen, Sofus: Det romerska samhället under republiken. Norstedt och söners förlag, 1928. 244s. Häftad. Illustrerad. Häftesomslaget något nött i kanterna.
Översättning från danskan.
ID Nr: 215820, SEK 100.

Larsson / Lindskog / Nilsson, Hans / Claes / Martin P:n: ATHENA. BILDER UR DEN HELLENSKA KULTURVÄRLDEN. Hugo Gebers förlag, 1917. 249s. Häftad. Illustrerad. Något nött i kanterna.
ID Nr: 215813, SEK 120.

Lindskog, Claes: ANTIKEN. BONNIERS ILLUSTRERADE LITTERATUR HISTORIA, I . Albert Bonniers förlag, 1928. 330s. Klotband. Illustrerad.
ID Nr: 215848, SEK 180.

Lindskog, Claes: Grekiska hjältar och ideal. Hugo Gebers förlag, 1925. 285s. Häftad. Något nött i kanterna.
ID Nr: 9007, SEK 120.

Lindskog, Claes: GREKISKA HJÄLTER OCH IDEAL. Hugo Gebers förlag, 1925. 285s. Klotryggsband. Främre häftesomslag medbundet. Gåvostämpel 1953, från Geijerskolans Bibliotek.
ID Nr: 215847, SEK 130.

Lloyd, Seton: The Art of the Ancient Near East. Oxford University Press, 1961. 302p. Wrappered. Wrapper slightly rubbed at the edges. Corpus fine. Illustrated. 260 plates 73 in color.
ID Nr: 105754, SEK 95.

Lyth, P.G: LÄROBOK I ROMERSKA ANTIQVITETER. Esaias Edquists Boktryckeri, Uppsala, 1877. 12+147 sidor. Klotband. Stänksnitt. Ryggtext i guld.
ID Nr: 215804, SEK 130.

Löfstedt, Einar: ROMARE. Norstedt och söners förlag, 1956. 192s. Häftad. Illustrerad.
ID Nr: 215843, SEK 80.

Lönborg, Sven: DIKE OCH EROS, I - III. Människor och Makter i forntidens Aten. Almqvist & Wiksell, 1920 - 1937. 288+259+561 sidor.
Ej uniforma band. Vol 1 och 2 bundna i ett halvfranskt band med marmorerade pärmar och snitt och upphöjda bind. Vol 3 : Häftad
ID Nr: 215957, SEK 250.

Lönborg, Sven: DIKE OCH EROS, I - III. Människor och Makter i forntidens Aten. Almqvist & Wiksell, 1927 - 1937. 286+277+559 sidor. Häftad. Ouppsprättad. Illustrerad.
ID Nr: 215955, SEK 250.

Lönborg, Sven: DIKE OCH EROS, I - III. Människor och Makter i forntidens Aten. Almqvist & Wiksell, 1920 - 1937. 287+259+261 sidor. Främre häftesomslag medbundet.
Ej uniforma band. Vol 1 och 2 bundna i marmorerade pappband med marmorerade snitt. Vol 3 häftad.
ID Nr: 215956, SEK 200.

Mainardi / Pirovano / Rizzi / Taglicarne: Friuli Venezia Giulia. Electa Editrice for Banca Nazionale Del Lavoro., 1978. 570p. Cased boards with slip-case. Richly illustrated. Corpus lightly broken.
ID Nr: 215981, SEK 480.

Mercer, Charles: ALEXANDER DEN STORE. Allhems Förlag, 1963. 153s. Förlagsband. Rikligt illustrerad. Gott skick.
Under medverkan av Cornelius C. Vermeule III och redaktionen för Horizon Magazine. Caravel - Serien. Översatt till svenska av Elisabet Åkesson.
ID Nr: 215976, SEK 160.

Nilsson, Martin P:n: DE GREKISKA TYRANNERNA. Svenska Humanistiska Förbundet 52. Norstedt och söners förlag, 1941. 99s. Häftad. Illustrerad.
ID Nr: 215823, SEK 70.

Norlind, Arnold: DET SENMEDELTIDA ROM. VÄRLDSSTAT OCH GUDSSTAT. Ur Världshistorien. Norstedt och söners förlag, 1924. 163s. Häftad.
ID Nr: 215815, SEK 90.

Orange, H.P. L': FRA PRINCIPAT TIL DOMINAT. Svenska Humanistiska Förbundet 67. Norstedt och söners förlag, 1958. 149s. Häftad. Illustrerad.
ID Nr: 215814, SEK 100.

Overbeck, Johannes: POMPEJI, in seinen Gebäuden, Alterthümern und Kunstwerken für Kunst- und Altertumsfreunde dargestellt von J. Overbeck. Verlag von Wilhelm Engelmann, Leipzig, 1866. XVIII+346+IX+261 pages. Decorated cloth binding. Blind-stamped. Marbeled edges. Richly illustrated. A very fine copy. Part 1 and 2 in one binding
ID Nr: 107015, SEK 1000.

Papahatzis, Nicos: Ancient Corinth The Museums of Corinth, Isthmia and Sicyon. Ekdotike Athenon S. A., 1977. 112p. Wrappered. Good condition. Illustrated.
An illustrated guide.
ID Nr: 105758, SEK 60.

Payne, Robert: GULDET FRÅN TROJA. Hur Heinrich Schliemann upptäckte grekernas fornskatter. Natur och kultur, 1960. 228s. Pappband. Gott skick. Pappersomslaget saknas.
ID Nr: 215966, SEK 70.

Peterich, Eckart: GÖTTER UND HELDEN DER GERMANEN. KLEINE MYTHOLOGIE. Walter - Verlag, 1955. 200p. Cased boards with dustwrapper. Illustrated. Dustwrapper slightly rubbed on the edges.
" Die fülle altheidnischen glaubens der Germanen bezeugen die mythen vom anfang und vom untergang, von den schicksalskreisen und der unsterblichkeit. Sie werden auch im bildnis germanischer kunst unverfälscht dargestellt."
ID Nr: 215967, SEK 120.

Petrakos, Basil: DELPHI. CLIO editions, 1977. 64+47 pages. Wrappered. Richly illustrated.
ID Nr: 215965, SEK 90.

Plutarchos: LES VIES DES HOMMES ILLUSTRES. TRADUITES EN FRANCAIS PAR RICARD PRÉCÉDÉES DE LA VIE DE PLUTARQUE. Tome deuxième. Garnier Frères, Paris, 1906. 564p. 1 vol. Wrappered. Covers torn. Spine/backstrip torn. Tome deuxième.
ID Nr: 215980, SEK 50.

Plutarkhos: Levnadsteckningar över berömda greker och romare. Natur och kultur, 1947. 831s. Halvklotband med skyddsomslag. Skyddsomslaget slitet. Annars ett fint exemplar. Marmorerade pärmar. Namnteckning på försättsbladet.
Urval och översättning av Carl Theander Ivar Harrie Hugo Bergstedt.
ID Nr: 105835, SEK 325.

Pollitt, J. J.: The Art of Rome C.753 B.C. - 337 A.D. Prentice-Hall, Inc., 1966. 252p. Wrappered. Wrapper slightly rubbed. Corpus fine.
Sources & Documents in the History of Art Series edited by H.W. Janson.
ID Nr: 105755, SEK 90.

Poulsen, Frederik: ROMERSKA KULTURBILDER. Aktiebolaget Skoglunds Bokförlag, Stockholm, 1946. 345s. Samtida marmorerat pappband. Illustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 103068, SEK 120.

Poulsen, Frederik: UNDER HELLENISK HIMMEL. Rejseroman. Gyldendalske boghandels forlag, 1931. 250s. Häftad. Ouppsprättad. Något nött i kanterna.
ID Nr: 215801, SEK 90.

Richter, Gisela: A Handbook of Greek Art A survey of the visual Arts of Ancient Greece. Phaidon, 1969. 431p. Wrappered. Spine/backstrip slightly rubbed. Wrapper slightly rubbed at the edges. Corpus fine. Illustrated with photos. A bit of the back wrapper is missing.
ID Nr: 105753, SEK 110.

Rudberg, Gunnar: Antik världsbild och världsbetraktelse. En skrift från första århundradet e. Kr. Svenska Humanistiska Förbundet 45. Norstedt och söners förlag, 1936. 77s. Häftad. Ouppsprättad.
ID Nr: 215821, SEK 100.

Rydberg, Viktor: DEN SISTE ATENAREN. Första och andra boken. Albert Bonniers förlag, 1928. 318+382 sidor. Häftad.
ID Nr: 215832, SEK 100.

Sakellarakis, J. A.: Musée d' Héracleidon. Guide illustré du musée. Ekdotike Athenon S. A. , Athènes, 1987. 144p. Wrappered. Richly illustrated. Good condition.
ID Nr: 215978, SEK 80.

Scheffer, Thassilo von: DIE KYPRIEN. EIN HELLENISCHES EPOS IN ZWÖLF GESÄNGEN. Neu Geschaffen von Thassilo von Scheffer. C.H. Beck´sche Verlagsbuchhandlung, München, 1934. 260p. Contemporary cloth binding. Spine/backstrip slightly faded. Else fine.
" Diese von der C.H. Beck´schen Buchdruckerei Nördlingen in 350 Exemplaren hergestellte Vorzusausgabe wurde numeriert und vom Verfasser signiert. Dieses Exemplar trägt die Nummer 265. Thassilo von Scheffer. "
ID Nr: 215973, SEK 350.

Schuchhardt, Carl: SCHLIEMANNS UPPTÄCKTER i Troja, Tiryns, Mykene, Orchomenos och på Ithaka. Med 2 porträtt, 6 kartor och planer samt 291 afbildningar. Albert Bonniers förlag, 1891. 361s. Skinnryggsband. Guldornerad. Blindpressad. Marmorerat snitt. Mycket gott skick.
Öfversättning och bearbetning af Julius Centerwall.
ID Nr: 216485, SEK 300.

Schwab, Gustaf: DIE SCHÖNSTEN SAGEN DES KLASSISCHEN ALTERTUMS. Verlag Carl Ueberreuter, Wien - Heidelberg, 1954. 720p. Decorated cloth binding. Illustrated. Gilt-ornamented. 3 Teile in einem Band.
" Mit 16 bildtafeln und 23 zeichnungen nach antiken originalen. "
ID Nr: 215977, SEK 200.

Schück, Henrik: ROM. EN VANDRING GENOM SEKLERNA. Hugo Gebers förlag, 1912. 263+271 sidor. Halvfranskt band. Guldornerad rygg. Upphöjda bind. Marmorerade pärmar. Marmorerade för/eftersättsblad. Övre guldsnitt. Främre häftesomslag medbundet. 2 delar bundna i ett Bernhard Andersson - band. Vacker bok i gott skick.
" Med 140 illustrationer i texten, 8 extraplanscher i tontryck och 7 kartor."
ID Nr: 215989, SEK 750.

Smith, Emil: DET STORE ÅRHUNDRE I ROMERSK KEISERTID. P.F. Steensballes Boghandels Eftg. Bj. Reenskaug, Oslo, 1944. 388s. Häftad. Illustrerad. Ouppsprättad.
ID Nr: 215974, SEK 150.

Staehelin, Felix: DIE SCHWEIZ IN ROEMISCHER ZEIT. Benno Schwabe & Co Verlag, Basel, 1948. 659p. Clothbinding with dustwrapper. Richly illustrated. Dustwrapper slightly rubbed on the edges. Good condition. Includes 4 folding plates.
ID Nr: 215970, SEK 280.

Stenius, Göran: FRÅN ROM TILL ROM. Natur och kultur, 1963. 315s. Häftad. Illustrerad.
ID Nr: 215839, SEK 80.

Stobart, J. C.: HELLAS HÄRLIGHET. En skildring av Greklands kultur under forntiden. Bemyndigad översättning av P. G. Norberg. Norstedt och söners förlag, 1915. 293s. Häftad. Ouppsprättad. Illustrerad. Bandet något nött i kanterna.
ID Nr: 215812, SEK 160.

Stobart / Hopper, J. C. / R. J.: THE GLORY THAT WAS GREECE. Sidgwick & Jackson, London, 1971. 265p. Wrappered. Richly illustrated. Slightly rubbed on the edges. The first 3 pages, loose from bind.
ID Nr: 215968, SEK 90.

Stubbings, Frank H.: Prehistoric Greece. The World of Archaeology. Rupert Hart-Davis, London, 1972. 95p. Clothbinding with dustwrapper. Richly illustrated. Good condition.
ID Nr: 106803, SEK 150.

Sundén, J. M.: DE ROMERSKA ANTIKVITETERNA. TILL DE STUDERANDES TJÄNST. W. Schultz, Uppsala, 1903. 8+495 sidor. Klotband. Innehåller anteckningar och understrykningar i blyerts. Registrets sista sida veckad och lös från bind. Sparsamt guldornerad rygg.
ID Nr: 215803, SEK 110.

Säflund, Gösta: Heraklidernas återkomst. Bonniers, 1963. 136s. Häftad. Illustrerad.
ID Nr: 215971, SEK 70.

Thédenat, Henry: Pompéi. Ouvrage orné de 200 Gravures et de deux Plans. Nouvelle Edition. H. Laurens, Paris, 1910. 144p. Decorated cloth binding. Gilt-ornamented. Richly illustrated. Slightly rubbed on the edges.
ID Nr: 107939, SEK 150.

Törne, Bengt von: FRÅN DOMITIANUS TILL GUSTAV III. ETT ROMERSKT KEJSARSTADIONS ÖDEN GENOM TIDERNA. Hugo Gebers förlag, 1935. 249s. Samtida klotband. Främre häftesomslag medbundet. Illustrerad. Marmorerat snitt. Gott skick.
ID Nr: 215806, SEK 180.

Valmin, Natan: DEMOSTHENES, DEN ATHENSKA DEMOKRATIENS SAMVETE. Natur och kultur, 1946. 208s. Häftad.
ID Nr: 215849, SEK 120.

Velander-Philip, Alma: ROM. FORDOM OCH NU. Natur och kultur, 1929. 395s. Halvfranskt band. Illustrerad. Nött i kanterna.
ID Nr: 215845, SEK 130.

Vessberg, Olof: Romersk porträttkonst. Norstedt och söners förlag, 1950. 103s. Häftad. Ryggen något trasig i nedre kanten. Något nött i kanterna. Inlagan fin. Illustrerad. Något gulnad i kanterna. Sprucken i bakre falsen.
Svenska Humanistiska Förbundet 60.
ID Nr: 106157, SEK 60.

Wheeler, Mortimer: Roman Art and Architecture. 215 illustrations, 60 in colour. Thames and Hudson, 1985. 250p. Wrappered. Richly illustrated. Good condition.
World of Art
ID Nr: 217537, SEK 90.

Wifstrand, Albert: BAKGRUNDER. Uppsatser om tider och tänkesätt. Gleerups, 1961. 215s. Häftad.
ID Nr: 215842, SEK 90.

Wifstrand, Albert: DEN GREKISKA KULTURHISTORIENS FASER. Humanistisk kultur II. Studier och essäer. Under redaktion av Ingvar Andersson, Börje Knös och H. S. Nyberg. Ljus, Stockholm, 1950. 74s. Häftad.
ID Nr: 215816, SEK 100.

Zschietzschmann, W.: HELLAS OCH ROM. EN KULTURHISTORIA I BILDER. Allhems Förlag, 1960. 92+304+register. Klotband med skyddsomslag. Rikligt illustrerad med 304 planschsidor.
ID Nr: 215840, SEK 150.