Se alla Rubriker

Den svenska historien 1. Från stenålder till vikingatid. Bonnier lexikon, 1993. 227s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna.
ID Nr: 201263, SEK 100.

Forntid och Framtid. En vänbok till Roland Pålsson. Riksantikvarieämbetet, 1987. 144s. Cartonnageband. Illustrerad. Understrykningar i texten med blyerts. Annars i gott skick.
ID Nr: 106776, SEK 80.

Historiens vingslag. Konst, Historia och Ornitologi. Atlantis Förlag, 1987. 306s. Cartonnageband med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 3641, SEK 175.

Historisk tidskrift. 1991:4. Svenska Historiska Föreningen, 1991. sidorna 487-643. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 106712, SEK 90.

Historisk tidskrift. 1988:3. Svenska Historiska Föreningen, 1988. sidorna 321-480. Häftad. Gott skick. Ouppsprättad.
ID Nr: 106710, SEK 90.

Historisk Tidskrift. 1987:3. Svenska Historiska Föreningen, 1987. sidorna 321-480. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 106709,

Historisk tidskrift. 1989:3. Svenska Historiska Föreningen, 1989. sidorna 161-320. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 106711, SEK 90.

Historisk tidskrift. 1985:3. Svenska Historiska Föreningen, 1985. sidorna 285-428. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 106708, SEK 90.

Kunskap Universitet för alla. Albert Bonniers förlag, 1930. 515s. Halvfranskt band. Något trasig i hörnen. Annars ett fint exemplar. Rikligt illustrerad. Marmorerat snitt.
En handbok i vår tids humanistiska och naturvetenskapliga vetande. Del III: Svenska språkets historia. Sverges historia. Svensk kommunalkunskap. Befolkningsstatistik. Svensk konsthistoria. Register del I-III.
ID Nr: 210229, SEK 120.

Stormaktstid. En antologi om svenskt 1600 - tal. Historiska media, Lund, 1998. 142s. Cartonnageband. Illustrerad.
ID Nr: 209386, SEK 85.

Studentföreningen Verdandis Småskrifter. Tjugofemte bandet. Albert Bonniers förlag, 1914-1915. 41+27+34+61+39+22+55 sidor. Klotryggsband. Gott skick.
Nummerr 199-206.
ID Nr: 103473, SEK 250.

Acerbi, Giuseppe: RESA I SVERIGE. Översättning av Thure Nyman. Sällskapet Bokvännerna, 1958. 161s. Klotryggsband. Häftesomslagen medbundna.
Bokvännernas Bibliotek Nr 42.
ID Nr: 215322, SEK 200.

Ahnlund, Nils: Tradition och historia. Norstedt och söners förlag, 1956. 259s. Klotband.
ID Nr: 208085, SEK 110.

Alm, Göran: Slottet som historisk scen. Wiken, 1993. 160s. Pappband. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
Medförfattare: Nils Olander.
ID Nr: 102105, SEK 150.

Aminoff, Iwan T.: När Krigsguden talar. (För hem och härd.) Romantiserad skildring af vårt kommande krig af Kapten Iwan T Aminoff (Radscha). Med talrika illustrationer. FC Askerbergs, Stockholm, 1904. 582s. Dekorerat klotband. Rikligt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 102434, SEK 190.

Andersson, Ingvar: Sveriges Historia. Natur och kultur, 1964. 484s. Förlagsband. Illustrerad. Guldornerad rygg.
ID Nr: 208174, SEK 150.

Andersson, Karl-Olof: Vårt Dramatiska Sekel. Från sekelskifte till 20-tal. Utbildningsförlaget Brevskolan, Stockholm, 1993. 272s. Förlagsband. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 208173, SEK 130.

Arbman, Holger: ÖSTGÖTAR. Från urtid till Birgitta. Allhems Förlag, 1957. 78s. Linneband. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 211171, SEK 140.

Beijbom, Ulf: Mot löftets land. Den svenska utvandringen. LTs förlag, 1995. 224s. Förlagsband. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 208602, SEK 200.

Bengtsson, Frans G.: KARL XII:s LEVNAD.I - II. Norstedt och söners förlag, 1980. 343+320 s. Klotband med skyddsomslag.
ID Nr: 209543, SEK 140.

Benzelius, Eric d.y.: Anecdota Benzeliana. Rediviva, 1987. 115s. Förlagsband. Facsimil av HJ. Lundgrens år 1914 utgivna upplaga. Med skyddsomslag.
ID Nr: 208180, SEK 130.

Berg, Tor: Från medeltid till nutid. Svenska tidsdokument i historisk dräkt. Bokförlaget Gothia AB, Stockholm, 1948. 135s. Rikligt illustrerad. Inbunden med illustrerat omslag. Medförfattare Nils forsell och Carl Holm.
ID Nr: 208076, SEK 110.

Beskow, Hans: Myten om Stockholms grundläggning. Stockholms förhistoria och medeltida skede före 1420. Reflektioner och hypoteser. Atlantis Förlag, 1984. 133s. Förlagsband. Illustrerad. Innehåller författarens anteckningar.
ID Nr: 208176, SEK 125.

Björlin, Gustaf: Carl Svenske. Historisk berättelse från Frihetstiden. F.M. Ericssons Förlag, Stockholm, 1900. 510+2 sidor. Dekorerat klotband.
Illustrerad af Nils Larson
ID Nr: 106925, SEK 150.

Björlin, Gustaf: Finska Kriget 1808 och 1809. Läsning för ung och gammal. Norstedt och söners förlag, 1905. 357s. Halvklotband. Illustrerad. Marmorerade pärmar. Marmorerat snitt. Gott skick. Exlibris Semmy Josephson
ID Nr: 102894, SEK 150.

Blom, Tomas: Elle Marit och Blomsterkungen Berättelser om 1700- och 1800-talen. Rabén & Sjögren, 2004. Illustrerad av Lundberg Sara. 164s. Pappband. Något fuktskadad. Illustrerad.
Rikt illustrerade faktauppslg av Gudrun Wessnert. Tusen år i Sverige Del 3.
ID Nr: 102837, SEK 75.

Boëthius / Olauson, Axel / Åke ( Red ): VÅR SVENSKA STAM PÅ UTLÄNDSK MARK. Svenska öden och insatser i främmande land. AB Lindqvists Förlag, Stockholm, 1952. 464s. Dekorerat helskinnband. Guldsnitt. Gott skick.
ID Nr: 208471, SEK 300.

Brander / Jonsson / Broberg / Johannesson: Till Allan Ellenius : HISTORIENS VINGSLAG. Konst, Historia & Ornitologi. Atlantis Förlag, 1988. 307s. Förlagsband. Illustrerad.
ID Nr: 208184, SEK 175.

Callmer, Christian: ACTA BIBLIOTHECAE REGIAE STOCKHOLMIENSIS KB. CHRISTIAN CALLMER TRYCKTA SKRIFTER 1927 - 1973. BIBLIOGRAFI UTGIVEN TILL 65 - ÅRSDAGEN 27 DECEMBER 1973. Norstedt och söners förlag, 1973. 28s. Häftad.
ID Nr: 211466, SEK 50.

Cavallie, James: Ludendorff och Kapp i Sverige Ur två förlorares liv. Almqvist & Wiksell, 1993. 341s. Cartonnageband. Bandet något fläckigt. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 210236, SEK 175.

Cederström / Steneberg, Rudolf / Karl Erik: Kungl. Livrustkammaren, SKOKLOSTERSKÖLDEN. Nordisk Rotogravyr, Stockholm, 1945. 86s. Halvfranskt band. Marmorerade pärmar. Illustrerad.
ID Nr: 208426, SEK 200.

Clason / Petersens, Sam / Carl af: För hundra år sen. Skildringar, bref och stridsskrifter från revolutionsåren 1809 - 1810. Hugo Gebers Förlag, Stockholm, 1909-1910. 272+194. 2 vol. Häftad. Bandet något nött. Första och andra samlingen.
ID Nr: 208187, SEK 80.

Crusenstolpe, M.J.: MORIANEN, ELLER HOLSTEIN - GOTTORPSKA HUSET I SVERIGE. I - VI. Albert Bonniers förlag, 1916. 333+395+299+396+498+500 sidor. 6 vol. Samtida halvfranskt band. Marmorerade pärmar. Marmorerat snitt. Guldornerad rygg. Mycket fint exemplar.
ID Nr: 209189, SEK 800.

Curman/Nerman/Selling, Sigurd/Birger/Dagmar: Statens Historiska Museum. TIOTUSEN ÅR I SVERIGE. Almqvist & Wiksell, Uppsala, 1945. 488s. Halvfranskt band. Något sliten. Marmorerade pärmar. Marmorerade för/eftersättsblad. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 102913, SEK 300.

Curman/Nerman/Selling, Sigurd/Birger/Dagmar: Statens Historiska Museum. TIOTUSEN ÅR I SVERIGE. Almqvist & Wiksell, Uppsala, 1945. 488s. Förlagsband. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 208424, SEK 375.

Curman/Nerman/Selling, Sigurd/Birger/Dagmar: Statens Historiska Museum. TIOTUSEN ÅR I SVERIGE. Almqvist & Wiksell, Uppsala, 1945. 488s. Förlagsband. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 208425, SEK 300.

Englund, Peter: Förflutenhetens landskap. Historiska essäer. Atlantis Förlag, 1993. 279s. Förlagsband med pappersomslag.
ID Nr: 103275, SEK 90.

Englund, Peter: POLTAVA. Berättelser om en armés undergång. Atlantis Förlag, 1989. 276s. Pappband med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 216324, SEK 90.

Englund, Peter: Poltava. Berättelsen om en armés undergång. Atlantis Förlag, 1988. 276s. Förlagsband. Mycket gott skick. Skyddsomslaget inklistrat som för- och eftersättsblad.
ID Nr: 103296, SEK 90.

Englund, Peter: Poltava. Berättelser om en armés undergång. Atlantis Förlag, 1992. 276s. Inbunden. Bandet något nött. Inlagan fin. Illustrerad med kartor
ID Nr: 17980, SEK 80.

Ericson, Lars: Svenska slagfält. Wahlström & Widstrand, 2004. 456s. Cartonnageband. Mycket gott skick. Rikligt illustrerad.
Medförfattare: Martin Hårdstedt, Per Iko, Ingvar Sjöblom, Gunnar Åselius
ID Nr: 104710, SEK 240.

Eriksson, Ingvar: Karolinen Magnus Stenbock. Atlantis Förlag, 2007. 357s. Pappband med skyddsomslag. Inlagan fin. Illustrerad. Obetydligt fuktskadad.Först och sist i boken kartor.
ID Nr: 102828, SEK 190.

Erixon, Sigurd: Svenskt Folkliv. Några kapitel svensk folklivsforskning med belysning av dess arbetsuppgifter och metoder. J. A. Lindblads Förlag, Uppsala, 1938. 303s. Häftad. Illustrerad. Bandet något nött.
ID Nr: 209383, SEK 120.

Ewald, H.F.: Svenskarne på Kronborg. Historisk roman. Albert Bonniers förlag, 1871. 266+357 sidor. Samtida halvfranskt band. Guldornerad rygg. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. 2 delar i ett band
ID Nr: 105525, SEK 120.

Fahlbeck, Erik: Lars August Mannerheim Politiker, Justitieombudsman, Bruksägare och Jordbrukare. Gleerups, 1969. 315s. Häftad.
ID Nr: 208223, SEK 100.

Ferm, Olle: De högadliga godsen i Sverige vid 1500 - talets mitt - geografisk uppbyggnad, räntestruktur, godsdrift och hushållning. Riksantikvarieämbetet, Stockholm, 2002. 526s. Häftad. Gott skick.
Studier till det Medeltida Sverige 4.
ID Nr: 216303, SEK 200.

Friberg, Nils: En befolkningsfördelning från 1600-talets mitt, A distribution of Population from 1667. Esselte AB, 1968. Häftad. Gott skick.
medförfattare Inga Friberg. Kulturgeografiska Institutionen Stockholms Universitet Medelande nr B 10, särtryck ur Ymer, årsbok 1968 sidorna 87-110.
ID Nr: 3522, SEK 60.

Friesen, Otto von: Om det Svenska Rikets uppkomst. Studentföreningen Verdandis småskrifter, 200. Albert Bonniers förlag, 1915. 22s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 104416, SEK 70.

Frithz, Carl-Gösta: Till frågan om det s.k. Helgeandshusmissalets liturgihistoriska ställning. CWK Gleerup, 1976. 428s. Häftad. Gott skick. Delvis ouppsprättad. Mit einer deutschen Zusammenfassung.
Bibliotheca Theologiae Practicae 34. En akademisk avhandling.
ID Nr: 104828, SEK 140.

Fryxell, Anders: Berättelser ur Svenska Historien, fortsatta av Otto Sjögren. Fyratiosjunde - Fyrtioåttonde delen, Gustaf III:s Regering. L.J. Hiertas Förlagsexpedition, Stockholm, 1891-1892. 302+322 pp. 1 vol. Samtida klotband. Bandet något fläckigt. Inlagan fin. Del 47-48
ID Nr: 107791, SEK 150.

Fryxell, Anders: Berättelser ur Svenska Historien. Fyrationdefemte - Fyrationdesjette delen. Adolf Fredriks regering. Sjunde häftet. Adolf Fredriks samtida skalder och konstnärer. Till ungdomens tjenst utgifven af Anders fryxell. L.J. Hiertas Förlagsexpedition, Stockholm, 1878. 220+354 pp. 1 vol. Samtida klotband. Gott skick. Del 45-46. Innehåller 3 utvikbara tabeller. Exlibris Carl Gustaf von Rosen
ID Nr: 107790, SEK 150.

Gerner / Karlsson, Kristian / Klas - Göran: Nordens Medelhav. Östersjöområdet som historia, myt och projekt. Natur och kultur, 2002. 335s. Klotband med skyddsomslag. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 209035, SEK 180.

Grönhammar, Ann: Hantverk till kunglig ära. Livrustkammaren, 1989. 71s. Cartonnageband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 101940, SEK 95.

Hagerman, Maja: Spåren av kungens män. Om när Sverige blev ett kristet rike i skiftet mellan vikingatid och medeltid. Rabén Prisma, 1997. 436s. Illustrerad. Mycket gott skick. Förlagsband med pappersomslag.
ID Nr: 208284, SEK 140.

Hagerman, Maja: Tusenårsresan. Prisma, 1999. 236s. Inbunden med skyddsomslag. Mycket gott skick. Fotoillustrerad.
Medförfattare Claes Gabrielsson
ID Nr: 102733, SEK 110.

Hallendorff, Carl: FRÅN KARL XV:s DAGAR. Personer och händelser. Norstedt och söners förlag, 1924. 288s. Häftad. Illustrerad.
ID Nr: 208226, SEK 90.

Hansson / Modin, Torsten / Sten: Early Medieval Studies 5. Antikvariskt arkiv 50. Almqvist & Wiksell, 1973. 63s. Häftad.
Utgiven av Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Medarbetare Lena Thålin och Jan-Erik Tomtlund.
ID Nr: 208530, SEK 90.

Hedin, Sven: Stormän och kungar I-II. Fahlcrantz & Gumælius, 1950. 511+498s. Halvklotband. Gott skick. Främre och bakre häftesomslag medbundna.
ID Nr: 1082, SEK 350.

Hedin, Sven: Sveriges öde. Albert Bonniers förlag, 1918. 734s. Klotband. Utvikbara kartor/planscher. Gott skick. Ryggen blekt.
ID Nr: 212176, SEK 300.

Henrikson, Alf: Eriksgata. Albert Bonniers förlag, 1950. Illustrerad av Birger Lundquist. 302s. Dekorerat pappband. Bandet något slitet. Inlagan fin. Illustrerad. Försättsbladet fattas.
ID Nr: 216799, SEK 95.

Henrikson, Alf: SVENSK HISTORIA. Med teckningar av Björn Berg. Albert Bonniers förlag, 1993. 1027s. Häftad. Illustrerad. Skrynkligt omslag, med hundöron i över - och nederkant.
ID Nr: 214681, SEK 50.

Hentzel / Sahlberg, Roland / Gardar: Vår underliga historia. Från Gustaf III till Gustaf V. Natur och kultur, 1938. 543s. Rikligt illustrerad. Linneband med de kungliga monogrammen präglade i blått på framsidan.
ID Nr: 208080, SEK 150.

Hentzel / Sahlberg, Roland / Gardar: Vår underliga historia. Från Gustaf III till Gustaf VI Adolf. Natur och kultur, 1954. 573s. Förlagsband. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 208423, SEK 150.

Herlitz, Nils: FRÅN THORN TILL ALTRANSTÄDT. STUDIER ÖVER CARL XII:S POLITIK 1703-1706. I (1703-1704). Norstedt och söners förlag, 1916. 338s. Skinnryggsband. Ryggen nött med liten bit borta i övre kanten. Kartan lös från bindningen.
ID Nr: 216315, SEK 140.

Hildebrand, Karl: DEMOKRATI. DAGSPOLITISKA INLÄGG AF KARL HILDEBRAND. Hugo Gebers förlag, 1913. 247s. Häftad. Häftesomslaget något trasigt. Inlagan fin.
ID Nr: 216004, SEK 90.

Hildebrand / Grimberg, Emil / Carl: Ur källorna till SVERIGES HISTORIA under nyare tiden. Norstedt och söners förlag, 1911-1912. 504s. 2 vol. Klotband. Namnteckning på titelbladet.
ID Nr: 208297, SEK 200.

Hildebrand / Stavenow, Emil / Ludvig ( utg ): SVERIGES HISTORIA TILL VÅRA DAGAR. Sjunde delen. KRISTINA och KARL X GUSTAV. Norstedt och söners förlag, 1926. 384s. Halvfranskt band. Illustrerad. Guldornerad rygg. Marmorerade pärmar. Fint exemplar. Medverkande : O. Montelius, S. Tunberg, G. Carlsson, G. Wittrock, G. Jacobson, G. R. Fåhraeus, Sam. Clason, Carl Hallendorff, S. J. Boëthius, Karl Hildebrand, Fr. Böök och A. Romdahl.
ID Nr: 210284, SEK 150.

Hildeman, Karl-Ivar: Politisk rimdans.En viskavalkad genom svensk historia. Från Karl Knutsson till Karl Gerard. Natur och kultur, 1960. 205s. Häftad. Gott skick. Ouppsprättad. Illustrerad.
Sammanställd av Karl-Ivar Hildeman, Sven G. Hansson och Bengt R. Jonsson.
ID Nr: 101969, SEK 130.

Hjord, Håkan (red.): ALF ÅBERG.Tryckta skrifter 1944 - 1990. Bibliografi utgiven till 75-årsdagen den 14 juni 1991. Natur och kultur, 1991. 291s. Förlagsband.
ID Nr: 208627, SEK 120.

Hjortsjö, Carl-Herman: STOFTET OCH MÄNNISKAN. Vad gravarna berättar. Bonniers, 1958. 116s. Klotband med skyddsomslag. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 216138, SEK 120.

Holmberg, Åke: Studier tillägnade Curt Weibull. Elanders Boktryckeri AB, Göteborg, 1946. 356s. Häftad. Red.
ID Nr: 208078, SEK 150.

Häger / Villius, Olle / Hans: 1000 år En svensk historia. Brombergs, 1980. 215s. Klotband med skyddsomslag. Rikligt illustrerad.
medförfattare: Jan-Hugo Norman
ID Nr: 208329, SEK 140.

Ingemann, B.S. (Bernhard Severin): Valdemar Seier. Albert Bonniers förlag, 1913. 554s. Dekorerat klotband.
ID Nr: 14083, SEK 150.

Jacobson, Gustaf: Från GEIJER till HJÄRNE. Studier i svensk Historieskrivning under 1800 - talet. Fahlcrantz & Gumlaeus, Stockholm, 1945. 278s. Häftad. Ouppsprättad.
ID Nr: 216001, SEK 190.

Jacobson, Gustaf: SVENSKA KONUNGAR OCH STORMÄN I BILD. Natur och kultur, 1936. 144s. Häftad. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 103174, SEK 120.

Jarrick, Arne: Mot det moderna förnuftet. Johan Hjerpe och andra småborgare i Upplysningstidens Stockholm. Tidens förlag, 1992. 238s. Häftad med pappersomslag. Illustrerad.
ID Nr: 208330, SEK 90.

Jonsson, Runer: Svenskarna och deras prövningar. LTs förlag, 1961. 123s. Häftad med pappersomslag. Illustrerad av EWK.
ID Nr: 208336, SEK 40.

Jonsson, Runer: Svenskarna och deras prövningar. LTs förlag, 1961. 123s. Förlagsband. Illustrerad av EWK.
ID Nr: 208337, SEK 40.

Klein, Ernst: Bilder ur Sveriges Historia. Svensk kultur från urtid till nutid. Nordisk Rotogravyr, Stockholm, 1931-1932. 448s. Förlagsband. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 208468, SEK 180.

Klein, Ernst: Bilder ur Sveriges Historia. Svensk kultur från urtid till nutid. Nordisk Rotogravyr, Stockholm, 1931-32. 448s. 2 vol. Halvfranskt band. Rikligt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 208075, SEK 200.

Kraft / Seitz, Salomon / Heribert ( Red ): HISTORISKA BILDER I - III. Studier kring vårt lands minnen i Livrustkammaren och andra samlingar. Aktiebolaget Bokverk, Stockholm, 1948-1951. 459+539+524. Halvfranskt band. Marmorerade pärmar. Rikligt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 208467, SEK 700.

Källström, O.: SVENSK KULTURMINNESVÅRD. ETT 300 - ÅRSMINNE. A. B. Hasse W. Tullbergs Boktryckeri, Stockholm, 1930. 77s. Häftad. Illustrerad.
En redogörelse för Riksantikvarieämbetets trehundraåriga tillvaro - en skildring av våra fast kulturminnesmärken - och en vädjan om bistånd för fortsatt kulturminnesvård.
ID Nr: 211041, SEK 200.

Lagercrantz, Bo: Kungens glada dagar. Bilder från Carl XV:s tid. Wahlström & Widstrand, 1954. 158s. Häftad. Rikligt illustrerad. Oläst.
Medförfattare Mats Rehnberg.
ID Nr: 208077, SEK 95.

Larsson, Lars-Olof: Gustav Vasa - landsfader eller tyrann?. Prisma, 2003. 397s. Klotband med skyddsomslag. Nyskick. Illustrerad.
Fjärde tryckningen
ID Nr: 8297, SEK 180.

Larsson, Lars-Olof: Kalmarunionens tid. Från drottning Margareta till Kristian II. Rabén Prisma, 1997. 492s. Inbunden med skyddsomslag. Fuktskadad. Illustrerad. En reva i skyddsomslaget.
ID Nr: 102858, SEK 95.

Larsson, Lars-Olof: Vem är vem i Svensk historia. Från år 1000 till 1900. Prisma, 2000. 208s. Cartonnageband med skyddsomslag. Mycket fint exemplar.
ID Nr: 201272, SEK 250.

Laurin, Carl G: Svensk Själfpröfning. Norstedt och söners förlag, 1912. 118s. Häftad.
ID Nr: 208390, SEK 80.

Laurin, Sven G.: Svensk själfpröfning. Norstedt och söners förlag, 1912. 118s. Klotband.
ID Nr: 208342, SEK 50.

Lewan, Bengt: ITALIENSKA BILDER. SVENSKARS SYN PÅ ITALIEN 1700 - 1800. Norstedt och söners förlag, 1970. 125s. Häftad. Ouppsprättad.
Svenska humanistiska Förbundet.
ID Nr: 215317, SEK 120.

Lindqvist, Herman: Axel von Fersen. Månpocket, 1993. 281s. Pocket. Något nött i kanterna.
ID Nr: 201318, SEK 60.

Lindqvist, Herman: Historien om Sverige. När Sverige blev stormakt. Norstedts förlag, 1994. 546s. Klotband med skyddsomslag. Illustrerad.
ID Nr: 208395, SEK 140.

Lindqvist, Herman: HISTORIEN OM SVERIGE. Från islossning till kungarike. Norstedts förlag, 1992. 407s. Klotband med skyddsomslag. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 215872, SEK 180.

Lindqvist, Herman: Historien om Sverige. Historien om Gustav Vasa och hans söner och döttrar. Norstedts förlag, 1993. 502s. Klotband med skyddsomslag. Illustrerad.
ID Nr: 208393, SEK 140.

Lindqvist, Herman: Historien om Sverige. Storhet och fall. Norstedts förlag, 1995. 719s. Pappband med skyddsomslag. Mycket gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 103749, SEK 110.

Lindqvist, Herman: Historien om Sverige. Historien om Gustav Vasa och hans söner och döttrar. Norstedts förlag, 1993. 502s. Klotband med skyddsomslag. Illustrerad.
ID Nr: 208394, SEK 140.

Lindqvist, Herman: Historien om Sverige. Gustavs dagar. Norstedts förlag, 1998. 576s. Klotband med skyddsomslag. Illustrerad.
ID Nr: 208396, SEK 140.

Lindroth, Per Gustaf: PER GUSTAF LINDROTHS RESEJOURNAL FRÅN 1797. Utgiven och kommenterad av Gösta Sundqvist. Gummessons Tryckeri AB, Falköping, 1976. 163s. Häftad. Sparsamt illustrerad.
Bidrag till Kungl. Svenska Vetenskapsakademiens Historia.
ID Nr: 208680, SEK 120.

Linton, Michael: MARGARETA, Nordens drottning 1375 - 1412. Atlantis Förlag, 1998. 240s. Klotband med skyddsomslag. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 208398, SEK 150.

Ljungfors, Åke: Bidrag till svensk diplomatik före 1350. Gleerups, 1955. 234s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Häftesomslaget något upprivet i kanterna. Annars ett fint exemplar. Med dedikation. Illustrerad,
ID Nr: 209913, SEK 140.

Lundberg, Birger: Territoriell indelning och skatt i Uppland under medeltiden. Historiska serien 18. Almqvist & Wiksell, 1972. 193s. Häftad.
Utgiven av Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien.
ID Nr: 208531, SEK 120.

Lundegård, Axel: DROTTNING MARGARETA Valdemar Danekonungs dotter. Hennes lifs kamp. Albert Bonniers förlag, 1906. 218s. Halvfranskt band. Marmorerade pärmar. Gott skick.
ID Nr: 208495, SEK 75.

Lundström, David: Magnus Stenbock i Stockholm 1712. Historiskt arkiv 8. Berglingska Boktryckeriet, Lund, 1959. 78s. Häftad. Osprättad.
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien, Stockholm.
ID Nr: 208340, SEK 80.

Lundström, David: Magnus Stenbock i Stockholm 1712. Historiskt arkiv 8. Berglingska Boktryckeriet, Lund, 1959. 78s. Häftad. Osprättad.
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien, Stockholm.
ID Nr: 208339, SEK 80.

Lybeck, Otto (red): ÖRESUND I NORDENS HISTORIA, En Marinpolitisk studie. AB Allhems Förlag, Malmö, 1943. 348s. Halvfranskt band. Bandet något nött. Rikligt illustrerad, bland annat med utvikbara kartor i färg.
ID Nr: 208475, SEK 350.

Löfqvist, Karl - Erik: Svensk historia i bild. Del 1. Natur och kultur, 1950. 140s. Förlagsband. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 208400, SEK 60.

Lönnroth, Lars: Den Svenska Litteraturen. Från forntid till frihetstid 800 - 1718. Bonniers, 1987. 284s. Förlagsband. Rikligt illustrerad. Gott skick.
Medförfattare Sven Delblanc
ID Nr: 208496, SEK 175.

Lönnroth, Lars: Den Svenska Litteraturen.Del 1. Från forntid till frihetstid.800-1718. Bonniers, 1987. Förlagsband. Fotoillustrerad. Gott skick.
Medförfattare : Sven Delblanc.
ID Nr: 208123, SEK 200.

Maiander, Harry: SVERIGES HISTORIA GENOM TIDERNA. Saxon & Lindströms Förlags AB, 1947-1953. 528+512+624+560+598+90 sidor. 5 vol. Halvfranskt band. Guldornerad rygg. Rikligt illustrerad. Ryggtiteletiketterna något blekta. Gott skick.
Under medverkan av Nils Sylwan, Lydia Wahlström, Holger Arbman, Sven-Ulric Palme och Torvald Höjer m. fl.
ID Nr: 216123, SEK 400.

Malmström, Erik (red): MEDBORGARBOKEN OM FOLKFÖRSVARET. Generalstabens Litografiska Anstalt, Stockholm, 1939. 333s. Klotryggsband. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 103118, SEK 100.

Meijer-Granqvist, Paul: Carl-Gustafs lifknekt Historisk berättelse från Sveriges storhetstid. F.C. Askerbergs bokförlagsaktiebolag, 1910. 453s. Halvklotband. Bandet något slitet. Klisterlapp på insidan av pärmen. Annars ett fint exemplar. Folkets Böcker IV.
ID Nr: 208838, SEK 110.

Mellin, G. H.: SAMLADE SVENSKA HISTORISKA NOVELLER. Andra delen. Albert Bonniers förlag, 1879. 614s. Halvfranskt band. Illustrerad med 30 teckningar av C. G. Hellqvist.
ID Nr: 208533, SEK 75.

Mellin, G. H.: SAMLADE SVENSKA HISTORISKA NOVELLER. FÖRSTA DELEN. Albert Bonniers förlag, 1883. 640s. Samtida halvfranskt band. Guldornerad rygg. Marmorerade pärmar. Bandet något nött i kanterna. Illustrerad med 30 teckningar av C. G. Hellqvist.
ID Nr: 216384, SEK 75.

Michanek, Germund: Kvällarna på Qvallsta. Historia och historier. Norstedts förlag, 1989. 206s. Förlagsband med pappersomslag. Gott skick.
ID Nr: 216699, SEK 95.

Månsson, Fabian: SANCTE ERICS GÅRD. Skildringar från medeltidens senare skede. Minnesupplaga. Tidens förlag, 1938. 604+442+430. 3 vol. Halvfranskt band. Guldornerad rygg. Marmorerade pärmar.
Ur Fabian Månssons skrifter del II - IV.
ID Nr: 208529, SEK 230.

Nerman, Birger: DET SVENSKA RIKETS UPPKOMST. Ivar Haeggströms Boktryckeri A.B, Stockholm, 1925. 270s. Förlagsband. Bandet något nött. Innehåller 8 planscher.
ID Nr: 208538, SEK 200.

Nerman, Birger: Sveriges första storhetstid. Aktiebolaget Skoglunds Bokförlag, Stockholm, 1942. 256s. Häftad. Illustrerad. Oläst / osprättad.
ID Nr: 208539, SEK 110.

Nerman, Ture: Crusenstolpes kravaller. Historiskt reportage från Stockholm sommaren 1838. Saxon & Lindström, 1938. 304s. Häftad. Anteckningar på titelbladet. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 201266, SEK 105.

Nilsson / Carlsson, Sven / Sten: Hundra års historisk dikussion. Historiska föreningen i Uppsala 1862 - 1962. Svenska Bokförlaget, Stockholm, 1962. 124s. Häftad.
ID Nr: 208225, SEK 50.

Nordström, Gert Z: Stockholms blodbad. Ett drama från 1520 i bild och text. Bokförlaget Cikada AB, 1979. Illustrerad av Karl-Olov Björk och Björn Eneroth. 119s. Förlagsband. Rikligt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 209037, SEK 110.

Nyqvist, Anette: Rottrådar. Handbok för historielösa. Wahlström & Widstrand, 2003. 183s. Klotband med skyddsomslag. Rikligt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 216133, SEK 110.

Näsström, Gustaf: FORNA DAGARS SVERIGE, Kulturhistorisk bilderbok om Hedenhös och Medeltid. Albert Bonniers förlag, 1941. 379s. Halvfranskt band. Marmorerade pärmar. Marmorerade för/eftersättsblad. Rikligt illustrerad. Fint exemplar.
ID Nr: 208474, SEK 450.

Näsström, Gustaf: FORNA DAGARS SVERIGE, Kulturhistorisk bilderbok, Del I - II. Albert Bonniers förlag, 1948. 376+360. 2 vol. Förlagsband. Endast del 1 och 2, av 3.
ID Nr: 208478, SEK 900.

Näsström, Gustaf: FORNA DAGARS SVERIGE, Del lll Kulturhistorisk bilderbok om frihetstid och gustaviansk tid. Albert Bonniers förlag, 1962. 349s. Halvklotband. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 102712, SEK 160.

Odelberg, Wilhelm: VICEAMIRAL CARL OLOF CRONSTEDT. Levnadsteckning och tidsskildring. Folk och Försvar, Stockholm, 1954. 582s. Förlagsband. Innehåller utvikbar karta över finska skärgården.I övrigt bara sparsamt illustrerad.
ID Nr: 208535, SEK 350.

Ohlmarks, Åke: SVEOGÖTERNAS RIKE. Det kulturhistoriska Sverige i bygd för bygd. Band I - IV. Stiftelsen Svensk Kultur, Stockholm, 1964-1968. 599+545+631+671. 4 vol. Helt skinnband. Rikligt illustrerad.
Med författarens dedikation på titelbldet i del 1.
ID Nr: 208483, SEK 900.

Olofsson, Sven Ingemar: Efter Westfaliska freden. Sveriges yttre politik 1650 - 1654. Historiska serien 4. Almqvist & Wiksell, 1957. 597s. Häftad. Oläst / osprättad.
Utgiven av Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar.
ID Nr: 208541, SEK 150.

Palmqvist, Bertil: På Sergels tid. Bilder ur ett 1700 - talsliv. Albert Bonniers förlag, 1982. 170s. Klotband med skyddsomslag. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 209567, SEK 110.

Pehrsson, Per: LÜTZENBOKEN 1632 - 1932. Stiftelsen Lützenfondens MINNESSKRIFT av Per Pehrsson. Svenska Kyrkans Diakonistyrelses Bokförlag, Stockholm, 1932. 159s. Häftad. Illustrerad.
ID Nr: 208634, SEK 140.

Petrén, Sture: Kungl. Maj:ts och rikets Svea Hovrätt Ur dess historia 1614 - 1654. Norstedt och söners förlag, 1964. 117s. Häftad. Ouppsprättad. Gott skick.
ID Nr: 216139, SEK 90.

Platen, Magnus von: Västgötastudenter i Stockholm på Karl XII:s tid. AB Falköpings Tidnings Tryckeri., 1966. 10s. Häftad. Särtryck ur Vestrogothica, XV.
Innehåller " Någre Tänckie-Rim...." av Harald Ullenius, ur dennes handskriftssamling.
ID Nr: 208540, SEK 50.

Plüss, Marco: POLTAVA MED GUDS HJÄLP. En berättelse i bild av Marco Plüss med texter från Karolinska krigares dagböcker. Eget förlag, u.å. 91s. Klotband. Fotoillustrerad. Gott skick.
ID Nr: 104655, SEK 150.

Qvarsell / Sandin, Roger / Bengt ( Red ): Den mångfaldiga historien. Tio historiker om forskningen inför framtiden. Historiska Media, Lund, 2000. 231s. Förlagsband. Gott skick.
ID Nr: 208559, SEK 120.

Rabenius, Olof: Kring Drottning Kristinas Klocka. Kulturbilder och personteckningar från Uppsala. C.E. Fritzes Bokförlag, 1942. 286s. Linneband. Illustrerad. Marmorerade för/eftersättsblad. Gott skick.
ID Nr: 209038, SEK 110.

Roland, Carl von: MINNEN FRÅN FÅNGENSKAPEN I RYSSLAND OCH KARL XII:s KRIG. Utgifna af Samuel E. Bring. Norstedt och söners förlag, 1914. 134s. Häftad. Illustrerad.
ID Nr: 208681, SEK 90.

Roos, Anna Maria: Ur Svenska historien. Norstedt och söners förlag, 1915. 144s. Inbunden. Gott skick.
Korta historiska dramer
ID Nr: 3633, SEK 45.

Rystad, Göran: Historia kring trettioåriga kriget. Wahlström & Widstrand, 1963. 161s. Cartonnageband. Sida trasig. Annars ett fint exemplar.
Redigerad av Rystad och med bidrag av Sverker Arnoldsson, Michael Roberts, Göran Rystad, Günther Franz och Fritz Dickmann
ID Nr: 201258, SEK 120.

Sahlberg, Gardar: DEN ARISTOKRATISKA LIGAN. Sammansvärjningen mot Gustaf III. Bonniers, 1969. 283s. Förlagsband. Illustrerad. Utgallrat biblioteksexemplar.
ID Nr: 208561, SEK 100.

Sahlberg, Gardar: Fersenska mordet. Hur kunde det hända ?. Bonniers, 1974. 268s. Förlagsband. Fint exemplar.
ID Nr: 208544, SEK 150.

Sahlberg, Gardar: Mera makt åt kungen. Revolutionsförsöket 1756. Albert Bonniers förlag, 1976. 246s. Inbunden med skyddsomslag.
ID Nr: 201259, SEK 130.

Sandklef, Albert: Bockstensmannen. Fyndet, Konserveringen, Dateringen, Dräkten, Mannen, Myten. Bokförlaget Fabel, Stockholm, 1985. 70+23 sidor. Cartonnageband. Rikligt illustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 216530, SEK 85.

Schück, Henrik: MESSENIUS. Några blad ur vasatidens kulturhistoria. P.A.Norstedt & Söners Förlag, 1920. 320s. Häftad. Osprättad.
ID Nr: 208577, SEK 120.

Schück, Henrik: SVENSKA AKADEMIENS HISTORIA. PÅ AKADEMIENS UPPDRAG författad av HENRIK SCHÜCK. Sjätte delen. Akademien 1848 - 1868. Norstedt och söners förlag, 1938. 656s. Häftad. Pärmarna något fläckiga.
Endast del 6 av totalt 7 utgivna.
ID Nr: 215607, SEK 180.

Schück, Henrik: SVENSKA AKADEMIENS HISTORIA. PÅ AKADEMIENS UPPDRAG författad av HENRIK SCHÜCK. Fjärde delen. Akademien 1824 - 1836. Norstedt och söners förlag, 1937. 672s. Häftad. Pärmarna något fläckiga.
Endast del 4 av totalt 7 utgivna.
ID Nr: 215606, SEK 180.

Schück, Henrik: UR AXEL REUTERHOLMS DAGBOK. Några kulturbilder från frihetstiden. Norstedt och söners förlag, 1921. 173s. Häftad. Gott skick. Exlibris. Osprättad / Oläst.
ID Nr: 208682, SEK 80.

Schön, Ebbe: KUNGAR, KRIG OCH KATASTROFER. Vår historia i sägen och tro. Rabén & Sjögren, 1993. 203s. Dekorerat pappband med skyddsomslag. Fint exemplar. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 208545, SEK 160.

Shück / Stille, Adolf / Åke: HISTORISKA STUDIER Tillägnade Sven Tunberg den 1 Februari 1942. Almqvist & Wisells Boktryckeri AB, Uppsala, 1942. 568s. Häftad. Bok nummer 6, i en numrerad upplaga av 646 exemplar.
ID Nr: 208473, SEK 200.

Sjödén, C. C.: Monografier utgivna av Stockholms kommunalförvaltning. STOCKHOLMS BORGERSKAP UNDER STURETIDEN. Med särskild hänsyn till dess politiska ställning. En studie i Stockholms Stads historia. Ivar Haeggströms Boktryckeri AB, Stockholm, 1950. 322s. Häftad.
ID Nr: 208603, SEK 150.

Sjögren, Otto: SVERIGES HISTORIA. FRÅN ÄLDSTA TIDER TILL VÅRA DAGAR FÖR SVENSKA FOLKET. Frléen & comp, Stockholm, 1903. 168+264+344+330+120 sidor. Guldornamenterat klotband. Rikligt illustrerad. Bandet slitet. Bandet med spruckna fogar, och inlagan med några lösa sidor. Komplett med 5 delar inkl register bundet i ett band.
ID Nr: 216124, SEK 150.

Sjöstedt, Lennart: STRÖVTÅG I MEDELTIDEN. Sveriges Radio, 1968. 80s. Häftad. Rikligt illustrerad. Gott skick.
Medförfattare Yvonne Wessman.
ID Nr: 216586, SEK 90.

Smirnov, Alexej: Svensk historia under vattnet Vrak i Östersjön berättar. Wahlström & Widstrand, 2002. 215s. Inbunden med skyddsomslag. Fuktskadad. Illustrerad. Karta först och sist i boken.
ID Nr: 102850, SEK 95.

Spångberg, Valfrid: Annexet. Aktiebolaget Ljus, Stockholm, 1905. 72s. Halvfranskt band. Nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 209344, SEK 125.

Spångberg, Valfrid: Förstakammar-gärningar 1867-1904. Aktiebolaget Ljus, Stockholm, 1905. 234s. Halvfranskt band. Nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 209345, SEK 200.

Starbäck, C. Georg: NILS BOSSON STURE, 1-2. Historisk roman i tre samlingar. Första Samlingen : Guldhalsbandet. Andra Samlingen : Konungakronan. F & G Beijers Förlag, Stockholm, 1870-71. 720+688 sidor. 2 vol. Samtida halvfranskt band. Guldornerad rygg. Gott skick. Endast de 2 första delarna. Tredje Samlingen, "Testamentet", saknas.
Bunden hos Hollnerska Bokbinderiet, Sundsvall.
ID Nr: 105578, SEK 600.

Strandberg, Rolf: Det hände en gång... Historiska tids- och miljöskildringar. Eget förlag, 1960. 158s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 19067, SEK 120.

Strandberg, Rolf: Intrigspelet kring en svensk kungakrona. Eget förlag, 1965. 159s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 19066, SEK 90.

Strandberg, Rolf: Kungar, Riksråd och andra dödliga. Eget förlag, 1960. 158s. Häftad. Inlagan fin. Häftesomslag fläckat.
ID Nr: 19065, SEK 120.

Strandberg, Rolf: Stormän med och utan krona. Eget förlag, 1964. 159s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 19064, SEK 120.

Strandberg, Rolf: Tronföljarval och Vikingafärder. Eget förlag, 1962. 159s. Häftad. Inlagan fin. Ett hörn något stött. Ryggen blekt.
ID Nr: 19063, SEK 120.

Strindberg, Axel: Bondenöd och stormaktsdröm.En historia om klasskamp i Sverige 1630-1718. Gidlunds, 1971. 335s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 3643, SEK 60.

Strömbeck, Göran: I KARL XII:s TID. En krönika om upplandssocknarna ED, FRESTA, HAMMARBY åren 1697 - 1699, efter gamla källor. Skeninge Boktryckeri ab, 1979. 155s. Förlagsband.
Utgiven av Upplands Väsby Hembygdsförening.
ID Nr: 208598, SEK 75.

Swanström, C. G.( Red ): SVENSK KAVALKAD. En rapsodi i klipp, sammanställd av C. G. Swanström. Skandiaförlaget, Uppsala, 1957. 528s. Förlagsband. Rikligt illustrerad. En årskrönika i ord och bild, åren 1850 - 1958.
ID Nr: 208470, SEK 150.

Söderberg, Bengt: Gotland i historien. Gotlandskonst A-B, 1975. 104s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 101875, SEK 40.

Söderberg, Tom: Den namnlösa medelklassen Socialgrupp två i det gamla svenska samhället intill 1770-talet. Albert Bonniers förlag, 1956. 262s. Häftad. Ouppsprättad. Häftesomslaget trasigt.
ID Nr: 210109, SEK 140.

Tegnér, Elof: Från Farfarsfars och farfars tid. Små strövtåg på historisk mark. P. A. Norstedt & Söners Förlag, Stockholm, 1900. 348s. Dekorerat klotband. Guldornerad. Skildrar det tidiga 1800-talets Sverige.
ID Nr: 208590, SEK 120.

Toijer, Daniel ( utg ): BRINKMAN OCH ADLERSPARRE. En brevväxling från Karl Johans-tiden. Med inledning och kommentar av Daniel Toijer. Natur och kultur, 1962. 339s. Häftad. Illustrerad.
ID Nr: 208601, SEK 75.

Vallotton, Henry: SEPT SOUVERAINS DE SUÈDE. Librairie Payot, Lausanne, 1950. 223s. Häftad. Osprättad.
ID Nr: 208594, SEK 120.

Wahlström, Lydia: Sverige och England under revolutionskrigens början. Bidrag till den Reuterholmska regeringens historia. P. A. Norstedt & Söners Förlag, Stockholm, 1917. 282s. Häftad. Osprättad. Pärmarna saknas.
Svensk politik under 1790-talet.
ID Nr: 208591, SEK 70.

Waldén, Bertil: FORSKNINGAR OCH FÄRDER. Konst- och kulturhistoriska uppsatser, resebrev. Saxon & Lindströms Förlag, Stockholm, 1936. 395s. Halvfranskt band. Exlibris. Illustrerad. Marmorerade pärmar. Marmorerade för/eftersättsblad. Häftesomslag medbundna.
ID Nr: 208593, SEK 120.

Waldén, Bertil: FORSKNINGAR OCH FÄRDER. Konst- och kulturhistoriska uppsatser, resebrev. Saxon & Lindströms Förlags AB, 1936. 400s. Halvklotband. Illustrerad. Häftesomslag medbundna.
ID Nr: 208563, SEK 150.

Waldén, Bertil: FORSKNINGAR OCH FÄRDER. Konst- och kulturhistoriska uppsatser, resebrev. Saxon & Lindströms Förlag, Stockholm, 1936. 400s. Häftad. Illustrerad. Osprättad.
ID Nr: 208596, SEK 140.

Weibull, Lauritz: STOCKHOLMS BLODBAD och andra kritiska undersökningar. Natur och kultur, 1965. 267s. Häftad. Bandet något nött.
ID Nr: 216322, SEK 90.

Weibull, Martin: Från Lund och Lundagård. P. A. Norstedt & Söners Förlag, Stockholm, 1902. 283s. Förlagets dekorerade klotband. Guldornerad. Gott skick.
ID Nr: 208605, SEK 180.

Widding, Lars: Svenska Äventyr. Almqvist & Wiksell, 1975. 239s. Klotband med skyddsomslag. Rikligt illustrerad.
Medförfattare Magnus Gerne och Åke Andersson.
ID Nr: 208622, SEK 160.

Widding, Lars: Svenska äventyr 1788-1900-talet. Semic, 1997. 224s. Cartonnageband. Gott skick. Illustrerad.
Medförfattare: Magnus Gerne och Åke Andersson
ID Nr: 101819, SEK 95.

Widding, Lars: Svenska Äventyr 800-1710. Semic, 1995. 189s. Cartonnageband. Mycket fint exemplar.
Medförfattare Magnus Gerne och Åke Andersson
ID Nr: 3640, SEK 200.

Winberg, Anders: Dag - Bok hållen på Kongl. Galär Flottan åren 1789 och 1790 samt Fångenskapen i Ryssland. Stockholms Stadsmuseum, 1967. 110s. Häftad med pappersomslag.
ID Nr: 208583, SEK 140.

Wivallius, Lars: SWERIGES RIJKES RINGMUR. Utgiven med inledning och förklaringar av Kurt Johannesson. Almqvist & Wiksell, 1980. 121s. Klotband. Illustrerad.
ID Nr: 208620, SEK 90.

Wollin, Nils G.: Kungl. Maj:ts Kanslis Historia I - II. Almqvist & Wiksell, 1934-35. 374+149. Häftad. Oläst.
Medförfattare: O. Wieselgren, N. Forsell, A. Munthe, A. Forsell och R. Liljedahl.
ID Nr: 208079, SEK 300.

Wrangel, F.U.: RIKSKANSLEREN AXEL OXENSTIERNAS RESA. Till och i Frankrike 1635. P. A. Norstedt & Söners Förlag, Stockholm, 1914. 243s. Guldornamenterat klotband. Illustrerad.
ID Nr: 208623, SEK 150.

Åberg, Alf: AV ANNAN MENING. KAROLINEN AXEL GYLLENKROK. Natur och kultur, 1998. 174s. Pappband med skyddsomslag. Illustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 216358, SEK 120.

Åberg, Alf: Fångars elände.Karolinerna i Ryssland 1700-1723. Natur och kultur, 1991. 228s. Pappband med skyddsomslag. Fuktskadad. Illustrerad. Namnteckning på titelbladet. Karta först och sist i boken .
ID Nr: 102847, SEK 95.

Åberg, Alf: Kampen om Skåne under försvenskningstiden. Natur och kultur, 1995. 191s. Pappband med skyddsomslag. Något fuktskadad. Illustrerad.
ID Nr: 102848, SEK 95.

Åberg, Alf: Karoliner. Trevi, 1998. Illustrerad av Göransson Göte. 193s. Klotband med skyddsomslag. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 217292, SEK 110.

Åberg, Alf: När byarna sprängdes. LTs förlag, 1953. 172s. Häftad. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 215997, SEK 120.

Åberg, Alf: Svenska historiska bilder. Böcker om konst 6. Bokförlaget Signum, 1983. 120s. Linneband. Rikligt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 103767, SEK 130.

Åberg, J. O.: UR SVENSKA REGENTERS OCH UTMÄRKTE MÄNS LIF. BERÄTTELSER FÖR FOLKET. II. OSCAR I:s LÖFTE:. Oscar L. Lamms Förlag, Stockholm, 1872. 39s. Häftad. Bandet något nött.
ID Nr: 209532, SEK 40.

Åberg / Göransson, Alf / Göte: KAROLINER. Bra Böcker, Höganäs, 1976. 193s. Klotband med skyddsomslag. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 208469, SEK 140.

Åslund, Leif: Magnus Gabriel De la Gardie och vältaligheten. Reklam-& Katalogtryck, Uppsala, 1992. 262s. Häftad.
ID Nr: 208497, SEK 125.