Se alla Rubriker

: Aesculap, tidskrift för pharmaci och närbeslägtade fack. Årg. 2. , A.G. Lundberg, Strengnäs, 1867. 472s. Halvfranskt band. Bandet slitet. Något brunfläckig. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 205947, SEK 250.

: Exposition Francaise, des arts et sciences appliqués a la medécine, la chirurgie la pharmacie et l´hygiène sanitaire au Val-de-Grâce Paris avril 1925 Rapport Général. , Comité Francais des Expositions, Paris, 1926. 386p. Half -leather binding. Cover slightly rubbed on the edges. Stamp on the wrapper. Inscriptions on endpaper. Else fine. Front and rear covers bound in. Marbeled endpapers. Raised bands. Illustrated.
ID Nr: 205948, SEK 450.

: Husmoderns Läkarbok, utgiven av tidningen Husmodern Del V. , Åhlén & Åkerlund, 1930. 144s. Dekorerat klotband. Gott skick.
Innehåll: "Självuppfostrans betydelse i kampen mot nervsjukdomarna" av Jakob Billström, "Den kritiska åldern hos kvinnan" av Gärda Lidforss af Geijerstam, "Om förebyggande och behandling av rubbningar i blodomloppet" av Arnold Josefson, "Kampen mot kräftsjukdomarna" av Elis G E Berven, "Sjukdomsbehandling i hemmet" av Nat. Wessén, "Vad bör finnas i husapoteket?" av Josua Tillgren och Nat. Wessén.
ID Nr: 205918, SEK 70.

: Kommentar till Svenska farmakopén. Senare delen Pharmacopoea Suecica ed. VIII. , Beijers bokförlagsaktiebolag, 1904. 644-1280+140. 1 vol. Halvfranskt band. Enstaka fläckar inuti boken. Understrykningar i texten med blyerts. Nött i kanterna. Namnteckning på försättsbladet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad. Mönstrade för- och eftersättsblad
Med bidrag af Apotekare-societeten, utgifven af Gustaf Fr. Bergh, Arvid Blomquist, Theodor Delphin, Richard Westling.
ID Nr: 205923, SEK 270.

: Lehrbuch der Mikrobiologie. Zweiter Band (spezieller teil) (Mit besonderer berücksichtigung der seuchenlehre). , Jena, Verlag von Gustav Fischer, 1919. 1206p. 1 vol. Half -leather binding. Slightly rubbed on the edges. Spine/backstrip slightly faded. Else fine. Marbeled edges.
Mit 4 tafeln und 218 zum teil mehrfarbigen abbildungen im text. Herausgegeben von Dr Ernst Friedberger und Dr Richard Pfeiffer.
ID Nr: 205915, SEK 250.

: Människan. , Fogtdals förlag, (utan årtal). 124s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget slitet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
Vetenskapens värld; Illustrerad vetenskaps bibliotek.
ID Nr: 205968, SEK 110.

: Medicin. Albert Bonniers förlag, , 1993. 124s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget slitet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
Vetenskapens värld; Illustrerad vetenskaps bibliotek.
ID Nr: 205967, SEK 110.

: Prosten Heumanns Läkemedel. , Tryckeri & Förlag Ewe, 1928. 287s. Häftad. Gott skick. Illustrerad. Bakre häftesomslaget något fläckat.
Sjunde svenska upplagan.Efter det tyska originalets 26:te upplaga.
ID Nr: 100674, SEK 100.

Ahlberg, Karl: Apotekarsocieteten 1778-1928 Minnesskrift, utgiven av Apotekarsocieteten vid dess 150-års jubileum.. , Nordisk Rotogravyr, Sthlm, 1928. 216s. Häftad. Ouppsprättad. Häftesomslaget något slitet.
Innehåll bl.a. "Apotekarsocieteten och den farmaceutiska undervisningen", "Apotekarreglementen och frågan om apoteksväsendets i Sverige ordnande efter 1920", "Apotekarsocietetens uppkomst och utveckling", "Apotekarkårens pensionering".
ID Nr: 205932, SEK 150.

Barnard, Christiaan: One Life. , Howard Timmins, Cape Town, 1969. 366p. Bound with dust-wrapper. Dustwrapper rubbed. Inscriptions on endpaper. Else fine.
Also written by Curtis Bill Pepper
ID Nr: 205941, SEK 150.

Berg, Fredrik: Bidrag till oftalmologiens äldre historia i Sverige. Almqvist & Wiksell, , 1958. 300s. Klotband. Illustrerad. Främre och bakre häftesomslag medbundna. Gott skick.
Lychnos-bibliotek. Studier och källskrifter utgivna av Lärdomshistoriska samfundet, Nr 16
ID Nr: 17057, SEK 240.

Berg, Fredrik: Oftalmologin i Sverige under 1800-talet. Almqvist & Wiksell, , 1965. 320s. Klotband. Gott skick. Främre och bakre häftesomslag medbundna.
Lychnos-bibliotek. Studier och källskrifter utgivna av Lärdomshistoriska samfundet, Nr 21.
ID Nr: 205956, SEK 220.

Bergmark, Matts: Medicinsk magi. Om tro, förtroende och godtrogenhet. Natur och kultur, , 1966. 403s. Dekorerat pappband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något fläckat. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Inlagan fin. Illustrerad. Bandet något gulnat i kanterna.
ID Nr: 216887, SEK 250.

Bergstrand, Hilding: Svenska Läkaresällskapet 150 år - dess tillkomst och utveckling En återblick. , Håkan Ohlssons boktryckeri, Lund, 1958. 562s. Inbunden. Exlibris. Gott skick.
ID Nr: 205952, SEK 200.

Cobo, Rafael: Kinesiterápico Un nuevo método. , Buenos Aires, Pablo E. Coni é Hijos, 1889. 102p. Half -leather binding. Spine/backstrip slightly faded. Cover slightly rubbed on the edges. Else fine. Front cover bound in.
Universidad Nacional de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Médicas
ID Nr: 206213, SEK 350.

Courtwright, David T.: VANANS MAKT. Drogernas historia och den moderna världens födelse.. Historiska Media, , 2003. 334s. Klotband med skyddsomslag. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 216131, SEK 160.

Cronin, A.J. (Archibald Joseph): Citadellet. Tidens förlag, , 1938. 461s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget fläckat och nött. Annars ett fint exemplar. Mönstrade för/eftersättsblad.
Läkarroman
ID Nr: 205936, SEK 200.

Dagen, Georges: Le Dentiste d´Autrefois 60 Reproductions. , Editions de la revue "La semaine dentaire", etablissements Ash, Caplain Saint-André, Paris, 1923. un paged. Wrappered. Inscription on wrapper. Wrapper slightly torn at the edges. Else fine.
ID Nr: 206345, SEK 400.

Disque, Ludwig: Vägen till hälsa - Ett lyckligt lif Naturenlig behandling af sjukdomarne med särskild beskrifning på verkningsmedlen i den naturenliga läkemetoden.. , Torsten Hedlunds förlag, Göteborg, 1899. 347s. Dekorerat klotband. Sliten. Anteckningar på försättsbladet. Slutordsbladet trasigt. Sparsamt illustrerad.
Med förord af Justus.
ID Nr: 101362, SEK 250.

Djurberg, Vilhelm: Läkaren Johan von Hoorn Förlossningskonstens grundläggare i Sverige. Almqvist & Wiksell, , 1942. 317s. Klotband. Gott skick. Främre och bakre häftesomslag medbundna.
Lychnos-bibliotek. Studier och källskrifter utgivna av Lärdomshistoriska samfundet, nr 4. Efterlämnat manuskript, med ett förord av O.T. Hult.
ID Nr: 205955, SEK 220.

Flaum, Alfred: Lasarettet i Lund 1768-1968 En historik utarbetad på uppdrag av Malmöhus Läns Landsting till Lasarettets tvåhundraårsjubileum. Allhems Förlag, , 1968. 298s. Dekorerat klotband. Gott skick.
310/500
ID Nr: 205962, SEK 220.

Haeger, Knut: Kapare,kockar och kirurger om läkekonst förr och nu och andra kåserier. Natur och kultur, , 1963. 154s. Klotryggsband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något trasigt. Annars ett fint exemplar. Sparsamt illustrerad.
ID Nr: 103249, SEK 130.

Harrison, Dick: Stora Döden: Den värsta katastrof som drabbat Europa. Ordfronts förlag, , 2000. 480s. Klotband med skyddsomslag. Illustrerad.
ID Nr: 13187, SEK 150.

Hedin / Söremark, Måns / Rune: Den odontologiska protetikens historia. , Studentlitteratur, 1969. 90s. Häftad. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 106466, SEK 80.

Henrikson, Alf: Allehanda urkunder om Läkekonst i redaktion av Alf Henriksson. I urval av Knut Haeger. AWE/ Gebers, , 1975. 381s. Klotband med skyddsomslag. Gott skick. Illustrerad. Exlibris.
ID Nr: 216745, SEK 120.

Kneipp, Sebastian: Mit Testament til Sunde og Syge. , Kristiania, Mittets Forlag, 1922. 420+VIII. Häftad. Häftesomslaget något upprivet i kanterna. Annars ett fint exemplar. Frakturstil.
ID Nr: 205926, SEK 200.

Lagergren, Karl-Axel: Från helgeandshus till pensionärshem. , AB Gustaf Lindströms Boktr., 1964. 24s. Häftad. Gott skick. Illustrerad. Dedikation, handskriven.
ID Nr: 100990, SEK 60.

Lagerholm, J.: HEMMETS LÄKAREBOK. Populär madicinsk rådgivare för friska och sjuka. Med över 200 illustrationer, en mångfald färgtrycksplanscher samt 5 isärtagbara modeller, receptbok till bruk för hemmet, ordlista över medicinska termer och uttryck, förslag till husapotek, stort uppslagsregister. Ny fullständig omarbetning.. , Fröléen & Comp, Stockholm, 1921. 926s. Samtida halvfranskt band. Rikligt illustrerad. Marmorerade pärmar. Guldornerad rygg. Något nött i kanterna.
ID Nr: 103509, SEK 350.

Liljenroth, A.D: Om pharyngo-rhinoskopien. , Abr. Bohlin, Örebro, 1870. Privatband. Gott skick. Marmorerade för/eftersättsblad.
Sammanbunden med diverse medicinska blad samt anteckningar
ID Nr: 205946, SEK 200.

Ljungqvist, G.J: Om sjukdomsbot och mediciner Huskurer, hästkurer, örtdekokter och vanliga mediciner från äldsta tider till våra dagar. Forum, , 1965. 237s. Klotband. Bandet något slitet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 205950, SEK 140.

Malpighi, Marcello: De polypo cordis dissertatio A Treatise on Cardiac Polyps. Almqvist & Wiksell, , 1956. Marbeled cased board binding. Unopened.
Marcello Malpighi (1628-1694). This text is an extract from the author´s Opera Omnia printed in the year 1686.
ID Nr: 206347, SEK 150.

Merkel, Friedrich: Die anatomie des menschen I-X Mit Hinweisen auf die ärztliche Praxis. , Wiesbaden, 1913, 1914, 1915,1917, 1918. 255+200+143+131+112+215+145+206+125+113. 10 vol. Decorated boards. Covers slightly worn. Cover slightly rubbed on the edges. Inscription on endpaper. Else fine.
Erste Abteilung: Einleitung, Allgemeine Gewebelehre, Grundzüge der Entwickelungslehre. Mit 251 Abbildungen im Text. Zweite Abteilung: Skeletlehre. Passiver Bewegungsapparat: Knochen und Bänder. Mit 2 Abbildungen im Text. Atlas zur zweiten Abteilung: Skeletlehre. Passiver Bewegungsapparat: Knochen und Bänder. Dritte Abteilung: Muskellehre. Aktiver Bewegungsapparat. Atlas zur dritten Abteilung: Muskellehre. Aktiver Bewegungsapparat. Vierte Abteilung: Einggeweidelehre. Atlas zur vierten Abteilung: Eingeweidelehre.Mit 334 Abbildungen. Fünfte Abteilung: Haut, Sinnesorgane und nervöse Zentralorgane. Atlas zur fünften Abteilungen: Haut, Sinnesorgane und nervöse Zentralorgane. Mit 242 Abbildungen. Atlas zur sechsten Abteilung: Peripherische Nerven und Gefäsystem. Mit 122 Abbildungen.
ID Nr: 206061, SEK 2000.

Nilsson, John: Drottningar och andra En bok om Sophiahemmet. Svenska Kyrkans Diakonistyrelse, , 1939. 343s. Halvfranskt band. Namnteckning på försättsbladet. Nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Marmorerade för/eftersättsblad.
ID Nr: 205961, SEK 130.

Sagnér, Alf: Livets tjänare. En bok om läkekonstens hsitoria. , Bengt Forsbergs Förlag, Malmö, 1954. 565s. Skinnryggsband. Rikligt illustrerad. Inlagan fin. Bandet något nött.
ID Nr: 17738, SEK 300.

Sjöstrand, Nils O ( red. ): Ett sekel med käkaren i fokus Läkarförbundet 1903-2003. , Sveriges Läkarförbund, 2003. 383s. Pappband. Nyskick. Illustrerad.
ID Nr: 103433, SEK 110.

Skarback, Sören: Läkarna i gamla Göteborg. , Tre Böcker, 1999. 264s. Cartonnageband med skyddsomslag. Illustrerad. Gott skick. Skyddsomslaget något slitet.
ID Nr: 16772, SEK 150.

Spets, Ruth: Femina Kroppskultur och skönhetsvård. Norstedt och söners förlag, , 1935. 261s. Halvfranskt band. Namnteckning på försättsbladet. Något nött i kanterna. Något fuktskadad. Annars ett fint exemplar.
Övre guldsnitt. Illustrerad
ID Nr: 205931, SEK 175.

Stenström, F: Läkekonstens och Hälsovårdens företrädare i Göteborg under 1600- och 1700-talen jämte historik över stadens Medicinalverk och Sundhetsväsen. , A.-B. W. Hartelius´ bokhandel, 1929. 321s. Häftad. Ett hörn något stött. Gott skick.
ID Nr: 205965, SEK 140.

Stolt, Carl-Magnus: Den beprövade erfarenheten Medicinsk idéhistoria och läkekonst i Boråsbygden 1780-1900. Norma, , 1994. 355s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 100673, SEK 130.

Theorell, Hugo: Växlande vindar. Natur och kultur, , 1977. 168s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något trasigt. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 205960, SEK 90.

White, E. G.: I den store läkarens fotspår. , Stockholm Skandinaviska Förlags-Expeditionen, 1910. 544s. Dekorerat klotband. Gott skick. Illustrerad. Hörnen något stötta.
ID Nr: 217289, SEK 130.

Zigrosser, Carl (ed.): Ars Medica. A Collection of Medical Prints Presented to the Philadelphia Museum of Art by SmithKline Corporation.. , The Philadelphia Museum of Art, 1976. 89p. Wrappered. Wrapper slightly rubbed. Wrapper slightly spotted. Else fine. Richly illustrated.
ID Nr: 205930, SEK 200.