Se alla Rubriker

Aesculap, tidskrift för pharmaci och närbeslägtade fack. Årg. 2. A.G. Lundberg, Strengnäs, 1867. 472s. Halvfranskt band. Bandet slitet. Något brunfläckig. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 205947, SEK 250.

Exposition Francaise, des arts et sciences appliqués a la medécine, la chirurgie la pharmacie et l´hygiène sanitaire au Val-de-Grâce Paris avril 1925 Rapport Général. Comité Francais des Expositions, Paris, 1926. 386p. Half -leather binding. Cover slightly rubbed on the edges. Stamp on the wrapper. Inscriptions on endpaper. Else fine. Front and rear covers bound in. Marbeled endpapers. Raised bands. Illustrated.
ID Nr: 205948, SEK 450.

Husmoderns Läkarbok, utgiven av tidningen Husmodern Del V. Åhlén & Åkerlund, 1930. 144s. Dekorerat klotband. Gott skick.
Innehåll: "Självuppfostrans betydelse i kampen mot nervsjukdomarna" av Jakob Billström, "Den kritiska åldern hos kvinnan" av Gärda Lidforss af Geijerstam, "Om förebyggande och behandling av rubbningar i blodomloppet" av Arnold Josefson, "Kampen mot kräftsjukdomarna" av Elis G E Berven, "Sjukdomsbehandling i hemmet" av Nat. Wessén, "Vad bör finnas i husapoteket?" av Josua Tillgren och Nat. Wessén.
ID Nr: 205918, SEK 70.

Kommentar till Svenska farmakopén. Senare delen Pharmacopoea Suecica ed. VIII. Beijers bokförlagsaktiebolag, 1904. 644-1280+140. 1 vol. Halvfranskt band. Enstaka fläckar inuti boken. Understrykningar i texten med blyerts. Nött i kanterna. Namnteckning på försättsbladet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad. Mönstrade för- och eftersättsblad
Med bidrag af Apotekare-societeten, utgifven af Gustaf Fr. Bergh, Arvid Blomquist, Theodor Delphin, Richard Westling.
ID Nr: 205923, SEK 270.

Lehrbuch der Mikrobiologie. Zweiter Band (spezieller teil) (Mit besonderer berücksichtigung der seuchenlehre). Jena, Verlag von Gustav Fischer, 1919. 1206p. 1 vol. Half -leather binding. Slightly rubbed on the edges. Spine/backstrip slightly faded. Else fine. Marbeled edges.
Mit 4 tafeln und 218 zum teil mehrfarbigen abbildungen im text. Herausgegeben von Dr Ernst Friedberger und Dr Richard Pfeiffer.
ID Nr: 205915, SEK 250.

Människan. Fogtdals förlag, (utan årtal). 124s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget slitet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
Vetenskapens värld; Illustrerad vetenskaps bibliotek.
ID Nr: 205968, SEK 110.

Medicin. Albert Bonniers förlag, 1993. 124s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget slitet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
Vetenskapens värld; Illustrerad vetenskaps bibliotek.
ID Nr: 205967, SEK 110.

Prosten Heumanns Läkemedel. Tryckeri & Förlag Ewe, 1928. 287s. Häftad. Gott skick. Illustrerad. Bakre häftesomslaget något fläckat.
Sjunde svenska upplagan.Efter det tyska originalets 26:te upplaga.
ID Nr: 100674, SEK 100.

Ahlberg, Karl: Apotekarsocieteten 1778-1928 Minnesskrift, utgiven av Apotekarsocieteten vid dess 150-års jubileum. Nordisk Rotogravyr, Sthlm, 1928. 216s. Häftad. Ouppsprättad. Häftesomslaget något slitet.
Innehåll bl.a. "Apotekarsocieteten och den farmaceutiska undervisningen", "Apotekarreglementen och frågan om apoteksväsendets i Sverige ordnande efter 1920", "Apotekarsocietetens uppkomst och utveckling", "Apotekarkårens pensionering".
ID Nr: 205932, SEK 150.

Barnard, Christiaan: One Life. Howard Timmins, Cape Town, 1969. 366p. Bound with dust-wrapper. Dustwrapper rubbed. Inscriptions on endpaper. Else fine.
Also written by Curtis Bill Pepper
ID Nr: 205941, SEK 150.

Berg, Fredrik: Bidrag till oftalmologiens äldre historia i Sverige. Almqvist & Wiksell, 1958. 300s. Klotband. Illustrerad. Främre och bakre häftesomslag medbundna. Gott skick.
Lychnos-bibliotek. Studier och källskrifter utgivna av Lärdomshistoriska samfundet, Nr 16
ID Nr: 17057, SEK 240.

Berg, Fredrik: Oftalmologin i Sverige under 1800-talet. Almqvist & Wiksell, 1965. 320s. Klotband. Gott skick. Främre och bakre häftesomslag medbundna.
Lychnos-bibliotek. Studier och källskrifter utgivna av Lärdomshistoriska samfundet, Nr 21.
ID Nr: 205956, SEK 220.

Bergmark, Matts: Medicinsk magi. Om tro, förtroende och godtrogenhet. Natur och kultur, 1966. 403s. Dekorerat pappband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något fläckat. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Inlagan fin. Illustrerad. Bandet något gulnat i kanterna.
ID Nr: 216887, SEK 250.

Bergstrand, Hilding: Svenska Läkaresällskapet 150 år - dess tillkomst och utveckling En återblick. Håkan Ohlssons boktryckeri, Lund, 1958. 562s. Inbunden. Exlibris. Gott skick.
ID Nr: 205952, SEK 200.

Cobo, Rafael: Kinesiterápico Un nuevo método. Buenos Aires, Pablo E. Coni é Hijos, 1889. 102p. Half -leather binding. Spine/backstrip slightly faded. Cover slightly rubbed on the edges. Else fine. Front cover bound in.
Universidad Nacional de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Médicas
ID Nr: 206213, SEK 350.

Courtwright, David T.: VANANS MAKT. Drogernas historia och den moderna världens födelse. Historiska Media, 2003. 334s. Klotband med skyddsomslag. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 216131, SEK 160.

Cronin, A.J. (Archibald Joseph): Citadellet. Tidens förlag, 1938. 461s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget fläckat och nött. Annars ett fint exemplar. Mönstrade för/eftersättsblad.
Läkarroman
ID Nr: 205936, SEK 200.

Dagen, Georges: Le Dentiste d´Autrefois 60 Reproductions. Editions de la revue "La semaine dentaire", etablissements Ash, Caplain Saint-André, Paris, 1923. un paged. Wrappered. Inscription on wrapper. Wrapper slightly torn at the edges. Else fine.
ID Nr: 206345, SEK 400.

Disque, Ludwig: Vägen till hälsa - Ett lyckligt lif Naturenlig behandling af sjukdomarne med särskild beskrifning på verkningsmedlen i den naturenliga läkemetoden. Torsten Hedlunds förlag, Göteborg, 1899. 347s. Dekorerat klotband. Sliten. Anteckningar på försättsbladet. Slutordsbladet trasigt. Sparsamt illustrerad.
Med förord af Justus.
ID Nr: 101362, SEK 250.

Djurberg, Vilhelm: Läkaren Johan von Hoorn Förlossningskonstens grundläggare i Sverige. Almqvist & Wiksell, 1942. 317s. Klotband. Gott skick. Främre och bakre häftesomslag medbundna.
Lychnos-bibliotek. Studier och källskrifter utgivna av Lärdomshistoriska samfundet, nr 4. Efterlämnat manuskript, med ett förord av O.T. Hult.
ID Nr: 205955, SEK 220.

Flaum, Alfred: Lasarettet i Lund 1768-1968 En historik utarbetad på uppdrag av Malmöhus Läns Landsting till Lasarettets tvåhundraårsjubileum. Allhems Förlag, 1968. 298s. Dekorerat klotband. Gott skick.
310/500
ID Nr: 205962, SEK 220.

Haeger, Knut: Kapare,kockar och kirurger om läkekonst förr och nu och andra kåserier. Natur och kultur, 1963. 154s. Klotryggsband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något trasigt. Annars ett fint exemplar. Sparsamt illustrerad.
ID Nr: 103249, SEK 130.

Harrison, Dick: Stora Döden: Den värsta katastrof som drabbat Europa. Ordfronts förlag, 2000. 480s. Klotband med skyddsomslag. Illustrerad.
ID Nr: 13187, SEK 150.

Hedin / Söremark, Måns / Rune: Den odontologiska protetikens historia. Studentlitteratur, 1969. 90s. Häftad. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 106466, SEK 80.

Henrikson, Alf: Allehanda urkunder om Läkekonst i redaktion av Alf Henriksson. I urval av Knut Haeger. AWE/ Gebers, 1975. 381s. Klotband med skyddsomslag. Gott skick. Illustrerad. Exlibris.
ID Nr: 216745, SEK 120.

Kneipp, Sebastian: Mit Testament til Sunde og Syge. Kristiania, Mittets Forlag, 1922. 420+VIII. Häftad. Häftesomslaget något upprivet i kanterna. Annars ett fint exemplar. Frakturstil.
ID Nr: 205926, SEK 200.

Lagergren, Karl-Axel: Från helgeandshus till pensionärshem. AB Gustaf Lindströms Boktr., 1964. 24s. Häftad. Gott skick. Illustrerad. Dedikation, handskriven.
ID Nr: 100990, SEK 60.

Lagerholm, J.: HEMMETS LÄKAREBOK. Populär madicinsk rådgivare för friska och sjuka. Med över 200 illustrationer, en mångfald färgtrycksplanscher samt 5 isärtagbara modeller, receptbok till bruk för hemmet, ordlista över medicinska termer och uttryck, förslag till husapotek, stort uppslagsregister. Ny fullständig omarbetning. Fröléen & Comp, Stockholm, 1921. 926s. Samtida halvfranskt band. Rikligt illustrerad. Marmorerade pärmar. Guldornerad rygg. Något nött i kanterna.
ID Nr: 103509, SEK 350.

Liljenroth, A.D: Om pharyngo-rhinoskopien. Abr. Bohlin, Örebro, 1870. Privatband. Gott skick. Marmorerade för/eftersättsblad.
Sammanbunden med diverse medicinska blad samt anteckningar
ID Nr: 205946, SEK 200.

Ljungqvist, G.J: Om sjukdomsbot och mediciner Huskurer, hästkurer, örtdekokter och vanliga mediciner från äldsta tider till våra dagar. Forum, 1965. 237s. Klotband. Bandet något slitet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 205950, SEK 140.

Malpighi, Marcello: De polypo cordis dissertatio A Treatise on Cardiac Polyps. Almqvist & Wiksell, 1956. Marbeled cased board binding. Unopened.
Marcello Malpighi (1628-1694). This text is an extract from the author´s Opera Omnia printed in the year 1686.
ID Nr: 206347, SEK 150.

Merkel, Friedrich: Die anatomie des menschen I-X Mit Hinweisen auf die ärztliche Praxis. Wiesbaden, 1913, 1914, 1915,1917, 1918. 255+200+143+131+112+215+145+206+125+113. 10 vol. Decorated boards. Covers slightly worn. Cover slightly rubbed on the edges. Inscription on endpaper. Else fine.
Erste Abteilung: Einleitung, Allgemeine Gewebelehre, Grundzüge der Entwickelungslehre. Mit 251 Abbildungen im Text. Zweite Abteilung: Skeletlehre. Passiver Bewegungsapparat: Knochen und Bänder. Mit 2 Abbildungen im Text. Atlas zur zweiten Abteilung: Skeletlehre. Passiver Bewegungsapparat: Knochen und Bänder. Dritte Abteilung: Muskellehre. Aktiver Bewegungsapparat. Atlas zur dritten Abteilung: Muskellehre. Aktiver Bewegungsapparat. Vierte Abteilung: Einggeweidelehre. Atlas zur vierten Abteilung: Eingeweidelehre.Mit 334 Abbildungen. Fünfte Abteilung: Haut, Sinnesorgane und nervöse Zentralorgane. Atlas zur fünften Abteilungen: Haut, Sinnesorgane und nervöse Zentralorgane. Mit 242 Abbildungen. Atlas zur sechsten Abteilung: Peripherische Nerven und Gefäsystem. Mit 122 Abbildungen.
ID Nr: 206061, SEK 2000.

Nilsson, John: Drottningar och andra En bok om Sophiahemmet. Svenska Kyrkans Diakonistyrelse, 1939. 343s. Halvfranskt band. Namnteckning på försättsbladet. Nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Marmorerade för/eftersättsblad.
ID Nr: 205961, SEK 130.

Sagnér, Alf: Livets tjänare. En bok om läkekonstens hsitoria. Bengt Forsbergs Förlag, Malmö, 1954. 565s. Skinnryggsband. Rikligt illustrerad. Inlagan fin. Bandet något nött.
ID Nr: 17738, SEK 300.

Sjöstrand, Nils O ( red. ): Ett sekel med käkaren i fokus Läkarförbundet 1903-2003. Sveriges Läkarförbund, 2003. 383s. Pappband. Nyskick. Illustrerad.
ID Nr: 103433, SEK 110.

Skarback, Sören: Läkarna i gamla Göteborg. Tre Böcker, 1999. 264s. Cartonnageband med skyddsomslag. Illustrerad. Gott skick. Skyddsomslaget något slitet.
ID Nr: 16772, SEK 150.

Stenström, F: Läkekonstens och Hälsovårdens företrädare i Göteborg under 1600- och 1700-talen jämte historik över stadens Medicinalverk och Sundhetsväsen. A.-B. W. Hartelius´ bokhandel, 1929. 321s. Häftad. Ett hörn något stött. Gott skick.
ID Nr: 205965, SEK 140.

Stolt, Carl-Magnus: Den beprövade erfarenheten Medicinsk idéhistoria och läkekonst i Boråsbygden 1780-1900. Norma, 1994. 355s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 100673, SEK 130.

Theorell, Hugo: Växlande vindar. Natur och kultur, 1977. 168s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något trasigt. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 205960, SEK 90.

White, E. G.: I den store läkarens fotspår. Stockholm Skandinaviska Förlags-Expeditionen, 1910. 544s. Dekorerat klotband. Gott skick. Illustrerad. Hörnen något stötta.
ID Nr: 217289, SEK 130.

Zigrosser, Carl (ed.): Ars Medica. A Collection of Medical Prints Presented to the Philadelphia Museum of Art by SmithKline Corporation. The Philadelphia Museum of Art, 1976. 89p. Wrappered. Wrapper slightly rubbed. Wrapper slightly spotted. Else fine. Richly illustrated.
ID Nr: 205930, SEK 200.