Se alla Rubriker

Barnavännen Illustrerad veckotidning för söndagsskolan och hemmet, redigerad av Signe och A. Walder, under medverkan av flera barnavänner. Fyrtiofjärde årgången. Svenska Missionsförbundets förlag, 1927. Inbunden. Namnteckning. Sidor vikta. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 207188, SEK 150.

Elsa Beskows värld 5 december 1992 - 7 mars 1993. Millesgårdens utställningskatalog nr 31, u.å. 27s. Häftad.
ID Nr: 207340, SEK 90.

Kulturen 1960 Barn En årsbok. 1961. 238s. Cartonnageband. Ryggen något trasig i övre kanten. Bandet något fläckigt. Inlagan fin. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 207350, SEK 60.

Leka för livet Fataburen 1992. Nordiska museet, 1991. 287s. Cartonnageband. Bandet något slitet. Annars ett fint exemplar. Rikligt illustrerad. Nordiska museets och Skansens årsbok.
Med bl.a. Astrid Lindgren.
ID Nr: 207356, SEK 120.

Ambjörnsson, Gunilla: Läsning för barn Orientering i dagens barnlitteratur. Albert Bonniers förlag, 1975. 190s. Cartonnageband. Bandet något slitet. Inlagan fin. Illustrerad.
Omarbetad upplaga. Redaktion: tillsammans med Margareta Strömstedt.
ID Nr: 207151, SEK 110.

Aurelius, Bengt: En gammal herrgård och andra ungdomsminnen. Magn. Bergvalls förlag, Stockholm, 1919. 46s. Klotryggsband. Bandet något slitet. Bandet något fläckigt. Marmorerade för/eftersättsblad. Dekorerad pärm.Inlagan lös.
ID Nr: 207202, SEK 90.

Bejerot, Nils: Barn-Serier-Samhälle. Kulturfront, 1981. 222s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 207338, SEK 90.

Bolin, Greta: Barn och böcker. Rabén & Sjögren, 1961. Illustrerad av Birger Lundquist. 246s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
Medförfattare: Eva v. Zweigbergk.
ID Nr: 207341, SEK 75.

Bolin, Greta: Barn och böcker. Rabén & Sjögren, 1966. Illustrerad av Birger Lundquist. 226s. Häftad. Namnteckning på försättsbladet. Häftesomslaget slitet. Annars ett fint exemplar.
Medförfattare: Eva von Zweigbergk, Mary Ørvig.
ID Nr: 207342, SEK 75.

Bolin, Greta: Barn och böcker En orientering. Rabén & Sjögren, 1974. 334s. Klotband. Namnteckning på försättsbladet. Gott skick. Främre häftesomslag medbundet. Illustrerad.
Medförfattare: Eva von Zweigbergk, Mary Ørvig.
ID Nr: 207343, SEK 150.

Bolin, Greta: Barn och böcker. En orientering. Rabén & Sjögren, 1974. 334s. Klotband med skyddsomslag. Gott skick. Skyddsomslaget något slitet. Främre häftesomslag medbundet.
Medförfattare: Eva von Zweigbergk, Mary Ørvig.
ID Nr: 14789, SEK 150.

Carossa, Hans: Barndom och brytningstid. Fahlcrantz & Gumaelius, 1942. 327s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 200942, SEK 120.

Franz, Kurt: Läsa sig stark. Bokens väg från författare till läsare. Tiden, 1983. 80s. Cartonnageband. Gott skick.
ID Nr: 3600, SEK 110.

Fredén, Gustaf: Östan om solen nordan om jorden Randanteckningar till folksagans historia. Norstedts förlag, 1982. 185s. Häftad. Häftesomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 207345, SEK 120.

Furuland, Lars: Barnlitteratur i Sverige Läsning för barn och barnboksprogram. Wahlström & Widstrand, 1972. 491s. Häftad. Namnteckning på smutstitelbladet. Häftesomslaget slitet. Annars ett fint exemplar. ALMAserien 22.
Medförfattare: Örjan Lindberger, Mary Ørvig.
ID Nr: 207346, SEK 60.

Furuland, Lars: Ord och bilder för barn (och ungdom) Historik, texturval och kommentarer. Rabén & Sjögren, 1979. 384+469+369. 3 vol. Cartonnageband. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
Medförfattare: Örjan Lindberger, Mary Ørvig & Sonja Svensson.
ID Nr: 207348, SEK 600.

Hazard, Paul: Böcker, barn och vuxna. Rabén & Sjögren, 1955. 193s. Inbunden. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 207152, SEK 100.

Hazard, Paul: Böcker, barn och vuxna. Rabén & Sjögren, 1955. 193s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 201193, SEK 110.

Hellman, Gunnar: Några svenska sagokonstnärer. Lindqvist, 1949. 78s. Häftad. Gott skick. Häftesomslaget något fläckigt.
ID Nr: 203599, SEK 100.

Kingston, Carolyn T: The Tragic Mode in Children´s Literature. Teachers College Press, 1974. 176p. Wrappered. Wrapper rubbed. Else fine.
ID Nr: 207351, SEK 70.

Klingberg, Göte: Barn- och ungdomsboken förr och nu. Natur och kultur, 1967. 233s. Klotband. Namnteckning på försättsbladet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 207352, SEK 110.

Klingberg, Göte: Besök I Brittiska Barnbokslandskap. Sjöstrands, 1987. 187s. Cartonnageband. Gott skick.
Skrifter utgivna av Svenska Barnboksinstitutet Nr 22
ID Nr: 3690, SEK 70.

Klingberg, Göte: Folklig vers i svensk barnlitteratur. Natur och kultur, 1994. 384s. Cartonnageband. Gott skick.
ID Nr: 207353, SEK 200.

Klingberg, Göte: Läsning för ungt folk Äldre europeisk barn- och ungdomslitteratur i urval samt med inledning och kommentar av Göte Klingberg. Natur och kultur, 1966. 253s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Ouppsprättad.
ID Nr: 207150, SEK 120.

Lindgren, Astrid: Liv kan vara så olika Två människoöden. 1985. 45s. Häftad. Gott skick. Utgiven som julhälsning 1985 av Hjalmar Pettersons bokhandel i Katrineholm.
ID Nr: 30061, SEK 110.

Lindgren, Astrid: Samuel August från Sevedstorp och Hanna i Hult. Rabén & Sjögren, 1975. 90s. Pappband med skyddsomslag. Gott skick. Fotoillustrerad. Andra tryckningen.
ID Nr: 104800, SEK 90.

Lindgren, Astrid: Samuel August från Sevedstorp och Hanna i Hult. Bokvännerna, 1973. 40s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 202702, SEK 120.

Netterstad, Märta: Så sjöng barnen förr Textmaterialet i de svenska skolsångböckerna 1842-1972. Rabén & Sjögren, 1982. 302s. Cartonnageband. Gott skick.
ID Nr: 207359, SEK 120.

Nordlander, Johan: Svenska barnboken Förra + Senare Samlingen. Gidlunds, 1979. 53+48. 2 vol. Cartonnageband. Gott skick. Teckningar av Jenny Nyström.
ID Nr: 207205, SEK 175.

Ollén, Bo: Från Sörgården till Lop-nor Klassiska läseböcker i ny belysning. Carlsson Bokförlag, 1996. 262s. Cartonnageband. Gott skick. Illustrerad. Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet nr 57.
Redaktör.
ID Nr: 207360, SEK 110.

Palme, Sven Ulric: Några anteckningar ur de svenska barntidningarnas historia. Åhlén och Åkerlunds förlag, 1963. 30s. Häftad. Gott skick. Något nött i kanterna. Illustrerad.
ID Nr: 207361, SEK 120.

Peterson, Lars: Seriernas värld. Gidlunds, 1976. 192s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Illustrerad.
ID Nr: 207362, SEK 100.

Rang / Ahlberg, Efr. / K.J. (red.): De ungas tidning Sextonde årgången. Nr. 1-24. Evang. Fosterlands-stiftelsens förlags-expedition, Stockholm, 1915. Inbunden. Bandet något fläckigt. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 207189, SEK 150.

Rådström, Anne Marie: Fröken Ottil En bok om Ottilia Adelborg barnens konstnär och en pionjär för folklig kultur. Dalarnas museum, 1980. 104s. Häftad. Anteckningar på försättsbladet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 207363, SEK 140.

Strömstedt, Margareta: Astrid Lindgren En levnadsteckning. Rabén & Sjögren, 1977. 325s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick. Skyddsomslaget fläckat och nött. Illustrerad.
ID Nr: 207334, SEK 140.

Stybe, Vibeke: Från Snövit till Snobben Barnbokens ursprung och utveckling. Wahlström & Widstrand, 1978. 286s. Häftad. Häftesomslaget något nött i kanterna. Illustrerad. Namnteckning på försättsbladet.
Svensk bearbetning av Lars Furuland och Stefan Mählqvist.Ny omarbetad svensk upplaga.
ID Nr: 207367, SEK 75.

Toijer-Nilsson, Ying: Berättelser för fria barn Könsroller i barnboken. Stegelands, 1978. 281s. Häftad. Namnteckning på försättsbladet. Klisterlapp på insidan av pärmen. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet Nr 10.
ID Nr: 207369, SEK 80.

Topelius, Zacharias: Läsning för barn Illustrerad af finska och svenska konstnärer. Femte. Albert Bonniers förlag, 1903. 80s. Klotryggsband. Gott skick. Marmorerade pärmar. Anteckningar på försättsbladet. Med 54 illustrationer. Pärmarna något stötta i underkanterna.
Medverkande bl.a. Carl Larsson, Ottilia Adelborg, Albert Engström.
ID Nr: 207197, SEK 110.

Topelius, Zacharias: Läsning för barn Illustrerad af finska och svenska konstnärer. Fjerde boken. Albert Bonniers förlag, 1902. Pappband. Bandet något slitet. Bandet något fläckigt. Anteckningar på försättsbladet. Med 64 illustrationer.
Bl.a. Albert Engström, Carl Larsson, Ottilia Adelborg.
ID Nr: 207201, SEK 100.

Winqvist, Margareta: Den engelske Robinson Crusoes sällsamma öden och äventyr genom svenska språket. Skrifter utgivna av Svenska Barnboksinstitutet, 1973. 105s. Häftad. Ouppsprättad.
Rec.ex
ID Nr: 202544, SEK 90.

Wranér, Signe H: I sagas tjänst. Svensk Läraretidnings Förlag, 1966. 83s. Häftad. Ett hörn något stött. Annars ett fint exemplar. Illustrerad. Pedagogiska skrifter 240.
Ovanlig.
ID Nr: 207373, SEK 110.

Ørjasæter, Tordis: Barn, böcker och massmedier. Aldus, 1972. 77s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 207376, SEK 50.

Ørvig, Mary: En enda barnboksvärld? May Hill Arbuthnot-föreläsning hållen den 14 april 1972 vid University of Chicago´s biblioteksskola. Rabén & Sjögren, (utan årtal). 34s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 207374, SEK 50.