Se alla Rubriker

: Barnavännen Illustrerad veckotidning för söndagsskolan och hemmet, redigerad av Signe och A. Walder, under medverkan av flera barnavänner. Fyrtiofjärde årgången. , Svenska Missionsförbundets förlag, 1927. Inbunden. Namnteckning. Sidor vikta. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 207188, SEK 150.

: Elsa Beskows värld 5 december 1992 - 7 mars 1993. , Millesgårdens utställningskatalog nr 31, u.å.. 27s. Häftad.
ID Nr: 207340, SEK 90.

: Kulturen 1960 Barn En årsbok. , , 1961. 238s. Cartonnageband. Ryggen något trasig i övre kanten. Bandet något fläckigt. Inlagan fin. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 207350, SEK 60.

: Leka för livet Fataburen 1992. , Nordiska museet, 1991. 287s. Cartonnageband. Bandet något slitet. Annars ett fint exemplar. Rikligt illustrerad. Nordiska museets och Skansens årsbok.
Med bl.a. Astrid Lindgren.
ID Nr: 207356, SEK 120.

Ambjörnsson, Gunilla: Läsning för barn Orientering i dagens barnlitteratur. Albert Bonniers förlag, , 1975. 190s. Cartonnageband. Bandet något slitet. Inlagan fin. Illustrerad.
Omarbetad upplaga. Redaktion: tillsammans med Margareta Strömstedt.
ID Nr: 207151, SEK 110.

Aurelius, Bengt: En gammal herrgård och andra ungdomsminnen. , Magn. Bergvalls förlag, Stockholm, 1919. 46s. Klotryggsband. Bandet något slitet. Bandet något fläckigt. Marmorerade för/eftersättsblad. Dekorerad pärm.Inlagan lös.
ID Nr: 207202, SEK 90.

Bejerot, Nils: Barn-Serier-Samhälle. , Kulturfront, 1981. 222s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 207338, SEK 90.

Bolin, Greta: Barn och böcker. Rabén & Sjögren, , 1961. Illustrerad av Birger Lundquist. 246s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
Medförfattare: Eva v. Zweigbergk.
ID Nr: 207341, SEK 75.

Bolin, Greta: Barn och böcker. Rabén & Sjögren, , 1966. Illustrerad av Birger Lundquist. 226s. Häftad. Namnteckning på försättsbladet. Häftesomslaget slitet. Annars ett fint exemplar.
Medförfattare: Eva von Zweigbergk, Mary Ørvig.
ID Nr: 207342, SEK 75.

Bolin, Greta: Barn och böcker En orientering. Rabén & Sjögren, , 1974. 334s. Klotband. Namnteckning på försättsbladet. Gott skick. Främre häftesomslag medbundet. Illustrerad.
Medförfattare: Eva von Zweigbergk, Mary Ørvig.
ID Nr: 207343, SEK 150.

Bolin, Greta: Barn och böcker. En orientering. Rabén & Sjögren, , 1974. 334s. Klotband med skyddsomslag. Gott skick. Skyddsomslaget något slitet. Främre häftesomslag medbundet.
Medförfattare: Eva von Zweigbergk, Mary Ørvig.
ID Nr: 14789, SEK 150.

Carossa, Hans: Barndom och brytningstid. , Fahlcrantz & Gumaelius, 1942. 327s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 200942, SEK 120.

Franz, Kurt: Läsa sig stark. Bokens väg från författare till läsare. , Tiden, 1983. 80s. Cartonnageband. Gott skick.
ID Nr: 3600, SEK 110.

Fredén, Gustaf: Östan om solen nordan om jorden Randanteckningar till folksagans historia. Norstedts förlag, , 1982. 185s. Häftad. Häftesomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 207345, SEK 120.

Furuland, Lars: Barnlitteratur i Sverige Läsning för barn och barnboksprogram. Wahlström & Widstrand, , 1972. 491s. Häftad. Namnteckning på smutstitelbladet. Häftesomslaget slitet. Annars ett fint exemplar. ALMAserien 22.
Medförfattare: Örjan Lindberger, Mary Ørvig.
ID Nr: 207346, SEK 60.

Furuland, Lars: Ord och bilder för barn (och ungdom) Historik, texturval och kommentarer. Rabén & Sjögren, , 1979. 384+469+369. 3 vol. Cartonnageband. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
Medförfattare: Örjan Lindberger, Mary Ørvig & Sonja Svensson.
ID Nr: 207348, SEK 600.

Hazard, Paul: Böcker, barn och vuxna. Rabén & Sjögren, , 1955. 193s. Inbunden. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 207152, SEK 100.

Hazard, Paul: Böcker, barn och vuxna. Rabén & Sjögren, , 1955. 193s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 201193, SEK 110.

Hellman, Gunnar: Några svenska sagokonstnärer. , Lindqvist, 1949. 78s. Häftad. Gott skick. Häftesomslaget något fläckigt.
ID Nr: 203599, SEK 100.

Kingston, Carolyn T: The Tragic Mode in Children´s Literature. , Teachers College Press, 1974. 176p. Wrappered. Wrapper rubbed. Else fine.
ID Nr: 207351, SEK 70.

Klingberg, Göte: Barn- och ungdomsboken förr och nu. Natur och kultur, , 1967. 233s. Klotband. Namnteckning på försättsbladet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 207352, SEK 110.

Klingberg, Göte: Besök I Brittiska Barnbokslandskap. , Sjöstrands, 1987. 187s. Cartonnageband. Gott skick.
Skrifter utgivna av Svenska Barnboksinstitutet Nr 22
ID Nr: 3690, SEK 70.

Klingberg, Göte: Folklig vers i svensk barnlitteratur. Natur och kultur, , 1994. 384s. Cartonnageband. Gott skick.
ID Nr: 207353, SEK 200.

Klingberg, Göte: Läsning för ungt folk Äldre europeisk barn- och ungdomslitteratur i urval samt med inledning och kommentar av Göte Klingberg. Natur och kultur, , 1966. 253s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Ouppsprättad.
ID Nr: 207150, SEK 120.

Lindgren, Astrid: Liv kan vara så olika Två människoöden. , , 1985. 45s. Häftad. Gott skick. Utgiven som julhälsning 1985 av Hjalmar Pettersons bokhandel i Katrineholm.
ID Nr: 30061, SEK 110.

Lindgren, Astrid: Samuel August från Sevedstorp och Hanna i Hult.. Rabén & Sjögren, , 1975. 90s. Pappband med skyddsomslag. Gott skick. Fotoillustrerad. Andra tryckningen.
ID Nr: 104800, SEK 90.

Lindgren, Astrid: Samuel August från Sevedstorp och Hanna i Hult.. , Bokvännerna, 1973. 40s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 202702, SEK 120.

Netterstad, Märta: Så sjöng barnen förr Textmaterialet i de svenska skolsångböckerna 1842-1972. Rabén & Sjögren, , 1982. 302s. Cartonnageband. Gott skick.
ID Nr: 207359, SEK 120.

Nordlander, Johan: Svenska barnboken Förra + Senare Samlingen. Gidlunds, , 1979. 53+48. 2 vol. Cartonnageband. Gott skick. Teckningar av Jenny Nyström.
ID Nr: 207205, SEK 175.

Ollén, Bo: Från Sörgården till Lop-nor Klassiska läseböcker i ny belysning. Carlsson Bokförlag, , 1996. 262s. Cartonnageband. Gott skick. Illustrerad. Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet nr 57.
Redaktör.
ID Nr: 207360, SEK 110.

Palme, Sven Ulric: Några anteckningar ur de svenska barntidningarnas historia. Åhlén och Åkerlunds förlag, , 1963. 30s. Häftad. Gott skick. Något nött i kanterna. Illustrerad.
ID Nr: 207361, SEK 120.

Peterson, Lars: Seriernas värld. Gidlunds, , 1976. 192s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Illustrerad.
ID Nr: 207362, SEK 100.

Rang / Ahlberg, Efr. / K.J. (red.): De ungas tidning Sextonde årgången. Nr. 1-24. , Evang. Fosterlands-stiftelsens förlags-expedition, Stockholm, 1915. Inbunden. Bandet något fläckigt. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 207189, SEK 150.

Rådström, Anne Marie: Fröken Ottil En bok om Ottilia Adelborg barnens konstnär och en pionjär för folklig kultur. , Dalarnas museum, 1980. 104s. Häftad. Anteckningar på försättsbladet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 207363, SEK 140.

Strömstedt, Margareta: Astrid Lindgren En levnadsteckning. Rabén & Sjögren, , 1977. 325s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick. Skyddsomslaget fläckat och nött. Illustrerad.
ID Nr: 207334, SEK 140.

Stybe, Vibeke: Från Snövit till Snobben Barnbokens ursprung och utveckling. Wahlström & Widstrand, , 1978. 286s. Häftad. Häftesomslaget något nött i kanterna. Illustrerad. Namnteckning på försättsbladet.
Svensk bearbetning av Lars Furuland och Stefan Mählqvist.Ny omarbetad svensk upplaga.
ID Nr: 207367, SEK 75.

Toijer-Nilsson, Ying: Berättelser för fria barn Könsroller i barnboken. , Stegelands, 1978. 281s. Häftad. Namnteckning på försättsbladet. Klisterlapp på insidan av pärmen. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet Nr 10.
ID Nr: 207369, SEK 80.

Topelius, Zacharias: Läsning för barn Illustrerad af finska och svenska konstnärer. Femte. Albert Bonniers förlag, , 1903. 80s. Klotryggsband. Gott skick. Marmorerade pärmar. Anteckningar på försättsbladet. Med 54 illustrationer. Pärmarna något stötta i underkanterna.
Medverkande bl.a. Carl Larsson, Ottilia Adelborg, Albert Engström.
ID Nr: 207197, SEK 110.

Topelius, Zacharias: Läsning för barn Illustrerad af finska och svenska konstnärer. Fjerde boken. Albert Bonniers förlag, , 1902. Pappband. Bandet något slitet. Bandet något fläckigt. Anteckningar på försättsbladet. Med 64 illustrationer.
Bl.a. Albert Engström, Carl Larsson, Ottilia Adelborg.
ID Nr: 207201, SEK 100.

Winqvist, Margareta: Den engelske Robinson Crusoes sällsamma öden och äventyr genom svenska språket. , Skrifter utgivna av Svenska Barnboksinstitutet, 1973. 105s. Häftad. Ouppsprättad.
Rec.ex
ID Nr: 202544, SEK 90.

Wranér, Signe H: I sagas tjänst. , Svensk Läraretidnings Förlag, 1966. 83s. Häftad. Ett hörn något stött. Annars ett fint exemplar. Illustrerad. Pedagogiska skrifter 240.
Ovanlig.
ID Nr: 207373, SEK 110.

Ørjasæter, Tordis: Barn, böcker och massmedier. , Aldus, 1972. 77s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 207376, SEK 50.

Ørvig, Mary: En enda barnboksvärld? May Hill Arbuthnot-föreläsning hållen den 14 april 1972 vid University of Chicago´s biblioteksskola. Rabén & Sjögren, , (utan årtal). 34s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 207374, SEK 50.