Se alla Rubriker

Ålands medeltida kyrkor. Studier utgivna av Ålandsseminariet vid Anders Zorns professur i nordisk och jämförande konsthistoria. Almqvist & Wiksell, 1973. 175s. Häftad. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 106618, SEK 200.

De hundra kyrkornas ö. Visby stiftsråd, 1962. 182s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
Register till årgångarna 1-40.
ID Nr: 101321, SEK 75.

De hundra kyrkornas ö. Visby stiftsråd, 1971. 124s. Häftad. Något fläckig. Illustrerad.
ID Nr: 101319, SEK 60.

De hundra kyrkornas ö. Visby stiftsråd, 1967. 145s. Häftad. Något fläckig. Illustrerad.
ID Nr: 101320, SEK 60.

Djursholms kapell sjuttio år. Norstedt och söners förlag, 1968. 84s. Häftad. Gott skick. Illustrerad. Namnteckning på försättsbladet.
Förord Gösta Eberstein.
ID Nr: 101189, SEK 60.

Dokumentation och Restaurering. Byggnadsarkeologiskt seminarium 1987. Rapport RAÅ 1989:1. Riksantikvarieämbetet, 1989. 41s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 106731, SEK 120.

Dörby kyrka. Kort historisk återblick, utgiven av Dörby Kyrkoråd. Barometern, Kalmar, 1968. 16s. Häftad.
ID Nr: 216595, SEK 25.

Edebo kyrka av K. Asplund, E. Bohrn och S. Curman. Särtryck ur Sveriges kyrkor, Uppland bd II, h.5, Frösåkers hd (75). Generalstabens Litografiska Anstalts Förlag, 1956. Häftad. Ouppsprättad. Liten papersförlust i häftesomslagets ena hörn, annars mycket fin
ID Nr: 300450, SEK 90.

En bok om Södra Råda gamla kyrka. Värmlands museum, 1963. 112 + 25 pl. + 161-168. Pappband. Inlagan fin. Illustrerad. Något stötta hörn.
ID Nr: 105593, SEK 80.

En bok om Södra Råda kyrka. Värmlands museum, Karlstad, 1963. 168s. Pappband. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 106705, SEK 80.

Johnny Roosval. Den 29 augusti 1929 Amici Amico. Nordisk Rotogravyr, 1929. 150s. Häftad. Sliten. Ryggen trasig. Illustrerad. Dubbla häftesomslag varav det bakre yttre fattas. Några artiklar på franska, tyska och enelska
Artiklar av bl.a.: Marcel Aubert , Gerda Boëthius, Henrik Cornell, Adolph Goldschmidt m.fl.
ID Nr: 101287, SEK 130.

Katarina kyrka och församling 1654-1990. Katarina församling, saknas. 94s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
Numrerad upplaga 3260/5000.
ID Nr: 101415, SEK 110.

Kristianopels kyrka. (utan årtal). 6s. Häftad. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 216588, SEK 25.

Kultur Miljövård 3-4:96. Tidernas kyrka. Riksantikvarieämbetet, 1996. 144s. Häftad. Rikligt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 106570, SEK 120.

Kungsholms eller Ulrika Eleonora kyrkas restaurering 1953 - 1956. Aktiebolaget Tryckmans, Stockholm, 1956. 11s. Häftad. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 216593, SEK 40.

Kunsthistorische Bilderbogen. Handausgabe II. Die kunst des Mittelalters. XXXVI tafeln. E.A. Seemann, Leipzig, 1890. 4+36 pages. Decorated cloth binding. Good condition.
ID Nr: 104941, SEK 150.

Kyrkliga byggnader, deras inredning och skrud Nordisk kultur, samlingsverk. Albert Bonniers förlag, 1933. 341s. Häftad. Gott skick. Illustrerad. Delvis ouppsprättad.
Oslo: H. Aschehoug & CO.s Forlag. Köpenhavn: J. H. Schultz Forlag.
ID Nr: 101272, SEK 150.

Kyrkorna - heligt rum och levande museum. Kultur Miljövård 1:93. Riksantikvarieämbetet, 1993. 80s. Häftad. Rikligt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 106564, SEK 70.

Minnesskrift vid Skellefteå Stadskyrkas invigning den 9 okt. 1927. Bröderna Lagerströms boktryckeri, Stockholm, 1927. 49s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 101196, SEK 75.

Näshulta kyrka. Tr. A-bol Svedin &co, Eskilstuna, 1971. 16s. Häftad. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 216591, SEK 25.

Näshulta kyrka. Tr. A-bol Svedin &co, Eskilstuna, 1965. 16p. Wrappered. Illustrated. Good condition. Folded map included.
ID Nr: 216592, SEK 40.

Riddarholmskyrkan i Stockholm. Nordisk Rotogravyr, 1936. 58s. Häftad. Häftesomslaget slitet. Inlagan fin. Fotoillustrerad.
Svenska historiska monument 1.
ID Nr: 105554, SEK 80.

S:ta Maria Magdalena kyrka. Kort historisk beskrivning. Pristryck AB, (utan årtal). 7s. Häftad. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 216590, SEK 25.

Silverskatten i Sancta Maria. Visby, (utan årtal). Häftad. Gott skick.
Några bilder och anteckningar om Visby domkyrka.
ID Nr: 3343, SEK 70.

Strängnäs domkyrka medeltida byggnadshistoria Sveriges kyrkor vol. 100: Södermanland I:1. Generalstabens Litografiska Anstalts Förlag, 1964. 2 vol. Häftad. Gott skick. Ouppsprättad. Rikligt illustrerad. Konsthistoriskt inventarium
I två volymer: vol. 1 text samt vol. 2 planscher
ID Nr: 300439, SEK 250.

Sveriges Kyrkor - Dalarna Kyrkorna i Mora av Mats Bergman. Almqvist & Wiksell, 1984. 212s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 101315, SEK 130.

Sveriges Kyrkor - Halland Värö och Stråvalla av Mereth Lindgren. Almqvist & Wiksell, 1979. 118s. Häftad. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 101313, SEK 75.

Sveriges Kyrkor - Öland Resmo kyrka av Ragnhild Boström. Almqvist & Wiksell, 1988. 161s. Cartonnageband. Mycket gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 101316, SEK 140.

Sveriges Kyrkor - Övre Norrland Kyrkobyggnader 1760- 1860 del 3 Övre Norrland Finland 1760-1809. Almqvist & Wiksell, 1993. 235s. Cartonnageband. Illustrerad. Felskuren i ena nedre hörnet från sid 225-eftersättsbladet. Annars i mycket gott skick.
ID Nr: 101317, SEK 130.

Sveriges Kyrkor - Småland Kalmar Domkyrka av Ingrid Rosell och Robert Bennett. Almqvist & Wiksell, 1989. 256 sid. + 10 pl. Cartonnageband. Mycket gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 101318, SEK 190.

Tempel i trä, Om missionstidens kyrkor Frühe Holzkirchen im nördlichen Europa - En utställning från Helms-Museum, Hamburg. Skaraborgs Länsmuseum, Skara, 1984. 51s. Häftad. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 106700, SEK 120.

The Dom Cathedral Architecture Ensemble in Riga. Autora Art Publishers, Leningrad, 1980. Decorated cloth binding with dustwrapper. Very good condition. Dustwrapper slightly rubbed on the edges. Illustrated. Inscriptions on endpaper.
123 plates, 69 in full colour.
ID Nr: 101155, SEK 240.

Tjällmo kyrka. Linköpings stifts kyrkor. Linköpings stiftråds kyrkobeskrivningskommitté, 1966. 15s. Häftad. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 216589, SEK 35.

Tusen år på kyrkudden Leksands kyrka, arkeologi och byggnadshistoria. Leksands församling, 1982. 178s. Pappband med skyddsomslag. Gott skick. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Rikligt illustrerad.
Dalarnas fornminnes och hembygdsförbunds skrifter. 25
ID Nr: 101202, SEK 240.

Vapen och dräkter på svenska gravstenar från äldre vasatiden/ Avbildningar tillägnade Rudolf Cederström på hans 50- årsdag den 3 sept. 1926. Stockholm, 1926. 48 pl. Klotryggsband. Gott skick. Pärmarna något gulnade i kanterna.
ID Nr: 101201, SEK 200.

Våra kyrkor. Klarkullens Förlag AB, 1990. 734s. Klotband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Fotoillustrerad.
ID Nr: 103456, SEK 400.

Västerås stiftsbok 1970. Västerås stiftsråd, 1969. 167s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 101322, SEK 60.

Visby Domkyrka Sancta Maria. Visby Domkyrkoförsamling, saknas. 28s. Häftad. Gott skick. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 101266, SEK 70.

Albertsen, Aug.: Nidarosdomen illustrert förer. Nidaros Domkirkes Restaureingsarbeider, 1965. 95s. Häftad. Häftesomslaget något fläckigt. Annars ett fint exemplar. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 101182, SEK 40.

Ambrosiani, Sune (red.): Gotländska kyrkoinventarier. Ivar Haeggströms boktryckeri, 1912. 149s. Häftad. Gott skick. Häftesomslaget något nött i kanterna. Illustrerad. Ouppsprättad.
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiem med 68 afbildningar.
ID Nr: 101216, SEK 70.

Ambrosiani, Sune (red.): Medeltida kyrklig byggnadskonst i Sverige. Aktiebolaget Ljus, Stockholm, 1904. 60 + 7 sidor. Häftad. Illustrerad. Något sliten.
ID Nr: 106672, SEK 90.

Anderson, Iwar: Kyrkorna i Stenåsa och Halltorp. Almqvist & Wiksell, 1960. 55s. Häftad. Gott skick. Ouppsprättad. Illustrerad.
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Antikvariskt arkiv 14. Summery in English.
ID Nr: 101187, SEK 70.

Andersson, Aron: Vadstena klosterkyrka II. Inredning. Östergötland. Almqvist & Wiksell, 1983. 162s. Cartonnageband. Rikligt illustrerad. Mycket gott skick.
Volym 194 av Sveriges kyrkor, konsthistoriskt inventarium
ID Nr: 106656, SEK 125.

Arbman, Holger: Sigtuna Mariakyrka 1247-1947. Sigtuna Fornhems förlag, 1947. 131s. Häftad. Gott skick. Illustrerad. Namnteckning på insidan av häftesomslaget.
Medredaktörer: Wilhelm Holmqvist och Rolf Hillman.
ID Nr: 101191, SEK 70.

Bager, Einar: Malmöhistoria i sten. Beskrivning och avritning av gravstenarna i S:t Petri kyrka och på dess kyrkogård. Allhems Förlag, 1958. 202s. Dekorerat klotband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Illustrerad. Namnteckning på försättsbladet.
Häftet " Det gamla Malmö i pocketformat " medföljer.
ID Nr: 216914, SEK 200.

Batselier, Dom Pieter (dir.): Saint Benedict: Father of Western Civilization. René Coeckelbergh's, 1981. 476p. Clothbinding with dustwrapper. Very good condition. Richly illustrated.
ID Nr: 101273, SEK 450.

Batselier, Dom Pieter (dir.): Saint Benedict: Father of Western Civilization. René Coeckelbergh's, 1981. 476p. Clothbinding with dustwrapper and slip-case. Very good condition. Richly illustrated.
ID Nr: 104044, SEK 500.

Bennett, Robert: Fittja kyrka. Sveriges kyrkor, Lagunda härad, Uppland Band XII:2. Almqvist & Wiksell, 1970. sidorna 109 -158. Häftad. Rikligt illustrerad. Ouppsprättad. Gott skick.
Medförfattare Ann Catherine Bonnier. Volym 140 av Sveriges kyrkor, konsthistorisk inventering
ID Nr: 106652, SEK 110.

Bennett, Robert: Huddinges kyrkor och präster. Huddinge kommun, 1982. 86s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 101192, SEK 70.

Bennett, Robert: Kulla och Hjälsta kyrkor. Lagunda härad, Uppland Band XII:1. Almqvist & Wiksell, 1970. 101s. Häftad. Rikligt illustrerad. Gott skick.
Medförfattare Ann Catherina Bonnier. Volym 134 av Sveriges kyrkor, konsthistorisk inventering
ID Nr: 106659, SEK 95.

Benzon, Gorm: Vore gamle kirker og klostre. Lademann Forlagsaktieselskab, saknas. 271s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget trasigt. Annars ett fint exemplar. Rikligt illustrerad. Skinnryggband i skinnimitation.
ID Nr: 102104, SEK 140.

Berlin-Neubart, Von Heinrich: Kirche und Kloster von Santo Domingo in der Stadt Mexico. Almqvist & Wiksell, 1974. 48p. Wrappered. Good condition. Illustrated. Unopened.
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Antikvariskt arkiv 55.
ID Nr: 101218, SEK 45.

Berthelson, Bertil: Guds hus till prydno Bilder i färk från svenska kyrkor. Esselte, Stockholm, 1958. 71s. Klotryggsband med skyddsomslag. Gott skick. Rikligt illustrerad.
Färgfotografier: Folke Johansson och Lennart Sääf.
ID Nr: 101283, SEK 70.

Berthelson, Bertil: Kyrkor i Sverige. Saxon & Lindströms Förlags AB, 1965. 228s. Klotband. Gott skick. Färgat snitt. Fotoillustrerad.
ID Nr: 101185, SEK 150.

Berthelson, Bertil: Lidens gamla kyrka. Svenska fornminnesplatser Nr 3. Kungl.Vitt.Hist och Antikvitetskademien. Wahlström & Widstrand, 1942. 16s. Häftad.
ID Nr: 216599, SEK 40.

Berthelson, Bertil: Studier i Birgittinerordens Byggnadsskick l Anläggnningsplanen och dess tillämpning. Wahlström & Widstrand, 1947. 532s. Häftad. Häftesomslaget något nött i kanterna. Illustrerad.
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Akademiens handlingar del 63.
ID Nr: 101226, SEK 180.

Berthelson, Bertil: Studier i Birgittinerordens Byggnadsskick l. Anläggningsplanen och dess tillämpning. Håkan Ohlssons Boktryckeri, Lund, 1946. 510s. Häftad. Häftesomslaget något nött i kanterna. Titelbladet löst. Illustrerad.
Akademisk avhandling.
ID Nr: 101225, SEK 175.

Beskow, Hans: Bidrag till studiet av övre Norrlands kyrkor. Wahlström & Widstrand, 1952. 150s. Häftad. Häftesomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Illustrerad. Ouppsprättad. Summary in English.
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitetsakademiens Handlingar Del 79:1.
ID Nr: 105399, SEK 110.

Beskow, Natanael: Djursholms kapell femtio år. Norstedt och söners förlag, 1948. 245s. Halvklotband. Gott skick. Främre och bakre häftesomslag medbundna.
ID Nr: 101163, SEK 90.

Björklund, Börje: Kyrkan på ön berättar. Hälsingerunor, 1988. 172s. Pappband. Gott skick. Fotoillustrerad.
ID Nr: 101231, SEK 90.

Björklund, Stig: Evertsbergs Kapell i folktradition och gamla urkunder, samt efter Johan Eriksson Tenns och egna anteckningar. Älvdalens Tryckeri 1960, 1960. 35s. Klotryggsband. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 101194, SEK 60.

Blatch, Mervyn: Cathedrals. Blanford Press, 1980. 169p. Bound with dust-wrapper. Illustrated with photos. Very good condition.
Blandford Colour Series
ID Nr: 106631, SEK 90.

Boëthius, Gerda: Uppsala Domkyrka 1258 - 1435. Almqvist & Wiksell, 1935. 225 + XVI utvikbara planscher. Häftad. Rikligt illustrerad. Något nött i kanterna. Annars i gott skick.
Medförfattare Axel L. Romdahl
ID Nr: 106669, SEK 225.

Bonnier, Ann Catherine: Enköpings kyrkor Sveriges kyrkor vol. 195: Uppland, Band X, Enköping. Almqvist & Wiksell, 1984. Häftad. Gott skick. Delvis ouppsprättad. Illustrerad.
ID Nr: 300483, SEK 110.

Bonnier / Ullén, Ann Catherine / Marian: Kumla kyrkor Sveriges kyrkor vol. 166: Närke. Almqvist & Wiksell, 1976. Häftad. Illustrerad. Konsthistoriskt inventarium
ID Nr: 300491, SEK 100.

Boström, Ragnhild: Ölands kyrkor. Svenska Fornminnesplatser nr 53. Riksantikvarieämbetet, 1982. 80s. Häftad. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 106689, SEK 70.

Brandel, Sven: S. Klara kyrka i Stockholm Sveriges kyrkor vol. 27: Stockholms kyrkor, band VI, häfte 2, Klara kyrka II - konsthistoria. 1927. Häftad. Gott skick. Ouppsprättad. Illustrerad. Med 4 utvikbara planscher
ID Nr: 300493, SEK 150.

Broman, Gunnar: Våra Domkyrkor i krönika och hävd. Svenska Kyrkans Diakonistyrelse, 1935. 188s. Häftad. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 106673, SEK 125.

Butikov, Georgy ( red.): ST Isaac's Cathedral, Leningrad. Aurora Art Publishers, Leningrad, 1980. 163p. Clothbinding with dustwrapper. Dustwrapper slightly torn. Else fine. Richly illustrated. 105 plates.
ID Nr: 101265, SEK 75.

Cnattingius, Bengt: Linköpings domkyrka Några byggnadshistoriska notiser från 1959-1961 års restaureringsarbeten. AB Östgöta Correspondenten, 1963. 87s. Häftad. Mycket gott skick. Illustrerad. Dedikation, handskriven.
Särtryck ur Meddelanden från Östergötlands och linköpings stads museum 1962-1963.
ID Nr: 105737, SEK 75.

Cnattingius, Bengt: Linköpings domkyrkas kor. Almqvist & Wiksell, 1970. 120s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Antikvarika serien 22.
ID Nr: 101224, SEK 75.

Cnattingius, Bengt: Maerten Heemskercks Laurentiusaltare i Linköpings Domkyrka. Nordisk Rotogravyr, 1953. 57 sid. + 24 pl. Linneband med skyddsomslag. Skyddsomslaget trasigt. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
Medförfattare: Axel L. Romdahl. Résumé in English.
ID Nr: 101258, SEK 90.

Curman, Sigurd: Eds kyrka. Kyrkor i Sollentuna härad. Norra delen. Konsthistoriskt inventarium utarbetat av Gunilla Curman och Sigurd Curman på uppdrag av Kungl. Vitt. Hist. Och Ant. Akademien. Generalstabens Litografiska anstalts förlag, Stockholm, 1958. sidorna 691-824. Häftad. Illustrerad. Ouppsprättad. Gott skick.
ID Nr: 106628, SEK 125.

Curman, Sigurd: Kyrkor i Glanshammars härad, sydvästra delen Sveriges kyrkor vol. 92: Närke, band I, häfte 3. 1961. Häftad med pappersomslag. Rikligt illustrerad. Delvis ouppsprättad. Liten skada vid ryggens ena hörn, i övrigt fint exemplar
ID Nr: 300502, SEK 80.

Curman, Sigurd: Sveriges Kyrkor - Uppland Band V Häfte 4. Sjuhundra Härad nordöstra delen.Fasterna och Skederids Kyrkor. Ingeborg Wilcke - Lindqvist. Generalstabens Litografiska Anstalts Förlag, 1958. 496s. Häftad med pappersomslag. Gott skick. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Illustrerad. Skyddsomslaget och dess rygg gulnat.
Medred.: Johnny Roosval.
ID Nr: 101250, SEK 60.

Curman, Sigurd: Sveriges Kyrkor - Dalsland Band l. Häfte 1. Sundals Härad av S. Gunnäs och B. Waldén. Svenska Bokhandelscentralen A.-B., 1931. 143s. Häftad. Något gulnad. Annars ett fint exemplar. Illustrerad. Ouppsprättad.
Medred.: Johnny Roosval.
ID Nr: 101301, SEK 90.

Curman, Sigurd: Sveriges Kyrkor - Gästrikland.Häfte 1 Gävle Stads Kyrkor. Svenska Bokhandelscentralen A.-B., 1932. 128s. Häftad. Något gulnad. Något nött i kanterna. Illustrerad.
Medred.: Johnny Roosval.
ID Nr: 101302, SEK 90.

Curman, Sigurd: Sveriges Kyrkor - Gästrikland.Häfte 2 Landskyrkorna. Generalstabens Litografiska Anstalts Förlag, 1936. 390s. Häftad. Något gulnad. Något nött i kanterna. Illustrerad. Främre och bakre falsen spruckna.
Medred.: Johnny Roosval.
ID Nr: 101303, SEK 130.

Curman, Sigurd: Sveriges Kyrkor - Härjedalen Band l. Häfte 1. Svegs tingslag nordvästra delen av Per gustaf Hamberg och Ulla Berlin-Hamberg. Generalstabens Litografiska Anstalts Förlag, 1961. 136s. Häftad med pappersomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
Medred.: Johnny Roosval.
ID Nr: 101312, SEK 90.

Curman, Sigurd: Sveriges Kyrkor - Medelpad. Häfte 2. Ljustorps, Indals samt Medelpads Västra Domsagas Tingslag av Henrik Cornell och Axel Rappe. Generalstabens Litografiska Anstalts Förlag, 1939. 437s. Häftad. Gott skick. Illustrerad. Ouppsprättad.
Medred.: Johnny Roosval.
ID Nr: 101305, SEK 150.

Curman, Sigurd: Sveriges Kyrkor - Stockholms Kyrkor Band l. Häfte 3. S. Nikolai el. Storkyrkan lll. Inredning och inventarier. Centraltryckeriet, 1927. 670s. Häftad. Gott skick. Illustrerad. Ouppsprättad.
Medred.: Johnny Roosval.
ID Nr: 101294, SEK 170.

Curman, Sigurd: Sveriges Kyrkor - Stockholms Kyrkor Band l. Häfte 3. S. Nikolai el. Storkyrkan lll. Inredning och inventarier. Centraltryckeriet, Stockholm, 1928. 670s. Häftad. Något sliten. Illustrerad. Ouppsprättad. Något vattenskadad.
Medred.: Johnny Roosval.
ID Nr: 101293, SEK 150.

Curman, Sigurd: Sveriges Kyrkor - Stockholms Kyrkor Band Vl Häft. 1 och 2 Klara kyrka. Svenska Bokhandelscentralen A.-B., 1928. 325 + planscher. Halvfranskt band. Ryggen blekt. Marmorerade pärmar. Upphöjda bind. Illustrerad. Bandet har stötta hörn och något nötta kanter.
Medred.: Sigurd Roosval.
ID Nr: 101244, SEK 175.

Curman, Sigurd: Sveriges Kyrkor - Stockholms Kyrkor Band Vl. Häft.1 och 2. Klara Kyrka. Svenska Bokhandelscentralen A.-B., 1928. 325 + planscher. Helt skinnband. Bandet något slitet. Upphöjda bind. Övre guldsnitt. Illustrerad. Häftesomslagen medbundna .Inlagan fin.
Medred.: Johnny Roosval. Zusammenfassung in Deutsch. Summary in English.
ID Nr: 101243, SEK 400.

Curman, Sigurd: Sveriges Kyrkor - Stockholms Kyrkor. - Stockholms Kyrkor.Band Vl. Häfte 1. Klara Kyrka. Svenska Bokhandelscentralen A.-B., 1927. 180s. Häftad. Gott skick. Illustrerad. Ouppsprättad.
Medred.: J Roosval.
ID Nr: 101299, SEK 150.

Curman, Sigurd: Sveriges Kyrkor - Stockholms Kyrkor. Band ll.Häfte 1. Riddarholmskyrkan l. Byggnadshistoria. Svenska Bokhandelscentralen A:-B., 1928. 250s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Inlagan fin. Illustrerad. Sprucken i främre falsen.
Medred.: J Roosval.
ID Nr: 101298, SEK 170.

Curman, Sigurd: Sveriges Kyrkor - Stockholms Kyrkor. Band V. Häfte 1. Adolf Fredriks Kyrka. A.-B. Gunnar Tisells Tekniska Förlag, Stockholm, 1925. 134s. Häftad. Gott skick. Illustrerad. Ouppsprättad.
Medred.: Johnny Roosval.
ID Nr: 101297, SEK 150.

Curman, Sigurd: Sveriges Kyrkor - Stockholms Kyrkor. Band Vlll. Häfte 3. Brännkyrka S. Sigfrids och Enskede Kyrkor av Gunnar Lindqvist och Armin Tuulse. Generalstabens Litografiska Anstalts Förlag, 1964. 372s. Häftad. Nyskick. Illustrerad.
Medred.: Armin Tuulse.
ID Nr: 101296, SEK 120.

Curman, Sigurd: Sveriges Kyrkor - Stockholms Kyrkor.Band Vll. Häfte 2. Katarina Kyrka av Tord O.son Nordberg och Göran Axel-Nilsson. Generalstabens Litografiska Anstalts Förlag, 1944. 410s. Häftad. Illustrerad. Obetydligt fuktskadad. Sprucken i främre falsen.
Medred.: Johnny Roosval.
ID Nr: 101300, SEK 150.

Curman, Sigurd: Sveriges Kyrkor - Uppland Band ll. Häfte 1. Häverö och Väddö Skeppslag bearbet. Av K. Asplund och M. Olsson. Norstedt och söners förlag, 1918. 115s. Häftad. Något gulnad. Något nött i kanterna. Fuktskadad. Illustrerad. Ouppsprättad
Medred.: Johnny Roosval.
ID Nr: 101307, SEK 90.

Curman, Sigurd: Sveriges Kyrkor - Uppland Band Vl. Häfte 5. Sollentuna härad. Generalstabens Litografiska Anstalts Förlag, 1958. 824s. Häftad. Gott skick. Illustrerad. Ouppsprättad.
Norra Delen av Gunilla Curman och Sigurd Curman.Medred.: Johnny Roosval.
ID Nr: 101295, SEK 140.

Curman, Sigurd: Sveriges Kyrkor - Västergötland. Band 1. Häfte 2. Kållands Härad Syd.Öst. Delen bearbet. Av E. Fischer. Norstedt och söners förlag, 1914. 328s. Häftad. Något nött i kanterna. Illustrerad. Ouppsprättad. Fuktskadad.
Medred.: Johnny Roosval.
ID Nr: 101306, SEK 90.

Curman, Sigurd: Sveriges Kyrkor- Gästrikland Häfte 1 och 2. Häfte 1: Gävle stads kyrkor. Häfte 2: Landskyrkorna. Svenska Bokhandelscentralen A.-B., 1936. 390 + planscher. Halvpergamentband. Gott skick. Marmorerade pärmar. Illustrerad. Främre och bakre häftesomslag medbundna.
Medred.: Johnny Roosval.
ID Nr: 101245, SEK 240.

Ekhoff, Emil: Svenska Stavkyrkor jämte iakttagelser över de Norska samt redogörelse för i Danmark och England kända lämningar av stavkonstruktioner. Cederquists Grafiska Aktiebolag. Stockholm, 1914-1916. 375s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Häftesomslaget något gulnat. Illustrerad. Ouppsprättad.
ID Nr: 101276, SEK 900.

Ekström, Gunnar: Stora Skedevi kyrka Historisk översikt samt vägledning. Dalarnes Tidnings- o. Boktryckeri- AB, 1969. 63s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 101465, SEK 40.

Ekström, Gunnar: Västerås Domkyrka Vägledning för besökare. Vestmanlands Läns Tidnings AB:s tryckeri, 1961. 43s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 101466, SEK 40.

Eriksson, Torkel: Kyrklig arkitektur. Särtryck ur Bygga Skånska städer. Aspekter på stadsarkitektur efter 1850. Sydsvenska Dagbladets årsbok 1976. 1976. sidorna 147-173. Häftad. Illustrerad. Gott skick. Handskriven dedikation till Erland lagerlöf från författaren på främre pärmen
ID Nr: 217540, SEK 70.

Erlande-Brandenburg, Alain: The Cathedral Builders of the Middle Ages. Thames and Hudson, 1995. 175p. Wrappered. Richly illustrated. Good condition.
ID Nr: 106630, SEK 90.

Falk, Hjalmar: Hva rommer våre kirker ? Et omfattende forskningsprosjekt. Norges almenvitenskapelige forskningsråd, 1974. sidorna 253-270. Häftad. Illustrerad. Gott skick.
Särtryck ur "I forskningens lys"
ID Nr: 106869, SEK 80.

Hagerman, Maja: I miraklers tid Bland madonnor, stenhuggare och helgon i medeltida kyrkor. Prisma, 2003. 333s. Klotband med skyddsomslag. Något fuktskadad. Illustrerad. Inga fuktfläckar i inlagan.
Fotograf:Claes Gabrielson.
ID Nr: 102833, SEK 190.

Hallbäck, Sven Axel: Medeltida dopfuntar på Dal. Vänersborgs boktryckeri, 1959. 54s. Halvklotband. Gott skick. Illustrerad. Dedikation, handskriven.
Denna inventering tillägnas Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbund.
ID Nr: 101229, SEK 200.

Hallbäck, Sven Axel: Medeltida dopfuntar Sjuhäradsbygden. Från Borås och De sju häraderna 1966. Kulturhistoriska föreningen, 1966. 192s. Häftad med pappersomslag. Gott skick. Illustrerad. Anteckningar på försättsbladet.
Årgång 21.
ID Nr: 101206, SEK 100.

Hansen, Fr. C. C.: De aeldste Kongegrave og Bispergrave i Roskilde Domkirke Anthropologisk-historiske undersögelser. V. Priors Kgl. Hofboghandel, 1914. 85 sid. + 6 tavler. Häftad. Något sliten. Ryggen delvis sprucken i fogarna. Ouppsprättad. Illustrerad. Handskriven dedikation.
ID Nr: 101282, SEK 500.

Hastrup, Thure: Vorr gamle kirker. Gyldendal, 1941. 128s. Häftad. Något nött i kanterna. Illustrerad. Exlibris.
ID Nr: 101308, SEK 70.

Hector, Ingvar: Bildbibeln i Gamla Hjelmseryds kyrka Nyare konstverk berättar. 1971. 40s. Häftad. Gott skick. Illustrerad. Anteckningar på smutstitelbladet.
Hjelmserydsstiftelsen 25 år 1946-1971.
ID Nr: 104869, SEK 40.

Hedlund, Samuel: Bromma kyrka och Västerledskyrkan i Stockholm. Konsthistoriskt inventarium. Generalstabens Litografiska Anstalts Förlag, Stockholm, 1940. 77s. Klotband. Illustrerad. Guldornerad. Gott skick.
Medförfattare Sven Brandel och Per-Olof Westlund
ID Nr: 106686, SEK 120.

Hedlund, Samuel: Gustav Vasa Kyrka i Stockholm. Konsthistoriskt inventarium. Generalstabens Litografiska Anstalts Förlag, Stockholm, 1943. 197s. Klotband. Illustrerad. Guldornerad. Gott skick.
ID Nr: 106687, SEK 120.

Hellman, Bo: Två Anundsjökyrkor - två dateringsproblem. 1988. sidorna 29-36. Häftad. Illustrerad. Fläck på främre omslaget annars i gott skick
Särtryck ur Härnösands stifthistoriska sällskap Studier och Uppsatser I
ID Nr: 106872, SEK 60.

Henrikson, Alf: Storkyrkan En svensk krönika. Bonniers, 1979. 142s. Pappband med skyddsomslag. Gott skick. Illustrerad.
Teckningar: Hasse Erikson.
ID Nr: 101181, SEK 90.

Hjorth, Ragnar: Uppsala domkyrkas geometriska system Sammanfattande redogörelse för en undersökning utförd 1949-1969. Almqvist & Wiksell, 1970. 35 + 21 planscher. Häftad. Ouppsprättad. Publicerad av Kungl. vitterhets-, historie- och antikvitets akademien, Sthlm
ID Nr: 300436, SEK 110.

Illerstad / Hållén, Lennart / Agneta: Nya svenska kyrkor I - III. Del I Svealand, Del II Götaland, Del III Norrland. Riksantikvarieämbetet, 1990-1998. 188+264+197 sidor. 3 vol. Häftad. Rikligt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 106675, SEK 400.

Jacobsson, Carina: Höggotisk träskulptur i gamla Linköpings stift. Ödins, 1995. 370s. Pappband. Gott skick. Rikligt illustrerad. Liten stötskada på pärmarnas underkant.
ID Nr: 101256, SEK 225.

Jansson, Sven B. F.: Öjaby kyrka ett medeltidstempel. Smålandspostens tryckeri AB, 1968. 149s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 101462, SEK 45.

Jansson, Sven B. F.: Stenfynden i Hovs Kyrka. Almqvist & Wiksell, 1962. 39 sid. 14 pl. Häftad. Gott skick. Häftesomslaget något gulnat. Illustrerad.
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Filosofiskt arkiv 9. Summery in English.
ID Nr: 101188, SEK 70.

Jensen, Chr. Axel: Danmarks kirker Praestö Amt l och 2. Halvbind. G. E. C. Gads - Köbenhavn, 1933-1935. 592, 593-1110. 2 vol. Dekorerat linneband. Gott skick. Färgat övre snitt. Illustrerad.
Medförfattare: Victor Hermanssen.
ID Nr: 101281, SEK 450.

Johansson / Ullén, Bengt O H / Marian: Hjorthagens kyrka Sveriges kyrkor vol. 182: Stockholm, Band IX, häfte 3. Almqvist & Wiksell, 1980. 97s. Häftad. Gott skick. Rikligt illustrerad. Konsthistoriskt inventarium
ID Nr: 300481, SEK 100.

Karlson, William: Dopfat och Dopskålar. (utan årtal). 92s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
Särtryck ur Kulturens Årsbok 1957.
ID Nr: 101470, SEK 60.

Kilström, Bengt Ingmar: Hargs kyrka. Upplands kyrkor 73. Wretmans boktryckeri aktiebolag, 1956. 20s. Häftad. Illustrerad. Omslaget lätt fläckat.
ID Nr: 216604, SEK 30.

Kilström, Bengt Ingmar: Härkeberga kyrka. Trögds härad, Uppland Band IX:1. Almqvist & Wiksell, 1968. 75s. Häftad. Rikligt illustrerad. Ouppsprättad. Gott skick.
Volym 123 av Sveriges kyrkor, konsthistorisk inventering
ID Nr: 106663, SEK 95.

Kilström, Bengt Ingmar: Litslena kyrka. Trögds härad, Uppland Band IX:2. Almqvist & Wiksell, 1969. sidorna 85 - 156. Häftad. Rikligt illustrerad. Gott skick.
Volym 127 av Sveriges kyrkor, konsthistorisk inventering
ID Nr: 106661, SEK 95.

Kilström, Bengt Ingmar: Östervåla kyrka. Upplands kyrkor 119. Wretmans Boktryckeri AB, Uppsala, 1966. 15s. Häftad. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 216601, SEK 60.

Kilström, Bengt Ingmar: Roslagskulla kyrka. Upplands kyrkor 144. Strängnäs tryckeri AB, 1970. 18s. Häftad. Illustrerad. Mindre fläck på omslaget.
ID Nr: 216603, SEK 25.

Kilström, Bengt Ingmar: Vårfrukyrkan i Enköping (Upplands kyrkor - 168). Utgiven av Ärkestiftets stiftsråd, 1975. 48s. Klammerhäftad. Bilagt finns tre oskrivna vykort med motiv från Vårfrukyrkan
ID Nr: 300484, SEK 80.

Kåring, Göran: Bygga församlingen ur krisen. Teologi och arkitektur i Adolf Fredrik 1890-1910. Eget förlag, 1984. 110s. Häftad. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 106615,

Källström, O.: MEDELTIDENS ANSIKTE. Nordisk Rotogravyr, 1945. 172s. Pergamentryggband. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 215796, SEK 160.

Liljegren, Mårten: Stormaktstidens gravkor. Norstedt och söners förlag, 1947. 280s. Häftad. Illustrerad. Ryggen något sned annars i gott skick
ID Nr: 106667, SEK 175.

Lindblom, Andreas: Vägledning i Vadstena klosterkyrka och klosterbyggnader jämte Vägledning bland ruinerna väster om kyrkan av Bertil Berthelson. Almqvist & Wiksell, 1964. 47s. Häftad. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 106690, SEK 40.

Lindqvist, Gunnar: Mariafönnstren i Linköpings Domkyrka. Carlsson Bokförlag, 1998. 112s. Cartonnageband. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 101286, SEK 150.

Lindqvist, Gunnar: Två kyrkor i Skänninge. (utan årtal). 37s. Häftad. Gott skick. Illustrerad. Namnteckning på häftesomslag. Allhelgonakyrkan och Vårfrukyrkan.
Särtryck ur Skänninge stad historia 1970.
ID Nr: 101464, SEK 70.

Lindqvist / Tuulse, Gunnar / Armin: Kyrkor i Stockholm. Brännkyrka, S. Sigfrid och Enskede Sveriges kyrkor vol. 102: Stockholms kyrkor, Band VIII, häfte 3. Generalstabens Litografiska Anstalts Förlag, 1964. 372 + viii. Häftad med pappersomslag. Ouppsprättad. Gott skick. Rikligt illustrerad. Inklusive "Anvisning vid bindning av Stockholm band VIII"
ID Nr: 300453, SEK 120.

Linnell, C.L.S.: English Cathedrals in colour. B.T. Batsford LTD, 1960. 94p. Clothbinding with dustwrapper. Good condition. Dustwrapper slightly worn. Illustrated.
A collection of Photographs by A.F. Kersting.
ID Nr: 101174, SEK 200.

Lundmark, Efraim: Kyrkor i Endre ting Sveriges kyrkor, vol. 33: Gotland, band I, häfte 4. 1931. Häftad. Illustrerad. Häftesomslaget släppt något i limningen vid övre kanten, annars gott skick
ID Nr: 300462, SEK 80.

Lundmark, Efraim: S. Jakobs Kyrka i Stockholm. Konsthistoriskt inventarium. Svenska Bokhandelscentralen AB, Stockholm, 1930. 436s. Klotband. Rikligt illustrerad. Guldornerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 106685, SEK 110.

Lundmark, Efraim: Sveriges kyrkor, konsthistoriskt inventarium. Stockholms kyrkor, Band III. Häft.2. Hedvig Eleonora kyrka. Generalstabens Litografiska anstalts förlag, Stockholm, 1920. 316 sidor + 5 planscher. Häftad. Illustrerad. Bandet något nött i kanterna.
ID Nr: 106680, SEK 95.

Lundmark, Efraim: Sveriges kyrkor, konsthistoriskt inventarium. Stockholms kyrkor, Band VII. Häft.1. Maria Magdalena kyrka. Generalstabens Litografiska anstalts förlag, Stockholm, 1934. 188s. Häftad. Rikligt illustrerad. Ouppsprättad. Något nött i kanterna.
ID Nr: 106676, SEK 120.

Lundmark, Efraim: Tingstäde kyrka i Lummelunda ting Sveriges kyrkor vol. 21: Gotland, band I, häfte 2. 1925. Häftad. Gott skick. Ouppsprättad. Illustrerad.
ID Nr: 300461, SEK 75.

Macdonald / James, Fiona / John: Medeltida Katedraler. Fakta Vetande. Valentin Förlag, Stockholm, 1992. 48s. Cartonnageband. Rikligt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 217550, SEK 120.

Malmeström, Elis: Vår Svenska Kyrka. Kulturhistoriska förlaget, 1950. 924s. Dekorerat helskinnband. Ryggen något sliten. Marmorerade för/eftersättsblad. Övre guldsnitt. Illustrerad. Bandet något skevt. Inlagan fin.
Medredaktör: Eric Nilsson
ID Nr: 101536, SEK 700.

Malmeström, Elis: Vår Svenska Kyrka Stockholms stift. Kulturhistoriska förlaget, Göteborg, 1950. 130s. Halvfranskt band. Bandet något fläckigt. Ryggen något trasig i övre och nedre kanten. Marmorerade för/eftersättsblad. Rikligt illustrerad.
Medredaktör: Eric Nilsson.
ID Nr: 101241, SEK 120.

Malmström, Krister: Oscarskyrkan. Stockholm, Band IX:2. Almqvist & Wiksell, 1975. sidorna 163 - 248. Häftad. Rikligt illustrerad. Gott skick.
Volym 160 av Sveriges kyrkor, konsthistorisk inventering
ID Nr: 106658, SEK 110.

Mannström, Oscar: Adolf Fredriks kyrka och S. Olovs Kapell Sveriges kyrkor vol. 20: Stockholms kyrkor, Band V, häfte 1. A. B. Gunnar Tisells Tekniska Förlag, 1924. 133s. Häftad. Rikligt illustrerad. Mycket gott skick. Konsthistoriskt inventarium
ID Nr: 300459, SEK 100.

Mjöberg, Jöran: Medeltidskatedralernas hemligheter. Carlsson Bokförlag, 1995. 338s. Inbunden. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 102820, SEK 170.

Mårtensson, Anders W.: S:t Stefan i Lund Ett monument ur tiden. Föreningen Gamla Lund, 1962. 176s. Häftad. Bandet något slitet. Illustrerad.
Årsskrift 1962
ID Nr: 101200, SEK 70.

Mörner, Stellan: Ödeby kyrka. Glanshammars härad, Närke Band I:4. Almqvist & Wiksell, 1969. sidorna 637 - 704. Häftad. Rikligt illustrerad. Gott skick.
Medförfattare Bertil Waldén och Tamás Sárkány. Volym 129 av Sveriges kyrkor, konsthistorisk inventering
ID Nr: 106660, SEK 95.

Newman, Ernst: Lunds Domkyrkas historia 1145-1536, 1536-1945. Svenska Kyrkans Diakonistyrelse, 1946. 603 + 620. 2 vol. Häftad. Häftesomslaget trasigt och fläckat. Illustrerad. Ouppsprättad. Något vattenskadad.
ID Nr: 101278, SEK 120.

Nilsson, Christina: Kyrkguiden vägledning till kyrkorna i Stockholms stift. Informationsenheten vid Stockholms stift, 1995. 199s. Häftad. Gott skick. Fotoillustrerad.
Foto. Ove Westerberg. Andra reviderade upplagan.
ID Nr: 101323, SEK 90.

Nilsson-Tannér, Per: Våra Kyrkor Jämtlans och Härjedalens kyrkor. Jämtland och Härjedalen, Tandsbyn, 1936. opaginerad. Skinnimitationsband. Gott skick. Blindpressad. Främre häftesomslag medbundet. Illustrerad.
Kyrkorna framställda i teckningar av Richard Ekman och kortfattad historik av Per Nilsson-Tannér.
ID Nr: 101156, SEK 100.

Nisbeth, Åke: SENGOTISKA VALV I ÖSTERGÖTLAND. Almqvist & Wiksell, 1957. 45s. Häftad. Illustrerad. Ouppsprättad.
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Antikvariskt arkiv 8.
ID Nr: 214917, SEK 60.

Norberg, Rune: Karls kyrkoruin i Uppland. Generalstabens Litografiska Anstalts Förlag, 1967. 865-972. Häftad med pappersomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Illustrerad. Dedikation, handskriven.
Medförfattare Ingeborg Wilcke-Lindqvist. Sveriges kyrkor Konsthistoriskt inventarium Volym 113. Uppland Band V:7
ID Nr: 105742, SEK 90.

Nordin, Erik: Svenska träkyrkor swedish timber-churches guide. Arkitekten, Sveriges Arkitekturmuseum, saknas. 48s. Häftad. Gott skick. Fotoillustrerad. Karta med alla träkyrkor från tiden före 1800 inprickade.
ID Nr: 105730, SEK 90.

Olsson, Martin: Sveriges kyrkor, konsthistoriskt inventarium. Stockholms kyrkor, Band II. Häft.1. Riddarholmskyrkan I. Byggnadshistoria. Svenska Bokhandelscentralen AB, Stockholm, 1928. 250 sidor + 10 planscher. Häftad. Rikligt illustrerad. Ouppsprättad. Gott skick.
ID Nr: 106677, SEK 170.

Olsson, Martin ( Red ): Kungsholms kyrka med S:t Görans kapell Sveriges kyrkor, vol. 5: Stockholms kyrkor, band III, häfte 1. Norstedt och söners förlag, 1915. 126s. Häftad. Ouppsprättad. Illustrerad. Häftesomslaget något solkigt och med en mindre skada, inlagan fin, med planscher
ID Nr: 300455, SEK 150.

Pinder, Wilhelm: Deutsche Dome des Mittelalters. Karl Robert Langewiesche Verlag, 1953. 111p. Cased boards with dustwrapper. Good condition. Illustrated with photos.
Die Blauen Bücher.
ID Nr: 105406, SEK 70.

Quensel, Alice: S. Jakobs kyrka i Stockholm Församlingshistoria. Svenska Bokhandelscentralen A. -B., 1928. 222s. Helt skinnband. Bandet något slitet. Upphöjda bind. Marmorerade för/eftersättsblad. Marmorerat snitt. Sparsamt illustrerad. Dedikation.
Zusammenfassung in Deutsch. Summary in English. Utgivare Sigurd Curman och Johnny Roosval.
ID Nr: 101238, SEK 150.

Quensel / Hedlund, Alice / Samuel: Johannes kyrka och S. Stefans kapell i Stockholm Sveriges kyrkor vol. 40: Stockholms kyrkor, band IV, häfte 3. 1934. Häftad. Ouppsprättad. Illustrerad. Gott skick. Med tre utvikbara planscher
ID Nr: 300495, SEK 110.

Reutersvärd, Oskar: Paradisetets källa och de Gotländska " Paradisfuntarna" The fountain of paradise and the " Paradise fonts" of Gotland. Gleerups, 1967. 96s. Häftad. Gott skick. Illustrerad. Recensionsstämpel.
ID Nr: 101167, SEK 120.

Ridderstedt, Lars: 100 kyrkor på hundra år Kyrkfrämjandet och kyrkobyggandet i Stockholmsregionen 1890-1990. Hallgren och Fallgren, (utan årtal). 128s. Pappband. Mycket gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 101157, SEK 110.

Ridolfini, Cecilia Pericoli: Saint Louis de Francais Rome. Officine grafiche Poligrafici il Resto del Carolina, Bologna, 1968. 30p. Wrappered. Good condition. Richly illustrated.
ID Nr: 101476, SEK 50.

Rohr, Ingvar: Göteborgs domkyrkoklockor. Göteborgs Domkyrkoförsamling, 1997. 19s. Häftad. Illustrerad. Dedikation, handskriven. Mycket gott skick.
ID Nr: 217577, SEK 75.

Romdahl, Axel L.: Linköpings Domkyrka 1232-1498 Med en inledning: Biskop Gisles kyrkobygge den äldsta domkyrkan av sten av Sigurd Curman. Oscar Isacsons Boktryckeri A.-B. Göteborg, 1932. 180 + 36 planscher. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Inlagan fin. Illustrerad. Utvikbara ritningar.
Zusammenfassung.
ID Nr: 105735, SEK 230.

Romdahl, Axel L.: Linköpings Domkyrka 1232-1498 Med en inledning: Biskop Gisles kyrkobygge den äldsta domkyrkan av sten av Sigurd Curman. Oscar Isacsons Boktryckeri A.-B. Göteborg, 1932. 180 + 36 planscher. Klotband. Gott skick. Med dedikation. Exlibris. Utvikbara ritningar. Marmorerat övre snitt. Under ex libris märke finns fortsatt ägarlängd.Under dedikationen går hälsningen vidare till kommande ägare.
Zusammenfassung.
ID Nr: 105736, SEK 375.

Romdahl, Axel L.: Studier i Linköpings Domkyrkas byggnadshistoria. Norstedt och söners förlag, 1910. 44s. Häftad. Något sliten. Illustrerad.
Zusammenfassung in Deutsch.
ID Nr: 101430, SEK 80.

Rooslval / Upmark / Branting, Johnny / Gustaf / Agnes: S. Nikolai eller Storkyrkan III. Inredning och inventarier Sveriges kyrkor, vol. 25: Stockholms kyrkor, band I, häfte 3. 1927. 367-670. Häftad. Mycket gott skick. Rikligt illustrerad. Ouppsprättad. Konsthistoriskt inventarium
ID Nr: 300458, SEK 175.

Roosval, Johnny: Dopfuntar i Statens Historiska Museum beskrivande grupperande förteckning. Bröderna Lagerström, 1917. 74s. Halvklotband. Något blekt. Illustrerad. Pärmarna marmorerade. Dekorerat papper på insidan pärmarna och försättsbladen.Obetydlig fläck på bakre pärmen.Annars ett fint exemplar.
Tryckt i 600 ex.
ID Nr: 101228, SEK 200.

Roosval, Johnny: Dopfuntar i Statens Historiska Museum Beskrivande grupperande förteckning. Bröderna Lagerströms, 1917. 74s. Häftad. Bandet något fläckigt. Bandet något trasigt. Exlibris. Namnteckning på omslaget. Tryckt i 600 exemplar.
ID Nr: 101166, SEK 120.

Roosval, Johnny: Legender och symboler i Uppsala Domkyrkas koromgång. Stockholm, 1908. 58s. Häftad. Yttre häftesomslaget trasigt. Något sprucken i falsen.
ID Nr: 101253, SEK 100.

Roosval, Johnny: Nya Sankt Görans studier utförda i samband med rengöringen och konserveringen af Stockholms Storkyrkas Sankt Göransmonument. A.-B. Tisells Tekniska förlag, 1924. 219 sid. + 54 pl. Halvfranskt band. Gott skick. Marmorerade pärmar. Marmorerat snitt. Illustrerad. Pärmarna något slitna i nederkanten.
Summary in English.
ID Nr: 101290, SEK 300.

Roosval, Johnny: Nya Sankt Görans studier utförda i samband med rengöringen och konserveringen af Stockholms Storkyrkas Sankt Görans-monument. A.-B. Gunnar Tisells Tekniska Förlag, 1924. 219 sid. 54 pl. Häftad. Bandet något slitet. Planschavsnittet los från ryggen.
K. Vitterhets-, Historie- och Antikvitetsakademien.
ID Nr: 101230, SEK 100.

Roosval, Johnny: Riddar Sankt Göran i Stockholms Stora eller Sankt Nicolai kyrka. H. Y. Larsons Bok- & Konstförlag, Stockholm, 1919. 101 sid. + 13 pl. + 2 bilagor. Häftad. Illustrerad. Ouppsprättad. Något nött i kanterna.
ID Nr: 106678, SEK 90.

Roosval, Johnny: Riddar Sankt Göran i Stockholms Stora eller Sankt Nicolai kyrka. H. Y. Larsons Bok- & Konstförlag, 1919. 101 sid. + 13 pl. Och 2 bilag. Häftad. Sprickor i fogarna. Häftesomslaget något trasigt. Illustrerad.
ID Nr: 101264, SEK 80.

Roosval, Johnny: Studier i Linköpings Domkyrka. Almqvist & Wiksell, 1955. 28s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Antikvariskt arkiv 3.
ID Nr: 101223, SEK 30.

Roosval, Johnny: Sveriges kyrkor vol. 24 Stockholms kyrkor, band I, häfte 2: S. Nikolai eller Storkyrkan II. Byggnadshistoria. 1927. 211-363 + xv planscher. Rikligt illustrerad. Ouppsprättad. Häftesomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Konsthistoriskt inventarium
ID Nr: 300456, SEK 140.

Roosval / Lagerlöf, Johnny / Erland: Kyrkorna i Kräklingbo, Anga och Ala Sveriges kyrkor vol 84: Gotland IV:4. Generalstabens Litografiska Anstalts Förlag, 1959. Häftad med pappersomslag. Ouppsprättad. Gott skick. Konsthistoriskt inventarium
ID Nr: 300438, SEK 150.

Rosell, Ingrid: Drottningholms slottskyrka Sveriges kyrkor vol. 174: Uppland, Band XIII, häfte 2, Slottskyrkor. Almqvist & Wiksell, 1977. 73s. Häftad. Ouppsprättad. Rikligt illustrerad. Konsthistoriskt inventarium
ID Nr: 300449, SEK 110.

Rosell, Ingrid: Järlåsa kyrka. Antikvariskt arkiv 19. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, 1962. 60s. Häftad. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 106621, SEK 90.

Rosell, Ingrid: Sofia kyrka Sveriges kyrkor vol. 89: Stockholms kyrkor, Band VII, häfte 3. 1961. Häftad. Ouppsprättad. Rikligt illustrerad. Mycket gott skick. Konsthistoriskt inventarium
ID Nr: 300457, SEK 90.

Rosell, Ingrid: Sparrsätra och Bred. Åsunda härad, Uppland Band XI:3. Almqvist & Wiksell, 1969. sidorna 275 - 385. Häftad. Rikligt illustrerad. Ouppsprättad. Gott skick.
Volym 130 av Sveriges kyrkor, konsthistorisk inventering
ID Nr: 106664, SEK 110.

Rosell, Ingrid: Svinnegarns, Enköpings-näs och Teda kyrkor i Uppland Sveriges kyrkor vol. 111, Uppland Band XI:1. Generalstabens Litografiska Anstalts Förlag, 1966. Häftad med pappersomslag. Ouppsprättad. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 300479, SEK 125.

Rosell, Ingrid: Tillinge kyrka Sveriges kyrkor vol. 121: Uppland, Band XI, häfte 2. Almqvist & Wiksell, 1968. Häftad. Rikligt illustrerad. Konsthistoriskt inventarium
ID Nr: 300480, SEK 90.

Rosell, Ingrid: Ulriksdals slottskapell Sveriges kyrkor vol. 167: Uppland, Band XIII, häfte 1, Slottskyrkor. Almqvist & Wiksell, 1976. 92s. Häftad. Gott skick. Delvis ouppsprättad. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 300448, SEK 140.

Rosell, Ingrid: Venngarns slottskapell Slottskyrkor Uppland Band Xlll:3. Almqvist & Wiksell, 1988. 93s. Cartonnageband. Mycket gott skick. Rikligt illustrerad.
Med bidrag av Mads Kjersgaard. Summary.
ID Nr: 105731, SEK 90.

Rydbeck, Otto: Ärkebiskop Sunessons grav i Lunds Domkyrka en undersökning. Gleerups, 1926. 146s. Häftad. Gott skick. Illustrerad. Ouppsprättad.
Under medverkan av Carl M. Fürst och Agnes Branting.Mit einer zusammenfassung in deutscher sprache. Avec une resumé en francais.
ID Nr: 101205, SEK 90.

Samuelsson, Owe: Härslövs och Säby kyrkors historia Byggnads- och patronatshistoria. Walter Ekstand, 1982. 347s. Häftad. Bandet något fläckigt. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 101158, SEK 100.

Samzelius, Jonas L:son: Kumla kyrkas räkenskapsbok 1421-1590 med inledande studier. Stiftelsen Saxons Närkesarkiv, Örebro, 1946. 234s. Häftad. Gott skick. Sparsamt illustrerad.
Närke. Studier över landskapets natur och odling N:r lV.
ID Nr: 101232, SEK 125.

Schnell, Ivar: Kyrkor och kapell i Nacka särtryck ur Nackaboken 1970. E.Olofssons boktryckeri, 1970. 41s. Häftad. Gott skick. Dedikation, handskriven. Illustrerad.
ID Nr: 101461, SEK 75.

Segerstad, Ulf Hård af: Nya kyrkor i Skandinavien. Nordisk Rotogravyr, 1962. 96s. Pappband med skyddsomslag. Skyddsomslaget trasigt. Annars ett fint exemplar. Rikligt illustrerad.
En bildkavalkad över tolv kyrkobyggnader i Danmark, Finland, Norge och Sverige och en kortfattad redogörelse för några av den kyrkliga byggnadskonstens grundläggande teologiska och arkitektoniska förutsättningar.
ID Nr: 101183, SEK 100.

Smidt, Claus M.: Vor Frue Kirke. Vor Frue sogns menighedsråd, 1080. 63s. Häftad. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 106643, SEK 50.

Staf, Nils: S. Klara kyrka i Stockholm Sveriges kyrkor vol. 23: Stockholms kyrkor, Band VI, häfte 1. 1927. 180s. Häftad. Mycket fint exemplar. Konsthistoriskt inventarium
ID Nr: 300460, SEK 100.

Stenberg, Ragnar: Våra medeltida kyrkor före de gotiska katredalernas tid. Svenska Kyrkans Diakonistyrelse, 1938. 224s. Häftad. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 106620, SEK 120.

Stenung, John: Kungsholms kyrka Ulrika Eleonora eller Kungsholms kyrka. Historik och inventarium. Carl Rehnskog, 1940. 55s. Halvfranskt band. Gott skick. Främre häftesomslag medbundet. Fotoillustrerad.
ID Nr: 101176, SEK 100.

Stenung, John: Sancta Maria Magdalena kyrka. Historik, inventarium och series pastorum. Carl Rehnskogs Förlag, Stockholm, 1956. 56s. Häftad. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 106670, SEK 70.

Ström, Brynolf: En bok om Västerledskyrkan. Folke Dahlbergs tryckeri, Bromma, 1960. 48s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 101463, SEK 35.

Ståhl, Manne: Södra Råda gamla kyrka Värmland förr och nu 1963. Värmlands museum, 1963. 192s. Häftad med pappersomslag. Gott skick. Rikligt illustrerad.
Medredaktörer: Nathan Johnson och Gösta von Schoultz. Meddelanden från Värmlands Fornminnes och Museiförening Årgång 61.
ID Nr: 101203, SEK 150.

Sundquist, Nils: Vårfrukyrkan i Enköping. Enköpings-Postens Ab:s Tryckeri, 1952. 117s. Häftad. Illustrerad. Enstaka fläckar på främre pärmen annars i mycket gott skick
ID Nr: 106622,

Svahnström, Gunnar (red.): Kyrkorna i Visby. Almqvist & Wiksell, 1971. 38s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
Vägledningar utgivna genom Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Svenska Fornminnesplatser nr 22
ID Nr: 102111, SEK 60.

Svanberg, Jan: Medeltida kyrkoarkitektur i Norden. J.W. Cappelens Forlag A/S, 1964. 78s. Häftad. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 106616, SEK 75.

Swaan, Wim: The Gothic Cathedral. With an historical introduction The Cathedral in Medieval Society by Christopher Brooke. B. Mitchell, Toronto, 1969. 328p. Clothbinding with dustwrapper. Richly illustrated. Very good condition.
ID Nr: 106637, SEK 175.

Swarling / Söderström, Ingrid / Göran: Uppsala Domkyrkas restaureringsfråga. Almqvist & Wiksell, 1968. 123s. Häftad med pappersomslag. Gott skick. Illustrerad. Ouppsprättad. Utvikbar karta.
Bilaga till Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Årsbok 1968.
ID Nr: 105405, SEK 75.

Söderberg, Bengt: MÄSTER SIGHMUNDER I DÄDESJÖ. Dädesjö medeltidskyrka och dess målningar. Allhems Förlag, 1957. 138s. Linneband med skyddsomslag. Rikligt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 103258, SEK 300.

Söderstéen, Herman: Askersunds Landsförsamlings kyrka. Holmbergs Bokhandel, Askersund, 1916. 107s. Häftad. Häftesomslaget något trasigt. Häftesomslaget slitet. Sparsamt illustrerad.
ID Nr: 101195, SEK 60.

Telhammer, Ingrid: Ådalens kyrkor. Ådalenkommittén - Länsstyrelsen, Härnösand, 1982. 62s. Dekorerat klotband med skyddsomslag. Mycket gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 105738, SEK 90.

Temko, Allan: le livre de Notre Dame de Paris. Robert Laffont, 1957. 360p. Wrappered with dustwrapper. Good condition. Dustwrapper rubbed. Illustrated. Unopened.
ID Nr: 101154, SEK 140.

Thordeman, Bengt: Sankt Per i Sigtuna. Dess rekonstruktion och konsthistoriska ställning. Cederquists Graf, Stockholm, 1924. sidorna 204-223. Häftad. Bakre omslaget något fläckat och inlagan lös från omslaget
Särtryck ur Fornvännen
ID Nr: 106870, SEK 70.

Toijer, Daniel ( utg ): Kristinehamns och Varnums församlingars kyrkor l-ll Del l: Gamla kyrkan Del 2: nya kyrkan. Grundels boktryckeri, Kristinehamn, 1948. 73 + 141. 2 vol. Biblioteksband. Häftesomslaget något nött i kanterna. Illustrerad.
ID Nr: 101197, SEK 80.

Tuulse, Armin: Adelsö kyrka. Upplands kyrkor - 100. Strängnäs tryckeri AB, 1972. 15s. Häftad. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 216607, SEK 30.

Tuulse, Armin: Der Kernbau des Doms zu Strängnäs und sein Umkreis. Almqvist & Wiksell, 1964. 63p. Wrappered with dustwrapper. Illustrated. Unopened. Good condition.
Antikvariskt Arkiv 25
ID Nr: 106691, SEK 60.

Tuulse, Armin: Hossmo Kyrka En försvarskyrka med östtorn. Almqvist & Wiksell, 1955. 211s. Häftad. Häftesomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
Kungl. Vitterheyts Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar. Antikvariska serien andra delen. Zusammenfassung.
ID Nr: 105741, SEK 150.

Tuulse, Armin: Kyrkor i Färentuna härad, mellersta delen Sveriges kyrkor vol. 77: Uppland, Band VI, häfte 2. 1956. Häftad. Ouppsprättad. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 300488, SEK 130.

Tuulse, Armin: Kyrkor i Färentuna härad, östra delen Sveriges kyrkor vol. 79: Uppland, band VI, häfte 3. Generalstabens Litografiska Anstalts Förlag, 1957. Häftad. Ouppsprättad. Rikligt illustrerad. Konsthistoriskt inventarium
ID Nr: 300486, SEK 125.

Tuulse, Armin: Kyrkor i Färentuna härad, västra delen Sveriges kyrkor vol. 73, Band VI, häfte 1. Generalstabens Litografiska Anstalts Förlag, 1954. Häftad. Ouppsprättad. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 300487, SEK 140.

Tuulse, Armin: Kyrkor i Frösåkers härad, södra delen Sveriges kyrkor, vol. 75: Uppland, band II, häfte 5. 1956. Häftad. Illustrerad. Konsthistoriskt inventarium
Hargs, Hökhuvuds och Edebo kyrkor samt Hallstaviks brukskapell. Även register till band II
ID Nr: 300500, SEK 125.

Tuulse, Armin: Kyrkor i Uppland: Yttergran och Övergran Sveriges kyrkor vol. 98:Kyrkor i Uppland, Håbo härad, mellersta delen. Generalstabens Litografiska Anstalts Förlag, 1963. Häftad med pappersomslag. Gott skick. Ouppsprättad. Illustrerad. Konsthistoriskt inventarium
ID Nr: 300478, SEK 125.

Tuulse, Armin: Kyrkorna i Järfälla, Sollentuna och Tureberg Sveriges kyrkor, vol. 81: Uppland, band VI, häfte 4. Generalstabens Litografiska Anstalts Förlag, 1958. 515-690. Häftad med pappersomslag. Mycket gott skick. Ouppsprättad. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 300454, SEK 140.

Tuulse, Armin: Sollentuna kyrka Särtryck ur Sveriges kyrkor Uppland band VI, häfte 4, Sollentuna hd, södra delen (81). Generalstabens Litografiska Anstalts Förlag, 1958. Häftad. Vikmärke på häftesomslaget. Annars i gott skick. Illustrerad. Konsthistoriskt inventarium
ID Nr: 300440, SEK 140.

Tyllström, Ingvar: Frivillighetens kyrka i Tullinge. Verbum, 1983. 96s. Häftad. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 107701, SEK 60.

Tynell, Lars: Skånes Medeltida Dopfuntar häfte l-lV. Cederquists grafiska aktiebolag, Stockholm, 1913-1921. 48, 49-80. 81-118, 121-204 + planscher. 4 vol. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
Utgifvet af Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets akademien.
ID Nr: 101292, SEK 400.

Ullén, Marian: Kirkearkeologi og kirkekunst. Jungfru Marie sju smärtor i svenska kyrkomålningar. Några exempel från senmedeltid och den lutherska ortodoxins tid. uå. sidorna 145-158. Häftad. Illustrerad. Gott skick. Handskriven dedikation från författaren
Särtryck. Studier tilegnet Sigrid og Håkon Christie
ID Nr: 106873, SEK 80.

Vennberg, Erik: Johan Hadorphs resor: Afritningar af kyrkor och kyrkovapen i Upland 1676-1685. Del l-ll. Bröderna Lagerströms, 1917. 1-32 s 1-84 pl + 34-48s 85-155 pl. 2 vol. Häftad. Bandet något nött i kanterna. Bandet något blekt. Inlagan fin.
Arkiv för Svensk Konst- och Kulturhistoria Vol.l. Redaktion: Henrik Cornell-Sigurd Erixon-Sigurd Wallin.
ID Nr: 101177, SEK 350.

Wahlman, L. I.: Engelbrektskyrkan i ord och bild. Ernst Wessmans bokförlag, 1925. 21 sidor + planscher. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 101198, SEK 50.

Wallenberg, Berit: Lovö kyrka som byggnadsverk. Andrén & Holms Boktryckeri AB, Stockholm, 1984. 63s. Klotband. Rikligt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 106671, SEK 70.

Wallin, Sigurd: Kyrkoinredning för herrmän Gångna dagars högreståndskultur. Aktiebolaget Skoglunds Bokförlag, 1948. 225s. Halvfranskt band. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Marmorerade pärmar. Övre guldsnitt. Fotoillustrerad.
ID Nr: 216946, SEK 250.

Wallin, Sigurd: Kyrkoinredning för herrmän Gångna dagars högreståndskultur. Aktiebolaget Skoglunds Bokförlag, 1948. 225s. Klotband. Gott skick. Marmorerade för/eftersättsblad. Fotoillustrerad.
ID Nr: 102711, SEK 200.

Watson, Percy: Building the Medieval Cathedrals. Cambridge Introduction to World History. Cambridge University Press, (not dated). 48p. Wrappered. Richly illustrated. Good condition.
ID Nr: 106786, SEK 90.

Widéen, Harald: Öckerö gamla kyrka. Svenska fronminnesplatser Nr 32. Kungl. Vitt. Hist och Antikvitetsakademien. Wahlström & Widstrand, 1944. 24s. Häftad. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 216600, SEK 40.

Wik-Thorsell, Anna Lena: Rädda Katarina -en kyrkas återuppbyggnad. Cordia, 1995. 178s. Pappband med skyddsomslag. Mycket gott skick. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Illustrerad.
ID Nr: 101175, SEK 100.

Wilcke-Lindqvist, Ingeborg: Estuna och Söderby-karls kyrkor i Uppland Sveriges kyrkor vol. 110: Uppland, band V, häfte 6. 1966. Häftad med pappersomslag. Ouppsprättad. Illustrerad. Gott skick. Konsthistoriskt inventarium
ID Nr: 300496, SEK 100.

Wilcke-Lindqvist, Ingeborg: Kyrkor i Lyhundra härad, sydvästra delen Sveriges kyrkor vol. 88: Uppland, band V, häfte 5. 1961. Häftad. Ouppsprättad. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 300498, SEK 90.

Wilcke-Lindqvist, Ingeborg: Kyrkor i Sjuhundra härad, sydvästra delen Sveriges kyrkor vol. 78: Uppland, band V, häfte 3. 1956. Häftad. Ouppsprättad. Illustrerad.
ID Nr: 300497, SEK 75.

Wollin, Nils G.: Skeppsholmskyrkan eller Karl Johans kyrka i Stockholm och dess föregångare Sveriges kyrkor vol. 53: Stockholms kyrkor, band IX, häfte 1. 1942. Häftad. Delvis ouppsprättad. Illustrerad. Konsthistoriskt inventarium
ID Nr: 300490, SEK 75.

Wåhlin, Theodor: Malmö S:t Petri Kyrka Kortfattad historik och vägledning för besökande. Förlagsaktiebolagets i Malmö Boktryckeri, 1919. 111s. Häftad. Ryggen något trasig. Inlagan fin. Illustrerad.
ID Nr: 101193, SEK 70.

Åman, Anders: Träkyrkor i Sverige. Natur och kultur/ LTs förlag, 1999. 191s. Pappband. Nyskick. Illustrerad.
Medförfattare: Marta Järnfeldt-Carlsson. Foto: Sune Jonsson.
ID Nr: 101153, SEK 300.

Åmark, Mats: Pilgrimsmärken på Svenska Medeltidsklockor. Kungl. Vitterhets, hist. och antikvitets akademien, Antikvariskt arkiv 28. Almqvist & Wiksell, 1965. 52s. Häftad. Ouppsprättad. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 106666, SEK 50.