Se alla Rubriker

Barnens Bibel Sammandrag för barn af den hel. skrifts innehåll, framstäldt med de hel. författarnes egna ord. F. & G. Beijers förlag, 1892. 199s. Dekorerat klotband. Bandet något fläckigt. Namnteckning på försättsbladet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
Gamla testamentet efter domprosten d:r H.M. Melins öfversättning, Nya testamentet efter den antagna öfversättningen. Redigerad af B. Wadström.
ID Nr: 207926, SEK 250.

Bibel för barn. Valda stycken ur Den heliga skrift. Svenska Kyrkans Diakonistyrelse, 1952. 553s. Dekorerat klotband. Namnteckning på försättsbladet. Bandet något fläckigt. Inlagan fin. Illustrerad. Mönstrade för/eftersättsblad.
Utgiven av Svenska Bibelsällskapet.
ID Nr: 207919, SEK 80.

Bibeln Med hela gamla och nya testamemetet. Stegelands, (utan årtal). 404s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick. Färgat snitt. Gult snitt.
I överensstämmelse med den av konungen år 1917 gillade och stadfästa översättningen.
ID Nr: 102107, SEK 110.

Bibeln i urval och bild. Håkan Ohlssons förlag, 1975. 570s. Inbunden. Något sliten. Annars ett fint exemplar. Guldsnitt.
ID Nr: 207896, SEK 200.

De vackraste orden ur bibeln i urval av Gunnar Dahmén. Info Books AB, 1991. 95s. Cartonnageband. Mycket gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 103535, SEK 60.

Den svenska psalmboken Antagen av 1986 års kyrkomöte. Petra, 1987. 431s. Klotband. Gott skick.
ID Nr: 102106, SEK 125.

Evighetsblommor En samling religiösa dikter af nyare svenska författare. C.E. Fritzes K. Hofbokhandel, 1881. Illustrerad av C. Larsson. 471+VII. Dekorerat klotband. Bandet något fläckigt. Annars ett fint exemplar. Färgat snitt. Mönstrade för/eftersättsblad.
ID Nr: 207940, SEK 220.

Fyra bibelböcker Nyöversättningar av Markusevangeliet Galaterbrevet Hebréerbrevet Första Johannesbrevet. Publica, 1975. 143s. Inbunden. Något sliten. Hilding Pleijels Ex Libris.
ID Nr: 207893, SEK 40.

Gamla testamentet.De apokryfiska böckerna. Svenska Kyrkans Diakonistyrelse, 1937. 242s. Klotband. Gott skick. Rött snitt.
Översättningen gillad och stadfäst av Konungen år 1921. De förenade bibelsällskapens edition.
ID Nr: 103011, SEK 190.

Höga visan. Bok-Konsum Stockholm, (utan årtal). Illustrerad av Adolf Hallman. 110s. Linneband. Gott skick.
Förord Artur Lundkvist.
ID Nr: 207946, SEK 300.

I Jobs bog Kampen om forstaalsen af den menneskelige lidelse. Den danske raderforening, J. Jørgensen & co, 1927. Pappband. Bandet något fläckigt. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 207948, SEK 175.

Mannen som förändrade världen De fyra evangelierna om Jesus. Svenska Bibelsällskapet/Libris, 2004. 118s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 207258, SEK 70.

Nya Testamentet, jämte några psalmer ur Psaltaren. Översättningn gillad och stadfäst av Konungen år 1917. Svenska Bibelsällskapets Edition. Svenska Kyrkans Diakonistyrelse, 1941. 669s. Klotband. Färgat snitt. Gott skick.
ID Nr: 107669, SEK 40.

Psaltaren I enlighet med svenska bibelkommissionens senaste, af 1903 års kyrkomöte i princip gillade och antagna bibelöfwersättning. Gumperts/Zachrissons, 1904. 216s. Dekorerat linneband. Bandet något slitet. Bandet något fläckigt. Annars ett fint exemplar. 189/250.
ID Nr: 207933, SEK 500.

Svenska Missionsförbundets sångbok. Sånger och psalmer till enskilt och offentligt bruk. Svenska Missionsförbundets Förlag, Stockholm, 1925. 508s. Förlagsband. Gott skick.
ID Nr: 105844, SEK 90.

The Bible in Art Miniatures. Paintings. Drawings and Sculptures inspired by The Old Testament. The Phaidon Press, 1956. 239p. Bound with dust-wrapper. Dustwrapper slightly torn. Else fine. Richly illustrated.
ID Nr: 207973, SEK 450.

Alexander, David: Foto-guide till Gamla testamentet. EFS-förlaget, 1973. 156s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något trasigt.
ID Nr: 207894, SEK 100.

Alexander, David: Foto-guide till Nya testamentet. EFS-förlaget, 1972. 155s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet.
ID Nr: 207895, SEK 100.

Andrae, Tor: Fader vår förklarande text. Lars Hökerbergs bokförlag, 1945. Illustrerad av Jonson Björn. 124s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 105226, SEK 90.

Andrae, Tor: Fader vår. Lars Hökerbergs bokförlag, 1945. Illustrerad av Björn Jonson. 124s. Halvklotband.
ID Nr: 207931, SEK 140.

Andrae, Tor: Fader vår. Lars Hökerbergs bokförlag, 1949. Illustrerad av Björn Jonson. 124s. Pappband.
ID Nr: 207930, SEK 95.

Bunyan, John: Kristens resa genom denna världen till den tillkommande, framställd såsom sedd i en dröm I. Kristens resa. II. Kristinnas resa. Stockholm. Litteraturförlaget, 1916. 328s. Klotband. Anteckningar på försättsbladet. Delvis något fuktskadad. Ryggen något blekt. Annars ett fint exemplar. Illustrerad. Ny fullständig översättning av Vivian Wallenkampf. De versifierade delarna översatta och John Bunyans levnadsteckning författad av G. Halfdan Liander.
ID Nr: 207937, SEK 200.

Frostenson, Anders: Svenska psalmer Urval och förord: Anders Frostenson. Wahlström & Widstrand, 1954. Illustrerad av Mark Sylwan. 126s. Halvklotband. Bandet något slitet. Inlagan fin.
ID Nr: 207929, SEK 125.

Frostin, Ernst: Skånsk Bilderbibel. Settern, 1983. 159s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 207964, SEK 90.

Hegenbarth, Josef: Ewiges vorbild Zeichnungen zum alten und neuen testament. Verlag Kurt Desch München Wien Basel, 1962. 98p. Decorated linen-binding. Spine/backstrip slightly torn. Cover lightly stained. Else fine. Illustrated.
ID Nr: 207945, SEK 250.

Heyman, Viveka: Höga visan. FIBs Lyrikklubb, 1967. Illustrerad av Arnost Paderlik. 94s. Inbunden med skyddsomslag. Nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 207969, SEK 220.

Hinz, Paulus: Deus Homo Das Christusbild von seinen Ursprüngen bis zur Gegenwart Band 2. Evangelische Verlagsanstalt Berlin, 1981. 412p. Linenbinding with dustwrapper. Inscriptions on endpaper. Dustwrapper slightly worn. Else fine. Richly illustrated. Von der Romanik bis zum Ausgang der Renaissance. Mit 248 Abbildungen.
ID Nr: 207965, SEK 250.

Kloetzli, Fr. Godfrey: Det femte evangeliet. Gummessons Bokförlag, Stockholm, 1973. 246s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något trasigt. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Rikligt illustrerad.
En skildring om Jesu land, fotograferad av Elliott Faye och redigerad av Fr Ignazio Mancini, som också skrivit förord och epilog
ID Nr: 207947, SEK 250.

Lessing, Erich: Berättelsen om Noa Skildrad i bild av Erich Lessing. Norstedts förlag, 1968. 117s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 207966, SEK 120.

Levinger, Ehrlich, Elma: Den vackra lustgården och andra bibliska berättelser. Wilhelmssons Boktryckeri/ Stockholms Mosaiska församlings lärobokskommitté, 1962. 190s. Häftad. Häftesomslag fläckat. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 207891, SEK 50.

Lindström, Rune: Höga visan. Wahlström & Widstrand, 1946. Illustrerad av Kay Christensen. 42s. Pappband med kassett.
ID Nr: 207970, SEK 275.

Lindström, Rune: Johannesnatten Dansspel i fyra tavlor. Wahlström & Widstrand, 1948. 125s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 207935, SEK 75.

Mellin, Gustaf: Nunnan i S:t Clara. Gösta Skoogs bokförlag, 1961. 42s. Häftad. Ouppsprättad. Häftesomslaget något slitet. Illustrerad.
ID Nr: 207942, SEK 90.

Mellin, Gustaf: Nunnan i S:t Clara. Gösta Skoogs bokförlag, 1961. 42s. Pappband. Bandet något slitet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 207928, SEK 110.

Roos, Magnus Fredrik: Huslig Andaktsbok, innehållande Morgon- och Aftonbetraktelser för hwarje dag i året. Förra delen Januari - Juni. Gleerups Förlag, Lund, 1860. 728s. Samtida halvfranskt band. Guldornerad rygg. Marmorerade pärmar. Ryggen blekt. Inlagan nästa helt loss från pärmarna. Spricka i främre fogen.
ID Nr: 103204, SEK 70.

Rosen, Georg von: Sista dagen. C.E. Fritzes K. Hofbokhandel, 1901. Illustrerad av Olle Hjortzberg. Dekorerat klotband. Smärre anteckningar med blyerts. Namnteckning på försättsbladet. Bandet något fläckigt.
ID Nr: 207975, SEK 140.

Rudin, Daniel: Något om De rytmiska koralerna. A. V. Carlsons Bokförlagsaktiebolag., 1909. 93s. Häftad. Häftesomslaget något gulnat. Häftesomslaget något nött i kanterna. Delvis ouppsprättad. Bandet något trasigt i nederkanten.
ID Nr: 217171, SEK 80.

Rudskoger, Arne: The Holy Bible Extracts from the Authorized Version. Selected and Annotated. Svenska bokförlaget/Norstedts, 1961. 59p. Wrappered. Wrapper slightly spotted. Else fine. Unopened.
En julhälsning 1961 från Svenska bokförlaget, Norstedts och Bonniers.
ID Nr: 207922, SEK 110.

Samuelsson, Bengt: Kristna bilder och bibelspråk Sammanställda och kommenterade av Bengt Samuelsson. Verbum, 1975. 50s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 207938, SEK 50.

Schück, Henrik: De Gammaltestamentliga böckernas tillkomst. Studentföreningen Verdandis småskrifter, 156. Albert Bonniers förlag, 1908. 50s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 104402, SEK 60.

Schönermark, Gustav: Der kruzifixus in der bildenden kunst. Strassburg. J.H. Ed. Heitz (Heitz & Mündel), 1908. 84p. Decorated cloth binding. Illustrated. Marbeled edges. Exlibris. Mit 100 abbildungen.
ID Nr: 207944, SEK 150.

Setterlind, Bo: Eviga böner En bönbok sammanställd av Bo Setterlind med vinjetter av Börje Sandelin. Bernces Förlag, 1956. 155s. Dekorerat linneband. Mycket gott skick.
ID Nr: 207920, SEK 175.

Spegel, Haquin: Emblemata Inledning och kemmentar av Bernt Olsson. Bokvännerna, 1966. 93s. Klotryggsband. Gott skick. Rikligt illustrerad. Dekorerat klotryggsband.Tunt genomskingligt skyddsomslag som är slitet i kanterna.
Bokvännernas bibliotek Nr. 73. Upplagan tryckt i 700 exemplar.
ID Nr: 104838, SEK 120.

Spörri, Samuel: Den heliga skrift i 64 färgbilder efter Schnorr von Carolsfeld. Solförlaget, Örebro, 1953. 64s. Pappband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något trasigt. Annars ett fint exemplar.
Till svenska av C.G. Hjelm
ID Nr: 207977, SEK 150.

Sundberg, Kurt: Till det härliga land Från folkväckelsens motivvärld. Gummessons, 1968. Inbunden med skyddsomslag. Stämpel på eftersättsbladet. Skyddsomslaget fläckat och nött. Annars ett fint exemplar. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 207976, SEK 120.

Tegnér, Esaias: Nattvardsbarnen. Norstedt och söners förlag, 1881. Illustrerad av Carl Larsson. 25s. Dekorerat klotband. Bandet något fläckigt. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 207927, SEK 175.

Thomas, Denis: The Face of Christ. Hamlyn, 1979. 157p. Bound with dust-wrapper. Dustwrapper slightly torn. Else fine. Richly illustrated.
ID Nr: 207963, SEK 170.

Ödmann, Samuel: S. Matthei evangelium Försök till Öfversättning med Philologiska anmärkningar. Stockholm. Bokh. Wiborgs förlag, 1814. 177s. Häftad. Sliten. Fläckad. Ryggen lagad.
ID Nr: 207925, SEK 150.