Se alla Rubriker

Krigsmanna-Sällskapets Handlingar. 1797 - 1798 . Krigs - Tidningar År 1797. ( 78s, 1810 ) + Svenska Krigsmanna Sällskapets Handlingar År 1797,( 195s, 1808 ) + Svenska Krigsmanna Sällskapets Handlingar År 1798, Förra Häftet, 103s, 1807 ) + Svenska Krigsmanna Sällskapets Handlingar År 1798, Sednare Häftet, ( 112s, 1810 ). Carl Delén, Stockholm, 1797-1810. Samtida halvfranskt band. Marmorerade pärmar. Samtida bokmärken/pressade växter. Guldornerad. Stänksnitt. Eftersättsblad saknas. Ryggen något trasig i överkant. Fin inlaga.
ID Nr: 205566, SEK 650.

Krigsmanna-Sällskapets Handlingar. 1799 - 1801. Svenska Krigsmanna Sällskapets Handlingar för År 1799, ( 96s, 1808 ) + Svenska Krigsmanna Sällskapets Handlingar År 1799, Sednare Häftet, ( 88s, 1805 ) + Svenska Krigsmanna Sällskapets Handlingar År 1800,( 96s, 1805 ) + Svenska Krigsmanna Sällskapets Handlingar för År 1801, ( 203s, 1802 ). Carl Delén, Stockholm, 1799-1801. 1 vol. Samtida halvfranskt band. Marmorerade pärmar. Stänksnitt. Samtida bokmärken/pressade växter. Guldornerad rygg. Innehåller en utvikbar graverad plansch, och en utvikbar tabell. Ryggen nött, men inlagan fin.
ID Nr: 205565, SEK 750.

MEMOIRES POUR SERVIR à L'HISTOIRE DES ANNÉES 1744 & 1745. + RECUEIL DE QUELQUES LETTRES ET AUTRES PIECES INTERRESSANTES POUR SERVIR à L'HISTOIRE DE LA PAIX DE DRESDE. A. Haude et J. C. Spener, Berlin, 1746. 299+112 p. 1 vol. Later half-leather binding. Gilt-Ornamented Spine. Raised bands. Marbeled covers. Patterned edges. Second titlepage printed in red and black. Includes 3 folding plates, and engraved vignettes. A nice copy.
ID Nr: 8276, SEK 2500.

Gavard, Ch: Galerie des Maréchaux de France. Dédiée a L´Armée de Terre et de Mer. Bureau des Galeries Historiques de Versailles, Paris, 1839. 41 portrait plates + textpages. Contemporary cloth binding. Gilt-ornamented. Covers slightly worn. Foxed. Complete
ID Nr: 106844, SEK 700.

Lefrén, Johan Peter: FÖRELÄSNINGAR I KRIGSVETENSKAPEN VID KONGL. INGENIÖR-CORPSEN; af J.P. LEFRÉN. FÖRSTA DELEN. Om äldre och nyare tiders Krigsinrättningar och Stridssätt. Carl Deleen, Stockholm, 1818. 365s. 1 vol. Senare klotband. Guldornerad rygg. Marmorerat snitt. Gott skick. Del 1 av 3. Innehåller 1utvikbar plansch.
ID Nr: 216474, SEK 400.

Lefrén, Johan Peter: FÖRELÄSNINGAR I KRIGSVETENSKAPEN VID KONGL. INGENIÖR-CORPSEN; af J.P. LEFRÉN. ANDRA DELEN. Om Positioner, Läger, Qvarter och Marcher. Carl Deleen, Stockholm, 1817. 325s. Senare klotband. Guldornerad rygg. Marmorerat snitt. Gott skick. Del 2 av 3. Innehåller 4 palnscher, fördelade på 3 utvikbara ark.
ID Nr: 216475, SEK 400.