Se alla Rubriker

Ny Plutarch eller Porträtter och Biografier af de ryktbaraste män och fruntimmer bland alla nationer och stånd, ifrån äldre intill nuvarande tider. Efter de tillförlitligaste källor bearbetad af en förening lärde. Från Tyskan öfversatt af Ludv. Westerberg. P. G. Berg, Stockholm, 1844. 454s. Samtida halvfranskt band. Guldornerad rygg. Marmorerade pärmar. Bandet något slitet. Graverat titelblad. Illustrerad med 24 planscher med vardera 6 porträtt
ID Nr: 300512, SEK 350.

Adlersparre, Carl August: Anteckningar om bortgångne samtida. Albert Bonniers förlag, 1859. 281s. Samtida halvfranskt band. Bandet något nött. Inlagan fin. Endast del 1 av 3.
ID Nr: 208118, SEK 120.

Ahlbom, Mathilda: Peter den Store och hans tid, framställde efter de bästa uppgifter af Dr K.F. Reiche. Med 14 stålgravyrer. C.M. Ekbohrns, Götheborg, 1842. IV+401 sidor. Samtida halvfranskt band. Bandet slitet. Illustrerad med porträttfrontespis och planscher
ID Nr: 106887, SEK 300.

Flathe, Ludwig: Gustav Adolf und der dreiszigjährige Krieg, 1-4. Mit Abbildungen nach guten Originalen. Eduard Piessch, Dresden, 1841-42. 1029+14 pages. Contemporary marbeled boards. Richly illustrated. Cover slightly rubbed on the edges. Else fine. Illustrated with plates in colour.
ID Nr: 105573, SEK 1900.

Fogelberg, Erland: L'OEUVRE DE FOGELBERG. Publié par Casimir Leconte et dédié A SA MAJESTÉ OSCAR Ier Roi de Suede et de Norwege. A. Hauser, Paris, 1856. 45+1 pages + 39 plates. Gilt-ornamented cloth binding. Gilt-ornamented. Raised bands. Marbeled edges. Good condition. Folio. Bound by F. Beck, Stockholm.
ID Nr: 104369, SEK 1800.

Grote, H.: Stammtafeln. Mit Anhang : Calendarium medii aevi. Hahn´sche Nerlagsbuchhandlung, Leipzig, 1877. 14+556+24 pages. Contemporary half-leather binding. Gilt-Ornamented Spine. Marbeled covers. Slightly rubbed on the edges. Else fine.
ID Nr: 104503, SEK 2000.

Lieven, Alexander: Urkunden und Nachrichten zu einer Familiengeschichte der Barone, Freiherren, Grafen und Fürsten Lieven, Theil I-II. Steffenhagen und Sohn, Mitau, 1910-1911. XXIX+223+27+568 pages. 2 vol. Clothbinding. Spine/back-strip faded. Good condition.
ID Nr: 104466, SEK 5200.

Morgan, Sidney, Lady: HANDBOK FÖR DEN ELEGANTA VERLDEN. ELLER STRÖDDA ANTECKNINGAR af LADY MORGAN. Öfversättning från The Book of the Boudoir. Johan Hörberg, Stockholm, 1832. 316s. Samtida halvfranskt band. Guldornerad rygg. Marmorerade pärmar. Färgat snitt. Pärmarnas hörn lätt stötta, annars ett fint exemplar.
Boken innehåller exempelvis följande kapitel: Egoism och Egotism, Kärlekens overksamhet,Lusten att blanda sig i andras angelägenheter, Sjelfmord, Sorgens ställningar, Fêter, partier och soiréer, Babels torn, Mathematiska fruntimmer, Fransk poesi, Snillets tröghet, Öppenhjertighet, Underbarn och goda mödrar, Leksaker och grannlåter, Nyckeln till Biblioteket, Apothekare, Maximer, Porträtter, Menniskors likhet med djuren, mfl. intressanta ämnen och biografiska anteckningar ang personer som umgåtts i kretsarna.
ID Nr: 216440, SEK 1600.

Papst, Johan Georg Fredrik: KONUNG FREDRIK DEN ANDRES AF PREUSSEN LEFVERNESBESKRIFNING. ...Och från Tyskan öfversatt Af Carl Leonard Stålhammar. I - III. + L. G. Förster : Fredrik den Stores Portrait. Efter Fransyskan framstäldt . Öfversättning. Johan Christ. Holmberg, Stockholm, 1791 - 1792, 1833. 235+302+246+222 s. 3 vol. Innehåller graverade vignetter. Banden privatbundna i nära samtida, uniforma, marmorerade pappband. Inlagorna i band 1 - 3, delvis på väg att släppa från ryggarna. Något fuktskadad.
Papst´ verk innefattar band 1 - 3, och dessutom ingår L. G. Förster : Fredrik den Stores Portrait, som band 4 i sviten.
ID Nr: 211695, SEK 1400.

Stenhouse, Mrs T.B.H.: AN ENGLISHWOMAN IN UTAH :The story of A Life´s Experience in Mormonism. An Autobiography : By Mrs T.B.H. Stenhouse, of Salt Lake City, for more than twenty-five years the wife of a Mormon missionary and Elder. With Introductory Preface by Mrs. Harriet Beecher Stowe. Including a full account of THE MOUNTAIN MEADOWS MASSACRE, and of the Life, Confession, and Execution of Bishop John D. Lee. Fully Illustrated. Sampson Low, Marrston, Searle, & Rivington, London, 1880. 12+404+32 pages. Decorated cloth binding. Blind-stamped. Illustrated. Slightly rubbed on the edges. Else fine.
ID Nr: 216436, SEK 1700.

Strinnholm, Anders Magnus: KONGLIGA RÅDET FÄLTMARSKALKEN och GREFVEN MAGNUS STENBOCKS Lefverneshistoria. Ernst Ad. Ortman, Stockholm, 1821. 299+244 s. Samtida halvfranskt band. Marmorerade pärmar. Färgat snitt. Bandet något slitet. Lagerfläckad. Två delar bundna i ett band. Försättsblad saknas.
ID Nr: 205564, SEK 600.

Stålberg, Wilhelmina: ANTECKNINGAR OM SVENSKA QVINNOR. P. G. Berg, Stockholm, 1864 - 1866. 428s. Samtida blindpressat klotband med förgylld titeltext på främre pärmen. Bandet med lätt nötta kanter, och ytspricka i främre fogen. Innehåller alla 16 porträttplanscher.
ID Nr: 216585, SEK 550.

Stålberg, Wilhelmina: ANTECKNINGAR OM SVENSKA QVINNOR. P. G. Berg, Stockholm, 1864 - 1866. 428s. Samtida halvfranskt band. Upphöjda bind. Guldornerad rygg. Blindpressad. Marmorerade för/eftersättsblad. Innehåller alla 16 porträttplanscherna. Inlagan med enstaka fläckar.
ID Nr: 214784, SEK 700.

Voltaire, Francois Marie Arouet de: Keiser Peter den Stores Liv og Levnet som indbefatter det Russiske Riges Historie udi hans Regerings Tid. Skreven paa Fransk af Herr Voltaire. Jonas Lindgren, Soroe, 1766 - 1769. 2 vol. Samtida halvfranskt band. Upphöjda bind. Stänksnitt. Samtida bokmärken/pressade växter. Namnteckning. Frontespiece , engraved vignettes and 2 folding maps in vol I. Engraved vignettes and 1 foldering woodcut in vol II. Bindings slightly torn, else very fine.
ID Nr: 206674, SEK 4500.

Ödmann, Samuel: Åminnelse - Tal, öfver Biskopen af Lunds Stift /../ Herr Doctor OLOF CELSIUS ; Hållet för KONGL. VETENSKAPS ACADEMIEN den 16 mars 1796 af SAMUEL ÖDMANN. Joh. P. Lindh, Stockholm, 1796. 38 sidor + rättelseblad. Gott skick. Stänksnitt. Tagen ur band. 2 större graverade vignetter.
Celsius, Olof, d.y. 1716-1794.
ID Nr: 215799, SEK 750.