Se alla Rubriker

ABC. Sällskapet Bokvännerna, 1977. 16s. Häftad. Mycket gott skick.
Faksimilupplaga av en ABC-bok från1837.
ID Nr: 9859, SEK 70.

Bokband från Herzogs under 100 år. Nationalmuseum, u å. 31s. Häftad. Gott skick.
Utställningskatalog 271. Texter av Carl Nordenfalk, Carl Hernmarck, Henrik Alm.
ID Nr: 9945, SEK 70.

Fackskolan för Bokindustri vid Slöjdföreningens skola i Göteborg 1907-1917. Skrift utgiven med anledning av skolans tillryggalagda första tioårsperiod. Fackskolan för Bokindustri, 1917. 26s. Mockaband. Gott skick. Illustrerad.
Elevarbete. Till Wald. Zachrisson, Bokindustriskolans grundare.
ID Nr: 10369, SEK 250.

Föreningen för bokhandtverk - Meddelanden 1912-1916. Uppsala, 1917. 40s. Dekorerat pappband. Mycket gott skick.
ID Nr: 10007, SEK 120.

Fünfzehn Exlibris gezeichnet von Greta Sellberg. Gebrüder Lagerström, u. å. 15p. Loose leaves in slip-case. A very fine copy. Illustrated.
100 numrierte und von dem Zeichner signierte Eksemplare. Nr 74/100.
ID Nr: 10374, SEK 1000.

Handleiding tot het corrigeren van drukproeven, benevens eene aanwijzing der meest gebruikelijke lettersoorten, met derzelver hollandsche benamingen. A.D. Schinkel, 'S Gravenhage, 1993. 30p. Decorated boards. A fine copy. Facsimile from the original, printed 1838. Printed in 500 exemplar.
ID Nr: 104156, SEK 130.

Hantverkets Bok. Boktryckarkonst. Lindfors Bokförlag AB, 1937. 571s. Halvfranskt band. Rikligt illustrerad. Stämpel på insidan av pärmen. Ryggen något lös.
Eftersättsbladen fläckade
ID Nr: 9672, SEK 400.

HUNDRA ÅR MED TRYCK. Svenska Tryckeriföreningen 1893-1993. Svenska Tryckeriföreningen, Stockholm, 1993. 160s. Pappband. Rikligt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 103790, SEK 130.

Illuminated Manuscripts and Other Remarkable Documrnts from the Collection of the Royal Library, Stockholm. Kungliga Biblioteket, 1963. 31s+XVI planscher. Wrappered. Good condition.
ID Nr: 10075, SEK 90.

Kongl. Maij:tz och Rijksens Cammerrådh. Ett trehundraårsminne 1613 18 april 1913. Bröderna Lagerström, 1913. 24 + 3 planscher. Häftad. Något blekt. Något nött i kanterna. Tryckt på handgjort papper
ID Nr: 10121, SEK 330.

Le Livre et ses Amis. No 11 Septembre. Le Le Livre et ses Amis, 1946. 71p. Loose leaves in slip-case. Good condition. Illustrated.
ID Nr: 9920, SEK 300.

Le Livre Paris 1972. Bibliotheque Nationale, 1972. 225p. Wrappered. Illustrated. Good condition. Dampstained.
ID Nr: 9993, SEK 120.

Ljuset och skäppan. Almqvist & Wiksell, 1962. 24s. Häftad. Fotoillustrerad. Mycket gott skick.
Informations- och reklamskrif för förlaget.
ID Nr: 9860, SEK 70.

Marees Gesellschaft Elfte Reihe Der drucke April 1925. Piper & Co, 1925. 18p. Cased boards. Spine/backstrip slightly rubbed. Illustrated.
ID Nr: 10377, SEK 400.

Minnen och tankar tillägnade boktryckaren Fredrik Nyholm på hans åttioårsdag den sjuttonde juli nittonhundrafemton. Centraltryckeriet, 1915. 192s. Pappband. Något trasig i hörnen.
Oljeporträtt av Fredrik Nyholm. Tryckt i 150 ex varav detta är nr 125.
ID Nr: 10370, SEK 250.

Nordisk Boktryckarekonst, 1917. Tidskrift för bokindustri, bokhistoria, bokkonst och reklamväsen. Adertonde Årgången. Bröderna Lagerström, Stockholm, 1917. 392s. Dekorerat klotband. Rikligt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 105779, SEK 170.

Nordisk Boktryckarkonsts 25-års Jubileum. Särtryck ur Nordisk Boktryckarkonst, häfte 1, 1925. Nordisk Boktryckarkonst, 1925. 19s. Häftad. Något blekt.
ID Nr: 10118, SEK 40.

Printing and the mind of man Catalogue of the exhibitions at the British Museum and at Earls Court, London 16-27 July 1963. Bridges & Sons, 1963. 125 + 62 + 48. Häftad. Gott skick. Fotoillustrerad. Namnteckning på försättsbladet.
ID Nr: 300069, SEK 225.

Scriptorium: Revue Internationale des Études relatives aux Manuscrits. Revue Internationale des Études relatives aux Manuscrits, 1947. 192p. Wrappered. Slightly rubbed on the edges.
ID Nr: 9941, SEK 150.

Svensk Bokkonst 1946. Nationalmuseum, 1947. 18s. Häftad. Något nött i kanterna.
Utställningskatalog 131.
ID Nr: 9880, SEK 100.

Svensk Bokkonst 1950. Nationalmuseum, 1951. 23s. Häftad. Mycket gott skick.
Utställningskatalog 182.
ID Nr: 9881, SEK 100.

Svensk bokkonst 1954. Kungliga Biblioteket, 1955. 29s. Häftad. Gott skick.
Utställningskatalog no 1.
ID Nr: 9879, SEK 70.

Svensk bokkonst 1967. Kungliga Biblioteket, 1968. 52s. Häftad. Illustrerad. Inlagan fin. Häftesomslaget något slitet.
Utställningskatalog nr 54.
ID Nr: 9911, SEK 90.

Svensk Bokkonst 1989. Kungliga Boblioteket, 1990. ej paginerad. Häftad. Illustrerad. Mycket gott skick.
Utställningskatalog nr 110.
ID Nr: 9897, SEK 70.

Svensk bokkonst 1990. Kungliga Biblioteket, 1991. 63s. Häftad. Illustrerad. Gott skick.
Utställningskatalog nr 114
ID Nr: 9832, SEK 100.

Svenska Bokförläggareföreningens 100-årsjubileum i Stockholms Stadshus lördagen den 4 dec. 1943. Program, Meny, Bordsplacering, Snapsvisor. Norstedt och söners förlag, 1943. 40s. Klammerhäftad. Något nött i kanterna.
ID Nr: 217389, SEK 110.

Svenska Boktryckareföreningens mellersta krets 1934 - 1959. Eget förlag, 1959. 68 s + 10 planscher. Häftad. Gott skick. Fotoillustrerad.
Texter av Ernst Kulling, Mattias Pers, Eric Anderson, Lambert Svenson, Frederic Bagge, Gösta Clarlsson, Arvid Bäcklin och Helge Wanselow.
ID Nr: 9821, SEK 90.

Uppfinningarnas bok vol 10: Världssamfärdseln och dess medel Del 2: Post, telegraf, skrift, tryck, grafiskt, foto, hushållning och handel. Aktiebolaget Hiertas Bokförlag, 1907. 562s. Klotband. Mycket gott skick. Fotoillustrerad. Utvikbara kartor/planscher.
ID Nr: 9960, SEK 300.

Alnander, Johan O.: Boktryckerikonstens uppkomst och fortgång uti Sverige. Allhems Förlag, 1959. 104s. Häftad. Illustrerad. Gott skick. Ouppsprättad.
Översatt från latin till svenska av sonen Samuel Alnander, med inledning och kommentarer utgiven av Åke Davidsson.
ID Nr: 9814, SEK 160.

Bengtsson, Bengt: Kulturen 1961. Kulturhistoriska Föreningen för Södra Sverige, 1962. 200s. Dekorerat pappband. Fotoillustrerad. Gott skick.
Texter också av bl a Gunilla Eriksson, Barbro Åstrand, Anders W. Mårtensson, Maj Fehrman, Ragnar Blomqvist, Märta Lindström, Sven T. Kjellberg, Sigfrid Svensson.
ID Nr: 9949, SEK 100.

Berg, Egon: Das Buch der Bücher. Herz und Natur. Aphorismen der Welt-Literatur. Verlag der K. und K. hofbuchhandlung Karl Brochasta, u å. XVIII+912. Decorated half-leather binding. Good condition. Coloured edge. Försätssbladet saknas.
ID Nr: 10055, SEK 300.

Bernström, Carl Fredrik: Konstförvanter - Utflykter och studier i svensk boktryckerihistoria. Grafiska faktors- och tjänstemannaförbundet, 1958. 180s. Klotryggsband. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 9823, SEK 160.

Bernström, Carl Fredrik: Konstförvanter - Utflykter och studier i svensk boktryckerihistoria. Grafiska faktors- och tjänstemannaförbundet, 1958. 180s. Häftad. Illustrerad. Ouppsprättad. Gott skick.
ID Nr: 9827, SEK 140.

Bernström, John: Öbergs 1945-1945. AB J.O. Öberg & Son, 1945. 80s. Häftad. Fotoillustrerad. Något gulnad. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 10087, SEK 130.

Beutel, Tobias: Chur-Fürstlicher Sächsischer stets grünender hoher Cedern-Wald. Zentralantiquariat der Deutschen Demokratischen Republik, Leipzig, 1975. Clothbinding. Very good condition.
Faksimil efter original från1671.
ID Nr: 9939, SEK 150.

Bewick, Thomas: Memoarer. Bokförlaget Niloé, 1954. Illustrerad av Thomas Bewick. Häftad. Gott skick.
Inledning av H.P. Rohde. 500 ex.
ID Nr: 1471, SEK 200.

Billow, Anders: Akke Kumlien som bokkonstnär. Norstedt och söners förlag, 1945. 180s. Häftad. Gott skick. Ouppsprättad. Sist i boken subskribenter vid Akke Kumliens 60-årsdag den 3 april 1944.
Upplaga ettusen exemplar varav femhundra subskriberade numrerats, från 1-500. Exemplar nr. 482.
ID Nr: 104148, SEK 250.

Björkbom, Carl: Gutenberg. Hugo Gebers förlag, 1951. 64s. Pappband med skyddsomslag. Gott skick. Illustrerad. Exlibris.
Grafiska Institutets Skriftserie Nr. 7.
ID Nr: 103873, SEK 90.

Bohatcová, Mirjam: Irrgarten der Schicksale. Einblattdrucke vom Anfang des Dreissigjährigen Krieges. Artia, Praha, 1966. 120+56 pages. Decorated cloth binding. Richly illustrated. Good condition.
ID Nr: 106432, SEK 250.

Bring, Samuel E.: Bibliografisk handbok till sveriges historia. Norstedt och söners förlag, 1934. 780s. Klotband. Gott skick. Understrykningar i texten.
ID Nr: 10311, SEK 350.

Bring, Samuel E.: Boktryckerisocieteten 1752-1900. Uppsala, 1943. 145s. Häftad. Gott skick.
Särtryck ur "Svenska Boktryckareföreningen 50 år".
ID Nr: 9812, SEK 120.

Bring, Samuel E.: Handledning i svensk bibliografi Andra förbättrade och tillökade upplagan. Gebers, 1954. 116s. Pappband med skyddsomslag. Gott skick.
Grafiska Institutets Skriftserie Nr. 4.
ID Nr: 103881, SEK 90.

Bring, Samuel E.: Handledning i svensk bibliografi. Hugo Gebers förlag, 1948. 101s. Pappband med skyddsomslag. Gott skick.
Grafiska Institutets Skriftserie 4.
ID Nr: 104812, SEK 95.

Bring, Samuel E.: Ur Boktryckeri-Societetens historia. Föredrag vid firandet av 200-årsminnet den 25 november 1952. Skolan för Bokhantverk, 1953. 43s. Häftad. Illustrerad. Mycket gott skick.
Särtryck ur Grafiskt Forum Nr 12 1952 och 1 1953.
ID Nr: 10019, SEK 110.

Carlson, Axel A.: Gutenberg - hans liv, hans verk och förutsättningarna därför. Oskarshamn, 1924. 96s. Klotryggsband. Illustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 9810, SEK 75.

Clemensson, Gustaf: Papperets historia intill 1880. Hugo Gebers förlag, 1953. 98s. Klotband med skyddsomslag. Illustrerad. Gott skick.
Grafiska Institutets Skriftserie, Nr 8.
ID Nr: 9849, SEK 90.

Collijin, Isak: Boktryckerikonstens uppfinning och guldålder. Wald. Zachrissons Boktryckeri A.-B., 1911. 72s. Häftad. Något blekt. Inlagan fin. Illustrerad. Exlibris.
Särtryck ur Boktryckeri-Kalendern 1910.
ID Nr: 103867, SEK 90.

Collijin, Isak: Svensk boktryckerihistoria under 14- och 1500-talen. Hugo Gebers förlag, 1947. 98s. Pappband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något trasigt. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
Grafiska Institutets Skriftserie Nr. 2.
ID Nr: 103879, SEK 110.

Collijn, Isak: Ettbladstryck från femtonde århundradet. Andra samlingen. I. Text. Bidrag till det äldre boktryckeriets historia. Föreningen för Bokhandtverk, 1912. 66s. Häftad. Något trasig i hörnen. Illustrerad.
ID Nr: 10120, SEK 200.

Collijn, Isak: Ettbladstryck från femtonde århundradet. Andra samlingen. II. Planscher. Föreningen för bokhandtverk, u. å. 11s. Lösa blad i mapp. Något gulnad. Bandet något nött i kanterna.
Plansch nr XIII-XXVI
ID Nr: 10375, SEK 300.

Collijn, Isak: Svensk boktryckerihistoria under 14- och 1500-talen. Hugo Gebers förlag, 1947. 98s. Pappband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad. Skyddsomslaget teipat i nederkant. Namnteip på försättsbladet.
Grafiska institutets skriftserie 2.
ID Nr: 104811, SEK 90.

Collijn, Isak: Svensk typografisk atlas. 1400- och 1500-talen. Hugo Gebers förlag, 1952. opag. Inbunden. Mycket fint exemplar. Illustrerad. Pergamentrygg, kassett, folieformat
ID Nr: 10373, SEK 500.

Dahl, Svend: Aarbog for bogvenner - sjette aargang. V. Pios Boghandel Povl Branner, 1922. 213s+8 planscher. Cartonnageband. Illustrerad. Något nött i kanterna.
Texter av Th. A. Müller (om Holberg), Johannes Dam, Sofus Larsen, Anker Kyster, Herman Lynge, Ejnar Munksgaard, H.O.Lange, V. Grundtvig & H.S. Hendriksen.
ID Nr: 10026, SEK 150.

Darmon, J. E.: Dictionnaire des gravures en coleurs en bistre et en sanguine du XVIIIe siècle des écoles francaise et anglaise en circulation dans le commerce des estampes avec leurs prix. H. Barral, 1929. 142p. Privately bound cloth binding. A dictionary of engravings.
Nouvelle édition, revue, corrigé et augmenté.
ID Nr: 300016, SEK 380.

Ekstrand, Walter: Från manuskript till bok. En orientering vid framställning av böcker och andra trycksaker. Gleerups, 1946. 127s+6 affischer. Häftad. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 9991, SEK 100.

Elek, Paul: The Art of French Book from early manuscripts to present time. Les Éditions du Chêne, u.å. 166p. Clothbinding. Good condition. Richly illustrated.
ID Nr: 9922, SEK 500.

Eneroth, Otto: Handbok i papperskännedom. Bröderna Lagerströms, 1957. 141s. Häftad. Bandet något fläckigt. Något nött i kanterna. Namnteckning på försättsbladet. Exlibris. Markeringar och understrykningar, med röd spritpenna, i texten. I övrigt är inlagan fin.
Nordisk Boktryckarekonsts Fackbibliotek XVll.
ID Nr: 216762, SEK 110.

Freytag, Gustav: Bilder aus der deutschen Vergangenheit. Albin Michel, Paul List Verlag, u å. 516+531+522. 4 vol. Decorated linen-binding. Richly illustrated. Folding maps/plates. Good condition. Coloured upper edge.
ID Nr: 10093, SEK 800.

Friesen / Grape / Andersson, Otto von / Anders / Hugo: Om Codex Argentus - dess tid, hem och öden. Med ett appendix. Svenska Litteratursällskapet, 1928. 204s+18 planscher. Häftad. Fuktskadad.
ID Nr: 10092, SEK 150.

Frändberg, Axel: BOKTRYCKERITEKNISK ORDBOK. Nordisk boktryckarekonsts fackbibliotek XIII. Bröderna Lagerströms Förlag, Stockholm, 1947. 142s. Pappband. Ryggen något trasig i övre kanten.
ID Nr: 103856, SEK 80.

Frändberg / Lenning, Axel / Einar: Kort handledning i boktryckarkonsten. Viktor Pettersson, 1951. 75s+10 affischer. Häftad. Rikligt illustrerad. Något nött i kanterna. Ex libris: Olof Lindahl.
Boken bygger på "Kleine Einführung in die schwarze Kunst"
ID Nr: 9925, SEK 100.

Füssel, Stephan: Gutenberg och hans verk. Nya Doxa, 2000. 143s. Pappband med skyddsomslag. Något fuktskadad. Skyddsomslaget och snittets övre hörn fuktfläckat. Inga fläckar i inlagan.
ID Nr: 102819, SEK 80.

Garnett, Porter: Beaumanence - The philiosophy of a man of literature and art. Björkmans, 1979. 43p. Wrappered. Illustrated. Slightly rubbed on the edges.
With an introduction by Bror Zachrisson.
ID Nr: 9836, SEK 120.

Gram, Magdalena: Bokkonstnären Akke Kumlien Tradition och modernitet. Konstnärsidentitet och konstnärsroll. Norstedts förlag, 1994. 271s. Dekorerat klotband med skyddsomslag. Mycket gott skick. Rikligt illustrerad.
Tryckt i en upplaga av 1000 ex.
ID Nr: 103802, SEK 350.

Gram, Magdalena: Torsten Schonbergs illustrationer till August Strindbergs Sagor. Föreningen Biblis, 2004. 58s. Häftad. Gott skick. Rikligt illustrerad.
Julgåva 2004.
ID Nr: 104853, SEK 60.

Grimmelshausen, Christoffel von: Der abenteuerliche Simplicissimus. Die Beschreibung des Lebens eines seltsamen Vaganten. Verlag Neues Leben Berlin, 1960. 314p. Clothbinding. A very fine copy. Illustrated. Förkortad upplaga
ID Nr: 10372, SEK 200.

Grip, Ragnar: Konstförvanter och bokbindare i Stockholm 1850-1914. Studier av härkomst och social rörlighet hos arbetare inom boktryckar- och bokbindaryrkena. En kollektivbiografi. Stockholms kommun, 1981. Illustrerad av Bertil Kumlien. 283s. Klotband med skyddsomslag. Mycket gott skick. Skyddsomslaget något slitet.
ID Nr: 9825, SEK 180.

Holmer, Per: Typograf och fritänkare - en bok om Einar Håkansson. ÖSKFs Förlag, 1977. 100s. Häftad. Fotoillustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 107781, SEK 90.

Hæggström, Carl Z.: Boktryckaren inför nuet. Skolan för Bokhantverk, 1931. 29s. Häftad. Illustrerad. Gott skick.
Föredrag hållet inför nordiska boktryckaremötet å Stockholmsutställningen den 29 juli 1930. Tryckt i 250 ex.
ID Nr: 9987, SEK 120.

Hæggström, Carl Z.: Om modern svensk bokkonst sådan den framstår i de senaste årens bokproduktion. Bröderna Lagerström, 1923. 44s. Häftad. Något nött i kanterna.
Föredrag hållet i samband med visning av en vid Svenska Boktryckareföreningens klubbafton den 23 mars 1922 anordnad bokutställning. Sätryck ur Nordisk Boktryckarekonst no 1 1923.
ID Nr: 10005, SEK 110.

Jackson, Donald: Skrivkonstens Historia. Ordfronts förlag, 1987. 176s. Klotband med skyddsomslag. Rikligt illustrerad. Anteckningar på insidan av pärmen. Mycket gott skick.
ID Nr: 9673, SEK 140.

Johansson, J. Viktor: Från Gutenbergbibeln till Gösta Berlings saga. Vandringar i Bibliotheca Qvarnforsiana. Wahlström & Widstrand, 1952. 317s. Häftad. Illustrerad. Ouppsprättad. Något nött i kanterna.
ID Nr: 9805, SEK 250.

Järv, Harry: Den svenska boken 500 år. Liber Förlag, 1983. 420s. Klotband med skyddsomslag. Illustrerad. Mycket gott skick. Skyddsomslaget fläckat och nött.
Redigerad av Järv med textbidrag från Egil Johansson, Sten G. Lindberg, Gunnar Svensson, Sven Rinman, Åke Rasmusson, Greta Hjelm-Milczyn, Jan Gehlin, Per S. Ridderstad, Erik Göthe, Lena Johannesson, Per Rydén, Sven LIdman och Åke Åberg.
ID Nr: 9824, SEK 230.

Kjellvard, Henry: 100 år med Stockholms bokbindare. En krönika om fackligt arbete 1872-1972. BAF, 1972. 280s. Dekorerat klotband. Fotoillustrerad. Mycket gott skick. Färgat övre snitt.
ID Nr: 9826, SEK 150.

Lagerström, Carl: Handpressens historia. Yrkesskolan för Bokhantverk, 1926. 41s. Häftad. Rikligt illustrerad. Häftesomslag fläckat. Något nött i kanterna.
Förord av Hugo Lagerström.
ID Nr: 9930, SEK 200.

Lagerström, Hugo: Svensk Bokkonst. Särtryck ur Nordisk Boktryckarekonst. Häfte 1-3 1918. I. Dekorativ bokkonst. II. Illustrerad bokkonst. III. Tidstilen i Svensk Bokkonst. Nordisk Boktryckarkonst, 1918. 83s. Häftad. Något nött i kanterna. Illustrerad.
ID Nr: 10122, SEK 80.

Lagerström, Hugo: Svensk Bokkonst. Studier och anteckningar över särdragen i svensk bokstavsform och svenskt typtryck. Bröderna Lagerström, 1920. 177s. Häftad. Bandet något nött i kanterna. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 9701, SEK 275.

Lagerström, Hugo: Vad yrkesskolan vill och vad den gör - ett programutkast. Yrkessolan för Bokhantverk i Stockholm, 1922. 19+6 planscher. Häftad. Illustrerad. Sidorna 15-18 saknas.
ID Nr: 9809, SEK 120.

Lilliestam, Åke: Sten G. Lindberg: Tryckta Skrifter 1935-1974. Bibliografi utgiven till 60-årsdagen 30 April 1974. Stockholm, 1974. 25s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 9834, SEK 90.

Lindberg, Sten G.: Svenska Böcker 1483-1983. Bokhistoria i fågelperspektiv. Bokbranschens Marknadsinstitut AB, 1983. 60s. Häftad. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 9986, SEK 90.

Ljungberg, Hans: Typografisk ordlista. Nordisk boktryckarekonsts fackbibliotek VII. Bröderna Lagerströms Förlag, Stockholm, 1948. 134s. Pappband. Gott skick.
ID Nr: 103854, SEK 70.

Man, John: Gutenberg. Historien om en man och hans uppfinning som förändrade världen. Ordfronts förlag, 2004. 248s. Klotband med skyddsomslag. Illustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 216134, SEK 160.

McLean, Ruari: Modern Engelsk bokkonst. Hugo Gebers förlag, 1956. 77s. Klotband med skyddsomslag. Fotoillustrerad. Gott skick. Ex libris: Karl Åke Kärnell
Grafiska Instritutets Skriftserie, Nr 13.
ID Nr: 9851, SEK 90.

Meynell, Sir Francis: Engelskt boktryck. Hugo Gebers förlag, 1951. 60s. Pappband med skyddsomslag. Gott skick. Illustrerad. Exlibris.
Grafiska Institutets Skriftserie Nr. 6.
ID Nr: 103872, SEK 90.

Morison, Stanley: FIRST PRINCIPLES OF TYPOGRAPHY. Cambridge Authors´and Printers´guides 1. Cambridge University Press, 1967. 24p. Wrappered. Good condition.
ID Nr: 103852, SEK 150.

Nordqvist, Nils: Berömda boktryckare - andra samlingen. Sällskapet Bokvännerna, 1961. 310s. Häftad. Illustrerad. Något nött i kanterna.
ID Nr: 9853, SEK 175.

Nordqvist, Nils: Berömda svenska boktryckare. Sällskapet Bokvännerna, 1972. 351s. Klotryggsband. Mycket gott skick. Illustrerad.
Nr 90 i Bokvännens bibliotek.
ID Nr: 216763, SEK 180.

Olsen, Werner E.: Hvad kendte mæn har sagt om Bogtrykkunst. Privat, 1949. Illustrerad av Des Asmussen. 8s. Häftad. Mycket gott skick. Författarens signatur.
Numrerad upplaga 50/200.
ID Nr: 10020, SEK 100.

Olsson, Bror: Editiones principes av klassiska författare. Hugo Gebers förlag, 1954. 65s. Klotband med skyddsomslag. Illustrerad. Gott skick. Ex libris: Karl Åke Kärnell
Grafiska Institutets Skriftserie, Nr 9.
ID Nr: 9850, SEK 90.

Olsson, Bror: Postillor och plagiat. Uppsatser om böcker, författare och samlare. Allhems Förlag, 1954. 142s. Häftad med pappersomslag och kassett. Kassetten något sliten. Häftesomslaget något nött i kanterna. Illustrerad.
ID Nr: 300271, SEK 90.

Olsson, Bror: Postillor och plagiat. Uppsatser om böcker, författare och samlare. Allhems Förlag, 1954. 142s. Häftad med pappersomslag. Fotoillustrerad. Delvis ouppsprättad. Något fuktskadad. Häftesomslaget något slitet.
ID Nr: 10002, SEK 70.

Otterfors, Gunnar: Bokens väg. Carlsson Bokförlag, 1955. 32s. Häftad. Illustrerad. Mycket gott skick.
Klassbiblioteket 15.
ID Nr: 10017, SEK 100.

Sahlberg, Gardar: Zetterlund & Tillanders Boktryckeri Aktiebolag, Skeppsbron 40, 50 år. Zetterlund & Tillander, 1957. 69 s + 16 planscher. Häftad. Illustrerad. Mycket gott skick. Anteckningar på smutstitelbladet.
ID Nr: 9815, SEK 110.

Schück, Henrik: Bidrag till Svensk Bokhistoria. Föreningen för Bokhandtverk, 1900. 180s. Klotband. Bandet något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 9950, SEK 250.

Seip, Didrik Arup: Boktrykkere, Bokhandlere og Litteraturen. Aas & Wahl, 1956. 47s. Dekorerat klotband. Gott skick.
ID Nr: 9813, SEK 100.

Selmar, Emil: Titelformernas utveckling. Bröderna Lagerström, 1910. 106s. Häftad. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 9944, SEK 110.

Simon, Irving B.: från TYP till ORD och BOK. Spektra, 1968. 111s. Dekorerat pappband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något trasigt. Annars ett fint exemplar. Rikligt illustrerad.
Boken beskriver utförligt de viktigaste sättmetoderna och tryckprinciperna- från handsättning till datastyrda elektroniska sättmaskiner, från enkla handpressar till stora offsetrotationer
ID Nr: 9702, SEK 120.

Sohm, Peter: Boktryckeri-Konsten samt berättelser om några berömda boktryckare och boktryckerier. Sällskapet Bokvännerna, 1959. 91s. Dekorerat pappband. Mycket gott skick.
ID Nr: 9861, SEK 110.

Steinberg, S.H.: Boktryckarkonst och bokhistoria genom fem sekler. Bokförlaget Spektra, 1983. 348s. Klotband med skyddsomslag. Illustrerad. Gott skick.
Fackgranskad och kompletterad av Åke Hallberg.
ID Nr: 9819, SEK 250.

Strengell, Gustaf: En bok om Boken. A-B F-Tilgmann O.-Y, 1931. 61s + 73 planscher. Pappband. Gott skick. Rikligt illustrerad.
Numrerad upplaga varav denna är nr 225 av 1500.
ID Nr: 9924, SEK 400.

Thompson, Lawrence S.: Boktryckarkonstens uppkomst i Förenta Staterna. Hugo Gebers förlag, 1956. 109s. Klotband. Illustrerad. Gott skick. Ex libris: Karl Åke Kärnell
Grafiska Institutets Skriftserie, Nr 14.
ID Nr: 9852, SEK 90.

Vingedal, Sven Erik: Den svarta konsten. Tidig svensk boktryckarkonst. Tidig svensk boktryckarkonst. Inkunabelperioden 1483-1500. En bokhistorisk översikt och en biobibliografi. Södermans Boktryckeri Ab, 1958. 63s. Häftad. Något blekt. Illustrerad. Exlibris.
ID Nr: 103869, SEK 90.

Willers, Uno: Kungliga bokband c. 1490 - 1962. Kungliga Biblioteket, 1962. Häftad. Illustrerad. Gott skick.
Utställningskatalog no 32. Text också av Sten G. Lindberg.
ID Nr: 9943, SEK 90.

Willers, Uno: Svensk Bokkonst under 25 år, 1933-1958. Albert Bonniers förlag, 1959. 59 s + 16 planscher. Häftad. Gott skick.
Medförfattare: Karl Erik Forsberg, Georg Svensson, Bror Zachrisson och Peder Åkermark.
ID Nr: 9898, SEK 110.

Zachrisson, Bruno: Förhandlingar vid Internationella Boktryckare-Kongressen i Göteborg 4-6 juni 1923. Svenska Boktryckareföreningen, 1923. 167s. Häftad. Illustrerad. Gott skick.
Zachrisson tjänstgjorde som sekreterare under mötet.
ID Nr: 9811, SEK 100.

Zachrisson, Wald.: Boktryckerikalender 1897. Wald. Zachrisson, 1897. 127 s + 49 annonsaffischer. Klotryggsband. Illustrerad. Ryggen delvis sprucken i fogarna.
Textbidrag från Carl Fr. Bernström (om boktryckerisocietetens första tider), H. Wetton (om engelskt accidenstryck), Erik Oldenburg, "D.B.", Albin Maria Watzulik (om ängslan), O.E. Lindberg (om Gutenberg), Wilhelm Hellwig (om bokstävernas optiska egenskaper), J.L. Lindberg.
ID Nr: 9818, SEK 190.

Zachrisson, Wald.: Boktryckerikalender 1902-1903. Wald. Zachrisson, 1903. 192 s + 76 s annonsplanscher. Dekorerat klotband. Rikligt illustrerad. Ryggen delvis sprucken i fogarna. Inlagan fin.
Textbidrag från Per Hierta (om boktryckerikonstens uppfinning och guldålder), C. Axel Goës (om en engelsk bokbindares arbete), Kristian Kongstad (självbiografi), Martius Truelsen (om konkurrens), J. Hyberg (om Walter Crane).
ID Nr: 9816, SEK 250.

Zachrisson, Wald.: Boktryckerikalendern 1921. Wald. Zachrisson, 1921. 330 s + 84 annonsplanscher. Dekorerat klotband. Illustrerad. Gott skick. Namnteckning på försättsbladet. Ett annonsplanschblad trasigt.
Textbidrag från Erik Ullén (om Warren G. Harding), Johannes Rudbeck, Henry Guppy, Carl Z. Hæggström, Simon Bernsteen (om Giambattista Bodoni), Max Fiedler, B.H. Newdigate, A.B. Wium, Axel L. Romdahl, Emil Selmar (om bokomslag genom tiderna och om Simon Bernsteen), Edv. F. Meyer, Anselm Hartog (om djuptryck), Axel Edw. Sahlin.
ID Nr: 9817, SEK 280.