Se alla Rubriker

Ad patriam Illustrandam. Hyllningsskrift till Sigurd Curman 30 april 1946. Almqvist & Wiksell, 1946. 515s. Häftad. Illustrerad. Gott skick.
Innehåll bl a "Sigurd Curman och byggnadskonsten" av Erik Fant, Erik Lundberg, "Kulturminnesvården, provinsmuseerna och landsantikvarierna" av Bertil Berthelson, "Fasta fornlämningar" av Erik Floderus och K.A. Gustawsson, "Kungl. Myntkabinettet" av Nils Ludvig Rasmusson, "Statens historiska museum: samlingar och verksamhet" av Birger Nerman, "En humanistisk vetenskapsakademi och dess anor" av Adolf Schück.
ID Nr: 208406, SEK 150.

Att förnya gammal bygd. Byggförlaget, 1974. 108s. Klotband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något trasigt. Annars ett fint exemplar. Fotoillustrerad.
ID Nr: 205552, SEK 120.

Bilder ur lanthandelns historia. ICA bokförlag, 1943. 355s. Inbunden. Fotoillustrerad. Ryggen trasig.
ID Nr: 10094, SEK 100.

Den gamla svenska bondepraktikan. Fabel, 1969. 143s. Dekorerat pappband med skyddsomslag. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 103670, SEK 90.

Den gamla svenska bondepraktikan. Med förord av Sigfrid Svensson. Fabel, 1981. 143s. Häftad. Illustrerad. Några sidor loss från limmningen, annars i gott skick.
ID Nr: 102559, SEK 60.

Det gamla museet och utställningarna. En konstbok från Nationalmuseum. Rabén & Sjögren, 1973. 123s. Klotband med skyddsomslag. Fotoillustrerad. Mönstrade för/eftersättsblad. Gott skick.
ID Nr: 10095, SEK 140.

En otrolig tid - Mormor och Farfar berättar. Skrivarförlaget, 1981. 111s. Häftad. Fotoillustrerad.
ID Nr: 7185, SEK 75.

Ethnologia Scandinavica A Journal for Nordic Ethnology 1971. Folklivsarkivet Lund, Sweden, 1971. 199p. Wrappered. Wrapper slightly rubbed at the edges.
Editor: Nils-Arvid Bringéus.
ID Nr: 105908, SEK 80.

Fataburen 1926 Kulturhistorisk Tidskrift utgiven av Fil. D:r Gustaf Upmark. Nordiska Museets förlag, 1926. 75s. Häftad. Något nött i kanterna. Delvis ouppsprättad. Illustrerad. Främre häftesomslagets nedre hörn borta.
Häfte 1.
ID Nr: 102602, SEK 50.

Fataburen 1974. Byggnaders vård och bevarande. Nordiska Museets förlag, 1974. 179s. Linneryggsband. Gott skick. Illustrerad. Anteckningar på försättsbladet.
ID Nr: 105816, SEK 60.

Fataburen 1984. Nordiska Museet/Skansen, 1984. 217s. Cartonnageband. Illustrerad. Mycket gott skick.
Om Sveriges utveckling från bondeland till industrisamhälle
ID Nr: 18467, SEK 100.

Fataburen 1985. Det sårbara samhället. Nordiska Museets förlag, 1985. 209s. Inbunden. Rikligt illustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 16638, SEK 120.

Fataburen 1998 Känn dig själv. Nordiska Museets förlag, 1997. 335s. Cartonnageband. Gott skick. Fotoillustrerad.
Summeries in English.
ID Nr: 102603, SEK 140.

Festskrift till Iwan Wikström 1947. Lund, 1947. 245s. Häftad. Fotoillustrerad. Ouppsprättad. Gott skick.
ID Nr: 10059, SEK 150.

Folkeliv og kulturlevn. Studier tillägnade Kai Uldall 14 sept. 1960. Nationalmuseet, 1960. 277s. Häftad. Ouppsprättad. Ryggen något trasig i nedre kanten. Fotoillustrerad.
ID Nr: 208228, SEK 150.

Folket i Norden berättar. Nordiska Museets förlag, 1973. 168s. Häftad. Fotoillustrerad. Gott skick.
Tio olika folklivsskildringar från olika tider och platser inom Norden, hämtade ur museets samlingar
ID Nr: 205901, SEK 80.

Folket i Norden berättar. Nordiska Museets förlag, 1973. 168s. Häftad. Fotoillustrerad. Gott skick.
Tio olika folklivsskildringar från olika tider och platser inom Norden, hämtade ur museets samlingar
ID Nr: 7913, SEK 80.

Gösta Bergs tryckta skrifter 1919 - 1973. Förteckning upprättad i anledning av 70 - årsdagen den 31 juli 1973. Nordiska Museets förlag, 1973. 72s. Dekorerat pappband. Mycket gott skick.
ID Nr: 7269, SEK 70.

Invandrarfolklore Finland/Polen/Ungern. LTs förlag, 1979. 128s. Häftad. Rikligt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 7909, SEK 80.

Journalistik och allmänt väl. En årsrevy från Svenska Dagbladet. Stockholm, 1918. 63s. Häftad. Fotoillustrerad.
ID Nr: 10103, SEK 90.

Kulturarvet i antikvarisk teori och praktik. Möte på Aronsborg den 4 - 5 April 1990. Riksantikvarieämbetet, 1993. 182s. Häftad. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 106647, SEK 90.

Kulturen 1958. 1500-tal. Lund, 1959. 213s. Förlagsband. Rikligt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 300556, SEK 75.

Kulturen 1959. Lund, 1960. 205s. Förlagsband. Rikligt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 300557, SEK 75.

Kulturen 1963. Berlingska Boktryckeriet, Lund, 1964. 200s. Förlagsband. Rikligt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 300559, SEK 70.

Kulturen 1963. Berlingska Boktryckeriet, Lund, 1964. 200s. Förlagsband. Rikligt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 300552, SEK 70.

Kulturen 1964. Berlingska boktryckeriet, Lund, 1964. 192s. Förlagsband. Rikligt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 300560, SEK 70.

Kulturen 1965. Berlingska Boktryckeriet, Lund, 1965. 192s. Förlagsband. Rikligt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 300553, SEK 70.

Kulturen 1969. Berlingska Boktryckeriet, Lund, 1969. 192s. Förlagsband. Rikligt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 300558, SEK 70.

Kulturen 1974. Berlingska Boktryckeriet, Lund, 1974. 199s. Förlagsband. Rikligt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 300549, SEK 70.

Kulturen 1976. Berlingska Boktryckeriet, Lund, 1976. 191s. Förlagsband. Rikligt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 300548, SEK 70.

Kulturen 1979. Berlings, Arlöv, 1979. 192s. Förlagsband. Rikligt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 300555, SEK 70.

Kulturen 1980. Berlings, Arlöv, 1980. 198s. Förlagsband. Rikligt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 300554, SEK 70.

Kulturen 1982. Skogs Boktryckeri, Trelleborg, 1982. 200s. Förlagsband. Rikligt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 300550, SEK 70.

Kulturen 1992. BTJ Tryck, Lund, 1992. 216s. Förlagsband. Rikligt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 300551, SEK 70.

Kulturen. En Årsbok 1957. Allhems Förlag, 1958. 206s. Pappband. Illustrerad. Något nött i kanterna.
ID Nr: 300546, SEK 70.

Kulturen. En Årsbok 1966. Berlingska Boktryckeriet, Lund, 1966. 191s. Förlagsband. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 300547, SEK 70.

Kulturhistoriskt lexikon från nordisk medeltid Band XIII. Allhems Förlag, 1968. 719s. Klotband med skyddsomslag. Illustrerad. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 208211, SEK 100.

Kulturlandskapet och tätorternas expansion. LTs förlag, 1973. 143s. Häftad. Fotoillustrerad. Gott skick.
ID Nr: 8009, SEK 50.

Kulturminnesvården. En sammanställning av gällande lagstiftning. Publica, 1979. 138s. Häftad. Anteckningar på försättsbladet. Gott skick.
ID Nr: 8010, SEK 50.

Kulturspeglingar.Studier tillägnade Sam Owen Jansson 19 mars 1966. Nordiska Museets förlag, 1966. 353s. Häftad. Fotoillustrerad. Gott skick.
23 medförfattare, bl.a. Erik Andrén, John Granlund, Mats Rehnberg och Karin Ehrnborg
ID Nr: 206374, SEK 150.

Kulturvårdsplanering. Underlagsmaterial. Rapport 18/79, Länsstyrelsen i Skaraborgs län. Riksantikvarieämbetet Vårdsektionen, 1979. 578s. Häftad. Mycket gott skick.
ID Nr: 106553, SEK 300.

Leva med naturen. Fataburen 1999.Nordiska museets och skansens årsbok. Nordiska Museets förlag, 1999. 228s. Cartonnageband. Rikligt illustrerad. Mycket gott skick.
Texter av bl a Ebbe Schön
ID Nr: 16495, SEK 120.

Med plog och svärd. Historisk läsebok. Andra delen. Norstedt och söners förlag, 1949. 360s. Inbunden. Anteckningar på titelbladet. Understrykningar i texten. Bandet något trasigt. Fotoillustrerad.
ID Nr: 206497, SEK 80.

Med plog och svärd. Historisk läsebok. Tredje delen. Norstedt och söners förlag, 1949. 378s. Inbunden. Anteckningar på titelbladet. Fotoillustrerad. Delvis gulnad.
ID Nr: 206498, SEK 100.

Meddelanden från Nordiska Museet 1897. Stockholm, 1898. 274s. Häftad. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 16600, SEK 150.

Meddelanden från Nordiska Museet 1898. Stockholm, 1900. 400s. Häftad. Illustrerad. Gott skick.
Lucia, Bondbröllop, Nordisk musikhistoria, Hazeliusbrev, Kopparstick
ID Nr: 16601, SEK 180.

Minnesvård. Dokumentation av hem och bygd. Riksförbundet för hembygdsvård, 1975. 132s. Häftad. Anteckningar på försättsbladet. Fotoillustrerad.
ID Nr: 10100, SEK 80.

Modell Sverige-en utställning om det moderna Sveriges framväxt. Nordiska Museets förlag, 1985. 117s. Häftad. Rikligt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 207759, SEK 110.

Möten med zigenare i Europa. Föreningen Fjärde Världen, 1994. 104s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 207464, SEK 90.

Museernas Kulturhistoriska Datainsamling. Förhandlingar vid Nordiska museets konferens i Södertälje 15-17 nov 1976. Nordiska Museets förlag, 1977. 130s. Häftad. Mycket gott skick.
ID Nr: 106554, SEK 160.

Norden och Kontinenten. Föredrag och diskussioner vid trettonde nordiska folklivs- och folkminnesforskarmötet i Lund 1957. Folklivsarkivet i Lund, 1958. 208s. Häftad. Fotoillustrerad. Delvis ouppsprättad.
Mit deutschen Zusammenfassung
ID Nr: 206655, SEK 100.

Nordens Kalender 1934. Wezäta, 1933. 261s. Helt skinnband med kassett. Fotoillustrerad. Gott skick.
Utgiven i samarbete mellan de nordiska ländernas samarbetsföreningar på danska, norska och svenska
ID Nr: 206657, SEK 120.

Nordiska muséet Fataburen1922 (häfte1-4), 1923 (1,2,4), 1924 (1-4), 1925 (2-4), 1926 (1-4), 1927 (1-3 4), 1928 (1-2 3 4), 1929 (1 2 3 4), 1930 (1 2-3 4). Nordiska muséet, 1922-1930. c:a 120-250 / häfte. Häftad. Fotoillustrerad. Gott skick.
Delarna säljs separat, enkelnummer 50 kr/st, dubbelnummer 75 kr /st
ID Nr: 204468, SEK 50.

Nordiska Muséets och Skansens årsbok 1938 Fataburen. Nordiska muséet, 1938. 303s. Häftad. Fotoillustrerad. Gott skick.
ID Nr: 204460, SEK 100.

Nordiska muséets och Skansens årsbok 1991 Fataburen 90-tal visioner och vägval. Nordiska Museets förlag, 1991. 296s. Cartonnageband. Fotoillustrerad. Nyskick.
ID Nr: 204463, SEK 100.

Nordiska muséets och Skansens årsbok Fataburen 1934,1937,1941. Nordiska Museets förlag, 1934-1941. ca. 300/del. Häftad. Gott skick. Fotoillustrerad.
Böckerna sälj separat 75 kr / del.
ID Nr: 103565, SEK 75.

Nordiska muséets och Skansens årsbok Fataburen 1942, 1947,1948,1949,1954,1958,1962,1966. Nordiska muséet, 42-66. c:a 275/del. Häftad. Fotoillustrerad.
Årsböckerna säljs separat för 75 kr/st
ID Nr: 204467, SEK 75.

Nordiska muséetsoch Skansens årsbok 1989 Fataburen Mat. Nordiska Museets förlag, 1989. 215s. Cartonnageband. Fotoillustrerad. Nyskick.
ID Nr: 204462, SEK 100.

Nordiska namnstudier. Festskrift till Harry Ståhl 22 september 1985. Lundequistska bokhandeln, Uppsala, 1985. 430s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 208414, SEK 210.

Norveg Folkeilvsgranskning 9. Universitetsforlaget Oslo - Bergen, 1962. 251s. Häftad. Ouppsprättad. Fotoillustrerad. Häftesomslaget trasigt.
ID Nr: 206659, SEK 100.

Nuläge och utgångspunkter. Forskning för kulturminnesvård 1. Riksantikvarieämbetet, 1986. 46+28+15+13 sidor. Häftad. Understrykningar i texten med blyerts. Gott skick.
ID Nr: 106603, SEK 70.

Pockettidningen R Nr 5/6 Årgång 9, 1979. Prisma, 1979. 288s. Pocket. Fotoillustrerad.
En annan historia. Om dårarna, drinkarna, hjonen och fångarna genom tiderna
ID Nr: 5850, SEK 80.

Resa till Norden. Sveriges Hembygdsförbund, 1996. 143s. Häftad. Gott skick.
Bygd och Natur Årsbok 1996
ID Nr: 100616, SEK 70.

Samfundet för Nordiska Museets främjande. Meddelanden 1885. Stockholm, 1887. 101s. Häftad. Illustrerad. Utvikbara kartor/planscher. Gott skick.
Artikel om tapeter
ID Nr: 16588, SEK 60.

Samfundet för Nordiska Museets främjande. Meddelanden 1886. Stockholm, 1888. 116s. Häftad. Illustrerad. Gott skick.
Skrock och vidskepelse. Isländska föremål
ID Nr: 16589, SEK 110.

Samfundet för Nordiska Museets främjande. Meddelanden 1888. Stockholm, 1890. 148s. Häftad. Illustrerad. Gott skick.
Julfirande, Bröllop i Dalarna, Rustkammaren
ID Nr: 16590, SEK 130.

Samfundet för Nordiska Museets främjande. Meddelanden 1897. Stockholm, 1898. 63s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 16596, SEK 40.

Samfundet för Nordiska Museets främjande. Meddelanden 1898. Stockholm, 1899. 73s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 16597, SEK 40.

Samfundet för Nordiska Museets främjande. Meddelanden 1899. Stiftelsen Tibetanens bokfond, 1900. 71s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 16598, SEK 40.

Samfundet för Nordiska Museets främjande. Meddelanden 1900 och 1901. Stockholm, 1902. 76s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 16599, SEK 40.

Scandinavian Yearbook of folklore 1987. Almqvist & Wiksell, 1988. 182p. Cased boards. Mint.
ID Nr: 12210, SEK 150.

Scandinavian Yearbook of Folklore 1992. Almqvist & Wiksell, 1993. 304p. Cased boards. Mint.
ID Nr: 12207, SEK 150.

Sigurd Erixons tryckta skrifter 1911-1957. Nordiska museet, 1958. Halvklotband. Mycket gott skick.
ID Nr: 2856, SEK 60.

Skansenboken. Nordiska Museets förlag, 1930. 56s. Dekorerat pappband. Fotoillustrerad. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 7912, SEK 90.

Stockholms Tänkeböcker från 1592 Del XI 1619. Stockholms Stadsarkiv, 1974. 316s. Häftad. Anteckningar på försättsbladet.
ID Nr: 210655, SEK 250.

Studia Norvegica eetnthnologica & folkloristicaVol III. H. Aschehoug & Co, 1956. 103p. Wrappered. Unopened. Cover slightly rubbed on the edges.
ID Nr: 9064, SEK 140.

Studier och översikter tillägnade C.A. Wicander den 13 aug 1952. Institutet för folklivsforskning, Stockholm, 1952. 152s. Häftad. Enstaka anteckningar i blyerts. Fotoillustrerad.
Volym V ur skriftrserien LIV och FOLKKULTUR
ID Nr: 12206, SEK 95.

Studier tillägnade Bernhard Salin på sextioårsdagen den 14 januari 1921. Norstedt och söners förlag, 1921. 236s. Häftad. Ouppsprättad. Gott skick.
ID Nr: 10105, SEK 200.

Svenska Flaggans Dag 1915 - 1940 Minnesskrift vid firandet av nationaldagen tjugofemte gången den 6.6.1940. Stockholm, 1940. 35s. Helt skinnband. Fotoillustrerad. Guldsnitt. Ryggen blekt. Exlibris.
Nr 4 av numrerad upplaga på 1500 ex
ID Nr: 12660, SEK 180.

Tolkning och tolkningsteorier. Föredrag och diskussionsinlägg vid Vitterhetsakademiens symposium 17-19 november 1981. Konferenser 7. Almqvist & Wiksell, 1982. 304s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 106704, SEK 130.

Alfredsson / Henning, Karin / Barbro: Ställ till med fest 104 anledningar att fira året om. Rabén Prisma, 1995. 229s. Dekorerat pappband. Illustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 208216, SEK 180.

Andersson, Gunder: Fotoalbum. LTs förlag, 1984. 154s. Dekorerat klotband. Fotoillustrerad. Gott skick.
ID Nr: 205551, SEK 100.

Arill, David: Folkminnessamlingen i hembygdsföreningarna. Anvisningar för insamlingsledare. Samfundet för hembygdsvård, 1930. 28s. Häftad. Bandet något nött i kanterna.
ID Nr: 205549, SEK 80.

Asklund, Lis: Människa i närbild 13 intervjuer. Askild & Kärnekull, 1979. 144s. Pappband. Fotoillustrerad.
ID Nr: 6926, SEK 80.

Baehrentz, Nils Erik: Mormors Sverige. Hemmets Journal, 1974. 160s. Klotband med skyddsomslag. Fotoillustrerad. Skyddsomslaget något trasigt.
Från författaren till Perka Lindorm
ID Nr: 7267, SEK 160.

Berg, Gösta: Svensk bondekultur. Albert Bonniers förlag, 1934. 291s. Dekorerat klotband. Gott skick. Illustrerad. Understrykningar i texten. Ryggen något blekt. Stämpel " Utgallras " på insidan pärmen + försättsbladet.Stämpel " Seminariet Strängnäs" på färsättsbladet.
Medförfattare: Sigfrid Svensson.,
ID Nr: 103613, SEK 90.

Berg / Lagercrantz, Jonas / Bo: Scots in Sweden. Nordiska Museets förlag, 1962. 101p. Wrappered. Richly illustrated. Cover slightly rubbed on the edges.
Introduction by Eric Linklater
ID Nr: 7265, SEK 100.

Bergstrand-Poulsen, Elisabeth: Historier om gamla människor och unga. Norstedt och söners förlag, 1930. 217s. Halvfranskt band. Främre häftesomslag medbundet. Marmorerade för/eftersättsblad. Övre guldsnitt. Mycket fint exemplar.
Illustrerad av författaren
ID Nr: 207758, SEK 220.

Bergstrand-Poulsen, Elisabeth: Hjältar och hjältedåd. Nordiska Museets förlag, 1933. 163s. Dekorerat pappband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något trasigt. Gott skick.
Illustrationer av författarinnan
ID Nr: 205555, SEK 110.

Bergstrand-Poulsen, Elisabeth: Kronan Berättelse från senare hälften av 1800-talet. Norstedt och söners förlag, 1937. 303s. Häftad. Bandet slitet. Anteckningar på smutstitelbladet.
Illustrerad av författarinnan.
ID Nr: 103743, SEK 90.

Bergstrand-Poulsen, Elisabeth: Lovsång till träorkester. Norstedt och söners förlag, 1935. 62s. Häftad. Ryggen trasig. Illustrerad av författaren. Hemgjorda skyddsomslag
ID Nr: 300023, SEK 60.

Bergstrand-Poulsen, Elisabeth: Människan och klockorna. Norstedt och söners förlag, 1939. 222s. Häftad. Rikligt illustrerad. Bandet något trasigt.
Illustrerad av författarinnan
ID Nr: 205547, SEK 90.

Bergstrand-Poulsen, Elisabeth: Sången. Norstedt och söners förlag, 1947. 202s. Dekorerat pappband. Gott skick.
Illustrationer av författarinnan
ID Nr: 205548, SEK 140.

Bergstrand-Poulsen, Elisabeth: Sången. Norstedt och söners förlag, 1948. 202s. Häftad. Ouppsprättad. Nyskick.
Illustrerad av författarinnan
ID Nr: 205559, SEK 110.

Bergstrand-Poulsen, Elisabeth: Väven. Norstedt och söners förlag, 1936. 192s. Dekorerat pappband. Anteckningar på försättsbladet. Gott skick.
Illustrerad av författarinnan
ID Nr: 205554, SEK 110.

Bergstrand-Poulsen, Elisabeth: Väven. Norstedt och söners förlag, 1936. 192s. Häftad. Bandet något trasigt. Bandet något fläckigt. Anteckningar på smutstitelbladet. Loss i främre häftesomslag och rygg.
Illustrerad av författarinnan
ID Nr: 103742, SEK 90.

Bexell, Vilhelm: Gamla prästhem i Småland och på Öland. Gleerups, 1955. 335s. Häftad med pappersomslag. Fotoillustrerad. Skyddsomslaget något nött i kanterna.
ID Nr: 205900, SEK 120.

Billow, Anders: Svenska Turistföreningens årsskrift 1948 1800-talet. Svenska Turistföreningens Förlag, 1948. 400s. Häftad. Bandet något slitet. Illustrerad. Ryggen förstärkt med vit teip uppe och nere.
ID Nr: 105396, SEK 50.

Billow, Anders: Svenska Turistföreningens årsskrift 1950 1600-talet. Svenska Turistföreningens Förlag, 1950. 380s. Häftad. Bandet något slitet. Illustrerad.
ID Nr: 105395, SEK 50.

Biörnstad / Liman, Arne / Ingemar: Förr i tiden. Sverige för 100 år sedan. Forum, 1971. 92s. Inbunden. Bandet något fläckigt. Fotoillustrerad.
ID Nr: 207750, SEK 110.

Bladh, Arvid: Två sockenkrönikor Sparrsätra och Bred. Sparrsätra-Breds hembygdsförening, 1981. 459s. Dekorerat klotband med skyddsomslag. Fotoillustrerad. Skyddsomslaget något trasigt. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 206380, SEK 220.

Blutherus, Gunno B: Prosperante oratio encomiostic De Dalia. 1955. 66s. Häftad. Gott skick. Tryckt på handgjort Lessebopapper Havamal.
Boken är tryckt för Landshövding A.Richter som nr 219 av 400 numrerade exemplar. Ursprungstexten trycktes första gången 1632 på latin, nu översatt av f lektornHarry Armini.
ID Nr: 6930, SEK 250.

Bringéus, Nils-Arvid: Gunnar Olof Hyltén-Cavallius. En studie kring Wärend och wirdarne. Nordiska Museets förlag, 1966. 400s. Häftad. Illustrerad. Ouppsprättad. Gott skick.
ID Nr: 208409, SEK 300.

Bringéus, Nils-Arvid: Klockringningsseden i Sverige. Nordiska Museets förlag, 1958. 351s. Häftad. Illustrerad. Anteckningar på försättsbladet. Gott skick.
Nordiska Museets Handlingar: 50. Mit einer Deutschen zuzammenfassung
ID Nr: 207760, SEK 380.

Broberg / Wikander / Åmark, Gunnar / Ulla / Klas ( red. ): Bryta, bygga, bo Svensk historia underifrån. Ordfronts förlag, 1994. 268s. Pappband med skyddsomslag. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 104634, SEK 190.

Broby-Johansen, R.: Dagens gärning i konsten. Rabén & Sjögren, 1970. 323s. Klotband. Anteckningar på försättsbladet. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 208408, SEK 200.

Broby-Johansen, R.: Vardagskonst-Världskonst. KF:s bokförlag, 1949. 201s. Dekorerat pappband. Rikligt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 208407, SEK 130.

Bursell, Barbro: Träskoadel Nordiska Museets handlingar 85. Nordiska Museets förlag, 1975. 305s. Häftad. Fotoillustrerad.
Etnologisk undersökning av lancashiresmedernas arbets- och levnadsförhållanden på Ram,näs bruk vid sekelskiftet 1900
ID Nr: 6929, SEK 110.

Carlsson, Albert W: Stora namnboken. Från Abel till Östen. LTs förlag, 1987. 196s. Pappband. Något nött i kanterna.
ID Nr: 107890, SEK 90.

Carlsson, Albert W: Stora namnboken. Från Abel till Östen. LTs förlag, 1993. 196s. Dekorerat originalpappband. Gott skick.
ID Nr: 217563, SEK 110.

Carlsson, Gideon: Smeder Berättelser från värmländskt bergslagsliv. Wahlström & Widstrand, 1946. 163s. Privatband. Mycket gott skick. Främre och bakre häftesomslag medbundna. sid.133 nedre hörnet borta.
Med inledning av Eva Wennerström-Hartman
ID Nr: 102126, SEK 70.

Carlsson, Gustaf: Svenska allmogehem. Fritzes, 1909. 208s. Häftad. Fotoillustrerad. Häftesomslaget något trasigt.
Några planscher är urrivna
ID Nr: 206491, SEK 100.

Collmo, Arne: Landsbygd Stadsbygd Hembygd Uppslag och metoder för studier av vår närmiljö nu och förr. Esselte Studium, 1980. 96s. Häftad. Mycket gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 103587, SEK 140.

Dahlbäck, Sigurd: Gångstigslandet. Efterlämnade studier om folklivet i Nordskandinavien. Nordiska Museets förlag, 1958. 341s. Häftad. Klisterlapp på insidan av pärmen. Bit av försättsbladet bortklippt.
Inledande biografi över författaren av Mats Rehnberg
ID Nr: 205903, SEK 120.

Darwin, Charles: Die Entstehung der Arten, durch natürliche zuchtwahl. Philipp Reclam jun, Leipzig, 1921. 694p. Clothbinding. Cover lightly stained.
ID Nr: 210391, SEK 150.

Daun, Åke: Förortsliv. Prisma, 1974. 354s. Häftad. Fotoillustrerad. Understrykningar i texten med blyerts.
ID Nr: 205705, SEK 100.

Daun, Åke: Vägar till det förflutna. Rabén Prisma, 1996. 230s. Klotband med skyddsomslag. Fotoillustrerad. Nyskick.
ID Nr: 205702, SEK 200.

Dilling, L.: Genom lorgnetten. Skisser och berättelser ur hvardagslifvet , förra och senare samlingen. Fahlcrantz, 1898. 192+172. Dekorerat klotband. Rikligt illustrerad. Bandet något nött. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 207460, SEK 240.

Ejdestam, Julius: Mannen och kvinnan i svensk folktradition. Liber Förlag, 1980. 158s. Förlagsband. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 216516, SEK 120.

Erixon, Sigurd: Kulturart och folkliv. Nordiska Museets förlag, 1943. 244s. Pappband. Rikligt illustrerad. Bandet något nött.
Utgiven av Samfundet för svensk folklivsforskning genom Erixon
ID Nr: 9557, SEK 250.

Erixon, Sigurd: Liv och Folkkultur vol.1. Nordisk Rotogravyr, 1948. 157s. Pappband. Fotoillustrerad. Bandet något nött.
ID Nr: 206493, SEK 140.

Erixon, Sigurd: Södermanland i Nordiska museet. Nordiska Museets förlag, 1924. 59s. Häftad. Rikligt illustrerad. Anteckningar på försättsbladet. Skyddsomslaget trasigt.
En översikt av den sörmländska allmoges kultur
ID Nr: 9560, SEK 80.

Erixon, Sigurd: Svenskt folkliv. Några kapitel svensk folklivsforskning med belysning av dess arbetsuppgifter och metoder. J.A. Lindblads förlag, Uppsala, 1938. 304p. Wrappered. Illustrated. Slightly rubbed.
ID Nr: 107916, SEK 90.

Erixon, Sigurd: Till en örtagårdsmästare. Festskrift tillägnad J.G. Löwgren 11.8.1948. Nordisk Rotogravyr, 1948. 157s. Pappband. Ryggen något blekt. Fotoillustrerad. Exlibris.
ID Nr: 206486, SEK 140.

Eskeröd, Albert: Kyrkbåtar och kyrkbåtsfärder. LTs förlag, 1973. 191s. Dekorerat klotband med skyddsomslag. Rikligt illustrerad. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars ett mycket fint exemplar.
ID Nr: 7268, SEK 160.

Evers, Tore (red.): Strövtåg i kulturbygd. Sydkraft AB, 1981. 128s. Häftad. Fotoillustrerad. Gott skick.
ID Nr: 9057, SEK 80.

Femling, Karl Birger: Min ränsel har jag packat... Berättelser om garvare. AWE/ Gebers, 1978. 213s. Klotband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Fotoillustrerad.
ID Nr: 205905, SEK 120.

Flodström, I.: Sveriges folk. En utbildnings-, odlings- och samhällshistorisk skildring samt Naturförhållandena i Sverige. Almqvist & Wiksell, 1918. 613+218. Bunden av hofbokbindare Gustaf Hedberg. Mönstrat snitt. Bandet något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Fotoillustrerad.
ID Nr: 205904, SEK 250.

Forsell, Gustaf: Östrand. Bygge i kristid. Pappers avd 167 Östrand, 1989. 203s. Dekorerat klotband. Fotoillustrerad. Anteckningar på försättsbladet.
En dokumentär skildring i berättande form om fabriksbygge, fackförening och människor
ID Nr: 205899, SEK 150.

Fredlund, Jane: Så levde vi. ICA bokförlag, 1976. 80s. Cartonnageband. Något gulnad. Annars ett fint exemplar. Fotoillustrerad. Andra tryckningen.
ID Nr: 102600, SEK 90.

Gaunt, David: Myter om svensken. Liber Förlag, 1984. 131s. Häftad. Gott skick.
Medförfattare är Orvar Löfgren
ID Nr: 207466, SEK 125.

Geijerstam, Gustaf af: Samlade allmogeberättelser. Gernandts förlag, 1899. 455+412. 2 vol. Dekorerat klotband. Marmorerat snitt. Anteckningar på försättsbladet.
Illustrerad av Albert Engström
ID Nr: 10062, SEK 180.

Guillou, Jan: Häxornas försvarare ett historiskt reportage. Pirat, 2003. 349s. Pocket. Gott skick.
ID Nr: 100614, SEK 60.

Guinchard, J.: Sveriges land och folk. Norstedt och söners förlag, 1915. 738+724 sidor. 2 vol. Bunden av hofbokbindare Gustaf Hedberg. Rikligt illustrerad. Bandet något nött i kanterna. Mönstrade för/eftersättsblad. Mönstrat snitt.
ID Nr: 207889, SEK 250.

Gustafson / Holdar, K G Jan / Carl Gustav: På jakt efter en hembygd. LTs förlag, 1986. 287s. Cartonnageband. Bandet något slitet. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 7676, SEK 150.

Götlind, Johan: Västergötlands folkmål Del 1 Vokalerna. A-B Lundequistska bokhandeln, 1940-41. 357s. Häftad. Ouppsprättad.
ID Nr: 208614, SEK 180.

Hagberg, Knut: Olaus Magnus hitoria om de nordiska folken. I urval av Knut Hagberg. AWE/ Gebers, 1963. 201s. Förlagsband. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 104157, SEK 200.

Hallerdt, Björn (red.): Gösta Sellings tryckta skrifter 1920-1991. samfundet S:t Erik, 1991. 72s. Dekorerat pappband. Mycket gott skick.
ID Nr: 10068, SEK 90.

Hansmann, Winfried: Kontor und Kaufmann in alter Zeit. Joachim Schilling, 1962. 124p. Clothbinding with dustwrapper. Dustwrapper slightly worn. Richly illustrated. Das Büro des deutschen Kaufmanns vom 12. bis zum 18. Jahrhundert
ID Nr: 7675, SEK 150.

Harrold / Legg, Robert / Phyllida: Folk Costumes of the World. Blandford Colour Series. Blandford Press. Poole, Dorset, 1978. 253p. Clothbinding with dustwrapper. Richly illustrated. Very good condition.
ID Nr: 107786, SEK 140.

Hedblom, Folke (red.): Saga och sed Kungl. Gustav Adolfs Akademiens årsbok 1977. Lundequistska bokhandeln Uppsala, 1978. 124s. Häftad. Ouppsprättad. Fotoillustrerad. Gott skick.
ID Nr: 12208, SEK 150.

Hedenström, Gust. Z.: Sveriges bondestånd 1809-1866 Första delen: Talmän och vice talmän. Bokverket för svenska bygdhem, 1922. 147s. Pappband. Fotoillustrerad. Bandet slitet.
ID Nr: 206250, SEK 90.

Hemming, Ulrika: Kvekgården en gammal Upplandsgård. Upplandsmuseet, 1987. 63s. Häftad. Fotoillustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 7933, SEK 60.

Hjelmqvist, Elisabeth: Barnen i Skogsgården Skånskt hemliv på 1870-talet. Birkagårdens förlag, 1921. 144s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 102918, SEK 40.

Holm, Hans Axel: Lyssna till Sverige. Ett pikareskt reportage eller ett försök att hitta hem. Liber Förlag, 1977. 165s. Dekorerat klotband. Fotoillustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 207748, SEK 110.

Holmberg, Teodor: Människor och kulturbilder från 1800-talet knutna kring Lars Paulus Holmberg kyrkoman och politiker. Albert Bonniers förlag, 1928. 407s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Ouppsprättad. Fotoillustrerad.
ID Nr: 103284, SEK 110.

Häger, Olle: Bondens år och bagarens bilder. LTs förlag, 1987. 206s. Cartonnageband. Rikligt illustrerad. Bandet något nött i kanterna.
ID Nr: 216508, SEK 150.

Högnäs, Sten: Kustens och skogarnas folk om synen på svenskt och finskt lynne. Atlantis Förlag, 1995. 248s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 104696, SEK 120.

Ingelow, Jules: En liten Practika för årets alla månader med Datum-Visare för årets alla dagar. Fabel, 1961. 67s. Pappband. Gott skick. Illustrerad.
Fabels Handbibliotek.
ID Nr: 216941, SEK 75.

Inghe, Gunnar: Fattiga i folkhemmet. En studie av långvarigt understödda i Stockholm. Stockholms kommunalförvaltning, 1960. 678s. Häftad. Ouppsprättad. Häftesomslaget något nött i kanterna.
Namnteckning på främre häftesomslaget
ID Nr: 7911, SEK 180.

Jacobsson, Bengt: Nils Månsson Mandelgren-en resande konstnär i 1800-talets Sverige. Bra Böcker, 1983. 229s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick. Illustrerad. Namnteckning på insidan av pärmen.
ID Nr: 105807, SEK 120.

Janson, Sverker: Kulturvård och samhällsbildning. Nordiska Museets förlag, 1974. 295s. Klotband med skyddsomslag. Anteckningar på försättsbladet. Fotoillustrerad. Skyddsomslaget något trasigt.
ID Nr: 206375, SEK 100.

Jansson, Arne: Bördor och bärkraft. Borgare och kronotjänaren i Stockholm 1644-1672. Stockholmsmonografier, 1991. 352s. Dekorerat pappband. Fotoillustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 7908, SEK 200.

Jensen / Koefoed, A D. / M.: Befolkningsförhållandena under nittonde århundradet. Norstedt och söners förlag, 1920. 124s. Häftad. Något nött i kanterna. I övrigt ett fräscht exemplar.
ID Nr: 213452, SEK 80.

Johannesson, Eric: Den läsande familjen. Familjetidskriften i Sverige 1850-1880. Nordiska Museets förlag, 1980. 295s. Häftad. Fotoillustrerad.
Nordiska Museets Handlingar 96
ID Nr: 205706, SEK 170.

Johansson, Karin: Jag gratulerar Namnsdags-och födelsedagsfirandet uner fyrahundra år. LTs förlag, 1973. 94s. Pappband. Bandet något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Omslagsbilden ett gratulationskort från 1885.
ID Nr: 216940, SEK 70.

Kjellberg, Reidar: Et halvt århundre Norsk folkemuseum 1894-1944. Museets styre, 1945. 160s. Häftad. Anteckningar på försättsbladet. Bandet något slitet. Fotoillustrerad.
ID Nr: 206660, SEK 80.

Kjellman, Gunilla: Varats oändliga tinglighet. En studie om föremålen som kulturbärare. Carlsson Bokförlag, 1993. 221s. Cartonnageband. Fotoillustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 8008, SEK 140.

Kretz, Åke: FLYGANFALL! Hur skall jag handla?. Luftskyddsförlaget, Göteborg, 1939. 171+29 sidor. Häftad. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 102773, SEK 160.

Lagercrantz, Bo: Kungens glada dagar. Bilder från Carl XV:s tid. Wahlström & Widstrand, 1987. 157s. Klotband. Fotoillustrerad. Gott skick.
Medförfattare Mats Rehnberg
ID Nr: 8145, SEK 150.

Landell, Nils-Erik: Markernas visdom. Rabén & Sjögren, 1990. 160s. Förlagsband med pappersomslag. Rikligt illustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 216633, SEK 100.

Landquist, John: Livet i Katarina. Natur och kultur, 1965. 22s. Klotryggsband. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Marmorerade pärmar. Sparsamt fotoillustrerad.
ID Nr: 101736, SEK 110.

Laurin, Carl G: Folklynnen. Norstedt och söners förlag, 1915. 311s. Häftad. Fotoillustrerad.
ID Nr: 206384, SEK 130.

Laurin, Carl G: Kulturhistorisk bilderbok 1400-1900. Norstedt och söners förlag, 1905. 477s. Dekorerat klotband. Rikligt illustrerad. Övre guldsnitt. Enstaka fuktfläckar.
ID Nr: 208411, SEK 180.

Leander, Sigfrid: Folk och bildning. Folkbildningsförbundet, 1974. 477s. Dekorerat pappband. Gott skick.
Jämförande studier till omkring 1870 som inledning till en svensk folkbildningshistoria
ID Nr: 206383, SEK 90.

Levander, Lars: Fattigfolk och tiggare. Gidlunds, 1974. 203s. Häftad. Fotoillustrerad. Gott skick.
ID Nr: 5842, SEK 130.

Levander, Lars: Landsväg, krog och marknad. Åhlén & Söners Förlag, 1935. 218s. Häftad. Bandet mycket slitet. Fotoillustrerad.
ID Nr: 9419, SEK 170.

Liedgren, Rut: Så bodde vi. Arbeterbostaden som typ- och tidsföreteelse. Nordiska Museets förlag, 1961. 168s. Klotryggsband. Fotoillustrerad. Gott skick.
ID Nr: 206382, SEK 100.

Lindström, Erik: Nordisk Folklivsskildring. Norstedt och söners förlag, 1932. 250s. Häftad. Ouppsprättad.
ID Nr: 206492, SEK 75.

Lundberg, Allan: Ett 4faldigt leverne Snitt ur samtiden i fyra svenska orter. Norstedt och söners förlag, 1968. 232s. Pappband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Fotoillustrerad. Färgat övre snitt.
Kamera: Svante Hedin.
ID Nr: 104882, SEK 175.

Lundberg, Ingrid: Kultur i Stockholm. En svensk historia. Invandrarminnesarkivet, 1991. 199s. Häftad. Försättsbladet bortklippt. Fotoillustrerad.
ID Nr: 206487, SEK 120.

Lundquist, Gösta: Svenska Turistföreningens årsskrift 1941 Femtonhundratalet. Svenska Turistföreningens Förlag, 1941. 395s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 101141, SEK 35.

Lundquist, Gösta: Svenska Turistföreningens årsskrift 1942 1100-talet. Svenska Turistföreningens Förlag, 1942. 398s. Klotband. Gott skick. Främre och bakre häftesomslag medbundna. Illustrerad. Ryggen något blekt.
ID Nr: 101142, SEK 40.

Lundquist, Gösta: Svenska Turistföreningens årsskrift 1943 sjuttonhundratalet. Svenska Turistföreningens Förlag, 1943. 395s. Häftad. Ryggen något bucklig. Illustrerad. Bakre häftesomslaget något trasigt i nederkanten , annars i gott skick.
ID Nr: 101143, SEK 35.

Lundquist, Gösta: Svenska Turistföreningens årsskrift 1944 1400-talet. Svenska Turistföreningens Förlag, 1944. 390s. Klotband. Gott skick. Ryggen något blekt. Främre och bakre häftesomslag medbundna. Illustrerad.
ID Nr: 101144, SEK 40.

Manker, Ernst: De åtta årstidernas folk. Tre Tryckare, 1963. 216 + 18. Linneband. Bandet något slitet. Annars ett mycket fint exemplar.
Originalupplagan av Mankers rikt illustrerade verk om Lapplands samer
ID Nr: 30135, SEK 150.

Martinson, Harry: Dikter om ljus och mörker. Bonniers, 1971. 133s. Häftad. Häftesomslaget något nött i kanterna.
ID Nr: 12465, SEK 125.

Matovic, Margareta R.: Stockholmsäktenskap. Familjebildning och partnerval i Stockholm 1850-1890. Liber Förlag, 1984. 390s. Klotband med skyddsomslag.
ID Nr: 8146, SEK 150.

Melander, Emil (1856-1930): Andemakter. Norstedt och söners förlag, 1923. 322s. Halvklotband. Gott skick.
Syn och sägen från Jämtskogars gömslen
ID Nr: 206495, SEK 150.

Millrath, Sigrid: Tror fröken att det klarnar?. Nordiska Museets förlag, 1993. 286s. Dekorerat pappband. Nyskick. Marmorerade för/eftersättsblad. Fotoillustrerad.
Minnen från Oscar II:s tid och Artur Hazelius Skansen
ID Nr: 9558, SEK 220.

Molin, Adrian: Landskapskynnen. Norstedt och söners förlag, 1930. 192s. Inbunden. Anteckningar på försättsbladet.
Vinjetter av Akke Kumlien
ID Nr: 206494, SEK 120.

Muderspach, L.: Hemmet. Samhällets bästa värn. Skandinaviska Förlagsexpeditionen, Stockholm, 1949. 218+4 sidor. Dekorerat klotryggband i mycket gott skick. Sparsamt illustrerad
ID Nr: 106227, SEK 80.

Myrdal, Janken: Kvinnor, barn & fester i medeltida mirakelberättelser. Skaraborgs länsmuseum, 1994. 197s. Pappband. Gott skick. Illustrerad. Prislapp på bakre pärmen.
Skrifter från Skarborgs länsmuseum nr 19. Medförfattare: Göran Bäärnhielm.
ID Nr: 100615, SEK 130.

Mörner, Magnus: Människor, landskap, varor och vägar. Essäer från svenskt 1600- och 1700-tal. Atlantis Förlag, 2001. 299s. Dekorerat pappband med skyddsomslag. Mycket gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 216922, SEK 110.

Nihlén, John: Bygd och natur Årsbok. Samfundet för Hembygdsvård, 1943. 176s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 102761, SEK 80.

Nihlén, John: Bygd och natur NR 1 1941 Tidskrift för hembygdsvård. Samfundet för Hembygdsvård, 1941. 32s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 102757, SEK 40.

Nihlén, John: Bygd och natur NR 1 1943 Tidskrift för hembygdsvård. Samfundet för Hembygdsvård, 1943. 32s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 102755, SEK 40.

Nihlén, John: Bygd och natur NR 3 1941 Tidskrift för hembygdsvård. Samfundet för Hembygdsvård, 1941. 33-64. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 102758, SEK 40.

Nihlén, John: Bygd och natur NR 4 1941 Tidskrift för hembygdsvård. Samfundet för Hembygdsvård, 1941. 65-96. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 102759, SEK 40.

Nihlén, John: Bygd och natur NR 4 1943 Tidskrift för hembygdsvård. Samfundet för Hembygdsvård, 1943. 193-208. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 102756, SEK 40.

Nihlén, John: Svensk bygd och natur. Kulturhistoriska förlaget, 1955. 506s. Dekorerat halvfranskt band. Övre guldsnitt. Mönstrade för/eftersättsblad. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 208410, SEK 300.

Nihlén, John: Vi upptäcker hembygden. Nordisk Rotogravyr, Samfundet för hembygdsvård, 1949. 229s. Häftad. Fotoillustrerad. Gott skick. Anteckningar på eftersättsbladet.
ID Nr: 206496, SEK 120.

Nordin, Erik: Kulturhistoriska miljöer. Värdering, urval, planering. Länsstyrelsen i Gävleborgs län / Gästrike-Hälsinge Hembygdsförbund, 1976. 83s. Häftad. Illustrerad. Understrykningar i texten med blyerts. Annars i gott skick.
ID Nr: 106549, SEK 150.

Norlind, Tobias: Svenska allmogens liv i folksed, folktro och folkdiktning. AB Bohlin & co, 1925. 636s. Halvfranskt band.
ID Nr: 207757, SEK 360.

Nyberg, Alf: Vädermärken att lita på. LTs förlag, 1980. 136s. Pappband. Mycket gott skick. Illustrerad. Dedikation, handskriven.
ID Nr: 104697, SEK 120.

Näsström, Gustaf: Forna dagars Sverige. Kulturhistorisk bilderbok om Hedenhös och medeltid. Bonniers, 1941. 379s. Halvklotband. Färgat snitt. Främre och bakre häftesomslag medbundna. Fotoillustrerad. Gott skick.
ID Nr: 207752, SEK 220.

Odhner, Einar: Vad skall barnet heta ? En bok om våra vanligaste förnamn- deras uppkomst och betydelse-med över 800 uppslagsord och över 1000 namn. Forum, 1961. 47s. Häftad. Ryggen något trasig. Sidorna 35-46 lösa.Sparsamt illustrerad.
Ny omarbetad upplaga av "Våra förnamn", Forum 1953.
ID Nr: 103917, SEK 75.

Ohlén, Carl-Eric: Sverige under 1800-talet. Bra Böcker, 1972. 246s. Pappband. Något gulnad. Rikligt illustrerad. Inlagan fin. En liten skada i främre falsen.
Kavalkad av 239 samtida helsidesbilder med motiv från alla landskap. Den beledsagande texten oftast samtida.
ID Nr: 216803, SEK 120.

Ohlén, Carl-Eric: Sverige under 1800-talet. Trevi, 1972. 346s. Pappband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något trasigt. Klisterlapp på insidan av pärmen. Annars ett fint exemplar. Rikligt illustrerad.
Kavalkad av 239 samtida helsidesbilder med motiv från alla landskap. Den beledsagande texten oftast samtida.
ID Nr: 206658, SEK 140.

Olrik, Hans: Svenskt och danskt folklynne. Aktiebolaget Ljus, Stockholm, 1912. 44s. Häftad. Häftesomslaget något gulnat. Något nött i kanterna. Namnteckning på häftesomslag.
ID Nr: 9140, SEK 100.

Otterbjörk, Roland: Svenska förnamn. Kortfattat namnlexikon. Skrifter utgivna av nämnden för svensk språkvård 29. Norstedts förlag, 1964. 218s. Klotband. Gott skick.
ID Nr: 107899, SEK 120.

Palme, Sven Ulric: Den gamla goda tiden. Ehlins, 1956. 127s. Häftad. Rikligt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 10073, SEK 130.

Palme, Sven Ulric: Den gamla goda tiden. Ehlins, 1956. Illustrerad av Rickard Lüsch. 127s. Pappband med skyddsomslag. Fotoillustrerad. Skyddsomslaget något trasigt.
ID Nr: 206786, SEK 100.

Pers, Anders: Människor Mark Meningar. Vestmanlands läns tidning, 1960. Illustrerad av Gunnar Pers. 502s. Pappband. Rikligt illustrerad. Anteckningar på försättsbladet. Mycket gott skick.
ID Nr: 206788, SEK 250.

Pleijel, Agneta: Våra äldsta folkböcker. Gleerups, 1967. 200s. Häftad. Recensionsstämpel. Gott skick.
"En belysning av vad bibel, psalmbok, katekes och almanacka har betytt för den enskilde svenskens tänkesätt och levnadsvanor och för den svenska kulturutvecklingen" Medförfattare Bror Olsson och Sigfrid Svensson
ID Nr: 217590, SEK 60.

Påhlman, Axel: Marknader och marknadsliv. Ett bidrag till den svenska handelns historia. KF:s bokförlag, 1957. 189s. Pappband. Anteckningar på försättsbladet. Fotoillustrerad. Gott skick.
ID Nr: 206789, SEK 90.

Rasmusson, Olof: Blann Stuegubba å Gårafolk. Bokförlaget Norden, 1925. Illustrerad av Tage Hansson. 167s. Häftad. Inlagan fin. Häftesomslaget något slitet. Något fläckig.
ID Nr: 19524, SEK 100.

Rehnberg, Mats: Blå välling - sur sill. Vällingklockor och vällingklocksramsor. LTs förlag, 1967. 253s. Pocket. Gott skick.
Teckningarna av vällingklockorna utförda av Ferdinand Boberg
ID Nr: 8523, SEK 80.

Rehnberg, Mats: Känner Du landet. Sörmland i närbild. Utgiven av Prins Wilhelm. Wahlström & Widstrand, 1950. 155s. Halvfranskt band. Anteckningar på försättsbladet. Ryggen sliten. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 207749, SEK 70.

Reinius, Gunnar: Bilder från barndomen. Prisma, 1986. opaginerad. Cartonnageband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Fotoillustrerad. Svartvita foton.
Förord: Sune Jonsson.
ID Nr: 101859, SEK 175.

Reinius, Gunnar: Utflykt i bilder. Från sekelskiftets Sverige. LTs förlag, 1976. 114s. Dekorerat klotband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något trasigt. Fotoillustrerad.
ID Nr: 8522, SEK 180.

Renting, Arnold (red.): Människan, kulturlandskapet och framtiden. Bibliografi - Konferenser 5. Kungl. Viterhets Historie och Antikvitets Akademien, 1980. 146s. Häftad. Mycket gott skick.
ID Nr: 8528, SEK 85.

Rudström, Lennart: Sörgårds-bilder - idyll och verklighet. Albert Bonniers förlag, 1978. Illustrerad av Brita Ellström och Ingeborg Uddén. 40s. Klotryggsband. Fotoillustrerad. Inlagan fin. Bandet något nött.
ID Nr: 17010, SEK 110.

Ruhnbro, Rune: Hembygdsminnen - 24 författare berättar. Wiken, 1984. 375s. Pappband med skyddsomslag. Rikligt illustrerad. Mycket gott skick. Skyddsomslaget något slitet.
Texter av Alf Henrikson, Tage Erlander, Ragnar Lassinanti, Astrid Lindgren, Erik Hjalmar Linder, Per-Erik Lindorm, Sven Edvin Salje, Birger Norman, Nils Parling, Sune Jonsson, Annalisa Forssberger, Nils Dahlbeck, Teddy Brunius, Anders Österling, Gunnel Hazelius-Berg, Gunnar Arnborg, Gösta Bringmark, Jan-Öjvind Svahn, Carl-Herman Tillhagen, Märta Ramsten, Erik Hofrén, Josef Rydén, Ivan Svanström, Sam J. Lundwall och Rolf Edberg
ID Nr: 8589, SEK 250.

Ruhnbro/Rydén, Rune/Josef: Alla våra hembygder. Carlsson och Jönsson Bokförlag, 1983. 122s. Dekorerat klotband. Fotoillustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 10097, SEK 90.

Rydeman, Stig: BÄNKSTRIDEN I NÄSHULTS KYRKA. En märklig 1700-talsprocess. Stig Rydeman Förlag, Linköping, 1980. 30s. Häftad. Illustrerad. Liten skada på bakre pärmen, annars i gott skick.
ID Nr: 216596, SEK 60.

Rönnbäck, Oscar: Den gamla gården. Ur Svinninge gårds historia. Stockholm, 1957. 210s. Halvfranskt band. Illustrerad. Mycket gott skick. Övre guldsnitt.
ID Nr: 8527, SEK 240.

Sahlberg, Gardar: Levande bilder från ett svunnet Sverige. Bonniers, 1966. 120s. Klotband. Fotoillustrerad. Marmorerade för/eftersättsblad. Gott skick. Stämpel på eftersättsbladet.
Stämpel på bakre pärm
ID Nr: 5631, SEK 200.

Sahlgren, Nils: Äldre svenska spannmålsmått. En metrologisk studie. Nordiska Museets förlag, 1968. 208s. Häftad. Ouppsprättad. Utvikbara kartor/planscher. Illustrerad. Häftesomslaget något slitet.
ID Nr: 211901, SEK 230.

Saxon, John Lindström: FRÅN SJÄLVHUSHÅLLETS LYCKLIGA DAGAR. Arbetet i en bondgård i Närke 1 Januari - 31 December på 1850-60-talen. Saxon & Lindströms Förlags AB, (utan årtal). 191s. Häftad. Illustrerad. Understrykningar i texten. Bandet är något nött i kanterna och delvis med mindre lagningar.
ID Nr: 216515, SEK 90.

Saxon, John Lindström: SKOMAKARN, SKRÄDDARN OCH SMEN. Sockenhantverkare i gamla tiders Närke. Saxon & Lindströms Förlags AB, 1934. 218s. Häftad. Illustrerad. Bandet något nött. Inlagan har delvis släppt i ryggen.
ID Nr: 216514, SEK 90.

Schön, Ebbe: Folktro om ödet och lyckan. Natur och kultur, 2002. 161s. Cartonnageband med skyddsomslag. Fotoillustrerad. Nyskick.
ID Nr: 10098, SEK 160.

Silfverstolpe, Gunnar Mascoll: Helgsmål. Viktor Pettersons bokindustriaktiebolag, 1924. 86s. Pappband. Rikligt illustrerad. Gott skick.
Pappband med pergamentrygg
ID Nr: 207888, SEK 150.

Sjöberg, Sven: Sverige för hundra år sedan Vi arbetar tillsammans. Samlad undervisning jämte arbetsuppgifter. AVCarlsons, 1963. 95s. Häftad. Gott skick. Illustrerad. Förläggarstämpel på titelbladet.
ID Nr: 101850, SEK 50.

Stolpe, Birger: Anlag till Örsprång Besvär och anfäktelse i folkmun. Liber Förlag, 1982. 223s. Inbunden. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 9066, SEK 90.

Ström-Billing, Inger: Ungkarlshotell. Föreningen Söderhem, enskild filantropi och allmän socialvård 1900-1986. Stockholmsmonografier utgivna av Stockholms stad, 1991. 183s. Dekorerat klotband. Fotoillustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 9059, SEK 110.

Stuart, Dorothy Margaret: The English Abigail. Macmillan, 1946. 219p. Clothbinding with dustwrapper. Inscriptions on endpaper. Sporadic underlining of text in pencil. Dustwrapper torn. Illustrated.
ID Nr: 207738, SEK 110.

Sundblad, Johannes: Gammaldags seder och bruk. Fahlcranz, 1917. 365s. Häftad. Bandet mycket slitet.
ID Nr: 9150, SEK 220.

Svanström, Ivan: TORPARNA. LTs förlag, 1981. 180s. Cartonnageband. Illustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 216511, SEK 100.

Svedenborg, Hedvig: Glimtar ur stockholmskt familjeliv på 70-80 talet och stockholmskt privatliv på 1800-talet. Albert Bonniers förlag, 1931. 285+345. 2 vol. Häftad. Bandet något slitet.
ID Nr: 9152, SEK 160.

Svensson, Per: Svenska hem. En bok om hur vi bor och varför. Bonniers, 2003. 222s. Klotryggsband. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 300565, SEK 100.

Svensson, Sigfrid: Bondens år. LTs förlag, saknas. 189s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
Kalender, märkesdagar, hushållsregler, väderleksmärken
ID Nr: 217378, SEK 80.

Svensson, Sigfrid: Bondens år. LTs förlag, 1978. 166s. Pocket. Häftesomslaget något nött i kanterna. Understrykningar i texten.
Kalender, märkesdagar, hushållsregler, väderleksmärken
ID Nr: 105808, SEK 60.

Svensson, Sven: Utblick från bygd III-V, VII-IX. Allmogemeditationer. Vara, 1969-73. 151+162+163+126+148+110. 6 vol. Häftad. Fotoillustrerad. Gott skick.
Priset avser varje del för sig
ID Nr: 10104, SEK 70.

Sylwan, Otto: Lyx och komfort. Norstedt och söners förlag, 1937. 66s. Häftad. Bandet något trasigt.
ID Nr: 207467, SEK 60.

Söderbäck, Per: Skrock, sed och sägen i en Smålandssocken. Wahlström & Widstrand, 1921. 151s. Häftad. Anteckningar på försättsbladet. Bandet något blekt. Bandet något nött i kanterna.
ID Nr: 206490, SEK 130.

Sörenson, Ulf: Resan till sevärdheten. Svenska Turistföreningens Förlag, 1989. 175s. Cartonnageband. Fotoillustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 206790, SEK 180.

Tengbom, Ulf: Lille doktorn Sveriges störste tiggare. En bok om Artur Hazelius. Wahlström & Widstrand, 1946. 171s. Häftad. Gott skick.
Illustratör Gesa Sedlmayr
ID Nr: 10067, SEK 150.

Thomson, Arthur: Barnkvävningen en rättshistorisk studie. Gleerups, 1960. 292s. Häftad. Gott skick.
ACTA reg. societatis humaniorum litterarum lundensis
ID Nr: 207462, SEK 225.

Tillhagen, Carl-Herman: Zigenarna i Sverige. Natur och kultur/ LTs förlag, 1965. 173s. Dekorerat klotband. Gott skick.
ID Nr: 207463, SEK 90.

Tjerneld, Staffan: Det romantiska 20-talet. Norstedts förlag, 1963. 159s. Klotband. Fotoillustrerad. Gott skick.
ID Nr: 12659, SEK 125.

Topelius, Ann-Sofi: Jättar och Troll i Sverige. Fabel, 1961. Illustrerad av Svenolov Ehrén. Häftad. Gott skick.
Medförfattare Christer Topelius
ID Nr: 9559, SEK 150.

Topelius, Christer: Den svenska idyllen. En litterär analogi. Diakonistyrelsens bokförlag, 1961. 304s. Häftad. Illustrerad. Bandet något nött.
Medverkande författare: Barbro Alving, Fredrik Böök, Carl von Linné, Anna Maria Lenngren, August Strindberg, Gustaf Fröding m. fl
ID Nr: 10058, SEK 150.

Topelius, Christer: Marknadsliv kommers och gyckel i alla landsändar. LTs förlag, 1970. 237s. Klotband med skyddsomslag. Fotoillustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 9153, SEK 95.

Trevelyan, George Macaulay: Engelska kulturbilder. Del I-IV. Skoglunds bokförlag, 1954. 300+330+333+281. Häftad. Rikligt illustrerad. Bandet något nött i kanterna.
ID Nr: 207756, SEK 380.

Trevelyan, George Macaulay: Illustrated English social history Vol two The Age of Shakespear and the Stuart Period. Longmans Green and CO, ´1951. 206p. Clothbinding with dustwrapper. Coloured edge. Richly illustrated. Good condition.
ID Nr: 207742, SEK 150.

Trevelyan, George Macaulay: Illustrated English Social History Vol. Three The Eighteenth Century. Longmans, Green and Co, 1951. 209p. Clothbinding with dustwrapper. Richly illustrated. Coloured edge. Dustwrapper slightly torn.
ID Nr: 207743, SEK 150.

Troels-Lund: Dagligt liv i Norden på 1500-talet Del X Bröllopsförberedelser. Albert Bonniers förlag, 1938. 226s. Häftad. Ouppsprättad. Rikligt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 207755, SEK 150.

Troels-Lund: Dagligt liv i Norden på 1500-talet Del XIII Livsbelysning. Albert Bonniers förlag, 1941. 216s. Häftad. Ouppsprättad. Rikligt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 207754, SEK 150.

Troels-Lund: Historiske fortællinger. Tider og tanker I-IV. Gyldendalske boghandel - Nordisk forlag, 1910-1912. 4 vol. Bunden av hofbokbindare Gustaf Hedberg. Bandet något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Exlibris.
ID Nr: 2027, SEK 1020.

Wallensteen-Jaeger, Rut: Själens salighet och kroppens sura ben. LTs förlag, 1980. 172s. Klotband med skyddsomslag. Illustrerad. Gott skick.
Författaren återger sin farfars farfar JP Wallensteens uppteckningar av bl. a. folkliga talesätt och seder
ID Nr: 208212, SEK 120.

Wallin, Sigurd: GRÖNSÖ, hemmet i ett stort uppländskt herrgårdshus. Nordiska Museets handlingar : 42. Nordisk Rotogravyr, 1952. 130 sidor + planscher. Dekorerat originalpappband. Rikligt illustrerad. Mycket gott skick. Handskriven dedikation från "tillgivna fotovännen" Märta Claréus till "gustavianen" Carl-Bertil Holmberg. Ur boken : "Nordiska museets fotograf, fru Märta Claréus, har under åren 1928-1944 tagit fotografierna till huvuddelen av bokens bilder, nämligen i första hand 567 av de 773 fotografierna."
ID Nr: 105852, SEK 2500.

Weibust, Knut: Landskap Redskap Manskap. Institutet för folklivsforskning Stockholm, 1978. 18s. Häftad. Fotoillustrerad. Gott skick.
Om fiskelag på aveirokysten i Portugal
ID Nr: 207746, SEK 50.

Wigström, Eva: Från Herresäten och Bondgårdar Sägner och berättelser. Gustaf Chelius, 1900. 953s. Halvfranskt band. Guldornerad rygg. Marmorerat snitt. Marmorerade för/eftersättsblad. Något gulnad. Stötta hörn. Något sliten i ryggens kant.En spricka i främre falsen.Inlagan fin.Illustrerad.
ID Nr: 102096, SEK 175.

Östling, Brutus: Folkliv. Ett reportage. Norstedts förlag, 1989. 237s. Dekorerat pappband. Mycket gott skick.
ID Nr: 10066, SEK 150.