Se alla Rubriker

Bidrag till Södermanlands äldre kulturhistoria XXVI. Södermanlands fornminnesförening, 1933. 52s. Häftad. Fotoillustrerad. Gott skick.
ID Nr: 204766, SEK 100.

Bidrag till Södermanlands äldre Kulturhistoria XXXIV. Södermanlands fornminnesförening, 1941. 75s. Häftad. Fotoillustrerad.
ID Nr: 204765, SEK 90.

Botanisk rundvandring i Katrineholm. Katrineholms kommun, ca 1990. 18s. Klammerhäftad. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 107700, SEK 50.

D-Data i Lindebergska Bryggeriet. D-Data 10-års jubileum i nya lokaler. Landstinget Sörmland, 1991. 8s. Häftad. Rikligt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 107866, SEK 80.

Därhemma. Sällskapet Arioso, Katrineholm, 1981. 35s. Klammerhäftad. Gott skick.
ID Nr: 107694, SEK 70.

Eskilstuna Kyrka Minnesskrift vid invigningen den 9 maj 1929. Nordisk Rotogravyr, 1929. 43s. Häftad. Häftesomslaget något gulnat. Häftesomslaget något nött i kanterna. Inlagan fin. Illustrerad. Delvis ouppsprättad.
ID Nr: 101184, SEK 75.

Festskrift till invigningen av Katrineholms Läroverk 4 juni 1949. Katrineholms-Kurirens Tryckeri, 1949. 92s. Häftad. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 107804, SEK 180.

Flens Idrottsförening 50 år, 1919-1969. Jubileumsskrift. AB Flens boktryckeri, Flen, 1969. 72s. Häftad. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 106742, SEK 80.

Gnesta med omgivningar. Kulturhistorisk bebyggelseinventering 1980. Utförd av Södermanlands Museum 1980. Stadsplanekontoret, Generalplaneavdelningen, Nyköping, 1981. 67s. Häftad. Gott skick. Innehåller kartor i färg, varav en stor, utvikbar
ID Nr: 107883, SEK 200.

Harpsund, den svenske statsministerns hedersbostad. Byggnadsstyrelsen, Fastighetsbyrån, 1987. 47s. Häftad. Rikligt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 106739, SEK 70.

Julita Hembygdsförening Årsskrift 1984 med verksamhetsberättelse för år 1983. Linderoths tryckeri, Vingåker, (utan årtal). 63s. Häftad. Gott skick. Dedikation, handskriven.
ID Nr: 100590, SEK 40.

JULITA. En kort historik och vägledning. Norrköpings Tidningars Aktiebolag, Norrköping, 1956. 21s. Häftad. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 30001, SEK 70.

Julseder i norra Sörmland. Skrivarverkstaden Eskilstuna, 1988. 137s. Skinnimitationsband med skyddsomslag. Illustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 107856, SEK 95.

Katrineholm och katrineholmstrakten. A.-B. J. O. Öberg & Sons Boktryckeri, Eskilstuna, 1941. 31s. Häftad. Gott skick. Fotoillustrerad.
ID Nr: 103407, SEK 50.

Katrineholm och katrineholmstrakten. AB J.O. Öberg & Sons Boktryckeri, Eskilstuna, 1941. 31s. Klammerhäftad. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 107705, SEK 60.

Katrineholmare skriver. Kulturnämnden i Katrineholm, 1986. 215s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 104770, SEK 70.

Katrineholms Hembygdsförening Årsberättelse 1961. Katrineholms Hembygdsförening, 1961. 25s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 107805, SEK 80.

Katrineholmsortens hembygdsförening årsbok 1963. Sörmlands grafiska AB, Katrineholm, 1963. 112+reklam. Häftad. Inlagan fin. Illustrerad. Främre häftesomslaget löst.
ID Nr: 103414, SEK 80.

Katrineholmsortens hembygdsförening årsbok 1967. Sörmlands grafiska AB, Katrineholm, 1967. 56+reklam. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 103416, SEK 90.

Katrineholmsortens hembygdsförening årsbok 1968-69. Sörmlands grafiska AB, Katrineholm, 1969. 76s. Häftad. Illustrerad. Sprucken i fogen mitt i häftet. Blad 41 löst.
ID Nr: 103415, SEK 75.

Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes uti Nyköpings Län till Kongl. Maj:t i underdånighet afgifna Femårs-Berättelse för åren 1851, 1852, 1853, 1854 och 1855. Norstedt och söners förlag, 1857. 32s. Häftad. Något veckade kanter
ID Nr: 107730, SEK 250.

Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes uti Nyköpings Län till Kongl. Maj:t i underdånighet afgifne Femårs-Berättelse för Åren 1838, 1839, 1840, 1841 och 1842. Norstedt och söners förlag, 1844. 4s. Häftad. Något veckade kanter, annars i gott skick
ID Nr: 107729, SEK 150.

Konsten omkring oss i Eskilstuna kommun. Eskilstuna museer, 1995. 82s. Häftad. Gott skick. Fotoillustrerad.
ID Nr: 216987, SEK 95.

Kryddkrämare, hökare och bodbetjänter. handelssociteten i Nyköping 200 år. Södermanlands museum, u.å. 190s. Klotband med skyddsomslag. Guldornerad. Rikligt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 107836, SEK 150.

Lennart Reuterskiöld Landshövding i Södermanlands län 1906-1927. Norstedt och söners förlag, 1927. 136s. Häftad med kassett. Häftesomslaget något fläckigt. Kassetten något sliten. Inlagan fin. Illustrerad. Sprucken i bakre fals
Några minnesblad.
ID Nr: 100010, SEK 250.

LENNART REUTERSKIÖLD LANDSHÖVDING I SÖDERMANLANDS LÄN 1906 - 1927. NÅGRA MINNESBLAD. Norstedt och söners förlag, 1927. 137s. Samtida halvfranskt band. Främre häftesomslag medbundet. Marmorerade pärmar. Upphöjda bind. Guldornerad rygg.
ID Nr: 215935, SEK 290.

Levande lokalhistoria i Södermanlands län. Rapport från kursen om den lokalhistoriska forskningen och de lokala arkiven i Eskilstuna den 12 februari 1981. Stadsarkivet Eskilstuna kommun, 1981. 51s. Häftad. Gott skick. A4 med ensidestryck
ID Nr: 107740, SEK 70.

Lyckans minut. Sällskapet Arioso, Katrineholm, 1989. 36s. Klammerhäftad. Gott skick.
ID Nr: 107692, SEK 60.

Mälarlandskapen Svenska turistföreningens resehandbok. Svenska turistföreningens förlag, 1939. 441s. Linneband. Liten spricka mellan pärm och inlaga.Fläckar på snittet.Annars gott skick. Sverigekarta medföljer.
ID Nr: 100005, SEK 110.

Med reguljär buss genom Södermanland. Södermanlands Läns Turisttrafikförbund, 1974. 22s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 30105, SEK 50.

Möt Sörmland dåtid nutid framtid. Södermanlands Läns Bildningsförbund, 1986. 94s. Häftad. Gott skick. Fotoillustrerad. Karta medföljer.
ID Nr: 103412, SEK 90.

Några bilder från Ytterjärna. Landskap och versamheter. Kosmos Förlag, Stockholm, 1977. 100s. Häftad. Rikligt illustrerad. Gott skick.
Illustrerad bilaga till "Områdesplan för Ytterjärna 1977"
ID Nr: 107733, SEK 150.

Nära ting. Sällskapet Arioso, Katrineholm, 1985. 36s. Klammerhäftad. Gott skick.
ID Nr: 107690, SEK 70.

Natur i svenska landskap Södermanland. Liber Förlag, 1984. 161s. Cartonnageband. Gott skick. Fotoillustrerad.
ID Nr: 103410, SEK 95.

Natur i svenska landskap. Södermanland. Liber Förlag, 1984. 161s. Cartonnageband. Rikligt illustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 107864, SEK 100.

Nyköping gästabudsstaden. The Banqueting Town. Nyköpings Kommun, 2001. 152s. Klotband med skyddsomslag. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 107943, SEK 150.

Nyköping i våra hjärtan Nyköpings hembygdsförening År 2004. (utan årtal). 112s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 30039, SEK 75.

Östra Södermanlands Järnväg 1966-1976. Frank Stenvalls Förlag, Malmö, 1976. 96s. Häftad. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 106480, SEK 120.

Penséer. Sällskapet Arioso, Katrineholm, 1992. 26s. Klammerhäftad. Gott skick.
ID Nr: 107691, SEK 60.

Skärgårdsnatur i Stockholms och Södermanlands läns skärgårdar. Svenska Naturskyddsföreningen, 1970. 116s. Häftad. Rikligt illustrerad. Spricka i främre fogen
ID Nr: 107855, SEK 60.

Skimrande stunder. Sällskapet Arioso, Katrineholm, 1987. 18s. Klammerhäftad. Gott skick.
ID Nr: 107689, SEK 60.

Skottvång Gruva. Minnesbilder och kort historik samlade av Gåsinge-Dillnäs Hembygdsförening år 1959. Gåsinge-Dillnäs Hembygdsförening, 1959. 23s. Klammerhäftad. Fotoillustrerad. Gott skick.
ID Nr: 107800, SEK 60.

Skrift i sand. Sällskapet Arioso, Katrineholm, 1984. 58s. Klammerhäftad. Gott skick.
ID Nr: 107688, SEK 70.

Slubbare, Lappare, Nopperska. En skildring i ord och bilder av Bolaget och bruksmiljön i Högsjö. Högsjö kulturmiljöförening, 1997. 85s. Cartonnageband. Illustrerad. Gott skick. Numrerad 408/1000. Handskriven dedikation
ID Nr: 107829, SEK 90.

Smultronställen. Sällskapet Arioso, Katrineholm, 1982. 39s. Klammerhäftad. Gott skick.
ID Nr: 107687, SEK 70.

Södermanlands Läns Städer Nyköping av K.G. Grandinson Eskilstuna av C.A. von Friesendorff Torshälla av Richard Andersson Strängnäs av Isak Fehr Mariefred och Trosa av Gustaf Lindqvist. Norstedt och söners förlag, 1915. 80s. Dekorerat klotband. Gott skick. Fotoillustrerad. Marmorerade för/eftersättsblad. Några små fläckar på främre pärmen.
ID Nr: 105553, SEK 150.

Södermanlans läns städer. Norstedt och söners förlag, 1915. 80s. Dekorerat klotband. Ryggen blekt. Fotoillustrerad. Marmorerade för/eftersättsblad. Pärmen något solkig annars i gott skick. Anteckning på försättsbladets baksida.
Nyköping: K.G. Grandinson Eskilstuna: C. A. von Friesendorff Torshälla: Richard Andersson Strängnäs: Isak Fehr Mariefred: Gustaf Lindqvist Trosa: Gustaf Lindqvist
ID Nr: 100773, SEK 150.

Södertälje en gammal stad i modern gestalt. Esselte, 1938. 31s. Klammerhäftad. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 107709, SEK 120.

Sörmland i Adolph Törneros brev i urval av Gunborg Nyman. Lokalhistoriska sällskapet i norra Södermanland, 1994. 237s. Inbunden med skyddsomslag. Mycket gott skick.
Årsbok.
ID Nr: 104567, SEK 95.

Sörmland i våra hjärtan. Sällskapet Arioso, Katrineholm, 1983. 43s. Klammerhäftad. Gott skick.
ID Nr: 107686, SEK 70.

Sörmlands konstnärer kro. Flens Boktryckeri, 1972. 60s. Häftad. Mycket fint exemplar.
Fotoillustrerad.
ID Nr: 201691, SEK 60.

Sörmlandsbygden 1941. Södermanlands Hembygdsförbunds, 1941. 216s. Privatband. Marmorerade pärmar. Främre och bakre häftesomslag medbundna. Illustrerad. Inlagan fuktskadad.
ID Nr: 101888, SEK 85.

Sörmlandsbygden 1954. Södermanlnds hembygdsförbund, 1954. 191s. Klotryggsband med skyddsomslag. Gott skick. Illustrerad. Skyddsomslaget något nött i kanterna.
ID Nr: 101431, SEK 85.

Sörmlandsbygden 1956. Södermanlnds hembygdsförbund, 1956. 179s. Klotryggsband. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 101432, SEK 85.

Sörmlandsbygden 1957. Södermanlnds hembygdsförbund, 1957. 160s. Klotryggsband. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 101433, SEK 85.

Sörmlandsbygden 1958. Södermanlnds hembygdsförbund, 1958. 185s. Klotryggsband. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 101434, SEK 85.

Sörmlandsbygden 1959. Södermanlnds hembygdsförbund, (utan årtal). 191s. Klotryggsband. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 101435, SEK 85.

Sörmlandsbygden 1960. Södermanlnds hembygdsförbund, 1960. 185s. Klotryggsband. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 101436, SEK 85.

Sörmlandsbygden 1962. Trettioförsta årgången. Södermanlands hembygdsförbund, 1962. 189s. Klotryggsband. Rikligt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 107639, SEK 80.

Sörmlandsbygden 1963. Södermanlnds hembygdsförbund, 1963. 181s. Klotryggsband. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 101439, SEK 85.

Sörmlandsbygden 1964. Södermanlnds hembygdsförbund, 1964. 187s. Klotryggsband med skyddsomslag. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 101440, SEK 85.

Sörmlandsbygden 1965. Södermanlnds hembygdsförbund, 1965. 182s. Klotryggsband med skyddsomslag. Gott skick. Illustrerad. Skyddsomslaget något slitet.
ID Nr: 101441, SEK 85.

Sörmlandsbygden 1966. Södermanlnds hembygdsförbund, 1966. 199s. Klotryggsband. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 101442, SEK 85.

Sörmlandsbygden 1967. Södermanlnds hembygdsförbund, 1967. 192s. Klotryggsband med skyddsomslag. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 101443, SEK 85.

Sörmlandsbygden 1968. Södermanlnds hembygdsförbund, 1968. 180s. Klotryggsband. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 101444, SEK 85.

Sörmlandsbygden 1969. Södermanlnds hembygdsförbund, 1969. 176s. Klotryggsband med skyddsomslag. Gott skick. Illustrerad. Skyddsomslaget något fläckat.
ID Nr: 101445, SEK 85.

Sörmlandsbygden 1970. Södermanlnds hembygdsförbund, 1970. 172s. Klotryggsband med skyddsomslag. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 101446, SEK 85.

Sörmlandsbygden 1971. Södermanlnds hembygdsförbund, 1971. 202s. Klotryggsband med skyddsomslag. Gott skick. Illustrerad. Skyddsomslaget något nött i kanterna.
ID Nr: 101447, SEK 85.

Sörmlandsbygden 1972-1973. Södermanlnds hembygdsförbund, 1973. 178s. Klotryggsband. Mycket gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 101448, SEK 85.

Sörmlandsbygden 1978-1979. Södermanlnds hembygdsförbund, 1978. 181s. Klotryggsband. Bandet något skevt. Illustrerad. Något stötta hörn.
ID Nr: 101451, SEK 85.

Sörmlandsbygden 1980. Södermanlands hembygdsförbund, 1979. 176s. Pappband. Gott skick. Illustrerad.
Årsbok.
ID Nr: 101379, SEK 85.

Sörmlandsbygden 1981. Södermanlands hembygdsförbund, 1981. 207s. Pappband. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 101890, SEK 85.

Sörmlandsbygden 1982. Södermanlands hembygdsförbund, (utan årtal). 231s. Pappband. Gott skick. Illustrerad.
Årsbok.
ID Nr: 101380, SEK 85.

Sörmlandsbygden 1983. Södermanlands hembygdsförbund, (utan årtal). 227s. Pappband. Gott skick. Illustrerad.
Årsbok.
ID Nr: 101381, SEK 85.

Sörmlandsbygden 1984. Södermanlands Hembygdsförbund, 1983. 256s. Pappband. Mycket gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 101512, SEK 85.

Sörmlandsbygden 1985. Södermanlands hembygdsförbund, (utan årtal). 211s. Pappband. Mycket gott skick. Illustrerad.
Årsbok.
ID Nr: 101382, SEK 85.

Sörmlandsbygden 1986. Södermanlands hembygdsförbund, (utan årtal). 239s. Pappband. Gott skick. Illustrerad.
Årsbok.
ID Nr: 101383, SEK 85.

Sörmlandsbygden 1987. Södermanlands hembygdsförbund, (utan årtal). 247s. Pappband. Gott skick. Illustrerad.
Årsbok.
ID Nr: 101384, SEK 85.

Sörmlandsbygden 1988:1. Femtiosjätte årgången. Södermanlands hembygdsförbund, 1987. 259s. Cartonnageband. Rikligt illustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 107641, SEK 70.

Sörmlandsbygden 1988:2. Södermanland hembygdsförbund, 1988. 293s. Pappband. Mycket gott skick. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 103408, SEK 85.

Sörmlandsbygden 1989. Södermanlands hembygdsförbund, (utan årtal). 216s. Pappband. Mycket gott skick. Illustrerad.
Årsbok.
ID Nr: 101387, SEK 85.

Sörmlandsbygden 1991. Södermanlands hembygdsförbund, (utan årtal). 224s. Pappband. Mycket gott skick. Illustrerad.
Årsbok.
ID Nr: 101389, SEK 85.

Sörmlandsbygden 1992. Södermanlands hembygdsförbund, (utan årtal). 220s. Pappband. Mycket gott skick. Illustrerad.
Årsbok.
ID Nr: 101390, SEK 85.

Sörmlandsbygden 1994. Södermanlands hembygdsförbund, (utan årtal). 224s. Pappband. Mycket gott skick. Illustrerad.
Årsbok.
ID Nr: 101392, SEK 85.

Sörmlandsbygden 2000. Södermanlands hembygdsförbund, (utan årtal). 206s. Pappband. Mycket gott skick. Illustrerad.
Årsbok.
ID Nr: 101398, SEK 85.

Sörmlandsbygden 2002. Södermanlands hembygdsförbund, (utan årtal). 215s. Pappband. Mycket gott skick. Illustrerad.
Årsbok.
ID Nr: 101399, SEK 85.

Sörmlandsbygden 2004. Södermanlands hembygdsförbund, (utan årtal). 224s. Pappband. Mycket gott skick. Illustrerad.
Årsbok.
ID Nr: 101401, SEK 85.

Sörmlandsbygden 2005. Södermanlands hembygdsförbund, (utan årtal). 234s. Pappband. Mycket gott skick. Illustrerad.
Årsbok.
ID Nr: 101402, SEK 85.

Sörmlandsbygden1976. Södermanlnds hembygdsförbund, 1976. 160s. Klotryggsband. Nyskick. Illustrerad.
ID Nr: 101450, SEK 85.

Stjärnholm under 1900-talet. En historisk överblick. ABF, Kulturförvaltningen, Hembygdsföreningen i Oxelösund, 1997. 39s. Häftad. Dedikation, handskriven. Illustrerad. Gott skick.
Oxelösunds skrift nr 1
ID Nr: 107858, SEK 75.

Stora Malm och Katrineholm. Sörmländska fornminnen 3. Södermanlands Hembygdsförbund, 1950. 46s. Klammerhäftad. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 107873, SEK 90.

Strängnäs - mälarstad. Strängnäs Gilles Skrifter nummer 10. Oskar Erikssons Bokhandel AB, Strängnäs, 1973. 64s. Häftad. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 107754, SEK 70.

Strängnäs med omgivningar. Strängnäs Rotaryklubb, 1946. 41s. Häftad. Fuktskadad. Fotoillustrerad.
ID Nr: 104865, SEK 40.

Strängnäs stift genom sekler En stiftshistorisk översikt. 2001. 134s. Pappband. Mycket gott skick. Anteckningar på försättsbladet. Sparsamt illustrerad.
Strängnäs stiftshistoriska sällskap.
ID Nr: 100596, SEK 120.

Svensk Handel i Nyköping 100 år. En jubileumsbok 1908-2008. Svensk Handel, 2008. 72s. Cartonnageband. Rikligt illustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 107832, SEK 150.

Svenska turistföreningens Årsskrift 1927. Wahlström & Widstrand, 1927. 349s. Halvfranskt amatörband.Ryggen utan titelfält.Sprucken i falsarna.
ID Nr: 100008, SEK 80.

Svenska Turistföreningens Resehandböcker XX Södermanland och Närke. Wahlström & Widstrand, 1912. 244s. Skinnimitationsband. Gott skick. Illustrerad. Guldornerad. Med 53 illustrationer, 3 kartor och 4 planer.
ID Nr: 102885, SEK 120.

Tankar och tycken av medlemmarna i Arioso. Sällskapet Arioso, Katrineholm, 1990. 40s. Klammerhäftad. Gott skick.
ID Nr: 107685, SEK 70.

TILL HEMBYGDEN. En julhälsning till församlingarna i Strängnäs stift från Stiftsrådet. Trettiosjunde årgången. Ernst Westerbergs Boktryckeri AB, Stockholm, 1940. 197s. Häftad. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 103159, SEK 60.

Till hembygden. En hälsning till församlingarna i Strängnäs stift 1973. Strängnäs stift, 1973. 215s. Häftad. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 107725, SEK 70.

Tillsammans av Sällskapet Arioso. Sällskapet Arioso, Katrineholm, u.å. 23s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 107684, SEK 60.

Tisnarbåtar. Skedevi Hembygdsförening, 1984. 24s. Klammerhäftad. Fotoillustrerad. Gott skick.
ID Nr: 107798, SEK 90.

Torshälla och Nyby - sida vid sida Berättelser om stad och brukssamhälle. Stadsarkivet, Eskilstuna, 1990. 104s. Klotryggsband. Mycket gott skick. Fotoillustrerad.
Lokalhistoriska Sällskapet i Norra Södermanland, skrivarverkstaden i Torshälla.
ID Nr: 216986, SEK 140.

Trosa år 1863 sedd genom stadsfullmäktiges första protkoll. Trosa Bok-& pappershandel, 1938. 24s. Häftad. Något sliten. Något gulnad. Häftesomslagets framsida lagad
Skriften sammanställd till stadsfullmäktiges 75-årsjubilem den 26 jan. 1938
ID Nr: 100022, SEK 80.

Utgifts- och inkomststat för Flens Stad år 1970. Sörmlands Grafiska AB, 1969. 175s. Häftad. Mycket gott skick.
ID Nr: 106744, SEK 80.

Utställning af Äldre kyrklig konst från Strängnäs stift Katalog. Strängnäs, 1910. 240s. Häftad. Skyddsomslaget något slitet. Ryggen något trasig i övre kanten.
ID Nr: 104866, SEK 75.

Välkommen till Södertälje. En bok till den nyblivne södertäljebon. Finn Thofte Förlags AB, Stockholm, 1973. 183s. Cartonnageband. Rikligt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 107749, SEK 150.

Vingåkersboken del l-ll. Vingåkers hembygdförening, 1945,1955. 368+432. 2 vol. Klotryggsband. Inlagan fin. Illustrerad. Färgat övre snitt. Del l ryggen något gulnad Del ll ryggtiteln nästa borta.Exlibrismärke insidan pärmen.Pärmdekor.
ID Nr: 103409, SEK 140.

af Ugglas, Carl R.: Katalog öfver Södermanlands Fornminnesförenings Kyrkomuseum i Strängnäs. Westerlundska Boktryckeriet, 1911. 140s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 104825, SEK 100.

Andersson, Nils och Olof: Svenska låtar: Södermanland. Gidlunds, 1978. 131s. Häftad. Gott skick. Fotoillustrerad. Anteckningar på titelbladet.
ID Nr: 16522, SEK 150.

Andersson/Hållans/Persson, Carolina/Ann-Mari/Boje: Biografen. Ett 1600-1700-talskvarter i Nyköping. För- och delundersökning 1987. Slutundersökning i två etapper 1988 i kvarteret Biografen i Nyköping, Södermanland. Bilaga : Osteologisk analys av Sabine Sten. Riksantikvarieämbetet, 1990. 264s. Häftad. Illustrerad med tabeller etc
Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska Museer. Rapport UV 1990:1
ID Nr: 107870, SEK 225.

Arnell, Berit: Läsande fruar och mamseller om stifts-och läroverksbiblioteket i Strängnäs och dess kvinnliga låntagare under 1800-talets senare del. 2000. 30s. Häftad. Gott skick. Fotoillustrerad.
ID Nr: 104852, SEK 40.

Asplund, Karl: En Stenhammarkrönika. Norstedt och söners förlag, 1954. 75s. Pappband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något trasigt. Invändiga skador.
Illustrerad av Yngve Berg.
ID Nr: 201700, SEK 95.

Asplund, Karl: En Stenhammarkrönika. Norstedt och söners förlag, 1954. 75s. Häftad. Gott skick. Något gulnad. Illustrerad.
ID Nr: 100018, SEK 80.

Bergman, Emanuel: Västsörmländska bokägarmärken. Hellbergs Bokförlag, Katrineholm, 1946. 15s. Klammerhäftad. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 107799, SEK 120.

Bergquist, Eric Harry: Gamla Tälje i bild. ÖstraSödermanlands kulturhistoriska förening, 1973. 111s. Klotband. Mycket gott skick.
Fotoillustrerad.
ID Nr: 201767, SEK 80.

Bergquist, Eric Harry: Gamla Tälje i bild. Södertörns Tryckeri, 1963. 109s. Häftad. Kassetten något sliten.
ID Nr: 201712, SEK 80.

Bergquist, Eric Harry: Täljebygden 1965-1966. Ö. Södermanlands kulturhistoriska förening, 1967. 79s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 201718, SEK 60.

Bergquist, Eric Harry: Täljebygden 1967. Ö.Södermanlands kulturhistoriska förening, 1967. 79s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 201719, SEK 60.

Bergquist, Eric Harry: Upprop till Södermanlands inbyggare. En krönika vid Östra Södermanlands Kulturhistoriska Förenings 70-årsjubileum 1988. Täljebygden 1988-1989. Östra Södermanlands Kulturhistoriska Förenings förlag, 1988. 104s. Cartonnageband. Rikligt illustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 107750, SEK 80.

Bergquist, Olle: Sörmländska konstnärer. Carlsson Bokförlag, 1997. 186s. Cartonnageband. Mycket gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 102729, SEK 140.

Björksten/Stenberg, S.R./D.: SÖDERMANLAND, i samlingsverket Sveriges städer och samhällen jämte landsbygd. Del IV. Förlagsaktiebolaget Nordisk Kultur, Göteborg, 1949. XXXII+1053 pp. 1 vol. Halvfranskt band. Rikligt illustrerad. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 300543, SEK 800.

Bohrn, Erik ( red ): Nyköpings Renessansslott och Herkules Mida. Akademisk avhandling av Erik Bohrn. Victor Petterssons Bokindustri, Stockholm, 1941. 241+LXXXIV sidor. Häftad. Ouppsprättad. Gott skick. Illustrerad med planscher
ID Nr: 217541, SEK 250.

Bohrn, Erik ( red ): Strängnäs Domkyrka. I:2 nyare tidens byggnadshistoria samt beskrivning av kyrkogården och begravningsplatsen. Södermanland Band I:2. Almqvist & Wiksell, 1968. sidorna 369 - 511. Häftad. Rikligt illustrerad. Gott skick.
Volym 124 av Sveriges kyrkor, konsthistorisk inventering
ID Nr: 106665, SEK 110.

Boman, Lillemor: Folkdräkter i Vingåker och Österåker. Södermanlands museum-Vingåkers kulturnämnd, 1984. 8s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
Medförfattare: Eva Thunér-Ohlsson.
ID Nr: 103325, SEK 75.

Boström, Håkan: Kalenderblad från Sörmland. Liber Förlag, 1980. 173s. Pappband. Gott skick.
Teckningar Jörgen Palle Jensen
ID Nr: 100007, SEK 110.

Boström, Håkan: Kalenderblad från Sörmland. Liber Förlag, 1981. 173s. Cartonnageband. Mycket gott skick.
Teckningar:Jörgen Palle Jensen
ID Nr: 201740, SEK 100.

Brate, Erik: SÖDERMANLANDS RUNINSKRIFTER. GRANSKADE OCH TOLKADE AV ERIK BRATE och ELIAS WESSÉN. Wahlström & Widstrand, 1932. Häftad. Ouppsprättad. Häfte 2 av 4. Innehåller endast planscher, nummer 15 - 82. Medarbetare Elias Wessén,
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien.
ID Nr: 214941, SEK 220.

Brate, Erik: SÖDERMANLANDS RUNINSKRIFTER. GRANSKADE OCH TOLKADE AV ERIK BRATE och ELIAS WESSÉN. Wahlström & Widstrand, 1933. Häftad. Ouppsprättad. Häfte 3 av 4. Innehåller endast planscher, nummer 83 - 198. Medarbetare Elias Wessén, vilken också skrivit dedikationen på främre pärmen.
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien.
ID Nr: 214940, SEK 250.

Brate, Erik: SÖDERMANLANDS RUNINSKRIFTER. GRANSKADE OCH TOLKADE AV ERIK BRATE. Wahlström & Widstrand, 1924. 136s. Häftad. Ouppsprättad. Illustrerad med plansch 1 - 14. Häfte 1 av 4.
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien.
ID Nr: 214937, SEK 200.

Brate, Erik: SÖDERMANLANDS RUNINSKRIFTER. GRANSKADE OCH TOLKADE AV ERIK BRATE och ELIAS WESSÉN. Wahlström & Widstrand, 1924-1936. XCII+425 pp. Häftad. Ouppsprättad. Illustrerad. Illustrerad med planscherna 199-217 + utvikbar kolorerad karta. Lätt nötta kanter
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien
ID Nr: 300561, SEK 400.

Bratt, Eldon: Ljus över staden 1896-1946. En historik över eldistrutionen i Katrineholm sammanställd vid Kommunala Elverksaktiebolaget i Katrineholm. Holberg & söner Boktryckeri, Katrineholm, 1946. 84s. Häftad. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 106750, SEK 160.

Carlsson, Åke: Det gamla i det nya Ängar, betesmarker och gamla träd i Södermanlands län. Länsstyrelsen i Södermanlands län., 1998. 63s. Häftad. Gott skick. Rikligt illustrerad.
Teckningar: Nils Forshed. Fotografier: Tore Hagman.
ID Nr: 101365, SEK 100.

Christiansson, Hans (red): Ett stycke Sörmland. Flens kommun i tiden och i historien. Södermanlands museums förlag, 1985. 502s. Dekorerat klotband. Rikligt illustrerad. Gott skick.
Utgiven av Flens kommun
ID Nr: 106743, SEK 130.

Clemedson, Carl-Johan: Kartusianklostret Mariefred vid Gripsholm. Monasterium pacis Mariae in Gripszholm jämte uppgifter om andra svenska klosters och klosterträdgårdars öden. Södermanlands Museum, 1989. 127s. Häftad. Illustrerad. Mycket gott skick.
Sörmländska Handlingar Nr 48
ID Nr: 107879, SEK 150.

Collmar, Magnus: Sörmländska Härads Domböcker från 1500-talet. Sörmländska Handlingar Nr 16, 1953. 198s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 103360, SEK 175.

Collmar, Magnus: Trosa stads äldsta historia. Södermanlands Museum, (utan årtal). 62s. Häftad. Illustrerad. Dedikation, handskriven. Mycket gott skick.
Södermanlands Museum småskrifter 1
ID Nr: 107854, SEK 90.

Curman, Sigurd: Sveriges Kyrkor - Södermanland. Band l. Häfte 1. Strängnäs domkyrka medeltida byggnadshistoria. Planscher. Generalstabens Litografiska Anstalts Förlag, saknas. 29 pl. Halvklotband. Gott skick.
Medred.: Armin Tuulse. Planscherna V-XX efter uppmätningsritningar utförda 1908-1910 av arkitekten Melchior Wernstedt under kyrkans restaurering. De återgivas här i skalan 1: 300. Originalen i skalan 1 : 50 förvaras hos K. Byggnadsstyrelsen. Originalen till övriga planscher förvaras , där ej annat angives, i ATA.
ID Nr: 101325, SEK 120.

Curry-Lindahl, Kai (red.): Natur i Södermanland. Bokförlaget Svensk Natur, 1952. 489s. Halvfranskt band. Fotoillustrerad. Övre guldsnitt. Mycket gott skick.
Under redaktion tillsammans med Sten Bergman
ID Nr: 207165, SEK 200.

Dahlgren, Gunilla: Lilla fruntimmersboken. Brombergs, 1986. 128s. Cartonnageband. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 104564, SEK 60.

Dahm, Erland: Några anteckningar om Skattesäteriet Harpsund. Flenmoförlaget, Mellösa, 1982. 59+25 sior. Häftad. Rikligt illustrerad. Gott skick. Med handskriven dedikation av utgivaren, Maj Eriksson
ID Nr: 216631, SEK 160.

Degerman, Allan: Per Axel Levin-den sörmländske läkaren och folkbildningsmannen. Gust. Österbergs Tryckeri, 1975. 103s. Häftad. Mycket gott skick.
Fotoillustrerad.
ID Nr: 201703, SEK 75.

Delblanc, Sven: Sörmland i minnet. Albert Bonniers förlag, 1989. Illustrerad av Reinhold Ljunggren. 101s. Linneband med skyddsomslag. Gott skick. Skyddsomslaget lagat. Lagat med teip
ID Nr: 100012, SEK 250.

Denker / Helén / Nylén / Schnell / Ståhle, Nils / Gustaf / Anna-Maja / Ivar / Carl Ivar: Vingåkersboken. Del 1. Vingåkers hembygdsförening, 1945. 368s. 1 vol. Dekorerat originalpappband. Fotoillustrerad. Endast del 1
ID Nr: 106748, SEK 120.

Edblad, Sven: Nyköpings mässingbruk. Södermanlands museum, 1979. 78s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
Sörmländska Handlingar 37.
ID Nr: 103403, SEK 85.

Edenheim, Ralph: Julita kloster. Almqvist & Wiksell, 1978. 58s. Häftad. Gott skick. Illustrerad. Ouppsprättad. Fack ( på bakre häftesomslaget ) med 2 skisser . Deikation från författaren på främre omslaget
Medförfattare. Hans A. Lidén. Kungl.Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Antikvariskt arkiv 62.
ID Nr: 101328, SEK 150.

Ekman, Kerstin: Vykort från Katrineholm. Bonniers, 1977. 54s. Häftad. Ouppsprättad. Gott skick.
ID Nr: 201702, SEK 80.

Ekström, Johan: Utkast til Beskrifning öfver Thuringe Församling. Östra Södermanlands kulturhistoriska förening, 1930. 62s. Häftad. Häftesomslaget något nött i kanterna. Ryggen lös. Ryggen något trasig i övre och nedre kanten. Illustrerad.
Bygdeböcker utgivna av Östra Södermanlands kulturhistoriska förening l.
ID Nr: 103358, SEK 100.

Eriksson, Martin: Jerkers memoarer. Linderoths tryckeri, Vingåker, 1993. 108s. Häftad. Illustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 107699, SEK 200.

Eriksson, Ruhne: Mälarvår. Zindermans, 1970. 118s. Pappband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad med teckningar av författaren
ID Nr: 100006, SEK 60.

Eriksson, Tommy: Korrektionsinrättningaen vid Nyköpingshus Historisk återblick på landstingets förbättringsanstalt. 1987. 84s. Häftad. Gott skick.
Landstinget Sörmland Skriftserie ; 1
ID Nr: 30040, SEK 90.

Eriksson, Tommy: Veterinärväsende och krigsmanskassa. Landstinget Sörmland, 1988. 178s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
Landstinget Sörmland Skriftserie; 2.
ID Nr: 100671, SEK 90.

Erixon, Sigurd: Södermanland i Nordiska museet. En översikt av den sörmländska allmogens kultur. Nordiska Museets förlag, 1924. 60s. Häftad. Rikligt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 107868, SEK 110.

Essén, Mats: Sörmländsk bibliografi. Sörmländska handlingar Nr 17, 1954. 151s. Halvfranskt band. Ryggen något trasig i nedre kanten. Annars ett fint exemplar.
Bunden upp och ner.
ID Nr: 201741, SEK 150.

Fehr, Isak: Strängnäs Domkyrka vägledning för besökande med plankarta och bilder. Oskar Eriksons bokhandel., 1920. 36s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 101429, SEK 60.

Flodin, Barbro: Jäders kyrka Sveriges kyrkor Södermanland. Österrekarne härad. Almqvist & Wiksell International, 1989. 215s. Cartonnageband. Mycket gott skick. Rikligt illustrerad.
Sveriges kyrkor. Konsthistoriskt inventarium volym 208.
ID Nr: 103336, SEK 120.

Freij, Åsa: Katrineholm den upplysta staden. En allvarlig skämtsam historia. A Prints Networking, katrineholm, 1982. 28s. Klammerhäftad. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 107875, SEK 70.

Friberg, Nils och Inga: Mälarområdets handelsgeografi några huvudlinjer. 1969. 62s. Häftad. Gott skick.
Särtryck ur Samfundet S:t Eriks årsbok
ID Nr: 100024, SEK 15.

Fritz, Sven: AB Åkers Styckebruk 1942-1966. Rutger von Seths tid. Eget förlag, 1974. 235s. Dekorerat klotband. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 107887, SEK 110.

Fröberg, Björn: " Aller nådigste Herre " Familjen Rosenhane-En sörmländsk släktsaga under Sveriges stormaktstid. Rosenhanska Sällskapet, 2008. 349s. Cartonnageband med skyddsomslag. Mycket gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 105104, SEK 375.

Fröberg, Eva: Herrgårdsfolk En Sörmländsk rimkrönika. Wahlström & Widstrand, 1922. 91s. Dekorerat pappband. Anteckningar på försättsbladet. Något nött i kanterna.
Illustrerad av Gustaf Clason.
ID Nr: 201704, SEK 75.

Furborg, Lars (red): Folkdräkter i konsten. Om allmogegemenskap i helg och söcken. Säfstaholms slott, Vingåker. Vingåkers kulturnämnd, 1991. 70s. Häftad. Rikligt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 107867, SEK 100.

Gelotte, Göran: Gatunamn i Södertälje. ÖSKF - Täljebygden 1995-1996. Östra Södermanlands Kulturhistoriska Förening, 1995. 79s. Pappband. Illustrerad. Innehåller utvikbar karta i ficka på bakre pärmens insida
ID Nr: 107741, SEK 200.

Gelotte, Göran: Hebbevillan vid snäckviken. Göran Gelotte, 1986. 16s. Klammerhäftad. Gott skick.
ID Nr: 107782, SEK 80.

Gelotte, Göran: Stadsplaner och bebyggelsetyper i Södertälje intill år 1910. Göran Gelotte, 1980. 224s. Häftad. Illustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 107712, SEK 90.

Gelotte, Göran: Täljebygden 1976-77. Ö. Södermanlands kulturhistoriska förening, 1977. 110s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 201717, SEK 50.

Gisslandi, Bertha: Torshälla genom sekler. RiltunaGruppens förlag, 1979. Illustrerad av Jan Brandt. 135s. Inbunden. Mycket gott skick.
ID Nr: 201818, SEK 130.

Grundström / Lagerquist: Julita gård i Södermanland. En bildserie av Åke Grundström med text av Marshall Lagerquist. Tryckeriet AB Thule, Stockholm, 1957. 10+20 sidor. Häftad. Fotoillustrerad. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 30000, SEK 70.

Hansson, Per: Björkvik, tre sockenbeskrivningar. Gabriel N. Kolmodin 1756-57. Johan G. Bergius 1786. Gustaf Bernhardt 1823. Bidrag till Södermanlands äldre kulturhistoria. Sörmlänska handlingar Nr 21. Gust. Öbergs Tryckeri AB, Nyköping, 1963. 124s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 107801, SEK 150.

Helén, Gustaf: Vingåkersboken del 1-2. Vingåkers hembygdsförening, 1945, 1955. 368+432. 2 vol. Klotryggsband. Bandet något blekt. Inlagan fin. Illustrerad.
Medredaktörer: Ivar Schnell och Olof Olsson.
ID Nr: 102730, SEK 140.

Hellberg, Knut: Eskilstuna genom tiderna Del l-lll En svensk märkesstads historia. Författarens förlag, 1935, 1938, 1938. 287, 290,372. 3 vol. Privatband. Mycket gott skick. Främre häftesomslag medbundet. Sparsamt illustrerad. Privatband med bokmärke i matchande marmoretat papper.Lagad reva med äldre teipmärken sid. 255.
ID Nr: 101363, SEK 485.

Hellberg, Knut: ESKILSTUNA, EN SVENSK MÄRKESSTAD. KLOSTER-, SLOTTS- OCH INDUSTRISTADENS ÖDEN GENOM SEKLERNA I HISTORISK BELYSNING AV KNUT HELLBERG. Knut Hellbergs Förlag, Eskilstuna, 1919 - 1920. 200+414 sidor. Samtida halvfranskt band. Marmorerade pärmar. Illustrerad. Något nött i kanterna. Innehåller utvikbar, något veckad, vy. Ett blad löst i bokens slut.
Knut Hellberg, 1872 - 1944.
ID Nr: 215992, SEK 290.

Hernblom, Fredrik: Ett Köpmanshus i Katrineholm. Hernbloms Bokförlag, 2007. 224s. Cartonnageband. Nyskick. Illustrerad.
ID Nr: 105106, SEK 275.

Hernmarck, Carl: Silversmeden Henning Petri. Sörmländska handlingar, (utan årtal). 56s. Häftad. Gott skick.
Med en katalog över mästarens kända arbeten. Sörmländska handlingar nr 19. Bidrag till Södermanlands äldre kulturhistoria. Delvis särtryck ur Sörmlandsbygden 1958.
ID Nr: 2302, SEK 95.

Hjelmberg, Hilding: Katrineholm Industristad Skolstad Handelsstad. Katrineholms-Kurirens tryckeriaktiebolag, 1952. 63s. Häftad. Något nött i kanterna. Något fläckig. Illustrerad.
Katrineholmsortens Hembygdsförenings skriftserie nr 1.
ID Nr: 103334, SEK 75.

Hjelmberg, Hilding: Skolan som gått långa vägen. Katrineholms enskilda läroverk och Katrineholms stads praktiska skola 1906-1956. Lindhags AB Boktryckeri, Katrineholm, 1957. 346+4. Häftad. Illustrerad.
ID Nr: 107720, SEK 150.

Högman, Ingvar: Mälaren. Wahlström & Widstrand, 1951. 136s. Häftad. Gott skick. Något gulnad. Illustrerad.
Teckningar: Tage Wasmouth
ID Nr: 100013, SEK 70.

Indebetou, Harald Otto: Södermanlads minnen från äldsta till närvarande tid. Första delen Första häftet med 1 karta, Andra häftet med i texten intryckta träsnitt. Stockholm, 1877. 438s. Halvfranskt band. Något fuktskadad. Guldornerad rygg. Upphöjda bind. Exlibris-märke insidan av pärmen, Bengt Bellander. Fuktskadorna främst i början och slutet av boken + ryggen.
ID Nr: 103339, SEK 700.

Jansson, E. Alfred: Boo sockens historia. Svenska Tryckeriaktiebolaget, 1946. 333s. Inbunden. Mycket gott skick.
Fotoillustrerad.
ID Nr: 201825, SEK 275.

Jansson, E. Alfred: Boo sockens historia. Svenska Tryckeriaktiebolaget, 1946. 333s. Häftad. Namnteckning på insidan av pärmen. Annars ett fint exemplar.
Fotoillustrerad.
ID Nr: 201824, SEK 220.

Jansson, E. Alfred: Boo sockens historia. Svenska tryckeriaktiebolaget, 1946. 333s. Häftad. Mycket gott skick.
Fotoillustrerad.
ID Nr: 201823, SEK 240.

Jansson, Stig: Stiftelsen Sven Perssons minne 1978-1998. 1998. 40s. Häftad. Gott skick.
Utgiven av Stiftelsen Sven Perssons minne.
ID Nr: 100589, SEK 70.

Janzon, Kaj: Byar, gårdar och jordägare i Rönö härad under medeltiden och fram till ca 1575. En rapport från Det medeltida Sverige. Riksantikvarieämbetet, 2001. 144s. Häftad.
Riksantikvarieämbetet, Kunskapsavdelningen Rapport 2001:2
ID Nr: 107881, SEK 150.

Jonsson, Ulf: Jordmagnater landbönder och torpare i sydöstra Södermanland 1800-1880. Almqvist & Wiksell, 1980. 231s. Häftad. Inlagan har släppt från omslaget
ID Nr: 107975, SEK 90.

Karlsteen, Gunhild: Norra Oxbacksskolan, en hundraårig skola. Något om byggnaden och dess tillkomst. (utan årtal). 37s. Illustrerad. Utan förlag och år. Limhäftad A4 med ensidestryck
ID Nr: 107735, SEK 70.

Kassius, Torsten: Den gamla fabeln om Tälje tokar. Författarförlaget, 1973. 183s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 107759, SEK 60.

Klang, Per: 50 år med "Konserven". Konserv Kompaniet AB i Nyköping 1947-1997. Österbergs Tryckeri AB, Nyköping, 1997. 63s. Cartonnageband. Med dedikation. Rikligt illustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 107862, SEK 90.

Klang, Per: Ett sekels hantverk. Nyköpings Fabriks- och Hantverksförening, 1991. 109s. Pappband. Rikligt illustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 107853, SEK 120.

Klercker, Cecilia af: Förgången glans En drottnings statsfru berättar. Norstedt och söners förlag, 1944. 317s. Häftad. Häftesomslaget något nött i kanterna. Fotoillustrerad.
ID Nr: 216919, SEK 110.

Lagerquist, Marshall: Julita gård. Nordiska museet, 1982. 42s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
Tredje reviderade upplagan
ID Nr: 100021, SEK 40.

Landell, Nils-Erik: Det okända Sörmland. Strövtåg längs Sörmlandsleden. Bonniers, 1976. 92s. Klotband med skyddsomslag. Rikligt illustrerad. Skyddsomslaget något trasigt.
ID Nr: 215362, SEK 140.

Langborg, Gustaf: Krönikebok för Blacksta och Vadsbro. Södermanlands museum, 1980. 272s. Häftad med kassett. Mycket gott skick. Illustrerad. Privatbunden kassett.
Sörmländska handlingar 36,
ID Nr: 102157, SEK 150.

Langborg, Gustaf: Krönikebok för Blacksta och Vadsbro. Södermanlands museum, 1980. 272s. Häftad. Gott skick. Ryggen något fläckig.
Sörmländska handlingar 36,
ID Nr: 30038, SEK 90.

Larfors, Tage: Katrineholm en orientering. Katrineholmskurierens Tryckeri AB, 1956. 28s. Klammerhäftad. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 107707, SEK 80.

Leijonhufvud, Karl A. K:son: Hantverkare i Strängnäs från 1500-talet till omkring 1800. Lokalhistoriska sällskapet i Norra Sörmland, 2002. 261s. Pappband. Nyskick. Illustrerad.
Årsbok 2003.
ID Nr: 100601, SEK 140.

Lewenhaupt, Adam ( utg ): EN FÄRD TILL MINNERNAS VÄRLD. Hågkomster från barndomen av Adam Lewenhaupt. Wahlström & Widstrand, 1936. 230s. Häftad. Illustrerad. Något nött i kanterna.
ID Nr: 103214, SEK 90.

Lewin, Holger: Av jord. Noteria Förlag, 1986. 87s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 107695, SEK 90.

Lewin, Holger: Den sorgsna skönheten. Noteria Förlag, 1996. 79s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 107697, SEK 90.

Lilljekvist, Fredrik: Strengnäs och dess Domkyrka 1291- 1891 En kort historik och beskrifning jemte katalog öfver Kyrkomuseet. R. Blaedel & C.o ( G. Chelius ), 1891. 69s. Häftad. Gulnad. Ryggen något trasig. Illustrerad.
ID Nr: 101327, SEK 75.

Lindblad, Bobo ( red. ): Boken om Flen. Bobo Lindblad, Hot Dog Design, 1999. 139s. Häftad. Nytt exemplar. Fotoillustrerad.
ID Nr: 101346, SEK 150.

Lindblad, Bobo ( red. ): Boken om Flen. Bobo Lindblad, Hot Dog Design, 1999. 139s. Häftad med kassett. Mycket gott skick. Fotoillustrerad. Privatbunden kassett.
ID Nr: 102155, SEK 150.

Lo-Johansson, Ivar: Under de gröna ekarna i Sörmland. Forum, 1976. 210s. Cartonnageband. Gott skick.
Trägravyrer av Sven Ljungberg
ID Nr: 201742, SEK 120.

Loewe, Walter: Mariefred Boken om en båt,en stad, ett tåg och ett slott. Prisma, 1986. 126s. Pappband med skyddsomslag. Gott skick. Fotoillustrerad. Skyddsomslaget något slitet.
Foto: Segerström Stig
ID Nr: 100011, SEK 130.

Lundgren, N. Aug.: Beskrifning öfver Vestra Vingåkers socken. Norstedt och söners förlag, 1932. 211s. Häftad. Häftesomslaget något nött i kanterna. Inlagan fin. Nedre bakre häftesomslaget löst.
Andra, omtryckta upplagan.
ID Nr: 103343, SEK 140.

Lydén, Arne: Nyköpings gästabud i svensk dramatik. u.å. Häftad. Illustrerad. Gott skick. Särtryck, sidorna 113-142. Med dubbel handskriven dedikation på främre pärmen
ID Nr: 107833, SEK 150.

Lönnqvist, Olov: Sörmlands karta genom fem sekler. Sörmländska handlingar 29. Gust. Österbergs tryckeri AB, Nyköping, 1973. 112s. Häftad. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 107710, SEK 90.

Magnusson, Olle: Gömmarens gåva. Längs rinnande vatten genom Södertörns historia. Hanvedens Förlag, 1994. 247s. Cartonnageband. Rikligt illustrerad. Mycket gott skick.
Södetörnbiblioteket
ID Nr: 107717, SEK 120.

Malmberg, Ernst: Rockelstad. (utan årtal). 32s. Häftad. Gott skick. Fotoillustrerad. Några fläckar på häftesomslaget.
Särtryck ur Svenska hem, i ord och bilder. Stockholm P. Palmquists Aktieboalg 1929. Nytryck av Christer och Helene von Post på Rockelstad 1991.
ID Nr: 101983, SEK 90.

Matz, Edvard: På Gripsholm. Sägner Fakta Historia. Carlsson Bokförlag, 1987. 161s. Dekorerat pappband. Rikligt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 14249, SEK 90.

Munthe, Curt: Erstavik. Nacka stads kulturnämnd, 1962. 59s. Häftad. Gott skick.
Medförfattare: Magnus af Petersens
ID Nr: 201714, SEK 70.

Mörner, Magnus / Aare: Kyrka och krona i Sörmländskt 1600-tal. Organisationskommitén för symposiet "Kyrka och krona i Sörmländskt 1600-tal". Hans Richter Läromedel AB, Mariefred, u.å. 171s. Häftad. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 107884, SEK 160.

Nilsson, Hans: Hälsning från "Världens ände". Södermanlands hembygds-och museiförbund, 1974. 177s. Klotband med skyddsomslag. Gott skick. Fotoillustrerad. Skyddsomslaget något slitet. Skyddsomslaget lagat.
ID Nr: 201828, SEK 150.

Nilsson, Hans: Några historiska märkligheter i Trosatrakten. Axplock, 1989. 126s. Cartonnageband. Rikligt illustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 3609, SEK 130.

Nord, Sten (red): Här, i ett annat hörn av Sörmland.. Vingåkerspoesi från Gyllenborg till Greider. Vingåkers bibliotek, 1995. 424s. Häftad. Mycket gott skick.
Med texter av bland andra Gustaf Fredrik Gyllenborg, Gustaf Philip Creutz, Johan Gabriel Oxenstierna och Göran Greider med flera
ID Nr: 107837, SEK 140.

Nordin - Grip, Imber: MELLÖSA SOCKEN GENOM TIDERNA. Liten historik berättad av Imber Nordin-Grip. Mellösa Hembygdsförening, (utan årtal). 45s. Häftad. Rikligt illustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 216611, SEK 90.

Nordström, Alf: Sorunda - en socken för sig. Liber Förlag, Sorunda Hembygdsförening, 1980. 249s. Cartonnageband. Rikligt illustrerad. Ryggen blekt. Annars ett fint exemplar. Handskriven dedikation från författaren. Innehåller utvikbar karta
ID Nr: 107835, SEK 325.

Nyman, Gunborg: Litteratur om Södermanlands län 1951 - 1980. Sörmländska handlingar 41. Södermanlands Mueum, 1985. 233s. Häftad med pappersomslag. Gott skick.
ID Nr: 107706, SEK 150.

Nyström, Staffan: Flens hembygdsförening 50 år, 1936-1986. Jubileumsskrift. Flens hembygdsförening, 1986. 50s. Häftad. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 107825, SEK 75.

Ottosson, Harald: Vingåkers-Historier, andra delen. Linderoths tryckeri, Vingåker, 1983. 40s. Häftad. Gott skick.
Utgivna av Västra Vingåkers Hembygdsförening.
ID Nr: 100592, SEK 50.

Ottosson, Harald: Vingåkers-Historier, första delen. Linderoths tryckeri, Vingåker, 1982. 44s. Häftad. Gott skick.
Utgivna av Västa Vingåkers Hembygsförening.
ID Nr: 100591, SEK 50.

Petri, Sigurd: Johan Eric och Christin En familjekrönika kring släkten Petri i Södermanland sammanställd ur brev och andra gamla dokument. Sörmländska Handlingar Nr 33, 1974. 168s. Biblioteksband. Något fläckig. Inlagan fin. Fotoillustrerad. Biblioteksstämplar. Lånefickamed kort. Utvikbar släktkarta.
ID Nr: 103351, SEK 95.

Redelius, Gunnar: Äldre bebyggelse i de centrala delarna av Trosa. Almqvist & Wiksell, 1971. 86s. Häftad. Mycket gott skick.
Riksantikvarieämbetets byggnadsminnesavdelning Nr 3.
ID Nr: 201720, SEK 60.

Reuterskiöld, L.: Några Minnesblad Stockholm 1927. Norstedt och söners förlag, 1927. 136s. Halvfranskt band. Mycket gott skick. Ryggen blekt. Marmorerade pärmar. Marmorerade för/eftersättsblad. Övre guldsnitt. Guldornerad rygg.Upphöjda bind.
Omslag och anfanger är tecknade av Akke Kumliensom även övervakat verkets typografiska skick. Planscherna är utförda i djuptryck å Nordisk Rotogravyr. Av denna bok hava tryckts 351 exemplar varav 251 numrerade.Detta exemplar är nr. 249.
ID Nr: 100770, SEK 400.

Rundström / Rundström / Johansson, Allan / Ivan / Ellert: ETT GODS - EN SOCKEN. Tystberga Hembygdsförening, 1984. 111s. Klotband med skyddsomslag. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 216349, SEK 90.

Rundström / Rundström / Johansson, Allan / Ivan / Ellert: Från spadbruk till maskinjordbruk. En studie över Grändbo Frälseby i Tystberga socken, från medeltid till nutid. Södermanlands museum, 1987. 91s. Klotband med skyddsomslag. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 107822, SEK 160.

Rydberg, Lennart: Ångbåt till Mariefred. Förlag allt om Hobby, 1971. 48s. Häftad. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 106474, SEK 90.

Rydeman, Stig: Från vallgosse till prost. Om Johan Rydeman (1796-1869). Vadstena affärstryck, 1987. 55s. Häftad. Mycket gott skick.
ID Nr: 201713, SEK 50.

Rådström, Pär: Mordet - en sörmländsk herrgårdsroman. Norstedt och söners förlag, 1962. 209s. Häftad. Något gulnad.
ID Nr: 9722, SEK 90.

Samuelsson, Wilhelmina: Strängnäs med omgifningar. Westerlundska Boktryckeriet, 1914. 27s. Häftad. Häftesomslaget trasigt. Inlagan fin. Fotoillustrerad. Namnteckning på häftesomslag.
ID Nr: 104815, SEK 130.

Sandgren, Gustav: Trosa. Bonniers, 1948. 82s. Häftad med kassett. Mycket gott skick.
Illustrerad m målningar av Reinold Ljunggren
ID Nr: 201696, SEK 130.

Schnell, Ivar: Björkviks socken. Södermanlands hembygdsförbunds sockenbeskrivningar för hembygdsundervisning nr 18. Södermanlands hembygds- och museiförbund, Nyköpng, 1963. 64s. Klammerhäftad. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 300527, SEK 90.

Schnell, Ivar: Björnlunda socken. Björnlunda hembygdsförening, 1982. 52s. Klammerhäftad. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 107702, SEK 60.

Schnell, Ivar: De dödas vilorum. Särtryck ur Sörmlandsbygden 1974. Inget förlag angivet, 1974. sidorna 90-104. Häftad. Illustrerad. Handskriven dedikation av författaren på främre pärmen.
ID Nr: 216396, SEK 60.

Schnell, Ivar: Kyrkorna i Södermanland. Södermanlands hembygds- och Museiförbund, 1965. 232s. Pappband med skyddsomslag. Gott skick. Illustrerad. Bandet inplastat. Biblioteksstämpel på titelbladet ( Husby-Rekarne Folkbibliotek ). Trasig biblioteksficka på bakre pärmen.
ID Nr: 101329, SEK 110.

Schnell, Ivar: Nyköpings historia. Sörmlands hembygds- och museiförbund, 1963. 189s. Klotband. Mycket gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 100015, SEK 140.

Schnell, Ivar: Nyköpings historia. Södermanlands Hembygds- och Museiförbund, 1963. 189s. Dekorerat halvfranskt band. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 101534, SEK 180.

Schnell, Ivar: Södermanland ett bildverk. Allhems Förlag, 1965. 180s. Klotband. Gott skick. Rikligt illustrerad. 180 sidor text. Sista delen av boken är En resa i bilder med foto av Erik Liljeroth.Blå gulddekorerad pärm.
ID Nr: 100771, SEK 300.

Schnell, Ivar: Södermanland ett bildverk. Allhems Förlag, 1965. 180s. Halvfranskt band. Gott skick. Övre guldsnitt. Guldornerad rygg. Anteckningar på titelbladet. 180 sidor text. Sista delen av boken är En resa i bilder med foto av Erik Liljeroth.Blå gulddekorerad pärm. Rött halvfranskt band.
ID Nr: 104097, SEK 300.

Schnell, Ivar: Sommaräventyr i Sörmland. Södermanlands Hembygdsförbunds förlag, 1947. 129s. Klotryggsband. Något fläckig. Inlagan fin. Illustrerad.
Teckningar av Gösta Geerd.
ID Nr: 101368, SEK 90.

Schnell, Ivar: Sörmländska kyrkor Häften. Södermanlands Hembygdsförbund, (utan årtal). Häftad. Gott skick. Illustrerad. 10 kr / häfte eller 100 kr /alla.
Kyrkor: Vagnhärad, Trosa landsförsamling, Björnlunda, Alla Helgona Kyrka, Spelvik. Ludgo, Frustuna,Brännkyrka, Julita, Husby Oppunda, Toresund, Strängnäs, Vadsbro och S:T Botvid.
ID Nr: 101186, SEK 100.

Schnell, Ivar: Sörmländska Kyrkor band ll, IV-V och Vll. Södermanlands hembygdsförbund, 1943-1948. 6 vol. Halvklotband. Gott skick. Färgat övre snitt. Illustrerad. 90 kr per bok.
ID Nr: 101152, SEK 90.

Schnell, Ivar: Torshälla 650 år. Gust.Österbergs Tryckeri AB, Nyköping, 1967. 142s. Klotryggsband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något trasigt. Annars ett fint exemplar. Fotoillustrerad.
ID Nr: 104537, SEK 110.

Schnell, Ivar: Turingeboken. En sockenbeskrivning utgiven med anledning av Nykvarns bruks 350-års-jubileum år 1940. Del 1. Turingebokens Förlag, 1940. 310s. 1 vol. Halvklotband. Främre häftesomslag medbundet. Illustrerad. Gott skick. Endast del 1 av 2
Medförfattare Jakob Lybeck, Olof Holm och Ivar Humble
ID Nr: 107714, SEK 200.

Schnell, Ivar: Vägvisare genom Södermanland En studiehandledning i hembygdskunskap. Södermanlands Hembygds-och Museiförbund, 1971. 128s. Häftad. Mycket gott skick. Illustrerad. 4:e till 7:e tusendet
ID Nr: 103404, SEK 60.

Silfverstolpe, Göran M.: Eskilstuna - Den månghamrande staden. Eskiltuna stad, 1963. 100s. Häftad. Ryggen något sliten.
Fotoillustrerad
ID Nr: 201701, SEK 120.

Skyllberg, Eva: Södermanlands medeltida bergsbruk - en feodal angelägenhet. Sörmlands museums, 2001. 286s. Häftad. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Illustrerad. Understrykningar i texten. Blyertsanteckningar på sista sidan.
Sörmländska handlingar nr 50
ID Nr: 103352, SEK 200.

Skyllberg, Eva: Tuna bergslag. En sammanställning över de bergshistoriska lämningarna i Bergshammars, Tuna och Tunabergs socknar samt Nyköpings stad. Riksantikvarieämbetet, 1995. 126s. Häftad. Gott skick. Innehåller utvikbara kartor
ID Nr: 107871, SEK 200.

Spong, Berit: Strängnäs. Wahlström & Widstrand, 1953. Illustrerad av Gunnar Brusewitz. 123s. Häftad. Häftesomslaget något gulnat. Ryggen något trasig i övre kanten. Inlagan fin.
ID Nr: 101509, SEK 90.

Stensland, Per G.: Julita klosters godspolitik. Nordiska Museets Handlingar : 22. Nordisk Rotogravyr, 1945. 52s. Häftad. Ouppsprättad. Gott skick. Innehåller utvikbar karta
ID Nr: 107869, SEK 120.

Strandberg, Svante: Studier över sörmländska sjönamn. Etymologi, namnbildning och formutveckling. Ortnamnsarkivet i Uppsala, 1991. 300s. Häftad. Mycket gott skick. Med dedikation från författaren
Skrifter utgivna genom Ortnamnsarkivet i Uppsala. Serie B. Meddelanden 8
ID Nr: 107860, SEK 250.

Ståhle, Carl Ivar: Ortsnamn och bebyggelse i västra Vingåker. Sörmlänska Handlingar N:r 18. Bidrag till Södermanlands äldre kulturhistoria. Länstryckeriet i Södermanland AB, Nyköping, 1954. 153s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 106738, SEK 90.

Sundler, Johannes: Nyköping 1735-1739. Södermanlands hembygds- och museiförbund, 1967. 238s. Häftad. Gott skick.
Sörmländska handlingar N:r 23
ID Nr: 100009, SEK 120.

Svedelius, Julia: Södermanland. Hembygdsböckerna, Läseböcker för skola och hem. J.A. Lindblads förlag, Uppsala, 1918. 239s. Halvklotband. Illustrerad. Enstaka fläckar inuti boken.
ID Nr: 107885, SEK 80.

Svärdström, Elisabeth: Nyköpingsstaven och de medeltida kalenderrunorna. Antikvariskt Arkiv 29. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, 1966. 41s. Häftad. Illustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 106735, SEK 90.

Söderberg, Brita: Grödinge. En sockens historia från medeltid till nutid. Bokförlaget Trevi, 1975. 254s. Cartonnageband. Gott skick. Fotoillustrerad.
ID Nr: 201827, SEK 120.

Söderholm, Britt (red): Kvinnoliv i Sörmland. En antologi. Länsbildningsförbundet Länsbibliotek Sörmland, 2008. 91s. Häftad. Mycket gott skick.
ID Nr: 216610, SEK 90.

Sörmark, Sven: Sörmlandshistorier samlade av Sven Sörmark. Wahlström & Widstrand, 1948. 156s. Häftad. Gott skick.
Förord av Ivar Lo-Johansson teckningar av Uno Stallarholm
ID Nr: 107724, SEK 150.

Tham, Wilhelm: Beskrifning öfver Nyköpings län. Maj Eriksson Flenmo, Mellösa, 1976. 359+ namnförteckning. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något fläckat. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
Originalupplagan av denna bok utkom 1852. Exakt facsimileupplaga utgiven 1976.
ID Nr: 103357, SEK 190.

Tigerstedt, Örnulf: Det ekar under valven. Bilder och gestalter ur Hässelbyholms historia. Fahlcrantz & Gumaelius Bokförlag, Stockholm, 1949. 495s. Häftad. Ouppsprättad. Illustrerad.
ID Nr: 215388, SEK 240.

Trenter/Karlsson, Ulla/Harry: Mariefred, staden, slottet omgivningarna. Trevi, 1979. 143s. Cartonnageband. Illustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 107698, SEK 130.

Tuulse, Armin: Der Kernbau des Doms zu Strängnäs und sein Umkreis. Almqvist & Wiksell, saknas. 63p. Wrappered with dustwrapper. Good condition. Illustrated. Unopened.
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien. Antikvariskt arkiv 25.
ID Nr: 101326, SEK 70.

Wachtmeister, Ingegerd: Nynäs - godset. Sörmlands museum/Landstinget Sörmland, 2003. 61s. Häftad. Rikligt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 107847, SEK 90.

Wahlberg, Evert: Nya indelningsverket Soldater och soldattorp Lilla Malma socken. Malmköpingsortens Hembygdsförening, (utan årtal). 135s. Häftad. En fläck på häftesomslaget. Inlagan fin. Fotoillustrerad.
ID Nr: 217454, SEK 190.

Wallander, J.W.: Ett Bondbröllop uti Finnstorp 1851. Katrineholmsortens Hembygdsförenings Årskrift 1953. Katrineholms-Kurirens Tryckeriaktiebolag, 1953. 16s. Häftad. Rikligt illustrerad. Pärmarna lätt fläckade annars i gott skick
ID Nr: 217397, SEK 200.

Widegren, Erik: Minnen från Gnesta under 1870-90-talen. Frustuna hembygdsförening, 1953. 25s. Klammerhäftad. Gott skick.
ID Nr: 107797, SEK 175.

Wijkander, Keith: Kungshögar och sockenbildning. Studier i Södermanlands administrativa indelning under vikingatid och tidig medeltid. Södermanlands Museum, Nyköping, 1983. 164s. Häftad. Illustrerad. Gott skick.
Sörmländska handlingar 39
ID Nr: 107872, SEK 150.

Åkerlund, Agneta: Kulturell mångfald i Södermanland. Länsstyrelsen i Södermanland, Rapport Del 1. Länsstyrelsen i Södermanland, 2002. 83s. Häftad. Rikligt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 107880, SEK 180.