Se alla Rubriker

Att stimulera intresset för naturvetenskap och teknik. Dokumentation av konferens 23-24 mars 1993. Utbildningsdepartementet, Verket för högskoleservice, 1993. 31s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 206522, SEK 30.

Focus Tekniken. Almqvist & Wiksell, 1964. 699s. Klotband. Gott skick. Färgat övre snitt.
Från hävstång till månlandning - teknikens historia. Den moderna tekniken A-Ö. Register och tabeller.
ID Nr: 206468, SEK 400.

Johan Ohlsson 1833-1910 Tekniker och medborgare. Svea, 1959. 257s. Inbunden. Bandet något slitet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 206459, SEK 110.

Nära. En inspirationsbok om det nya informationssamhället. Telia Nära AB och Page One Publishing AB, 1998. 117s. Cartonnageband. Mycket gott skick. Rikligt illustrerad.
Bland författarna finns Karl Beijbom, Oscar Hedlund, Ulf Wickbom och Bo E. Åkermark.
ID Nr: 11911, SEK 140.

Teknik och natur Studier tillägnade Gunnar Beskow. Göteborg, 1967. 457s. Häftad. Häftesomslaget slitet. Annars ett fint exemplar.
Innehåller bl.a. Albert Viksten "Det finns någonting", Lennart Arnborg "Indalsälvens delta. Fluvial-morfologisk utveckling med särskild hänsyn till 1900-talets vattenkraftsutbyggnad", Hjalmar Granholm "Inverkan av stötkraft på en bropelare", Arvid J Hedvall "Royal Institution, ett unikt centrum för forskning och samarbete", Mats Nord, Leif Carlsson och Gert Knutsson "Hydrogeological investigation of a karst area at Björkliden, Lappland, Sweden", Gustaf Lind "Gravity of the Lake Vättern graben in southern Sweden", Per H Lundegårdh "Tvärforstunneln i norra Hälsingland", G Lundqvist "Om konsten att vara pensionär", Sten Rudberg "Det kala bergets utbredning i Fennoskandia - en problemdiskussion", Lennart Samuelsson "Multiple intrusion in some rhomb porphyry dikes of the Swedish Skagerak-coast", Ingrid Segerstedt Wiberg "Presidentens ansvar och vårt", Per O Wedel "Några MG-bestämningar i norra Halland", Helge Zimdal "Naturen och Vi".
ID Nr: 206422, SEK 110.

Teknik och samhälle Sverige i tiden 1900-1920. Kulturhuset, 1977. 61s. Häftad. Namnteckning på häftesomslag. Ryggen något blekt. Annars ett fint exemplar. Rikligt illustrerad.
En utställning i samarbete med Tekniska Museet.
ID Nr: 206428, SEK 90.

Vad våra händer skapat En bildhistoria om mänsklighetens storverk. Bra Böcker, 1966. 294s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något trasigt. Annars ett fint exemplar. Rikligt illustrerad. Mönstrade för/eftersättsblad.
Svensk bearbetning Lars Orup. "En bok om bragder inom teknik och byggnadskonst."
ID Nr: 206476, SEK 150.

Vilja och kunnande Teknikhistoriska uppsatser tillägnade Torsten Althin på hans åttioårsdag den 11 juli 1977 av vänner. Almqvist & Wiksell, 1977. 261s. Dekorerat klotband. Gott skick. Namnteckning på försättsbladet.
1341/1800. Innehåller bl.a. Marie Nisser "Industrins miljöer. En vård och dokumentationsuppgift", Elias Hermelin "Bergshanteringen i Nordamerikas Förenta Stater för 200 år sedan", Sten G Lindberg "Boktryckarkonstens utveckling i ny forskning och svenskt ljus", Erik Tholander "Styckeugnen och vad som talar för att den använts i svensk järnhantering", Inga-Britta Sandqvist "Tekniska tidskrifter före Teknisk Tidskrift", Tore Hedman "Två sällsynta böcker i Benedickska biblioteket på Institutet för metallforskning", Torsten Wilner "Givande arbetsår hos Torsten Althin".
ID Nr: 206426, SEK 200.

Althin, Torsten: 1861 Teknikhistorisk rapsodi till Svenska Teknologföreningens hundraårsjubileum 1961. Norstedt och söners förlag, 1961. 39s. Häftad. Ryggen delvis sprucken i fogarna. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 206446, SEK 90.

Althin, Torsten: 1861 Teknikhistorisk rapsodi till Svenska Teknologföreningens hundraårsjubileum 1961. Norstedt och söners förlag, 1961. 39s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 206424, SEK 90.

Althin, Torsten: C.E. Johansson 1864-1943 Måttens mästare. Nordisk Rotogravyr, Stockholm, 1947. 165s. Inbunden. Delvis något fuktskadad. Något nött i kanterna. Anteckningar på försättsbladet. Annars ett fint exemplar. Fotoillustrerad.
På uppdrag av AB C.E. Johansson utarbetad av Torsten Althin.
ID Nr: 206423, SEK 150.

Beck, Wilhelm: Naturkrafterna och deras användning Elektriciteten och dess tekniska tillämpningar. Nordiska bokförlaget, Erdheim & co, 1920. 1216+26. Dekorerat klotband. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Illustrerad. Utvikbara kartor/planscher. Mönstrade för/eftersättsblad.
Auktoriserad översättning och bearbetning efter originalets sjunde upplaga av O.H. Dumrath.
ID Nr: 206458, SEK 300.

Bolin, Iwan: Uppfinningar och upptäckter Teknikens framsteg under tjugonde århundradet. Natur och kultur, 1925. 329s. Klotband. Bandet något slitet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
Medförfattare: Edward Cressy, Gösta Hartzell, Gunnar Törnstrand.
ID Nr: 206463, SEK 120.

Coppersmith, Fred: Patent sökt Ett århundrades fantastiska uppfinningar. Press & Publicity, 1950. 100s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något trasigt. Illustrerad.
Medförfattare: J.J. Lynx.
ID Nr: 206415, SEK 200.

Curman, Johan: En tidig europé Entreprenören C.F. Lundström 1823-1917. Carlsson Bokförlag, 1996. 318s. Cartonnageband. Bandet något slitet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
Med inledning av Janken Myrdal.
ID Nr: 206454, SEK 240.

Dahl, Kristian: Edison hans liv og hans opfindelser Frit bearbejdet efter amerikanske og engelske vaerker. Gyldendalske Boghandels Forlag, 1897. 504s. Guldornamenterat klotband. Gott skick. Guldornerad. Marmorerat snitt. Illustrerad.
ID Nr: 105335, SEK 290.

Drakos, Georg: När elektriciteten kom Om landsbygdens elektrifiering med exempel från Edsbyn i Hälsingland. Med inledning av Anders Björklund. Carlsson Bokförlag, 1985. 156s. Cartonnageband. Gott skick.
Medförfattare: Gilda Stiby. Utgiven i samarbete med Sveriges Tekniska Museum.
ID Nr: 206434, SEK 110.

Giertz, Eric: Teknikdriven affärsutveckling Nya affärsidéer och branscher i desktopteknikens förlängning. Tryckeriförlaget, 1987. 180s. Cartonnageband. Gott skick.
Medförfattare Göran Reitberger.
ID Nr: 206451, SEK 150.

Gössler, Fritz: Bogen- und Funkenspektrum des Eisens von 4555 Å bis 2227 Å Mit gleichzeitiger Angabe der Analysenlinien der wichtigsten Elemente. Jena. Verlag von Gustav Fischer, 1942. 3 vol. Spine/backstrip slightly torn at the bottom. Slightly rubbed on the edges. Slip-case rubbed. Else fine. Wrappered and loose leaves in slip-case.
Mit 14 tafeln.
ID Nr: 206425, SEK 400.

Hadekel, R: Displacement Pumps and Motors. Sir Isaac Pitman & Sons, 1951. 172p. Clothbinding. Good condition.
ID Nr: 206449, SEK 90.

Hedin / Larsson, Marika / Ulf (red.): Teknikens landskap En teknikhistorisk antologi tillägnad Svante Lindqvist. Atlantis Förlag, 1998. 395s. Cartonnageband. Bandet något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Mönstrade för/eftersättsblad.
Innehåller bl.a. Mats Fridlund "Är det här också teknik? Några bidrag till teknikens mentalitetshistoria", Staffan Hansson "I have no use for your country´s manufactures - kinesiskt budskap till 1790-talets England", Ulf Andréasson "Så att det synts som han tagit hela lifvet såsom en lek: Industrialisering och arbetsdisciplin bland vansinniga män i Göteborgs och Bohus län 1872-1882", Karl Grandin "Daedalus och Icarus: Om vetenskapen och framtiden", Dag Celsing "Bron över Bodsjösundet - ett jämtländskt 1800-talsdebacle", Eva Dahlström "Industriminnen i bruksort: Industrihistoriska miljöer i Åtvidaberg", Ulf Larsson "Skapandets självbesinning: Hans O Elliot och standardiseringensarbetet i det tidiga 1900-talets trähusbyggande", Anders Houltz "Blå Blom: En biografi", Olov Amelin och Johan Celsing "Museum Gustavianum, ett museum för vetenskapshistoria", Jenny Beckman "Vetenskap och konst: Illustratörsfamiljen Ekblom vid Naturhistoriska riksmuseet", Anders Carlsson "Ingenjörsvetenskapens skugga: Vilhelm Carlheim-Gyllensköld och vetenskapshistorien".
ID Nr: 206441, SEK 230.

Hubendick, E: SVENSK TEKNISK UPPSLAGSBOK. För teknisk orientering och tekniskt-ekonomiska beräkningar. Nordisk Rotogravyr, 1943. 767+119+976+78+700+53 sidor + register. Linneband. Rikligt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 103470, SEK 750.

Isakson, Börje: Världens snilleblixtar 1. Natur och kultur, 1995. 96s. Cartonnageband. Gott skick. Illustrerad.
Medförfattare: George Johansson. Om bl a Archimedes, Galilei, Curie, Edison, Ford och Baird
ID Nr: 13253, SEK 140.

Johnson, William A: Christopher Polhem The Father of Swedish Technology. Trinity College, 1963. 259p. Bound. Good condition. Illustrated.
ID Nr: 206414, SEK 260.

Köhler, Heinrich Gottlieb: LOGARITHMISCH-TRIGONOMETRISCHES HANDBUCH. Welches die gemeinen oder briggischen logarithmen für alle zahlen bis 108000 auf sieben decimalstellen, die gaussischen logarithmen, die logarithmen der trigonometrischen functionen von zehn zu zehn secunden für die neun ersten und neun letzten grade des quadranten und von minute zu minute für die übringen grade desseleben, goniometrische formrln und einige andere mathematische tafeln, die oft gebraucht werden, enthält. Bernhard Tauchnitz, Leipzig, 1864. 36+388 sidor. Later half-leather binding.
ID Nr: 104318, SEK 400.

Lenk, Torsten: FLINTLÅSET dess uppkomst och utveckling. Nordisk Rotogravyr, 1939. 189s. Häftad. Rikligt illustrerad.
Kungliga Livrustkammaren. Résumé traduit en francais par Harald Bohrn / Traduction revue par O. De Prat.
ID Nr: 211694, SEK 1400.

Lindqvist, G: LÄROBOK I MASKINRITNING. För självstudium. Sörmlandspostens Tryckeri AB, Eskilstuna, 1919. 51s. Häftad. Gott skick. Handskriven dedikation från författaren. Rikligt illustrerad med maskinritningar.
ID Nr: 103030, SEK 160.

Malmborg, G: Svetsning och skärning etc. med acetylen-syrgas. Åhlén & söners förlag, 1937. 461s. Inbunden. Namnteckning på försättsbladet. Bandet något fläckigt. Illustrerad.
Medförfattare Carl Alfredson.
ID Nr: 206447, SEK 110.

Nikolayev, B. A.: Thermodynamic Assessment of Rocket Engines. The Macmillan Company, 1963. 150p. Bound. Good condition.
ID Nr: 14082, SEK 140.

Pannell, JPM: Man the Builder An Illustrated History of Engineering. Thames and Hudson, 1977. 252p. Bound with dust-wrapper. Good condition. 165 illustrations.
ID Nr: 206432, SEK 110.

Persson, Karl J: Med kraft och ljus Minnesskrift Svenska Elektriska Arbetareförbundets 25-årsjubileum 1931. Bröderna Lagerström, Boktryckare, Sthlm, 1931. 240s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 206462, SEK 120.

Reuter, Jonatan: ELEMENTÄR HÅLLFASTHETSLÄRA. Kommanditbolaget Chelius & Co, Stockholm, 1908. 145s. Klotband. Illustrerad. Mycket gott skick.
Inbunden hos Hjalmar Petterssons Bokhandel & Tryckeri, Katrineholm.
ID Nr: 103121, SEK 130.

Schieldrop, Edgar B: Teknikens underverk i fartens tidsålder I-II. Albert Bonniers förlag, 1953. 617+629. 2 vol. Halvfranskt band. Något fläckig. Ryggen något blekt. Annars ett fint exemplar. Mönstrade för/eftersättsblad. Övre guldsnitt. Illustrerad.
ID Nr: 206469, SEK 250.

Seth, Ronald: Första gången det hände Höjdpunkter i människans historia. Bra Böcker, 1969. 223s. Inbunden. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Färgat övre snitt. Mönstrade för/eftersättsblad. Illustrerad.
ID Nr: 206472, SEK 150.

Smith, Nils: Regler och råd rörande maskinritningars utförande. Norstedt och söners förlag, 1937. Inbunden. Smärre anteckningar. Annars ett fint exemplar. Mönstrat snitt. Illustrerad.
På uppdrag av Skolöverstyrelsen.
ID Nr: 206481, SEK 200.

Starck, Manfred: ELEMENTÄR HÅLLFASTHETSLÄRA. Med 350 övningsuppgifter och tillämpningar på beräkning av enkla maskindelar, transmissioner och rotationsspänningar i svänghjul. C.E. Fritzes Bokförlag, 1918. 148s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 103219, SEK 90.

Stift, Anton: Der zuckerrübenbau und die fabrikation des rübenzuckers Nach den neuesten erfahrungen der wissenschaft und der praxis. A. HartlebensVerlag, Wien und Leipzig, 1910. 688p. Half -leather binding. Inscription on endpaper. Slightly rubbed on the edges. Else fine. Patterned endpaper. Mit 273 abbildungen. Marbeled edges.
Und Wilhelm Gredinger.
ID Nr: 206436, SEK 300.

Strömberg, C.A.: Första ingenjörsboken 3. Uppfinningar och uppfinnare. Kemi och kemisk teknologi. Textilteknologi. Strömbergs, 1951. 158s. Pappband. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 206471, SEK 110.

Strömberg, C.A.: Teknis i bild Research and Technical Education in Sweden. Strömbergs, 1952. 94s. Inbunden. Stämpel på försättsbladet. Bandet något fläckigt. Annars ett fint exemplar. Rikligt illustrerad.
Fotograf: K.W. Gullers.
ID Nr: 206482, SEK 110.

Ålund (red), O. W: Uppfinningarnas bok. Öfversigt af det industriela arbetets utveckling på alla områden Sjette bandet. Råämnenas mekaniska bearbetning. Hjalmar Lindströms förlag,Stockholm, 1875. 175s. Dekorerat klotband. Något nött i kanterna. Ryggen något blekt. Annars ett fint exemplar. Med 585 i texten intryckta illustrationer.
ID Nr: 206437, SEK 275.