Se alla Rubriker

2 juni 1991 En vänbok till Anders Ehnmark. Expressen Norstedts, 1991. 275s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 217288, SEK 90.

Albert Bonniers Stipendiefond för svenska författare 1901-1976. Albert Bonniers förlag, 1976. 44s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 200872, SEK 70.

Allt det spännande finns hos arbetarklassen. Oktoberförlaget, 1976. 94s. Häftad.
En diskussion om den svenska arbetarlitteraturen samlad och utgiven till Ivar Lo-Johanssons 75-årsdag den 23 februari 1976.
ID Nr: 3749, SEK 75.

Året i Norden. Albert Bonniers förlag, 1962. Illustrerad av Ernst Clausen. 94s. Häftad. Häftesomslaget något trasigt. Inlagan fin. Illustrerad.
Bo Carpelan: Höst, Finland Frank Jaeger: Dansk Foraar. Vilhelm Moberg: Svensk sommar. Tarjei Vesaas: Norsk vinter.( på norska )
ID Nr: 216967, SEK 140.

Avsikter. Arton författare om sina verk. Albert Bonniers förlag, 1945. 217s. Häftad. Häftesomslaget slitet. Annars ett fint exemplar.
Bl a Erik Asklund, Eyvind Johnson, Ivar Lo-Johansson, Artur Lundkvist, Harry Martinson, Moa Martinson, Vilhelm Moberg, Rudolf Värnlund
ID Nr: 202212, SEK 110.

Berättelser ur båda fickorna Tjeckisk humor, satir och berättarglädje i urval av Nils Åke Nilsson och Göran Lundström. Tidens förlag, 1954. Illustrerad av Engström Per. 354s. Pappband. Gott skick. Illustrerad.
Tidens bokklubb.
ID Nr: 105080, SEK 70.

Besök i barndomen. FIB:s Lyrikklubb, 1956. 82s. Häftad. Ryggen något trasig. Annars ett fint exemplar.
Med bl a W. Aspenström, E. Grave, F. Isaksson, A. Lundkvist, B. Norman, B. Setterlind, K. Vennberg.
ID Nr: 200820, SEK 75.

Beyond the Publishing Crisis. 1981. 295p. Wrappered. Wrapper slightly rubbed. Else fine. Granta 4.
With, amongst others, Martin Amis and Mario Vargas Llosa.
ID Nr: 201150, SEK 90.

Biblioteksaktionen. Rabén & Sjögren, tema, 1969. 113s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
En bok om Sveriges författares aktion våren 1969. Med bl a Vilhelm Moberg.
ID Nr: 200821, SEK 75.

Boundary 2. A journal of postmodern literature. 1981. 311p. Wrappered. Wrapper slightly rubbed. Else fine.
ID Nr: 200875, SEK 100.

Dante i Sverige. Jubileumsskrift till 700-årsminnet av Dante Alighieris födelse. Svenska bokförlaget/Bonniers, 1965. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 2104, SEK 75.

De lärdas bibliotek. Trettio Uppsalaprofessorer om betydelsefulla böcker. Atlantis Förlag, 1993. 351s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 202210, SEK 90.

Det europeiska huset. Timbro, 1991. 169s. Häftad.
Med bl a Kristian Gerner, Göran Hägg.
ID Nr: 200814, SEK 100.

Dikt och Studie. Minnesskrift utgifven af Ästetiska Föreningen i Uppsala med anledning af dess 40-åriga tillvaro. K.W. Appelbergs Boktryckeri, Uppsala, 1912. 115s. Halvfranskt band. Upphöjda bind. Marmorerade pärmar. Främre och bakre häftesomslag medbundna. Något nött i kanterna. Numrerad 220/350
ID Nr: 106444, SEK 150.

Dikt och Studie. Minnesskrift utgiven av Estetiska Föreningen i Uppsala 1872-1922. Appelbergs Boktryckeri, Uppsala, 1922. 159s. Halvfranskt band. Upphöjda bind. Marmorerade pärmar. Främre och bakre häftesomslag medbundna. Illustrerad. Något nötta hörn
ID Nr: 106445, SEK 150.

Dikt och studie. Minnesskrift utgifven af Ästetiska föreningen i Uppsala med anledning af dess 40- resp 50-åriga tillvaro. Uppsala, K.W. Appelbergs boktryckeri, 1912, 1922. Halvfranskt band. Något nött i kanterna. Främre och bakre häftesomslag medbundna. Enstaka fläckar inuti boken.
Innehåller två årgångar. Första årg: nr 101/350. Andra årg: 21/600. Innehåller bl a Gunnar Mascoll Silfverstolpe "Resor", Henry Olsson "Verklighetsproblemet i Almquists romantiska diktning", Ragnar Josephson "Näcken och älvorna", Erik Blomberg "Tre dikter
ID Nr: 202190, SEK 250.

Diktaren och hans formvärld. Allhems Förlag, 1975. 393s. Klotband med skyddsomslag. Gott skick.
Lundastudier I litteraturvetenskap tillägnade Staffan Björck och Carl Fehrman under redaktion av Rolf Arvidsson, Bernt Olsson och Louise Vinge.
ID Nr: 201024, SEK 120.

Diktaren och havet. Drift- och drömsymbolik I svenskspråkig lyrik 1880-1940. Almqvist & Wiksell, 1957. 258s. Häftad. Ouppsprättad. Något nött i kanterna.
Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademiens handlingar, filologisk - filosofiska serien, tredje delen
ID Nr: 3688, SEK 120.

Diktaren om sin dikt (Del 2). FIB:s lyrikklubb, 1982. 126s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
15 svenska poeter skildrar sitt liv och sin diktning, bl aJohannes Edfelt, Sandro Key-Åberg, Artur Lundkvist, Eva Runefelt, Niklas Rådström.
ID Nr: 201028, SEK 90.

Diktarna skriver. Trevi, 1076. 106s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget trasigt. Annars ett fint exemplar.
Från Bo Bergman till Tomas Tranströmer. Fyrtiotre svenska dikter som författarna själva har skrivit dem i Calman de Pándys lyriska gästbok, bl a Bo Bergman, Maria Wine, Tomas Tranströmer, Evert Taube, Bo Setterlind, Ture Nerman, Harry Martinson
ID Nr: 202233, SEK 100.

Diktarna skriver. Från Bo Bergman till Tomas Tranströmer. Fyrtiotre svenska dikter som författarna själva har skrivit dem i Calman de Pándys lyriska gästbok. Trevi, 1076. 105s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något trasigt. Annars ett fint exemplar.
Bl a Wine, Vennberg, Tranströmer, Taube, Setterlind, Martinson, Malmberg, Nerman, Lagerkvist, Lagercrantz, Key-Åberg, Hallström, Ferlin, Ekelöf, Edfelt, von Born, Björling
ID Nr: 202234, SEK 100.

Diktarröster. FIB:s lyrikklubb, 1953. 79s. Häftad. Gott skick.
Nio kritiker om fjorton svenska lyriker. Om bl a Gunnar Björling, Pär Lagerkvist, Hjalmar Gullberg, Harry Martinson och Gunnar Ekelöf.
ID Nr: 201025, SEK 80.

Dikten, diktaren och samhället. Albert Bonniers förlag, 1935. 181s. Häftad. Häftesomslaget något trasigt. Annars ett fint exemplar.
Aktuella debattinlägg av Ahlberg, Boye, Fogelklou, Landquist, Lundkvist, Selander och Svanberg.
ID Nr: 201026, SEK 120.

Festskrift tillägnad Yrjö Hirn den 7 december 1930. Holger Schildts förlag, 1930. 467s. Häftad. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
Nr 281 av 300 numrerade ex. Om bl a Descartes, Rydberg, Björnson, Ibsen
ID Nr: 202187, SEK 180.

Författare och översättare i södra Sverige. Kulturarbetsförmedlingen, 1991. 376s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 204611, SEK 175.

Från kulturväktare till nightdrivers. 1996. 203s. Inbunden med skyddsomslag. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
Studier i finlandssvensk 1900-talslitteratur 2, red. Roger Holmström. Skrifter utgivna Svenska Litteratursällskapet i Finland, nr 599.
ID Nr: 201425, SEK 130.

Göteborgsstudier i litteraturhistoria tillägnade Sverker Ek. Wettergren & Kerbers förlag, 1954. 414s. Häftad. Gott skick.
Innehåller bl a uppsatser om Goethe, Shakespeare, Baudelaire, Ibsen, Virginia Woolf, Stagnelius, Rydberg, Lagerlöf, Strindberg, Dan Andersson, Pär Lagerkvist, Harry Martinson
ID Nr: 202183, SEK 150.

Hand & Penna. Sju essäer om yrken på 1700-talet. Atlantis Förlag, 1996. 284s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick.
Om ett antal yrken på frammarsch: bönder, lantpräster, fogdar, skollärare, ämbetsmålare, lånbibliotekarier och stadsmusikanter
ID Nr: 203395, SEK 160.

Hans Ruin 18 juni 1956. Malmö nation, Lund, 1956. 100s. Häftad. Gott skick.
Malmö nations skriftserie X. Medverkande bl a Bo Strömstedt, Eyvind Johnson, Bertil Malmberg, Harry Martinson
ID Nr: 201864, SEK 90.

Historiska och litteraturhistoriska studier. Svenska Litteratursällskapet i Finland/Ejnar Munksgaard, 1958. 229s. Häftad. Något nött i kanterna. Delvis ouppsprättad.
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland, nr 365. Bl a om Södergran.
ID Nr: 201405, SEK 90.

Innanför och utanför Modernismen. Gidlunds, 1979. 263s. Häftad. Illustrerad. Gott skick. Häftesomslaget något slitet.
Texter av Peter Cornell, Sten Dunér, Kenneth Hermele, Thomas Millroth, Gert Z Nordström
ID Nr: 16800, SEK 130.

Läslustan TV:s bokällskare väljer sina favoritböcker. Sveriges Radio, 1993. 148s. Pappband med skyddsomslag. Nyskick. Illustrerad.
ID Nr: 105932, SEK 120.

Literary Criticism and Psychology. The Pennsylvania State University Press, 1976. 306p. Bound with dust-wrapper. Good condition.
Yearbook of Comparative Criticism. Edited by Joseph P. Strelka. About, amongst others, Jung, Rousseau, Madame de Stael, Brecht, Shakespeare, Twain
ID Nr: 201988, SEK 140.

Literary Prizes and Their Winners. Bowker, 1946. 119p. Clothbinding. Good condition.
ID Nr: 201572, SEK 110.

Literature in the Modern World. George Peabody College for Teachers, 1954. 144p. Bound. Good condition.
Lectures delivered at George Peabody College for Teachers 1951-1954. Bla John Mason Brown, H.J. Sachs, Peter Viereck, Edward Weeks, Alfred Leland Crabb, Hodding Carter
ID Nr: 201573, SEK 90.

Litteraturens ställning. Carlsson Bokförlag, 1997. 160s. Häftad. Gott skick.
Av Lundaforskare. Rec.ex.
ID Nr: 201569, SEK 90.

Litteraturens vägar. Gidlunds, 1988. 357s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
Litteratursociologiska studier tillägnade Lars Furuland.
ID Nr: 201076, SEK 125.

Litteraturens vägar. Litteratursociologiska studier tillägnade Lars Furuland. Gidlunds, 1988. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 1615, SEK 130.

Lyrisk tidsspegel Diktanalyser av Carl Erik af Geijerstam, Erik Hörnström, Gunnar Svanfeldt, Gunnar Tideström. Gleerups, 1948. 250s. Häftad. Namnteckning på försättsbladet. Understrykningar i texten med blyerts. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
Analyser kring bl.a. Gunnar Ekelöf, Hjalmar Gullberg, Karim Boye, Harry Martinson, Pär Lagerkvist, Artur Lundkvist, Edith Södergran, Vilhelm Ekelund.
ID Nr: 206117, SEK 120.

Lyrisk tidsspegel. Gleerups, 1963. 256s. Häftad. Häftesomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
Diktanalyser av Carl Erik af Geijerstam, Erik Hörnström, Gunnar Svanfeldt, Gunnar Tideström
ID Nr: 201598, SEK 90.

Men on Men. Roos Tryckerier AB, 1996. 175p. Wrappered. Good condition. Illustrated.
A Contribution by the Swedish Government to the Fourth Conference on Women in Beijing 1995.
ID Nr: 104795, SEK 190.

Minnesskrift den 5 februari 1935. 1935. 256s. Häftad. Ryggen något lös.
Svenska litteratursällskapet i Finland 1885-1935
ID Nr: 202067, SEK 70.

Mötet med boken. Sällskapet Bokvännerna, 1958. 87s. Inbunden. Gott skick.
Bokgåvan 1958. Med bl a Karl-Gerhard, Tor Bonnier, Ivar Harrie, Käbi Laretei, Per Wästberg
ID Nr: 3826, SEK 80.

Mötet med boken Bokgåvan 1958. Sällskapet Bokvännerna, Stockholm, 1958. 87s. Klotryggsband. Gott skick. Exlibris.
Mötet med boken har tidigare publicerats som artikelserie på Expressens kultursida, sammanställd av Hemming Steen , vars uppsats tillfogats denna volym.Skribenter bl.a. Torsten Althin, Tor Bonnier, Per Wästberg, Karl-Gerhard m.fl.
ID Nr: 101560, SEK 50.

När vi började. Sveriges författareförening, 1902. 212s. Klotryggsband. Inlagan fin. Bandet något fläckigt. Ryggen något sliten. Anteckningar på främre pärmen
Ungdomsminnen af svenska författare. Elkan, Lagerlöf, Heidenstam, Hansson m.fl.
ID Nr: 200664, SEK 120.

Norden i våra hjärtan. Tidningen Studiekamraten, 1940. 62s. Häftad. Gott skick.
Uppsatser ur Studiekamraten av Alf Ahlberg, Gillis Hammar, Örjan Lindberger, Arne Munthe, Odal Ottelin, Sven Rinman
ID Nr: 202006, SEK 80.

Ny Prosa 1949. Albert Bonniers förlag, 1949. 285s. Häftad. Ouppsprättad.
Ingemar Andersson, Kurt Andersson, Sven O Bergkvist, Jöran Fischer, Hanserik Hjertén, Bertil Hökby, Folke Isaksson, Lars Öhngren
ID Nr: 201747, SEK 60.

Perspektiv på prosa. Litteraturvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet, 1981. 291s. Häftad. Häftesomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
Göteborgsstudier i litteraturvetenskap tillägnade Peter Hallberg och Nils Åke Sjöstedt. Om bl a Delblanc, Bergman, Söderberg, Sjöberg, svensk ungdomsbok, svensk 1600-talsprosa, Tranströmer, Durrell, Heller
ID Nr: 201784, SEK 110.

Profiler bland Tidens författare. Tidens förlag, 1950. 90s. Häftad. Gott skick.
Om bla Lars Ahlin, Hans Botwid, Walter Dickson, Björn-Erik Höijer, Moa Martinson, Sven Rosendahl
ID Nr: 201799, SEK 90.

Repris. Dramaanalys från Ibsen till Beckett. Akademilitteratur, 1981. 244s. Häftad. Understrykningar i texten med blyerts. Några sidor lösa i bokens mitt
ID Nr: 107818, SEK 80.

Res Publica 34 Tema Jean Paul. Symposion, 1996. 188s. Halvfranskt band. Gott skick. Illustrerad.
Redaktionellt Humorn som livsåskådning. Lars-Håkan Svensson Fem prosadikter. Jesper Svenbro Kérambos-myten.
ID Nr: 104372, SEK 75.

Res Publica Tema : Svartsyner. Symposion, saknas. 164s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
Tidskrift för politisk kultur och kulturpolitik.
ID Nr: 101601, SEK 70.

Sju spådomar. 7 svenska författare spekulerar. Brombergs, 1994. 165s. Klotband med skyddsomslag. Gott skick.
Lars Andersson, Carina Burman, Sven Fagerberg, Lars Gustafsson, P C Jersild, Kjell Johansson, Kerstin Thorvall
ID Nr: 201959, SEK 130.

Slutsålt ! Handboksantologi för litteraturstuderande. Akademilitteratur, 1979. 179s. Häftad.
Med bidrag av bland andra Kjell Espmark
ID Nr: 107817, SEK 70.

Studier tillägnade Anton Blanck den 29 december 1946. Almqvist & Wiksell, 1946. 332-350. Häftad. Dedikation på främre pärmen
Särtryck: Gunnar Svanfeldt "Den gamla och världsmodern"
ID Nr: 202188, SEK 70.

Studier tillägnade Henry Olsson 18.4.1956. Norstedts förlag, 1956. 358s. Häftad. Ouppsprättad.
Om bl a Rimbaud, Kielland, Tegnér, Bergman, Hellström, Sjöberg, Boye
ID Nr: 201756, SEK 120.

Svensk litteraturtidskrift utgiven av Samfundet de nio. Gleerups, 1938. 48s. Häftad.
Nr 1/Årg. 1. Innehåller artiklar om Key, Ekelund & Strindberg.
ID Nr: 201116, SEK 150.

Svenska litteratursällskapet i Finland 1885-1910: Minnesskrift den 5 februari 1910. Helsingfors, 1910. 130s. Halvklotband. Gott skick.
Bl a "En återblick på sällskapets tjugofemåriga verksamhet", "Svenska Litteratursällskapets manuskriptsamling", "Runebergsbiblioteket, dess uppkomst och utveckling", "folkloristiska samlingar" samt olika porträtt av inblandade personer
ID Nr: 202221, SEK 150.

Sveriges författareförening. Minnesskrift utgiven till dess femtioårsjubileum den 23 april 1943. Norstedt och söners förlag, 1943. 168s. Häftad. Häftesomslaget något nött i kanterna.
Texter av bl a Marika Stiernstedt, Ivar Harrie, Alice Lyttkens, Ture Nerman. Ämnen bl a "Att vara författare", "En översikt av tryckfriheten i Sverige"
ID Nr: 202225, SEK 110.

The Short Story. An Introduction. McGraw-Hill Publishing Company, 1976. 624p. Wrappered. Very good condition.
Stone, Packer, Hoopes. From Genesis and Arthurian legend via fables and Boccaccio, Hawthorne, Gogol, Poe, James to Mann, Joyce, Kafka, Babel, Faulkner, Hemingway, Solzhenitsyn, Oates, Borges, Beckett, Böll, Márquez amongst others
ID Nr: 201986, SEK 150.

Tidens litterära kalender 1928 Redaktör Ivan Oljelund. Tidens förlag, 1928. Illustrerad av Öberg Josef. 173s. Dekorerat klotband. Något fläckig. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
Bidrag av Blomberg, Holmström, Hirdman, Jändel, Johnson , Koch, Lindorm, Lundh, Oljelund, Viksten, Värnlund och Östman
ID Nr: 106187, SEK 120.

Till Henrik Schück 19 2.11 05 af vänner och lärjungar. Hugo Gebers förlag, 1905. 300s. Häftad. Fuktskadad.
Bl a om "Amsterdamermästaren en Gravör från 1400-talets slut", "Till Tintomaramotivets historia", "Ur A. Brynolphi´s anteckningsbok", "Nederländska landskapsmotiv i det senare 1400-talets toskanska och umbriska måleri"
ID Nr: 202209, SEK 100.

Tillskrifter. 20 kritiker närläser ny svensk poesi. FIB_s Lyrikklubbs årsbok, 1985. 167s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 202089, SEK 120.

Tiotalet. Aldus, 1964. 308s. Häftad. Häftesomslaget något upprivet i kanterna. Annars ett fint exemplar.
Nittonhundratal. Lyrik och prosa i urval av Daniel Hjorth. Om bl a Elin Wägner, Ludvig Nordström, Hjalmar Bergman, Frank Heller, Fredrik Böök, Martin Koch, Bertil Malmberg.
ID Nr: 201409, SEK 110.

Tradition and Innovation in Contemporary Literature/Tradition et modernité dans la littérature de notre temps. Corvina Press/Zrinyi Press, 1966. 182p. Wrappered. Spine/backstrip slightly torn. Else fine.
P.E.N. round table Budapest/P.E.N. table ronde Budapest Oct 16-17, 1964
ID Nr: 201764, SEK 70.

Tredje ståndpunkten. Albert Bonniers förlag, 1951. 71s. Häftad.
Sivar Arnér, Werner Aspenström, Stig Carlson, Ann Margret Dahlquist-Ljungberg, Folke Isaksson, Erwin Leiser, Artur Lundkvist, Åke Nordin, Karl Vennberg
ID Nr: 202092, SEK 90.

Västergötland i litteraturen. Sobers landskapsböcker, 1978. 352s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick.
Västgötaförfattare från 1700-tal till nutid
ID Nr: 202172, SEK 150.

Verser och vetande. En vänbok till Hans Ruin. Gleerups, 1951. 226s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Exlibris. Annars ett fint exemplar.
Medverkande bl a Staffan Björck, Birgit Cullberg, Elmer Diktonius, Johannes Edfeldt, Gunnar Ekelöf, Hjalmar Gullberg, Eyvind Johnson, Olof Lagercrantz, Harry Martinson.
ID Nr: 207310, SEK 90.

Vinghästen. Holger Schildt, 1984. 342s. Cartonnageband. Gott skick.
Rec.ex. Horisont 1954-1983 En jubileumsvolym. Bl a Björling, Sandman, Lorca, Martinson, Aspenström, Åkesson, von Wright, Rifbjerg, Carpelan, Långbacka, Linna, Delblanc, Weiss, Leopardi, Wells, Mallarmé, Auden, Graves, Pétursson, Rilke, Lundkvist Villon
ID Nr: 202228, SEK 140.

Walkabouts No 2 nästan sanna berättelser från nästan hela världen. Global Reporting Books, 2004. 122s. Häftad. Gott skick. Illustrerad. Färgat snitt.
ID Nr: 105662, SEK 60.

World Literature Today. A Literary Quarterly of the University of Oklahoma. The University of Oklahoma Press, 1988. 741p. Wrappered. Wrapper slightly rubbed.
Autumn 1988, Vol 62 number 4. For example Raja Rao, Benares, Milosz, Raine, Thumboo
ID Nr: 202231, SEK 80.

Abenius, Margit: Kontakter. Albert Bonniers förlag, 1944. 279s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 200652, SEK 110.

Abenius, Margit: Memoarer från det inre. Albert Bonniers förlag, 1963. 239s. Häftad. Anteckningar på försättsbladet. Bandet något slitet.
ID Nr: 200653, SEK 110.

Adolfsson, Eva: Hör, jag talar! Essäer om litteraturens skäl. Albert Bonniers förlag, 2003. 214s. Häftad. Mycket gott skick. Recensionsstämpel.
ID Nr: 16360, SEK 130.

Ahlgren, Stig: Inga blommor här. C. E. Fritzes Bokförlag, 1955. Häftad. Häftesomslaget slitet.
ID Nr: 1646, SEK 75.

Ahlgren, Stig: Lärdom och lättsinne. Studier i franskt sjuttonhundratal. Prisma, 1964. 125s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 202708, SEK 40.

Ahlmo-Nilsson, Birgitta (red.): Inte bara kampsång. Liber Läromedel, 1979. 176s. Häftad. Gott skick. Häftesomslaget något slitet.
Fjorton analyser av arbetarlitteratur. Bl.a. Menander, Östman, Aurell, Dan Andersson, Strindberg, Sandel, Ahlin, Weiss
ID Nr: 200665, SEK 110.

Ahlstrand, Torsten: I sällskap med Bellman. Cete, 1981. Klotband med skyddsomslag. Gott skick. Skyddsomslaget något nött i kanterna.
ID Nr: 1738, SEK 130.

al-Azm, Sadik J: Upplysning är inte upplösning. Svenska Rushdiekommittén/Arena, 1991. 71s. Häftad. Gott skick. Bandet något slitet.
Rabelais, Joyce, Rushdie och den stridsglada moderniteten.
ID Nr: 200695, SEK 90.

Alker, Ernst: Modern tysk litteratur. Forum, 1948. 363s. Häftad. Bandet något slitet. Namnteckning på försättsbladet. Annars ett fint exemplar.
Med ett förord av Johannes Edfelt. "Modern tysk litteratur ger en fyllig och klar bild av den tyskspråkiga litteraturen, som den har utvecklat sig i Tyskland, Österrike och Schweiz från omkring 1880 till våra dagar"
ID Nr: 200659, SEK 110.

Allen, Walter: Tradition and dream. The English and American Novel from the Twenties to Our Time. The Hogarth press, 1986. 358p. Wrappered. One stain on cover. Else fine.
ID Nr: 13920, SEK 110.

Almhult, Artur: Svenska akademien. Norstedt och söners förlag, 1954. 79s. Häftad. Bandet något slitet. Ryggen delvis sprucken i fogarna. Namnteckning på smutstitelbladet. Annars ett fint exemplar.
En framställning av Akademien och dess verksamhet & historia
ID Nr: 200660, SEK 100.

Almqvist, Bertil: Upsalastudenten i Wennerbergsvers och Strindbergsprosa. Hugo Gebers förlag, 1926. 217s. Häftad. Bandet något slitet.
ID Nr: 200661, SEK 90.

Almqvist, Kurt: Jung och litteraturen. Natur och kultur, 1998. Klotband med skyddsomslag. Gott skick. Skyddsomslaget något slitet.
Essäer av Ekselius, Glans, Hermelin, Larson, Pleijel, Schottenius, Warring.
ID Nr: 1588, SEK 150.

Altick / Wright, Richard D. / Andrew: Selective Bibliography for the Study of English & American Literature. Macmillan, 1979. 180p. Wrappered. Good condition. Wrapper slightly rubbed at the edges.
ID Nr: 200663, SEK 90.

Anderberg, Bengt: Under molnen. Bonniers, 1991. 343s. Pappband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 104978, SEK 75.

Anderberg, Thomas: Den mänskliga naturen. Norstedts förlag, 1994. 308s. Häftad. Gott skick. Häftesomslaget något slitet.
En essä om miljö och moral.
ID Nr: 200662, SEK 130.

Anderberg, Thomas: Konsten att argumentera. Bokförlaget Nya Doxa, 1991. 79s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 203574, SEK 90.

Andersen, Hans Christian: En skalds lustvandringar. Biblioteksförlaget, 1960. Översatt av Inger Molde. 339s. Pappband. Gott skick.
ID Nr: 1716, SEK 150.

Andersen, Vilhelm: Nordboer. Gyldendals, (utan årtal). 128s. Häftad. Bandet något slitet. Ryggen något trasig i övre kanten.
Litteraturbilleder.
ID Nr: 200666, SEK 35.

Andersen, Vilhelm: Tider og typer af dansk aands historie. Gyldendals, (utan årtal). 382s. Halvfranskt band. Mycket gott skick. Exlibris. Mönstrade för/eftersättsblad. Upphöjda bind.
Erasmus II. Anden bog. Det attende aarhundrede.
ID Nr: 200667, SEK 200.

Andersson, Lars: Försöksgrupp. Norstedts förlag, 1980. 161s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. En fläck inuti boken. Understrykningar i texten med blyerts. Annars ett fint exemplar.
Essäer med fyra förgrundsfigurer: Sandemose, Ahlin, Sonnevi, Cohen.
ID Nr: 200668, SEK 110.

Andersson, Lars: Platsens ande. En bok om Tage Aurell. Albert Bonniers förlag, 1995. Klotband. Gott skick.
ID Nr: 1710, SEK 170.

Andréasson / Charpentier (red), Roland / C-J: Litteratur i kris. Setterns förlag, 1982. 51s. Häftad. Gott skick.
Nr 2 i serien Kritisk debatt. Rec. ex. Om bl.a. statligt litteraturstöd: "Om ett stöd som slog snett. Om nya modeller".
ID Nr: 200670, SEK 65.

Andreæ, Daniel: Svensk litteraturkritik. Svenska bokförlaget, Bonniers, 1964. 187s. Klotband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
En antologi utgiven under medverkan av E.N. Tigerstedt.
ID Nr: 200694, SEK 140.

Andreæ, Daniel: Svensk litteraturkritik. En antologi. Albert Bonniers förlag, 1965. Klotband. Gott skick.
Bl.a. Björling, Diktonius, Ekelund, Fröding, Key, Strindberg, Almqvist, Tegnér, Atterbom, Thorild, Kellgren, Dalin, Stiernhielm, Petri
ID Nr: 1690, SEK 110.

Andreæ, Daniel: Världens bästa romaner i urval. Natur och kultur, 1961. 52s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 200671, SEK 75.

Angere, Johannes: Pasternak, Sjolochov och nihilisterna. Nybloms, 1965. Översatt av Ture Betzén. 191s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Namnteckning på försättsbladet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 200677, SEK 120.

Arfwedson, Gerhard: Diktens födelse. Norstedt och söners förlag, 1964. 163s. Häftad. Häftesomslaget något fläckigt. Annars ett fint exemplar.
Studier i diktares arbetspapper, bl.a. Edfelt, Gullberg, Björling, Stagnelius, Fröding, Grave, Malmberg.
ID Nr: 200676, SEK 90.

Arnoldsson, Sverker: Poeter och pirater. Natur och kultur, 1958. 234s. Inbunden. Bandet något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
Historiska och litterära essäer, om bl.a. Störtebecker, Richelieu, Eddan, Ekelöf, trettioåriga kriget
ID Nr: 200674, SEK 90.

Arnoldsson, Sverker: Poeter och pirater. Natur och kultur, 1958. 234s. Häftad. Ryggen något gulnad. Annars ett fint exemplar.
Historiska och litterära essäer, om bl.a. Störtebecker, Richelieu, Eddan, Ekelöf, det trettioåriga kriget.
ID Nr: 200675, SEK 110.

Arvidson, Stellan: Svensk Sturm und Drang Thomas Thorild. Bengt Lidner. Ett urval. FIB:s Lyrikklubb, 1957. 87s. Pappband. Gott skick. Anteckningar på försättsbladet.
ID Nr: 207294, SEK 60.

Aspelin, Kurt: Timon från Aten. Bo Cavefors förlag, BOC-serien, 1971. 315s. Häftad. Gott skick. Bandet något nött i kanterna.
Ett drama - en uppsättning - ett möte med publiken.
ID Nr: 200681, SEK 110.

Asplund, Karl: Zephyr och sunnan. Albert Bonniers förlag, 1964. 133s. Klotband med skyddsomslag. Skyddsomslaget trasigt. I övrigt ett fräscht exemplar.
Minneskåserier.
ID Nr: 200678, SEK 100.

Atterbom, P.D.A. (Per Daniel Amadeus): Grunddragen af forn-skandinaviska och svenska vitterhetens historia, intill Stjernhjelm/ Carl den tolfte, betraktad i sitt förhållande till vitterhet, vetenskap och skön konst. N.M. Lindh, Örebro, 1864. 133s. Häftad. Ryggen trasig. Ouppsprättad.
Inledning och supplement till "Svenska siare och skalder"
ID Nr: 204671, SEK 100.

Atterbom, P.D.A. (Per Daniel Amadeus): Poesiens historia I-IV. N.M. Lindh, Örebro, 1861-1862. 258+284+182+206. 4 vol. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Ouppsprättad. Några sidor vikta.
Första bandet: Allmän inledning. Poesiens urtid och första upprinnelser. Orientalismens tidehvarf eller de österländska folkens poesi och vitterhet: - hebreer; hinduer; perser; araber; chaldeer, phenicier och egyptier. Andra bandet: Den forn-europeiska occidentalismens poesi och vitterhet: - grekerna: inledning; episka epoken; lyriska och dramatiska epoken; alexandrinska och byzantinska epoken. Tredje bandet: Den forn-europeiska occidentalismens poesi och vitterhet: - romarne: inledning; I. Archaismens, knoppningens tidehvarf; II. Klassicismens, fullblomstringens; III. Barbarismens, aftyningens. Fjerde bandet: Den ny-europeiska occidentalismens poesi och vitterhet: - inledning; romantik; allmän öfverblick af romantiska poesien under medeltiden och nyare tiden; provencalska poesien; norra Frankrikes poesi; sagokretsarne; Frankrikes antik-imitation och moderna klassicism; den romantiska andans återvändande
ID Nr: 204669, SEK 500.

Attorps, Gösta: Generaler och gemena. LTs förlag, 1953. 169s. Häftad. Ryggen något trasig. Häftesomslaget något trasigt. Annars ett fint exemplar. Delvis ouppsprättad.
ID Nr: 200685, SEK 90.

Attorps, Gösta: Genom de stora portarna. Rabén & Sjögren, 1976. Illustrerad av Gunnar Brusewitz. 125s. Klotband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 200686, SEK 110.

Attorps, Gösta: Markurell och påven. Rabén & Sjögren, 1967. 195s. Klotband med skyddsomslag. Mycket gott skick.
och andra uppsatser.
ID Nr: 200687, SEK 110.

Attorps, Gösta: Rastställen. Rabén & Sjögren, 1961. 134s. Pappband med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 104994, SEK 70.

Auerbach, Erich: Mimesis. The Representation of Reality in Western Literature. Princeton University Press, 1974. 563p. Wrappered. Wrapper slightly rubbed. Sporadic underlining of text.
ID Nr: 200939, SEK 120.

Augustsson, Lars Åke: De heligas uppror. Puritaner och visionärer i den engelska revolutionen. Norstedt och söners förlag, 1983. 239s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick.
Essäer.
ID Nr: 202902, SEK 110.

Austin, Paul Britten: Om jag vore du ... Rabén & Sjögren, 1982. 193s. Klotband med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 10482, SEK 110.

Axberger, Gunnar: Diktarfantasi och eld. Natur och kultur, 1967. 375s. Häftad. Häftesomslaget något nött i kanterna. Mycket fint exemplar.
En litteraturvetenskaplig undersökning under jämförelse med ett rättspsykatriskt material, kring bl.a. Fredrika Bremer och August Strindberg.
ID Nr: 200697, SEK 120.

Axberger, Gunnar: Jaget och skuggorna. Fredrika-Bremer-studier. Gebers, 1951. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 2049, SEK 130.

Baldwin, James: Ingen känner mitt namn. Wahlström & Widstrand, 1965. 147s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 100670, SEK 50.

Barthel, Sven: Äventyrens värld. Albert Bonniers förlag, 1941. 241s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 206563, SEK 150.

Beach, Sylvia: Shakespeare and company Min boklåda i Paris. EB, Eva Bonnier AB, 1990. 279s. Pappband med skyddsomslag. Mycket gott skick. Fotoillustrerad.
ID Nr: 101565, SEK 120.

Beer, Gillian: Arguing with the Past. Routledge, 1989. 206p. Wrappered. Wrapper slightly rubbed. Else fine.
Essays in narrative from Woolf to Sidney.
ID Nr: 200690, SEK 120.

Beijer, Agne: Dramatiken i Bröllops Besvärs Ihugkommelse. Kungl. Vitterhets historie- och antikvitetsakademien, 1974. 313s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Delvis ouppsprättad.
En tidsbild och ett tolkningsförsök. Filologisk-filosofiska serien 13.
ID Nr: 200762, SEK 170.

Bejerot, Nils: Barn-Serier-Samhälle. Kulturfront, 1981. 222s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 200761, SEK 90.

Bengtsson, Frans G.: För nöjes skull. Norstedt och söners förlag, 1947. 215s. Klotryggsband med skyddsomslag. Gott skick. Skyddsomslaget något trasigt. Främre och bakre häftesomslag medbundna.
originalupplaga
ID Nr: 100242, SEK 125.

Bengtsson, Frans G.: För nöjes skull. Norstedt och söners förlag, 1947. 215s. Häftad. Ryggen något trasig i nedre kanten. Enstaka fläckar på bandet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 200802, SEK 90.

Bengtsson, Frans G.: Litteratörer och militärer. Albert Bonniers förlag, 1944. 293s. Häftad. Gott skick.
7-10 tusendet
ID Nr: 16376, SEK 70.

Bengtsson, Frans G.: Silversköldarna. Albert Bonniers förlag, 1944. 291s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 200803, SEK 70.

Benjamin, René: Balzacs underbara liv. Norstedt och söners förlag, 1927. Översatt av Axel Claëson. Halvklotband. Bandet något nött i kanterna. Gott skick.
ID Nr: 1717, SEK 130.

Bergengren, Kurt: På ängen med en bok. Albert Bonniers förlag, 1974. 192s. Pappband. Mycket gott skick.
Om bl a Almqvist, Ahlin och Strindberg; läsning.
ID Nr: 200811, SEK 80.

Berger, Margareta: Äntligen ord från qwinnohopen! - om kvinnopress under 1700-talet. Akademilitteratur, 1984. 169s. Häftad. Gott skick. Ouppsprättad.
ID Nr: 200808, SEK 120.

Berggren, Kerstin: Så nära varandra. Zindermans, 1965. 87s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Ouppsprättad.
Om Eva Neander, Anna Cederlund, Anita Nathorst, Karin Ek, AnnaGreta Wide, Ebba Lindqvist.
ID Nr: 200810, SEK 110.

Bergh, Gunhild: Litterär kritik i Sverige under 1600- och 1700-talen. Jacob Bagges söners aktiebolag, 1916. 279s. Häftad. Häftesomslaget något trasigt. Något blekt.
Ak.avh.
ID Nr: 200807, SEK 125.

Bergklint, Olof: Tal om Skaldekonsten, hållit för den i Uppsala studerande Wästmanlands och Dala Nationen, den 7:e Maji år 1761; samt på dess begäran och omkostad. Libris-Antikvariatet, 1960. 36s. Häftad med pappersomslag. Gott skick.
Faksimil efter originalupplagan, tryckt i 500 x.
ID Nr: 8590, SEK 100.

Bergmann, Fred L.: Essays. wcb, 1975. 338p. Wrappered. Wrapper slightly rubbed. Else fine.
Amongst others: Orwell "Shooting an Elephant", Updike "Spring Rain", Thomas "Holiday Memory", McLuhan "Classroom Without Walls", Camus "Nobel Prize Acceptance Speech", Jones "The Black Nation", Steinem "What It Would Be Like if Women Win", Tocqueville "The Restless Spirit of the Americans", Malcolm X "From The Autobiography of Malcolm X", Anonymous "Karl Marx: Das Kapital"
ID Nr: 200812, SEK 130.

Bergqvist, Herman: I böckernas värld. Albert Bonniers förlag, 1950. 172s. Häftad. Dedikation, handskriven. Något nött i kanterna. Handskriven dedikation på försättsbladet: "Till Lars Ekman med hälsning från Herman Bergqvist"
Minnen och anteckningar från en femtiotreårig verksamhet I Albert Bonniers bokförlag. Innehåller bl a "Författare under 1880-1890-talen", "Under åren 1901-1919 förlaget tillförda författare", "Verner von Heidenstam", "Selma Lagerlöf", "Gustaf Fröding", "Albert Bonnier j:r", "Succéböcker under åren 1911-1949", "Litterära Nobelpristagare", "Förlagshuset vid Sveavägen", "Boklådor och bokförlag år 1889"
ID Nr: 200813, SEK 125.

Berman, Nils: Leva och läsa. I vimlet bland Thalias barn och diktens koryféer. Rabén & Sjögren, 1970. 143s. Klotband. Enstaka fläckar på bandet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 200819, SEK 100.

Biermann, Wolf: Daidalos fall. Norstedts förlag, 1992. 173s. Häftad. Ouppsprättad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 200822, SEK 150.

Bjurman, Lars: Lukács/Brecht 'Det gäller realismen' En 30-talsdebatt rekonstruerad av Lars Bjurman. Lars Bjurman/Bo Cavefors förlag, 1975. 289s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Stämpel på försättsbladet. Stämpel på häftesomslaget.
ID Nr: 200823, SEK 90.

Björck, Gudmund: Ord och tanke i hellensk dikt. Gebers, 1956. 231s. Halvfranskt band. Gott skick. Marmorerat snitt. Upphöjda bind.
ID Nr: 200837, SEK 175.

Björck, Staffan: Karl XII:s stövlar. Notiser om dikt och annat. Albert Bonniers förlag, 1954. 216s. Häftad. Ryggen något blekt. Enstaka fläckar inuti boken. Ryggen något lös. Delvis ouppsprättad.
ID Nr: 200825, SEK 90.

Björck, Staffan: Löjliga familjerna i samhälle och dikt. Aldus, Bonniers., 1964. 263s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 200840, SEK 60.

Björck, Staffan: Lyriska läsövningar. Gleerups, 1963. 207s. Häftad. Häftesomslaget något nött i kanterna. Ouppsprättad.
Trettio svenska dikter begrundade av Staffan Björck
ID Nr: 204814, SEK 90.

Björck, Staffan: Swenska språkets skönheter. Norstedts förlag, 1984. 317s. Inbunden med skyddsomslag. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
Om den lyriska antologin I Sverige - dess historia och former samt en katalog över titelbeståndet 1737-1983.
ID Nr: 200839, SEK 110.

Björkman, Carl: För hjärtats sak. Tolv teckningar i borgerlig ram. Wahlström & Widstrand, 1937. Illustrerad av Stig Blomberg. 150s. Häftad. Bandet något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 200841, SEK 80.

Björkstén, Ingemar: Drömmare - en bok om modern dramatik. Gebers, 1963. 178s. Inbunden. Bandet något slitet. Annars ett fint exemplar. Namnteckning på försättsbladet.
Adamov, Beckett, Ahlsen, Arden, Lessing, Simpson, Williams, Bloch, Ionesco, Schehadé, Genet, Sartre, Pinter, Figueiredo, Dorst, Pirandello, Kops, Wesker.
ID Nr: 200843, SEK 110.

Björkstén, Ingemar: Leopardväckning. Tio författare och den utsatta borgerligheten. Rabén & Sjögren, 1979. 306s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
Christer Kihlman, Randolph Stow, Margaret Drabble, John Updike, Manuel Puig, Christian Kampmann, Günter Grass, Ngugi wa Thiongó, Tibor Déry, Jurij Trifonov.
ID Nr: 200842, SEK 120.

Björnsson, Anders: Det evigt mänskliga Humanismen inför 2000-talet. Svenska Humanistiska Förbundet / Ordfronts förlag, 1996. 277s. Pappband med skyddsomslag. Mycket gott skick.
Svenska Humanistiska Förbundets Skriftserie Nr 108.
ID Nr: 104791, SEK 70.

Black, Michael: Poetic drama as mirror of the will. Vision Press Ltd, 1977. 203p. Bound with dust-wrapper. Wrapper slightly rubbed. Else fine.
Amongst others, Shakespeare, Racine
ID Nr: 200844, SEK 120.

Blamires, Harry: Twentieth-Century English Literature. Macmillan, 1982. 304p. Bound with dust-wrapper. Very good condition. Illustrated with photos.
ID Nr: 15188, SEK 120.

Blomberg, Erik: Från öst och väst. Trettiotalskritik i urval. Albert Bonniers förlag, 1951. 237s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Namnteckning på försättsbladet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 200845, SEK 75.

Blomberg, Erik: Mosaik. Tidens förlag, 1940. 289s. Häftad. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
Litteratur, teater, konst etc. 1930-1940.
ID Nr: 200847, SEK 110.

Blomberg, Erik: Stadens fångar. Litterära studier och analyser. Albert Bonniers förlag, 1933. 244s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 200846, SEK 90.

Blomqvist, Gunnar: Schacktavelslek och sju vise mästare. Hugo Gebers förlag, 1941. 315s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
De ludo scaccorum De septem sapientibus. Studier I medeltidens litteraturhistoria.
ID Nr: 200891, SEK 125.

Bloom, Van Wyck/Otto L: Our Literary Heritage. A Pictorial History of the Writer in America. E.P. Dutton & Company, 1956. 240p. Bound with dust-wrapper. Dustwrapper torn. Else fine.
More than 500 photographs and drawings plus text abridged from Mr Brooks´s five-volume work, Makers and Finders. For example Irving, Scott, Cooper, Poe, Bryant, Thoreau, Hawthorne, Melville, Whitman, Twain, Adams, James, Dickinson, London, Stein, O´Neill
ID Nr: 202232, SEK 220.

Boëthius, Maria-Pia: Skrivet. ETC förlag, (utan årtal). 214s. Pocket.
ID Nr: 4063, SEK 50.

Boisdeffre, Pierre de: Métamorphose de la littérature De Proust a Sartre. Editions Alsatia, Paris, 1953. 416p. Wrappered. Inscription on endpaper. Wrapper slightly torn. Else fine. Illustrated.
"Proust - Valéry - Cocteau - Anouilh - Sartre - Camus. Essais de psychologie littéraire suivis dúne étude sur La condition de la littérature. Remaniée, augmentée et mise en jour."
ID Nr: 207423, SEK 75.

Bolin, Asta: Ett rum till vänster. Språk och tid*mötesplatser*livsrum. Carlssons, 1994. 304s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 200848, SEK 90.

Bollnow, Otto Friedrich: Unruhe und geborgenheit im Weltbild neuerer Dichter Novalis, E.T.A. Hoffmann, Eichendorff, Hugo von Hofmannsthal, Hermann Hesse, Josef Weinheber, Friedrich Georg Jünger, Werner Bergengruen. Kohlhammer, 1958. 260p. Bound with dust-wrapper. Dustwrapper slightly torn.
ID Nr: 207417, SEK 110.

Boman, Lars: Criticism and construction in the philosophy of the american new realism. Almqvist & Wiksell, 1955. 195p. Wrappered. Spine/backstrip loose. Covers slightly worn.
ID Nr: 200873, SEK 75.

Bonnier, Gert: Det oförklarliga. Albert Bonniers förlag, 1961. 100s. Häftad. Häftesomslag fläckat. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 204818, SEK 120.

Bonnier, Jytte: De ville så väl. Trevi, 1989. 143s. Inbunden med skyddsomslag. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
Om bl a Koestler, Mandelsjtam, Mann, Orwell.
ID Nr: 200874, SEK 90.

Borelius, Aron: Sånt som händer Minnen och historier. Askild & Kärnekull, 1972. 132s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget fläckat och nött. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 207290, SEK 75.

Boswell, James: Besuch bei Rousseau und Voltaire Herausgegeben und erläutert von Frederick A. Pottle. Deutsch von Fritz Güttinger. Europäische Verlagsanstalt, 1981. 167p. Wrappered. Good condition. Wrapper slightly rubbed. Europäische Bibliothek; 5.
ID Nr: 207405, SEK 120.

Boulton, Marjorie: The Anatomy of Literary Studies An introduction to the study of English literature. Routledge & Kegan Paul, 1980. 197p. Wrappered. Good condition. Wrapper slightly rubbed.
ID Nr: 208033, SEK 75.

Bourdet, Denise: Visages d´aujourd´hui Préface de Francois Mauriac. Plon, 1960. 288p. Wrappered. Wrapper slightly rubbed. Unopened.
Vailland, Robbe-Grillet, Kessel, Bell, Rochefort, Maurois, Hériat, Sarraute, Lacretelle, Mandiargues, Nourissier, Bauër, Beck, Bertin, Mégret, Robles, Auric, Roy, Daninos, Beaumont, Brisson, Mallet, Simone, Mauriac, Strawinsky, Kempff, Auric, Cortot, Britten, Long, Messiaen, Khatchatourian, Milhaud, Parys, Markevitch, Chostakovitch, Cluytens, Jolivet, Boulez.
ID Nr: 207441, SEK 90.

Brandell, Gunnar: Konsten att citera och andra återblickar. Aldus/Bonniers, 1966. 127s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
Bl.a. Nietzsche, Sartre, Greene, Steinbeck, Heidenstam, Ekelöf
ID Nr: 200877, SEK 75.

Brandell, Gunnar: Revolt i dikt och andra studier. Alba, 1977. 140s. Häftad. Mycket gott skick.
Om bl.a. Strindberg, Lagerlöf, Sartre, Mrozek
ID Nr: 200881, SEK 110.

Brandes, Georg: Hovedstrømninger i det 19de aarhundredes litteratur: Den romantiske skole i Frankrig. Gyldendalske boghandels forlag, 1882. 593s. Halvfranskt band. Bandet något slitet.
Forelæsninger holdte ved Kjøbenhavns universitet i efteraarshalvaaret 1879
ID Nr: 202911, SEK 100.

Brandes, Georg: Hovedstrømninger i det 19de aarhundredes litteratur: Naturalismen i England. Gyldendalske boghandels forlag, 1892. 541s. Halvfranskt band. Något nött i kanterna. Inlagan fin.
Forelæsninger holdte ved Kjøbenhavns Universitet i Foraarshalvaaret 1874 og Efteraarshalvaaret 1875
ID Nr: 202912, SEK 100.

Brandes, Georg: Hovedstrømninger i det 19de aarhundredes litteratur: Reaktionen i Frankrig. Gyldendalske boghandels forlag, 1892. 440s. Halvfranskt band. Bandet något slitet. Inlagan fin.
Forelæsninger holdte ved Kjøbenhavns universitet i efteraarshalvaaret 1873
ID Nr: 202910, SEK 100.

Branting, Hjalmar: Tal och skrifter XI. Litteraturkritik och varia. Tidens förlag, 1930. 288s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Delvis ouppsprättad.
ID Nr: 200882, SEK 90.

Brecht, Bertolt: Über Lyrik. Edition Suhrkamp, 1971. 148p. Wrappered. Wrapper slightly rubbed at the edges.
ID Nr: 16745, SEK 90.

Breicha, Otto: Protokolle 73. Jugend und Volk, 1973. 211p. Wrappered. Wrapper slightly rubbed. Slightly rubbed on the edges. Else fine.
Wiener halbjahresschrift für literatur, bildende kunst und musik herausgegeben von Otto Breicha in verbindung mit dem museum des 20. Jahrhunderts
ID Nr: 201800, SEK 75.

Breitholtz, Lennart: Våra första fransk-klassiska dramer. Celsius´ Ingeborg och Dalins Brynilda. Uppsala. AB Lundequistska bokhandeln I distribution/Almqvist & Wiksell, 1944. 319s. Häftad. Häftesomslaget något trasigt. Delvis ouppsprättad.
Rec.ex.
ID Nr: 200906, SEK 110.

Brink, André: Writing in a State of Siege. Forum, 1986. 14s. Häftad. Gott skick.
Lecture given at Bok och Bibliotek, Göteborg, Sweden, August 21, 1986
ID Nr: 202238, SEK 50.

Brodsky, Joseph: Att behaga en skugga. Valda essäer. Wahlström & Widstrand, 1988. Översatt av Bengt Jangfeldt. 459s. Inbunden. Mycket gott skick.
ID Nr: 1596, SEK 130.

Brooks, Van Wyck: A Chilmark Miscellany. 1948. 313p. Bound with dust-wrapper. Covers slightly worn.
Om bl a Poe, Dickinson, Yeats, Twain.
ID Nr: 200885, SEK 90.

Brunius, August: Ansikten och masker. Modern Litteratur/Konst och Teater. Norstedt och söners förlag, 1917. 192s. Halvfranskt band. Gott skick.
ID Nr: 201157, SEK 150.

Brunius, August: Engelska kåserier. Albert Bonniers förlag, 1927. 225s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 200889, SEK 90.

Brunius, August: Engelska profiler. Bröderna Lagerströms förlag, 1914. 131s. Häftad. Bandet något slitet.
Om bl a Dickens och Robert Louis Stevenson.
ID Nr: 200886, SEK 90.

Brunius, August: Kätterier i konst - litteratur - teater. Svenska andelsförlaget, 1923. 209s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 200887, SEK 90.

Brunius, Teddy: Kritikens pionjärer. Prisma, 1963. 170s. Häftad. Häftesomslaget något gulnat. Annars ett fint exemplar.
Porträtt av fyra portalfigurer inom den moderna kritiken: Addison, Samuel Johnson, Diderot och Lessing.
ID Nr: 200895, SEK 40.

Brunius, Teddy: Ord och övertygelser. Natur och kultur, 1955. 213s. Häftad. Bandet något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 200892, SEK 120.

Bull, Francis: Traditioner och minnen. Forum, 1949. 340s. Häftad. Något nött i kanterna. Delvis ouppsprättad.
Bl.a. Björnson, Ibsen, Bull, Bugge, Gran, Dybwad, Werenskiold
ID Nr: 200898, SEK 110.

Bull, Francis: Tretten taler på Grini. Gyldendal Norsk forlag, 1945. Illustrerad av Per Krogh. 158s. Inbunden med skyddsomslag. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 207410, SEK 140.

Bull, Francis: Tretton tal på Grini. Forum, 1945. 149s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 200893, SEK 90.

Burton, Nina: Den hundrade poeten. Tendenser i fem decenniers poesi. FIB:s Lyrikklubb, 1988. 264s. Klotband med skyddsomslag. Mycket gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 18445, SEK 80.

Byström, Olof: Tillägg kring Fredmans epistlar. Albert Bonniers förlag, 1946. Häftad. Ryggen lös. Namnteckning på smutstitelbladet. Enstaka fläckar på häftesomslaget.
ID Nr: 1727, SEK 70.

Bäckström, Lars: Att läsa litteratur. Sober förlag, 1995. 142s. Häftad. Gott skick.
Recensionsex.
ID Nr: 200902, SEK 90.

Bäckström, Lars: Kulturarbete. Kritik 68-77. Rabén & Sjögren, 1978. 289s. Häftad. Fint exemplar.
ID Nr: 200901, SEK 120.

Bäckström, Lars: Vänkritik. Sober, 1977. 269s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 104962, SEK 75.

Böök, Fredrik: Essayer och kritiker. Norstedt och söners förlag, 1913. 288s. Linneband. Fint exemplar.
Om bl a Malla Silfverstolpe, Almquist, Tegnér, Sven Hedin, Henning Berger, Ludvig Nordström, Hjalmar Söderberg och Selma Lagerlöf.
ID Nr: 200922, SEK 120.

Böök, Fredrik: Essayer och kritiker. Norstedt och söners förlag, 1921. 221s. Häftad. Ryggen något trasig i nedre kanten. Annars ett fint exemplar. Ouppsprättad.
ID Nr: 200925, SEK 90.

Böök, Fredrik: Essayer och kritiker 1915-1916. Norstedt och söners förlag, 1917. 286s. Häftad. Gott skick. Delvis ouppsprättad.
Friexemplar.
ID Nr: 200927, SEK 90.

Böök, Fredrik: Essayer och kritiker 1917-1918. Norstedt och söners förlag, 1919. 384s. Häftad. Enstaka blad lösa. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Delvis ouppsprättad.
ID Nr: 200926, SEK 100.

Böök, Fredrik: Från fyra sekler. Litterära essayer. Norstedt och söners förlag, 1928. 263s. Häftad. Namnteckning på smutstitelbladet. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 200918, SEK 90.

Böök, Fredrik: Kritiskt bokslut. Bo Cavefors Bokförlag, 1976. 236s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
Ur 1940-talskritiken. I urval och med inledning av Rolf Arvidsson.
ID Nr: 200912, SEK 90.

Böök, Fredrik: Resa kring skånska parnassen. Bo Cavefors Bokförlag, 1977. 97s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
Ett litteraturkritiskt längdsnitt utgivet av Rolf Arvidsson.
ID Nr: 200913, SEK 80.

Böök, Fredrik: Resa kring svenska parnassen. Norstedt och söners förlag, 1926. 248s. Häftad. Häftesomslaget något trasigt. Delvis ouppsprättad.
ID Nr: 200908, SEK 85.

Böök, Fredrik: Stridsmän och sångare. Albert Bonniers förlag, 1910. 308s. Häftad. Häftesomslaget något slitet.
Svenska essayer. Om bl a Dalin, Thorild, Heidenstam, Lagerlöf och Fröding.
ID Nr: 200915, SEK 120.

Böök, Fredrik: Stridsmän och sångare. Albert Bonniers förlag, 1922. 313s. Häftad. Häftesomslaget något slitet.
Svenska essayer. Om bl a Dalin Thorild, Heidenstam, Lagerlöf och Fröding.
ID Nr: 200914, SEK 90.

Böök, Fredrik: Svenska studier i litteraturvetenskap. Norstedt och söners förlag, 1913. 480s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Enstaka fläckar på bandet.
ID Nr: 200921, SEK 110.

Böök, Fredrik: Sveriges moderna litteratur. Norstedt och söners förlag, 1921. 398s. Klotband. Namnteckning på försättsbladet. Enstaka fläckar på bandet. Annars ett fint exemplar.
N.J. Gumperts Bokhandel, Göteborg.
ID Nr: 200905, SEK 140.

Böök, Fredrik: Sveriges moderna litteratur. Norstedt och söners förlag, 1921. 398s. Häftad. Häftesomslaget löst. Annars ett fint exemplar. Delvis ouppsprättad.
ID Nr: 200907, SEK 90.

Canetti, Elias: Auto-da-Fé. The Seabury Press, New York, 1979. 464p. Wrappered. Inscription on the inside of the cover. Cover slightly rubbed on the edges. Else fine.
ID Nr: 200940, SEK 110.

Canetti, Elias: Människans provins Anteckningar. Forum, 1981. 75s. Pappband. Mycket gott skick.
Inledning. Utval. Översättning av Johannes Edfelt.
ID Nr: 102044, SEK 90.

Canetti, Elias: Människans provins Anteckningar. Forum, 1979. 76s. Cartonnageband. Gott skick.
ID Nr: 210319, SEK 80.

Carlsson, Trygve ( red. ): Odling för tanken. Carlsson Bokförlag, 1993. 318s. Häftad. Gott skick. Illustrerad. Bokmärke i läder.
Tryckt i 1000 ex.
ID Nr: 216817, SEK 90.

Casagrande, Peter J.: Hardy´s influence on the modern novel. Macmillan Press, 1987. 247p. Bound with dust-wrapper. Good condition.
Med jämförelser med bl a Marcel Proust, D.H.Lawrence och John Fowles.
ID Nr: 200943, SEK 200.

Caserio, Robert L: Plot, Story, and the Novel. Princeton University Press, 1979. 304p. Bound with dust-wrapper. Dustwrapper slightly worn. Else fine.
From Dickens and Poe to the Modern Period
ID Nr: 204813, SEK 140.

Castrén / Laurila / Ruin (red.): Juhlakirja Yrjö Hirnin kuusikymmenvuotispäiväksi 7.12.1930. Helsingfors, 1930. Clothbinding. Very good condition. Slip-case torn.
Numrerad upplaga 83/400.
ID Nr: 1988, SEK 175.

Cavallin / Lysander, Chr. / A.Th.: Smärre skrifter i urval, samlade och utgifna efter författarnes död. Norstedt och söners förlag, 1891. 512s. Halvfranskt band.
Inbunden av C.M. Andersson, Stockholm.
ID Nr: 200945, SEK 300.

Chambers / Prior, Colin / Mike: Playwrights´Progress. Patterns of Postwar British Drama. Amber Lane Press, 1987. 200p. Bound with dust-wrapper. Good condition.
ID Nr: 200946, SEK 110.

Chamfort, Sébastien Roch Nicolas de: Maximer & tankar.Porträtt & anekdoter. Atlantis Förlag, 1997. 233s. Inbunden med skyddsomslag. Mycket gott skick. Märke efter teip på främre skyddsomslaget.
Introduktion och översättning av Arne Helldén.Maximerna utges här i sin helhet, medan Poträtt och anekdoter presenteras i urval.
ID Nr: 101896, SEK 180.

Charpentier, C-J: Bidragsromaner - en kritisk granskning av det statliga litteraturstödet. Settern, 1987. 52s. Cartonnageband. Gott skick.
ID Nr: 200948, SEK 75.

Chesneau, Marc: Second fragment du Journal poétique d´une ame (1948-1967). Fritzes, Stockholm, 1967. 218p. Wrappered. With dedication. Sous le parrainage de La revue independante, Paris.
ID Nr: 207442, SEK 200.

Christofferson, Birger: Den nya parnassen. Författarporträtt redigerade av Birger Christofferson. Wahlström & Widstrand, 1956. 165s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Namnteckning på försättsbladet. Annars ett fint exemplar.
Om bl a Sara Lidman, Bo Setterlind, Willy Kyrklund.
ID Nr: 200950, SEK 70.

Christofferson, Birger: Så minns jag. En samling porträttskisser redigerad av Birger Christofferson. Natur och kultur, 1956. 110s. Häftad. Häftesomslaget något trasigt. Annars ett fint exemplar.
Om bl.a. Henning Berger, Karlfeldt, Hedin, Söderblom
ID Nr: 200952, SEK 100.

Christofferson, Birger: Svenska kritiker och deras metoder. Norstedt och söners förlag, 1962. 234s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
Essayer.
ID Nr: 200949, SEK 90.

Christofferson, Birger: Svenska litteraturkritiker. Metoder, teorier, värderingar. PAN/Norstedts, 1962. 228s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
Om bl a Olof Lagercrantz, Artur Lundkvist, Gunnar Brandell, Erik Hjalmar Linder, Anders Österling, Bengt Holmqvist.
ID Nr: 200951, SEK 80.

Coles, Robert: Irony in the Mind´s Life. Essays on Novels by James Agee, Elizabeth Bowen, and George Eliot. New Directions Book, 1974. 210p. Wrappered. Good condition.
ID Nr: 200953, SEK 110.

Collinder, Björn: Finsk prosadiktning. Albert Bonniers förlag, 1932. 57s. Häftad. Gott skick.
Studentföreningens Verdandis småskrifter, nr 355.
ID Nr: 200954, SEK 75.

Comfort, Alex: Romanen och vår tid. Ljus, 1949. 93s. Häftad. Ryggen något trasig i övre kanten. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 200956, SEK 90.

Crafoord, Clarence: Barndomens återkomst En psykoanalytisk & litterär studie. Natur och kultur, 1994. 307s. Inbunden med skyddsomslag. Namnteckning på försättsbladet. Skyddsomslaget något fläckat. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 6588, SEK 175.

Croce, Benedetto: Estetiskt breviarium. Wahlström & Widstrand, 1930. Översatt av Klara Johanson. 182s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Understrykningar i texten med blyerts. Enstaka fläckar inuti boken.
ID Nr: 200959, SEK 90.

Cullberg, Johan: Skaparkriser. Strindbergs Inferno och Dagermans. Natur och kultur, 1992. Pappband med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 1624, SEK 150.

Dahlström, Britt: Landet och staden, dröm och verklighet I historien - I litteraturen. Arena, 1991. 145s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 201016, SEK 110.

Dahlström, Britt: Litterära sällskap i Sverige. Cordia, 1996. 213s. Cartonnageband. Gott skick.
Recensionsexemplar.
ID Nr: 201018, SEK 160.

Dahlström, Britt: Svenska litterära sällskap. LTs förlag, 1989. 135s. Cartonnageband. Gott skick.
ID Nr: 201017, SEK 150.

Daiches, David: A critical history of English literature. Vol 4. The Romantics to the present day. Secker & Warburg, 1969. 1211p. Wrappered. Good condition.
Revised edition.
ID Nr: 201019, SEK 110.

De Geer, Hans (red.): Skapare, skojare och skurkar. Företagaren i litteratur, film och konst. Timbro, 1994. 387s. Inbunden med skyddsomslag. Sida trasig. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 201078, SEK 80.

Delblanc, Sven: Fågelfrö Närande och giftigt från tre decennier. Bonniers, 1986. 147s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 105954, SEK 80.

Delblanc, Sven: Treklöver. Alba, 1980. 118s. Häftad. Namnteckning på smutstitelbladet. Annars ett fint exemplar.
Om Hjalmar Bergman, Birger Sjöberg och Vilhelm Moberg.
ID Nr: 201022, SEK 75.

Delblanco, Nicholas: Group portrait. Faber and Faber, 1982. 224p. Bound with dust-wrapper. Good condition.
Om bl a Joseph Conrad, Henry James och H.G. Wells.
ID Nr: 201020, SEK 110.

Dickson, Walter: Helhet i snitt och vinklar. Tankar om vår tid. Tidens förlag, 1957. 250s. Häftad. Recensionsstämpel. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 211978, SEK 60.

Dickson, Walter: Hjärtfäste och hungertorn. Infallsvinklar i finlandssvensk och rikssvensk lyrik. Tidens förlag, 1953. 215s. Häftad. Gott skick. Häftesomslaget något slitet.
ID Nr: 211977, SEK 70.

Didion, Joan: Att lära sig själv att leva. Arlas, 2008. 480s. Pappband med skyddsomslag. Gott skick. Anteckningar på försättsbladet.
ID Nr: 217443, SEK 150.

Diktonius, Elmer: Meningar 1921-1943. Tidens förlag, 1957. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Anteckningar på försättsbladet.
ID Nr: 1622, SEK 80.

Diktonius, Elmer: Meningar 1921-1943. Tidens förlag, 1957. 351s. Häftad. Ryggen något bruten, men sammanhängande
ID Nr: 107274, SEK 90.

Domellöf, Gunilla: Mätt med främmande mått. Gidlunds förlag, 2001. 389s. Häftad. Gott skick.
Idéanalys av kvinnliga författares samtidsmottagande och romaner 1930-1935. Om bl a Krusenstjerna, Wägner, Martinson, Boye, Aronson, Dahl.
ID Nr: 201030, SEK 125.

Downer, Alan: Recent American Drama. University of Minnesota Press, 1961. 46p. Wrappered. Good condition.
University of Minnesota Pamphlets on American Writers, no. 7.
ID Nr: 201031, SEK 70.

Eco, Umberto: Kulturknäck. Brombergs, 1990. Översatt av Ingamaj Beck. Pappband med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 1641, SEK 90.

Edfelt, Johannes: Strövtåg. Albert Bonniers förlag, 1941. 178s. Häftad. Ryggen delvis sprucken i fogarna. Annars ett fint exemplar. Med dedikation.
ID Nr: 201035, SEK 120.

Edfelt, Johannes: Utblick. Albert Bonniers förlag, 1958. 218s. Häftad. Gott skick. Med dedikation. Enstaka anteckningar i blyerts.
ID Nr: 201036, SEK 120.

Edfelt / Strindberg, Johannes / Axel: Berättare och förkunnare i svensk litteratur 1719-1941. Antologi sammanställd av Johannes Edfelt och Axel Strindberg. Kooperativa Förbundets förlag, 1942. 628s. Klotband. Gott skick.
ID Nr: 107114, SEK 90.

Edlund, Mårten: 25 svenska berättare. Från Pär Lagerkvist till Harry Martinson. Folket i Bilds Förlag, 1962. 327s. Häftad. Gott skick.
Omnibusböckerna.
ID Nr: 104364, SEK 90.

Egri, Péter: Chekhov and O´Neill. The Uses of the Short Story in Chekhov´s and O´Neill´s Plays. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1986. 182p. Bound with dust-wrapper. Dustwrapper slightly torn. Else fine.
ID Nr: 201037, SEK 130.

Ehnmark, Anders: Tre essäer om befrielse och frihet. Norstedts förlag, 1994. 205s. Pappband med skyddsomslag. Mycket gott skick.
Innehåller författarens tre mycket uppmärksammade essäböcker " Maktens hemligheter " om Machavelli, 1986, " Slottet " om Tocqueville, 1990, och " Resan till Kilimanjaro " , 1993.
ID Nr: 101519, SEK 200.

Ehnmark, Elof: Fyra litterära kritiker. Norstedt och söners förlag, 1971. 69s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 201038, SEK 80.

Ehrhard, Jean E: Le roman francais depuis Marcel Proust. Éditions de la nouvelle Revue Critique, u.å. 256p. Wrappered. Spine/backstrip slightly torn at the edges. Browned.
Romains-Giono.
ID Nr: 207425, SEK 80.

Eidevall, Gunnar: Amerika i svensk 1900-talslitteratur. Från Gustaf Hellström till Lars Gustafsson. Almqvist & Wiksell International, 1983. 224s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 201039, SEK 110.

Ejeby / Nilson, Bo / Gert (red.): Korpen. En litterär monografi. Korpen, 1987. 238s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
Recensionsexemplar.
ID Nr: 201040, SEK 110.

Ek, Sverker: Möten med Runeberg, Rydberg och Fröding. Gleerups, 1949. 260s. Häftad. Gott skick.
Studier och essäer.
ID Nr: 201041, SEK 110.

Ek, Sverker: Verklighet och vision. En studie i Hjalmar Bergmans romankonst. Albert Bonniers förlag, 1964. Ouppsprättad. Gott skick.
ID Nr: 1753, SEK 120.

Ekberg / Oljelund, Nils / Ivan ( red. ): Mitt långa liv har lärt mig En levnadsvisdomens bok, skriven av sjuttio författare över sjuttio år. Nordisk Rotogravyr, 1949. 302s. Klotryggsband. Ryggen blekt. Inlagan fin. Fotoillustrerad. Spricka i främre inre falsen.
ID Nr: 106080, SEK 80.

Ekbom, Torsten: Bildstorm. Bonniers, 1995. 410s. Klotband med skyddsomslag. Gott skick. Skyddsomslaget något nött i kanterna.
En brett upplagd genomgång av modernismen inom litteratur, konst, musik, film och arkitektur.
ID Nr: 203381, SEK 210.

Ekbom, Torsten: Europeiska konserten. Albert Bonniers förlag, 1975. 185s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 201043, SEK 120.

Ekbom, Torsten: Experimentfälten Visionärer, nyskapare och sökare från tre sekler. Albert Bonniers förlag, 2000. 431s. Pappband med skyddsomslag. Nyskick. Illustrerad.
ID Nr: 217444, SEK 125.

Ekbom, Torsten: Tatlins torn och andra texter. Bonniers, 1986. 263s. Förlagsband med pappersomslag. Mycket gott skick.
ID Nr: 216562, SEK 120.

Ekelund, Karin Allardt: Traneplogar. Söderströms, 1977. 128s. Häftad. Gott skick.
Om bl a Fogelstad, Runeberg, Måås-Fjetterström, Derkert, Lagerlöf och Linné.
ID Nr: 201046, SEK 110.

Ekelund, Louise: Rabbe Enckell. Modernism och klassicism. Ekenäs, 1974. 408s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 2263, SEK 120.

Ekelund, Vilhelm: Essayer och meditationer. Cavefors klassiker, 1978. 160s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 202531, SEK 130.

Ekelöf, Gunnar: Drömmen om Indien och andra prosastycken. Bokvännerna, 1989. Häftad. Gott skick. Ryggen något sliten.
ID Nr: 1638, SEK 100.

Ekerwald, Carl-Göran: " Vi goda européer " Om det europeiska kulturarvet. Rabén Prisma, 1995. 184s. Pappband med skyddsomslag. Mycket gott skick. Illustrerad. Skada efter pristeip på bakre sidan av skyddsomslaget.
ID Nr: 101456, SEK 120.

Ekerwald, Carl-Göran: Sommarhus i Arktis Essäer om skönlitteraturens nyttighet. Carlsson Bokförlag, 1986. 215s. Pappband. Nyskick. Sparsamt illustrerad.
ID Nr: 104375, SEK 80.

Ekman, Rolf: Egna villkor En humanist skriver brev i en problemfylld tid. Rolf Ekman Bokprodukter, 1973. 205s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 207071, SEK 130.

Eliot, T.S.: Selected Prose. Faber & Faber, 1984. 320p. Wrappered. Good condition.
Edited and with an introduction by Frank Kermode
ID Nr: 8883, SEK 120.

Ellerström / Ploski, Jonas / Andrzej: Författaralmanacka. Carlssons, 1996. 128s. Inbunden. Bandet något fläckigt. Annars ett fint exemplar.
Etthundra porträtt I ord och bild
ID Nr: 201051, SEK 140.

Elovson, Harald: Vilhelm Ekelund och Rousseau 1920-1949. Lund, 1968. Häftad. Namnteckning på häftesomslag.
ID Nr: 2252, SEK 50.

Enander, Crister: Relief. Legus, 1995. 284s. Inbunden med skyddsomslag. Fint exemplar.
Författarporträtt, av bl a Inger Edelfeldt, Stig Claesson, Lars Gustafsson, Hugo Claus, Norman Mailer, Karin Boye, Gunnar Ekelöf.
ID Nr: 201052, SEK 210.

Enckell, Rabbe: Relation i det personliga. Wahlström & Widstrand, 1950. 196s. Häftad. Delvis ouppsprättad. Gott skick.
ID Nr: 201053, SEK 120.

Enehjelm, Helen af: Den älskades anlete. Wahlström & Widstrand, 1957. 275s. Häftad. Smärre anteckningar.
ID Nr: 201056, SEK 120.

Enehjelm, Helen af: På stranden. Schildts, 1948. 181s. Häftad. Namnteckning på smutstitelbladet.
ID Nr: 201057, SEK 120.

Enehjelm, Helen af: Promenad med favoriter. Schildts, 1945. 357s. Häftad. Häftesomslaget något upprivet i kanterna. Sida trasig. Annars ett fint exemplar.
Om bl.a. Austen, Mansfield, Brontë, Dickinson, Poe, Stendhal
ID Nr: 204815, SEK 120.

Enehjelm, Helen af: Vandring med favoriter. Medéns, 1945. 357s. Häftad. Ryggen något trasig. Annars ett fint exemplar. Delvis ouppsprättad.
Om bl.a. Jane Austen, Katherine Mansfield, Emily Brontë, Emily Dickinson, Edgar Allan Poe, Stendhal
ID Nr: 201054, SEK 140.

Enehjelm, Helen af: Vår soliga vardag. Medéns, 1942. 183s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Delvis ouppsprättad.
ID Nr: 201058, SEK 120.

Enright, D.J.: The Alluring Problem. An Essay on Irony. Oxford University Press, 1986. 178p. Bound with dust-wrapper. Good condition.
ID Nr: 201061, SEK 140.

Eriksson, Ulf: Rum för läsande. Albert Bonniers förlag, 1990. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 1602, SEK 110.

Erlandsson, Åke: Modern fransk prosa. Symposion, 1993. 242s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 16361, SEK 120.

Escarpit, Robert: Litteratursociologi. Wahlström & Widstrand, 1973. 142s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 201063, SEK 100.

Espmark, Kjell: Själen i bild En huvudlinje i modern svensk poesi. Norstedt och söners förlag, 1977. 328s. Häftad. Gott skick. Understrykningar i texten.
With a summery in English.
ID Nr: 100613, SEK 150.

Falkman, Kaj: Kurursäcken : Handboja och färdbiljett. Bo Cavefors, 1972. 78s. Häftad. Häftesomslaget något nött i kanterna. Inlagan fin.
ID Nr: 105810, SEK 175.

Feidelson, Charles Jr: Symbolism and American Literature. The University of Chicago Press, 1953. Clothbinding. Good condition.
ID Nr: 1635, SEK 120.

Fioretos, Aris: Det kritiska ögonblicket. Norstedts förlag, 1991. 315s. Häftad. Gott skick. Delvis ouppsprättad.
Om Hölderlin, Benjamin, Celan.
ID Nr: 3584, SEK 120.

Fisch, Gennadij: Hos svenskarna. En sovjetförfattare ser på Sverige. LT:s förlag, 1969. 244s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Delvis ouppsprättad.
ID Nr: 3585, SEK 120.

Fishman, Solomon: The Disinherited of Art. Writer and Background. University of California Press, 1953. 178p. Cased boards. Good condition.
Part 2 in series Perspectives in Criticism (Part 1 being "Elements of Critical Theory")
ID Nr: 3586, SEK 90.

Fogelqvist, Torsten: Bok och svärd. Tal och uppsatser. Albert Bonniers förlag, 1917. 281s. Marmorerat pappband. Exlibris.
ID Nr: 3591, SEK 110.

Fogelqvist, Torsten: Minnen Meningar Melodier. Prosa och vers. Albert Bonniers förlag, 1930. 232s. Häftad. Exlibris. Anteckningar. Häftesomslaget något slitet.
ID Nr: 3593, SEK 40.

Fogelqvist, Torsten: När stugan blev mig trång. Utkast från en resa. Albert Bonniers förlag, 1922. 130s. Häftad. Inlagan fin. Häftesomslaget något nött i kanterna.
ID Nr: 3592, SEK 150.

Fogelqvist, Torsten: Svenska och klassiska utsikter. Albert Bonniers förlag, 1940. 256s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 3590, SEK 110.

Fogelqvist, Torsten: Svenska utsikter. Albert Bonniers förlag, 1942. 313s. Häftad. Gott skick. Delvis ouppsprättad.
Skrifter.
ID Nr: 3587, SEK 120.

Fogelqvist, Torsten: Typer och tankesätt. Litterära utkast. Albert Bonniers förlag, 1927. 303s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 3594, SEK 110.

Forshell, Sven: Diktens uppgift. Ett inlägg i litteraturfejden. Harriers Bokförlag, 1935. 76s. Häftad. Ryggen något trasig.
ID Nr: 3596, SEK 80.

Forssell, Lars: Upptåg. Albert Bonniers förlag, 1967. 180s. Häftad. Delvis ouppsprättad.
Flickan I Montréal, Drömmar I Omsk, Sverige Sverige eller Borgerlighetens fars, Moliére och den atonala teatern, Teaterdrömmar.
ID Nr: 3599, SEK 90.

Fraser, Catherine C.: Ensam och Allén. Ord och bild hos Strindberg. Ordfronts förlag, 1994. 124s. Pappband med skyddsomslag. Mycket gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 918, SEK 50.

Fredén, Gustaf: Svenska vitterhetens hävdatecknare. Natur och kultur, 1956. 56s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 201064, SEK 80.

Fredén, Gustaf: Svenska vitterhetens hävdatecknare. Natur och kultur, 1956. 57s. Häftad med pappersomslag. Mycket gott skick.
ID Nr: 105843, SEK 60.

Fredén, Gustaf: Uppbrott till verkligheten. Gummessons bokförlag, 1961. 160s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
Recensionsex. Om bl a Lagerkvist, Goethe, Tegnér, Martinsson, Bremer, Balzac, Cervantes, Dante.
ID Nr: 201065, SEK 110.

Friberg, Axel: Den svenske Herkules. Studier i Stiernhielms diktning. Wahlström & Widstrand, 1945. Biografi över Georg Stiernhielm. 288s. Häftad. Gott skick.
Ak.avh
ID Nr: 5514, SEK 175.

Friedlaender, Kurt: Belinskij och den ryska litteraturens guldålder. Norstedts förlag, 1966. Översatt av Inga Maj Frostell. Klotband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna.
ID Nr: 1722, SEK 90.

Friedlaender, Kurt: Mästerverk inom berättarkonsten. Från Cervantes till James Joyce. Prisma Magnum, 1987. 216s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 201068, SEK 90.

Friedlaender, Kurt: Pusjkin, Balzac och Heine. Tre samtida diktargestalter. Eklunds, 1949. 309s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 201069, SEK 120.

Friesen, Otto von: Tio reportage som förändrade världen. Från Strindberg till Hemingway. Ordfronts förlag, 1982. 331s. Klotband. Bandet något fläckigt. Inlagan fin. Fotoillustrerad.
Medredaktörer: Christer Hellmark, Jan Stolpe.
ID Nr: 103824, SEK 80.

Frykenstedt, Holger: Idé och gestalt i tysk romantik och klassicism. Norstedt och söners förlag, 1966. 112s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 204816, SEK 120.

Frykman, Erik: De motsägelsefulla viktorianerna. Norstedts förlag, 1980. 308s. Inbunden med skyddsomslag. Mycket gott skick.
Om bl a Carlyle, Kingsley, George Eliot, Dickens, Matthew Arnold.
ID Nr: 201072, SEK 120.

Frängsmyr, Tore: Vägröjare i kulturdebatten. Ragnar Oldberg och Perspektiv. LT:s Förlag, 1977. 207s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 201074, SEK 90.

Fuentes, Carlos: Jag och andra. Essäer i urval. Stenströms, 1988. 244s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick. Skyddsomslaget något nött i kanterna.
Om bl a Cervantes, Diderot, Gogol, Bunuel, Borges, Kundera, García Márquez.
ID Nr: 201075, SEK 120.

Fusil, C.A: La Poésie Scientifique de 1750 à nos jours Son élaboration - Sa constitution. u.å. 320p. Half -leather binding. Page lost. Slightly rubbed on the edges. Else fine. Raised bands. Impremerie A. Auxenfans, Bourges. Marbeled edges/endpaper.
ID Nr: 207446, SEK 250.

Gardner, Helen: In Defence of the Imagination. The Charles Eliot Norton Lectures 1979-1980. Clarendon Press, 1984. 197p. Wrappered. Good condition.
ID Nr: 17975, SEK 110.

Geete / Collijn: Fornsvensk bibliografi. Kungl. Boktr. Norstedt och söner/Almqvist & Wiksell, 1903-1948. 5 vol. Gott skick.
Del 1resp supplementet av Robert Geete(1903 resp 1919) är inbundna i vackra halvfranska band. Supplement 2 i tre volymer av Isak Collijn 1945,-46,-48 är häftade.
ID Nr: 2983, SEK 1500.

Gehlin, Jan: Floden och virvlarna. Linjer och episoder ur hundra års författarfacklig historia. Albert Bonniers förlag, 1993. 678s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick.
"Sveriges Författarförbund - 100 år. Sveriges Författarförbund bildades på våren 1893 av Verner von Heidenstam och Hugo Tigerschiöld. Idag, 100 år senare är förbundet stort och betydelsefullt med ca 4000 medlemmar -författare, översättare, dramatiker. Vid en av förbundets många uppmärksammade aktioner - 1969 tömde författarna på en timme huvudbiblioteket i Stockholm på all svensk skönlitteratur - deltar författaren till denna historik, Jan Gehlin. Han var förbundets ordförande 1965-1982."
ID Nr: 202218, SEK 200.

Geijerstam, Carl-Erik af: Befintlighet i dagen. Essäer och småprosa. Författarförlaget, 1987. 218s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 201079, SEK 120.

Geijerstam, Carl-Erik af: Röster i drömmen och andra essäer. Bonniers Alba, 1996. 196s. Pappband med skyddsomslag. Mycket gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 105059, SEK 95.

Gibbon, Edward: En essay om studiet av litteratur. 1967. 108s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 201146, SEK 110.

Gierow, Karl Ragnar: Europa och tjuren. Femton essayer. Norstedts förlag, 1972. 164s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
Om bl.a. Pirandello, Koestler, Rabelais, Tolstoj, O´Neill, Kellgren, Söderblom, Sjöberg.
ID Nr: 201147, SEK 120.

Gifford, Henry: Comparative literature. Routledge & Kegan Paul, 1969. 99p. Wrappered. Good condition.
ID Nr: 15183, SEK 70.

Gindin, James: Postwar British Fiction. New Accents and Attitudes. Cambridge University Press, 1962. 246p. Clothbinding. Sporadic underlining of text. Good condition.
ID Nr: 201148, SEK 130.

Gislason, Bjarni M.: Islands litteratur efter sagatiden. Aschehoug dansk forlag, 1949. 233s. Halvfranskt band. Gott skick.
ID Nr: 201149, SEK 120.

Gissing, George: Ur Henry Ryecrofts privata papper. Bokvännerna, 1963. 69s. Pappband. Gott skick.
Översättning Fanny Ekenstierna, inledning Klara Johanson, vignetter Nils Otterhäll
ID Nr: 202216, SEK 60.

Glas / Lack, Peter / Dekius: Författare klottrar. Bakhåll, 2001. 60s. Häftad. Rikligt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 17007, SEK 110.

Grass, Günter: Über das Selbstverständliche Reden Aufsätze Offene Briefe Kommentare. Luchterhand, 1968. 228p. Wrappered. Wrapper slightly rubbed. Wrapper slightly spotted. Else fine.
ID Nr: 207421, SEK 310.

Gregor, Ian (ed.): Reading the Victorian Novel: Detail into Form. Vision Press, 1980. 314p. Bound with dust-wrapper. Dustwrapper slightly torn. Else fine.
A Vision Critical Study
ID Nr: 201151, SEK 200.

Grenzmann, Wilhelm: Weltdichtung der gegenwart Probleme und gestalten. Athenäum-Verlag Bonn, 1955. 460p. Decorated cloth binding. Good condition.
Paul Claudel, Georges Bernanos, Francois Mauriac, André Gide, Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Jean Anouilh, Thomas Stearns Eliot, Graham Greene, Bruce Marshall, Ernest Hemingway, Thornton Wilder.
ID Nr: 207416, SEK 90.

Gribble, James: Literary Education: a Revaluation. Cambridge University Press, 1983. 182p. Bound with dust-wrapper. Good condition.
ID Nr: 201154, SEK 110.

Grieg, Harald: Läsningens välsignelse. Bokvännerna, 1989. 17s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 201155, SEK 50.

Grimberg, Carl: En politisk demonstration, som kom av sig ur Svenska Folkets Underbara Öden (VIII:7-8; 124-125). Norstedt och söners förlag, u å. 63s. Häftad. Något nött i kanterna.
Om Lars Hierta, Magnus Jakob Crusenstolpe, Johan Olof Wallin, Per Daniel Atterbom, Erik Johan Stagnelius m fl
ID Nr: 205031, SEK 90.

Grønbech, Vilhelm: Ljuset från Akropolis. Essäer och föreläsningar. Natur och kultur, 1954. 193s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Inlagan fin.
ID Nr: 4065, SEK 125.

Grönbech, Hermelin, Honorine: De hemliga rollerna Ett otidsenligt försök att fånga en glimt av "den mänskliga faktorn" i vår livssituation. Natur och kultur, 1964. 76s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 207001, SEK 120.

Gunnarson, Gunnar: Dikten och demonerna. Bo Cavefors förlag, 1969. 270s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 201158, SEK 90.

Gustafsson, Barbro: Tvärgränder till vintergatan. Zindermans, 1980. 202s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick.
En bok om diktens Uppsala, om bl.a. Strindberg, Fröding, Engström, Bergman, Boye, Delblanc, Ekman, Olrog
ID Nr: 201159, SEK 140.

Gustafsson, Lars: Strandhugg i Svensk Poesi. FIB:s Lyrikklubb/Tidens förlag, 1977. 116s. Häftad.
Femton diktanalyser, bl a om Strindberg, Tranströmer, Ekelöf, Hansson, Stiernhielm, Ekelund, Björling, Stagnelius, Key-Åberg, Södergran, Blomberg.
ID Nr: 201160, SEK 90.

Gustafsson, Lars: Utopier och andra essäer om "dikt" och "liv". Norstedts förlag, 1969. 160s. Häftad. Mycket gott skick.
ID Nr: 107065, SEK 60.

Gustafsson, Madeleine: Berättelsens röst. Från Bernhard till Yourcenar. Norstedt och söners förlag, 1991. 175s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 212856, SEK 120.

Gustav III: Äreminne öfver riksrådet och fältmarskalken Lennart Torstenson Grefve til Ortala Mästerstycken ur Sveriges litteratur V. Stockholm, 1913. 57s. Häftad. Något fuktskadad. Häftesomslaget något slitet. Ryggen något trasig i övre och nedre kanten. Skrift, som vunnit stora priset i Svenska Academien 1786. 62/600.
ID Nr: 207604, SEK 120.

Gyllensten, Lars: Moderna myter. Dialektisk fantastik. Albert Bonniers förlag, 1949. 174s. Häftad. Mindre fläck på främre omslaget. Annars i gott skick
ID Nr: 106114, SEK 150.

Götlind, Erik: De oerhörda orden. Scandinavian University Books, 1961. 135s. Inbunden med skyddsomslag. Understrykningar i texten. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
Litteraturestetiska och vetenskapsteoretiska problem
ID Nr: 201165, SEK 110.

Hagberg, Carl August: Fransk litteratur 1836. Tidens förlag, 1963. 183s. Inbunden med skyddsomslag. Häftesomslaget något trasigt. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 201170, SEK 110.

Hagemann, Sonja: Dammprisen En analyse av de prisbelønte bøkene. N.W. Damm & Søn, Oslo, 1971. 54s. Häftad. Häftesomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 207407, SEK 90.

Hall, Vernon, Jr: A Short History of Literary Criticism. The Gotham Library, 184. 184p. Wrappered. Good condition.
ID Nr: 15182, SEK 120.

Hallberg, Ulf Peter: Flanörens blick. Symposion, 1993. 275s. Pappband med skyddsomslag. Mycket gott skick. Fotoillustrerad.
ID Nr: 217120, SEK 120.

Halldén, Ruth: Vid romanens rötter. Albert Bonniers förlag, 1997. 186s. Klotband med skyddsomslag. Mycket gott skick.
Essäer främst om engelsk 1700-talslitteratur, bl a Daniel Defoe, Jane Austen
ID Nr: 201177, SEK 130.

Hallström, Per: Essayer. Föreningen för bokhandtverk, Stockholm, 1917. 135s. Pappband. Något fläckig. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Bunden av Gustaf Hedberg. Vinjetter och anfanger tecknade av Arthur Sjögren. Ex Libris: Gustaf Odencrantz hominis.
ID Nr: 213131, SEK 150.

Hallström, Per: Essayer. Föreningen för bokhandtverk, 1917. 134s. Inbunden. Gott skick. Exlibris.
Om Cervantes, Shakespeare, Robert Herrick, Tom Jones.
ID Nr: 201173, SEK 150.

Hallström, Per: Levande dikt. Essayer. Albert Bonniers förlag, 1914. 372s. Häftad. Häftesomslaget något trasigt. Enstaka fläckar på häftesomslaget. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 201176, SEK 100.

Hansegård, Lars: Litteratur och verklighet. Sveriges radio, 1962. 81s. Häftad. Gott skick.
Människor och miljöer I fem moderna romaner, bl a Sara Lidmans Hjortronlandet, Pär Rådströms Ro utan åror, Erland Josephsons En berättelse om herr Silberstein
ID Nr: 201179, SEK 75.

Hansson, Gunnar D.: Ärans hospital. Albert Bonniers förlag, 1999. 403s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 4071, SEK 175.

Hansson, Gunnar D.: Dikt i profil. Gumperts, 1964. 63s. Häftad. Gott skick. Delvis ouppsprättad.
ID Nr: 201185, SEK 90.

Hansson, Gunnar D.: Dikten och läsaren. Albert Bonniers förlag, 1959. 396s. Häftad. Namnteckning på försättsbladet. Annars ett fint exemplar.
Studier över diktupplevelsen
ID Nr: 201183, SEK 110.

Hansson, Gunnar D.: Dikten och läsaren. Prisma, 1970. 414s. Häftad. Namnteckning på försättsbladet. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
Studier över diktupplevelsen
ID Nr: 201182, SEK 90.

Hansson, Ola: Tolke og seere Kritiske essays. H. Aschehoug & Co., 1893. 218s. Halvfranskt band. Ryggen blekt. Annars ett fint exemplar. Upphöjda bind. Marmorerade pärmar. Marmorerade för-och eftersättsblad.Häftesomslagen medbundna men med liten fuktskada. Skriven i landsflykt. Originalutgåva.
Privatband bundet hos Knut Hässlers Bokbinderi A-B. Stockholm.
ID Nr: 217375, SEK 210.

Hansson, Ola: Tolke og seere Kritiske essays. H. Aschehoug & co, 1893. 218s. Halvfranskt band. Gott skick. Upphöjda bind. Marmorerade pärmar. Skriven i landsflykt. Originalutgåva.
ID Nr: 217374, SEK 200.

Harding, Gunnar: Den trådlösa fantasin. Essäer, artiklar och debattinlägg 1971-77. Wahlström & Widstrand, 1978. 144s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Inlagan fin.
ID Nr: 201186, SEK 80.

Hardy, Barbara: The Appropriate Form. An essay on the novel. The Athlone press, 1971. 218p. Wrappered. Good condition.
Om bl a Meredith, George Eliot, Lawrence, Tolstoy, Defoe, Ch. Bronte, Hardy
ID Nr: 201187, SEK 75.

Harper, Howard M. Jr: Desperate Faith. The University of North Carolina Press, 1967. 200p. Wrappered. Wrapper slightly rubbed. Else fine.
A study of Bellow, Salinger, Mailer, Baldwin & Updike
ID Nr: 201189, SEK 100.

Harrie, Ivar: Orientering. Hugo Gebers förlag, 1932. 221s. Häftad. Ryggen något trasig i övre kanten. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 201191, SEK 80.

Harrie, Ivar: Tjugotalet in memoriam. Hugo Gebers förlag, 1936. 235s. Häftad. Inlagan fin. Häftesomslaget något slitet.
ID Nr: 201190, SEK 130.

Harrison, G. B.: Introducing Shakespeare. Penguin ooks, 1971. 232p. Wrappered. Good condition. Sporadic underlining of text.
ID Nr: 100612, SEK 90.

Hedberg, Ruth: Ej med klagan. Norstedts förlag, 1960. 254s. Inbunden med skyddsomslag. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
Essayer
ID Nr: 201194, SEK 90.

Hedberg, Ruth: Ej med klagan. Norstedts förlag, 1960. 253s. Häftad. Gott skick.
Essayer
ID Nr: 201195, SEK 110.

Hedén, Erik: Eris och Himeros. Litterära hyllnings- och stridsartiklar. Frams förlag, 1917. 192s. Skinnryggsband. Marmorerade för/eftersättsblad. Stänksnitt. Inlagan fin. Bandet något nött i kanterna.
ID Nr: 201196, SEK 120.

Hedenvind-Eriksson, Gustav: Med dikten mot befrielse. LTs förlag, 1955. 235s. Häftad. Bandet slitet.
ID Nr: 201202, SEK 80.

Hedenvind-Eriksson, Gustav: Med rallarkärra mot dikten Drömmar och dagsverken. Kooperativa förbundets bokförlag, 1944. 184s. Inbunden. Gott skick. Exlibris.
ID Nr: 201201, SEK 85.

Hedlund, Magnus: Ökenkejsaren och andra stycken 6 biografier, 4 förströelser, 49 passerade städer, 8 möten. Albert Bonniers förlag, 1997. 123s. Pappband med skyddsomslag. Mycket gott skick.
ID Nr: 105085, SEK 110.

Hedlund, Tom: Den obönhörliga verkligheten. LTs förlag, 1980. 95s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
Tillsammans med Ulrika Palme. Om författaren Lennart Sjögren och grafikern Eva Forsberg.
ID Nr: 201204, SEK 90.

Hedlund, Tom: Vägar genom diktens landskap Litterära resor i Storbritannien. Ordfronts förlag, 1990. 201s. Pappband. Nyskick. Fotoillustrerad.
Medförfattare Ulrika Palme.
ID Nr: 105942, SEK 80.

Hedvall, Anders: Tvärsnitt genom författaren som äldre. Trevi, 1985. 126s. Inbunden. Gott skick.
Recensionsex
ID Nr: 201205, SEK 100.

Heikel, Ivar A.: Johan Ludvig Runeberg. Hans liv och hans diktning I-II. Natur och kultur, 1926. 308+364. 1 vol. Klotband. Främre häftesomslag medbundet. Exlibris. Bandet något slitet. Inlagan fin.
Med illustrationer
ID Nr: 203504, SEK 210.

Heilman, Robert B.: The Ghost on the Ramparts and Other Essays in the Humanities. University of Georgia Press, 1973. 179p. Bound with dust-wrapper. Wrapper slightly torn. Else fine.
ID Nr: 201208, SEK 90.

Henderson, Bill: Rotten Reviews. A Literary Companion. Pushcart, 1986. 93p. Bound with dust-wrapper. Wrapper rubbed. Corpus fine.
175 "rotten reviews", bl a Dickinson, Eliot, Hemingway, Proust, Whitman.
ID Nr: 201210, SEK 80.

Henrikson, Alf: Allehanda urkunder om Himmel och helvete i redaktion av Alf Henrikson. I urval av Carl Fehrman. AWE/ Gebers, 1977. 256s. Klotband med skyddsomslag. Gott skick. Illustrerad. Exlibris.
ID Nr: 216746, SEK 120.

Henrikson, Alf: Läsefrukter. Kåserier i TV. Hedengrens Bokhandel, 1983. 45s. Häftad. Mycket gott skick.
ID Nr: 11623, SEK 70.

Henrikson, Alf: Ödets fingrar. En historisk tankelek. Atlantis Förlag, 1994. 147s. Dekorerat klotband med skyddsomslag. Mycket gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 11622, SEK 110.

Henrikson, Alf: Om ord och texter, dikter och tal. Hedengrens Bokhandel, 1987. 47s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 11627, SEK 75.

Henriques, Alf: Svensk litteratur efter 1900 (1900-1940). Forum, 1944. 308s. Häftad.
ID Nr: 201211, SEK 90.

Hermelin, Eric: Blif en dåre! Marginalanteckningar och stridsskrifter. Ellerströms, 1997. 135s. Häftad. Gott skick.
Urval av Ulf I. Eriksson, förord av Carl-Göran Ekerwald
ID Nr: 8519, SEK 180.

Hernadi, Paul: Beyond Genre. New Directions in Literary Classification. Cornell University Press, 1972. 224p. Bound with dust-wrapper. Dustwrapper slightly worn.
ID Nr: 201404, SEK 110.

Herrlin, Olof: En alexandrinsk kvartett. Norstedt och söners förlag, 1968. 105s. Häftad. Gott skick. Delvis ouppsprättad. Illustrerad.
Om Kingsleys Hypatia, Wisemans Fabiola, Newmans Callista och Rydbergs Hermione (I Den sista athenaren)
ID Nr: 201212, SEK 90.

Herzog, Wilhelm: Menschen, denen ich begegnete. Francke verlag, 1959. 494p. Bound with dust-wrapper. Good condition.
Mit Essays über Rathenau, Lenin, Trotzki, Stalin, Gerhart Hauptmann, Frank Wedekind, Heinrich Mann, André Gide, Romain Rolland, Henri Barbusse, Rainer Maria Rilke, Ludwig Thoma, Alfred Kerr, Franz Werfel, Maximilian Harden u.a.
ID Nr: 207402, SEK 175.

Hesse, Hermann: Eine Bibliothek der Weltliteratur. Werner Classen Verlag Zürich, 1946. 95p. Clothbinding. Good condition.
ID Nr: 9306, SEK 40.

Heyman, Viveka: Själar, kvinnor mest. Tidens förlag, 1948. 209s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 201215, SEK 120.

Hingley, Ronald: De ryska författarna och samhället 1825-1904. Aldus/Bonniers, 1967. 247s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 204475, SEK 140.

Hirn, Yrjö: Beaumarchais. Äventyrare, stridsman och författare. Holger Schildt, 1931. 306s. Häftad. Ouppsprättad.
ID Nr: 201347, SEK 130.

Hirn, Yrjö: De lagerkrönta skoplaggen, och andra uppsatser från åren 1902-1948. Wahlström & Widstrand, 1951. 305s. Häftad. Något nött i kanterna.
ID Nr: 201337, SEK 120.

Hirn, Yrjö: Den förgyllda balustraden, och andra uppsatser från åren 1949-1952. Wahlström & Widstrand, 1953. 205s. Häftad. Något nött i kanterna. Enstaka fläckar på bandet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 201340, SEK 100.

Hirn, Yrjö: Den gamla postvagnen och några av dess passagerare: Sterne - Moritz - Eichendorff - Borrow. Norstedt och söners förlag, 1926. 372s. Häftad. Delvis ouppsprättad. Något sliten.
ID Nr: 201338, SEK 140.

Hirn, Yrjö: Det heliga skrinet. Studier i den katolska kyrkans poesi och konst. Söderström & Co, 1909. 541s. Häftad. Något nött i kanterna.
ID Nr: 201336, SEK 200.

Hirn, Yrjö: Dr Johnson och James Boswell. Holger Schildt, 1922. 323s. Häftad. Häftesomslaget något slitet.
En bok om engelskt liv och lynne.
ID Nr: 201345, SEK 110.

Hirn, Yrjö: Episoder. Holger Schildts förlag, 1918. 319s. Klotband.
Några kapitel om lif och litteratur under sjuttonhundratalet.
ID Nr: 201339, SEK 140.

Hirn, Yrjö: Goda vildar och ädla rövare i dikt och verklighet. Wahlström & Widstrand, 1941. 348s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 201346, SEK 140.

Hjern, Kjell: Kära du. Svenska brev från sju sekel. Bokklubben Svalan, 1968. 189s. Inbunden. Gott skick.
En antologi, med bl a Petrus de Dacia, den heliga Birgitta, Linné, Kellgren, Atterbom, Almqvist, Bremer, Strindberg, Aguéli, Benedictsson, Martinson
ID Nr: 201491, SEK 110.

Hjertén, Ivar: Hypnos och Thanatos i dikt och konst. Norstedt och söners förlag, 1951. 93s. Häftad. Ouppsprättad.
Svenska Humanistiska Förbundet.
ID Nr: 201406, SEK 90.

Hjorth, Daniel: Kakafoni. Alba, 1984. Illustrerad av Henrik Tikkanen. 266s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
Om bl a Goethe, Kafka, Hasek, Joyce.
ID Nr: 201408, SEK 150.

Hobsbaum, Philip: Essentials of Literary Criticism. Thames and Hudson, 1983. 150p. Wrappered. Good condition.
ID Nr: 201410, SEK 90.

Hoffman, Frederick J.: The Modern Novel in America. Henry Regnery Co/Gateway, 1967. 275p. Paperback. Light browning.
ID Nr: 8895, SEK 50.

Holmberg, Carl-Bertil: Litterära strövtåg. En entologi i ord och bild utgiven av Sydsvenska Kraftbolaget. Sydsvenska Kraftaktiebolaget, 1970. 108s. Häftad. Rikligt illustrerad. Inlagan delvis loss från omslaget
ID Nr: 217601, SEK 60.

Holmberg, Claes-Göran: Crossroads. Möten med den samtida amerikanska litteraturen. Nya Doxa, 1994. 231s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet.
Om bl a John Barth, Don DeLillo, Richard Ford, Joseph Heller, Maxine Hong Kingston.
ID Nr: 201413, SEK 130.

Holmberg, Olle: Hjalmar Gullberg. En vänbok. Albert Bonniers förlag, 1966. 214s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 202157, SEK 110.

Holmberg, Olle: Litterärt. Albert Bonniers förlag, 1924. 273s. Häftad. Namnteckning på smutstitelbladet. Bandet något nött i kanterna.
Om bl a Spengler, Scott, Hardy, Runeberg, Hallström, Heidenstam.
ID Nr: 201414, SEK 100.

Holmberg, Olle: Lovtal till svensk lyrik. Ellerströms, 1993. 138s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 217098, SEK 80.

Holmberg, Olle: Madonnan och järnjungfrun. Albert Bonniers förlag, 1927. 302s. Häftad. Inlagan fin. Häftesomslaget något nött i kanterna.
ID Nr: 201419, SEK 150.

Holmberg, Olle: På väktargången. Albert Bonniers förlag, 1928. 90s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 201422, SEK 120.

Holmberg, Olle: Skratt och allvar i svensk litteratur. Studier från fyra århundraden. Aldus, 1964. 240s. Häftad. Häftesomslaget slitet. Annars ett fint exemplar.
Om bl a Bellman, Astrid Lindgren, Willy Kyrklund, Hjalmar Söderberg.
ID Nr: 201418, SEK 90.

Holmberg, Olle: Tankar från en hed. Albert Bonniers förlag, 1965. 108s. Inbunden med skyddsomslag. Enstaka fläckar på bandet.
ID Nr: 201421, SEK 90.

Holmberg, Olle: Tankar i en husvagn. Albert Bonniers förlag, 1969. 141s. Häftad. Häftesomslaget något slitet.
ID Nr: 201416, SEK 90.

Holmberg, Olle: Tankar till tidsfördriv. Albert Bonniers förlag, 1962. 102s. Häftad. Delvis ouppsprättad. Häftesomslaget något slitet.
ID Nr: 201415, SEK 60.

Homén, Olaf: Studier i fransk klassicism (1630-1665, del I, II. 1914, 1916. Häftad. Något sliten. Namnteckning på häftesomslag.
Ak.avh. Filosofiska fakulteten vid Universitetet i Helsingfors Historisk-filologiska sektion.
ID Nr: 201424, SEK 120.

Hultén, Britt: Kulturtidskrifter på 30-talet: Nordeuropa, Ateneum, Fronten. Bo Cavefors, 1977. 300s. Häftad. Fotoillustrerad. Häftesomslag fläckat. Något nött i kanterna. Inlagan fin.
ID Nr: 9120, SEK 140.

Hyman, Stanley Edgar: The Armed Vision. A Study in the Methods of Modern Literary Criticism. Greenwood Press, 1973. 417p. Bound. Good condition.
ID Nr: 201427, SEK 90.

Hägerstrand, Olof: Röster från källarvåningen. Carlsson Bokförlag, 1990. 437s. Cartonnageband. Gott skick.
ID Nr: 201428, SEK 110.

Hägg, Göran: Övertalning och underhållning. Wahlström & Widstrand, 1978. 320s. Häftad. Gott skick.
Den svenska essäistiken 1890-1930.
ID Nr: 201429, SEK 150.

Hägg, Göran: Tjugoen moderna klassiker. Wahlström & Widstrand, 1995. 188s. Pappband med skyddsomslag. Mycket sliten. Illustrerad.
ID Nr: 104613, SEK 140.

Häggqvist, Arne: Blandat sällskap. Ars förlag, 1954. 312s. Häftad. Något nött i kanterna.
Om bl a Lagerlöf, Ferlin, Balzac, Genet, Picasso, Dali, Miro.
ID Nr: 201430, SEK 120.

Höijer, Björn-Erik: Höstlig horisont. En blick mot framtiden. Albert Bonniers förlag, 1994. 180s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något trasigt.
ID Nr: 201431, SEK 120.

Irving, Washington: Litteraturens ubestandighed Samtale i Westminster Abbey. u.å. 45s. Häftad med kassett. Mycket gott skick. Illustrerad. Publikation Nr 3 fra Kunst og Kultur. Astrid Halls Ex Libris.
ID Nr: 207429, SEK 140.

Isaksson, Folke: Gnistor under himlavalvet. FIB:s lyrikklubb, 1983. 334s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
25 kapitel om poesi. Bl a Kellgren, Stagnelius, Runeberg, Lundkvist, Södergran, Aspenström.
ID Nr: 201437, SEK 130.

Jackson, W.T.H.: The Hero and the King. An Epic Theme. New York Columbia University Press, 1982. 140p. Bound with dust-wrapper. Dustwrapper slightly worn. Else fine.
ID Nr: 201438, SEK 100.

Jaeckle, Erwin: Bürgen des Menschlichen. Atlantis, 1945. 222p. Bound with dust-wrapper. Dustwrapper slightly torn.
"Der arme mann im Toggenburg, van Gogh, Horaz, Yeats, George und Verwey, Schiller, Humboldt, Novalis, Platen, Paracelsus, Goethe und Schelling, Boethius, Gnosis.
ID Nr: 207428, SEK 110.

Jaeckle, Erwin: Die botschaft der sternstrassen. Ernst Klett Verlag, Stuttgart, 1966. 199p. Clothbinding. Cover lightly stained. Inscription on the inside of the cover. Else fine.
ID Nr: 207435, SEK 110.

Jaensson, Knut: Sanning och särprägel. Aldus/Bonniers, (utan årtal). 231s. Häftad.
Ett urval ur "Essayer" och "Varjehanda" med inledning av Gunnar Ekelöf. Om bl a Almqvist, Söderberg, Bergman, Sjöberg, Martinson, Proust, Tjechov.
ID Nr: 201441, SEK 90.

Jaensson, Knut: Varjehanda. Albert Bonniers förlag, 1950. 231s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
Om bl a Proust, Valéry, Carroll.
ID Nr: 201440, SEK 90.

Jamison, Andrew: Seeds of the Sixties. University of California Press, 1995. 235p. Wrappered. Good condition.
About, amongst others, Erich Fromm, Lewis Mumford, Allen Ginsberg, Martin Luther King Jr.
ID Nr: 201450, SEK 110.

János, Csatlós: 70. 1990. 137s. Inbunden. Sliten. Ouppsprättad.
ID Nr: 201452, SEK 130.

Janzon, Åke: Under poeternas himmel. En bok om svensk poesi. FIB:s lyrikklubb, 1961. 117s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Namnteckning på försättsbladet. Annars ett fint exemplar.
Bl.a. Björling, Ekelöf, Grave, Gullberg, Lundkvist, Martinson, Taube, Vennberg
ID Nr: 201442, SEK 110.

Jeanson, Francis: Simone de Beauvoir ou l´entreprise de vivre. Éditions du Seuil, 1966. Wrappered. Slightly rubbed on the edges.
ID Nr: 1719, SEK 90.

Jenkyns, Richard: The Victorians and Ancient Greece. Harvard University Press, 1981. Wrappered. Good condition. Spine/backstrip slightly rubbed.
ID Nr: 1612, SEK 110.

Johanson, Klara: Det rika stärbhuset. Wahlström & Widstrand, 1946. 240s. Häftad.
ID Nr: 3651, SEK 120.

Johanson, Klara: En recensents baktankar. Wahlström & Widstrand, 1928. 173s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 3653, SEK 150.

Johanson, Klara: Kritik. Wahlström & Widstrand, 1957. 335s. Häftad. Ouppsprättad. Gott skick. Namnteckning på smutstitelbladet.
Om bl a Benedictsson, Goethe, Key, Lagerlöf, Ekelund, Bergman, Wägner, Sjöberg, Conrad, Gorkij, Mann
ID Nr: 3648, SEK 125.

Johansson / Melchior, Lars / Anders: Svensk blandning. Litteraturens historia. Esselte Studium, 1982. 292s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 3656, SEK 80.

Johnsson, Melker: Ledmotiv 1939-1946. Albert Bonniers förlag, 1946. 217s. Häftad. Ryggen något trasig i övre kanten.
Bl a om Nietzsche, Fröding, nazism, kommunism. Serien "Idé och debatt"
ID Nr: 3654, SEK 110.

Jones, Howard Mumford: Guide to American Literature and Its Backgrounds since 1890. Harvard University Press, 1959. 191p. Wrappered. Wrapper slightly rubbed. Else fine.
ID Nr: 3657, SEK 120.

Jonson, Björn: Landet bakom flottbron. Stiftelsen Litteraturfrämjandet, 1978. opaginerad. Dekorerat pappband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 105119, SEK 75.

Jonsson, Inge: Humanistiskt credo. Norstedts förlag, 1988. 284s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
Studier och artiklar sammanställda av Barbro Ståhle Sjönell och Cecilia Wijnblad Bergin
ID Nr: 3658, SEK 130.

Jonsson, Thorsten: 6 amerikaner. Albert Bonniers förlag, 1942. 171s. Häftad. Något sliten.
Om Hemingway, Faulkner, Steinbeck, Caldwell, Farrell, Saroyan
ID Nr: 3660, SEK 120.

Jonsson, Thorsten: Synpunkter. Albert Bonniers förlag, 1951. 185s. Häftad. Gott skick.
Om bla Gertrude Stein, Henry James, T.S. Eliot, Gide, Dostojevskij
ID Nr: 3661, SEK 120.

Josephson, Ragnar: Bellman Kellgren Sergel. Natur och kultur, 1955. 106s. Häftad. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 3662, SEK 90.

Josephson, Ragnar: Nio nordiska män. Albert Bonniers förlag, 1933. 61s. Häftad. Något nött i kanterna.
Tal vid nordisk fest till fädrens minne I Akademiska föreningen I Lund 23 mars 1933
ID Nr: 3663, SEK 80.

Josephson, Ragnar: Per Hallström. Norstedts förlag, 1960. 36s. Häftad. Ryggen lös. Annars ett fint exemplar.
Svenska akademiens inträdestal
ID Nr: 201172, SEK 75.

Julén, Björn: I tjänsten. Om tjänstemännens liv i litteraturen. LTs förlag, 1985. 215s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
En antologi sammanställd av Julén. Noveller och utdrag ur romaner - från 1879 till 1984 - av följande författare: August Strindberg, Hjalmar Söderberg, Elin Wägner, Arnold Ljungdal, Tove Ditlevsen, Bent V Wall, Willy Kyrklund, PC Jersild, Axel Jensen, Birger Norman, Stig Strömholm, Bure Holmbäck, Göran Hägg, Liv Køltzow, Elsie Johansson
ID Nr: 204780, SEK 130.

Julén, Björn: Möten mellan människor I norsk 1900-talslitteratur. Sveriges radios förlag, 1980. 140s. Häftad. Gott skick.
En antologi redigerad av Julén
ID Nr: 3824, SEK 80.

Junker, Eva-Gun: Per Johan Böklin/Fredrika Bremer - ett brevurval. Allhems Förlag, 1965. 143s. Klotband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 2063, SEK 120.

Jæger, Frank: Utsikt mot Kronborg. LTs förlag, 1979. 188s. Häftad. Något sliten.
ID Nr: 201439, SEK 90.

Jändel, Ragnar: Jag och Vi. Kommentarer och meditationer. Tidens förlag, 1928. 161s. Häftad. Ouppsprättad. Gott skick.
Om bl a Lindorm, Blomberg, Löwenhielm
ID Nr: 3665, SEK 120.

Jändel, Ragnar: Vägledare. Tidens förlag, 1921. 89s. Häftad. Häftesomslaget något nött i kanterna. Ryggen lagad. Inlagan fin.
Om bl a Dan Andersson, Vilhelm Ekelund.
ID Nr: 3666, SEK 110.

Jänes, Henno: Geschichte der Estnischen Literatur. Almqvist & Wiksell, 1965. 188p. Wrappered. Unopened.
ID Nr: 3668, SEK 75.

Järv, Harry: Den seriöse konstnären. Bo Cavefors, 1969. 345s. Klotband med skyddsomslag. Skyddsomslaget slitet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
Essäer och andra texter från 800-talet till 1960-talet översatta och introducerade av Harry Järv, texterna av bl a Montaigne, Balzac, Baudelaire, Mallarmé, Wells, Pound, Lawrence, Freud, Brecht, Linna, Koestler. Boken handlar om alla sorters konstnärer inom alla konstarter.
ID Nr: 204183, SEK 130.

Järv, Harry: Humanismen som salt & styrka. Atlantis Förlag, 1987. 587s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick. Enstaka fläckar inuti boken.
Bilder & betraktelser tillägnade Harry Järv. Med bl a Sven Delblanc, Václav Havel, Alf Henrikson, Astrid Lindgren, Sven Lindqvist, Väino Linna, Sture Linnér, Göran Malmqvist, Giacomo Oreglia
ID Nr: 202705, SEK 210.

Järv, Harry: Klassisk horisont. Essäer från fem sekler översatta och introducerade. Bo Cavefors förlag, 1960. 240s. Häftad. Ouppsprättad.
Essäer av bl a Bacon, Conrad, Einstein, Franklin, Freud, Goethe, Hume, Kepler, Schopenhauer, Swift
ID Nr: 3671, SEK 130.

Järv, Harry: Läsarmekanismer. Essäer och utblickar. Bo Cavefors, 1971. 482s. Häftad. Gott skick.
BOC-serien. Om bl a Chaucer, biblioteket I Alexandria, Eliot, folksagor, Gauguin, indianutrotning I Brasilien, Kafka, kiosklitteraturen, positivistisk litteraturteori, Taine
ID Nr: 3675, SEK 90.

Jönsson, Gabriel: Porträtt och Poesier. Bernces, 1980. 269s. Klotband. Gott skick.
Om bla Diktens Skåne, Benedictsson, Ferlin, Martinson, Zorn, Wägner
ID Nr: 3676, SEK 110.

Kahlin, Sven: Amerikansk bokvärld 1954, sedd med en stipendiats ögon. B. Wahlströms förlag, 1954. 29s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 201515, SEK 80.

Kamras, Hugo: I franskt sällskap. Hugo Gebers förlag, 1951. 157s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 3678, SEK 90.

Kamras, Hugo: Om Proust och några till. Almqvist & Wiksell/Gebers, 1956. 195s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 3677, SEK 110.

Karahka, Urpu-Liisa: Poesi och vetande. Norstedts förlag, 1990. 353s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
Till Kjell Espmark 19 februari 1990, red: tillsammans med Anders Olsson. Om bl a barockpoetik, Stagnelius, Strindberg, Fröding, Proust, Lundkvist, Martinson, Lindgren, Hellsing, Tranströmer, Brunner, Edfelt
ID Nr: 201792, SEK 160.

Karl, Frederick R: A Reader´s Guide to The Eighteenth Century English Novel. The Noonday Press, 1974. 358p. Wrappered. Good condition.
Originally published as "The Adversary Literature. The English Novel in the Eighteenth Century: A Study in Genre"
ID Nr: 3679, SEK 90.

Karl / Magalaner, Frederick / Marvin: A Reader´s Guide to Great Twentieth Century English Novels. The Noonday Press, 1959. 253p. Wrappered. Wrapper slightly rubbed. Else fine.
About, amongst others, Conrad, Lawrence, Joyce, Forster, Woolf, Huxley
ID Nr: 3680, SEK 120.

Karlzén, John: Modernister och omoderna. LTs förlag, 1952. 207s. Inbunden. Gott skick.
Originalupplaga. Om bla Browallius, Koch, Ljungquist, Taube, Lorca, Klara Johanson
ID Nr: 3683, SEK 120.

Karlzén, John: Modernister och omoderna. LTs förlag, 1952. 205s. Häftad. Något nött i kanterna.
Rec.ex.Om bla Browallius, Koch, Ljungquist, Taube, Lorca, Klara Johanson
ID Nr: 3682, SEK 120.

Karlzén, John: Modernister och omoderna. LTs förlag, 1952. 207s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
Om bla Koch, Ljunquist, Taube, Lorca, Klara Johanson
ID Nr: 3681, SEK 110.

Kazin, Alfred: The Inmost Leaf. Harcourt, Brace & Co, 1955. 273p. Clothbinding with dustwrapper. Good condition. Dustwrapper slightly rubbed on the edges.
ID Nr: 15953, SEK 120.

Kennedy, Andrew K.: Six dramatists in search of a language. Cambridge University Press, 1976. 271p. Wrappered. Good condition.
Shaw, Eliot, Beckett, Pinter, Osborne, Arden.
ID Nr: 8893, SEK 140.

Kihlman, Christer: Inblandningar, utmaningar. Albert Bonniers förlag, 1969. 150s. Häftad.
ID Nr: 3686, SEK 75.

Koestler, Arthur: Yogin och kommissarien. Tidens förlag, 1946. 314s. Häftad. Ouppsprättad. Häftesomslaget fläckat och slitet
ID Nr: 18752, SEK 150.

Kolakowski, Leszek: Den himmelska nyckeln Uppbyggliga berättelser ur den heliga historien samlade till råd och varnagel. Bokförlaget A, Stockholm, 1991. 140s. Pappband. Gott skick.
ID Nr: 104841, SEK 60.

Kretz, Nilsson, Stålmarck: Bellman sedd och hörd Porträtt, dokument och vittnesbörd. Norstedts förlag, 1994. 179s. Pappband. Mycket gott skick.
ID Nr: 103884, SEK 90.

Kretz, Nilsson, Stålmarck: Bellman sedd och hörd Porträtt, dokument och vittnesbörd. Norstedts förlag, 1995. 187s. Pocket. Nyskick. Illustrerad. Fläck efter teip på häftesomslagets baksida.
ID Nr: 101486, SEK 60.

Krieger, Murray: The Play and Place of Criticism. The John Hopkins Press, 1967. 256p. Bound. Good condition.
ID Nr: 3693, SEK 120.

Krohn, Leena: Pennan och maskinen. Anamma, 1998. 187s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 3697, SEK 150.

Kuczynski, Jürgen: Gestalten und Werke. Band 2 Soziologische Studien zur englischsprachigen und französischen Literatur. Aufbau-Verlag Berlin und Weimar, 1971. 498p. Bound with dust-wrapper. Wrapper slightly rubbed. Else fine.
ID Nr: 207404, SEK 110.

Kullenberg, Annette: Kolumner. Rabén Prisma, 1996. 285s. Pappband med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 101525, SEK 100.

Kulling, Jacob: Hjalmar Bergmans människoideal. Några konturer. Diakonistyrelsens bokförlag, 1964. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 1749, SEK 70.

Kumarappa, Bharatan (ed.): The Indian Literatures of Today. A Symposion (The All-India Writers´ Conference, Jaipur, 1945). The International Book House, 1947. 181p. Bound with dust-wrapper. Dustwrapper torn.
Edited for The P.E.N. All-India Centre
ID Nr: 3699, SEK 90.

Kuylenstierna, Oswald: Bellman och hans samtida Stockholm. Lars Hökerbergs förlag, 1922. 310s. Marmorerat pappband. Marmorerade pärmar. Mycket gott skick. Exlibris Semmy Josephson
ID Nr: 1729, SEK 200.

Köhler, Ingeborg: Baudelaire et Hoffman. Almqvist & Wiksell, 1979. 275p. Wrappered. Slightly rubbed on the edges. Else fine.
Acta Universitatis Upsaliensis Studia Romanica Upsaliensia 27
ID Nr: 201492, SEK 90.

La Bruyère, Jean de: Karaktärer och tidsbilder. Kurt Lindberg, 1927. 443s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Delvis ouppsprättad.
Del II
ID Nr: 200896, SEK 70.

Laaban, Ilmar: Om litteratur. kalejdoskop, 1988. 194s. Häftad. Gott skick.
Skrifter II.
ID Nr: 201341, SEK 60.

Lagercrantz, Olof: Ekelöf, Proust och Conrad. Tre valfränder. Bonniers, 1994. 224+210+194. 1 vol. Klotband med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 8091, SEK 200.

Lagercrantz, Olof: Enhörningen. Wahlström & Widstrand, 1977. 198s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick.
Urval av Lars-Olof Franzén
ID Nr: 6038, SEK 110.

Lagercrantz, Olof: Fågelropet ur dimman. Wahlström & Widstrand, 1947. 153s. Häftad. Inlagan fin. Namnteckning på försättsbladet. Ryggen gulnad. Häftesomslaget gulnat i kanterna. Sprucken i främre falsen.
ID Nr: 105962, SEK 125.

Lagercrantz, Olof: Min första krets. Wahlström & Widstrand, 1982. 193s. Klotband med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 1606, SEK 120.

Lagercrantz, Olof: Om konsten att läsa och skriva. Wahlström & Widstrand, 1996. 94s. Pappband med skyddsomslag. Mycket gott skick.
ID Nr: 104618, SEK 90.

Lagercrantz, Olof: Svenska lyriker. Wahlström & Widstrand, 1961. 205s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 201494, SEK 150.

Lagercrantz, Olof: Svenska Lyriker. Wahlström & Widstrand, 1961. 205s. Dekorerat skinnimitationsband. Gott skick. Understrykningar i texten. Främre häftesomslag medbundet.
ID Nr: 203824, SEK 120.

Lagercrantz, Olof (red): Hård Höst. Debatt och värdering. Natur och kultur, 1943. 279s. Häftad. Gott skick.
Medarbetare bl.a : Gunnar Ekelöf, Eyvind Johnson, J.O. Tallqvist, Mirjam Tuominen och Atos Wirtanen. Med ett avslutande, inklistrat tillägg om vad som censurerats i Finland, där boken trycktes
ID Nr: 106117, SEK 270.

Lagerstedt, Sven: Drömmaren från Norrlandsgatan. En studie i Henning Bergers liv och författarskap. Almqvist & Wiksell, 1963. Häftad. Häftesomslaget något nött i kanterna.
ID Nr: 1734, SEK 160.

Laitinen, Kai: Finlands moderna litteratur. Schildts, 1968. 244s. Häftad. Ouppsprättad. Gott skick.
Konturer, huvudlinjer, resultat 1917-1967
ID Nr: 201510, SEK 90.

Lamb, Charles: Essayer. Gleerups, 1952. 207s. Häftad. Bandet något blekt.
ID Nr: 201512, SEK 75.

Lamb, Charles: Essayer. Gleerups, 1964. 159s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 201513, SEK 90.

Lamb, Charles: The Dramatic Essays of Charles Lamb. Dodd, Mead, and Company, 1893. 265p. Clothbinding. Inscription on endpaper. Slightly rubbed.
ID Nr: 201514, SEK 70.

Lamm, Martin: Det moderna dramat. Albert Bonniers förlag, 1948. 362s. Inbunden. Gott skick.
ID Nr: 201508, SEK 150.

Lamm, Martin: Det moderna dramat. Albert Bonniers förlag, 1948. 362s. Häftad. Namnteckning på försättsbladet. Något nött i kanterna.
ID Nr: 201507, SEK 120.

Lamm, Martin: Det moderna dramat. Albert Bonniers förlag, 1948. 362s. Halvklotband. Mycket gott skick.
ID Nr: 18438, SEK 140.

Lamm, Martin: Det moderna dramat. Aldus/Bonniers, 1948. 336s. Häftad. Gott skick. Häftesomslaget något nött i kanterna. Bit av försättsbladet bortklippt.
ID Nr: 201509, SEK 140.

Landgren, Bengt (red.): Att välja sin samtid. Norstedts förlag, 1986. 267s. Häftad. Gott skick. Häftesomslaget något slitet.
Essäer om levande svensk litteratur från Birgitta till Karlfeldt utgivna av Svenska Akademien.
ID Nr: 200692, SEK 120.

Landquist, John: I ungdomen. Scener ur den förlorade tiden. Albert Bonniers förlag, 1957. 241s. Häftad. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
Om bl a Stiernstedt, Nordström, Ekelund, Hellström
ID Nr: 201500, SEK 90.

Landquist, John: Om Strindberg, personen och diktaren. Legenda, 1984. 379s. Inbunden med skyddsomslag. Stämpel på försättsbladet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad. Ett blad löst.
ID Nr: 205251, SEK 150.

Landquist, Solveig: Diktens bild och melodi. Huvuddrag i poesins uttryckssätt med diktexempel från gammal och modern tid. Natur och kultur, 1969. 75s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 201502, SEK 80.

Landquist, Solveig: Frihet och passioner. Natur och kultur, 1958. 92s. Häftad. Ouppsprättad. Stämpel på häftesomslaget.
ID Nr: 201501, SEK 90.

Landquist, Solveig: Närgångenheter. Åsikter om konst och litteratur. Natur och kultur, 1978. 170s. Häftad. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 201503, SEK 90.

Langenskjöld, Agnes: Litterära studier. Söderström & Co, 1923. 250s. Häftad. Något sliten.
Om bl a Rydberg, Österling, Södergran
ID Nr: 201506, SEK 80.

Langenskjöld, Agnes: Litterära studier. Söderström & Co, 1923. 250s. Inbunden. Gott skick.
Om bl a Rydberg, Österling, Södergran
ID Nr: 201505, SEK 90.

Larsmo, Ola: Odysséer. Albert Bonniers förlag, 1990. 195s. Häftad. Mycket gott skick.
Essäer
ID Nr: 201520, SEK 150.

Larsson, Hans: Litteraturintryck. Albert Bonniers förlag, 1926. 302s. Häftad. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
Hans Larssons skrifter
ID Nr: 201518, SEK 90.

Larsson, Hans: Litteraturintryck. Albert Bonniers förlag, 1926. 290s. Häftad. Häftesomslaget slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 203096, SEK 110.

Laurin, Carl G: Julbrev. Norstedts förlag, 1913. 75s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 201522, SEK 75.

Laurin, Carl G: Svensk själfpröfning. Norstedt och söners förlag, 1912. 118s. Häftad. Häftesomslaget trasigt. Bandet mycket slitet.
ID Nr: 103829, SEK 75.

Laurin, Carl G: Svensk själfpröfning. Norstedt och söners förlag, 1912. 118s. Inbunden. Namnteckning på försättsbladet.
ID Nr: 201521, SEK 110.

Lawrence, D.H. (David Herbert): The Symbolic Meaning. The Uncollected versions of Studies in Classic American Literature. Centaur Press Ltd, 1962. 264p. Clothbinding. Good condition.
Edited by Armin Arnold with a Preface by Harry T. Moore
ID Nr: 15973, SEK 150.

Lawrence, T.E. ("L. of Arabia"): Slagen till slant. Albert Bonniers förlag, 1955. 220s. Klotband. Gott skick.
En dagbok från RAF-depån mellan augusti och december 1922 jämte senare anteckningar av 352087 A/c Ross
ID Nr: 202239, SEK 150.

Laxness, Halldór Kiljan: Den goda fröken och Huset. Alfabeta Bokförlag, 1989. Illustrerad av Siri Derkert. Klotband med skyddsomslag. Mycket gott skick.
ID Nr: 2932, SEK 110.

Laxness, Halldór Kiljan: Utsaga. Rabén & Sjögren, 1959. 249s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 201524, SEK 110.

Lazarsfeld, Sofie: Människan i diktens spegel. Natur och kultur, 1950. 256s. Häftad. Bandet slitet. Främre häftesomslag och rygg loss från ryggen.
ID Nr: 103830, SEK 70.

Lazarsfeld, Sofie: Människan i diktens spegel. Natur och kultur, 1950. 256s. Inbunden. Namnteckning på försättsbladet. Gott skick.
ID Nr: 201525, SEK 90.

Leavis, F.R & Q.D: Lectures in America. Chatto & Windus, 1969. 152p. Wrappered. Wrapper slightly rubbed. Else fine.
ID Nr: 201526, SEK 110.

Leavis, F.R.: Essäer. Bo Cavefors förlag, 1966. 402s. Häftad. Fint exemplar.
Om bl a Yeats, Pound, Eliot, James,Conrad, Forster
ID Nr: 201527, SEK 120.

Leavis, F.R.: The Common Pursuit. Penguin Books, 1993. 307p. Wrappered. Slightly rubbed on the edges. Else fine.
ID Nr: 201528, SEK 90.

Leavis, F.R.: The Great Tradition. Penguin, 1983. 303p. Wrappered. Slightly rubbed on the edges.
About George Eliot, Henry James, Joseph Conrad.
ID Nr: 8879, SEK 80.

Leckius, Ingemar: Mot ett okänt ljus. Atlantis Förlag, 1983. 271s. Cartonnageband. Bandet något slitet. Annars ett fint exemplar.
Essäer och artiklar i urval 1956-1982 om bl a Asturias, Beckett, Claudel, Ekelöf, Merton, Paz, Sachs, Simon, Vallejo
ID Nr: 201529, SEK 90.

Lee, Laurie: Jag kan inte stanna länge. Bo Cavefors, 1976. 244s. Häftad. Något nött i kanterna.
ID Nr: 11783, SEK 120.

Leijonhufvud / Kleman: Fredrika Bremers bild. Norstedt och söners förlag, 1913. 146s. Halvpergamentband. Ryggen något trasig. Bandet något fläckigt.
ID Nr: 2058, SEK 180.

Leopold, Carl Gustaf af: Fyra essayer. Gleerups, 1960. 27s. Häftad. Gott skick.
Utgivna med en inledning av Olle Holmberg
ID Nr: 201534, SEK 80.

Lerner, Laurence (ed.): Reconstructing Literature. The Pitman Press, 1983. 216p. Bound with dust-wrapper. Dustwrapper slightly worn. Else fine.
ID Nr: 201535, SEK 95.

Levander, Hans: Tur och retur 1800-talet. LiberFörlag, 1979. 272s. Häftad. Gott skick.
Om bl.a. Dostojevskij, Gogol, Tolstoj, Dickens, James, Wilde, Balzac, Mann, Ibsen, Strindberg, Hesse, Bulgakov, Malraux, Bergman, Lagerkvist, Green
ID Nr: 204812, SEK 120.

Levertin, Oscar: Essayer. Albert Bonniers förlag, 1907. 275s. Halvklotband. Exlibris. Mycket gott skick.
Samlade skrifter, tionde delen
ID Nr: 201542, SEK 150.

Levertin, Oscar: Essayer I. Albert Bonniers förlag, 1907. 289s. Häftad. Häftesomslaget något trasigt. Samlade skrifter. Tionde delen.
ID Nr: 207426, SEK 60.

Levertin, Oscar: Essayer I-II. Albert Bonniers förlag, 1918. 300+275. 2 vol. Häftad. Namnteckning på titelbladet. Häftesomslaget något slitet.
Band II ouppsprättat
ID Nr: 203021, SEK 120.

Levertin, Oscar: Nordisk litteratur. Albert Bonniers förlag, 1918. 245s. Dekorerat klotband. Namnteckning på försättsbladet. Ryggen något trasig i övre kanten.
Samlade skrifter, femtonde delen
ID Nr: 201541, SEK 90.

Levertin, Oscar: Svensk litteratur I. Albert Bonniers förlag, 1908. 524s. 1 vol. Dekorerat klotband. Marmorerat snitt.
Samlade skrifter, trettonde delen
ID Nr: 203027, SEK 110.

Levertin, Oscar: Svensk litteratur I-II. Albert Bonniers förlag, 1917. 524+254. 2 vol. Häftad. Häftesomslaget slitet.
Samlade skrifter nr 13+14
ID Nr: 203020, SEK 130.

Levertin, Oscar: Svenska gestalter. Albert Bonniers förlag, 1904. 262s. Halvklotband. Exlibris. Mycket fint exemplar.
Om bla Dante, Böcklin, de Musset, Sand, Rydberg, Strindberg, Heidenstam
ID Nr: 201537, SEK 150.

Levertin, Oscar: Svenska gestalter. Albert Bonniers förlag, 1921. 304s. Häftad.
Samlade skrifter nionde delen
ID Nr: 203023, SEK 75.

Levertin, Oscar: Utländsk litteratur. Albert Bonniers förlag, 1922. 310s. Halvfranskt band. Upphöjda bind. Gott skick.
ID Nr: 201540, SEK 150.

Levertin, Oscar: Utländsk litteratur. Albert Bonniers förlag, 1922. 311s. Häftad. Ouppsprättad. Häftesomslaget något upprivet i kanterna.
ID Nr: 203022, SEK 75.

Lewan, Bengt: Främling i sin tid. Variationer på ett tema i romantisk litteratur. Norstedts förlag, 1980. 162s. Häftad. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 201536, SEK 110.

Lexius, Weine: Fyrtionio svenska författarporträtt. Atlantis Förlag, 1993. 102s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något trasigt. Annars ett fint exemplar.
Fotografier + kort text (namnteckning, citat i handstil). Bl a Edfelt, Lundkvist, Astrid Lindgren, Vennberg, Ahlin, Anderberg, Kyrklund, Lidman, Setterlind, Antti, Forsell, Tranströmer, Tunström, Torgny Lindgren, Frostenson, Stig Larsson, Lundell, Lugn
ID Nr: 202230, SEK 190.

Liedman, Sven-Eric: Utmätning Essäer och personliga betraktelser om samtiden. Arena, 1993. 282s. Inbunden. Mycket gott skick.
ID Nr: 216825, SEK 110.

Lilliestam, Åke: Humaniora: forskning och förnyelse. Norstedt och söners förlag, 1967. 109s. Häftad. Ouppsprättad. Häftesomslaget trasigt.
Redigerad av Lilliestam. Svenska Humanistiska förbundet
ID Nr: 201549, SEK 75.

Lindau, Paul: Literarische Rücksichtslosigkeiten. Verlag von Johann Ambrosius Barth, 1871. 312p. Decorated cloth binding. Inscription on endpaper. Good condition.
Feuilletonistische und Polemische Aufsätze
ID Nr: 201550, SEK 120.

Lindberger, Örjan: Att läsa poesi. Metoder för diktanalys. Svenska bokförlaget/Bonniers, 1955. 165s. Cartonnageband. Understrykningar i texten med blyerts. Något gulnad. Annars ett fint exemplar.
Skriven tillsammans med Reidar Ekner. Verdandis skriftserie 4
ID Nr: 204476, SEK 100.

Lindeberg, Giovanni: Södra Norrlands diktare. J.A. Lindblads förlag, 1932. 240s. Häftad. Ryggen något trasig i övre kanten. Enstaka fläckar på bandet. Inlagan fin.
Med bl.a. Söderblom, Roos, Törnblom, Forsberg, Hallström, Malmberg, Sehlstedt, Agrell, Molin, Viksten, Hedenvind-Eriksson, Näsström
ID Nr: 201551, SEK 130.

Linder, Bengt-Olov: Kritik av kritik. Carlssons, 1989. 99s. Häftad. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
Red. Linder. Om litteraturkritiken, med bla Bergom-Larsson, Ehnmark, Fogelbäck, Myrdal, Vennberg
ID Nr: 201553, SEK 110.

Linder, Bengt-Olov: Vår försummade Bellman. Carlsson Bokförlag, 1995. 282s. Pappband. Gott skick. Försättsbladet saknas, smutstitelbladet skadat
ID Nr: 1737, SEK 130.

Linder, Erik Hjalmar: Bildning i tjugonde seklet. Natur och kultur, 1962. 161s. Häftad. Bandet något fläckigt.
ID Nr: 201556, SEK 90.

Linder, Erik Hjalmar: Hjalmar Bergmans ungdom. Albert Bonniers förlag, 1942. Häftad. Häftesomslaget slitet. Ouppsprättad. Namnteckning på smutstitelbladet.
ID Nr: 1752, SEK 130.

Linder, Erik Hjalmar: Resor i rum och tid. Natur och kultur, 1956. 225s. Häftad. Ouppsprättad.
ID Nr: 201557, SEK 110.

Linder, Erik Hjalmar: Stenarna där barn jag lekt och andra studier och kåserier. Jonson & Winter, 1942. 256s. Inbunden. Gott skick.
ID Nr: 201554, SEK 200.

Linder, Erik Hjalmar: Stenarna där barn jag lekt och andra studier och kåserier. Jonson & Winter, 1942. 256s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 201555, SEK 110.

Lindorm, Erik: Personligt ovett. Albert Bonniers förlag, 1932. 238s. Häftad. Inlagan fin. Häftesomslaget något slitet.
ID Nr: 201559, SEK 150.

Lindqvist, Artur: Individ grupp gemenskap. Studier i de unga tiotalisternas litteratur. AB Lundequistska Bokhandeln, 1980. 196s. Häftad. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet, 11. Ak.avh. Om framväxten av Ludvig Nordström och Elin Wägners författarskap.
ID Nr: 201560, SEK 90.

Lindqvist, Sven: Handbok. Albert Bonniers förlag, 1957. 180s. Häftad. Gott skick. Häftesomslaget något nött i kanterna.
"En serie meditativa analyser, en parollprövning med utgångspunkt från ord som glädje, försvar, uppriktighet, oanständighet, ohjälplighet." Också om Almquist, Sjöberg, Ehrensvärd, Strindberg, Montaigne
ID Nr: 201561, SEK 100.

Lindström, Hans: Skrattet åt världen i litteraturen. Carlsson Bokförlag, 1993. 371s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 201563, SEK 150.

Lindung, Yngve: Äventyr och kärlek. Esselte Studium, 1980. 98s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
Om kiosklitteraturen
ID Nr: 201564, SEK 75.

Linnér, Sven: Individen samhället religionen i litteraturens spegel. Sveriges radio, 1961. 76s. Häftad.
Radioskolan för vuxna. Om Johnson, Laxness, Paton, Boye, Lagerkvist
ID Nr: 201567, SEK 75.

Linnér, Sven: Litteraturhistoriska argument. Studier i en vetenskaps metodpraxis. Svenska bokförlaget/Bonniers, 1964. 153s. Häftad. Understrykningar i texten.
ID Nr: 201568, SEK 90.

Ljung, Per Erik: Litteratur i bruk. PAN/Norstedts förlag, 1977. 289s. Häftad. Något sliten.
En antologi om litteratur & undervisning sammanställd i samarbete med Jan Thavenius
ID Nr: 201575, SEK 90.

Ljungdell, Ragna: Det oförstörbara Studier, skisser, profiler. Ljus, 1945. 279s. Häftad. Delvis ouppsprättad. Blekt.
ID Nr: 201576, SEK 110.

Ljunggren, Anna: Pasternaks Juvenilia. Sex fragment om Relikvimini. Almqvist & Wiksell, 1984. 182p. Wrappered. Wrapper slightly rubbed. Else fine.
Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm Studies in Russian Literature 18
ID Nr: 203434, SEK 110.

Ljunggren, Gustaf: Kellgren. Leopold. Thorild. Till och med 1792. Gleerups, 1873. 594s. Klotband. Namnteckning på försättsbladet. Gott skick.
ID Nr: 201577, SEK 140.

Ljunggren, Gustaf: Svenska vitterhetens häfder efter Gustav III:s död. Gleerups, 1873, 1877, 1881. 594+603+608. 3 vol. Halvfranskt band. Ryggen något blekt. Något nött i kanterna. Exlibris. Namnteckning på försättsbladet. Färgat snitt, Mönstrade för- och eftersättsblad, Inlagorna i mycket gott skick
ID Nr: 8668, SEK 300.

Ljunggren, Torsten: Lorenzo Hammarsköld som kritiker. Gleerups, 1952. 684s. Häftad. Gott skick.
Ak. Avh
ID Nr: 201180, SEK 180.

Ljunggren, Torsten: Lorenzo Hammarsköld som kritiker. Med särskild hänsyn till hans förhållande till Tegnér. CWK Gleerup, 1952. 688s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 204375, SEK 150.

Lo-Johansson, Ivar: Ordets makt. Albert Bonniers förlag, 1973. 308s. Klotband med skyddsomslag. Gott skick.
Omslag av Sven Ljungberg.
ID Nr: 100586, SEK 120.

Lo-Johansson, Ivar: Ordets makt Historien om språket. Med trägravyrer av Sven Ljungberg. Atlantis Förlag, 1982. Illustrerad av Sven Ljungberg. 268s. Förlagsband. Gott skick. Illustrerad. .
Bibliofilupplaga.Trägravyrerna tryckta direkt från stockarna.Bokbinderiarbetet utfört av Bok-Lundins.
ID Nr: 105118, SEK 120.

Lo-Johansson, Ivar: Statarskolan i litteraturen. Idéer och program. Författarförlaget, 1972. 199s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 3750, SEK 110.

Long, Elizabeth: The American Dream and the Popular Novel. Routledge & Kegan Paul, 1985. 243p. Bound with dust-wrapper. Good condition. Dustwrapper slightly worn.
ID Nr: 208029, SEK 120.

Longfellow, Henry Wadsworth: Språken, skaldekonsten och skalderne I Europa. J.L. Brudins förlag, 1859. 508s. Dekorerat klotband. Bandet något nött i kanterna.
ID Nr: 3752, SEK 90.

Longfellow, Henry Wadsworth: Språken, skaldekonsten och skalderne I Europa. J.L. Brudins förlag, 1859. 508s. Dekorerat klotband. Sida trasig.
ID Nr: 3753, SEK 90.

Lukács, Georg: Balzac und der französische realismus. Aufbau-verlag Berlin, 1953. 103p. Bound with dust-wrapper. Inscription on endpaper. Sporadic underlining of text. Lightly dampstained.
ID Nr: 207450, SEK 350.

Lukács, Georg: Der russische realismus in der weltliteratur. Aufbau-verlag Berlin, 1952. 541p. Clothbinding. Stamp on the inside of the cover. Slightly rubbed. Else fine.
ID Nr: 207453, SEK 475.

Lukács, Georg: Deutsche realisten des 19.jahrhunderts. Aufbau-verlag Berlin, 1953. 317p. Clothbinding. Stamp on the inside of the cover. Sporadic underlining of text in pencil. Covers slightly worn.
ID Nr: 207451, SEK 375.

Lundberg, Erik: I förbigående. Litterära kåserier. Zindermans, 1973. 82s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 201581, SEK 110.

Lundberg, Gunnar W.: Bellmansfigurer. Kulturhistoriska tidsbilder och personhistoriska anteckningar till Fredmansdikten. Hugo Gebers förlag, 1927. Halvfranskt band. Ryggen något trasig i övre kanten. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 1736, SEK 170.

Lundevall, Karl-Erik: Förbjudna böcker och Nordisk debatt om tryckfrihet och sedlighet. Wahlström & Widstrand, 1958. 324s. Häftad. Ouppsprättad.
(red). Bla Boccaccio, Voltaire, Baudelaire, Joyce, Lawrence, Remarque, Strindberg, von Krusenstjerna, Mykle- och Sexusmålen i Norge
ID Nr: 201583, SEK 140.

Lundevall, Karl-Erik: Förbjudna böcker och Nordisk debatt om tryckfrihet och sedlighet. Wahlström & Widstrand, 1958. 324s. Inbunden. Gott skick.
Texter också av Erik Lönnroth, Ingemar Hedenius, Stellan Ahlström, Åke Gustafsson, Gunnar Brandell, Olof Lagercrantz och Vilhelm Scharp
ID Nr: 201584, SEK 110.

Lundgren, Lars O: Den svenske Sokrates. Svenska Humanistiska Förbundet, 1980. 208s. Häftad. Gott skick.
Sokratesbilden från Rydelius till Gyllensten
ID Nr: 201586, SEK 110.

Lundin, Bo: Salongsbödlarna och andra betraktelser på temat värderingar i populärlitteraturen. Bo Cavefors förlag, 1971. 203s. Häftad. Häftesomslaget något slitet.
ID Nr: 201588, SEK 80.

Lundin, Göran: Störstorden Berättelser från Västerbotten. Västerbottens Läns Landsting Ord & Visor Förlag, 1996. Illustrerad av Öhrnell Peter. 248s. Pappband med skyddsomslag. Nyskick. Illustrerad.
Berättelser av bl.a. Olle Lundqvist, Per Fritjof Persson, Lars Englund, Anita Salomomsson, Åke Lundgren, Sara Lidman, Torgny Lindgren
ID Nr: 103748, SEK 140.

Lundkvist, Artur: Atlantvind. Albert Bonniers förlag, 1932. 234s. Häftad. Häftesomslaget något trasigt. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 1674, SEK 120.

Lundkvist, Artur: Diktare och avslöjare i Amerikas moderna litteratur. Kooperativa förbundets bokförlag, 1942. 266s. Häftad. Ouppsprättad.
ID Nr: 201594, SEK 150.

Lundkvist, Artur: Från utsiktstornet. Aktuella utländska författare. Prisma, 1965. 227s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 103897, SEK 50.

Lundkvist, Artur: Segling mot nya stjärnor. Artiklar om utländsk litteratur. Albert Bonniers förlag, 1987. Pappband med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 1675, SEK 110.

Lundkvist, Artur: Skrivet mot vinden. Arbetarkultur, 1983. Häftad. Mycket gott skick.
ID Nr: 1672, SEK 120.

Lundkvist, Artur: Språket och demokratin. Rabén & Sjögren, 1971. Häftad. Gott skick.
Direktörstal vid Svenska Akademiens högtidsdag den 20 december 1971
ID Nr: 201593, SEK 90.

Lundkvist, Artur: Utsikter över utländsk prosa. Aldus/Bonniers, 1961. 259s. Häftad. Något sliten.
Om bla Mailer, Wouk, Ellison, Capote, Kerouac, Nin, McCullers, Genet,Durrell, Beckett, Duras, Gordimer, Asturias, Carpentier, Borges
ID Nr: 201595, SEK 90.

Lundkvist, Artur: Vandringar bland böcker. Arbetarkultur, 1985. Gott skick.
ID Nr: 1673, SEK 75.

Lundqvist, Åke: Från sextital till åttital. Färdvägar i svensk prosa. Alba, 1981. 300s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
Bl a om Lars Ardelius, Sven Delblanc, P O Enquist, Lars Gustafsson, P C Jersild, Björn Runeborg
ID Nr: 202746, SEK 110.

Lundstedt, Göran: Makten och minnet. Symposion, 1990. 228s. Häftad. Häftesomslaget något slitet.
Om bla Jünger, Kafka, Bulgakov, Saarikoski, Söderberg
ID Nr: 201597, SEK 100.

Lundstedt, Göran: Till bords med de bästa. Ellerströms, 1997. 133s. Häftad. Mycket gott skick.
Om kritikern Knut Jaensson
ID Nr: 201596, SEK 90.

Lynn, David H.: The Hero's tale Narrators in the early modern novel. MacMillan Press, (not dated). 123p. Bound with dust-wrapper. Good condition.
ID Nr: 102035, SEK 110.

Lång, Helmer: De litterära Nobelprisen 1901-1983. Bra Böcker, 1984. 337s. Cartonnageband. Gott skick.
ID Nr: 3803, SEK 120.

Lönnroth, Lars: Litteraturforskningens dilemma. Cavefors/Prisma, 1962. 100s. Häftad. Gott skick.
Verdandi-debatt
ID Nr: 3805, SEK 75.

Malmberg, Bertil: Värderingar. Uppsatser. Albert Bonniers förlag, 1937. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Ouppsprättad. Gott skick.
ID Nr: 1667, SEK 100.

Manguel, Alberto: En historia om läsning. Ordfronts förlag, 1999. 338s. Inbunden med skyddsomslag. Mycket gott skick.
ID Nr: 201816, SEK 220.

Marañon, Gregorio: Don Juan. Legend och verklighet. Natur och kultur, 1957. 132s. Häftad. Ouppsprättad. Gott skick.
ID Nr: 3811, SEK 100.

Marcus, Carl David: Den nya litteraturen. Norstedt och söners förlag, 1911. 68s. Häftad. Häftesomslaget slitet.
Bl a 1880/90-tal, tiotalisterna
ID Nr: 3813, SEK 50.

Marcus, Carl David: Den nya norska prosakonsten. Albert Bonniers förlag, 1930. 61s. Häftad. Namnteckning på titelbladet.
Studentföreningens Verdandis småskrifter, nr 339. Om bla Hamsun, Undset
ID Nr: 3814, SEK 75.

Marcus, Carl David: Nordiska essayer. Söderström och Co, 1923. 288s. Halvfranskt band. Bandet något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
Bl a om Heidenstam, Lagerlöf, Strindberg, Hamsun, Hallström, Thorild
ID Nr: 3815, SEK 90.

Marx, Karl: Om konst och litteratur. Arbetarkultur, 1971. 202s. Pocket. Gott skick. Medförfattare: Friedrich Engels.
ID Nr: 202659, SEK 60.

Maugham, W. Somerset: Ten Novels and Their Authors. William Heinemann Ltd, 1954. 306p. Clothbinding. Inscriptions. Sporadic underlining of text.
About, amongst others, Henry Fielding, Jane Austen, Stendhal, Balzac, Charles Dickens, Flaubert, Melville, Emily Bronte, Dostoevsky, Tolstoy
ID Nr: 201644, SEK 90.

Mauriac, Claude: L´Alittérature contemporaine Artaud, Bataille, Beckett, Kafka, Leiris, Michaux, Miller, Robbe-Grillet, Nathalie Sarraute etc. Éditions Albin Michel, 1958. 259p. Wrappered. Wrapper slightly rubbed. Partially unopened.
ID Nr: 207439, SEK 120.

Maury, Lucien: Sveriges metamorfos. Albert Bonniers förlag, 1951. 290s. Klotryggsband. Gott skick.
Minnen och intryck 1900-1950
ID Nr: 201649, SEK 150.

Mayer, Hans: Meisterwerke Deutscher Literaturkritik Herausgegeben und eingeleitet von Hans Mayer. Rütten & Loening, Berlin, 1956. 934+341. 2 vol. Clothbinding with dustwrapper. Dustwrapper torn. Zweiter band: Von Heine bis Mehring. 1. Teil: Texte. 2. Teil: Anmerkungen und Hinweise.
ID Nr: 207401, SEK 140.

Melberg, Arne: På väg från realismen. En studie i Lars Ahlins författarskap, dess sociala och litterära förutsättningar. Gidlunds, 1973. 283s. Pocket. Gott skick.
ID Nr: 1696, SEK 70.

Melin / Lange, Lars / Sven: Att analysera text. Studentlitteratur, 1985. 175s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 201653, SEK 130.

Meresjkovski, Dimitri S: Eviga följeslagare. Porträtt ur världslitteraturen. Hugo Gebers förlag, 1920. 181s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 201658, SEK 110.

Meyer, Ernst: Studier i den ronsardska skolans poesi. Esaias Edquists boktryckeri, 1882. 141s.
Ak.avh
ID Nr: 202161, SEK 75.

Michel / Sewall, Laurence / Richard B. (ed.): Tragedy: Modern Essays in Criticism. Greenwood Press, 1963. 340p. Clothbinding. Good condition.
ID Nr: 201674, SEK 90.

Mihajlov, Mihajlo: Sommar i Moskva. Albert Bonniers förlag, 1966. 156s. Häftad. Något sliten.
BLMbiblioteket
ID Nr: 201672, SEK 80.

Miller, Perry: Nature´s Nation. The Belknap Press, 1967. 298p. Bound with dust-wrapper. Dustwrapper torn.
About, amongst others, Emerson, Thoreau, Melville
ID Nr: 201675, SEK 110.

Mjöberg, Josua: Verskonst och ordkonst. Gleerups, 1961. 213s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Ouppsprättad.
Litterära studier. Om bl a Tegnér, Runeberg, Kellgren, Lagerlöf
ID Nr: 201678, SEK 120.

Mjöberg, Jöran: De såg himmel och helvete. En komparativ studie i dröm- och visionsdiktning. Carlsson Bokförlag, 1994. 384s. Cartonnageband. Gott skick.
ID Nr: 201682, SEK 170.

Mjöberg, Jöran: De sökte sanningen. En studie i fem romaner 1879 - 1886. Rabén & Sjögren, 1977. 237s. Häftad. Inlagan fin. Fotoillustrerad. Häftesomslaget något nött i kanterna.
ID Nr: 18444, SEK 120.

Mjöberg, Jöran: De sökte sanningen. En studie i fem romaner 1879 - 1886. Rabén & Sjögren, 1977. 237s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Fotoillustrerad.
Om Strindberg, Kielland, Lie, Zola, Bang
ID Nr: 201681, SEK 95.

Mjöberg, Jöran: Livets ansikten. Gleerups, 1956. 188s. Häftad. Ouppsprättad.
Litterära essayer. Om bl a Wolfe, Björnson, Hagar Olsson, Steinbeck, Melville, Faulkner, Lagerkvist, Gide, Camus, Ibsen, Lie,
ID Nr: 201679, SEK 120.

Moberg, Eva: Prima materia. Texter i urval. Ordfronts förlag, 2003. 414s. Inbunden med skyddsomslag. Mycket gott skick.
ID Nr: 4064, SEK 150.

Moberg, Ulf Thomas: Frysom: lysom! Elmer Diktonius och Gunnar Ekelöf brevväxlar. Cinclus Press, 1984. 157s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 201683, SEK 75.

Modleski, Tania: Loving with a Vengeance. Mass-produced fantasies for women. Routledge, 1988. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 1665, SEK 75.

Monié, Karin: Den etablerade vetenskapsmannen. Gustaf Ljunggren - svensk litteraturhistoriker. Carlsson Bokförlag, 1985. 278s. Häftad. Gott skick.
Ak.avh.
ID Nr: 201684, SEK 110.

Morgan, Charles: Spegelbilder. Albert Bonniers förlag, 1946. 278s. Häftad. Häftesomslaget något slitet.
Om bl a Pascal, Hardy, Bronte, Turgenev, Tolstoj
ID Nr: 201685, SEK 90.

Morganroth Gullette, Margaret: Safe at Last in the Middle Years. University of California Press, 1988. 186p. Bound with dust-wrapper. Good condition.
The Invention of the Midlife Progress Novel: Saul Bellow, Margaret Drabble, Anne Tyler, John Updike
ID Nr: 201156, SEK 150.

Mortensen, Johan: Från Aftonbladet till Röda Rummet. Strömningar i svensk litteratur 1830-1879. Albert Bonniers förlag, 1905. 393s. Halvfranskt band.
ID Nr: 3817, SEK 140.

Mortensen, Johan: Från Röda rummet till sekelskiftet I och II. Albert Bonniers förlag, 1918,1919. Halvfranskt band. Upphöjda bind. Gott skick.
Strömningar i svensk litteratur under adertonhundraåttio- och nittio-talen.
ID Nr: 202220, SEK 350.

Mortensen, Johan: Från Röda Rummet till sekelskiftet. Strömningar I svensk litteratur under adertonhundraåttio- och nittiotalen. Albert Bonniers förlag, 1918. 329s. Häftad. Häftesomslaget saknas.
ID Nr: 3816, SEK 75.

Mortensen, Johan: Människor och böcker. Gleerups, 1917. 294s. Häftad. Något nött i kanterna.
Studier och kritiker. Om bl a Almqvist, Strindberg, Hans Larsson, Elgström
ID Nr: 3819, SEK 100.

Munthe, Gustaf: Carl Michael. Natur och kultur, 1958. Halvklotband. Gott skick.
En roman om den unge Bellman.
ID Nr: 3100, SEK 150.

Myrdal, Jan: Ord & avsikt. Ett resonemang. Norstedts förlag, 1986. 287s. Häftad.
Om bla Strindberg, Simenon
ID Nr: 3821, SEK 110.

Myrdal, Jan: Skriftställning 5. Pan/Norstedts, 1975. 311s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 202598, SEK 90.

Mårtenson, Gunnar: Med gåspenna och skrivmaskin. Söderströms, 1943. 317s. Häftad. Ouppsprättad. Ryggen lös.
Brev åren 1808-1941 utgivna av förf av bl a Runeberg, Snellman, Kivi, Topelius
ID Nr: 3823, SEK 90.

Naert, Pierre: Stilen i Vilhelm Ekelunds essayer och aforismer. Gleerups, 1949. Häftad. Häftesomslaget något gulnat. Ouppsprättad.
ID Nr: 2254, SEK 130.

Narti, Ana Maria: När skönheten kom till byn. Tankar om konstens dialog med nutiden. Essäer. Bonniers, 1988. 171s. Förlagsband med pappersomslag. Skyddsomslaget något trasigt i framsidans övre högra hörn.
ID Nr: 216617, SEK 70.

Nerman, Bengt: Om erfarenheten. En studie I skapandets villkor. Albert Bonniers förlag, 1982. 225s. Häftad. Delvis ouppsprättad. Enstaka anteckningar.
ID Nr: 3827, SEK 100.

Newman / Henkin, Charles / William A. Jr (ed.): Under 30: Fiction, Poetry and Criticism of the New American Writers. Indiana University Press, 1969. 300p. Bound with dust-wrapper. Dustwrapper slightly worn. Else fine.
For example, Beardsley, Burroughs, Oates, Shapiro, McEvoy, Voss
ID Nr: 202224, SEK 140.

Newsom, Robert: A Likely Story. Probability and Play in Fiction. Rutgers University Press, 1988. 212p. Wrappered. Good condition.
ID Nr: 3830, SEK 90.

Nielsen, Harald: Bøger og mænd Litterære strejftog. H. Aschehoug & Co, 1926. 212s. Häftad. Häftesomslaget något slitet.
ID Nr: 207433, SEK 75.

Nikolajeva, Maria: När Sverige erövrade Ryssland. En studie i kulturernas samspel. Symposion, 1996. 376s. Cartonnageband. Mycket gott skick.
Rec.ex
ID Nr: 201730, SEK 190.

Nilsson, Albert: Tre fornnordiska gestalter. Helge, Frithiof och Kung Fjalar. Gleerups, 1928. 409s. Häftad. Ouppsprättad.
ID Nr: 201732, SEK 110.

Nilsson, Albert: Ur diktens värld. Albert Bonniers förlag, 1926. 235s. Häftad. Gott skick.
Om bl a Goethe, Geijer, Tegnér, Rydberg, Strindberg, Fröding, Heidenstam
ID Nr: 3831, SEK 110.

Nilsson, Nils: Några stildrag i Vilhelm Ekelunds lyrik. Hugo Gebers förlag, 1942. Häftad. Ryggen något sliten. Ouppsprättad.
ID Nr: 2251, SEK 40.

Nilsson, Nils Åke: Die Apollonius-erzählung in den slavischen literaturen. Almqvist & Wiksell, 1949. 172p. Wrappered. Sporadic inscriptions in pencil. Else fine. Études de philologie slavie, publiée par l´institut russe de l´université de Stockholm.
ID Nr: 207449, SEK 140.

Nilsson, Nils Åke: Poeter, profeter och tidsvittnen. Tidens förlag, 1989. 172s. Inbunden med skyddsomslag. Mycket gott skick.
Kåserier om rysk litteratur från Pusjkin till Pasternak
ID Nr: 201733, SEK 130.

Noble, David W: The Eternal Adam and the New World Garden. Grosset´s Universal Library, 1971. 226p. Wrappered. Wrapper slightly rubbed at the edges. Else fine.
"The Central Myth in the American Novel Since 1830". About, for example, Cooper, Hawthorne, Melville, Twain, James, Churchill, Hemingway, Fitzgerald, Faulkner, Mailer, Bellow
ID Nr: 201734, SEK 90.

Nordberg, Carl-Eric: Åtta udda. Prosaprofiler. Tidens förlag, 1955. 210s. Häftad. Ouppsprättad. Häftesomslaget något nött i kanterna.
Om Hans Botwid, Sven Rosendahl, Uno Eng, Arvid Brenner, Peder Sjögren, Per Erik Rundquist, Walter Ljungquist, John Karlzén
ID Nr: 201735, SEK 125.

Nordenfors, Ola: Känslans kontrapunkt. Studier i den svenska romansen 1900-1950. Almqvist & Wiksell, 1992. 351s. Häftad.
Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet 28
ID Nr: 202287, SEK 90.

Nordström, Johan: Hvem har skrifvit Bröllopps Beswärs IhogKommelsze?. Almqvist & Wiksell, 1914. Sidorna 71-229. Häftad. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Dedikation till Immanuel Björkhagen från författaren
Särtryck ur Samlaren 1914
ID Nr: 217236, SEK 250.

Nordström, Knut: Den overkliga kulturen. Norstedts förlag, 1971. 189s. Häftad. Ouppsprättad.
ID Nr: 201736, SEK 110.

Noreen, Erik: Från Birgitta till Piraten. Albert Bonniers förlag, 1942. 188s. Häftad. Namnteckning på försättsbladet. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 201737, SEK 110.

Norlind, Arnold: Skapande liv. Studier och bekännelser. Albert Bonniers förlag, 1929. 206s. Klotband. Gott skick. Främre häftesomslag medbundet. Anteckningar på insidan av pärmen. Biblioteksstämplar från Stockholms Högskola.
ID Nr: 217286, SEK 140.

Norling, Hans: Indianer och Robinsöner. Eklunds, 1955. 29s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Några sidor vikta. Annars ett fint exemplar.
Två artiklar. Julhälsning. Illustrationer ur Eklunds indianböcker
ID Nr: 201738, SEK 80.

Norman, Birger: Repliker i kulturdebatten. Prisma, 1963. 120s. Häftad. Bandet något nött i kanterna. Stämpel på eftersättsbladet.
Rec.ex
ID Nr: 201739, SEK 90.

Numers, Lorenz von: Vinet som kaniken drack och andra essayer. Natur och kultur, 1967. 118s. Häftad. Gott skick. Fotoillustrerad. Recensionsstämpel.
ID Nr: 215780, SEK 110.

Nygren, Lars: Sommarhusets figur En essäbok. Bonniers, 1992. 224s. Pappband med skyddsomslag. Mycket gott skick. Vinjetter: Ulf Gripenholm.
ID Nr: 105019, SEK 110.

Näsström, Gustaf: Den unga parnassen. Norstedts förlag, 1947. 237s. Häftad. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
Ett urval i samarbete med Martin Strömberg, bl a Lars Ahlin, Stig Dagerman, Gunnar Ekelöf, Erik Lindegren, Gustav Sandgren, Karl Vennberg
ID Nr: 201750, SEK 110.

O´Connor, William Van: The New University Wits, and the End of Modernism. Southern Illinois University Press, 1963. 166p. Bound with dust-wrapper. Dustwrapper slightly torn.
About, for example, Iris Murdoch, Philip Larkin, Kingsley Amis
ID Nr: 201751, SEK 90.

Olson, Elder (ed.): Aristotle´s Poetics and English Literature. The University of Chicago Press, 1965. 235p. Wrappered. Good condition.
A Collection of Critical Essays. Patterns of Literary Criticism, I.
ID Nr: 201753, SEK 120.

Olsson, Bernt: Att ge ut 1600-talstexter. Svenska Vitterhetssamfundet/Nobelbiblioteket, 1996. 8s. Häftad. Mycket gott skick.
Tal hållet vid Svenska Vitterhetssamfundets årsmöte den 17 maj 1995
ID Nr: 201752, SEK 75.

Olsson, Henry: Banbrytare och stigfinnare. Norstedt och söners förlag, 1984. Pappband med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 1679, SEK 110.

Olsson, Henry: Från Wallin till Fröding. Hugo Gebers förlag, 1939. 266s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
Studier i svensk aderton-hundratalsdikt
ID Nr: 201755, SEK 110.

Orwell, George (Eric Blair): Decline of the English Murder and Other Essays. Penguin, 1965. 187p. Paperback. Very good condition.
ID Nr: 11049, SEK 100.

Oscarsson, Ingemar: "Fortsättning följer" Följetong och fortsättningsroman i dagspressen till ca 1850. Studentlitteratur, 1980. 281s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 201758, SEK 120.

Oxenstierna, Johan Gabriel: Caractèrer Portraiter och Epigrammer. Albert Bonniers förlag, 1956. 95s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
Utgivna med anmärkningar och kommentarer av Holger Frykenstedt. "Samlade utan ordning af tiden, och som jag igenfunnit dem på lappar"
ID Nr: 201760, SEK 90.

Pagrot, Lennart: Den klassiska verssatirens teori. Debatten kring genren från Horatius t.o.m. 1700-talet. Almqvist & Wiksell, 1961. 461s. Häftad. Gott skick.
Ak.avh
ID Nr: 202184, SEK 160.

Palmer, D.J. (ed.): Comedy: Developments in Criticism. Macmillan Education, 1984. 165p. Wrappered. Good condition.
A Selection of Critical Essays, Casebook Series, general editor A.E. Dyson
ID Nr: 201761, SEK 110.

Paz, Octavio: Ensamhetens labyrint. Brombergs, 1990. 231s. Dekorerat pappband. Nyskick.
ID Nr: 201780, SEK 170.

Paz, Octavio: Lerans barn. Essäer om den moderna poesin. Från romnatiken till avantgardet. Brombergs, 1990. 218s. Klotband med skyddsomslag. Nyskick.
Översättning och efterskrift av Anders Cullhed.
ID Nr: 12529, SEK 200.

Peacock, Ronald: The Art of Drama. Greenwood Press, 1974. 263p. Clothbinding. Good condition.
ID Nr: 201782, SEK 130.

Persson, Lena (red): Utgiftskostymer och pizzafrossor Kåserier om moderna ord. Rabén & Sjögren, 1997. 175s. Pappband med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 105060, SEK 95.

Petersens, Hedvig af: Ett barns litterära memoarer. Bokvännerna, 1960. 92s. Pappband. Gott skick.
ID Nr: 201785, SEK 60.

Pharo red., Øyvind: Fin-de-siècle. Tidskriftet Samtiden i 1890-årene. Aschehoug, 1990. Häftad. Gott skick. Häftesomslaget något slitet.
Tidsskriftet Samtidens første tiår har vært karakterisert gjennom uttrykket fin-de-siècle. Fremskrittstro ble erstattet av tvil, resignasjon og undergangsstemning. Den mannlige kunstnerbohemen både dyrket og fryktet kvinnene. Det senborgerlige samfunn fryktet massene. Det ulmet i det gamle Europas statsdannelser. Dragning mot mystikk, okkultisme og det orientalske lå i tiden. Sentrale tenkere og forfattere i Samtidens fin-de-siècle var Nietzsche, Tolstoj, Bourget, Maeterlinck og Lombroso. Danske Herman Bang, svenske Ola Hansson, vår egen Arne Garborg og redaktøren Gerhard Gran var blant hovedformidlerne i Samtidens intense idéutveksling mellom Europa og Norge.
ID Nr: 2358, SEK 130.

Platen, Gustaf von: I midnattssyndens land. Forum, 1969. 175s. Häftad med pappersomslag. Gott skick.
ID Nr: 205036, SEK 90.

Platen, Gustaf von: Min vän Stig Ahlgren Kvickhetens konung. Fischer & Co, 1997. 365s. Pappband med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 105089, SEK 95.

Platen, Magnus von: 1700-tal. Studier i svensk litteratur. Natur och kultur, 1963. 263s. Häftad. Ouppsprättad.
"Från fru Nordenflychts sista tid", "Den vittra mamsell Malmstedt", "Henric Brandel", "Konsten att sluta epistlar" (den sista om Bellman)
ID Nr: 201789, SEK 130.

Platen, Magnus von: Biktare och bedragare. Albert Bonniers förlag, 1959. 214s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
Litterära essäer om bl a drottning Kristina, Agneta Horn, Nils Reuterholm, Erik Sjöberg, Fröding, Bellman, Stagnelius
ID Nr: 201790, SEK 90.

Platen, Magnus von: Den litterära biografin. Almqvist & Wiksell International, 1989. 105s. Häftad. Gott skick.
Redaktör. Symposium, avhållet i Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien den 18-19 februari 1988
ID Nr: 202159, SEK 75.

Platen, Magnus von: Diktare och domare. Svenska akademiens pristävlingar. Norstedts förlag, 1986. 182s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 201791, SEK 140.

Platen, Magnus von: Innanläsning. Tolkningar av nordiska texter. Rabén & Sjögren, 1980. 192s. Häftad. Ouppsprättad. Gott skick.
ID Nr: 201788, SEK 75.

Platen, Magnus von: Skandalen på Operakällaren och andra essayer. Fischer & Co, 1996. 167s. Pappband med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 14548, SEK 140.

Potter, James L: Elements of Literature. The Odyssey Press, 1967. 240p. Wrappered. Good condition.
ID Nr: 201793, SEK 90.

Pound, Ezra: Romansens själ. Bo Cavefors bokförlag, 1965. 363s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 201794, SEK 240.

Powell, Brian: Epic and Chronicle. The 'Poema de mio Cid' and the 'Crónica de veinte reyes'. The Modern Humanities Research Association, 1983. 204p. Wrappered. Wrapper slightly rubbed. Else fine.
MHRA texts and dissertations, vol 18
ID Nr: 201796, SEK 110.

Priestley, J.B. (John Boynton): Västerlandets litteratur. Forum, 1963. Klotband. Gott skick.
ID Nr: 1684, SEK 130.

Printz-Påhlson, Göran: Appendix till solen i spegeln. Bo Cavefors, 1960. 63s. Häftad. Namnteckning på försättsbladet. Anteckningar. Något sliten.
ID Nr: 204790, SEK 80.

Printz-Påhlson, Göran: När jag var prins utav Arkadien. Albert Bonniers förlag, 1995. 350s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick.
Essäer och intervjuer om poesi och plats
ID Nr: 201798, SEK 180.

Pritchett, V.S.: Universalmänniskan & andra författare. Umbra solis, 1995. 270s. Häftad. Mycket gott skick.
ID Nr: 1682, SEK 110.

Qvarnström, Gunnar: Dikten och den nya vetenskapen. Det astronautiska motivet. Gleerups, 1961. 300s. Häftad. Häftesomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 201801, SEK 100.

Rahv, Philip: The Myth and the Powerhouse. Farrar, Straus and Giroux, 1965. 242p. Bound with dust-wrapper. Slightly rubbed.
Essays on Literature and Ideas
ID Nr: 201803, SEK 90.

Ramel, Stig: Tyckt & tryckt. Om Campanella, Keynes cyklar och annat. Atlantis Förlag, 1987. 147s. Inbunden. Gott skick.
ID Nr: 201804, SEK 90.

Ramnefalk, Marie Louise: Tre lärodiktare. Studier i Harry Martinsons, Gunnar Ekelöfs och Karl Vennbergs lyrik. Bo Cavefors förlag, 1974. 346s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 201805, SEK 140.

Richards, I.A.: Litteraturkritikens principer. Prisma, 1967. 239s. Häftad. Namnteckning på smutstitelbladet. Häftesomslaget något slitet. Inlagan fin.
ID Nr: 4070, SEK 80.

Richards, I.A.: Litteraturkritikkens principper. Paludan, 1968. Häftad. Namnteckning på insidan av pärmen. Ryggen något sliten. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 1681, SEK 90.

Richards, I.A.: Vetenskap och dikt. Bokgillets förlag, 1961. 77s. Häftad. Understrykningar i texten med blyerts. Gott skick.
ID Nr: 201807, SEK 80.

Richardson, jr, Robert D: Myth and Literature in the American Renaissance. Indiana University Press, 1978. 309p. Bound with dust-wrapper. Dustwrapper slightly rubbed on the edges. Else fine.
ID Nr: 201808, SEK 140.

Ringbom, Mårten: Författarens villkor i Norden - 1973. Finlands Svenska Författareförening, 1973. 101s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 201810, SEK 90.

Risberg, Bernhard: Ansikten och verk. Saxon & Lindströms, 1947. 167s. Häftad. Ouppsprättad. Något nött i kanterna. Stämpel på häftesomslaget.
Studier i svensk litteraturhistoria
ID Nr: 201811, SEK 80.

Robert Louis, Stevenson: VIRGINIBUS PUERISQUE, and other papers. Chatto&Windus, London, 1903. 193p. Contemporary full-leather binding. Gilt-Ornamented Spine. Gilt-edged. Good condition. Binding from Brentano´s Booksellers & Stationers, Paris.
ID Nr: 216483, SEK 200.

Robson, W.W: Critical Essays. Routledge & Kegan Paul, 1966. 284p. Clothbinding with dustwrapper. Dustwrapper slightly worn. Else fine.
About, for example, Eliot, Milton, Auden, Wordsworth, Byron, Tennyson, James, Kipling, Lawrence
ID Nr: 201848, SEK 110.

Rogers, Pat (ed.): The Oxford illustrated history of English literature. Guild Publishing, London, 1987. 528s. Inbunden med skyddsomslag. Mycket gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 216706, SEK 250.

Rokseth, Peter: Efterlatte skrifter. Aschehoug, 1953. 248s. Häftad. Ouppsprättad. Något nött i kanterna.
ID Nr: 201850, SEK 90.

Romberg, Bertil: Carl Jones Love Almqvist. Liv & verk. Ordfronts förlag, 1993. Klotband med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 1702, SEK 140.

Rosendahl, Sven: Av hav är du kommen. Albert Bonniers förlag, 1962. Illustrerad av Björn Gidstam. 300s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick.
Om naturen och människans förhållande till enskilda grupper av djur, bla flyttfåglar och hästar
ID Nr: 201854, SEK 120.

Rosengren / Thavenius, Karl Erik / Jan: Litteratursociologi. Natur och kultur, 1970. 249s. Häftad. Något sliten.
ID Nr: 201855, SEK 60.

Roth, Nils: Romantiserade biografier. Bibliotekstjänsts bokurval 18, 1959. 20s. Häftad. Gott skick.
Urval av skönlitteratur på svenska skildrande svenska och utländska personligheter
ID Nr: 201857, SEK 60.

Roubetz, Alexander de: Rysslands nuvarande litteratur. Norstedt och söners förlag, 1929. 123s. Häftad. Gott skick.
Norstedts lilla bibliotek
ID Nr: 201856, SEK 75.

Rousseaux, André: Portraits littéraires choisis. Éditions Albert Skira, 1947. 389p. Wrappered. Wrapper slightly rubbed. Else fine.
Par example, Duhamel, du Gard, Colette, Mauriac, Romains, Valéry, Aragon, Malraux, Bernanos.
ID Nr: 207443, SEK 90.

Rubow, Paul V.: Dansk litterær kritik. Munksgaard, 1970. Häftad. Mycket gott skick.
ID Nr: 1242, SEK 140.

Rubow, Paul V.: Den kritiske kunst. En afhandling om filologisk litteraturforskning. Gyldendal, 1971. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Gott skick.
ID Nr: 1239, SEK 40.

Rubow, Paul V.: Den kritiske kunst. En afhandling om filologisk litteraturforskning. Gyldendal, 1938. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 1241, SEK 40.

Rubow, Paul V.: En studiebog Randglosor til gammel og nyere litteratur. Gyldendal, 1950. 155s. Häftad. Ouppsprättad. Något nött i kanterna.
ID Nr: 207431, SEK 90.

Rubow, Paul V.: Oehlenschlægers arvtagere. Kristian Arentzen & F. L. Liebenberg. Ejnar Munksgaard, 1947. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 1240, SEK 60.

Rubow, Paul V.: Perspektiver. Nye litterære studier. Ejnar Munksgaard, 1941. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 1244, SEK 50.

Ruin, Hans: Den mångtydiga människan. Wahlström & Widstrand, 1966. 220s. Häftad. Häftesomslaget lagat. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 201902, SEK 70.

Ruin, Hans: Den mångtydiga människan. Wahlström & Widstrand, 1966. 221s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 201901, SEK 130.

Ruin, Hans: Den mångtydiga människan. Wahlström & Widstrand, 1966. 221s. Klotband. Gott skick.
ID Nr: 216802, SEK 90.

Ruin, Hans: Det finns ett leende. Wahlström & Widstrand, 1943. 240s. Häftad. Anteckningar. Namnteckning på försättsbladet.
ID Nr: 201904, SEK 120.

Ruin, Hans: Det sjunkna hornet. Wahlström & Widstrand, 1956. 273s. Inbunden. Gott skick.
ID Nr: 201862, SEK 90.

Ruin, Hans: Det sjunkna hornet. Wahlström & Widstrand, 1956. 270s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Häftesomslaget något fläckigt. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 201860, SEK 110.

Ruin, Hans: Det skönas förvandlingar. Wahlström & Widstrand, 1962. 298s. Inbunden. Exlibris. Gott skick.
ID Nr: 201900, SEK 120.

Ruin, Hans: Drömskepp i torrdocka. Wahlström & Widstrand, 1951. 185s. Häftad. Inlagan fin. Häftesomslaget något nött i kanterna.
ID Nr: 201858, SEK 120.

Ruin, Hans: Ett land stiger fram. Wahlström & Widstrand, 1941. 200s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 201863, SEK 110.

Ruin, Hans: Gycklare och apostlar. 1935. 240s. Halvfranskt band. Upphöjda bind. Namnteckning på smutstitelbladet.
Illustrerad
ID Nr: 201895, SEK 150.

Ruin, Hans: Gycklare och apostlar. Holger Schildts förlag, 1935. 240s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 201894, SEK 120.

Ruin, Hans: Poesiens mystik. Natur och kultur, 1978. 418s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick. Häftesomslaget något nött i kanterna.
Andra upplagan med en efterskrift. Andra tryckningen
ID Nr: 201906, SEK 180.

Ruin, Hans: Poesins mystik. Natur och kultur, 1935. 472s. Vackert halvfranskt band. Guldornerad rygg. Marmorerade pärmar. Främre och bakre häftesomslag medbundna. Mycket fint exemplar.
ID Nr: 107416, SEK 300.

Ruin, Hans: Rummet med de fyra fönstren. Wahlström & Widstrand, 1966. Illustrerad av Bertil Bull Hedlund. 114s. Häftad.
ID Nr: 201898, SEK 80.

Ruin, Hans: Rummet med de fyra fönstren. Natur och kultur, 1940. Illustrerad av Bertil Bull Hedlund. 195s. Häftad. Ouppsprättad.
ID Nr: 201896, SEK 90.

Ruin, Hans: Uppbrott och återkomst. Wahlström & Widstrand, 1977. 212s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
Dagboksblad 1933-1973
ID Nr: 201859, SEK 110.

Ruin, Hans: Väl mött, Europa!. Holger Schildts förlag, 1938. 205s. Häftad. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
Illustrerad
ID Nr: 201899, SEK 120.

Ruin, Hans: Världen i min fickspegel. Wahlström & Widstrand, 1969. 199s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet.
ID Nr: 201903, SEK 120.

Runnquist, Åke: 101 moderna utländska författare. Forum, 1965. 149s. Cartonnageband. Gott skick.
NärVarHur-serien. Illustrerad med 110 fotografier
ID Nr: 201909, SEK 90.

Runnquist, Åke: Arbetarskildrare från Hedenvind till Fridell. Albert Bonniers förlag, 1952. 186s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick.
Bl.a. Martin Kock, Dan Andersson, Rudolf Värnlund, Statarskolan, Clarté-lyrik, 5 unga
ID Nr: 201912, SEK 120.

Runnquist, Åke: Arbetarskildrare från Hedenvind till Fridell. Albert Bonniers förlag, 1952. 186s. Häftad. Fotoillustrerad. Inlagan fin. Häftesomslaget lagat.
ID Nr: 19532, SEK 100.

Runnquist, Åke: Att samla litterära tidskrifter 1920-51. Sällskapet Bokvännerna, 1952. 78s. Häftad. Gott skick.
Bokvännens småskrifter.
ID Nr: 202652, SEK 100.

Runnquist, Åke: Moderna svenska författare. Forum, 1959. 176s. Pappband. Gott skick. Fotoillustrerad.
En samlad översikt över svensk litteratur under tre årtionden
ID Nr: 201908, SEK 120.

Runnquist, Åke: Moderna utländska författare. Forum, 1962. 142s. Cartonnageband. Gott skick.
NärVarHurserien. En samlad översikt över utländsk litteratur under fyra årtionden
ID Nr: 201910, SEK 90.

Rushdie, Salman: Är ingenting heligt?. Albert Bonniers förlag, 1990. 64s. Häftad. Gott skick.
Två artiklar
ID Nr: 201913, SEK 80.

Russell, Francis: 3 studies in 20th century obscurity. The Hand and Flower Press, 1954. 123p. Bound with dust-wrapper.
Avout Joyce, Kafka and Gertrude Stein
ID Nr: 201914, SEK 120.

Rydberg, Viktor: Skrifter av Viktor Rydberg. Konst och litteratur (Tal och uppsatser). Albert Bonniers förlag, 1946. 260s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 201915, SEK 110.

Rydén, Per: Till de folkhemske. Carlsson Bokförlag, 1994. 478s. Häftad. Gott skick.
Om den verkliga vitterheten under efterkrigstiden. Recensionsex
ID Nr: 201918, SEK 150.

Rying, Matts: Kritiker idag. Sveriges Radios förlag, 1972. 272s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
Intervjuade kritiker: Ivar Harrie, Bengt Holmqvist, Petter Bergman, Ruth Halldén, Karl Erik Lagerlöf, Åke Janzon, Maria Bergom-Larsson, John Landquist
ID Nr: 201919, SEK 90.

Rying, Matts: Poeter till svars. FIB:s Lyrikklubb, 1986. 273s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick.
FIB:s Lyrikklubbs årsbok 1986. Följande författare representerade: Jan Erik Vold, Anna Rydstedt, Tobias Berggren, Folke Isaksson, Petter Bergman, Tomas Tranströmer, Gösta Friberg, Harald Forss, Lars Fredin, Ragnar Thoursie, Ferenc Juhásc
ID Nr: 201917, SEK 110.

Rying, Matts: Resa och rast. En mosaik. Rabén & Sjögren, 1975. 204s. Pocket. Häftesomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 201920, SEK 90.

Rying, Matts: Röstlägen. Författarsamtal. Carlsson Bokförlag, 1994. 224s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 107678, SEK 90.

Sallnäs, Hilding: Småländskt och öländskt. Några författarporträtt. Settern, 1985. 113s. Cartonnageband. Gott skick.
Om Lennart Sjögren, Anna Rydstedt, Gillis Hammar, Ulla Olin, Samuel Ödmann, Gunnar Olof Hyltén-Cavallius, Vilhelm Moberg, Albert Engström
ID Nr: 201924, SEK 110.

Santesson, Carl: Atterboms ungdomsdiktning. Norstedt och söners förlag, 1920. Häftad. Häftesomslaget slitet. Häftesomslaget något gulnat.
ID Nr: 1706, SEK 90.

Santesson, Carl: Mot Lycksalighetens ö. Norstedt och söners förlag, 1956. Häftad. Häftesomslaget något nött i kanterna. Med dedikation.
ID Nr: 1705, SEK 130.

Savory, Teo ( red. ): Unicorn Journal. Unicoen Press, 1968. 99p. Decorated boards. Cover lightly stained. Corpus fine.
Med bl.a. Harry Martinson " Eight poems ".Translated from Swedish and with an Introduction by Robert Bly.
ID Nr: 216813, SEK 50.

Scarfe, Francis: Auden and After. The Liberation of Poetry 1930-1941. George Routledge & Sons, 1942. 208s. Klotband.
ID Nr: 201928, SEK 110.

Schiller, Harald: Svenska diktare i bild med text. Natur och kultur, 1936. 99s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Ouppsprättad.
134 bilder. Från Petrus de Dacia till Edith Södergran
ID Nr: 202192, SEK 100.

Schück, Henrik: Äldre akademier före den svenska. Norstedt och söners förlag, 1934. 180s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 201945, SEK 110.

Schück, Henrik: Svenska akademiens dagbok 1786-1789. Norstedt och söners förlag, 1916. Häftad. Häftesomslaget lagat. Annars ett fint exemplar. Delvis ouppsprättad.
Ur Svenska Akademiens arkiv
ID Nr: 1472, SEK 150.

Schück, Henrik: Ur En resandes anteckningar. Hugo Gebers förlag, 1907. 234s. Häftad.
Andra serien
ID Nr: 201943, SEK 90.

Schück, Henrik: Ur En resandes anteckningar. Hugo Gebers förlag, 1900. 185s. Häftad. Något nött i kanterna.
ID Nr: 201944, SEK 90.

Schück, Henrik: Ur En resandes anteckningar/Ur gamla papper. Hugo Gebers förlag, 1900/1894. 185+186. Inbunden. Gott skick. Mönstrade för/eftersättsblad.
ID Nr: 201931, SEK 110.

Schück, Henrik: Ur Gamla papper. Hugo Gebers förlag, 1904. 220s. Häftad. Gott skick.
Sjätte serien
ID Nr: 201940, SEK 80.

Schück, Henrik: Ur Gamla Papper. Hugo Gebers förlag, 1908. 192s. Häftad. Något trasig upptill. Annars ett fint exemplar.
Åttonde serien
ID Nr: 201938, SEK 75.

Schück, Henrik: Ur Gamla papper. Hugo Gebers förlag, 1897. 184s. Häftad. Häftesomslaget slitet.
Tredje serien
ID Nr: 201937, SEK 75.

Schück, Henrik: Ur Gamla papper. Hugo Gebers förlag, 1908. 192s. Klotband. Ryggen delvis sprucken i fogarna. Bandet något nött. Annars ett fint exemplar.
Populära kulturhistoriska uppsatser
ID Nr: 201932, SEK 80.

Schück, Henrik: Ur Gamla papper. Hugo Gebers förlag, 1894. 186s. Halvklotband. Marmorerat snitt. Gott skick.
Hedbergsband
ID Nr: 201941, SEK 120.

Schück, Henrik: Ur Gamla papper I-VI. Hugo Gebers förlag, 1892-1904. 3 vol. Klotband. Gott skick.
Mönstrade för/eftersättsblad, Ömanssons bokbinderi, Upsala
ID Nr: 201942, SEK 400.

Schück, Henrik: Ur resandes anteckningar. Hugo Gebers förlag, 1900. 185s. Inbunden. Gott skick. Häftesomslaget ej medbundet.
Om Frankrike, England, Holland, Grekland, Italien
ID Nr: 201930, SEK 80.

Schück, Henrik: Vår förste författare. En själshistoria från medeltiden. Hugo Gebers förlag, 1916. 228s. Häftad. Exlibris. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
Om Petrus de Dacia/Petrus Gutensis, Kristina af Stommeln
ID Nr: 201947, SEK 90.

Scolincov / Holland, Hanna / Peter (ed.): Reading plays. Interpretation & Reception. Cambridge University Press, 1991. 238s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 201249, SEK 125.

Selander, Sten: Pegaser och kapphästar. Bonniers, 1950. 236s. Häftad. Inlagan fin. Häftesomslaget något slitet.
ID Nr: 19288, SEK 110.

Sem-Sandberg, Steve: I en annan del av staden. Legenda, 1990. Häftad. Gott skick.
Fem kulturkritiska essäer om storstaden som plats och symbol, om det naturliga hos H.G. Wells och D.H. Lawrence, om reklamens verkningsmedel, om realismbegreppets historiska bestämning samt om kärleksromanen som själva inbegreppet av litteratur
ID Nr: 201952, SEK 120.

Seth, Carl Magnus von: Vem är Agnes?. Rabén & Sjögren, 1968. 122s. Häftad. Ouppsprättad. Gott skick.
Ett reportage om böcker och bokläsning
ID Nr: 201953, SEK 110.

Setterlind, Bo: Poeten och samhället. Albert Bonniers förlag, 1954. 72s. Häftad. Ouppsprättad. Häftesomslaget något slitet.
ID Nr: 201954, SEK 80.

Shaw, George Bernard: Shaw On Theatre. Hill & Wang, 1959. 306p. Paperback. Slightly rubbed on the edges.
Sixty years of letters, speeches and articles collected for the first time in book form. Edited by E.J. West
ID Nr: 8892, SEK 80.

Sidenbladh, Cecilia: Ty så roar mig att måla. C. J. L. Almqvist och de visuella konstarterna. Gidlunds, 1987. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 1707, SEK 120.

Siegle, Robert: The Politics of Reflexivity. Narrative and the Constitutive Poetics of Culture. The Johns Hopkins University Press, 1986. 271p. Clothbinding with dustwrapper. Good condition.
ID Nr: 201957, SEK 150.

Sitwell, Osbert: Noble Essences or Courteous Relevations. Being a book of characters and the fifth and last volume of Left Hand, Right Hand!. Macmillan & Co, London, 1950. 324p. Clothbinding with dustwrapper. Illustrated. Very good condition.
ID Nr: 105847, SEK 90.

Sjöblad, Christina: Min vandring dag för dag. Kvinnors dagböcker från 1700-talet. Carlsson Bokförlag, 1997. Pappband. Mycket gott skick.
ID Nr: 1434, SEK 200.

Sjögren, Gunnar: Den narraktige fotgängaren och andra essäer. Askild & Kärnekull, 1977. 204s. Klotband med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 201961, SEK 120.

Sjögren, Gunnar: Shakespeares samtida och deras dramatik. Wahlström & Widstrand, 1969. 212s. Häftad. Understrykningar i texten med blyerts. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
Om bla Christopher Marlowe, Thomas Kyd, Benjamin Jonson, John Webster, Thomas Middleton
ID Nr: 201960, SEK 90.

Sjöstrand, Martin: Bonden i svensk litteratur. LTs förlag, 1949. 188s. Häftad.
ID Nr: 201966, SEK 110.

Sjöstrand, Östen: Ande och verklighet. Albert Bonniers förlag, 1954. 128s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 201969, SEK 110.

Sjöstrand, Östen: Fantasins nödvändighet. Författarförlaget, 1971. 137s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 201968, SEK 110.

Sjöstrand, Östen: Världen skapas varje dag. Albert Bonniers förlag, 1960. 109s. Häftad. Ouppsprättad.
ID Nr: 201967, SEK 110.

Skaaret, Lennart: "God" och "dålig" litteratur. Tema, 1971. 178s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Stämpel på försättsbladet. Annars ett fint exemplar.
Gymnasister och deras lärare om två berättelser. "Vad vet en litteraturlärare om sina undervisningsmetoders verkningar? Odlar han verkligen, när han tror sig odla?". Rec.ex
ID Nr: 201970, SEK 90.

Skard, Sigmund: Klassisk tradisjon i Norge. Tegnérsamfundet, 1979. 34s. Häftad. Häftesomslaget något slitet.
ID Nr: 207432, SEK 80.

Skiöld, Bo-Arne (red.): Romantiker. Natur och kultur, 1994. 126s. Inbunden. Gott skick.
Dikter från den svenska romantiken. Svensklärarserien
ID Nr: 201851, SEK 150.

Sommardal, Göran: Det tomma palatset. En arkeologi över ruiner och rutiner i kinesisk litteraturtradition. Symposion, 1992. 386s. Pappband med skyddsomslag. Gott skick. Skyddsomslaget något slitet.
ID Nr: 1643, SEK 150.

Sontag, Susan: I Saturnus tecken. Brombergs, 1981. 218s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
Om bl a Elias Canetti, Antonin Arnaud, Walter Benjamin
ID Nr: 201972, SEK 90.

Spiller, Robert E.: The Cycle of American Literature. An Essay in Historical Criticism. The Free Press, 1967. Wrappered. Good condition.
ID Nr: 1619, SEK 120.

Spiller, Robert E.: The Third Dimension. Studies in Literary History. The Macmillan Company, 1965. 244s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 201973, SEK 110.

Sprengel, David: Från sidan. Cogito Bokförlag, 1990. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 1644, SEK 90.

Staiger, Emil: Stilwandel Studien zur Vorgeschichte der Goethezeit. Atlantis Verlag, 1963. 204p. Bound with dust-wrapper. Dustwrapper slightly worn. Else fine.
ID Nr: 207448, SEK 90.

Stangerup, Hakon: Levande dansk litteratur. Norstedts förlag, 1942. 126s. Häftad. Gott skick. Stämpel på häftesomslaget.
ID Nr: 201974, SEK 90.

Stedman, Edmund Clarence: Victorian Poets. Chatto and Windus, 1887. 521p. Clothbinding. Covers slightly worn. Corpus fine.
Avskriven stämpel från Högre Lärarinneseminarium, Stockholm.
ID Nr: 201975, SEK 140.

Steffen, Richard: Englands litteratur i historisk framställning. Norstedt och söners förlag, 1912. 480s. Häftad. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
Utländsk vitterhet I
ID Nr: 201976, SEK 120.

Stenbeck, Manne: Svenska värsar åren 1945-68. Wahlström & Widstrand, 1973. 256s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
Med kommentartexter ur samtida, senare och tidigare litteratur med bl a Ekelöf, Oswald, Anderberg, Kyrklund, Thoursie, Lindegren, Åkesson, Forssell, Tranströmer, Myrdal
ID Nr: 201977, SEK 100.

Stendhal, (Henri Beyle): Om kärleken. Forum, 1947. 274s. Häftad. Inlagan fin. Häftesomslaget något slitet.
ID Nr: 215656, SEK 150.

Stenkvist, Jan: Flykt och motstånd. Norstedts förlag, 1978. 180s. Häftad. Gott skick.
Fyra studier i politisk dikt, om P.O Enquists Sekonden, Karl Vennberg, Erik Blombergs Gravskrift, Göran Sonnevi, Noam Chomsky
ID Nr: 201978, SEK 110.

Stenkvist, Jan: Från Snoilsky till Sonnevi. Litteraturvetenskapliga studier tillägnade Gunnar Brandell. Natur och kultur, 1976. 217s. Häftad. Fint exemplar.
ID Nr: 200880, SEK 100.

Stolpe, Sven: Ande och dikt. Norlin, 1950. 293s. Häftad. Ouppsprättad. Gott skick.
ID Nr: 201985, SEK 110.

Stolpe, Sven: Den kristna falangen. Albert Bonniers förlag, 1936. 264s. Häftad. Gott skick.
Ny samling
ID Nr: 201984, SEK 110.

Stolpe, Sven: Från runsten till ballad. Askild & Kärnekull, 1972. 289s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick. Skyddsomslaget något slitet.
Sven Stolpe berättar. Svenska folkets litteraturhistoria
ID Nr: 201981, SEK 110.

Stolpe, Sven: Linné, Bellman, Kellgren. Askild & Kärnekull, 1974. 325s. Inbunden med skyddsomslag. Något sliten.
Sven Stolpe berättar. Svenska folkets litteraturhistoria
ID Nr: 201980, SEK 90.

Stolpe, Sven: Oxfordprofiler. Albert Bonniers förlag, 1938. 253s. Häftad. Inlagan fin. Häftesomslaget något slitet.
ID Nr: 19084, SEK 120.

Stolpe, Sven: Vasatid och stormaktstid. Askild & Kärnekull, 1973. 309s. Inbunden med skyddsomslag. Något sliten.
Sven Stolpe berättar. Svenska folkets litteraturhistoria
ID Nr: 201982, SEK 90.

Storck, Sven N: Några moderna ryska författare. Norstedts förlag, 1947. 130s. Häftad. Gott skick.
Bl a Aleksej Tolstoj, Ilja Ehrenburg, Vera Inber
ID Nr: 201987, SEK 110.

Storm, Ole: Arabella och andra danska mästarberättelser från H.C. Andersen till Anders Bodelsen. Bra Böcker, 1978. 218 + författarprensentationer. Linneband med skyddsomslag. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 105313, SEK 70.

Storm, Ole: Det stod en bänk i trädgården och andra norska mästarberättelser från Björnstjerne Björnson till Agnar Mykle. Bra Böcker, 1979. 236 + författarpresentationer. Linneband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 105314, SEK 60.

Storm, Ole: Stolthet och andra svenska mästarberättelser från Tage Aurell till Birgitta Trotzig. Bra Böcker, 1977. 250 + författarpresentationer. Linneband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 105315, SEK 60.

Storm, Ole: Tvekamp och andra svenska mästarberättelser från Carl Jonas Love Almqvist till Agnes von Krusenstjerna. Bra Böcker, 1977. 246+författarpresentationer. Klotband med skyddsomslag. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 216743, SEK 70.

Strindberg, Axel: Människor mellan krig. Kooperativa förbundets bokförlag, 1941. 434s. Häftad. Inlagan fin. Häftesomslaget något slitet.
Några kapitel ur mellankrigslitteraturen
ID Nr: 201990, SEK 130.

Strömberg, Kjell: Dikt och liv. Natur och kultur, 1968. 189s. Häftad.
Fransyska Parnassvisiter
ID Nr: 201996, SEK 100.

Strömberg, Kjell: Från Anatole France till Samuel Beckett. Natur och kultur, 1965. 325s. Häftad. Namnteckning på försättsbladet. Understrykningar i texten.
ID Nr: 201995, SEK 75.

Strömberg, Kjell: Från Anatole France till Samuel Beckett. Natur och kultur, 1965. 324s. Klotband. Bandet något slitet. Annars ett fint exemplar.
Modern fransk litteratur i grupp- och närbild
ID Nr: 201994, SEK 75.

Strömberg, Kjell: Modern fransk litteratur från 1890 till nu. Natur och kultur, 1928. 191s. Klotband. Namnteckning på försättsbladet.
ID Nr: 201997, SEK 110.

Strömberg, Ragnar: Tidens oro, tidens lekar. Norstedts förlag, 1982. 162s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 3846, SEK 90.

Strömholm, Stig: Levande ansikten. Atlantis Förlag, 1994. 222s. Inbunden med skyddsomslag. Mycket gott skick. Namnteckning på försättsbladet.
Essäer i blandade ämnen från Pindaros till vår tid
ID Nr: 201998, SEK 160.

Strömholm, Stig: Motskäl. Norstedts förlag, 1979. 232s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Ouppsprättad.
ID Nr: 201999, SEK 110.

Strömholm, Stig: Motströms och medströms. Norstedts förlag, 1985. 227s. Häftad. Gott skick.
Svenska betraktelser
ID Nr: 202000, SEK 110.

Strömholm, Stig: Noterat. Norstedts förlag, 1989. 338s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick. Skyddsomslaget något nött i kanterna.
ID Nr: 202004, SEK 120.

Strömholm, Stig: Varning: Återvändsgränd. Klokbok för klarögda. Norstedts förlag, 1982. 207s. Häftad. Häftesomslag fläckat. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 202001, SEK 110.

Ståhle, Carl Ivar: Vers och språk i vasatidens och stormaktstidens svenska diktning. Norstedts förlag, 1975. 470s. Inbunden med skyddsomslag. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 202007, SEK 140.

Stålmarck, Torkel: Jacob Mörk. Studier kring våra äldsta romaner. Norstedts förlag, 1974. 297s. Häftad. Ouppsprättad.
Ak avh
ID Nr: 202008, SEK 120.

Svanberg, Nils: Lyrisk stil. Albert Bonniers förlag, 1938. 68s. Häftad. Gott skick.
Studentföreningen Verdandis småskrifter nr 401. Tolkningar av valda svenska dikter av Geijer, Almquist, Tegnér, Runeberg, Fröding, Heidenstam, Karlfeldt
ID Nr: 202057, SEK 75.

Svanberg, Victor: Debatt och värdering. Bo Cavefors förlag, 1978. 561s. Häftad. Ryggen något lös. Annars ett fint exemplar.
89 artiklar från 56 års verksamhet.
ID Nr: 202058, SEK 120.

Svanberg, Victor: Leva för att leva. Askild & Kärnekull, 1970. 188s. Inbunden. Något fläckig.
ID Nr: 202061, SEK 70.

Svanberg, Victor: Poesi och politik. Albert Bonniers förlag, 1931. 149s. Häftad. Namnteckning på häftesomslag. Häftesomslaget något slitet. Inlagan fin.
Frontens bibliotek.
ID Nr: 202060, SEK 70.

Svanberg, Victor: Poesi och politik till nutidens lov. Askild & Kärnekull, 1971. 245s. Häftad. Delvis ouppsprättad. Gott skick.
ID Nr: 202059, SEK 90.

Svanberg, Victor: Tryckta skrifter 1918-1976. 1976. 112s. Häftad. Ryggen lös. Namnteckning på försättsbladet. Annars ett fint exemplar.
Acta bibliothecæ regiæ stockholmiensis. Bibliografi utgiven till 80-årsdagen den 24 maj 1976. Utarbetad av Harry Järv, förord av Thure Stenström
ID Nr: 202062, SEK 80.

Svensson, Conny: Åttitalet och konstnärsromanen. Doxa, 1985. 305s. Häftad. Bandet något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
Om bl a Carl Larsson, Ernst Josephson, Strindberg, Nordensvan, Leffler, Ernst Ahlgren, Geijerstam, Delblanc
ID Nr: 202068, SEK 110.

Swahn, Sigbrit: Den unge Balzac. Natur och kultur, 1983. Pappband med skyddsomslag. Gott skick. Skyddsomslaget något nött i kanterna.
ID Nr: 1713, SEK 90.

Sylvan, Nils: Svensk realistisk roman 1795-1830. Aktiebolaget Seelig & Co, 1942. 243s. Häftad. Ryggen något trasig. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 202070, SEK 90.

Sylwan, Otto: Svensk literatur vid adertonhundratalets midt (1830-1860). Wettergren & Kerber, 1903. 388s. Häftad. Häftesomslaget något trasigt. Annars ett fint exemplar.
Populärt vetenskapliga föreläsningar vid Göteborgs Högskola
ID Nr: 202071, SEK 90.

Särman, Marianne (red.): Mästarna. En presentation av författarna i Mästarbiblioteket. Bokorama, 1983. 183s. Skinnimitationsband. Guldsnitt. Illustrerad.
Bl a Twain, Bronte, Münchhausen, Bang, Kivi, Stevenson, Lawrence, Turgenjev, Hasek, Strindberg, Bergman, Conrad, Flaubert, Dickens, Voltaire, Almqvist,
ID Nr: 202222, SEK 200.

Särman, Marianne (red.): Mästarna. En presentation av författarna i Mästarbiblioteket. Bokorama, 1983. 183s. Skinnimitationsband. Guldsnitt. Gott skick. Illustrerad.
Bl a Twain, Bronte, Münchhausen, Bang, Kivi, Sjöberg, Stevenson, Lawrence, Turgenjev, Hasek, Strindberg, Bergman, Conrad, Flaubert, Dickens, Voltaire, Almqvist
ID Nr: 202223, SEK 200.

Södergård, Östen: Franska snitt, studier i fransk 1800- och 1900-talslitteratur. Gebers, 1962. 162s. Häftad. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
Bl a om Sand, Merimée, Sainte-Beuve, Stendhal, Camus, Eluard, Lamartine, Flaubert, Rimbaud. Rec.ex
ID Nr: 202073, SEK 110.

Söderhjelm, Werner: Utklipp om böcker. Söderström & Co, 1920. 4 vol. Halvfranskt band.
ID Nr: 202075, SEK 500.

Söderhjelm / Söderhjelm, Torsten / Werner: Italiensk renässans. C.E. Fritzes bokförlags aktiebolag, 1912. 359s. Häftad.
Litteratur- och Kulturstudier. Illustrerad
ID Nr: 202213, SEK 100.

Söderman, Sven: Bilder och gestalter. Aktiebolaget Ljus, Stockholm, 1907. 237s. Häftad. Ouppsprättad. Häftesomslaget något slitet.
Om bl a Maetterlinck, Shelley, Wilde och Musset
ID Nr: 18927, SEK 120.

Söderman, Sven: Böcker och författare. Kritiker och studier (1894-1914). Aktiebolaget Ljus, 1914. 348s. Halvfranskt band. Bandet något nött i kanterna.
Om bl a Strindberg
ID Nr: 202077, SEK 110.

Tanner, Tony: Scenes of Nature, Signs of Men. Cambridge University Press, 1987. 278p. Bound with dust-wrapper.
About, amongst others, Swinburne, Yeats, Stevens, Joyce, Williams, Cage, Pound
ID Nr: 202078, SEK 200.

Thavenius / Lewan, Jan / Bengt (red.): Läsningar om litteraturen och läsaren. Akademilitteratur, 1985. 230s. Häftad. Fint exemplar.
ID Nr: 202079, SEK 90.

Thorén, Ivar: Studier över själens tröst. Bidrag till kännedomen om den litterära verksamheten i 1400-talets Vadstena. Hugo Geber/Ejnar Munksgaard, 1942. 191s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
Nordiska texter och undersökningar utgivna i Uppsala av Bengt Hesselman 14
ID Nr: 202082, SEK 120.

Thurén, Torsten: Reportagets rika repertoar. Institutionen för Journalistik, medier och kommunikation, Stockholms universitet, 1992. 418s. Häftad. Gott skick.
En studie av verklighetsbild och berättarteknik i sju reportageböcker
ID Nr: 202083, SEK 120.

Thörnvall, Olle: Det yttre och det inre. Fyra svenska författare. Tidens förlag, 1991. 159s. Häftad. Nyskick.
Nils Thorén, Ester Sjöblom, Gustaf Rune Eriks, Gunnar E. Gredell.
ID Nr: 202084, SEK 150.

Tideström, Gunnar: Diktning och sanning. Tegnérsamfundet, 1976. 34s. Häftad. Gott skick.
Föredrag vid Tegnérsamfundets årsmöte i Lund den 2 november 1975
ID Nr: 202081, SEK 75.

Tillotson, Geoffrey: Criticism and the Nineteenth Century. University of London, The Athlone Press, 1951. 283p. Clothbinding. Covers slightly worn. Else fine.
ID Nr: 202086, SEK 90.

Tillotson, Geoffrey: Essays in Criticism and Research. Archon Books, 1967. 215p. Bound with dust-wrapper. Dustwrapper slightly worn. Else fine.
ID Nr: 202087, SEK 90.

Tillyard, E.M.W: Poetry and its Background. Illustrated by Five Poems 1470-1870. Chatto & Windus, 1961. 126p. Bound with dust-wrapper. Covers slightly faded.
ID Nr: 202088, SEK 110.

Toijer-Nilsson, Ying: Katt! Litterära katter samlade av Ying Toijer-Nilsson. Rabén & Sjögren, 1986. 164s. Klotband med skyddsomslag. Illustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 107784, SEK 120.

Tredell, Nicolas: Conversations with Critics. Carcanet, Sheep Meadow Press, 1994. 420p. Bound with dust-wrapper. Good condition.
ID Nr: 202091, SEK 150.

Trolle, Ingrid af: Djuren i kulturen. 1980. 207s. Häftad. Gott skick.
En antologi om hur skalder, konstnärer och andra kulturpersonligheter skildrar djuren i kulturen
ID Nr: 202094, SEK 200.

Tykesson, Elisabeth: Atterbom. En levnadsteckning. Norstedts förlag, 1954. Halvklotband. Gott skick. Bandet något nött i kanterna.
ID Nr: 1704, SEK 150.

Törne, Bengt von: Upplevt. Natur och kultur, 1964. 147s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 202098, SEK 110.

Törne, Bengt von: Upplevt. Natur och kultur, 1964. 147s. Häftad. Bandet något fläckigt. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 207293, SEK 110.

Uggla, Andrzej Nils: Sverige och polska skalder. Från Mickiewicz till Milosz. Uppsala university, Department of Slavic Languages, 1990. 232s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 202099, SEK 120.

Ullén, Jan Olov: Det skrivna är partitur. Poetik och politik i 70-talet. Bo Cavefors, 1979. 180s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 18430, SEK 140.

Valency, Maurice: The Flower and the Castle. The Macmillan Company, 1963. 460p. Bound with dust-wrapper. Inscriptions on endpaper. Dustwrapper slightly torn. Else fine.
An introduction to modern drama, Ibsen and Strindberg
ID Nr: 202116, SEK 150.

Vallquist, Gunnel: Sökare och siare. Albert Bonniers förlag, 1982. 131s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick. Anteckningar på försättsbladet. Skyddsomslaget något slitet.
Om bl a Paul Claudel, Georges Bernanos, Albert Camus, TS Eliot, Graham Greene.
ID Nr: 202117, SEK 130.

Vázquez Díaz, René: Anteckningar i marginalen. Artiklar i urval. Kentaur, 2000. 215s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 201023, SEK 130.

Vedel, Valdemar: Studier over Guldalderen i dansk Digtning. Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag, 1948. 215s. Häftad. Ouppsprättad.
ID Nr: 202118, SEK 75.

Vegesack, Thomas von: Tankens aristokrater eller pennans betjänter. De intellektuella 1898-1968. Atlantis Förlag, 1986. 382s. Cartonnageband. Enstaka fläckar på bandet. Annars ett fint exemplar. Fotoillustrerad.
"Thomas von Vegesack ger här en spännande skildring av samspelet mellan konsten och politiken under vårt av politisk dramatik laddade sekel. Hans bok har blivit en annorlunda kulturhistoria, där de stora författarna - Thomas Mann, George Orwell, Jean-Paul Sartre, Maxim Gorkij - för en gångs skull inte framträder med sina skönlitterära verk utan med offentliga ställningstaganden. Boken skulle kunna kallas historien om de intellektuellas glans och elände /.../"
ID Nr: 202120, SEK 160.

Vennberg, Karl: Kritiskt 40-tal. Albert Bonniers förlag, 1948. 394s. Häftad. Gott skick. Ouppsprättad.
Urval i samrbete med Werner Aspenström. Texter även av bl a Alfons, Lindegren, Thoursie, Fridell, Ahlin, Dagerman, Lundkvist
ID Nr: 3695, SEK 240.

Vennberg, Karl: På mitt samvete. Författarförlaget, 1987. Klotband med skyddsomslag. Mycket gott skick. Namnteckning på insidan av pärmen.
ID Nr: 1605, SEK 210.

Vingedal, Sven Erik: Litterär Orientering. Frilansen, 1945. 48s. Häftad.
Förlaget Frilansens Skriftserie nr 1
ID Nr: 202154, SEK 50.

Vising, Johan: Den franska romantiken. Albert Bonniers förlag, 1915. 181s. Häftad. Delvis ouppsprättad.
Populärt vetenskapliga föreläsningar vid Göteborgs Högskola Ny följd 13
ID Nr: 202155, SEK 60.

Vizinczey, Stephen: Sanning och lögn i litteraturen. Kritik och essäer. Forum, 1988. 364s. Klotband med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 8265, SEK 150.

Vogel, Viveka: 33 amerikaner. Askelin & Hägglund, 1984. 208s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick.
Möten med författare, bl a Norman Mailer, Joseph Heller, Lisa Alther, Shere Hite, Jerzy Kosinski
ID Nr: 202156, SEK 110.

Vogel, Viveka: Med insidan ut. Askelin & Hägglund, 1987. 172s. Cartonnageband. Gott skick.
25 ömsinta porträtt, bl a Arne Domnérus, Jan-Olof Strandberg, Antonia Ax:son Johnson, Mai Zetterling, Per Wästberg, Suzanne Osten, Margaretha Krook, Heidi von Born, Olof Lagercrantz
ID Nr: 202162, SEK 90.

Wahlund, Per Erik: Återspegling. Natur och kultur, 1990. 213s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick.
Aderton essayer till
ID Nr: 202104, SEK 140.

Wahlund, Per Erik: Bordssamtal. Natur och kultur, 1964. 211s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
Essayer och causerier
ID Nr: 202107, SEK 110.

Wahlund, Per Erik: Familjebok. Albert Bonniers förlag, 1980. 231s. Inbunden med skyddsomslag. Enstaka fläckar på bandet. Annars ett fint exemplar.
Essäetter och intimiteter
ID Nr: 202113, SEK 80.

Wahlund, Per Erik: Förbindelser. Albert Bonniers förlag, 1984. 278s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick.
Aderton essayer
ID Nr: 202114, SEK 125.

Wahlund, Per Erik: Kammarrådinnans konterfej och andra äreminnen. Albert Bonniers förlag, 1970. 238s. Inbunden med skyddsomslag. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 202108, SEK 85.

Wahlund, Per Erik: Landkänning. Albert Bonniers förlag, 1981. 240s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
Tjugo essäer från tjugofem år
ID Nr: 202103, SEK 120.

Wahlund, Per Erik: Självstudier. Rabén & Sjögren, 1974. 257s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick.
Försvarstal och utredningar i humanistisk anda
ID Nr: 202112, SEK 120.

Walker, Marshall: The Literature of the United States of America. Macmillan, 1983. 236p. Wrappered. Illustrated. Very good condition.
ID Nr: 15187, SEK 100.

Warburton, Thomas: Finlandssvensk litteratur 1898-1948. Forum, 1951. 307s. Häftad. Ouppsprättad.
ID Nr: 204789, SEK 150.

Weinstein, Arnold: The Fiction of Relationship. Princeton University Press, 1988. 329p. Clothbinding with dustwrapper. Very good condition. Sparsamt illustrerad.
ID Nr: 101957, SEK 140.

Wendel, Göran: Från trettiotal till trettiotal. Betydelsefull social och politisk diktning i Sverige. Carlsson Bokförlag, 1995. 317s. Cartonnageband. Gott skick.
1830-1930. Bl a Fredrika Bremer, Almqvist, Benedictsson, Wägner, Moa Martinsson, Fröding, Snoilsky, Strindberg, Heidenstam, Lindorm, Lo-Johansson
ID Nr: 202123, SEK 120.

Werin, Algot: Den svenske Faust, och andra essayer. Gleerups, 1950. 222s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 202137, SEK 80.

Werin, Algot: Svenskt 1800-tal. Gleerups, 1948. 236s. Häftad. Inlagan fin. Häftesomslag fläckat. Något nött i kanterna.
Litterära essayer
ID Nr: 202136, SEK 140.

Werin, Algot: Utfärd och hemfärd. Gleerups, 1952. 157s. Häftad. Ouppsprättad. Gott skick.
ID Nr: 202138, SEK 80.

Werin, Algot: Vandring kring en sjö. Gleerups, 1967. 245s. Häftad.
Studier minnen betraktelser
ID Nr: 202139, SEK 70.

Werup, Jacques: Aptiten och ledan. Artiklar och essäer. Albert Bonniers förlag, 1994. 162s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 18757, SEK 140.

Werup, Jacques: Människan är vem som helst. Albert Bonniers förlag, 1998. 140s. Inbunden med skyddsomslag. Mycket gott skick.
ID Nr: 1621, SEK 140.

Wesker, Arnold: Fruktan för splittring. Pan/Norstedts förlag, 1071. 112s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 202140, SEK 80.

Wieselgren, Oscar: Studier öfver Lejonkulans dramer. Almqvist & Wiksell, 1909. 97s. Häftad. Häftesomslaget något trasigt. Annars ett fint exemplar.
Skrifter utgifna af svenska litteratursällskapet 22
ID Nr: 202181, SEK 75.

Wieselgren, Per: Författarskapet till Eigla. Carl Bloms boktryckeri, Lund, 1927. 274s. Häftad.
Ak.avh
ID Nr: 202142, SEK 80.

Wieselgren, Per: Från Rökstenen till Harry Martinson. Gleerups, 1936. 42s. Häftad. Något nött i kanterna.
Ett ABC i svensk litteratur
ID Nr: 202143, SEK 60.

Wieselgren, Per: Neli Suecani. Ett bröllopsbesvär från sjuttonhundratalet. Gleerups, 1946. 158s. Häftad.
Utgåva med kommentar av P. Wieselgren. Skrifter utgivna av Vetenskaps-societeten i Lund 30
ID Nr: 202141, SEK 80.

Wifstrand, Albert: Tider och stilar. Gleerups, 1964. 185s. Häftad.
ID Nr: 202144, SEK 75.

Willey, Basil: The Seventeenth-Century Background. Penguin Books, 1962. 283p. Wrappered. Wrapper slightly rubbed. Else fine.
Studies in the thought of the age in relation to poetry and religion
ID Nr: 202147, SEK 110.

William-Olsson, Magnus: Livets skrift. Gedins förlag, 1992. 158s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick.
Texter om poesi
ID Nr: 202148, SEK 130.

Williams, Stanley T: The Spanish Background of American Literature, vol II. Yale University Press, 1955. 441p. Clothbinding with dustwrapper. Dustwrapper slightly torn. Else fine.
ID Nr: 202151, SEK 180.

Williams, William Carlos: Medicinen, Amerika och dikten. Bo Cavefors bokförlag, 1976. 285s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 202149, SEK 120.

Woolman, John: Dagbok Essäer. Artos, 1993. 318s. Inbunden med skyddsomslag. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 202164, SEK 130.

Wrangel, Ewert: Frihetstidens odlingshistoria ur litteraturens häfder 1718-1733. Gleerups, 1895. 4 vol. Häftad. Något gulnad.
Häfte I-IV
ID Nr: 202165, SEK 120.

Wrede, Gösta: Livet, Döden och Meningen. Doxa, 1978. 216s. Häftad. Gott skick.
Om livsåskådningar i skönlitteratur. Bl a om Artur Lundkvist, Jean-Paul Sartre, Mao Tse-Tung, Albert Camus, Kuo Mo-Jo, Birgitta Trotzig
ID Nr: 202167, SEK 90.

Wretman, Enrique: Den spanska litteraturen efter 1898. Albert Bonniers förlag, 1945. 70s. Häftad. Gott skick.
Studentföreningens Verdandis småskrifter nr 482
ID Nr: 202168, SEK 75.

Wästberg, Per: Afrikas moderna litteratur. Wahlström & Widstrand, 1969. 106s. Häftad. Gott skick.
Om bl a Chinua Achebe, Mongo Beti, Léopold Senghor, Wole Soyinka, Amos Tutuola
ID Nr: 202171, SEK 100.

Yrlid, Rolf: Svenska diktarhem. Forum, 1965. 205s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Fotoillustrerad.
En kulturhistorisk bilderbok med 32 svenska författarmiljöer från 1600-talet fram till våra dagar, från Svedberg och Linné till Piraten och Ahlin. Också bl a Swedenborg, Dan Andersson, Vilhelm Ekelund, Eyvind Johnson, Werner Aspenström, Lars Gyllensten
ID Nr: 204788, SEK 140.

Yrlid, Rolf: Svenska diktarhem. Svalan, 1965. 205s. Inbunden med skyddsomslag. Häftesomslaget trasigt. Annars ett fint exemplar.
En kulturhistorisk bilderbok med 32 svenska författarmiljöer från 1600-talet fram till våra dagar, från Svedberg och Linné till Piraten och Ahlin. Fotograferad av Ola Terje
ID Nr: 201209, SEK 100.

Zennström, Per-Olof: Kommunistisk kritik I-II. Bo Cavefors bokförlag, 1975. 297+418s. 2 vol. Häftad. Gott skick. Illustrerad. Ouppsprättad.
I: Författare, Konstnärer. II: I krig och fred
ID Nr: 202173, SEK 200.

Zern, Leif: Venus armar. Essäer. Norstedts förlag, 1989. 209s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 204805, SEK 140.

Zetterholm, Tore: Levande litteratur. Från Gilgamesj till Bob Dylan. Bra Böcker, 1981. 328s. Inbunden. Gott skick.
Bildredaktör Gil Dahlström
ID Nr: 202248, SEK 240.

Zilliacus, Emil: Festskrift tillägnad Gunnar Castrén, den 27 december 1938. Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet I Finland, 1938. 426s. Häftad. Häftesomslaget något slitet.
I redaktionskommitté och med texter också av Emil Hasselblatt, Hyrjö Hirn, Holger Nohrström och Hans Ruin. Dessutom texter av bl a Ruben Gson Berg, John Landquist, Arvid Mörne, E.NB.Tigerstedt, Algot Werin
ID Nr: 200944, SEK 125.

Zweig, Stefan: Balzac. Bermann-Fischer Verlag, 1946. Half-cloth binding. Covers slightly worn. Inscription on endpaper.
ID Nr: 1708, SEK 90.

Zweig, Stefan: Balzac. Skoglunds bokförlag, 1947. Översatt av Hugo Hultenberg. Halvfranskt band. Bandet något nött i kanterna. Gott skick.
ID Nr: 1715, SEK 170.

Zweig, Stefan: Möten med människor, böcker och städer. Skoglunds bokförlag, 1943. 375s. Häftad. Ryggen något lös.
ID Nr: 202174, SEK 140.

Zweig, Stefan: Tiden och världen. Samlade essayer och föredrag 1904-1940. AB Skoglunds Bokförlag, 1944. 304s. Häftad. Inlagan fin. Häftesomslaget något nött i kanterna.
ID Nr: 13810, SEK 150.

Zweig, Stefan: Tiden och världen. Samlade essayer och föredrag 1904-1940. AB Skoglunds Bokförlag, 1944. 304s. Klotband. Gott skick. Främre och bakre häftesomslag medbundna.
ID Nr: 13811, SEK 160.

Zweig, Stefan: Tre mästare. Balzac, Dickens, Dostojevskij. Skoglunds bokförlag, 1944. 284s. Häftad.
ID Nr: 202175, SEK 140.

Zweigbergk, Eva von: Ung på 90talet. Edvard Alkman som kulturkritiker. Rabén & Sjögren, 1979. 276s. Klotband. Exlibris. Något fläckig. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 202101, SEK 90.

Åhlén, Bengt: Ord mot ordningen. Farliga skrifter, bokbål och kättarprocesser i svensk censurhistoria. Ordfronts förlag, 1986. 269s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 202242, SEK 170.

Ödman, Nils Petrus: Anmärkningar om det franskt-klassiska och det Shakspeareska dramats uppkomst och allmänna karakter. Uppsala, Edquist & Berglund, 1866. 57s. Gott skick.
Ak.avh. Saknas pärmar
ID Nr: 202158, SEK 75.

Öhman, Ivar: Mitt möte med boken.Tjugo svenska författare berättar om sig själva och om boken. Folket i Bilds Förlag, 1943. 214s. Häftad. Något sliten.
Gunnar Hirdman om Boken och folkrörelserna. Redigerad av Öhman. Med bl a Lo-Johansson, Moa Martinson, Gustav Sandgren, Marika Stiernstedt, Jan Fridegård
ID Nr: 201676, SEK 75.

Österling, Anders: Horisonter. Albert Bonniers förlag, 1939. 256s. Häftad. Gott skick.
Om bl a Rilke, Yeats, Lorca, Mallarmé, Busch
ID Nr: 202178, SEK 100.

Özkök, Lütfi: Nordiska poetporträtt. fibs lyrik, 1969. 132s. Häftad. Inlagan fin. Häftesomslaget något nött i kanterna.
En fotografisk revy av bl a Aspenström, Ekelöf, Forssell, Lars Gustafsson, Lindegren, Harry Martinson, Lundkvist, Tranströmer, Vennberg, Wine, Sonja Åkesson, Lagercrantz, Key-Åberg
ID Nr: 202180, SEK 130.