Se alla Rubriker

1855 Mère Gigogne. Almanach de Petits Enfants. 6e année. Pagnerre, Paris, 1855. 64p. Wrappered. Richly illustrated. Slightly rubbed on the edges. Else fine.
ID Nr: 106591, SEK 350.

Åtta af våra vackraste folkvisor. Med teckningar af Ingrid Gustafsson. Bilaga till Midvinter. Fröléen & Comp, Stockholm, 1909. 16s. Häftad. Illustrerad i färg. Med text och noter. Pärmarna lösa, med något trasiga kanter.
ID Nr: 104314, SEK 90.

Barnens bok Gratis-bilaga till Allers Familj-Journal. Carl Allers förlag, 1893. 409s. Halvklotband. Nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Mönstrade för/eftersättsblad. Nittonde bandet.
12:o.
ID Nr: 207067, SEK 150.

DUFVO - POSTEN. ILLUSTRERAD LÄSNING FÖR BARN OCH UNGDOM SAMLAD OCH UTGIFVEN AF L.L. TREDJE HÄFTET. P. Palmquists Aktiebolag, Stockholm, 1875. 64s. Samtida pappersband. Ouppsprättad. Gott skick. Illustrerad.
Stämpel med texten "Gåfva till Svenska Missionsförbundets generalbibliotek från P. Palmquists Aktiebolag".
ID Nr: 216218, SEK 90.

DUFVO - POSTEN. ILLUSTRERAD LÄSNING FÖR BARN OCH UNGDOM SAMLAD OCH UTGIFVEN AF L.L. FJERDE HÄFTET. P. Palmquists Aktiebolag, Stockholm, 1875. 64s. Samtida pappersband. Ouppsprättad. Illustrerad.
Stämpel med texten "Gåfva till Svenska Missionsförbundets generalbibliotek från P. Palmquists Aktiebolag".
ID Nr: 216219, SEK 90.

DUFVO - POSTEN. ILLUSTRERAD LÄSNING FÖR BARN OCH UNGDOM SAMLAD OCH UTGIFVEN AF L.L. ANDRA HÄFTET. P. Palmquists Aktiebolag, Stockholm, 1875. 64s. Illustrerad. Ouppsprättad. Något nött i kanterna. Häfte med brusten rygg och lösa omslagssidor.
Stämpel med texten "Gåfva till Svenska Missionsförbundets generalbibliotek från P. Palmquists Aktiebolag".
ID Nr: 216217, SEK 70.

Jugend-Album. Blätter zur angenehmen und lehrreichen Unterhaltung im häuslichen kreise. Mit 64 prachtvollen colorirten und schwarzen Bildern. Jahrgang 1860. Eduard Hallberger, Stuttgart, 1864. 568p. Contemporary cloth binding. Gilt-ornamented. Blind-stamped. Richly illustrated. Good condition.
ID Nr: 102570, SEK 350.

KORN ÅT SMÅ FÅGLAR. KRISTLIG BARNKALENDER, 14:e årgången 1880 + 17:e årgången 1883 + 18:e årgången 1884 + 22:dra årgången 1888. Stockholms Stadsmission, (utan årtal). Halvfranskt band. Gott skick. Illustrerad. 92 sidor i alla årgångarna, utom den 14:e, där det saknas sidor på slutet. Sista sidan är sidan 80. Innehåller färgplanscher.
Utgavs av Stockholms Stadsmission, med ett nummer per år 1867 - 1909.
ID Nr: 216213, SEK 190.

LÄSEBOK FÖR FOLKSKOLAN. Nionde ånyo omarbetade och tillökade upplagan. Med nya illustrationer. Norstedt och söners förlag, 1899. 12+1064+8 sidor. Samtida halvfranskt band. Bandet något slitet. Ryggen sliten. Innehåller 6 avdelningar. Inlagan bitvis något fläckig. Arket sid 1057-58, löst från bindningen.
ID Nr: 216490, SEK 150.

Skildringar från gamla och nya verlden Berättelser för ungdom. J.W. Löfvings Bokförlag, Stockholm, 1878. 230s. Samtida pappband. Namnteckning. Något fläckig. Innehåller sex planscher, med försök till "privat" colorering. Pärmarnas ytskikt något trasigt, annars i bra skick.
ID Nr: 208986, SEK 180.

Ungdoms-Album. Läsning för bildning och nöje, innehållande historiska berättelser, naturskildringar, reseäfventyr, m.m. Med 8 planscher i tontryck. Fjerde Årgången. J.W. Löfvings Förlag, Stockholm, 1867. 286s. Dekorerat originalpappband. Illustrerad. Bandet något slitet. Ryggen lös. Inlagan fin.
Stämpel på eftersättsbladet : "Albert Fagerberg. Bok- och Musik- & Pappershandel 4 Tegnérgatan 4, Stockholm"
ID Nr: 106693, SEK 200.

Almquist, Sigfrid: GEOGRAFI FÖR FOLKSKOLAN. UTARBETAD PÅ GRUNDVALEN AF N. C. ROMS " GEOGRAFI FÖR BORGER- OG ALMUESKOLER ". Kongl tryckeriet, 1889. 152s. Samtida halvfranskt band. Rikligt illustrerad. Guldornerad rygg.
ID Nr: 209369, SEK 180.

Almqvist, Carl Jonas Love: LINEAR - TECKNING ämnad att grundlägga och förbereda undervisningen uti Mathematik. Johan Hörberg, Stockholm, 1830. 87s. Samtida marmorerat pappband. Färgat snitt. Gott skick. Alla 8 plancher saknas.
ID Nr: 210674, SEK 500.

Andersson, Roloff: ARITHMETICA TIRONICA, eller Kort och Grundlig Anwisning at Practice lära all nödwändig Hus- och Handels- Räkning; efter den nu för Tiden mäst brukliga och fördelaktigaste Läro-Methode, Til Allmänhetens och i synnerhet Scholarnes tjenst och nytta, efter sednaste Kongl. Maj: ts Mynt-Ordning samlad af ROLOFF ANDERSSON. Nils Magnus Lindh, Örebro, 1812. 3+326 s. Samtida halvfranskt band. Guldornerad rygg. Färgat snitt. Marmorerade pärmar. Namnteckning. Försättsblad saknas, annars i fint skick.
ID Nr: 206860, SEK 600.

Berlin, Nils Johan: Lärobok i Naturläran för Folkskolor och Folkskollärare-Seminarier. Gleerups Förlag, Lund, 1872. 180s. Samtida halvfranskt band. Marmorerade pärmar. Illustrerad. Namnteckning på titelbladet. Bandet något nött.
ID Nr: 207304, SEK 250.

Cederblom, J.E.: ELEMENTAR-LÄROBOK I MEKANIKEN. C.W.K. Gleerups Förlag, Lund + Chr. Falkenberg, Köpenhamn, 1866. 144s. Häftad. Något nött i kanterna.
ID Nr: 102949, SEK 170.

Cicero, Marcus Tullius: M. TULLII CICERONIS LAELIUS SIVE DE AMICITIA DIALOGUS AD T. POMPONIUM ATTICUM. Med Förklaringar till Skolungdomens tjenst. Leffler och Sebell, Uppsala, 1849. 91s. Samtida halvfranskt band. Marmorerade pärmar. Bandet något nött.
ID Nr: 211691, SEK 350.

Comenius, Johann A.: I. A. Comenii IANUA AUREA RESERATA QUATUOR LINGUARUM ,sive Compendiosa Methodus Latinam, Germanicam, Gallicam & Italicam. Linguam perdiscendi, sub Titulis centrum, Periodis mille comprehensa, & Vocabulis bis mille ad minimum aucta ; A NATHANELE DHUEZ, in Indomna Gallicum & Italicum traducta, Editio secunda , emendatior. Lugd. Batav. Ex Officina Elseviriorum. 1644. 24+321 p+index vocabulorum. Contemporary vellum binding. Inscripion. Cover lightly stained. Cover slightly rubbed. Titlepage printed in red and black. Including engraved vignettes. In four languages.
Comenius , 1592 - 1670 . This was a pioneering pedagogical work , printed in several editions and languages. An early copy of one of Comenius most famous works .
ID Nr: 206253, SEK 3800.

Cooper, J.Fenimore: Den siste Mohikanen. Berättelse från 1757. Axel Hellstens Förlag, Stockholm., 1858. 6+335 sidor. Samtida halvfranskt band. Ett samtida något nött, halvfranskt band, med upphöjda bind. Inlagan delvis lätt fläckad.
Eventuellt svensk upplaga 2 ? Första svenska upplagan utkom 1828.
ID Nr: 216386, SEK 400.

Eckerberg, Jon. Gustaf: Ny A.B.C. Bok för Fäderneslandets Barn. Samuel Norberg, Göteborg, 1825. 192 av 196 s. 1 vol. Samtida halvfranskt band. Samtida/Äldre anteckningar. Sliten. För- och eftersättsblad saknas. Liten skada sidan 49-50 med smärre textfölust.
Tidigare upplagor utkommna 1803 och 1809. Enligt författaren är det den första ABC-boken som riktar sig till en annan målgrupp än enbart de högre stånden. Boken vänder sig till barn från fem års ålder, med pedagogiska reflektioner riktade till de vuxna.
ID Nr: 204050, SEK 500.

Erslev, Ed.: Lärobok i Geografi för Sveriges Folkskolor. Nr 4. Norstedt och söners förlag, 1876. 119s. Skinnryggsband. Illustrerad. Bandet slitet.
ID Nr: 300523, SEK 80.

Evelyn, John: SCULPTURA ; OR, THE HISTORY and ART OF CHALCOGRAPHY AND Engraving in COPPER : with An ample Enumeration of the most renowned MASTERS and their WORKS. Printed for J. Payne, at Popes Head, London, 1755. 36+140 pages. Contemporary full-leather binding. Raised bands. Cover slightly rubbed on the edges. Including frontespice and 1of 2 engraved plates. One plate missing. Some pages loose from binding.
ID Nr: 214741, SEK 1900.

Fineman, C.O.: Anvisning till Folkscholors organisation och ledning efter Wexelunderwisnings-Methoden. Elméns och Granbergs Tryckeri, Stockholm, 1830. XXXIV+202 sidor. Samtida halvfranskt band. Guldornerad rygg. Marmorerade pärmar. Stänksnitt. Lätt lagerfläckad, annars i gott skick.
ID Nr: 105482, SEK 1400.

Fischier, P.E.M.: ENHVAR SIN EGEN LÄRARE. Undervisningskurser för själfstudium. Under medverkan av fackmän utgifna af P.E.M. Fischier. Senare delen. C.E. Fritzes K. Bokhandel, Stockholm, 1893. 596s. Klotryggsband. Bandet något nött i kanterna. Ryggen något sliten. Endast del 2. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 216215, SEK 130.

Genlis, Stéphanie F. du Crest de Saint Aubin comtesse de: DISCOURS MORAUX SUR DIVERS SUJETS, et particulièrement sur L' Education; par MADAME DE GENLIS. De L' imprimerie de Cellot, Paris, 1804. 337p. Contemporary half-leather binding. Marbeled endpapers. Marbeled covers. Coloured edge. Good condition. Exlibris from Wilhelm Winther and owners stamp on titlepage.
ID Nr: 215642, SEK 1000.

Hedin, Sven: Bagdad, Babylon, Ninive. Med 354 bilder sanmt 5 kartor. Albert Bonniers förlag, 1917. 807s. Förlagets dekorerade klotband. Rikligt illustrerad. Gott skick. Med utvikbar karta
ID Nr: 106271, SEK 300.

Hoffman, Franz: Lyckan står den djerfve bi. En berättelse för ungdom af Franz Hoffman. Med fyra litografier i tontryck. Andra svenska upplagan. Adolf Bonnier, Stockholm, 1875. 155s. Halvfranskt band. Guldornerad rygg. Lagerfläckad. Bandet något nött i kanterna. Förgyllt ägarnamn på främre pärmen.
ID Nr: 105297, SEK 300.

Kastman / Brunius, Karl / Thor: VERLDSHISTORISKA BILDER. EN BOK FÖR SKOLAN OCH HEMMET. J. Beckmans Förlag, Stockholm, 1868. XI+462 sidor. Samtida halvfranskt band. Bandet något nött i kanterna. Blindpressad rygg med titel i guld.
ID Nr: 216216, SEK 130.

Kiesewetter, J.G.C.C.: Lärobok i LOGIKEN, af J.G.C.C. Kiesewetter, doktor och professor i filosofien. Johan Ch. Frenckell, Åbo, 1806. 182s. Samtida halvfranskt band. Ryggen något trasig i nedre kanten. Innehåller namn- och anteckningar.
Översatt av J.W Tuderus. Tillängnad biskopen i Åbo stift, Jacob Tengström. Troligtvis den första upplagan översatt till svenska.
ID Nr: 204148, SEK 350.

Landgren, C. J.: Läsebok för Folkskolor. Första Kursen : Förberedande Läseöfningar. Femte genomsedda Upplagan. P.A. Lundbergs Förlag, Stockholm, 1861. 96s. Samtida halvfranskt band. Marmorerade pärmar. Bandet något slitet. Ryggen något trasig i övre kanten.
ID Nr: 102558, SEK 150.

Leusden, Johannis: NOVI TESTAMENTI CLAVIS GRAECA, IN QUA ET THEMATA Novi Test. reserantur, & ejustem DIALECTI, HEBRAISMI, ac multae CONSTRUCTIONES explicantur, NEC NON Variae OBSERVATIONES PHILOLOGICAE, ANTIQUITATES item Sacrae & Profanae annotantur. Opera & cura JOHANNIS LEUSDEN, Philosophia Doctoris, & Lingua Sanctae in Academia Ultrajectina Professoris Ordinarii, in lucem edita. + SCHOLA SYRIACA Unà cum SYNOPSI CHALDAICA E T Dissertatione de Literis & Lingua Samaritanorum. Edito Secunda. Georgii à Poolsum, ULTRAJECTI, 1672. 12+536+16+269+Index. Contemporary vellum binding. Patterned edges. Contemporary inscriptions. Exlibris. Good condition. Engraved titlepage in part one, with some slight worming. Handwritten title on spine.
ID Nr: 208814, SEK 3600.

Martiniere, Bruzen de la: L' Art de Conserver Sa Sante, Compose Par L' Ecole de Salerne. Traduction nouvelle en vers francois par Mr. B.L.M. Augmenté d'un Traité sur la conservation de la Beauté des Dames. J. Moris, Paris, 1759. 153+7 pp. Leather-back binding. Gilt-Ornamented Spine. Coloured edge. Very good condition. Titlepage printed in red and black
ID Nr: 107158, SEK 2000.

May, A.: Lärobok i Engelska Språket med Läs- och Skrif-Öfningar för Begynnare. Adolf Bonnier, Stockholm, 1872. 3+240 sidor. Samtida halvfranskt band. Marmorerade pärmar. Bandet något slitet. Ryggen något trasig i nedre kanten.
ID Nr: 102560, SEK 170.

Melbye, Joh.Chr.: Nÿe og fuldstaendig Dansk Spille-Bog indeholdende rigtig og tydelig Underviisning i de brugeligste Kort-Spil, saasom L'Hombre, Quadrille, Cinquille, Piguet, Reversy, Tresett, Taroc, Whist o.a.fl. samt grundig Anviisning til Billard-og Schach-Spil, Verkehr, Trictrac, Toccategli o.s.v. Fabers og Nitschkes Forlag, Kiöbenhavn, 1786. 16+248 sidor. Samtida halvfranskt band. Något brunfläckig. Något nött i kanterna. Graverat titelblad.
ID Nr: 104427, SEK 2000.

Mellin, G. H.: Lärobok i svenska litteraturens historia. Ett försök. K.B. Looströms Förlag, Stockholm, 1860. 234s. Samtida halvfranskt band. Guldornerad rygg. Något nött i kanterna.
ID Nr: 103759, SEK 100.

Mencken, J.B.: JO. BURCH. MENCKENII DE CHARLATANERIA ERUDITORUM DECLAMATIONES DUAE, CUM NOTIS VARIORUM. ACCESSIT EPISTOLA SEBASTIANI STADELII AD JANUM PHILOMUSUM DE CIRCUMFORANEA LITERATORUM VANITATE. EDITO QUARTA , CUI ADDITAE SUNT NOTAE INTERPRETIS GALLICI ET QUAEDAM ALIAE. Amsterdam, 1727. 10+296+index. Half-vellum binding. Marbeled covers. Patterned edges. Inscripion. Engraved frontespice and vignettes. Titlepage printed in red and black. Handwritten title on spine.
Exlibris from Bibliotheque Hammer, cathalogue no 2879. Mencken, Johann Burchard, 1674-1732 . 1694 bachelor of philosophy and professor in Leipzig 1699.
ID Nr: 206395, SEK 5900.

Oldberg, Anders: Hem - Skolan. Barnens Bok. Andra Cursen. L. J. Hjerta, Stockholm, 1861. 240s. Samtida halvfranskt band. Bandet något slitet.
Innehåller ett antal lustiga " Skol-Sånger ", författade av bl.a. A. A. Afzelius.
ID Nr: 211452, SEK 700.

Ovidius, Publius Naso: P.OVIDII NASONIS TRISTIUM LIBRI V. Eller Fem Böcker om Sorgeliga Ämnen, Bättrade och förklarade med NOTER på Swenska, Den studerande Ungdomen til hjelpreda, af Carl P. Ekblad. Med tilräckeligt Register på Latin. Johan Lauritz Horrn, Västerås, 1762. 336+register. 1 vol. Halvpergamentband. Stänksnitt. Marmorerade pärmar. Innehåller namn- och anteckningar. Handskriven titel på ryggen. Främre pärmen lätt ytskada. Försättsblad saknas.
Översatt av Carl P. Ekblad
ID Nr: 5080, SEK 750.

Reuter, Jonas ( Utg ): Weckoskrift för barn. Första årgången. Samuel Rumstedt, Stockholm, 1823. 408s. Samtida halvfranskt band. Guldornerad rygg. Marmorerade pärmar. Första och andra häftet, nummer 1 - 52, sampaginerade och bundna i ett band. Innehåller frontespis och 2 planscher. Bandet slitet. Inlagan med enstaka revor och småskador, dock utan textförlust. Titelbladet med lodrätt veck. Första 9 arken något lösa från bind i nederkanten.
ID Nr: 211451, SEK 390.

Rollin, Charles: DE LA MANIÉRE D'ENSEIGNER ET D'ETUDIER LES BELLES-LETTRES Par raport à l'ESPERIT & au COEUR Par M. ROLLIN. Leyden, J. De Wetstein, 1759. 24+524+456+535+447 pages. 2 vol. Contemporary vellum binding. Coloured edge. Inscripion. A very fine copy. Titlepages printed in red and black. Engraved vignettes.
C. Rollin, 1661 - 1741. This work is about how to learn to study humanistic and philosophical history, and science.
ID Nr: 206689, SEK 3700.

Scheutz, Georg: HANDBOK I RITKONSTEN. Innefattande Linearteckning på fri hand, Geometrisk linearteckning, Ornamentsteckning, Arkitektur - och Perspektivritning, Figurteckning, Landskapsritning samt Register öfver Ritmaterialier, Konsttermer, m. m, och en Karakteristik af de namnkunnigaste Målares teckningssätt. Georg Scheutz, Stockholm, 1832. 6+257 sid. Samtida halvfranskt band. Marmorerade pärmar. Bandet något nött. Lagerfläckad. Komplett med samtliga 9, utvikbara planscher, varav nr 5 är lös från bindningen.
ID Nr: 214651, SEK 1200.

Schiller, Friedrich von: Wilhelm Tell. Historisk berättelse för ungdom. N.F. Kjerrström, Stockholm, 1849. 67+2 sidor. Samtida klotband. Lagerfläckad. Illustrerad med 4 kolorerade planscher
ID Nr: 106760, SEK 250.

Sibbern, Fr. Chr.: Menniskans Andeliga Natur, eller Utkast till en Psychologi, för Gymnasierna, i sammandrag efter Fr. Chr. Sibbern, Professor i Philosophien wid Universitetet i Köpenhamn. Zacharias Haeggström, Stockholm, 1827. 136s. Samtida halvfranskt band. Guldornerad rygg. Marmorerade pärmar. Färgat snitt. Innehåller opaginerade, blanka sidor för egna anteckningar. Mycket skrivet på dessa, av en tidigare ägare till boken, N.A. Lagerström. Några understrykningar. Inlagan något fläckig. Bandet något nött, annars i bra skick.
ID Nr: 206861, SEK 900.

Wolff, Christian von: Auszug aus den Anfangs-Grunden Aller Mathematischen Wissenschafften, zu Bequemerem Gebrauche Der Anfänger auf Begehren verfertiger von Christian Wolffen, Königl. Schwed. Hochfurstl. Hessischen Regierungs Rathe, Mathem. & Phil. Profess. primario zu Marburg, Prof. Honorario zu St. Petersburg, der Königl. Academie der Wissenschafften in Paris, der Königl. Gross Brittannischen, wie auch der Königl. Preuss. Socität der Wissenschafften Ritgliede....Zu finden in der kengerischen buchhandel. Frankfuth and Leipzig, 1737. 12+734 p+Register. Contemporary full-leather binding. Raised bands. Inscripion. Contemporary bookmark/pressed plants. Cover slightly rubbed on the edges. Titlepage printed in red and black. 22 folding engravings and mathematic tables in the text. Engraved vignettes and initial letters.
ID Nr: 206680, SEK 5500.