Se alla Rubriker

Affischernas kamp. Socialdemokraterna 90 år. Socialdemokraterna, 1979. 96s. Häftad. Rikligt illustrerad. Gott skick. Med Ingemar Odlanders namnteckning
Redaktionsgrupp : Sven Bodin, Carl-Adam Nycop, Åsa Åkerström
ID Nr: 106408, SEK 170.

Arbetets Söner I-III. Text och bilder ur den svenska arbetarrörelsens saga. Lindfors Bokförlag AB, 1944, 1946. 570+511+559. 3 vol. Halvfranskt band. Nött i kanterna. Något fläckig. Annars ett fint exemplar. Rikligt illustrerad. Mönstrade för/eftersättsblad. Guldornerad rygg.
ID Nr: 210454, SEK 450.

Festskrift tillägnad Zeth Höglund Utgiven vid hans 60-årsdag 29 april 1944. K.L. Beckmans Boktryckeri, Stockholm, 1944. 214s. Linneband. Gott skick. Färgat övre snitt. Illustrerad. Marmorerade för/eftersättsblad.
307/600.
ID Nr: 210473, SEK 150.

Festskrift tillägnad Zeth Höglund Utgiven vid hans 60-årsdag 29 april 1944. Stockholm, 1944. 214s. Häftad. Ouppsprättad. Illustrerad.
Innehåller bl.a. Stellan Arvidson "Thorild och tryckfriheten", Georg Branting "Enhet och splittring inom arbetarrörelsen", Carl Lindhagen "När seklet var ungt", Gustav Möller "Socialpolitik och socialism", Ture Nerman "Funderingar om idépolitik", Rickard Sandler "Häktning av riksdagsman", Axel Strindberg "Arbetarrörelsen som kulturfaktor", Ernst Wigforss "Planhushållning och socialisering", Elsa Höglund "Bibliografi över skrifter, utgivna av Zeth".
ID Nr: 210383, SEK 120.

Folkets hus i Stockholm Historik och beskrifning utgifven af styrelsen genom K.A. Tengdahl byggnadstekniker, Folkets hus´ ombudsman. A.-B. Arbetarnes tryckeri, Folkets hus, 1902. 97s. Häftad. Häftesomslaget slitet. Häftesomslaget lagat. Annars ett fint exemplar. Rikligt illustrerad. 1898 1901.
Ovanlig.
ID Nr: 210459, SEK 150.

Ljus över landet! Sverige i tiden 1900-1920. Kulturhuset, 1977. 48s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 210472, SEK 60.

Steg för steg 1945-1973 En krönika i text och bild om den svenska fackföreningsrörelsens utveckling under efterkrigstiden. Prisma/LO, 1973. 223s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Rikligt illustrerad.
Utgiven till LO:s 75-årsjubileum 1973. Tillägnad Sveriges arbetare.
ID Nr: 210464, SEK 90.

Svensk arbetarrörelse under hundra år. Tidens förlag, 1938. 516s. Inbunden. Anteckningar på försättsbladet. Gott skick. Marmorerade för/eftersättsblad. Rikligt illustrerad. Färgat övre snitt. Stänksnitt i övrigt.
ID Nr: 210455, SEK 300.

Till Gustav Möller på femtioårsdagen 1884 6/6 1934. Tryckeriaktiebolaget Framtiden, Malmö, 1934. 36s. Klotband. Något sliten. Annars ett fint exemplar. Från socialdemokratiska tidningsmän. Hilding Pleijels Ex Libris. 71/250.
ID Nr: 210471, SEK 120.

Ahlberg, Harry: Arbetets ära, arbetets villkor Prosastycken. Tidens förlag, 1979. 295s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 210498, SEK 90.

Andersson, Sven O: Journalisten Sven O Andersson I urval av Gunilla Stahre Andersson. Vädurens förlag, u.å. 270s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 210499, SEK 90.

Arnborg, Lars: (S)pelarna. Sellin, 1993. 192s. Cartonnageband. Gott skick.
ID Nr: 210318, SEK 110.

Bengtsson, Raimond: Arbetets söner. Zindermans, 1978. 160s. Häftad. Ouppsprättad. Häftesomslaget något slitet.
ID Nr: 209358, SEK 110.

Beskow, Natanael: Arbetarerörelsens bildningsideal. Tidningen Studiekamraten, 1935. 188s. Häftad. Bandet något slitet. Gåvotext på försättsbladet.
ID Nr: 217174, SEK 110.

Beyer, Nils: Den unge Hjalmar Branting. Norstedt och söners förlag, 1985. 223s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 210351, SEK 120.

Branting, Hjalmar: Ekonomisk och social arbetarpolitik Tal och skrifter VII. Tidens förlag, 1928. 316s. Häftad. Ouppsprättad. Häftesomslaget något slitet.
ID Nr: 210343, SEK 70.

Branting, Hjalmar: Internationalen Tal och skrifter IX. Tidens förlag, 1929. 325s. Häftad. Ouppsprättad. Illustrerad.
ID Nr: 210345, SEK 70.

Branting, Hjalmar: Socialdemokratiens århundrade I-2. Aktiebolaget Ljus, Stockholm, 1904, 1906. 496+603. 2 vol. Halvfranskt band. Nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Rikligt illustrerad. Upphöjda bind. Guldornerad rygg.
ID Nr: 210348, SEK 700.

Branting, Hjalmar: Socialdemokratiens århundrade I-2. Aktiebolaget Ljus, Stockholm, 1904, 1906. 496+604. 2 vol. Halvklotband. Enstaka fläckar på bandet. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Rikligt illustrerad. Mönstrade för/eftersättsblad.
ID Nr: 210347, SEK 450.

Branting, Hjalmar: Socialistisk samhällssyn I-II Tal och skrifter I-II. Tidens förlag, 1926, 1927. 341+351. 2 vol. Halvfranskt band. Ryggen något trasig i nedre kanten. Enstaka fläckar på bandet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad. Marmorerat snitt.
ID Nr: 210339, SEK 140.

Branting, Hjalmar: Stridskamrater och vänner Tal och skrifter X. Tidens förlag, 1929. 316s. Häftad. En fläck på ryggen. Sida något trasig. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 210346, SEK 60.

Branting, Hjalmar: Svensk försvars- och fredspolitik Tal och skrifter V. Tidens förlag, 1927. 381s. Häftad. Ouppsprättad. Häftesomslaget något upprivet i kanterna. Enstaka fläckar på bandet. Illustrerad.
ID Nr: 210344, SEK 70.

Branting, Hjalmar: Tal och skrifter I-XI. Tidens förlag, 1926-1930. 11 vol. Klotband. Gott skick. Något nött i kanterna. Färgat övre snitt. Klisterlapp på insidan av pärmen.
ID Nr: 210330, SEK 600.

Danielsson, Axel: Axel Danielssons Skrifter Levnadsteckning Karaktäristik Urval av Skrifter av Bengt Lidforss. Aktiebolaget Framtidens Bokförlag, Malmö, 1908. 764s. Dekorerat originalklotband. Bandet något skevt. Enstaka fläckar på bandet. Annars ett fint exemplar. Färgat snitt.
Ovanlig.
ID Nr: 210488, SEK 330.

Enander, Crister: Andra tider Läsebok för folkhemmet. Novellantologi. Utbildningsförlaget Brevskolan, 1994. 303s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Klisterlapp på pappersomslag. Anteckningar på försättsbladet. Annars ett fint exemplar. Red.
Medverkande: Inger Alfvén, Louise Boije af Gennäs, Ernst Brunner, Åsa Crona, Inger Edelfeldt, Jan Fogelbäck, Lars Gustafsson, Göran Hägg, PC Jersild, Theodor Kallifatides, Kristoffer Leandoer, Jan Myrdal, Niklas Rådström, Tony Samuelsson, Birgitta Stenberg, Klas Östergren.
ID Nr: 210502, SEK 110.

Engberg, Arthur: Tal och skrifter ll I urval och redigering av Rolf Edberg. Tidens förlag, 1945. 381s. Klotryggsband. Gott skick. Färgat övre snitt. Fotoillustrerad.
ID Nr: 217369, SEK 80.

Engberg, Arthur: Tal och skrifter lll I urval och redigering av Rolf Edberg. Tidens förlag, 1945. 374s. Klotryggsband. Gott skick. Färgat övre snitt.
ID Nr: 217370, SEK 80.

Färm, Göran: Carlsson En samtalsbok med Ingvar Carlsson. Tidens förlag, 1991. 241s. Häftad. Gott skick. Fotoillustrerad.
ID Nr: 210362, SEK 75.

Gidlund, Alfons: Rörelsen Mina år i arbetarrörelsens tjänst. Gidlunds, 1989. 141s. Cartonnageband. Bandet något fläckigt. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 210487, SEK 90.

Gjöres, Axel: Före "Stockholm". Konsumtionsföreningen Stockholm med omnejd u.p.a./Oskar Eklunds boktr., 1930. 101s. Häftad. Häftesomslaget något upprivet i kanterna. Häftesomslaget lagat. Annars ett fint exemplar. Fotoillustrerad.
ID Nr: 210456, SEK 70.

Gunnarson, Gunnar: Arbetarrörelsens krönika i ord och bild I-II En bokfilm. Tidens förlag, 1973. 316+318. 2 vol. Linneband med skyddsomslag. Exlibris. Skyddsomslaget något trasigt. Annars ett fint exemplar. Rikligt illustrerad. 1881-1938, 1939-1972.
ID Nr: 210465, SEK 330.

Gunnarson, Gunnar: Arbetarrörelsens krönika i ord och bild I-II. Tidens förlag, 1970. 300+320. 2 vol. Linneband. Gott skick. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 210467, SEK 300.

Hallvarsson, Mats: De första 100 åren Svenska företagsbilder. Timbro, 1986. 199s. Klotband med kassett. Gott skick. Rikligt illustrerad. Kassetten något sliten. Medförfattare: Rune Svensk. Efterord: Professor Erik Dahmén. Rådgivare: Fil dr Bengt Nyström. SAF Svenska Arbetsgivareföreningen.
ID Nr: 210453, SEK 200.

Hansson, Sigfrid: Landsorganisationens första kvartsekel 1898-1923. Minnesskrift. Tidens förlag, 1923. Helt skinnband med kassett. Ryggen något sliten. Annars ett fint exemplar. Kassetten något sliten. Guldsnitt.
Numrerad upplaga 16/200.
ID Nr: 1946, SEK 300.

Höglund, Zeth (Zäta): Härliga tider 1900-1911. Tidens förlag, 1951. 310s. Linneband. Gott skick. Färgat övre snitt. Illustrerad. Minnen i fackelsken.
ID Nr: 210492, SEK 75.

Höglund, Zeth (Zäta): Hjalmar Branting och hans livsgärning. Tidens förlag, 1939. 660s. Halvfranskt band. Gott skick. Övre guldsnitt. Marmorerade pärmar. Illustrerad. Upphöjda bind. Tredje förkortade upplagan.
Ett sammandrag av författarens år 1929 utgivna biografiska verk i två delar med samma titel som denna bok.
ID Nr: 104049, SEK 130.

Höglund, Zeth (Zäta): Hjalmar Branting och hans livsgärning Första delen. Klara Civiltryckeri A.-B., 1934. 557s. 1 vol. Halvfranskt band. Något nött i kanterna. Ryggen något sliten. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 210350, SEK 90.

Höglund, Zeth (Zäta): Hjalmar Branting och hans livsgärning I-II. Tidens förlag, 1929. 2 vol. Halvfranskt band med skyddsomslag. Skyddsomslaget fläckat och nött. Annars ett fint exemplar. Marmorerade för/eftersättsblad. Övre guldsnitt. Illustrerad.
ID Nr: 1945, SEK 500.

Jensen, C.E: Socialdemokratiens aarhundrede I-II Fremstillinger af arbejderbevægelsens historie fra revolutionen 1789 indtil vore dage. A. Christiansens forlag, København, 1904. 2 vol. Dekorerat originalklotband. Ryggen något lös. Bandet något fläckigt. Annars ett fint exemplar. Illustrerad. Medförfattare: F.J. Borgbjerg. Mönstrade för/eftersättsblad. Marmorerat snitt.
ID Nr: 210469, SEK 750.

Johansson, Anders L: Gunnar Sträng Landsvägsagitatorn. Tidens förlag, 1992. 427s. Förlagsband med pappersomslag. Mycket gott skick. Fotoillustrerad.
ID Nr: 101748, SEK 95.

Kraemer, Vera von: Brantings på Norrtullsgatan. Albert Bonniers förlag, 1939. 354s. Häftad med pappersomslag. Skyddsomslaget trasigt. Annars ett fint exemplar. Illustrerad. Delvis ouppsprättad.
ID Nr: 102053, SEK 80.

Kratz, Anita: Ingvar Carlsson Erlanders siste pojke. Bonnier Alba, 1996. 271s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick. Fotoillustrerad.
ID Nr: 210360, SEK 150.

Landin, Sven: Stockholms byggnadsarbetare 100 års facklig idealitet och kampvilja. Svenska Byggnadsarbetareförbundet avdelning 1/Sjuhäradsbygdens Tryckeri, Borås, 1985. 301s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 210494, SEK 120.

Lindbom, Tage: Svenska Kommunalarbetareförbundet 1910-1935 Historik. Tryckeriaktiebolaget Tiden, Stockholm, 1935. 252s. Halvfranskt band. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Övre guldsnitt. Illustrerad. Marmorerade för/eftersättsblad.
ID Nr: 210468, SEK 175.

Lindbom, Tage: Utländsk litteratur i Arbetarrörelsens arkiv i Stockholm. Victor Pettersons Bokindustriaktiebolag, Sthlm, 1948. 320p. Half-cloth binding. Good condition. Patterned edges. Marbeled endpapers. Med dedikation till Klas Lönn.
ID Nr: 210481, SEK 110.

Lindorm, Erik: Ett folk på marsch 1872-1914 En bokfilm. Bonniers Folkbibiotek, 1962. 320s. Klotband med skyddsomslag och kassett. Gott skick. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 210463, SEK 175.

Lindorm, Erik: Ett folk på marsch 1914-1931 En bokfilm. Bonniers Folkbibliotek, 1959. 319s. Klotband med skyddsomslag och kassett. Något nött i kanterna. Kassetten något sliten. Annars ett fint exemplar. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 210462, SEK 175.

Lundgren, Karl Hjalmar: Från den politiska Rännare-banan Brev till hemmet av Riksdagsmannen Johannes Bengtzén. E. Lundquists bokförlag, 1914. 156s. Häftad. Häftesomslaget slitet. Ryggen delvis sprucken i fogarna. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 210497, SEK 75.

Nerman, Ture: Kampdikter. Folket i Bilds Förlag, 1947. 213s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 210457, SEK 60.

Nerman, Ture: Ögonvittnen om Hjalmar Branting. Wahlström & Widstrand, 1961. 220s. Häftad. Ouppsprättad. Häftesomslaget något slitet. Illustrerad. Red.
ID Nr: 210353, SEK 110.

Nerman, Ture: Svensk arbetarrörelse under hundra år. Tidens förlag, 1938. Guldornamenterat skinnband. Gott skick. Guldsnitt. Ryggen något blekt. Marmorerade för/eftersättsblad.
ID Nr: 1947, SEK 650.

Norman, Birger: Ådalen 31. Rabén & Sjögren, 1969. 215s. Klotband med skyddsomslag. Skyddsomslaget fläckat och nött. Annars ett fint exemplar. Fotoillustrerad. Dedikation, handskriven.
ID Nr: 104096, SEK 95.

Norman, Birger: Ådalen 31 En berättelse. Rabén & Sjögren, 1981. 204s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick. Illustrerad. Utvidgad upplaga.
ID Nr: 210500, SEK 90.

Nothin, Torsten: Från Branting till Erlander. Wahlström & Widstrand, 1955. 390s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 210356, SEK 110.

Nothin, Torsten: Från Branting till Erlander. Wahlström & Widstrand, 1955. 391s. Halvklotband. Gott skick. Främre häftesomslag medbundet. Marmorerade för/eftersättsblad.
ID Nr: 210355, SEK 120.

Olsson, Reinhold: En krönika om Sundsvalls arbetarkommun. Sundsvalls arbetarkommun/Sundsvalls bokhandlare, 1972. 138s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 210480, SEK 110.

Palmgren, Yngve: Född till agitator En studie i August Palms politiska utveckling och verksamhet. Rabén & Sjögren, 1971. 454s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 210357, SEK 150.

Palmgren, Yngve: Född till agitator En studie i August Palms politiska utveckling och verksamhet. Rabén & Sjögren, 1971. 454s. Häftad. Häftesomslaget något upprivet i kanterna. Häftesomslag fläckat. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 210359, SEK 130.

Persson, Christer: Axel, främling, människa. Alba, 1981. 233s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
Om Axel Danielsson (1863-99), en av socialdemokratins stora förgrundsfigurer och tidningen Arbetets grundare.
ID Nr: 210495, SEK 110.

Peterson, Thage G.: Resan till Berg Ska hela Sverige leva? - En tidsresa. Albert Bonniers förlag, 2000. 223s. Inbunden med skyddsomslag. Fint exemplar.
ID Nr: 210316, SEK 170.

Sjölin, Walter: Med förenade krafter Kooperativa förbundet 1899-1949. Kooperativa Förbundets förlag, 1949. 272s. Klotryggsband. Inlagan fin. Rikligt illustrerad. Pärmarna ojämt blekta.
ID Nr: 101733, SEK 120.

Stahre, Sven-Arne: Arbetarrörelsen. En uppslagsbok. Svensk översättning och bearbetning av Sven-Arne Stahre. Forum, 1978. 376s. Cartonnageband. Fotoillustrerad. Gott skick.
ID Nr: 103777, SEK 70.

Svärd, Jan: August Palm - skräddaren som förvandlade Sverige!. Skrivareförlaget i Skåne, 1995. 95s. Cartonnageband. Bandet något slitet. Annars ett fint exemplar. Medförfattare: Bertil Persson. Serietecknad.
ID Nr: 210313, SEK 110.

Westerståhl, Jörgen: Svensk fackföreningsrörelse Organisationsproblem Verksamhetsformer Förhållande till staten. Tidens förlag, 1945. 486s. Inbunden. Bandet något slitet. Annars ett fint exemplar. Färgat övre snitt. Marmorerade för/eftersättsblad.
ID Nr: 210507, SEK 150.

Wigforss, Ernst: Minnen I Före 1914. Tidens förlag, 1950. 426s. Häftad med pappersomslag. Namnteckning på titelbladet. Skyddsomslaget fläckat och nött. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 210503, SEK 90.

Zamore, Karl Otto: Från springpojke till statsman En berättelse om Per Albin Hansson. Harriers, 1948. 153s. Halvklotband. Ryggen delvis sprucken i fogarna. Anteckningar på försättsbladet.
ID Nr: 210485, SEK 60.

Zennström, Per-Olof: Lucifer En bok om Axel Danielsson. Norstedts förlag, 1967. 334s. Klotband. Enstaka fläckar på bandet. Gott skick.
ID Nr: 210486, SEK 110.

Zennström, Per-Olof: Lucifer En bok om Axel Danielsson. Norstedts förlag, 1967. 334s. Häftad. Häftesomslaget slitet. Annars ett fint exemplar. Häftesomslag ngt löst.
ID Nr: 210475, SEK 90.

Östergren, Bertil: Vem är Olof Palme? Ett politiskt porträtt. Timbro, 1984. 372s. Inbunden med skyddsomslag. Understrykningar i texten. Skyddsomslaget fläckat och nött. Annars ett fint exemplar. Fotoillustrerad.
ID Nr: 210317, SEK 120.