Se alla Rubriker

De islandske sagaer I-III. Gyldendal, 1960. Illustrerad av Johannes Larsen. 320+315+361s + planscher. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 1295, SEK 2500.

De sammansvurnas saga och andra fornnordiska äventyr. Klassikerförlaget, 1993. 186s. Inbunden med skyddsomslag. Mycket gott skick.
ID Nr: 4620, SEK 150.

Den äldre eddan. Andra delen. J.A. Lindblad, 1921. Översatt av Axel Åkerblom. 226s. Häftad. Gott skick. Endast del 2.
ID Nr: 5797, SEK 150.

Egil Skallagrimssons saga. Gidlunds, 1983. 281s. Dekorerat pappband. Mycket gott skick.
ID Nr: 4658, SEK 140.

Egil Skallagrimssons saga, Gunnlaug Ormstungas saga. Fabel, 1989. 319s. Pocket. Gott skick.
Översättnning: Hjalmar Alving.
ID Nr: 101830, SEK 60.

Genoveva. En af de skönaste och mest rörande berättelser från forntiden, framställd till ett bildande tidsfördrif för alla goda människor, men i synnerhet för mödrar och barn. Med 4 litografier i tontryck. FC Askerbergs Förlg, Stockholm, 1877. 111s. Klotryggsband. Bandet något nött. Lagerfläckad.
ID Nr: 217584, SEK 150.

Gisle Sursson saga. Gleerup, 1945. 67s. Häftad. Något gulnad. Inlagan fin.
Från fornisländskan av Josua Mjöberg
ID Nr: 4659, SEK 60.

Gisle Surssons saga. Fabel, ej angivet. 112s. Klotband med skyddsomslag. Mycket gott skick. Skyddsomslaget något trasigt. Namnteckning på försättsbladet.
Namteckningen är tip-exad
ID Nr: 4678, SEK 130.

Gunnlaug Ormstungas saga. Gleerups, 1956. 47s. Häftad. Något fläckig.
Översatt av Josua Mjöberg.
ID Nr: 8873, SEK 60.

Isländska sagor Översatta av A. U. Bååth. Albert Bonniers förlag, 1925. 442s. Halvfranskt band. Guldornerad rygg. Marmorerade pärmar. Marmorerade för/eftersättsblad. Den dekorerade ryggen något blekt och fläckad.
Världslitteraturen. De stora Mästerverken valda av Fredrik Böök, Per Hallström och Martin Lamm. Översatta av A. U. Bååth .
ID Nr: 216983, SEK 120.

Isländska sagor. Albert Bonniers förlag, 1925. 442s. Halvfranskt band. Ryggen något sliten. Annars ett fint exemplar.
ur Världslitteraturen De stora mästerverken valda av Fredrik Böök, Per Hallström & Martin Lamm. Översatt av A.U. Bååth
ID Nr: 4662, SEK 150.

Iwan och Gawian. Norstedt och söners förlag, 1847. 388s + folder. Häftad. Något gulnad. Något sliten. Ouppsprättad.
ur Samlingar utgifna av Svenska Fornsktift-sällskapet, Andra delen, häfte 3
ID Nr: 203983, SEK 200.

Kalevala senare delen Efter andra originalupplagan översatt av K. Collan. Albert Bonniers förlag, 1922. 401s. Häftad. Bandet något nött i kanterna. Namnteckning på smutstitelbladet. Ouppsprättad.
ID Nr: 217392, SEK 95.

Laxdöla saga. Gleerup, 1944. 50s. Häftad. Gott skick.
Urval översatt av Nat. Beckman
ID Nr: 4761, SEK 50.

Medeltidens dikter och rim samlade av G.E. Klemming. Svenska Fornskrift-sällskapet, 1881-82. 543s. 3 vol. Häftad. Ryggen trasig. Nött i kanterna.
ID Nr: 8720, SEK 300.

Namnlös och Valentin. Norstedt och söners förlag, 1846. 133s. Häftad. Något sliten. Ouppsprättad. Något gulnad.
ur Samlingar utfifna av senska fornskrift-sällskapet Del 3 häfte 1
ID Nr: 203985, SEK 200.

När Mellbom i krig skulle draga. Robert Norrby, 1921. Illustrerad av Kurt Jungstedt. 11s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 4610, SEK 250.

Nials saga. Aktiebolaget Ljus, Stockholm, 1909. 240s. Klotryggsband. Gott skick. Bandet något skevt. Omsalg av Artur Sjögren.
Isländska fornsagor i svensk tolkning af A. U. Bååth.Andra genomsedda upplagan.
ID Nr: 102890, SEK 250.

Tor, Hravnkel och andra. Föreningen Norden, 1966. 105s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 4649, SEK 50.

Tryms-kvädet ur Sämunds edda. Norstedt och söners förlag, 1915. Illustrerad av Thor Fagerkvist. 47s. Häftad. Något sliten. Ryggen något trasig. Illustrerad. En fläck på bakre häftesomslaget.
ID Nr: 4611, SEK 110.

Tusen och en natt l-Vl. Tidens förlag, 1958-63. 238+223+219+220+222+219. 6 vol. Dekorerat pappband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad. Illustrerade av Peter Weiss, Ann Margret Dahlquist- Ljungberg, Mark Sylwan .
Tidens Bokklubb.
ID Nr: 104701, SEK 700.

Tusen och en natt, andra samlingen. Tidens förlag, 1958. Illustrerad av Peter Weiss. 223s. Dekorerat pappband. Bandet något slitet. Inlagan fin.
ID Nr: 4721, SEK 90.

af Ugglas, Carl R.: Legender och berättelser. Albert Bonniers förlag, 1912. 285s. Halvklotband. Gott skick. Anteckningar på smutstitelbladet. Marmorerade för/eftersättsblad.
ID Nr: 4729, SEK 70.

Agrell, Sigurd: Slaviska myter och sagor med kulturhistorisk inledning. Natur och kultur, 1929. 240s. Dekorerat klotband. Rikligt illustrerad. Understrykningar i texten. I övrigt ett fräscht exemplar.
ID Nr: 203940, SEK 180.

Allardt, Anders: Finlands Svenska Folkdiktning, I.B, Sagor i urval, första bandet. Svenska Litteratursällskapet i Finland, 1917. 509s. Häftad. Häftesomslaget löst. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 8834, SEK 140.

Andersson, Ingvar: Erikskrönikans författare. Norstedt och söners förlag, 1958. 172s. Klotband. Gott skick. Stämpel på försättsbladet. Främre häftesomslag medbundet.
Har tillhört Kiruna Stadsbibliotek, "Makulerad"
ID Nr: 4737, SEK 90.

Asbjørnsen / Moe, P. Chr. / Jørgen: Brudprovaren. Erotiska folksagor från Norge. Wahlström & Widstrand, 1978. Illustrerad av Svenolov Ehrén. 171s. Dekorerat klotband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
Sagorna samlade av Asbjørnsen, Moe, Nautella m.fl. Urval och inledning av O. Høgset
ID Nr: 8755, SEK 120.

Attár, Shaikh Farídu 'd-Dín': Tazkiratú 'L-Awliyá. Norstedt och söners förlag, 1932. Översatt av Erik Hermelin. 451+360. 2 vol. Häftad. Ouppsprättad.
Två volymer av fyra. Del 3 och 4 är mycket sällsynta
ID Nr: 5276, SEK 800.

Bédier, Joseph: La Chanson de Roland (Commentaires). L'Édition d'Art, 1927. 524p. Clothbinding. Good condition. Inscription on endpaper. Front cover bound in.
ID Nr: 13910, SEK 140.

Bédier, Joseph: Le roman de Tristan et Iseut. L'Édition d'Art, 1946. 248p. Wrappered. Slightly rubbed.
ID Nr: 5284, SEK 75.

Bédier, Joseph: Le roman de Tristan et Iseut. H.Piazza, u å. 283p. Clothbinding. Very good condition.
ID Nr: 13909, SEK 120.

Bergstedt, Hugo: Grekernas och Romarnas mytologi. Svenska Bokförlaget, 1952. 91s. Häftad. Häftesomslag fläckat. Något sliten. Fotoillustrerad.
ID Nr: 203992, SEK 100.

Béroul: Le Roman de Tristan. Librairie Honoré Champion, 1967. 171p. Wrappered. Good condition.
Édité par Ernest Muret, quatrième édition revue par L.M. Defourques
ID Nr: 13911, SEK 120.

Bonnard, André: Les dieux de la Grèce Mythologie classique Dessin et peintures de la Renaissance à nos jours. Mermod, 1944. 329p. Wrappered. Good condition.
Numrerat exemplar 4468/5000
ID Nr: 4710, SEK 110.

Boström, Folke: Studier till den grekiska teologins frälsningslära med särskild hänsyn till Metodius av Olympus och Athanasius av Alexandria. Lunds Universitet, 1932. 256s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Anteckningar.
ID Nr: 4705, SEK 200.

Botkin, B.A. (red): A Treasury of American Folklore. Stories, Ballads and Traditions of the People. Crown, 1946. 932p. Decorated cloth binding. Good condition.
Foreword by Carl Sandburg
ID Nr: 203957, SEK 300.

Butenschön, Andrea: Jahanara Begam - En indisk kejsardotter. Norstedt och söners förlag, 1927. 209s. Klotband. Rikligt illustrerad. Mycket gott skick. Färgat övre snitt.
ID Nr: 10671, SEK 120.

Cavendish, Richard (red): Mythology An illustrated encyclopedia. Rizzoli, 1980. 303p. Clothbinding with dustwrapper. Richly illustrated. Very good condition. Dustwrapper slightly worn.
ID Nr: 4674, SEK 260.

Cederschiöld, Vilhelm: Sant och osant i folksägnerna. Wahlström & Widstrand, 1932. 95s. Häftad. Gott skick. Ryggen reparerad.
ID Nr: 4632, SEK 110.

Charpentier, Jarl: Indiska myter och sagor. Natur och kultur, 1925. 259s. Dekorerat klotband. Illustrerad. Inlagan fin. Främre häftesomslag medbundet. Bandet något nött.
ID Nr: 16334, SEK 140.

Charpentier, Jarl: Indiska myter och sagor. Natur och kultur, 1925. 259s. Halvfranskt band. Illustrerad. Gott skick. Övre guldsnitt. Marmorerade för/eftersättsblad.
ID Nr: 16415, SEK 160.

Chaucer, Geoffrey: Två Canterburysägner. Bokvännerna, 1970. Illustrerad av Forsberg Lennart. 92s. Häftad med pappersomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
600 maskinnumrerade exemplar 234/600. Svensk tolkning av Harald Jernström.
ID Nr: 105990, SEK 150.

Chaucer, Geoffrey: TVÅ CANTERBURYSÄGNER. Svensk tolkning av Harald Jernström. Bokvännerna, 1970. Illustrerad av Forsberg Lennart. 92s. Häftad med pappersomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Illustrerad. Tryckt i 700 ex. Detta ex. ej numrerat.
ID Nr: 105287, SEK 140.

Chaucer, Geoffrey: TVÅ CANTERBURYSÄGNER. Svensk tolkning av Harald Jernström. Bokvännerna, 1970. 93s. Häftad. Illustrerad. Gott skick. Numrerad 571/700.
ID Nr: 104360, SEK 150.

Collinder, Björn: Finnarnas folkliga kväden. Lantbruktsförbundets Tidskrifts AB, 1952. 60s. Häftad. Mycket gott skick.
ID Nr: 7236, SEK 100.

Collinder, Björn: Finnarnas folkliga kväden. Latbruksförbundets Tidskrift, 1952. 60s. Häftad. Mycket fint exemplar.
K. Gustav Adolfs Akademiens småskrifter 7
ID Nr: 4650, SEK 100.

Cour, Tage La: Myter och mysterier. Gåtor och legender genom årtusenden. Bra Böcker, 1973. 266s. Inbunden. Rikligt illustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 203974, SEK 150.

Crohns, Hjalmar: Den trolösa hustrun i två medeltida sagosamlingar. Helsingfors Centraltryckeri, 1912. 101s. Häftad med pappersomslag. Något gulnad. Något trasigt genomskinligt originalomslag.
ID Nr: 4630, SEK 150.

Crottet, Robert: Månskogarna. LTs förlag, 1954. Illustrerad av Erkki Tanttu. 240s. Häftad. Gott skick. Häftesomslaget något nött i kanterna.
Skolternas (grekisk-katolska fiskarlappar) folksagor nedtecknade på franska och här översatta till svenska av E.R. Gummerus. Förord av Eric Linklater.
ID Nr: 10810, SEK 130.

D'Aulaire, Ingri & Edgar: Book of Greek Myths. Doubleday, 1962. 192p. Decorated boards with dust wrapper. Richly illustrated. A very fine copy. Dustwrapper slightly worn.
ID Nr: 4675, SEK 240.

Dahllöf, Sigurd: Sagor och Äventyr, först och andra samlingen. Medéns Bokhandel, 1919, 1922. Illustrerad av Albert Eldh. 82+70. 2 vol. Inbunden. Gott skick. Anteckningar på smutstitelbladet.
ID Nr: 203989, SEK 150.

Dahllöf, Sigurd: Sagor och äventyr. Första samlingen. Medéns Bokhandel, 1919. Illustrerad av Albert Eldh. 82s. Häftad. Något sliten. Ryggen reparerad. Klisterlapp på insidan av pärmen.
ID Nr: 203988, SEK 70.

Dante Alighieri: Divina Commedia. Nordiska bokförlaget, 1912. Illustrerad av Gustave Doré. 159s. Klotband. Inlagan fin. Ryggen något sliten. Anteckningar på insidan av pärmen.
Det är bilderna som är huvudsaken och texten består av utsnitt samt en kort redogörelse för skaldeverkets innehåll av Sten Granlund
ID Nr: 16372, SEK 120.

Dante Alighieri: Nytt liv; Helvetet. Albert Bonniers förlag, 1928. 387s. Halvfranskt band. Gott skick. Marmorerade för/eftersättsblad. Marmorerat snitt. Ex Libris: Gerhard Larsson
Innehåler också Dikter av Petrarca. Infår i Världslitteraturen
ID Nr: 16404, SEK 150.

Dickson, Walter: Fabler och småstycken från öst och väst. Zindemans, 1971. 118s. Dekorerat pappband med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 203942, SEK 70.

Ekermann, A: Från Nordens Forntid Fornordiska sagor. Norstedt och söners förlag, 1895. 348s. Dekorerat klotband. Gott skick. Illustrerad.
Med originalteckningar af Jenny Nyström-Stoopendaal.
ID Nr: 102964, SEK 400.

Essén, Åke W: Abailard och Héloïse En medeltidssaga om böcker och kärlek. Allhems Förlag, 1960. 29s. Häftad. Häftesomslaget något trasigt. Inlagan fin.
ID Nr: 4719, SEK 150.

Furuskog, Jalmar: Lucias vandring. Oskar Eklunds, 1943. Illustrerad av Tord Baeckström. 117s. Inbunden. Mycket fint exemplar.
ID Nr: 4631, SEK 65.

Geijer / Afzelius, E.G. / A.A: Svenska Folkvisor. Z. Haeggström, 1880. 536+447+216. 2 vol. Halvfranskt band. Något nött i kanterna.
Komplett utgåva
ID Nr: 5275, SEK 1200.

Geijer / Afzelius, E.G. / A.A: Svenska folkvisor. Z. Haeggströms, 1880. 536+447+216. 3 vol. Dekorerat klotband. Exlibris. Ryggen något blekt. Mycket gott skick.
I vol 1 saknas ett ark med sidorna 497-512 (vers 8-71 i Sinclairsvisan)
ID Nr: 4623, SEK 800.

Golowanjuk, Jascha: Silkesmattan. Sagor från östan och västan. Norlin, 1949. Illustrerad av Eric Linné. 115s. Häftad. Mycket fint exemplar. Delvis ouppsprättad.
ID Nr: 203937, SEK 110.

Golowanjuk, Jascha: Silkesmattan. Sagor från östan och västan. Norlin, 1949. Illustrerad av Eric Linné. 115s. Dekorerat halvfranskt band. Mycket fint exemplar. Främre häftesomslag medbundet. Anteckningar på försättsbladet.
ID Nr: 203936, SEK 200.

Grip, Elias: Från folktrons och sägnernas värld. Studentföreningen Verdandis småskrifter, 332. Albert Bonniers förlag, 1929. 70s. Häftad. Gott skick. Innehåller förteckning över samtliga 332 dittills utkommna av Verdandis småskrifter.
ID Nr: 104399, SEK 90.

Guerber, H.A: Greece and Rome Myths and Legends. Senate, 1994. 394p. Wrappered. Good condition.
ID Nr: 203979, SEK 120.

Gustafsson, Richard: Svenska taflor och berättelser. Albert Bonniers förlag, 1917. Illustrerad av Carl Larsson. 319s. Halvklotband. Mycket fint exemplar. Marmorerade för/eftersättsblad.
ID Nr: 203987, SEK 150.

Hackman, Oskar: Finlands svenska folkdiktning I.A: Sagor, referatsamling, Andra bandet. Svenska Litteratursällskapet i Finland, 1920. 322s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Något gulnad.
Titelsidan överkorsad och feltryck rättat (står I.B)
ID Nr: 4743, SEK 200.

Harrie, Ivar: Sju grekiska sagor: Essayer. Hugo Gebers förlag, 1939. 210s. Klotband. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 11325, SEK 150.

Henrikson, Alf: Bra Böckers Hexikon En sagolik uppslgsbok. Bra Böcker, 1981. 422s. Pappband med skyddsomslag. Skyddsomslaget slitet. Sprickor i fogarna. Rikligt illustrerad.
Medförfattare: Disa Törngren och Lars Hansson.
ID Nr: 101357, SEK 180.

Henrikson, Alf: Hexikon som Lexikon en sagolik uppslagsbok från a till ö. Trevi, 1993. 368s. Cartonnageband. Mycket gott skick.
Medförfattare: Lars Hansson och Disa Törngren.
ID Nr: 100621, SEK 110.

Herder, J.G. von: Cid. C.E. Fritzes, 1859. 240s. Dekorerat halvfranskt band. Ryggen delvis sprucken i fogarna. Något brunfläckig. Marmorerat snitt. Mönstrade för/eftersättsblad.
ID Nr: 4736, SEK 275.

Hofberg, Herman: Svenska folksägner samlade samt försedda med historiska och etnografiska anmärkningar. Niloe, 1981. 224s. Förlagsband med pappersomslag. Gott skick. Illustrerad. Lila band med guldornerad rygg. Med teckningar av svenska konstnärer.
ID Nr: 217210, SEK 80.

Högberg, Olof: Boltzius och andra gubbar. En samling sägner och krönikor. Åhlén & Söners Förlag, 1920. 260s. Häftad. Bandet något nött.
ID Nr: 105708, SEK 120.

Ibn al-Muqaffa, Abdallah: Kalila och Dimna. Alhambra, 1993. 307s. Klotband med skyddsomslag. Nyskick.
ID Nr: 203927, SEK 140.

Ions, Veronica: Indian Mythology. Paul Hamlyn, 1968. 139s. Inbunden. Rikligt illustrerad. Gott skick.
Second impression
ID Nr: 17716, SEK 240.

Jakobsen, Jakob: Sagnin um Óla Jarnheys og Snaebjörn. Samfundet Sverige-Färöarna, 1978. 53s. Häftad. Mycket gott skick. Illustrerad. Text Färöiska-Svenska
Bárdur Jákupsson teknadi.
ID Nr: 104805, SEK 150.

Jansson, Sven B. F.: Tor, Hravnkel och andra. Några gamla isländska berättelser utgivna av Sven B. F. Jansson. Föreningen Nordens Gåvobok, 1966. 106s. Häftad. Ouppsprättad. Gott skick.
ID Nr: 216365, SEK 60.

Jansson, Sven-Bertil: Engelbrektskrönikan. Tidens förlag, 1994. 216s. Klotband med skyddsomslag. Gott skick.
Redigering, inledning och kommentarer
ID Nr: 102817, SEK 110.

Jean, Georges: Tecken och symboler Skriftens dubbelgångare. Berghs Förlag, 1993. 160s. Häftad. Gott skick. Rikligt illustrerad.
ingår i seien en värld av vetande
ID Nr: 104698, SEK 75.

Johansson, Gust: Beowulfsagans Hrones-Næsse. Lekmannafunderingar angående det gamla Götland. Författarens Förlag, 1947. 245s. Klotband. Mycket fint exemplar. Marmorerade för/eftersättsblad.
ID Nr: 203993, SEK 120.

Jonsson, Bengt E: Svensk Balladtradition Del I: Balladkällor och balladtyper. Svenskt visarkiv, 1967. 912s. Dekorerat halvfranskt band. Upphöjda bind. Främre och bakre häftesomslag medbundna. Mycket fint exemplar.
ID Nr: 4750, SEK 400.

Jonsson, Bengt R. (red): Sveriges Medeltida Ballader 2: Legendvisor och Historiska visor. Almqvist & Wiksell, 1986. 292s. Klotband med skyddsomslag. Mycket gott skick. Skyddsomslaget något trasigt.
ID Nr: 4752, SEK 270.

Jonsson, Bengt R. (red): Sveriges Medeltida Ballader 3: Riddarvisor I. Almqvist & Wiksell, 1990. 492s. Klotband med skyddsomslag. Mycket gott skick. Skyddsomslaget något trasigt.
ID Nr: 4753, SEK 340.

Jung, Carl Gustav: Människan och hennes symboler. Ordfronts förlag, 1992. 320s. Cartonnageband. Rikligt illustrerad. Mycket gott skick.
Medförfattare: M.-L. von Franz, Joseph L. Henderson, Jolande Jacobi och Aniela Jaffé
ID Nr: 15376, SEK 260.

Järbe, Bengt: Sagornas och sägnernas Stockholm. Tidens förlag, 1978. 222s. Klotband med skyddsomslag. Gott skick. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 203991, SEK 200.

Kassius, Torsten: Den gamla fabeln om Tälje tokar. Bonniers, 1949-50. 363+342. 2 vol. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Inlagan fin.
ID Nr: 4617, SEK 250.

Kastman, Carl: Sagan om doktor Henrik Faust. Svenskt Folkbibliotek VI:3. Norstedt och söners förlag, 1905. 99s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 104752, SEK 70.

Klintberg, Bengt af: Guldvagnen på sjöbottnen. En skattsägen och dess bakgrund. Julboken Produktion, 1997. 47s. Häftad. Mycket gott skick. Fotoillustrerad.
ID Nr: 14792, SEK 60.

Klintberg, Bengt af: Hallå där köp blåbär. Tidens förlag, 1981. Illustrerad av Bengt Malmström. 225s. Cartonnageband. Mycket gott skick.
ID Nr: 4641, SEK 60.

Klintberg, Bengt af: Harens klagan och andra uppsatser om folklig diktning. Albin Michel, Pan, 1978. 203s. Pocket. Understrykningar i texten med blyerts. Fuktskadad.
ID Nr: 5789, SEK 50.

Klintberg, Bengt af: Nordsägner. Föreningarna Nordens Förbund, 1983. 156s. Häftad. Rikligt illustrerad. Vikmärke på häftesomslaget.
Svenska, danska, finlandssvenska, färöiska, grönländska, isländska, norska, samiska och finska sägner på originalspråk
ID Nr: 5787, SEK 140.

Kärfve, Eva: Konsten att bli människa. Individ och myt i medeltidens riddarvärld. Symposion, 1997. 232s. Klotband med skyddsomslag. Gott skick.
Behandlar myten om Parzival efter Wolfram von Eschenbachs roman
ID Nr: 5279, SEK 250.

Laboulaye, Edouard: Abdallah eller Fyrväpplingen. Hjalmar Linnström, 1881. 174s. Dekorerat klotband. Ryggen något blekt. Exlibris. Något gulnad.
ID Nr: 4625, SEK 250.

Lagerkvist, Elin: Indiska fabler och sagor. Natur och kultur, 1979. 159s. Häftad. Något nött i kanterna.
ID Nr: 8089, SEK 125.

Liestol / von Sydow, Knut / C.W.: Folkevisor, folksägner och folksagor. Albert Bonniers förlag, 1931. 295s+register 28. Halvfranskt band. Guldsnitt. Rikligt illustrerad. Bandet något slitet. Inlagan fin.
Nordisk kultur del 9
ID Nr: 4647, SEK 350.

Liljeblad, Sven: Svenska Folksagor II. Sagor från romantikens dagar efter upptecknarnas original. Bokförlags Aktiebolaget Thule, 1939. Illustrerad av Einar Norelius. 235s. Halvfranskt band. Färgat övre snitt. Marmorerade för/eftersättsblad. Inlagan fin. Bandet något nött i kanterna.
ID Nr: 16269, SEK 100.

Lindqvist, Karl: Sagor och Symboler. Utbildningsradion, 1992. 125s. Inbunden. Gott skick. Illustrerad. Huvudred.
ID Nr: 211004, SEK 110.

Ljungstedt, Karl: VALDA SÅNGER UR DEN POETISKA EDDAN. Metrisk öfversatta från isländska originalet för Skolan och Hemmet af Karl Ljungstedt. Norstedt och söners förlag, 1904. 8+224 sidor. Dekorerat klotband. Guldornerad. Delvis lätt fläckade pärmar. Annars i gott skick.
ID Nr: 102765, SEK 140.

Lundqvist, Eric: Balilegender. Bonniers, 1954. 126s. Klotband. Rikligt illustrerad. Främre och bakre häftesomslag medbundna. Mycket fint exemplar.
ID Nr: 203938, SEK 275.

Lönnberg, C.J.L.: FORNNORDISKA SAGOR. Del 1 : Vatnsdalingarnes saga. Från Fornnordiskan. Öfversättning med förklarande anmärkningar. Med en karta. M.W. Wallbergs Förlag, Norrköping, 1870. 146s. Häftad. Ouppsprättad. Något nött i kanterna. Innehåller utvikbar karta. Ryggen brusten.
ID Nr: 104393, SEK 150.

Lönnroth, Lars: Skaldemjödet i berget. Essayer om fornisländsk ordkonst och dess återanvändning i nutiden. Atlantis Förlag, 1996. 222s. Dekorerat klotband med skyddsomslag. Mycket fint exemplar. Skyddsomslaget något fläckat.
ID Nr: 4691, SEK 140.

Marañon, Gregorio: Don Juan. Natur och kultur, 1957. 132s. Häftad. Gott skick. Delvis ouppsprättad.
ID Nr: 203946, SEK 100.

McDonald, Marianne: Star Myths Tales of the Constellatons. Fredman Group, 1996. 120p. Richly illustrated. Very good condition.
ID Nr: 4676, SEK 280.

McElwain, Thomas: Mythological tales and the Allegany Seneca A study of the socio-religious context of traditional oral phenomena in an Iroquois community. Almqvist & Wiksell, 1978. 118p. Wrappered. Good condition.
ID Nr: 4708, SEK 125.

Melander, Emil (1856-1930): Livets sagor. J.A. Lindblad, 1915. 299s. Dekorerat klotband. Fotoillustrerad. Ryggen något sliten. Mönstrade för/eftersättsblad.
ID Nr: 4654, SEK 75.

Nicholsen, Irene: Mexican and Cenral American Mythology. Paul Hamlyn London, 1967. 141p. Decorated cloth binding with dustwrapper. Dustwrapper slightly worn. Else fine. Illustrated with photos.
ID Nr: 11942, SEK 220.

Noreen / Schück / Lundell, Adolf / Henrik / J.A: Harald Oluffsons Visbok. Norstedt och söners förlag, 1884. 98s. Häftad. Gott skick. Något gulnad.
Sätryck ur 1500- och 1600-talets Visböcker
ID Nr: 4746, SEK 250.

Ohlmarks, Åke: Fornnordisk lyrik del 1: Eddadiktning. FIBs lyrikklubb, 1960. 155s. Häftesomslaget något slitet. Inlagan fin.
ID Nr: 4621, SEK 90.

Ohlmarks, Åke: Fornnordisk lyrik del l-ll Del 1 : Eddadiktning Del ll : Skaldediktning. FIB:s Lyrikklubb., 1960. 155+177. 2 vol. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 103827, SEK 140.

Ohlmarks, Åke: Ivar Skalds martyrkväde om tronkrävaren Sigurd slemmedjäknes död. Gebers, 1958. 40s. Häftad. Ouppsprättad.
ID Nr: 4682, SEK 45.

Olson, Emil: ISLÄNDSKA SAGOR. Världslitteraturen. De stora Mästerverken, valda av Fredrik Böök, Per Hallström, Martin Lamm. Albert Bonniers förlag, 1925. 442s. Samtida halvfranskt band. Marmorerade pärmar. Guldornerad rygg. Marmorerat snitt. Något nött i kanterna.
ID Nr: 103144, SEK 90.

Osborne, Harold: South American Mythology. Paul Hamlyn, 1968. 141p. Decorated cloth binding with dustwrapper. Illustrated with photos. Very good condition.
ID Nr: 4669, SEK 200.

Paris, M. Gaston: Studier öfver medeltida sagor. P.A. Nordstedt & Söners Förlag, Stockholm, 1903. 193s. Häftad. Mycket gott skick.
ID Nr: 102928, SEK 60.

Patrick, Richard: All colour book of Egyptian Mythology. Octopus, 1972. 71p. Decorated boards with dust wrapper. Richly illustrated. Illustrated with photos. Dustwrapper slightly worn.
ID Nr: 4670, SEK 275.

Perowne, Stewart: Roman mythology. Paul Hamlyn, 1973. 141p. Decorated cloth binding with dustwrapper. Richly illustrated. Good condition. Dustwrapper slightly worn.
ID Nr: 4666, SEK 150.

Peterson, Per: Sagans Teorier. Etnologiska Institutionen, Uppsala Univ., 1976. 24s. Häftad. Understrykningar i texten med blyerts. Namnteckning på häftesomslag. I övrigt ett fräscht exemplar.
ID Nr: 5794, SEK 60.

Philander: En mycket angenäm historia om Blå Fågel. Göteborgs Grafiska Gille, 1956. 59s. Häftad. Skyddsomslaget något trasigt. Inlagan fin.
ID Nr: 203929, SEK 75.

Radice, Betty: Who's Who in the Ancient World. Penguin, 1973. 335s + 32 planscher. Paperback. Good condition. Wrapper stained.
ID Nr: 11718, SEK 75.

Rooth, Anna Birgitta: Folklig diktning. Form och teknik. Albin Michel, Studentlitteratur, 1925. 240s. Häftad. Understrykningar i texten med blyerts. I övrigt ett fräscht exemplar.
ID Nr: 5795, SEK 120.

Rooth, Anna Birgitta: Saga och sägen. Etnologiska Institutionen, Uppsala Universitet, 1976. 29s. Häftad. Understrykningar i texten med blyerts.
ID Nr: 5984, SEK 75.

Rose, H.J: A Handbook of Greek Mythology. Methuen & Co Ltd, 1965. 363p. Inscription on endpaper. Good condition.
ID Nr: 4645, SEK 110.

Runeberg, Johan Ludvig: Smärre berättelser, översättningar och bearbetningar. Holger Schildts förlagsaktiebolag, 1921. 324s. Halvfranskt band. Marmorerade för/eftersättsblad. Mycket fint exemplar.
Samlade arbeten band 5
ID Nr: 4686, SEK 75.

Rydberg, Viktor: Romerska sägner om apostlarna Paulus och Petrus. Albert Bonniers förlag, 1906. Illustrerad av Olle Hjortzberg. 119s. Dekorerat klotband. Bandet något nött i kanterna. Annars ett mycket fint exemplar.
ID Nr: 4671, SEK 200.

Rydberg, Viktor: Sagan om svärdet. Bra Böcker, 1993. 220s. Cartonnageband. Mycket gott skick.
ID Nr: 4614, SEK 135.

Rydberg, Viktor: Sägner, berättelser och skizzer. Albert Bonniers förlag, 1907. 318s. Dekorerat klotband. Mönstrade för/eftersättsblad. Inlagan fin. Ryggen något blekt.
ID Nr: 4685, SEK 80.

Sahlgren, Jöran: Svenska Folkböcker I. AB Bokverk, 1946. Illustrerad av Einar Norelius. 392s. Guldornamenterat skinnband. Färgat snitt. Bandet slitet.
ID Nr: 9163, SEK 125.

Sahlgren, Jöran: Svenska Folkböcker I. AB Bokverk, 1946. Illustrerad av Einar Norelius. 392s. Halvfranskt band. Något nött i kanterna. Färgat snitt.
Papp-pärmar med dekorerad skinnrygg och minimala skinnhörn.
ID Nr: 9164, SEK 110.

Sahlgren, Jöran: Svenska Folkböcker II. AB Bokverk, 1947. Illustrerad av Einar Norelius. 391s. Halvfranskt band. Något nött i kanterna.
Papp-pärmar med dekorerad skinnrygg och minimala skinnhörn.
ID Nr: 9165, SEK 110.

Sahlgren, Jöran: Svenska Folkböcker V. AB Bokverk, 1949. Illustrerad av Einar Norelius. 345s. Halvfranskt band. Färgat snitt. Gott skick.
Papp-pärmar med dekorerad skinnrygg och minimala skinnhörn.
ID Nr: 9166, SEK 110.

Schwab, Friedrich: Symbolik Eine unleitung zum Verständnis symbolischer Zeichnungen, figuren und handlungen. Renatus-Verlag, 1932. 58p. Wrappered. Good condition. Light browning. Frakturstil
ID Nr: 205545, SEK 150.

Schück, Henrik: Några blad ur sagans historia. Norstedt och söners förlag, 1901. 46s. Häftad. Ouppsprättad. Häftesomslaget något trasigt.
Föreningen Heimdals folkskrifter nr 70
ID Nr: 4635, SEK 35.

Senior, Michael: Vem är vem i mytologin 1200 mytologiska gestalter från hela världen. Rabén Prisma, 1995. 226s. Cartonnageband. Rikligt illustrerad. Nyskick.
ID Nr: 4673, SEK 260.

Simonsuuri, Kirsti: Gudar och människor De grekiska myterna I vår tankevärld. Prisma, 1999. 254s. Klotband med skyddsomslag. Fotoillustrerad. Nyskick.
ID Nr: 4701, SEK 195.

Spence, Lewis: Egypt Myths and Legends. Senate, 1994. 369p. Wrappered. Good condition.
ID Nr: 203977, SEK 120.

Spence, Lewis: North American Indians Myths and Legends. Senate, 1994. 392p. Wrappered. Good condition.
ID Nr: 203976, SEK 120.

Sperry, Margaret: Brides of Darkness and other stories adapted from Scandinavian legend and folklore. The Golden Mill Press, Copenhagen, u å. Illustrated by Janis Cirulis & Allan Curry. 122p. Clothbinding with dustwrapper. Good condition. Dustwrapper mended.
(c) 1960.
ID Nr: 9535, SEK 190.

Ström, Fredrik: Svenska Ordstäv. Albert Bonniers förlag, 1939. Illustrerad av Ossian Elgström. 293s. Halvfranskt band. Främre och bakre häftesomslag medbundna. Övre guldsnitt.
ID Nr: 9168, SEK 275.

Ström, Fredrik: Svenska visor, ramsor och folkrim. Albert Bonniers förlag, 1941. Illustrerad av Uno Stallarholm. 327s. Halvfranskt band. Främre och bakre häftesomslag medbundna. Övre guldsnitt.
ID Nr: 9167, SEK 275.

Sturlasson, Snorre: Konungasagor. C.W.K. Gleerup, 1919-26. Översatt av Emil Olson. 403+492+549. Halvfranskt band. Något nött i kanterna. Inlagan fin.
Illusterad av Egedius, Krohg, Munthe, Peterssen, Wehrenskiold och Wetlesen
ID Nr: 5798, SEK 1000.

Sturlasson, Snorre: Konungasagor. Gleerups förlag, Lund, 1926. Översatt av Emil Olson. 3 vol. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Delvis ouppsprättad.
Omslaget är tecknat av Pär Axel Olsson. Illustrationer av flera olika konstnärer hämtade ur "Norges Konungesagaer oversat ved Gustav Storm"
ID Nr: 1077, SEK 770.

Sundén, D.A.: ÖFVERSIKT AF NORDISKA MYTOLOGIEN. J. Beckmans Förlag, Stockholm, 1896. 102s. Samtida halvfranskt band. Marmorerade för/eftersättsblad. Marmorerade pärmar. Gott skick.
ID Nr: 102767, SEK 190.

Swahn, Jan-Öjvind: Folksagor (Hjältemod, Romantik, Gyckel, Djur, Ur litteraturen, Gudar ,Oknytt). Bra Böcker, 1987-89. 216+216+216+216+216+198+200. 7 vol. Dekorerat sidenband. Mycket gott skick. Övre guldsnitt.
Bearbetningar: Gil Dahlström. Illustrerat av Tjeerd Ackema, Hans Arnold, Lars Lidman, Björn Berg, Andrzej Ploski, Åke Arenhill
ID Nr: 16313, SEK 1600.

Swahn, Jan-Öjvind: Svenska folksagor Det var en gång... Bonnier Fakta Bokförlag, 1987. 193s. Cartonnageband. Gott skick.
ID Nr: 300669, SEK 130.

Säve, Per Arvid: Svenska sagor och sägner: 12 Gotländska sägner II:1. Lundequistska Bokhandeln, 1961. 188s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Inlagan fin.
ID Nr: 203997, SEK 100.

Sørensen, Villy: Apollons uppror De odödligas historia. Atlantis Förlag, 1989. 123s. Klotband med skyddsomslag. Nyskick.
ID Nr: 4709, SEK 120.

Sørensen, Villy: Ragnarök. En bok för alla, 1986. Översatt av Urban Andersson. 169s. Pocket. Gott skick.
ID Nr: 5790, SEK 40.

Tagore, Rabindranath: Nymånen. Norstedt och söners förlag, 1914. 78s. Dekorerat pergamentband. Guldsnitt. Inlagan fin.
Pärmarnas insidor något skadade
ID Nr: 203928, SEK 350.

Taube, Evert: Svenska Ballader och Visor från Medeltid till våra dagar. Lindfors, 1974. 390s. Dekorerat helskinnband med guldsnitt. Mycket fint exemplar. Inre denteller.
Finska numrerade upplagan 119/300
ID Nr: 4748, SEK 700.

Taube, Evert: Svenska Ballader och Visor från Medeltiden till våra dagar. Lindfors, 1973. 390s. Dekorerat helskinnband med guldsnitt. Mycket fint exemplar.
ID Nr: 4749, SEK 500.

Taube, Evert: Svenska Ballader och Visor från Medeltiden till våra dagar. Lindfors, 1948. 90s. Dekorerat helskinnband med guldsnitt. Bandet något nött. Annars ett mycket fint exemplar. Marmorerade för/eftersättsblad. Inre denteller.
Numrerad och signerad bibliofilupplaga 380/600
ID Nr: 4747, SEK 800.

Therman, Erik: Eddan och dess ödestragik. Natur och kultur, 1938. 224s. Klotband. Främre och bakre häftesomslag medbundna. Bakre pärmen fläckad annars i gott skick.
ID Nr: 102960, SEK 90.

Tillhagen, Carl-Herman: Svenska folklekar och danser. AB Bokverk, Stockholm, 1949-50. Illustrerad av Eric Palmquist. 305+502s. 2 vol. Halvfranskt band. Övre guldsnitt. Gott skick. Bandet något nött i kanterna. Musiknoter ingår
Medförfattare: Nils Dencker
ID Nr: 15295, SEK 900.

Wessén, Elias: Ordspråk och lärodikt. Kungl. Vitterhetsakademin, -. 19s. Häftad. Gott skick.
Särtryck ur Septentrionalia et Orientalia
ID Nr: 203935, SEK 75.

Wessman, V.E.V: Finlands Svenska Folkdiktning IV: Gåtor. Svenska Litteratursällskapet i Finland, 1949. 482s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Något gulnad.
ID Nr: 4739, SEK 300.

Whelan, Richard: The Sun, the Moon and the Stars. First Glance Books, 1998. 176p. Richly illustrated. A very fine copy.
ID Nr: 4667, SEK 220.

Whittaker, Clio: En introduktion till Orientalisk mytologi. ICA bokförlag, 1992. 127s. Cartonnageband. Bandet något fläckigt. Inlagan fin. Fotoillustrerad.
Medförfattare Liz Millner och Reishi Tayama.
ID Nr: 216903, SEK 95.

Widengren, Geo: Ryttarfolken från öster. Bonniers, 1960. 141s. Klotband med skyddsomslag. Illustrerad. Gott skick. Skyddsomslaget något nött i kanterna.
ID Nr: 13552, SEK 240.

Widengren, Geo: Ryttarfolken från öster. Bonniers, 1960. 141s. Häftad. Rikligt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 203934, SEK 200.

Wieland, Martin Christoph: Sagan om Prins Biribinker. Med illustrationer av Nils Möller. Bibliofila Klubben, 1951. 114+2 sidor. Dekorerat originalpappband. Illustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 105776, SEK 200.

Åman-Nilsson, G. (Gustaf Arvid): Abailard Ett medeltida livsöde jämte fem brev från Abailard och Heloisa i översättning från latinet. Albert Bonniers förlag, 1932. 215s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 5280, SEK 110.