Se alla Rubriker

Anvisningar till byggnadsstadgan. Kungliga Byggnadsstyrelsen, 1945. 75s. Halvfranskt band. Bandet något slitet. Annars i gott skick. Kungl. Byggnadsstyrelsens Anvisningar 1946:1
Godkända av Kungl. Maj:t den 7 dec. 1945.
ID Nr: 103564, SEK 70.

Arkitektur & form 98 Årsbok 1998. Arvinius Förlag, 1998. 387s. Dekorerat klotband med skyddsomslag. Gott skick. Rikligt illustrerad.
Arkitektur & form är en heltäckande bild- och textdokumentation över svensk arkitektur och form 1998.
ID Nr: 101049, SEK 300.

Copenhagen! Views & Visions. City of Copenhagen ,The Lord Mayor's Department, 1993. 254p. Decorated cloth binding with dustwrapper. Dustwrapper slightly rubbed on the edges. Else fine. Richly illustrated. 22 points of view.
ID Nr: 101050, SEK 250.

Fredede bygninger. Fortegnelse 1964. Det saerlige Bygningssyn, 1964. 183 + 4 kartor. Häftad med pappersomslag. Något gulnad. Annars i gott skick.
Med lov om bygningsfredning af 12. marts 1918.
ID Nr: 105404, SEK 150.

Handlingar angående K. Vetenskapsakademiens Naturhistoriska Riksmuseets och Vetenskapsakademiens Nobelinstituts Byggnadsfråga I-III. Kongl tryckeriet, 1902-1904. 311s. 3 vol. Häftad. Ouppsprättad. Något nött i kanterna. 3 sampaginerade delar, bl.a innehållande planskisser och plankartor
ID Nr: 105768, SEK 900.

Hedemora kyrka. Dalarnes Tidnings- och Boktryckeri AB, Hedemora, 1969. 12s. Häftad. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 216594, SEK 20.

Historische Bauten - Schützende Anstriche. Farbwerke Hoechst AG, 1967. opaginerad. Cloth-spine binding. Richly illustrated. Vitt omslag. Pärmen något fläckad. Annars i gott skick.
ID Nr: 101100, SEK 230.

Historiske huse i det gamle København. Fortegnelse over bevaringsværdige ældre bygninger i " Bispestaden " og Ny-København ". Nationalmuseet København, 1972. 252s. Häftad. Häftesomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Fotoillustrerad. Namnteckning på titelbladet. 5 tavler. 22 utvikbara kartor. Danska Nationalmuseets bok 1972.
Udgivet med støtte fra ny Carlsbergsfondet.
ID Nr: 105393, SEK 250.

Historiske huse i Fåborg. Bevaringsplan for Fårborg købstad. Nationalmuseet København, 1974. 109s. Klotband med skyddsomslag. Gott skick. Fotoillustrerad. 2 utvikbara kartor. Danska Nationalmuseets bok 1974.
ID Nr: 105389, SEK 225.

Historiske huse i Helsingør 1973. Fortegnelse over bevaringsværdige ældre bygninger i Helsingør. Nationalmuseet København, 1973. 240s. Häftad. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Inlagan fin. Fotoillustrerad. 2 utvikbara kartor i dubbel upplaga. 3 kartor sammanhängade men lösa. Danska Nationalmuseets årsbok 1973.
ID Nr: 105390, SEK 180.

Industriminnesvård i Sverige. RAÄ 1985:1. Riksantikvarieämbetet, 1985. 127s. Häftad. Gott skick. Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska Museer. Rapport. Katalog över arbeten inom Industriminnesvården juli 1981 - juni 1984.
ID Nr: 106577, SEK 170.

Landstingshuset, Stockholms läns landsting. 1971. 35s. Häftad. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 101098, SEK 70.

Mariaberget Östra 1969 programutredning och restaureringsförslag. 1969. 181+ utl. nr 387. Häftad. Gott skick. Illustrerad. Utvikbara kartor.
Stadskollegiets utlåtande och memorial Bihang Nr 93. Stockholm den 29 april 1969 Ivar Ahlgren, Hans Beskow, Stig Fogelmarck, Gunnar Hagelberg, Arne Hagängen, Stig Johnson , Hans Wohlin.
ID Nr: 217093, SEK 300.

Om Kulturhuset. Kulturlokalerna vid Sergels Torg. Kulturhuskommitténs slutrapport. 1971. 104s. Cartonnageband. Ryggen något trasig i övre och nedre kanten. Pärmen något stött i hörnen och nederkant annars i gott skick.
Kommunstyrelsens utlåtande och memorial. Bihang .1971 Nr. 49.
ID Nr: 101014, SEK 95.

Restaureringsprinciper för kulturhitoriskt värdefulla byggnader och miljöer. Svensk Byggtjänst, 1976. 192s. Häftad. Illustrerad. Gott skick. Byggnadsvårdsåret 1975, rapport Nr 6. Conservation Principles for Historical Monuments and Sites Förord av Roland Pålsson. Symposion arrangerat av Vitterhetsakademien, Riksantikvarieämbetet, och Svenska Institutet.
ID Nr: 106563, SEK 200.

Riksdagens hus. Från två- till enkammarsystem. Svensk Reproduktion AB, Stockholm, 1968. 86s. Häftad. Gott skick. Illustrerad. Namnteckning på smutstitelbladet. Teknisk-ekonomisk utredning utförd av Kungl. Byggnadsstyrelsen på uppdrag av riksdagens förvaltningskontor Stockholm. Utvikbara kartor.
Något gulnat omslag.
ID Nr: 105832, SEK 115.

Schmuck und Malerei am Schweizer Bauernhaus. 1971. 48p. Good condition. Illustrated.
Die Auflage beträgt 1800 Exemplare und ist ausschliesslich für die Geschäftsfreunde der Gebrüder Fretz AG bestimmt. Dieses Exemplar trägt die Nummer 201.
ID Nr: 101099, SEK 275.

Stockholms Byggnadsförening 100 år. Stockholm, 1948. 252s. Klotryggsband. Bandet något slitet. Illustrerad. Namnteckning på insidan av pärmen. Spricka i bakre falsen.
ID Nr: 101095, SEK 150.

Sveriges Ambassad i Helsingfors. Byggnadsstyrelsen, 1986. 138s. Klotband. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 101093, SEK 85.

Sveriges Kyrkor - Västergötland. Habo kyrka av lars och Nanna Cnattingius. Almqvist & Wiksell, 1970. 91s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 101314, SEK 90.

White Coordinator Arkitekter. Årsredovisning 1994. Lindströms tryckeri, Alvesta, 1994. 55+21+27+ opaginerad. 4 vol. Häftad. Gott skick. Rikligt illustrerad. 4 häften samlade i en dekorerad kartongmapp.
Ett " arkitektoniskt bokslut " i anslutning till bolagsstämmans ekonomiska redovisning, Några projekt kring ett bestämt tema " att bygga på det redan byggda ". Häfte 1: Allmän del. Häfte 2: Två kulturer. Häfte 3 : Årsredovisning. Häfte 4 : Sju pågående projekt.
ID Nr: 101047, SEK 250.

Acking, Carl-Axel (red.): Bygg mänskligt. En sammanfattning om den ömsesidiga påverkan mellan människan och den byggda miljön. Askild & Kärnekull, 1975. 250s. Cartonnageband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
Bidrag av Carin Boalt, Gösta Ehrensvärd, Torsten Hägerstrand, David Ingvar m.fl.
ID Nr: 100955, SEK 100.

Ahlberg, Nils: Stadens mönster - de historiska kartorna berättar. Riksantikvarieämbetet, 1998. 139s. Dekorerat originalpappband. Rikligt illustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 107865, SEK 250.

Ahlgren, Arvid: Stenman Marches On. A chronicle of industrial enterprise issued by Aug. Stenman AB. Esselte Reklam AB, 1956. 108p. Cased boards. Good condition. Richly illustrated.
Edited in consultation with Nore Nilsson and Rolf Kaurin directors of Aug. Stenman AB.
ID Nr: 101051, SEK 225.

Aho, Lauri m.fl.: Suomi rakentaa (Finland bygger) 4. 1970. 144p. Wrappered. Wrapper stained. Inscription on wrapper. Illustrated. Viss text på svenska.
Näyttely 20/2-15/3 1970.
ID Nr: 100968, SEK 80.

Alm, Henrik: Stockholms Observatorium. Geografisk institution vid Stockholms universitet sedan 1934. Informationsenheten, Stockholms Universitet, 1982. 173s. Häftad. Gott skick. Illustrerad. Anteckning på häftesomslaget.
Särtryck ur Samfundet S:t Eriks årsbok 1930. Tryckt i 500 ex.
ID Nr: 105414, SEK 95.

Almquist/Lisinski/Simonsson, Torbjörn/Jan/Lena: Arbetarbostäder i trä. Saneringsläget 1974. Svensk Byggtjänst, Stockholm, 1975. 78s. Klammerhäftad. Rikligt illustrerad. Gott skick. Den Nordiska trästaden Nr 30
ID Nr: 106581, SEK 90.

Anderson, Iwar: Göksholm från medeltida borg till nutida bostad. Almqvist & Wiksell, 1965. 152s. Häftad med pappersomslag. Gott skick. Illustrerad.
Kungl.Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar Antikvariska serien femtonde delen.
ID Nr: 103354, SEK 125.

Anker, Leif: Världsarv i Norden. Riksantikvarieämbetet, 1997. 256s. Förlagsband med pappersomslag. Rikligt illustrerad. Skyddsomslaget trasigt. Annars i gott skick. Riksantikvarieämbetet 1997 1:1.
Text: Leif Anker. Foto: Ingalill Snitt. Redaktör: Stephan Tschudi-Madsen. Översättning från norska: Gunilla Litzell. Projektansvarig: Nordiska Världsarvskontoret. Foreword in English by Federico Mayor, Director General Unesco..
ID Nr: 106910, SEK 150.

Antell, Elina (red.): Garnisonsstaden. Kulturmiljövård nr 4 1993. Riksantikvarieämbetet, 1993. 80s. Häftad. Rikligt illustrerad. Gott skick.
Bidrag av Mats Hellspong, Karl Johan Krantz, Ove Hidemark m.fl.
ID Nr: 106558, SEK 70.

Antell, Elina (red.): Industriminnesvård i Norden. Kulturmiljövård nr 6 1994. Riksantikvarieämbetet, 1994. 96s. Häftad. Rikligt illustrerad. Gott skick.
Bidrag av Kersti Morger, Gunnar Törnqvist, Marie Nisser, Björn Ivar Berg m.fl.
ID Nr: 106559, SEK 80.

Antell, Elina (red.): Stadsplanering. Kulturmiljövård nr 2-3 1993. Riksantikvarieämbetet, 1993. 112s. Häftad. Rikligt illustrerad. Gott skick.
Bidrag av Bengt O.H. Johansson, Görel Thurdin, Sverker Sörlin, Björn Ambrosiani, Lennart Holm, Fredric Bedoire, Anders Franzén m.fl.
ID Nr: 106560, SEK 90.

Arfvidsson, Uno (red.): att bygga kontor. JM Byggnads och Fastighets AB, 1984. 105s. Cartonnageband. Något trasig i hörnen. Något nött i kanterna. Illustrerad. Tryckt i en upplaga av 5 000 ex.
Förord av VD Sven Larsson. Bidrag av tekn. dr. Boris Blomgren.
ID Nr: 100977, SEK 80.

Arfvidsson, Uno (red.): Fribygge. JM Byggnads och Fastighets AB, 1985. 93s. Klotband med skyddsomslag. Skyddsomslaget fläckat och nött. Annars ett fint exemplar. Illustrerad. Tryckt i en upplaga på 5 000 ex..
Förord av Sven Larsson. Bidrag av Staffan Lidström, Lennart Hedquist, Ingvar Andersson, Uno Arfvidsson, Birgitta Nådell och Per-Olof Hanson.
ID Nr: 100972, SEK 80.

Arfvidsson/Arfvidsson, Jocke/Uno (red.): Akalla. JM Byggnads och Fastighets AB, 1988. 139s. Klotband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något trasigt. Annars ett fint exemplar. Illustrerad. Tryckt i en upplaga på 4 000 ex. Raderad blyertsanteckning på försättsbladet.
Förord av Sven Larsson. Bidrag av Jocke Arfvidsson, Sven Lorentzi, TorBjörn Ericsson och Björn Janlert, Per Kempe samt Ulla Jansson-Hallgren.
ID Nr: 100974, SEK 80.

Arnell, Kjell-Håkan m.fl.: Bygd att vårda Kulturhistorisk utveckling i Uppsala län. Upplands Fornminnesförennings förlag, 1984. 282s. Häftad. Något sliten. Illustrerad. Anteckningar på försättsbladet.
Kulturminnesvårdsprogram för Uppsala län del 1 (av 4). Utgiven av Upplandsmuseet och länsstyrelsen i Uppsala län. Inledning av Kjell-Håkan Arnell. Bidrag av Harald Rydberg, Ola Ehn, Karin Löfgren, Karin Wretlin, Jan-Erik Tomtlund m.fl.
ID Nr: 101094, SEK 90.

Aspegrén/Önstad/Swahn, Sture/Charlotte/Bo: Karlskrona. En bebyggelseinventering. Axel Abrahamssons Boktryckeri AB Karlskrona, 1970. 164s. Häftad. Häftesomslaget något nött i kanterna. Inlagan fin. Fotoillustrerad. Karta medföljer.
Enligt Stadsfullmäktiges uppdrag utgiven av kommittén för bebyggelseinventering i Karlskrona.
ID Nr: 105829, SEK 120.

Aura, Teuvo m.fl.: Suomi rakentaa (Finland bygger) 5. 1976. 176p. Wrappered. Wrapper slightly spotted. Illustrated. 100968
Näyttely 29/10-21/11 1976.
ID Nr: 100969, SEK 80.

Bendz, Gerhard m.fl.: De lärde i Lund. Några synpunkter på byggande och boende. SIAB, 1970. 94s. Klotband. Mycket gott skick. Illustrerad. Tryckt i 30.000 exemplar och utgiven med anledning av SIAB-s 25-årsjubileum.
Teckningar: Gunnar Bergenholtz. Inledning av Sven Dahlberg. Bidrag av Gerhard Bendz, Sten von Friesen, David H. Ingvar, Carl H. Lindroth, Jörgen Weibull och Jan-Öjvind Swahn.
ID Nr: 100979, SEK 70.

Bensow, Frank: Norrköpings Stadhus. Norrköpings tidningars AB, 1932. 227s. Häftad. Häftesomslaget något gulnat. Häftesomslaget något nött i kanterna. Illustrerad.
ID Nr: 101070, SEK 140.

Bergenudd, Christer: Påbyggnad. Studentlitteratur, Lund, 1981. 137s. Häftad. Gott skick. Illustrerad. Något gulnad. Utarbetad vid avdelningen för Arkitektur Ia, Sektionen för arkitektur, Lunds Tekniska Högskola, Lund.
Courier-stil. Summary in English.
ID Nr: 100944, SEK 80.

Berglund/Lundblad, Anna-Lisa/Margareta: Bostads-och miljökunskap. Sparfrämjandet Förlags AB, 1973. 224s. Pappband. Något nött i kanterna. Illustrerad. Namnteckning på försättsbladet. En liten fläck på främre pärmen.
ID Nr: 103740, SEK 60.

Bergman, Bosse: Han ville staden. En arkitekturhistoria. Bokomotiv, 1980. 390s. Pappband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Illustrerad. Anteckningar på försättsbladet. Ett fåtal markeringar i texten.
Om den belgiske arkitekten Urban Delvaux.
ID Nr: 100943, SEK 100.

Berndtsson, Lennart: Energisnåla VVS-anläggningar i kontors-och sjukvårdsbyggnader. Byggforskningsrådet, 1982. Biografi över Stig Dagerman. 21s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
Medförfattare: Ingemar Nordenadler, Bertil Udd.
ID Nr: 101024, SEK 50.

Biörnstad, Margareta m.fl.: Kungl. Vitterhets Historie och Antikivitets Akademiens fastigheter av antikvarisk karaktär jämte övriga områden ställda under akademiens eller riksantikvarieämbetets förvaltning. Stockholm, 1960. 249s. Häftad. Gott skick. Ouppsprättad. Illustrerad.
Förord av Bengt Thordemann. Materialet har sammanstllts av antikvarierna Margareta Biörnstad, Erik B. Lundberg och Erik Bohm, intendenten Gunnel Sylvan samt byråsekreteraren Viveka Granlund i samarbete med redaktionsbiträdet Ulla Behr.
ID Nr: 101008, SEK 120.

Biörnstad, Margareta m.fl.: Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Fastigheter av antikvarisk karaktär jämte övriga områden ställda under Akademiens eller Riksantikvarieämbetets förvaltning. Bilaga till Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens årsbok 1960. Håkan Ohlssons Boktryckeri, Lund, 1960. 250s. Häftad. Illustrerad. Ouppsprättad. Gott skick.
Förord av Bengt Thordemann. Materialet har sammanstllts av antikvarierna Margareta Biörnstad, Erik B. Lundberg och Erik Bohm, intendenten Gunnel Sylvan samt byråsekreteraren Viveka Granlund i samarbete med redaktionsbiträdet Ulla Behr.
ID Nr: 106668, SEK 110.

Bjelfvenstam, Bo: Ernst Jacobsson. Arkitekt, oscarian, jude. Carlsson Bokförlag, 1991. 306s. Pappband. Gott skick. Illustrerad.
Med inledning av Fredric Bedoire.
ID Nr: 101071, SEK 120.

Bjerknes, Kristian: Gamle borgerhus i Bergen. Bind ll Forbindelser over landegrensene. Universitetsforlaget, Bergen- Oslo-Tromsö, 1978. 138s. Häftad. Illustrerad. Dedikation, handskriven. Ryggen något sliten. Ryggen något trasig i nedre kanten. En skada på främre häftesomslaget som går igenom i början av boken.
Akademisk avhandling. Zusammenfassung.
ID Nr: 105836, SEK 190.

Bjurström/Rex, Krister/Olle (red.): Exempel 84. Annual Review of Swedish Architecture 1984. SPA Sveriges Praktiserande Arkitekter, 1984. 95s. Pappband. Något fläckig. Något sliten. Illustrerad. Förord av Gunnar Landberg, ordförande i SPR (Sveriges Praktiserande Arkitekter). Siffran 4 i årtalet 84 delvis bortnött på omslaget.
ID Nr: 101006, SEK 90.

Bjurström/Rex, Krister/Olle (red.): Exempel 86/87. Annual Review of Swedish Architecture. SPA ,Sveriges Praktiserande Arkitekter, 1986. 125s. Pappband. Mycket gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 101007, SEK 100.

Björk/Kallstenius, Cecilia/Per m.fl. (red.): Stockholm bygger. Om 1980-talets byggande i Stockholm. Liber Förlag, 1986. 214s. Cartonnageband. Gott skick. Rikligt illustrerad. Monografier utgivna av Stockholms stad 70.
Förord av finansborgarråd John-Olof Persson. Bidrag av Göran Långsved och Hans Wohlin, Sven Lorentzi, Olof Hultin, Stig Hanno och Kerstin Kärnekull, Sonja Vidén, Arne Elmroth, Peter Furusten m.fl.
ID Nr: 101066, SEK 140.

Blennow/Svedberg, Anna-Maria/ Olle: Vardagens paradis. Signum, 1991. 214s. Förlagsband med pappersomslag. Rikligt illustrerad. Mycket gott skick. Kapitel om Augustus Welby Northmore Pugin och William Morris, Charles Robert Ashbee, Ernest Gimson och bröderna Barnsley, Letchworth Garden City, Gartenstadt Hellerau, Bruno Taut, Frans Ekelund, Knud V. Engelhardt och Thorkild Henningsen, Steen Eiler Rasmussen samt en svensk epilog.
ID Nr: 103656, SEK 150.

Bodén, Christer: Modernismens arkitektur, Huset som konstverk. Färg, form, funktion. ArchiLibris, 1997. 344s. Cartonnageband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Illustrerad. Konstinflytande och stilskiften under nittonhundratalet. Volym l.
975 illustrationer.
ID Nr: 216945, SEK 300.

Boëthius/Boëthius/Nordström, Agneta/Ulf/Alf: Låt husen leva vidare. Vård och upprustning av gamla trähus. Landsantikavrien i Stockholms län, 1975. 63s. Häftad. Illustrerad. Bandet något fläckigt. Ryggen lös. Sprucken i främre fogen. Text i Courier.
Teckningar: Stig Rydh
ID Nr: 100963, SEK 50.

Bolin/Eriksson/Hedborg, Kjell/Karin/Gunnar: Trähus i norr. Träarkitektur i Västerbottens och Norrbottens städer. Svensk Byggtjänst, 1982. Illustrerad av Bolin Kjell. 111s. Pappband. Mycket gott skick. Rikligt illustrerad. Teckningar: Kjell Bolin. Text: Karin Eriksson och Gunnar Hedborg.
ID Nr: 104813, SEK 150.

Borelius, Aron (red.): Lunds Byggmästareförening 1890-1965. Berlingska Boktryckeriet, Lund, 1965. 183s. Klotband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något trasigt. Annars ett fint exemplar. Illustrerad. Exlibris. Anteckningar på eftersättsbladet.
En krönika sammanställd med anledning av föreningens sjuttiofemårslubileum.
ID Nr: 100986, SEK 160.

Borgström/Holm, Hans/Lennart m.fl. (red.): Hus. 27 arkitekters val ur svensk byggnadskonst. Bonniers, 1965. 194s. Klotband. Bandet något fläckigt. Annars i gott skick. Inlagan fin. Fotoillustrerad. Boken tillkommen för att hylla professor Nils Ahrbom, KTH.
Redaktionskommitté: Hans Borgström, Gunnar Henrikson, Lennart Holm, Björn Linn och Sven Silow. Inledning av L.H. (Lennart Holm).
ID Nr: 216913, SEK 175.

Brown, Frank E.: Roman architecture the great ages of world architecture. George Braziller, New York, 1976. 125p. Wrappered. Wrapper slightly rubbed. Else fine. Illustrated.
Over 100 illustrations including photograps, plans and drawings.
ID Nr: 101103, SEK 90.

Brunnberg/Neumüller/Lönnroth, Hans/Hans-Fredrik/Inga Mari (red): Trettiotalets byggnadskonst i Sverige. Från akademiska opponenter till oakademisk arkitektur. Rabén & Sjögren, 1943. 183s. Klotryggsband. Rikligt illustrerad. Gott skick.
Utgiven av Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR). Förord av Hakon Ahlberg, ordförande i SAR.
ID Nr: 103020, SEK 300.

Bugge, Wærn, Ingeborg: Lantbrukarebostaden. Nordisk Rotogravyr, 1938. 324s. Dekorerat linneband. Gott skick. Färgat övre snitt. Illustrerad. Några små fläckar på främre pärmen.Biblioteksficka längst bak i oken.
ID Nr: 101563, SEK 160.

Bunner, Tor m. fl.: Byggnadsstyrelsen. Byggnadsverk och verksamhet. Byggnadsstyrelsen, 1983. 248s. Klotband med skyddsomslag. Mycket gott skick. Fotoillustrerad. Omfattar verkets utveckling från tillkomsten 1918 fram till våra dagar.(1983) Illustrerad med exempel på byggnadsverk för olika statliga ändamål under denna period.
Förord av Hans Löwbeer. Bidrag av Tor Bunner, Bertil Cederlund, Lennart Ekdahl, Sven Graflund, Lennart Koltke m.fl.
ID Nr: 101002, SEK 110.

Bæckström, Arvid: Studier i Göteborgs byggnadshistoria före 1814. Ett bidrag till svensk byggnadshistoria. Stockholm, 1923. 243s. Häftad. Häftesomslaget något nött i kanterna. Inlagan fin. Illustrerad. 1 utvikbar karta. Upplaga om 810 ex varav 200 numrerade. Detta ex har nr 178.
Svensk Byggnadskultur ll. Nordiska museet. Tryckt i en upplaga av 810ex. Varav 200 numrerade. 178/200.
ID Nr: 105394, SEK 350.

Cardini, Franco: La città eil sacro. Libri Scheiwiller, 1994. 494p. Linenbinding with dustwrapper with slip-case. Very good condition. Richly illustrated.
ID Nr: 101032, SEK 600.

Carlestam/Eneroth, Gösta/Birgitta (red.): Samtal om hus. Till kritiken av arkitekturen. Statens Institut för Byggnadsforskning, Gävle, 1991. 139s. Häftad. Rikligt illustrerad. Förord och efterord av Birgitta Eneroth. Bidrag av Gösta Carlestam, Claes Caldenby, Pär Fagerström, Lars-Erik Borgegård, Gärd Folkesdotter, Louise Nyström, Erik Nordin, Ingvar Henricson, Olof Hirn, Barbro Sollbe, Björn Linn och Gunnar Lidfeldt.
ID Nr: 215787, SEK 120.

Carlsson, Gustaf (utg.): Gamla svenska allmogehem. Förra+senare delen. C.E. Fritzes Bokförlag, 1912. 182+182. Halvfranskt band. Bandet något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Upphöjda bind. Fotoillustrerad. Marmorerade pärmar och försättsblad.Marmorerat snitt. Planritningar till vissa gårdar.
Utarbetad under medverkan av arkitekterna Ivar Tengbom och John Åkerlund.
ID Nr: 105505, SEK 700.

Cederlöf, Ulf m. fl. (red.): Louis Jean Desprez. Tecknare, teaterkonstnär, arkitekt. Nationalmuseum, Bohuslänningens Boktrycker AB, Uddevalla, 1992. 151s. Cartonnageband. Gott skick. Rikligt illustrerad. En utställning ingående i Nationalmuseums 200-årsjubileum. 3 juni 1992-4 oktober 1992. Katalogredaktion: Ulf Cederlöf, Ragnar von Holten, Nils-Göran Hökby och Magnus Olausson. Summary in English.
Förord av Olle Granath. Artiklar av Magnus Olausson, Peter Lamers, Barbro Stribolt och Ulf Cederlöf samt Ragnar von Holten.
ID Nr: 105321, SEK 120.

Ceserani/Ventura, Gian Paolo/Piero: De stora byggnadsverken. Hemmets Journal AB, Malmö, 1982. Illustrerad av Ventura Piero. 105s. Cartonnageband. Gott skick. Illustrerad. Text: Gian Paolo Ceserani.
Om byggnadskonsten från forntid fram till våra dagars skyskrapor. Kort lexikon över arkitekturtermer.
ID Nr: 216721, SEK 95.

Chamberlin, E.R. (Eric Russell): Preserving the Past. J.M. Dent & Sons Ltd, London, 1979. 205p. Bound with dust-wrapper. Illustrated. Good condition.
ID Nr: 217538, SEK 140.

Cnattingius/Waller/Windahl-Clerborn, Nanna/Jutta/Birgitta (ed.): The Cultural Heritage in Sweden. Icomos Bulletin 6 1981. Riksantikvarieämbetet, The Central Board of National Antiquities, Stockholm, 1981. 385p. Wrappered. Richly illustrated. Good condition.
Writers: Åke Nisbeth, Jerk Alton, Roland Pålsson, Lars Cnattingius and others.
ID Nr: 106557, SEK 120.

Copplestone, Trewin (ed.): World Architecture. An Illustrated History. Hamilyn, 1971. 348p. Clothbinding with dustwrapper. Dustwrapper slightly rubbed on the edges. Cover slightly rubbed on the edges. Else fine. Richly illustrated. Ancient and classical, Chinese, Japanese, Indian, Islamic, Medieval, Renaissance and Modern.
Introduction by H. R. Hitchcock. Cowriters: Seton Lloyd, David Talbot Rice, Norbert Lynton, Andrew Boyd, Andrew Carden, Philip Rawson and John Jacobus.
ID Nr: 101036, SEK 300.

Cornell, Elias: Byggnadstekniken. Metoder och idéer genom tiderna. Byggförlaget, 1983. 304s. Klotband med skyddsomslag. Rikligt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 106640, SEK 150.

Cornell, Elias: Humanistic Inquiries into Architecture l-lll. Gumperts förlag, 1959. 112p. Wrappered. Good condition. Illustrated. Dedication, hand-written. Light browning.
Transactions of Chalmers University of Technology Gothenberg, Sweden Nr 219
ID Nr: 105831, SEK 175.

Cramér, Margareta m.fl.: Två kvarter i södra Klara. Byggnadsstyrelsen, Stockholm, 1988. 64s. Klotband. Rikligt illustrerad. Mycket gott skick.
Produktion och layout: Claes Dymling och Marie Glase. Bidrag av Margareta Cramér; Gunnar Berg och Eva Fabricius samt Ove Flyckt.
ID Nr: 215794, SEK 140.

Dahlberg, Erik: SVECIA ANTIQUA et HODIERNA. Plansch : Ängsöö / Aspenääs. P.Ad. Huldbergs Bokhandel, Stockholm, (not dated). Very good condition. 1800-tal
ID Nr: 106014, SEK 200.

Dahlberg, Johan (ed., red.): Housing and the Art of Building a Home. Housing & Domestic Architecture 1875-1930. Catalogue 13. Antikariat Antiqua, 1996. 118p. Wrappered. Very good condition. Illustrated. April 1996. Catalogue in English. Foreword in Swedish by Elisabet Stavenow-Hidemark.
ID Nr: 105823, SEK 90.

Dahlberg/Ödmann, Gun-Britt/Ella: Stadsutveckling och planering i Sverige. Läromedelsförlagen.Teknik och ekonomi, 1969. 233s. Pappband. Något nött i kanterna. Illustrerad. Namnteckning på försättsbladet. Understrykningar och markeringar med färgpennor i texten.
I samverkan med byggforskningen.
ID Nr: 100960, SEK 65.

Dahlstedt, Gullik: Fiskeværet Grip. Ett forskningsprojekt om bevarandeproblem initierat av Icomos och Nordens Riksantikvarier.. Kristiansund Kommune, 1975. 63s. Häftad. Illustrerad. Gott skick. Den Nordiska trästaden, Rapport nr 31. Innehåller 2 utvikbara planscher
ID Nr: 106608, SEK 190.

Danielson, Jan: Från Balkahuset till Innovagården. Armerad Betong Vägförbättringar AB, 1977. 51s. Häftad. Rikligt illustrerad. Något nött i kanterna. Annars i gott skick. Enstaka fläck.
Illustrationer: Annika Blom.
ID Nr: 107111, SEK 90.

Darton, Mike (ed): The Illustrated Book of Architects and Architecture. Tiger Books International, London, 1990. 144p. Clothbinding with dustwrapper. Richly illustrated. Very good condition. A Quintet Book.
ID Nr: 106736, SEK 120.

Delogu, Giuseppe: Italienische Baukunst. Eine anthologie vom 11. Bis 19. Jahrhundert. Fretz & Wasmuth verlag AG. Zürich, 1946. 445p. Linenbinding. Spine/back-strip faded. Illustrated. Inscription on titlepage. Mit 300 bildern.
ID Nr: 101029, SEK 225.

Dich, Poul (red.): Gamle bygningers bevaring. Köpenhavn, Arkitektens forlag, 1958. 88s. Häftad. Gott skick. Illustrerad. Gåvoanteckning.
Foreningen til gamle bygningers bevaring . Utställning i Rådhushallen 20-30 mars 1958.
ID Nr: 101101, SEK 90.

Eckhoff/Janse, Emil/Otto: Visby stadsmur I-II. Almqvist & Wiksell, 1922 - 1936. Textdel 2+4 sidor text + 91 planscher. Häftad. Gott skick. Illustrerad, häftad textdel, 326 sidor + planschdel med 91 planscher, lösa i mapp. Mitt deutscher Zusammenfassung.
"Arbetet är utgivet med anslag av Riksdagen. Uppmätningarna utförda med bidrag av K. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien."
ID Nr: 217231, SEK 2900.

Edman, Victor: En svensk restaureringstradition Tre arkitekter gestaltar 1900-talets historiesyn. Byggförlaget, 1999. 252s. Pappband med skyddsomslag. Rikligt illustrerad. Gott skick.
Arkitekterna: Sigurd Curman, Erik Lundberg och Ove Hidemark. With an English summery.
ID Nr: 100174, SEK 200.

Einarson, Anna Lena: Det gamla huset. En bok om hus och historia. Sköna Hem, 1997. 130s. Cartonnageband. Mycket gott skick. Fotoillustrerad. Serie: Sköna Hem Antikspecial.
ID Nr: 105655, SEK 120.

Engfors, Christina (red.): Arkitektonisk kvalitet. Arkitekturmuseet årsbok 1992.. Arkitekturmuseet, 1992. 107s. Häftad. Bandet något fläckigt. Annars i gott skick. Illustrerad. Vitt omslag med mörkbrun text.
ID Nr: 100973, SEK 80.

Engfors, Christina (red.): Lära om hus Arkitekturmuseet Årsbok 1993. Fälths Tryckeri AB, Värnamo, 1993. 134s. Häftad. Mycket gott skick. Illustrerad. Anteckningar på titelbladet.
Förord av museichef Jöran Lindvall. Bidrag av Christina Engfors, Marie Ekblad, Karin Winer, Eva Rudberg, Johan Celsing m.fl.
ID Nr: 105748, SEK 70.

Ericsson Information System AB, (utg.): Det nya svenska kontoret. Ericsson Informations System Sverige AB, (utan årtal). 206s. Inbunden. Gott skick.
Utgiven av Ericsson. Förord av marknadsdirektör Torbjörn Berner. Bidrag av Bengt Warne, David H. Ingvar, Ralph Erskine, Erik Bergsten, Göran Brunius m. Fl.
ID Nr: 2682, SEK 100.

Flodén, Nils August: Byggenskap och kultur. En sammanställning till Anders Diös' 85-årsdag. Uppsala/Petterssons Foto AB, Malung, 1976. 98s. Klotryggsband. Rikligt illustrerad. Anteckningar på försättsbladet. Pärmen något fläckad annars i gott skick.
Dedikation från Anders Diös.
ID Nr: 101063, SEK 90.

Fredén/Lindqvist/Wahlström, Lennart/Kjell/Sten (red.): Den moderna arkitekturen. Scientia Brombergs bokförlag, 1977. 141s. Cartonnageband. Gott skick. Rikligt illustrerad. Om Sveriges moderna arkitektur, om internationell arkitektur, om funktionalistiska och rationalistiska arkitektur som Walter Gropius, Ludwig Mies van der Rohe, Le Corbusier och Frank Lloyd Wright m.m.
Inbjudna experter: Christopher Alexander, Berkeley och Hans-Erland Heineman, Stockholm. Svensk text: Monika Rennerfelt.. "Mellan himmel och jord" Serien som på ett begripligt sätt ger mer kunskap om den värld vi lever i.
ID Nr: 100957, SEK 85.

Frendberg, Torsten (red.): Stadsförnyelse En bok om städers och byggnaders förvandling. Svensk Byggtjänst, Stockholm, 1966. 178s. Klotband med skyddsomslag. Mycket gott skick. Fotoillustrerad.
Denna bok är utgiven av Sveriges representantskap för Nordisk Byggdag med anledning av Nordisk Byggdag lX i Göteborg 1965. Boken på svenska, men vissa bidrag är på andra skandinaviska språk. Förord av Lennart Rönnmark. Bidrag av Per Andersson, Göran Lindahl, Louis Campanello, Lennart Holm m.fl.
ID Nr: 105411, SEK 150.

Frydén/Janson/Strandh, Hans/Sverker/Sigvard: Kulturvård inom Statens Vattenfallsverk, del 1 Utredning. 1978. 52s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 30122, SEK 110.

Gardberg, Carl Jacob: Stadsplan och byggnadsskick i Borgå intill år 1834. Mercatoprs Tryckeri, 1950. 205s. Häftad. Illustrerad. Ouppsprättad. Dedikation, handskriven. Häftesomslaget slitet och blekt och nästan löst.
Särtryck ur Folkliversstudier II (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland CCCXXXVIII).
ID Nr: 217089, SEK 120.

Gaunt, Louise Nyström (red.): Gävleborg bygger på egna kunskaper. Statens institut för byggnadsforskning och Gävleborgs fosknings- och utvecklingsstiftelse, 1988. 136s. Cartonnageband. Gott skick. Rikligt illustrerad.
Förord av landshövding Lars Ivar Hising samt Christer Asplund. Bidrag av Lili Benton, Bengt E. Eriksson, Anders Franzén, Göran Gudmundsson, Tibor Hottoy, Erik Nordin, Louise Nyström Gaunt, Ulla Westerberg och Mauritz Glaumann, Ewa Wirén samt Lennart Färlin.
ID Nr: 100996, SEK 100.

Gelotte, Göran: Tore E:son Lindhberg. Arkitekt. Göran Gelotte, 1993. 80s. Cartonnageband. Rikligt illustrerad. Mycket gott skick. Tore E:son Lindhberg, arkitekt 1877-1950
ID Nr: 107715, SEK 120.

George, William: World Architecture. Blandford Press, 1980. 168p. Clothbinding with dustwrapper. Dustwrapper slightly foxed. Else fine. Illustrated.
Brandford Colour Series.
ID Nr: 100962, SEK 150.

Gray, Duncan: Nottingham Settlement to City. Nottingham Co,operative society LTD, 1953. 127p. Bound with dust-wrapper. Upper gilt-edging. Dustwrapper slightly torn. Leatherbinding with dustwrapp. A Companion Volume to Nottingham through 500 years. A Short History of Town Government.
Dustwrapp in special edition of 200 copies on hand-made paper no. 150.
ID Nr: 100946, SEK 170.

Guibernau, Joan (ed.): Carlos Ferrater. Actar, 2000. 261p. Very good condition. Richly illustrated.
ID Nr: 101046, SEK 350.

Gössel/Leuthäuser, Peter/Gabriele: Architecture in the Twentieth Century. Benedikt Taschen Verlag, 1991. 432p. Publishers binding with dustwrapper. Richly illustrated. A very fine copy.
ID Nr: 106737, SEK 400.

Hahr, August: Arkitekturen genom tiderna l-V l: Antikens byggnadskonst ll: Fornkristen, byzantinsk, romansk och islamsk byggnadskonst lll: Gotikens kyrkliga byggnadskonst, medeltidens profanarkitektur, Italiens ungrenässans lV: Italiens hög- och senrenässans,renässansen i Europas övriga länder V: Barock och klassicism, rokoko och nyantik. Natur och kultur, 1926-28. 163+162+160+158+164. 5 vol. Dekorerat klotband. Gott skick. Främre och bakre häftesomslag medbundna. Illustrerad. Namnteckning på försättsbladet.
ID Nr: 105400, SEK 180.

Hahr, August: Arkitekturen genom tiderna l. Antikens byggnadskonst. Natur och kultur, 1926. 163s. Dekorerat klotband. Gott skick. Främre och bakre häftesomslag medbundna. Illustrerad. Namnteckning på försättsbladet.
ID Nr: 105401, SEK 50.

Hahr, August: Arkitekturens historia i öfversiktlig framställning. För själfstudiet och den konsthistoriska undervisningen. Wahlström & Widstrand, 1902. 474s. Klotband. Ryggen något sliten. Annars ett fint exemplar. Gulddekorerad främre pärm. Sparsamt guldornerad rygg.Marmorerat snitt. Ryggsluten + kanterna något slitna . Obetydligt skev.
ID Nr: 100951, SEK 200.

Hahr, August: Bonniers Konsthistoria Nordeuropeisk renässansarkitektur. Albert Bonniers förlag, 1927. 314s. Linneband. Gott skick. Illustrerad. Dedikation, handskriven. Understrykningar med blyerts i texten.
ID Nr: 101078, SEK 140.

Hahr, August: Bonniers konsthistoria Nordeuropeisk renässansarkitektur. Albert Bonniers förlag, 1927. 314s. Halvklotband. Gott skick. Marmorerade pärmar. Färgat övre snitt. Illustrerad. Främre häftesomslaget medbundet. Pärmarnas underkant något nötta. Namnteckning på smutstitelbladet.
ID Nr: 101074, SEK 140.

Hallerdt, Björn (red.): Gösta Sellings tryckta skrifter 1920-1991. Samfundet S:t Erik, 1991. 72s. Klotband. Nytt exemplar.
ID Nr: 2855, SEK 50.

Hallerdt, Björn (red.): Gösta Sellings tryckta skrifter 1920-1991. Samfundet S:t Erik, 1991. 72s. Klotryggsband. Gott skick. Fotoillustrerad. Förteckning upprättad.
ID Nr: 100980, SEK 60.

Haste, Hans (red.): Staden vi byggde. Svenska Bostäder under 40 år. Svenska Bostäder, 1984. 207s. Klotband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Rikligt illustrerad.
Jubileumsbok. Förord av Mats Hulth, borgarråd och ordförande i Svenska Bostäders styrelse.
ID Nr: 100976, SEK 110.

Heinemann, Thomas: Universitetshuset i Uppsala 1887-1987. En jubileumsbok. Uppsala universitets förlag, 1987. 124s. Dekorerat pappband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 101004, SEK 120.

Hellman/Schnell/Åström, Bo/Jan-Bertil/Birger (red.): Byggnader och kulturmiljöer i Västernorrland. AB Svensk Byggtjänst/Ågrens Trycker AB, 1977. 407s. Linneband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad. Linnebandet dekorerat.
Länskommittén för Byggnadsvårdsåret i Västernorrlands län. Medarbetare: Olle Arnqvist, Bente Henriksson och Lis Hogdal.
ID Nr: 101097, SEK 200.

Herlitz, Nils: Stadshisorisk Revy 1923-24 särtryck ur Svenska Stadsförbundets tidskrift Häft. 1, 1925. Stadshistoriska institutet, 1925. 16s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 101013, SEK 30.

Herlitz, Nils: Stadshistorisk revy 1920-1921. Oskar Eklunds Boktryckeri, 1922. 15s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Inlagan fin. Stadshistoriska institutet. Särtryck ur Svenska Stadsförbundets tidskrift 1922.
ID Nr: 101011, SEK 90.

Heseltine/Holborn, Peter/John: Playgrounds The Planning Design & Construction of Play Environments. Mitchell, London, 1987. 204p. Clothbinding with dustwrapper. Dustwrapper slightly worn. Else fine. Illustrated.
355 black and white photographs. 25 diagrams.
ID Nr: 100999, SEK 260.

Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stokholm 1250-1950. Andrén & Holms Boktryckeri, Stockholm, 1952. 277s. Klotryggsband. Mycket gott skick. Sparsamt illustrerad.
Boken tillägnad Murmästareämbetet i Stockholm.
ID Nr: 101087, SEK 300.

Hjerne, Gunnar m.fl.: SOU 1981:99. Stadsförnyelse och bostadsförbättring. Liber Förlag, 1982. 234s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Något gulnad. Överväganden om: stadsförnyelsens mål och inriktning, förbättring av bostadsbeståndet.
Statens offentliga utredningar 1981: 99. Bostadsdepartementet. Delbetänkande från stadsförnyelsekommittén, Stockholm 1981.
ID Nr: 101022, SEK 110.

Hofrén, Manne: Kalmar. Karolinska borgarhus i sten. Nordiska Museets förlag, 1970. 201s. Häftad. Gott skick. Rikligt illustrerad.
Nordiska museets Handlingar 74.
ID Nr: 105830, SEK 150.

Holmdahl/Lind/Ödeen, Gustav/Sven Ivar/Kjell (ed.): Gunnar Asplund, Architect. Plans, Sketches and Photographs. Byggförlaget, (not dated). 240p. Clothbinding with dustwrapper. New copy, directly from the publisher. Richly illustrated. New from the publisher with plastic cover.
This book was first published in 1943 and is a facsimile of the first edition. With an essay by Hakon Ahlberg
ID Nr: 100050, SEK 350.

HSB:s Riksförbund/Ordbild, (utg.)/(text): Boende 2000. En studie om utvecklingstendenser i byggande och boende, utarbetad till NBO:s konferens i Trondheim september 1984. Jernströms Offset AB, 1984. 165s. Häftad med pappersomslag. Illustrerad. Skyddsomslaget trasigt.
ID Nr: 101048, SEK 150.

Hussey, Christopher: English Country Houses Open to the Public. Country Life Limited, 1953. 208p. Clothbinding. Good condition. Illustrated with photos.
ID Nr: 101735, SEK 225.

Jensfelt, Hans och Simon: Bygga om. Stadsförnyelse genom ombyggnad. Bok och Bild förlag, 1968. 256s. Klotband. Gott skick. Rikligt illustrerad. Namteckningar på insidan av pärmen. Något nött i pärmens nederkant.
ID Nr: 101079, SEK 140.

Jensfelt, Hans och Simon: Bygga om. Stadsförnyelse genom ombyggnad. Bok och Bild, 1968. 255s. Klotband med skyddsomslag. Skyddsomslaget trasigt. Annars ett fint exemplar. Namnteckning på försättsbladet. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 101001, SEK 150.

Jonsson, Ivar: Bebyggelseplanering i äldre tid. Tre uppsatser. Svensk Byggtjänst/Civiltryck, 1975. 83s. Häftad. Illustrerad. Gott skick. Byggnadsvårdsåret 1975. Rapport Nr 2
ID Nr: 106546, SEK 190.

Jordan, R. Furneaux: European Architecture in Colour. From the Greeks to the Nineteenth Century. Thames and Hudson, 1962. 460p. Decorated linen-binding. Good condition. Illustrated with photos.
112 full page colour plates. Series Architecture of the World in Colour. General Editor: Bodo Cichy.
ID Nr: 101041, SEK 300.

Jordan, R. Furneaux: Western Architecture a concise history. Thames and Hudson, 1997. 357p. Wrappered. Good condition. Illustrated.
432 illustrations.
ID Nr: 100959, SEK 80.

Jordan, R. Furneaux: Western Architecture. A concise history of Western Architecture. Thames and Hudson, 1983. 359p. Wrappered. Richly illustrated. Very good condition. With 432 illustrations
World of Art
ID Nr: 217536, SEK 120.

Josephson, Ragnar: Stadsbyggnadskonst i Stockholm intill år 1800. Akademisk afhandling. Almqvist & Wiksell, 1918. 355s. Häftad. Bandet slitet. Illustrerad. Ouppsprättad. Främre häftesomslaget löst. Bakre häftesomslaget saknas. Skyddad med grönt omslagspapper från NK.
Doktorsavhandling.
ID Nr: 105409, SEK 150.

Kallstenius/Reppen/Björk, Per/Laila/Cecilia (red.): Gamla Stan. Bevarande och upprustning. Råd och riktlinjer. Stockholms byggnadsnämnd, 1981. 82s. Häftad. Något nött i kanterna. Annars i gott skick. Rikligt illustrerad. 2:a reviderade upplagan
ID Nr: 216707, SEK 90.

Khan, Hasan-Uddin: Contemporary Asian Architects. Taschen, 1995. 160p. Wrappered. Good condition. Richly illustrated.
ID Nr: 101033, SEK 150.

Kindblom/Kindblom/Bergquist, Maria/Johan/Mikael (red.): Bygga och bo. En resa genom 1900-talets arkitektur. Svenska Turistföreningens Förlag, Nørhaven A/S, Viborg, 2001. 207s. Häftad. Rikligt illustrerad. Svenska turistföreningens årsbok 2002. Inlagan delvis lossnad. Annars i gott skick.
Förord av Torbjrön Widén. Bidrag av Lars Westman, Per Wästberg, Cenneth Sparby, Göran Willis, Staffan Bengtsson m.fl.
ID Nr: 100991, SEK 60.

Kleineisel, Janos: Form och innebörd./Form and meaning. Gestaltningens roll i samhällsmönstren./The role of creativity in societal patterns. HSB:s Riksförbund, 1972. 207s. Pappband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 100947, SEK 140.

Kleineisel, Janos: Stadens form./Urban Form. Samhällsmönstrens och teknikens betydelse för städernas utveckling./The Importance of Societal Patterns and Technology for Urban Development. Forum, 1971. 335s. Klotband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något trasigt. Annars ett fint exemplar. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 103595, SEK 190.

Komonen, Markku m.fl.: Suomii rakentaa (Finland bygger) 6. 1982. 195s. Häftad. Något sliten. Illustrerad.
Näyttely 27/11 10/1 1982.
ID Nr: 100971, SEK 80.

Kruckenhauser, Stefan: Verborgene Schönheit. Bauverk und Plastik aus Österreich. Otto Müller Verlag, 1954. 301Seiten + Anhang 11 Seiten. Linenbinding. Good condition. Richly illustrated. 232 Leica-Bilder.
ID Nr: 101091, SEK 300.

Larsson, Ulf: Brobyggaren Otto Linton, byggnadskonsten och dess professioner i Norden under första delen av 1900-talet. Carlsson Bokförlag, 1997. 398s. Pappband. Illustrerad. Vitt omslag. Pärmarna något fläckade, annars i mycket gott skick.
ID Nr: 101085, SEK 225.

Lilius, Henrik: Suomalaisen koulutalon arkkitehtuurihistoriaa Kehityslinjojen tarkastelua keskiajalta itsenäisyyden ajan alkuun. 1982. 138p. Wrappered with dustwrapper. Dustwrapper slightly rubbed on the edges. Else fine. Illustrated.
Suomen muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirja 83.
ID Nr: 101025, SEK 75.

Lind, Helena: Kallbadhus. Byggförlaget, 2004. 222s. Klotryggsband. Nytt exemplar.
Fotografi: Bert Leandersson
ID Nr: 100041, SEK 275.

Lindahl, Göran m.fl.: Leeds. Husbestånd och saneringspolitik i Storbritanien. Konsthögskolans Arkitekturskola, 1976. 224+XX sidor. Häftad. Illustrerad. Gott skick. KKH Arkitekturskolan. Courier-teckensnitt.
Bidrag av lärare och elever vid Arkitekturskolan: Göran Lindahl, Henrik O. Andersson, Ilmar Reepalu, Stig Hellsten m.fl.
ID Nr: 106893, SEK 170.

Lindberg, Holger: Villabygge den morderna handboken. Wahlström & Widstrand, 1970. 131s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 100949, SEK 60.

Lindegren, Karin (red.): Fredrik Magnus Piper och den romantiska parken /F. M. Piper and the Landscape Garden/F. M. Piper und der Landschaftgarten. Sörmlands Grafiska AB Katrineholm, 1981. Häftad. Gott skick. Utställning om Fredrik Magnus Piper (1746-1824). Kungl. Akademien för de fria konsterna.
Bidrag av Sten Karling, Walter Bauer, Torbjörn Olsson, F.M. Piper. Katja Waldén, Agneta Hernmarck och Birgitta Sandström. Översättning till engelska av Roger Tanner och till tyska av Jutta Matull.
ID Nr: 2846, SEK 125.

Lindegren, Karin (red.): Lars Sonck 1870-1956. Stål- och Accidenstryck AB, Stockholm, 1989. 32s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
Konstakademien, Stockholm 4 febr. - 19 mars 1989 . Utställningskatalog.
ID Nr: 105999, SEK 150.

Loyer, François: Paris Nineteenth Century. Architecture and Urbanism. Abbeville Press Publishers, New York, 1988. 478p. Decorated cloth binding with dustwrapper. Richly illustrated. Very good condition.
ID Nr: 106911, SEK 400.

Lundahl, Gunilla: Enkelhet och nytta Arkitektur i svenskt försvar. Byggförlaget, 2001. 123s. Klotband. Mycket gott skick. Rikligt illustrerad.
Förord av Jane Cederqvist, Generaldirektör Fortifikationsverket. Foto: Gunnar Smoliansky.
ID Nr: 101072, SEK 220.

Lundberg, Erik: Arkitekturens formspråk. Del l. Studier över arkitekturens konstnärliga värden i deras historiska utveckling .Den äldre antiken. Nordisk Rotogravyr, 1945. 569s. Pergamentband. Övre guldsnitt. Illustrerad. Anteckningar på insidan av pärmen. Vitt omslag. Pärmen något fläckad. I övrigt gott skick.
Handbundet pergamentband. Bokbindarmärke " Nordiska bokhandelns bokbinderi Sthlm." på bakre pärmens insida.
ID Nr: 101060, SEK 400.

Lundberg, Erik: Arkitekturens formspråk. Del lll. Studier över arkitekturens konstnärliga värden i deras historiska utveckling.Västerlandets medeltid 600-1200. Nordisk Rotogravyr, 1949. 618s. Pergamentband. Övre guldsnitt. Illustrerad. Pärmen något fläckad och några små fläckar på pärmarnas insida.guldsnittet något fläckat. Inlagan i gott skick.
Handbundet pergamentband. Bokbindarmärke " Nordiska Bokhandelns Bokbinderi Sthlm." på bakre pärmens insida.
ID Nr: 101061, SEK 400.

Lundberg, Erik: Arkitekturens formspråk. Del lV. Studier över arkitekturens konstnärliga värden i deras historiska utveckling. Västerlandets medeltid 1200-1450. Nordisk Rotogravyr, 1950. 513s. Linneband. Gott skick. Illustrerad. Dedikation, handskriven. Skyddsomslaget klistrat på främre pärmen och ryggen.
ID Nr: 101062, SEK 300.

Lundberg, Erik: Trä gav form. Studier över byggnadskonst vars former framgått ur trämaterial och träkonstruktion. Norstedt och söners förlag, 1971. 406s. Klotband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något trasigt. Annars i gott skick. Rikligt illustrerad.
Utgiven i samarbete med Sveriges arkitekturmuseum.
ID Nr: 104641, SEK 700.

Mathé, Jean: Great Buildings and Monuments of the World. Minerva, 1989. 95p. Good condition. Illustrated with photos. Translated by Evelyn Rossiter.
ID Nr: 101039, SEK 200.

Millberg/Wästberg, Rebecka/Per: The Sager House. Byggförlaget, 1995. 72p. Clothbinding with dustwrapper. Very good condition. Richly illustrated.
Translated by Joan Tate. Photographs by Holger Staffansson and others.
ID Nr: 2820, SEK 140.

Millhagen, Rebecka: Riksdagens hus. Två kvarter i Gamla stan. Byggförlaget Stockholm, 1996. 93s. Klotband. Gott skick. Rikligt illustrerad. Foto: Holger Staffansson.
ID Nr: 2821, SEK 90.

Millroth, Thomas: Utsmyckningen av Centralstationen i Stockholm 1994. Karin Almlöfs förlag, 1994. 96s. Häftad med pappersomslag. Gott skick. Fotoillustrerad. Statens konstråd.
Fotograf: Pelle Stackman.
ID Nr: 2832, SEK 90.

Månsson, Kurt: Bo mer. JM Byggnads AB, 1969. 75s. Cartonnageband. Ryggen något trasig i övre kanten. Något nött i kanterna. Illustrerad.
ID Nr: 100983, SEK 75.

Nerman, Ture: 50 års bygge. Stockholms Byggnadstimmermans- och Byggnadssnickarefackföreningars historia 1885-1935. Tryckeri Boken Stockholm, 1935. 300s. Halvfranskt band. Marmorerade pärmar. Bandet slitet. Exlibris.
Till minne av männen som började. Till minne åt framtida kamrater. På föreningsrnas uppdrag utarbetad av Ture Nerman.
ID Nr: 101089, SEK 100.

Nilsson/Dunér, Sten Åke/Katarina: Om den nordiska arkitekturens historia. Utbildningsradion, 1985. 112s. Häftad. Rikligt illustrerad. Gott skick. Serien Människans boningar. Utgiven i samarbete mellan svenska Utbildningsradion och Danmark Radio Undervisningsafdelningen.
Essäer: Sven Åke Nilsson. Bildtexter: Katarina Dunér. Bildredigering och grafisk formgivning: Bengt Serenander.
ID Nr: 217542, SEK 70.

Nisser, Marie (ed): The Industrial Heritage. The Third International Conference on the Conservation of Industrial Monuments. Transcactions 3. Nordiska Museets förlag, Civiltryck AB, Stockholm, 1981. X+414 pages. Wrappered. Illustrated. Good condition. Sweden 30 May - 5 June 1978.
Riksantikvarieämbetet, Nordiska Museet, Tekniska Museet & Industriminnesgruppen. Writers: Karl-Gustaf Hildebrand, Alf Johansson, Göran Lindahl, Sven Lindqvist and others.
ID Nr: 106587, SEK 200.

Norén-Brunbäck/Tarschys/Åberg, Barbro/Rebecka/Alf: Stockholmsperspektiv. Byggförlaget, 1989. 163s. Klotband. Gott skick. Illustrerad. Utgiven med anledning av Stockholms byggmästareförenings 100-årsjubileum 1989.
ID Nr: 105945, SEK 190.

Nyberg, Sven Olov: Kan planering tillsammans lösa problem och förverkliga drömmar? En bok om ett experiment i kulturhistorisk miljö. Sven-Olov Nyberg AB, 1990. 142s. Häftad. Skyddsomslaget fläckat och nött. Annars i gott skick. Illustrerad. Dedikation, handskriven.
ID Nr: 100984, SEK 140.

Nyblom/Tengbom, Holger/Ivar: Stockholms konserthus Minnesskrift vid invigningen den 7 april 1926. Norstedt och söners förlag, 1926. 62s. Häftad. Illustrerad. Inlagan fin. Ryggen något trasig. Häftesomslaget och ryggen något slitna och på några ställen lagade med teip. Stor text. Delvis ouppsprättad.
Konsthistorikern Holger Nyblom skriver om konserthusets förhistoria och arkitekt om konserthusbyggnaden. Förteckning över konserthusets donatorer.
ID Nr: 101010, SEK 140.

Olausson, Magnus m.fl. (red.): Chambers & Adelcrantz. Nationalmuseum, 1997. 119s. Pappband. Nytt exemplar. Illustrerad. Nationalmusei utställningskatalog 596.Nationalmuseum 21.2-20.4 1997. Om Sir William Chambers och Carl Fredrik Adelcrantz.
Förord Olle Granath. Bidrag av John Harris, Magnus Olausson och Stig Fogelmarck.
ID Nr: 100978, SEK 120.

Palmqvist/Törnqvist, Lena A:son/Lars (red.): Svenskt bygge. Teknikens förändringar och arbetets villkor vid dagens och gårdagens byggande.. Svensk Byggtjänst, 1988. 131s. Cartonnageband. Gott skick. Illustrerad.
Bidrag av Lena A:son Palmqvist, Michael Lindgren och Bo Sahlholm, Torbjörn Almqvist, Elias Cornell, Ulrika Lessmar, Henry Karlsson, Peter von Knorring, Barbro Bursell, Ragnar Widegren samt Mats Hammarlund.
ID Nr: 216718, SEK 140.

Paulsson, Gregor: Svensk Stad 1-ll. Institutionen för konstvetenskap Lunds Universitet, 1969. 1-409+ 413-559. 2 vol. Häftad. Illustrerad. Del 1: En skada på främre häftesomslaget. Banden något fläckade. Namnteckning på första i sidan i bägge banden.
Utdrag ur originalutgåvan, som kom årem 1950-53 i 3 band. Återgiven i kontorsoffset 1969. 2 band.
ID Nr: 101090, SEK 250.

Petersens/Forsberg, Lennart af/Vidar m.fl.: Det levande huset. Byggförlaget, 1981. 127s. Klotband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Fotoillustrerad. Något nött i pärmes nederkant.
I arbetsgruppen: Vidar Forsberg, Rune Hanson, Lennart af Petersens, Stig Ålund och Eric Örn. Foto: Lennart af Petersens m.fl.
ID Nr: 101096, SEK 140.

Pevsner, Nikolaus: Den europeiska arkitekturen. En översikt. Wahlström & Widstrand, 1978. 499s. Pappband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Illustrerad.
ID Nr: 100948, SEK 160.

Pevsner, Nikolaus: Pioneers of Modern Design. From William Morris to Walter Gropius. Penguin Books, 1981. 264p. Wrappered. Slightly rubbed on the edges. Else fine. Illustrated.
ID Nr: 100958, SEK 80.

Pintarić, V. Horvat: Vienna 1900. The Architecture of Otto Wagner. Studio Editions, London, 1989. 191p. Clothbinding with dustwrapper. Dustwrapper slightly worn. Else very fine. Richly illustrated. Jacket design by Charles Ziga.
ID Nr: 101034, SEK 350.

Redvall, Christina m. fl.: Tidskrift för Arkitekturforskning Vol.1, No 3, 1988. Föreningen för Arkitekturforskning., 1988. 98s. Häftad. Häftesomslaget vikt. Inlagan lätt bruten.
Redaktion: Christina Redvall, Anna Östnäs, Finn Werne, Sten Grmark, Lars Jadelius och Jan Paulsson.
ID Nr: 101021, SEK 45.

Rentzhog, Sten: Byggnadsinventering. Förslag till riktlinjer. Riksantikvarieämbetet, 1971. 24s. Häftad. Illustrerad. Gott skick. Namnteckning. Riksantikvarieämbetet skrifter och särtryck nr 17.
Författaren var landsantikvarie.
ID Nr: 106566, SEK 140.

Rudberg, Eva (red.): Modernismens byggnader. Kulturmiljövård nr. 1-2 1996. Riksantikvarieämbetet, 1996. 129s. Häftad. Rikligt illustrerad. Mycket gott skick.
Bidrag av Eva Rudberg, Björn Linn, Timo Tuomi, Timo Tuomi, Staffan Bengtsson och Göran Willis, Ove Hidemark m.fl. Även uppsats om Ellen Key av Monica Söderberg.
ID Nr: 106551, SEK 90.

Schildt, Göran: Den mänskliga faktorn. Alvar Aaltos mogna år. Wahlström & Widstrand, 1991. 335s. Klotband med skyddsomslag. Illustrerad. Inlagan fin. Skyddsomslagets övre och nedre rygg teiplagade. Skyddsomslaget något slitet. Pärmarna har några fläckar.
Del 3 (av 3) av Göran Schildts biografi över arkitekten Alvar Aalto.
ID Nr: 101086, SEK 290.

Selling, Gösta: Brandkontorets hus. Stockholms stads brandförsäkringskontors hus i kvarteret Aglaurus vid Mynttorget. Stockholm, 1946. 115s. Klotryggsband. Gott skick. Illustrerad. Marmorerade pärmar. Historik med anledning av kontorets 200-åriga tillvaro.
Guldfärgat emblem på framsidan.
ID Nr: 101076, SEK 90.

Sillén, Gunnar (red.): Förteckning över byggnadsminnesmärken som tillhör staten eller står under statsmyndighets eller statsinstitutions omedelbara inseende. Liber Förlag, 1976. 384s. Häftad. Gott skick. Illustrerad. Riksantikvarieämbetet.
Förord av Roland Pålsson och Sven Söderholm.
ID Nr: 100975, SEK 125.

Sjöberg/Wisth, Eva/Britt m.fl.: Östermalm I. Byggnadsinventering 1973. Historik och byggnadshistoriskt register. Stockholm Stadsmuseum, 1974. 215s. Häftad. Rikligt illustrerad. Något gulnad. Häftesomslaget något slitet. Annars i gott skick. Innehåller utvikbar karta
Förord av Zune Zachrisson och Marianne Råberg. Invententeringsarbete i fält och arkiv av Eva Sjöberg och Britt Wisth samt fotograf Ingvar Lundkvist. Byggnadslovsritningar sammanställda av arkitekt SAR Göran Bergquist.
ID Nr: 300545, SEK 500.

Smith, G. E. Kidder: Sweden Builds. Reinhold Publishing Corporation, New York, 1957. 270p. Clothbinding with dustwrapper. Dustwrapper slightly worn. Else fine. Illustrated with photos. Inscription on half-title. Extensively revised.With 130 recent illustrations.
ID Nr: 105811, SEK 450.

Sommer, Robin Langley: American Architecture. An illustrated history. Saraband, 1996. 144p. Publishers binding with dustwrapper. Richly illustrated. Dustwrapper slightly rubbed on the edges. Else fine. Photographs by Balthazar Korab
ID Nr: 106636, SEK 180.

Stalley, R. A.: Architecture and Sculpture in Ireland 1150-1350. Gill and Macmillan/Barnes & Noble Books, 1972. 149p. Clothbinding. Good condition. Illustrated. Inscription on endpaper.
ID Nr: 105412, SEK 90.

Statens institut för byggnadsforskning, (utg.): Statens institut för byggnadsforskning. Årsbok 1975. Statens institut för byggnadsforskning, 1975. 270s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
Byggforskningen T4: 1975. Foto på styrelsens ledamöter samt de anställda.
ID Nr: 100981, SEK 90.

Stenudd, Solveig: Balkonger. Byggförlaget, 1989. 166s. Pappband. Mycket gott skick. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 100956, SEK 140.

Stierlin, Henri: Islamsk arkitektur. Vad vet jag om islamsk arkitektur. Alhambras Pocket Encyklopedi, 1995. 123s. Pocket. Gott skick. Illustrerad. Alhambras Pocket encyklopedi.
ID Nr: 100966, SEK 60.

Stjernberg/Sundholm, Anders/Per-Åke (red.): Dessa fantastiska golv. Engelska tiles i Sverige. Byggförlaget, 1999. 109s. Pappband. Mycket gott skick. Rikligt illustrerad. I kyrka, ölhall eller burget stenhus.
ID Nr: 217079, SEK 130.

Stjernberg/Sundholm, Anders/Per-Åke (red.): I portgången till en ny tid. Byggnadskonst i 1890-talets Sundsvall. Byggförlaget, 1996. 179s. Dekorerat klotband. Mycket gott skick. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 100993, SEK 200.

Summerson, John: Architecture in Britain 1530 to 1830. Penguin books, 1955. 374p. Decorated cloth binding. Good condition. Coloured upper edge. Illustrated. The corners slightly bumped.
The Pelican History of Art edited by Nikolaus Pevsner.
ID Nr: 101104, SEK 200.

Sundquist, Nils: Franciscus Pahr i Uppsala. Trycksam AB Gävle, 1966. 45s. Pappband. Bandet något fläckigt. Annars i gott skick. Illustrerad.
Särtryck ur "Anders Diös 75 år".
ID Nr: 101105, SEK 90.

Svahnström, Gunnar: Burmeisterska huset. Ett köpmanshus från 1600-talets Visby. Nordisk Rotogravyr, 1942. 146s. Häftad. Rikligt illustrerad. Häftesomslaget något nött i kanterna. Annars i gott skick. Marmorerade häftesomslag. En fuktfläck på insidan av främre häftesomslaget, annars i gott skick.
Förord av Sigrid Curman, Erik Lundberg och Carl-Th. Thäberg, redaktörer för serien Bygnader och minnesmärken.
ID Nr: 101898, SEK 140.

Svanberg, Jan: Medeltida byggmästare. Tidens förlag, 1994. 186s. Pappband med skyddsomslag. Rikligt illustrerad. Något skadad på skyddsomslagets rygg och bokryggen. Annars i gott skick.
ID Nr: 101082, SEK 150.

Swaan, Wim: Art and Architecture of the Late Middle Ages. 1350 to the Advent of the Renaissance. Crescent Books, New York, 1982. 232p. Clothbinding with dustwrapper. Richly illustrated. Dustwrapper slightly torn. Else fine. Photographs by the author.
ID Nr: 106696, SEK 175.

Swedlund/Ehrensvärd, Robert/Ulla m.fl.: at förse Riket med beständige och prydlige Byggnader. Byggnadsstyrelsen och dess föregångare. Byggnadsstyrelsen och dess föregångare, 1969. 149s. Klotryggsband. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Illustrerad. Dedikation, handskriven. En jubileumsskrift utgiven av Kungl. Byggnadsstyrelsen som kom till år 1918. Ett urval av ritningar 1671-1907 ur Byggnadsstyrelsens arkiv presenteras av Ulla Ehrensvärd med bidrag av Marie Nisser och Christian Laine.Titeln hämtad ur 1776 års förordning angående publika byggnader.
Förord av Sixten Larsson.
ID Nr: 101017, SEK 300.

Söderlind/Eliasson, Jerker/Gunnar (red.): Bakom arbetets fasader. Arkitektur för industriell förnyelse. SNS förlag, 1990. 139s. Cartonnageband. Gott skick. Illustrerad. Recensionsstämpel. Bidrag av Gunnar Eliasson, Jerker Söderlind, Gunnar Sillén, Bo Öhrström, Anders Törnqvist, Svante Berg m.fl.
ID Nr: 101084, SEK 125.

Thomé, Johan: Johan Thomé arkitekt. Arbeten i urval 1955-1965. Norstedt och söners förlag, (utan årtal). opaginerad. Klotband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något trasigt. Annars ett fint exemplar. Fotoillustrerad. Skyddsomslaget blekt i ryggen och i kanterna.
Fotograf: Sune Sundahl.
ID Nr: 101000, SEK 120.

Trenter/Gullers, Stieg/K.W.: Huset vid Skanstull. En bok om Folksamhuset. Rabén & Sjögren, 1960. Illustrerad av Björn Jonson. opaginerad. Klotband med skyddsomslag. Skyddsomslaget trasigt. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
En titt på vårt grannskaps historia Text: Stieg Trenter. Illustrationer; Björn Jonson. Så byggde vi Folksamhuset en bildberättelse av K.W. Gullers.
ID Nr: 101035, SEK 150.

Trenter/Gullers, Stieg/K.W.: Huset vid Skanstull. En bok om Folksamhuset. Rabén & Sjögren, 1960. Illustrerad av Björn Jonson. 102s. Pappband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något trasigt. Annars ett fint exemplar. Rikligt illustrerad. Fotoillustrerad. Innehåller "En titt på vårt grannskaps historia", text av Stieg Trenter och illustrationer av Björn Jonson, samt "Så byggde vi Folksamhuset", en bildberättelse av K. W. Gullers. Folio.
ID Nr: 30119, SEK 190.

Tuomi, Timo and others: Hilding Ekelund (1893-1984) Arkkitehti. Arkitekt.Architect. Finlands arkitekturmuseum, 1997. 296p. Cloth-spine binding. Good condition. Illustrated. Museum of Finnish Architecture.
ID Nr: 101038, SEK 325.

Tuulse, Armin: Borgar i västerlandet. Ursprung och typutveckling under medeltiden. Nordisk Rotogravyr, 1952. 266s. Häftad. Rikligt illustrerad. Ouppsprättad. Gott skick.
ID Nr: 217551, SEK 400.

Tuulse, Armin: Borgar i Västerlandet. Ursprung och typutveckling under medeltiden. Nordisk Rotogravyr, 1952. 266s. Dekorerat linneband. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars ett mycket fint exemplar. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 216719, SEK 550.

Unnerbäck, Eyvind: Welsche Giebel. Ein italienisches Renaissancemotiv und seine Verbreitung in Mittel-und Nordeuropa. Almqvist & Wiksell, 1971. 80p. Wrappered with dustwrapper. Slightly rubbed on the edges. Else fine. Illustrated. Unopened.
Antikvariskt arkiv 42.
ID Nr: 101028, SEK 80.

Upmark, Gustaf: Svensk byggnadskonst 1530-1760. Norstedt och söners förlag, 1904. 10+220 sidor +100 planscher. Klotband. Rikligt illustrerad. Inlagan loss från ryggen. Annars i gott skick.
Författaren var intendent vid Nationalmuseum.
ID Nr: 104038, SEK 300.

Varming, Jens Christian: Charitasbrønden paa Gammeltorv. Bianco Luno Bogtrykkeri A/S, 1969. 30s. Pappband. Gott skick. Illustrerad. Fonden for Bygnings-og Landskabskultur. Omarbejdet af forf. efter artikel i festskrift tilegnet Mogens Koch utdgivet i anledning af Mogen Kochs 70 aars fødelsedag 2. mars 1968.
ID Nr: 105745, SEK 175.

Wallenberg, Berit: Arkitektur i medeltidens Frankrike Första delen: Norra och Mellersta Frankrike. Andrén & Holms Boktryckeri AB,Stockholm, 1985. 280s. Dekorerat klotband. Inlagan fin. Illustrerad. Pärmen något stött i hörn och kanter och något fläckig.
ID Nr: 101015, SEK 175.

Watkin, David: A History of Western Architecture. Barrie & Jenkins, 1986. 591p. Clothbinding with dustwrapper. Richly illustrated. Good condition. With 748 illustrations including 48 in colour.
ID Nr: 106641, SEK 250.

Watkin, David: Athenian Stuart. Pioneer of the Greek Revival. George Allen and Unwin, 1982. 70 p + plates. Wrappered. Richly illustrated. Sporadic underlining of text. Inscription on half-title. Else fine.
Studies 1 in architecture.
ID Nr: 100953, SEK 70.

Weigert/Hernmarck, R. A./Carl (publié): Les relations artistique entre la France et la Suède 1693-1718. Extraits d'une correspondence entre l'architecte Nicodème Tessin le jeune et Daniel Cronström. AB Egnellska Boktryckeriet, 1964. 400p. Cased boards. A very fine copy.
ID Nr: 30133, SEK 300.

Wohlin, Rolf: Rum tar tid. Essäer/Fotografier. Arkitektur Förlag, 2002. 280+ bildförteckning. Pappband med skyddsomslag. Fuktskadad. Fotoillustrerad. Bandet skevt.
ID Nr: 102822, SEK 95.

Wohlin, Rolf: Rum tar tid. Essäer/Fotografier. Arkitektur Förlag, 2002. 280+ bildförteckning. Pappband med skyddsomslag. Mycket gott skick. Fotoillustrerad.
ID Nr: 105818, SEK 180.

Wright, H. Myles (ed.): Small Houses. £ 500 -- £ 2,500. The Architectural Press, 1937. 112p. Clothbinding. Cover slightly rubbed on the edges. Corpus fine. Illustrated with photos. Inscription on endpaper.
ID Nr: 105822, SEK 250.

Yarwood, Doreen: The Architecture of Britain. B. T. Batsford, London, 1980. 276p. Clothbinding with dustwrapper. Good condition. Richly illustrated.
ID Nr: 101106, SEK 150.

Åberg, Alf m.fl.: Riksdagens Hus. Återflyttningen till Helgeandsholmen. Byggförlaget, 1983. 221s. Klotband med skyddsomslag. Gott skick. Rikligt illustrerad.
Förord av talman Ingemund Bengtsson. Bidrag av Alf Åberg. Lennart Kolte, Torbjörn Olsson, Isidor Andersson, Margareta Biörnstad, Bo Lindwall. Summary in English by Eric Lindström. Summary and captions translated by Dorothy Grubbström.
ID Nr: 101037, SEK 100.

Ålander, Kyösti (red./ed.): Suomen Teollisuuden Arkkitehtuutria, Industriarkitektur i Finland, Industrial Architecture in Finland. Finlands Arkitektförbund, 1952. 109s. Linneband med skyddsomslag. Gott skick. Fotoillustrerad. Foreword by Viljo Rewell. Editorial board: Viljo Rewell, Aarne Ervi and Ragnar Ypyä.
ID Nr: 217094, SEK 250.

Ålund/Engström, Stig/Peter (red.): USA bygger. Insyn i amerikanska byggföretag. Byggförbundet, 1970. 320s. Pappband. Något fläckig. Något nött i kanterna. Sparsamt illustrerad.
Förord av Gunnar Olofgörs.
ID Nr: 101020, SEK 130.

Östberg, Ragnar: Stadshuset. En vägvisare av Ragnar Östberg. Svenska Bokhandelscentralen AB, Stockholm, 1927. 48s. Häftad. Ryggen något trasig. Fotoillustrerad.
ID Nr: 106224, SEK 60.

Östberg, Ragnar: Stockholms stadshus. Norstedt och söners förlag, 1929. 49s. Häftad. Häftesomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Rikligt illustrerad.
Med fyrtioåtta planscher.
ID Nr: 101083, SEK 150.