Se alla Rubriker

Bergkvist Lindegren, Karin (red.): Svenska Baletten. Moderna Museet, 1969. 79s. Häftad. Gott skick. Rikligt illustrerad.
Utställningskatalog
ID Nr: 203717, SEK 75.

Bergkvist Lindegren, Karin (red.): Svenska Baletten. Moderna Museet, 1969. 79s. Häftad. Anteckningar på häftesomslaget. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 203718, SEK 60.

Granström, Alvar: Balett och kostym. Carlsson Bokförlag, 1988. 179s. Cartonnageband. Mycket gott skick. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 203676, SEK 90.

Hall, Fernau: The world of ballet and dance. Hamlyn, 1973. 140p. Clothbinding with dustwrapper. A very fine copy.
Fotografier av Mike Davis
ID Nr: 203736, SEK 125.

Haskell, Arnold L: Baron at the ballet. Collins, 1951. 222p. Decorated cloth binding. Good condition. Cover lightly stained.
Fotografier av Baron, förord av Sacheverell Sitwell
ID Nr: 203739, SEK 130.

Häger, Bengt: Ballets Suedois. Streiffert & Co, 1989. 303s. Dekorerat skinnimitationsband med skyddsomslag. Fotoillustrerad. Mycket fint exemplar.
ID Nr: 4483, SEK 450.

Nahlbom, Stig: 25 år på lätta fötter. Boken om Hälsinge-hambon. Winbergs, 1990. 107s. Cartonnageband. Rikligt illustrerad. Gott skick.
Foto: Stig Andersson
ID Nr: 203738, SEK 100.

Palmqvist, Bertil: Malmöbaletten, under medverkan av Elsa Marianne von Rosen och Allan Fridericia. Tryckeri ab Norden, Malmö, 1985. 120s. Cartonnageband. Rikligt illustrerad. Gott skick. Med handskriven dedikation från Elsa Marianne von Rosen.
ID Nr: 105178, SEK 170.

Rhodin, Teddy: Dans på rosor. Mitt liv med operabaletten. Bernces, 1978. Biografi över Teddy Rhodin. 213s. Klotband. Gott skick. Fotoillustrerad.
ID Nr: 300259, SEK 80.

Rootzén, Kajsa: Den svenska baletten från Stiernhjelm till Brita Appelgren. Wahlström & Widstrand, 1945. 175s. Dekorerat halvfranskt band. Gott skick. Marmorerade för/eftersättsblad. Främre häftesomslag medbundet. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 203742, SEK 200.

Stenström, Matts A.: Dansen. Lars Hökerbergs bokförlag, 1918. 283s. Halvfranskt band. Gott skick. Rikligt illustrerad. Marmorerade för/eftersättsblad.
ID Nr: 203734, SEK 400.

Thiel-Cramér, Barbro: Flamenco Flamencokonstens historia och dess utveckling fram till våra dagar. Remark AB, 1990. 156s. Cartonnageband. Fuktskadad. Illustrerad. Dedikation, handskriven.
ID Nr: 102839, SEK 95.

Van Norman Baer, Nancy: Paris Modern: The Swedish Ballet 1920-1925. Fine Arts Museum of San Francisco, 1995. 167p. Wrappered. Richly illustrated. Good condition.
ID Nr: 203741, SEK 250.