Se alla Rubriker

Arkiv för Nordisk filologi Nittonde bandet. Häfte 1. Gleerup, 1906. 112s. Pappband. Gott skick.
Utgivet genom Axel Kock
ID Nr: 208416, SEK 100.

Namn och bygd Årgång 2 1914 Häfte 1-5 Tidskrift för nordisk ortnamnsforskning. A.-B. Akademiska Bokhandeln. Uppsala, 1914. 240s. Häftad. Bandet mycket slitet. Namnteckning på häftesomslag. Ryggen lös. Ryggen helt teipad med titel och författarnamn skrivet med svart spritpenna.Någon sida fattas på slutet.
ID Nr: 102955, SEK 60.

Namn och Bygd tidskrift för nordisk ortsnamnsforskning Årgång 75. Almqvist & Wiksell, 1987. 245s. Häftad. Ouppsprättad. Gott skick.
ID Nr: 10815, SEK 110.

Nordiska namn Festskrift till Lennart Moberg 13 dec 1974. Lundequistska bokhandeln, Uppsala, 1974. 331s. Häftad. Ouppsprättad. Gott skick.
ID Nr: 209168, SEK 190.

Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län I. Ortnamnen i Sävedals härad. Inst. för ortnamns- och dialektforskning vid Göteborgs Högskola, 1923. 367s. Klotband. Anteckningar. Ryggen något blekt. Utvikbara kartor/planscher.
ID Nr: 209173, SEK 240.

Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län III. Ortnamnen i Askims härad och Mölndals stad. Inst. för ortnamns- och dialektforskning vid Göteborgs Högskola, 1932. 346s. Klotband. Anteckningar. Ryggen något blekt. Utvikbara kartor/planscher.
ID Nr: 209172, SEK 240.

Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län IV Ortnamnen i V. Hisings härad. Inst. för ortnamns- och dialektforskning vid Göteborgs Högskola, 1936. 178s. Klotband. Anteckningar. Ryggen något blekt. Utvikbara kartor/planscher.
ID Nr: 209174, SEK 180.

Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län VIII Orusts västra härad. Institutet för ortnamn-och dialektforskning i Göteborg, 1963. 425s. Klotband. Enstaka anteckningar i blyerts. Anteckningar på försättsbladet.
ID Nr: 11945, SEK 250.

Ortsnamnen i Göteborgs och Bhus län IV Hisings härad. Inst ortsnamns-och dialektforskning Göteborgs Högskola, 1936. 178s. Häftad. Ouppsprättad. Häftesomslaget något nött i kanterna.
ID Nr: 6021, SEK 150.

Ortsnamnen i Göteborgs och Bohus län V Inlands S härad jämte Kungälvs och Marsstrands städer. Inst ortsnamns- och dialektforskning Göteborgs Högskola, 1939. 300s. Häftad. Ouppsprättad. Häftesomslaget något nött i kanterna.
ID Nr: 204665, SEK 200.

Ortsnamnen i Göteborgs och Bohus län X Inlands Torpe härad. Inst. För ortsnamns- och dialektforskning Göteborgs högskola, 1942. 169s. Häftad. Ouppsprättad. Gott skick.
ID Nr: 204662, SEK 150.

Ortsnamnssällskapets i Uppsala årsskrift 1982. Uppsala, 1972. 79s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 13125, SEK 80.

Saga och sed Kungl.Gustav Adolfs Akademiens årsbok 1983. Almqvist & Wiksell, 1984. 234s. Häftad. Anteckningar på häftesomslaget.
ID Nr: 10822, SEK 150.

Svenska landsmål och svenskt folkliv. Norstedt och söners förlag, 1970. 71s. Pappband. Exlibris. Gott skick.
ID Nr: 208504, SEK 60.

Svenska Landsmål och Svenskt Folkliv 1981 Årgång 104. AB Lundequistska Bokhansdeln, Uppsala, 1981. 125s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 10813, SEK 110.

Svenska landsmål och svenskt folkliv 1983 Årgång 106. AB Lundequistska Bokhandeln, Uppsala, 1983. 253s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 208616, SEK 110.

Svenska landsmål och svenskt folkliv 1985 Årgång 108. Dialekt-och folkminnesarkivet, Uppsala, 1985. 192s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 208617, SEK 110.

Abrahamson, Erik: Västsvenska dialektord, 1-2. Särtryck ur Meijerbergs arkiv för Svensk ordforskning. Del 5 och 7. Elanders Boktryckeri AB, Göteborg, 1943, 1947. sidorna 89-98 / 73-87. 2 vol. Häftad. Gott skick. Handskriven dedikation till Lektor Gunnar Drougge
ID Nr: 105457, SEK 90.

Alvegren, Lars: r-genetiv och are-komposition. Uppsala, 1958. 221s. Häftad. Ouppsprättad.
ID Nr: 13129, SEK 110.

Ekenvall, Verner: De svenska ortsnamnen på Hester. Kungl. Gustav Adolfe Akademien, 1942. 208s. Häftad. Ouppsprättad.
ID Nr: 208612, SEK 120.

Forner, Lars: De svenska spannmålsmåtten. En ordhistorisk och dialektgeografisk undersökning. Almqvist & Wiksell, 1945. 235s. Häftad. Ouppsprättad. Gott skick.
ID Nr: 10816, SEK 200.

Franzén, Gösta: Vikbolandets by-och gårdsnamn. AB Thule, 1937. 249s. Häftad. Bandet något nött i kanterna. Enstaka anteckningar i blyerts.
Ingår i Nomina Germanica, arkiv för germansk namnforskning utgivet av Jöran Sahlgren
ID Nr: 10817, SEK 150.

Fredriksson, Ingvar: Svenska personnamnsstudier. Almqvist & Wiksell, 1961. Häftad.
ID Nr: 13131, SEK 140.

Hellbom, Algot: Äldre källor till Medelpads bygdemål. Dialekt- och ortnamnarkivet i Umeå, 1981. 144s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 208415, SEK 90.

Henning, Sam.: Ericus Nicolais gerson-översättningar. Uppsala, 1927. 201s. Häftad. Bandet något nött i kanterna.
ID Nr: 208611, SEK 130.

Hesselman, Bengt: Västnordiska studier I Om brytningen II En nordisk och västgermansk slutljudsregel. K. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala, 1913. 87+72. Klotband. Anteckningar på försättsbladet. Enstaka anteckningar i blyerts. Gott skick.
ID Nr: 208610, SEK 120.

Holmbäck / Wessén, Åke / Elias: Svenska Landskapslagar andra serien : Dalalagen och Västmannalage tolkade och förklarade för nutidens svenskar. Hugo Gebers förlag, 1936. 113 + 181. Klotband. En fläck på försättsbladet. Gott skick.
ID Nr: 12482, SEK 300.

Janzén, Assar: Vokalassimilationer och yngre U-omljud i bohuslänska dialekter ; Bohuslänska studier tillägnade Oscar von Sydow. ; Namn och bygd 1935 häfte I.; Studier över substantivet i Bohuslänskan . Göteborgs Kungl. Vetenskaps- och vitterhets-samhälles handlingar, 1933. 90+21+41+319. Privatband. Anteckningar. Gott skick.
ID Nr: 209170, SEK 500.

Kallstenius, Gottfrid: Värmländska Bärgslagsmålets Ljudlära. Akademisk avhandling. Norstedt och söners förlag, 1902. 216s. Senare klotband. Mycket fint exemplar. Innehåller utvikbar, kolorerad karta över Färnebo Härad samt stor utvikbar tabell. Ryggen med förgylld titeltext. G. Drougges namnteckning på titelbladet
Bidrag till kännedom om De Svenska Landsmålen ock Svenskt Folkliv XXI. 1
ID Nr: 107156, SEK 250.

Ljunggren, K.G (red): Festskrift till Jöran Sahlgren. 19 8/4 44. Gleerups, 1944. 530s. Häftad. Gott skick. Porträttfrontespiece
Jöran Sahlgren, 1884-1971, var ortnamnsforskare och professor i nordiska språk i Lund
ID Nr: 217432, SEK 200.

Pipping, Hugo ( red. ): Studier i Nordisk filologi. Nittonde bandet. 1929. 148s. Häftad. Bandet slitet.
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland CCV.
ID Nr: 103898, SEK 95.

Pipping, Hugo ( red. ): Studier i Nordisk filologi.Tionde bandet. 1919. 155s. Häftad. Bandet slitet. Namnteckning på häftesomslag. Namnteckning på smutstitelbladet.
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland CXLV.
ID Nr: 103899, SEK 110.

Smedberg, Alfred: Några tankar rörande Svenska Allmogespråkets ordförråd. 1992. 28s. Häftad.
Faksimiltryck av 1896 års upplaga
ID Nr: 13127, SEK 80.