Se alla Rubriker

Skohalvön. Analys av ett kulturlandskap i Mälardalen. Samarbetsprojekt mellan naturvård och kulturminnesvård. Naturvårdsverket / Riksantikvarieämbetet Rapport RAÄ 1985:2. Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer, 1985. 185s. Häftad. Rikligt illustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 106567, SEK 190.

Uppland. Utbildningsförlaget Brevskolan, 1995. 156s. Cartonnageband. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 103019, SEK 95.

Uppsala bygger på åttiotalet. Uppsala, 1992. 136s. Häftad. Rikligt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 14230, SEK 200.

Vägvisare till naturen i Uppsala län. Uppsala länsstyrelse & landsting, 1982. 208s. Häftad. Illustrerad. Häftesomslaget något slitet. Översiktskartan saknas
ID Nr: 14568, SEK 75.

Vårt Uppsala. En halvsekelkrönika. Del III 1928 - 1937. Axelsson & Lundberg, 1964. 592s. Skinnimitationsband. Skyddsomslaget något trasigt. Annars ett mycket fint exemplar. Övre guldsnitt. Fotoillustrerad.
ID Nr: 13476, SEK 240.

Ahlberg, Hjalmar (red.): Uppland i litteraturen. En hembygdsbok. J.A. Lindblads förlag, Uppsala, 1955. 285s. Häftad. Delvis ouppsprättad. Illustrerad. Gott skick.
Med-red: Lennart Thorsell
ID Nr: 14572, SEK 150.

Appelqvist, Sven: Ur minnets labyrinter - En resa genom urgamla kulturbygder. Tranås, 1992. 159s. Häftad. Mycket gott skick. Fotoillustrerad.
ID Nr: 13444, SEK 120.

Brunius, Teddy: Diktarnas Uppsala. Albert Bonniers förlag, 1966. Illustrerad av Ragnar Johansson. 262s. Dekorerat pappband. Färgat övre snitt. Gott skick.
ID Nr: 14569, SEK 130.

Brunius, Teddy: Sju vandringar i Uppsala. J.A. Lindblads förlag, Uppsala, 1961. 79s. Häftad. Gott skick. Illustrerad. Något blekt i kanterna. Kartor på insidan häftesomslagen.
Utgiven i samarbete med Uppsala Turistförening.
ID Nr: 216818, SEK 80.

Brunius, Teddy: Uppland - ett bildverk. Allhems Förlag, (utan årtal). 560s. Mycket gott skick. Rikligt illustrerad. Rött klotband med skyddsomslag.Inplastad.
Foto: Erik Liljeroth. Text och bildkommentarer: Jan fridegård, Teddy Brunius, Pär Olsén, Richjard Holmström.
ID Nr: 216789, SEK 250.

Brunius, Teddy: Uppland - ett bildverk. Allhems Förlag, 1964. 560s. Klotband. Rikligt illustrerad. Utvikbara kartor/planscher. Mycket gott skick.
Texter också av Jan Fridegård, Pär Olsén och Richard Holmström. Foto: Erik Liljeroth
ID Nr: 15659, SEK 175.

Brunius, Teddy: Uppsala - ett bildverk. Allhems Förlag, 1954. 333s. Dekorerat klotband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något trasigt. Annars ett fint exemplar. Färgat övre snitt. Rikligt illustrerad. Blått klotband.
Foto: Erik Liljeroth. A Short Summery in English.
ID Nr: 104022, SEK 120.

Busser, Johan Benedict: Utkast till Beskrifning om Upsala. Brombergs, 1979. 276+158s + register. Dekorerat klotband. Gott skick.
Faksimilutgåva
ID Nr: 5183, SEK 250.

Ehn, Ola: Politiska knuten. Gammal Uppsalamiljö i ny skepnad. Uppsala läns stadshypoteksförening, 1983. 56s+planscher. Cartonnageband. Illustrerad. Utvikbara kartor/planscher. Mycket gott skick.
Texter också av Dirk Fock, Stig Gustafson, Lars Ersgård, Bent Syse
ID Nr: 213611, SEK 125.

Ejdestam, Julius: Sveriges bebyggelse Landsbygden Uppsala län del V Statistisk-topografisk beskrivning över Sveriges städer och landsbygd. Hermes AB, 1947. 958s. Förlagets dekorerade klotband. Gott skick. Fotoillustrerad.
Biträdande redaktörer: Torsten Bröjer och Jakob Gunnarsson.
ID Nr: 216994, SEK 650.

Erdmann / Hildebrand, Axel / Karl ( utg. ): Uppland l-ll Skildringa af land och folk. Wahlström & Widstrand, 1905-1908. 660+739. 2 vol. Dekorerat klotband. Bandet något nött i kanterna. Ryggen något blekt. Illustrerad. Gröna band. Med utvikbara kartor.
Utgifven av Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Uppsala.
ID Nr: 217022, SEK 450.

Fogelberg, Torbjörn: Värmländska glasbruk V Glava fönsterglasbruk. Värmlands museum, 1963. 210s. Häftad. Gott skick. Fotoillustrerad.
Småskrifter utgivna av Värmlands Museum 5.
ID Nr: 105828, SEK 230.

Forsstrand, Carl: MINA UPPSALAMINNEN. Hugo Gebers förlag, 1922. 256s. Dekorerat klotband. Guldornerad. Marmorerat snitt. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 215356, SEK 160.

Forsstrand, Carl: MINA UPPSALAMINNEN. Hugo Gebers förlag, 1922. 256s. Häftad. Illustrerad. Något nött i kanterna.
ID Nr: 215355, SEK 80.

Fryklund, Mårten: Var och en sin egen guide i Sigtuna. Civiltryckeriet, Sigtuna, 1957. 15s. Häftad. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 216597, SEK 35.

Gullander, Bertil: Linné och Uppsala. AWE/ Gebers, 1978. 128s. Cartonnageband. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 14245, SEK 140.

Harnesk, Helena: Uppsala från liten medeltidsstad till Sveriges fjärde stad. Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund & Upplandsmuseet, 1995. 237s. Cartonnageband. Illustrerad. Gott skick.
Medförfattare: Ulla Oscarsson
ID Nr: 14575, SEK 240.

Hörstadius / Curry-Lindahl, Sven / Kai: NATUR I UPPLAND. Bokförlaget svensk Natur, Stockholm, 1948. 320s. Klotryggsband. Illustrerad.
ID Nr: 215361, SEK 200.

Johansson, Birgitta M. (red): Livet i Uppsala - i går och i dag. Upsala Nya Tidning/Uppsala Publishing House, 2003. 110s. Klotband med skyddsomslag. Gott skick. Fotoillustrerad.
Texterna skrivna av tidningens journalister
ID Nr: 14576, SEK 140.

Järbe, Bengt: Sällsamheter i Uppland del 2. Rabén & Sjögren, 1979. 352s. Cartonnageband. Gott skick.
ID Nr: 216077, SEK 110.

Kallstenius, Gottfrid: Blad ur Uppsalasångens historia. Wahlström & Widstrand, 1913. 270s. Dekorerat halvfranskt band. Fotoillustrerad. Främre häftesomslag medbundet. Marmorerade för/eftersättsblad. Marmorerat snitt. Ex Libris: C.R. Qvarnström.
ID Nr: 12720, SEK 220.

Landahl, Martin: Utsikt från en trottoar. Termos, 2002. 143s. Häftad. Mycket gott skick.
Fotografier av Kristjan Aunver. En bok om Uppsala
ID Nr: 213606, SEK 90.

Levén, Torsten: Vendelbygd. Vendels hembygdsförening, 1971. 152s. Häftad. Fotoillustrerad. Gott skick.
ID Nr: 8688, SEK 120.

Lindberg, Gunilla (red.): Adéla. Berättelsen om en flicka och hur det var en gång. Fritz Hæggström AB, 1999. 216s. Inbunden med skyddsomslag. Inlagan fin. Skyddsomslaget fläckat och nött.
En roman i uppsalamiljö
ID Nr: 213613, SEK 120.

Lindberg, Gunilla (red.): Glimtar från mitt Uppsala. Lars-Åke Winberg förlag AB, 1997. 136s. Klotband med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 14577, SEK 140.

Lindberg, Gunilla (red.): I våra kvarter Uppsala på 40 - talet. Lars-Åke Winberg förlag, 1995. 64s. Cartonnageband. Fotoillustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 14225, SEK 150.

Lindberg, Gunilla (red.): I våra kvarter Uppsala på 30 -talet. Lars-åke Winberg förlag, 1996. 64s. Cartonnageband. Fotoillustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 14228, SEK 150.

Lindberg, Gunilla (red.): I våra kvarter Uppsala på 50 - talet. Lars-Åke Winberg förlag, 1993. 64s. Cartonnageband. Fotoillustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 14226, SEK 150.

Lindberg, Gunilla (red.): I våra kvarter Uppsala på 70-talet. Winberg förlag, 2001. 64s. Cartonnageband. Fotoillustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 14227, SEK 150.

Lindberg, Gunilla (red.): Profiler i mitt Uppsala. Lars-Åke Wiberg Förlag AB, 1998. 128s. Klotband med skyddsomslag. Mycket gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 213612, SEK 130.

Lindberg, Gunilla (red.): Storan. Berättelsen om hur det var en gång. Sellin & Partner, 2000. 202s. Klotband med skyddsomslag. Gott skick.
En roman i uppsala-miljö
ID Nr: 213607, SEK 130.

Lundberg, Kerstin (red.): Uppsalas byggnader. Uppsala kommund kulturnämnd, 1992?. 255s. Cartonnageband. Fotoillustrerad. Utvikbara kartor/planscher. Gott skick.
ID Nr: 213625, SEK 240.

Michanek, Germund: Poeter och mjöddrickare i Gamla Upsala. J.A. Lindblads Förlag, Uppsala, 1956. 30s. Häftad. Mycket gott skick.
Dedikation från Germund Michanek till Erik Asklund
ID Nr: 107170, SEK 190.

Michanek, Germund: Studenter och hetärer. Kulturhistoriska bilder från gamla tiders Upsala. Askild & Kärnekull, 1971. 219s. Häftad. Illustrerad. Gott skick. Häftesomslaget något nött i kanterna.
ID Nr: 14549, SEK 130.

Nerman, Ture: Olympen ett gammalt upsalahus. Ljungbergs Förlag, 1930. 144s. Häftad. Ouppsprättad. Gott skick.
ID Nr: 14574, SEK 70.

Nordström, Alf: Uppland. Almqvist & Wiksell, 1983. 255s. Cartonnageband. Rikligt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 215363, SEK 125.

Palm, Göran: Röster i Uppland En antologi av Göran Palm. En bok för alla, 1997. 253s. Cartonnageband. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 101756, SEK 80.

Sandred, Karl Inge (red): ORTNAMNSSÄLLSKAPETS I UPPSALA ÅRSSKRIFT 2004. Ortnamnssällskapet i Uppsala, 2004. 63s. Häftad. Gott skick. Liten signatur med kulspetspenna på främre omslaget. Annars i gott skick.
Tryckt med bidrag från Vetenskapsrådet.
ID Nr: 216430, SEK 90.

Scholander, Fredrik Wilhelm: Uplandsresa 1851. Allhems Förlag, 1955. 51s. Pappband. Mycket gott skick.
En resedfagbok utgiven i faksimil och kommenterad av Gurpli Taube
ID Nr: 9235, SEK 50.

Schück, Henrik: Från det forna Upsala. Några kulturbilder. Hugo Gebers förlag, 1917. 232s. Häftad. Dedikation, tryckt. Namnteckning på insidan av pärmen. Häftesomslaget något slitet.
ID Nr: 12718, SEK 150.

Stiernstedt, Jan: UPPSALA. Wahlström & Widstrand, 1953. 174s. Häftad.
Dedikation från författaren. Teckningar av Jonas Lindkvist.
ID Nr: 215357, SEK 110.

Sundquist, Nils: Kring några "minnesbyggnader" i Uppsala och uppsalatrakten. Anders Diös AB/Almqvist & Wiksell, 1972. 102s. Pappband. Illustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 14796, SEK 150.

Sörling, W. ( utg ): UPPLAND I ÄLDRE TIDER. UPPTECKNADE OCH UTGIVNA AV HERR EXTRA ORDINARIE KANSLISTEN VID RIKSENS ARKIV ERIC TUNELD ÅR 1740. MED PRIVILEGIUM AV KONUNG FREDRIK I. K. W. Appelgrens Boktryckeri, Uppsala. Utgivarens förlag, Tierp, 1913. 64s. Pappband. Ouppsprättad.
ID Nr: 215342, SEK 190.

Wilcke-Lindqvist, Ingeborg: Ett sakramentshus från Roslagsbro. Särtryck ur Upplands Fornminnesförenings årsbok, Uppland 1940. Almqvist & Wiksell, 1940. sidorna 7-18. Häftad. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 217557, SEK 70.