Se alla Rubriker

DAS PFENNIG-MAGAZIN 1833 - 1834, der Gesellschaft zur Verbreitung gemeinnützinger kenntnisse. Erster Band. Nr. 1 - 52. In der Expedition des Pfennig-Magazins. F. A. Brockhaus, Leipzig., 1833-1834. 416p. Cloth-spine binding. Richly illustrated. Foxed. Good condition.
ID Nr: 215558, SEK 750.

DAS PFENNIG-MAGAZIN 1834 - 1835, der Gesellschaft zur Verbreitung gemeinnützinger kenntnisse. Drittel Band. Nr. 92 - 143. In der Expedition des Pfennig-Magazins. F. A. Brockhaus, Leipzig., 1835. 416p. Cloth-spine binding. Richly illustrated. Foxed. Good condition.
ID Nr: 215559, SEK 750.

Götheborgs Stifts - Tidningar. 1810 - 1813. Samuel norberg, Göteborg, 1810-1813. Klotryggsband. Färgat snitt. Marmorerade för/eftersättsblad. Fint exemplar.
Sid 14-16 + 21-96, för år 1810 + sid 1-96, för år 1811 + sid 1-96, för år 1812 + sid 1-96, för år 1813.
ID Nr: 209615, SEK 800.

L'ILLUSTRATION. JOURNAL UNIVERSEL. Tome XXI. Orné de 800 vignettes. Janvier, Février, Mars, Avril, Mai, Juin 1858. a. Le Chevalier et Cie, Paris, 1858. 424p. Contemporary cloth binding. Richly illustrated. Spine/backstrip slightly torn at the bottom. Corpus fine.
ID Nr: 104120, SEK 750.

SOCKEN-BIBLIOTHEK till befordrande af allmän bildning. 1851. P.G. Berg, Stockholm, 1851. 432s. Samtida halvfranskt band. Illustrerad. Marmorerade pärmar. Färgat snitt. Något nött i kanterna.
ID Nr: 104924, SEK 300.

SVEA. Tidskrift för Vetenskap och Konst. Palmblad & C, Uppsala, 1818-1823. 3 vol. Halvfranskt band. Guldornerad rygg. Marmorerade pärmar. Stänksnitt. Namnteckning. Häfte 1 - 6, bundna i tre band. Liten skada överst på tredje bandets rygg. Annars i fint skick.
ID Nr: 208420, SEK 1400.

Ahnfelt, Arvid: UR DAGENS KRÖNIKA. MÅNADSSKRIFT FÖR SKÖNLITTERATUR, TEATER OCH POLITIK. Under medverkan af flere svenska och utländska författare. Åttonde årgången 1888. Looström & Komp, Stockholm, 1888. 956s. Samtida klotband. Upphöjda bind. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. "Bunden hos H.Sundelius, Uddevalla."
Innehåller bl.a. Klas Fåhraeus´s recentioner om Strindbergs nya bok " Hemsöborna."
ID Nr: 17936, SEK 250.

Ahnfelt, Arvid: UR DAGENS KRÖNIKA. TIDSTAFLOR UNDER MEDVERKAN AF EMIL SWENSÉN, G. NORDENSVAN, A. CANTOR, ALFRED HEDENSTIERNA, ARVID HULTIN...m.fl svenska och utländska författare. Fjerde årgången, Häfte 1 - 4. Oscar L. Lamm, Stockholm, 1884. 105+106+207 sidor. Samtida halvfranskt band. Guldornerad rygg. Ryggen delvis sprucken i fogarna.
"Bunden hos A.Andersson, Uddevalla." Övriga medförfattare Claës Lundin, Vilh. Wadman, Alfredo Mazza, Helen Zimmern, Hellen Lindgren, Georg Nordensvan, Oscar Levertin, G. Gullberg, Christer Svahn och A.F. Åkerberg.
ID Nr: 216376, SEK 170.

Ahnfelt, Arvid: UR DAGENS KRÖNIKA. MÅNADSKRIFT FÖR SKÖNLITTERATUR,TEATER OCH POLITIK, UNDER MEDVERKAN AF FLERE SVENSKA OCH UTLÄNDSKA FÖRFATTARE...SJETTE ÅRGÅNGEN. Carl Suneson, Stockholm, 1886. 975s. Samtida något slitet, halvklotband med sparsamt guldornerad rygg och marmorerade pärmar.
ID Nr: 216377, SEK 250.

Ahnfelt, Arvid: UR DAGENS KRÖNIKA. TIDSTAFLOR UNDER MEDVERKAN AF MARCELLUS, GEORG BRANDES m.fl svenska och utländska författare...Häfte 1 - 4. Oscar L. Lamm, Stockholm, 1881. 115+130+109+116 sidor. Samtida halvfranskt band. Guldornerad rygg. Bandet något nött. 4 delar i 1 band.
"Bunden hos A. Andersson, Uddevalla." Övriga medarbetare är Karl Gjellerup, A. Cantor, Fredrik L***G, Helen Zimmern och Claudius.
ID Nr: 216375, SEK 200.

Ahnfelt, Arvid: UR DAGENS KRÖNIKA. TIDSTAFLOR UNDER MEDVERKAN AF EMIL SVENSÉN, G. NORDENSVAN, A. CANTOR, ALFRED HEDENSTIERNA, ARVID HULTIN, m.fl svenska och utländska författare. FJERDE ÅRGÅNGEN, HÄFTE 1 - 4. Oscar L. Lamms Förlag, Stockholm, 1884. 105+106+199 sidor. Guldornerad rygg. Marmorerade pärmar. Något nött i kanterna. 4 delar i 1 band.
Övriga medförfattare : Claës Lundin, Alfredo Mazza, Vilh. Wadman, Helen Zimmern, Hellen Lindgren, Georg Nordensvan, Oscar Levertin, G. Gullberg, Christer Svahn och A.F. Åkerberg.
ID Nr: 216379, SEK 220.

Bagge, Johan Fredric: Journalisten, Eller UTWALDA SAMLINGAR i Blandade Ämnen Hämtade i Synnerhet Utur de Nyaste Journaler ; Till Nytta och Nöje För Medborgare af Bägge Könen. Anders Zetterberg, Stockholm, 1794. 382s. Senare pappband. Färgat snitt. Namnteckning. Bandet något slitet. Innehåller IV Tomen, första och andra kvartalet. Graverat titelblad. Kopparstick och eftersättsblad saknas.
Journalisten, utkom 1789 - 1794.
ID Nr: 205562, SEK 550.

Bagge, Johan Fredric: NYA JURNALISTEN, Eller Utvalda Samlingar i Blandade ämnen, Hämtade i Synnerhet Utur de Nyaste och Bästa Engelska Jurnaler. Till Nytta och Nöje För Medborgare af begge Könen. Af JOH. FREDR. BAGGE. Nils Magnus Lindh, Örebro, 1807. 461+446 s. 2 vol. Samtida marmorerat pappband. Exlibris. Namnteckning. Lagerfläckad. Fint exemplar. Del I innehåller graverad frontespis samt tre utvikbara graverade planscher, lagerfläckad. Del II innehåller graverad frontespis, samt tre utvikbara graverade planscher. Båda banden med ryggetiketter i rött och guld.
ID Nr: 205563, SEK 1400.

Brag, Jonas ( Red ): SVERIGE. ÅRSBOK FÖR SVENSKA FOLKET. FÖRSTA ÅRGÅNGEN 1892. Mortimer Carlssons Förlag, Stockholm, 1892. 176s. Förlagets dekorerade klotband. Guldsnitt. Rikligt illustrerad.
Bunden hos Gustaf Hedberg. Pärm och vignetter ritade av Axel Sjöberg och träsnitten skurna av Gunnar Forssell. Innehåller arbeten av Bruno Liljefors, Adolf Hedin, Anna Wahlenberg, Gustaf Fröding med flera.
ID Nr: 208333, SEK 350.

Geijer, Erik Gustaf: LITTERATUR - BLADET Utgifvet af E. G. Geijer. Norstedt och söners förlag, 1838-1840. Samtida halvfranskt band. Marmorerade pärmar. Guldornerad rygg. Marmorerat snitt. Innehåller Litteratur-Bladet nr 1-7+11 för år 1838, samt 1-12 för år 1839 + "BIHANG TILL LITTERATUR-BLADET" första och tredje häftet. Innehåller tidningsstämplar. Liten bit bortriven i nederkant, sidan 89, No 5, Maj månad 1839. Bandet något nött, samt inlagan delvis lagerfläckad.
ID Nr: 208417, SEK 800.

Geijer, Erik Gustaf: LITTERATUR - BLADET Utgifvet af E. G. Geijer. Norstedt och söners förlag, 1838-1839. 248+258 s. Samtida pappband. Guldornerad rygg. Gott skick. Innehåller årgångarna 1838-1839, utan de tre bilagorna. Innehåller tidningsstämplar, samt stämpel med " Göteborgs Museum 1861."
ID Nr: 208466, SEK 500.

Gjörwell, Carl Christoffer: Den Swenska Mercurius. Första Årgången. 1755 - 1756. 768s. Samtida halvfranskt band. Upphöjda bind. Bandet slitet. Innehåller 1:a årgången, Juli 1755 - Juni 1756.
Den Swenska Mercurius utkom i 6 årgångar åren 1755 - 1761. Medförfattare Anders Wilde, 1725 - 1795.
ID Nr: 211349, SEK 2200.

Gjörwell, Carl Christoffer: Den Swenska Mercurius. Första årgångens andra hälft. Januari - juni 1756. 1756. Sid 385 - 768. Samtida halvfranskt band. Guldornerad rygg. Upphöjda bind. Bandet något nött. Inlagan fin. Innehåller andra hälften av första årgången, sidorna 385 - 768. Saknar titelblad. Första sidan med mindre urklipp i marginalen.
Den Swenska Mercurius utkom i 6 årgångar åren 1755 - 1761. Medförfattare Anders Wilde, 1725 - 1795.
ID Nr: 214849, SEK 950.

Grönstedt, Johan ( Utgivare ): NU. MÅNADSSKRIFT. Andra årgången, 1876. Ivar Haeggströms Boktryckeri, Stockholm, 1876. 400s. Samtida halvfranskt band. Guldornerad rygg. Upphöjda bind. Innehåller bidrag av bland andra C. M. Bellman, C. Snoilsky, Viktor Rydberg och August Strindberg, ( o.u av den Fredlöse. ) Bandet något nött, men inlagan i fint skick.
ID Nr: 208463, SEK 400.

Nyblom, C. R.: SVENSK LITERATUR-TIDSKRIFT.1865. Utgiven af C.R. Nyblom. W. Schultz, Uppsala, 1866. 509s. Samtida halvfranskt band. Guldornerad rygg. Marmorerat snitt. Del 1 av de totalt 4 delar som utkom 1865 - 1868.
ID Nr: 208181, SEK 120.

Palmblad, V. F.: LÄSNING FÖR BILDNING OCH NÖJE. Månadsskrift, Redigerad Af V. F. Palmblad. Tionde Häftet, utgifvet den 1 October 1847. Leffler och Sebell. Uppsala, 1847. sid 577 - 640. Häftad. Nött i kanterna och omslaget något fläckigt. Bindningen lös i ryggen.
ID Nr: 215028, SEK 150.

Palmblad, V. F.: LÄSNING FÖR BILDNING OCH NÖJE. Månadsskrift, Redigerad Af V. F. Palmblad. Leffler och Sebell, Uppsala, 1847. 764s. Samtida halvfranskt band. Marmorerade pärmar. Marmorerat snitt. Ryggen delvis sprucken i fogarna. Exlibris.
Första årgången, av totalt två utgivna.
ID Nr: 208220, SEK 800.

Palmblad, V. F.: LÄSNING FÖR BILDNING OCH NÖJE. Månadsskrift, Redigerad Af V. F. Palmblad. Fjerde Häftet, utgifvet den 1 April 1847. Leffler och Sebell. Uppsala, (utan årtal). 64s. Häftad. Samtida , något nött, pappersomslag med text.
Sidorna 193-256.
ID Nr: 208221, SEK 150.

Wadström, B. (utg.): FÖRR OCH NU. Illustrerad läsning för hemmet. Utgifven och redigerad af B. Wadström. Femte Bandet. Med omkr 300 illustrationer. Expeditionen af Förr och Nu, Stockholm, 1875. 699s. Dekorerat klotband. Guldornerad. Blindpressad. Rikligt illustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 105278, SEK 850.

Åstrand, J. J. ( Red ): ILLUSTRERADT MAGASIN. FÖR SPRIDANDE AF NYTTIGA KUNSKAPER. 1849. Anders Lindgrens Förlag, Göteborg, 1849-1850. 286+24 s. Samtida halvfranskt band. Rikligt illustrerad. Marmorerade pärmar. Innehåller tidningsstämplar. Bandet något nött, samt några lösa blad.
Hela årgången 1849 samt första häftet för Januari månad 1850.
ID Nr: 208334, SEK 750.