Se alla Rubriker

Dikt och tanke del lV. Liber Förlag, 1984. 249s. Pappband. Bandet något nött. Inlagan fin. Fotoillustrerad.
Gunnar Tideström. Elisabeth Lindmark, Björn Sundberg. Karin Tarschys.
ID Nr: 104877, SEK 75.

Författarnas LitteraturHistoria. Den Första Boken. Författarförlaget, 1977. 415s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
Med bl.a. Ambjörnsson, Almqvist, Anderberg, Bellman, Bremer, Axelsson, Böttiger, Bergman, Branting, Claesson, Ehrensvärd, Danielsson, Forssell, Gustaf III, Gustafsson, Lenngren, Hermodsson, Linné, Rudbeck, Key-Åberg, Silfverstolpe, Mannheimer, Stagnelius, Stiernhielm, Pleijel, Swedenborg, Thorild, Törneros, Wallenberg, Tranströmer, Westman-Berg, Wivallius. Originalillustrationer av bl.a. Slas, Hermodsson, von Rosen, Mannerheim, Sylwan, Viksten, Öberg
ID Nr: 204919, SEK 140.

Historiska och litteraturhistoriska studier 53. Svenska litteratursällskapet, 1978. 383s. Häftad. Gott skick.
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland Nr 478. Innehåll bl a "Den inhemska bakgrunden till Runebergs folklivsskildring", "Finlands indelta trupper 1696-1810", "Utrikespolitiken i Åbo Underrättelser under Herman Fredrik Sohlbergs redaktörskap", "Rollspel och debatt i Hjalmar Gullbergs kärlekslyrik", "Birgittavespern i Nådedal"
ID Nr: 6366, SEK 120.

Historiska och litteraturhistoriska studier 62. Svenska litteratursällskapet, 1987. 283s. Häftad. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland Nr 540. Innehåll bl a "Några kommentarer till Edith Södergrans ryska dikt" av Per-Arne Bodin
ID Nr: 6367, SEK 120.

Historiska och litteraturhistoriska studier 68. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland Nr 581, 1993. 332s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
Utgivna genom Helena Solstrand-Pipping. Innehåll bl.a. Elin Nordman "Brev från Finland krigsvintern 1939-1940. Med förord och kommentarer av Tove Riska", Alexandra Ramsay "J.V. Snellman om den kvinnliga filantropin. Några upplysningar utgående från Flickskolan i Kuopio 1846-1849", Merete Mazzarella "´Nu nalkas Teodora´ - tankar kring Bertel Gripenbergs erotiska diktning", Agneta Rahikainen "Skada att Ni är en karl, med Hagar är det så fritt. Edith Södergrans brev till Elmer Diktonius", Derek Fewster "Samhället kring pottorna. Åviks glasbruk 1748-1834", Torsten Steinby "Walter Runeberg i Rom 1862-1865"
ID Nr: 204881, SEK 120.

Historiska och litteraturhistoriska studier 72. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland Nr 608, 1997. 365s. Häftad. Gott skick.
Utgiven av John Strömberg och Henrik Swahn. Innehåll bl.a. Joachim Mickwitz "Konst som socialt och politiskt symbolgods. Bildkonst, teater, litteratur och musik i Norden under den ´borgerliga revolutionens´ tidevarv", Michel Ekman "Den katastrofala kärleken - en läsning av Kung Fjalar", Lars-Folke Landgren "Anders Herman Chydenius och frågan om storfurstendömet Finlands neutralitet", Merete Mazzarella "Vilken historia berättar Ruth Hedvall?", Erik Stenmark "Aktaions horn. Ett ledmotiv hos Gunnar Ekelöf", Anna-Lena Keski-Nisula "Mannen i den gröna klänningen. Om transvestism och könsroller i Susanne Ringells pjäs Edelweiss"
ID Nr: 204880, SEK 120.

Kulturarvet det förargelseväckande. Tankar kring litteraturen i skolan. Svensklärarföreningens årsskrift, 1984. 208s. Häftad. Något nött i kanterna. Namnteckning på försättsbladet. Annars ett fint exemplar.
Innehåll bl.a. Inge Jonsson "Kulturarvet och svenskämnet", Uno Myggan Ericson "Lätta nöjen i svenska", Yvonne Leffler "De skräckromantiska inslagens litterära funktion i Gösta Berlings saga", Ulla Åström "Upprustning - fredssträvanden. Temaarbete i en KomVux-klass", Kristian Wåhlin "Verfasser unbekannt. En studie i receptionen av Heinrich Heine och ett inlägg i frågan om ett gemensamt litteraturarv", Sigun Melander "Vägen till kulturen går genom skapandet"
ID Nr: 204878, SEK 120.

Litteraturlexikon. Svensk litteratur under 100 år. 1500 författare. 500 litteraturtermer. Natur och kultur, 1974. 280s. Cartonnageband. Gott skick.
ID Nr: 204891, SEK 140.

Skrifter från reformationstiden I-7, i urval utgifna av Aksel Andersson och Henrik Schück. Akademiska Boktryckeriet Edv. Berling, 1889, 1893, 1897, 1898. 1 vol. Halvklotband. Exlibris. Bandet något slitet. Inlagan fin.
Skrifter utgifna af Svenska Literatursällskapet. 1. Olavus Petris Kröningspredikan 1528. 2. Olavus Petris Predikan mot ederna. 1539. 3. Een nyttugh underwisning. Den svenska reformationens förstlings-skrift 1526. 4. Een skön nyttugh vnderwisningh 1526. 5. Laurentius Petris Oeconomia christiana.6. Laurentius Petris Quaestiones aliquot circa magistratum. 7. Olavus Petris undervisning om menniskans ärliga skapelse fall och upprättelse, samt tvänne fragment om helgon och om änglar
ID Nr: 204872, SEK 450.

Svensk litteraturhistorisk bibliografi 1900-1935. Tredje häftet. Svenska Litteratursällskapet, 1941. 169-244. Häftad. Sliten. Inlagan fin.
ID Nr: 204866, SEK 50.

Svenska litteraturens historia I-III. Norstedt och söners förlag, 1929. 528+557+413. 3 vol. Halvfranskt band. Ryggen lätt fläckad. Ryggen något blekt. Exlibris. Annars ett fint exemplar. Övre guldsnitt, Illustrerad, Mönstrade för- och eftersättsblad
Av Fredrik Böök, Gunnar Castrén, Richard Steffen, Otto Sylwan. Under redaktion av Otto Sylwan. Första delen: Forntiden, Medeltiden, Reformationstiden, Stormaktstiden, Sjuttonhundratalet. Andra delen: Den romantiska tidsåldern, Liberalismens tidsålder. Tredje delen: Sveriges moderna litteratur, samt register till del I-III
ID Nr: 204858, SEK 300.

Bergström / Engström / Wallquist / Wästberg, Lasse / Clas / Örjan / Per (red.): Femtital. Bonniers, 1951-52. Klotryggsband. Mycket gott skick. Illustrerad.
Komplett utgåva
ID Nr: 18419, SEK 600.

Bergström / Engström / Wallquist / Wästberg, Lasse / Clas / Örjan / Per (red.): Femtital. Bonniers, 1951-52. Klotryggsband. Inlagan fin. Ryggen något sliten.
Komplett utgåva
ID Nr: 18420, SEK 600.

Edqvist, Sven-Gustaf: Svenska författare genom tiderna. Almqvist & Wiksell, 1998. 432s. Cartonnageband. Mycket gott skick. Rikligt illustrerad.
Medförfattare: Inga Söderblom.
ID Nr: 11054, SEK 390.

Gustafson, Alrik: Den svenska litteraturens historia I-II. Albert Bonniers förlag, 1963. 321+347. Klotband. Gott skick.
Band ett: Före 1900. Band två: 1900-talet. Amerikanska originalets titel: A History of Swedish Literature
ID Nr: 204862, SEK 200.

Henriques, Alf: Svensk litteratur efter 1900 (1900-1940). Forum, 1944. 308s. Halvklotband. Bandet något nött i kanterna. Namnteckning på försättsbladet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 204867, SEK 90.

Holmberg, Claes-Göran: Upprorets Tradition. Den unglitterära tidskriften i Sverige. Symposion, 1987. 307s. Cartonnageband. Illustrerad. Något nött i kanterna.
ID Nr: 106809, SEK 90.

Hägg, Göran: Den svenska litteraturhistorien. Wahlström & Widstrand, 2000. 692s. Inbunden med skyddsomslag. Fint exemplar.
ID Nr: 208037, SEK 260.

Lindgren, Hellen: Sveriges vittra storhetstid 1730-1850 Förra delen I. Frihetstiden. Förra delen. II. Gustaf IIIs tid och eftergustavianerna. Norstedt och söners förlag, 1895, 1896. 215+297. 2 vol. Häftad. Häftesomslaget saknas. Sliten.
ID Nr: 207414, SEK 75.

Lönnroth, Lars: Den Svenska Litteraturen I: 800-1718. Från forntid till frihetstid. Albert Bonniers förlag, 1988. 284s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick. Illustrerad. Mönstrade för/eftersättsblad.
Redaktion även Sven Delblanc
ID Nr: 204868, SEK 200.

Lönnroth, Lars: Den Svenska Litteraturen II: 1718-1830. Upplysning och romantik. Albert Bonniers förlag, 1991. 320s. Klotband. Gott skick. Illustrerad. Mönstrade för/eftersättsblad.
Redaktion även Sven Delblanc
ID Nr: 204869, SEK 175.

Lönnroth, Lars: Den Svenska Litteraturen VII: Bokmarknad, bibliografier, samlingsregister. Bonnier alba, 1993. 338s. Cartonnageband. Gott skick.
Redaktion även Hans-Erik Johannesson
ID Nr: 204870, SEK 150.

Meijer, Bernhard: SVENSKT LITTERATUR-LEXIKON. Jos. Seligman & C:is Förlag, Stockholm, 1886. 500s. Samtida halvfranskt band. Guldornerad rygg. Bandet något nött i kanterna. Ryggen delvis sprucken i fogarna.
ID Nr: 104499, SEK 150.

Olsson, Bernt: Litteraturens historia i Sverige. Norstedts förlag, 1987. 605s. Klotband med skyddsomslag. Mycket gott skick. Illustrerad.
Medförfattare: Ingemar Algulin.
ID Nr: 104154, SEK 300.

Schück, Henrik: Illustrerad svensk litteraturhistoria I- IV:1. Hugo Gebers förlag, 1911. 549+661+544+476. 3 vol. Halvfranskt band. Något nött i kanterna. Annars ett mycket fint exemplar. Upphöjda bind. Mönstrat snitt. Marmorerade för- och eftersättssidor
Med Karl Warburg. Del 4:2 saknas
ID Nr: 204877, SEK 450.

Schück, Henrik: Illustrerad svensk litteraturhistoria I-VII. Hugo Gebers förlag, 1926. 464+468+626+591+661+594+718. 7 vol. Dekorerat klotband. Ryggen något blekt. Annars ett fint exemplar. Marmorerat snitt.
Av Henrik Schück och Karl Warburg. Tredje fullständigt omarbetade upplagan, utgiven av Henrik Schück. Första delen: Forntiden, Medeltiden. Andra delen: Reformationstiden, Stormaktstiden. Tredje delen: Frihetstiden. Fjärde delen: Gustavianska tiden. Femte delen: Romantiken. Sjätte delen: Efterromantiken. Sjunde delen: Den nya tiden 1870-1914, Litterära annaler, Biografiska data, Register
ID Nr: 204859, SEK 1000.

Schück, Henrik: Sveriges litteratur intill 1900 Andra delen. Hugo Gebers förlag, 1935. 311s. Dekorerat klotband. Något blekt. Annars ett fint exemplar. Marmorerade för/eftersättsblad. Marmorerat snitt.
Innehåller bl.a. "Goticismen", "Atterbom", "Vitalis och Stagnelius", "Geijer", "Tegnér", "Almquist", "Liberalismen och skandinavismen", "Runeberg", "Viktor Rydberg", "Strindberg", "Fröding", "Selma Lagerlöf".
ID Nr: 206234, SEK 120.

Steinby, Torsten: Forskning och vitterhet. Svenska litteratursällskapet i Finland 1885-1985. Del 1. Det första halvseklet. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland Nr 523:1, 1985. 351s. Dekorerat helskinnband. Gott skick. Fotoillustrerad.
ID Nr: 204923, SEK 150.

Stolpe, Sven: 40 svenska författare. Bra Böcker, 1980. 245s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick. Ryggen blekt. Några sidor något lösa.
ID Nr: 210948, SEK 250.

Tigerstedt, E.N.: Ny illustrerad svensk litteraturhistoria I-IV. Natur och kultur, (utan årtal). 415+640+634+499. 4 vol. Linneband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Mönstrat snitt. Rikt illustrerad med bilder i texten samt med djuptrycksplanscher och faksimil
Huvudredaktör Tigerstedt. Medverkande bl.a. Staffan Björck, Sverker Ek, Henry Olsson, Algot Werin. Första delen: Forntiden, Medeltiden, Vasatiden. Andra delen: Karolinska tiden, Frihetstiden, Gustavianska tiden. Tredje delen: Romantiken, Liberalismen. Fjärde delen: Åttiotal och Nittiotal
ID Nr: 204863, SEK 700.

Tigerstedt, E.N.: Ny illustrerad svensk litteraturhistoria I-IV. Natur och kultur, 1957. 401+634+628+505. 4 vol. Halvfranskt band. Namnteckning på försättsbladet. Understrykningar i texten. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Marmorerat snitt, Upphöjda bindningar
Huvudredaktör Tigerstedt. Medverkande bl.a. Staffan Björck, Sverker Ek, Henry Olsson, Algot Werin. Första delen: Forntiden, Medeltiden, Vasatiden. Andra delen: Karolinska tiden, Frihetstiden, Gustavianska tiden. Tredje delen: Romantiken, Liberalismen. Fjärde delen: Åttiotal och Nittiotal
ID Nr: 204857, SEK 800.

Åhlén, Bengt: Svenskt författarlexikon 1900-1940. Biobibliografisk handbok till Sveriges moderna litteratur I-III. Svenskt författarlexikons förlag/Rabén & Sjögren, 1942. 1-523, 524-934, 1-496. 3 vol. Halvfranskt band. Gott skick. Marmorerade för/eftersättsblad.
Utarbetad av Åhlén under medverkan av Carl-Thore Fries, Paul Harnesk, Agneta Lönborg. Första bandet: A-L. Andra bandet: M-Ö. Tredje bandet: Register, innehållande titelregister, pseudonym- och signaturregister, förteckning över oavslöjade anonyma och pseudonyma skrifter, register över författarna ordnade landskapsvis, tillägg och rättelser
ID Nr: 204861, SEK 500.