Se alla Rubriker

Andersson, N. J.: SKANDINAVIENS CYPERACEER eller de i Danmark, Sverige, Norge och Finland vildt växande Half-gräs beskrifne och afbildade. Med företal af Elias Fries. + SKANDINAVIENS GRAMINER eller de i Danmark, Sverige, Norge och Finland vildt växande Gräs. Med 12 planscher i särskildt häfte. Lundberg & c:ie, Stockholm, 1849 -1852. 8+76+14+122 sidor. Samtida halvfranskt band. Marmorerade pärmar. Guldornerad rygg. Det "särskilda häftet" med de 12 planscherna, saknas. Annars i gott skick.
ID Nr: 102679, SEK 275.

Bergius, Petrus Jonas: MATERIA MEDICA E REGNO VEGETABILI, SISTENS SIMPLICIA OFFICINALIA, PARITER ATQUE CULINARIA. SECUNDUM SYSTEMA SEXUALE, EX AUTOPSIA & EXPERIENTIA,....TOMUS I. P. Hesselberg, Stockholm, 1778. 14+448 s. Contemporary half-leather binding. Gilt-Ornamented Spine. Marbeled covers. Patterned edges. Endast vol 1 av 2. Bandet något nött med liten skada i ryggens nedre del, annars i gott skick.
Professor Peter Jonas Bergius, grundare av Botaniska Trädgården i Stockholm.
ID Nr: 206879, SEK 3500.

Berlin, Nils Johan: Läsebok i Naturläran för Sweriges Allmoge. Gleerups förlag, Lund, 1877. 523s. Samtida halvfranskt band. Rikligt illustrerad. Bandet något nött.
ID Nr: 207089, SEK 300.

Björkman, L.E.: BILDER FRÅN INSEKTVÄRLDEN. Med 9 färglagda tavlor och 44 i texten tryckta illustrationer. C.W.K. Gleerups Förlag, Lund, 1911. 127s. Dekorerat originalpappband. Illustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 102687, SEK 250.

Burlamaqui, Jean Jacques: PRINCIPES du Droit Naturel. Barrilot & Fils, Geneve, 1748. Avertissement + 182 + 291p+ tables. 1 vol. Contemporary decorated full-leather binding. Marbeled endpapers. Marbeled edges. Gilt-Ornamented Spine. Raised bands. Both parts in one vol. Namestamp on titlepage. Binding slightly rubbed, but the corpus in very good condition.
ID Nr: 205697, SEK 2000.

Emmons, Ebenenezer: NATURAL HISTORY OF NEW YORK. AGRICULTURE OF NEW YORK. COMPRISING AN ACCOUNT OF THE CLASSIFICATION AND DISTRIBUTION OF THE SOILS AND ROCS, AND OF THE CLIMATE AND AGRICULTURAL PRODUCTIONS OF THE STATE ; TOGETHER WITH DESCRIPTIONS OF THE MORE COMMON AND INJURIOUS OF INSECTS. VOLUME 5. C. Van Benthuysen, Albany, 1854. 8+272 pages. Contemporary cloth binding. Blind-stamped. Inscription on endpaper. Exlibris. Cover slightly rubbed. Including 47 colored, and 3 uncolored, full size plates on different kinds of insects.
EMMONS, EBENEZER (1800-1863).
ID Nr: 214743, SEK 4000.

Fries, Elias: CORPUS FLORARUM PROVINCIALIUM SUECIAE I. FLORAM SCANICAM. Palmblad, Sebell & C, Uppsala, 1835. 14+394 sidor. Contemporary half-leather binding. Gilt-Ornamented Spine. Marbeled covers. Coloured edge. Inscripion. Bandet aningen nött, men i övrigt ett fint exemplar. Innehåller 1 utvikbar tabell. Sidorna 286-298, blanka utan text. Sidan 254, uppdelad i 254, 254 b och 254 c.
ID Nr: 206975, SEK 1700.

Giesenhagen, K.: LEHRBUCH DER BOTANIK. Fr. Grub Verlag, Stuttgart, 1910. 438p. Clothbinding. Richly illustrated. Good condition.
ID Nr: 103133, SEK 100.

Goldschmidt, Harald: Vejledning i bedömmelsen HESTENS YDRE. Med 267 afbildninger. Andet oplag. Gyldendalske boghandel - Nordisk forlag, 1907. 350s. Dekorerat klotband. Guldornerad. Marmorerat snitt. Rikligt illustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 102573, SEK 300.

Goldsmith, Oliver: A HISTORY OF THE EARTH AND ANIMATED NATURE, I - II. WITH NUMEROUS NOTES. From the works of the most distinguished British and Foreign Naturalists. Blackie & Son, Glasgow, Edinburgh & London, 1868, 1870. 63+567+663 pages. Contemporary half-leather binding. Raised bands. Gilt-Ornamented Spine. Marbeled endpapers. Frontespieces with portraits, engraved titlepages and an geological map. Part 1 with 12 black and white, and 13 coloured plates. Part 2 with 21 black and white, and 23 coloured plates. Both parts with illustrations in text. Corpus partly foxed.
ID Nr: 215509, SEK 4200.

Hartman, C. J.: HANDBOK I SKANDINAVIENS FLORA, INNEFATTANDE SVERIGES OCH NORGES VEXTER, TILL OCH MED MOSSORNA; ORDNADE EFTER PROF. FRIES´SYSTEM. Zacharias Haeggström, Stockholm, 1858. 110+494 sidor. Senare halvfranskt band. Guldornerad rygg. Marmorerat snitt. Marmorerade pärmar. Upphöjda bind.
ID Nr: 8850, SEK 350.

Hartman, C. J.: HANDBOK I SKANDINAVIENS FLORA. INNEFATTANDE SVERIGES OCH NORGES VEXTER, TILL OCH MED MOSSORNA; ORDNADE EFTER PROF. FRIES´SYSTEM. Zacharias Haeggström, Stockholm, 1849. 70+503 sidor. Samtida halvfranskt band. Marmorerade pärmar. Färgat snitt. Något nött i kanterna. Något mörknad och lätt fläckad inlaga. Annars i gott skick.
ID Nr: 104487, SEK 350.

Hartwig, Georg: JORDENS INRE. Med dess SKATTER OCH UNDER. P. G. Berg, Stockholm, 1863. 443+10 s. Samtida halvfranskt band. Guldornerad rygg. Marmorerade pärmar. Innehåller två planscher med fossil. Försättsbladet saknas, annars är inlagan i fint skick.
ID Nr: 208288, SEK 250.

Hayne, Friedrich Gottlob: TERMINI BOTANICI iconibus illustrati, oder ; BOTANISCHE KUNSTSPRACHE durch Abbildungen erläutert, mit einer Vorrende von Willdenow. Oehmigke dem Jüngern, Berlin, 1807. Contemporary half-leather binding. Gilt-Ornamented Spine. Marbeled covers. Coloured edge. Including 2 beautiful handcoloured titlepages. 69 handcoloured plates. Plate number one, also printed with a nice colour chart. Etiquette from " Buch - und Musikalienhandlung von E. S. Mittler in Bromberg bei W. Senff." Owners stamp " E. Lilienthal Domäne Dirschauerfeld." Corpus partly foxed. Binding slightly worn.
Friedrich Gottlob Hayne, 1763 - 1832, pharmacist, botanist and teacher. From 1801, employed as assistent in the " Königlichen preussischen Chemischen Fabrique zu Schönebeck ", and 1814 " öffentlicher Lehrer der Botanik ". He also was Professor in Pharmaceutical Botanik in 1824. " Termini Botanici .." ( 1799 - 1817 ) was printed in parts, and this volume, with 182 pages and 69 handcoloured plates, includes probably all that was published. A very rare botanical work.
ID Nr: 215260, SEK 39000.

Jägerskiöld / Lönnberg / Adlertz, L. A. / Einar / Gottfrid: Sveriges djurvärld. Andra genomsedda upplagan. Aktiebolaget Ljus, Stockholm, 1911. 432s. Samtida klotband.
ID Nr: 215875, SEK 110.

Jägerskiöld / Lönnberg / Adlertz, L. A. / Einar / Gottfrid: SVERIGES DJURVÄRLD. Aftonbladet, Stockholm, 1903. 443s. Dekorerat klotband. Rikligt illustrerad. Bandet något nött.
ID Nr: 103505, SEK 130.

Jägerskiöld / Lönnberg / Adlertz, L. A. / Einar / Gottfrid: Sveriges djurvärld. Andra genomsedda upplagan. Aktiebolaget Ljus, Stockholm, 1911. 432s. Samtida klotband. Rikligt illustrerad. Bandet något nött.
ID Nr: 215873, SEK 100.

Linné, Carl von: SUPPLEMENTUM PLANTARUM SYSTEMATIS VEGETABILIUM Editionis decimae tertiae, et GENERUM PLANTARUM Editionis secundae , Editium a CAROLO a LINNÉ... Jmpensis Orphanotrophei, Brunsvigae, 1781. prefatio+index generum+467 p. Contemporary full-leather binding. Raised bands. Contemporary inscriptions. Covers slightly worn. Endpapers missing. Inside of covers marbeled. Goldornamented spine. Covers slightly rubbed.
ID Nr: 206156, SEK 6000.

Meves / Holmgren, W. / A. E.: ATLAS öfver SKANDINAVIENS DÄGGDJUR. Med 132 figurer på 22 planscher i färgtryck, jemte text. + ATLAS öfver SKANDINAVIENS DÄGGDJUR. SUPPLEMENT. KRANIER. Med 96 figurer på 4 planscher, jemte förklaringar öfver planscherna. Em. Girons Förlag, Stockholm, 1873. 19+22+3+4 sidor. Dekorerat klotband. Rikligt illustrerad. Guldornerad. Blindpressad. Bandet något nött i kanterna. Inlagan något fläckad av ålder.
ID Nr: 215681, SEK 2200.

Meves / Holmgren, W. / A. E.: ATLAS öfver SKANDINAVIENS DÄGGDJUR. Med 132 figurer på 22 planscher i färgtryck, jemte text. + ATLAS öfver SKANDINAVIENS DÄGGDJUR. SUPPLEMENT. KRANIER. Med 96 figurer på 4 planscher, jemte förklaringar öfver planscherna. Em. Girons Förlag, Stockholm, 1873. 19+22+3+4 sidor. Dekorerat klotband. Rikligt illustrerad. Guldornerad. Blindpressad. Bandet något nött i kanterna. Försättsbladet saknas, annars ett fint exemplar. Namnteckning på titelbladet.
ID Nr: 215682, SEK 2300.

Meyen, F.J.F.: UTKAST TILL VÄXT-GEOGRAFIEN, jemte utförliga undersökningar öfver de viktigaste culturväxternes fädernesland, odling och nytta. Häfte 1 - 3. H.M. Lindhs Boktryckeri, Örebro, 1841-1842. 6+308+127 sidor. Klotryggsband. Marmorerade pärmar. Gott skick. Tre delar bundna i ett band. Innehåller 2 utvikbara zontabeller.
ID Nr: 102685, SEK 800.

Nyman, C. F.: UTKAST TILL SVENSKA VÄXTERNAS NATURHISTORIA ELLER SVERIGES FANEROGAMER. skildrade i korthet med deras växtställen och utbredning mm deras egenskaper, användning och historia i allmänhet. I - II. N.M. Lindh, Örebro, 1867-1868. 431+566 sidor. 2 vol. Samtida halvfranskt band. Guldornerad rygg. Banden med endast lätt nötta kanter.
ID Nr: 102780, SEK 800.

Paykull, Gustaf: MONOGRAPHIA CARABORUM SVECIAE + MONOGRAPHIA STAPHYLINORUM SVECIAE , A GUSTAVO DE PAYKULL. Johann. Edman, Uppsala, 1789 - 1790. 138+8+81s. Contemporary marbeled boards. Marbeled edges. Inscripion. Innehåller graverade vignetter.
Gustaf Paykull, 1757 - 1826, inledde sin litterära bana som dramatisk författare, dock utan större framgång. Övergick till zoologin, och utgav tre monografier om insektsklasser ; CARABORUM och STAPHYLIORUM 1789 - 90, samt CURCULIONUM, 1792. Fick med tiden en rad nya djur- och insektsarter uppkallade efter sig, och blev ledamot av Svenska Vetenskapsakademien 1791.
ID Nr: 206780, SEK 4000.

Schubert, Gotthilf Heinrich von: NATURGESCHICHTE DES PFLANZENREICHS IN BILDERN nach der anordnung des allgemain bakannten und bleibten lehrbuchs der Naturgeschichte…Bearbeitet von Professor M. Ch. F. Hochstetter. Schreiber & Schill, Stuttgart und Esslingen, (1854). 52 double plates in color+42+47 pages with text. Decorated half-cloth binding. Very good condition.
ID Nr: 102674, SEK 3000.

Strassburger/Noll/Schenck/Schimper, Eduard/Fritz/Heinrich/A.F.W.: Lehrbuch der Botanik für Hochschulen. Vierte Verbesserte Auflage. Mit 667 zum theil farbigen abbildungen. Gustav Fischer, Jena, 1900. VIII+588. Contemporary half-leather binding. Richly illustrated. Raised bands. Marbeled covers. A very fine copy.
ID Nr: 217343, SEK 650.