Se alla Rubriker

: Fjärilar: Dagfjärilar Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna .Omfattar samtliga nordiska arter.. , ArtDatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet., 2005. ArtDatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet., 407s. Dekorerat klotband. Rikligt illustrerad. Skyddsomslaget något blekt.
Illustrationer: Martin Holmer ,Karl Jilg.
ID Nr: 100693, SEK 275.

Adlerz, Gottfrid: Instinkt- och förståndshandlingar bland grävsteklar. Studentföreningen Verdandis småskrifter, 176.. Albert Bonniers förlag, , 1911. , 30s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 104398, SEK 70.

Adlerz, Gottfrid: MYRORNAS LIV.. Aktiebolaget Ljus, Stockholm, , 1913. , 243s. Klotryggsband. Gott skick.
Tidningsnotis från författarens 60-årsdag finns bifogad, med kortare biografi.
ID Nr: 102929, SEK 150.

Bergsøe, Wilhelm: Fra mark og skov I-II. Billeder af insekternes liv. Gyldendalske boghandel - Nordisk forlag, , 1915. , 599+573 sidor. 2 vol. Bunden av hofbokbindare Gustaf Hedberg. Exlibris. Marmorerade pärmar. Endast lätt nötta kanter
ID Nr: 1580, SEK 300.

Brunius, Göran: Svenska fjärilar i text och bild. , Ljunglöfs offset AB, 1977. Ljunglöfs offset AB, 67s. Dekorerat linneband. Gott skick. Illustrerad. Dekoreringen något sliten.
Skisser av Göran Brunius.
ID Nr: 100842, SEK 140.

Chauvin, Rémy: Insekternas värld En introduktion i ekologisk entomologi. , Aldus/ Bonniers, 1967. Aldus/ Bonniers, 254s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 100864, SEK 80.

Fabre, Henri: UR INSKTERNAS VÄRLD.. , A.V. Carlsons Bokförlags-Aktiebolag, Stockholm, 1911. A.V. Carlsons Bokförlags-Aktiebolag, Stockholm, 215s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 102995, SEK 60.

Gaunitz, C.B.: Utkik på insektsfronten. Kooperativa Förbundets förlag, , 1938. , 232s. Linneband med skyddsomslag. Skyddsomslaget trasigt. Annars ett fint exemplar. Illustrerad. Namnteckning på försättsbladet. Bandet dekorerat.
Illustrationer av författaren.
ID Nr: 100857, SEK 90.

Holm, A.: Handbok för biodlare. Gleerups, , 1947. , 339s. Klotryggsband. Gott skick. Illustrerad. Pärmarna något nötta i nedre kanterna.
Fjärde upplagan omarbetad av Åke Hansson.
ID Nr: 100860, SEK 125.

Holmgren, Nils: Om termiter och myror En inblick i sociala insekters biologi.. Albert Bonniers förlag, , 1911. , 286s. Häftad. Gott skick. Illustrerad. Ryggen något blekt. Namnteckning på försättsbladet. med 71 bilder.
Vetenskap och bildning - Albert Bonniers handböcker i vår tids vetande- Band XI.
ID Nr: 100862, SEK 90.

Hüsing, Otto: Lexikon der Bienenkunde. , Edition Leipzig, 1987. Edition Leipzig, 399p. Linenbinding with dustwrapper. Very good condition. Illustrated.
Medredaktör: Joachim Nitschmann.
ID Nr: 100844, SEK 200.

Johannesson, Lechard: Biodling Ett år i bigården. ICA bokförlag, , 1984. , 95s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
Medförfattare: Birger Karlsson.
ID Nr: 100859, SEK 70.

Klausnitzer, Bernhard: Insects Their Biology and Cultural History. , Edition Leipzig, 1987. Edition Leipzig, 237p. Linenbinding with dustwrapper. Dustwrapper torn. Else fine. Illustrated. Decorated linen-bindíng.
Photos by Manfred Förster.
ID Nr: 100846, SEK 220.

Landell, Nils-Erik: Dessa våra minsta Ur skalbaggarnas kulturhistoria.. Gidlunds, , 1988. , Illustrerad av Pehrson Karl Axel. 101s. Dekorerat pappband. Gott skick. Rikligt illustrerad. Dedikation, handskriven.
ID Nr: 104137, SEK 110.

Lindroth, Carl H.: Svenska djur Insekterna. Norstedt och söners förlag, , 1949. , 645s. Linneband med skyddsomslag. Skyddsomslaget slitet. Annars ett fint exemplar. Fotoillustrerad. Linnebandet dekorerat.
Medredaktör: Professor Gösta Notini. Förord av Harry Martinson.
ID Nr: 100840, SEK 175.

Lundblom, Arthur: Honungsbiet i Saga och Sanning. Natur och kultur, , 1959. , 205s. Klotband med skyddsomslag. Skyddsomslaget fläckat och nött. Skyddsomslaget något trasigt. Annars ett fint exemplar. Färgat övre snitt. illustrerad.
ID Nr: 100853, SEK 140.

Measures, David G.: Bright Wings of Summer Watching Butterflies. , Prentice-Hall, Inc., 1976. Prentice-Hall, Inc., 160p. Clothbinding with dustwrapper. Dustwrapper torn. Else fine. Illustrated.
ID Nr: 100848, SEK 110.

Nachtigall, Werner: Hur insekter flyger. , Strömbergs, 1969. Strömbergs, 153s. Linneband med skyddsomslag. Skyddsomslaget trasigt. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
Förord av Carl H Lindroth.
ID Nr: 100843, SEK 110.

Newman, L.Hugh: Insekterna och vår värd. , Gebers, 1967. Gebers, 248s. Klotband. Något fläckig. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
Vetandets värld.
ID Nr: 100845, SEK 120.

Okland, Fridthjof: Insektstater. , Lindblads, 1947. Lindblads, 151s. Klotryggsband. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Illustrerad. med 55 illustrationer
ID Nr: 102959, SEK 110.

Olsson, Roger: Myller På upptäcksfärd i småkrypens fantastiska värld.. LTs förlag, , 1986. , 144s. Cartonnageband. Gott skick. Illustrerad.
Medförfattare: Agneta Arnesson-Westerdahl.
ID Nr: 100861, SEK 50.

Palmer, Ray: Bombus the bumble bee. , Nelson, (utan årtal). Nelson, 82s. Dekorerat klotband med skyddsomslag. Skyddsomslaget fläckat och nött. Annars ett fint exemplar. Illustrerad. Namnteckning på försättsbladet.
Illustrated with line drawings by W. Neave Parker.
ID Nr: 100854, SEK 120.

Pesson, Paul: Insekter från hela världen. Forum, , 1958. , 205s. Dekorerat linneband. Gott skick. Fotoillustrerad.
Illustrerad med 176 fotografier i djuptryck, 52 färgbilder och 10 diagram och teckningar.
ID Nr: 100841, SEK 150.

Reuter, O.M.: Insekternas levnadsvanor och instinkter intill gryningen av de siciala instinkterna. , Beijers bokförlagsaktiebolag, 1913. Beijers bokförlagsaktiebolag, 454s. Häftad. Häftesomslaget trasigt. Ryggen sliten. Sparsamt illustrerad.
ID Nr: 100849, SEK 140.

Reuter, O.M.: Insekternas levnadsvanor och instinkter intill gryningen av de sociala instinkterna. , Beijers bokförlagsaktiebolag, 1913. Beijers bokförlagsaktiebolag, 454s. Klotryggsband. Bandet slitet. Namnteckning på titelbladet. Sparsamt illustrerad.
ID Nr: 100856, SEK 150.