Se alla Rubriker

Fjärilar: Dagfjärilar Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna .Omfattar samtliga nordiska arter. ArtDatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet., 2005. 407s. Dekorerat klotband. Rikligt illustrerad. Skyddsomslaget något blekt.
Illustrationer: Martin Holmer ,Karl Jilg.
ID Nr: 100693, SEK 275.

Adlerz, Gottfrid: Instinkt- och förståndshandlingar bland grävsteklar. Studentföreningen Verdandis småskrifter, 176. Albert Bonniers förlag, 1911. 30s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 104398, SEK 70.

Adlerz, Gottfrid: MYRORNAS LIV. Aktiebolaget Ljus, Stockholm, 1913. 243s. Klotryggsband. Gott skick.
Tidningsnotis från författarens 60-årsdag finns bifogad, med kortare biografi.
ID Nr: 102929, SEK 150.

Bergsøe, Wilhelm: Fra mark og skov I-II. Billeder af insekternes liv. Gyldendalske boghandel - Nordisk forlag, 1915. 599+573 sidor. 2 vol. Bunden av hofbokbindare Gustaf Hedberg. Exlibris. Marmorerade pärmar. Endast lätt nötta kanter
ID Nr: 1580, SEK 300.

Brunius, Göran: Svenska fjärilar i text och bild. Ljunglöfs offset AB, 1977. 67s. Dekorerat linneband. Gott skick. Illustrerad. Dekoreringen något sliten.
Skisser av Göran Brunius.
ID Nr: 100842, SEK 140.

Chauvin, Rémy: Insekternas värld En introduktion i ekologisk entomologi. Aldus/ Bonniers, 1967. 254s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 100864, SEK 80.

Fabre, Henri: UR INSKTERNAS VÄRLD. A.V. Carlsons Bokförlags-Aktiebolag, Stockholm, 1911. 215s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 102995, SEK 60.

Gaunitz, C.B.: Utkik på insektsfronten. Kooperativa Förbundets förlag, 1938. 232s. Linneband med skyddsomslag. Skyddsomslaget trasigt. Annars ett fint exemplar. Illustrerad. Namnteckning på försättsbladet. Bandet dekorerat.
Illustrationer av författaren.
ID Nr: 100857, SEK 90.

Holm, A.: Handbok för biodlare. Gleerups, 1947. 339s. Klotryggsband. Gott skick. Illustrerad. Pärmarna något nötta i nedre kanterna.
Fjärde upplagan omarbetad av Åke Hansson.
ID Nr: 100860, SEK 125.

Holmgren, Nils: Om termiter och myror En inblick i sociala insekters biologi. Albert Bonniers förlag, 1911. 286s. Häftad. Gott skick. Illustrerad. Ryggen något blekt. Namnteckning på försättsbladet. med 71 bilder.
Vetenskap och bildning - Albert Bonniers handböcker i vår tids vetande- Band XI.
ID Nr: 100862, SEK 90.

Hüsing, Otto: Lexikon der Bienenkunde. Edition Leipzig, 1987. 399p. Linenbinding with dustwrapper. Very good condition. Illustrated.
Medredaktör: Joachim Nitschmann.
ID Nr: 100844, SEK 200.

Johannesson, Lechard: Biodling Ett år i bigården. ICA bokförlag, 1984. 95s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
Medförfattare: Birger Karlsson.
ID Nr: 100859, SEK 70.

Klausnitzer, Bernhard: Insects Their Biology and Cultural History. Edition Leipzig, 1987. 237p. Linenbinding with dustwrapper. Dustwrapper torn. Else fine. Illustrated. Decorated linen-bindíng.
Photos by Manfred Förster.
ID Nr: 100846, SEK 220.

Landell, Nils-Erik: Dessa våra minsta Ur skalbaggarnas kulturhistoria. Gidlunds, 1988. Illustrerad av Pehrson Karl Axel. 101s. Dekorerat pappband. Gott skick. Rikligt illustrerad. Dedikation, handskriven.
ID Nr: 104137, SEK 110.

Lindroth, Carl H.: Svenska djur Insekterna. Norstedt och söners förlag, 1949. 645s. Linneband med skyddsomslag. Skyddsomslaget slitet. Annars ett fint exemplar. Fotoillustrerad. Linnebandet dekorerat.
Medredaktör: Professor Gösta Notini. Förord av Harry Martinson.
ID Nr: 100840, SEK 175.

Lundblom, Arthur: Honungsbiet i Saga och Sanning. Natur och kultur, 1959. 205s. Klotband med skyddsomslag. Skyddsomslaget fläckat och nött. Skyddsomslaget något trasigt. Annars ett fint exemplar. Färgat övre snitt. illustrerad.
ID Nr: 100853, SEK 140.

Measures, David G.: Bright Wings of Summer Watching Butterflies. Prentice-Hall, Inc., 1976. 160p. Clothbinding with dustwrapper. Dustwrapper torn. Else fine. Illustrated.
ID Nr: 100848, SEK 110.

Nachtigall, Werner: Hur insekter flyger. Strömbergs, 1969. 153s. Linneband med skyddsomslag. Skyddsomslaget trasigt. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
Förord av Carl H Lindroth.
ID Nr: 100843, SEK 110.

Newman, L.Hugh: Insekterna och vår värd. Gebers, 1967. 248s. Klotband. Något fläckig. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
Vetandets värld.
ID Nr: 100845, SEK 120.

Okland, Fridthjof: Insektstater. Lindblads, 1947. 151s. Klotryggsband. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Illustrerad. med 55 illustrationer
ID Nr: 102959, SEK 110.

Olsson, Roger: Myller På upptäcksfärd i småkrypens fantastiska värld. LTs förlag, 1986. 144s. Cartonnageband. Gott skick. Illustrerad.
Medförfattare: Agneta Arnesson-Westerdahl.
ID Nr: 100861, SEK 50.

Palmer, Ray: Bombus the bumble bee. Nelson, (utan årtal). 82s. Dekorerat klotband med skyddsomslag. Skyddsomslaget fläckat och nött. Annars ett fint exemplar. Illustrerad. Namnteckning på försättsbladet.
Illustrated with line drawings by W. Neave Parker.
ID Nr: 100854, SEK 120.

Pesson, Paul: Insekter från hela världen. Forum, 1958. 205s. Dekorerat linneband. Gott skick. Fotoillustrerad.
Illustrerad med 176 fotografier i djuptryck, 52 färgbilder och 10 diagram och teckningar.
ID Nr: 100841, SEK 150.

Reuter, O.M.: Insekternas levnadsvanor och instinkter intill gryningen av de siciala instinkterna. Beijers bokförlagsaktiebolag, 1913. 454s. Häftad. Häftesomslaget trasigt. Ryggen sliten. Sparsamt illustrerad.
ID Nr: 100849, SEK 140.

Reuter, O.M.: Insekternas levnadsvanor och instinkter intill gryningen av de sociala instinkterna. Beijers bokförlagsaktiebolag, 1913. 454s. Klotryggsband. Bandet slitet. Namnteckning på titelbladet. Sparsamt illustrerad.
ID Nr: 100856, SEK 150.