Se alla Rubriker

Svensk topografi, Västergötland

1800-talsstudier i Västergötland. Västergötlands fornminnesförenings tidskrift, 1977. Västergötlands fornminnesförenings tidskrift, 252s. Häftad. Fotoillustrerad. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 3939, SEK 120.

Askims hembygdsförenings årsskrift 1982. Nordeström Tryckeri, 1981. Nordeström Tryckeri, 36s. Häftad. Fotoillustrerad. Gott skick.
ID Nr: 3940, SEK 35.

Billingsbygden 1982. Hembygdsföreningarna I Skövde kommun, 1982. Hembygdsföreningarna I Skövde kommun, 126s. Häftad. Fotoillustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 3941, SEK 45.

Kvänumsbygden 1964. Kvänumstraktens hembygdskrets, 1964. Kvänumstraktens hembygdskrets, 85s. Häftad. Fotoillustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 3942, SEK 45.

Magistratens, stads-fiscalens och stads-betjenternes i Sköfde underdåniga Bönfallan om beskydd emot öfwerwåld af hustru Mariana Wetterman. Med efterskrift av Jörgen Elgström. Sällskapet Bokvännerna, 1979. Sällskapet Bokvännerna, 7s. Häftad. Gott skick.
Berättelse från frihetstiden om hur en borgarhustru I Skövde genom sitt vildsinta uppträdande skrämde vettet ur den sju man starka magistraten vid en utmätning. Facsimileutgåva av ett tryck från 1768. Bokgåvan 1979.
ID Nr: 3935, SEK 110.

Minnen från Vestergötland. Hälsning till hembygden från dess i Upsala studerande ungdom. Almqvist & Wiksell, 1901. 189s. Dekorerat pappband. Fotoillustrerad. Bandet något nött i kanterna.
Skrift utgiven till förmån för iståndsättande av Vestgöta nations byggnad I Uppsala.
ID Nr: 3951, SEK 200.

Skara-studier. Minnesskrift utgiven av Skara Humanistiska förbund. Norstedt och söners förlag, 1939. 157s. Häftad. Fotoillustrerad. Ouppsprättad. Gott skick.
ID Nr: 3937, SEK 110.

Västergötlad - ett bildverk. Allhems Förlag, 1967. Dekorerat klotband med skyddsomslag. Skyddsomslaget slitet. Annars ett fint exemplar. Rikligt illustrerad. Bått band.
Foto: Erik Liljeroth. Text: Harald Wideen och Bror Olsson. Inledning Harald Schiller.Bildtexter: Richard Holmström.
ID Nr: 104065, SEK 200.

Västergötland - ett bildverk. Allhems Förlag, 1955. 541s. Dekorerat klotband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Rikligt illustrerad. Färgat övre snitt. Rött band.
Foto: Erik Liljeroth. Text: Harald Wideen och Bror Olsson. Inledning Harald Schiller.Bildtexter: Richard Holmström.
ID Nr: 104064, SEK 240.

Västergötland ett bildverk. Allhems Förlag, 1955. 540s. Halvfranskt band med skyddsomslag. Skyddsomslaget något trasigt. Annars ett fint exemplar. Övre guldsnitt. Guldornerad rygg. Rött halvfranskt band. Rikligt illustrerad.
Foto: Erik Liljeroth. Text: Harald Wideen och Bror Olsson. Inledning Harald Schiller.Bildtexter: Richard Holmström.
ID Nr: 216786, SEK 450.

Västergötland i litteraturen. Västgötaförfattare från 1700-tal till nutid. Sobers förlag, 1978. Sobers förlag, 352s. Klotband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
Ett flertal illustratörer har medverkat.
ID Nr: 3919, SEK 110.

Västergötlands Fornminnesförenings TIDSKRIFT 1960 sjätte delen, andra häftet. Affärstryckeriet i Lidköping, 1960. Affärstryckeriet i Lidköping, 133s. Häftad. Fotoillustrerad. Gott skick.
ID Nr: 202892, SEK 60.

Västergötlands fornminnesförenings tidskrift Fjärde delen, tionde häftet. Westgöta-postens boktryckeri, 1937. Westgöta-postens boktryckeri, 161s. Häftad. Ouppsprättad. Gott skick.
ID Nr: 202893, SEK 70.

Västergötlands Fornminnesförenings Tidskrift fjärde delen, tredje och fjärde häftena. K/B Västgöta-Tryckeriet, 1930. K/B Västgöta-Tryckeriet, 165s. Häftad. Anteckningar. Fotoillustrerad.
ID Nr: 3969, SEK 70.

Ahlgren / Hallbäck, John / Sven Axel: Gränsbygd i Västergötland. Carlsson & Jönsson Bokförlag AB, 1983. Carlsson & Jönsson Bokförlag AB, 149s. Cartonnageband. Fotoillustrerad.
ID Nr: 3934, SEK 150.

Ahlgren / Hallbäck, John / Sven Axel: Slättlandskapet i Västergötland. Liber Förlag, 1980. 186s. Cartonnageband. Nyskick.
John Ahlgren har illustrerat.
ID Nr: 3923, SEK 175.

Anderholm / Eriksson: Sommardagar I Borås. Cete förlag, 1969. Cete förlag, Inbunden. Mycket gott skick.
Foto John Eriksson, bildtext C.G. Anderholm
ID Nr: 3944, SEK 95.

Andersson, Bo: Skara II 1700-1970. Västergötlands tryckeri, 1975. Västergötlands tryckeri, 595s. Klotband med skyddsomslag. Fotoillustrerad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
Utgivare är Skara Historiekommité under redaktion av Bo Andersson.
ID Nr: 3928, SEK 300.

Arnborg, Gunnar: VÄSTERGÖTLAND I LITTERATUREN. Västgötaförfattare från 1700 - tal till nutid.. Sobers Landskapsböcker, 1978. Sobers Landskapsböcker, 352s. Klotband med skyddsomslag. Sparsamt illustrerad. Gott skick.
Seriens Huvudredaktör var Åke Isling.
ID Nr: 215359, SEK 120.

Bengtsson, Sixten "Västgöta-": Västgöta-Bengtsson berättar Om Talekonst och Skrivarglädje. Karlstedts bokhandel, 1989. Karlstedts bokhandel, Illustrerad av J.G.R. Ahlborg. 151s. Klotband med skyddsomslag. Nyskick.
ID Nr: 3915, SEK 110.

Cederbom / Friberg: Skara Stifts Herdaminne 1850-1930. Svenska Kyrkans Diakonisyrelses Bokförlag, 1928-1931. Svenska Kyrkans Diakonisyrelses Bokförlag, 748s. 5 vol. Häftad. Ouppsprättad. Mycket gott skick.
ID Nr: 3938, SEK 500.

Corin, Carl-Fredrik: Vänersborgs historia I och II tiden till 1944. Oscar Isacsons boktryckeri AB, 1944. Oscar Isacsons boktryckeri AB, 445+358. Klotband. Fotoillustrerad. Mycket gott skick. Anteckningar på försättsbladet.
ID Nr: 3933, SEK 480.

Corin, Carl-Fredrik: Vänersborgs historia I tiden till 1834. Oscar Isacsons boktryckeri AB, 1944. Oscar Isacsons boktryckeri AB, 445s. Häftad. Fotoillustrerad. Bandet slitet.
ID Nr: 3932, SEK 220.

Hagberg, Knut: Vägar I Västergötland. Wahlström & Widstrand, 1957. 152s. Häftad. Fotoillustrerad. Ouppsprättad. Gott skick.
ID Nr: 3936, SEK 120.

Jungmarker / Pettersson, Gunnar / Gösta: Från Falbygden. Sparbanken í Falköping, 1960. Sparbanken í Falköping, 151s. Häftad. Skyddsomslaget något trasigt. Annars ett fint exemplar.
Teckningar o träsnitt G. Pettersson, text G. Jungmarker, dikt
ID Nr: 3971, SEK 275.

Kalm, Pehr: Västgöta och Bohusländska resa. Wahlström & Widstrand, 1977. Illustrerad av Gunnar Brusewitz. 264s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 3927, SEK 150.

Lundh, Göran: Skövde under 600 år. Skövde Stadsmuseum, 2000. Skövde Stadsmuseum, 103s. Häftad. Rikligt illustrerad. Nyskick.
ID Nr: 8694, SEK 60.

Reis, Johan von: Kulturhistorisk byggnadsinventering utförd av Riksantikvariatämbetet. Metodstudie I Borås kommu n.Rapport 1980:5. Ivarssons Tryckeri, 1980. Ivarssons Tryckeri, 190s. Häftad. Mycket gott skick.
ID Nr: 3946, SEK 90.

Saltza, Edvard Fredrik von: Familjeanekdoter och minen från bardomen. Rediviva, 1987. 111s. Klotband med skyddsomslag. Mycket fint exemplar.
Facsimileutgåva efter 1914-originalet
ID Nr: 204078, SEK 150.

Sandberg, Erik: Falbygden. Falbygdens hembygds och fornminnesförening, 1966. Falbygdens hembygds och fornminnesförening, 146s. Häftad. Fotoillustrerad. Häftesomslaget något nött i kanterna. Ouppsprättad.
ID Nr: 3930, SEK 110.

Swensson, Hugo: Utböling I Västergötland. Wahlström & Widstrand, 1946. 240s. Pappband. Bandet något slitet.
ID Nr: 3914, SEK 140.

Söderberg, Sten: Saga och teknik. En bok om Trollhättan vid 50-årsjubileet. Trollhättans kulturnämnd, 1965. Trollhättans kulturnämnd, 217s. Klotband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något trasigt. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 3948, SEK 130.

Ödberg, Fridolf: VESTERGÖTLANDS FORNMINNESFÖRENINGS TIDSKRIFT. ANDRA BANDET. TIONDE HÄFTET.. Länstidningens Tryckeri. Abr. A. Berg & C:o, Mariestad, 1909. Länstidningens Tryckeri. Abr. A. Berg & C:o, Mariestad, 124+15+4+22 sidor. Häftad. Ouppsprättad. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 215401, SEK 120.

Ödberg, Fridolf: VESTERGÖTLANDS FORNMINNESFÖRENINGS TIDSKRIFT. ANDRA BANDET. ANDRA OCH TREDJE HÄFTENA.. Länstidningens Tryckeri. Abr. A. Berg & C:o, Mariestad, 1903. Länstidningens Tryckeri. Abr. A. Berg & C:o, Mariestad, 139+7 sidor. Häftad. Illustrerad. Ryggen något trasig. Understrykningar i texten.
ID Nr: 215397, SEK 70.

Ödberg, Fridolf: VESTERGÖTLANDS FORNMINNESFÖRENINGS TIDSKRIFT. TIONDE HÄFTET.. P. A. Norstedt & Söner, Stockholm, 1899. P. A. Norstedt & Söner, Stockholm, 111+2+16 sidor. Häftad. Illustrerad. Understrykningar i texten.
ID Nr: 215395, SEK 60.

Ödberg, Fridolf: VESTERGÖTLANDS FORNMINNESFÖRENINGS TIDSKRIFT. ÅTTONDE OCH NIONDE HÄFTENA.. C. E. Fritzes, Stockholm, 1897. C. E. Fritzes, Stockholm, 128s. Häftad. Bandet något nött i kanterna. Understrykningar i texten.
ID Nr: 215394, SEK 60.

Ödberg, Fridolf: VESTERGÖTLANDS FORNMINNESFÖRENINGS TIDSKRIFT. ANDRA BANDET. FJÄRDE OCH FEMTE HÄFTENA.. Länstidningens Tryckeri. Abr. A. Berg & C:o, Mariestad, 1904. Länstidningens Tryckeri. Abr. A. Berg & C:o, Mariestad, 167+5 sidor. Häftad.
ID Nr: 215399, SEK 110.

Ödberg, Fridolf: VESTERGÖTLANDS FORNMINNESFÖRENINGS TIDSKRIFT. ANDRA BANDET. ANDRA OCH TREDJE HÄFTENA.. Länstidningens Tryckeri. Abr. A. Berg & C:o, Mariestad, 1903. Länstidningens Tryckeri. Abr. A. Berg & C:o, Mariestad, 139+7 sidor. Häftad. Ouppsprättad. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 215398, SEK 120.