Se alla Rubriker

: 1800-talsstudier i Västergötland. , Västergötlands fornminnesförenings tidskrift, 1977. Västergötlands fornminnesförenings tidskrift, 252s. Häftad. Fotoillustrerad. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 3939, SEK 120.

: Askims hembygdsförenings årsskrift 1982. , Nordeström Tryckeri, 1981. Nordeström Tryckeri, 36s. Häftad. Fotoillustrerad. Gott skick.
ID Nr: 3940, SEK 35.

: Billingsbygden 1982. , Hembygdsföreningarna I Skövde kommun, 1982. Hembygdsföreningarna I Skövde kommun, 126s. Häftad. Fotoillustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 3941, SEK 45.

: Kvänumsbygden 1964. , Kvänumstraktens hembygdskrets, 1964. Kvänumstraktens hembygdskrets, 85s. Häftad. Fotoillustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 3942, SEK 45.

: Magistratens, stads-fiscalens och stads-betjenternes i Sköfde underdåniga Bönfallan om beskydd emot öfwerwåld af hustru Mariana Wetterman. Med efterskrift av Jörgen Elgström. , Sällskapet Bokvännerna, 1979. Sällskapet Bokvännerna, 7s. Häftad. Gott skick.
Berättelse från frihetstiden om hur en borgarhustru I Skövde genom sitt vildsinta uppträdande skrämde vettet ur den sju man starka magistraten vid en utmätning. Facsimileutgåva av ett tryck från 1768. Bokgåvan 1979.
ID Nr: 3935, SEK 110.

: Minnen från Vestergötland. Hälsning till hembygden från dess i Upsala studerande ungdom. Almqvist & Wiksell, , 1901. , 189s. Dekorerat pappband. Fotoillustrerad. Bandet något nött i kanterna.
Skrift utgiven till förmån för iståndsättande av Vestgöta nations byggnad I Uppsala.
ID Nr: 3951, SEK 200.

: Skara-studier. Minnesskrift utgiven av Skara Humanistiska förbund. Norstedt och söners förlag, , 1939. , 157s. Häftad. Fotoillustrerad. Ouppsprättad. Gott skick.
ID Nr: 3937, SEK 110.

: Västergötlad - ett bildverk. Allhems Förlag, , 1967. , Dekorerat klotband med skyddsomslag. Skyddsomslaget slitet. Annars ett fint exemplar. Rikligt illustrerad. Bått band.
Foto: Erik Liljeroth. Text: Harald Wideen och Bror Olsson. Inledning Harald Schiller.Bildtexter: Richard Holmström.
ID Nr: 104065, SEK 200.

: Västergötland - ett bildverk. Allhems Förlag, , 1955. , 541s. Dekorerat klotband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Rikligt illustrerad. Färgat övre snitt. Rött band.
Foto: Erik Liljeroth. Text: Harald Wideen och Bror Olsson. Inledning Harald Schiller.Bildtexter: Richard Holmström.
ID Nr: 104064, SEK 240.

: Västergötland ett bildverk. Allhems Förlag, , 1955. , 540s. Halvfranskt band med skyddsomslag. Skyddsomslaget något trasigt. Annars ett fint exemplar. Övre guldsnitt. Guldornerad rygg. Rött halvfranskt band. Rikligt illustrerad.
Foto: Erik Liljeroth. Text: Harald Wideen och Bror Olsson. Inledning Harald Schiller.Bildtexter: Richard Holmström.
ID Nr: 216786, SEK 450.

: Västergötland i litteraturen. Västgötaförfattare från 1700-tal till nutid. , Sobers förlag, 1978. Sobers förlag, 352s. Klotband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
Ett flertal illustratörer har medverkat.
ID Nr: 3919, SEK 110.

: Västergötlands Fornminnesförenings TIDSKRIFT 1960 sjätte delen, andra häftet. , Affärstryckeriet i Lidköping, 1960. Affärstryckeriet i Lidköping, 133s. Häftad. Fotoillustrerad. Gott skick.
ID Nr: 202892, SEK 60.

: Västergötlands fornminnesförenings tidskrift Fjärde delen, tionde häftet. , Westgöta-postens boktryckeri, 1937. Westgöta-postens boktryckeri, 161s. Häftad. Ouppsprättad. Gott skick.
ID Nr: 202893, SEK 70.

: Västergötlands Fornminnesförenings Tidskrift fjärde delen, tredje och fjärde häftena. , K/B Västgöta-Tryckeriet, 1930. K/B Västgöta-Tryckeriet, 165s. Häftad. Anteckningar. Fotoillustrerad.
ID Nr: 3969, SEK 70.

Ahlgren / Hallbäck, John / Sven Axel: Gränsbygd i Västergötland. , Carlsson & Jönsson Bokförlag AB, 1983. Carlsson & Jönsson Bokförlag AB, 149s. Cartonnageband. Fotoillustrerad.
ID Nr: 3934, SEK 150.

Ahlgren / Hallbäck, John / Sven Axel: Slättlandskapet i Västergötland. Liber Förlag, , 1980. , 186s. Cartonnageband. Nyskick.
John Ahlgren har illustrerat.
ID Nr: 3923, SEK 175.

Anderholm / Eriksson: Sommardagar I Borås. , Cete förlag, 1969. Cete förlag, Inbunden. Mycket gott skick.
Foto John Eriksson, bildtext C.G. Anderholm
ID Nr: 3944, SEK 95.

Andersson, Bo: Skara II 1700-1970. , Västergötlands tryckeri, 1975. Västergötlands tryckeri, 595s. Klotband med skyddsomslag. Fotoillustrerad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
Utgivare är Skara Historiekommité under redaktion av Bo Andersson.
ID Nr: 3928, SEK 300.

Arnborg, Gunnar: VÄSTERGÖTLAND I LITTERATUREN. Västgötaförfattare från 1700 - tal till nutid.. , Sobers Landskapsböcker, 1978. Sobers Landskapsböcker, 352s. Klotband med skyddsomslag. Sparsamt illustrerad. Gott skick.
Seriens Huvudredaktör var Åke Isling.
ID Nr: 215359, SEK 120.

Bengtsson, Sixten "Västgöta-": Västgöta-Bengtsson berättar Om Talekonst och Skrivarglädje. , Karlstedts bokhandel, 1989. Karlstedts bokhandel, Illustrerad av J.G.R. Ahlborg. 151s. Klotband med skyddsomslag. Nyskick.
ID Nr: 3915, SEK 110.

Cederbom / Friberg: Skara Stifts Herdaminne 1850-1930. , Svenska Kyrkans Diakonisyrelses Bokförlag, 1928-1931. Svenska Kyrkans Diakonisyrelses Bokförlag, 748s. 5 vol. Häftad. Ouppsprättad. Mycket gott skick.
ID Nr: 3938, SEK 500.

Corin, Carl-Fredrik: Vänersborgs historia I och II tiden till 1944. , Oscar Isacsons boktryckeri AB, 1944. Oscar Isacsons boktryckeri AB, 445+358. Klotband. Fotoillustrerad. Mycket gott skick. Anteckningar på försättsbladet.
ID Nr: 3933, SEK 480.

Corin, Carl-Fredrik: Vänersborgs historia I tiden till 1834. , Oscar Isacsons boktryckeri AB, 1944. Oscar Isacsons boktryckeri AB, 445s. Häftad. Fotoillustrerad. Bandet slitet.
ID Nr: 3932, SEK 220.

Hagberg, Knut: Vägar I Västergötland. Wahlström & Widstrand, , 1957. , 152s. Häftad. Fotoillustrerad. Ouppsprättad. Gott skick.
ID Nr: 3936, SEK 120.

Jungmarker / Pettersson, Gunnar / Gösta: Från Falbygden. , Sparbanken í Falköping, 1960. Sparbanken í Falköping, 151s. Häftad. Skyddsomslaget något trasigt. Annars ett fint exemplar.
Teckningar o träsnitt G. Pettersson, text G. Jungmarker, dikt
ID Nr: 3971, SEK 275.

Kalm, Pehr: Västgöta och Bohusländska resa. Wahlström & Widstrand, , 1977. , Illustrerad av Gunnar Brusewitz. 264s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 3927, SEK 150.

Lundh, Göran: Skövde under 600 år. , Skövde Stadsmuseum, 2000. Skövde Stadsmuseum, 103s. Häftad. Rikligt illustrerad. Nyskick.
ID Nr: 8694, SEK 60.

Reis, Johan von: Kulturhistorisk byggnadsinventering utförd av Riksantikvariatämbetet. Metodstudie I Borås kommu n.Rapport 1980:5. , Ivarssons Tryckeri, 1980. Ivarssons Tryckeri, 190s. Häftad. Mycket gott skick.
ID Nr: 3946, SEK 90.

Saltza, Edvard Fredrik von: Familjeanekdoter och minen från bardomen. Rediviva, , 1987. , 111s. Klotband med skyddsomslag. Mycket fint exemplar.
Facsimileutgåva efter 1914-originalet
ID Nr: 204078, SEK 150.

Sandberg, Erik: Falbygden. , Falbygdens hembygds och fornminnesförening, 1966. Falbygdens hembygds och fornminnesförening, 146s. Häftad. Fotoillustrerad. Häftesomslaget något nött i kanterna. Ouppsprättad.
ID Nr: 3930, SEK 110.

Swensson, Hugo: Utböling I Västergötland. Wahlström & Widstrand, , 1946. , 240s. Pappband. Bandet något slitet.
ID Nr: 3914, SEK 140.

Söderberg, Sten: Saga och teknik. En bok om Trollhättan vid 50-årsjubileet. , Trollhättans kulturnämnd, 1965. Trollhättans kulturnämnd, 217s. Klotband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något trasigt. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 3948, SEK 130.

Ödberg, Fridolf: VESTERGÖTLANDS FORNMINNESFÖRENINGS TIDSKRIFT. ANDRA BANDET. TIONDE HÄFTET.. , Länstidningens Tryckeri. Abr. A. Berg & C:o, Mariestad, 1909. Länstidningens Tryckeri. Abr. A. Berg & C:o, Mariestad, 124+15+4+22 sidor. Häftad. Ouppsprättad. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 215401, SEK 120.

Ödberg, Fridolf: VESTERGÖTLANDS FORNMINNESFÖRENINGS TIDSKRIFT. ANDRA BANDET. ANDRA OCH TREDJE HÄFTENA.. , Länstidningens Tryckeri. Abr. A. Berg & C:o, Mariestad, 1903. Länstidningens Tryckeri. Abr. A. Berg & C:o, Mariestad, 139+7 sidor. Häftad. Illustrerad. Ryggen något trasig. Understrykningar i texten.
ID Nr: 215397, SEK 70.

Ödberg, Fridolf: VESTERGÖTLANDS FORNMINNESFÖRENINGS TIDSKRIFT. TIONDE HÄFTET.. , P. A. Norstedt & Söner, Stockholm, 1899. P. A. Norstedt & Söner, Stockholm, 111+2+16 sidor. Häftad. Illustrerad. Understrykningar i texten.
ID Nr: 215395, SEK 60.

Ödberg, Fridolf: VESTERGÖTLANDS FORNMINNESFÖRENINGS TIDSKRIFT. ÅTTONDE OCH NIONDE HÄFTENA.. , C. E. Fritzes, Stockholm, 1897. C. E. Fritzes, Stockholm, 128s. Häftad. Bandet något nött i kanterna. Understrykningar i texten.
ID Nr: 215394, SEK 60.

Ödberg, Fridolf: VESTERGÖTLANDS FORNMINNESFÖRENINGS TIDSKRIFT. ANDRA BANDET. FJÄRDE OCH FEMTE HÄFTENA.. , Länstidningens Tryckeri. Abr. A. Berg & C:o, Mariestad, 1904. Länstidningens Tryckeri. Abr. A. Berg & C:o, Mariestad, 167+5 sidor. Häftad.
ID Nr: 215399, SEK 110.

Ödberg, Fridolf: VESTERGÖTLANDS FORNMINNESFÖRENINGS TIDSKRIFT. ANDRA BANDET. ANDRA OCH TREDJE HÄFTENA.. , Länstidningens Tryckeri. Abr. A. Berg & C:o, Mariestad, 1903. Länstidningens Tryckeri. Abr. A. Berg & C:o, Mariestad, 139+7 sidor. Häftad. Ouppsprättad. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 215398, SEK 120.