Se alla Rubriker

Arguments 4e année No 19. 1960. 64p. Wrappered.
Avec par example Kostas Axelos: "L´art en question", Theodor W Adorno: "Musique et technique, aujourd´hui", Octavio Paz: "La consécration de línstant".
ID Nr: 205186, SEK 80.

Att Mänskliggöra Tillvaron. Festskrift till Anne-Marie Thunberg. Nya Doxa, 1993. 186s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick.
Innehåller bl a Göran Bexell "Etikens återkomst, värdegemenskapen och dilemmat", "Bakom ikonen - om det signifikanta andra" av Asta Bolin, "Två svenskheter - medborgarskap och värdegemenskap" av Sven Erik Brodd, "En ny civilisation - med människan i centrum?" av Lars Rydén, "Det sjuka havet" av Lennart Sjögren, "Andligt liv i österns kyrka" av Gunnel Vallquist, "Gudstjänst och enhet" av Gunnar Weman
ID Nr: 205457, SEK 120.

Berömda filosofer XVII-XIX. Ralph Waldo Emerson "Livsvägar"/H. Taine "Konstens filosofi"/Voltaire "Filosofiska romaner". Björck & Börjesson, Stockholm, 1920, 1921, 1922. 158+86+296. 1 vol. Halvfranskt band. Ryggen något blekt. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Marmorerat snitt.
ID Nr: 6559, SEK 330.

Berömda filosofer XXVII-XXX. Ur Goethes tankevärld/Francis Bacon "Essäer"/H. Taine "Konstens filosofi II"/Aristoteles "Om själen". Björck & Börjesson, Stockholm, 1924, 1925. 180+ 205+90+161. Halvfranskt band. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Marmorerade för/eftersättsblad. Marmorerat snitt.
ID Nr: 6560, SEK 330.

Current British Thought, No 1. Nicholas Kaye, 1947. 460p. Clothbinding. Good condition.
For example, "Astronautics. The Challenge of the Spaceship" by Arthur C Clarke, "Biology. Species and Evolution" by Julian S Huxley, "Botany. New Plants for Old" by W L Sumner, "Drama. Malvolio" by Stephen Williams, "Dramatic Criticism. My Way With a Play" by Bernard Shaw, "Essays. Marginal Comment" by Harold Nicolson, "Films. The Tenth Muse Climbs Parnassus" by Anthony Asquith, "History. It Was a Stable World" by Robert Graves, "International Affairs. Britain and Russia" by Kingsley Martin, "Metaphysics. The Religion of Tomorrow" by Lawrence Hyde, "Poetry. Poetry for Poetry´s Sake and Poetry Beyond Poetry" by Stephen Spender, "Political Economy. Consequenses of Nationalizing the Bank of England" by R F Harrod
ID Nr: 6587, SEK 120.

Filosofi och specialvetenskap - en samling uppsatser utgivna med anledning av föreningens femtioåriga tillvaro. 1985. 148s. Häftad. Gott skick.
Skrifter utgivna av Föreningen för filosofi och specialvetenskap IX. Innehåll bl a : Teddy Brunius "Helhet och delar i den estetiska diskussionen", Tord Hall "Einstein och Uppsala-filosoferna", Einar Lundqvist "Data under femtusen år. Några axplock ur räknekonstens historia", Jan Pontén "Mot bättre förståelse av cancer", Per-Olof Fröman "Tachyoner - hypotetiska partiklar med större hastighet än ljusets"
ID Nr: 205275, SEK 90.

Immanuel Kant Ein Lebensbild nach Darstellungen der Zeitgenossen Borowski, Jachmann, Wasianski. Halle a. S. Hugo Peter, 1907. 407p. Decorated cloth binding. Good condition. Coloured edge. Patterned endpaper. Page torn.
Mit einem Vor- und Schlusswort enthaltend das Wichtigste aus Kant´s Lehre von Professor Dr. Hermann Schwarz
ID Nr: 205308, SEK 240.

The Review of Metaphysics A Philosophical Quarterly. Vol. XLIV. No 3. 1991. Wrappered. Wrapper slightly rubbed. Good condition.
Gian-Carlo Rota: The Concept of Mathematical Truth, Nicholas Rescher: Conceptual Idealism Revisited, Robert E Wood: Plato´s Line Revisited: The Pedagogy of Complete Reflection, Andrew J Reck: The Enlightenment in American Law, Donn Welton: Husserl and the Japanese, Thomas Prufer: Glosses on Heidegger´s Architectonic Word-Play, Mark M Hurley and staff: Summaries and Comments
ID Nr: 205479, SEK 70.

Verser och vetande. En vänbok till Hans Ruin. Gleerups, 1951. 227s. Häftad. Gott skick. Ouppsprättad.
ID Nr: 9037, SEK 110.

Aall, Anathon: Filosofiens historie I oldtiden og mellemalderen. H. Aschehoug & Co (W. Nygaard), 1923. 407s. Halvklotband. Något nött i kanterna. Gott skick. Mönstrade för/eftersättsblad. Med utvikbar plansch.
ID Nr: 6570, SEK 120.

Ahlberg, Alf: Augustinus - den första moderna människan. J.A. Lindblads förlag, 1952. 227s. Inbunden. Gott skick.
ID Nr: 205173, SEK 120.

Ahlberg, Alf: Filosofiens historia Från den äldsta grekiska antiken till våra dagar. Natur och kultur, 1952. 719s. Klotband. Exlibris. Namnteckning på försättsbladet. Ryggen något blekt. Understrykningar i texten med blyerts.
ID Nr: 205166, SEK 170.

Ahlberg, Alf: Filosofiens historia. Från den äldsta grekiska antiken till våra dagar. Natur och kultur, 1946. 771s. Halvklotband. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Färgat övre snitt.
ID Nr: 210937, SEK 300.

Ahlberg, Alf: Minnen och meditationer. Natur och kultur, 1942. 207s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget slitet. Exlibris. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 205177, SEK 120.

Ahlberg, Alf: Minnen och meditationer. Natur och kultur, 1942. 207s. Häftad. Ryggen lagad. Gott skick.
ID Nr: 205176, SEK 120.

Allen, Gay Wilson: William James. University of Minnesota Press, 1970. 48p. Wrappered. Good condition.
University of Minnesota Pamphlets on American writers No 88
ID Nr: 205305, SEK 75.

Almquist, Sigfrid: VÅRT TANKELIF. Till den tänkande allmänhetens och Läroverkens tjänst. Norstedt och söners förlag, 1906. 98s. Klotband. Gott skick.
ID Nr: 103079, SEK 120.

Alvesson / Sköldberg, Mats / Kaj: Tolkning och reflektion Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. Studentlitteratur, 1994. 402s. Häftad. Häftesomslaget något nött i kanterna. Namnteckning på titelbladet.
ID Nr: 217456, SEK 125.

Argullol, Rafael: Det utmattade Västerlandet. Nya Doxa, 1993. 96s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
Medförfattare: Eugenio Trías. Ingår i serien "Samtida filosofer", nr 4.
ID Nr: 205184, SEK 120.

Aspelin, Gunnar: Bertrand Russell - Tre studier. Natur och kultur, 1950. 46s. Klotryggsband. Gott skick.
Medförfattare: Anders Wedberg och E.N.Tigerstedt
ID Nr: 14775, SEK 90.

Aspelin, Gunnar: Lärobok i filosofiens historia. Almqvist & Wiksell, 1958. 127s. Klotryggsband.
ID Nr: 210970, SEK 75.

Aspelin, Gunnar: Lärobok i logik. Almqvist & Wiksell, 1955. 74s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 205187, SEK 70.

Aspelin, Gunnar: Tankens vägar, del 2 En översikt av filosofiens utveckling. Nya Doxa, 1993. 350s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 205188, SEK 110.

Bacon, Francis: Essays or Councels Civil and Moral Lord Verulam, viscount St. Albans. The Macmillan company, New York, 1916. 318p. Decorated cloth binding. Slightly rubbed on the edges. Else very fine.
Macmillan´s Pocket Classics. Edited with intruduction and notes by George Herbert Clarke, M.A. Professor of English in the University of Tennessee
ID Nr: 205193, SEK 240.

Barth, Heinrich: Das Sein in der Zeit. JCB Mohr, Tübingen, 1933. 29p. Wrappered. Unopened. Wrapper slightly rubbed.
Philosophie und geschichte 42. Heidegger
ID Nr: 205299, SEK 80.

Barzun, Jacques: Intellektets villkor Om ett västerländskt dilemma. Albert Bonniers förlag, 1959. 226s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 6552, SEK 140.

Benda, Julien: Kant. Albert Bonniers förlag, 1952. 196s. Häftad. Gott skick. Namnteckning på titelbladet.
ID Nr: 13335, SEK 130.

Bergman, Sune: Äventyret i gungstolen. Lekmannafunderingar. Västmanlands Folkblad, Västerås, 1957. 216s. Häftad. Dedikation, handskriven. Mycket gott skick.
ID Nr: 107491, SEK 250.

Berkeley, George: Valda skrifter. Natur och kultur, 1990. 292s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
Inledning av Konrad Marc-Wogau
ID Nr: 6557, SEK 130.

Berman, Marshall: Marxistiska äventyr. Daidalos, 2002. 245s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 6563, SEK 140.

Black, Max: Critical Thinking An Introduction to Logic and Scientific Method. Prentice-Hall, 1946. 400p. Clothbinding. Good condition.
ID Nr: 6562, SEK 120.

Bochenski, J.M: Vägar till filosofien. Natur och kultur, 1963. 120s. Häftad. Namnteckning på försättsbladet. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 6564, SEK 110.

Boman, Lars: Criticism and Construction, in the Philosophy of the American New Realism. Almqvist & Wiksell, 1955. 195s. Häftad. Något nött i kanterna. Ett ark lossat i bindningen. Ouppsprättad. Med dedikation.
ID Nr: 6566, SEK 90.

Boström, Christopher Jacob: Om religion, vishet och dygd. Björck & Börjesson, Stockholm, 1943. 68s. Häftad.
Berömda filosofer XXXIX. Översättning jämte företal, anmärkningar och bihang av Karl Pira.
ID Nr: 6569, SEK 70.

Bourdieu, Pierre: Moteld Texter mot nyliberalismens utbredning. Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 1999. 144s. Häftad. Mycket gott skick. Pristeip på bakre häftesomslaget.
Moderna franska tänkare 30. Översättning: Bo Gustavsson.
ID Nr: 101901, SEK 120.

Brodén, Torsten: Exakt och approximativt. Albert Bonniers förlag, 1927. 16s. Häftad. Häftesomslaget något trasigt.
Särtryck ur Festskrift tillägnad Hans Larsson.
ID Nr: 9038, SEK 100.

Brunner, Constantin: Briefe I-II. Lidor Printing Press, Tel Aviv, 1964. 240+240. 2 vol. Bound. Good condition.
ID Nr: 6571, SEK 150.

Buber, Martin: Människans väg. Bonniers, 1964. 92s. Pappband. Gott skick.
ID Nr: 107550, SEK 70.

Buber, Martin: Skuld och skuldkänsla. Bonniers, 1965. 98s. Pappband. Gott skick.
ID Nr: 107549, SEK 90.

Buchman, Frank N.D: Omskapa världen. Aktiebolaget Skoglunds bokförlag, 1955. 311s. Häftad. Ouppsprättad.
ID Nr: 6574, SEK 130.

Burtt, Edwin A.: The English Philosophers from Bacon to Mill. Random House, Inc., 1939. 1041p. Decorated cloth binding. Spine/back-strip faded. Slightly rubbed. Coloured upper edge. Inscription on the inside of the cover.
Modern Library.
ID Nr: 103447, SEK 50.

Bürgel, Bruno H: Die Weltanschauung des Modernen Menschen. 1932. 214p. Clothbinding. Good condition. Gothic types.
ID Nr: 6575, SEK 90.

Caratini, Roger: La Philosophie, II - Thèmes. Seghers, 1984. 359p. Wrappered. Inscription on the inside of the cover. Good condition.
Logique et épistémologie - métaphysique - éthique. Russell et Wittgenstein, phénoménologie et philosophie existentielle: Husserl, Heidegger, Sartre, Bergson, l´ individualisme éthique: Kierkegaard, Stirner, Popper
ID Nr: 6580, SEK 150.

Carrel, Alexis: Den okända människan. Albert Bonniers förlag, 1936. 335s. Häftad. Namnteckning på försättsbladet. Ryggen något trasig i övre och nedre kanten. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 6581, SEK 130.

Chardonne, Jacques: Kärlek och mer än kärlek. Natur och kultur, 1958. 162s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 106455, SEK 60.

Chesterton, G.K. (Gilbert Keith): Fritænkeri og Rettroenhed. Frimodt, 1943. 239s. Häftad. Häftesomslaget slitet. Ouppsprättad.
Indhold: Til Forsvar for alt mulig andet, Om gale Mennesker, Tankens Selvmord, Moralen i Elverland, Verdensbanneret, Kristendommens Paradokser, Den evige Revolution, Kristentroens æventyrlige Roman, Autoritet og æventyrligt Rejsende
ID Nr: 6582, SEK 120.

Christensen, Johnny: Aristoteles. Munksgaard, 1963. 70s. Häftad med pappersomslag. Gott skick.
ID Nr: 205185, SEK 50.

Christensen, Severin: Ett kungarike för en livsåskådning Till belysning av det kategoriska imperativet. Natur och kultur, 1926. 153s. Inbunden. Gott skick. Främre och bakre häftesomslag medbundna.
ID Nr: 6583, SEK 110.

Coblentz, Stanton A: Demons, Witch Doctors and Modern Man. Thomas Yoseloff, 1965. 485p. Bound with dust-wrapper. Dustwrapper slightly torn.
ID Nr: 6584, SEK 140.

Cohen-Solal, Annie: Sartre - ett liv. Albert Bonniers förlag, 1987. 637s. Pappband med skyddsomslag. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 205433, SEK 120.

Coudenhove-Kalergi, R.N: Los vom materialismus!. Paneuropa verlag, 1931. 234p. Clothbinding. Sporadic inscriptions in pencil. Slightly rubbed on the edges. Else fine.
ID Nr: 6586, SEK 120.

Dahlbeck, Eva: På kärlekens villkor. En vandring i laglöst land. Sellin, 1996. 219s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 6589, SEK 110.

Diès, Auguste: Platon. E. Flammarion, 1930. 221p. Half-linen binding. Inscription on titlepage. Good condition.
Les grands coeurs
ID Nr: 205395, SEK 120.

Durant, Will: Store tænkere. Deres liv og meninger. Jespersen og Pios forlag, 1932. Översatt av Krista og Jørgen Jørgensen. 455s. Halvfranskt band. Gott skick. Ryggen något blekt. Exlibris.
Platon, Aristoteles, Bacon, Descartes, Spinoza, Kant, Schopenhauer, Kierkegaard, Spencer, Nietzsche, nutidsfilosofer (bl a Mach, Ostwald, Driesch, Bergson, James, Dewey, Høffding)
ID Nr: 1937, SEK 350.

Ehnmark, Erland: Processen mot Sokrates, och andra studier. Gleeerups/Tema, 1965. 231s. Pocket. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
"Varför avrättades Sokrates? Vad var det för mening med att döda en 70 års gammal man under åberopande av att han förförde ungdomen? /../ Om processen mot Sokrates berättar professor Erland Ehnmark i en utförlig uppsats, som kompletteras med en längre studie över Sokrates 'lära' - och om den sokratiska metoden. /.../ Samlingen innehåller också ett par studier kring Runeberg och Rydberg. /.../ Om Linné handlar tre uppsatser. Linnés tro på nemesis divina jämförs med svensk folktro, som f.ö får sina rötter blottställda på en speciell punkt, och Linnés förhållande till antiken blir utförligt belyst. Ett par allmänt religionshistoriska temata tas även upp - religionshistoriens gräns och förhållanden mellan helighet och rätt - och samlingen avslutas med en skildring av Nathan Söderbloms högst personliga arbetsmetod."
ID Nr: 205269, SEK 90.

Ekeberg, Birger: Birger Wedberg. Norstedts förlag, 1946. 49s. Häftad. Häftesomslaget slitet. Annars ett fint exemplar.
Svenska Akademien Inträdestal
ID Nr: 205462, SEK 70.

Ekman, Rolf: Otidsenligt perspektiv. Gleerups, 1957. 69s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Med dedikation.
ID Nr: 12338, SEK 200.

Forsman, Bror: Glatt och tvärstrimmigt Biologiska uppsatser och debattinlägg. Gebers, 1959. 170s. Häftad. Häftesomslag fläckat. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 205273, SEK 90.

Furberg, Mats: Vision och skepsis från Thales till skeptikerna. aldus, 1969. 168s. Pocket. Något sliten.
ID Nr: 102792, SEK 70.

Gardiner, Patrick: Schopenhauer. Pelican, 1963. 312p. Paperback. Good condition.
ID Nr: 205440, SEK 75.

Geijer, K.R: Huru förhåller sig Leibnitz metafysik till de första förutsättningarna för möjligheten af praktisk filosofi? Akademisk Afhandling, som med Vidtberömda Filosofiska Fakultetens i Upsala tillstånd till offentlig granskning framställes af. Esaias Edquists boktryckeri, Upsala, 1876. Häftad. Häftesomslaget saknas. Något fläckig. Annars ett fint exemplar. Tagen ur band. Filosofie Doktor, å mindre Gustav. Lärosalen den 13 december 1876 p.v.t.f.m
ID Nr: 6607, SEK 100.

Glucksmann, André: Kokerskan och kannibalen Essayer om förhållandet mellan staten, marxismen och koncentrationslägren. Alba idé, 1978. 228s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 205278, SEK 110.

Goethe, Johann Wolfgang (von): Ur Goethes tankevärld Urval ur Goethes filosofiska skrifter. Björck & Börjesson, Stockholm, 1924. 180s. Häftad. Häftesomslaget något upprivet i kanterna. Namnteckning på försättsbladet. Annars ett fint exemplar.
Berömda filosofer XXVII
ID Nr: 205279, SEK 120.

Goldthwaite, Vere (ed.): The Philosophy of Ingersoll To plow is to pray, to play is to prophesy, and the harvest answers and fulfils. Paul Elder and Co, San Fransisco & New york, 1906. 117p. Bound. Good condition.
ID Nr: 205281, SEK 140.

Hagberg, Knut: Thomas Carlyle. Romantik och puritanism i Sartor Resartus. Norstedt och söners förlag, 1925. 356s. Halvklotband. Bandet något slitet. Namnteckning på försättsbladet. Inlagan fin.
ID Nr: 6578, SEK 150.

Hallgren, Bengt: Kan det ha varit Nietzsche ?. Alba, 1990. 158s. Cartonnageband.
ID Nr: 215229, SEK 125.

Hartnack, Justus: Filosofiske problemer, og filosofiske argumentationer. Gyldendal, 1956. 231s. Häftad. Något nött i kanterna. Gott skick.
ID Nr: 205283, SEK 120.

Hedenius, Ingemar: Att välja livsåskådning. Albert Bonniers förlag, 1951. 362s. Häftad. Smärre anteckningar med blyerts. Häftesomslaget något slitet. Gott skick.
ID Nr: 12335, SEK 90.

Hedenius, Ingemar: En vän att tala med Brevväxling mellan Ingemar Hedenius och Knut Jaensson. Brombergs, 1986. 264s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 104134, SEK 60.

Hedenius, Ingemar: I stället för samtal. Albert Bonniers förlag, 1958. 122s. Häftad. Bandet något nött i kanterna. Femte-sjätte tusendet.
ID Nr: 206361, SEK 70.

Hedenius, Ingemar: Om dödshjälp, och andra essayer. Albert Bonniers förlag, 1964. 245s. Häftad. Ouppsprättad. Mycket gott skick.
ID Nr: 205286, SEK 210.

Heeger, Robert: Ideologie und Macht Eine Analyse von Antonio Gramscis Quaderni. Almqvist & Wiksell, 1975. 233p. Wrappered. Good condition.
Acta universitatis upsaliensis. Uppsala Studies in Social Ethics 3
ID Nr: 205290, SEK 120.

Heidegger, Martin: Varat och tiden Del 2. Doxa, 1981. 268s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 205294, SEK 120.

Heidegren, Carl-Göran: Johan Jakob Borelius Den siste svenske hegelianen. Symposion, 1995. 95s. Häftad. Anteckningar på försättsbladet. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
Rec.ex
ID Nr: 6567, SEK 110.

Helldén, Arne: Diderot - en biografi. Atlantis Förlag, 1994. 370s. Inbunden med skyddsomslag. Mycket gott skick. En fläck på pärmen.
ID Nr: 205265, SEK 220.

Hessen, Johannes: Lehrbuch der philosophie. Zweiter band: Wertlehre. J & S Federman Verlag München, 1948. 300p. Wrappered. Spine/backstrip slightly torn at the top. Browned. Else fine.
ID Nr: 205296, SEK 90.

Hessen, Johannes: Religionsphilosophie. Zweiter band. System der Religionsphilosophie. Hans v. Chamier, Essen und Freiburg, 1948. 400p. Wrappered.
ID Nr: 205295, SEK 90.

Holmberg, Olle: Den främmande passageraren Resonemang om moralen. Natur och kultur, 1937. 127s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 205297, SEK 120.

Holmberg, Olle: Inbillningens värld. Albert Bonniers förlag, 1927, 1929, 1930. 346+310+288. 3 vol. Häftad. Något nött i kanterna. Ouppsprättad.
ID Nr: 9036, SEK 350.

Holmberg, Olle: Inbillningens värld I-III. Albert Bonniers förlag, 1927, 1929, 1930. 346+310+284. 3 vol. Halvklotband. Gott skick. Mönstrade för/eftersättsblad.
ID Nr: 205298, SEK 600.

Huizinga, J: Der mensch und die kultur. Bermann-Fischer Verlag Stockholm, 1938. 39p. Wrappered. Inscription on endpaper. Slightly rubbed on the edges. Else fine.
ID Nr: 205302, SEK 120.

Huizinga, J: I morgondagens skugga En diagnos av vår tids kulturella onda. Fritzes, 1936. 190s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 205300, SEK 140.

Høffding, Harald: Erindringer. Gyldendalske boghandel/Nordisk forlag, 1928. 324s. Häftad. Namnteckning på försättsbladet. Häftesomslaget något upprivet i kanterna. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 205303, SEK 140.

Höffe, Otfried (red.): De Stora Filosoferna. Del 1: Antiken och Medeltiden. Del 2: Nya tiden från Bacon till Nietzsche. Forum, 1995. 312+498s. 2 vol. Klotband med skyddsomslag. Mycket gott skick.
ID Nr: 14221, SEK 400.

Janik, Allan: Närvarons dimension Essäer om Wittgenstein och språkets gränser. Carlsson Bokförlag, 1995. 157s. Cartonnageband. Enstaka fläckar på bandet. Gott skick.
ID Nr: 205467, SEK 150.

Jensen / Vestergaard, Inger / Flemming: Praxis och tröghet Om Sartres bidrag till en samhällsförståelse. Bokförlaget Korpen, 1979. 64s. Häftad. Häftesomslaget slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 205441, SEK 120.

Joad, C.E.M: Vetenskap och livsåskådning. En orientering. Gebers, 1946. 279s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 205306, SEK 120.

Joly, Maurice: Dialog i dödsriket mellan Macchiavelli och Montesquieu, eller Macchaivellis politik på 1800-talet beskriven av en samtida. Carlsson Bokförlag, 1994. 201s. Cartonnageband. Gott skick.
Översättning och efterskrift av Viveka Heyman
ID Nr: 205307, SEK 175.

Josephs, Herbert: Diderots Dialog Språk och gest. Carlsson Bokförlag, 1993. 265s. Cartonnageband. Stämpel på försättsbladet. Gott skick.
Rec.ex
ID Nr: 205266, SEK 160.

Kant, Immanuel: Prolegomena to Any Future Metaphysics. Hackett Publishing Co, 1988. 136p. Wrappered. Good condition.
ID Nr: 10291, SEK 120.

Keijser, Gustaf Jacob: Försök till en kortfattad öfversigt af hufvudframstegen inom den menskliga philosophiens historia I Academisk Afhandling, som med Vidtberömda Philosophiska Facultetens i Upsala samtycke, för Philosophiska Gradens erhållande, till offentlig granskning framställes af. W. Schultz boktryckeri, Upsala, 1868. 19s. Häftad. Häftesomslaget saknas. Annars ett fint exemplar. Tagen ur band. Philos. Cand. Af Östgöta nation å större Gustavianska Auditoriet den 9 december 1868 p.v.t.f.m
ID Nr: 6601, SEK 80.

Keyserling, Hermann: Schopenhauer als Verbilder. Leipzig, 1910. 127p. Linenbinding. Good condition. Gothic types.
Werdandi Band 2
ID Nr: 205438, SEK 110.

Kierkegaard, Sören: Antingen - eller Ett livsfragment. Andra delen. Nimrod, 2002. 371s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 205324, SEK 170.

Kierkegaard, Sören: Kierkegaard Urval och översättning av Lars Göransson. Forum, 1969. 203s. Dekorerat skinnimitationsband. Gott skick.
Ur Antingen - eller, Omkväden, Brev till en ung man, Ur Stadier på livets väg, Gästabudet, Skyldig - icke skyldig?, Ur Ovetenskaplig efterskrift, Att tänka subjektivt, Att bli subjektiv, Subjektiviteten är sanningen, Subjektiviteten är helheten, Den subjektive tänkaren, Det patetiska
ID Nr: 205326, SEK 120.

Kierkegaard, Sören: Opbyggelige Taler i forskjellig Aand. T.A. Reitzels Forlag, Kjøbenhavn, 1862. 364s. Halvklotband. Namnteckning på försättsbladet. Något nött i kanterna. En fläck på snittet. Annars ett fint exemplar. N.A. Ornells bokbinderi, Lund
ID Nr: 205316, SEK 450.

Kierkegaard, Sören: Skrifter i urval I. De stora diktverken. Wahlström & Widstrand, 1977. 392s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick. Namnetikett på försättsbladet
ID Nr: 205320, SEK 150.

Kierkegaard, Sören: Skrifter i urval I: De stora diktverken; II: Filosofi och teologi. Uppbyggelse och polemik. Wahlström & Widstrand, 1954, 1957. 392+425s. 2 vol. Klotband. Gott skick. Namnteckning på insidan av pärmen. Band 1: Främre och bakre häftesomslag medbundet, Klisterrester på försättsbladet
ID Nr: 16505, SEK 300.

Kierkegaard, Sören: Skrifter i urval II: Filosofi och teologi. Uppbyggelse och polemik. Wahlström & Widstrand, 1957. 425s. Häftad. Ouppsprättad. Häftesomslaget något nött i kanterna. Namnteckning på smutstitelbladet.
ID Nr: 16504, SEK 150.

Kierkegaard, Sören: Skrifter i urval II: Filosofi och teologi. Uppbyggelse och polemik. Wahlström & Widstrand, 1957. 425s. Häftad. Anteckningar på försättsbladet. Häftesomslaget slitet. Inlagan fin. Delvis ouppsprättad.
ID Nr: 205321, SEK 140.

Kierkegaard, Sören: Søren Kierkegaards samlede værker, udgivne af A.B. Drachmann, J.L. Heiberg og H.O. Lange VIII. Bind. En literair anmeldelse. - Opbyggelige taler i forskjellig aand. Gyldendalske boghandels forlag (F. Hegel & søn), 1903. 421s. Halvfranskt band. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Mönstrade för/eftersättsblad.
ID Nr: 205319, SEK 240.

Kinck, Hans E.: Renässansmänniskor. Historien om Nicolo Machiavelli. Wahlström & Widstrand, 1928. 332s. Klotband. Gott skick. Illustrerad. Marmorerade för/eftersättsblad. Bandet något skevt.
ID Nr: 205312, SEK 210.

Kristensson, Bertil: Nietzsches etiska åskådning i dess relation till kristendomens ethos. Svenska kyrkans diakonistyrelses bokförlag, 1940. 191s. Klotband. Gott skick. Främre och bakre häftesomslag medbundna.
ID Nr: 205376, SEK 250.

Kruse, Vinding: Erkendelse og vurdering Erkendelselærens og Etikkens Grundproblem. Nyt Nordisk forlag, 1917. 562s. Klotband. Nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 205334, SEK 200.

Kruse, Vinding: Erkendelselæren og naturvidenskabens grundbegreber En historisk-kritisk undersøgelse. Nyt Nordisk Forlag, 1916. 424s. Klotband. Klisterlapp på insidan av pärmen. Något nött i kanterna. Gott skick.
ID Nr: 205333, SEK 200.

Kurtén-Lindberg, Birgitta: Homo sum Om det mänskliga hos människan. Historiska Media, 2005. 206s. Pappband med skyddsomslag. Mycket gott skick.
ID Nr: 104835, SEK 95.

Landquist, John: De filosofiska mästerveken VI. Franska upplysningstänkare. Albert Bonniers förlag, 1943. 291s. Häftad. Gott skick.
Montesquieu, Vauvenargues, Voltaire, Rousseau, Diderot, d´Alembert, Chamfort
ID Nr: 205337, SEK 140.

Larsson, Hans: Hemmabyarna Världsbetraktelser i femton kapitel. Doxa, 1979. 275s. Häftad. Mycket gott skick.
ID Nr: 104988, SEK 95.

Larsson, Hans: Hemmabyarna Världsbetraktelser i femton kapitel. Albert Bonniers förlag, 1916. 314+62. Halvfranskt band. Namnteckning på försättsbladet. En fläck på pärmen. Annars ett fint exemplar. Mönstrade för/eftersättsblad.
Innehåller även "På vandring" från 1909
ID Nr: 6595, SEK 200.

Larsson, Hans: Hemmabyarna Världsbetraktelser i femton kapitel. Doxa, 1979. 275s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 6592, SEK 120.

Larsson, Hans: Skrifter Reflexioner för dagen/Filosofien och politiken. Albert Bonniers förlag, 1921, 1922. 241+189. Halvfranskt band. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Mönstrade för/eftersättsblad.
ID Nr: 6599, SEK 175.

Larsson, Hans: Skrifter Idéerna i Stabberup/Per Ståstdräng. Albert Bonniers förlag, 1925. 254+228. Halvfranskt band. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Mönstrade för/eftersättsblad. Titelsida saknas
ID Nr: 6600, SEK 175.

Larsson, Hans: Skrifter Hemmabyarna. Världsbetraktelser i femton kapitel. Albert Bonniers förlag, 1922. 275s. Halvfranskt band. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Mönstrade för/eftersättsblad.
ID Nr: 6597, SEK 175.

Larsson, Hans: Studier och meditationer. Gleerups, 1904. 160s. Inbunden. Namnteckning på titelbladet. Något fläckig. Sida lagad. Annars ett fint exemplar. Mönstrade för- och eftersättsblad
ID Nr: 205340, SEK 90.

Lecourt, Dominique: Une crise et son enjeu (Essai sur la position de Lénine en philosophie). Francois Maspero, Paris, 1973. 142p. Wrappered. Good condition.
ID Nr: 6606, SEK 90.

Lewenhaupt, Caroline (utg): LEFNADSVISHET. Strödda tankar och utdrag. Andra samlingen. Wahlström & Widstrand, 1920. 239s. Samtida klotband. Gott skick.
ID Nr: 103221, SEK 70.

Liedman, Sven-Eric: Motsatsernas spel Friedrich Engels filosofi och 1800-talets vetenskap. Bo Cavefors, 1977. 373+353. 2 vol. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Ouppsprättad.
ID Nr: 6623, SEK 400.

Liljeblad, Ragnar: Klarhet i dunkel Funderingar över filosofi och fysik. Natur och kultur, 1965. 101s. Häftad. Anteckningar. Gott skick.
ID Nr: 6622, SEK 110.

Lind, Lis: Søren Kierkegaard själv Psykoanalytiska läsningar. Carlsson Bokförlag, 2000. 203s. Häftad. Mycket gott skick.
ID Nr: 205327, SEK 140.

Lindqvist, Natan: Språkliga konsekvenser av Fichtes "Jag". Språk och stil, 1920. 10s. Häftad. Något nött i kanterna. Gott skick. Med dedikation.
ID Nr: 6605, SEK 40.

Ljunghoff, Johannes: Christopher Jacob Boström, Sveriges Platon. Sveriges kristliga studentrörelses förlag, Uppsala, 1916. 123+ 167+143+133+172+146. 1 vol. Klotband. Ryggen något blekt. Enstaka fläckar på bandet. Annars ett mycket fint exemplar.
Bandet innehåller även Hans Larsson "Den intellektuella åskådningens filosofi" Bonniers 1920, C. Wagner "Enkelhet" Norstedts 1907, Henri Bergson "Filosofien och livet" W & W 1928, Henri Bergson "Skrattet. En undersökning av komikens väsen" W & W 1928, Herbert Spencer "Behaget och andra uppsatser, Musikens härkomst och uppgift, Stilens filosofi, Skrattets fysiologi m.f." Hugo Gebers förlag 1888
ID Nr: 6568, SEK 475.

Marc-Wogau, Konrad: Filosofin genom tiderna. Strömningar och problemställningar genom filosofins historia i tänkarnas egna texter. Bonniers, 1981-83. 462+421+347+399+339s. 5 vol. Inbunden med skyddsomslag. Inlagan fin. Skyddsomslaget fläckat och nött.
ID Nr: 16780, SEK 900.

Mauriac, Francois: Pascal. Albert Bonniers förlag, 1947. 178s. Häftad. Namnteckning på försättsbladet. Ouppsprättad.
ID Nr: 205391, SEK 110.

Maurois, André: Voltaire. Albert Bonniers förlag, 1942. 212s. Häftad. Namnteckning på försättsbladet. Häftesomslaget trasigt. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 205472, SEK 110.

Meyer-Abich, Adolf: Alexander von Humboldt. Rowohlt, 1967. 187p. Wrappered. Good condition. Richly illustrated.
ID Nr: 205301, SEK 90.

Montaigne, Michel de: Blad ur Montaignes essaier. Hugo Gebers förlag, 1923. 333s. Halvfranskt band. Gott skick. Upphöjda bind. Övre guldsnitt. Marmorerade pärmar. Gulnat snitt. Liten fläck överst på främre snittet.
Urval och översättning jämte inledning av G. Åman-Nilsson. Ex libris på försättsbladet.
ID Nr: 100696, SEK 150.

Mumford, Lewis: Människans villkor. Kooperativa förbundets bokförlag, 1947. 453s. Klotband. Bandet något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 205372, SEK 200.

Mumford, Lewis: Stadskultur. Kooperativa förbundets bokförlag, 1942. 547s. Klotband. Namnteckning på försättsbladet. Något nött i kanterna. Gott skick. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 205371, SEK 250.

Nerman, Ture: Folkhatet. En värdskrigsstudie. Svenska andelsförlaget, 1918. 334s. Inbunden. Bandet något slitet. Enstaka fläckar inuti boken. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 205375, SEK 200.

Nordenfelt, Lennart: Causes of Death - a philosophical essay. Forskningsrådsnämnden, rapport 83:2, 1983. 139p. Wrappered.
ID Nr: 205381, SEK 120.

Nordenfelt, Lennart: Kunskap - värdering - förståelse Introduktion till humanvetenskapernas teori och metod. Publica, 1979. 178s. Häftad. Understrykningar i texten. Gott skick.
ID Nr: 205383, SEK 110.

Nordin, Svante: Från Tradition till Apokalyps. Symposion, 1989. 189s. Pappband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Understrykningar i texten. Namnteckning på försättsbladet. Ett kapitel har orange markeringar med överstrykningspenna i texten.
ID Nr: 103437, SEK 110.

Norström, Vitalis: Religion och tanke. Hugo Gebers förlag, 1912. 269s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Delvis ouppsprättad.
Olaus Petri stiftelsen, Upsala
ID Nr: 205384, SEK 140.

Nyman, Alf: Kants väg En tankebiografi som inledning till förnuftskritiken, jämte valda stycken ur kritiken i översättning. Gleerups, 1919. 356s. Häftad. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Delvis ouppsprättad.
ID Nr: 205388, SEK 200.

Olson, Anders: Medvetande och materia. Tidens förlag, 1944. 291s. Häftad. Ryggen delvis sprucken i fogarna. Ouppsprättad.
ID Nr: 205389, SEK 110.

Ott, Hugo: Fallet Heidegger. Daidalos, 1991. 320s. Häftad. Nyskick.
ID Nr: 103597, SEK 160.

Pascal, Blaise: Tankar och Smärre Skrifter jämte Voltaires anmärkningar av år 1734. Albert Bonniers förlag, 1929. 278+374s. 2 vol. Häftad. Inlagan fin. Häftesomslaget något slitet.
Fullständig översättning jämte inledning och noter av Richard Hejll
ID Nr: 14233, SEK 250.

Pawlowski, Tadeusz: Concept Formation in the Humanities and the Social Sciences. D. Reidel Publishing Company, 1980. 229p. Bound with dust-wrapper. Dustwrapper slightly worn. Else fine.
Synthese library, vol 144
ID Nr: 205393, SEK 150.

Phalén, Adolf: Mindre arbeten Utgivna av C.E. Sjöstedt. Doxa, 1979. 503s. Klotband. Bandet något slitet. Annars ett fint exemplar.
194/300
ID Nr: 205394, SEK 300.

Phillips, Christopher: Kafé Sokrates Filosofi på ett nytt sätt. Forum, 2003. 248s. Pappband med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 217217, SEK 70.

Picard, Max: Hitler inom oss själva. Natur och kultur, 1946. 182s. Häftad. Inlagan fin. Häftesomslaget något slitet.
ID Nr: 16773, SEK 150.

Platon: Skrifter I-VI. I svensk tolkning av Claes Lindskog. Hugo Gebers förlag, 1941, 1921, 1922, 1923, 1924, 1926. 352+379+436+554+657+238 sidor. 6 vol. Halvklotband. Bandet något fläckigt. Annars ett fint exemplar. Stänksnitt. Mönstrade för/eftersättsblad. Första bandet andra upplagan, resterande band första upplagan.
ID Nr: 210939, SEK 1800.

Ponceau, Amédée: Initiation philosophique I-II. Librairie Marcel Rivière et Cie, Paris, 1947. 298+254. 2 vol. Bound. Good condition. Front cover bound in.
ID Nr: 205402, SEK 225.

Qvarnström, Emanuel: Säg mig att jag ljuger.. AWE/Gebers, 1975. 202s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 205401, SEK 110.

Radhakrishnan, S: Idealistisk livssyn. Natur och kultur, 1950. 272s. Häftad. Anteckningar på försättsbladet. Häftesomslaget något upprivet i kanterna. Annars ett fint exemplar. Ouppsprättad.
ID Nr: 205404, SEK 150.

Reichenbach, Hans: Den vetenskapliga filosofin Dess uppkomst och utveckling. Natur och kultur, 1957. 253s. Häftad. Delvis ouppsprättad.
ID Nr: 205392, SEK 120.

Ritter, P.H: Etiske fragmenter. Andr. Fred. Høst & Søns forlag, København, 1894. 164s. Klotband. Gott skick.
ID Nr: 205405, SEK 130.

Rousseau, Jean Jacques: Bekännelser Senare delen. Tredje volymen. Albert Bonniers förlag, 1922. 599s. Dekorerat halvfranskt band. Gott skick. Marmorerade för/eftersättsblad. Illustrerad.
I oförkortad översättning med upplysande och kompletterande noter samt ett antal porträtt och bilder, utgivna av David Sprengel
ID Nr: 205408, SEK 220.

Rousseau, Jean Jacques: Bekännelser Senare delen. Första volymen. Albert Bonniers förlag, 1914. 475s. Dekorerat halvklotband. Gott skick. Marmorerade för/eftersättsblad. Illustrerad.
I oförkortad översättning med upplysande och kompletterande noter samt ett antal porträtt och bilder, utgivna av David Sprengel
ID Nr: 205407, SEK 220.

Rousseau, Jean Jacques: Bekännelser. Första-sjätte boken. Forum, 1973. 348s. Pocket. Något fuktskadad.
ID Nr: 17998, SEK 100.

Russell, A. J.: For sinners only. Hodder and Stoughton, 1937. 345p. Decorated cloth binding. Cover lightly stained. Corpus fine. Coloured upper edge. Markings in the text.
Twenty-first edition ( First in this form )
ID Nr: 104783, SEK 400.

Russell, Bertrand: Äktenskap och moral. Natur och kultur, 1930. 220s. Häftad. Häftesomslaget något trasigt. Namnteckning på försättsbladet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 205418, SEK 110.

Russell, Bertrand: An Outline of Philosophy. George Allen & Unwin Ltd, 1949. 317p. Clothbinding. Good condition.
ID Nr: 205416, SEK 140.

Russell, Bertrand: Den nya filosofien. Natur och kultur, 1928. 302s. Häftad. Delvis ouppsprättad. Något gulnad. En fläck på häftesomslaget.
ID Nr: 206360, SEK 110.

Russell, Bertrand: Filosofi för lekmän, och andra essäer. Natur och kultur, 1950. 200s. Klotryggsband. Gott skick. Färgat övre snitt.
ID Nr: 216805, SEK 95.

Russell, Bertrand: Filosofi för lekmän, och andra essäer. Natur och kultur, 1950. 200s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 205424, SEK 80.

Russell, Bertrand: Mänskligheten vid skiljevägen. Natur och kultur, 1951. 235s. Inbunden. Namnteckning på försättsbladet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 205423, SEK 120.

Russell, Bertrand: The Autobiography of Bertrand Russell I-III. George Allen & Unwin Ltd, 1967, 1968, 1969. 230+268+231. 3 vol. Clothbinding with dustwrapper. Inscriptions on endpaper. Dustwrapper rubbed. Else fine.
1872-1914, 1914-1944, 1944-1967
ID Nr: 205414, SEK 500.

Russell, Bertrand: Västerlandets visdom. Forum, 1959. 320s. Klotband med skyddsomslag. Inlagan fin. Rikligt illustrerad. Skyddsomslaget något slitet.
ID Nr: 14234, SEK 220.

Rydberg, Viktor: Filosofiska föreläsningar IV: Antropologi och moralfilosofi. Albert Bonniers förlag, 1901. 189s. Dekorerat klotband. Något fläckig. Annars ett fint exemplar. Mönstrade för/eftersättsblad. Färgat snitt.
Hållna i Göteborg höstterminen 1878
ID Nr: 205426, SEK 120.

Rydberg, Viktor: Filosofiska föreläsningar I: Föreläsningar öfver materialism och idealism. Albert Bonniers förlag, 1900. 367s. 1 vol. Klotband. Ryggen något sliten. Annars ett fint exemplar. Mönstrade för/eftersättsblad.
Hållna i Göteborg höstterminen 1876
ID Nr: 205428, SEK 90.

Saitschick, Robert: Schöpfer höchster Lebenswerte von Lao-tse bis Jesus. Rascher, 1945. 455p. Bound with dust-wrapper. Dustwrapper torn. Covers occasionally stained. Else fine.
Lao-tse, Kungfutse, Zarathustra, Buddha, Sokrates, Platon, Moses, Propheten, Jesus
ID Nr: 205429, SEK 150.

Sandemose, Aksel: Epistler og moralske tanker. Aschehoug, 1973. 184s. Klotband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 205434, SEK 120.

Saw, Ruth Lydia: Leibniz. Pelican, 1954. 240p. Paperback. Worn. Inscription on endpaper. Sporadic underlining of text.
"A description of the new system of philosophy of one of the greatest thinkers of the seventeenth century, who was also a mathematician, scientist, theologian, and political theorist
ID Nr: 6602, SEK 40.

Schjelderup, H.K: Europas filosofi Från medeltiden till nutiden. Wahlström & Widstrand, 1959. 243s. Pocket. Häftesomslaget något slitet. Annars ett mycket fint exemplar.
Medförfattare: A H Winsnes
ID Nr: 205442, SEK 90.

Schouls, Peter A: Reasoned Freedom John Locke and Enlightenment. Cornell University Press, 1992. 241p. Clothbinding. Very good condition.
ID Nr: 6624, SEK 260.

Schultzer, Bent: Philosophische Kritik und idealistische Struktur. Nyt Nordisk Forlag/Arnold Busck, 1970. 340p. Wrappered. Wrapper slightly rubbed at the edges. Unopened.
ID Nr: 205443, SEK 110.

Schumm, Karl: Bildnisse des Philosophen Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Ernst Klett Verlag Stuttgart, 1974. 43p. Clothbinding. Slightly rubbed on the edges. Else very fine. Richly illustrated.
ID Nr: 205291, SEK 150.

Simonsson, Ingmar: Kierkegaard i vår tid. Themis, 2002. 334s. Häftad. Nyskick.
ID Nr: 11373, SEK 140.

Simson, Gerhard: De kämpade för rätten Christian Thomasius, Georges Picquart, Cesare Lombroso, Henri Dunant, Fridtjof Nansen. Natur och kultur, 1957. 261s. Häftad. Ouppsprättad.
ID Nr: 205446, SEK 130.

Skarsgård, Lars: Research and Reasoning A Case Study on an Historical Inquiry: 'Titian's Diana and Actaeon: A Study in Artistic Innovation'. Scandinavian University Books, 1968. 226p. Wrappered. Wrapper slightly rubbed. Else fine. With dedication.
Studies in the Theory of Science 1
ID Nr: 205447, SEK 90.

Spinoza, Benedikt: Etik. Björck & Börjesson, 1922. 299s. Häftad. Något nött i kanterna. Något gulnad. Inlagan fin.
Översättning med en inledning av Alf Ahlberg. Berömda filosofer.
ID Nr: 103421, SEK 180.

Stendahl, Brita K: Søren Kierkegaard. Atlantis Förlag, 1980. 253s. Cartonnageband. Gott skick.
ID Nr: 205329, SEK 125.

Stenhammar, Evald Henning Theodor: Hur Kant angifvit den rätta grunden för kunskapens allmängiltighet och nödvändighet? Akademisk afhandling, som med Vidtberömda Filosofiska Facultetens samtycke, för Filosofiska Graden författad och utgifven af. Kongl. Akad. Boktryckeriet, Upsala, 1866. 22s. Häftad. Häftesomslaget saknas. Något fläckig. Tagen ur band.
Adjunkt vid Linköpings Elementar-Läroverk, till offentlig granskning framställes å större Gustavianska lärosalen den 23 maj 1866 p.v.t.f.m
ID Nr: 205310, SEK 100.

Stenius, Erik: Det symbolskapande djuret. Särtryck ur Finsk Tidskrift h.6. 1955, (utan årtal). 10 sid. Häftad. Anteckningar på häftesomslaget.
ID Nr: 104189, SEK 40.

Stevenson, Charles L: Ethics and Language. Yale University Press, 1967. 338p. Wrappered. Wrapper rubbed. Sporadic underlining of text in pencil. Else fine.
ID Nr: 205451, SEK 80.

Stoker, H.G: Das gewissen Erscheinungsformen und theorien. Verlag von Friedrich Cohen, Bonn, 1925. 277p. Clothbinding. Stamp on end-paper. Minor inscriptions. One stain on cover. Else fine.
ID Nr: 205452, SEK 110.

Szent-Györgyi, Albert: The Crazy Ape Written by a Biologist for the Young. Philosophical Library, New York, 1970. 93p. Bound with dust-wrapper. Dustwrapper slightly worn. Else fine.
ID Nr: 205453, SEK 120.

Taine, Henri: Dernier Essais de Critique et d´Histoire. Hachette, 1929. 358p. Half-cloth binding. Very good condition. Marbeled endpapers.
ID Nr: 205456, SEK 140.

Taine, Henri: Konstens filosofi I-II. Björck & Börjesson, Stockholm, 1921, 1925, 1924. 86+90+180. 1 vol. Halvklotband. Ryggen något sliten. Annars ett mycket fint exemplar. Mönstrade för/eftersättsblad.
Bandet innehåller även J.W. von Goethe "Ur Goethes tankevärld. Urval ur Goethes filosofiska skrifter"
ID Nr: 205454, SEK 240.

Taine, Henri: Valda skrifter I Konstens filosofi. Central-tryckeriets förlag, 1875. 178s. 1 vol. Häftad. Ryggen delvis sprucken i fogarna. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 205455, SEK 80.

Thielst, Peter: Man förstår livet baklänges - men måste leva det framlänges Historien om Soeren Kirkegaard. Rabén & Sjögren, 1995. 365s. Pappband. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 104717, SEK 130.

Todorov, Tzvetan: Face à l´extreme. Éditions du Seuil, 1991. 345p. Wrappered. Wrapper slightly rubbed. Very good condition.
ID Nr: 205460, SEK 120.

Tsatsos, Constantin: La philosophie sociale des grecs anciens. Nagel, 1971. 338p. Wrappered. Wrapper slightly rubbed. Unopened.
ID Nr: 205461, SEK 120.

Valéry, Paul: Descartes. Albert Bonniers förlag, 1950. 143s. Häftad. Namnteckning på försättsbladet. Ryggen delvis sprucken i fogarna. Understrykningar i texten med blyerts.
ID Nr: 205262, SEK 110.

Vegesack, Thomas von: Tankens aristokrater eller pennans betjänter. De intellektuella 1898-1968. Atlantis Förlag, 1986. 382s. Cartonnageband. Gott skick. Fotoillustrerad.
"Thomas von Vegesack ger här en spännande skildring av samspelet mellan konsten och politiken under vårt av politisk dramatik laddade sekel. Hans bok har blivit en annorlunda kulturhistoria, där de stora författarna - Thomas Mann, George Orwell, Jean-Paul Sartre, Maxim Gorkij - för en gångs skull inte framträder med sina skönlitterära verk utan med offentliga ställningstaganden. Boken skulle kunna kallas historien om de intellektuellas glans och elände /.../"
ID Nr: 205464, SEK 170.

Voltaire, Francois Marie Arouet de: Filosofi i fickformat Urval, förord, översättning och noter av Olof Nordberg. Norstedt och söners förlag, 1985. 304s. Pappband med skyddsomslag. Skyddsomslaget fläckat och nött. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 101746, SEK 95.

Voltaire, Francois Marie Arouet de: Samtal emellan Euhemeros och Kallikrates. Dialoger om gudomen, universum och människan. Natur och kultur, 1946. 133s. Häftad. Något gulnad. Häftesomslaget något nött i kanterna. Dedikation på häftesomslagen till "brodern Hugo Almqust" från översättaren
Inledning och översätning av G. Åman-Nilsson
ID Nr: 16793, SEK 125.

Wedberg, Anders: Filosofins historia I-III. Albert Bonniers förlag, 1966, 1968, 1970. 260+234+425. 3 vol. Klotband.
Antiken och medeltiden, Nyare tiden till romantiken, Från Bolzano till Wittgenstein.
ID Nr: 210938, SEK 500.

Wikner, Pontus: Platon Populära föredrag. Beijers bokförlagsaktiebolag, 1905. 177s. Halvfranskt band. Namnteckning. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Mönstrade för/eftersättsblad.
ID Nr: 205399, SEK 180.

Wikner, Pontus: Skrifter V Föredrag över Platon, hållna i Stockholm i mars och april 1867. Albert Bonniers förlag, 1922. 207s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 205396, SEK 75.

Wilamowitz-Moellendorff, U. v.: Platon Erster band: Leben und Werke. Weidmannsche Buchhandlung, Berlin, 1920. 767p. Decorated cloth binding. Inscription on endpaper. Covers slightly worn. Corpus fine. Light browning.
ID Nr: 205400, SEK 150.

Williams, John Tyerman: Puh och Filosoferna. Wahlström & Widstrand, 1999. 232s. Pocket. Gott skick.
ID Nr: 217203, SEK 50.

Windelband, Wilhelm: Die philosophie im deutschen geistesleben des XIX. jahrhunderts. Tübingen, Verlag von JCB Mohr, 1909. 120p. Clothbinding. Good condition. Patterned endpaper.
ID Nr: 205471, SEK 80.

Windelband, Wilhelm: Platon. Fr. Frommanns verlag, 1905. 188p. Half -leather binding. Exlibris. Covers slightly worn. Else fine. Patterned endpaper.
Frommanns Klassiker der Philosophie IX, herausgegeben von Richard Falckenberg. Mit bildnis
ID Nr: 205398, SEK 140.

Wirtanen, Atos: Nietzsche - den otidsenlige. Albert Bonniers förlag, 1945. 148s. Häftad. Stämpel på häftesomslaget. Häftesomslaget något slitet.
ID Nr: 205382, SEK 120.

Wiser, L. James: Political Philosophy. A History of the Search for Order. Prentice-Hall, 1983. 419p. Inscriptions on endpaper. Else very fine.
ID Nr: 13469, SEK 160.

Wood, Alan: Bertrand Russell - den passionerade skeptikern. Natur och kultur, 1958. 268s. Häftad. Häftesomslaget slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 205419, SEK 140.

Wright, Georg Henrik von: Att förstå sin samtid. Tanke och förkunnelse och andra försök 1945-1994. Albert Bonniers förlag, 1996. 361s. Pocket. Mycket gott skick.
ID Nr: 11594, SEK 80.

Wright, Georg Henrik von: Vetenskapen och förnuftet Ett försök till orientering. Albert Bonniers förlag, 1986. 154s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Namnteckning. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 205466, SEK 130.

Wright, Georg Henrik von: Vetenskapen och förnuftet. Månpocket, 1994. 154s. Pocket. Gott skick.
ID Nr: 11593, SEK 70.

Wyller, Egil A: Fra Homer til Heidegger En vandring gjennom kulturformer. Johan Grundt Tanum Forlag, Oslo, 1959. 220s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 205474, SEK 120.

Yutang, Lin: Weisheit des Lächelnden Lebens. Deutsche verlags-anstalt, Stuttgart Berlin, (not dated). 476p. Clothbinding. Inscription on endpaper. Covers slightly worn. Else fine. Coloured upper edge.
ID Nr: 205475, SEK 120.

Zazzo, René: Intelligence et quotient d´ages Manuel pour l´etude du développement mental. Presses universitaires de France, 1946. 64p. Wrappered. Wrapper rubbed. Browned. Else fine.
Avec 12 figures et un barème rectificatif pour le test de Binet-Simon. Bibliotheque de philosophie contamporaine
ID Nr: 205476, SEK 60.

Zweig, Arnold: Spinoza. Albert Bonniers förlag, 1949. 128s. Häftad. Gott skick. Namnteckning på titelbladet.
ID Nr: 13332, SEK 130.

Åberg, Thorsten: Livsåskådningar under medverkan av Erik Hammarkvist och Harry Hermerén. Liber Förlag, 1952. 188s. Pocket. Häftesomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 205477, SEK 80.