Se alla Rubriker

Birgittas Finsta. Carl Henning Ryttarson, (utan årtal). 62s. Häftad. Fläckad. Enstaka anteckningar i blyerts. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
Utgiven av Föreningen för Finstas Forntid och Framtid (Finstaprojektet) och Norrtälje lokalavdelning av Sveriges Kyrkliga Studieförbund i samarbete med Norrtälje kulturnämnd (skriftserien nr 9) och Stockholms läns hembygdsförbund (skriftserien nr 8).
ID Nr: 206592, SEK 70.

Den Heliga Birgitta - Himmelska Uppenbarelser. Fjärde bandet. Allhems Förlag, 1959. 315s. 1 vol. Klotband med skyddsomslag. Färgat övre snitt. Illustrerad. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars i gott skick.
ID Nr: 106701, SEK 150.

Den Heliga Birgitta och Vadstena Ett sexhundraårsminne. Norstedt och söners förlag, Almqvist & Wiksell, 1970. 70s. Cartonnageband. Klisterlapp på pärmen. Annars ett fint exemplar. Illustrerad. Färgat övre snitt.
Utgivits i samband med utställning i Statens historiska museum 27/11 1970 - 17/11 1971. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien.
ID Nr: 206589, SEK 70.

Vår frälsares orden Birgittinordens svenska gren. Birgittasystrarna, Djursholm, 1983. 16s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 206579, SEK 40.

Birgitta, Den heliga: Opera minora I. Regula Salvatoris Edited by Sten Eklund. The Royal Academy of Letters History and Antiquities, 1975. 244p. Wrappered. Unopened.
ID Nr: 206568, SEK 140.

Birgitta, Den heliga: Opera minora II. Sermo angelicvs Samlingar utgivna av Svenska Fornskriftsällskapet. Andra Serien. Latinska Skrifter Band VIII:2. Utgiven av Sten Eklund. Almqvist & Wiksell, 1972. 133p. Wrappered. Wrapper slightly rubbed. Unopened.
ID Nr: 206571, SEK 100.

Birgitta, Den heliga: Ord av den Heliga Birgitta på vår tids språk utgivna av Birgittasystrarna i Vadstena. Vadstena, 1969. 26s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 10270, SEK 50.

Birgitta, Den heliga: Revelaciones Book V. Edited by Birger Bergh. Almqvist & Wiksell, 1971. 184p. Wrappered. Wrapper slightly rubbed. Else fine. Unopened.
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets akademien Stockholm.
ID Nr: 206570, SEK 140.

Birgitta, Den heliga: Revelaciones. Book I Samlingar utgivna av Svenska Fornskriftsällskapet. Andra Serien. Latinska Skrifter Band VII:1. Ed. by Carl-Gustaf Undhagen. Almqvist & Wiksell, 1978. 509p. Wrappered. Wrapper slightly rubbed. Unopened.
ID Nr: 206576, SEK 275.

Birgitta, Den heliga: Revelaciones. Book IV Samlingar utgivna av Svenska Fornskriftsällskapet. Andra Serien. Latinska Skrifter Band VII:4. Ed. by Hans Aili. Graphic Systems, Göteborg, 1992. 416p. Wrappered. Good condition.
ID Nr: 206575, SEK 200.

Birgitta, Den heliga: Uppenbarelser. Norstedt och söners förlag, Kongl. boktryckeriet, 1862, 1874, 1861, 1884, 1883, 1860, 1858, 1857. 9 vol. Häftad. Mycket sliten.
Samlingar utgifna af Svenska Fornskrift-sällskapet. Häftet 38: Regula salvatoris, Revelationes extravagantes, böner, originalutkast. Häftet 62: Engelens diktamen, Variant af åttonde boken. Häftet 36: Sjette boken. Häftet ?: Femte bandet (Bihang.) (Andra häftet. Slutet). Häftet 81: Femte bandet (Bihang.) (Första häftet) Häftet 35: Fjerde boken (Slutet) samt femte boken. Häftet 34: Fjerde boken (Början). Häftet 30: Andra och tredje boken. Häftet 29: Första boken.
ID Nr: 206562, SEK 500.

Lindblom, Andreas: Johan III och Vadstena nunnekloster. Almqvist & Wiksell, 1961. 47s. Häftad med pappersomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Ouppsprättad. Illustrerad.
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Antikvariskt arkiv 16.
ID Nr: 206591, SEK 110.

Schück, Henrik: Några anmärkningar om Birgittas revelationer. Norstedt och söners förlag, 1901, (utan årtal). 102s. Häftad. Häftesomslaget något upprivet i kanterna. Häftesomslaget något fläckigt. Ouppsprättad.
Kongl. Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademiens Handlingar. Tretiondetredje delen. Ny följd. Trettonde delen. 1.
ID Nr: 206706, SEK 120.

Stolpe, Sven: Birgitta På svenska. In English. Auf Deutsch. Askild och Kärnekull, 1973. 123p. Wrappered. Wrapper slightly rubbed. Else fine.
ID Nr: 206580, SEK 110.

Stolpe, Sven: Birgitta i Rom. Askild & Kärnekull, 1973. 257s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 206584, SEK 130.

Stolpe, Sven: Birgitta i Rom. Askild & Kärnekull, 1973. 257s. Pappband med skyddsomslag. Gott skick. Illustrerad. Skyddsomslaget något trasigt.
ID Nr: 100563, SEK 130.

Stolpe, Sven: Birgitta i Rom. Askild & Kärnekull, 1980. 257s. Klotband med skyddsomslag. Illustrerad.
ID Nr: 215224, SEK 140.

Stolpe, Sven: Birgitta i Sverige. Askild & Kärnekull, 1973. 223s. Klotband. Gott skick.
ID Nr: 206583, SEK 110.

Stolpe, Sven: Birgitta i Sverige. Askild & Kärnekull, 1973. 223s. Inbunden med skyddsomslag. Något sliten. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 206582, SEK 125.

Undhagen, Carl-Gustaf (red.): Sancta Birgitta Revelaciones book l. Almqvist & Wiksell, 1978. 510p. Wrappered. Good condition. Unopened.
With Magister Mathias'Prologue edited by Carl-Gustaf Undhagen.Ser. 2. Latinska skrifter Vll: l.
ID Nr: 104047, SEK 150.

Wessén, Elias: Svensk medeltid. En samling uppsatser om svenska medeltidshandskrifter och texter III. De fornsvenska handskrifterna av Heliga Birgittas Uppenbarelser. Almqvist & Wiksell, 1976. 49s. Häftad. Ouppsprättad.
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Filologisk-filosofiska serien 16.
ID Nr: 206594, SEK 75.

Wessén, Elias: Svensk medeltid. En samling uppsatser om svenska medeltidshandskrifter och texter II. Birgitta-texter. Almqvist & Wiksell, 1968. 161s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Ouppsprättad.
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar. Filologiska serien 10.
ID Nr: 206581, SEK 140.

Öberg, Jan: Kring Birgitta Avec un resumé en francais: Autour de Sainte Brigitte. Almqvist & Wiksell, 1969. 18s. Häftad. Smärre anteckningar med blyerts. En fläck på häftesomslaget. Annars ett fint exemplar. Med dedikation.
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Filologiskt arkiv 13.
ID Nr: 206699, SEK 50.

Öberg, Jan: Kring Birgitta Avec un resumé en francais: Autour de Sainte Brigitte. Almqvist & Wiksell, 1969. 18s. Häftad. Gott skick.
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Filologiskt arkiv 13.
ID Nr: 206590, SEK 50.