Se alla Rubriker

: 1996 SKÅNE Turistföreningens årsbok. , Svenska Turistföreningen, 1995. Svenska Turistföreningen, 216s. Inbunden. Fotoillustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 202013, SEK 150.

: Bara kontrakts 27 kyrkor. , Bara Kontraktsråd i Lunds stift, 1983. Bara Kontraktsråd i Lunds stift, 32s. Häftad. Rikligt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 106728, SEK 60.

: Broarna i Malmöhus Län. En inventering 1976-77. Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska Museer Rapport 1977:4. , Riksantikvarieämbetet, 1977. Riksantikvarieämbetet, 96s. Häftad. Rikligt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 106555, SEK 150.

: De lärde i Lund Några synpunkter på byggande och boende. , Esselte, 1970. Esselte, Illustrerad av Gunnar Bergenholz. 94s. Klotband. Nyskick.
ID Nr: 202507, SEK 70.

: Folklivsarkivet Lund 1913-1988. , , 1988. , 319s. Häftad. Gott skick. Fotoillustrerad.
Skrifter från Folklivsarkivet i Lund nr 26.
ID Nr: 103537, SEK 130.

: Från Lundagård och Helgonabacken. Lundensisk Kalender. Andra årgången. , Waldemar Bülow, Lund, 1893. Waldemar Bülow, Lund, 165s. Häftad. Något nött i kanterna.
ID Nr: 107481, SEK 350.

: Från Lundagård och Helgonbacken Lundensisk kalender. , Waldemar Bülow, Lund, 1893. Waldemar Bülow, Lund, 164s. Häftad. Bandet slitet. Anteckningar på häftesomslaget. Anteckningar på titelbladet. Exlibris. Bakre häftesomslaget något trasigt i kanten.
Andra årgången
ID Nr: 103902, SEK 95.

: Kävlinge. Ett skånskt järnvägssamhälle. , Konsthögskolans Arkitekturskola, 1983. Konsthögskolans Arkitekturskola, 80s. Häftad. Rikligt illustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 106571, SEK 150.

: Lundabok. Albert Bonniers förlag, , 1964. , 96s. Häftad. Delvis något brunfläckig. Annars ett fint exemplar.
Medv: bl a Britt G Hallqvist, Max lundgren, Sven Chr. Swahn.
ID Nr: 202518, SEK 70.

: Malmö. , Borgströms Tryckeri, 1970. Borgströms Tryckeri, 61s. Cartonnageband. Fotoillustrerad. Gott skick.
ID Nr: 202620, SEK 50.

: Norra Mellby sockenbok. , Svantessons boktryckeri, 1956. Svantessons boktryckeri, 311s. Biblioteksband. Fotoillustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 202608, SEK 200.

: Saga och sanning om Dybeck och Östra Vemmenhög. , Åbergs,Tomelilla, u.å. Åbergs,Tomelilla, 24s. Klammerhäftad. Gott skick.
Elsa Nilsson
ID Nr: 107559, SEK 90.

: Skånes goda sidor Ett försök till porträtt av en landsända. , Tidningen Arbetet i Malmö, 1976. Tidningen Arbetet i Malmö, 175s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 101855, SEK 70.

: Svenska stadsmonografier Hälsingborg Landskrona Eslöv Höganäs Lund. , Ringström & Ringström, 1952. Ringström & Ringström, 472s. Dekorerat helskinnband. Fotoillustrerad. Guldsnitt. Mycket gott skick.
Numrerad folieupplaga nr 156 av 200 ex med ägarens namn i guld på bokens framsida
ID Nr: 8612, SEK 300.

: Svenska stadsmonografier Malmö. , Orbis, 1946. Orbis, 725s. Dekorerat helskinnband. Fotoillustrerad. Guldsnitt. Bandet något nött i kanterna.
Nr 167 av 760 numrerad upplaga med ägarens namn i guld på bokens framsida
ID Nr: 8613, SEK 280.

: Svenska Turistföreningens Resehandböcker Xlll Skåne. Wahlström & Widstrand, , 1912. , 200s. Skinnimitationsband. Gott skick. Ryggen blekt. Illustrerad. Guldornerad. Med 52 illustrationer, 7 öfversiktskartor och 8 stadsplaner.
ID Nr: 102886, SEK 120.

: TOPOGRAFISKA och STATISTISKA UPPGIFTER OM KRISTIANSTADS LÄN UTGIFNA AF GENERALSTABENS TOPOGRAFISKA AFDELNING.. Norstedt och söners förlag, , 1876. , 290s. Samtida pappersband. Innehåller två utvikbara kartor.
ID Nr: 215346, SEK 450.

: Två städer och en bygd. Helsingborg och Landskrona. , NordJem, 1986. NordJem, 126s. Klotband med skyddsomslag. Fotoillustrerad. Mycket fint exemplar.
Nr 104 av bibliofilupplagans 500 numrerade böcker.
ID Nr: 202016, SEK 150.

Andersson, Ingvar: Skånes historia. Norstedt och söners förlag, , 1974. , 478s. Klotband med skyddsomslag. Fotoillustrerad. Skyddsomslaget något trasigt. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 204318, SEK 150.

Andersson / Lindbom, Thorsten / Gunnar: BOKEN OM KRISTIANSTAD.. Natur och kultur, , 1982. , 272s. Cartonnageband. Rikligt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 215281, SEK 120.

Arvidsson, Karl Axel: Att ligga i Lund. Wahlström & Widstrand, , (utan årtal). , 127s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 202604, SEK 70.

Bellander, Ulla: Ur hävden och minnet. , Gleerups, 1919. Gleerups, 272s. Häftad. Häftesomslaget något gulnat.
ID Nr: 201847, SEK 90.

Bengtsson, Bengt: Flanör i Lund. Norstedt och söners förlag, , 1969. , Illustrerad av Sven Bunnel. 87s. Pappband med skyddsomslag. Mycket gott skick.
ID Nr: 202592, SEK 90.

Blom / Bolinder / Moen: Lund. , Hermods förlag, 1975. Hermods förlag, 76s. Klotband. Fotoillustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 201835, SEK 75.

Bringmark, Gösta: FRÅN DAGATRÄL TILL MEDBORGARE. MALMÖ STADSFULLMÄKTIGE 100 ÅR. EN KRÖNIKA I ORD OCH BILD OM STADENS UTVECKLING.. , Tryckeriaktiebolaget Framtiden, Malmö, 1962. Tryckeriaktiebolaget Framtiden, Malmö, 168s. Häftad. Rikligt illustrerad med ett stort antal dokumentärt intressanta foton.
ID Nr: 215315, SEK 160.

Bååth-Holmberg, Cecilia: NÄR SEKLET VAR UNGT. BERÄTTELSE FRÅN DET GAMLA LUND.. , Fahlcrantz & Co, Stockholm, 1897. Fahlcrantz & Co, Stockholm, 204+187 sidor. Samtida halvfranskt band. Guldornerad rygg. Bandet något nött. Annars ett fint exemplar. Två delar i ett band.
Innehåller handskrivna biografiska anteckningar.
ID Nr: 216486, SEK 150.

Carlsson, Fr.: Från Skåne. Wahlström & Widstrand, , 1905. , 77s. Halvklotband. Fotoillustrerad.
ID Nr: 17036, SEK 120.

Cavallin, S.: UR SKÅNSKA PRESTEHUSENS HÄFDER.. Gleerups, , 1878. , 125s. Häftad. Något sprucken i bindningen. Främre pärmen lös.
ID Nr: 215348, SEK 260.

Dhejne, Hans: Skåne i vindrutan. , Gleerups, 1939. Gleerups, 195s. Häftad. Häftesomslaget något trasigt. Gott skick.
ID Nr: 202009, SEK 60.

Ek, Sven B.: Stadens födelse. , bmtryck, 1978. bmtryck, 66s. Häftad. Understrykningar i texten. Annars ett fint exemplar.
Eslövs museums skriftserie 3.
ID Nr: 202615, SEK 30.

Ericsson, Acke: Litteratur om Skåne 1976. , föen.Malmö stadsbibl vänner, 1977. föen.Malmö stadsbibl vänner, 91s. Häftad. Mycket gott skick.
ID Nr: 202624, SEK 50.

Fischer, Ernst: Nutida Skånskt måleri. Bonniers, , 1946. , 83s. Linneband. Något fläckig. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 204755, SEK 150.

Follin, Elias: Helsingborgs historia. Rediviva, , 1972. , 488s. Pappband. Nyskick.
Nytt ex facsimilupplaga från 1851
ID Nr: 202510, SEK 240.

Furst, Lotte: Simpevarp-en halvö i förvandling. , Riksantikvarieämbetet, 1985. Riksantikvarieämbetet, 89s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 202590, SEK 75.

Harrie, Ivar: Hem till Skåne. Wahlström & Widstrand, , 1961. , Illustrerad av E.Lindahl. 149s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 202601, SEK 90.

Heimer, Astri: De mörka åren från skånsk horisont. Norstedts förlag, , 1967. , 162s. Häftad. Fotoillustrerad. Gott skick.
ID Nr: 9060, SEK 90.

Heintz, Ingeborg: Litteratur om Malmö. , Malmö Stadsbiblioteks vänner, 1945. Malmö Stadsbiblioteks vänner, 150s. Häftad. Häftesomslaget något nött i kanterna.
ID Nr: 204768, SEK 80.

Holmqvist, Ann-Marie & Lasse: Våra skånska bilder. Askild & Kärnekull, , 1977. , 206s. Klotband. Mycket gott skick.
ID Nr: 201836, SEK 80.

Janstad, Hans: På kryss i Malmö. Liber Förlag, , 1982. , 136s. Cartonnageband. Fotoillustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 202018, SEK 90.

Jonsson, Bengt Inge: 55 Skånska smultronställen. Liber Förlag, , 1985. , 192s. Pappband. Gott skick. Fotoillustrerad.
ID Nr: 101551, SEK 90.

Jönsson, Gabriel: Skånska somrar. Bonniers, , 1950. , 222s. Pappband. Anteckningar på försättsbladet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 201832, SEK 110.

Karlin, G. J:son: Kulturhistorisk Förening och Museum i Lund 1882-1932 En minnesskrift utgiven till 50-årsjubileet av John Kroon A.B. Malmö Ljustrycksanstalt.. , , 1932. , 365s. Halvfranskt band. Bandet något slitet. Ryggen blekt. Inlagan fin. Namnteckning på insidan av pärmen. Fotoillustrerad. Främre häftesomslag medbundet.
Porträtt av Gustav V. Kulturhistoriska Museets Höge Beskyddare Hans Majestät Konung Gustav V tillägnas i underdånighet denna skrift.
ID Nr: 106081, SEK 250.

Lengertz, William: Böcker och publicister Hälsingborgslitteratur. , Lengertz Antikvariatbokhandel, 1935. Lengertz Antikvariatbokhandel, 136s. Häftad. Fotoillustrerad. Gott skick.
ID Nr: 202508, SEK 110.

Liljeroth, Erik: Lund. Ett bildverk av Erik Liljeroth.. Allhems Förlag, , 1951. , 184s. Häftad. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 215320, SEK 120.

Lindal, Harald: Kring Jacob Malmros' köpmangård. , Trelleborg Allehanda tryckeri, 1957. Trelleborg Allehanda tryckeri, 167s. Dekorerat halvklotband. Fotoillustrerad. Mycket gott skick. Guldsnitt.
ID Nr: 202019, SEK 110.

Lindbom, Gunnar: Rapport från ankdammen. , Möllers Bokhandel, 1982. Möllers Bokhandel, 160s. Inbunden. Fotoillustrerad. Gott skick.
En god och uppbygglig kristianstadsbok.
ID Nr: 201845, SEK 120.

Lindbom, Gunnar: Vår lilla vidgade-den annorlunda KRISTIANSTADSBOKEN. , Möölers Bokhandel, 1978. Möölers Bokhandel, 160s. Inbunden. Fotoillustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 201844, SEK 120.

Lindström, Hjalmar: Bilder från Bjärebygden. Liber Förlag, , 1988. , 156s. Cartonnageband. Fotoillustrerad. Mycket gott skick.
Bild: Eric Lindström.
ID Nr: 202017, SEK 160.

Lovén, Nils: Nicolovius barndomsminnen av folklivet i Skytts härad vid början av 1800-talet. , Gleerups, 1924. Gleerups, 262s. Häftad. Fotoillustrerad. Ouppsprättad.
delvis ouppsprättad
ID Nr: 202012, SEK 100.

Ludvig, Nils: Lund. Wahlström & Widstrand, , 1949. , Illustrerad av Emil Johansson-Thor. 126s. Cartonnageband. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 202521, SEK 110.

Ludvig, Nils: Mitt Skåne. Wahlström & Widstrand, , 1950. , 212s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 202591, SEK 75.

Lundkvist, Artur: Snapphanens liv och död. , Litteraturfrämjandet, 1968. Litteraturfrämjandet, 237s. Cartonnageband. Bandet något nött i kanterna.
ID Nr: 202516, SEK 60.

Löfström, Tomas: På Österlen. Liber Förlag, , 1981. , 178s. Klotband. Mycket gott skick. Fotoillustrerad.
Medförfattare: Ingvar Bylund
ID Nr: 202021, SEK 150.

Mårtensson, Anders W.: Attraktiv kulturbygd På upptäcksfärd i Kristianstads kommun.. , Kristianstads kommun, 1995. Kristianstads kommun, 336s. Cartonnageband. Gott skick. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 217086, SEK 140.

Nerman, Peggy: Hamn, Hommor och Hav. Fiskare på Österlen. Carlsson Bokförlag, , 1993. , 80s. Cartonnageband. Bandet något fläckigt. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 202617, SEK 160.

Ohlén, Carl-Eric: Dagligt liv i Skåne Boken om liv och leverne i landskapet från 1800 till 1920. , Jubileumsböcker, Göteborg, 1970. Jubileumsböcker, Göteborg, 495s. Dekorerat skinnimitationsband. Mycket gott skick. Rikligt illustrerad. Guldornerad rygg.
ID Nr: 103580, SEK 250.

Olsson, Nils: Charlotte Berlin och hennes museum. , Ystads Allehanda civil, 1976. Ystads Allehanda civil, 31s. Häftad. Gott skick. Fotoillustrerad.
ID Nr: 105992, SEK 50.

Rasmusson, Olof: Blann Stuegubba å Gårafolk. , Svenska bokförlaget, Malmö, 1936. Svenska bokförlaget, Malmö, 168s. Häftad. Bandet något nött i kanterna.
ID Nr: 202594, SEK 75.

Roth / Rosborn m. fl.: Malmö museum gräver. , Malmö museum, 1979. Malmö museum, 18s. Häftad. Mycket gott skick.
ID Nr: 202622, SEK 25.

Schiller, Harald: FRÅN DET LEVANDE SKÅNE.. , AB svensk Litteratur, Stockholm, 1948. AB svensk Litteratur, Stockholm, 223s. Halvfranskt band. Illustrerad. Något nött i kanterna.
ID Nr: 215284, SEK 200.

Sjöcrona, C. H.: Händelser och människor i Landskrona under fyra sekler. , , 1948. , 290s. Linneband. Fotoillustrerad. Bakre pärmen något fläckad annars i gott skick.
Boken tryckt i 1000 exemplar av Schmidts Boktryckeri Aktiebolag å papper från Finpappersbruken
ID Nr: 105834, SEK 225.

Sjöström, Gunnar: Annetorpshemmet och dess föregångare 1882-1982. , Lunds offset, 1982. Lunds offset, 63s. Häftad. Fotoillustrerad. Gott skick.
ID Nr: 202596, SEK 60.

Stoltz, Elof: SOM LITEN I RAVLUNDA PRÄSTGÅRD.. , Walter Ekstrand Bokförlag, Lund, 1978. Walter Ekstrand Bokförlag, Lund, 173s. Cartonnageband. Illustrerad.
ID Nr: 215347, SEK 110.

Sundstedt, Fredrik: Sommarsemestern Skåne II Södra o Östra Skåne. , Åhléns och söner, 1939. Åhléns och söner, 199s. Häftad. Fotoillustrerad. Bandet något nött i kanterna. Ouppsprättad.
ID Nr: 202506, SEK 90.

Swahn, Sven Christer: Detta LUND. Bonniers, , 1965. , Illustrerad av Göran Lindgren. 217s. Klotband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något trasigt. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 202011, SEK 120.

Torgny, Ove: Skåneboken: Resenärer i Skåne. , Fahlén & Torgny AB, 1989. Fahlén & Torgny AB, 158s. Pappband. Inlagan fin. Rikligt illustrerad. Pärmarna något slitna i kanterna.
ID Nr: 101566, SEK 90.

Werin, Algot: Skånes fyra hörn. Natur och poesi. , Gleerup, 1966. Gleerup, Illustrerad av H. Dhejne. 21s. Häftad. Gott skick.
Nyårshälsning 1966-67 från Gleerups
ID Nr: 202613, SEK 60.

Ås, Jan: Åsens sång och annat. En bok om Åsens barn på vers och prosa. , Förlag Lengertz, 1936. Förlag Lengertz, 199s. Häftad med pappersomslag. Illustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 8563, SEK 120.