Se alla Rubriker

1996 SKÅNE Turistföreningens årsbok. Svenska Turistföreningen, 1995. 216s. Inbunden. Fotoillustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 202013, SEK 150.

Bara kontrakts 27 kyrkor. Bara Kontraktsråd i Lunds stift, 1983. 32s. Häftad. Rikligt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 106728, SEK 60.

Broarna i Malmöhus Län. En inventering 1976-77. Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska Museer Rapport 1977:4. Riksantikvarieämbetet, 1977. 96s. Häftad. Rikligt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 106555, SEK 150.

De lärde i Lund Några synpunkter på byggande och boende. Esselte, 1970. Illustrerad av Gunnar Bergenholz. 94s. Klotband. Nyskick.
ID Nr: 202507, SEK 70.

Folklivsarkivet Lund 1913-1988. 1988. 319s. Häftad. Gott skick. Fotoillustrerad.
Skrifter från Folklivsarkivet i Lund nr 26.
ID Nr: 103537, SEK 130.

Från Lundagård och Helgonabacken. Lundensisk Kalender. Andra årgången. Waldemar Bülow, Lund, 1893. 165s. Häftad. Något nött i kanterna.
ID Nr: 107481, SEK 350.

Från Lundagård och Helgonbacken Lundensisk kalender. Waldemar Bülow, Lund, 1893. 164s. Häftad. Bandet slitet. Anteckningar på häftesomslaget. Anteckningar på titelbladet. Exlibris. Bakre häftesomslaget något trasigt i kanten.
Andra årgången
ID Nr: 103902, SEK 95.

Kävlinge. Ett skånskt järnvägssamhälle. Konsthögskolans Arkitekturskola, 1983. 80s. Häftad. Rikligt illustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 106571, SEK 150.

Lundabok. Albert Bonniers förlag, 1964. 96s. Häftad. Delvis något brunfläckig. Annars ett fint exemplar.
Medv: bl a Britt G Hallqvist, Max lundgren, Sven Chr. Swahn.
ID Nr: 202518, SEK 70.

Malmö. Borgströms Tryckeri, 1970. 61s. Cartonnageband. Fotoillustrerad. Gott skick.
ID Nr: 202620, SEK 50.

Norra Mellby sockenbok. Svantessons boktryckeri, 1956. 311s. Biblioteksband. Fotoillustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 202608, SEK 200.

Saga och sanning om Dybeck och Östra Vemmenhög. Åbergs,Tomelilla, u.å. 24s. Klammerhäftad. Gott skick.
Elsa Nilsson
ID Nr: 107559, SEK 90.

Skånes goda sidor Ett försök till porträtt av en landsända. Tidningen Arbetet i Malmö, 1976. 175s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 101855, SEK 70.

Svenska stadsmonografier Hälsingborg Landskrona Eslöv Höganäs Lund. Ringström & Ringström, 1952. 472s. Dekorerat helskinnband. Fotoillustrerad. Guldsnitt. Mycket gott skick.
Numrerad folieupplaga nr 156 av 200 ex med ägarens namn i guld på bokens framsida
ID Nr: 8612, SEK 300.

Svenska stadsmonografier Malmö. Orbis, 1946. 725s. Dekorerat helskinnband. Fotoillustrerad. Guldsnitt. Bandet något nött i kanterna.
Nr 167 av 760 numrerad upplaga med ägarens namn i guld på bokens framsida
ID Nr: 8613, SEK 280.

Svenska Turistföreningens Resehandböcker Xlll Skåne. Wahlström & Widstrand, 1912. 200s. Skinnimitationsband. Gott skick. Ryggen blekt. Illustrerad. Guldornerad. Med 52 illustrationer, 7 öfversiktskartor och 8 stadsplaner.
ID Nr: 102886, SEK 120.

TOPOGRAFISKA och STATISTISKA UPPGIFTER OM KRISTIANSTADS LÄN UTGIFNA AF GENERALSTABENS TOPOGRAFISKA AFDELNING. Norstedt och söners förlag, 1876. 290s. Samtida pappersband. Innehåller två utvikbara kartor.
ID Nr: 215346, SEK 450.

Två städer och en bygd. Helsingborg och Landskrona. NordJem, 1986. 126s. Klotband med skyddsomslag. Fotoillustrerad. Mycket fint exemplar.
Nr 104 av bibliofilupplagans 500 numrerade böcker.
ID Nr: 202016, SEK 150.

Andersson / Lindbom, Thorsten / Gunnar: BOKEN OM KRISTIANSTAD. Natur och kultur, 1982. 272s. Cartonnageband. Rikligt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 215281, SEK 120.

Arvidsson, Karl Axel: Att ligga i Lund. Wahlström & Widstrand, (utan årtal). 127s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 202604, SEK 70.

Bellander, Ulla: Ur hävden och minnet. Gleerups, 1919. 272s. Häftad. Häftesomslaget något gulnat.
ID Nr: 201847, SEK 90.

Bengtsson, Bengt: Flanör i Lund. Norstedt och söners förlag, 1969. Illustrerad av Sven Bunnel. 87s. Pappband med skyddsomslag. Mycket gott skick.
ID Nr: 202592, SEK 90.

Blom / Bolinder / Moen: Lund. Hermods förlag, 1975. 76s. Klotband. Fotoillustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 201835, SEK 75.

Bringmark, Gösta: FRÅN DAGATRÄL TILL MEDBORGARE. MALMÖ STADSFULLMÄKTIGE 100 ÅR. EN KRÖNIKA I ORD OCH BILD OM STADENS UTVECKLING. Tryckeriaktiebolaget Framtiden, Malmö, 1962. 168s. Häftad. Rikligt illustrerad med ett stort antal dokumentärt intressanta foton.
ID Nr: 215315, SEK 160.

Bååth-Holmberg, Cecilia: NÄR SEKLET VAR UNGT. BERÄTTELSE FRÅN DET GAMLA LUND. Fahlcrantz & Co, Stockholm, 1897. 204+187 sidor. Samtida halvfranskt band. Guldornerad rygg. Bandet något nött. Annars ett fint exemplar. Två delar i ett band.
Innehåller handskrivna biografiska anteckningar.
ID Nr: 216486, SEK 150.

Carlsson, Fr.: Från Skåne. Wahlström & Widstrand, 1905. 77s. Halvklotband. Fotoillustrerad.
ID Nr: 17036, SEK 120.

Cavallin, S.: UR SKÅNSKA PRESTEHUSENS HÄFDER. Gleerups, 1878. 125s. Häftad. Något sprucken i bindningen. Främre pärmen lös.
ID Nr: 215348, SEK 260.

Dhejne, Hans: Skåne i vindrutan. Gleerups, 1939. 195s. Häftad. Häftesomslaget något trasigt. Gott skick.
ID Nr: 202009, SEK 60.

Ek, Sven B.: Stadens födelse. bmtryck, 1978. 66s. Häftad. Understrykningar i texten. Annars ett fint exemplar.
Eslövs museums skriftserie 3.
ID Nr: 202615, SEK 30.

Ericsson, Acke: Litteratur om Skåne 1976. föen.Malmö stadsbibl vänner, 1977. 91s. Häftad. Mycket gott skick.
ID Nr: 202624, SEK 50.

Fischer, Ernst: Nutida Skånskt måleri. Bonniers, 1946. 83s. Linneband. Något fläckig. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 204755, SEK 150.

Follin, Elias: Helsingborgs historia. Rediviva, 1972. 488s. Pappband. Nyskick.
Nytt ex facsimilupplaga från 1851
ID Nr: 202510, SEK 240.

Furst, Lotte: Simpevarp-en halvö i förvandling. Riksantikvarieämbetet, 1985. 89s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 202590, SEK 75.

Harrie, Ivar: Hem till Skåne. Wahlström & Widstrand, 1961. Illustrerad av E.Lindahl. 149s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 202601, SEK 90.

Heimer, Astri: De mörka åren från skånsk horisont. Norstedts förlag, 1967. 162s. Häftad. Fotoillustrerad. Gott skick.
ID Nr: 9060, SEK 90.

Heintz, Ingeborg: Litteratur om Malmö. Malmö Stadsbiblioteks vänner, 1945. 150s. Häftad. Häftesomslaget något nött i kanterna.
ID Nr: 204768, SEK 80.

Holmqvist, Ann-Marie & Lasse: Våra skånska bilder. Askild & Kärnekull, 1977. 206s. Klotband. Mycket gott skick.
ID Nr: 201836, SEK 80.

Janstad, Hans: På kryss i Malmö. Liber Förlag, 1982. 136s. Cartonnageband. Fotoillustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 202018, SEK 90.

Jonsson, Bengt Inge: 55 Skånska smultronställen. Liber Förlag, 1985. 192s. Pappband. Gott skick. Fotoillustrerad.
ID Nr: 101551, SEK 90.

Jönsson, Gabriel: Skånska somrar. Bonniers, 1950. 222s. Pappband. Anteckningar på försättsbladet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 201832, SEK 110.

Karlin, G. J:son: Kulturhistorisk Förening och Museum i Lund 1882-1932 En minnesskrift utgiven till 50-årsjubileet av John Kroon A.B. Malmö Ljustrycksanstalt. 1932. 365s. Halvfranskt band. Bandet något slitet. Ryggen blekt. Inlagan fin. Namnteckning på insidan av pärmen. Fotoillustrerad. Främre häftesomslag medbundet.
Porträtt av Gustav V. Kulturhistoriska Museets Höge Beskyddare Hans Majestät Konung Gustav V tillägnas i underdånighet denna skrift.
ID Nr: 106081, SEK 250.

Lengertz, William: Böcker och publicister Hälsingborgslitteratur. Lengertz Antikvariatbokhandel, 1935. 136s. Häftad. Fotoillustrerad. Gott skick.
ID Nr: 202508, SEK 110.

Liljeroth, Erik: Lund. Ett bildverk av Erik Liljeroth. Allhems Förlag, 1951. 184s. Häftad. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 215320, SEK 120.

Lindal, Harald: Kring Jacob Malmros' köpmangård. Trelleborg Allehanda tryckeri, 1957. 167s. Dekorerat halvklotband. Fotoillustrerad. Mycket gott skick. Guldsnitt.
ID Nr: 202019, SEK 110.

Lindbom, Gunnar: Rapport från ankdammen. Möllers Bokhandel, 1982. 160s. Inbunden. Fotoillustrerad. Gott skick.
En god och uppbygglig kristianstadsbok.
ID Nr: 201845, SEK 120.

Lindbom, Gunnar: Vår lilla vidgade-den annorlunda KRISTIANSTADSBOKEN. Möölers Bokhandel, 1978. 160s. Inbunden. Fotoillustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 201844, SEK 120.

Lindström, Hjalmar: Bilder från Bjärebygden. Liber Förlag, 1988. 156s. Cartonnageband. Fotoillustrerad. Mycket gott skick.
Bild: Eric Lindström.
ID Nr: 202017, SEK 160.

Lovén, Nils: Nicolovius barndomsminnen av folklivet i Skytts härad vid början av 1800-talet. Gleerups, 1924. 262s. Häftad. Fotoillustrerad. Ouppsprättad.
delvis ouppsprättad
ID Nr: 202012, SEK 100.

Ludvig, Nils: Lund. Wahlström & Widstrand, 1949. Illustrerad av Emil Johansson-Thor. 126s. Cartonnageband. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 202521, SEK 110.

Ludvig, Nils: Mitt Skåne. Wahlström & Widstrand, 1950. 212s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 202591, SEK 75.

Lundkvist, Artur: Snapphanens liv och död. Litteraturfrämjandet, 1968. 237s. Cartonnageband. Bandet något nött i kanterna.
ID Nr: 202516, SEK 60.

Löfström, Tomas: På Österlen. Liber Förlag, 1981. 178s. Klotband. Mycket gott skick. Fotoillustrerad.
Medförfattare: Ingvar Bylund
ID Nr: 202021, SEK 150.

Mårtensson, Anders W.: Attraktiv kulturbygd På upptäcksfärd i Kristianstads kommun. Kristianstads kommun, 1995. 336s. Cartonnageband. Gott skick. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 217086, SEK 140.

Nerman, Peggy: Hamn, Hommor och Hav. Fiskare på Österlen. Carlsson Bokförlag, 1993. 80s. Cartonnageband. Bandet något fläckigt. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 202617, SEK 160.

Ohlén, Carl-Eric: Dagligt liv i Skåne Boken om liv och leverne i landskapet från 1800 till 1920. Jubileumsböcker, Göteborg, 1970. 495s. Dekorerat skinnimitationsband. Mycket gott skick. Rikligt illustrerad. Guldornerad rygg.
ID Nr: 103580, SEK 250.

Olsson, Nils: Charlotte Berlin och hennes museum. Ystads Allehanda civil, 1976. 31s. Häftad. Gott skick. Fotoillustrerad.
ID Nr: 105992, SEK 50.

Rasmusson, Olof: Blann Stuegubba å Gårafolk. Svenska bokförlaget, Malmö, 1936. 168s. Häftad. Bandet något nött i kanterna.
ID Nr: 202594, SEK 75.

Roth / Rosborn m. fl.: Malmö museum gräver. Malmö museum, 1979. 18s. Häftad. Mycket gott skick.
ID Nr: 202622, SEK 25.

Schiller, Harald: FRÅN DET LEVANDE SKÅNE. AB svensk Litteratur, Stockholm, 1948. 223s. Halvfranskt band. Illustrerad. Något nött i kanterna.
ID Nr: 215284, SEK 200.

Sjöcrona, C. H.: Händelser och människor i Landskrona under fyra sekler. 1948. 290s. Linneband. Fotoillustrerad. Bakre pärmen något fläckad annars i gott skick.
Boken tryckt i 1000 exemplar av Schmidts Boktryckeri Aktiebolag å papper från Finpappersbruken
ID Nr: 105834, SEK 225.

Sjöström, Gunnar: Annetorpshemmet och dess föregångare 1882-1982. Lunds offset, 1982. 63s. Häftad. Fotoillustrerad. Gott skick.
ID Nr: 202596, SEK 60.

Stoltz, Elof: SOM LITEN I RAVLUNDA PRÄSTGÅRD. Walter Ekstrand Bokförlag, Lund, 1978. 173s. Cartonnageband. Illustrerad.
ID Nr: 215347, SEK 110.

Sundstedt, Fredrik: Sommarsemestern Skåne II Södra o Östra Skåne. Åhléns och söner, 1939. 199s. Häftad. Fotoillustrerad. Bandet något nött i kanterna. Ouppsprättad.
ID Nr: 202506, SEK 90.

Swahn, Sven Christer: Detta LUND. Bonniers, 1965. Illustrerad av Göran Lindgren. 217s. Klotband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något trasigt. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 202011, SEK 120.

Torgny, Ove: Skåneboken: Resenärer i Skåne. Fahlén & Torgny AB, 1989. 158s. Pappband. Inlagan fin. Rikligt illustrerad. Pärmarna något slitna i kanterna.
ID Nr: 101566, SEK 90.

Werin, Algot: Skånes fyra hörn. Natur och poesi. Gleerup, 1966. Illustrerad av H. Dhejne. 21s. Häftad. Gott skick.
Nyårshälsning 1966-67 från Gleerups
ID Nr: 202613, SEK 60.

Ås, Jan: Åsens sång och annat. En bok om Åsens barn på vers och prosa. Förlag Lengertz, 1936. 199s. Häftad med pappersomslag. Illustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 8563, SEK 120.