Se alla Rubriker

En julbok till församlingarna i Göteborgs stift 1934 Åttonde årgången. Pro Caritate, 1934. 264s. Häftad. Nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Fotoillustrerad. En annonsbilaga medföljer.
ID Nr: 207978, SEK 70.

Engelbrekts församling tjugufem år Minnesskrift 1906-1931. 1931. 365s. Halvfranskt band med kassett. Kassetten något sliten. Annars ett fint exemplar. Upphöjda bind. Guldornerad rygg. Marmorerade för/eftersättsblad. 35/100.
ID Nr: 207984, SEK 450.

Engelbrekts församling tjugufem år Minnesskrift 1906-1931. 1931. 365s. Halvfranskt band. Gott skick. Marmorerade för/eftersättsblad. Upphöjda bind. Övre guldsnitt.
ID Nr: 207986, SEK 450.

Stockholms stift i ord och bild Minnesverk 1945. Iduns tryckeri AB, Förlaget, 1946. 971s. Halvfranskt band. Gott skick. Övre guldsnitt. Illustrerad.
ID Nr: 207989, SEK 250.

Västerås stift i ord och bild. Iduns tryckeri AB, Förlaget, 1951. 778+XXIV. Halvfranskt band. Bandet något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Övre guldsnitt. Utvikbara kartor/planscher.
ID Nr: 207987, SEK 250.

Dahlbäck, Göran: Uppsala domkyrkas godsinnehav med särskild hänsyn till perioden 1344-1527. Almqvist & Wiksell, 1977. 430s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Studier till det medeltida Sverige 2. Ak. avh.
ID Nr: 207981, SEK 120.

Fant, Johan Eric: UPSALA ÄRKESTIFTS HERDAMINNE. Wahlström & Låstbom, Uppsala, 1842-45 + 1893. 4+494+464+580 + 658 sidor. 4 vol. Samtida halvfranskt band. Band 1 - 3 bundna i samtida, något nötta halvfranska band, med marmorerade pärmar och snitt. Del 4 bunden i samtida klotryggband.
Del 1 - 3, författades av Johan Eric Fant, 1815 - 1869. Del 4 författades av Ludvig Nyström, och gavs ut först 1893. Ett supplement trycktes samma år som del 3, 1845, författat av Johan Henrik Schröder, 1791 - 1857, men finns inte med här.
ID Nr: 214725, SEK 4200.

Holm, Torsten Ax:son: Församlingslivets förnyelse i Strängnäs stift. Sörmländska handlingar, 1968. 184s. Häftad. Häftesomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 201817, SEK 90.

Malm, O.B. (red.): Bilder och blad från ekumeniska mötet i Stockholm 1925. Svenska Kyrkans Diakonistyrelse, 1925. 179s. Halvfranskt band. Gott skick. Främre häftesomslag medbundet. Illustrerad. Marmorerade för/eftersättsblad. Övre guldsnitt. Upphöjda bind. Guldornerad rygg. 9/100.
ID Nr: 207990, SEK 300.

Åberg, Göran: Från åttital till åttital - kyrkligt liv i Jönköping under hundra år. Växjö Stiftshistoriska Sällskap Skrifter Nr 3, 1988. 237s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad. Med dedikation till Hilding Pleijel.
ID Nr: 207718, SEK 120.

Åberg, Åke: Västerås domkyrkas bibliotek år 1640 efter Petrus Olai Dalekarlus katalog. Stifts- och landsbiblioteket, 1973. 151s. Häftad. Gott skick. Häftesomslaget något slitet. Acta bibliothecae arosiensis VI.
ID Nr: 207980, SEK 90.

Åsbrink, Gustav: Svea rikes ärkebiskopar Från 1164 till nuvarande tid. Natur och kultur, 1935. 495s. Klotband. Färgat övre snitt.
ID Nr: 207991, SEK 300.