Se alla Rubriker

: En julbok till församlingarna i Göteborgs stift 1934 Åttonde årgången. , Pro Caritate, 1934. Pro Caritate, 264s. Häftad. Nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Fotoillustrerad. En annonsbilaga medföljer.
ID Nr: 207978, SEK 70.

: Engelbrekts församling tjugufem år Minnesskrift 1906-1931. , , 1931. , 365s. Halvfranskt band med kassett. Kassetten något sliten. Annars ett fint exemplar. Upphöjda bind. Guldornerad rygg. Marmorerade för/eftersättsblad. 35/100.
ID Nr: 207984, SEK 450.

: Engelbrekts församling tjugufem år Minnesskrift 1906-1931. , , 1931. , 365s. Halvfranskt band. Gott skick. Marmorerade för/eftersättsblad. Upphöjda bind. Övre guldsnitt.
ID Nr: 207986, SEK 450.

: Stockholms stift i ord och bild Minnesverk 1945. , Iduns tryckeri AB, Förlaget, 1946. Iduns tryckeri AB, Förlaget, 971s. Halvfranskt band. Gott skick. Övre guldsnitt. Illustrerad.
ID Nr: 207989, SEK 250.

: Västerås stift i ord och bild. , Iduns tryckeri AB, Förlaget, 1951. Iduns tryckeri AB, Förlaget, 778+XXIV. Halvfranskt band. Bandet något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Övre guldsnitt. Utvikbara kartor/planscher.
ID Nr: 207987, SEK 250.

Dahlbäck, Göran: Uppsala domkyrkas godsinnehav med särskild hänsyn till perioden 1344-1527. Almqvist & Wiksell, , 1977. , 430s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Studier till det medeltida Sverige 2. Ak. avh.
ID Nr: 207981, SEK 120.

Fant, Johan Eric: UPSALA ÄRKESTIFTS HERDAMINNE.. , Wahlström & Låstbom, Uppsala, 1842-45 + 1893. Wahlström & Låstbom, Uppsala, 4+494+464+580 + 658 sidor. 4 vol. Samtida halvfranskt band. Band 1 - 3 bundna i samtida, något nötta halvfranska band, med marmorerade pärmar och snitt. Del 4 bunden i samtida klotryggband.
Del 1 - 3, författades av Johan Eric Fant, 1815 - 1869. Del 4 författades av Ludvig Nyström, och gavs ut först 1893. Ett supplement trycktes samma år som del 3, 1845, författat av Johan Henrik Schröder, 1791 - 1857, men finns inte med här.
ID Nr: 214725, SEK 4200.

Holm, Torsten Ax:son: Församlingslivets förnyelse i Strängnäs stift. , Sörmländska handlingar, 1968. Sörmländska handlingar, 184s. Häftad. Häftesomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 201817, SEK 90.

Malm, O.B. (red.): Bilder och blad från ekumeniska mötet i Stockholm 1925.. Svenska Kyrkans Diakonistyrelse, , 1925. , 179s. Halvfranskt band. Gott skick. Främre häftesomslag medbundet. Illustrerad. Marmorerade för/eftersättsblad. Övre guldsnitt. Upphöjda bind. Guldornerad rygg. 9/100.
ID Nr: 207990, SEK 300.

Åberg, Göran: Från åttital till åttital - kyrkligt liv i Jönköping under hundra år. , Växjö Stiftshistoriska Sällskap Skrifter Nr 3, 1988. Växjö Stiftshistoriska Sällskap Skrifter Nr 3, 237s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad. Med dedikation till Hilding Pleijel.
ID Nr: 207718, SEK 120.

Åberg, Åke: Västerås domkyrkas bibliotek år 1640 efter Petrus Olai Dalekarlus katalog. , Stifts- och landsbiblioteket, 1973. Stifts- och landsbiblioteket, 151s. Häftad. Gott skick. Häftesomslaget något slitet. Acta bibliothecae arosiensis VI.
ID Nr: 207980, SEK 90.

Åsbrink, Gustav: Svea rikes ärkebiskopar Från 1164 till nuvarande tid. Natur och kultur, , 1935. , 495s. Klotband. Färgat övre snitt.
ID Nr: 207991, SEK 300.