Se alla Rubriker

Svensk topografi, Västmanland

Arosiana ser. I -IV. Plock ur Arosbrödernas arkiv. 1910-1922. 80 +81 +164 +181. Privatband. Fotoillustrerad. Gott skick.
ID Nr: 203076, SEK 150.

Arosiana ser. V samt Från Arosdjäknarnas stad. Arosiana del VI. K L Beckmans boktryckeri, 1932-1944. K L Beckmans boktryckeri, 257 + 297. Privatband. Fotoillustrerad. Gott skick.
Utgiven i samband med Sällskapet Arosbrödernas 30-års jubileum.
ID Nr: 203075, SEK 120.

Den kulturhistoriska utvecklingen i Västmanlands län. Kulturminnesvårdsprogram Del 1. Västmanlands läns museum, Länsstyrelsen i Västmanlands län, 1981. Västmanlands läns museum, Länsstyrelsen i Västmanlands län, 108+3 sidor. Häftad. Rikligt illustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 106556, SEK 200.

Dingtuna Lillhärad genom århundraden. Primatryck, 1998. Primatryck, 240s. Cartonnageband. Fuktskadad. Illustrerad.
Dingtuna-Lillhärad sockengille
ID Nr: 102868, SEK 95.

Dingtuna Lillhärad genom århundraden. VTL Press, 1992. VTL Press, 237s. Cartonnageband. Fuktskadad. Illustrerad.
Dingtuna-Lillhärad sockengille
ID Nr: 102869, SEK 95.

Vår Hembygd häfte nr 1. Hembygdens förlag, Östervåla, 1977. Hembygdens förlag, Östervåla, 32s. Häftad. Fotoillustrerad. Gott skick.
ID Nr: 203083, SEK 80.

Vår hembygd Häfte nr 3. Hembygdens förlag, Östervåla, 1979. Hembygdens förlag, Östervåla, 184s. Häftad. Fotoillustrerad. Gott skick.
ID Nr: 208230, SEK 80.

Västmanlands fornminnesförenings årsskrift XLI. 1958-1959. Vestmanlands Läns Tidning, 1959. Vestmanlands Läns Tidning, 90s. Häftad. Fotoillustrerad. Gott skick.
Om medeltida träskulpturer, S:t David av Munktorp, kakelugnsmakare i Västerås samt arkeologisk undersökning vid Vallby.
ID Nr: 4012, SEK 80.

Berggren, Bonzo: Strömsholms kanal En kulturhistorisk skildring av människor och miljöer. Rabén & Sjögren, 1977. 190s. Cartonnageband. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 101741, SEK 95.

Drakenberg, Sven: Västerås. Bonniers, (utan årtal). Illustrerad av Nunne von Unge. 188s. Dekorerat pappband. Skyddsomslaget något slitet. Anteckningar på försättsbladet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 203081, SEK 200.

Ekeberg / Hasselblad / Pihl: Västmanland I och II Hembygdsböckerna. J.A. Lindblads förlag, 1922. J.A. Lindblads förlag, 343+216. Halvfranskt band. Fotoillustrerad. Gott skick.
ID Nr: 4016, SEK 250.

Ferm / Paulsson / Ström, Olle / Agneta / Krister: Nya anteckningar om Rytterns socken. Medeltidsstudier tillägnade Göran Dahlbäck. Västmanlands läns museum, Västmanlands fornminnesförening, Årsbok 78. Västmanlands läns museum / Västmanlands fornminnesförening,, 2002. Västmanlands läns museum / Västmanlands fornminnesförening,, 256s. Häftad. Rikligt illustrerad. Mycket gott skick. Innehåller tack-kort från Göran Dahlbäck
ID Nr: 107830, SEK 120.

Gummerus, Teddy: ur ett landskap Bild:Göran Nilsson. Eget förlag, 1981. Eget förlag, 30s. Pappband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 105144, SEK 110.

Helge, Per: Om Sala. Historien om en stad. Kulturnämnden i Sala, 1989. Kulturnämnden i Sala, 235s. Klotband med skyddsomslag. Fotoillustrerad. Nyskick.
ID Nr: 203082, SEK 140.

Helge, Per: Röster i Västmanland En antologi. En bok för alla, 1996. 251s. Cartonnageband. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 103641, SEK 60.

Jansson, Assar: Silverek och mistel. En beskrivning av Västmanlands län förr och nu. Westmanlands läns sparbank, 1964. Westmanlands läns sparbank, 112s. Halvfranskt band med skyddsomslag och kassett. Fotoillustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 6119, SEK 300.

Johansson, Axel: Från 1800-talets Huddunge. Ågren & Holmbergs boktryckeri AB, 1974. Ågren & Holmbergs boktryckeri AB, 253s. Häftad. Fotoillustrerad. Gott skick.
ID Nr: 203073, SEK 75.

Lundberg, Jakob: Minnen från gamla Sala. Eget förlag, 1952. Eget förlag, Illustrerad av Gun Nyberg-Karlsson. 125s. Häftad. Anteckningar på försättsbladet. Annars ett mycket fint exemplar.
ID Nr: 203137, SEK 75.

Malmström, Carl: Skyddsområdet Åholmen i Rytterne socken, Västmanland. En historisk-botanisk beskrivning av området. Almqvist & Wiksell, 1969. 74s. Häftad. Fotoillustrerad. Ouppsprättad.
Kungl Svenska Vetenskapsakademiens Skrifter i naturskyddsärenden.
ID Nr: 203071, SEK 50.

Nyblom, Elsa: Västmanland - ett bildverk. Allhems Förlag, 1957. 547s. Halvfranskt band. Övre guldsnitt. Guldornerad rygg. Rikligt illustrerad. Rött halvfranskt band. Något nött i nedre kanten annars i gott skick.
Foto: Erik Liljeroth. Bildtexter Assar Jansson och Richard Holmström.
ID Nr: 104070, SEK 450.

Nyblom, Elsa: Västmanland - ett bildverk. Allhems Förlag, 1957. 547s. Klotband. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Rikligt illustrerad. Färgat övre snitt. Blått dekorerat klotband.
Foto: Erik Liljeroth. Bildtexter Assar Jansson och Richard Holmström.
ID Nr: 216778, SEK 400.

Rosenius-Högman, Ruth: Sätra Brunn genom tiderna. Sätra Brunns Förlag, 1962. Sätra Brunns Förlag, 264s. Klotband med skyddsomslag. Främre häftesomslag medbundet. Illustrerad. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars i gott skick.
ID Nr: 107110, SEK 100.

Settervik, Hans: Västerås som sjöfarts- och handelsstad. Göteborgs högskolas geografiska institution, 1947. Göteborgs högskolas geografiska institution, 190s. Häftad. Gott skick.
Doktorsavhandling.
ID Nr: 203079, SEK 75.

Sjögren, Karl-Erik: Strömsholms kanal Räddningskomitténs arbete 1955-1962. 1993. 44s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 101742, SEK 60.

Ström, Krister ( Red.): Bergslagens pulsåder Strömsholms kanal 200 år. Kururtryck, Katrineholm, 1995. Kururtryck, Katrineholm, 257s. Cartonnageband. Mycket gott skick. Rikligt illustrerad.
Medredaktör: Ann Österberg. Västmanlands Fornminnesförening och Västmanlands Läns Museum Årsskrift 72 1995.
ID Nr: 101743, SEK 120.

Sundquist, Nils: En bok om Enköping. Almqvist & Wiksell, 1944. 178s. Linneband. Gott skick. Illustrerad. Främre och bakre häftesomslag medbundna. Illustrerad. Lös kartbilaga.
Utgiven av Byggnadsfirman Anders Diös med anledning av dess 20-åriga byggnadsverksamhet i Enköping 1923-1943.
ID Nr: 105566, SEK 190.

Walldén / Curry-Lindahl: Natur i Västmanland. Svensk Natur, 1958. Svensk Natur, 421s. Pappband. Fotoillustrerad. Anteckningar på försättsbladet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 203138, SEK 300.

Österberg, K.J.: Medeltidsminnen i Köping. Köping-Posten, 1943. Köping-Posten, 258s. Halvfranskt band. Fotoillustrerad. Mycket gott skick.
Nr 7 av 250 numrerade exemplar.
ID Nr: 203139, SEK 400.