Se alla Rubriker

Arosiana ser. I -IV. Plock ur Arosbrödernas arkiv. 1910-1922. 80 +81 +164 +181. Privatband. Fotoillustrerad. Gott skick.
ID Nr: 203076, SEK 150.

Arosiana ser. V samt Från Arosdjäknarnas stad. Arosiana del VI. K L Beckmans boktryckeri, 1932-1944. 257 + 297. Privatband. Fotoillustrerad. Gott skick.
Utgiven i samband med Sällskapet Arosbrödernas 30-års jubileum.
ID Nr: 203075, SEK 120.

Den kulturhistoriska utvecklingen i Västmanlands län. Kulturminnesvårdsprogram Del 1. Västmanlands läns museum, Länsstyrelsen i Västmanlands län, 1981. 108+3 sidor. Häftad. Rikligt illustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 106556, SEK 200.

Dingtuna Lillhärad genom århundraden. Primatryck, 1998. 240s. Cartonnageband. Fuktskadad. Illustrerad.
Dingtuna-Lillhärad sockengille
ID Nr: 102868, SEK 95.

Dingtuna Lillhärad genom århundraden. VTL Press, 1992. 237s. Cartonnageband. Fuktskadad. Illustrerad.
Dingtuna-Lillhärad sockengille
ID Nr: 102869, SEK 95.

Vår Hembygd häfte nr 1. Hembygdens förlag, Östervåla, 1977. 32s. Häftad. Fotoillustrerad. Gott skick.
ID Nr: 203083, SEK 80.

Vår hembygd Häfte nr 3. Hembygdens förlag, Östervåla, 1979. 184s. Häftad. Fotoillustrerad. Gott skick.
ID Nr: 208230, SEK 80.

Västmanlands fornminnesförenings årsskrift XLI. 1958-1959. Vestmanlands Läns Tidning, 1959. 90s. Häftad. Fotoillustrerad. Gott skick.
Om medeltida träskulpturer, S:t David av Munktorp, kakelugnsmakare i Västerås samt arkeologisk undersökning vid Vallby.
ID Nr: 4012, SEK 80.

Berggren, Bonzo: Strömsholms kanal En kulturhistorisk skildring av människor och miljöer. Rabén & Sjögren, 1977. 190s. Cartonnageband. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 101741, SEK 95.

Drakenberg, Sven: Västerås. Bonniers, (utan årtal). Illustrerad av Nunne von Unge. 188s. Dekorerat pappband. Skyddsomslaget något slitet. Anteckningar på försättsbladet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 203081, SEK 200.

Ekeberg / Hasselblad / Pihl: Västmanland I och II Hembygdsböckerna. J.A. Lindblads förlag, 1922. 343+216. Halvfranskt band. Fotoillustrerad. Gott skick.
ID Nr: 4016, SEK 250.

Ferm / Paulsson / Ström, Olle / Agneta / Krister: Nya anteckningar om Rytterns socken. Medeltidsstudier tillägnade Göran Dahlbäck. Västmanlands läns museum, Västmanlands fornminnesförening, Årsbok 78. Västmanlands läns museum / Västmanlands fornminnesförening, 2002. 256s. Häftad. Rikligt illustrerad. Mycket gott skick. Innehåller tack-kort från Göran Dahlbäck
ID Nr: 107830, SEK 120.

Gummerus, Teddy: ur ett landskap Bild:Göran Nilsson. Eget förlag, 1981. 30s. Pappband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 105144, SEK 110.

Helge, Per: Om Sala. Historien om en stad. Kulturnämnden i Sala, 1989. 235s. Klotband med skyddsomslag. Fotoillustrerad. Nyskick.
ID Nr: 203082, SEK 140.

Helge, Per: Röster i Västmanland En antologi. En bok för alla, 1996. 251s. Cartonnageband. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 103641, SEK 60.

Jansson, Assar: Silverek och mistel. En beskrivning av Västmanlands län förr och nu. Westmanlands läns sparbank, 1964. 112s. Halvfranskt band med skyddsomslag och kassett. Fotoillustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 6119, SEK 300.

Johansson, Axel: Från 1800-talets Huddunge. Ågren & Holmbergs boktryckeri AB, 1974. 253s. Häftad. Fotoillustrerad. Gott skick.
ID Nr: 203073, SEK 75.

Lundberg, Jakob: Minnen från gamla Sala. Eget förlag, 1952. Illustrerad av Gun Nyberg-Karlsson. 125s. Häftad. Anteckningar på försättsbladet. Annars ett mycket fint exemplar.
ID Nr: 203137, SEK 75.

Malmström, Carl: Skyddsområdet Åholmen i Rytterne socken, Västmanland. En historisk-botanisk beskrivning av området. Almqvist & Wiksell, 1969. 74s. Häftad. Fotoillustrerad. Ouppsprättad.
Kungl Svenska Vetenskapsakademiens Skrifter i naturskyddsärenden.
ID Nr: 203071, SEK 50.

Nyblom, Elsa: Västmanland - ett bildverk. Allhems Förlag, 1957. 547s. Halvfranskt band. Övre guldsnitt. Guldornerad rygg. Rikligt illustrerad. Rött halvfranskt band. Något nött i nedre kanten annars i gott skick.
Foto: Erik Liljeroth. Bildtexter Assar Jansson och Richard Holmström.
ID Nr: 104070, SEK 450.

Nyblom, Elsa: Västmanland - ett bildverk. Allhems Förlag, 1957. 547s. Klotband. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Rikligt illustrerad. Färgat övre snitt. Blått dekorerat klotband.
Foto: Erik Liljeroth. Bildtexter Assar Jansson och Richard Holmström.
ID Nr: 216778, SEK 400.

Rosenius-Högman, Ruth: Sätra Brunn genom tiderna. Sätra Brunns Förlag, 1962. 264s. Klotband med skyddsomslag. Främre häftesomslag medbundet. Illustrerad. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars i gott skick.
ID Nr: 107110, SEK 100.

Settervik, Hans: Västerås som sjöfarts- och handelsstad. Göteborgs högskolas geografiska institution, 1947. 190s. Häftad. Gott skick.
Doktorsavhandling.
ID Nr: 203079, SEK 75.

Sjögren, Karl-Erik: Strömsholms kanal Räddningskomitténs arbete 1955-1962. 1993. 44s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 101742, SEK 60.

Ström, Krister ( Red.): Bergslagens pulsåder Strömsholms kanal 200 år. Kururtryck, Katrineholm, 1995. 257s. Cartonnageband. Mycket gott skick. Rikligt illustrerad.
Medredaktör: Ann Österberg. Västmanlands Fornminnesförening och Västmanlands Läns Museum Årsskrift 72 1995.
ID Nr: 101743, SEK 120.

Sundquist, Nils: En bok om Enköping. Almqvist & Wiksell, 1944. 178s. Linneband. Gott skick. Illustrerad. Främre och bakre häftesomslag medbundna. Illustrerad. Lös kartbilaga.
Utgiven av Byggnadsfirman Anders Diös med anledning av dess 20-åriga byggnadsverksamhet i Enköping 1923-1943.
ID Nr: 105566, SEK 190.

Walldén / Curry-Lindahl: Natur i Västmanland. Svensk Natur, 1958. 421s. Pappband. Fotoillustrerad. Anteckningar på försättsbladet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 203138, SEK 300.

Österberg, K.J.: Medeltidsminnen i Köping. Köping-Posten, 1943. 258s. Halvfranskt band. Fotoillustrerad. Mycket gott skick.
Nr 7 av 250 numrerade exemplar.
ID Nr: 203139, SEK 400.