Se alla Rubriker

: Arosiana ser. I -IV. Plock ur Arosbrödernas arkiv. , , 1910-1922. , 80 +81 +164 +181. Privatband. Fotoillustrerad. Gott skick.
ID Nr: 203076, SEK 150.

: Arosiana ser. V samt Från Arosdjäknarnas stad. Arosiana del VI. , K L Beckmans boktryckeri, 1932-1944. K L Beckmans boktryckeri, 257 + 297. Privatband. Fotoillustrerad. Gott skick.
Utgiven i samband med Sällskapet Arosbrödernas 30-års jubileum.
ID Nr: 203075, SEK 120.

: Den kulturhistoriska utvecklingen i Västmanlands län. Kulturminnesvårdsprogram Del 1. , Västmanlands läns museum, Länsstyrelsen i Västmanlands län, 1981. Västmanlands läns museum, Länsstyrelsen i Västmanlands län, 108+3 sidor. Häftad. Rikligt illustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 106556, SEK 200.

: Dingtuna Lillhärad genom århundraden. , Primatryck, 1998. Primatryck, 240s. Cartonnageband. Fuktskadad. Illustrerad.
Dingtuna-Lillhärad sockengille
ID Nr: 102868, SEK 95.

: Dingtuna Lillhärad genom århundraden. , VTL Press, 1992. VTL Press, 237s. Cartonnageband. Fuktskadad. Illustrerad.
Dingtuna-Lillhärad sockengille
ID Nr: 102869, SEK 95.

: Vår Hembygd häfte nr 1. , Hembygdens förlag, Östervåla, 1977. Hembygdens förlag, Östervåla, 32s. Häftad. Fotoillustrerad. Gott skick.
ID Nr: 203083, SEK 80.

: Vår hembygd Häfte nr 3. , Hembygdens förlag, Östervåla, 1979. Hembygdens förlag, Östervåla, 184s. Häftad. Fotoillustrerad. Gott skick.
ID Nr: 208230, SEK 80.

: Västmanlands fornminnesförenings årsskrift XLI. 1958-1959. , Vestmanlands Läns Tidning, 1959. Vestmanlands Läns Tidning, 90s. Häftad. Fotoillustrerad. Gott skick.
Om medeltida träskulpturer, S:t David av Munktorp, kakelugnsmakare i Västerås samt arkeologisk undersökning vid Vallby.
ID Nr: 4012, SEK 80.

Berggren, Bonzo: Strömsholms kanal En kulturhistorisk skildring av människor och miljöer. Rabén & Sjögren, , 1977. , 190s. Cartonnageband. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 101741, SEK 95.

Drakenberg, Sven: Västerås. Bonniers, , (utan årtal). , Illustrerad av Nunne von Unge. 188s. Dekorerat pappband. Skyddsomslaget något slitet. Anteckningar på försättsbladet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 203081, SEK 200.

Ekeberg / Hasselblad / Pihl: Västmanland I och II Hembygdsböckerna. , J.A. Lindblads förlag, 1922. J.A. Lindblads förlag, 343+216. Halvfranskt band. Fotoillustrerad. Gott skick.
ID Nr: 4016, SEK 250.

Ferm / Paulsson / Ström, Olle / Agneta / Krister: Nya anteckningar om Rytterns socken. Medeltidsstudier tillägnade Göran Dahlbäck. Västmanlands läns museum, Västmanlands fornminnesförening, Årsbok 78. , Västmanlands läns museum / Västmanlands fornminnesförening,, 2002. Västmanlands läns museum / Västmanlands fornminnesförening,, 256s. Häftad. Rikligt illustrerad. Mycket gott skick. Innehåller tack-kort från Göran Dahlbäck
ID Nr: 107830, SEK 120.

Gummerus, Teddy: ur ett landskap Bild:Göran Nilsson. , Eget förlag, 1981. Eget förlag, 30s. Pappband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 105144, SEK 110.

Helge, Per: Om Sala. Historien om en stad. , Kulturnämnden i Sala, 1989. Kulturnämnden i Sala, 235s. Klotband med skyddsomslag. Fotoillustrerad. Nyskick.
ID Nr: 203082, SEK 140.

Helge, Per: Röster i Västmanland En antologi. En bok för alla, , 1996. , 251s. Cartonnageband. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 103641, SEK 60.

Jansson, Assar: Silverek och mistel. En beskrivning av Västmanlands län förr och nu. , Westmanlands läns sparbank, 1964. Westmanlands läns sparbank, 112s. Halvfranskt band med skyddsomslag och kassett. Fotoillustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 6119, SEK 300.

Johansson, Axel: Från 1800-talets Huddunge. , Ågren & Holmbergs boktryckeri AB, 1974. Ågren & Holmbergs boktryckeri AB, 253s. Häftad. Fotoillustrerad. Gott skick.
ID Nr: 203073, SEK 75.

Lundberg, Jakob: Minnen från gamla Sala. , Eget förlag, 1952. Eget förlag, Illustrerad av Gun Nyberg-Karlsson. 125s. Häftad. Anteckningar på försättsbladet. Annars ett mycket fint exemplar.
ID Nr: 203137, SEK 75.

Malmström, Carl: Skyddsområdet Åholmen i Rytterne socken, Västmanland. En historisk-botanisk beskrivning av området. Almqvist & Wiksell, , 1969. , 74s. Häftad. Fotoillustrerad. Ouppsprättad.
Kungl Svenska Vetenskapsakademiens Skrifter i naturskyddsärenden.
ID Nr: 203071, SEK 50.

Nyblom, Elsa: Västmanland - ett bildverk. Allhems Förlag, , 1957. , 547s. Halvfranskt band. Övre guldsnitt. Guldornerad rygg. Rikligt illustrerad. Rött halvfranskt band. Något nött i nedre kanten annars i gott skick.
Foto: Erik Liljeroth. Bildtexter Assar Jansson och Richard Holmström.
ID Nr: 104070, SEK 450.

Nyblom, Elsa: Västmanland - ett bildverk. Allhems Förlag, , 1957. , 547s. Klotband. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Rikligt illustrerad. Färgat övre snitt. Blått dekorerat klotband.
Foto: Erik Liljeroth. Bildtexter Assar Jansson och Richard Holmström.
ID Nr: 216778, SEK 400.

Rosenius-Högman, Ruth: Sätra Brunn genom tiderna. , Sätra Brunns Förlag, 1962. Sätra Brunns Förlag, 264s. Klotband med skyddsomslag. Främre häftesomslag medbundet. Illustrerad. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars i gott skick.
ID Nr: 107110, SEK 100.

Settervik, Hans: Västerås som sjöfarts- och handelsstad. , Göteborgs högskolas geografiska institution, 1947. Göteborgs högskolas geografiska institution, 190s. Häftad. Gott skick.
Doktorsavhandling.
ID Nr: 203079, SEK 75.

Sjögren, Karl-Erik: Strömsholms kanal Räddningskomitténs arbete 1955-1962. , , 1993. , 44s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 101742, SEK 60.

Ström, Krister ( Red.): Bergslagens pulsåder Strömsholms kanal 200 år. , Kururtryck, Katrineholm, 1995. Kururtryck, Katrineholm, 257s. Cartonnageband. Mycket gott skick. Rikligt illustrerad.
Medredaktör: Ann Österberg. Västmanlands Fornminnesförening och Västmanlands Läns Museum Årsskrift 72 1995.
ID Nr: 101743, SEK 120.

Sundquist, Nils: En bok om Enköping. Almqvist & Wiksell, , 1944. , 178s. Linneband. Gott skick. Illustrerad. Främre och bakre häftesomslag medbundna. Illustrerad. Lös kartbilaga.
Utgiven av Byggnadsfirman Anders Diös med anledning av dess 20-åriga byggnadsverksamhet i Enköping 1923-1943.
ID Nr: 105566, SEK 190.

Walldén / Curry-Lindahl: Natur i Västmanland. , Svensk Natur, 1958. Svensk Natur, 421s. Pappband. Fotoillustrerad. Anteckningar på försättsbladet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 203138, SEK 300.

Österberg, K.J.: Medeltidsminnen i Köping. , Köping-Posten, 1943. Köping-Posten, 258s. Halvfranskt band. Fotoillustrerad. Mycket gott skick.
Nr 7 av 250 numrerade exemplar.
ID Nr: 203139, SEK 400.