Se alla Rubriker

Arvet från Newton och Linné. Vetenskapliga förbindelser mellan Sverige och England i gångna tider. Statens Historiska Museum, 1962. 116+bilder. Häftad. Ryggen något blekt. Ryggen lätt fläckad. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
Utställning arrangerad av The Royal Society, Kungl. Svenska Vetenskapsakademien, Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien, The British Council, april-augusti 1962.
ID Nr: 205971, SEK 110.

Carolus Linnaeus 1707-1778 A catalogue of the works of Linnaeus issued in commemoration of the 250th anniversary of the birthday of Carolus Linnaeus. Sandbergs bokhandel, Rare Book Department, Stockholm, 1957. Biografi över Carl von Linné. 180s. Häftad. Gott skick. Sandbergs antikvariatsförteckning nr 12 våren 1957. Contents: I. Systema Naturae; II. Botanical Works; III. Soological Works; IV Linnaeus' Medical Works and Writings relating to them; V. Linnaeus' Mineralogical and Geological Works as well as Writings relating to them; VI. Theses and Orations, including Collections of scientific Pamphlets of Linnaeus; VII. Swedish Almanacs containing contributions by Linnaeus; VIII. Linnaeus' Accounts of his Journeys; IX. Collected Editions of the Works and Letters of Linnaeus; X. Works written by Linnaeus' Principal Pupils; XI. Biographies of Linnaeus; XII. Linnaeus Autographs; XIII. Linnaeus Portraits and Medals; XIV. Bibliographies of Linnaeus
ID Nr: 300004, SEK 200.

Linnés Sverige, och vårt Natur och landskapsbild under 200 år. Liljevalchs, 1978. 54s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
9 juni - 17 september 1978.
ID Nr: 205997, SEK 70.

Svenska Linné-sällskapets Årsskrift Årg. XX 1937. Almqvist & Wiksell, 1937. 197s. Häftad. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
Innehåller bl.a. The life of Albert Seba, Abraham Bäcks utländska studieresa. Hollandsvistelsen, Linné och Burmannerna, Olof Rudbecks botaniska prefekthus, Den linnéanska botaniken i den engelska landskapsträdgården.
ID Nr: 206052, SEK 60.

Svenska Linné-sällskapets Årsskrift Årg. XXXII. 1949. Almqvist & Wiksell, 1950. 130s. Häftad. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Ouppsprättad. Illustrerad.
Innehåller bl.a. Skogen och landskapet i Linnés Skåne, I Linnés spår i Holland, När Linné införde namnet fauna, Om Linné och monstra samt fyrbenta fåglar och tvehövdade.
ID Nr: 206048, SEK 60.

Svenska Linné-sällskapets Årsskrift Årg. XXXV. 1952. Almqvist & Wiksell, 1953. 115s. Häftad. Något fläckig. Annars ett fint exemplar. Ouppsprättad.
Innehåll bl.a. Linnés företal till Species Plantarum 1753, José Celestino Mutis och hans förbindelser med Linné och hans krets. Med anledning av en brevpublikation, Linné och storhässjan. Feltolkning och felcitat, Linnaeus och fågelägget, särskilt ovum ovo pregnans.
ID Nr: 206047, SEK 60.

Svenska Linné-sällskapets Årsskrift Årg. XVI 1933. Almqvist & Wiksell, 1933. 150s. Häftad. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
Innehåller bl.a. Engelbert Jörlin, Hortus Linnaeanus och den gynnsamma vegetationsperioden 1932, Linnaeana bland J.G. Acrels papper i Karolinska institutets bibliotek, En isländsk resenär på besök hos Linné 1772, Celsiska herbarieväxter i Lund.
ID Nr: 206053, SEK 60.

Svenska Linné-sällskapets Årsskrift Årg. XXXVI 1953. Almqvist & Wiksell, 1954. 160s. Häftad. Gott skick. Illustrerad. Delvis ouppsprättad.
Innehåller bl.a. Ur Linnésamlingarna i London, C.P. Thunbergs ställning i japansk kulturhistoria, Urkunder rörande familjen Linnés ägodelar, Om illustrationerna till Hortus Cliffortianus, Från Linné den yngres Englandsresa. Kommentarer kring ett brev, Kofsan på linnaei tid och i dag, Om Olof Torén, hans färder till Kina och Indien som skeppspredikant samt om växtsläktet Torenia L.
ID Nr: 206057, SEK 60.

Blunt, Wilfrid: Carl von Linné. Trevi, 1977. 256s. Klotband med skyddsomslag. Rikligt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 103310, SEK 150.

Borglid, Lars-Ola: Linnés landskap. Prisma, 1999. 199s. Inbunden med skyddsomslag. Mycket gott skick.
ID Nr: 205970, SEK 210.

Broberg, Gunnar: " I skogar, på berg och i dalar " Linné i dikten. Svenska Linnésällskapet, 1990. 132s. Häftad. Mycket gott skick. Illustrerad.
Medredaktör: Ulf Marken.
ID Nr: 101954, SEK 60.

Fries, Rob. E.: LINNÉ. De största märkesmännen IV. Hugo Gebers förlag, 1907. 63s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 104917, SEK 60.

Fries, Th. M: LINNÉ. Lefnadsteckning. Fahlcrantz & Co, Stockholm, 1903. 3+364+48+4+444+46 sidor. 2 vol. Vackert halvfranskt band. Upphöjda bind. Guldornerad rygg. Marmorerat snitt. Illustrerad.
Banden bundna hos F.Beck & Son, Bokbindare, Stockholm.
ID Nr: 104363, SEK 650.

Grönberg, Gösta: POPULÄR NATURVETENSKAPLIG REVY. UNDER MEDVERKAN AF FACKMÄN INOM DE OLIKA NATURVETENSKAPERNA. 1913. Norstedt och söners förlag, 1914. 288s. 1 vol. Samtida klotband. Rikligt illustrerad. Gott skick. Årgång 1913.
ID Nr: 216353, SEK 190.

Gullander, Bertil: Linné i Lappland Utdrag ur Carl Linnaeus dagbok från resan till Lappland 1732, ur hans lapska flora och reseberättelsen till Vetenskaps-Societeten i Uppsala, ur anteckningar och brev m.m. En antologi sammanställd av Bertil Gullander. Forum, 1969. 166s. Dekorerat klotband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
32 färgbilder, 1 karta och ett 30-tal teckningar i svartvitt.
ID Nr: 205980, SEK 180.

Hagberg, Knut: Carl Linnaeus Den linneanska traditionen. Natur och kultur, 1951. 147s. Häftad. Namnteckning på försättsbladet. Häftesomslaget slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 206016, SEK 120.

Hagberg, Knut: Carl Linnaeus. Natur och kultur, 1957. 236s. Inbunden med skyddsomslag. Smärre anteckningar med blyerts. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 206017, SEK 130.

Hagberg, Knut: Linneansk linje. Aldus/Bonniers, 1963. 157s. Pocket. Gott skick.
Ur innehållet: Vergilius Georgica, Shakespeare och växtvärlden, Till frågan om Skogekär bergbo, Willughby och Ray, Swedenborg i England, Swedenborgs skapelsedikt, Linnaeus och Ovidius, Linnaeus och Buffon, Vivat
ID Nr: 104970, SEK 50.

Hammarskjöld, Dag: Kring Linnéminnet. Norstedt och söners förlag, 1957. 20s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
Direktörstal vid Svenska Akademiens högtidssammankomst den 20 december 1957.
ID Nr: 206020, SEK 90.

Hammarskjöld, Dag: The LinnaeusTradition and Our Time. Norstedt och söners förlag, 1957. 21p. Wrappered. Unopened.
Presidential address at the annual meeting of The Swedish Academy, 20 december 1957.
ID Nr: 206021, SEK 110.

Holm, Lennart: Études taxonomiques sur les pléosporacées. A.-B. Lundequistska bokhandeln, Uppsala, 1957. 188p. Wrappered. Wrapper slightly rubbed. Else fine.
Symbolae Botanicae Upsaliensis XIV:3. Arbeten från Botaniska institutionerna i Uppsala, utgivna av Prof. E.Melin och Prof. J.A. Nannfeldt.
ID Nr: 206010, SEK 90.

Hulth, J.M: Bibliographia Linnaeana Matérieux pour servir a une bibliographie linnéenne. Librairie de lúniversité C.J. Lundström Uppsala/ R. Friedländer & Sohn Berlin, 1907. Wrappered. One corner slightly bumped. Slightly rubbed on the edges. Else fine. Illustrated.
Partie 1 - livraison 1. Kungl. Vetenskaps societeten i Upsala.
ID Nr: 206019, SEK 250.

Kalm, Pehr: Västgöta och Bohuslänska resa Förrättad År 1742. Med anmärkningar uti Historia Naturali, Fysik, Medicin, Ekonomi, Antikviteter etc. Jämte nödiga figurer. Wahlström & Widstrand, 1960. Illustrerad av Gunnar Brusewitz. 264s. Pappband. Bandet något skevt. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
Redigerad av Claes Krantz
ID Nr: 205994, SEK 160.

Levertin, Oscar: Carl von Linné Några kapitel ur ett oafslutadt arbete. Albert Bonniers förlag, 1906. 108s. Häftad. Ryggen delvis sprucken i fogarna. Gulnad. Annars ett fint exemplar. Inplastad
ID Nr: 206007, SEK 140.

Levertin, Oscar: Carl von Linné. Norstedt och söners förlag, 1968. 103s. Pocket. Något nött i kanterna. Gott skick.
ID Nr: 206005, SEK 70.

Levertin, Oscar: Carl von Linné. Albert Bonniers förlag, 1908. 106s. Halvlinneband. Mycket gott skick. Marmorerade för/eftersättsblad.
ID Nr: 206023, SEK 130.

Levertin, Oscar: Carl von Linné Några kapitel ur ett oafslutadt arbete. Albert Bonniers förlag, 1906. 111s. Dekorerat pappband. Namnteckning på försättsbladet. Bandet något skevt. Något fläckig. Ryggen något sliten. Annars ett fint exemplar
ID Nr: 206008, SEK 150.

Levertin, Oscar: Carl von Linné. Johan Wellander Samlade skrifter av Oscar Levertin. Tolfte delen. Albert Bonniers förlag, 1925. 105s. Häftad. Häftesomslaget något trasigt. Namnteckning på försättsbladet. Ouppsprättad.
ID Nr: 206006, SEK 100.

Linné, Carl von: Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné Första afdelningen I-V. Aktiebolaget Ljus, Stockholm, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911. 341+347+342+361+366. 5 vol. Häftad. Något fläckig. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Ouppsprättad.
Med understöd af svenska staten, utgifna af Upsala universitet
ID Nr: 206046, SEK 500.

Linné, Carl von: Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné. Med understöd af Svenska Staten utgifna af Upsala Universitet. Första Afdelningen Del. II. Aktiebolaget Ljus, Stockholm, 1908. V+373. Häftad. Ouppsprättad. Gott skick.
ID Nr: 217273, SEK 130.

Linné, Carl von: Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné. Med understöd af Svenska Staten utgifna af Upsala Universitet. Första Afdelningen Del. I. Aktiebolaget Ljus, Stockholm, 1907. 341s. Häftad. Ouppsprättad. Gott skick.
ID Nr: 217272, SEK 130.

Linné, Carl von: Carl von Linné Ur Lapplandsresan. Ur Skånska resan. Om undran inför naturen. Ur Nemesis Divina. Varia. Albert Bonniers förlag, 1964. 358s. Pappband. Ryggen något sliten. Gott skick.
Svalans svenska klassiker.
ID Nr: 205999, SEK 125.

Linné, Carl von: Carl von Linnés Gotländska resa. Natur och kultur, 1964. 186s. Pappband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något trasigt. Annars ett fint exemplar.
Levande litteratur Natur och Kulturs Klassikerserie.
ID Nr: 104807, SEK 80.

Linné, Carl von: Caroli Linnaei VULCANUS DICIMASTICUS Fhalun 1734. Almqvist & Wiksell, 1925. 88s. Häftad. Ouppsprättad. Gott skick.
Efter originalmanuskriptet i Linnean Society i London. Utgivet av G.A. Granström
ID Nr: 17040, SEK 250.

Linné, Carl von: Fyra skrifter Utvalda och kommenterade av Arvid Hj. Uggla. Lindfors Bokförlag AB, 1964. Illustrerad av Harald Sallberg. 160s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget slitet. Skyddsomslaget något trasigt. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
Tryckt efter den år 1939 av Esselte tryckta bibliofilupplagan, som utgavs av Nordiska Bibliofilsällskapet i 800 numrerade ex, samt var illustrerad med originalträgravyrer av Harald Sallberg. Innehåller "TAL om Märkvärdigheter uti INSECTERNA", "NATURALIESAMLINGARS ändamål och nytta", "TAL vid Deras Kongl. Majesteters Höga Närvaro", "DELICIAE NATURAE".
ID Nr: 205969, SEK 150.

Linné, Carl von: Fyra skrifter Utvalda och kommenterade av Arvid Hj. Uggla. Lindfors, 1964. Illustrerad av Sahlberg. 160s. Häftad. En fläck på pärmen. Annars ett mycket fint exemplar.
ID Nr: 17039, SEK 150.

Linné, Carl von: Indelning i Ört-Riket efter Systema Naturae På svenska öfversatt af Johan J. Haartman och nu andra gången uplagd, ändrad och tilökt efter 13:de upplagan af Systemet. Rediviva, 1976. Cartonnageband. Mycket gott skick.
Faksimil av en utgåva från 1777.
ID Nr: 206004, SEK 175.

Linné, Carl von: Linné i Dalarna. En antologi sammanställd av Bertil Gullander. Forum, 1980. 202s. Förlagsband med pappersomslag. Rikligt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 103308, SEK 140.

Linné, Carl von: Linné på Gotland. En antologi sammanställd av Bertil Gullander. Norstedts förlag, 1971. 156s. Cartonnageband. Rikligt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 103306, SEK 140.

Linné, Carl von: LINNÉS DALARESA, iter dalecarlicum, jämte UTLANDSRESAN, iter ad exteros och BERGSLAGSRESAN, iter ad fodinas. Hugo Gebers förlag, 1953. 432s. Skinnryggsband. Illustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 103303, SEK 300.

Linné, Carl von: Nemesis divina. Den gudomliga vedergällningen. Bonniers, 1968. 242s. Klotband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
Utgiven av Elis Malmeström och Telemak Fredbärj.
ID Nr: 104676, SEK 170.

Linné, Carl von: Öländska och gotländska resa 1741 Faksimiledition efter 1745 års originalupplaga. Andra tryckningen. John Kroon/A.-B. Malmö Ljustrycksanstalt, 1957. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Mycket gott skick. Ouppsprättad.
ID Nr: 205973, SEK 300.

Linné, Carl von: Öländska och gotländska resa på riksens höglovlige ständers befallning förråttad år 1741 med anmärkningar uti ekonomien, naturalhistorien, antikviteter etc. Med åtskillige figurer. Redigerad av Carl-Otto von Sydow. Wahlström & Widstrand, 1962. Illustrerad av Gunnar Brusewitz. 385s. Häftad. Namnteckning på försättsbladet. Häftesomslaget slitet. Annars ett fint exemplar. Ouppsprättad. Med utvikbar karta.
ID Nr: 205972, SEK 200.

Linné, Carl von: Skånska resa Utgiven av Jöran Sahlgren. Norstedt och söners förlag, 1920. 434+register+planscher+53. Halvpergamentband. Något nött i kanterna. Annars ett mycket fint exemplar. Frakturstil. Med utvikbara planscher
225/550
ID Nr: 205987, SEK 350.

Linné, Carl von: Skånska resa Utgiven av Jöran Sahlgren. Norstedt och söners förlag, 1920. 434+register+planscher+53. Häftad. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Ouppsprättad.
43/550
ID Nr: 205988, SEK 250.

Linné, Carl von: Skånska resa 1749 Faksimiledition efter 1751 års originalupplaga. Andra tryckningen. John Kroon/A.-B. Malmö Ljustrycksanstalt, 1956. Inbunden. Bandet något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 205986, SEK 300.

Linné, Carl von: Skånska resa år 1749. Wahlström & Widstrand, 1959. Illustrerad av Gunnar Brusewitz. 561s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
Redigerad av Carl-Otto von Sydow.
ID Nr: 205985, SEK 200.

Linné, Carl von: Skånska resa år 1749. Wahlström & Widstrand, 1982. Illustrerad av Gunnar Brusewitz. 561s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Klisterlapp på pappersomslag. Gott skick. Illustrerad.
Redigerad av Carl-Otto von Sydow.
ID Nr: 205983, SEK 140.

Linné, Carl von: Tre tal Utgivna av Arvid Hj. Uggla. Hugo Gebers förlag, 1954. 94s. Pappband. Ryggen något blekt. Annars ett fint exemplar. Med dedikation av utgivaren på insidan av pärmen
Tal, om märkvärdigheter uti insecterna, hållit för Kongl. Vetens. Academien uti Auditorio illustri, då första praesidentskapet aflades 1739 D. 3 October. Tal, vid deras Kongl. Majesteters höga närvaro, hållit uti Upsala, på Stora Carolinska lärosalen den 25 September 1759. Deliciae Naturae, tal hållit uti Upsala Dom-Kyrka år 1772 den 14 Decemb. vid Rectoratets nedläggande. Med efterskrift och anmärkningar av Arvid Hj. Uggla.
ID Nr: 206001, SEK 75.

Linné, Carl von: Västgöta Resa 1746 Faksimiledition efter 1747 års originalupplaga. Andra tryckningen. John Kroon/A.-B. Malmö Ljustrycksanstalt, 1956. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Ouppsprättad. Frakturstil.
Med utvikbara planscher.
ID Nr: 205995, SEK 275.

Malmeström, Elis: Carl von Linné Geniets kamp för klarhet. Albert Bonniers förlag, 1964. 389s. Klotband. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Färgat övre snitt.
ID Nr: 206000, SEK 140.

Schildt, Göran: Resenärer i Floras rike. Reseberättelser av Linnés lärjungar. Biblioteksförlaget, 1960. 316s. Dekorerat pappband med skyddsomslag. Gott skick. Innehåller utvikbar karta.
ID Nr: 104908, SEK 90.

Torgny, Ove: I Linnés spår genom Sverige. Bilda Förlag, 2001. 264s. Klotband med skyddsomslag. Nyskick.
ID Nr: 12154, SEK 140.

Uggla, Arvid Hj: Linnaeus. Swedish Institute, 1957. 18+16. Wrappered. Wrapper slightly rubbed. Else fine. Illustrated.
ID Nr: 205996, SEK 70.

Wallerström, Ingrid: Carl von Linné. Barndom, hem, skola Kulturhistorisk skildring. Zindermans, 1974. 289s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 206026, SEK 200.

Zennström, Per-Olof: Linné - Sveriges upptäckare, Naturens namngivare. Arbetarkultur, Sthlm, 1957. 147s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget slitet. Skyddsomslaget något trasigt. Annars ett fint exemplar.
Ur vårt svenska kulturarv.
ID Nr: 206027, SEK 120.