Se alla Rubriker

Die Musik: 1000 jahre illustrierte Musikgeschichte. Christian Verlag, 1979?. 255 p. Decorated leather imitation binding with dustwrapp. Richly illustrated. Corpus fine. Cover slightly rubbed on the edges. Dustwrapper slightly worn.
ID Nr: 212727, SEK 350.

Kungl. Musikaliska Akademiens årsskrift 1963. Albin Michel, Kungl. Musikaliska Akademien, 1967. 50s. Häftad. Namnteckning på häftesomslag. Ett hörn något stött.
ID Nr: 212735, SEK 90.

Kungl. Musikaliska Akademiens årsskrift 1964. Kungl. Musikaliska Akademien, 1968. 52s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 212736, SEK 90.

Kungl. Musikaliska Akademiens årsskrift 1965. Kungl. Musikaliska Akademien, 1968. 51s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 212737, SEK 90.

Kungl. Musikaliska Akademiens årsskrift 1966. Kungl. Musikaliska Akademien, 1968. 48s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 212738, SEK 90.

Kungl. Musikaliska Akademiens årsskrift 1967 + Romantisk harmonik ur pedagogisk synvinkel av Ingemar Liljefors. Kungl. Musikaliska Akademien, 1968. 53+11s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 212739, SEK 90.

Kungl. Musikaliska Akademiens årsskrift 1968. Kungl. Musikaliska Akademien, 1969. 100s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 212740, SEK 90.

Kungl. Musikaliska Akademiens årsskrift 1969. Kungl. Musikaliska Akademien, 1970. 88s. Häftad. Namnteckning på häftesomslag.
ID Nr: 212741, SEK 90.

Kungl. Musikaliska Akademiens årsskrift 1970. Kungl. Musikaliska Akademien, 1971. 95s. Häftad. Häftesomslaget något fläckigt. Inlagan fin.
ID Nr: 212742, SEK 90.

Kungl. Musikaliska Akademiens årsskrift 1973. Kungl. Musikaliska Akademien, 1974. 102s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 212743, SEK 90.

Kungl. Musikaliska Akademiens årsskrift 1974. Kungl. Musikaliska Akademien, 1975. 111s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 212744, SEK 90.

Nordsånger. Utbildningsradion, 1980. 160s. Häftad. Rikligt illustrerad. Gott skick.
Visor från Sverige, Norge, Danmark, Finland, Grönland, Island, Färöarna och Lappland
ID Nr: 5786, SEK 140.

Studier tillägnade Carl-Allan Moberg 5 juni 1961. Svensk Tidsktift för Musikforskning, 1961. 407s. Häftad. Illustrerad. Inlagan fin. Häftesomslag fläckat. Nött i kanterna.
Texter av bl a Ingmar Bengtsson, Nils L. Wallin, Bo Wallner
ID Nr: 212527, SEK 150.

Sumlen. Årsbok för vis- och folkmusikforskning 1978. Samfundet för Visforskning, 1978. 172s. Cartonnageband. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 212714, SEK 100.

Sumlen. Årsbok för vis- och folkmusikforskning 1980. Samfundet för Visforskning, 1980. 162s. Cartonnageband. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 212715, SEK 100.

Sumlen. Årsbok för vis- och folkmusikforskning 1985. Samfundet för Visforskning, 1987. 182s. Cartonnageband. Illustrerad. Något sliten.
ID Nr: 212716, SEK 100.

Alander, Bo: Die Schwedische Musik. Schwedisches Institut, 1955. 53p. Wrappered. Illustrated. Corpus fine. Wrapper stained.
ID Nr: 212367, SEK 90.

Anderberg, Carl-Olof: Hän mot en ljudkonst. Bo Cavefors, 1961. 198s. Häftad. Mycket gott skick. Ouppsprättad.
ID Nr: 4243, SEK 110.

Aulin, Arne: Konst och musik genom tiderna. Konst- och musikhistoria för gymnasiet. Natur och kultur, 1968. 419s. Pappband. Rikligt illustrerad. Understrykningar i texten. Bandet något nött i kanterna.
Medförfattare: Gunnar Sandberg
ID Nr: 212720, SEK 170.

Baldwin, Lillian: A Listener's Anthology of Music. Vol 1: The Master Builders of Music; Vol 2: The Musician as Poet, Painter and Dramatist. The Kulas Foundation, 1948. 400+528p. 2 vol. Clothbinding. Corpus fine. Cover slightly rubbed.
Including musical quotations. Limited edition
ID Nr: 212729, SEK 400.

Benz, Richard: Die stunde der Deutschen musik. Jena, 1943. Clothbinding. Good condition.
ID Nr: 3107, SEK 110.

Bergh, Rudolph: Musikens historia intill Beethoven. Norstedt och söners förlag, 1926. 205s. Häftad. Illustrerad. Ouppsprättad. Häftesomslaget något slitet.
ID Nr: 207902, SEK 100.

Billing, Björn: Tonsättarens val. Texter om svensk musikalisk modernism och postmodernism. Edition Reimers, 1993. 178s. Pappband med skyddsomslag. Illustrerad. Mycket fint exemplar. Skyddsomslaget något nött i kanterna.
Texter också av Sten Dahlstedt, Anders Hultqvist, Chrichan Larson, Per Wahlsten, Søren Møller Sørensen, Jan Ling
ID Nr: 212539, SEK 210.

Boltenstern, Thomas (red.): Musiklexikon. Svensk 1900-talsmusik från opera till pop. Natur och kultur, 1978. 362s. Cartonnageband. Mycket gott skick. Sparsamt illustrerad med teckningar på musikinstrument.
Medredaktörer är Bonnie Hammar, Erling Lomnäs, Åke Sällström, Gisela Tamsen.
ID Nr: 212369, SEK 140.

Brauns, Erik: Musiklivet i Halmstad vid sekelskiftet 1900 (1880 - 1916). Svanbäck & Nyman, 1969. 163s+planscher. Klotband. Illustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 212363, SEK 400.

Britten / Holst, Benjamin / Imogen: I musikens värld. tonkonsten från forntid till nutid. Natur och kultur, 1959. 68s. Klotryggsband. Rikligt illustrerad. Inlagan fin. Bandet något nött i kanterna.
ID Nr: 212726, SEK 125.

Buzasi, Nikolaus: Musikinstrument av ditt och datt. Skolförlaget, 1979. 46s. Klotband. Gott skick. Rikligt illustrerad. Utrangerad biblioteksbok
ID Nr: 212370, SEK 75.

Büden, Ernst: Handbuch der Musikerziehung. Potsdam, 1931. Clothbinding. Good condition. Gothic types. Illustrated.
ID Nr: 3150, SEK 150.

Chappell, Herbert: Sounds Magnificent. The Story of the Symphony. BBC, 1984. 172p. Clothbinding with dustwrapper. Richly illustrated. Good condition.
Foreword by André Previn
ID Nr: 212339, SEK 150.

Collaer / Linden, Paul / Albert Vander: ATLAS HISTORIQUE DE LA MUSIQUE. Elsevier, Paris, 1960. 179p. Clothbinding. Richly illustrated. Good condition.
ID Nr: 104902, SEK 300.

Connor, Herbert: Svensk Musik 1: Från vallåt till Arnljot. Bonniers, 1980. 544s. Klotband med skyddsomslag. Illustrerad. Inlagan fin. Ryggen något trasig i övre kanten. Skyddsomslaget något slitet.
Medförfattare: Arne Aulin
ID Nr: 212718, SEK 200.

Connor, Herbert: Svensk Musik 2: Från Midsommarvaka till Aniara. Bonniers, 1980. 528s. Klotband med skyddsomslag. Illustrerad. Gott skick. Skyddsomslaget slitet.
ID Nr: 212719, SEK 200.

Dart, Thurston: Musikalisk praxis från senmedeltid till wienklassicism. Natur och kultur, 1974. 363s. Pappband. Illustrerad. Inlagan fin. Bandet något fläckigt.
Bearbetad och utvidgad av Ingmar Bengtsson i samarbete med Collegium Musicum, Stockholm
ID Nr: 14561, SEK 125.

Davidson / Apel, Archibald T. / Willi: Historical Anthology of MUSIC. Volume 1. Oriental, Medieval and Renaissance music. Revised edition. Harward University Press, 1949. 258p. Clothbinding with dustwrapper.
ID Nr: 215560, SEK 280.

Einstein, Alfred: Musikens historia. Bonniers, 1972. 164s. Pocket. Illustrerad. Något sliten.
ID Nr: 212366, SEK 100.

Ek, Sverker: Den svenska folkvisan. Natur och kultur, 1924. 224s. Klotband. Fotoillustrerad. Anteckningar. Understrykningar i texten. Bandet något nött. Främre och bakre häftesomslag medbundet
ID Nr: 212361, SEK 100.

Franzén, Nils-Olof: Mozart och hans värld. Natur och kultur, 1991. 260s. Inbunden med skyddsomslag. Mycket gott skick.
ID Nr: 18342, SEK 130.

Gastoué, Amédée: Les Primitifs de la Musique Française. Paris, 1922. Half -leather binding. Good condition. Spine/backstrip slightly rubbed. Marbeled endpapers. Exlibris.
ID Nr: 3110, SEK 130.

Göransson, Harald: Koral och andlig visa i Sverige. Norstedts förlag, 1997. 198s. Klotband med skyddsomslag. Illustrerad. Mycket gott skick. Skyddsomslaget något nött i kanterna.
CD-skiva ingår.
ID Nr: 212192, SEK 240.

Hale, Noel V.: Education for Music. A skeleton plan of research into the development of the study of music as part of the organized plan of general education. Oxford University Press, 1947. 243p. Clothbinding with dustwrapper. Good condition. Dustwrapper torn.
ID Nr: 212359, SEK 175.

Hansen, Aage: Det handlar om musik. Från rörflöjt till symfoniorkester. Nordiska Musikförlaget/Wilhelm Hansen, 1964. Illustrerad av Aage Hansen och Jørgen Clevin. 176s. Häftad. Rikligt illustrerad. Inlagan fin. Häftesomslag fläckat. Något sliten.
ID Nr: 212355, SEK 100.

Hedlund, Oscar: Galen i musik! En berättelse om alla dessa musikanter. Bra Böcker, 1975. Illustrerad av Martin Lamm. 202+planscher. Klotband med skyddsomslag. Gott skick. Skyddsomslaget något slitet.
ID Nr: 212710, SEK 90.

Hedwall, Lennart: "En öfwersigt af musiken inom Wermland" Bidrag till belysningen av det sena 1700-talets svenska musikliv. Stockholms Universitet, 1995. 494s. Häftad. Gott skick. Något nött i kanterna.
ID Nr: 212360, SEK 150.

Hemming, Sture: Crescendo: Västerås Musiksällskap 1883-1983. Västerås kulturnämnd, 1983. 179s. Dekorerat pappband. Gott skick. Fotoillustrerad.
ID Nr: 212373, SEK 140.

Hillerström, Gustaf (red.): Svenska musikperspektiv. Minnesskrift vid Kungl. Musikaliska Akademiens 200-årsjubileum 1971. Nordiska Musikförlaget, 1971. 639s. Häftad. Gott skick. Fotoillustrerad.
ID Nr: 212730, SEK 140.

Hindley, Geoffrey (ed.): The Larousse Encyclipedia of Music. Hamlyn, 1993. 576p. Clothbinding with dustwrapper. Richly illustrated. Very good condition.
ID Nr: 212145, SEK 300.

Hopkins, Antony: Sounds of Music. J.M. Dent & Sons, 1982. 170p. Clothbinding with dustwrapper. Illustrated. Good condition.
ID Nr: 212357, SEK 150.

Illing, Robert: A Dictionary of Music. Penguin, 1951. 318s. Pocket. Illustrerad. Något nött i kanterna.
ID Nr: 212544, SEK 100.

Jeanson / Rabe, Gunnar / Julius: Musiken genom tiderna. En populär framställning av den västerländska tonkonstens historia. Hugo Gebers förlag, 1927+1931. 280+376s. 2 vol. Skinnryggsband. Illustrerad. Främre häftesomslag medbundet. Stänksnitt. Inlagan fin. Ryggar och hörnor nötta.
ID Nr: 212707, SEK 200.

Jeanson / Rabe, Gunnar / Julius: Musiken genom tiderna. En populär framställning av den västerländska tonkonstens historia. Hugo Gebers förlag, 1927+1931. 280+376s. 2 vol. Klotband. Illustrerad. Gott skick. Marmorerade för/eftersättsblad.
ID Nr: 212706, SEK 200.

Jeanson / Rabe, Gunnar / Julius: Musiken genom tiderna. En populär framställning av den västerländska tonkonstens historia. Hugo Gebers förlag, 1945. 678s. Klotband. Illustrerad. Främre häftesomslag medbundet. Färgat övre snitt. Gott skick.
Reviderad av Rabe
ID Nr: 212708, SEK 250.

Karlsson, Henrik: "O, ädle svensk!" Biskop Thomas' frihetssång i musik och politik. Kgl. Musikaliska Akademien/Göteborgs universitet, 1988. 331s. Häftad. Mycket gott skick.
ID Nr: 212375, SEK 175.

Karlsson, Henrik: Musikspelet. Det svenska musiksamhället av idag. Göteborgs universitet Musikhögskolan, 1980. 282s. Häftad. Gott skick. Ett hörn något stött.
ID Nr: 212374, SEK 150.

Kjellström, Birgit: Spelpipan i Dalarna. Uppsala, 1964. 104s. Spiralband. Gott skick.
Illustrerat med kartor, tabeller och notexempel.
ID Nr: 212152, SEK 120.

Kruckenberg, Sven: Symfoniorkerstern och dess instrument. Bokia, 1993. 236s. Inbunden med skyddsomslag. Rikligt illustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 16757, SEK 260.

Kusche, Ludwig: Musik als Vergnügen und Unbehagen. Bei Heimeran, 1962. 185p. Cloth-spine binding with dust-wrapper. Illustrated. Good condition. Inscriptions on endpaper.
ID Nr: 212358, SEK 150.

Lindfors, Per: Musikens mästare. Wahlström & Widstrand, 1946. 314s. Klotryggsband. Gott skick. Främre häftesomslag medbundet. Illustrerad.
ID Nr: 212725, SEK 120.

Lipman, Samuel: Arguing for Music - Arguing for Culture. David R. Godine, Boston, 1990. 448p. Cloth-spine binding with dust-wrapper. Good condition.
ID Nr: 212356, SEK 210.

Ljungberg, Kurt: Musikorientering. En kortfattad franställning av musikens historia och den musikaliska formläran. Ehlins, Stockholm, 1950. 192s. Klotryggsband. Illustrerad. Något nött i kanterna.
ID Nr: 212368, SEK 90.

Lobe, J. C.: Musikens katekes. Beijers Förlag, 1901. 141s. Dekorerat klotband. Gott skick.
ID Nr: 212338, SEK 120.

Mann, William: Musik för sin tid. Forum, 1982. 353s. Klotband med skyddsomslag. Rikligt illustrerad. Gott skick. Skyddsomslaget fläckat och nött.
James Galway har medverkat vid uppläggningen och Folke H. Törnblom har fackgranskat och bearbetat
ID Nr: 212723, SEK 140.

Matthews, Denis: Beethoven Piano Sonatas. BBC Publications, 1975. 56p. Wrappered. Good condition. Notexepel
ID Nr: 207899, SEK 90.

Moberg, Carl-Allan: Die Liturgischen Hymnen in Schweden I: Quellen und Texte. Einar Munksgaard, Kopenhagen, 1947. 398p. Wrappered. Good condition. Unopened. Illustrated.
ID Nr: 212526, SEK 250.

Moberg, Carl-Allan: Tonkonstens historia i Västerlandet, en kortfattad framställning: I. Intill år 1600; II. Efter år 1600. Natur och kultur, 1935. 159+223s. 2 vol. Pappband. Illustrerad. Främre och bakre häftesomslag medbundna. Något nött i kanterna.
ID Nr: 212550, SEK 120.

Nielsen, Carl: Levande musik. Hugo Gebers förlag, 1946. 94s. Pappband. Gott skick. Ryggen delvis sprucken i fogarna.
ID Nr: 212542, SEK 140.

Nodermann, Preben: Studier i svensk hymnologi. I anslutning till den af Nodermann och Wulff utgifna koralboken af 1911. Sydsvenska bok- och musikförlaget, 1911. 138+191+42. Klotband. Mycket gott skick. Samtida tillskrivning på smutstitelbladet
ID Nr: 212351, SEK 600.

Nodermann, Preben: Studier i svensk hymnologi. I anslutning till den af Nodermann och Wulff utgifna koralboken af 1911. Sydsvenska bok- och musikförlaget, 1911. 138+191+42. Häftad. Ouppsprättad. Häftesomslaget något slitet.
ID Nr: 212336, SEK 600.

Nordström, Sixten: Så blir det musik. Bra Böcker, 1989. 342s. Skinnimitationsband med skyddsomslag. Rikligt illustrerad. Ett hörn något stött. Skyddspappret något fuktvågigt.
ID Nr: 212536, SEK 300.

Nordström, Sixten: Vi tycker om musik. En debattbok kring musiken i Sverige. Publica, 1975. 226s. Häftad. Fotoillustrerad. Gott skick.
Sammanställd i samarbete med Lars Westin och Hans Åstrand. Texter av bl a Sven-Erik Bäck, Bengt Emil Johnson och Herbert Söderström
ID Nr: 212345, SEK 100.

Norlind, Tobias: Allmän musikhistoria. Från äldre tider till närvarande tid. Wahlström & Widstrand, 1922. 845s. Halvfranskt band. Illustrerad. Marmorerade för/eftersättsblad. Marmorerat snitt. Bandet något slitet.
ID Nr: 212704, SEK 200.

Norlind, Tobias: Allmän musikhistoria. Från äldre tider till närvarande tid. Wahlström & Widstrand, 1922. 845s. Dekorerat klotband. Illustrerad. Gott skick. Ryggen något bucklig.
ID Nr: 212703, SEK 200.

Norlind, Tobias: Allmänt musiklexikon. Wahlström & Widstrand, 1927-28. 659+607s. Halvfranskt band. Illustrerad. Gott skick. Marmorerade för/eftersättsblad. Ryggen blekt.
ID Nr: 212705, SEK 500.

Ottelin, Odal: Gestalter och verk ur musikens värld. Tidningen Studiekamraten, 1939. 47+porträttplanscher. Häftad. Gott skick. Anteckningar på försättsbladet.
ID Nr: 212350, SEK 100.

Pahlen, Kurt: Music of the World. A History. Spring Books, London, u å. 423p. Clothbinding. Illustrated. Corpus fine. Joints occasionally cracked.
ID Nr: 212721, SEK 150.

Peeters / Vente, Flor / Maarten Albert: The Organ and its Music in the Netherlands 1500-1800. Mercatorfonds, 1971. 341s. Pergamentryggband. Rikligt illustrerad. Gott skick.
With the collaboration of Guido Peeters, Ghislain Potvlieghe, Piet Visser.
ID Nr: 212732, SEK 600.

Pergament, Moses: Ny vandring med Fru Musica. Norstedt och söners förlag, 1944. 223s. Häftad. Inlagan fin. Häftesomslaget något nött i kanterna.
ID Nr: 212341, SEK 120.

Pijper, Willem: De quintencirkel: opstellen over muziek. N.V. EM. Querido's Uitgeversmij. Amsterdam, 1948. 159p. Decorated cloth binding. Good condition. Light browning. Inscription on endpaper.
ID Nr: 3147, SEK 120.

Prosniz, Adolf: Brundrik der allgemeinen musiklehre I-II. 1922. 1 vol. Half-cloth binding. Good condition. Inscription on titlepage. Sporadic underlining of text in pencil.
Black-letters
ID Nr: 3148, SEK 90.

Robertson, Alec: Sacred Music. Max Parrish & Co Limited, London, 1950. 72p. Decorated cloth binding with dustwrapper. Richly illustrated. Good condition.
ID Nr: 107388, SEK 80.

Rolland, Romain: Musiciens d'aujourd'hui. Librairie Hachette, Paris, 1917. Half -leather binding. Cover slightly rubbed on the edges. Marbeled endpapers. Inscription on wrapper. Light browning.
ID Nr: 3146, SEK 70.

Rolland, Romain: Musiciens d'autrefois. Librairie Hachette, Paris, 1917. Half -leather binding. Covers worn. Marbeled endpapers. Occasionally browned.
ID Nr: 3145, SEK 70.

Rolland, Romain: Några tonkonstens mästare i forna dagar. Norstedt och söners förlag, 1918. 371s. Halvfranskt band. Stänksnitt. Upphöjda bind. Något nött i kanterna. Först och sista sidan lösa.
Om bl a Rossi, Lully, Gluck, Grétry och Mozart.
ID Nr: 212175, SEK 140.

Rolland, Romain: Några tonkonstens mästare i våra dagar. Norstedt och söners förlag, 1919. 341s. Häftad. Ouppsprättad. Häftesomslaget något slitet.
Om bl a Berlioz, Wagner, Saint-Saëns, d'Indy, Strauss, Wolf, Perosi.
ID Nr: 212140, SEK 120.

Rolland, Romain: Voyage Musical au pays du passé. Paris, 1923. Half -leather binding. Good condition. Spine/backstrip slightly rubbed. Exlibris. Marbeled endpapers.
ID Nr: 3109, SEK 100.

Ronström, Owe: Balalajkan en instrumentstudie. Stockholms Universitet, 1976. 164s. Häftad. Illustrerad. Häftesomslaget något slitet.
ID Nr: 212537, SEK 120.

Roth, Lena (ed.): Musical Life in Sweden. The Swedish Institute, 1987. 167p. Wrappered. Good condition. Illustrated with photos.
Essays by Göran Bergendahl, Gunilla Petersén, Märta Ramsten, Lars Westin, Alf Björnberg and Henrik Karlsson
ID Nr: 212337, SEK 100.

Rowley / Fisher, Gill / Chester (red.): Musikboken. Rabén & Sjögren, 1979. 192s. Dekorerat klotband med skyddsomslag. Gott skick. Rikligt illustrerad.
En vägvisare i ord och bild till ökad förståelse och upplevelse av musik
ID Nr: 14587, SEK 300.

Schumann, Otto: Meyers Konzertführer Orchestermusik und Instrumentalkonzerte. Leipzig, 1936. Bound. Good condition.
Black letter
ID Nr: 3131, SEK 75.

Schumann, Otto: Schumanns Chormusik-und Klavierlied-Buch. Wilhelmshaven, 1953. Clothbinding with dustwrapper. Good condition.
ID Nr: 3108, SEK 90.

Schumann, Otto: Schumanns Kammermusikbuch. Wilhelmshaven, 1951. Clothbinding. Good condition.
ID Nr: 3112, SEK 90.

Spaeth, Sigmund: At Home With Music. A Book for Those Who Listen to Records and Radio. Doubleday & Company, 1946. 366p. Clothbinding with dustwrapper. Good condition. Dustwrapper slightly worn.
ID Nr: 212349, SEK 170.

Stringham, Edwin J: Listening to Music Creatively. Prentice-Hall, Inc, 1946. 479p. Clothbinding with dustwrapper. Good condition. Illustrated. Dustwrapper slightly rubbed on the edges.
ID Nr: 212348, SEK 140.

Svensson, Sven E.: Bonniers illustrerade musiklexikon. Albert Bonniers förlag, 1946. 1380s. Halvfranskt band. Färgat snitt. Inlagan fin. Bandet något skevt. Något nött i kanterna.
Skriven under medverkan av Erik Noreen
ID Nr: 212717, SEK 150.

Tegen, Martin: Svensk Musikhistoria. Samhällsvetareförlaget, 1972. 246s. Häftad. Illustrerad. Gott skick. Något nött i kanterna.
Texter också av bl a: C-A Moberg, F Bohlin, T Norlind, I Bengtsson, M J Crusenstolpe, W Peterson-Berger, B. Wallner, K-B Blomdahl
ID Nr: 212540, SEK 140.

Törnblom, Folke H.: Bonniers musiklexikon. Bonniers, 1994. 528s. Skinnimitationsband. Rikligt illustrerad. Mycket gott skick.
Medförfattare och medredaktör: Åke Engström. Texter också av Göran Bergendal, Åke Brandel, Bengt Haslum, Lennart Hedwall, Olle Helander, Miklos Maros, Tommy Rander, Kjell Stensson m fl.
ID Nr: 212144, SEK 300.

Törnblom, Folke H.: Musikvärlden 1946. Albert Bonniers förlag, 1946. Linneband. Mycket gott skick.
Inbunden årgång
ID Nr: 13775, SEK 150.

Törnblom, Folke H.: Musikvärlden 1947. Albert Bonniers förlag, 1947. Linneband. Mycket gott skick.
Inbunden årgång
ID Nr: 13774, SEK 150.

Törnblom, Folke H.: Musikvärlden 1948. Albert Bonniers förlag, 1948. Linneband. Mycket gott skick.
Inbunden årgång
ID Nr: 13777, SEK 150.

Törne, Bengt von: Tonkonst och bildkonst. Hugo Gebers förlag, 1938. 210s. Häftad. Gott skick. Ouppsprättad. Häftesomslaget något nött i kanterna.
ID Nr: 212541, SEK 130.

Ulrich / Pisk, Homer / Paul A.: A History of Music and Musical Style. Harcourt, Brace & World, Inc, 1963. 696p. Clothbinding. Illustrated. Sporadic underlining of text. Cover slightly rubbed on the edges.
ID Nr: 212724, SEK 150.

Vuillermoz, Émile: Musiques dáujourd´hui. Paris, 1923. Half -leather binding. Good condition. Spine/backstrip slightly rubbed. Exlibris. Marbeled endpapers.
ID Nr: 3113, SEK 70.

Walin, Stig: Schwedischen Sinfonik. Stockholm, 1941. Wrappered. Good condition. Spine/backstrip slightly torn at the top.
Studien aus dem Musikleben des 18. und des beginnenden 19. Jahrhunderts. Notenanhang.
ID Nr: 3149, SEK 90.

Wennerberg, Gunnar: Gluntarne. En samling duetter för baryton och bas med accompagnement af piano af Gunnar Wennerberg. Ord. Abr. Hirsch, Stockholm, 1849. 93s. Samtida halvfranskt band. Bandet slitet. Endast textdelen. Graverat titelblad. Inlagan delvis något fläckad
Sidorna 39-42 utan text
ID Nr: 106894, SEK 150.

Wester, Bertil: Gotisk resning i svenska orglar En undersökning med huvudsaklig begränsning till det svenska materialet under medeltiden. Generalstabens Litografiska Anstalts Förlag, 1936. 331s. Häftad. Något gulnad. Illustrerad. Dedikation, handskriven. Ryggen något fläckad och sliten. Främre häftesomslag något fläckigt. Obetydligt fuktskadad i nedre kanten.Utvikbara ritningar.
ID Nr: 217175, SEK 190.