Se alla Rubriker

: 1776 The British Story of the American Revolution. Sponsored by The Times, The Sunday Times and Barclays Bank.. , National Maritime Museum, Greenwich, London., 1976. 231p. Wrappered. Good condition. Illustrated.
ID Nr: 104335, SEK 70.

: Perspectives in American History Volume l 1967. , , (not dated). 439p. Wrappered. Covers slightly worn.
Pubished by the Charles Warren Center for Studies in American History, Harvard University.
ID Nr: 104334, SEK 90.

: The American Civil War. A popular, illustrated history of the years 1861-1865 as seen by the artist-correspondents who were there. , Golden Press Inc, 1961. 324p. Linenbinding with dustwrapper. Richly illustrated. Dustwrapper slightly rubbed on the edges. Else fine.
ID Nr: 107489, SEK 150.

: USA dess natur och utvekling. , Förenta Staternas Informationstjänst, 1956. 123s. Pappband. Nött i kanterna. Inlagan fin. Fotoillustrerad. Namnteckning på insidan av pärmen.
ID Nr: 104292, SEK 50.

: USA:s första tvåhundra år. Essäer av Oliver Jensen, Jack P. Greene, Martin Diamond, Eric F.Goldman, Allan Kastrup, Daniel Bell, Roderick MacLeish.. , United States Information Service, Stockholm, 1976. 74s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 104291, SEK 70.

Adams, James Truslow: The March of Democracy l-ll The Rise of the Union, From Civil War to World Power.. , Charles scribner's Sons, 1933. 428+438. 2 vol. Clothbinding. Good condition. Coloured edge. Illustrated.
ID Nr: 104333, SEK 125.

Ahlander, Björn: Amerika dröm och verklighet. AWE/ Gebers, , 1960. 234s. Klotband. Gott skick. Fotoillustrerad.
ID Nr: 104244, SEK 70.

Aimard, Gustave: Äfventyr i Canada Från krigen i Amerika mellan fransmän och engelsmän. l Skansen Duquesne. ll En orm i qvinnohamn.. , Fr. Skoglunds Förlag, 1879. 231s. Halvklotband. Något nött i kanterna. Gulnad. Marmorerade pärmar.
ID Nr: 104238, SEK 75.

Beard, Charles A. / Mary R.: The Rise of American Civilization. , The MacMillan Company, New York, 1930. 828p. Clothbinding. Good condition.
Decorations by Wilfred Jones. One volume edition with new introduction, published 1930.
ID Nr: 104302, SEK 130.

Brokaw, Tom: The Greatest Generation. , Random House, New York, 1998. 412p. Cased boards with dustwrapper. Very good condition. Illustrated with photos.
ID Nr: 104277, SEK 140.

Buckley, Gail Lumet: The Hornes. An American Family. , Alfrd A. Knopf, New York, 1986. 262p. Cloth-spine binding with dust-wrapper. Dustwrapper slightly rubbed on the edges. Else fine. Illustrated with photos.
ID Nr: 104280, SEK 90.

Byrnes, James F.: Speaking Frankly. , Harper & Brothers Publishers, 1947. 324p. Clothbinding. Good condition. Coloured upper edge.
ID Nr: 104285, SEK 110.

Cotterill, R. S.: A short History of the Americas. , Prentice-Hall, INC., 1945. 437p. Clothbinding.
ID Nr: 104286, SEK 75.

Dewhurst, Frederic J.: America's needs and resources A new survey.. , American Book_Stratford Press. Inc., New York, 1955. 1148p. Clothbinding. Good condition.
J. Frederic Dewhurst and Associates.
ID Nr: 104329, SEK 95.

Doren, Carl Van: Benjamin Franklin. , Garden City Publishing Co.. Inc., New York, 1941. 845p. Clothbinding. Cover slightly rubbed. Spine/back-strip faded. Coloured upper edge.
ID Nr: 104287, SEK 95.

Durant, John and Alice: Pictoral History of The American Circus. , A.S. Barnes and Company, 1957. 328p. Decorated cloth binding with dustwrapper. Richly illustrated. Dustwrapper slightly rubbed on the edges. Else fine.
ID Nr: 107485, SEK 160.

Fiske, John: The American Revolution l-ll in two volumes.. , Houghton, Mifflin and Company, 1901. 344+321. Clothbinding. Good condition. Upper gilt-edging. Olika upplagor. Vol.l : Blått band. Vol ll : Rött band, illustrerad.
ID Nr: 104303, SEK 110.

Flanagan, John T. ( red. ): America is west An anthology of Middlewestern Life and Literature.. , The University of Minnesota Press, 1945. 677p. Clothbinding with dustwrapper. Dustwrapper slightly torn. Corpus fine.
ID Nr: 104299, SEK 190.

Franklin, Benjamin: The Autobiography of Benjamin Franklin In the Form of a Journal to his son William.. , The Peter Pauper Press, saknas. Illustrated by Raymond Lufkin. 219p. Cloth-spine binding and slip-case. Slip-case torn. Else very fine. Illustrated.
ID Nr: 104273, SEK 300.

Furnas, J. C.: Goodbye to Uncle Sam. , William Sloane Associates, New York, 1956. 435p. Clothbinding. Cover lightly stained. Illustrated with photos. Ex libris Jan Olof Olsson, Margareta Sjögren.
ID Nr: 104239, SEK 95.

Furnas, J. C.: How America lives. , Henry Holt and Company, 1941. 372p. Bound. Good condition. Coloured upper edge. Illustrated with photos. Inscription on endpaper.
ID Nr: 104242, SEK 110.

Gottmann, Jean: Megalopolis The Urbanized Northeastern Seaboard of the United States. , The M. I. T. Press, 1967. 810p. Wrappered. Wrapper slightly rubbed. Corpus fine. Illustrated. Inscription on half-title.
ID Nr: 104304, SEK 60.

Grip, Elias: Abraham Lincoln. En livsbild. J.A. Lindblads förlag, Uppsala, , 1919. 126s. Häftad. Ouppsprättad. Gott skick. Innehåller porträtt + plansch
ID Nr: 106307, SEK 70.

Grob / Billias, Gerald N. / George Athan: Interpretations of American History Patterns and Perspectives. Volume l to 1877. , The Free Press, New York, 1972. 530p. Wrappered. Good condition.
ID Nr: 104298, SEK 50.

Gruen, Victor: Stadsförnyelse i Förenta Staterna. Bonniers, , 1963. 14s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 104295, SEK 20.

Gunther, John: Inside U. S. A.. , Harper & Brothers, 1947. 979p. Clothbinding. Slightly rubbed.
ID Nr: 104249, SEK 75.

Haines, R. M.: Calendar of the Register of Adam De Orleton Bishop of Worcester 1327-1333. , Her Majesty's Stationery Office, London, 1979. 304p. Bound with dust-wrapper. Dustwrapper slightly rubbed on the edges. Else fine.
Historical Manuscripts Commission Joint Publication No. 27.
ID Nr: 104305, SEK 140.

Hammer, S. C.: Från Washington till Wilson Förenta Staternas historia.. Albert Bonniers förlag, , 1919. 212s. Häftad. Gott skick. Ryggen gulnad.
Vetenskap och Bildning Albert Bonniers handböcker i vår tids vetande. Band XXlX.
ID Nr: 104240, SEK 95.

Hammer, S. C.: Från Washington till Wilson Förenta Staternas historia.. Albert Bonniers förlag, , 1919. 212s. Privatband. Något nött i kanterna. Inlagan fin. Bundet hos H. Blomqvists Bokbinderi, Linköping.
Vetenskap och Bildning Albert Bonniers handböcker i vår tids vetande. Band XXlX.
ID Nr: 104241, SEK 150.

Hunt, Morton: Her Infinite Variety The American Woman as Lover, Mate and Rival.. , Harper & Row Publishers, 1962. 320p. Decorated cloth binding. Good condition.
ID Nr: 104301, SEK 110.

Hölaas, Odd: Nederst vid bordet De svarta i U.S.A.. Albert Bonniers förlag, , 1937. 216s. Häftad med pappersomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Sparsamt fotoillustrerad.
Dagens Ansikte böcker i aktuella ämnen.
ID Nr: 104243, SEK 90.

Ingersoll, Robert G.: Lecture on Lincoln. Little Blue Book No. 213. Edited by E. Haldeman - Julius. , Haldeman - Julius, Kansas, u.å. 65p. Wrappered.
ID Nr: 209533, SEK 80.

Jonsson, Thorsten: Sidor av Amerika Intryck och resonemang. Albert Bonniers förlag, , 1946. 308s. Häftad. Bandet något slitet.
ID Nr: 104272, SEK 125.

Leech, Margaret: Reveille in Washington 1860-1865. , Harper & Brothers Publishers, 1941. 483p. Clothbinding. Covers slightly worn. Illustrated with photos. Map of the City of Washington (1861.)
ID Nr: 104274, SEK 130.

Lewis, Anthony: Portrait of a Decade The Second American Revolution. , Random House New York, 1964. 322p. Decorated cloth binding with dustwrapper. Dustwrapper rubbed. Else fine.
ID Nr: 104328, SEK 110.

Lincoln, Abraham: Lincoln's Devotional Introduction by Carl Sandburg. , Channel Press, Inc. Great Neck. N.Y., 1957. 192p. Decorated cloth binding with dustwrapper. Dustwrapper slightly torn. Else fine.
ID Nr: 104330, SEK 50.

Lopez, Claude-Anne: Mon Cher Papa Franklin and the Ladies of Paris. , New Haven and London Yale University Press, 1990. 404p. Clothbinding. Very good condition. Illustrated.
ID Nr: 104281, SEK 90.

Maurois, André: Förenta Staternas Historia Från 1492 till våra dagar.. Albert Bonniers förlag, , 1948. 585s. Häftad med pappersomslag. Något sliten. Sparsamt illustrerad. 3 utvikbara kartor.
ID Nr: 104296, SEK 70.

May, Robin: Vilda Västern Legend och verklighet. , Svenska Bokhandlareföreningen, 1978. 155s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
Över 200 originalfoton.
ID Nr: 105658, SEK 140.

Orup, Lars: Nya världen och dess upptäckare. Svensk bearbetning Lars Orup. Bra Böcker, , 1969. 153s. Dekorerat klotband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 104278, SEK 110.

Owen, Collison: King Crime An english study of America's greatest problem.. , Ernest Benn Limited, 1931. 306p. Clothbinding. Cover lightly stained. Covers slightly faded. Spine/back-strip faded. Inscriptions.
ID Nr: 104245, SEK 110.

Persson, Gunnar ( red. ): USA mellan två inbördeskrig. Essäer i USA:s moderna historia En antologi. Bo Cavefors, , 1972. 359s. Häftad. Gott skick.
Boc-serien.
ID Nr: 104250, SEK 60.

Pratt, John Lowell (ed): Currier & Ives : Chronicles of America. , Promontory Press, 1968. 256p. Cased boards with dustwrapper. Richly illustrated. Good condition.
ID Nr: 107483, SEK 200.

Rosen, Erwin: En odågas äventyr i Amerika. Minnen och intryck. Wahlström & Widstrand, , 1915. 253s. Halvklotband. Gott skick. Marmorerade för/eftersättsblad. Exlibris.
ID Nr: 104246, SEK 110.

Rosen, Erwin: Odågan som journalist och sjörövare. Minnen och intryck från Amerika.. Wahlström & Widstrand, , 1915. 248s. Halvklotband. Gott skick. Marmorerade pärmar. Exlibris.
ID Nr: 104247, SEK 110.

Rosenberg, Göran: Friare kan ingen vara Den amerikanska idén från revolution till Reagan. Norstedts förlag, , 1992. 350s. Pappband. Gott skick.
ID Nr: 104293, SEK 95.

Schama, Simon: Dead certainties. ( Unwarranted speculations). , Granta Books, London., 1992. 333p. Wrappered. Good condition. Sparsamt illustrerad.
ID Nr: 104248, SEK 110.

Sigsgaard, Jens: Amerikas saga U. S. A: s historia berättad för ungdom.. Kooperativa Förbundets förlag, , 1948. 190s. Biblioteksband. Illustrerad. Främre häftesomslag medbundet. Bibliosteksstämpel. Utvikbar karta sist i boken.
ID Nr: 104279, SEK 90.

Starr, Roger: The Rise and Fall of New York City. , Basic Books, Inc., Publishers, 1985. 246p. Clothbinding with dustwrapper. Good condition.
ID Nr: 104300, SEK 75.

Steffens, Lincoln: The Autobiography of Lincoln Steffens l-ll Volume l: A Boy on Horseback/Seeing New York First. Volume ll: Muckraking/Revolution/Seeing America at Last. , Harcourt. Brace & World, Inc., New York, 1958. 353+527. 2 vol. Wrappered. Good condition.
ID Nr: 104332, SEK 70.

Terkel, Studs: Talking to myself. A memoir of My Times. , Pantheon Books, 1977. 316p. Clothbinding with dustwrapper. Dustwrapper slightly rubbed on the edges. Else fine.
ID Nr: 104276, SEK 130.

Tingsten, Herbert: Folkomröstningsinstitutet i Nordamerikas Förenta Stater.. , A.-B. Hasse W. Tullbegs Boktryckeri, 1923. 399s. Häftad. Inlagan fin. Trasiga hörn på häftesomslaget.
Avhandling.
ID Nr: 104290, SEK 150.

Winkle, Rip Van: The Autobiography of Joseph Jefferson. , Reinhardt & Evans, LTD. London, 1949. 375p. Clothbinding. Good condition. Illustrated. Coloured upper edge.
ID Nr: 104282, SEK 90.

Zacharias, Ellis M.: Bakom lyckta dörrar Det kalla krigets hemliga historia.. Hugo Gebers förlag, , 1951. 379s. Klotryggsband. Gott skick. Främre häftesomslag medbundet.
I samarbete med Ladislas Farago.
ID Nr: 104288, SEK 130.

Åkerman, Nordal: Georgia. Den nya södern - och den gamla.. Forum, , 1978. 287s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Fotoillustrerad.
ID Nr: 104275, SEK 95.

Åkerman, Nordal: Huset som Jack byggde Bilder ur amerikansk verklighet. Prisma, , 1977. 255s. Pappband med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 104289, SEK 50.