Se alla Rubriker

1776 The British Story of the American Revolution. Sponsored by The Times, The Sunday Times and Barclays Bank. National Maritime Museum, Greenwich, London., 1976. 231p. Wrappered. Good condition. Illustrated.
ID Nr: 104335, SEK 70.

Perspectives in American History Volume l 1967. (not dated). 439p. Wrappered. Covers slightly worn.
Pubished by the Charles Warren Center for Studies in American History, Harvard University.
ID Nr: 104334, SEK 90.

The American Civil War. A popular, illustrated history of the years 1861-1865 as seen by the artist-correspondents who were there. Golden Press Inc, 1961. 324p. Linenbinding with dustwrapper. Richly illustrated. Dustwrapper slightly rubbed on the edges. Else fine.
ID Nr: 107489, SEK 150.

USA dess natur och utvekling. Förenta Staternas Informationstjänst, 1956. 123s. Pappband. Nött i kanterna. Inlagan fin. Fotoillustrerad. Namnteckning på insidan av pärmen.
ID Nr: 104292, SEK 50.

USA:s första tvåhundra år. Essäer av Oliver Jensen, Jack P. Greene, Martin Diamond, Eric F.Goldman, Allan Kastrup, Daniel Bell, Roderick MacLeish. United States Information Service, Stockholm, 1976. 74s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 104291, SEK 70.

Adams, James Truslow: The March of Democracy l-ll The Rise of the Union, From Civil War to World Power. Charles scribner's Sons, 1933. 428+438. 2 vol. Clothbinding. Good condition. Coloured edge. Illustrated.
ID Nr: 104333, SEK 125.

Ahlander, Björn: Amerika dröm och verklighet. AWE/ Gebers, 1960. 234s. Klotband. Gott skick. Fotoillustrerad.
ID Nr: 104244, SEK 70.

Aimard, Gustave: Äfventyr i Canada Från krigen i Amerika mellan fransmän och engelsmän. l Skansen Duquesne. ll En orm i qvinnohamn. Fr. Skoglunds Förlag, 1879. 231s. Halvklotband. Något nött i kanterna. Gulnad. Marmorerade pärmar.
ID Nr: 104238, SEK 75.

Beard, Charles A. / Mary R.: The Rise of American Civilization. The MacMillan Company, New York, 1930. 828p. Clothbinding. Good condition.
Decorations by Wilfred Jones. One volume edition with new introduction, published 1930.
ID Nr: 104302, SEK 130.

Brokaw, Tom: The Greatest Generation. Random House, New York, 1998. 412p. Cased boards with dustwrapper. Very good condition. Illustrated with photos.
ID Nr: 104277, SEK 140.

Buckley, Gail Lumet: The Hornes. An American Family. Alfrd A. Knopf, New York, 1986. 262p. Cloth-spine binding with dust-wrapper. Dustwrapper slightly rubbed on the edges. Else fine. Illustrated with photos.
ID Nr: 104280, SEK 90.

Byrnes, James F.: Speaking Frankly. Harper & Brothers Publishers, 1947. 324p. Clothbinding. Good condition. Coloured upper edge.
ID Nr: 104285, SEK 110.

Cotterill, R. S.: A short History of the Americas. Prentice-Hall, INC., 1945. 437p. Clothbinding.
ID Nr: 104286, SEK 75.

Dewhurst, Frederic J.: America's needs and resources A new survey. American Book_Stratford Press. Inc., New York, 1955. 1148p. Clothbinding. Good condition.
J. Frederic Dewhurst and Associates.
ID Nr: 104329, SEK 95.

Doren, Carl Van: Benjamin Franklin. Garden City Publishing Co.. Inc., New York, 1941. 845p. Clothbinding. Cover slightly rubbed. Spine/back-strip faded. Coloured upper edge.
ID Nr: 104287, SEK 95.

Durant, John and Alice: Pictoral History of The American Circus. A.S. Barnes and Company, 1957. 328p. Decorated cloth binding with dustwrapper. Richly illustrated. Dustwrapper slightly rubbed on the edges. Else fine.
ID Nr: 107485, SEK 160.

Fiske, John: The American Revolution l-ll in two volumes. Houghton, Mifflin and Company, 1901. 344+321. Clothbinding. Good condition. Upper gilt-edging. Olika upplagor. Vol.l : Blått band. Vol ll : Rött band, illustrerad.
ID Nr: 104303, SEK 110.

Flanagan, John T. ( red. ): America is west An anthology of Middlewestern Life and Literature. The University of Minnesota Press, 1945. 677p. Clothbinding with dustwrapper. Dustwrapper slightly torn. Corpus fine.
ID Nr: 104299, SEK 190.

Franklin, Benjamin: The Autobiography of Benjamin Franklin In the Form of a Journal to his son William. The Peter Pauper Press, saknas. Illustrated by Raymond Lufkin. 219p. Cloth-spine binding and slip-case. Slip-case torn. Else very fine. Illustrated.
ID Nr: 104273, SEK 300.

Furnas, J. C.: Goodbye to Uncle Sam. William Sloane Associates, New York, 1956. 435p. Clothbinding. Cover lightly stained. Illustrated with photos. Ex libris Jan Olof Olsson, Margareta Sjögren.
ID Nr: 104239, SEK 95.

Furnas, J. C.: How America lives. Henry Holt and Company, 1941. 372p. Bound. Good condition. Coloured upper edge. Illustrated with photos. Inscription on endpaper.
ID Nr: 104242, SEK 110.

Gottmann, Jean: Megalopolis The Urbanized Northeastern Seaboard of the United States. The M. I. T. Press, 1967. 810p. Wrappered. Wrapper slightly rubbed. Corpus fine. Illustrated. Inscription on half-title.
ID Nr: 104304, SEK 60.

Grip, Elias: Abraham Lincoln. En livsbild. J.A. Lindblads förlag, Uppsala, 1919. 126s. Häftad. Ouppsprättad. Gott skick. Innehåller porträtt + plansch
ID Nr: 106307, SEK 70.

Grob / Billias, Gerald N. / George Athan: Interpretations of American History Patterns and Perspectives. Volume l to 1877. The Free Press, New York, 1972. 530p. Wrappered. Good condition.
ID Nr: 104298, SEK 50.

Gruen, Victor: Stadsförnyelse i Förenta Staterna. Bonniers, 1963. 14s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 104295, SEK 20.

Gunther, John: Inside U. S. A. Harper & Brothers, 1947. 979p. Clothbinding. Slightly rubbed.
ID Nr: 104249, SEK 75.

Haines, R. M.: Calendar of the Register of Adam De Orleton Bishop of Worcester 1327-1333. Her Majesty's Stationery Office, London, 1979. 304p. Bound with dust-wrapper. Dustwrapper slightly rubbed on the edges. Else fine.
Historical Manuscripts Commission Joint Publication No. 27.
ID Nr: 104305, SEK 140.

Hammer, S. C.: Från Washington till Wilson Förenta Staternas historia. Albert Bonniers förlag, 1919. 212s. Häftad. Gott skick. Ryggen gulnad.
Vetenskap och Bildning Albert Bonniers handböcker i vår tids vetande. Band XXlX.
ID Nr: 104240, SEK 95.

Hammer, S. C.: Från Washington till Wilson Förenta Staternas historia. Albert Bonniers förlag, 1919. 212s. Privatband. Något nött i kanterna. Inlagan fin. Bundet hos H. Blomqvists Bokbinderi, Linköping.
Vetenskap och Bildning Albert Bonniers handböcker i vår tids vetande. Band XXlX.
ID Nr: 104241, SEK 150.

Hunt, Morton: Her Infinite Variety The American Woman as Lover, Mate and Rival. Harper & Row Publishers, 1962. 320p. Decorated cloth binding. Good condition.
ID Nr: 104301, SEK 110.

Hölaas, Odd: Nederst vid bordet De svarta i U.S.A. Albert Bonniers förlag, 1937. 216s. Häftad med pappersomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Sparsamt fotoillustrerad.
Dagens Ansikte böcker i aktuella ämnen.
ID Nr: 104243, SEK 90.

Ingersoll, Robert G.: Lecture on Lincoln. Little Blue Book No. 213. Edited by E. Haldeman - Julius. Haldeman - Julius, Kansas, u.å. 65p. Wrappered.
ID Nr: 209533, SEK 80.

Jonsson, Thorsten: Sidor av Amerika Intryck och resonemang. Albert Bonniers förlag, 1946. 308s. Häftad. Bandet något slitet.
ID Nr: 104272, SEK 125.

Leech, Margaret: Reveille in Washington 1860-1865. Harper & Brothers Publishers, 1941. 483p. Clothbinding. Covers slightly worn. Illustrated with photos. Map of the City of Washington (1861.)
ID Nr: 104274, SEK 130.

Lewis, Anthony: Portrait of a Decade The Second American Revolution. Random House New York, 1964. 322p. Decorated cloth binding with dustwrapper. Dustwrapper rubbed. Else fine.
ID Nr: 104328, SEK 110.

Lincoln, Abraham: Lincoln's Devotional Introduction by Carl Sandburg. Channel Press, Inc. Great Neck. N.Y., 1957. 192p. Decorated cloth binding with dustwrapper. Dustwrapper slightly torn. Else fine.
ID Nr: 104330, SEK 50.

Lopez, Claude-Anne: Mon Cher Papa Franklin and the Ladies of Paris. New Haven and London Yale University Press, 1990. 404p. Clothbinding. Very good condition. Illustrated.
ID Nr: 104281, SEK 90.

Maurois, André: Förenta Staternas Historia Från 1492 till våra dagar. Albert Bonniers förlag, 1948. 585s. Häftad med pappersomslag. Något sliten. Sparsamt illustrerad. 3 utvikbara kartor.
ID Nr: 104296, SEK 70.

May, Robin: Vilda Västern Legend och verklighet. Svenska Bokhandlareföreningen, 1978. 155s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
Över 200 originalfoton.
ID Nr: 105658, SEK 140.

Orup, Lars: Nya världen och dess upptäckare. Svensk bearbetning Lars Orup. Bra Böcker, 1969. 153s. Dekorerat klotband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 104278, SEK 110.

Owen, Collison: King Crime An english study of America's greatest problem. Ernest Benn Limited, 1931. 306p. Clothbinding. Cover lightly stained. Covers slightly faded. Spine/back-strip faded. Inscriptions.
ID Nr: 104245, SEK 110.

Persson, Gunnar ( red. ): USA mellan två inbördeskrig. Essäer i USA:s moderna historia En antologi. Bo Cavefors, 1972. 359s. Häftad. Gott skick.
Boc-serien.
ID Nr: 104250, SEK 60.

Pratt, John Lowell (ed): Currier & Ives : Chronicles of America. Promontory Press, 1968. 256p. Cased boards with dustwrapper. Richly illustrated. Good condition.
ID Nr: 107483, SEK 200.

Rosen, Erwin: En odågas äventyr i Amerika. Minnen och intryck. Wahlström & Widstrand, 1915. 253s. Halvklotband. Gott skick. Marmorerade för/eftersättsblad. Exlibris.
ID Nr: 104246, SEK 110.

Rosen, Erwin: Odågan som journalist och sjörövare. Minnen och intryck från Amerika. Wahlström & Widstrand, 1915. 248s. Halvklotband. Gott skick. Marmorerade pärmar. Exlibris.
ID Nr: 104247, SEK 110.

Rosenberg, Göran: Friare kan ingen vara Den amerikanska idén från revolution till Reagan. Norstedts förlag, 1992. 350s. Pappband. Gott skick.
ID Nr: 104293, SEK 95.

Schama, Simon: Dead certainties. ( Unwarranted speculations). Granta Books, London., 1992. 333p. Wrappered. Good condition. Sparsamt illustrerad.
ID Nr: 104248, SEK 110.

Sigsgaard, Jens: Amerikas saga U. S. A: s historia berättad för ungdom. Kooperativa Förbundets förlag, 1948. 190s. Biblioteksband. Illustrerad. Främre häftesomslag medbundet. Bibliosteksstämpel. Utvikbar karta sist i boken.
ID Nr: 104279, SEK 90.

Starr, Roger: The Rise and Fall of New York City. Basic Books, Inc., Publishers, 1985. 246p. Clothbinding with dustwrapper. Good condition.
ID Nr: 104300, SEK 75.

Steffens, Lincoln: The Autobiography of Lincoln Steffens l-ll Volume l: A Boy on Horseback/Seeing New York First. Volume ll: Muckraking/Revolution/Seeing America at Last. Harcourt. Brace & World, Inc., New York, 1958. 353+527. 2 vol. Wrappered. Good condition.
ID Nr: 104332, SEK 70.

Terkel, Studs: Talking to myself. A memoir of My Times. Pantheon Books, 1977. 316p. Clothbinding with dustwrapper. Dustwrapper slightly rubbed on the edges. Else fine.
ID Nr: 104276, SEK 130.

Tingsten, Herbert: Folkomröstningsinstitutet i Nordamerikas Förenta Stater. A.-B. Hasse W. Tullbegs Boktryckeri, 1923. 399s. Häftad. Inlagan fin. Trasiga hörn på häftesomslaget.
Avhandling.
ID Nr: 104290, SEK 150.

Winkle, Rip Van: The Autobiography of Joseph Jefferson. Reinhardt & Evans, LTD. London, 1949. 375p. Clothbinding. Good condition. Illustrated. Coloured upper edge.
ID Nr: 104282, SEK 90.

Zacharias, Ellis M.: Bakom lyckta dörrar Det kalla krigets hemliga historia. Hugo Gebers förlag, 1951. 379s. Klotryggsband. Gott skick. Främre häftesomslag medbundet.
I samarbete med Ladislas Farago.
ID Nr: 104288, SEK 130.

Åkerman, Nordal: Georgia. Den nya södern - och den gamla. Forum, 1978. 287s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Fotoillustrerad.
ID Nr: 104275, SEK 95.

Åkerman, Nordal: Huset som Jack byggde Bilder ur amerikansk verklighet. Prisma, 1977. 255s. Pappband med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 104289, SEK 50.