Se alla Rubriker

Barn? Författare, forskare och skolungdomar diskuterar varför det föds så få barn. Liber Förlag, 1983. 217s. Cartonnageband. Ett hörn något stött. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 205719, SEK 110.

Domare, läkare, poliser, socialtjänstemän, terapeuter m.fl. om Sexuella övergrepp mot barn. Brå-PM 4, Brottsförebyggande rådet, 1992. 135s. Häftad. Namnteckning på försättsbladet. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 205721, SEK 110.

Eye to Eye Childhood The art of growing up in Africa, Asia, Latin America and the Caribbean seen through photographs and fiction by the region´s top writers. New Internationalist Publications, 1998. 127p. Bound with dust-wrapper. Dustwrapper slightly rubbed on the edges. Else fine. Richly illustrated.
For example: Eduardo Galeano, Lourdes Teodoro, Carlos Fuentes, Arundhati Roy, Ben Okri, Rigoberta Menchu, Nadine Gordimer, Wole Soyinka, Isabel Allende, Shashi Tharoor
ID Nr: 205748, SEK 230.

Vägen till lyckad amning Royal College of Midwives. Studentlitteratur, 1994. 120s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 205750, SEK 110.

Vägen till lyckad amning. Royal College of Midwives. Studentlitteratur, 1994. 120s. Häftad. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 15888, SEK 90.

Allen, Frederick H: Barnets andliga hälsa. Natur och kultur, 1952. 276s. Häftad med pappersomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Ouppsprättad.
ID Nr: 205691, SEK 120.

Aschberg, Ragnar: Barn i bilder, under fem århundraden. Fritzes, 1955. 121s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Ouppsprättad. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 205754, SEK 100.

Berna, Jacques: Uppfostringssvårigheter, och hur man övervinner dem. Albert Bonniers förlag, 1957. 237s. Häftad. Namnteckning på försättsbladet. Häftesomslaget slitet. Ouppsprättad.
Praktisk psykologi
ID Nr: 205802, SEK 110.

Bohman, Michael: Adoptivbarn och deras familjer En undersökning av adoptivbarn, deras bakgrund, miljö och anpassning. Almqvist & Wiksell, 1973. 284s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 205722, SEK 130.

Bombeck, Erma: Heja mamsen! Om moderskapets kval och lycka….. Svenska Dagbladet, 1986. 214s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Andra tryckningen.
ID Nr: 103832, SEK 90.

Bombeck, Erma: Jag vill, jag ska bli frisk! Om barn som överlever cancer. Svenska Dagbladet, 1991. 149s. Cartonnageband. Stämpel på försättsbladet. Gott skick.
Rec.ex
ID Nr: 205723, SEK 120.

Borelius, Maria: Sedan du fött. En bok om den nyblivna mammans kropp och själ. Fischer & Co, 1993. 272s. Cartonnageband. Illustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 107820, SEK 90.

Bovin, Emil: Mor och Barn Kort handledning för blivande mödrar och mödrar. Stockholm, 1931. 24s. Häftad. Häftesomslaget slitet. Annars ett fint exemplar.
Medförfattare: Harald Ernberg. Utarbetad på uppdrag av Medicinalstyrelsen
ID Nr: 205741, SEK 35.

Caspari, Henrik: Hatad i livet - bortglömd i döden Studier kring 1700-talspedagogen Christian G Roman. Dalarnas museum, 1981. 48s. Häftad. Gott skick.
Om bl a "Wälmente Tanckar om Barna Upfostring. I anseende Till Deras Studier och Lefnad" Västerås 1743
ID Nr: 205743, SEK 120.

Catomeris, Christian: I fädrens spår En intervjubok om invandring och faderskap. Arbetsmarknadsdepartementet, 1998. 278s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett mycket fint exemplar.
ID Nr: 205689, SEK 120.

Collange, Christiane: Jag, din dotter Vad de grånande barnen inte vågar säga, Vad deras gamla föräldrar inte låtsas höra. Wahlström & Widstrand, 1991. 174s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 205684, SEK 110.

Dardel, Nils von: Barn i blyerts. Albert Bonniers förlag, 1943. Klotband. Namnteckning på försättsbladet. Något nött i kanterna. Gott skick.
ID Nr: 205944, SEK 300.

Freud, Anna: Barnets psykiska hälsa. Natur och kultur, 1981. 213s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 100700, SEK 110.

Glaser, Elizabeth: När bara hoppet finns kvar En mors kamp för att rädda sina två små barn. Richters, 1994. 316s. Inbunden med skyddsomslag. Namnteckning på försättsbladet. Skyddsomslaget slitet. Annars ett fint exemplar. Fotoillustrerad.
Medförfattare: Laura Palmer. En familjs kamp mot aids.
ID Nr: 205727, SEK 110.

Goldin, Rafael (red.): Far - sett med norske barns øyne. Tiden Norsk Forlag. Bokklubbens barn, 1979. 275s. Cartonnageband. Gott skick. Rikligt illustrerad.
Redigert med Per Olav Tiller. Konsulent: Åse Gruda Skard
ID Nr: 205753, SEK 110.

Gottfarb, Lillian: Vara med barnbarn. Natur och kultur, 1993. 136s. Cartonnageband. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 16770, SEK 60.

Hagen, Cecilia: Inte bara barnsligheter. Förlags AB Marieberg, 1982. Illustrerad av Björn Berg. 160s. Cartonnageband. Namnteckning på försättsbladet. Bandet något slitet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 205717, SEK 125.

Halldén, Gunilla (red.): Föräldrars barn och barns föräldrar En bok om relationer. AWE/ Gebers, 1984. 277s. Cartonnageband. Bandet något slitet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 205728, SEK 130.

Hammar, J. Aug.: Fosterutvecklingen l-ll med hänsyn till förhållandena hos människan. Albert Bonniers förlag, 1909. 43 + 45 sidor. 2 vol. Häftad. Ryggen blekt. Annars ett fint exemplar. Illustrerad. Del 1: 20 figurer i texten Del 2: 26 figurer i texten.
Andra genomsedda upplagan. Verdandis småskrifter 88 och 89.
ID Nr: 103003, SEK 90.

Harding, Gösta: De spännande åren En handbok för föräldrar om utvecklingen under perioden 12-16 år. Verbum, 1968. 150s. Inbunden. Namnteckning på försättsbladet. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 205733, SEK 90.

Hartman, Sven G.: Barns tankar om livet. Natur och kultur, 1986. 287s. Cartonnageband. Gott skick.
ID Nr: 100699, SEK 120.

Hedberg, Karin: Så vill jag ha det mamma Allt om spädbarnsvård. ICA bokförlag, 1956. 128s. Häftad. Gott skick. Illustrerad. Namnteckning på titelbladet.
ID Nr: 105329, SEK 75.

Hocken, Sheila: Berättelsen om en ung flickas seger över sin blindhet. Norstedts förlag, 1977. 155s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 205734, SEK 110.

Hofsten, Kristina: Barn i början. Barnets första år - månad för månad. Vi Föräldrar Handbok om barn. Vi Föräldrar, 2001. 148s. Cartonnageband. Rikligt illustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 107815, SEK 60.

Jerlang, Espen (red.): Utvecklingspsykologiska teorier - en introduktion. Liber Förlag, 1999. 390s. Häftad. Gott skick.
Medförfattare: Sonja Egeberg, John Halse, Ann Joy Jonassen, Suzanne Ringsted, Birte Wedel-Brandt
ID Nr: 205780, SEK 320.

Karelitz, Samuel: När barnen är sjuka. En modern barnläkarbok. Prisma, 1970. 277s. Pocket. Något sliten.
ID Nr: 9008, SEK 40.

Kitzinger, Sheila: Att vänta och föda barn. Bonniers Alba, 1994. 392s. Cartonnageband. Gott skick. Rikligt illustrerad. Andra tryckningen.
ID Nr: 102915, SEK 90.

Kitzinger, Sheila: Att vänta och föda barn. Albert Bonniers förlag, 2000. 410s. Cartonnageband. Rikligt illustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 107814, SEK 100.

Koch, Ida: När ungarna bli unga. Rabén & Sjögren, 1992. 185s. Cartonnageband. Mycket gott skick.
ID Nr: 107767, SEK 70.

Lenhammar, Anders: Första året. En handbok för nyblivna föräldrar. Strömbergs Förlag, 1995. 128s. Cartonnageband. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 107821, SEK 80.

Lindström, Ulla: Småbarns tillsyn och träning En etnologisk studie av äldre redskap och metoder i Europa med särskild hänsyn till Sverige. Nordiska museet, 1979. 215s. Häftad. Gott skick. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 205736, SEK 200.

Ljungström / Hansson, Viveka / Catharina: Mat & Näring. Amma, smaka, äta, laga, näring. Vi Föräldrar Handbok om barn. Bonniers, 2000. 117s. Cartonnageband. Rikligt illustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 107816, SEK 70.

Lundin, Susanne: Guldägget: Föräldraskap i biomedicinens tid. Historiska Media, 1997. 160s. Cartonnageband. Gott skick. Fotoillustrerad.
ID Nr: 11926, SEK 125.

Makarenko, Anton S.: The collective family A handbook for russian parents. Gloucester, Mass. Peter Smith., 1973. 368p. Clothbinding. Spine/backstrip slightly faded. Else fine.
With an Introduction by Urie Bronfenbrenner.
ID Nr: 103593, SEK 120.

Miller, Maggie: Våga tala om aids Till föräldrar och ungdomar. Författarförlaget och Svenska Carnegie Institutet, 1987. 126s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 205806, SEK 45.

Mussen, Paul H.: Barnets psykiska utveckling. Wahlström & Widstrand, 1969. 139s. Pocket. Understrykningar i texten. Anteckningar. Något nerklottrad
ID Nr: 16816, SEK 60.

Myrdal, Alva: Riktiga leksaker. Kooperativa Förbundets förlag, 1936. 56s. Häftad. Rikligt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 107642, SEK 150.

Myrdal, Alva: Stadsbarn. En bok om deras fostran i storbarnkammare. Kooperativa Förbundets förlag, 1935. 184s. Häftad. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 107643, SEK 120.

Möller, Lotte: Självsvält Om anorexia nervosa och behovet att förneka kroppen. Wahlström & Widstrand, 1979. 107s. Häftad. Sliten.
ID Nr: 205807, SEK 35.

Nazer, Isam R. (ed.): Induced Abortion - A Hazard to Public Health? Proceedings of the First Conference of the IPPF Middle East and North Africa Region. February 1971. Beirut, Lebanon. The International Planned Parenthood Federation, 1972. 432p. Bound with dust-wrapper. Dustwrapper torn. Else fine.
ID Nr: 205752, SEK 120.

Nilsson, Lennart: Ett barn blir till. En bildskildring av barnets tillblivelse före födseln och praktiska råd när men väntar barn. Ny helt omarbetad upplaga. Bonniers, 1976. 160s. Klotband. Rikligt illustrerad.
Författare Mirjam Furuhjelm, Axel Ingelman-Sundberg och Claes Wirsén
ID Nr: 107179, SEK 120.

Nyquist, Ola: Juvenile Justice A Comparative Study with Special Reference to the Swedish Child Welfare Board and the California Juvenile Court System. Cambridge Studies in Criminology/Macmillan, 1960. 302p. Bound with dust-wrapper. Dustwrapper slightly torn. Else fine.
Edited by The Institute of Criminology, University of Cambridge by L. Radzinowics
ID Nr: 205751, SEK 120.

Palazzoli, Selvini, Mara: Anorexi Boken om självsvält. Natur och kultur, 1979. 275s. Häftad. Häftesomslaget slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 205822, SEK 120.

Pehrsson, Anna-Lena: Det stora undret Föreställningar och folktro kring barnets tillkomst. Prisma, 1981. 147s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 205716, SEK 160.

Prytz, Ingrid: Våra norska barn. Ljus, 1943. Illustrerad av Birger Lundquist. 130s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 205732, SEK 120.

Rasmussen, Knud: Utvecklingspsykologi: Barndom och pubertet. Wahlström & Widstrand, 1970. 311s. Häftad. Understrykningar i texten. Anteckningar på smutstitelbladet.
ID Nr: 16821, SEK 65.

Runnström, J: Befruktningens och fosterutvecklingens problem Belyst av experimental-zoologisk forskning. Albert Bonniers förlag, 1920. 282s. Häftad. Något nött i kanterna. Ryggen något trasig i övre kanten. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 205730, SEK 140.

Sidenbladh, Erik: Vattenbarn Om Igor Tjarkovskij och hans metod att föda och leva i vårt urelement. Akademilitteratur, 1982. 156s. Cartonnageband. Bandet något fläckigt. Annars ett fint exemplar. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 205744, SEK 140.

Spock, Benjamin: Sunt förnuft i barnavård och barnuppfostran från födelsen till brytningsåren. Natur och kultur, 1967. Illustrerad av Dorothea Fox. 374s. Klotband. Inlagan fin. Bandet något nött i kanterna. Ryggen blekt.
ID Nr: 13554, SEK 150.

Sundevall, Dick: Du ska bli pappa. Fischer & Co, 2002. Illustrerad av Högberg Pia. 318s. Pappband. Mycket gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 101802, SEK 140.

Söderling, Bertil: Barn av samma stam Perspektiv på barnets utveckling och släktets. Albert Bonniers förlag, 1967. 165s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 205674, SEK 110.

Söderling, Bertil: Barnet i skolåldern - Utveckling och personlighetsbildning i senare barndomsår. Bonniers, 1962. 163s. Häftad. Häftesomslag fläckat.
ID Nr: 8865, SEK 80.

Viklund, Monica: Barnen behöver oss. Liber Förlag, 1978. Illustrerad av Henschen Helga. 157s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
Socialstyrelsen Liber Läromedel.
ID Nr: 105264, SEK 60.

W-Blom, Elisabeth: Evalena Ett av de barn man sällan talar om. Verbum, 1974. 50s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
Om ett svårt utvecklingsstört barn
ID Nr: 205814, SEK 60.

Zetterholm, Tore: Bortom Vintergatan. Bra Böcker, 1988. 198s. Förlagsband med pappersomslag. Gott skick.
ID Nr: 216625, SEK 90.

Öberg, Bente och Gunnar: Pappa, se mig!. Förlagshuset Gothia, 1992. 338s. Cartonnageband. Gott skick.
Om förnekade barn och maktlösa fäder.
ID Nr: 8955, SEK 140.

Örn, Kia: Barns behov och babysim. Akademilitteratur, 1985. 115s. Cartonnageband. Gott skick. Rikligt illustrerad.
Medförfattare: Marianne Östergren
ID Nr: 205749, SEK 140.