Se alla Rubriker

Boken om Sofiero. Ett kungligt sommarresidens vid Sundets strand skildrat i ord och bild till hundraårsjubileet av slottets tillblivelse. Allhems Förlag, 1965. 221s. Klotband med skyddsomslag. Gott skick. Fotoillustrerad. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Skyddsomslaget tidigare fastteipat på pärmarna. Detta har lämnat tejpmärken.
ID Nr: 101132, SEK 110.

Fataburen 1932. 1932. 346s. Halvklotband. Mycket gott skick. Illustrerad. Främre och bakre häftesomslag medbundna.
Nordiska Museets och Skansens årsbok. Mest om Skogaholms Herrgård på Skansen.
ID Nr: 101133, SEK 90.

Gripsholms slott Officiell vägledning för besökande. Med planer och illustrationer. Norstedt och söners förlag, 1948. 34s. Häftad. Gott skick. Fotoillustrerad.
Utgiven av Nationalmuseum. Urspungligen utarbetad av E.G. Folcker, komplettering av L. Looström, S. Strömbom, Åke Setterwall och P.O. Westlund.
ID Nr: 104860, SEK 50.

Rikssalen på Uppsala slott. En krönika i ord och bild till 25-årsminnet av dess restaurering 1932. Almqvist & Wiksell, 1958. 80 s + planscher. Häftad. Gott skick. Namnteckning på häftesomslag.
Hembygdsskildringar utgivna av Kungl. Gustav Adolfs Akademin I. Förord av Anders Diös 14 okt. 1957.
ID Nr: 2831, SEK 75.

Skoklosterslott och dess samlingar. Vägledning. Nordisk Rotogravyr, 1956. 59s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 2850, SEK 50.

Svenska slott och herresäten vid 1900-talets början. Ny följd. Trettioåttonde häftet. Uppland, 5. Signhildsberg, Strömsta, Höja. E. Lundquists Bokförlag, Stockholm, 1923. sidorna 129-160. Häftad. Rikligt illustrerad. Häftesomslaget löst. Gott skick.
ID Nr: 103094, SEK 120.

Svenska slott och herresäten vid 1900-talets början. Ny följd. Tredje + tionde häftet. Västmanland. E. Lundquists Bokförlag, Stockholm, 1920. 66s. Häftad med kassett. Fotoillustrerad. Gott skick.
2 sampaginerade häften, innehållande Målhammar, Gäddeholm, Jäders Bruk (1-2), Wirsbo och Kohlswa.
ID Nr: 103048, SEK 190.

Svenska slott och herresäten vid 1900-talets början. Ny följd. Femtonde häftet. Västergötland I. Storeberg, Hallansberg, Sväneby. E. Lundquists Bokförlag, Stockholm, 1921. 32s. Häftad. Rikligt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 103084, SEK 120.

Svenska slott och herresäten vid 1900-talets början. Ny följd. Trettiosjätte häftet. Uppland, 4. Rastaborg, Fånö, Signhildsberg. E. Lundquists Bokförlag, stockholm, 1923. sidorna 97-128. Häftad. Rikligt illustrerad. Häftesomslaget något slitet. Häftesomslaget löst.
ID Nr: 103093, SEK 90.

Svenska slott och herresäten vid 1900-talets början. Ny följd. Fjortond häftet. Östergötland 4. Broxvik, Olstorp, Linköpings slott. E. Lundquists Bokförlag, Stockholm, 1921. sidorna 97-128. Häftad. Rikligt illustrerad. Häftesomslaget något fläckigt. Häftesomslaget löst.
ID Nr: 103100, SEK 100.

Svenska slott och herresäten vid 1900-talets början. Ny följd. Tjugofemte häftet. Skåne 4. Bjersjölagård, Ousbyholm. E. Lundquists Bokförlag, Stockholm, 1922. sidorna 97-128. Häftad. Rikligt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 103107, SEK 120.

Svenska slott och herresäten vid 1900-talets början. Ny följd. Fyrtioförsta häftet. Skåne 7, Toppeladugård, Sophiero + Södermanland 7, Nyköpings slott och Residenset, Fjellskäfte. E. Lundquists Bokförlag, Stockholm, 1923. sidorna 193-200. Häftad. Rikligt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 103105, SEK 120.

Svenska slott och herresäten vid 1900-talets början. Ny följd. Tjugoförsta häftet. Halland 1. Halmstads slott, Fröllinge. E. Lundquists Bokförlag, Stockholm, 1921. 32s. Häftad. Rikligt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 103103, SEK 120.

Svenska slott och herresäten vid 1900-talets början. Ny följd. Fyrtioandra häftet. Södermanland 8. Fjellskäfte, Sponga. E. Lundquists Bokförlag, Stockholm, 1923. sidorna 201-232. Häftad. Rikligt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 103097, SEK 120.

Svenska slott och herresäten vid 1900-talets början. Ny följd. Tjugofjärde häftet. Uppland. Almare-Stäket, Haga. E. Lundquists Bokförlag, Stockholm, 1921. sidorna 33-64. Häftad. Rikligt illustrerad. Häftesomslaget löst. Gott skick.
ID Nr: 103092, SEK 120.

Svenska slott och herresäten vid 1900-talets början. Ny följd. Fyrtionde häftet. Uppland 6, Höja, Ådö. + Halland 2. Hjuleberg, Susegården. E. Lundquists Bokförlag, Stockholm, 1923. sidorna 161-176 + 33-48. Häftad. Rikligt illustrerad. Gott skick. Bakre häftesomslaget saknas. Mindre fläck och mindre skada på bakre häftesomslaget.
ID Nr: 103102, SEK 120.

Svenska slott och herresäten vid 1900-talets början. Ny följd. Tjugosjätte häftet. Skåne 5. Södra Lindved, Kulla-Gunnarstorp-Borgen, Sinclairsholm. E. Lundquists Bokförlag, Stockholm, 1922. sidorna 129-160. Häftad. Rikligt illustrerad. Häftesomslaget något fläckigt. Gott skick.
ID Nr: 103106, SEK 120.

SVENSKA SLOTT och HERRESÄTEN vid 1900-talets början. Ny följd. Nittonde häftet. Skåne 3. Gyllebo, Thorsjö, Näsbyholm, Stora Roslätt. E. Lundquists Bokförlag, Stockholm, 1921. sidorna 65-96. Häftad. Rikligt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 103108, SEK 120.

Svenska slott och herresäten vid 1900-talets början. Ny följd. Sjuttonde häftet. Västergötland 2. Sväneby, Börstorp, Stora Ek, Råbäck. E. Lundquists Bokförlag, Stockholm, 1921. sidorna 33-64. Häftad. Rikligt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 103085, SEK 120.

SVENSKA SLOTT och HERRESÄTEN vid 1900-talets början. Ny följd. Tjugonde häftet. Västergötland 4. Marieholm. E. Lundquists Bokförlag, 1921. sidorna 97-128. Häftad. Rikligt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 103087, SEK 120.

Svenska slott och herresäten vid 1900-talets början. Ny följd. Nionde häftet. Södermanland, 5. Jakobsberg, Skeppsta, Haneberg, Abbotsnäs. E. Lundquists Bokförlag, Stockholm, (utan årtal). sidorna 33-64. Häftad. Rikligt illustrerad. Häftesomslaget löst. Bakre pärmen saknas.
ID Nr: 103096, SEK 80.

Svenska slott och herresäten vid 1900-talets början. Ny följd. Trettionde häftet. Östergötland, 7. Linköpings slott, Vadstens slott. E. Lundquists Förlag, Stockholm, 1922. sidorna 129-160. Häftad. Rikligt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 103098, SEK 120.

Alm, Göran: Drottningholms slott. Band 1. Byggförlaget, 2004. 437s. Klotband med skyddsomslag. Nytt exemplar. Rikligt illustrerad.
Medredaktör: Rebecka Millhagen. Fotografier: Åke E:son Lindman.Serien de Kungliga slotten.
ID Nr: 100046, SEK 250.

Alm, Göran: Kina slott. Byggförlaget, 2002. 381s. Klotband med skyddsomslag. Nytt exemplar. Rikligt illustrerad. Fortfarande inplastad
Fotografier: Max Plunger. Serien de Kungliga slotten
ID Nr: 100043, SEK 450.

Alm, Göran: Tullgarns slott. Kungl.Husgerådskammaren, 1977. 35s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
Häfte. Medförfattare: Walter Bauer. Historik utgiven genom Kungl. Husgerådskammaren.
ID Nr: 101137, SEK 60.

Ander, Agneta: Drottningholm - ett kungligt hem. Bonnier fakta, 1984. 117s. Klotryggsband. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 2823, SEK 90.

Anderson, Iwar: Vadstena gård och kloster. 1. Text. Almqvist & Wiksell, 1972. 216s. Häftad med pappersomslag. Gott skick. Rikligt illustrerad.
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Summary in English.
ID Nr: 105815, SEK 250.

Andrén, Erik: Skokloster. Ett slottsbygge under stormaktstiden. Nordisk Rotogravyr, 1948. 206s. Häftad. Illustrerad. Gott skick. Dedikation, handskriven. Akademisk avhandling.
ID Nr: 217581, SEK 200.

Arvidsson, Catrine: Kina slott. Dröm och verklighet. Byggförlaget, 1995. 50s. Häftad med pappersomslag. Nytt exemplar. Rikligt illustrerad.
Fotografier: Max Plunger. Akvareller: Magnus Bard
ID Nr: 100047, SEK 100.

Boëthius, Gerda m.fl.: Kavaljersflygeln på Gripsholm. Nordisk Rotogravyr, 1938. 132s. Häftad. Något nött i kanterna. Rikligt illustrerad. Något mörknad.
En bilderbok tillägnad Sixten Strömbom på hans 50-årsdag. Publikationen utarbetad av Gerda Boëthius, Erik Lundberg, Gösta Selling och Carl-Th. Thäberg.
ID Nr: 101121, SEK 175.

Böttiger, John: Drottningholm under Konung Gustaf V:s och Drottning Viktorias tid. E. Lundquists, 1916. 70s. Klotband. Gott skick. Illustrerad. Marmorerade för/eftersättsblad.
45 plancher med text.
ID Nr: 101114, SEK 400.

Böttiger, John: STOCKHOLMS SLOTT. Vägledning för besökande. Bröderna Lagerström, Stockholm, 1910. 84+10. Häftad. Gott skick. Något gulnad. Innehåller även den 10-sidiga tilläggsbilagan.
ID Nr: 103166, SEK 120.

Cederlund, Johan: Thureholm under frihetstiden. Återuppbyggnad och nyinredning. Eget förlag, 1994. 300s. Häftad. Illustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 107827, SEK 170.

Cederström/Steneberg, Rudolf/Karl Erik: Skoklosterskölden. Nordisk Rotogravyr, 1960. Halvfranskt band med kassett. Gott skick. Illustrerad. Marmorerade pärmar. Kassetten något trasig. Medbundet fyra sidor "Undertecknade bedja till EDERS KUNGLIGA HÖGHET få frambära våra vördsamma och uppriktiga välönskningar".
Utgiven av Kungliga Livrustkammaren. With an English summary.
ID Nr: 2866, SEK 280.

Dahlberg, Erik: Suecia antiqua et hodierna. Bearbetad och kompletterad upplaga försedd med kommentarer huvudsakligen hämtade ur äldre källor. Stureförlaget, 1967. 495s. Guldornamenterat skinnband. Guldsnitt. Rikligt illustrerad. Inre denteller. Mycket fint exemplar. Innehåller förminskade planscher i faksimil. Förod av Åke Ohlmarks.
ID Nr: 106443, SEK 500.

Dahlberg, Erik: Svecia Antiqua et Hodierna. Wahlström & Widstrand, 1924. 122+planscher. 2 vol. Linneband. Marmorerat snitt. Marmorerade för/eftersättsblad. Bandet något nött i kanterna. Två tjocka liggande linneband med facsimiletryck av samtiliga planscher i originalstorlek. Ett pärmhörn något skadat. Inlaga och planscher i gott skick.
ID Nr: 213805, SEK 5500.

Dahlberg, Erik: SVECIA ANTIQUA et HODIERNA. Plansch : Sundby / Sundbyholm. (not dated). 1700-tal. Samtida handskriven numrering i översta högra hörnet. Lätt nötta kanter, annars i gott skick
ID Nr: 105979, SEK 400.

Dahlberg, Erik: SVECIA ANTIQUA et HODIERNA. Plansch : Noor. (not dated). Very good condition. 1800-tal
ID Nr: 106053, SEK 160.

Dahlberg, Erik: SVECIA ANTIQUA et HODIERNA. Plansch : Räfsnääs. (not dated). Good condition. 1700-tal. Beskuren. Endast halva planschen, undre delen. Övre delen, med Ringsta saknas
ID Nr: 105973, SEK 150.

Dahlberg, Erik: SVECIA ANTIQUA et HODIERNA. Plansch : Ekolsund. (not dated). Very good condition. 1800-tal
ID Nr: 106045, SEK 180.

Dahlberg, Erik: SVECIA ANTIQUA et HODIERNA. Plansch : Wenngarn / Wyk. (not dated). Very good condition. 1800-tal
ID Nr: 106041, SEK 190.

Dahlberg, Erik: SVECIA ANTIQUA et HODIERNA. Plansch : Falun / Hedemora. (not dated). Very good condition. 1700-tal
ID Nr: 105975, SEK 500.

Dahlberg, Erik: SVECIA ANTIQUA et HODIERNA. Pars V o VI. Wahlström & Widstrand, 1924. 24 planscher. Häftad. Mycket gott skick.
Innehåller planscherna : I.15 : Arx Regia Holmensis + III.13 : Arx Stegeborgh + I.89 : Iacobsdahlensis / Iacobsdahlensi + I.67 : Siggtuna + I.60 : Öhregrund / Östhammar + I.144 : Steeninge + I.128 : Rosersberg / Rosersberg + II.61 : Insigne Comitatus Gestriciae + I.56 : Uppsala + III.43 : Lidkiöping / Mariaestadh + III.28 : Wreta + II.2 : Insigne Ducatus Sudermanniae + I.124 : Roosersberg / Roosersberg + I.73 : Carlberg + I.70 : Carlberg / Krusenberg + I.7 : Insigne Principale Regni Sueciae + II.59 : Philippstadh + II.28 : Siöholm / Siöholm + II.25 : Sandmare + III.40 : Portae Gothoburgensis + III.35 : Arcis Wisburgi + I.143 : Steeninge + I.122 : Penningeby
ID Nr: 105875, SEK 850.

Dahlberg, Erik: SVECIA ANTIQUA et HODIERNA. Plansch : Hammarschog / Hornberg. (not dated). Very good condition. 1800-tal
ID Nr: 106036, SEK 180.

Dahlberg, Erik: SVECIA ANTIQUA et HODIERNA. Plansch : Tärna / Tynnelsö. (not dated). 1700-tal. Något nötta i kanter, annars i gott skick
ID Nr: 105978, SEK 350.

Dahlberg, Erik: SVECIA ANTIQUA et HODIERNA. Plansch : III.2 : Insigne Principale Regni Gothiae. Wahlström & Widstrand, 1924. Very good condition.
ID Nr: 106013, SEK 90.

Dahlberg, Erik: SVECIA ANTIQUA et HODIERNA. Plansch : Åkehof / Ådöö. (not dated). Very good condition. 1800-tal
ID Nr: 106049, SEK 180.

Dahlberg, Erik: SVECIA ANTIQUA et HODIERNA. Pars IX o X. Wahlström & Widstrand, 1924. 23 planscher. Häftad. Gott skick. Främre omslaget med liten reva i nederkant
Innehåller planscherna : II.10 : Aahrsta / Häringe + II.11 : Årsta + II.15 : Fiiholm / Hanstawiik + I.82 : Deliniatio Scalae ac porticius in Regio Palatino Drottningholmensi + I.84 : Area Interior Arxis Swartsiöensis + III.36 : Insigne Ducatus Westrogothiae + I.125 : Rosersberg + I.126 : Rosersberg + I.116 : Noor + III.11 : Regis Erici, Templo Wastenensi / Lapis sepulcralis, Templo Wasteniensi + I.75 : Domus in Horto Carlbergensi / Ambulacrum Horti Carlbergensis + I.77 : Drottningholm + I.68 : Swingarnensis in Upplandia / Siggtuna + II.7 : Söder Telge / Troosa + II.43 : Tiidöön / Tiidöön + II.31 : Tärna / Tynnelsö + III.58 : Husabyense Monasterium / Templi Husabyensis + II.9 : Åkeröö / Ådöö + III.73 : Insigne Comitatus Daaliae + II.30 : Steenhammar / Tullgarn + II.32 : Törsöö + I.88 : D elineatio Cryptae et aquarium inde profilientium Vidgo Grotta / Horto Iacobs Dahlensi + III.85 : Campis Bravallinis
ID Nr: 105878, SEK 700.

Dahlberg, Erik: SVECIA ANTIQUA et HODIERNA. Plansch : Tuna. (not dated). Very good condition. 1800-tal
ID Nr: 106032, SEK 190.

Dahlberg, Erik: SVECIA ANTIQUA et HODIERNA. Plansch : Facies Splendidissimi Palatii Siöö qua spectat amoenissimum Hortum qui ei est adsitus. P.Ad. Huldbergs Bokhandel, Stockholm, (not dated). 1800-tal. Enstaka lagerfläckar, annars i gott skick
ID Nr: 106025, SEK 120.

Dahlberg, Erik: SVECIA ANTIQUA et HODIERNA. Plansch : Palatium Rosersberg / Area Hortensis Palatio Rosersberg. (not dated). 1700-tal. Ett veck i mitten av bilden samt något sliten i marginalerna
ID Nr: 105972, SEK 350.

Dahlberg, Erik: SVECIA ANTIQUA et HODIERNA. Plansch : III.3 : Insigne Ducatis Ostro Gothiae. Wahlström & Widstrand, 1924. Good condition.
ID Nr: 106012, SEK 90.

Dahlberg, Erik: SVECIA ANTIQUA et HODIERNA. Plansch : Arx Eskilstuna / Arx Gripsholm. (not dated). 1700-tal. Mindre bläckstänk i bilden, annars gott skick
ID Nr: 106007, SEK 450.

Dahlberg, Erik: SVECIA ANTIQUA et HODIERNA. Plansch : Steeninge. (not dated). Good condition. 1800-tal
ID Nr: 106034, SEK 160.

Dahlberg, Erik: SVECIA ANTIQUA et HODIERNA. Plansch : Hesselby / Hesselby. (not dated). Good condition. 1800-tal
ID Nr: 106046, SEK 170.

Dahlberg, Erik: SVECIA ANTIQUA et HODIERNA. Pars I. Wahlström & Widstrand, 1924. 12 planscher. Häftad. Något mörknad i kanterna och planscherna lösa, annars i gott skick
Innehåller planscherna : (Titel) I.1 : Suecia Antiqva et Hodierna + I.38 : Palatium Illustrissimi Comitis Caroli Gustavi Wrangelii + I.97 : Diursholm + II.19 : Hörningsholm + Arx Eskilstuna / Arx Gripsholm + I.13 : Stokholmia + III.33 : Insigne Comitatus Gotlandiae + III.34 : Wisbya + II.56 : Kaegleholm + III.60 : Mariedahl + III.90 : Brahehuus + I.87 : Jacobsdahl
ID Nr: 105889, SEK 550.

Dahlberg, Erik: SVECIA ANTIQUA et HODIERNA. Plansch : Röstrand / Ridboholm. (not dated). Very good condition. 1800-tal
ID Nr: 106030, SEK 250.

Dahlberg, Erik: SVECIA ANTIQUA et HODIERNA. Pars III. Wahlström & Widstrand, 1924. 12 planscher. Häftad. Gott skick.
Innehåller planscherna : I.2 : Carolus XI + III.42 : Scara + III.48 : Arx Laecköö + II.34 : Wibyholm + I.79 : Palatii Drottningholmensis + I.80 : Drottningholmensis + I.11 : Insigne Ducatus Uplandiae + III.109 : Skottorp / Skottorp + I.98 : Ekebyholm / Ekebyhoff + I.94 : Ängsöö / Aspenääs + III.53 : Grääsnääs / Nääs + II.24 : Ringsta / Räfsnääs
ID Nr: 105881, SEK 500.

Dahlberg, Erik: SVECIA ANTIQUA et HODIERNA. Pars XXIX o XXX. Wahlström & Widstrand, 1924. Sidorna 21-40 + 17 planscher. Häftad. Häftesomslaget något nött i kanterna. Inlagan fin.
Innehåller planscherna : I.42 : Baronis Gustavi Bonde (Palatium Holmense) + III.76 : Calmare + III.121 : Insigne Ducatus Finlandiae + III.118 : Strömstad + III.116 : Marstrand + I.149 : Wenngarn + III.9 : Finspång + III.106 : Halmstad + III.79 : Jönekiöping + II.67 : Hernösand / Hudvigswald + II.26 : Sandmare + I.108 : Hessleby + III.115 : Arx Bahusia cum Oppido Kongelf + I.110 : Kiersöö / Malmwiik + II.47 : Machina Nova (Stora Kopparberget) + III.44 : Boråås / Bogsund + III.112 : Carlscrona
ID Nr: 105890, SEK 550.

Dahlberg, Erik: SVECIA ANTIQUA et HODIERNA. Plansch : Monumentum Parentum S:tae Brigittae sicut in Templo Cathedrali Ubsalia Visitue. P.Ad. Huldbergs Bokhandel, Stockholm, (not dated). Very good condition. 1800-tal
ID Nr: 106022, SEK 150.

Dahlberg, Erik: SVECIA ANTIQUA et HODIERNA. Pars XXI o XXII. Wahlström & Widstrand, 1924. 21 planscher. Häftad. En fläck på häftesomslaget. Annars ett fint exemplar.
Innehåller planscherna : III.46 : Allings åås / Axelwald + III.22 : Moritzbaergh / Noorsholm + III.4 Linndkiöping + II.75 : Castelholm + II.76 : Insignae Comitatus Lapponiae + I.58 : Cathedralis Ubsaliensis + III.54 : Monastery Gudhemensis + II.72 : Civitas Vetus Pitae + Civitas Nova Pitea + II.74 : Insigne Comitatus Ålandiae + II.49 : Örebroo + III.31 : Wretensi / Wretensi + I.147 : Fortalitium Waxholm + I.146 : Ulfsunda + II.18 : Heslebyholm + II.16 : Laurentii Kaggii + III.123 : Wiiborg + II.27 : Säfwestaholm / Siöösa + III.127 : Arx Tawastehus / Arx Tawastehus + II.5 : Stregnesiensis Chorus + II.5 : I.145 : Tuna + I.142 : Stafsundensis / Stafsundense
ID Nr: 105887, SEK 700.

Dahlberg, Erik: SVECIA ANTIQUA et HODIERNA. Pars XIII o XIV. Wahlström & Widstrand, 1924. 24 plancher. Häftad. Gott skick.
Innehåller planscherna : II.4 : Strängnääs / Toreshälla eller Torsillia. + I.71 : Carlberg + II.29 : Sundby / Sundbyholm + I.93 : Almerstääk / Arnöö + II.1 : Sueciae Antiquae et Hodiernae Tomus II + III.17 : Sharlottenburgh / Krookeek + II,54 : Giöks Holm + I,9 : Delinaetio omnium Eqvestrium seu Militarium + II.64 : Söderhamn / Sundswald + I.107 : Hammarschog / Hornberg + I.109 : Hesselby / Hesselby + II.70 : Insigne Comitatus Bottniae Occidentalis + II.46 : Fodinae aerariae Falunensis qua orientem spectat delineatio + III.18 : Schenaes / Kongs Norrby + Insigne Ducatus Bahusiae + III.47 : Elfsborg / Castelli prope Gothoburgum + III.84 : Topographica Delineatio Camporium Bravallensium + III.64 : Trollhaettan / Ravnum + III.25 : Sturefors + I.105 : Gröneborg + III.45 : Fahlkiöping / Waernersborgh + II.35 : Insigne Ducatis Waesmanniae + III.24 : Tuuna / Stiärnorp + I.99 : Ekholmen
ID Nr: 105888, SEK 800.

Dahlberg, Erik: SVECIA ANTIQUA et HODIERNA. Plansch : III.13 : Arx Stegborgh. Wahlström & Widstrand, 1924. Very good condition.
ID Nr: 106009, SEK 120.

Dahlberg, Erik: SVECIA ANTIQUA et HODIERNA. Pars XXVII o XXVIII. Wahlström & Widstrand, 1924. Sidorna 1-20 + 18 planscher. Häftad. Gott skick.
Innehåller planscherna : III.102 : Arx Borkholm + I.137 : Palatii Siöö + I.119 : Öörby. III.72 : Ymseborg / Yngemokialla + I.120 : Östanåå + III.110 : Insigne Comitatus Blekingae + III.108 : Kungsbacka + II.33 : Conditorium Illustriss Du Comitis Erici Dahlberghii + III.120 : Insigne Ducatus Finnlandiae + I.19 : Arcis Regiae Holmensis + I.44 : Palatium Comitissae Ebbae Brahe / Palatium Benedicti Oxenstierna + I.29 : Templum Sti Francisci Ridderholms + II.48 : Insigne Comitatus Nericiae + III.6 : Norrkiöping + I.141 : Staafsund + III.97 : Romelborg + III.93 : Slipstens fallet + III.122 : Insigne Ducatus Careliae
ID Nr: 105891, SEK 700.

Dahlberg, Erik: SVECIA ANTIQUA et HODIERNA. Plansch : Sätuna / Säby. (not dated). Very good condition. 1800-tal
ID Nr: 106052, SEK 170.

Dahlberg, Erik: SVECIA ANTIQUA et HODIERNA. Plansch : Görwäln / Grönsöö. (not dated). Good condition. 1800-talet
ID Nr: 106044, SEK 160.

Dahlberg, Erik: SVECIA ANTIQUA et HODIERNA. Plansch : Vera effigies Idoli Thhor in Ubsaliensium templo a priscis Sueonibus; Gothis alijs q: populis Septentrionalibus magna celebritate olim sicut hodie in Sacello Archiepiscopalia Ecclesiae Cathedralis ibidem conspicitur. P.Ad. Huldbergs Bokhandel, Stockholm, (not dated). Very good condition. 1800-tal
ID Nr: 106024, SEK 120.

Dahlberg, Erik: SVECIA ANTIQUA et HODIERNA. Plansch : Schellnora. (not dated). Very good condition. 1800-tal
ID Nr: 106033, SEK 190.

Dahlberg, Erik: SVECIA ANTIQUA et HODIERNA. Plansch : I.71 : Carlberg. Wahlström & Widstrand, 1924. Very good condition. Utvikbar
ID Nr: 106019, SEK 150.

Dahlberg, Erik: SVECIA ANTIQUA et HODIERNA. Plansch : Saalstad. P.Ad. Huldbergs Bokhandel, Stockholm, (not dated). 1800-tal. Något lagerfläckad i marginalen, annars i gott skick
ID Nr: 106026, SEK 120.

Dahlberg, Erik: SVECIA ANTIQUA et HODIERNA. Pars XXXI o XXXII. Wahlström & Widstrand, 1924. Sidorna 41-150 + 4 sidor + 7 planscher. Häftad. Gott skick. Innehåller planschregister
Innehåller planscherna : I.41 : Excell Dn Baronis Gustavi Bonde Palatium Holmense + I.43 : Comitis Axelii Oxenstierna Palatium Holmense + II.3 : Nicopia + II.63 : Insigne Ducatus Helsingiae + III.96 : Monasterii Nydalensis + III.111 : Carlscrona + III.117 : Uddewalla
ID Nr: 105880, SEK 400.

Dahlberg, Erik: SVECIA ANTIQUA et HODIERNA. Plansch : Antiquitates et monumenta circa praedium Finsta. (not dated). Good condition. 1800-tal
ID Nr: 106035, SEK 190.

Dahlberg, Erik: SVECIA ANTIQUA et HODIERNA. Plansch : Runsa / Skånelaholm. (not dated). Very good condition. 1800-tal
ID Nr: 106054, SEK 170.

Dahlberg, Erik: SVECIA ANTIQUA et HODIERNA. Plansch : Rudera Arcis Gröneborg. P.Ad. Huldbergs Bokhandel, Stockholm, (not dated). Very good condition. 1800-tal
ID Nr: 106020, SEK 180.

Dahlberg, Erik: SVECIA ANTIQUA et HODIERNA. Plansch : Ichonographia Arcis Drottningholmensis. (not dated). Very good condition. 1800-tal
ID Nr: 106043, SEK 200.

Dahlberg, Erik: SVECIA ANTIQUA et HODIERNA. Plansch : Saalstad. (not dated). 1700-tal. Samtida handskriven numrering i övre högra hörnet. Reparerad på baksidan. Något nött i kanterna
ID Nr: 105980, SEK 200.

Dahlberg, Erik: SVECIA ANTIQUA et HODIERNA. Plansch : Saalstad. P.Ad. Huldbergs Bokhandel, Stockholm, (not dated). 1800-tal. Utvikbar. Något lagerfläckad i marginalen
ID Nr: 106015, SEK 130.

Dahlberg, Erik: SVECIA ANTIQUA et HODIERNA. Pars XI o XII. Wahlström & Widstrand, 1924. 24 planscher. Häftad. Främre omslaget med reva. De flesta planscherna lösa, men i mycket gott skick
Innehåller planscherna : I.74 : Domus Dianeburg + II.36 : Westrås + I.91 : Ekolsund + II.38 : Kiöping + I.106 : Haaga / Håtuna + II.41 : Arx Strömsholm + III.74 : Åhmol + III.99 : Hansehylte Skantz / Veteris Urbis Troiae in Smalandia + III.16 : Ållonöö / Ållonöö + I.23 : Magni Ladulåås et Caroli Canuti + III.101 : Insigne Comitat Ölandiae + I.86 : Iacobsdahl + III.29 : Templi Wretensis / Templo Wretensi + I.29 : Arcus Triumphalis Augustissimae Reginae Christinae + III.82 : Westerwik / Wimmerby + III.63 : Monumentum a Georgio Posse positum Ao 1595 + II.60 : Comitatus Gaestrica, Angermannia, Medelpadia + II.50 : Askersund + III.66 : Monasterium Warnhemense + II.45 : Falun / Hedemora + I.100 : Catharactae Elfkarlebyense + III.83 : Wisingsborgh / Wästanåå + III.68 : Varnhemensisin / Varnhemensi + I.8 : Priscorum Sveciae Regum Antiqvi nummialiqvot seculis
ID Nr: 105874, SEK 600.

Dahlberg, Erik: SVECIA ANTIQUA et HODIERNA. Pars XXV o XXVI. Wahlström & Widstrand, 1924. 22 planscher. Häftad. Gott skick.
Innehåller planscherna : I.112 : Arx Möörby + I.101 : Finstad + I.105 : Oratorium diva Birgittae in Finstad / Ipse locus precium D:Birgittae + III.94 : Inglinge höögh / Delineatio perotundi ac eleganter excisi Lapidis sepuleralis + I.133 : Saalstad + I.134 : Saalstad + I.64 : Gambla Ubsala högar / Moorasteen + III.86 : campis Bravallinus Smolandiae / Bravallensi caesus septulus + II.69 : Delineatio Saxo Groendalensis + I.102 : Finsta / Finsta + II.65 : Insigne Comitatus Medelpadiae + III.88 : Berqvara / Brokinn + III.7 : Söderkiöping / Skeninge + II.66 : Insigne Comitatus Angermanniae + III.37 : Götheborg + III.23 : Arx Rönöö + I.96 : Bogesundh / Brunsholm + III.87 : Bravallino Smolandiae / campis Bravallinis + III.21 : Lööfstad + II.44 : Insigne Ducatus Dalkarliae + I.135 : Saalstad + III.70 : templo Varnhemensi / templo Varnhemensi
ID Nr: 105879, SEK 750.

Dahlberg, Erik: SVECIA ANTIQUA et HODIERNA. Plansch : Östanåå. (not dated). Good condition. 1800-tal
ID Nr: 106047, SEK 160.

Dahlberg, Erik: SVECIA ANTIQUA et HODIERNA. Plansch : Arx Mörby / Margretelund. (not dated). Very good condition.
ID Nr: 106048, SEK 190.

Dahlberg, Erik: Svecia antiqua et hodierna. Sverige i forntid och nutid. Fröléen & Co, 1924. 303s. Klotband. Gott skick. Illustrerad.
Nationalupplaga med kort beskrivande text av D:r Aron Rydfors. Innehåller förminskade planscher i facsimile.
ID Nr: 101113, SEK 250.

Dahlberg, Erik: SVECIA ANTIQUA et HODIERNA. Plansch : Idingsta. (not dated). Good condition. 1700-tal. Med samtida handskriven numrering i övre högra hörnet
ID Nr: 105977, SEK 400.

Dahlberg, Erik: SVECIA ANTIQUA et HODIERNA. Plansch : Antiqvisimum Gothorum Delubrum Ubsalense / Antiqvum illud Ethnicum Templum prope Ubsalam. (not dated). Good condition. 1700-tal
ID Nr: 105976, SEK 400.

Dahlberg, Erik: SVECIA ANTIQUA et HODIERNA. Pars IV. Wahlström & Widstrand, 1924. 9 planscher. Häftad. Gott skick.
Innehåller planscherna : I.3 : Carolus XII + III.103 : Arx Borkholm / Arx Borkholm + II.21 : Ludgonaes / Nynaes + I.33 : Prospectus Horti Regii qui Holmiae + I.57 : Templum Cathedrale Upsaliense + III.67 : Templi qundam Caenobii Warnhemensis + I.85 : Iacobsdahl + I.69 : Biörköö + I.121 : Östanåå
ID Nr: 105876, SEK 450.

Dahlberg, Erik: SVECIA ANTIQUA et HODIERNA. Plansch : Wanngarn. (not dated). 1700-tal. Mindre lagning på baksidan, annars i gott skick
ID Nr: 106008, SEK 450.

Dahlberg, Erik: SVECIA ANTIQUA et HODIERNA. Plansch : Naesby. (not dated). Very good condition. 1800-tal
ID Nr: 106040, SEK 190.

Dahlberg, Erik: SVECIA ANTIQUA et HODIERNA. Pars XXIII o XXIV. Wahlström & Widstrand, 1924. 24 planscher. Häftad. Gott skick.
Innehåller planschena : I.36 : Palatium Ordinis Equestris + III.51 : Vestrogothicorum Regum sedes Edsborg / Aettestupa Hoeclaberg + I.34 : Equile Regium auspicio Regis Caroli XI Holmiae + I.17 : Arcis Holmensis + I.16 : Arx Regia Holmensis + III.39 : Portae Gothoburgensis + I.37 : Excellentiss Dn Comitis Caroli Gustavi Wrangelij + I.51 : Ejusdem Palatii Hertig + I.59 : Templi cathedralis Catharinae Jagellonicae + I.52 : Baronis Tessini Palatium Holmense + II.6 : Conditorium Excellentissimi Domini Dn Caroli Caroli Gyldenhielmii + III.95 : Rambora Kolle + III.61 : Möendahls Fall + II.62 : Giawle + II.51 : Conditorium Baronis Gustavi Soop + III.119 : Insigne Magni Ducatus Finlandiae + I.55 : Curia in Suburbio Australi Holmiae + I.53 : Palatium Baronis Caroli Sparri Holmense / Palatium Baronis Caroli Sparri Holmense + I.49 : Palatia Comtis Caroli Piperi Holmiae + II.68 : Insigne Comitatus Iemtiae + III.15 : Allonöö + I.39 : Comitis Dni Magni Gabrielis De La Gardie + III.62 : Ringonis Regis in Sylva Ringsåsen / Catilli Runskes in colle Kappelbacken + III.71 : Regis Erici Balbi in Templo Varnhemensis / Regis Erici Blaesi sepuleralis lapis in Templo Varnhemensi
ID Nr: 105885, SEK 800.

Dahlberg, Erik: SVECIA ANTIQUA et HODIERNA. Pars XV o XVI. Wahlström & Widstrand, 1924. 21 planscher. Häftad. Planschen "Arx Stegeborgh" med reva i vänster marginal. Annars i gott skick
Innehåller planscherna : III.80 : Ekesiöö / Grena + I.61 : Idoli Thoor + I.129 : Palatii Rosersberg / Rosersberg + III.12 : Alfvastra / Bråå borg + III.56 : Cataracte Halle-Strömm, Westrogothiae + II.39 : Sala / Awestadfors + I.118 : Öörby + I.138 : Palatii Siöö + III.77 : Templum Cathedrale Calmariense a Rege Carolo Gustavo fundatum + III.78 : Cathedrale Calmariae + III.14 : Arx Stegborgh + II.55 : Kaegleholm + II.52 : Lindesberg / Nora + II.42 : Mälhammar / Myra + III.81 : Wexiöö + I.117 : Öörbyhuus + III.19 : Idingsta + III.89 : Braehaelia / Ekesiö hofgård + III.69 : templi Varnhemensis + III.27 : Palatium Sturfors + II.57 : Insigne Comitat Wermlandiae
ID Nr: 105884, SEK 600.

Dahlberg, Erik: SVECIA ANTIQUA et HODIERNA. Plansch : Illustrissimi et Excell: Dn: Baronis Sewedi Bååth, Regni Thesaurarij Palatium Holmense occasum versus. (not dated). Good condition. 1800-tal
ID Nr: 106028, SEK 180.

Dahlberg, Erik: SVECIA ANTIQUA et HODIERNA. Plansch : III.115 : Arx Bahusia cum Oppido Kongelf. Wahlström & Widstrand, 1924. Very good condition. Utvikbar
ID Nr: 106011, SEK 130.

Dahlberg, Erik: SVECIA ANTIQUA et HODIERNA. Plansch : Bogesundh / Brunsholm. (not dated). Very good condition. 1800-tal
ID Nr: 106050, SEK 190.

Dahlberg, Erik: SVECIA ANTIQUA et HODIERNA. Plansch : Arx Möörby. P.Ad. Huldbergs Bokhandel, Stockholm, (not dated). Very good condition. 1800-tal
ID Nr: 106021, SEK 180.

Dahlberg, Erik: SVECIA ANTIQUA et HODIERNA. Plansch : Steeninge. (not dated). Very good condition. 1800-tal
ID Nr: 106039, SEK 180.

Dahlberg, Erik: SVECIA ANTIQUA et HODIERNA. Plansch : I.78 : Drottningholm. Wahlström & Widstrand, 1924. Very good condition. Utvikbar
ID Nr: 106017, SEK 150.

Dahlberg, Erik: SVECIA ANTIQUA et HODIERNA. Plansch : I.77 : Drottningholm. Wahlström & Widstrand, 1924. Very good condition. Utvikbar
ID Nr: 106018, SEK 150.

Dahlberg, Erik: SVECIA ANTIQUA et HODIERNA. Pars XVII o XVIII. Wahlström & Widstrand, 1924. 23 planscher. Häftad. Gott skick.
Innehåller planscherna : I.50 : N.Tessin Paltium Holmense + I.140 : Arx Skogkloster + III.38 : Portae Gothoburgensis + I.95 : Aspenääs + I.48 : Palatium Fabian Wrede + III.20 : Löfstad + III.32 : Templo Wretensi / Tumul Regis Ragwaldi + I.46 : Erici Flemming Palatium Holmensis + I.148 : Wänngarn + III.5 : Templium Chathedrale Lineopense + II.14 : Erichsberg + III.100 : Urbis Vittaliae Smalandiae + I.18 : Arcis Holmensis Area interior versus occidentem + III.107 : Wardberg + II.40 : Arx Strömsholm + III.30 : Templo Wretensi / Templo Wretensi + III.41 : portae Gothoburgensis + III.92 : Gripenbergh + II.20 : Axelii Oxenstiaerna, Templo Iaederensi Sudermanniae + II.53 : Espelunda / Ekederg + III.91 : Cronenbergensis + I.47 : Scheringh Rosenhane Palatium Holmense + III.98 : Skurugata
ID Nr: 105883, SEK 700.

Dahlberg, Erik: SVECIA ANTIQUA et HODIERNA. Pars XXVII o XXVIII. Wahlström & Widstrand, 1924. 20 sidor + 18 planscher. Häftad. Häftesomslaget något fläckigt. Inlagan fin.
Innehåller planscherna : III.102 : Arx Borkholm + I.137 : Siöö + I.89 : Öörby + III.72 : Pastoratu Fageryd Vestrogothiae / Yngemokialla + I.120 : Östanåå + III.110 : Insigne Comitatus Blekingiae + III.108 : Kungsbacka + II.33 : Templo Turingensi Sudermanniae + III.120 : Insigne Ducatis Finnlandiae + Arcis Regiae Holmensis / Arcis Regiae Holmensis + I.44 : Palatium Comitissae Ebbae Brahe / Palatium Benidicti Oxenstierna + I.22 : Ridderholms Kiörka Holmiae + II.48 : Insigne Comitatus Nericiae + III.6 : Norrkiöping + I.141 : Staafsund + III.97 : Romelborg + III.93 : Husqwarn in Smolandia + III.122 : Insigne Ducatus Careliae
ID Nr: 105873, SEK 650.

Dahlberg, Erik: SVECIA ANTIQUA et HODIERNA. Plansch : Arcis Regiae Holmensis. P.Ad. Huldbergs Bokhandel, Stockholm, (not dated). Very good condition. 1800-tal
ID Nr: 105971, SEK 200.

Dahlberg, Erik: SVECIA ANTIQUA et HODIERNA. Plansch : Illustr. Et Excell. Domini Baronis Erici Flemming Regni Senatoris Palatium Holmense. (not dated). Good condition. 1700-tal
ID Nr: 106005, SEK 450.

Dahlberg, Erik: SVECIA ANTIQUA et HODIERNA. Plansch : Ejusdem Palatii Hortiq interiorprospectus meridiem versus. (not dated). Good condition. 1800-tal
ID Nr: 106027, SEK 160.

Dahlberg, Erik: SVECIA ANTIQUA et HODIERNA. Pars VII o VIII. Wahlström & Widstrand, 1924. 25 planscher. Häftad. Främre omslaget endast lätt fläckat, annars i mycket gott skick.
Innehåller planscherna : III.2 : Insigne Principale Regni Gothiae + I.123 : Arx Rosersberg + I.30 : Arciis Triumphalis..Carolo XI + I.131 : Röstrand / Ridboholm + I.90 : Ekolsund + I.65 : Enekopia / Norr Telge + I.62 : Auditorium Gustavianum Upsaliense / Turris vel Fortalitium, Styr Biskop, Upsaliae constructum + III.113 + Drotningskiaer / Drotningskiaer + I.10 : Literae Sveo-Gothorum + I.63 : Antiqvisimum Gothorum / Christianum Templum + I.132 : Runsa / Skånilaholm + II.37 : Arboga + I.25 : Templum Stae Catharinae + I.92 : Åkehof / Ådöö + I.113 : Arx Mörby / Margretelund + I.127 : Rosersberg / Rosersberg + i.130 : Viridarium Horti Rosersbergensis / Ejusdem Viridarii Prospectus + II.13 : Erichsberg + II.17 : Gieddeholm / Gieddeholm + II.58 : Carlstad / Christinehambn + I.139 : Schellnora + I.115 : Noor + I.76 : Drottningholmensis + I.54 : Sweriges Rikes Banco + I.12 : Birgeri Jarl
ID Nr: 105877, SEK 800.

Dahlberg, Erik: SVECIA ANTIQUA et HODIERNA. Pars XIX o XX. Wahlström & Widstrand, 1924. 24 planscher. Häftad. Gott skick.
Innehåller planscherna : I.20 : Delineatio Templi et magnificentia et mira operis elegantia conspiem Anno 1694 a potentissimo Rege Carolo XI + I.21 : Chorii primarii Aede Sacra Arcis Holmensis + II.12 : Erichsbergh + I.45 : Baronis Sewedi Bååth Regni Thesaurarij Palatium Holmense + III.105 : Insigne Ducatus Hallandiae + I.26 : Templum Udalricae Eleonorae + I.27 : Templium Hedewigiae / Ichnographia templi + II.71 : Torne / Uhma + II.73 : Civitas Vetus Luhlae / Civitas Nova Luhlae + III.50 : Aettestupa / Torstanisons aegrotos sanandi + I.40 : Illustriss et Excellentiss Comitis Dn Magni Gabrielis De La Gardie Palatium Holmense + III.104 : Insigne Ducatis Scaniae + III.1 : Sveciae Antiquae et Hodiernae Tom III + III.8 : Finspång + III.26 : Sturefors + III.55 : Höiientorp + I.81 : Drottningholmensis / Drottningholmensis + III.52 : castri Giaellaqvist / circa pagum Giaellsnaes + I.136 : Sätuna / Säby + I.111 : Lindholmen / Lidoon + I.35 : Palatium Ordinis Equestris + III.10 : Wadstena + I.104 : Görwäln / Grönsöö + I.60 : Monumentum Parentum S;tae Birgittae
ID Nr: 105886, SEK 800.

Dahlberg, Erik: SVECIA ANTIQUA et HODIERNA. Plansch : Palatium Senatoris Regii Fabiani Wrede. (not dated). Very good condition. 1800-tal
ID Nr: 106051, SEK 190.

Dahlberg, Erik: SVECIA ANTIQUA et HODIERNA. Plansch : Deliniatio amaenissimae Domus Dianeburg in Regio Vivario Carlebergensi. (not dated). Very good condition. 1800-tal
ID Nr: 106029, SEK 200.

Dahlberg, Erik: SVECIA ANTIQUA et HODIERNA. Plansch : Ekholmen. (not dated). Good condition. 1800-tal
ID Nr: 106042, SEK 160.

Dahlberg, Erik: SVECIA ANTIQUA et HODIERNA. Plansch : Enekopia / Norrtelge. (not dated). Very good condition. 1800-tal
ID Nr: 106038, SEK 170.

Dahlberg, Erik: SVECIA ANTIQUA et HODIERNA. Plansch : I.147 : Fortalitium Waxholm. Wahlström & Widstrand, 1924. Något nött i nedre marginalens vänstra hörn, annars i gott skick
ID Nr: 106010, SEK 100.

Dahlberg, Erik: SVECIA ANTIQUA et HODIERNA. Plansch : Noor. (not dated). Very good condition. 1800-tal
ID Nr: 106037, SEK 200.

Dahlberg, Erik: SVECIA ANTIQUA et HODIERNA. Plansch : Sacellum Templi cathedralis Ubsalliensis in quo sepulchrum Catharinae Iagellonicae Reginae Sveciae. P.Ad. Huldbergs Bokhandel, Stockholm, (not dated). Very good condition. 1800-tal
ID Nr: 106023, SEK 150.

Dahlberg, Erik: SVECIA ANTIQUA et HODIERNA. Plansch : Öörby. (not dated). Very good condition. 1800-tal
ID Nr: 106031, SEK 170.

Dahlberg, Erik: SVECIA ANTIQUA et HODIERNA. Pars II. Wahlström & Widstrand, 1924. 12 planscher. Häftad. Gott skick.
Innehåller planscherna : I.4 : Illustriss Excellentiss Dn. Ericus Dahlberg + I.24 : Templium Marie Magdale + II.22 : Mallma + III.49 : Arx Laecköö + I.31 : Arcus Triumphalis + I.32 : Prospectus amaenissimi Horti Regii qui Holmiae est + III.65 : Sundholm / Torpa + III.57 : Haellekis / Hönsesaetr + I.150 : Wenngarn / Wyk + (?) : Naesby + III.59 : Arx Lindholm
ID Nr: 105882, SEK 500.

Dahlberg, Erik: SVECIA ANTIQUA et HODIERNA. Plansch : Ringsta / Räfsnääs. (not dated). 1700-tal. Något slitna marginaler, annars i gott skick
ID Nr: 105974, SEK 200.

Dahlberg, Erik: Teckningarna till Svecia Antiqua et Hodierna i Stockholm. Nordisk Rotogravyr, 1963. 44s + 565 planscher. Halvfranskt band. Gott skick. Övre guldsnitt. Marmorerade pärmar. Veck på ett par skidor.
Text av Göran Axel-Nilsson.
ID Nr: 8219, SEK 500.

Ekenstierna, Fanny: Ödenas slott. Bilder ur Gripsholms historia. Nya Tryckeribolaget, 1927. 67s. Häftad. Ryggen något trasig. Inlagan fin. Fotoillustrerad.
ID Nr: 105589, SEK 90.

Eklund / Stribolt, Hans / Barbro: Bollhuset och Dramaten. Kungliga teaterbyggen från Adelcrantz till Lilljekvist 1753-1908. Stockholms Stadsmuseum/Drottningholms Teatermuseum, 1978. 68 sid.+ 7 pl. Häftad. Gott skick. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 101877, SEK 70.

Granberg, Olof: Skoklosters slott och dess samlingar. En öfversikt. Sveriges Allmänna Konstförening, 1903. 56s. Häftad. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Illustrerad. Ouppsprättad.
Sveriges Allmänna Konstförenings Publikation Xll.
ID Nr: 101112, SEK 150.

Gödel, Vilhelm: I Kungl. slottets biblioteksflygel. Till här inrymda institutioners lokalhistoria. Norstedt och söners förlag, 1927. 164s. Häftad. Häftesomslaget något nött i kanterna. Inlagan fin.
ID Nr: 104821, SEK 90.

Hahr, August: Svenska Slott och Herresäten vid 1900-talets början. Ny följd. Andra häftet. Uppland 1. Uppsala slott. E. Lundquists Bokförlag, Stockholm, 1919. 32s. Häftad. Gott skick. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 101899, SEK 120.

Herngren, Evert (red.): Slott och herrgårdar i Sverige. Fritzes Kungl. Hovbokhandel/Stockholm, 1945. 160s. Dekorerat klotband. Ryggen blekt. Ryggen något trasig i övre kanten. Inlagan fin. Fotoillustrerad.
Medverkande: Ellen Hagen, August Hahr, Manne Hofrén, Andreas Lindblom, Martin Olsson, Bertil Waldén.
ID Nr: 103331, SEK 110.

Herrmanns, Ralph: Det levande slottet. Bonniers, 1978. 136s. Cartonnageband. Något nött i kanterna. Fotoillustrerad. Om kungliga slottet i Stockholm.
Bilder Hans Hammarskiöld.
ID Nr: 102709, SEK 100.

Hidemark, Ove: Drottningholms slottsteater. Dess tillkomst, öden och bevarande. Byggförlaget, 1993. 143s. Häftad med pappersomslag. Nytt exemplar. Rikligt illustrerad.
Medförfattare: Per Edström, Birgitta Schyberg m.fl.¨Redaktör: Claes Dymling.
ID Nr: 19882, SEK 100.

Hilleström, Gustaf: Drottningholmsteatern förr och nu. The Drottningholm Theatre - Past and Present. Natur och kultur, 1980. 119s. Cartonnageband. Mycket gott skick. Fotoillustrerad.
Bilder Lennart af Petersens och Beata Bergström.
ID Nr: 101125, SEK 80.

Hultman, Barbro: Sommarslottet. Boken om Solliden. Kungafamiljens sommarparadis på Öland. Page One Publishing, 1996. 237s. Cartonnageband med skyddsomslag. Mycket gott skick. Fotoillustrerad.
Text: Barbro Hultman. Regi & form: Ove Pihl. Bild: Lennart Durehed.
ID Nr: 101135, SEK 130.

Jacobsson, John: Hallands Kyrkor i ord och bild. John Jacobsson, 1932. 103s. Häftad. Gott skick. Något gulnad. Illustrerad.
ID Nr: 101249, SEK 90.

Johnsson, Ulf G. ( red. ): Gripsholms slott. Officiell vägledning för besökare med planer och illustrationer. Nationalmuseum, Norstedt Tryckeri, 1975. 56s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 104858, SEK 40.

Karlsson, Eva-Lena: Strömsholms slott. Byggförlaget, 2005. 351s. Klotband med skyddsomslag. Nyskick. Illustrerad. Fortfarande inplastad.
Medredaktör: Rebecka Millhagen. Fotografier Dick Norberg. Serien De kungliga slotten.
ID Nr: 101853, SEK 450.

Kronqvist, I.: Åbo slott under medeltiden. Frenckellska Tryckeri AB, Helsingfors, 1947. 62s. Häftad. Något fuktskadad. Namnteckning på häftesomslag. Illustrerad.
ID Nr: 105733, SEK 130.

Laine, Christian: Rosendals slott. Byggförlaget, 2003. 351s. Klotband med skyddsomslag. Nytt exemplar. Rikligt illustrerad. Fortfarande inplastad.
Fotografier: Ingalill Snitt. Serien de Kungliga slotten.
ID Nr: 100045, SEK 250.

Linvald, Steffen: Mellem skov og sund. Nogle nordsjællandske exteriører fra forrige aarhundrede med lyststeder og landslotte skildret af Steffen Linvald. Det Berlingske Bogtrykkeri, København, 1962. ¨113. Halvpergamentband. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 2987, SEK 100.

Malmborg, Boo von (red.): Drottningholm. En konstbok från Nationalmuseum. Rabén & Sjögren, 1966. 225s. Klotband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
Årsbok för Svenska statens konstsamlingar XIII. Förord av Carl Nordenfalk. Bidrag av Alf Åberg, Boo von Malmborg, Åke Setterwall, Stig Fogelmarck, Bo Gyllensvärd, Carl Hernmarck och Gustaf Hilleström. Summary.
ID Nr: 101127, SEK 110.

Malmborg, Boo von (red.): Gripsholm. Ett slott och dess konstskatter. Ehlins, 1956. 166s. Klotryggsband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
En konstbok från Nationalmuseum. Årsbok för Svenska statens konstsamlingar IV. Förord av Otte Sköld.
ID Nr: 103886, SEK 80.

Malmborg / Palmstierna, Boo von / C.-F.: Slott och herresäten i Sverige. Kungliga slott 1-2. Allhems Förlag, 1971. 342+351 sidor. 2 vol. Skinnimitationsband med skyddsomslag. Rikligt illustrerad. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
Alternativ undertitel: De kungliga slotten.
ID Nr: 215513, SEK 450.

Mårtenson, Jan: Drottningholm. Slottet vid vattnet. Bra Böcker, 1985. Illustrerad av Gunnar Brusewitz. 177s. Pappband med skyddsomslag. Gott skick. Illustrerad. Exlibris.
ID Nr: 101128, SEK 100.

Nikula, Oskar m.fl.: Åbo slott. TB-Ordens Nordiska Storloge, 1955. Opaginerad. Häftad. Mycket gott skick. Illustrerad.
Fotograf: Stagge Söderholm.
ID Nr: 2837, SEK 75.

Niscemi, Maita di: Manor Houses and Castles of Sweden. A Voyage through Five Centuries. Harper & Row Publishers, Inc., 1988. 216p. Clothbinding. Good condition. Illustrated with photos.
Preface by John Train. Introduction by Ralph Edenheim. Photographs by Nicolas Sapieha and Francesco Venturi.
ID Nr: 101126, SEK 200.

Nisser, Wilhelm: Konst och hantverk i Visingborgs grevskap på Per Brahe d.y:s tid. Del 2. Bilagor och ljustryckslanscher. Gustaf Lindströms Boktryckeri, Stockholm, 1931. 130 + planscher. Häftad med kassett. Endast del 2. Utvikbar kart-faximil saknas.
ID Nr: 104423, SEK 400.

Nordensvan, Georg: Gripsholm och dess konstskatter. Aktiebolaget Ljus, 1903. 146s. Halvfranskt band. Gott skick. Bandet något nött i kanterna.
Andra upplagan genomsedd och tillökad.
ID Nr: 2840, SEK 200.

Olsson, Birger: Hässelby slott. Från herresäte till nordiskt kulturcentrum. Stockholms stad, 1988. 128s. Pappband med skyddsomslag. Gott skick. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Illustrerad.
ID Nr: 101130, SEK 90.

Olsson, Martin: Kungssängarna i Kalmar slott. Appelbergs, Uppsala, 1964. Sidorna 161-193. Häftad. Illustrerad. Gott skick.
Särtryck ur Fornvännen h. 4, 1964.
ID Nr: 217544, SEK 120.

Olsson, Martin: Stjernsunds slott i Närke. Wahlström & Widstrand, 1953. 43s. Häftad. Mycket gott skick. Fotoillustrerad.
Häfte. Svenska Fornminnesplatser. Vägledningar utgivna genom Kung. Vitt. Hist. Och Antikvitets Akademin N:o 41.
ID Nr: 2854, SEK 40.

Olsson, Wera & Martin: Stjernsunds slott i Närke. Ett bildhäfte med orienterande text. Nordisk Rotogravyr, 1956. 6 s+planscher. Häftad. Mycket gott skick. Rikligt illustrerad.
Kungl. Vitterhets- Historie- och Antikvitetsakademien, Stockholm.
ID Nr: 201635, SEK 100.

Rosted, H.C.: Fra Adelsborg til Kongeslot. Hørsholms historie indtil 1730. G.E.C. Gads Förlag, 1957. 323s. Häftad. Gott skick. Ryggen något trasig.
ID Nr: 2857, SEK 150.

Rudh, Anita (red.): Vadstena slott från residens till landsarkiv. Byggpaul AB, 1985. 103s. Cartonnageband. Mycket gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 105417, SEK 90.

Rudh, Anita (red.): Vadstena slott. Från residens till landsarkiv. Västra Aros Trycker AB, Västerås, 1985. 103s. Cartonnageband. Mycket fint exemplar.
Utgiven av Byggpaul AB. Dedikation i form av klisterlapp från byggnadsfirman. Förord av firmans VD Bengt Magnusson. Bidrag av landshövding Per Eckerberg, Eyvind Unnerbäck, Werner Pursche, Nils Ahrbom, Matts Ohlsson & Per Wirén samt Birgitta von Haslingen.
ID Nr: 200829, SEK 90.

Setterwall / Fogelmarck / af Petersens, Åke / Stig / Lennart: Stockholms slott och dess konstskatter. Albert Bonniers förlag, 1950. 200s. Dekorerat helskinnband med guldsnitt. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 208492, SEK 400.

Staël von Holstein, Lage: Sonetter om svenska slott. Grafiska Konstanstaltens Förlag, 1938. 111s. Häftad. Inlagan fin. Illustrerad. Ouppsprättad. Häftesomslaget nött i kanterna.
Med bilder av Ernst Åkerbladh. 52 slott i Sverige har fått var sin sonett.
ID Nr: 105123, SEK 90.

Strömbom, Sixten (red.): Gripsholm. Slottet och dess samlingar 1537-1937. Nordisk Rotogravyr, 1937. 145s. Häftad. Gott skick. Häftesomslaget något trasigt. Ryggen något trasig i nedre kanten. Namnteckning.
Utgiven av Föreningen för Gripsholmsjubileet 1937. Inledning av Ragnar Östberg. Bidrag av Holger Rosman, Erik Lundberg, Olof Westlund, August Hahr, Åke Setterwall, Ingvar Andersson, Beth Hennings, Agne Beijer, Sten Djurberg, Gunnar Mascoll Silfverstolpe och Sixten Strömbom.
ID Nr: 2836, SEK 130.

Sundquist, Nils: Willem Boy i Uppsala. Almqvist & Wiksell, 1971. 198s. Klotryggsband med skyddsomslag. Gott skick. Skyddsomslaget något trasigt. Illustrerad.
Företal av Anders Diös. Zusammenfassung.
ID Nr: 101134, SEK 125.

Söderberg, Bengt: Slott och herresäten i Sverige. Riksfästen och residens. Allhems Förlag, 1971. 425s. Skinnimitationsband med kassett. Rikligt illustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 215518, SEK 500.

Sörenson, Ulf: Rosenbad. The Building as a Mirror. Stockholmia, 2001. 261p. Clothbinding with dustwrapper. Dustwrapper slightly foxed. Else very fine. Richly illustrated. Monographs by Stockholmia 156.
ID Nr: 101120, SEK 220.

Sörenson, Ulf: Rosenbad. Huset som spegel. Stockholmia, 2001. 263s. Klotband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något fläckat. Annars ett mycket fint exemplar. Rikligt illustrerad. Monografier utgivna av Stockholmia del 156.
ID Nr: 101119, SEK 160.

Tuulse / Larsson, Armin / Lars-Olof: Kronobergs slottsruin. Riksantikvarieämbetet, Risbergs Tryckeri AB, Uddevalla, 1986. 40s. Häftad. Mycket gott skick. Illustrerad.
Litet häfte. Svenska kulturminnen 38.
ID Nr: 2858, SEK 40.

Unnerbäck, Eyvind: Vadstena slott 1545-1554. En byggnadshistorisk undersökning. Almqvist & Wiksell, 1966. 197s. Häftad med pappersomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Illustrerad. Dedikation, handskriven. 10 utvikbara planscher.
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar. Atikvariska Serien. Sjuttonde delen.
ID Nr: 105416, SEK 160.

Unnerbäck, Eyvind: Vadstena Slott. Svenska fornminnesplatser nr 40. Vägledningar utgivna genom Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Almqvist & Wiksell, 1974. 37s. Häftad. Illustrerad. Gott skick.
Kungl. Vitternhets Historie och Antikvitets Akademien. Svenska Fornminnesplatser nr 40.
ID Nr: 106714, SEK 50.

Vahlne, Bo (red.): Möbelhistoria på Gripsholm. Gripsholm - A History of its Furniture. Kungl.Husgerådskammaren, 1986. 255s. Klotband med skyddsomslag. Mycket gott skick. Illustrerad. Tillägnad Stig Fogelmarck den 1 november 1986. 3 utvikbara kartor.
Författare: Göran Alm, Lis Granlund, Hans Lepp, Åke Livstedt, Lars Ljungström och Bo Vahlne. Fotografier: Håkan Lind, Sven Nilsson och Lennart af Petersens. Svensk text men bildtexterna även översatta till engelska av Roger G. Tanner.
ID Nr: 105422, SEK 240.

Wollin, Nils G.: Antikerna i Drottningholms park och deras ursprung. Saxon & Lindströms Förlags AB, 1964. 170s. Cartonnageband. Fotoillustrerad. Gott skick. Innehåller utvikbar karta.
ID Nr: 215792, SEK 130.