Se alla Rubriker

Alkman, Annastina: När gräset var grönt...Minnen från ett oscariskt barndomshem. Bonniers, 1965. Illustrerad av Författaren. 131s. Klotband med skyddsomslag. Gott skick. Illustrerad. Färgat övre snitt. Skyddsomslaget något nött i kanterna.
ID Nr: 217125, SEK 90.

Alkman, Annastina: När gräset var grönt...Minnen från ett oscariskt barndomshem. Bonniers, 1965. Illustrerad av Författaren. 131s. Klotband. Bandet något fläckigt. Inlagan fin. Illustrerad. Färgat övre snitt.
Medföljer tidningsurklipp.
ID Nr: 217126, SEK 80.

Aretz, Gertrude: Liselotte av Pfalz en levanadsteckning. Lars Hökerbergs bokförlag, 1928. 296s. Häftad. Något sliten. Ryggen något trasig.
ID Nr: 100550, SEK 75.

Armstrong, Margaret: Fanny Kemble Ett dramstiskt geni. Medéns förlag AB, 1940. 370s. Klotband. Gott skick. Främre och bakre häftesomslag medbundna. Pärmarna obetydligt fläckiga.
ID Nr: 100539, SEK 110.

Armstrong, Margaret: Fanny Kemble Ett dramatiskt geni. Medéns förlags AB, 1940. 370s. Häftad. Något sliten. Sprucken i främre falsen.
ID Nr: 100540, SEK 80.

Bergström-Walan, Maj-Brith: Passioner. Norstedts förlag, 1987. 183s. Klotband med skyddsomslag. Fotoillustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 208093, SEK 85.

Björkman-Goldschmidt, Elsa: Elsa Brändström - En biografi. Norstedt och söners förlag, 1969. 284s. Klotband med skyddsomslag. Gott skick. Fotoillustrerad.
ID Nr: 208200, SEK 80.

Björkman-Goldschmidt, Elsa: Vad sedan hände. Norstedt och söners förlag, 1964. 288s. Klotryggsband med skyddsomslag. Gott skick. Fotoillustrerad.
ID Nr: 100537, SEK 80.

Bok, Sissela: Alva: Ett kvinnoliv. Bonniers, 1987. 222s. Klotband med skyddsomslag. Gott skick. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Anteckningar på försättsbladet. Ex Libris: Margit Norell.
ID Nr: 209947, SEK 60.

Bokholm, Sif: En kvinnoröst i manssamhället. Agda Montelius 1850-1920. Stockholmia, 2000. 404s. Cartonnageband. Nyskick.
ID Nr: 9431, SEK 110.

Bonnier, Jytte: Inblandning. Snitt ur en livshistoria. Bonniers, 1979. 239s. Klotband med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 208113, SEK 90.

Borelius, Hilma: Hedvig Charlotta Nordenflycht. Svenska Kvinnor II. J A Lindblads Förlag, Uppsala, 1921. 208s. Häftad. Något nött i kanterna.
ID Nr: 102440, SEK 70.

Branting, Anna: Min långa resa Boken om Hjalmar och mig. Medéns förlags AB, 1945. 207s. Halvklotband. Mycket gott skick. Främre och bakre häftesomslag medbundna. Fotoillustrerad. Anteckningar på försättsbladet.
ID Nr: 102002, SEK 130.

Bratt, Sonja: Aurore Strandberg 1818 - 1903. Nordiska museet, 1987. Klotband. Gott skick.
ID Nr: 1409, SEK 90.

Cederblad, Carin: Fredrika Bremer. Lindfors bokförlag, 1945. 168s. Klotryggsband. Gott skick. Något nött i kanterna.
ID Nr: 2062, SEK 90.

Curie, Eve: Min mor Marie Sklodowska Curie. Medéns, 1938. 423s. Klotband. Främre häftesomslag medbundet. Illustrerad. Marmorerade för/eftersättsblad. Pärmarna med obetydliga fläckar annars ett mycket fint exemplar.
ID Nr: 100552, SEK 200.

Edwards, Anne: Sonja En bok om Leo Tolstojs hustru. Legenda, 1984. 439s. Biblioteksband. Bandet något skevt. Inlagan fin. Fotoillustrerad. Anteckningar på försättsbladet.
Konstfackskolan Biblioteket.
ID Nr: 105749, SEK 110.

Epinay, Louise d': Fru de Montbrillants ungdom. Interiör från fransk aristokrati och storfinans 1726-1746. Albert Bonniers förlag, 1925. 460s. Häftad. Häftesomslaget något slitet.
ID Nr: 15167, SEK 80.

Epinay, Louise d': Fru de Montbrillants ungdom. Interiör från fransk aristokrati och storfinans 1726-1746. Albert Bonniers förlag, 1925. 460s. Halvfranskt band. Illustrerad. Ryggen något sliten.
ID Nr: 15166, SEK 110.

Fogelberg, Evy: Fångarnas vän Drag ur Mathilda Wredes liv och verksamhet. J.A. Lindblads förlag, Uppsala, 1920. 277s. Häftad. Bandet något slitet. Bandet något fläckigt. Bandet något skevt. Sparsamt illustrerad.
"En saga från våra dagar. Berättad på grundval av Evy Fogelbergs bok."
ID Nr: 102809, SEK 110.

Forsell, Louise: Mamsell Forsells dagbok Utdrag ur en dagbok från åren 1841-1858. Corona, 1988. 183s. Pappband. Mycket gott skick. Illustrerad.
Utgiven av Ingeborg Nordin Hennel.
ID Nr: 105078, SEK 80.

Fries, Ellen: MÄRKVÄRDIGA QVINNOR. Svenska Qvinnor. Aktiebolaget Hiertas Bokförlag, Stockholm, 1891. 390s. Dekorerat klotband. Guldornerad. Blindpressad. Inlagan med missfärgningar på ett par ställen och en mindre reva på sidan 379. Ryggen något nött i över- och nederkant, samt med ett maskhål. Annars allt i gott skick.
ID Nr: 103192, SEK 180.

Grandinson, Malla: Malla Montgomery-Silfverstolpes Memoarer tredje delen 1819-1825 (sept.). Albert Bonniers förlag, 1920. 273s. Häftad. Något nött i kanterna. Ryggen blekt. Annars ett fint exemplar. Ouppsprättad.
ID Nr: 100548, SEK 190.

Grenholm, Ebba: Din tillgivna Ebba Ett människoliv speglat i brev samlade och kommenterade av Ebba Grenholm. Albert Bonniers förlag, 1955. 329s. Klotryggsband. Främre häftesomslag medbundet. Fotoillustrerad. Färgat övre snitt. Pärmarna är något slagna.
ID Nr: 100509, SEK 130.

Haggard, Andrew C.P: Madame de Staël. Her Trials and Triumphs. Hutchinson & Co, 1922. Biografi över Madame de Staël. 295s. Klotband. Namnteckning på försättsbladet. Ryggen delvis sprucken i fogarna. Bandet något nött i kanterna.
With four portraits
ID Nr: 5497, SEK 60.

Hamilton, Louise: Ellen Key: En livsbild. Wahlström & Widstrand, 1917. 183s. Häftad. Gott skick. Ouppsprättad.
ID Nr: 12743, SEK 160.

Hansson, Sven G: Satir och kvinnokamp i Hedvig Charlotta Nordenflychts diktning. Några konflikter, motståndare och anhängare. Carlsson Bokförlag, 1991. 221s. Cartonnageband. Gott skick.
ID Nr: 203405, SEK 70.

Herold, Christopher: Madame de Staël. Härskarinna över en epok. Forum, 1960. Biografi över Madame de Staël. 456s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Namnteckning på försättsbladet.
ID Nr: 5501, SEK 90.

Johnson, Charlotte: Charlottes dagbok. Götheborg våren 1867. Forum, 1971. Klotband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 1408, SEK 50.

Jönsson / Lindblom, Nine Christine / Paul: Lilla Ljuva Viva!. Tidens förlag, 1995. 352s. Klotband med skyddsomslag. Nyskick.
Stifsjungfru Emerentia af Georg II, mor till Hjalmar Branting
ID Nr: 9438, SEK 120.

Key, Ellen: Rahel Varnhagen. Albert Bonniers förlag, 1918. 207s. Häftad. Bandet något nött i kanterna.
ID Nr: 207544, SEK 90.

Kollontay, Alexandra: Den första etappen. Albert Bonniers förlag, 1945. 259s. Häftad. Gott skick. Fotoillustrerad.
ID Nr: 208447, SEK 80.

Kärnborg, Ulrika: Fredrika Bremer. Natur och kultur, 2001. 185s. Cartonnageband. Nyskick.
ID Nr: 9462, SEK 110.

Lagerström, Bertil G.: I jättens skugga.En bok om Charlotte Shaw och hennes man. Wiken, 1983. 391s. Klotband med skyddsomslag. Gott skick. Illustrerad.
Mad dogs & Englishman.
ID Nr: 100543, SEK 150.

Lagerström, Bertil G.: Rebell i grön hatt En bok om Nancy Cunard och hennes värld. Wiken, 1984. 424s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något trasigt. Annars ett fint exemplar. Rikligt illustrerad. Mad dogs & englishmen.
ID Nr: 210200, SEK 120.

Lakho, Hameeda: Bakom dolda galler Fången mellan två kulturer. En sann historia. Wahlström & Widstrand, 2000. 228s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick. Med Magda van der Rijst.
ID Nr: 207818, SEK 70.

Lepp, Hans: Wilhelmina von Hallwyl.Museiskapare vid sekelskiftet. LTs förlag, 1981. 87s. Cartonnageband. Fotoillustrerad. Gott skick.
Medförfattare Monica Rennerfelt.
ID Nr: 203375, SEK 70.

Luxemburg, Rosa: Comrade and Lover Rosa Luxemburg´s letters to Leo Jogiches. Pluto Press, 1981. 206p. Wrappered. Good condition. Illustrated with photos.
Edited and translated by Elzbieta Ettinger
ID Nr: 209891, SEK 150.

Lysholm, Gustaf Adolf: Bostonvalsernas stad ur Dagmar Skoglunds dagbok från 1909. Bonniers, 1966. 147s. Häftad. Gott skick. Något nött i kanterna.
ID Nr: 100535, SEK 90.

Lyttkens, Alice: Leva om sitt liv. Femtiotalet - glädjens och prövningarnas tid. Albert Bonniers förlag, 1984. 281s. Inbunden med skyddsomslag.
ID Nr: 207572, SEK 100.

Lyttkens, Alice: Leva om sitt liv. Fyrtiotalet - barbariets tid. Albert Bonniers förlag, 1980. 344s. Inbunden med skyddsomslag. Fotoillustrerad. Gott skick.
ID Nr: 207571, SEK 80.

Lyttkens, Alice: Leva om sitt liv. Minnen från sekelskiftet till 1920. Bonniers, 1980. 290s. Inbunden med skyddsomslag. Anteckningar på försättsbladet. Gott skick. Fotoillustrerad.
ID Nr: 207568, SEK 80.

Lyttkens, Alice: Leva om sitt liv. Minnen från sekelskiftet till 1930. Albert Bonniers förlag, 180. 306s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något trasigt. Fotoillustrerad.
ID Nr: 207569, SEK 60.

Lyttkens, Alice: Leva om sitt liv.Trettiotalet- kastvindarnas tid. Albert Bonniers förlag, 1979. 262s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Fotoillustrerad.
ID Nr: 207570, SEK 80.

Mahmoody, Betty: Inte utan min dotter. Månpocket, 1989. 440s. Pocket. Bandet något skevt.
En dokumentärskildring. Medförfattare Wikkiam Hoffer.
ID Nr: 217248, SEK 50.

Meysenbug, Malwida von: I landsflykt En idealistisk kvinnas memoarer. Del l + ll. Wahlström & Widstrand, 1916. 264+310. Linneband. Gott skick. Färgat övre snitt.
Förord: Ellen Key.
ID Nr: 100532, SEK 300.

Meysenbug, Malwida von: I landsflykt En idealistisk kvinnas memoarer.Del l + ll. Wahlström & Widstrand, 1916. 264+31. 1 vol. Halvfranskt band. Gott skick. Namnteckning på titelbladet. Marmorerat snitt. Marmorerade pärmar. Guldornerade upphöjda bind.
Förord av Ellen Key.
ID Nr: 100541, SEK 250.

Mörner, Birger: Maria Aurora Köningsmarck En krönika. Norstedt och söners förlag, 1913. 287s. Dekorerat klotband. Övre guldsnitt. Främre häftesomslag medbundet. Illustrerad. Eftersättsbladet trasigt i ett hörn. Pärmarna något slitna och inlagan något gulnad annars i gott skick.
Med porträtt och facsimilen.
ID Nr: 100546, SEK 300.

Nin, Anaïs: Dagbok 1931-1934. Trevi, 1975. 319s. Klotband med skyddsomslag. Fotoillustrerad. Namnteckning på försättsbladet. Skyddsomslaget något nött i kanterna.
ID Nr: 12177, SEK 90.

Olsen, Maj: Sofie Sager: Revoltör mot dubbelmoral. Stiftelsen Litteraturfrämjandet/LTs Förlag, 1975. 142s. Cartonnageband. Mycket gott skick.
ID Nr: 210139, SEK 60.

Palencia, Isabel de: Alexandra Michailovna Kollontay. Kvinnan - kämpen - diplomaten. Medéns, 1946. 274s. Halvklotband. Främre och bakre häftesomslag medbundna. Färgat övre snitt. Ryggen lätt fläckad. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 208450, SEK 110.

Ramstedt, Eva: Marie Curie och radium. De ungas bokserie. Svenska Bokförlaget, 1932. 60s. Klammerhäftad. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 300526, SEK 80.

Sick, Ingeborg Maria: Mathilda Wrede Fångarnas vän. J.A. Lindblads förlag, Uppsala, 1922. 186s. Häftad. Häftesomslaget löst. Anteckningar på insidan av pärmen. Något gulnad. Något nött i kanterna.
ID Nr: 102808, SEK 80.

Stangerup, Henrik: Dotter till Scener kring en mor. Atlantis Förlag, 1997. 92s. Pappband med skyddsomslag. Nyskick.
ID Nr: 101777, SEK 80.

Stridsberg, Gusti: Mina fem liv. Rabén & Sjögren, 1962. 388s. Häftad. Bandet något slitet.
ID Nr: 100506, SEK 60.

Stridsberg, Gusti: Tänk inte med hjärtat. Rabén & Sjögren, 1966. 215s. Klotband med skyddsomslag. Gott skick. Skyddsomslaget något slitet. Sparsamt fotoillustrerad-Skyddsomslaget gulnat i ryggen och kanterna.
ID Nr: 100505, SEK 60.

Ståhlberg, Ester: Mathilda Wrede människornas vän. Bonniers, 1949. 431s. Häftad. Ouppsprättad. Gott skick.
ID Nr: 207567, SEK 110.

Thesleff, Greta: Älskande kvinna " Den italienska Sappho ". Wahlström & Widstrand, 1956. 284s. Häftad. Gott skick. Ouppsprättad. Illustrerad.
ID Nr: 100544, SEK 140.

Vallquist, Gunnel: Helena Nyblom. Norstedts förlag, 1987. Biografi över Helena Nyblom. 349s. Klotband med skyddsomslag. Fotoillustrerad. Skyddsomslaget något nött i kanterna. I övrigt ett fräscht exemplar.
Dedikation från författaren.
ID Nr: 4652, SEK 160.

Wagner, Cosima: Dagböckerna 1869-1883 Ett urval av Joe H. Kirchberger. Wahlström & Widstrand, 1983. 414s. Pappband med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 101738, SEK 125.

Wahlgren, Anna: Mommo. Det var en gång. Självbiografi del I. Sell´n, 1995. 182s. Inbunden med skyddsomslag. Nyskick.
ID Nr: 9442, SEK 120.

Wijkmark, Christina: Allrakäresta Catharina Wallenstedts brev 1672-1718. Atlantis Förlag, 1995. 591s. Pappband med skyddsomslag. Mycket gott skick.
ID Nr: 100542, SEK 1110.

Williams, Jay: Jeanne d'Arc. Allhems Förlag, 1964. 152s. Inbunden. Rikligt illustrerad. Gott skick.
Under medvderkan av Charles Wayland Lightbody och redaktionen för Horizon Magazine
ID Nr: 13559, SEK 220.

Wilson, Forrest: Korsfarare i krinolin. Lindblads, 1942. Biografi över Harriet Beecher Stowe. 563s. Halvklotband. Gott skick.
ID Nr: 5526, SEK 150.

Wilson, Forrest: Korsfarare i krinolin. Lindblads, 1942. Biografi över Harriet Beecher Stowe. 563s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 5527, SEK 110.

Wilson, Forrest: Korsfarare i krinolin. Lindblads, 1942. Biografi över Harriet Beecher Stowe. 563s. Häftad. Häftesomslaget slitet. Inlagan fin.
ID Nr: 5528, SEK 110.

Witt-Brattström, Ebba: Ediths jag. Edith Södergran och modernismens födelse. Norstedts förlag, 1997. Biografi över Edith Södergran. 348s. Pappband med skyddsomslag. Nyskick.
ID Nr: 203689, SEK 70.

Wästberg, Per: Alice och Hjördis. Två systrar. Dagböcker och brev 1885-1964. Wahlström & Widstrand, 1995. Klotband med skyddsomslag. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 1435, SEK 80.

Årestad, Gun: Ingen dag förlorad.Roman om Liilie Langtry. Askild & Kärnekull, 1980. 349s. Pappband med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 100507, SEK 60.