Se alla Rubriker

Diktens Norrköping En antologi sammanställd av Norrköpings skolstyrelse. Urval: Gunnar Ljunggren, Rune Oxelqvist. Natur och kultur, 1981. 210s. Cartonnageband. Mycket gott skick. Illustrerad.
Vinjetteckningar av Harry Carlsson.
ID Nr: 104620, SEK 80.

Meddelanden från Östergötlands och Linköpings stads museum 1956-1957. (utan årtal). 223s. Häftad med pappersomslag. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Ouppsprättad.
Redaktör: Bengt Cnattingius. Numrerat exemplar 11/100
ID Nr: 4250, SEK 110.

Miljöer i kulturlandskap En kulturhistorisk studie inom Linköpings kommun. Riksantikvarieämbetet, 1977. 183s. Häftad. Mycket gott skick. Rikligt illustrerad.
Av K-G Selinge, B Winberg, H Wigertz och B Åkerlund. Rappor D ll 1976.
ID Nr: 100609, SEK 130.

Norrköpings Museum/ Del I och II. Norrköpings museum, 1948-1953. 441+343. Olika band. Fotoillustrerad. Mycket gott skick.
Berättelser och studier 1946-1950 samt 1951-1953. Del I helt skinnband med guldsnitt tillägnat Sven Lutteman. Del II halvfranskt band.
ID Nr: 207167, SEK 1200.

Östergötland 1990. Östergötlands länsmuseums förlag, 1990. 128s. Cartonnageband. Fuktskadad. Illustrerad.
ID Nr: 102867, SEK 70.

Östergötland. En läsebok om hembygden. Sparbanken Östergötland, 1974. 330s. Cartonnageband. Fotoillustrerad. Gott skick.
ID Nr: 4140, SEK 100.

Studie av Bråviken och kusten söder om Nyköping. Länsstyrelsen i Östergötlands län., 1977. 215s. Häftad. Gott skick. Rikligt illustrerad.
Kartor: över markens delområden 9-22 i bakre pärmens ficka . 1: 50 000.
ID Nr: 100610, SEK 150.

Till Norrköpings krönikan I-V. A. Lundblads bokhandel, 1921-1922. 1500s. 5 vol. Halvfranskt band. Marmorerade för/eftersättsblad. Mycket gott skick.
ID Nr: 207169, SEK 1300.

Bing, Hans: Östgötaspegel del I. Östergötlands Bildningsförbund, 1975. 185s. Häftad. Illustrerad. Gott skick.
Medförfattare Mats Paulson
ID Nr: 107877, SEK 70.

Cnattingius, Bengt: Gamla Linköping. Föreningen Gamla Linköping, 1967. 48s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
Medförfattare: Bengt Lundberg Teckningar: Lars Guth.
ID Nr: 104562, SEK 75.

Cnattingius, Bengt: Meddelanden 1960-1961. Östergötlands och Linköpings stads museum, 1961. 311s. Häftad. Fotoillustrerad. Främre häftesomslaget är löst.
ID Nr: 102613, SEK 80.

Dahlman, Paul R.: KULÖR I TRÄFF. MINNESSKRIFT vid invigningen av Färgargården i Norrköping 20 maj 1939. Nordisk Rotogravyr, 1939. 137s. Häftad. Ouppsprättad. Illustrerad. Bibliofilupplaga.
ID Nr: 215372, SEK 190.

Henrikson, Gunnar: Mäster möter framtiden. Hantverket i Norrköping 200 år 1790-1990. Gust. Österbergs Tryckeri AB, Norrköping, 1990. 238s. Cartonnageband. Gott skick. Illustrerad.
Lokal hantverks- och företagshistoria. Utgiven av Småföretagens Riksorganisation, Norrköpingsföreningen.
ID Nr: 101834, SEK 100.

Key, Viggo: Krogsfallsgården. Bilistens boktryckeri, 1920. 31s. Häftad. Fotoillustrerad. Gott skick.
ID Nr: 4142, SEK 60.

Lagerstedt, Torsten: Östergötland. AB Svensk Litteratur, 1955. 445s. Halvfranskt band. Fotoillustrerad. Gott skick. Guldsnitt.
Torsten Lagerstedt redaktör
ID Nr: 206385, SEK 500.

Lundberg, Erik: TOPOGRAFISKA STADSUNDERSÖKNINGAR. 1. SÖDERKÖPING. Mit deutscher zusammenfassung. Wahlström & Widstrand, 1928. 62s. Häftad. Illustrerad. Ouppsprättad. Innehåller utvikbara kartor.
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien handlingar del 39:1
ID Nr: 215311, SEK 140.

Malmberg, Arne: En ros åt NORRKÖPING. Norrköping in pictures. Norrköping in Bilden. Norrköping par l' image. Nermans Bokhandel, Norrköping, 1963. 88s. Pappband med skyddsomslag. Rikligt illustrerad. Skyddsomslaget något trasigt.
ID Nr: 215373, SEK 130.

Malmberg, Arne: Linköping där ute på slätten. Bonniers, 1968. Illustrerad av Latrs Guth. 202s. Dekorerat pappband. Ryggen något bucklig. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 203327, SEK 120.

Noreen, Sven E (red): Till Guds och Jungfru Marias ära 1346 Vadstena kloster 1996. Bjälboättens palats, Vadstena 23 maj - 7 oktober 1996. Vadstena affärstryck, 1996. 71s. Häftad. Illustrerad. Gott skick.
Utställningskatalog
ID Nr: 107889, SEK 55.

Topelius, Christer: Sällsamheter i Östergötland, del 1. Rabén & Sjögren, 1990. 342s. Cartonnageband. Nyskick. Illustrerad.
ID Nr: 8230, SEK 160.

Wastenson, Leif: Vegetations- och markanvändningskartering med multispektral svepradiometri från flygplan och satellit. Metodförsök inom Linköpingskommun. Naturvårdsverket Rapport snv pm 1526. Naturvårdsverket, 1982. 93s. Häftad. Gott skick. Något nött i kanterna. Illustrerad. Medförfattare: Margareta Ihse och Wolter Arnberg
ID Nr: 213453, SEK 75.