Se alla Rubriker

Arvet från Newton och Linné. Vetenskapliga förbindelser mellan Sverige och England i gångna tider. Almqvist & Wiksell, 1962. 116+planscher. Häftad. Ryggen något trasig i övre kanten. Annars ett fint exemplar.
Utställning i Statens Historiska Museum.
ID Nr: 6396, SEK 110.

Corona Amicorum. Studier tillägnade Tönnes Kleberg. Almqvist & Wiksell, 1968. 272s. Häftad. Ouppsprättad. Illustrerad.
Acta bibliothecae r. universitatis upsaliensis vol. XV. Innehåll bl a "Några handskrifter av svenskt intresse i Yale University Library", "Några Daliniana. Gustaf Ribbing om Olof von Dalin", "Uppsala universitetsbiblioteks första tryckta historia och dess kritiker", "Städer och borgskap i äldre islamisk tid", "Eric Benzelius d.y:s naturvetenskapliga studier och biblioteksverksamhet", "San Stefano dei Mori och de första etiopiska bibeltrycken", "Något om de grekiska handskrifterna i Uppsala universitetsbibliotek", "Anders Kiellberg. Skaras förste boktryckare", "Den dörflerska samlingen botanistbrev i Uppsala universitetsbibliotek"
ID Nr: 6390, SEK 150.

Historiens vingslag. Konst, historia & ornitologi Festskrift till Allan Ellenius. Atlantis Förlag, 1988. 306s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 205079, SEK 220.

Kunskapens trädgårdar. Om institutioner och institutionaliseringar i vetenskapen och livet. Atlantis Förlag, 1988. 254s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
I redaktionen: Gunnar Broberg, Gunnar Eriksson, Karin Johannisson
ID Nr: 205111, SEK 220.

Människa och materia. Lundaforskare föreläser. Gleerups, 1970. 221s. Häftad. Namnteckning på försättsbladet. Understrykningar i texten. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad
Innehåller bl a David H Ingvar "Medvetande och minne", Lennart Nilsson "Schizofreniforskning, nusituation och perspektiv", Carl Fehrman "Konstskapande och vetenskapande", Hampus Lyttkens "Människan och religionen", Birgitta Odén "Historia och samhälle", Gösta Holm "Talspråksforskning och stilistik", Tord Elvius "Vintergatans gåta", Åke Gustafsson "Kattskriket: en genetisk studie"
ID Nr: 205141, SEK 90.

Mellan teologins krav och filosofins fria bruk. Johan Bilberg som filosof och kyrkoman. Örebro Universitet, 2002. 165s. Dekorerat klotband. Nyskick. Illustrerad.
Texter av Sven-Ola Lindeberg, Jonas Jonson, Harry Lenhammar, Anne-Marie Lenander, Bo LIndberg, Erland Sellberg, Gunnar Eriksson.
ID Nr: 11094, SEK 140.

Philosophie des Verbrechens. Gegen die Ideologie des deutschen Militarismus. Veb Deutscher Verlag der Wissenschaften, 1959. 417p. Decorated cloth binding. Inscriptions on endpaper. Else fine.
ID Nr: 205100, SEK 110.

Septentrionalia et orientalia. Stvdia Bernhardo Karlgren. Almqvist & Wiksell, 1959. 488s. Häftad. Gott skick.
Innehåll bl a "En svensk major på Java om kinesupproret 1740-1743", "Första utkastet till John Lockes Essay concerning Human Understanding", "En otryckt brevväxling från Axel Oxenstiernas yngre år", "Selma Lagerlöf och Högre Lärarinnesameniariet", "Jungfru Maria-motivet i lapska jojkningslåtar", "En sokratisk dialog om skönheten (Hippias major)", "Hednisk kult på Helgö", "Lottdragning och lottkastning i gammaltestamentliga texter", "Kring Erikslegenden", "Birgitta-hospitalet i Rom i dess slutskede (1700-1828)", "Scheffers kinesiska Tyresötapeter", "Svensk akademisk språkvård under sjuttonhundratalet", "Ordspråk och lärodikt. Några stilformer i Havamal"
ID Nr: 205103, SEK 140.

Septentrionalia et orientalia. Stvdia Bernhardo Karlgren. Almqvist & Wiksell, 1959. 488s. Häftad. Namnteckning på insidan av pärmen. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
Innehåll bl a "En svensk major på Java om kinesupproret 1740-1743", "Första utkastet till John Lockes Essay concerning Human Understanding", "En otryckt brevväxling från Axel Oxenstiernas yngre år", "Selma Lagerlöf och Högre Lärarinnesameniariet", "Jungfru Maria-motivet i lapska jojkningslåtar", "En sokratisk dialog om skönheten (Hippias major)", "Hednisk kult på Helgö", "Lottdragning och lottkastning i gammaltestamentliga texter", "Kring Erikslegenden", "Birgitta-hospitalet i Rom i dess slutskede (1700-1828)", "Scheffers kinesiska Tyresötapeter", "Svensk akademisk språkvård under sjuttonhundratalet", "Ordspråk och lärodikt. Några stilformer i Havamal".
ID Nr: 207285, SEK 140.

Vardag och evighet. Festskrift till Hampus Lyttkens. Doxa, 1981. 259s. Cartonnageband. Exlibris. Bandet något slitet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
Med bidrag av Carl-Gustaf Andrén, Urban Forell, Anders Frostell, Elsa Grave, Lars Gustafson, Lars Haikola, Sören Halldén, Bo Hanson, Alf Henrikson, Göran Hermerén, John H Hick, Hans Hof, Ragnar Holte, W Donald Hudson, Torsten Hägerstrand, Bengt Hägglund, David H Ingvar, Anders Jeffner, Alice Lyttkens, Konrad Marc-Wogau, Birgitta Odén, Per Erik Persson, Carl Heinz Ratschow, Gudmund Smith, Catharina Stenqvist, Leif Stille, Jan-Erik Wikström, och illustrationer av John Wipp
ID Nr: 205129, SEK 140.

Vidgade vyer, inom olika forskningsgrenar. Almkvist & Wiksell/Gebers förlag, 1955. 259s. Häftad. Exlibris. Ouppsprättad.
Skrifter utgivna av Föreningen för filosofi och specialvetenskap III. Innehåll bl a Hans Regnéll "Om en diskussion kring begreppet psykisk energi", Gunnar Löfström "Bakterien som parasit", Erik Hörnström "Några synpunkter på den litterära modernismen", Bengt Holmberg "Om elektrisk registrering av talat språk - s.k. visible speech", Robin Fåhraeus "Den stora villfarelsen i läkekonstens historia", Gerd Enequist "Region, bygd, landskap", Markus Båth "Jordkärnan - ett aktuellt geofysiskt problem", Anders Karitz "Kan filosofien nå längre än fackdisciplinerna?"
ID Nr: 205160, SEK 110.

Ahlberg, Alf: Från prästgård till arbetarhögskola Minnesbilder 1892-1926. Natur och kultur, 1973. 172s. Inbunden med skyddsomslag. Mycket gott skick.
ID Nr: 205168, SEK 130.

Almhult, Artur: Svenska akademien. Norstedt och söners förlag, 1954. 93s. Häftad. Ouppsprättad. Illustrerad.
ID Nr: 6393, SEK 100.

Ambjörnsson, Ronny: Tradition och revolution. Huvuddrag i det europeiska tänkandets historia, del 1. Bo Cavefors, 1969. 377s. Pocket. Illustrerad. Anteckningar. Understrykningar i texten. Klotter på häftesomslaget
Medförfattare: Aant Elzinga
ID Nr: 16808, SEK 60.

Angoulvent, Anne-Laure: Barockens anda. Alhambra, 1996. 125s. Pocket. Mycket gott skick.
"Vad vet jag om". Alhambras pocketencyklopedi.
ID Nr: 6397, SEK 50.

Aspelin, Gunnar: Tankelinjer och trosformer. Huvudriktningar i vår tids idéhistoria. Albert Bonniers förlag, 1955. 560s. Linneband. Fint exemplar.
Vår egen tids historia 1880-1930, utgiven av Yngve Lorents
ID Nr: 6391, SEK 240.

Aspelin, Gunnar: Tankelinjer och trosformer. Huvudriktningar i vår tids idéhistoria. Albert Bonniers förlag, 1937. 607s. Häftad. Häftesomslaget trasigt. Annars ett fint exemplar. Ouppsprättad. Illustrerad.
Vår egen tids historia 1880-1930, utgiven av Yngve Lorents
ID Nr: 6386, SEK 150.

Aspelin, Gunnar: Tankelinjer och trosformer. Huvudriktningar i vår tids idéhistoria. Albert Bonniers förlag, 1955. 560s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget trasigt. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
Vår egen tids historia 1880-1930, utgiven av Yngve Lorents
ID Nr: 6387, SEK 175.

Benzelius, Eric d.y.: Anecdota Benzeliana Eric Benzelius d.y:s anteckningar i svensk historia. Rediviva, 1987. 107s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
Efter originalhandskriften i Linköpings stiftsbibliotek utgifna med inledning och personregister af Hj. Lundgren 1914
ID Nr: 6402, SEK 120.

Benzelius, Eric d.y.: Anecdota Benzeliana Eric Benzelius d.y:s anteckningar i svensk historia. Rediviva, 1987. 107s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick. Skyddsomslaget något nött i kanterna.
Efter originalhandskriften i Linköpings stiftsbibliotek utgifna med inledning och personregister af Hj. Lundgren 1914
ID Nr: 6403, SEK 120.

Böök, Fredrik: Ebbe Tuneld Minnesteckning. Norstedts förlag, 1960. 209s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 205145, SEK 120.

Böök, Fredrik: Ebbe Tuneld Minnesteckning. Norstedts förlag, 1960. 206s. Häftad. Ouppsprättad.
Svenska Akademiens Minnesteckningar
ID Nr: 205159, SEK 120.

Dahlgren, E.W: Min lefnad. Minnen 1930. Natur och kultur, 1995. 207s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick.
Utgivna av Wilhelm Odelberg. Vitterhetsakademiens serie Svenska lärde
ID Nr: 6404, SEK 160.

Dunér, Katarina: Kontrapunkt. Uniskol, 1967. 396s. Inbunden. Namnteckning på försättsbladet. Bandet något slitet. Annars ett fint exemplar. Rikligt illustrerad.
Medförfattare: Per-Anders Hellquist
ID Nr: 205078, SEK 140.

Ekebom, Adolf Wilhelm: De pace perpetua Lund 1778 (faksimil)/Om den eviga freden (En avhandling pro gradu i Lund 1778, översatt från latinet av Tryggve Lundén). Allhems Förlag, 1958. Häftad. 3 häften i mapp, mappen trasig och sliten, häften i gott skick
Även Harald Elovson: "En Lundadissertation från sjuttonhundratalet och dess författare. En tidsbild"
ID Nr: 205075, SEK 90.

Elmevik, Lennart (red.): Saga och sed. Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok 1982. Lundequistska bokhandeln, Uppsala, 1982. 286s. Häftad med pappersomslag. Namnteckning på häftesomslag. Ouppsprättad.
Kungl. Gustav Adolfs Akademien 50 år. Annales academiae regiae Gustavi Adolphi. Innehåll bl a David M Wilson "The Vikings and their use of wealth in the ninth and tenth centuries", Günter Wiegelmann "Wirschaftslagen und kulturelles Verhalten", Lennart Moberg "Ur Östgötalagens kvarnrätt", Einar Haugen "Rölvaag and Moberg: Some Reflections", Eyvind Fjeld Halvorsen "Ble det lest litteratur i Norge i middelalderen?", Peter Foote "Latin rhetoric and Icelandic poetry. Some contacts", Carl-Martin Edsman "De lapska björnceremonierna. En översikt av källmaterial och problem"
ID Nr: 205150, SEK 150.

Fehrman, Carl: Forskning i förvandling. Norstedt och söners förlag, 1972. 137s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Ouppsprättad.
Svenska Humanistiska Förbundet
ID Nr: 205083, SEK 80.

Frängsmyr, Tore: Framsteg eller förfall. Framtidsbilder och utopier i västerländsk tanketradition. Liber Förlag, 1981. 276s. Häftad. Understrykningar i texten. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 205090, SEK 140.

Hansson, Bengt: Metod eller anarki. Moderna teorier om vetenskapens väsen och metoder. Doxa, 1980. 140s. Häftad. Understrykningar i texten med blyerts. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 205089, SEK 110.

Hedvall, Anders: Tvärsnitt genom författaren som äldre. Trevi, 1985. 126s. Cartonnageband. Gott skick.
ID Nr: 205091, SEK 100.

Hermerén, Göran: Värdering och objektivitet. Studentlitteratur, 1972. 253s. Häftad. Namnteckning på försättsbladet. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 205095, SEK 125.

Israel, Joachim: Språk och kunskap. Daidalos, 1992. 201s. Häftad. Mycket gott skick.
ID Nr: 8641, SEK 120.

Jönsson, Bodil: Tankekraft. 144 sidor att tänka med. Brombergs, 2001. 142s. Cartonnageband. Gott skick. Med dedikation.
ID Nr: 205104, SEK 160.

Jörgensen, Alfred Th: Filantropiens ledare och former under det nittonde århundradet. Norstedt och söners förlag, 1922. 235s. Häftad. Ouppsprättad. Häftesomslaget något nött i kanterna. Illustrerad.
ID Nr: 6389, SEK 130.

Klein, Georg: Den sjunde djävulen. Albert Bonniers förlag, 1995. 315s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 205107, SEK 150.

Kozík, Frantisek: John Amos Comenius. Orbis Press Agency, Prague, 1980. 76p. Wrappered. Wrapper slightly rubbed at the edges. Else fine. Illustrated.
ID Nr: 205073, SEK 110.

Krook, Hans: En enda stor familj. Tankar om de biologiska sammanhangen. Norstedts förlag, 1982. 161s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 205109, SEK 110.

Leopold, Carl Gustaf af: Lärdomshistorien. 1947. 27s. Häftad. Gott skick. Illustrerad. Med dedikation av utgivarna
Utgivare: Per A Sjögren & Åke Runnquist
ID Nr: 205113, SEK 110.

Liedman, Sven-Eric: Israel Hwasser. Almqvist & Wiksell, 1971. 242s. Klotband. Gott skick.
Lychnos bibliotek
ID Nr: 205116, SEK 200.

Lilliestam, Åke: Humaniora: forskning och förnyelse. Norstedt och söners förlag, 1967. 109s. Häftad.
Redigerad av Lilliestam. Svenska Humanistiska Förbundet 76
ID Nr: 205118, SEK 75.

Lindberg, Bo: 17 UPPSATSER i svensk idé- och lärdomshistoria. Bokförlaget Carmina, Uppsala, 1980. 355s. Häftad.
ID Nr: 215228, SEK 140.

Lindberg, Sten G.: Från skapelsetro till naturlagar Idéhistorisk översikt över banbrytande bokverk i Hjalmar Sjögrens bibliotek. Ingeniörsvetenskapsakademien, 1959. 114s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 205119, SEK 140.

Lindborg, Rolf: En fjärils vinge och ett kvalsters öga. Atlantis Förlag, 1992. 252s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget slitet. Annars ett fint exemplar.
Vetenskapliga essäer
ID Nr: 205120, SEK 120.

Lindroth, Sten: Epoker och människor. Idéhistoriska uppsatser. Wahlström & Widstrand, 1982. 246s. Häftad. Understrykningar i texten.
ID Nr: 205124, SEK 110.

Lindroth, Sten: Löjtnant Åhls äventyr. Svenska studier och gestalter. Wahlström & Widstrand, 1967. 231s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 205123, SEK 120.

Lindroth, Sten: Svensk lärdomshistoria. Frihetstiden. Norstedts förlag, 1989. 746s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 205126, SEK 140.

Lindroth, Sten: Svensk lärdomshistoria. Frihetstiden. Norstedts förlag, 1978. 749s. Klotband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Gott skick.
ID Nr: 15288, SEK 180.

Lindroth, Sten: Svensk lärdomshistoria. Gustavianska tiden. Norstedts förlag, 1989. 354s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
Utgiven av Gunnar Eriksson
ID Nr: 205125, SEK 130.

Lindroth, Sten: Svensk lärdomshistoria. Gustavianska tiden. Norstedts förlag, 1981. 353s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 205127, SEK 140.

Lyttkens, Lorentz: Politikens klichéer och människans ansikte. Akademeja, 1988. 234s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 205130, SEK 140.

Lönnroth, Erik: Universitet och samhälle. Göteborgs universitet, 1976. 15s. Häftad.
Denna skrift av Erik Lönnroth utgör hans föreläsning vid Göteborgs universitets professorsinstallation och doktorspromotion 1976
ID Nr: 205131, SEK 50.

Magister Mathias från Linköping: Poetria. Institutionen för estetik, Uppsala universitet, 1993. 58s. Häftad. Gott skick.
Kurslitteratur nr 11. I översättning av Yvonne Sörbom, Göran Sörbom och Birger Bergh samt med en inledning av Birger Bergh
ID Nr: 205133, SEK 80.

Martensen, Johan C: Från Bologna till Stockholm. Strövtåg i universitetsbokhandlarens värld. Nordiska Bokhandelns Förlag i distr, 1989. 157s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
Med anteckningar om Universitetsbokhandeln Almqvist & Wiksell. Innehåller bl a "Handskriftstiden", "Boktryckstiden", "Sverige", "Danmark"
ID Nr: 205132, SEK 150.

Russell, Bertrand: Elämäni I - III. Werner Söderström Osakeyhtiön, 1967-69. 3 vol. Clothbinding. Covers slightly worn.
ID Nr: 200505, SEK 300.

Schama, Simon: Skog. Landskap och minne En civilisationshistoria. Gedins, 1997. 370s. Klotryggsband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 104692, SEK 120.

Schama, Simon: Skog. Landskap och minne En civilisationshistoria. Wahlström & Widstrand, 1998. 370s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 205121, SEK 120.

Schuder, Werner: Universitas Litterarum Handbuch der wissenschaftskunde. Walter de Gruyter & Co, Berlin, 1955. 819p. Half -leather binding. Slightly rubbed on the edges. Else fine.
Unter Mitarbeit zahlreicher Fachgelehrter in Verbinung mit Willy Hope, Günther Ludwig, Wieland Schmidt, herausgegeben von Werner Schuder. Inhalt Mathematik, Physik, Chemie, Astronomie, Geologie, Mineralogie und Petrographie, Paläontologie, Botanik, Zoologie, Anthropologie, Medizin, Psychologie, Völkerkunde, Volkskunde, Soziologie, Publizistik, Technik, Wissenschaft vom Landbau, Geographie, Geschichte, Staats- und Wirtschaftswissenschaften, Rechtswissenschaft, Pädagogik, Philologie, Theaterwissenschaft, Kunstwissenschaft, Musikwissenschaft, Religionswissenschaft und Theologie, Philosophie, Organisation der Wissenschaft, Die Wissenschaft vom Buch m.m.
ID Nr: 206350, SEK 150.

Schück, Henrik: Kgl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien Dess förhistoria och historia I-VIII. Almqvist & Wiksell, 1932, 1933, 1935, 1936, 1943, 1944. 280+466+403+620+720+433+490+462. 8 vol. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Enstaka fläckar på bandet. Annars ett fint exemplar. Delvis ouppsprättad. Illustrerad.
ID Nr: 206235, SEK 1000.

Sohlman, Attius, Margareta: Tro och tanke i Europas mitt - brytpunkter och gränsöverskridanden i östra Europas religions- och kulturlandskap. Carlsson Bokförlag, 2001. 188s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 205154, SEK 130.

Svenson, Sven G: Erland Hjärne. En historikers livsöde. Natur och kultur, 1994. 165s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick.
Vitterhetsakademiens serie Svenska Lärde
ID Nr: 205156, SEK 140.

Tarschys, Bernhard: Affär i kultur, den franska encyklopédins historia. Bibliofila klubben, 1950. 17s. Häftad. Något fuktskadad. Häftesomslaget något upprivet i kanterna. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
264/475
ID Nr: 205163, SEK 120.

Thordeman, Bengt: Från helgedom till museum. Resor i tid och rum. Almqvist & Wiksell, 1958. 195s. Häftad. Häftesomslaget något upprivet i kanterna. Illustrerad.
ID Nr: 205157, SEK 110.

Torbacke, Jarl: Carl Grimberg. Ett underbart öde?. Norstedts förlag, 1993. 364s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 205158, SEK 200.

Wieselgren, Sigfrid: Peter Wieselgren. Albert Bonniers förlag, 1907. 92s. Pappband. Gott skick. Mönstrade för/eftersättsblad. Illustrerad.
Ingår i serien "Svenskar"
ID Nr: 205161, SEK 80.

Ödman, Per-Johan: Kontrasternas spel - en svensk mentalitets- och pedagogikhistoria I-II. Norstedts förlag, 1995. 298+634. 2 vol. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 205165, SEK 220.