Se alla Rubriker

Bete och Betesdjur Huvudförfattare Inger Pehrson, Palustre HB, Holm. Jordbruksverket, 2001. 175s. Cartonnageband. Mycket gott skick. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 105607, SEK 190.

Den mindre jordbrukarens handbok Tredje bandet. Svenska andelsförlaget, 1918. 32+30+40+36+49+52+64+32+31. Klotband. Illustrerad. Inlagan fin. För-eftersättsblad + snitt delvis gulnat och fläckigt.
Innehåll t.ex.Fruktodling,mjölkhushållningen vid det mindre jordbruket,handledning i spannmålsodling etc.
ID Nr: 102086, SEK 450.

Fårherdens anteckningar. (utan årtal). Klotband. Gott skick.
ID Nr: 102087, SEK 40.

Jordbrukslära för skolor och självstudium l-ll På uppdrag av Kungl. Lantbruksstyrelsen-. C.E. Fritzes Bokförlag, 1911,1912. 272+643. 2 vol. Häftad. Gulnad. Delvis ouppsprättad. Illustrerad.
Utarbetad av Carl Rydberg, L.H. Kylberg, Erik W. Ljung och Georg von Zweigbergk.
ID Nr: 102888, SEK 300.

Skogssällskapet. Skogssällskapet, 1970. 14s. Klammerhäftad. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 107703, SEK 50.

SKOGSVÅRDSFÖRENINGENS FOLKSKRIFTER 1905-1907. Häfte 1-12. Föreningen för skogsvård, Stockholm, 1905-1907. 32 x 12 sidor. Samtida klotband. Rikligt illustrerad. Inlagan något lös från bindningen, annars i gott skick.
ID Nr: 103503, SEK 470.

Växtodlingens planläggning i Mälar-Hjälmarbygden. Forsknings- och försöksresultat ger vägledning. Sörmländska Lantmännens Centralförening., 1965. 105s. Häftad. Gott skick. Illustrerad med tabeller.
Utgiven av hushållningssällskapen i Mälar-Hjälmarbygden i samarbete med specialrådgivningen i växtodling vid Landtbrukshögskolan , Uppsala 7.
ID Nr: 103000, SEK 90.

Bendix, Carl L.: BERÄTTELSE ÖFVER TJUGOFÖRSTA ALLMÄNNA SVENSKA LANDTBRUKSMÖTET I ÖREBRO 1911. Ivar Haeggströms Boktryckeri Aktiebolag, Stockholm, 1912. VI+696 sidor. Klotryggsband. Illustrerad. Färgat snitt. Gott skick. Innehåller 2 utvikbara planscher, 1 plan över mötet samt en ritning över ett småbrukarhem.
ID Nr: 102593, SEK 290.

Hamilton, Henning: Hundra år i skogen. Sveriges Skogsvårdsförbund/Skogen, 1983. 111s. Häftad. Gott skick. Rikligt illustrerad.
Sveriges skogsvårdsförbund 1883-1983.
ID Nr: 101366, SEK 100.

Jonson, Tor: OM UPPSKATTNING AF SKOG. Skogsvårdsföreningens Folkskrifter No 15. No 3 för År 1908. Aktiebolaget Nordiska Bokhandeln, Stockholm, 1903. 32s. Häftad. Något nött i kanterna. Namnteckning bortriven på främre omslaget.
ID Nr: 104354, SEK 80.

Krafft, Guido: Lantbrukarens Uppslagsbok. Nordiska bokförlaget, 1916. XII+544+40+XIV+896+65+X+558+31+X+371+13 sidor. 2 vol. Samtida klotband. Fyra delar i två band. 1 : Jordbruksläran, 2 : Växtläran , 3 : Husdjursskötseln, 4 : Lantbruksekonomi. Rikligt illustrerad med bl.a utvikbara planscher i färg. Endast lätt nötta kanter, annars i mycket gott skick.
ID Nr: 105518, SEK 1500.

Nilsson / Örborn, Hjalmar / A.: Nötboskapens utfodring. Lantbruksförbundets Tidskriftsaktiebolag, Stockholm, 1944. 175s. Klotryggsband. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 103024, SEK 100.

Noläng, Reinhold: Jordarter och jordbearbetning. LTs förlag, 1948. 39s. Häftad. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 102987, SEK 60.

Norrgård, Albin: SÖRMLANDS ÅKERJORDAR. The arable land of Sörmland. Almqvist & Wiksell, 1968. 69s. Häftad. Illustrerad. Gott skick. Innehåller utvikbar schematisk översikt över Sörmlands åkerjordar.
ID Nr: 102988, SEK 70.

Nyström, Edvard: Nötkreaturens, Fårets, Getens och Svinets ytterlära, afvelslära och hälsovårdslära. Bok V: 2. Med 2 planscher, 1 färglitografi och 343 illustrationer i texten. C.E. Fritzes Bokförlag, 1913. VII+552 sidor. Samtida halvfranskt band. Färgat snitt. Mycket gott skick. Endast bok V:2.
ID Nr: 102591, SEK 150.

Olausson, P.O. (red): RATIONELL GÖDSLING OCH RÄTT SORTVAL. Lantbrukstekniska Förlaget, Stockholm, 1946. 188s. Klotryggsband. Illustrerad. Mycket gott skick.
Bland medarbetarna bl.a Trädgårdsdir. Mag. Agro. Sven Gréen.
ID Nr: 103058, SEK 80.

Schotte, Gunnar: Skogsplantering. Skogsvårdsföreningens Folkskrifter. No 13. No 1 för år 1908. Föreningen för skogsvård, Stockholm, 1908. 32+4 sidor. Häftad. Illustrerad. Något nött i kanterna.
ID Nr: 103502, SEK 90.

Ullberg, P.E.: Om täckdikning. Sveriges Twegelindustriförenings Förlag, 1930. 31s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 217032, SEK 70.