Se alla Rubriker

Försök till Järnets Historia, med Tillämpning för Slögder och Handtwerk, Författat af Swen Rinman. Petter Hesselbarg, Stockholm, 1782. 1084, sampaginerade. 2 vol. Samtida halvfranskt band. Guldornerad rygg. Upphöjda bind. Stänksnitt. Graverade titelblad. De 2 planscherna saknas. Anars mycket fint exemplar.
Warmholtz no 1050 b.
ID Nr: 207114, SEK 3900.

Kongl. Stadgar, Förordningar, Bref och Resolutioner, angående Justitien och Hushållningen wid Bergwerken och Bruken. Tredje Fortsättningen. Ifrån och med år 1792 till och med år 1836. P. A. Norstedt & Söner, Stockholm, 1837. 32+1026 sidor. Skinnryggsband. Marmorerade pärmar. Bandet något nött i kanterna. Sparsamt guldornerad rygg. Inlagan med enstaka fläckar och något lös från ryggen, men annars i gott skick.
Tredje fortsättningen, eller sista och 4e delen i serien, utgiven 1736-1837.
ID Nr: 215635, SEK 600.

Kongl. Stadgar, Förordningar, Privilegier och Resolutioner angående Justitien och Hushållningen wid Bergwercken och Bruken... Kongl tryckeriet, 1786. 757 s + inledande förteckning. 1 vol. Samtida skinnband. Marmorerade för/eftersättsblad. Guldornerad rygg. Upphöjda bind. Färgat snitt. Innehåller tre utvikbara tabeller och graverade vinjetter. Liten skada högst upp på ryggen, i övrigt mycket fint skick
Första fortsättningen i en serie av fyra böcker utgivna 1736 - 1837
ID Nr: 204095, SEK 1200.

Kongl.Stadgar, förordningar bref och resolutioner angående Justitien och Hushållningen wid Bergwerken och Bruken. Kongl tryckeriet, 1786. 757s. 1 vol. Samtida halvfranskt band. Guldornerad rygg. Upphöjda bind. Samtida bokmärken/pressade växter. Mycket fint exemplar.
Tre utvikbara mått-tabeller. Första fortsättningen, eller del två i en serie på fyra, utgivna åren 1736-1837.
ID Nr: 203963, SEK 1800.

Kongl.Stadgar, Förordningar, Privilegier och Resolutioner angående Justitien och Hushållningen wid Bergwercken och Bruken, med hwad som ther til hörer både inom och utom Bergslagerne uti Sweriges Rike, och ther under lydande PROVINCER, uppå Kongl. May:ts allernådigste befalning, til almän nytto och efterrättelse igenom Trycket utgifne År 1736. Benj. Gottl. Scneider, Stockholm, 1736. 878 s+register. Samtida skinnband. Marmorerat snitt. Upphöjda bind. Namnteckning på titelbladet. Ryggen med gamla lagningar i skinn. Lagning på titelbladet. Frontespisen saknas. Graverade vignetter.
Del 1 av 4 i serien, vilken utkom åren 1736-1837.
ID Nr: 215797, SEK 650.

Kongl.Stadgar, Förordningar, Privilegier och Resolutioner angående Justitien och Hushållningen wid Bergwercken och Bruken…. Benj. Gottl.Schneider, Stockholm, 1736. 878 s+register. Pergamentband. Färgat snitt. Exlibris. Försättsbladet löst. Anteckningar och årtal på omslagets framsida. Innehåller vinjetter och gravyrer. Frontespisen medföljer lös och något beskuren. Företalet något skrynkligt och lagat, men utan textförlust.
Del 1 av 4 i serien, vilken utkom åren 1736-1837.
ID Nr: 5074, SEK 2100.

WERMLÄNDSKA BERGSMANNAFÖRENINGENS ANNALER 1858-1864. C.Forssell, Carlstad, 1859-1866. 144+86+20+63+123+74+72+32+36 sidor. Halvklotband. Marmorerade pärmar. Gott skick. Innehåller rikligt med tabeller, varav de flesta utvikbara.
ID Nr: 104726, SEK 1600.

WERMLÄNDSKA BERGSMANNAFÖRENINGENS ANNALER 1871-1875. J.V. Florén, Filipstad, 1872-1876. 67+36+21+42+50 sidor. 1 vol. Halvklotband. Marmorerade pärmar. Innehåller utvikbara tabeller och ritningar.
ID Nr: 104475, SEK 950.

WERMLÄNDSKA BERGSMANNAFÖRENINGENS ANNALER 1886-1890. J.V. Floréns Enka + Frans Petersson, Filipstad, 1887-1891. 51+56+42+93+65+71 sidor. Halvklotband. Innehåller utvikbara planscher och tabeller. Liten skadaa på ryggen, annars i gott skick.
ID Nr: 104727, SEK 650.

WERMLÄNDSKA BERGSMANNAFÖRENINGENS ANNALER 1896-1898. Klarans Boktryckeri/Filipstads Tidnings Boktryckeri, Filipstad, 1897-1899. 136+174+45+149 sidor. Klotryggsband. Marmorerade pärmar. Gott skick. Innehåller utvikbara tabeller.
ID Nr: 104728, SEK 600.

WERMLÄNDSKA BERGSMANNAFÖRENINGENS ANNALER 1899-1900. Filipstads Tidnings Boktryckeri, 1900-1901. 200+182 sidor. Klotryggsband. Marmorerade pärmar. Gott skick. Innehåller utvikbara planscher och tabeller.
ID Nr: 104729, SEK 600.

WERMLÄNDSKA BERGSMANNAFÖRENINGENS ANNALER 1901-1902. Filipstads Tidnings Boktryckeri, 1902-1903. 6+218+6+203 sidor. Klotryggsband. Marmorerade pärmar. Gott skick. Innehåller planscher och tabeller, varav de flesta är utvikbara.
ID Nr: 104731, SEK 500.

WERMLÄNDSKA BERGSMANNAFÖRENINGENS ANNALER 1904-1905. Värmlands Dagblads Aktiebolag, Karlstad, 1905-1906. 238+267 sidor. Klotryggsband. Innehåller utvikbara tabeller. Boken skadad i övre, yttre hörnet på bakre pärmen samt de närmaste sidorna.
ID Nr: 104730, SEK 300.

WERMLÄNDSKA BERGSMANNAFÖRENINGENS ANNALER 1908-1910. Tryckeri AB Bergslagen, Filipstad, 1909-1911. 5+175+217+280 sidor. 1 vol. Halvklotband. Marmorerade pärmar. Illustrerad med bl.a utvikbara tabeller.
ID Nr: 104476, SEK 700.

WERMLÄNDSKA BERGSMANNAFÖRENINGENS ANNALER 1911-1914. Wald. Zachrissons Boktryckeri AB, Göteborg, 1912-1914. 5+163+4+143+4+109+4+137+24 sidor. Halvklotband. Illustrerad. Delvis lätt fuktskadad.
ID Nr: 104477, SEK 650.

Bagge, Jonas Samuel: BESKRIFNING på en ny konstruktion af Tackjernshammarställningar samt på twenne Blåsmachiner ; i sammanhang med reglor för uppsättningen af densamma. ( Ur Professor J. Bagge´s under d. 1 Apr. 1843 aflemnade relation till Herrar Fullmäktige i Jern - Kontoret.). P. A. Norstedt et Söner, Stockholm, 1843. 41s. Häftad. Inlagan fin. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Innehåller 9 utvikbara planscher i mycket gott skick.
ID Nr: 214737, SEK 500.

Hauer, Julius Ritter von: Die Fördermaschinen der Bergwerke. Zweite vermehrte und zum Theil umgearbeitete Auflage. Mit einem Atlas von 40 lithographirten Tafeln. Arthur Felix, Leipzig, 1874. 18+542 pages + Atlas. 2 vol. Contemporary half-leather binding. Marbeled covers. Gilt-Ornamented Spine. Joints occasionally cracked.
ID Nr: 103057, SEK 1500.

Rinman, Swen: Försök till Järnets Historia, med Tillämpning för Slögder och Handtwerk, Författadt af Swen Rinman... Petter Hesselberg, Stockholm, 1782. 6+62+1084 s. 1 vol. Samtida halvfranskt band. Upphöjda bind. Stänksnitt. Guldornerad rygg. Exlibris. Del 1-2 i ett band. 2 graverade titelsidor. Båda planscherna inbundna i andra delen. Bandet lätt nött, annars ett mycket fint exemplar.
ID Nr: 207162, SEK 5200.

Rinman, Swen: Försök till Järnets Historia, med Tillämpning för Slögder och Handtwerk, Författadt af Swen Rinman... Petter Hesselberg, Stockholm, 1782. 6+62+1084 s. 2 vol. Samtida halvfranskt band. Guldornerad rygg. Upphöjda bind. Stänksnitt. Två sampaginerade volymer. Graverade titelblad. Planscherna saknas, annars i mycket fint skick.
ID Nr: 207160, SEK 3900.

Swedenborg, Emanuel: OPERA PHILOSOPHICA ET MINERALIA. OM JÄRNET och de i Europa vanligast vedertagna järnframställningssätten ; om järnets förvandling till stål, om järnmalm och dess provning, om kemsika preparat och om experiment gjorda med järn och järnvitriol mm.mm. Med illustrationer. Wahlström & Widstrand, 1921-1923. 29+470 sidor. Helt skinnband. Inre denteller. Guldornerad. Upphöjda bind. Marmorerade för/eftersättsblad. Tre delar i ett band. Rikligt illustrerad med bl.a utvikbara planscher. Gott skick.
Svensk upplaga under redaktion av S. Arrhenius, V. Carlheim-Gyllensköld och Hj. Sjögren.
ID Nr: 103151, SEK 1000.

Uhr, C. D. af: Berättelse om de på BRUKS SOCITETENS bekostnad åren 1819 - 1822 vid Skebo Bruk verkställda PUDDLINGS FÖRSÖK jemte några upplysningar om JERNTILLVERKNINGEN i ENGLAND af C. D. af Uhr. Henr. And. Nordström, Stockholm, 1825. 287s. 1 vol. Samtida pappersband. Ouppsprättad. Titelbladet löst. Graverat titelblad. Innehåller utvikbar tabell. Endast textdelen. Seperat del med planscher saknas.
ID Nr: 204343, SEK 450.