Se alla Rubriker

Lantbruk, Djurhållning

Bot för Boskaps Sot. Svensk Veterinärmedicin 200 år. Stockholm, 1975. Stockholm, 302s. Skinnimitationsband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något trasigt. Annars ett fint exemplar. Fotoillustrerad.
ID Nr: 12822, SEK 180.

Deutz Fahr. Instruktionsbok med monteringsanvisning, rotorsträngläggare.. Söderberg & Haak Maskin AB, Staffanstorp, u.å. Söderberg & Haak Maskin AB, Staffanstorp, 20s. Häftad. Gott skick. Illustrerad med tecknade beskrivningar. KS 1.30 D, KS 1.50 D, KS 1.50 DN, KS 1.70 DN
ID Nr: 106611, SEK 80.

Jord gröda djur Årsbok 1960 utgiven av Jordbrukets upplysningsnämnd. LTs förlag, 1959. 278s. Pappband. Anteckningar på försättsbladet. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 12396, SEK 75.

Jord gröda djur Årsbok 1964 utgiven av Jordbrukets upplysningsnämnd. LTs förlag, 1964. 183s. Inbunden. Fotoillustrerad. Gott skick.
ID Nr: 12397, SEK 70.

Sveriges oljeväxtodlares centralförening 1943-1968. Malmö, 1968. Malmö, 199s. Häftad. Fotoillustrerad. Gott skick.
ID Nr: 12374, SEK 75.

Tidskrift för Svenska Landtbruket och dess binäringar sjunde årgången 1861 utgiven av J. Theod. Bergelin. Stockholm, 1861. Stockholm, 378s. Halvfranskt band. Bandet något slitet. Rikligt illustrerad.
Med utvikingsplanscher.
ID Nr: 12395, SEK 250.

Andersson / Granhall, Gösta / Ingvar: Odling av olje- och spånadsväxter.. LTs förlag, 1954. 181s. Pappband. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 12909, SEK 110.

Bergmark, Kurt och Mats: Jorden ger. Om kulturväxter genom tiderna. Bonniers, 1965. 63s. Häftad. Fotoillustrerad. Gott skick.
ID Nr: 210403, SEK 70.

Bonnier, Gert: Ärftlighetsforskning och husdjursförädling. Albert Bonniers förlag, 1927. 154s. Häftad. Illustrerad. Ouppsprättad. Bandet något nött i kanterna.
ID Nr: 12373, SEK 150.

Carlsson, Sten: Bonden i svensk historia del III. LTs förlag, 1956. 543s. Klotryggsband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 12298, SEK 275.

de Kruif, Paul: Hungerns banemän. Natur och kultur, 1940. 379s. Häftad. Ouppsprättad. Gott skick.
Populärvetenskaplig beskrivning av växtförädlig och forskningen kring växt- och husdjurssjukdomar.
ID Nr: 12386, SEK 110.

Ekarv, Margareta: Åkrarna vi ärvde. LTs förlag, 1985. 151s. Inbunden. Fotoillustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 210405, SEK 150.

Florin, Sten: De äldsta skogarna och det första åkerbruket. Kumla, 1961. Kumla, 430s. Häftad. Rikligt illustrerad. Ryggen något blekt. Annars ett fint exemplar. Dedikation, handskriven.
ID Nr: 210406, SEK 110.

Hole, Edvard: Myrodling i Norrland. Göteborg, 1926. Göteborg, 55s. Häftad. Rikligt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 12297, SEK 120.

Katic, Ivan: Dansk-russiske veterinaere forbindelser 1796-1976. Kobenhavn, 1982. Kobenhavn, På danska. 319s. Häftad. Fotoillustrerad. Gott skick.
ID Nr: 12383, SEK 150.

Lindberg, Gunilla (red.): Fägata. Husdjuren som levande kulturminnen.. Jönköping, 1987. Jönköping, 128s. Häftad. Fotoillustrerad. Mycket gott skick.
Riksförbundet för Hembygdsvårds årsbok 1987 Bygd och Natur
ID Nr: 12378, SEK 130.

Lundgren/Oddner, Max/Georg: "Ah... ge maj en beda!" En bildberättelse från betfält och sockerbruk. Svenska Sockerbruks AB, 1972. Svenska Sockerbruks AB, 67s. Inbunden. Gott skick.
ID Nr: 12379, SEK 90.

Osterman, Stig: 100 år av samverkan. Minnesbok om lantmännen-vår äldsta fria lantbrukskooperation. Stockholm, 1982. Stockholm, 465s. Cartonnageband. Fotoillustrerad. Gott skick.
ID Nr: 12301, SEK 140.

Pyk, C.G.: Gården på slätten. Lars Hökerbergs bokförlag, 1936. 303s. Häftad. Ouppsprättad. Fotoillustrerad. Häftesomslaget något slitet.
En östgötabonde berättar om sin mönstergård.
ID Nr: 210402, SEK 100.

Rennerfelt/Starkenberg, Erik/Bo: Träskyddskommitténs fält- och rötkammarförsök. Redogörelse Nr 11 Band 4 Nr 4. Stockholm, 1951. Stockholm, 13s. Häftad.
ID Nr: 12375, SEK 50.

Saemund / Lagerstedt, G. / T.: Traditionens anda talar... En bok om Ultuna och ultunesarna. Lantbruksförbundet, 1945. Lantbruksförbundet, 303s. Halvklotband. Fotoillustrerad. Mycket gott skick. Färgat övre snitt.
ID Nr: 210407, SEK 140.

Trotzig, Dag: Slagan och andra tröskredskap. Nordiska Museets förlag, 1943. 207s. Häftad. Häftesomslaget något nött i kanterna. Enstaka anteckningar i blyerts. Fotoillustrerad. Anteckningar på försättsbladet.
ID Nr: 210404, SEK 250.