Se alla Rubriker

Bot för Boskaps Sot. Svensk Veterinärmedicin 200 år. Stockholm, 1975. 302s. Skinnimitationsband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något trasigt. Annars ett fint exemplar. Fotoillustrerad.
ID Nr: 12822, SEK 180.

Jord gröda djur Årsbok 1960 utgiven av Jordbrukets upplysningsnämnd. LTs förlag, 1959. 278s. Pappband. Anteckningar på försättsbladet. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 12396, SEK 75.

Jord gröda djur Årsbok 1964 utgiven av Jordbrukets upplysningsnämnd. LTs förlag, 1964. 183s. Inbunden. Fotoillustrerad. Gott skick.
ID Nr: 12397, SEK 70.

Sveriges oljeväxtodlares centralförening 1943-1968. Malmö, 1968. 199s. Häftad. Fotoillustrerad. Gott skick.
ID Nr: 12374, SEK 75.

Andersson / Granhall, Gösta / Ingvar: Odling av olje- och spånadsväxter. LTs förlag, 1954. 181s. Pappband. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 12909, SEK 110.

Bergmark, Kurt och Mats: Jorden ger. Om kulturväxter genom tiderna. Bonniers, 1965. 63s. Häftad. Fotoillustrerad. Gott skick.
ID Nr: 210403, SEK 70.

Bonnier, Gert: Ärftlighetsforskning och husdjursförädling. Albert Bonniers förlag, 1927. 154s. Häftad. Illustrerad. Ouppsprättad. Bandet något nött i kanterna.
ID Nr: 12373, SEK 150.

Carlsson, Sten: Bonden i svensk historia del III. LTs förlag, 1956. 543s. Klotryggsband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 12298, SEK 275.

de Kruif, Paul: Hungerns banemän. Natur och kultur, 1940. 379s. Häftad. Ouppsprättad. Gott skick.
Populärvetenskaplig beskrivning av växtförädlig och forskningen kring växt- och husdjurssjukdomar.
ID Nr: 12386, SEK 110.

Ekarv, Margareta: Åkrarna vi ärvde. LTs förlag, 1985. 151s. Inbunden. Fotoillustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 210405, SEK 150.

Hole, Edvard: Myrodling i Norrland. Göteborg, 1926. 55s. Häftad. Rikligt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 12297, SEK 120.

Katic, Ivan: Dansk-russiske veterinaere forbindelser 1796-1976. Kobenhavn, 1982. 319s. Häftad. Fotoillustrerad. Gott skick.
ID Nr: 12383, SEK 150.

Lindberg, Gunilla (red.): Fägata. Husdjuren som levande kulturminnen. Jönköping, 1987. 128s. Häftad. Fotoillustrerad. Mycket gott skick.
Riksförbundet för Hembygdsvårds årsbok 1987 Bygd och Natur
ID Nr: 12378, SEK 130.

Osterman, Stig: 100 år av samverkan. Minnesbok om lantmännen-vår äldsta fria lantbrukskooperation. Stockholm, 1982. 465s. Cartonnageband. Fotoillustrerad. Gott skick.
ID Nr: 12301, SEK 140.

Pyk, C.G.: Gården på slätten. Lars Hökerbergs bokförlag, 1936. 303s. Häftad. Ouppsprättad. Fotoillustrerad. Häftesomslaget något slitet.
En östgötabonde berättar om sin mönstergård.
ID Nr: 210402, SEK 100.

Rennerfelt/Starkenberg, Erik/Bo: Träskyddskommitténs fält- och rötkammarförsök. Redogörelse Nr 11 Band 4 Nr 4. Stockholm, 1951. 13s. Häftad.
ID Nr: 12375, SEK 50.

Saemund / Lagerstedt, G. / T.: Traditionens anda talar... En bok om Ultuna och ultunesarna. Lantbruksförbundet, 1945. 303s. Halvklotband. Fotoillustrerad. Mycket gott skick. Färgat övre snitt.
ID Nr: 210407, SEK 140.

Trotzig, Dag: Slagan och andra tröskredskap. Nordiska Museets förlag, 1943. 207s. Häftad. Häftesomslaget något nött i kanterna. Enstaka anteckningar i blyerts. Fotoillustrerad. Anteckningar på försättsbladet.
ID Nr: 210404, SEK 250.