Se alla Rubriker

1800-tal i nordiskt måleri. Nationalmuseum, 1985. 351s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 203237, SEK 200.

25 nutida svenska tecknare En presentation av svenska illustratörer i svart och vitt med biografiska data, självporträtt personliga deklarationer och reproduktioner av deras bästa verk. Folket i Bilds Förlag, 1953. Inbunden. Gott skick.
ID Nr: 204457, SEK 90.

Åke Meyerson Utgivna skrifter. Bibliografi. 1970. 72s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 204455, SEK 60.

Almqvist & Wiksells almanack 1966. Med Kungl. Vetenskapsakademiens vederbörliga tillstånd enligt dess uteslutande privilegium. Almqvist & Wiksell, 1965. Häftad. Illustrerad. Gott skick.
Illustrationer av Eric Palmquist. Motiven är hämtade från den skulpturala utsmyckningen av regalskeppet Wasa och konsthistoriskt kommenterade av Hans Soop
ID Nr: 107926, SEK 70.

Art goes underground Art in the Stockholm metro. Stockholm, 1988. 296p. Dustwrapper slightly torn. Else fine.
ID Nr: 203239, SEK 300.

Bild och ord Författare möter konstnärer. Galleri Kamras Borgholms slott, 1998. Häftad. Mycket fint exemplar.
ID Nr: 203241, SEK 170.

Bilden på muren Studier i Arkiv för dekorativ konst i Lund. Natur och kultur, 1965. 276s. Klotband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något trasigt. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 203240, SEK 150.

Den lille portrætkunst i Danmark siden 1750. Nordisk forlag, 1949. 221s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 203563, SEK 110.

Finskt sekelskifte. Rabén & Sjögren, 1971. 139s. Klotband med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 203558, SEK 100.

Folk-Musik-Dans i Nordisk konst. Föreningen Norden, 1990. 219s. Häftad. Mycket fint exemplar.
ID Nr: 203626, SEK 120.

Fröken Gieseckes kärlek till konsten. Nationalmuseum, 1996. 151s. Inbunden med skyddsomslag. Mycket fint exemplar. Rikligt illustrerad.
År 1880 testamenterade fröken Giesecke två fastigheter till Nationalmuseumet. Avkastning har under årens lopp förvandlats till konstverk. Femtio av dessa konstverk presenteras av museets intendenter. Biografi om Fröken Giesecke.
ID Nr: 203350, SEK 110.

Gripsholm. Slottet och dess samlingar 1537-1937. Nordisk Rotogravyr, Föreningen för Gripsholmsjubileet, 1937. 238s. Helt skinnband. Ryggen blekt. Något sliten. Blindpressad. Illustrerad. Upphöjda bind. Inledning av professor Ragnar Östberg.
Festskrift i en numrerad bibliofilupplaga om 200 ex. Detta exemplar nr 59. Tryckt för Direktör Rolf Hult.
ID Nr: 101117, SEK 350.

Guldåldern i Dansk konst. Rabén & Sjögren, 1963. 164s. Inbunden. Mycket fint exemplar.
Artonhundratalets första hälft räknas som en guldålder i Dansk konst. Summary in English.
ID Nr: 203600, SEK 120.

I närbild. Skånsk konstföreningsspublikation, 1967. Häftad. Gott skick.
12 skånska konstnärer och deras arbetsmiljö.
ID Nr: 203617, SEK 120.

J.F. Willumsen. Berlingske forlag, 1953. 338s. Häftad med pappersomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 204717, SEK 250.

Konsten i Regeringskansliet. Statens konstråd, 1998. 142s. Klotband med skyddsomslag och kassett. Nyskick.
ID Nr: 203627, SEK 220.

Konstvännen 1962-1964. Stockholm, 1962-1964. Inbunden.
ID Nr: 200239, SEK 80.

Kulturen 1988 Årsboken till medlemmarna av Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige. Almqvist & Wiksell Tryckeri, 1988. 216s. Pappband. Gott skick. Fotoillustrerad.
ID Nr: 217149, SEK 60.

Målarinnor från Finland / Seitse Suomalaista taiteilijaa. Nationalmuseum, 1981. 94s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 204618, SEK 80.

Materia / Minne Matter / Memory. Tryckeriteknik AB, Malmö, Sweden, 1982. 93s. Pappband. Gott skick. Fotoillustrerad.
Lars Nittve/ Bård Breivik, Douglas Feuk/Jan Håfström, Bo Nilsson/ Anders Knutsson
ID Nr: 217148, SEK 110.

Museistaden Stockholm. Konst- och kulturhistoriska museer. Bonniers, 1969. 167s. Klotband med skyddsomslag. Rikligt illustrerad. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars i gott skick.
ID Nr: 107668, SEK 175.

Naket. Svenska teckningar från tre sekler. Norstedt och söners förlag, 1946. 196s. Halvklotband. Nyskick. Främre och bakre häftesomslag medbundna. Namnteckning på insidan av pärmen.
Med inledning av Gunnar Jungmarker. Svenska konstnärsföreningens utställning i Konstnärshuset 1945.
ID Nr: 203629, SEK 300.

Nationalmusei Årsbok. Utgiven av Föreningen Nationalmusei Vänner 1949-1950. Ny serie. Nittonde och tjugonde årgångarna. Almqvist & Wiksell, 1952. 132s. Klotryggsband. Rikligt illustrerad. Gott skick. Numrerad 608/900
ID Nr: 106695, SEK 120.

Nationalmuseum Stockholm. Bra Böcker, 1984. 231s. Förlagsband med pappersomslag. Rikligt illustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 217574, SEK 95.

Nio frågor om ljuset - Svenskt måleri 1873-1995. Moderna Museet, 1995. 93s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 204458, SEK 150.

Norsk kunstforskning i det tyvende århundre. Oslo, 1945. 411s. Halvfranskt band. Gott skick.
ID Nr: 204757, SEK 200.

Nya Idéer. Djärva experiment. Konstnärsnämnden, 1990. 68s. Cartonnageband. Gott skick.
Rikt bildmaterial. Konstnärliga utvecklingsarbeten som skapats med stöd av bidrag från Sveriges bildkonstnärsförbund. Konstnärernas kollektivverkstäder. Summary in English.
ID Nr: 203623, SEK 100.

Porträtt porträtt. Studier i Statens porträttsamling på Gripsholm. Rabén & Sjögren, 1987. 165s. Klotband med skyddsomslag. Mycket gott skick. Rikligt illustrerad.
Texter av bl a Hans Alfredson, Hans Henrik Brummer, Ulf Linde.
ID Nr: 204453, SEK 130.

Scandinavian modernism Painting in Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden 1910-1920. Nordic Council of Ministers, (not dated). 262p. Wrappered. Good condition.
ID Nr: 204645, SEK 175.

Sergel Martin Ehrensvärd. Ehlins, 1955. 175s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något trasigt. Annars ett fint exemplar.
Svenska mästartecknare i nationalmuseum.
ID Nr: 203595, SEK 170.

Skånes konstförening 1904 - 1924. Malmö, 1924. 57s. Halvfranskt band. Ett ark lossat i bindningen. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 204637, SEK 200.

Statens konstråd 1937-1987 "Konsten är på väg att bliva allas". Stockholm, 1987. 223s. Cartonnageband. Mycket fint exemplar.
ID Nr: 204437, SEK 120.

Svensk konstkrönika under 100 år. Stockholm, 1944. Halvfranskt band. Bandet något nött. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 204764, SEK 300.

Talande porträtt. Nationalmusei utställningskatalog Nr 314. Nationalmusei vandringsutställning Nr 51. Nationalmuseum, 1967. 32+16 sidor. Häftad. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 106470, SEK 50.

Trésors d´art Suédois Des temps préhistoriques au XIXe siècle. Allhems förlag, 1963. 166p. Linenbinding. Good condition.
ID Nr: 204761, SEK 150.

Unga kunstneres samfund -Oslo-Norway 1987 Various Artists. 1987. 179p. Wrappered with dustwrapper. Dustwrapper slightly torn. Else fine.
ID Nr: 204714, SEK 60.

Upptäcksresa i ett konstbibliotek urval från Konstfacks arkiv och bibliotek. Stockholm, 1994. 125s. Inbunden. Mycket fint exemplar.
ID Nr: 204719, SEK 75.

Vision och gestalt Studier tillägnade Ragnar Josephson. 1958. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 204742, SEK 220.

af Ugglas, Carl R.: Efterlämnade konsthistoriska studier. Wahlström & Widstrand, 1951. 328s. Häftad med pappersomslag. Skyddsomslaget något trasigt. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 204712, SEK 150.

Beck, Ingamaj: Vingspeglar Möten med samtida konstnärer. Natur och kultur, 1993. 107s. Cartonnageband. Gott skick.
ID Nr: 203244, SEK 210.

Benzon, Gorm: Art treasures in Denmark / Kunstschätze in Dänemark / Kunstskatte i Danmark. Skandinavisk Bogfolag, (not dated). 182p. A very fine copy.
ID Nr: 203238, SEK 80.

Berefelt, Gunnar: Svensk landskapskonst Från renässans till romantik. Sveriges Allmänna Konstförening, 1965. 239s. Häftad. Häftesomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 104974, SEK 95.

Berefelt, Gunnar: Svensk landskapskonst Från renässans till romantik. 1965. 239s. Linneband. Mycket fint exemplar.
ID Nr: 204716, SEK 175.

Berthelius / Rudnert, Jenny / Sune: Målare som konstnärer. Svenska Måleriförbundet, 1987. 48s. Klotband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
Svenska Måleriförbundet 100 år.
ID Nr: 106092, SEK 50.

Borelius, Aron: En svensk bilderbok Från stenålder till nutid. Lund, 1931. 88s. Halvklotband. Gott skick. Främre och bakre häftesomslag medbundna.
ID Nr: 204722, SEK 150.

Brising, Harald: SERGELS KONST. Norstedt och söners förlag, 1914. 168s. Halvfranskt band. Rikligt illustrerad. Guldornerad rygg. Marmorerade pärmar.
ID Nr: 208481, SEK 375.

Carlsson, Sonja: Konst som omsorg En reportagebok om konstnärers beredskapsarbeten. Prisma, 1981. 48s. Häftad.
ID Nr: 203245, SEK 60.

Cornell, Henrik: Den svenska konstens historia. Bonniers, 1946. 816s. 2 vol. Linneband. Gott skick. Främre häftesomslag medbundet. Namnteckning på försättsbladet.
Del 1: Från Hedenhös till omkring 1800. Del 2: Under 1800-talet.
ID Nr: 203247, SEK 400.

Cornell, Henrik: DEN SVENSKA KONSTENS HISTORIA. FRÅN HEDENHÖS TILL OMKRING 1800. Bonniers, 1944. X+470 sidor. Halvfranskt band. Upphöjda bind. Marmorerade för/eftersättsblad. Marmorerade pärmar. Mycket fint exemplar.
ID Nr: 215920, SEK 350.

Cornell, Henrik: Den svenska konstens historia. Del 1-2. Bonniers, 1959. 271+245 sidor. Biblioteksband. Illustrerad. Främre och bakre häftesomslag medbundna. Mycket gott skick.
ID Nr: 103758, SEK 80.

Dahl, Peter: Konstnären som magister. Glimtar från ateljéer, akademier och gallerier under ett decennium. Atlantis Förlag, 1980. 198s. Förlagsband. Mycket gott skick.
ID Nr: 216558, SEK 90.

Didon, Rune: Rokokon och dess måleri i det svenska 1800-talets ögon. Stockholm, 1988. 200s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 203371, SEK 70.

Eklund, Hans: Fem Stockholmsmålare Naiv och intim konst. Allhems Förlag, 1951. 184s. Halvfranskt band. Gott skick. Marmorerade pärmar. Om Torsten Palm, Victor Axelson, Hilding Linnqvist, Axel Nilsson och Fritiof Schüldt.
ID Nr: 300019, SEK 190.

Eriksson, Torkel: Konsten i Sverige. Medeltiden. AWE/ Gebers, 1977. 191s. Häftad. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 106683, SEK 95.

Funch, Elsbeth: Gestalter och öden En krönika kring porträtten på ÖVEDSKLOSTER. Allhems Förlag, 1953. 299s. Halvfranskt band med skyddsomslag. Gott skick. Exlibris.
ID Nr: 204763, SEK 250.

Gauffin, Axel: Högtidstal och Minneskransar. Stockholm, 1952. 88s. Häftad. Gott skick.
Axel Gauffins högtidstal minnesord.
ID Nr: 203560, SEK 75.

Gauffin, Axel: Svenska konstnärs gestalter. Norstedts förlag, 1944. 173s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 203559, SEK 140.

Granath, Olle: Another light / Une autre lumiére / In dem anderen Licht. The Swedish institut, 1982. 223p. Wrappered. Good condition.
Swedish art since 1945 / L´art suédois depuis 1945 / Schwedische Kunst nach 1945.
ID Nr: 203564, SEK 150.

Granath, Olle: Another light / Une autre lumière / In einem anderen Licht. The Swedich Institut, 1982. 222p. Good condition.
Swedish art since 1945 / L ´art suédois depuis 1945 / Schwedische Kunst nach 1945.
ID Nr: 203568, SEK 200.

Grandjean, Louise E. (red): Den lille portrætkunst i Danmark. Gyldendalske boghandel - Nordisk forlag, 1949. 221s. Häftad. Häftesomslaget något slitet.
Medredaktör Albert Fabritius.
ID Nr: 200084, SEK 100.

Hahr, August: Studier i Vasatidens konst och andra nordiska renässansstudier. Uppsala, 1920. 268s. Häftad. Gott skick. Ouppsprättad.
ID Nr: 203596, SEK 120.

Hedberg, Tor: Klassiskt och nordiskt. Uppsatser om konst och konstnärer. Albert Bonniers förlag, 1929. 260s. Häftad. Rikligt illustrerad. Ouppsprättad. Gott skick.
ID Nr: 9139, SEK 120.

Hedberg, Tor: Konst och litteratur Förord av Prins Eugen. Uppsatser och kritiker i Dagens nyheter åren 1921-1931. Fritzes, 1939. 221s. Häftad. Något gulnad. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 204734, SEK 100.

Hedvall, Anders: Bohuslän i konsten. Sveriges Allmänna Konstförening, 1956. 248s. Häftad. Bandet något nött i kanterna. Illustrerad.
Sveriges Allmänna Konstförenings publikation LXlV.
ID Nr: 105805, SEK 95.

Holm, Ingvar: Såsom i en spegel Diktare som målar. Carlsson Bokförlag, 1993. 272s. Cartonnageband. Gott skick. Rikligt illustrerad.
om Strindberg, Heidenstam, Boye, Martinson
ID Nr: 203597, SEK 225.

Holmér, Folke: Halmstadgruppen Waldemar Lorentzon, Axel Olson, Erik Olson, Esias Thorén, Sven Jonson, Stellan Mörner. Rabén & Sjögren, 1947. 350s. Linneband. Enstaka fläckar på bandet. Annars ett fint exemplar. Rikligt illustrerad.
Medförfattare: Erik Lindegren och Egon Östlund.
ID Nr: 204433, SEK 800.

Holten, Ragnar von: Surrealismen i svensk konst. Sveriges Allmänna Konstförening, 1969. 184s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 203605, SEK 200.

Holten, Ragnar von: Surrealismen i svensk konst. Sveriges Allmänna Konstförening, 1969. 184s. Inbunden. Mycket fint exemplar. Främre häftesomslag medbundet.
ID Nr: 203604, SEK 300.

Jaukkuri / Springfeldt, Maaretta / Björn: Borealis 3. Malmö Konsthall 18.6-16.8 1987. Katalog nr 119. Malmö Konsthall, 1987. 120s. Pappband. Rikligt illustrerad. Gott skick.
Borealis is a Nordic biennial organized by Nordic Arts Centre, Helsinki. "Painting and the Metaphysical Landscape" is a joint project between Nordic Arts Centre and Malmö Konsthall
ID Nr: 300194, SEK 90.

Josephson, Ragnar: Om den nordiska konstens egenart. Norstedt och söners förlag, 1957. 26s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 203611, SEK 60.

Josephson, Ragnar: Strimmor av liv. Albert Bonniers förlag, 1967. 226s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 203609, SEK 80.

Josephson, Ragnar: Svenska skulpturidéer I-II. Tidskrift för konstvetenskap XXVIII - XXIX. Allhems Förlag, 1952. 143+151 sidor. Häftad med pappersomslag. Ouppsprättad. Rikligt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 107499, SEK 170.

Kruskopf, Erik: Informellt. Helsingfors, 1965. 85s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 203610, SEK 90.

Lagerkvist, Bengt: Följ med! Bengt Lagerkvist på Konstresa genom Sverige / All museum great and small. Bra Böcker, 1995. 135s. Cartonnageband. Mycket fint exemplar.
ID Nr: 203628, SEK 220.

Laurin, Carl G: Konsten i Sverige. Norstedt och söners förlag, 1921. 176s. Häftad. Häftesomslaget något trasigt. Inlagan fin.
ID Nr: 204441, SEK 40.

Laurin, Carl G: Konsthistoria. Norstedt och söners förlag, 1901. 704s. Klotband. Bandet något slitet. Annars ett fint exemplar. Namnteckning på insidan av pärmen. Anteckningar på insidan av pärmen.
ID Nr: 204438, SEK 110.

Laurin, Carl G: Konsthistoria Skolupplagan. Norstedt och söners förlag, 1928. 216s. Halvklotband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något trasigt. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 204443, SEK 50.

Laurin, Carl G: LA SUÈDE vue par ses peintres. Norstedts, 1920. 64p. Contemporary cloth binding. Gilt-ornamented. Illustrated. Good condition.
ID Nr: 105471, SEK 170.

Laurin, Carl G: Taflor från fyra århundraden. Norstedt och söners förlag, 1905. 135s. Klotband. Gott skick. Exlibris.
ID Nr: 204442, SEK 100.

Levertin, Oscar: Svensk konst och svensk natur. Samlade skrifter nittonde delen. Albert Bonniers förlag, 1923. 255s. Häftad. Illustrerad. Ryggen trasig.
ID Nr: 217534, SEK 60.

Lindblom, Andreas: SVENSK KONST. Från stenåldern till rymdåldern. Norstedt och söners förlag, 1960. 411s. Klotband. Rikligt illustrerad. Saknar skyddsomslag.
ID Nr: 103773, SEK 100.

Lindwall, Bo: Då och nu Svenskt konstliv under 150 år. Sveriges Allmänna Konstförening, 1982. 144s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 204450, SEK 90.

Lindwall, Bo: Då och nu Svenskt konstliv under 150 år. Sveriges Allmänna Konstförening, 1982. 144s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 203592, SEK 90.

Lindwall, Bo: Guldåldern i Danskt måleri. Rabén & Sjögren, 1963. 167s. Cartonnageband. Gott skick.
ID Nr: 204452, SEK 110.

Lindwall, Bo: Riksdagen och konsten Bilder. Stockholm, 1990. 95s. Cartonnageband. Mycket fint exemplar.
ID Nr: 204451, SEK 150.

Looström, Ludvig: Johan Tobias Sergel, en Gustaviansk tidsbild. Cederquists Grafiska Aktiebolag, Stockholm, 1914. 119s. Halvfranskt band. Rikligt illustrerad. Guldornerad rygg. Marmorerade pärmar.
ID Nr: 208480, SEK 400.

Malmberg, Ernst: Larsson - Liljefors - Zorn. Norstedt och söners förlag, 1919. 126s. Halvklotband. Bandet något nött i kanterna. Ryggen lätt fläckad. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 204739, SEK 275.

Mannström, Oscar: Kristlig Konst Kristusbilder. Stockholm, 1919. 271s. Halvfranskt band. Gott skick. Marmorerade för/eftersättsblad.
ID Nr: 204456, SEK 110.

Martin, Elias: TECKNINGAR TILL SVERIGES HISTORIA. Utgivna och kommenterade av Åke Davidsson. Allhems Förlag, 1956. Rikligt illustrerad. Fint exemplar. Pergamentryggband med skyddsomslag. Guldsnitt i överkant. Opaginerad.
ID Nr: 208487, SEK 300.

Meyerson, Åke: Utgivna skrifter. 1970. 72s. Häftad. Gott skick. Bibliografi
ID Nr: 204638, SEK 50.

Millroth, Thomas: Utsmyckningen av Centralstationen i Stockholm 1994. Karin Almlöfs Förlag, 1994. 96s. Häftad. Mycket fint exemplar.
ID Nr: 204619, SEK 90.

Nielsen, Palle: Passion Inleddende digt Halfdan Rasmussen. Köpenhamn, (utan årtal). Häftad. Mycket fint exemplar. Upplaga 600 ex.
ID Nr: 204642, SEK 300.

Nilsson, Sten Åke: Konsten i Sverige. 1700-talet efter den karolinska tiden. AWE/ Gebers, 1980. 179s. Häftad. Illustrerad. Understrykningar i texten med blyerts.
ID Nr: 106681, SEK 90.

Nordensvan, Georg: Gripsholm och dess konstskatter. 1902. 181s. Halvfranskt band. Guldornerad rygg. Marmorerade pärmar. Rikligt illustrerad. Med 171 bilder i färgtryck, radering, ljustryck och autotypi. Utgifvet af komiterade för pressens lotteri.Innehåller två originaletsningar av R. Haglund. Guldsnitt i överkant.
ID Nr: 208494, SEK 900.

Odelberg, Maj: Fyra temerament Bror Marklund, Bengt Erland Fogelberg, Carl Frisendahl, Robert Nilssson. Albin Michel, Statens Historiska museum, 1983. 63s. Häftad. Gott skick. Den konstnärliga utsmyckningen i Statens Historiska museum.
ID Nr: 204625, SEK 60.

Palmsköld, Hugo: Halmstadgruppen. Förlaget Sören Fogtdal, 1993. 37s. Häftad. Gott skick. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 204620, SEK 75.

Paulsson, Gregor: Skånes dekorativa konst under tiden för den importerade renässansens utveckling till inhemsk form. Norstedt och söners förlag, 1915. 233s. Häftad. Häftesomslaget något upprivet i kanterna. Inlagan fin. Främre häftesomslaget löst.
Tryckt i 510 exemplar varav 250 numrerade för bokhandelsn. Detta ex. Nr.44.
ID Nr: 204622, SEK 300.

Rapp, Bertil: Djur och stilleben i karolinskt måleri. Nordisk Rotogravyr, 1951. 267s. Häftad. Gott skick. Ouppsprättad.
ID Nr: 204621, SEK 150.

Romdahl, Axel L.: Svensk konsthistoria. 1913. Klotband. Bandet något nött i kanterna. Sida lagad. Medförfattare:J. Roosval.
ID Nr: 204740, SEK 160.

Russow, K. E.: BRUNO LILJEFORS. En studie av DR. K. E. Russow. Ivar Haeggström, Stockholm, 1929. 188s. Halvfranskt band. Guldornerad rygg. Marmorerade pärmar. Marmorerade för/eftersättsblad. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 208489, SEK 650.

Sandström, Sven: Konsten i Sverige. Det sena 1800-talet - bildkonst och miljökonst. AWE/ Gebers, 1981. 143s. Häftad. Illustrerad. Understrykningar i texten med blyerts.
ID Nr: 106682, SEK 70.

Sandström, Sven: Konstverkens liv i offentlig miljö. Sveriges Allmänna Konstförening, 1982. 174s. Cartonnageband. Gott skick. Medförfattare : Mailis Stensman och Beate Sydhoff.
ID Nr: 204628, SEK 110.

Schiller, Harald: Svenska konstnärer Essayer. Wahlström & Widstrand, 1936. 191s. Häftad. Biografi över Carl Eldh, David Wallin, Carl Milles, Anshelm Schutsberg, Ivar Tengbom, Olle Hjortsberg, Erik Lindberg, Gottfrid Kallstenius, Oskar Hullgren, Emil Johansson-Thor, Henning Malmström, Johan Johansson och Sigge Bergström.
ID Nr: 204627, SEK 100.

Sidenbladh, Cecilia: Att förvalta sitt pund En bok om 7 mun-och fotmålande konstnärer. Solna, (utan årtal). 135s. Cartonnageband. Mycket fint exemplar.
ID Nr: 204639, SEK 60.

Sirén, Osvald: Stockholms högskolas tafvelsamling Beskrivande förteckning. Stockholm, 1912. 110s. Häftad. Ryggen något trasig i övre och nedre kanten. Annars ett fint exemplar. Numrerad upplaga 270/450
ID Nr: 204726, SEK 200.

Sjöström, Ingrid: Den svenska konsten i färg Här presenteras i färg 100 konstverk från forntid till 1945 hämtade från hela Sverige. Bonniers, 1979. 103s. Cartonnageband med skyddsomslag. Mycket fint exemplar. Medförfattare Jan Svanberg.
ID Nr: 204635, SEK 170.

Steneberg, Karl Erik: Kristinatidens måleri. Allhems Förlag, 1955. 252s. Halvfranskt band. Mycket gott skick. Främre och bakre häftesomslag medbundna. Dedikation, handskriven. Illustrerad.
ID Nr: 105820, SEK 200.

Steneberg, Karl Erik: KRISTINATIDENS MÅLERI. Allhems Förlag, 1955. 252s. Klotband med skyddsomslag. Rikligt illustrerad. Gott skick. Skyddsomslaget något trasigt.
ID Nr: 215898, SEK 230.

Stenstadvold, Håkon: Kunsten i Oslo Gustav Vigelands og Edvard Munchs by. Oslo, 1961. 92s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 204641, SEK 90.

Strömbom, Sixten: Den svenska åttitalskonsten. Stockholm, 1946. 40s. Häftad. Mycket fint exemplar. Anteckningar.
ID Nr: 204640, SEK 50.

Strömholm, Sixten: Fem stora gustavianer. Norstedt och söners förlag, 1944. 296s. Halvklotband. Mycket gott skick. Främre och bakre häftesomslag medbundna. Illustrerad.
Studier från Nationalmusei utställning 1943
ID Nr: 203625, SEK 200.

Sylvan, Bo: Konstmöten Svensk 1900-talskonst i Östergötland. Östergötlands Länsmuseum, 1988. 125s. Cartonnageband. Mycket fint exemplar.
ID Nr: 204720, SEK 70.

Tuulse, Armin: Gustav Vasas reformationstavlor. Allhems Förlag, 1958. 108s. Linneband. Gott skick.
ID Nr: 204730, SEK 200.

Uggla, Evald E:son: PER KRAFFT D.Y. och samtida svenskt porträttmåleri. Sveriges Allmänna Konstförenings publikation XXXVI. Norstedt och söners förlag, 1928. 343s. Dekorerat halvfranskt band. Guldornerad rygg. Marmorerade pärmar. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 208490, SEK 450.

Weibull / Nordhagen, Jörgen / Per Jonas (red.): Natur och nationalitet Nordisk bildkonst 1800-1850 och dess europeiska bakgrund. Wiken, 1992. 256s. Dekorerat klotband med skyddsomslag. Gott skick. Illustrerad.
Utgiven i samarbete med Clara Lachmanns fond.
ID Nr: 105904, SEK 130.

Wennberg, Bo G.: Svenska målare i Danmark under 1700-talet. Lund, 1940. 349s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 204727, SEK 240.

Wingren, Bo: Tillbaka till Normandie Nordiska konstnärer i Normandie 1850-1900. Carlsson Bokförlag, 1992. 255s. Cartonnageband. Gott skick. Rikligt illustrerad. Anteckningar i blyerts på smutstitelbladet.
ID Nr: 217438, SEK 190.

Winqvist, Margareta: Tre svenska konstnärer i Neapel Mörner, Wetterling, Lindström. Stockholm-Roma, 1978. 131s. Cartonnageband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 204718, SEK 70.