Se alla Rubriker

KARAVAN (red. Artur Lundkvist). Bonniers, 1934-1935. 112+112+111+111+111. 5 vol. Häftad. Introduktionsvolym 1934 samt vol. I-IV 1935 (allt som utkom). Fina volymer: Vol 1: gott skick, dock en liten bläckfläck på omslaget, ryggen något nött nertill; Vol. 2: mycket fin, nära nyskick; Vol. 3: mycket fin, nära nyskick; Vol. 4: mycket fin, dock blekta kanter samt rygg; Introduktionsvolym: fin, dock liten fläck på omslaget, liten bit av nedre högra hörnet av häftesomslaget saknas, ryggen något nött
En omistlig inblick i den svenska litterära modernismen, och ett fint exempel på dess motsvarande typografiska formspråk. Bland medarbetarna märks Gunnar Ekelöf, Karin Boye, Johannes Edfel, Oto G. Carlsund, Eyvind Johnson
ID Nr: 300394, SEK 1500.

Ord & bild. (utan årtal). Häftad. Gott skick. Nr 7/1972
Tema "70-talet ser på 30-talet. Kulturdebatt och kulturfront". Bl.a. Britt Hultén: "Kulturell beredskap. 30-talet och tidskrifterna"
ID Nr: 300383, SEK 70.

Ord & bild. (utan årtal). Häftad. Gott skick. Nr 3/1991
Tema "moral, etik, humanism"
ID Nr: 300351, SEK 50.

Ord & bild. (utan årtal). 120s. Häftad. Nyskick. Nr 1/1991
Bl.a. Lars Vilks, Andrej Lipskij och Torsten Renqvist
ID Nr: 300363, SEK 60.

Ord & bild. (utan årtal). Häftad. Gott skick. Nr 4/1974. Lätt lagerfläckad
Bl.a. "Leif Zern om Shakespeare, Kjerstin Norén om Ingmar Bergman, Maria Bergom-Larsson om kvinnorna"
ID Nr: 300367, SEK 60.

Ord & bild. (utan årtal). Häftad. Gott skick. Nr 3/1972
Tema "30-talet - folkrörelserna". Rubriker: RFSU, ABF, H, RLF
ID Nr: 217527, SEK 80.

Ord & bild. (utan årtal). Häftad. Nr 5/1966. Liten fläck på häftesomslaget, annars fint ex
Tema "KINA". Bl.a. Jan Myrdal, Sven Lindqvist, Ebbe Reich, Göran Malmqvist, C.P. FitzGerald, Edgar Snow. Oppositionsdikt
ID Nr: 217521, SEK 80.

Ord & bild. (utan årtal). Häftad. Nr 3/1982. Stämpel på omslaget, främre häftesomslaget vikt.
Tema "Ett nytt Europa"
ID Nr: 300357, SEK 40.

Ord & bild. (utan årtal). Häftad. Häftesomslag fläckat. Annars i gott skick. Nr 1/1966
Bl.a. Öyvind Fahlström/Birgitta Trotzig, "Bilden som sköld"; Michelangelo Antonioni "Händelsen och bilden"; Cecil Day Lewis, "Bilden"
ID Nr: 217525, SEK 80.

Ord & bild. (utan årtal). Häftad. Gott skick. Nr 2/1996
Tema "Postnationell politik"
ID Nr: 300355, SEK 50.

Ord & bild. (utan årtal). Häftad. Gott skick. Nr 7/1969
Bl.a. "Otryckt om politik" av Gunnar Ekelöf och "Efter kårhusockupationen" av Peter Mosskin
ID Nr: 217522, SEK 80.

Ord & bild. (utan årtal). Häftad. Mycket fint exemplar.
Tema "Poesin i Sverige". Bl.a. Jarl Hammarberg-Åkesson "Insändare om konkretismen", Göran Sonnevi "Dikt maj 68", Lars gustafsson "Skämtteckningen av mannen med den avklippta skuggan" (kommenterade av förf.), Gunnar Harding m.m
ID Nr: 300371, SEK 80.

Ord & bild. (utan årtal). Häftad. Gott skick. Nr 4/1973
Tema "Om kulturpolitiken"
ID Nr: 300384, SEK 70.

Ord & bild. 1991. Häftad. Gott skick. Nr 2/1991. Inkl. Register för Ord & bild 1990
Tema "journalismen"
ID Nr: 300350, SEK 50.

Ord & bild. (utan årtal). Häftad. Nr 3/1966. Liten fläck i överkanten av främre omslaget, annars i mycket gott skick
Tema "främlingar i folkhemmet", om invandring och minoriteter
ID Nr: 300388, SEK 80.

Ord & bild. (utan årtal). Häftad. Nr 1/1982
"3 x Trotzig. Solidaritet. 3 x Meyerhold"
ID Nr: 300356, SEK 60.

Ord & bild. (utan årtal). Häftad. Nr 1/1968. Omslaget kaffefläckat, inlagan fin
Tema "Östeuropa" och "Kina"
ID Nr: 217523, SEK 50.

Ord & bild. (utan årtal). Häftad. Nr 3/1971
Ur innehållet: "Refuserat/cencurerat: en dokumentation", "Debatten om realismen/Politiska tecknare", "Modell för en befrielserörelse: PAIGC
ID Nr: 300373, SEK 50.

Ord & bild. (utan årtal). Häftad. Nr 1/1965. Omslaget något lagerfläckat, annars gott skick.
Tema "franskt". Bl.a. Lars Bjurman: Drieu la Rochelle; Arthur Rimbaud: Den berusade båten; Göran Palm: Havet ett kommunikationsproblem" och Tomas Tranströmer: James Wright-tolkningar
ID Nr: 300389, SEK 80.

Ord & bild. (utan årtal). Häftad. Mycket gott skick. Nr 6/1972
Bl.a. Intervju med Peter Weiss, Sonja Åkesson om Fröken Julie, Göran Palm om arbete på L M ericsson och Jan Myrdal om svensk rasism
ID Nr: 300390, SEK 80.

Ord & bild. (utan årtal). Häftad. Gott skick. Nr 7/1969
Bl.a. "Otryckt om politik" av Gunnar Ekelöf och "Efter kårhusockupationen" av Peter Mosskin
ID Nr: 300369, SEK 80.

Ord & bild. (utan årtal). Nr 8/1972
Tema "Rälsen rivs upp" - om järnvägskommunikation. Dessutom Lars Ardelius med Strindberg bland franska bönder
ID Nr: 300392, SEK 70.

Ord & bild. (utan årtal). Häftad. Nr 4/1971
Tema "Realism med förhinder. Det kalla kriget i litteraturen"
ID Nr: 300368, SEK 50.

Ord & bild. (utan årtal). Häftad. Gott skick. Nr 1/1973
"Det moderna genombrottet i litteraturen: Det oscarianska samhället och dess fiender. Strindberg och Ibsen i dagens och gårdagens politik. Dessutom fortsatt debatt om Sveriges Radio"
ID Nr: 300382, SEK 70.

Ord & bild. (utan årtal). Häftad. Mycket fint exemplar. Nr 1/1970
Bilagt presklipp: "Mordet på Samuel Beckett" - Torsten Ekboms replik till Sara Lidmans uttalande om Beckett i det aktuella numret i "Samtal med Sara". Även tema "Bilsamhället"
ID Nr: 217528, SEK 90.

Ord & bild. (utan årtal). Häftad. Nyskick. Nr 3/1974
Tema "Om teater". Bl.a. Dario Fo, Sven Wollter och Bertold Brecht
ID Nr: 300364, SEK 80.

Ord & bild. (utan årtal). Häftad. Gott skick. Nr 7/1977. Bilagt pressklipp: "K Strandberg skriver sig fri" av Lars-Olof Franzén
Tema "Kvinnolitteratur". Ur innehållet: "Filébit eller falukorv", "Kvinnlig proletärlitteratur - ett grupparbete", "80-talets man" m.m
ID Nr: 300370, SEK 80.

Ord & bild. (utan årtal). Häftad. Nr 4/1982. Liten stämpel på omslaget.
Bl. a. om Shakespeare och Elvis
ID Nr: 300362, SEK 50.

Ord & bild. (utan årtal). Häftad. Gott skick. Nr 6/1965
Bl.a. Erik Beckman: "HAN", Jarl Hammarberg Åkesson: "Klotterdikter" och Sonja Åkesson: "Neeiiiijjjj"
ID Nr: 300385, SEK 90.

Ord & bild. (utan årtal). Häftad. Nr 4/1967. Häftesomslaget lagerfläckat, inlagan fin
"Tyskland, konst, England, U-landsprisma". Bl.a Åke Hodell, "Komplement an Orderbuch" (ett i bokform opublicerat tillägg till Hodells eget verk Orderbuch", och Gunnar Adler-Karlsson, "En insats för nationalekonomin"
ID Nr: 217524, SEK 80.

Ord & bild. (utan årtal). Häftad. Nr 4/77. Något nött, namnteckning på framsidan
Tema "Televisionen, teknologin och friheten"
ID Nr: 300393, SEK 50.

Ord & bild. (utan årtal). Häftad. Dubbelnummer 4-5/1981. Liten stämpel på häftesomslaget. Fåtal tuschmarkeringar. Pressklipp bilagt: Stefan Jonsson om Ord & bild
Tema "Att betrakta vardagen"
ID Nr: 300360, SEK 60.

Ord & bild. (utan årtal). Häftad. Gott skick. Tema "Norskt/Vardagens bilder"
ID Nr: 300366, SEK 60.

Ord & bild. (utan årtal). 2 vol. Häftad. Mycket gott skick. Nr 5/1973 samt nr 6/1973
Tema "Konst och ideologi 1-2". Bl.a. "Släpp marxismen loss!" av Jan Myrdal, "Humanister - sluta tramsa!" av Sven-Eric Liedman och "Håll ut kamrat!" av Abdellatif Laabi
ID Nr: 300372, SEK 140.

Ord & bild. (utan årtal). Häftad. Nr 1/1981. Liten stämpel på omslaget
Tema "Polsk höst - Östeuopeisk vår?"
ID Nr: 300361, SEK 50.

Ord & bild. (utan årtal). Häftad. Gott skick. Nr 3/1970
Bl.a. Gruppe 61 - uppsökande proletärförfattare, Folke Fridell: Skrattet som tystnat, Gun Qvarzell: Dagbok på Författarcentrum, Christer Kihlman: Försvar för alkoholister och Lars Bäckström: Nat Turner och kritiken
ID Nr: 300386, SEK 70.

Ord & Bild 1962-1980. (utan årtal). 32s. 1 vol. Klammerhäftad. Svagt synlig stämpel på framsidan, gott skick
En retrospektiv registerkatalog med presentationer av tidskriftens olika nummer och teman
ID Nr: 217526, SEK 110.

Ord och bild Nordisk kulturtidskrift. 1969. 8 vol. Häftad. Gott skick. Sjuttioåttonde årgången. Nr 1-8/1969. Register medföljer
ID Nr: 217498, SEK 390.

Ord och bild Kulturtidskrift för de nordiska länderna. Grundad av Karl Wåhlin. Utgivare: Björn Julén. 1961. 5 vol. Häftad. Gott skick. Årgång 70, Nr 1-6/1961 (häfte 5-6 bildar ett dubbelnummer)
Garantupplaga tryckt i 100 ex
ID Nr: 217490, SEK 380.

Ord och bild Nordisk kulturtidskrift. 1975. 6 vol. Häftad. Åttiofjärde årgången. Nr 1-8/1975. 6 vol. (nr 2-3 samt 7-8 som dubbelnr). Omslaget till nr 7-8 felaktigt märkt som 1/1976. Namnteckning på omslaget av nr 6, gott skick. Register medföljer
Bl.a. "Reserapporter", "SOVJET/den svenska vänstern", "Ett kvinnonummer", "Om sjukvården", "Indianer" och "Modernismens erfarenhet". Till numret om sjukvård medföljer ett pressklipp av Olof Lagercrantz artikel om Ivan Illich
ID Nr: 300344, SEK 320.

Ord och bild. (utan årtal). Häftad. Ryggen något sliten. Annars i gott skick. Nr 6/1962
Bl.a. "Frihetens begränsningar. Om författaren Peter Weiss" av Alexander Weiss och "Poesin som språkforskning. Om den konkreta poesin" av Jarl Hammarberg
ID Nr: 300380, SEK 80.

Ord och bild Kulturtidskrift för de nordiska länderna. 1964. 6 vol. Häftad. Årgång 73, Nr 1-6/1964, 6 vol. Ryggarna på ett par av häftena något trasiga i kanten, liten fläck på häftesomslaget av häfte två, annars fina. Register medföljer som bilaga
ID Nr: 217492, SEK 300.

Ord och bild. (utan årtal). Häftad. Nr 2/1960. Ryggen något nött upptill och nertill, annars gott skick.
Bl.a. Börje Sanelin om Ivar Conradson, "I brist på allmänbildning" av Lennart Josephson och "Nyere trekk av norsk monumentalmaleri" av Peter Anker
ID Nr: 217512, SEK 80.

Ord och bild Kulturtidskrift för de nordiska länderna. Grundad av Karl Wåhlin. Utgivare: Lars Bäckström. (utan årtal). 6 vol. Häftad. Häftesomslagen något nötta i kanterna
ID Nr: 217491, SEK 300.

Ord och bild. (utan årtal). Häftad. Gott skick. Nr 3/1967
Tema "vårdnummer". Gästredaktör: Barbro Backberger. Bl.a. om kriminalvård, narkomanvård, ungdomsvård, sjukvård, mentalvård, konst och aborter
ID Nr: 300381, SEK 80.

Ord och bild. (utan årtal). Häftad. Mycket gott skick. Nr 4/1964.
Bl.a. Sonja Åkesson, Ralf Parland, Bengt Nerman
ID Nr: 217516, SEK 80.

Ord och bild Kulturtidskrift för de nordiska länderna. 1960. 6 vol. Häftad. Gott skick. Nr 1 t.o.m 6 / 1960 (årgång 69)
ID Nr: 300178, SEK 300.

Ord och bild Nordisk kulturtidskrift. 1971. 7 vol. Häftad. Åttionde årgången. Nr 1-8/1971 (7 vol, nr 7-8 som dubbelnr). Något gulnat omslag på häfte nr 1, övriga mycket fina.
ID Nr: 217496, SEK 300.

Ord och bild. (utan årtal). Häftad. Gott skick. Nr 3/1958
Bl.a. Hans Ruin: Drömmen om den rena poesin; Ingrid Mesterton: Symboler i Ernst Josephsons sjukdomskonst; Axel Kjerulf: En dobbelt hundredaarsdag. Henrik Cavling - Charles Kjerulf. Inleds med ett epigram till Bertil Malmberg av Bo Setterlind
ID Nr: 217515, SEK 80.

Ord och bild Kulturtidskrift för de nordiska länderna. 1959. 6 vol. Häftad. Gott skick. Nr 1 t.o.m 6 / 1959 (årgång 68)
ID Nr: 300179, SEK 300.

Ord och bild Kulturtidskrift för de nordiska länderna. 1958. Häftad. Nr 1 t.o.m 6 / 1958 (årgång 67). Ryggen skadad längst upp på häfte 6, i övrigt gott skick
ID Nr: 300185, SEK 290.

Ord och bild. (utan årtal). Häftad. Gott skick. Nr 2/1958
Bl.a. Erik Blomberg: Ivan Agueli och hans konstteori; Reidar Ekner: Tematik i Fagerbergs 'Höknatt'; Lars Gyllensten: Kronadel (novell); dikter av Mjken Johansson
ID Nr: 217513, SEK 80.

Ord och bild Kulturtidskrift för de nordiska länderna. 1966. 6 vol. Häftad. Sjuttiofemte årgången. Nr 1-6/1966. Häftesomslaget på nr 2 något fläckat, annars gott skick. Register medföljer
ID Nr: 217495, SEK 300.

Ord och bild Kulturtidskrift för de nordiska länderna. 1965. 6 vol. Häftad. Sjuttiofjärde årgången. Nr 1-6/1965, 6 vol.
Bl. a. Tomas Tranströmer: "James Wright-tolkningar"; Arthur Rimbaud: "Den berusade båten"; Intervju med John Cage av Bengt Emil Johnson; Ekelöf, Sonja Åkesson m.fl. i extra tjockt nummer 3 "med sex-extra"; Öyvind Fahlström, Erik Beckman och Jarl Hammarberg-Åkesson, för att inte tala om Sonja Åkessons konkretistiska dikt "Neeiiiijjjj"
ID Nr: 300347, SEK 390.

Ord och bild. (utan årtal). Häftad. Nr 1/1975. Inklusive register för årgång 1974.
Tema "Reserapporter", bl.a. Ronny Ambjörnsson och Lilian Levin om assimilationspolitiken i Mexiko
ID Nr: 217509, SEK 50.

Ord och bild Nordisk kulturtidskrift. 1968. 7 vol. Häftad. Sjuttiosjunde årgången. Nr 1-7/1968, 7 vol. Pennstreck på omslaget till nr 2, i övrigt gott skick. Register medföljer
Bl. a. om revolt, revolution och klasskamp. Helt temanummer om "Studentrevolten" med internationell utblick (detta i mycket fint skick). Även temanummer om "Woman Power/Kvinnomakt". Gunnar Ekelöf: "Sista dikten"; "Sex sociologer om idealism/materialism" och mycket mer
ID Nr: 300346, SEK 490.

Ord och bild Kulturtidskrift för de nordiska länderna. 1963. 6 vol. Häftad. Sjuttioandra årgången. Nr 1-6/1963. Register medföljer. Häftesomslagen något nötta kring ryggarnas kanter, annars fina exemplar.
ID Nr: 217493, SEK 300.

Ord och bild. (utan årtal). Häftad. Nr 5/1962
Bl.a. "Om August Strindberg" av Aleksander Blok och "Under Becketts presenning" av Armas Lappalainen
ID Nr: 300379, SEK 80.

Ord och bild Illustrerad månadsskrift. Grundad av Karl Wåhlin. Utgivare: Lennart Josephson. 1952. 10 vol. Häftad. Häftesomslaget något nött i kanterna. Annars i gott skick. Årgång 61, nr 1-10/1952
ID Nr: 217488, SEK 490.

Ord och bild Nordisk kulturtidskrift. 1974. 7 vol. Häftad. Gott skick. Åttiotredje årgången. Nr 1-8/1974 (7 vol., nr 1-2 som dubbelnummer)
Bl.a. ett helnummer om teater samt ett temanummer om "poesi och språkets myter". Till de senare medföljer pressklipp från poesidebatten mellan Reidar Ekner (publ. i numret) och Bengt Holmqvist. Årgången omfattar även temanummer om exempelvis staden, och om reportage
ID Nr: 300343, SEK 350.

Ord och bild. (utan årtal). Häftad. Ryggen något sliten. Annars i gott skick. Nr 4/1961
Bl.a. Roland Hentzel, Erik Blomberg, Kjell Espmark och Sigfrid Siwertz
ID Nr: 300376, SEK 80.

Ord och bild. (utan årtal). Häftad. Nr 8/1974
Bl.a. Sylvia Plath; Jan Myrdal om Balzac; Göran Sonnevi. Tema "Dikt, historia" samt "Staden"
ID Nr: 217508, SEK 50.

Ord och bild Kulturtidskrift för de nordiska länderna. 1967. 7 vol. Häftad. Gott skick. Sjuttiosjätte årgången. Nr 1-7/1967, 7 vol. Register medföljer
Bl. a. Claes Janssen, "Den förhöjda livskänslan" om LSD inom psykiatrin; Majakovskij och Tsvetajeva; temanummer om anstaltsvård; Gunnar Adler-Karlsson m.fl. om Göran Palm; Artur Lundkvist om "revolution i språket; Hugo Ball och mycket mer
ID Nr: 300345, SEK 350.

Ord och bild. (utan årtal). Häftad. Gott skick. Nr 2/1962. Garantupplaga tryckt i 100 exemplar
Bl.a. Tomas Tranströmer, Jevgenij Jevtusenko och Sandro Key-Åberg
ID Nr: 300378,

Ord och bild. (utan årtal). Häftad. Gott skick. Nr 3/1963
Tema "Östeuropeiskt". Rubriker: Sovjetunionen, Jugoslavien, Tjeckoslovakien, Ungern, Polen
ID Nr: 217517, SEK 80.

Ord och bild Kulturtidskrift för de nordiska länderna. 1955. 10 vol. Häftad. Årgång 64. Nr 1-10/1955. Ryggen av häfte 1 något trasig i övre och nedre kanten, ryggarna på övriga häften lätt stötta i nedre kanten, i övrigt mycket fint skick. Tryckt vid Iduns tryckeri, Esselte, Sthlm
ID Nr: 217489, SEK 490.

Ord och bild. (utan årtal). Häftad. Dubbelnummer 7-8/1975. Omslaget anger felaktigt nr 1/1976
Tema "Litteratur" och "Indianer". Bl.a. Erik Beckman, Birgitta Trotzig, Nina Burton, Reidar Ekner
ID Nr: 217510, SEK 70.

Liffner (red.), Axel: utsikt. Albert Bonniers förlag, 1948. Klammerhäftad. Nr 1/1948. Något gulnad, annars gott skick
Första numret av unglitterära tidskriften 'utsikt' som efterträdde '40-tal'. Som första nummer innehåller det bland annat tidskriftens programförklaring och dikter av Lars Forssell, som ännu inte debuterat i bokform men som snart skulle ingå även i tidskriftens redaktion
ID Nr: 300466, SEK 90.

Liffner (red.), Axel: utsikt. Albert Bonniers förlag, 1948. 9 vol. Klammerhäftad. Gott skick. Årgång 1, komplett om 9 nr.
Första året av den unglitterära tidskriften 'utsikt' som, med avstamp i vad man uppfattade som ett stelnat klimat i litterära föregångaren '40-tal', ville förnya den litterära debatten och öppna spelrummet för mindre etablerade författare
ID Nr: 300464, SEK 350.

Liffner (red.), Axel: utsikt. Albert Bonniers förlag, 1950. 32s. Klammerhäftad. Mycket gott skick. Nr 9/1950. Bilagt finns en dikt av Ralf Parland, utklippt ur en tidning och signerad av författaren
ID Nr: 300467, SEK 90.

Liffner (red.), Axel: utsikt. Albert Bonniers förlag, 1949. 10 vol. Klammerhäftad. Gott skick. Årgång 2, komplett om 10 häften
Andra året av den unglitterära tidskriften 'utsikt' som, med avstamp i vad man uppfattade som ett stelnat klimat i litterära föregångaren '40-tal', ville förnya den litterära debatten och öppna spelrummet för mindre etablerade författare
ID Nr: 300465, SEK 350.