Se alla Rubriker

100 Jahre Goethe 200 Jahre Lessing. Das buch des Goethe-Lessing-Jahres. Friedr. Vieweg & Sohn, Braunschweig, 1929. Biography over J. W. von Goethe. 232p. Wrappered. Spine/backstrip mended. Corpus fine.
Texte von Reichpräsident von Hindenburg, Dr. Trautmann, Julius Petersen, Ludwig Neubeck, Allardyce Nicoll, Carl Niessen, Robert F. Arnold, Johannes Wiehe, Heinrich Mack, Karl Hoppe, Wilhelm Herse, Dr. Pini
ID Nr: 202859, SEK 180.

Albert Engström. Almqvist & Wiksell, 1982. 155s. Häftad.
Albert Engström sällskapet, årsbok 1982. Skribenter bl a Curt Hellquist, Stellan Arvidson, Kar de Mumma, Helmer Lång.
ID Nr: 202646, SEK 70.

Alexander Solsjenitsyn - en bildbiografi. Wahlström & Widstrand, 1974. Biografi över Alexander Solsjenitsyn. 88s. Häftad. Häftesomslaget slitet. Inlagan fin.
ID Nr: 5486, SEK 100.

Amalia von Helvigs brev till Erik Gustav Geijer. Bonniers, 1950. Inbunden. Fint exemplar.
ID Nr: 3081, SEK 120.

Andar i den Ekelundska sfären. Ellerströms, 1989. 74s. Häftad. Gott skick.
Personregister till Vilhelm Ekelunds skrifter.
ID Nr: 202571, SEK 80.

André Gide. Bibliothèque Nationale, 1970. 216p. Wrappered.
ID Nr: 202789, SEK 120.

Artur Lundkvist 3 mars 1956. Tidens förlag, 1956. 209s. Häftad. Gott skick. Namnteckning på försättsbladet.
Med bl.a. Erik Asklund, Pablo Neruda, T.S. Eliot, Karl Vennberg, W.H. Auden, Rut Hillarp, Viveka Heyman, Matts Rying.
ID Nr: 4227, SEK 120.

Att följa sin genius. Tio studier om Erik Gustaf Geijer. Press förlag, 1982. 269s. Cartonnageband. Enstaka anteckningar. Bandet något nött i kanterna. Geijerstudier VI.
ID Nr: 202779, SEK 150.

Aus Gottfried Kellers glücklicher Zeit. Der Dichter im Briefwechsel mit Marie und Adolf Erner. F. G. Speidel´sche Verlagsbuchhandlung, 1927. 176p. Decorated cloth binding. Cover lightly stained. Else fine. Gothic types. Illustrated.
ID Nr: 207458, SEK 120.

Bellman lever än. Ett femtioårigt Bellmanskapitel. Gebers, 1949. 88s. Häftad. Illustrerad.
ID Nr: 202397, SEK 110.

Bellman lever än. Ett femtioårigt Bellmanskapitel. Gebers, 1949. 88s. Häftad. Illustrerad.
ID Nr: 202398, SEK 110.

Bellmansstudier. Bellmanssällskapet, 1966. 113s. Marmorerat pappband. Gott skick.
Femtonde samlingen. 92/525. Innehåller bl a "Bellman och improvisationens konst" av Carl Fehrman, "Bellman hyllar Hertig Carl" av Nils Afzelius.
ID Nr: 202382, SEK 120.

Bellmansstudier. Bellmanssällskapet, 1989. 160s. Marmorerat pappband. Gott skick.
Nittonde samlingen. Innehåller bl a "Bellman som bokvän och autografsamlare" av Olof Byström, "Bellman och hans konstnärsvänner" av Olof Byström.
ID Nr: 202384, SEK 120.

Bertolt Brecht 1956 - 1966. Inter Nationes, 1966. 57p. Wrappered. Illustrated with photos. Corpus fine. Wrapper slightly rubbed. Inscription on wrapper.
Ernst Wendt: Möglichkeiten, Brecht zu spielen; Erwin Leiser: Der Neinsager; Klaus Völker: Brecht als Klassiker; Martin Walser: Brecht, der neueste Fall; Bibliographie
ID Nr: 16783, SEK 300.

Bibliografisk översikt över Pablo Neruda. 1966. 55s. Häftad. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
Böcker ur "Coleccion Neruda" från biblioteket vid Chiles universitet, som presenteras av Chiles utrikesministerium.
ID Nr: 203399, SEK 120.

Birger Sjöberg-sällskapet. Birger Sjöberg-sällskapet, 1978. Biografi över Birger Sjöberg. 280s. Häftad. Ouppsprättad.
Med bl.a. Sjöbergs brev till Bertel Hallberg.
ID Nr: 204302, SEK 120.

Carl Michael Bellmans Levernesbeskrivning. Bokvännerna, 1978. Häftad. Gott skick.
Litet häfte
ID Nr: 202407, SEK 60.

De bordeaux a Stockholm. Francois Mauriac de l´Académie francaise prix Nobel 1952. Delmas, 1953. 49p. Wrappered. Wrapper slightly rubbed. Else fine.
600/1000
ID Nr: 203285, SEK 160.

Dictionnaire de Balzac. Larousse, 1969. 255p. Wrappered.
Tout sur Balzac en 800 articles: oeuvres de jeunesse; articles de revues; théâtre; totalité des romans de "la Comédie humaine"; personnages, même secondaires, qui se retrouvent d´un roman à l´autre...
ID Nr: 202358, SEK 80.

Ditt okända förflutna. En vänbok till Erik Hjalmar Linder. Natur och kultur, 1976. 221s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 203211, SEK 110.

Edebiyât Vol 1 and 2 1980. A Journal of Middle Eastern Literatures. Special Issue on Yasar Kemal. Middle East Center, University of Pennsylvania, 1981. 238p. Wrappered. Wrapper rubbed. Corpus fine.
ID Nr: 4096, SEK 90.

Ekelundstudier 1912-76. Gleerup/Vilhelm Ekelundsamfundet, 1976. 183s. Häftad. Enstaka fläckar på bandet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 202533, SEK 120.

Emigrationer. En bok till Vilhelm Moberg 20.8.1968. Albert Bonniers förlag, 1968. 269s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
Medverkande bl.a. Hedenius, Johnson, von Platen, Gierow, Holmberg, Jan Olof Olsson
ID Nr: 203325, SEK 160.

En Goethebok. Gleerups, 1958. 341s. Häftad. Ouppsprättad. Häftesomslaget något fläckigt. Annars ett fint exemplar.
Till Algot Werin. Medverkande bl a Bertil Romberg, Olle Holmberg, Hjalmar Gullberg, Johannes Edfelt, Staffan Björck, Henry Olsson
ID Nr: 202796, SEK 180.

En Goethebok till Algot Werin. C W K Gleerup, 1958. Biografi över J. W. von Goethe. 341s. Häftad. Gott skick. Ouppsprättad.
Texter av bl a Ingvar Holm, Hjalmar Gullberg, Johannes Edfelt, John Landquist
ID Nr: 203681, SEK 275.

Ernst Norlind till minne. Gleerups, 1957. 47s. Häftad. Gott skick.
Innehåller ett bidrag av Birger Sjöberg
ID Nr: 203408, SEK 110.

Esaias Tegnér sedd av sina samtida. Gleerups förlag, 1958. Biografi över Alice Tegner. 181s. Inbunden. Gott skick.
335/700. En antologi utgiven av Tegnérsamfundet och redigerad av Nils Palmborg. Innehåller bl.a. Geijer, Hans Järta, Adolph Törneros, Atterbom, Silfverstolpe, Thomander, Snellman, Stenhammar, Bremer, Hagberg, Hebbe
ID Nr: 204348, SEK 175.

Ett avslutat storverk. Giuliano di Sanseveros självbiografi. LTs förlag, 1971. 23s. Häftad.
En essä om Andrea Giovenes romansvit av Elio Gioanola
ID Nr: 202793, SEK 80.

Ett Geijerbrev 1839; Särtryck ur Historisk Tidskrift 1935. 1935. 4s. Häftad.
ID Nr: 202761, SEK 40.

Falkeberget nå. Artikler ved hundreårsjubileet. H. Aschehoug & Co, 1979. Skinnimitationsband med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 1316, SEK 80.

Familjegrav. Fem brev från Madame Rimbaud till dottern Isabelle, syster till Arthur Rimbaud. Tusch, 1977. 31s. Häftad. Fint exemplar.
ID Nr: 203476, SEK 80.

Festskrift till Bertil Malmberg den 13 augusti 1949. Albert Bonniers förlag, 1949. 79s. Häftad. Ouppsprättad.
276/1500
ID Nr: 203255, SEK 150.

Från vänkretsen till K.G. Ossian-Nilsson på femtioårsdagen. Albert Bonniers förlag, 1926. 145s. Häftad. Ouppsprättad.
190/200. Medverkande bla Hjalmar Söderberg, Ludvig Nordström, Marika Stiernstedt, Hasse Z, Ernst Didring
ID Nr: 203428, SEK 250.

Geijerstudier I. Norstedt och söners förlag, 1951. 195s. Häftad. Namnteckning på försättsbladet. Understrykningar i texten med blyerts.
Skrifter utgivna av Geijersamfundet
ID Nr: 202778, SEK 120.

Goethe Gedenkblätter Weimar herausgegeben vom Goethe Nationalmuseum in Weimar. Gesellschaft zur Berbreitung Klassischer Kunst, (not dated). 95p. Half-cloth binding. Page lost. Inscripion.
ID Nr: 3953, SEK 160.

Goethe Gedenkblätter Weimar kerausgegeben vom Goethe Nationalmuseum in Weimar. Buchverlag der Gesellschaft zur Verbreitung klassischer kunst, Berlin, 1925. 111p. Half-cloth binding. Good condition.
ID Nr: 3952, SEK 180.

Goethe Gedenkrede gehalten bei der Feier der hundertsten Wiederkehr seines Todestagsin seiner Vaterstadt Frankfurt a.M. am 22ten März 1932 von Albert Schweitzer. C.H. Beck´sche verlagsbuchhandlung, 1932. 50p. Wrappered. Inscription on titlepage. Wrapper slightly torn.
ID Nr: 202846, SEK 110.

Goethe Kalender Auf das Jahr 1918. Leipzig, 1917. Biography over J. W. von Goethe. 127p. Cased boards. Spine/backstrip slightly torn. Else fine.
Mit 12 Tafeln
ID Nr: 204794, SEK 80.

Goethe-Kalender auf das Jahr 1907. (not dated). Wrappered. Inscription on half-title. Slightly rubbed on the edges.
ID Nr: 202813, SEK 80.

Goethe. Leben - Gedanken - Bildnisse. Verlag der Eiserne Hammer, (not dated). 64p. Wrappered with dustwrapper. Dustwrapper slightly worn.
ID Nr: 202804, SEK 80.

Goethe. West-Östlicher Divan. Akademie-verlag, Berlin, 1952. 3 vol. Clothbinding with dustwrapper. Dustwrapper torn.
I:Text. II: Noten und Abhandlungen. III: Paralipomena. Bearbeiter des bandes: Ernst Grumach
ID Nr: 202799, SEK 600.

Gustaf Fröding 1860.22/8.1960 Minnesbilder. Djurgårdens Hembygdsförening/Bonniers, 1960. 34s+planscher. Häftad. Fotoillustrerad. Gott skick. Ouppsprättad.
Texter av bl a Bo Setterlind, John Landquist, Tor Bonnier, Birger Nerman
ID Nr: 14783, SEK 110.

Gustaf Frödings brev I 1877-1891. Albert Bonniers förlag, 1981. 296s. Klotband med skyddsomslag. Namnteckning på försättsbladet.
Utgivna och kommenterade av Germund Michanek och Ingvald Rosenblad. Gustaf Fröding-sällskapets skriftserie vol. XIII
ID Nr: 202725, SEK 120.

Hans E Kinck. Européer og humanist. Det norske studentersamfund, Oslo, 1953. 51s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Enstaka fläckar inuti boken. Annars ett fint exemplar.
414/500
ID Nr: 4098, SEK 90.

Henry Miller i Sverige. Wiken, 1983. 87s. Inbunden. Bandet något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 203306, SEK 240.

Hjalmar Bergman Samfundet. Årsbok 1979. Albert Bonniers förlag, 1979. Häftad. Gott skick.
Vi har fler årgångar på lager. Meddela oss vid intresse
ID Nr: 3879, SEK 70.

Hjalmar Bergman, et le théâtre, on the stage, auf der Bühne. Svenska Institutet, Stockholm, 1959. Wrappered.
Introduction de, Introduction by, Einleitung von, Johannes Edfelt
ID Nr: 202448, SEK 50.

Iphigenie auf Tauris von Johann Wolfgang von Goethe in der Originalaufführung der Ruhr-festspiele eine sellner inszenierung. Gastspieldirektion arpad bubik Berlin, (not dated). 19p. Wrappered.
ID Nr: 202832, SEK 50.

Johannes Edfelt. En bibliografi. Albert Bonniers förlag, 1975. 243s. Häftad. Gott skick.
Acta bibliothecæ regiæ stockholmiensis XXII
ID Nr: 202559, SEK 120.

Kära Hjalle. Kära Bo. Bo Bergmans och Hjalmar Söderbergs brevväxling 1891-1941. Albert Bonniers förlag, 1969. 305s. Klotband. Gott skick.
Utgiven med inledning och kommentar av Per Wästberg
ID Nr: 202445, SEK 160.

Karin Boyes liv och diktning VI. Karin Boye Sällskapet, 1991. 137s. Häftad.
Minnesskrift utgiven femtio år efter Karin Boyes död
ID Nr: 202464, SEK 70.

Klassische Ideale. Vilhelm Ekelund Band I. Scandica Verlag, 1982. 176p. Wrappered. Good condition.
Neuere Skandinavische Literatur Band 6
ID Nr: 202574, SEK 80.

Konkordans över J.L. Runebergs lyrik (Dikter I-III). Svenska litteratursällskapet i Finland, 1990. 239s. Cartonnageband. Gott skick.
ID Nr: 203496, SEK 220.

Kring Hjalmar Bergman. Wahlström & Widstrand, 1965. 234s. Pocket.
Med bidrag av Erik Hj. Linder, Vilgot Sjöman, Staffan Björck, Gunnar Axberger, Sverker R Ek, Gunnar Tideström, Sven Linnér, Johannes Edfelt
ID Nr: 3877, SEK 60.

Kusin-Brev från Gustav Fröding 1880-1898. Stockholm, 1916. Häftad. Gott skick.
Med porträtt och facsimile.
ID Nr: 3080, SEK 80.

La terre et la guerre dans l´oeuvre de Claude Simon. 1981. Biography over Claude Simon. Wrappered. Inscription on titlepage. Covers slightly worn.
Critique. Revue générale des publications francaises et étrangères. Novembre 1981. Publiée avec le concours du Centre National des Lettres
ID Nr: 204289, SEK 80.

Lagerlöf-studier. Selma Lagerlöf-sällskapet/Allhem, 1958. Biografi över Selma Lagerlöf. 244s. Häftad. Namnteckning på försättsbladet. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
Innehåller bl.a. "På strandpromenaden" en skizz av Lagerlöf, "Selma Lagerlöf og Norge" av Francis Bull, "Gud styr. Motivförskjutningen i Jerusalem" av Vivi Edström, "Körkarlen och den bretonska dödsmyten" av Ulla-Britta Lagerroth, "Selma Lagerlöf och Hjalmar Bergmans Komedier i Bergslagen" av Inge Jonsson. Illustrerad
ID Nr: 204483, SEK 140.

Lagerlöf-studier 1958. Allhems Förlag, 1958. 244s. Häftad. Bandet något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
Selma Lagerlöf-sällskapet
ID Nr: 203167, SEK 220.

Lagerlöfstudier. Gleerups, 1971. Biografi över Selma Lagerlöf. 199s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
De två sista sidorna slarvigt sprättade. Utgivna av Selma Lagerlöfsällskapet. Innehåller bl.a. "Att finna stilen. En studie i Jerusalems framväxt" av Vivi Edström, "Trollet i människan - ett motiv hos Selma Lagerlöf" av Ulla-Britta Lagerroth, "Selma Lagerlöf - flickan som inte fann sig i sin kvinnoroll" av Ying Toijer-Nilsson
ID Nr: 204486, SEK 140.

Lagerlöfstudier. Gleerups, 1966. Biografi över Selma Lagerlöf. 176s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Ryggen delvis sprucken i fogarna. Annars ett fint exemplar. Ouppsprättad.
Utgivna av Selma Lagerlöfsällskapet. Innehåller bl.a. "Selma Lagerlöfs brev till Per Hallström" av Rolf Arvidsson, "För folkets barn de bästa förebilder. Mönster och inspirationskällor till några motiv i Nils Holgersson" av Erland Lagerroth
ID Nr: 204485, SEK 140.

Lagerlöfstudier. Gleerups, 1976. Biografi över Selma Lagerlöf. 237s. Häftad. Gott skick.
Utgivna av Selma Lagerlöfsällskapet. Innehåller bl.a. "Själen" och "Körsbärsträdet" av Lagerlöf, "Att framlocka det poetiskt sköna. Selma Lagerlöfs revolt mot 80-talsrealismen" av Vivi Edström
ID Nr: 204484, SEK 140.

Mannen och verket. Evert Taube-sällskapet Årsskrift, 1980. Biografi över Evert Taube. 156s. Häftad. Ouppsprättad. Gott skick.
Innehåller bl.a. "Martin Koch och Evert Taube" "När Evert Taube blev författare" "Filmdagar med Evert" "Evert Taube och Gunnar Ekelöf" "Fyra Taube-visor i engelsk översättning"
ID Nr: 5658, SEK 110.

Marcel Proust. Les Contemporains, Ètudes, Portraits, Documents, Biographies. Gustave Pigot, Paris, 1926. 225p. Wrappered. Illustrated. Slightly rubbed on the edges. Nubered 466/241-540 (300 ex)
Edited by Colette
ID Nr: 106845, SEK 150.

Meddelande N:r 1. Mars 1950. Geijersamfundet, Karlstad, 1950. 33s. Häftad. Gott skick.
Geijersamfundet. Innehåller bl a Bengt Redell: "Geijerlitteraturen. En översikt och några studieråd"
ID Nr: 202777, SEK 60.

Mest om Albert Engström. Uppsala, 1941. Halvfranskt band. Gott skick. Anteckningar på försättsbladet. Främre häftesomslag medbundet.
Minnen berättade av 28 författare.
ID Nr: 2962, SEK 200.

Møter med Francis Bull. Aas & Wahls boktrykkeri, Oslo, 1967. 64s. Pappband. Gott skick.
ID Nr: 202488, SEK 60.

Om Selma Lagerlöfs noveller. Selma Lagerlöf-sällskapet och Svensklärarföreningen, 1983. Biografi över Selma Lagerlöf. 205s. Häftad. Exlibris. Häftesomslaget något slitet. Klisterlapp på häftesomslaget. Ouppsprättad.
Lagerlöfstudier
ID Nr: 204490, SEK 150.

Ord & bild 4/80, Ekelund, "Vara salt, vara eld, är lefva". 1989. 64s. Häftad. Häftesomslaget något slitet.
Nordisk kulturtidskrift, åttionionde årg. Medverkande bl a Vilhelm Ekelund, Carl-Göran Ekerwald, Ulf Eriksson
ID Nr: 202570, SEK 50.

Övralid. Albert Bonniers förlag, 1950. Biografi över Verner von Heidenstam. 13s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 203032, SEK 80.

På Karlfeldts vägar V. Karlfeldt-samfundet/Dalaförlaget, 1988. 175s. Klotband. Enstaka fläckar på bandet. Annars ett mycket fint exemplar.
ID Nr: 4083, SEK 120.

Pär Lagerkvist. Bibliografi/ 23 maj 1951. Albert Bonniers förlag, 1951. 53s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Inlagan fin. Ouppsprättad.
ID Nr: 203150, SEK 130.

Personregister till Vilhelm Ekelunds skrifter. Lundensiska litteratursällskapet, 1962. 51s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 202568, SEK 120.

Professor H.S. Nybergs författarskap. Uppsala, Institutionen för semitiska språk, 1959. 46s. Häftad. Ouppsprättad.
Bibliografi av Christopher Toll
ID Nr: 203416, SEK 140.

S.Y. Agnon, the Writer and his Work. Ariel, 1966/67. 143p. Wrappered. Wrapper slightly rubbed.
A quarterly review of the arts and sciences in Israel, number 17
ID Nr: 202254, SEK 75.

Så minns vi Evert Taube. Evert Taube-sällskapet Årsskrift, 1979. Biografi över Evert Taube. 162s. Häftad. Häftesomslaget något nött i kanterna. En fläck på häftesomslaget. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 5659, SEK 110.

Selma Lagerlöf och bildkonsten. Nationalmuseum/Selma Lagerlöf-sällskapet, 1989. 134s. Cartonnageband. Namnteckning på försättsbladet. Gott skick.
red Vivi Edström
ID Nr: 203174, SEK 210.

Strindberg - Kulturhuset Stockholm (Utställningskatalog). Liber Förlag, 1981. 208s. Häftad. Illustrerad. Häftesomslaget något nött i kanterna.
ID Nr: 914, SEK 150.

Strindberg - Kulturhuset Stockholm (Utställningskatalog). Liber Förlag, 1981. 208s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Illustrerad.
ID Nr: 915, SEK 150.

Strindbergiana Åttonde samlingen: Strindberg-Konferencen i København (av Kela Kvam), Strindberg i Litauen (av Vida Saviciunaite), De första översättningarna - till franska, danska och tyska - av Fordringsägare (av Gunnar Ollén), Strindbergs ordvärld i Nationalupplagan (av Lars Dahlbäck), Medalj, lagerkrans och doktorshatt. Drömmen om utmärkelse - ett tema i August Strindbergs liv och diktning (av Björn Meidal), Carl Larsson och Albert Engströms Strindbergsporträtt (av Alice Rasmussen), Strindberg - sina vänners vän (av Carl Olov Sommar), Människans fångenskap i materien och upphävandet av tid och rum (av Richard Bark), Strindberg som Ockultismens Zola (av Lotta Gavel Adams), Havd betyder det? Ett ledmotiv i Ockulta Dagboken (av Karin Petherick), En blå bok - ett stenbrott? (av Eva Spens), Kärlekens Bok. Liv - dikt i En ny Blå Bok (av Margareta Brundin). Atlantis Förlag, 1993. 180s. Inbunden. Mycket gott skick.
ID Nr: 11577, SEK 110.

Strindbergiana Femte samlingen: Strindbergsmuseets väg från provisorium till kulturcentrum (av Anita Persson), Kaos - ordning (av Gunilla Norming), Kärlekens språk (av Kerstin Dahlbäck), Allén och Ensam - en jämförelse (av Catherine C. Fraser), Strindbergs scenografi (Anne-Charlotte Hanes Harvey), Ett drömspel på Nationaltheatret i Oslo (av Barbro Ståhle Sjönell), Strindbergs Fadren på Habima-teatern i Tel Aviv (av Freddie Rokem), Strindbergs levande hus (av Birgitta Ottosson-Pinna), Om gicklares och diktares liv (av Gunnar Brandell), August Strindberg, Vilhelm Ekelund och "uppsvenskarna" (av Per Erik Ljung), Ekelöf och Strindberg (av Carl Olov Sommar), August Strindbergs kemiska och alkemsika studier (av George B. Kauffman). Atlantis Förlag, 1990. 174s. Inbunden. Mycket gott skick.
ID Nr: 11575, SEK 110.

Strindbergiana Femtonde samlingen: Ett besök hos August Strindberg (av Gordon Craig), Årets Strindbergsmejl: radiobrevens tillkomst (av Håkan Sandblad), Makterna och Verket. Monolog för August Strindberg (av Per Lange, förord av Inga-Britt Ahlenius), Strindberg och folkrätten (av Ove Bring), Syn och subjektivitet i Till Damaskus I (av Marilyn Johns Blackwell), Toten-Inseln: Ett dramatiskt experiment (av Karen Knape), Ett drömspel: några reflektioner kring modersgestalten (av Birgitta Nilsdotter), Berättelsen som Strindberg aldrig skrev. Om Karin Smirnoff och hennes syskon som vuxna (av Sarah Lizzie Saks), Från magnolia till körsbärsträd (av Anna Cavallin), Strindberg i Bulgarien (av Vera Gantjeva), Strindberg and Fiction (av Boel Westin, Göran Rossholm & Barbro Ståhle Sjönell), Strindberg och finngubbarne (teckning av Carolus Lindberg), Strindberg som uppsatsämne (av Helene Lis). Atlantis Förlag, 2000. 190s. Inbunden. Mycket gott skick.
ID Nr: 11578, SEK 110.

Strindbergiana Fjärde samlingen: Strindberg på Dramaten (av Lars Löfgren), Länge leve hundraåringarna (av Freddie Rokem), Klädernas magi i Fröken Julie (av Hans-Göran Ekman), Slutet i Fröken Julie (av Egil Törnqvist), Sommarlovets hägring är inte nödvändigtvis översättarens vision (av Birgitta Steene), Strindbergssymposium i Seattle (av Birgitta Steene), Strindberg i Amerika 1988 (av Göran Stockenström), Alexandr Blok och Strindbergs ansikte (av Magnus Ljunggren), Strindberg och astronomien (av Arne August Wyller), Ur Gröna säcken (av Barbro Ståhle Sjönell), Änglamakerskan - en myt i Strindbergs fantasi (av Maj Dahlbäck), Tre års Strindbergsforskning (av Sven Rinman). Atlantis Förlag, 1989. 181s. Inbunden. Gott skick. Recensionsstämpel.
ID Nr: 11574, SEK 110.

Strindbergiana Första samlingen: På tal om Giftas (av Jan Myrdal), Utan böcker hungrar jag (av Hans Lindström), Kungliga Bibliotekets Strindbergssamlingar (av Margareta Brundin), Ordning eller oorning i Strindbergs bibliotek (av Monika Carlheim-Gyllensköld), Femton års Strindbergsforskning (av Sven Rinman), Selma Lagerlöf och Strindberg (av Vivi Edström), Ett poublicerat Strindbergsporträtt av Gustav Vigeland (av Alice Rasmussen), En återfunnen Strindbergsmålning från Berlintiden (av Gösta Söderström), Strindbergs valda verk på kinesiska (av Gao Ziying), Strindbergssymposium i Warszawa (av Andrzej Nils Uggla). Atlantis Förlag, 1985. 166s. Inbunden. Gott skick.
ID Nr: 11571, SEK 110.

Strindbergiana Sjätte samlingen: Strindbergspriset (av Mary Sandbach), Strindbergssymposium i England (av Michael Robinson), Den unge Strindberg och folkbildningsrörelsen (av Åke Åberg), En Till Damaskus-scenografi ur Strindbergsmuseets samlingar (av Göran Söderström), Skaffa mig en spindel att leka med! (av Margareta Wirmark), Strindbergs tankevärld i En blå bok (av Thomas Gilek), Strindberg som förebådare av ett nytt medium: filmen (av Gösta Werner), Mörka ljusstrålar (av Freddie Rokem), Strindbergsuppsättningar i Skandinavien 1987-1990 (av Richard Bark). Atlantis Förlag, 1991. 174s. Inbunden. Gott skick. Recensionsstämpel.
ID Nr: 11576, SEK 110.

Strindbergiana Tredje samlingen: August Strindberg (av Karl Vennberg), Strindbergssymposium i Amsterdam (av Egil Törnqvist), Strindbergs bitext (av Egil Törnqvist), De nederländska översättningarna av Strindberg (av Viktor Claes), Strindberg på franska (av C.G. Bjurström), Naturalism och intrig i Fordringsägare (av Micahel Robinson), Strindbergs ungdomsprosa i svensk stiltradition (av Karl-Åke Kärnell), Vita lamm och svarta får (av Margareta Brundin), Varför tala när orden icke täcka tanken? - Strindberg post strukturalismen (av Roland Lysell), Ett möte med Strindberg (av J.T. Grein med inledning av Viktor Claes), Strindbergspremiärer 1986-87 (av Gunnar Ollén). Atlantis Förlag, 1988. 141s. Inbunden. Gott skick.
ID Nr: 11573, SEK 110.

Studiekamratens Karlfeldt-bok. Studiekamraten, 1932. 61s. Häftad. Ouppsprättad. Häftesomslaget något slitet. Inlagan fin.
ID Nr: 203122, SEK 130.

Studier tillägnade Josua Mjöberg den 11 september 1926. Gleerup, 1926. 294s. Halvklotband. Exlibris. En fläck på pärmen. Annars ett fint exemplar.
Bl.a. om Linné, Ibsen, Lenngren
ID Nr: 203313, SEK 140.

Sur les traces de Goethe en Italie. (not dated). 32p. Wrappered. Slightly rubbed.
Ente nazionale industrie turistiche, ferrovie dello stato
ID Nr: 202857, SEK 120.

Sur les traces de Goethe en Italie. (not dated). 32p. Wrappered. Slightly rubbed.
Ente nationale industrie turistiche, ferrovie dello stato
ID Nr: 202864, SEK 120.

Sven Rinman. Tryckta skrifter 1922-1969. Bibliografi utgiven till 65-årsdagen 1 april 1970. KB/Norstedts & söner, 1970. 56s. Häftad. Bandet något blekt. Annars ett fint exemplar.
Acta Bibliothecae Regiae Stockholmiensis IX
ID Nr: 203477, SEK 110.

Tarjei Vesaas. Et skrift lagt fram på Kulturutvalgets Tarjei Vesaas-aften i Universitetets Aula 14. Mars 1964. Gyldendal Norsk Forlag/Kulturutvalget i det Norske Studentersamfund, 1964. Biografi över Tarjei Vesaas. 205s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 204533, SEK 150.

Tegnérbildens förvandlingar. Föreläsningar hållna vid Tegnérsymposiet i Lund 11-13 november 1982. Tegnérsamfundet, 1982. Biografi över Alice Tegner. 148s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Namnteckning på insidan av pärmen. Annars ett fint exemplar.
Innehåller bl.a. Edvard Beyer: "Tegnér-resepsjonen i Norge", Johan Wrede: "Runeberg och Tegnér", Lars Peter Rømhild: "Georg Brandes´ Tegnérbillede", Detlef Brennecke: "Är Tegnér en humbug? Den svenske klassikern i nutida författaropinion"
ID Nr: 204376, SEK 90.

Tegnérs-stiftelsen i Lund. Minnesblad. C.W.K. Gleerup, 1888. Biografi över Alice Tegner. 37s. Häftad. Häftesomslaget något trasigt. Inlagan fin.
ID Nr: 204369, SEK 90.

Tegnérstudier. Gleerup, 1948. Biografi över Alice Tegner. 149s. Pappband. Namnteckning på försättsbladet.
Utgivna av Tegnérsamfundet. Innehåller bl.a. "Tegnér och Runebergs landshövding" av Olle Holmberg, "Skalden under Minnets hvalf. Några anteckningar om stjärnsymboliken hos Tegnér" av Staffan Björck, "Tegnérs kärleksdiktning" av Algot Werin, "Tegnérs Kronbruden. Ett förbisett korrektur..." av Åke Eliaeson
ID Nr: 204372, SEK 80.

Tegnérstudier. Gleerup, 1954. Biografi över Alice Tegner. 166s. Pappband. Ryggen något trasig. Inlagan fin. Stämpel på utsidan av bakre pärm
Utgivna av Tegnérsamfundet. Innehåller bl.a. "Tegnérs kvickhet" av Josua Mjöberg, "Friedrich Gottlieb Welckers besök i Lund år 1814" av Christian Callmer, "Vänner på Östrabo och några nyfunna Tegnérdokument" av Joh. Lindblom
ID Nr: 204373, SEK 80.

The Life and Times of Goethe. Paul Hamlyn, London, 1967. 75p. Bound with dust-wrapper. Dustwrapper slightly torn.
ID Nr: 202860, SEK 240.

The Life and Times of Victor Hugo. Paul Hamlyn, 1969. 75p. Bound with dust-wrapper. Good condition.
Portraits of Greatness
ID Nr: 4025, SEK 160.

The Novellas of John O´Hara. The Modern Library, 1995. 722p. Bound with dust-wrapper. Good condition.
Includes, amongst others, "The Girl on the Baggage Truck", "Pat Collins", "Ninety Minutes Away", "The Skeletons"
ID Nr: 203414, SEK 210.

Tilskueren. Festskrift til Georg Brandes. Februar 1912. 1912. Häftad. Häftesomslaget slitet. Ryggen något trasig.
ID Nr: 1304, SEK 50.

Ur Bellmans värld och Fredmans. Carlssons, 1991. Häftad.
En uppsatssamling utgiven av Bellmanssällskapet. Litet häfte
ID Nr: 202409, SEK 40.

Ur Bellmans värld och Fredmans. Carlsson Bokförlag, 1991. 215s. Cartonnageband. Exlibris. Gott skick.
En uppsatssamling utgiven av Bellmanssällskapet
ID Nr: 202635, SEK 140.

Verner von Heidenstam/August Strindberg. Brev 1884-1890. Wahlström & Widstrand, 1999. Biografi över Verner von Heidenstam. 260s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick.
Inledning av Magnus von Platen, kommentarer av Gudmund Fröberg
ID Nr: 203031, SEK 190.

Viktor Rydberg 1828 18/12 1928. Minnesskrift utgiven av Göteborgs Högskolas Studentkår. Wettergren & Kerber, 1928. 323s. Häftad. Namnteckning på häftesomslag. Häftesomslaget slitet. Inlagan fin.
ID Nr: 203518, SEK 180.

Zacharias Topelius´ Hundraårsminne. Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland CXXXVII, 1918. Biografi över Zacharias Topelius. 285s. Häftad. Häftesomslaget trasigt. Ouppsprättad.
Innehåll bl.a. Selma Lagerlöf "Vid Topelius-jubileet"
ID Nr: 204415, SEK 110.

Abel, Ulf: Politik dagdröm och väder. En studie över några noveller i Sigfrid Lindströms "Vindsröjning". Gebers, 1957. Biografi över Sigfrid Lindström. 315s. Pappband. Exlibris. Mycket fint exemplar.
Bunden hos Lindskogs Bokbinderi, Gbg.
ID Nr: 203219, SEK 120.

Abel, Ulf: Politik, dagdröm och väder. En studie över några noveller i Sigfrid Lindströms "Vindsröjning". Gebers, 1957. 59s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 203221, SEK 90.

Abel, Ulf: Politik, dagdröm och väder. En studie över några noveller i Sigfrid Lindströms "Vindsröjning". Albin Michel, Gebers, 1957. Biografi över Sigfrid Lindström. 59s. Häftad. Ouppsprättad.
ID Nr: 204819, SEK 70.

Abenius, Margit: Drabbad av renhet. En bok om Karin Boyes liv och diktning. Albert Bonniers förlag, 1951. 428s. Häftad. Något nött i kanterna. Delvis ouppsprättad.
ID Nr: 217200, SEK 90.

Adlerparre / Leijonhufvud, S. L-D / Sigrid: Fredrika Bremer. Biografisk studie. Häfte 1. Norstedt och söners förlag, 1895. Häftad.
Utkommer i 8 häften
ID Nr: 202471, SEK 25.

Adlerparre / Leijonhufvud, S. L-D / Sigrid: Fredrika Bremer. Biografisk studie. Häfte 2. Norstedt och söners förlag, 1895. Häftad. Häftesomslaget löst.
Utkommer i 8 häften
ID Nr: 202472, SEK 25.

Adlerparre / Leijonhufvud, S. L-D / Sigrid: Fredrika Bremer. Biografisk studie. Häfte 3. Norstedt och söners förlag, 1896. Häftad.
Utkommer i 8 häften
ID Nr: 202473, SEK 25.

Adlerparre / Leijonhufvud, S. L-D / Sigrid: Fredrika Bremer. Biografisk studie. Häfte 4. Norstedt och söners förlag, 1896. Häftad. Häftesomslaget något slitet.
Utkommer i 8 häften
ID Nr: 202474, SEK 25.

Adlerparre / Leijonhufvud, S. L-D / Sigrid: Fredrika Bremer. Biografisk studie. Häfte 5. Norstedt och söners förlag, 1896. Häftad.
Utkommer i 8 häften
ID Nr: 202475, SEK 25.

Adlerparre / Leijonhufvud, S. L-D / Sigrid: Fredrika Bremer. Biografisk studie. Häfte 6. Norstedt och söners förlag, 1896. Häftad. Häftesomslaget löst.
Utkommer i 8 häften
ID Nr: 202476, SEK 25.

Adlerparre / Leijonhufvud, S. L-D / Sigrid: Fredrika Bremer. Biografisk studie. Häfte 7. Norstedt och söners förlag, 1896. Häftad.
Utkommer i 8 häften
ID Nr: 202477, SEK 25.

Afzelius, Nils: Anna Maria Lenngren. Ett tvåhundraårsminne. Albert Bonniers förlag, 1954. 47s. Häftad. Häftesomslaget slitet. Annars ett fint exemplar.
1754 18/6 1954. Katalog upprättad av Afzelius över en minnesutställning i Kungliga Biblioteket.
ID Nr: 203190, SEK 90.

Afzelius, Nils: Erik Axel Karlfeldts bibliografi. Karlfeldt-samfundets skriftserie V, 1974. 303s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Exlibris. Inlagan fin. Färdigställd av Arne Bergstrand.
ID Nr: 203121, SEK 180.

Afzelius, Nils: Myt och bild i Bellmans dikt. Norstedts förlag, 1945. 175s. Häftad. Häftesomslaget något trasigt. Namnteckning på försättsbladet.
ID Nr: 202391, SEK 80.

Afzelius, Nils: Myt och bild. Studier i Bellmans dikt. Prisma, 1964. 139s. Häftad. Namnteckning på försättsbladet.
ID Nr: 202745, SEK 90.

Afzelius, Nils: Selma Lagerlöfs bibliografi originalskrifter. Selma Lagerlöfsällskapet. Skrifter 11, 1975. Biografi över Selma Lagerlöf. 145s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
Färdigställd av Eva Andersson
ID Nr: 204492, SEK 150.

Afzelius, Nils: Staden och tiden. Studier i Bellmans dikt. Norstedts förlag, 1969. Biografi över Carl Michael Bellman. 173s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Ouppsprättad.
ID Nr: 202392, SEK 120.

Agrell, Beata: Frihet och fakticitet. En resa genom Sven Delblancs textvärld. Bokförlaget Korpen, 1982. 282s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 2165, SEK 90.

Ahlberg, Alf: Gotthold Ephraim Lessing. Natur och kultur, 1963. 87s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
Diktaren, kritikern, tänkaren
ID Nr: 203193, SEK 80.

Ahlén, Einar: Carl Jonas Love Almqvist och hans hembygd. Levnadsöden och folklig diktning. Sollentuna Hembygdsförening, 1971. 125s. Häftad. Fotoillustrerad. Gott skick.
ID Nr: 215654, SEK 140.

Ahlenius, Holger: Elin Wägner. Albert Bonniers förlag, 1936. Biografi över Elin Wägner. 63s. Häftad. Stämpel på häftesomslaget. Annars ett fint exemplar. Studentföreningen Verdandis småskrifter Nr 388.
ID Nr: 204574, SEK 90.

Ahlenius, Holger: Tor Hedberg. En studie över hans diktning. Norstedts förlag, 1935. 78s. Häftad. Namnteckning på häftesomslag. Svenska Humanistiska Förbundet.
ID Nr: 203015, SEK 90.

Ahlstedt, Eva: La Pudeur en Crise. Un aspect de l´accueil d´A la recherche du temps perdu de Marcel Proust 1913-1930. Acta Universitatis Gothoburgensis/Jean Touzot Libraire Éditeur Paris, 1985. 280p. Wrappered. Wrapper slightly rubbed. Else fine.
ID Nr: 203463, SEK 160.

Ahlström, Stellan: August Strindberg. Mannaår och ålderdom (Ögonvittnen II). Wahlström & Widstrand, 1961. 297s. Häftad. Fotoillustrerad. Häftesomslag fläckat. Något sliten.
Medredaktör: Torsten Eklund
ID Nr: 872, SEK 150.

Ahlström, Stellan: Vilhelm Ekelund. Albert Bonniers förlag, 1940. 58s. Häftad. Häftesomslaget något slitet.
Studentföreningen Verdandis småskrifter nr 433. Rec.ex
ID Nr: 202575, SEK 40.

Ahlström, Stellan: Vilhelm Ekelund. Albert Bonniers förlag, 1940. 57s. Häftad.
Studentföreningen Verdandis småskrifter nr 433
ID Nr: 202576, SEK 50.

Ahnlund, Knut: Den unge Gustav Wied. Gyldendal, 1964. Biografi över Gustav Wied. 261s. Häftad. Ouppsprättad.
ID Nr: 204540, SEK 140.

Ahnlund, Knut: Isaac Bashevis Singer. Hans språk och hans värld. Brombergs, 1978. Biografi över Isaac Singer. 215s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 204291, SEK 140.

Ahnlund, Knut: Karl Ragnar Gierow. Norstedts förlag, 1983. Biografi över Karl Ragnar Gierow. 21s. Häftad. Ouppsprättad. Svenska akademiens inträdestal.
ID Nr: 202792, SEK 75.

Ahnlund, Knut: Karl Ragnar Gierow. Norstedts förlag, 1983. Biografi över Karl Ragnar Gierow. 21s. Häftad. Ouppsprättad. Svenska akademien inträdestal.
ID Nr: 202791, SEK 75.

Ahnlund, Nils: Jonas Hallenberg. Norstedts förlag, 1957. 315s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
Svenska Akademiens Minnesanteckningar
ID Nr: 202938, SEK 120.

Aird, Eileen: Sylvia Plath. Her Life and Work. Perennial Library, Harper & Row, 1973. 114p. Good condition.
ID Nr: 203440, SEK 100.

Alfieri, Vittorio: Mitt liv. Italica, 1973. Översatt av Inga Estrabaut. Pappband. Bandet något nött i kanterna. Gott skick.
ID Nr: 1703, SEK 80.

Allem, Maurice: Alfred de Musset. Arthaud, 1947. 241p. Wrappered. Wrapper slightly torn. Wrapper rubbed. Corpus fine. Exlibris.
Édition revue et corrigée
ID Nr: 203390, SEK 140.

Allen, Jerry: Mark Twains äventyr. Tidens förlag, 1956. Biografi över Mark Twain. 333s. Inbunden. Delvis något fuktskadad. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 204499, SEK 130.

Allen, Jerry: Mark Twains äventyr. Tidens förlag, 1956. Biografi över Mark Twain. 333s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Delvis ouppsprättad.
ID Nr: 204500, SEK 130.

Allén, Sture: Carl Ivar Ståhle. Norstedts förlag, 1980. 22s. Häftad. Gott skick.
Svenska Akademien Inträdestal
ID Nr: 204220, SEK 75.

Almqvist, Carl Jonas Love: Brev 1803-1866. Albert Bonniers förlag, 1968. Biografi över C.J.L. Almqvist. 300s. Häftad. En fläck på häftesomslaget. Annars ett fint exemplar.
Ett urval. Med inledning och kommentarer av Bertil Romberg
ID Nr: 204478, SEK 150.

Almqvist, Carl Jonas Love: Svenska fattigdomens betydelse. Gidlunds, 1989. 105s. Inbunden. Mycket gott skick.
Utgiven av Almqvistsällskapet med förord av Folke Isaksson och efterskrift av Bertil Romberg
ID Nr: 215653, SEK 110.

Andersen, Hans Christian: Bara en speleman. Svenska Kyrkans Diakonistyrelse, 1953. Illustrerad av Rune Lindström. 318s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 3872, SEK 150.

Andersen, Hans Christian: Bara en speleman. Svenska Kyrkans Diakonistyrelse, 1953. Illustrerad av Rune Lindström. 318s. Pergamentryggband. Inlagan fin. Främre häftesomslag medbundet. Bandet något skevt. Ryggen delvis sprucken i fogarna.
ID Nr: 13836, SEK 120.

Andersen, Hans Christian: En skalds lustvandringar. Biblioteksförlaget, 1960. 339s. Inbunden. Gott skick. Skyddsomslaget lagat.
ID Nr: 202290, SEK 120.

Andersen, Hans Christian: Et besøg hos Charles Dickens. Korch, 1948. Illustrerad av Des Asmussen. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 1307, SEK 90.

Andersen, Hans Christian: H.C. Andersen og Horace E. Scudder. En brevveksling. Gyldendalske boghandels forlag, 1948. Biografi över H C Andersen. 200s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 1423, SEK 120.

Andersen, Hans Christian: Sagan om mitt liv. Sohlmans, 1946. 487s. Häftad. Ouppsprättad. Illustrerad. Häftesomslaget något nött i kanterna.
ID Nr: 202284, SEK 150.

Andersen, Hans Christian: The Fairy-Tale of My Life. An Autobiography. Paddington Press Ltd, 1975. 569p. Bound with dust-wrapper. Dustwrapper slightly torn. Else fine.
ID Nr: 202271, SEK 160.

Anderson, Sven L: Frans Michael Franzén. En romantikens kyrkoman. Uppsala universitet, Teologiska Institutionen, 1977. 217s. Häftad. Dedikation, handskriven. Gott skick. Häftesomslaget något nött i kanterna.
Frans Michael Franzén och den andliga förnyelsen i Sverige under förra delen av 1800-talet. Ak. Avh
ID Nr: 202718, SEK 150.

Andersson, Elis: Olle Hedberg. Norstedts förlag, 1944. 34s. Häftad. Häftesomslaget något slitet.
ID Nr: 203013, SEK 60.

Andersson, Ingvar: Martin Lamm. Norstedts förlag, 1950. Biografi över Martin Lamm. 30s. Häftad. Anteckningar på smutstitelbladet. Annars ett fint exemplar.
Svenska Akademien Inträdestal
ID Nr: 4128, SEK 75.

Andersson, Kajsa: Le "don sombre". Le thème de la mort dans quatre romans de Marguerite Yourcenar. Almqvist & Wiksell, 1989. Biography over Marguerite Yourcenar. 274p. Wrappered. Wrapper slightly rubbed. Else fine.
Acta Universitatis Upsaliensis. Studia Romanica Upsaliensa 43.
ID Nr: 204584, SEK 130.

Anker, Leif: Voltaire. Studies of Francois Marie Arouet known as M. De Voltaire by Oliver Goldsmith and Victor Hugo. Miniature Books/ The Rodale Press, 1954. 31p. Cloth-spine binding. Illustrated. Good condition.
ID Nr: 106906, SEK 60.

Antoni, Nils: Många maskers man. Konturer till ett Goetheporträtt. Albert Bonniers förlag, 1963. 201s. Häftad. Delvis ouppsprättad. Gott skick.
ID Nr: 202817, SEK 110.

Antonsson, Birgit: Efterklang och särprägel i Per Freudenthals tidiga prosa. Almqvist & Wiksell, 1972. Biografi över Per Freudenthal. 223s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 2587, SEK 120.

Antonsson, Johan: Några ord om Goethe. Elanders boktryckeri aktiebolag, Göteborg, 1927. 71s. Häftad. Häftesomslaget något trasigt. Annars ett fint exemplar.
Med anledning av Henrik Schücks framställning i hans allmänna litteraturhistoria.
ID Nr: 202847, SEK 130.

Archambault, Paul: Humanité d´André Gide. Essai de biographie et de critique psychologiques. Bloud & Gay, 1946. 351p. Wrappered. Wrapper slightly torn. Unopened. Inscripion.
ID Nr: 202903, SEK 120.

Arenander, Britt: Anaïs Nins förlorade värld. Trevi, 1995. 143s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick.
Paris i ord och bild åren 1924-1939.
ID Nr: 203403, SEK 80.

Armstrong, William A: Sean O´Casey. Longman Group Ltd, 1971. 38p. Wrappered. Wrapper slightly rubbed. Sporadic underlining of text.
Writers and their Work. No 198. Published for the British Council.
ID Nr: 203412, SEK 70.

Arnold, Armin: D.H. Lawrence and America. Linden Press, 1958. 252p. Clothbinding with dustwrapper. Good condition. Dustwrapper slightly worn.
ID Nr: 15975, SEK 150.

Arvidson, Stellan: Bo Bergman. Albert Bonniers förlag, 1945. 142s. Häftad. Namnteckning på försättsbladet.
ID Nr: 202434, SEK 75.

Arvidson, Stellan: Gunnar Gunnarsson islänningen. LTs förlag, 1960. 287s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
Rec.ex
ID Nr: 202930, SEK 120.

Arvidson, Stellan: Gunnar Gunnarsson islänningen. LTs förlag, 1960. 287s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 202931, SEK 130.

Arvidson, Stellan: Thorild. Studier i hans ungdomsutveckling. Borelius, 1931. Biografi över Thomas Thorild. 452s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Delvis ouppsprättad.
ID Nr: 204384, SEK 150.

Arvidson, Stellan: Thorild. Studier i hans ungdomsutveckling. Borelius, 1931. 452s. Häftad. Ryggen lagad. Häftesomslaget något slitet. Ouppsprättad.
ID Nr: 207289, SEK 140.

Arvidsson, Rolf: Den unge Per Hallström. Lyriskt åttital. Gleerups, 1969. 464s. Häftad. Häftesomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 202942, SEK 140.

Aspelin, Kurt: Carl Jonas Love Almqvist. Arbetarkultur, 1954. 263s. Linneryggsband. Gott skick.
Ur vårt svenska kulturarv. Ett urval
ID Nr: 202269, SEK 110.

Asplund, Karl: Bo Bergman. Människan och diktaren. Wahlström & Widstrand, 1970. Biografi över Bo Bergman. Klotband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 1732, SEK 130.

Asplund, Karl: Författaren Prins Wilhelm. En studie. Norstedts förlag, 1966. Biografi över Prins Wilhelm. 104s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Ouppsprättad.
ID Nr: 204554, SEK 120.

Asplund, Karl Gustav: Liv och kraft av majestätet. Om politiken i Hamlet. Bo Cavefors, 1976. Biografi över William Shakespeare. 243s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 204263, SEK 120.

Atterbom, P.D.A. (Per Daniel Amadeus): Atterboms bref till sin fästmö 1823-1826. Albert Bonniers förlag, 1911. 338s. Halvfranskt band.
ID Nr: 202345, SEK 200.

Atterbom, P.D.A. (Per Daniel Amadeus): Atterboms bref till sin fästmö 1823-1826. Albert Bonniers förlag, 1911. Halvfranskt band. Bandet något slitet.
ID Nr: 1477, SEK 160.

Atterbom, P.D.A. (Per Daniel Amadeus): Atterboms bref till sin fästmö 1823-1826. Albert Bonniers förlag, 1911. 338s. Linneband. Exlibris. Gott skick. Utgifna af Hedvig Atterbom-Svenson.
ID Nr: 202344, SEK 120.

Attorps, Gösta: Pelle Molin. Hans liv och diktning. Norstedt och söners förlag, 1930. 295s. Häftad. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Ouppsprättad.
ID Nr: 203360, SEK 110.

Attorps, Gösta: Pelle Molin. Hans liv och diktning. Norstedts förlag, 1930. 297s. Halvklotband. Gott skick.
ID Nr: 203359, SEK 130.

Austin, Paul Britten: Gustav Fröding. His life and poetry. Föreningen Alster Herrgård, 1986. Bound. Good condition. A short biography.
ID Nr: 3078, SEK 75.

Axberger, Gunnar: Den brinnande skogen. En studie i Hjalmar Bergmans diktning. Rabén & Sjögren, 1960. Häftad. Häftesomslaget något nött i kanterna. Med dedikation.
ID Nr: 1731, SEK 110.

Bailly, Auguste: La Fontaine. Librairie A. Fayard, 1937. 397p. Half -leather binding. Good condition. Upper gilt-edging.
ID Nr: 3898, SEK 150.

Bair, Deirdre: Simone de Beauvoir. En biografi. Legenda, 1991. 863s. Pappband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Fotoillustrerad. Namnteckning på försättsbladet.
ID Nr: 103726, SEK 120.

Banck, Maj (red.): Karlfeldt. Synpunkter och värderingar. LTs förlag, 1971. 199s. Pocket. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
Utgiven i samarbete med Karlfeldtssamfundet
ID Nr: 203114, SEK 80.

Bang, Kate: Vägen till Övralid. Albert Bonniers förlag, 1945. 261s. Halvfranskt band. Exlibris. Ryggen något blekt. Annars ett mycket fint exemplar.
Bunden hos Lindskogs bokbinderi, Göteborg
ID Nr: 203033, SEK 330.

Bang, Kate: Verner von Heidenstam: Brev. Albert Bonniers förlag, 1949. 247s. Häftad. Inlagan fin. Häftesomslaget något slitet. Namnteckning på smutstitelbladet.
Urval och förklaringar i samarbete med Fredrik Böök
ID Nr: 14776, SEK 150.

Barbou, Alfred: Victor Hugo. Sa vie - ses oeuvres. Librairie universelle d´Alfred Duquesne, (not dated). 304p. Clothbinding. Covers slightly worn.
Les grands Citoyens de la France
ID Nr: 4029, SEK 110.

Barbusse, Henri: Zola. Librairie Gallimard, 1932. Biography over Émile Zola. 296p. Wrappered. Inscription on endpaper. Wrapper slightly torn. Browned.
ID Nr: 204593, SEK 90.

Barck, P.O: Ture Janson. Författaren och journalisten. Svenska Litteratursällskapet i Finland, nr 394, 1962. 318s. Häftad. Ouppsprättad. Häftesomslaget något slitet. Inlagan fin.
Levnadsteckningar 5
ID Nr: 203088, SEK 120.

Bauer, Michael: Christian Morgensterns Leben und Werk. R. Piper & Co Verlag, München, 1948. 289p. Bound. Inscription on endpaper. Covers slightly worn. Corpus fine.
Vollendet von Margareta Morgenstern unter mitarbeit von Rudolf Meyer mit 17 bildtafeln
ID Nr: 203370, SEK 150.

Bayley, John: Iris. En sorgesång. Albert Bonniers förlag, 1999. Biografi över Iris Murdoch. 281s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 203389, SEK 140.

Bayley, John: Shakespeare and Tragedy. Routledge & Kegan Paul, 1981. Biography over William Shakespeare. 228p. Wrappered. Wrapper rubbed. Else fine.
ID Nr: 208040, SEK 125.

Behrens, Carl: Heinrich von Kleist. Bidrag til belysning af hans liv og digtning. Gyldendalske boghandel, Nordisk forlag, 1909. 264s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Ouppsprättad.
ID Nr: 4104, SEK 100.

Belfrage, Sixten: Johan Ludvig Runeberg i sin religiösa utveckling. J-A. Lindblads förlag, 1917. 263s. Häftad. Ouppsprättad.
ID Nr: 203489, SEK 160.

Belgion, Montgomery: H.G. Wells. Longmans, Green & Co, 1953. Biography over H.G Wells. 43p. Wrappered. Good condition.
Writers and their Work: No 40. Published for The British Council and the National Book League. Includes a select bibliography
ID Nr: 204517, SEK 90.

Bellman, Carl Michael: Fredmans Epistlar nr. 30, 48, 49 och 78 samt fragment av nr 62. Bellmanssällskapet, 1963. Illustrerad av Yngve Berg. 38s. Inbunden. Gott skick.
Under redaktion av Lena Österlöf. 404/600
ID Nr: 202380, SEK 100.

Bellman, Carl Michael: Levernesbeskrivning. Utgiven av Bellmansällskapet under redaktion av Olof Byström. Svensk Rotogravyr, Stockholm, 1947. 47+15 sidor. 2 vol. Häftad. Gott skick. Innehåller ett tryckt faktahäfte och en facsimile.
ID Nr: 216665, SEK 300.

Bellman, Carl Michael: Månan. Natur och kultur, 1958. 22s. Häftad.
Med inledning av Olof Byström
ID Nr: 202381, SEK 90.

Bellow, Saul: Nobel Lecture. U.S. Information Service, Stockholm, 1977. 26p. Wrappered. Good condition.
Stockholm, December 12, 1976
ID Nr: 202415, SEK 100.

Bellow, Saul: Nobel Lecture. U.S. Information Service, Stockholm, 1977. 26p. Wrappered. Wrapper slightly rubbed.
Stockholm, December 12, 1976
ID Nr: 202416, SEK 100.

Bendz, Emma: A.U. Bååth och hans krets. Hugo Gebers förlag, 1926. 147s. Halvfranskt band. Marmorerade för/eftersättsblad.
ID Nr: 202491, SEK 110.

Bendz, Emma: A.U. Bååth och hans krets. Hugo Gebers förlag, 1926. Biografi över Albert Ulrik Bååth. 147s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 202492, SEK 110.

Bengtsson, Frans G.: Den lustgård som jag minns. Norstedt och söners förlag, 1953. 201s. Häftad. Ouppsprättad. Häftesomslaget något slitet.
ID Nr: 211156, SEK 150.

Bengtsson, Ingmar: Något om det heroiska i 1800-talets dikt och ton. Tegnérsamfundet, 1984. Biografi över Alice Tegner. 32s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 204360, SEK 50.

Benjamin, René: Balzacs underbara liv. Norstedt och söners förlag, 1927. 572s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 202359, SEK 110.

Benktson, Benkt-Erik: Samtidighetens mirakel. Kring tidsproblematiken i Lars Gyllenstens romaner. Albert Bonniers förlag, 1989. 452s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något trasigt. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 202935, SEK 140.

Bentley, Eric: Bernard Shaw. Limelight Editions, 1985. Biography over George Bernard Shaw. 204p. Wrappered. Good condition.
" - … .. The best critical description of my public activities I have yet come across." - Bernard Shaw
ID Nr: 5474, SEK 120.

Berendsohn, Walter A.: August Strindbergs skärgårds- och Stockholmsskildringar. Struktur- och stilstudier. Rabén & Sjögren, 1962. 577s. Häftad. Gott skick. Häftesomslaget något nött i kanterna.
ID Nr: 913, SEK 300.

Berendsohn, Walter A.: Fredstanken i Selma Lagerlöfs diktning. Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, 1936. 24s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 4125, SEK 70.

Berendsohn, Walter A.: Strindbergs sista levnadsår. Tiden i Blå Tornet 10 juli 1908 - 14 maj 1912. Saxon & Lindströms Förlags AB, 1948. 181s. Linneryggsband. Gott skick. Främre häftesomslag medbundet. Fotoillustrerad.
ID Nr: 5532, SEK 150.

Berg, Karin Westman: C.J.L. Almqvists kvinnouppfattning. Gumperts, 1962. 448s. Inbunden. Gott skick.
Kvinnohistoriskt arkiv 3
ID Nr: 202259, SEK 160.

Berg, Ruben G:son: Bellman och brackan. Bokvännerna, 1972. Illustrerad av Yngve Berg. Häftad. Gott skick.
Bilaga
ID Nr: 202386, SEK 80.

Berg, Ruben G:son: Bellman och brackan. Bokvännerna, 1972. Häftad. Gott skick.
Bilaga
ID Nr: 202387, SEK 80.

Berg, Ruben G:son: C.J.L. Almquist i landsflykten 1851-1866. Albert Bonniers förlag, 1928. 561s. Halvfranskt band. Gott skick. Marmorerat snitt. Främre häftesomslag medbundet.
ID Nr: 16388, SEK 200.

Berg, Ruben G:son: C.J.L. Almquist i landsflykten 1851-1866. Albert Bonniers förlag, 1928. Biografi över C.J.L. Almqvist. 560s. Häftad. Häftesomslag fläckat. Häftesomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 204823, SEK 130.

Berg, Ruben G:son: Carl Snoilsky. Hugo Gebers förlag, 1906. Biografi över Carl Snoilsky. 36s. Häftad. Häftesomslaget saknas. Något nött i kanterna. Ouppsprättad.
Moderna svenska författare utgivna i urval för skolan. Med ett förord av Adolf Noreen
ID Nr: 204314, SEK 40.

Berg, Ruben G:son: Före vallfart och vandringsår. En bok om Verner von Heidenstams aldrig hittills publicerade ungdomsdiktning. Albert Bonniers förlag, 1919. 155s. Häftad. Häftesomslaget något trasigt. Annars ett fint exemplar.
Till 60-årsdagen
ID Nr: 3988, SEK 140.

Berg, Ruben G:son: Frödingsstudier. Norstedt och söners förlag, 1920. 156s. Häftad. Ouppsprättad.
ID Nr: 202736, SEK 75.

Bergman, Bo: Hjalmar Söderberg. Norstedts förlag, 1951. Biografi över Hjalmar Söderberg. 231s. Häftad. Namnteckning på försättsbladet. Häftesomslaget något upprivet i kanterna. Annars ett fint exemplar.
Svenska Akademiens Minnesteckningar
ID Nr: 5652, SEK 125.

Bergman, Hjalmar: Brev, i urval av Johannes Edfelt. Albert Bonniers förlag, 1964. 211s. Häftad. Ouppsprättad. Enstaka fläckar på häftesomslaget.
ID Nr: 202634, SEK 125.

Bergman, Hjalmar: Fästmansbreven. Hjalmar Bergmans brev till Stina Lindberg 1905-1908. Albert Bonniers förlag, 1983. Klotband med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 1458, SEK 130.

Bergom-Larsson, Maria: Diktarens demaskering. En monografi över Hjalmar Bergmans roman Herr von Hancken. Albert Bonniers förlag, 1970. 217s. Häftad. Delvis ouppsprättad. Något nött i kanterna.
ID Nr: 202452, SEK 90.

Bergstedt, Hugo: Grekiska motiv i Per Hallströms diktning. Norstedt och söners förlag, 1917. 44s. Häftad. Ouppsprättad. Häftesomslaget något slitet.
Svenska humanistiska förbundets skrifter XXX. Föredrag i Sthlms humanistiska förbund
ID Nr: 202941, SEK 75.

Bergstedt, Hugo: Meter och rytm i Tegnérs prosatal. Norstedt och söners förlag, 1913. Biografi över Alice Tegner. 20s. Häftad. Ouppsprättad.
Svenska Humanistiska förbundets skrifter XVIII
ID Nr: 204363, SEK 90.

Bergstrand, Allan: Den unge Goethe och religionen. Halmstad, A. Svenssons boktr, 1928. 286s. Häftad. Gott skick.
Ak.avh. En studie i diktarens ungdomsutveckling
ID Nr: 202836, SEK 140.

berlin-englund, Sven Arne: Pelle Nävers Saga. Zindermans, 1982. 189s. Inbunden med skyddsomslag. Fint exemplar.
ID Nr: 203411, SEK 175.

Bernhard, Waldemar: En bok om Dan Andersson. Tidens förlag, 1971. Biografi över Dan Andersson. 251s. Häftad. Gott skick. Namnteckning på insidan av pärmen.
ID Nr: 202333, SEK 120.

Beutler, Ernst: Wiederholte Spiegelungen. Drei essays über Goethe. Vandenhoeck & Ruprecht in Göttingen, 1957. 80p. Wrappered. Sporadic underlining of text in pencil.
ID Nr: 202807, SEK 75.

Bielschowsky, Albert: Goethe Sein Leben und seine Werke. Zweiter Band. Mit eine photogravüre. München, 1910. 748p. Decorated cloth binding. Covers slightly worn. Else fine. Marbeled edges. Gilt-Ornamented Spine. Helga Liljestrands Ex Libris.
ID Nr: 207459, SEK 120.

Birukoff, Paul: Leo Tolstoj. Hans lif och hans verk. Norstedt och söners förlag, 1909. Biografi över Leo Tolstoj. 494+463. 2 vol. Halvklotband. Ryggen något blekt. Annars ett mycket fint exemplar. Färgat snitt.
Själfbiografiska bref och anteckningar samt biografiska uppgifter samlade av Paul Birukoff samt granskade av leo Tolstoj Ill
ID Nr: 204402, SEK 280.

Birukoff, Paul: Leo Tolstoj. Hans lif och hans verk. Norstedt och söners förlag, 1909. Biografi över Leo Tolstoj. 494+463. 2 vol. Häftad. Häftesomslaget något trasigt. Delvis något fuktskadad. Namnteckning på häftesomslag.
Själfbiografiska bref och anteckningar samt biografiska uppgifter samlade av Paul Birukoff samt granskade av Leo Tolstoj. Ill
ID Nr: 204401, SEK 140.

Björkegren, Hans: Alexander Solsjenitsyn. Biografi och dokument. Wahlström & Widstrand, 1971. Biografi över Alexander Solsjenitsyn. 175s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 5488, SEK 140.

Björkman, Carl: Verner von Heidenstam. Norstedt och söners förlag, 1929. 69s. Halvfranskt band. Exlibris. Gott skick.
Till sjuttioårsdagen. Bunden hos Lindskogs bokbinderi
ID Nr: 3995, SEK 210.

Björkman-Goldschmidt, Elsa: Harriet Löwenhjelm. Norstedts förlag, 1947. 368s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Namnteckning på smutstitelbladet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 4237, SEK 210.

Björkman-Goldschmidt, Elsa: Harriet Löwenhjelm. PAN/Norstedts, 1967. 231s. Häftad. Mycket gott skick.
ID Nr: 4235, SEK 130.

Björkstén, Ingemar: Patrick White - epikern från Australien. Forum, 1973. Biografi över Patrick White. 96s. Häftad. Stämpel på försättsbladet. Gott skick.
ID Nr: 204538, SEK 120.

Björling, Augusta: John Bunyan. Lindblads, 1928. 149s. Häftad. Ouppsprättad. Något trasig i hörnen.
Rec.ex.
ID Nr: 202489, SEK 60.

Bjørnson, Else: Aulestad. Karoline og Bjørnstjerne Bjørnsons hjem. Gyldendal norsk forlag, 1957. 94s. Inbunden med skyddsomslag. Namnteckning på försättsbladet. Skyddsomslaget något nött i kanterna.
Kunst og Kulturs serie
ID Nr: 202453, SEK 180.

Björnstad, Arne: Hvem är, som ej vår broder mins. Almqvist & Wiksell, 1974. Biografi över Carl Michael Bellman. 140s. Inbunden. Gott skick.
Sällskapet Bellmans Minne 1899-1974. Redaktion med Agge Ståhlberg
ID Nr: 202412, SEK 180.

Bjørnvig, Thorkild: Pakten - Min vänskap med Karen Blixen. Forum, 1986. Biografi över Karen Blixen. 205s. Klotband med skyddsomslag. Gott skick. Skyddsomslaget lagat.
ID Nr: 203759, SEK 120.

Blackwell, Marilyn Johns: C.J.L Almqvist and Romantic Irony. Almqvist & Wiksell International, 1983. 156p. Wrappered. Unopened.
Rec.ex. Kungl. Vitterhets historie- och antikvitets akademien, filologisk-filosofiska serien 20
ID Nr: 202258, SEK 140.

Blanck, Anton: Anna Maria Lenngren. Natur och kultur, 1961. 89s. Häftad. Gott skick.
Ingår i serien "Svenska författare"
ID Nr: 203191, SEK 90.

Blanck, Anton: Anna Maria Lenngren. Poet och pennskaft jämte andra studier. Hugo Gebers Förlag, 1922. 205s. Häftad. Häftesomslaget något trasigt. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 203192, SEK 120.

Blanck, Anton: Carl Michael Bellman. Natur och kultur, 1948. 78s. Häftad. Något nött i kanterna. Namnteckning på försättsbladet. Färgat snitt. Understrykningar i texten. Spricka i främre falsen.
Ingår i serien "Svenska författare"
ID Nr: 217108, SEK 50.

Blanck, Anton: Carl Michael Bellman. Natur och kultur, 1948. 95s. Häftad. Häftesomslaget något trasigt. Namnteckning på försättsbladet.
ID Nr: 202396, SEK 60.

Blanck, Anton: Geijer i England 1809-1810. Albert Bonniers förlag, 1914. Halvklotband. Gott skick.
ID Nr: 2649, SEK 200.

Blanck, Anton: Geijer i England 1809-1810. Albert Bonniers förlag, 1914. 301s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 202762, SEK 120.

Blixen, Karen: Den afrikanske farm. Gyldendal, 1958. 298s. Klotband. Bandet slitet. Namnteckning på insidan av pärmen. Ryggen lagad. Inlagan fin.
ID Nr: 1118, SEK 130.

Blom, Rolf: Folke Fridell. Proletärförfattare. LTs förlag, 1978. 209s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 2586, SEK 125.

Bloom, Harold: Interpretations. William Faulkner´s The Sound and the Fury. Chelsea House Publishers, 1988. Bound with dust-wrapper. Good condition.
ID Nr: 2274, SEK 180.

Bloom, Harold: Thomas Hardy. Chelsea House Publishers, 1987. 247p. Bound with dust-wrapper. Good condition.
(Ed) Modern Critical Views
ID Nr: 202990, SEK 160.

Bloom, Harold: Thomas Hardy´s Jude the Obscure. Chelsea House Publishers, 1987. 152p. Half-cloth binding. Good condition.
Edited and with an introduction by Harold Bloom
ID Nr: 202999, SEK 160.

Bloom, Harold: Thomas Hardy´s Tess of the D´Urbervilles. Chelsea House Publishers, 1987. 136p. Bound with dust-wrapper. Good condition.
ID Nr: 203001, SEK 160.

Bloom, Harold: Thomas Hardy´s The Mayor of Casterbridge. Chelsea House Publishers, 1988. 140p. Half-cloth binding. Good condition.
Edited and with an introduction by Harold Bloom
ID Nr: 203000, SEK 160.

Bode, Wilhelm von: Goethe såsom människa. Norstedt och söners förlag, 1902. 204s. Dekorerat klotband. Övre guldsnitt. Bandet något nött i kanterna.
ID Nr: 202837, SEK 150.

Bodin, Helena: Hjalmar Gullberg och bysantinismen - som paradoxer i tid och rum. Norma, 2002. 289s. Häftad. Nytt exemplar.
ID Nr: 11062, SEK 180.

Boerner, Peter: Johann Wolfgang von Goethe. 1832/1982. Inter Nationes, Bonn, 1981. 127p. Wrappered.
A biographical essay
ID Nr: 202808, SEK 90.

Boëthius, Ulf: August Strindberg l-lll. Prisma, 1980. 446+346+400. 3 vol. Skinnimitationsband med skyddsomslag. Mycket gott skick. Del lll har en liten reva i skyddsomslaget.
ID Nr: 102059, SEK 275.

Bohman, Svante: Esaias Tegnérs tänkesätt och idéer. Analyserade från filosofhistorisk synpunkt och med hänsyn till det allmänna medvetandets roll i hans tänkande. A.-B. Lundequistska bokhandeln, 1933. Biografi över Alice Tegner. 388s. Häftad. Häftesomslaget slitet. Smärre anteckningar med blyerts.
Ak.avh
ID Nr: 204367, SEK 110.

Boisdeffre, Pierre de: Malraux. Éditions Universitaires, 1973. 126p. Wrappered. Wrapper slightly rubbed. Inscription on half-title.
Classiques du Xxe siècle
ID Nr: 203253, SEK 70.

Borgen, Johan: Nordahl Grieg. Albert Bonniers förlag, 1944. 66s. Häftad. Häftesomslaget något slitet.
Studentföreningens Verdandis småskrifter nr 468
ID Nr: 202918, SEK 60.

Borup, Morten: Johan Ludvig Heiberg I-III. Gyldendalske boghandel - Nordisk forlag, 1947. 249+243+234. 3 vol. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Delvis något fuktskadad. Annars ett fint exemplar.
I: Barndom og Ungdom 1791-1825, II: Manddom 1825-1839, III: Senere Aar 1840-1860
ID Nr: 1266, SEK 350.

Bosquet, Alain: Whitman. Gallimard, 1959. Biography over Walter Whitman. 259p. Wrappered. Wrapper rubbed. Else fine. Illustrated.
La Bibliotheque ideale. Collection dirigée par Robert Mallet
ID Nr: 204539, SEK 120.

Boswell, James: Samuel Johnsons liv. Forumbiblioteket, 1955. 267s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 203091, SEK 120.

Brandell, Georg: Synpunkter på Strindberg. Aldus/Bonniers, 1964. 246s. Häftad. Gott skick. Fläck på främre häftesomslaget.
ID Nr: 100659, SEK 75.

Brandes, Georg: Francois de Voltaire I-II. Gyldendalske Boghandel/Nordisk Forlag, 1916+1917. Biografi över Franoise Voltaire. 478+644. 2 vol. Häftad. Häftesomslaget slitet. Understrykningar i texten med blyerts. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 204566, SEK 200.

Brandes, Georg: Wolfgang Goethe. Gyldendalske boghandel, 1915. Bunden av hofbokbindare Gustaf Hedberg. Bandet något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 202914, SEK 450.

Bredsdorff, Elias: H.C. Andersen. Människan och diktaren. Natur och kultur, 1992. 467s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 202324, SEK 160.

Bredsdorff, Elias: Henrik Pontoppidan og Georg Brandes. Gyldendal, 1964. Häftad. Mycket gott skick. Ouppsprättad.
En kritisk undersøgelse af Henrik Pontoppidans forhold til Georg Brandes og Brandes-linjen i dansk åndsliv
ID Nr: 1126, SEK 110.

Brinnin, John Malcolm: Truman Capote. A Memoir. Sidgwick & Jackson, 1987. Clothbinding with dustwrapper. Good condition.
ID Nr: 2097, SEK 130.

Brix / Rasmussen, Hans / H: H.C. Andersen fra hans fødeby. Milo´ske boghandels forlag, 1905. 80s. Häftad. Häftesomslaget något trasigt. Anteckningar på försättsbladet.
1805-2 april - 1905
ID Nr: 202270, SEK 60.

Brod, Max: Franz Kafka. Wahlström & Widstrand, 1949. Biografi över Franz Kafka. 243s. Häftad. Häftesomslaget något trasigt. Anteckningar.
översatt av Gösta Oswald & Karl Vennberg
ID Nr: 202897, SEK 180.

Bromé, Janrik: Olof Högberg. Den stora vreden. LTs förlag, 1955. 171s. Häftad. Ryggen något lös. Häftesomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 4039, SEK 120.

Bronson, B.H: In Search of Chaucer. University of Toronto Press, 1960. 117p. Clothbinding with dustwrapper. Dustwrapper torn. Else fine.
ID Nr: 3884, SEK 70.

Brooks, Jean: Thomas Hardy. The Poetic Structure. Cornell University Press, 1971. 336p. Wrappered. Wrapper slightly rubbed. Corpus fine.
Novelists and Their World, general editor Graham Hough
ID Nr: 202992, SEK 110.

Brophy, John: Hans namn var Shakespeare. Natur och kultur, 1946. 354s. Halvklotband. Häftesomslaget ej medbundet. Gott skick.
Roman
ID Nr: 204270, SEK 120.

Brophy, John: Hans namn var Shakespeare. Natur och kultur, 1946. 354s. Häftad. Ouppsprättad. Häftesomslaget något slitet.
Roman
ID Nr: 204269, SEK 120.

Brostrøm, Torben: Modernismens mismod. Tegnérsamfundet, 1980. Biografi över Alice Tegner. 36s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 204361, SEK 50.

Brulat, Paul: Histoire populaire de Émile Zola. La Librairie Mondiale, (not dated). Biography over Émile Zola. 121p. Half-cloth binding. Inscription on endpaper. Slightly rubbed on the edges. Else fine. Marbeled endpapers.
Ouvrage orné de trois portraits. Une illustration en simili gravure. Un autographe d´Émile Zola
ID Nr: 204595, SEK 175.

Brunius, Célie: Lyssna till tystnaden. Albert Bonniers förlag, 1956. 254s. Häftad.
Ur August Brunius dagböcker. Liv, arbete, äktenskap
ID Nr: 202486, SEK 90.

Brunius, Jan: Mårbacka. Gårdarnas och släkternas historia. Selma Lagerlöf-sällskapet, 1963. Biografi över Selma Lagerlöf. 151s. Häftad. Namnteckning på försättsbladet. Understrykningar i texten med blyerts. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 204487, SEK 140.

Brunius, Teddy: Aldous Huxley. En studie. Wahlström & Widstrand, 1947. 216s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 4037, SEK 110.

Brydolf, Ernst: Sverige och Runeberg 1830-1848 + 1849-1863. Svenska litteratursällskapet i Finland, 1943+1966. 526+556. 2 vol. Häftad. Häftesomslaget slitet. Inlagan fin.
Olika band
ID Nr: 203502, SEK 250.

Bränström Öhman, Annelie: Kärlekens ödeland. Rut Hillarp och kvinnornas fyrtiotalsmodernism. Symposion, 1998. 341s. Häftad. Gott skick.
Rec.ex
ID Nr: 4019, SEK 220.

Brøndsted, Mogens: Goldschmidts Fortællekunst. Gyldendal, 1967. 377s. Häftad. Ouppsprättad.
ID Nr: 202913, SEK 110.

Burgess, Anthony: Din tid äre ute. Brombergs, 1991. 405s. Klotband med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 11047, SEK 140.

Burgess, Anthony: Ernest Hemingway and his world. Thames and Hudson, 1978. 128p. Decorated cloth binding with dustwrapper. Mint. Illustrated with photos. With 116 illustrations.
ID Nr: 103422, SEK 300.

Burman, Eva: I Dan Anderssons fotspår. Strövtåg i Grangärde finnmark. Albert Bonniers förlag, 1979. 92s. Cartonnageband. Gott skick.
ID Nr: 202637, SEK 90.

Burman, Lars: Carl Jonas Love Almqvist - diktaren, debattören, drömmaren. Gidlunds, 2001. 246s. Cartonnageband. Gott skick.
(Red) Föreläsningar och essäer utgivna av Almqvistsällskapet
ID Nr: 202264, SEK 180.

Burton, Nina: Mellan eld och skugga. Studier i den lyriska motsägelsen hos Werner Aspenström. Albert Bonniers förlag, 1984. Biografi över Werner Aspenström. 283s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 202342, SEK 150.

Byström, Olof: Kring Fredmans Epistlar. Deras tillkomst och utgivning. Albert Bonniers förlag, 1945. 187s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 202410, SEK 180.

Byström, Olof: Tillägg till Kring Fredmans Epistlar. Deras tillkomst och utgivning. Albert Bonniers förlag, 1946. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 202405, SEK 90.

Bååth-Holmberg, Cecilia: Morfars bok. Minnen och Bilder från Tegnérska Tiden. Fr. Skoglunds förlag, 1910. Biografi över Alice Tegner. 227+275. 2 vol. Häftad. Namnteckning på titelbladet. Häftesomslaget något trasigt. Försättsblad borta i senare delen
Förra delen med 32 illustrationer. Senare delen med 7 illustrationer
ID Nr: 204374, SEK 120.

Bååth-Holmberg, Cecilia: Schiller. En lefnadsteckning. Norstedt och söners förlag, 1905. Biografi över Friedrich Schiller. 240s. Dekorerat klotband. Namnteckning på försättsbladet. Mönstrade för/eftersättsblad. Marmorerat snitt. Något nött i kanterna.
Illustrerad
ID Nr: 204248, SEK 120.

Bååth-Holmberg, Cecilia: Schiller. En lefnadsteckning. Norstedt och söners förlag, 1905. Biografi över Friedrich Schiller. 241s. Halvklotband. Mönstrade för/eftersättsblad. Exlibris. Namnteckning på häftesomslag. Gott skick.
Illustrerad
ID Nr: 204245, SEK 150.

Bäckmann, Ida: Mitt liv med Selma Lagerlöf. En skildring byggd på 30 års korrespondens och vänskap. Bokförlaget Norden, 1944. 272+277s. 2 vol. Klotryggsband. Fotoillustrerad. Utvikbara kartor/planscher. Mycket gott skick.
ID Nr: 16416, SEK 190.

Bäckström, Lars: Erik Lindegren. Svenska bokförlaget/Bonniers, 1962. 199s. Pappband. Namnteckning på försättsbladet. Understrykningar i texten. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 4170, SEK 110.

Bäumer, Gertrud: Das geistige Bild Goethes im Licht seiner Werke. F. Bruckmann Verlag, München, 1950. 285p. Clothbinding with dustwrapper. Inscription on endpaper. Covers slightly worn. Dustwrapper torn.
ID Nr: 202824, SEK 100.

Böttiger, Carl Wilh: Självbiografiska anteckningar. Norstedt och söners förlag, 1929. 219s. Häftad. Häftesomslaget något trasigt.
Med inledning av Gunnar Mascoll Silfverstolpe. Friexemplar. Memoarer och resor
ID Nr: 202496, SEK 60.

Böök, Fredrik: Esaias Tegnér. En levnadsteckning utarbetad på uppdrag av Svenska Akademien. Albert Bonniers förlag, 1946. Biografi över Alice Tegner. 409+439. 2 vol. Halvklotband. Mycket gott skick.
ID Nr: 204358, SEK 350.

Böök, Fredrik: H.C. Andersen. En levnadsteckning av Fredrik Böök. Albert Bonniers förlag, 1938. 354s. Klotband.
ID Nr: 202288, SEK 150.

Böök, Fredrik: H.C. Andersen. En levnadsteckning av Fredrik Böök. Albert Bonniers förlag, 1938. 354s. Häftad. Delvis ouppsprättad. Något nött i kanterna.
ID Nr: 202281, SEK 120.

Böök, Fredrik: Kreaturens suckan, och andra Stagneliusstudier. Allhems Förlag, 1957. Biografi över Erik Johan Stagnelius. 284s. Häftad. Häftesomslaget slitet. Delvis något fuktskadad. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 5503, SEK 120.

Böök, Fredrik: Verner von Heidenstam. Albert Bonniers förlag, 1946. 391+381s. 2 vol. Häftad. Något gulnad. Annars ett fint exemplar.
Första bandet ouppsprättat
ID Nr: 3987, SEK 150.

Böök, Fredrik: Verner von Heidenstam. Albert Bonniers förlag, 1959. 395s. Klotband. Gott skick.
ID Nr: 3986, SEK 150.

Canetti, Elias: Den räddade tungan. Historien om en ungdom. Forum, 1981. 393s. Klotband med skyddsomslag. Saknar skyddsomslag. Bandet något solkigt.
ID Nr: 10687, SEK 120.

Canetti, Elias: Facklan i örat. Berättelsen om mitt liv 1921-1931. Forum, 1981. 433s. Klotband med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 10688, SEK 110.

Carlholm, Evert (red): Ur Gustaf Frödings diktning. Svenska Bokförlaget/Bonniers, 1963. 136s. Pappband. Anteckningar. Gott skick.
ID Nr: 104723, SEK 80.

Carlson, Stig: Artur Lundkvist 3 mars 1956. Tidens förlag, 1956. 211s. Häftad. Ouppsprättad.
Red. Carlson, medverkande bl a Ferlin, Fridegård, Laxness, Asklund, Neruda, Eliot, Vennberg, Malmberg, Auden, Schein, Hillarp, Perse, Heyman.
ID Nr: 3809, SEK 110.

Carlson, Stig: En bok om Gunnar Ekelöf. FIB:s Lyrikklubb, 1956. 89s. Häftad.
Red. med Axel Liffner
ID Nr: 202587, SEK 60.

Carlson, Stig: En bok om Gunnar Ekelöf. FIB:s Lyrikklubb, 1956. 89s. Pappband. Namnteckning på försättsbladet.
Redigerad med Axel Liffner
ID Nr: 202581, SEK 70.

Carlson, Stig: En bok om Gunnar Ekelöf. FIB:s Lyrikklubb, 1956. 89s. Pappband med skyddsomslag. Gott skick. Skyddsomslaget något nött i kanterna.
Red. med Axel Liffner
ID Nr: 18439, SEK 100.

Carlson, Stig: En bok om Nils Ferlin. FIB:s lyrikklubb, 1954. 87s. Häftad. Gott skick.
Redigerad med Axel Liffner
ID Nr: 202653, SEK 90.

Carlson / Liffner (red): En bok om Johannes Edfelt. FIB:s Lyrikklubb, 1961. Biografi över Johannes Edfelt. 90s. Häftad. Namnteckning på försättsbladet. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 204802, SEK 80.

Carossa, Hans: Wirkungen Goethes in der Gegenwart. Im Insel-verlag zu Leipzig, (not dated). 34p. Wrappered. Spine/backstrip loose. Wrapper rubbed.
ID Nr: 202805, SEK 80.

Carpenter, Richard: Thomas Hardy. St. Martin´s Press, 1964. 223p. Wrappered. Wrapper slightly rubbed.
The Griffin Authors Series
ID Nr: 202997, SEK 110.

Carré, Jean-Marie: La vie de Goethe. Librairie Gallimard, 1927. 289p. Half -leather binding. Spine/backstrip slightly faded. Else fine. Marbeled endpapers.
ID Nr: 202830, SEK 120.

Casagrande, Peter J.: Unity in Hardy´s novels "Reparative symmetries". The macmillan Press Ltd, 1982. 249s. Klotband med skyddsomslag. Mycket gott skick.
ID Nr: 13936, SEK 130.

Castrén, Gunnar: Herman Kellgren. Ett bidrag till 1840- och 1850-talens kulturhistoria. Svenska litteratursällskapet i Finland, 1945. 428s. Häftad. Häftesomslaget trasigt.
ID Nr: 4090, SEK 90.

Cederschiöld, Gustaf: Georg Stjernhjelm. Den svenska skaldekonstens fader. Albert Bonniers förlag, 1925. Biografi över Georg Stiernhielm. 46s. Häftad. Namnteckning på titelbladet. Gott skick.
Studentföreningen Verdandis småskrifter 296
ID Nr: 5516, SEK 50.

Cederschiöld, Gustaf: Georg Stjernhjelm. Den svenska skaldekonstens fader. Albert Bonniers förlag, 1925. Biografi över Georg Stiernhielm. 46s. Häftad. Namnteckning på titelbladet. Understrykningar i texten med blyerts. Några sidor vikta.
Studentföreningen Verdandis småskrifter 296
ID Nr: 5519, SEK 40.

Chandler, Raymond: Marlowes tema femtio brev i urval av Eric Fylkeson och översättning av Peter Lindforss. Janus i samarbete med Jury, 1984. 180s. Häftad. Gott skick.
Urvalet löper från 1937-1959.
ID Nr: 101538, SEK 80.

Chastel, Guy: J-K Huysmans et ses amis. Documents inédits. Grasset, 1957. 385p. Wrappered. Slightly rubbed.
ID Nr: 4036, SEK 90.

Chesterton, G.K. (Gilbert Keith): Charles Dickens. Norstedt och söners förlag, 1933. Biografi över Charles Dickens. Häftad. Bandet något slitet.
ID Nr: 2106, SEK 120.

Christensen, Erik M: Ex auditorio. Kunst og idéer hos Martin A. Hansen. Arena, 1965. 88s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Inlagan fin.
Separat dedikation
ID Nr: 3973, SEK 110.

Christofferson, Birger: Sakrament. En romananalys. Zindermans, 1963. Biografi över Sven Stolpe. 94s. Häftad. Namnteckning på försättsbladet. Gott skick.
ID Nr: 5523, SEK 90.

Christofferson, Birger: Sven Stolpe och den litterära debatten. Albert Bonniers förlag, 1956. Biografi över Sven Stolpe. 201s. Häftad. Ouppsprättad. Bandet något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 5524, SEK 80.

Claesson, Stig "Slas": Svart asfalt grönt gräs. Albert Bonniers förlag, 2000. Illustrerad av Stig Claesson. 272s. Klotband med skyddsomslag. Mycket gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 105984, SEK 110.

Clarke, D. Waldo: William Shakespeare. Longmans, Green and Co, 1950. Biography over William Shakespeare. 86p. Wrappered. Wrapper slightly rubbed.
Drawings by D.M. Rossolymos. Essential English Library. Biography
ID Nr: 204268, SEK 100.

Clarke, Gerald: Truman Capote. Svenska Dagbladet, 1989. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 2096, SEK 150.

Clason, Synnöve: Pudelns kärna. En bok om Johann Wolfgang Goethe. Albert Bonniers förlag, 1999. 325s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 202797, SEK 250.

Clason, Synnöve: Selma Lagerlöf ur franskt perspektiv. Selma Lagerlöf-sällskapet, 1994. 173s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
Lagerlöfstudier. Redaktör
ID Nr: 203173, SEK 140.

Claudi, J: Eyvind Johnson. En karakteristik och bibliografi. Folmer Christensens Forlag, 1947. 107s. Häftad. Häftesomslaget något trasigt. Namnteckning på smutstitelbladet.
ID Nr: 4079, SEK 90.

Clurman, Harold: Ibsen. Collier Books/Macmillan, 1977. 223p. Wrappered. Slightly rubbed on the edges.
ID Nr: 15178, SEK 130.

Collijn, Gustaf: Franz Grillparzer. Hans lif och verk. Gustaf Lindströms förlag, 1902. 287s. Halvfranskt band. Nött i kanterna. Marmorerat snitt. Inlagan fin.
ID Nr: 202916, SEK 140.

Collijn, Gustaf: Franz Grillparzer. Hans lif och verk. Gustaf Lindströms förlagsexpedition, 1902. 287s. Häftad. Ouppsprättad. Häftesomslaget något slitet.
ID Nr: 202915, SEK 110.

Colmer, John: E. M. Forster. The Personal Voice. Routledge & Kegan Paul, 1975. Clothbinding with dustwrapper. Good condition.
ID Nr: 2581, SEK 130.

Combüchen, Sigrid: Byron. Norstedts förlag, 2000. 495s. Häftad. Gott skick. Anteckningar på smutstitelbladet.
ID Nr: 16562, SEK 140.

Cooper, Lettice: George Eliot. Longmans, Green & Co, 1951. 46p. Wrappered. Inscription on titlepage. Wrapper slightly torn.
Supplement to British Book News
ID Nr: 202642, SEK 60.

Cooper, William: C.P. Snow. Longmans, Green & Co, 1959. Biography over C.P Snow. 39p. Wrappered. Good condition.
Writers and their work no 115. Published for the British Council and The National Book League. With a select bibliography
ID Nr: 204317, SEK 75.

Corbet, Charles: Nekrasov. L´homme et le poète. Institut d´études slaves de l´université de Paris, 1948. 463p. Wrappered. Wrapper torn. Corpus fine. Unopened.
ID Nr: 203397, SEK 160.

Coult, Tony: The Plays of Edward Bond. Methuen, 1979. 102p. Wrappered.
ID Nr: 202458, SEK 70.

Cruciani, Francois: Marcel Proust. Collection "Les Géants". Pierre Charron, 1971. 136p. Decorated leather imitation binding with dustwrapp. Gilt-ornamented. Richly illustrated. Good condition.
ID Nr: 217588, SEK 120.

Crucy, Francois: Brantôme. Les Éditions Rieder, 1934. 113p. Bound. Good condition.
Avec soixante planches hors-texte. Maîtres des Littératures 16
ID Nr: 202467, SEK 65.

Dahlbäck, Kerstin (red.): Den moderne Hjalmar Bergman. Hjalmar Bergman Samfundet, 1988. 139s. Häftad. Gott skick. Ouppsprättad.
Uppsatser av Gunnar Axberger, Kerstin Dahlbäck, Sven Delblanc, Birger Lejdare, Johan Lundberg och Margareta Wirmark
ID Nr: 1748, SEK 130.

Dahlgren, Lotten: Ur Ransäters familjearkiv. Dagboks- och brevutdrag. Wahlström & Widstrand, 1923. Biografi över Erik Gustav Geijer. 203s. Häftad. Delvis något fuktskadad. Ryggen reparerad.
ID Nr: 202764, SEK 110.

Dahlstedt, Karl-Hampus: Hedenvinds debutroman och dialekt. Almqvist & Wiksell, 1960. 22s. Häftad. Enstaka fläckar på häftesomslaget. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 3981, SEK 110.

Dahlström, Åke: Soldaten i Kiplings diktning. Norstedts förlag, 1987. 104s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 4100, SEK 80.

Dahlström, Åke: Soldaten i Kiplings diktning. Norstedts förlag, 1987. 104s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 4101, SEK 80.

Dahlström, Åke: Thomas Atkins och de tre musketörerna. Rahms i Lund, 1982. Biografi över Rudyard Kipling. 183s. Cartonnageband. Gott skick.
Den brittiske soldaten i Kiplings tidiga berättelser och ballader
ID Nr: 4099, SEK 110.

Daiches, David: Shakespeare. Julius Caesar. Edward Arnold, 1976. Biography over William Shakespeare. 58p. Wrappered. Wrapper slightly rubbed. Else fine.
ID Nr: 204400, SEK 60.

Danby, John F.: Shakespeare's Doctrine of Nature A Study of King Lear. faber and faber, 1982. 234p. Wrappered. Good condition.
ID Nr: 101864, SEK 95.

Darlington, W.A: J.M. Barrie. Haskell House Publishers, 1974. 158p. Clothbinding. Good condition.
ID Nr: 202367, SEK 80.

Daudet, Charles: Répertoire des personnages de A la recherche du temps perdu. Librairie Gallimard, nrf, 1927. Biography over Marcel Proust. 174p. Wrappered. Wrapper slightly torn.
Les cahiers Marcel Proust 2. Précédé de La vie sociale dans l´oeuvre de Marcel Proust par Ramon Fernandez
ID Nr: 203465, SEK 150.

Dave, Jagdish Chandra: The Human Predicament in Hardy´s Novels. Macmillan Hardy Studies, 1985. 216p. Bound with dust-wrapper. Sporadic underlining of text in pencil.
ID Nr: 202988, SEK 160.

Davis, Herbert: The Satire of Jonathan Swift. 1947. Biography over Jonathan Swift. 109p. Clothbinding. Good condition.
This book contains three lectures delivered at Smith College in May, 1946, and constitutes the first of a projected series of volumes of Smith College lectures
ID Nr: 204328, SEK 150.

Day Lewis, Cecil: Den begravda dagen. Norstedts förlag, 1960. 244s. Häftad. Namnteckning på häftesomslag. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 4155, SEK 130.

Delblanc, Sven: Förord till Selma Lagerlöfs skrifter i 10 band. Bonniers, 1984. 31s. Cartonnageband. Nyskick.
ID Nr: 14782, SEK 80.

Delblanc, Sven: Stormhatten. Tre Strindbergsstudier. Alba, 1979. 106s. Häftad. Namnteckning på försättsbladet. Gott skick.
ID Nr: 5548, SEK 110.

Denney, Reuel: Conrad Aiken. University of Minnesota Press, 1964. 48p. Wrappered. Good condition.
University of Minnesota Pamphlets on American Writers, no 38
ID Nr: 202255, SEK 50.

Dentan, Yves: La longue route d´André Chamson. Plon, 1980. 125p. Wrappered. Wrapper slightly rubbed. Else fine. Richly illustrated.
ID Nr: 207456, SEK 140.

Díaz, René Vázquez: Det okuvliga gräset. En bok om Artur Lundkvist. Albert Bonniers förlag, 1986. 238s. Cartonnageband. Gott skick.
Medverkande bl.a. Cela, Cullhed, Delblanc, Espmark, Gellerfelt, Isaksson, Laxness, Liffner, Milos, Myrdal, Palme, Paz, Simon, Sjöstrand, Trotzig, Vennberg, Werup, White, Wästberg, Özkök
ID Nr: 4229, SEK 140.

Dick, Ernst: George Meredith. Verlag von Wiegandt & Grieben, 1910. 191p. Sporadic underlining of text in pencil. Good condition.
ID Nr: 203295, SEK 110.

Dickens, Monica: An Open Book. Mayflower Books, 1978. Clothbinding with dustwrapper. Good condition.
ID Nr: 2168, SEK 175.

Diktonius, Elmer: Brev. Svenska litteratursällskapet i Finland, 1995. Klotband med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 1469, SEK 250.

Dilthey, Wilhelm: Schiller. Mit einem Vorwort von Herman Nohl. Vandenhoeck & Ruprecht in Göttingen, 1959. Biography over Friedrich Schiller. 83p. Wrappered. Inscription on the inside of the cover. Inscription on titlepage. Good condition.
ID Nr: 204250, SEK 110.

Dixelius, Olof: Hans Järta och litteraturen. Almqvist & Wiksell, 1973. 178s. Häftad. Gott skick.
Hans Järta i litterär debatt och kulturpolitik under romantikens tidevarv (1809-1825). Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademiens handlingar, filologisk-filosofiska serien 12
ID Nr: 203102, SEK 120.

Donaldson, Frances: Freddy Lonsdale. Heinemann, 1957. 257p. Bound with dust-wrapper. Dustwrapper slightly torn. A few pages folded.
His biography. Illustrated
ID Nr: 4179, SEK 110.

Doolittle, Hilda: Slut på pinan. Minnen av Ezra Pound. Ellerströms, 1992. 122s. Häftad. Fint exemplar. Klisterlapp på häftesomslaget.
ID Nr: 203441, SEK 150.

Dostojevskij, Fjodor M.: Briefe. R. Piper & Co, 1914. Half -leather binding. Good condition.
Frakturstil.
ID Nr: 1454, SEK 240.

Dowden, Edward: Shakespeare, sein entwickelungsgang in seinen werken. Heilbronn, verlag von Gebr. Henninger, 1879. Translated by Wilhelm Wagner. Biography over William Shakespeare. 327p. Clothbinding. Inscription on the inside of the cover. Covers slightly worn. Else fine.
ID Nr: 204278, SEK 120.

Drachmann, Geert: Georg Brandes og A. G. Drachmann. En brevveksling. Strubes Boghandel, (utan årtal). Häftad. Mycket gott skick.
Numrerad utgåva 415/500.
ID Nr: 1305, SEK 110.

Draper, R.P.: Hardy. The Tragic Novels. Macmillan, 1982. 256p. Wrappered. Good condition.
A selection of critical essays. Casebook series general editor A E Dyson. The Return of the Native. The Mayor of Casterbridge. Tess of the d´Urbervilles, Jude the Obscure
ID Nr: 202991, SEK 120.

Driscoll, John: The China Cantos of Ezra Pound. Almqvist & Wiksell, 1983. 166p. Wrappered. Wrapper slightly rubbed. One stain on the wrapper. Else fine.
Acta Universitatis Upsaliensis Studia Anglistica Upsaliensia 46
ID Nr: 203444, SEK 130.

Drougge, Helga: The Significance of Congreve´s Incognita. Almqvist & Wiksell, 1976. 107p. Wrappered.
Acta Universitatis Upsaliensis, Studia Anglistica Upsaliensia 28
ID Nr: 3892, SEK 50.

Dublin, P.G: La vie de l´Arétin. Fernand Sorlot, 1937. 288p. Wrappered.
ID Nr: 202341, SEK 70.

Duclos / Fréville, Jacques / Jean: Henri Barbusse. Éditions sociales, 1946. 70p. Wrappered. Good condition.
ID Nr: 202363, SEK 50.

Dumas, Alexandre: Ungdomsminnen. Wahlström & Widstrand, 1947. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Namnteckning på försättsbladet.
ID Nr: 2183, SEK 75.

Ebermayer, Erich: Das ungewöhnliche leben des Oscar Wilde. Athenäum, 1954. Biography over Oscar Wilde. 324p. Clothbinding. Covers slightly worn. Else fine. Illustrated.
ID Nr: 204551, SEK 120.

Ebner-Esschenbach, Marie von: Meine Erinnerungen an Grillparzer. Verlag von Gebruder Baetel, Berlin, 1916. 190p. Decorated cloth binding. Inscription on half-title. Good condition.
ID Nr: 3972, SEK 130.

Edberg, Rolf: "Landskapet som själstillstånd". Tegnérsamfundet, 1986. Biografi över Alice Tegner. 23s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 204359, SEK 50.

Edfelt, Johannes: Årens spegel. Albert Bonniers förlag, 1963. 121s. Häftad.
ID Nr: 202560, SEK 80.

Edfelt, Johannes: Birger Sjöberg. Norstedts förlag, 1971. Biografi över Birger Sjöberg. 82s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
Svenska Akademien Inträdestal
ID Nr: 204309, SEK 110.

Edfelt, Johannes: Erik Lindegren. Norstedts förlag, 1969. 32s. Häftad. Något nött i kanterna.
Svenska Akademiens Inträdestal
ID Nr: 4169, SEK 90.

Edfelt, Johannes: Heinrich Heine. Natur och kultur, 1955. 85s. Häftad. Namnteckning på försättsbladet. Bandet något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
Ingår i serien "Världsförfattare"
ID Nr: 203038, SEK 85.

Edfelt, Johannes: Klara Johanson. Norstedts förlag, 1984. 60s. Häftad. Enstaka fläckar på häftesomslaget. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 4075, SEK 90.

Edlund, Mårten: Hemingway var där. Artiklar och reportage från fyra decennier av Ernest Hemingway. Bonniers, 1968. 264s. Pappband med skyddsomslag. Mycket gott skick.
Svensk redigering och efterskrift av Mårten Edlund
ID Nr: 107056, SEK 90.

Edström, Mauritz: Äran, kärleken, klassen. En bok om Ivar Lo-Johanssons författarskap. Forum, 1976. 264s. Häftad. Gott skick. Häftesomslaget något nött i kanterna.
ID Nr: 4172, SEK 120.

Ehnmark, Elof: Frans G. Bengtsson. Norstedts förlag, 1946. 41s. Häftad. Ouppsprättad. Gott skick.
ID Nr: 202423, SEK 50.

Ehnmark, Elof: Frans G. Bengtsson. Norstedts förlag, 1946. 41s. Häftad. Häftesomslaget något slitet.
ID Nr: 202422, SEK 40.

Ehnmark, Elof: Fredrika Bremer. Natur och kultur, 1955. Häftad. Gott skick. Ryggen något trasig i nedre kanten.
ID Nr: 2059, SEK 60.

Ehrensvärd, Albert: Jean de la Fontaine. Essay och översättningar. Albert Bonniers förlag, 1924. Illustrerad av Yngve Berg. 168s. Häftad med pappersomslag. Främre häftesomslag medbundet. Namnteckning på smutstitelbladet. Skyddsomslaget något trasigt.
ID Nr: 8267, SEK 110.

Ehrensvärd, Albert: Jean de La Fontaine. Essay och översättningar av Albert Ehrensvärd. Albert Bonniers förlag, 1924. 168s. Häftad med pappersomslag. Mycket gott skick. Ouppsprättad. Illustrerad.
ID Nr: 1138, SEK 125.

Eidevall, Gunnar: Vilhelm Mobergs emigrantepos. Norstedts förlag, 1974. 357s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 203324, SEK 140.

Ek, Bengt: Selma Lagerlöf efter Gösta Berlings saga. En studie över genombrottsåren 1891-1897. Albert Bonniers förlag, 1951. 389s. Häftad. Ouppsprättad.
ID Nr: 203171, SEK 90.

Ek, Emy: Från Jarl Hemmers ungdom. Sällskapet Bokvännerna, 1958. 50s. Häftad.
Bokvännens småskrifter nr 15
ID Nr: 4005, SEK 80.

Ek, Emy: Från Jarl Hemmers ungdom. Sällskapet Bokvännerna, 1958. 50s. Häftad.
Bokvännens småskrifter nr 15
ID Nr: 4004, SEK 80.

Ek, Sverker: Nationella gestalter i Runebergs ungdomsdiktning. C.W.K. Gleerups förlag, 1940. 31s. Häftad. Stämpel på insidan av pärmen.
ID Nr: 203482, SEK 75.

Ekeberg, Birger: Birger Wedberg. Norstedts förlag, 1946. Biografi över Birger Wedberg. 49s. Häftad. Gott skick.
Svenska Akademien Inträdestal
ID Nr: 204224, SEK 75.

Ekelund, Louise: Rabbe Enckell Gräshoppans och Orfeus diktare. Ordfronts förlag, 1999. 262s. Pappband med skyddsomslag. Gott skick. Illustrerad.
Svenska Humanistiska Förbundet 111
ID Nr: 104801, SEK 90.

Ekelund, Louise: Rabbe Enckell. Lyriker av den svåra skolan. Helsingfors, 1982. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 2264, SEK 120.

Ekelund, Vilhelm: Agenda. Dagbok 13.6 1913 - 12.6 1914. Albert Bonniers förlag, 1966. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 2175, SEK 110.

Ekelund, Vilhelm: Brev 1896-1916 / 1917-1949. Gleerups, 1968, 1970. 2 vol. Inbunden med skyddsomslag.
Utgivna av Vilhelm Ekelundsamfundet.
ID Nr: 202530, SEK 240.

Ekelund, Vilhelm: Brev 1917-1949. Gleerups, 1970. Klotband med skyddsomslag. Skyddsomslaget slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 1461, SEK 180.

Ekelöf, Gunnar: Brevet till Maj Sandman. Atlantis Förlag, 1989. 21s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 202583, SEK 60.

Ekelöf, Gunnar: Brevet till Maj Sandman. Atlantis Förlag, 1989. 21s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 202582, SEK 60.

Ekelöf, Gunnar: En självbiografi. Albert Bonniers förlag, 1971. 300s. Klotband. Utan pappersomslag.
Efterlämnade brev och anteckningar, i urval, redigering och med inledning av Ingrid Ekelöf
ID Nr: 202639, SEK 90.

Ekholm, Ragnar: Samuel Columbus. Bidrag till kännedom om hans levnad och författarskap. Almqvist & Wiksell, 1924. 184s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 18429, SEK 200.

Ekholm, Ragnar: Samuel Columbus. Bidrag till kännedom om hans levnad och författarskap. Almqvist & Wiksell, 1924. 184s. Häftad. Ouppsprättad. Häftesomslaget trasigt.
ID Nr: 202501, SEK 200.

Eklund, Torsten (red): Strindberg i Blå Tornet. Wahlström & Widstrand, u å. Biografi över August Strindberg. 70s. Häftad. Gott skick. Anteckningar. Understrykningar i texten.
Särtryck ur August Strindberg, Mannaår och ålderdom
ID Nr: 203822, SEK 125.

Eklund, Torsten (red): Strindberg i Blå Tornet. Ögonvittnesskildringar 1908-1912. Wahlström & Widstrand, 1961. 234-294. Häftad. Gott skick. Häftesomslaget något nött i kanterna.
Särtryck ur Ahlström-Eklund: August Strindberg II, Mannaår och ålderdom
ID Nr: 16063, SEK 125.

Ekner, Reidar: Gunnar Ekelöf. En bibliografi. Albert Bonniers förlag, 1970. 229s. Häftad. Ouppsprättad. Häftesomslaget något slitet.
ID Nr: 202640, SEK 120.

Eliæson, Åke: Goethe in der nordischen Musik. Seelig & Co, 1959. 173p. Wrappered. Wrapper slightly rubbed. Else fine.
ID Nr: 202850, SEK 120.

Eliæson, Åke: Goethe in der nordischen Musik. Seelig & Co, 1959. 173s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett mycket fint exemplar.
Skriven tillsammans med Gösta Percy
ID Nr: 202825, SEK 120.

Enander, Crister: En bok till Lars Forssell. Wiken, 1992. 215s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 2521, SEK 120.

Enckell, Olof: Den unga Hagar Olsson. Söderströms, 1949. 185s. Häftad. Häftesomslaget slitet. Namnteckning på smutstitelbladet. Inlagan fin.
Studier i finlandssvensk modernism II
ID Nr: 203422, SEK 140.

Eng, Uno: Att umgås med Nils Ferlin. Hökerbergs, 1962. 107s. Häftad. Ryggen lös. Fotoillustrerad. Exlibris. Ex libris Nils Ferlin
ID Nr: 216824, SEK 80.

Engdahl, Sven: Anders Österlings ungdomslyrik. En stilstudie. Hugo Gebers förlag, 1942. Biografi över Anders Österling. 61s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Ouppsprättad.
Skrifter utgivna av samfundet för stilforskning X Grundare Nils Svanberg Redaktör Arne Häggqvist
ID Nr: 204602, SEK 110.

Englund, Peter: Erik Lönnroth Svenska Akademiens inträdestal. Norstedts förlag, 2002. 45s. Häftad. Nyskick. Ouppsprättad.
ID Nr: 101481, SEK 80.

Engström, Margit: Ditt förflutnas dokument. Erik Hj. Linder 17 maj 1981. En bibliografi. Natur och kultur, 1981. 224s. Cartonnageband. Bandet något slitet. Annars ett mycket fint exemplar.
ID Nr: 203212, SEK 150.

Enkvist, Nils Erik: Geoffrey Chaucer. Natur och kultur, 1964. 87s. Häftad.
Rec.ex. Ingår I serien "Världsförfattare"
ID Nr: 3885, SEK 60.

Enmark, Loka: På jakt. Nycklar till nya rum. Trevi, 1996. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 2261, SEK 75.

Erdmann, Nils: August Strindberg. Wahlström & Widstrand, 1920. 227+387. 2 vol. Häftad. Något sliten. Ryggen lagad. Delvis något fuktskadad.
Bd I: Från Klara skola till Röda rummet. Bd II: Genom skärselden till korset
ID Nr: 4073, SEK 250.

Erdmann, Nils: Erik Gustaf Geijer. Albert Bonniers förlag, 1897. 274s. Halvfranskt band. Namnteckning på smutstitelbladet. Namnteckning på titelbladet. Upphöjda bind. Bandet något blekt.
ID Nr: 202759, SEK 130.

Erdmann, Nils: Erik Gustaf Geijer. En minnesanteckning. Albert Bonniers förlag, 1897. 274s. Halvklotband. Bandet något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
Med 81 porträtt, vyer, handteckningar m.m
ID Nr: 202780, SEK 140.

Erdmann, Nils: Molière. Wahlström & Widstrand, 1898. 260s. Häftad. Delvis ouppsprättad. Bandet slitet. Namnteckning på häftesomslag.
ID Nr: 203354, SEK 120.

Erdmann, Nils: Molière. Wahlström & Widstrand, 1898. 260s. Guldornamenterat halvfranskt band. Marmorerade för/eftersättsblad. Marmorerat snitt. Upphöjda bind. Mycket gott skick.
ID Nr: 11321, SEK 250.

Erfurth, Sonja: Harry Martinson och vägen ut. Vekerum, 1991. 214s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 203270, SEK 210.

Eriksson, Erik: Johannes Edfeldt. En bibliografi. Albert Bonniers förlag, 1975. 243s. Häftad. Ryggen något blekt. Annars ett fint exemplar. Red. Acta bibliothecæ regiæ Stockholmiensis XXII.
ID Nr: 202241, SEK 140.

Eriksson, Lars-Göran (red.): Kring Bellman. Wahlström & Widstrand, 1964. 175s. Häftad. Mycket gott skick. Illustrerad.
Med bidrag av Sigmund Skard, Victor Svanberg, Olof Byström, Staffan Björck, Nils Afzelius, Åke Janzon, Lars-Göran Eriksson, Richard Engländer och Carl Fehrman
ID Nr: 215781, SEK 115.

Eriksson, Lars-Göran (red.): Kring Bellman. Wahlström & Widstrand, 1964. 173s. Pocket. Gott skick. Illustrerad.
Med bidrag av Sigmund Skard, Victor Svanberg, Olof Byström, Staffan Björck, Nils Afzelius, Åke Janzon, Lars-Göran Eriksson, Richard Engländer och Carl Fehrman
ID Nr: 202390, SEK 50.

Eriksson, Leif: "Man måste ha sin prövosten". Gunnar Ekelöfs betydelse för Göran Palm och några andra sextiotalspoeter. Akademilitteratur, 1982. 170s. Häftad. Ak. avh.
ID Nr: 202580, SEK 110.

Escholier, Raymond: Victor Hugo, cet inconnu.. Plon, 1951. 337p. Wrappered. Unopened. Wrapper slightly torn at the edges. Light browning.
ID Nr: 4035, SEK 90.

Esslin, Martin: Brecht. A choice of evils. Eyre & Spottiswoode, 1959. Clothbinding. Inscription on endpaper. Good condition.
ID Nr: 2050, SEK 120.

Esswein, Hermann: August Strindberg, bd I. Björck & Börjesson, Stockholm, 1909. 112s. Häftad. Häftesomslaget något trasigt. Namnteckning på häftesomslag.
En studie och en öfverblick. Bd I av II.
ID Nr: 848, SEK 100.

Estlander, C.G: Runebergs skaldskap. Kritiska studier föregångna af redogörelse för normalupplagans redaktion samt en kronologisk förteckning. G.W. Edlunds förlag, 1902. 337s. Klotband. Namnteckning på titelbladet. Marmorerade för/eftersättsblad.
Separattryck ur normalupplagan
ID Nr: 203485, SEK 240.

Eurenius, Wilhelm: Från faiakernas ö till nordiske näset. Studier i Georg Stiernhielms Bröllopps Beswärs Ihogkommelsze. Allhems Förlag, 1958. Biografi över Georg Stiernhielm. 93s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 5515, SEK 210.

Fabricius, Johan: Mitt hem är bortom synranden. Norstedt och söners förlag, 1957. 264s. Häftad. Något nött i kanterna. Ouppsprättad.
ID Nr: 10954, SEK 120.

Faulkner, William: Faulkner. A Comprehensive Guide to the Brodsky Collection. Volume II: The Letters. University Press of Mississippi, 1984. Wrappered. Good condition.
ID Nr: 2270, SEK 160.

Fawkner, Harald William: Animation and Reification in Dickens´Vision of the Life-Denying Society. Almqvist & Wiksell, 1977. 164p. Wrappered.
Acta Universitatis Upsaliensis, Studia Anglistica Upsaliensia 31
ID Nr: 202548, SEK 80.

Federn, Etta: Goethes hustru. Lars Hökerbergs förlag, 1918. 276s. Halvfranskt band. Upphöjda bind. Bandet något nött i kanterna. Övre guldsnitt.
ID Nr: 202842, SEK 180.

Fehrman, Carl: Gullberg. Norstedts förlag, 1967. 258s. Pocket. Häftesomslaget slitet. Namnteckning på titelbladet.
ID Nr: 202923, SEK 75.

Fehrman, Carl: Hjalmar Gullberg. Norstedts förlag, 1958. 249s. Häftad. Häftesomslaget slitet.
ID Nr: 202921, SEK 120.

Fehrman, Carl: Hjalmar Gullberg. Norstedts förlag, 1958. 249s. Inbunden med skyddsomslag. Namnteckning. Skyddsomslaget trasigt.
ID Nr: 202922, SEK 130.

Fehrman, Carl: Vin och flickor och Fredmans stråke. Norstedt och söners förlag, 1977. 207s. Klotband. Namnteckning på försättsbladet. Gott skick.
Bellman och visans vägar
ID Nr: 202395, SEK 110.

Ferlin, Nils: Får jag lämna några blommor... Bonniers folkbibliotek, 1967. 190s. Pappband. Bandet något nött i kanterna. Namnteckning på insidan av pärmen.
Illustrerad biografi och visor i arrangemang för piano och gitarr
ID Nr: 202651, SEK 130.

Fletcher, John: Claude Simon And Fiction Now. Calder and Boyars, 1975. Biography over Claude Simon. 240p. Wrappered. Wrapper slightly rubbed. Else fine.
Critical Appraisals Series. General Editor: John Fletcher
ID Nr: 204290, SEK 120.

Fogelqvist, Torsten: Erik Axel Karlfeldt. Norstedts förlag, 1940. 377s. Linneband. Namnteckning på smutstitelbladet. Gott skick.
Omslag och anfanger tecknade av Akke Kumlien
ID Nr: 203120, SEK 220.

Fogelqvist, Torsten: Till Viktor Rydbergs minne. Albert Bonniers förlag, 1928. 64s. Häftad.
Bonniers små handböcker i vetenskapliga ämnen
ID Nr: 203523, SEK 70.

Foner, Philip S: Jack London. Amerikansk rebell. En biografi. Arbetarkultur, 1951. 239s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget trasigt. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 4177, SEK 100.

Fonsmark, Henning B: H.C. Branner. En introduktion. Areté, 1951. 39s. Häftad. Häftesomslaget löst. Häftesomslaget något slitet. Understrykningar i texten med blyerts.
ID Nr: 202466, SEK 30.

Forss, Harald: Kringvandrare. Rabén & Sjögren, 1981. Biografi över Harald Forss. 239s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 3597, SEK 175.

Forss, Harald: Krumelurer i Skomakarstan. Rabén & Sjögren, 1978. Biografi över Harald Forss. 181s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 202714, SEK 120.

Forsström, Axel: Viktor Rydberg. Barn och ungdom 1828-1855. Gleerups, 1960. 389s. Häftad. Häftesomslaget något nött i kanterna. Ouppsprättad.
ID Nr: 203512, SEK 160.

Fountain, David: Isaac Watts Remembered. 1674-1748. Henry E. Walter Ltd, 1974. Biography over Isaac Watts. 111p. Wrappered. Wrapper slightly rubbed. Else fine.
ID Nr: 204509, SEK 120.

Fowler / Abadie (red): "A Cosmos of My Own". Faulkner and Yoknapatawpha 1980. University Press of Mississippi, 1981. Bound with dust-wrapper. Good condition.
ID Nr: 2272, SEK 180.

Frank, Bruno: En viss Cervantes. Gebers, 1935. 398s. Häftad.
Biografisk roman
ID Nr: 3882, SEK 70.

Franzén, Nils-Olof: Émile Zola. Natur och kultur, 1958. Biografi över Émile Zola. 91s. Häftad. Häftesomslaget vikt. Annars ett fint exemplar. Ingår i serien Världsförfattare, redigerad av Annie Löfstedt.
ID Nr: 204589, SEK 100.

Franzén, Nils-Olof: Zola et la joie de vivre. La genèse du roman, les personnages, les idées. Almqvist & Wiksell, 1958. Biography over Émile Zola. 241p. Wrappered. Wrapper slightly rubbed. Unopened. With dedication. Acta Universitatis Stockholmiensis, Stockholm Studies in History of Literature 3.
ID Nr: 204594, SEK 120.

Fraser, Catherine C.: Ensam och Allén. Ord och bild hos Strindberg. Ordfronts förlag, 1994. 124s. Pappband med skyddsomslag. Mycket gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 974, SEK 50.

Fredén, Gustaf: Miguel de Cervantes. Natur och kultur, 1956. 95s. Häftad. Något nött i kanterna. Inlagan fin. Färgat snitt. Understrykningar i texten. Namnteckning på titelbladet.
Serien " Världsförfattare ".
ID Nr: 103577, SEK 60.

Fredén, Gustaf: William Shakespeare. Natur och kultur, 1963. Biografi över William Shakespeare. 106s. Häftad. Namnteckning på försättsbladet. Understrykningar i texten med blyerts. Häftesomslaget något slitet.
Ingår i serien "Världsförfattare"
ID Nr: 204274, SEK 60.

Frederiksen, Emil: Johannes Jørgensens ungdom. Gyldendal, 1946. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Inlagan fin. Ouppsprättad.
ID Nr: 1313, SEK 110.

Fredholm, Inga-Britt: Kom i min famn Evert Taube 1920-1971. En bildbiografi. Bonniers, 1972. 196s. Pappband. Gott skick. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 103254, SEK 95.

Freding, Thyra: Flickan från Mårbacka. En bok för gamla och unga om Selma Lagerlöf. Fritzes, 1945. 108s. Häftad. Namnteckning på försättsbladet. Häftesomslaget slitet. Inlagan fin.
ID Nr: 203175, SEK 140.

Frenckell-Thesleff, Greta von: Minna Canth. Ett hundraårsminne. Holger Schildts förlag, 1949. 307s. Häftad. Ouppsprättad.
ID Nr: 202500, SEK 90.

Friberg, Axel: Den svenske Herkules. Studier i Stiernhielms diktning. Håkan Ohlssons boktryckeri; Wahlström & Widstrand, 1945. Biografi över Georg Stiernhielm. 264s. Linneband. Gott skick. Namnteckning på titelbladet.
Ak.avh
ID Nr: 5513, SEK 200.

Frick, Lennart: Den vilsne moralisten. En essay om John Karlzén. Rabén & Sjögren, 1971. 211s. Häftad. Häftesomslaget något trasigt. Inlagan fin. Ouppsprättad.
ID Nr: 4085, SEK 90.

Friedenthal, Richard: Goethe. Sein Leben und seine Zeit. Deutscherbücherbund, 1963. 674p. Clothbinding with dustwrapper. Inscriptions on half-title. Dustwrapper torn.
ID Nr: 202835, SEK 210.

Friedlander, Kurt: Belinskij, och den ryska litteraturens guldålder. Norstedts förlag, 1966. 211s. Häftad. Ouppsprättad.
ID Nr: 202378, SEK 80.

Froment-Guieysse, Georges: Victor Hugo. Éditions de l´empire francais, 1948. 227+244. 2 vol. Wrappered. Exlibris. Slightly rubbed. Spine/backstrip slightly torn at the edges.
ID Nr: 4028, SEK 140.

Frykenstedt, Holger: Atterboms kunskapsuppfattning. Gleerups, 1949. 345s. Häftad. Ouppsprättad.
Dess betydelse för hans livs- och världsåskådning och dess sammanhang med den transcendentala idealismen
ID Nr: 202349, SEK 110.

Frykenstedt, Holger: Atterboms sagospel Lycksalighetens ö. Gleerups, 1951. 399s. Häftad. Namnteckning på försättsbladet. Annars ett fint exemplar.
En poesiens historia och en tragedi över fantasien i belysning av romantikens litteraturhistoria, filosofi, estetik och mytologi
ID Nr: 202347, SEK 120.

Frykenstedt, Holger: Carl August Ehrensvärds Resa till Italien 1780, 1781, 1782. Svenska Humanistiska Förbundet, 1991. 145s. Häftad.
Skriftseriens nr 103
ID Nr: 202565, SEK 120.

Frykenstedt, Holger: Carl August Ehrensvärds Resa till Italien 1780, 1781, 1782. Svenska Humanistiska Förbundet, 1991. 145s. Häftad.
Skriftseriens nr 103
ID Nr: 202564, SEK 120.

Frykenstedt, Holger: Goethes Faust. Norstedt och söners förlag, 1969. 237s. Häftad. Ouppsprättad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
Svenska Humanistiska Förbundet
ID Nr: 202818, SEK 130.

Frykenstedt, Holger: Studier i Carl August Ehrensvärds författarskap. Almqvist & Wiksell, 1965. Häftad. Häftesomslaget något slitet.
ID Nr: 2176, SEK 200.

Fröberg, Paul: Minnen och bikt. En studie i Malla Montgomery-Silverstolpes memoarer. Svenska Humanistiska Förbundet, (utan årtal). 199s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Ouppsprättad.
ID Nr: 203369, SEK 130.

Fröberg, Paul: Skalden Böttiger. Wahlström & Widstrand, 1943. 356s. Häftad. Ouppsprättad.
ID Nr: 202497, SEK 75.

Fröding, Gustaf: Allvar, mer eller mindre. Albert Bonniers förlag, 1918. 209s. Häftad. Ouppsprättad.
Posthuma skrifter
ID Nr: 202741, SEK 100.

Fröding, Gustaf: Bibliografi. Gustaf Fröding-sällskapet, 1978. 256s. Cartonnageband. Namnteckning på försättsbladet. Enstaka fläckar på bandet.
Band I
ID Nr: 202751, SEK 180.

Fröding, Gustaf: Ur en tidningsmans anteckningar och andra kåserier. Norma, 1990. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 2584, SEK 80.

Fröding-Torgny, Siri: Min kusin Gustaf Fröding. J.A. Lindblads förlag, 1953. 165s. Häftad. Ouppsprättad.
Med 44 illustrationer. Inledning och redigering: Germund Michanek
ID Nr: 202737, SEK 90.

Fulford, Roger: Osbert Sitwell. The British Council and the National Book League; Longmans, Green & Co, 1951. Biography over Osbert Sitwell. 44p. Wrappered. Wrapper slightly rubbed. Else fine.
Supplement to British Book News
ID Nr: 204293, SEK 80.

Funck, Esbjörn: Berättaren från fattighuset. Åke Wassing och hans roman Dödgrävarens pojke. AB Lundequistska Bokhandeln, Uppsala, 1980. Biografi över Åke Wassing. 217s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
Ak.avh. Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet 12
ID Nr: 204506, SEK 120.

Furbank, P N: E M Forster. A Life. Secker & Warburg, 1977. 271p. Clothbinding with dustwrapper. Good condition.
Volume One: The Growth of the Novelist 1879-1914
ID Nr: 202713, SEK 120.

Fyvel, T.R: George Orwell. En bok om mannen som skrev 1984. Förlags AB Wiken, 1982. 265s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 203425, SEK 180.

Färnström, Emil: Fredrika Bremer i Schweiz. Natur och kultur, 1968. Biografi över Fredrika Bremer. 117s. Häftad. Ouppsprättad. Häftesomslaget något slitet.
ID Nr: 2061, SEK 140.

Färnström, Emil: Fredrika Bremer och Erik Gustaf Geijer. Natur och kultur, 1964. Biografi över Fredrika Bremer. 147s. Klotryggsband med skyddsomslag. Skyddsomslaget fläckat och nött. Annars ett fint exemplar. Övre stänksnitt.
ID Nr: 212224, SEK 140.

Färnström, Emil: Två drömmares vänskap. Fredrika Bremer och Henri-Frédéric Amiel. Natur och kultur, 1965. 137s. Häftad. Ouppsprättad. Häftesomslaget något slitet.
ID Nr: 202480, SEK 75.

G:son Berg, Ruben: Bellman och brackan. Bokvännerna, 1972. Biografi över Carl Michael Bellman. Illustrerad av Yngve Berg. 20s. Häftad. Tryckt i facsimil efter originalet 1919. Sällskapet Bokvännernas bokgåva 1972.
ID Nr: 300009, SEK 40.

Gadelius, Bror: Skapande fantasi och sjuka skalder. Tegnér och Fröding. Hugo Gebers förlag, 1927. 349s. Häftad. Något sliten.
ID Nr: 202727, SEK 140.

Gauffin, Axel: På Zolas begravning. Några minnesblad. Norstedts förlag, 1945. Biografi över Émile Zola. 66s. Häftad. Namnteckning på försättsbladet. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
Numrerad upplaga i 500 exemplar
ID Nr: 204591, SEK 120.

Geete, Anna Hamilton: I solnedgången. Minnen och bilder från Erik Gustaf Geijers lefnadsår. Albert Bonniers förlag, 1911, 1911, 1912, 1914. 4 vol. Dekorerat klotband. Enstaka blad lösa. Enstaka fläckar på bandet.
Femte upplagan, Andra tusendet, Fjärde tusendet, Ingen upplaga angiven
ID Nr: 202757, SEK 350.

Geete, Anna Hamilton: I solnedgången. Minnen och bilder från Erik Gustaf Geijers senaste lefnadsår. Albert Bonniers förlag, 1915, 1913, 1912, 1914. 4 vol. Halvfranskt band. Övre guldsnitt.
Åttonde upplagan, femte upplagan, två sista bd utan angiven upplaga
ID Nr: 202756, SEK 400.

Geijer, Erik Gustaf: Geijers ungdomsbrev Familjebrev av Erik Gustaf Geijer. Albert Bonniers förlag, 1920. Biografi över Erik Gustav Geijer. 337s. Halvfranskt band. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Marmorerade för/eftersättsblad. Främre häftesomslag medbundet. Utgivna av Henrik Schück. Tillökad upplaga.
ID Nr: 206947, SEK 150.

Geijer, Erik Gustaf: Minnen Utdrag ur brev och dagböcker. Norstedt och söners förlag, 1928. Biografi över Erik Gustav Geijer. 215s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Svenska författare i urval för skolan. Utgivna av Hjalmar Alving och Gösta Lindblad. XII.
ID Nr: 206945, SEK 110.

Geijer, Erik Gustaf: Minnen Utdrag ur Bref och Dagböcker. Minnestal öfver Esaias Tegnér. Personalier öfver Bengt Gustaf Geijer. Norstedt och söners förlag, 1915. Biografi över Erik Gustav Geijer. 349s. Halvfranskt band. Namnteckning på försättsbladet. Klisterlapp på insidan av pärmen. Bandet något trasigt. Guldornerad rygg. Utgifna och försedda med en inledning af Fredrik Böök.
ID Nr: 206946, SEK 140.

Georgin, Rosine: Gombrowicz. L´Age d´Homme, 1977. 156p. Wrappered. Wrapper slightly rubbed. Else fine.
Cahiers cistre no 2
ID Nr: 3960, SEK 130.

Gibran, Kahlil: A Self-Portrait. Heinemann, London, 1972. 94p. Bound with dust-wrapper. Dustwrapper slightly worn. Else fine.
Translated from the Arabic and edited by Anthony R. Ferris
ID Nr: 202784, SEK 140.

Gierow, Karl Ragnar: Benjamin Höijer. Norstedts förlag, 1971. 202s. Häftad.
Svenska Akademiens Minnesanteckningar
ID Nr: 4042, SEK 90.

Gierow, Karl Ragnar: Hjalmar Gullberg. Norstedts förlag, 1961. Biografi över Elsa Gullberg. 27s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Klisterlapp på häftesomslaget. Annars ett fint exemplar.
Svenska Akademien Inträdestal
ID Nr: 204782, SEK 75.

Gierow, Karl Ragnar: Introduktioner till O´Neills dramatik. Sveriges radio, 1958. 46s. Häftad. Exlibris. Några sidor vikta. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 203419, SEK 90.

Gill, Austin: Mallarmé´s poem "La chevelure vol d´une flamme...". University of Glasgow, 1971. 27p. Wrappered. Good condition.
ID Nr: 203251, SEK 75.

Gioanola, Elio: Ett avslutat storverk En essä om Andrea Giovenes romansvit. LTs förlag, 1971. Biografi över Andrea Giovenes. 23s. Häftad. Ett hörn något stött. Annars ett fint exemplar.
Giuliano di Sanseveros självbiografi
ID Nr: 205713, SEK 70.

Gissing, George: Här vilar Henry Ryecroft. Eftrelämnade papper utgivna av George Gissing. Wahlström & Widstrand, 1929. 219s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 107241, SEK 200.

Gissing, George: Ur Henry Ryecrofts privata papper. Bokvännerna, 1963. 69s. Pappband. Gott skick.
Inledning av Klara Johanson, vignetter av Nils Otterhäll
ID Nr: 203527, SEK 60.

Glyn, Anthony: Elinor Glyn. Strömbergs, 1956. 373s. Klotband. Enstaka fläckar på bandet.
ID Nr: 202795, SEK 110.

Glyn, Anthony: Elinor Glyn. Strömbergs, 1956. 374s. Häftad.
ID Nr: 202794, SEK 110.

Goethe, Johann Wolfgang (von): Självbiografiska skrifter. Forum, 1959. Biografi över J. W. von Goethe. 231s. Häftad. Häftesomslaget något slitet.
ID Nr: 203682, SEK 140.

Goethe, Johann Wolfgang (von): Ur min levnad. Dikt och sanning I-IV. Albert Bonniers förlag, 1923-25. Biografi över J. W. von Goethe. 4 vol. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Ouppsprättad.
Första häftets rygg lagad
ID Nr: 2991, SEK 500.

Golding, William: A Moving Target. Faber & Faber, 1983. 214p. Wrappered. Good condition.
Includes Golding´s Nobel speech
ID Nr: 3959, SEK 110.

Gorham, Charles: Livets vin. Romanen om Balzac. Wahlström & Widstrand, 1960. 363s. Inbunden. Gott skick.
ID Nr: 202353, SEK 180.

Gorham, Charles: Livets vin. Romanen om Balzac. Wahlström & Widstrand, 1960. 363s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 202354, SEK 150.

Gran, Gerhard: Charles Dickens. H. Aschehoug & Co, 1925. 178s. Häftad. Något gulnad.
ID Nr: 202551, SEK 75.

Granberg, Nils: Ernest Hemingway. Natur och kultur, 1991. 146s. Cartonnageband. Namnteckning på försättsbladet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 6538, SEK 120.

Granér, Martin: Zachris Topelius´ kärlekslyrik. Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland CCCVII, 1946. Biografi över Zacharias Topelius. 187s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Ouppsprättad.
Ak.avh
ID Nr: 204410, SEK 120.

Granlid, Hans O: Henry Millers motsägelser. Bo Cavefors Bokförlag, 1969. 247s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
BOC-serien
ID Nr: 203307, SEK 80.

Granlid, Hans O: Martin Koch och arbetarskildringen. Tidens förlag, 1957. 365s. Häftad. Ryggen delvis sprucken i fogarna. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 4106, SEK 130.

Granlid, Hans O: Nya grepp i Rydbergs lyrik. Rabén & Sjögren, 1973. 161s. Häftad. Häftesomslaget något upprivet i kanterna. Ouppsprättad.
ID Nr: 203519, SEK 120.

Greene, Graham: Reflections. Lester & Orpen Dennys, 1990. 324p. Bound with dust-wrapper. Good condition.
ID Nr: 4072, SEK 125.

Grevenius, Herbert: Shaw - rebellen. Sveriges radio, 1959. Biografi över George Bernard Shaw. 324s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Enstaka fläckar på bandet.
Handbok till Radioteaterns huvudserie 1959-1960
ID Nr: 5473, SEK 90.

Grip, Elias: Carl Snoilsky. Sveriges Kristliga Studentrörelses Bokförlag, 1929. Biografi över Carl Snoilsky. 103s. Häftad. Understrykningar i texten med blyerts. Namnteckning på titelbladet. Häftesomslaget något nött i kanterna.
Vår vitterhets stormän under 1800-talet VII. Folkskrifter 41
ID Nr: 204315, SEK 60.

Grip, Elias: Gunnar Wennerberg. Sveriges kristliga studentrörelses bokförlag, 1925. Biografi över Gunnar Wennerberg. 109s. Häftad. Ouppsprättad.
Vår vitterhets stormän under 1800-talet VI
ID Nr: 204522, SEK 110.

Grudd, Mats: Dan Anderssons amerikaår med Chi-mo-ka-ma. Dalaförlaget Malung, 1975. Biografi över Dan Andersson. 150s. Cartonnageband. Gott skick. Enstaka fläckar på bandet. Illustrerad.
Företal och kommentar av Mats Grudd
ID Nr: 202331, SEK 130.

Gräf, Hans Gerhard: Sverige i Goethes liv och skrifter. Norstedt och söners förlag, 1921. 117s. Häftad. Häftesomslaget något slitet.
En studie
ID Nr: 202831, SEK 140.

Gräf, Hans Gerhard: Sverige i Goethes liv och skrifter. Norstedt och söners förlag, 1921. 117s. Häftad. Något nött i kanterna. Något gulnad. Annars ett fint exemplar.
En studie
ID Nr: 202826, SEK 140.

Gräf, Hans Gerhard: Sverige i Goethes liv och skrifter. Norstedt och söners förlag, 1921. Biografi över J. W. von Goethe. 117s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 202840, SEK 140.

Grønbech, Vilhelm: Goethe. Povl Branner, København, 1935, 1939. 2 vol. Halvfranskt band. Upphöjda bind.
Ryggen ngt lös bd II
ID Nr: 202798, SEK 600.

Grønbech, Vilhelm: Goethe I. Povl Branner, København, 1935. 173s. Halvfranskt band. Stämpel på försättsbladet. Bandet något slitet.
Endast band I. På stämpeln står det: Kvinnliga Medborgarskolan vid Fogelstad
ID Nr: 202863, SEK 220.

Guerard, Albert J. (ed.): Hardy. A Collection of Critical Essays. A Spectrum Book, Prentice-Hall Inc, 1963. 180p. Wrappered. Wrapper slightly rubbed. Else fine.
Twentieth Century Views
ID Nr: 203006, SEK 120.

Gullberg, Helge: Berättarkonst och stil i Per Hallströms prosa. Elanders boktryckeri aktiebolag, Gbg, 1939. 446s. Häftad. Exlibris. Namnteckning. Häftesomslaget något slitet.
ID Nr: 202940, SEK 150.

Gullberg, Hjalmar: Särtryck ur En Goethebok till Algot Werin. (utan årtal). Biografi över J. W. von Goethe. 3s. Gott skick.
ID Nr: 202851, SEK 140.

Gullberg, Hjalmar: Selma Lagerlöf. Norstedts förlag, 1940. 38s. Häftad. Namnteckning. Ouppsprättad.
Inträdestal i Svenska Akademien den 20 december 1940
ID Nr: 203177, SEK 120.

Gustafsson, Lars: Herr Gustafsson själv. Bokförlaget Aldus, 1973. 241s. Pocket. Gott skick.
ID Nr: 107085, SEK 70.

Gustafsson, Åke: Fröding är inte död. Genier lever alltid. Albert Bonniers förlag, 1980. Häftad. Bandet något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 2638, SEK 90.

Gyllenbåga, Nils H: Kellgrens rytm. Almqvist & Wiksell, 1943. 245s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Inlagan fin. Ouppsprättad.
ID Nr: 4095, SEK 110.

Göthberg, Lennart: Hjalmar Gullberg och hans värld. Albert Bonniers förlag, 1943. 151s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 202925, SEK 120.

Haavardsholm, Espen: Mannen från Jante. Ett porträtt av Aksel Sandemose. Forum, 1990. 291s. Inbunden med skyddsomslag. Namnteckning på försättsbladet. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 203550, SEK 150.

Hagberg, Knut: Viktor Rydberg. Norstedt och söners förlag, 1928. Biografi över Viktor Rydberg. 168s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 204801, SEK 110.

Hagsten, Allan: Den unge Strindberg. Albert Bonniers förlag, 1951. 516s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Ouppsprättad.
ID Nr: 891, SEK 120.

Hallberg, Oscar: Heidenstam I födelsesocknen Hammar. J.A. Lindblads förlag, Uppsala, 1940. Häftad. Häftesomslaget något trasigt. Delvis något fuktskadad.
Särtryck ur Mårbacka och Övralid, Minnen av Selma Lagerlöf och Verner von Heidenstam, Första samlingen
ID Nr: 3992, SEK 90.

Hallberg, Peter: Halldór Kiljan Laxness. Albert Bonniers förlag, 1952. 84s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Inlagan fin.
Verdandis småskrifter 527
ID Nr: 203184, SEK 60.

Hallgren, Bengt: Din galne, men redlige Tegnér. Trevi, 1972. Biografi över Alice Tegner. 168s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 204352, SEK 80.

Halliday, F.E: Shakespeare. A pictorial biography. Thames and Hudson, 1956. Biography over William Shakespeare. 147p. Decorated cloth binding. A fine copy.
ID Nr: 204266, SEK 210.

Hallström, Per: Carl Snoilsky. En levnadsteckning. Albert Bonniers förlag, 1933. Biografi över Carl Snoilsky. 262s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 204313, SEK 110.

Hallström, Per: Carl Vilhelm August Strandberg (Talis Qualis). En levnadsteckning. Albert Bonniers förlag, 1915. Biografi över Carl Vilhelm August Strandberg. 341s. Häftad. Stämpel på häftesomslaget. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Med 11 bilder.
ID Nr: 5529, SEK 100.

Hamburger, Käte: Schiller. Problemen i hans verk. Natur och kultur, 1947. Biografi över Friedrich Schiller. 192s. Häftad. Ouppsprättad. Något nött i kanterna.
Natur och Kultur 155
ID Nr: 204243, SEK 110.

Hammar, Geo.: Livsproblemet hos Kaj Munk. En studie i tro och tvivel. Svenska kyrkans diakonistyrelses bokförlag, 1945. 289s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 203385, SEK 130.

Hammarskjöld, Dag: Hjalmar Hammarskjöld. Norstedts förlag, 1954. Biografi över Hjalmar Hammarskjöld. 33s. Häftad. Gott skick.
Svenska Akademien Inträdestal
ID Nr: 204225, SEK 90.

Hamsun, Knut: Brev til Marie. Albert Bonniers förlag, 1970. 262s. Häftad. Ouppsprättad. Häftesomslaget något slitet.
Rec.ex
ID Nr: 202948, SEK 140.

Hamsun, Marie: Regnbågen. Norstedts förlag, 1954. Biografi över Knut Hamsun. 306s. Häftad. Namnteckning. Ryggen delvis sprucken i fogarna.
ID Nr: 202944, SEK 120.

Hamsun, Marie: Regnbuen. Aschehoug, 1953. Biografi över Knut Hamsun. 378s. Häftad. Häftesomslaget slitet.
ID Nr: 207457, SEK 90.

Hamsun, Marie: Under gullregnet. Norstedts förlag, 1960. Biografi över Knut Hamsun. 153s. Häftad. Häftesomslaget något slitet.
ID Nr: 202946, SEK 120.

Hansell, Sigurd: Ernest Hemingways förlorade liv. Pilár, 1982. 66s. Häftad. Namnteckning på smutstitelbladet.
Om Hemingways sista år. Ett skådespel från 1960 samt en kort Hemingway biografi
ID Nr: 4000, SEK 140.

Hansell, Sven: Livet, även om jag dog av det. Erik Beckmans väg till en ny romanform. Symposion, 1991. Biografi över Erik Beckman. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 1711, SEK 140.

Hansen, Thorkild: Processen mot Hamsun. Forum, 1978. 2 vol. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
I: Gärningsmannen. Åtalet. II: Vittnet. Domen. Straffet. Illustrerad med 26 resp 34 fotografier
ID Nr: 202947, SEK 350.

Hansen-Schmidt, Erwin: Goethe als Student. Musterschmidt Wissenschaftlicher Verlag, Göttingen, 1952. 29p. Wrappered.
Ein Vortrag, gehalten in Svenks-Tyska Föreningen zu Stockholm am 22. März 1950
ID Nr: 202806, SEK 75.

Hansson, Gunnar D.: Nådens oordning. Studier i Lars Ahlins roman Fromma mord. Albert Bonniers förlag, 1988. 506s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick. Skyddsomslaget något nött i kanterna.
ID Nr: 202256, SEK 160.

Hansson, Gunnar D.: Nådens oordning. Studier i Lars Ahlins roman Fromma mord. Bonniers, 1988. 506s. Inbunden. Gott skick.
ID Nr: 18447, SEK 150.

Harding, Gunnar: Vortex. Den väldiga virveln i London. Ezra Pound och hans epok 1908-1922. FIB:s lyrikklubb, 1990. 428s. Klotband med skyddsomslag. Fint exemplar.
Texter av Pound, T.E. Hulme, William Carlos Williams m fl.
ID Nr: 203443, SEK 275.

Hardy, Thomas: Chosen Poems. Macmillan Education, 1984. 157p. Paperback. Wrapper slightly rubbed.
The Macmillan Students´ Hardy. Selected and edited by James Gibson
ID Nr: 203003, SEK 80.

Harrison, G. B.: Shakespeare's Tragedies. Routledge & Kegan Paul Ltd, 1951. 277p. Wrappered. Wrapper slightly rubbed.
ID Nr: 16988, SEK 110.

Hasselrot, Bengt: Nouveaux documents sur Benjamin Constant et Mme de Staël. Ejnar Munksgaard, 1952. 82p. Wrappered.
ID Nr: 3891, SEK 50.

Hattingberg, Magda von: Rilke und Benvenuta. Wilhelm Andermann Verlag, 1947. 305p. Bound with dust-wrapper. Dustwrapper slightly worn. Joints occasionally cracked. Else fine.
Ein Buch des Dankes
ID Nr: 203474, SEK 220.

Hedberg, Johannes: Pieces on Joyce. Eget förlag, 1986. 85s. Häftad. Mycket gott skick.
ID Nr: 107064, SEK 80.

Hedberg, Olle: Kring Dalinminnet. Norstedts förlag, 1963. 24s. Häftad.
Direktörstal vid Svenska Akademiens högtidssammankomst den 20 december 1963.
ID Nr: 202539, SEK 75.

Hedberg, Olle: Kring Dalinminnet. Norstedts förlag, 1963. 24s. Häftad. Gott skick.
Direktörstal vid Svenska Akademiens högtidssammankomst den 20 december 1963.
ID Nr: 204237, SEK 75.

Hedberg, Olle: Sten Selander. Norstedts förlag, 1957. 28s. Häftad. Namnteckning på smutstitelbladet. Anteckningar på titelbladet. Annars ett fint exemplar. Svenska Akademien Inträdestal.
ID Nr: 204260, SEK 70.

Hedenvind-Eriksson, Gustav: Gudaträtan och proletärdiktaren. Albert Bonniers förlag, 1960. 152s. Häftad. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 203018, SEK 250.

Hedenvind-Eriksson, Gustav: Med dikten mot befrielse. LTs förlag, 1955. 235s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 3978, SEK 120.

Hedenvind-Eriksson, Gustav: Med rallarkärra mot dikten Drömmar och dagsverken. Kooperativa förbundets bokförlag, 1944. 1944s. Pappband. Gott skick.
ID Nr: 3982, SEK 150.

Hedlund, Tom: Poeten Arvid Mörne. Svenska litteratursällskapet i Finland, 1974. 272s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 203392, SEK 140.

Hedvall, Ruth: Runebergs poetiska stil. Svenska litteratursällskapet i Finland, 1915. 343s. Häftad. Häftesomslaget trasigt. Annars ett fint exemplar. Ouppsprättad.
Studier
ID Nr: 203497, SEK 120.

Hedvall, Ruth: Soldatgossen. En studie över en dikts genesis. 1939. Biografi över Johan Ludvig Runeberg. s. 87-96. Häftad. Häftesomslaget något trasigt. Enstaka fläckar inuti boken. Ouppsprättad.
Särtryck ur Svenska Litteratursällskapets Historiska och Litteraturhistoriska studier 15
ID Nr: 203498, SEK 90.

Hedvall, Yvonne Olrog: Harry Järv Tryckta Skrifter 1939-1980. Acta bibliothecae regiae stockholmiensis, 1981. 128s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 203103, SEK 110.

Heiberg, Hans: Henrik Ibsen, ett porträtt. LTs förlag, 1968. 295s. Häftad. Häftesomslaget något trasigt. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 4050, SEK 120.

Heiberg, Hans: Henrik Ibsen, ett porträtt. LTs förlag, 1968. 295s. Häftad. Ouppsprättad. Häftesomslaget något nött i kanterna.
ID Nr: 205712, SEK 150.

Heiberg, Johanne Luise: Peter Andreas Heiberg og Thomasine Gyllembourg I-II. Gyldendal, 1947. 2 vol. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Ouppsprättad.
En Beretning stöttet paa efterladte Breve
ID Nr: 1267, SEK 300.

Heidenstam, Verner von: Brev. Albert Bonniers förlag, 1949. 247s +1 plansch. Häftad. Mycket gott skick. Ouppsprättad.
I urval och med förklaringar av Kate Bang och Fredrik Böök
ID Nr: 8636, SEK 140.

Heidenstam / Strindberg, Verner von / August: Brev 1884 - 1890. Wahlström & Widstrand, 1999. Biografi över August Strindberg. 260s. Klotband. Bandet något fläckigt. Annars ett fint exemplar.
Med en inledning av Magnus von Platen. Kommentarer av Gudmund Fröberg
ID Nr: 5544, SEK 190.

Heinemann, Karl: Goethe. Seemann, Leipzig, 1899. 774p. Decorated cloth binding. Covers slightly worn. Inscription on endpaper.
ID Nr: 202856, SEK 300.

Helén, Gunnar: Stildrag i Olle Hedbergs prosa. Almqvist & Wiksell, 1938. 45s. Häftad. Häftesomslaget något trasigt. Ouppsprättad.
Särtryck ur Skrifter utgivna av Samfundet för stilforskning genom Nils Svanberg. V-VI. Dedicerad till Henry Olsson
ID Nr: 203014, SEK 140.

Hellberg, Mauritz: Frödingsminnen. Albert Bonniers förlag, 1925. 263s. Dekorerat klotband. Fotoillustrerad. Exlibris. Namnteckning på försättsbladet. Gott skick.
ID Nr: 7808, SEK 90.

Hellberg, Mauritz: Frödingsminnen. Albert Bonniers förlag, 1925. 263s. Häftad. Häftesomslaget något upprivet i kanterna.
ID Nr: 202749, SEK 60.

Hellberg, Mauritz: Frödingsminnen. Albert Bonniers förlag, 1925. Dekorerat klotband. Gott skick.
ID Nr: 2642, SEK 90.

Hellern, Victor: Martin A. Hansen. Studier i et forfatterskap. Gyldendal, 1958. 241s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 202984, SEK 110.

Hellman, Lillian: Julia och andra porträtt. Trevi, 1979. 231s. Klotband med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 11451, SEK 130.

Hellquist, Magdalena: C.M. Bellman: Mantalsskrifningen i Kungl. Bibliotekets handskrifter Vf 36 och Vf 36b. Norstedt och söners förlag, 1971. 84s. Häftad. Bandet något blekt. Namnteckning på försättsbladet.
Acta bibliothecæ regiæ stockholmiensis XIII
ID Nr: 202411, SEK 90.

Hellquist, Magdalena: Ordbok till Fredmans Epistlar. Almqvist & Wiksell, 1967. 311s. Klotband med skyddsomslag. Gott skick. Skyddsomslaget något slitet.
Boken påbörjades av docent Carl Larsson
ID Nr: 18747, SEK 150.

Hellsten-Wallin / Wallin, Elisabet / Isak: Den unge Atterbom och Romantiken. Från Urania och Fågel Blå till Pilgrimshälsning. Almqvist & Wiksell, 1957. 118s. Häftad. Ouppsprättad. Häftesomslaget något nött i kanterna.
ID Nr: 215782, SEK 120.

Hellsten-Wallin / Wallin, Elisabet / Isak: Den unge Atterbom och Romantiken. Genombrottsåren. Almqvist & Wiksell, 1954. 125s. Häftad. Anteckningar. Namnteckning på smutstitelbladet. Häftesomslaget något nött i kanterna.
ID Nr: 202348, SEK 100.

Hellsten-Wallin / Wallin, Elisabet / Isak: Den unge Atterbom och Romantiken. Genombrottsåren + Från Urania och Fågel Blå till Pilgrimshälsning. Almqvist & Wiksell, 1954, 1957. 127+118s. 2 vol. Häftad. Ouppsprättad. Häftesomslaget något nött i kanterna.
ID Nr: 215783, SEK 200.

Hellström, Gustaf: Gunnar Mascoll Silfverstolpe. Albert Bonniers förlag, 1942. Biografi över Gunnar Mascoll Silfverstolpe. 29s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Inträdestal i Svenska Akademien den 20 dec.
ID Nr: 5485, SEK 75.

Hellström, Victor: Strindberg och musiken. Norstedt och söners förlag, 1917. 111s. Häftad. Något sliten. Utvikbara kartor/planscher. Anteckningar på insidan av pärmen.
ID Nr: 8821, SEK 300.

Helmke, Ulrich: E.T.A. Hoffman. Lebensbericht mit Bildern und Dokumenten. Georg Wenderoth Verlag, Kassel, 1975. 180p. Bound with dust-wrapper. Inscription on endpaper. Dustwrapper slightly torn. Else fine.
ID Nr: 4020, SEK 220.

Helms, Randel: Tolkien - sagoberättaren. AWE/ Gebers, 1975. 160s. Häftad. Gott skick. Häftesomslaget något nött i kanterna.
ID Nr: 15666, SEK 60.

Heltoft, Kjeld: H.C Andersens billedkunst. Gyldendal, 1969. Häftad. Namnteckning på försättsbladet. Något nött i kanterna.
ID Nr: 202319, SEK 175.

Heltoft, Kjeld: H.C. Andersen som bildkonstnär. HanseProduction AB, 1979. 143s. Pappband. Bandet något fläckigt. Annars ett fint exemplar.
Illustrerad
ID Nr: 202318, SEK 140.

Hemmer / Ystad, Björn / Vigdis (ed.): Contemporary Approaches to Ibsen, vol 7. Norwegian University Press, 1991. 279p. Bound with dust-wrapper. Good condition.
ID Nr: 4045, SEK 175.

Hemming-Sjöberg, A.: Rättegången mot C. J. L. Almqvist. Albert Bonniers förlag, 1929. Klotband. Gott skick.
ID Nr: 1701, SEK 250.

Henmark, Kai: Främlingen Lagerkvist. Rabén & Sjögren, 1966. 169s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Namnteckning på insidan av pärmen. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 203164, SEK 90.

Henrikson, Thomas: Romantik och Marxism. Estetik och politik hos Otto Ville Kuusinen och Diktonius. Bo Cavefors Bokförlag, 1971. Häftad. Häftesomslaget något nött i kanterna.
ID Nr: 2172, SEK 125.

Hentzel, Roland (red.): Boken om Sven Lidman. Natur och kultur, 1952. 255s. Häftad. Gott skick. Stämpel på häftesomslaget. Rec.ex.
Medverkande bla Olof Lagercrantz, Marika Stiernstedt, Bertil Malmberg, Ludvig Nordström, Sven Stolpe, John Landquist.
ID Nr: 4164, SEK 110.

Hershult, Waldemar (red.): H.C. Andersen og Horace E. Scudder. En Brevveksling. Gyldendalske Boghandel, 1948. Biography over H C Andersen. 207p. Wrappered. Good condition.
Med noter af Waldemar Westergaard og en Efterskrift af H. Topsoe-Jensen
ID Nr: 3875, SEK 90.

Hildeman, Karl-Ivar: En löskerkarl. Wahlström & Widstrand, 1977. Biografi över Erik Axel Karlfeldt. 204s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
En Karlfeldtsbok
ID Nr: 203123, SEK 140.

Hildeman, Karl-Ivar: Karlfeldt före Karlfeldt. Wahlström & Widstrand, 1995. 214s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick.
Karlfeldt-samfundets skriftserie nr 27. Om Karlfeldts uppväxt, ungdomsår och utveckling fram till debuten 1895 med "Vildmarks- och kärleksvisor"
ID Nr: 4084, SEK 160.

Hill, Christopher: The Experience of Defeat. Milton and some contemporaries. Faber and Faber, 1984. 342p. Bound with dust-wrapper. Dustwrapper slightly worn. Else fine.
ID Nr: 203309, SEK 210.

Hillbom, Gunnar: CM Völschows manuskript. Detaljstudier kring en huvudlänk i Bellmansdiktens traditionskedja. Berlings, Lund, 1981. 311s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
Acta bibliothecæ regiæ stockholmiensis XXXVI
ID Nr: 202414, SEK 90.

Hillbom, Gunnar: Kring källorna till Bellmans ungdomsdiktning. Almqvist & Wiksell, 1980. 76s. Häftad. Namnteckning på försättsbladet. Gott skick.
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien Bellmanssällskapet
ID Nr: 202400, SEK 75.

Hirn, Marta: Runeberg i bild. Svenska litteratursällskapet i Finland förlag/ Ejnar Munksgaard forlag, 1954. 141s. Häftad. Ouppsprättad.
ID Nr: 4516, SEK 220.

Hirn, Marta: Runeberg i bild. Svenska litteratursällskapet i Finland, 1954. 141s. Häftad med pappersomslag. Skyddsomslaget något trasigt. Ryggen delvis sprucken i fogarna. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 203493, SEK 200.

Hirn, Yrjö: Beaumarchais. Äventyrare, stridsman, författare. Holger Schildt, 1931. 306s. Häftad. Namnteckning på försättsbladet. Häftesomslaget något slitet.
ID Nr: 202373, SEK 110.

Hirn, Yrjö: Okända brev och skämtteckningar av Verner von Heidenstam. Förlaget Frilansens Skriftserie nr 4, 1946. 48s. Häftad. Gott skick. Ouppsprättad.
Innehåller en dikt om Heidenstam av Pär Lagerkvist
ID Nr: 3994, SEK 110.

Hirn, Yrjö: Okända brev och skämtteckningar av Verner von Heidenstam. Förlaget Frilansens Skriftserie nr 4, 1946. 48s. Häftad. Häftesomslaget något slitet.
Innehåller en dikt om Heidenstam av Pär Lagerkvist
ID Nr: 3993, SEK 80.

Hirn, Yrjö: Runeberg-gestalten. Natur och kultur, 1942. 375s. Häftad. Gott skick.
Strödda studier
ID Nr: 203487, SEK 210.

Hirn, Yrjö: Runebergskulten. Svenska litteratursällskapet i Finland, 1935. 491s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Ryggen delvis sprucken i fogarna.
ID Nr: 203486, SEK 140.

Hirn, Yrjö: Swift. Holger Schildts förlag, 1918. Biografi över Jonathan Swift. 135s. Häftad. Namnteckning på försättsbladet. Understrykningar i texten med blyerts. Häftesomslaget något slitet.
Biografier V
ID Nr: 204329, SEK 110.

Hjelmstedt / Holmberg, Lennart / Hans (red.): Hjalmar Söderberg i Kristianstad. Kristianstadsbladet, 1988. Biografi över Hjalmar Söderberg. 127s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
Hjalmar Söderberg Sällskapets skriftserie Nr. 5.
ID Nr: 210329, SEK 120.

Hochfield, George: Henry Adams. An introduction and interpretation. Barnes & Noble, 1962. 150p. Wrappered. Wrapper slightly rubbed. Else fine.
American Authors and Critics Series
ID Nr: 202250, SEK 75.

Hoem, Edvard: Nordahl Griegs liv. Kampen mot Kriget. Lindelöws, 1992. 342s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 202919, SEK 180.

Hofsten, Nils von: Ärftlighetsproblemet i Frödings diktning. Albert Bonniers förlag, 1921. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Namnteckning på smutstitelbladet.
ID Nr: 2629, SEK 60.

Hoftun, Sigmund: André Malraux og menneskets verdighet. Gyldendal, 1967. 340s. Häftad. Gott skick. Något nött i kanterna. Med dedikation.
ID Nr: 207415, SEK 200.

Holbeck, H. St: H.C. Andersens religion. Det Schønbergske forlag, 1947. Biografi över H C Andersen. 71s. Häftad. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 204799, SEK 120.

Hollertz, Malte: Fjodor Dostojevskij. Harriers Bokförlag AB, 1950. 191s. Inbunden. Gott skick.
ID Nr: 8312, SEK 120.

Holm, Birgitta: Gösta Oswald. Hans livoch verk och hans förbindelse med det svenska 40-talet. Albert Bonniers förlag, 1969. 391s. Häftad. Häftesomslaget slitet. Annars ett fint exemplar. Ouppsprättad.
ID Nr: 203426, SEK 220.

Holmberg, Olle: Den unge Leopold 1756-1785. Albert Bonniers förlag, 1953. 321s. Klotband. Mycket fint exemplar.
ID Nr: 4150, SEK 220.

Holmberg, Olle: Hjalmar Gullberg. En vänbok. Albert Bonniers förlag, 1969. 179s. Häftad. Häftesomslaget något slitet.
Aldusserien
ID Nr: 202926, SEK 70.

Holmberg, Olle: Hjalmar Gullberg. En vänbok. Albert Bonniers förlag, 1966. 214s. Häftad. Gott skick. Namnteckning.
ID Nr: 202927, SEK 120.

Holmberg, Olle: Hjalmar Gullberg. En vänbok. Albert Bonniers förlag, 1966. 214s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 202928, SEK 140.

Holmberg, Olle: John Karlzén. Ur brev och minnen. LTs förlag, 1961. 68s. Häftad. Gott skick.
Särtryck ur John Karlzén Råttan
ID Nr: 4086, SEK 70.

Holmberg, Olle: Leopold och reuterholmska tiden 1792-1796. Albert Bonniers förlag, 1957. 320s. Klotband. Mycket fint exemplar.
ID Nr: 4149, SEK 220.

Holmberg, Olle: Leopold under Gustaf IV Adolf. Albert Bonniers förlag, 1962. 391s. Halvklotband. Gott skick.
ID Nr: 4152, SEK 210.

Holmberg, Olle: Leopold under Gustaf IV Adolf 1796-1809. Albert Bonniers förlag, 1962. 391s. Häftad. Häftesomslaget slitet. Annars ett fint exemplar. Ouppsprättad.
ID Nr: 4147, SEK 140.

Holmberg, Olle: Leopold under Gustaf IV Adolf 1796-1809. Albert Bonniers förlag, 1962. 391s. Klotband. Mycket fint exemplar.
ID Nr: 4151, SEK 220.

Holmberg, Olle: Roger Martin du Gard. Albert Bonniers förlag, 1937. 87s. Häftad. Ouppsprättad. Gott skick.
ID Nr: 202753, SEK 60.

Holmberg, Olle: Roger Martin du Gard. Albert Bonniers förlag, 1937. 87s. Häftad. Gott skick. Häftesomslaget något nött i kanterna.
ID Nr: 18510, SEK 50.

Holmberg, Olle: Sigfrid Lindström. Albert Bonniers förlag, 1951. 202s. Häftad. Häftesomslaget något trasigt. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 203220, SEK 100.

Holmberg, Olle: Viktor Rydbergs lyrik. Albert Bonniers förlag, 1935. 489s. Häftad. Vikmärke på häftesomslaget. Häftesomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 203510, SEK 210.

Holmberg, Olle: Visit hos Voltaire, och andra litterära reseskisser. Albert Bonniers förlag, 1961. Biografi över Franoise Voltaire. 210s. Klotband med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 204564, SEK 140.

Holmes, Philip: Wilhelm Moberg. En introduktion till hans författarskap. Carlsson Bokförlag, 2001. Biografi över Wilhelm Moberg. 257s. Klotband med skyddsomslag. Mycket fint exemplar. Anteckningar på försättsbladet.
ID Nr: 203691, SEK 145.

Holmgren, Ola: Kärlek och ära. En studie i Ivar Lo-Johanssons Måna-romaner. Liber Förlag, 1978. 254s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 4173, SEK 120.

Holmström, Maria: Från Goethes Weimar till Geijers Uppsala. Ur Amalia v. Helvigs liv. Hugo Gebers förlag, 1934. Biografi över Amalia Helvig, v. 301s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad. Med 16 planscher.
ID Nr: 207244, SEK 150.

Holmström, Maria: Hans Christian Andersen. Liv och diktning. Åhlén & Åkerlunds förlag, 1915. 495s. Halvfranskt band. Bandet något nött i kanterna. Namnteckning på försättsbladet. Marmorerat snitt.
Med 56 illustrationer
ID Nr: 3874, SEK 200.

Holmström, Maria: Hans Christian Andersen. Liv och diktning. Åhlén & Åkerlund, 1915. 477s. Halvfranskt band. Bandet något slitet.
ID Nr: 3876, SEK 200.

Holmåsen, Jenny: Psalmtonen i Karlfeldts diktning. Svenska kyrkans diakonistyrelses bokförlag, 1918. 22s. Marmorerat pappband. Mycket fint exemplar.
Bunden hos P.A. Norstedt & Söners Bokbinderi, Sthlm
ID Nr: 4121, SEK 110.

Holroyd, Michael: Bernard Shaw. Chatto & Windus, 1988. Biography over George Bernard Shaw. 486p. Bound with dust-wrapper. Good condition.
Volume 1. 1856-1898. The Search for Love
ID Nr: 5475, SEK 210.

Holroyd, Michael: The Genius of Shaw. A Symposion. Holt, Rinehart and Winston, 1979. Biography over George Bernard Shaw. 238p. Bound with dust-wrapper. Good condition.
Edited by Michael Holroyd. Illustrated
ID Nr: 5478, SEK 220.

Hoogland, Claes: Den briljante Anouilh. Radiotjänst, 1952. 80s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 202338, SEK 50.

Hoogland, Claes: Den briljante Anouilh. Radiotjänst, 1952. 80s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 202339, SEK 50.

Horn, Vivi: Flickan från Strömstad. Emilie Flygare-Carléns levnadshistoria. Wahlström & Widstrand, 1950. 264s. Häftad. Ryggen något lös. Annars ett fint exemplar.
Privat omslagspapper
ID Nr: 202657, SEK 140.

Hotchner, A.E: Papa Hemingway. Norstedt och söners förlag, 1967. 327s. Klotband med skyddsomslag. Fotoillustrerad. Något fläckig. Skyddsomslaget något slitet.
Personliga minnen
ID Nr: 4003, SEK 100.

Hotchner, A.E: Papa Hemingway. Norstedt och söners förlag, 1970. 275s. Dekorerat klotband med skyddsomslag. Fotoillustrerad. Gott skick. Skyddsomslaget något slitet.
ID Nr: 11267, SEK 120.

Houm, Philip: Fredrik Paasche. Albert Bonniers förlag, 1944. 59s. Häftad. Ryggen delvis sprucken i fogarna. Annars ett fint exemplar.
Studentföreningen Verdandis småskrifter nr 466
ID Nr: 203431, SEK 70.

Hoving, Victor: Guy de Maupassant. Kåserier om hans liv och verk. Fahlcrantz & Gumælius, 1946. 229s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Delvis något fuktskadad. Annars ett fint exemplar. Ouppsprättad.
ID Nr: 203284, SEK 160.

Hoving, Victor: Guy de Maupassant. Kåserier om hans liv och verk. Fahlcrantz & Gumælius, 1946. 229s. Halvklotband. Namnteckning på försättsbladet. Annars ett mycket fint exemplar.
ID Nr: 203283, SEK 220.

Hoyer, Walter: Friedrich Schillers Lebensgang betrachtet in 150 Bildern. Veb Bibliographisches Institut, Leipzig, 1955. 60s+150 planschbilder. Bound. Good condition.
ID Nr: 9135, SEK 100.

Hylinger / Lyth, Claes / Harald: Spår av Proust. Bonniers, 1984. 60s. Häftad. Illustrerad. Ouppsprättad. Mycket gott skick.
ID Nr: 107276, SEK 200.

Häggqvist, Arne: Hjalmar Bergman-studier. Hugo Gebers förlag, 1943. 97s. Häftad. Delvis något fuktskadad. Ouppsprättad.
ID Nr: 202447, SEK 65.

Häggqvist, Arne: Hjalmar Bergman-studier. Hugo Gebers förlag, 1943. 97s. Häftad. Ouppsprättad.
Skrifter utgivna av samfundet för stilforskning. XII
ID Nr: 202446, SEK 75.

Hästbacka, Elisabeth: Det mångstämmiga rummet. Hjalmar Bergmans romankonst 1913-1918. Hjalmar Bergman Samfundet, 1990. Häftad. Gott skick. Ouppsprättad.
ID Nr: 1751, SEK 140.

Hörnström, Erik: Pär Lagerkvist. Från den röda tiden till det eviga leendet. Albert Bonniers förlag, 1946. 216s. Häftad. Gott skick. Ouppsprättad.
ID Nr: 203159, SEK 130.

Hörnström, Erik: Pär Lagerkvist. Från den röda tiden till det eviga leendet. Albert Bonniers förlag, 1946. 216s. Häftad. Något sliten. Anteckningar.
ID Nr: 203160, SEK 110.

Høybye, Poul: Andersen et la France. Munksgaard, 1960. 45p. Wrappered. Good condition.
ID Nr: 202325, SEK 80.

Irving, Washington: Litterärt Liv. Ur En Resandes Berättelser. Gothia, 1958. 55s. Häftad. Delvis något gulnad.
ID Nr: 4060, SEK 100.

Isaksson, Ulla: Elin Wägner - en biografi. Albert Bonniers förlag, 2003. Biografi över Elin Wägner. 682s. Klotband med skyddsomslag. Mycket gott skick.
Skriven tillsammans med Erik Hjalmar Linder. Med förord av Helena Forsås-Scott. Amason med två bröst 1882-1922. Dotter av Moder Jord 1922-1949. Recensionsexemplar.
ID Nr: 204213, SEK 120.

Isaksson, Ulla: Elin Wägner. Amason med två bröst 1882-1922. Albert Bonniers förlag, 1977. Biografi över Elin Wägner. 320s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Namnteckning på försättsbladet. Annars ett fint exemplar.
Skriven tillsammans med Erik Hjalmar Linder
ID Nr: 204797, SEK 120.

Ivarson Bergsten, Birgitta: "förflytta berg till bokstäver" Utvecklingslinjer i Elisabet Hermodssons författarskap. Rabén & Sjögren, 1989. 279s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 4006, SEK 180.

Ivinskaya, Olga: A Captive of Time. My Years with Pasternak. Collins and Harvill Press, 1978. 488p. Bound with dust-wrapper. Good condition.
Translated and Introduced by Max Hayward
ID Nr: 203432, SEK 220.

Ivinskaya, Olga: I tidens våld. Mina år med Pasternak. Norstedts förlag, 1978. 348s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick.
Översättning, förord och kommentarer av Hans Björkegren
ID Nr: 203433, SEK 210.

Jacobowsky, C. Vilh.: The Poets' Corner och Karin Boye. Några minnen från 1920-talets Uppsala. Hugo Gebers förlag, 1956. 51s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 14777, SEK 90.

Jacobsson, Gunnar: Pusjkins "Monumentet" och Alexanderkolonnen. Acta Universitatis Gothoburgensis/Almqvist & Wiksell, 1965. 22s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
Zusammenfassung: Puschkins "Denkmal" und die Alexandersäule
ID Nr: 203467, SEK 110.

Jacobsson, John: August Bondesson. Tecknad för folket. Hjalmar Kindvalls bokhandel i distr., 1915. 41s. Häftad.
ID Nr: 202462, SEK 40.

Jaeck, Lois Marie: Marcel Proust and the Text as Macrometaphor. University of Toronto Press, 1990. 226p. Bound with dust-wrapper. Good condition.
ID Nr: 203447, SEK 210.

Jaensson, Knut: D.H. Lawrence. Tidens förlag, 1934. 252s. Häftad. Häftesomslaget slitet. Understrykningar i texten med blyerts. Exlibris.
ID Nr: 4131, SEK 100.

Jangfeldt, Bengt: Vladimir Majakovskij Memoirs and Essays. Almqvist & Wiksell, 1975. 196p. Wrappered. Good condition.
Editor with Nils Åke Nilsson. Acta Universitatis Stockholmiensis Stockholm Studies in Russian Literature 2
ID Nr: 4062, SEK 120.

Janni, Thérèse Dubois: August Strindberg. En biografi i text och bild. Albert Bonniers förlag, 1973. 361s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 5539, SEK 160.

Jansson, Mats: Tradition och förnyelse. Den svenska introduktionen av T S Eliot. Symposion, 1991. Häftad. Understrykningar i texten.
ID Nr: 2266, SEK 150.

Janzon, Åke: Carl Michael Bellman. Roos boktr. AB, Stockholm, (utan årtal). 11s. Gott skick.
En introduktion. Illustrerad
ID Nr: 202406, SEK 50.

Jensen, Alfred: Jaroslav Vrchlický. En litterär studie. Aug. Rietz´ bokhandel (i distr.), 1904. Biografi över Jaroslav Vrchlický. 333s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Stämpel på häftesomslaget. Ryggen delvis sprucken i fogarna. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 204570, SEK 110.

Jensen, Alfred: Taras Schewtschenko. Ein Ukrainisches Dichterleben. Wien, Druck von Adolf Holzhausen, 1916. 157p. Bound. Good condition. Patterned endpaper.
ID Nr: 204239, SEK 140.

Jensen, Jørgen Bonde: Klaus Rifbjergs poesi. Babette, 1986. Häftad med pappersomslag. Gott skick.
ID Nr: 1237, SEK 210.

Jeppesen, Alfr.: H.C. Andersen. Hans livs eventyr. Natur och kultur, 1956. 125s. Inbunden. Gott skick. Illustrerad. Recensionsstämpel.
Fortalt for ungdommen på grundlag af digtarens selvbiografi. Med "Ordförklaringar" längst bak
ID Nr: 202294, SEK 115.

Johannesson, Lechard: Pontus Wikner. Dagböckerna berättar. Doxa, 1982. 139s. Häftad. Gott skick. Ett hörn något stött.
ID Nr: 16765, SEK 120.

Johannisson, Ture: Einar Löfstedt. Norstedts förlag, 1955. Biografi över Einar Löfstedt. 28s. Häftad. Gott skick.
Svenska Akademiens Inträdestal
ID Nr: 4232, SEK 75.

Johannisson, Ture: Einar Löfstedt. Norstedts förlag, 1955. Biografi över Einar Löfstedt. 28s. Häftad. Gott skick. Ouppsprättad.
Svenska Akademiens Inträdestal
ID Nr: 4233, SEK 75.

Johanson, Klara: K.J. själv. Wahlström & Widstrand, 1952. 277s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
Skrifter av Klara Johanson
ID Nr: 4074, SEK 120.

Johansson, Kjell: Gogols ansikte. Norstedts förlag, 1989. 308s. Pocket. Delvis något fuktskadad. Häftesomslaget något slitet.
ID Nr: 3958, SEK 50.

Johansson, Kjell: Gogols ansikte. Månpocket, 1990. 309s. Pocket. Gott skick.
ID Nr: 100661, SEK 70.

Johansson, Nils: I diktens strålglans. Rabén & Sjögren, 1978. Biografi över J. W. von Goethe. 188s. Klotband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
Goethe-dikter tolkade och kommenterade
ID Nr: 202845, SEK 160.

Johnson, Bengt Emil: Legohjon åt alltet. En bok om Sven Rosendahl. Albert Bonniers förlag, 1998. 341s. Inbunden med skyddsomslag. Fint exemplar.
Medförfattare: Staffan Söderblom
ID Nr: 4509, SEK 170.

Johnson, Eyvind: Nils Ahnlund. Norstedts förlag, 1957. 25s. Häftad. Gott skick.
Svenska Akademien Inträdestal
ID Nr: 204222, SEK 75.

Johnson, Eyvind: Och så vill jag prata med dig. Brevväxlingen mellan Eyvind Johnson och Elmer Diktonius. Albert Bonniers förlag, 1997. Klotband med skyddsomslag. Mycket gott skick.
ID Nr: 1478, SEK 160.

Johnson, Gustaf: Frödings lyriska översättningar. Norma, 1987. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick.
Gustaf Fröding-sällskapet XIX.
ID Nr: 2634, SEK 100.

Johnson / Söderblom, Bengt Emil / Staffan: Legohjon åt alltet En bok om Sven Rosendahl. Albert Bonniers förlag, 1998. 341s. Pappband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Fotoillustrerad.
ID Nr: 217439, SEK 170.

Johnsson, Melker: Alexander Solzjenitsyn mellan öst och väst. Timbro, 1985. Biografi över Alexander Solsjenitsyn. 218s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 5487, SEK 120.

Johnsson, Melker: D.H. Lawrence. Ett modernt tankeäventyr. Albert Bonniers förlag, 1939. Biografi över D.H. Lawrence. 286s. Häftad. Häftesomslaget slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 204798, SEK 140.

Jong, Erica: Henry Miller och jag. Norstedts förlag, 1994. 351s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 203305, SEK 190.

Jonsson, Thorsten: Martin Koch. Albert Bonniers förlag, 1941. 64s. Häftad. Häftesomslaget trasigt.
Studentföreningen Verdandis småskrifter nr 438
ID Nr: 4109, SEK 60.

Josephson, Lennart: A Role. O´Neill´s Cornelius Melody. Almqvist & Wiksell International/Humanities Press, 1977. 166p. Wrappered. Unopened.
Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm Studies in History of Literature 19
ID Nr: 203417, SEK 160.

Josephson, Lennart: Bellman Kellgren Sergel. Natur och kultur, 1955. 106s. Cartonnageband. Gott skick.
ID Nr: 202393, SEK 110.

Josephson, Lennart: Strindbergs drama Fröken Julie. Almqvist & Wiksell, 1965. 316s. Häftad. Häftesomslaget något nött i kanterna.
ID Nr: 816, SEK 90.

Josephson, Lennart: Strindbergs drama Fröken Julie. Almqvist & Wiksell, 1965. 316s. Häftad. Häftesomslaget slitet.
ID Nr: 817, SEK 75.

Julén, Björn: Hjärtats landsflykt. Albert Bonniers förlag, 1961. Biografi över Oscar Levertin. 338s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
En Levertinstudie
ID Nr: 204684, SEK 140.

Jägerskiöld, Stig: Från Jaktslottet till landsflykten. Nytt ljus över Carl Jonas Love Almquists värld och diktning. Albert Bonniers förlag, 1970. 223s. Klotband med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 202267, SEK 160.

Jändel, Ragnar: Jag och vi. Kommentarer och meditationer. Tidens förlag, 1928. 163s. Häftad. Häftesomslaget något trasigt. Inlagan fin.
ID Nr: 203099, SEK 120.

Jönsson, Gabriel: Minnen från kustland och betland. Sockerbolaget, 1975. 42s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 203105, SEK 60.

Jönsson, Gabriel: Porträtt och Poesier. Bernces, 1980. 269s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 203107, SEK 140.

Jönsson, Gabriel: Ung mellan backar och böljor. Minnen av människor och landskap. Bernces, 1978. 175s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 203104, SEK 120.

Karahka, Urpu-Liisa: Poesi och vetande. Till Kjell Espmark 19 februari 1990. Norstedts förlag, 1990. 352s. Klotband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något trasigt.
Redaktion: tillsammans med Anders Olsson
ID Nr: 202647, SEK 160.

Karlfeldt, Erik Axel: Brunnbäcksminnet. Tal vid fyrahundraårsfesten den 5 juni 1921. Wahlström & Widstrand, 1921. 13s. Häftad. Ouppsprättad.
ID Nr: 203274, SEK 90.

Karlfeldt, Erik Axel: Carl Fredrik Dahlgren. En bild ur svensk romantik för hundra år sedan. Wahlström & Widstrand, 1924. 158s. Häftad. Ouppsprättad.
ID Nr: 202536, SEK 90.

Karlfeldt, Erik Axel: Henry Fielding. Norma, 1985. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 2422, SEK 80.

Karlfeldt, Erik Axel: Karlfeldts ungdomsdiktning. Wahlström & Widstrand, 1934. 204s. Dekorerat halvklotband. Gott skick.
Med biografisk inledning av Sven Haglund och bibliografi av Nils Afzelius
ID Nr: 203118, SEK 210.

Karlfeldt, Erik Axel: Skalden Lucidor. Norstedt och söners förlag, 1914. 131s. Häftad. Häftesomslaget trasigt. Inlagan fin.
Med illustrationer från dåtidens Stockholm efter Erik Dahlbergs originalteckningar
ID Nr: 4184, SEK 120.

Karlsson, Karin: Gabriel Jönsson. Sångaren vid Öresund. Bernces, 1977. 305s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 203106, SEK 140.

Kassman, Charles: Per Anders Fogelström. Liv och litteratur. Tiden, 1986. 287s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick.
Illustrerad
ID Nr: 202904, SEK 140.

Kayser, Wolfgang: Kunst und spiel. Fünf Goethe-Studien. Vandenhoeck & Ruprecht in Göttingen, 1961. 100p. Wrappered. Good condition.
ID Nr: 202800, SEK 75.

Kelley, van Buren, Alice: The Novels of Virginia Woolf. Fact and Vision. The University of Chicago Press, 1973. Biography over Virginia Woolf. 279p. Wrappered. Wrapper slightly rubbed. Else fine.
ID Nr: 204569, SEK 130.

Kern, Edith (ed.): Sartre A collection of Critical Essays. Prentice-Hall, Inc, u å. 179p. Wrappered. Spine/backstrip torn.
Texts by Jacques Guicharnaud, John D.Wild and others
ID Nr: 15186, SEK 80.

Kern, Erik: Humana Civilitas (Staat, Kirche und Kultur). R.F. Koehler, 1913. Biography over Dante Alighieri. 146p. Half -leather binding.
Mittelalterliche Studien, Band I, heft I
ID Nr: 202545, SEK 110.

Kesting, Marianne: Bertolt Brecht i bilder och dokument. Gleerups, 1967. 166s. Pocket. Gott skick.
ID Nr: 202469, SEK 60.

Kettel, Henrik: Martin A. Hansens Forfatterskab. Gyldendal, 1966. 150s. Häftad. Ouppsprättad.
En bibliografi
ID Nr: 202983, SEK 140.

Key, Ellen: Sveriges modernaste diktare Carl Jonas Ludvig Almqvist. Rekolid, 1992. 53s. Häftad. Nyskick.
Med 5 bilder. Faksimilupplaga. Skrifter utgifna af ord och bild 2
ID Nr: 202182, SEK 150.

Kielland, Alexander L.: Breve I-II. Gyldendalske boghandel - Nordisk forlag, 1907. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 1249, SEK 140.

Kielland, Alexander L.: Breve til hans datter. H. Aschehoug & Co, 1909. Häftad. Gott skick. Ryggen något sliten.
ID Nr: 1246, SEK 90.

Kihlman, Herman: Balzac. Tidens förlag, 1959. 169s. Häftad. Delvis ouppsprättad.
ID Nr: 202362, SEK 125.

Kindstedt, Ola: Strindbergs Kristina. Almqvist & Wiksell, 1988. 243s. Häftad. Gott skick.
Ak. Avh. Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet 24
ID Nr: 5547, SEK 130.

Kingman, Russ: A Pictorial Life of Jack London. Crown Publishers Inc, 1979. 288p. Wrappered. Wrapper slightly rubbed. Corpus fine.
Foreword by Irving Stone. Over 250 illustrations
ID Nr: 4175, SEK 200.

Kjellberg, Lennart: Adam Mickiewicz. Liv och verk. Svenska Humanistiska Förbundet, 1981. 164s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 203299, SEK 130.

Kjellén, Alf (red.): Den levande Geijer. Svenska Kyrkans diakonistyrelses bokförlag, 1947. 351s. Häftad. Namnteckning på smutstitelbladet. Gott skick.
Ett prosaurval belysande den andliga linjen i Geijers författarskap
ID Nr: 202775, SEK 130.

Kjellgren, Kent: Göran Sonnevi - poesi & politik. Röda Rummet, 1987. Biografi över Göran Sonnevi. 112s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Understrykningar i texten med blyerts. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 5494, SEK 110.

Kjellgren, Kent: Göran Sonnevi - poesi & politik. Röda Rummet, 1987. Biografi över Göran Sonnevi. 112s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 5493, SEK 110.

Kjetsaa, Geir: Nikolaj Gogol. Den gåtfulle diktaren. Atlantis Förlag, 1994. 489s. Inbunden med skyddsomslag. Mycket fint exemplar.
ID Nr: 3956, SEK 250.

Kleinschmidt, Gert: Die Person im frühen Drama Hebbels. Moritz Schauenburg Verlag, 1965. 167p. Wrappered. Wrapper slightly torn. Else fine.
Judith, Genoveva, Herodes und Mariamne, Maria Magdalena
ID Nr: 203009, SEK 110.

Knös, Börje: Guillaume Budé, och den franska humanismens renässans. Norstedt och söners förlag, 1939. 194s. Häftad. Något nött i kanterna.
ID Nr: 202487, SEK 70.

Knös, Börje: Rabelais. Humanisten. Humoristen. Patrioten. Fahlcrantz & Gumaelius, 1943. 237s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 203470, SEK 210.

Koskenniemi, V.A: Goethe-studier och andra litteratur-historiska essäer. Natur och kultur, 1963. 251s. Klotband med skyddsomslag. Skyddsomslaget trasigt.
Med förord av Magnus von Platen. Förutom Goethe även bl a Nietzsche, de Maupassant, Gide, France, Gogol, Tjechov, Strindberg, Ekelund, Kierkegaard
ID Nr: 202811, SEK 120.

Koskenniemi, V.A: Goethe-studier och andra litteraturhistoriska essäer. Natur och kultur, 1963. Biografi över J. W. von Goethe. 251s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
Rec.ex. Också om Lucretius, Catullus, Ovidius, Maupassant, Gide, Dante, Gogol, Strindberg
ID Nr: 202839, SEK 120.

Kraemer, Alexis v: Bröderna Goncourt. Helios Förlag, 1906. 59s. Häftad. Ouppsprättad. Delvis gulnad.
Konst och Kultur. Populära Uppsatser Sjätte bandet
ID Nr: 3961, SEK 80.

Kramer, Dale: Thomas Hardy: The Forms of Tragedy. Wayne State University Press, Detroit, 1975. 190p. Bound with dust-wrapper. Dustwrapper torn. Else fine.
ID Nr: 202987, SEK 140.

Krumlinde, Lars: Carl Jonas Love Almqvist i Amerika. Brombergs, 1987. Biografi över C.J.L. Almqvist. 235s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick.
Sammanställd av Krumlinde
ID Nr: 105040, SEK 90.

Krutch, Wood, Joseph: Samuel Johnson. Cassell and company, 1948. 502p. Bound with dust-wrapper. Dustwrapper slightly worn. Inscription on endpaper.
With 13 pages of illustrations and facsimiles
ID Nr: 203090, SEK 90.

Kulling, Jacob: Livshunger och frälsningslängtan. En studie i Erik Lindorms lyrik. Svenska Kyrkans Diakonistyrelses Bokförlag, 1956. 156s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 203215, SEK 110.

Kulling, Jacob: Olle Hedbergs romaner. Moraliska och religiösa problem. Norstedts förlag, 1952. 119s. Häftad. Ouppsprättad.
ID Nr: 203011, SEK 110.

Kuylenstierna, Oswald: Hjältarna i Fänrik Ståls sägner. Åhlén och Åkerlunds förlag, 1927. Biografi över Johan Ludvig Runeberg. 225s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
Med 45 illustrationer
ID Nr: 203495, SEK 120.

Kvart, Gerd: Arbetsglädje och gemenskapstro. En studie i Josef Kellgrens författarskap till och med Människor kring en bro. Göteborgs universitet, Litteraturvetenskapliga institutionen, 1972. 275s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Inlagan fin.
Ak.avh
ID Nr: 4091, SEK 100.

Kvist, Marianne: Resignation och revolt. Eugène Dabit och "le mal de vivre" - en studie I författarens vision du monde. Korpen, 1976. 248s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 3896, SEK 70.

Küntzel, Hans: Molière. Hugo Gebers förlag, 1923. 85s. Häftad. Häftesomslaget något trasigt. Inlagan fin. Ouppsprättad.
De största märkesmännen XIV
ID Nr: 203357, SEK 100.

Kärnborg, Ulrika: Fredrika Bremer. Natur och kultur, 2001. 185s. Cartonnageband. Mycket gott skick.
ID Nr: 202626, SEK 165.

La Salle, Bertrand de: Alfred de Vigny. Fayard, 1963. Biography over Alfred de Vigny. 326p. Wrappered. Wrapper rubbed. Else fine.
ID Nr: 204542, SEK 120.

Labedz, Leopold: Solzhenitsyn. A Documentary Record. Allen Lane The Penguin Press, 1970. Biography over Alexander Solsjenitsyn. 181p. Bound with dust-wrapper. Dustwrapper slightly worn. Else fine.
ID Nr: 5489, SEK 140.

Labedz, Leopold: Solzhenitsyn. A Documetary Record. Allen Lane The Penguin Press, 1970. Biography over Alexander Solsjenitsyn. 182p. Bound with dust-wrapper. One stain inside. Else fine.
ID Nr: 204688, SEK 140.

Lachmann, Hedwig: Oscar Wilde. Schuster & Loeffler, 1905. Biography over Oscar Wilde. 91p. Cased boards. Covers slightly worn. Spine/backstrip mended. Illustrated.
Die dichtung herausgegeben von Paul Remer Band XXXIV
ID Nr: 204550, SEK 90.

Lagerberg, Hans: Ivar & Eyvind. En bok om relationen mellan Sveriges två största arbetarförfattare. Ordfronts förlag, 2003. Biografi över Ivar Lo-Johansson. 301s. Cartonnageband. Mycket gott skick.
ID Nr: 203227, SEK 130.

Lagercrantz, Olof: Agnes von Krusenstjerna. Albert Bonniers förlag, 1951. 336s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett mycket fint exemplar.
ID Nr: 4113, SEK 160.

Lagercrantz, Olof: August Strindberg. Wahlström & Widstrand, 1979. 466s. Klotband. Inlagan fin. Fotoillustrerad. Ryggen något sliten.
ID Nr: 875, SEK 75.

Lagercrantz, Olof: August Strindberg. Wahlström & Widstrand, 1979. 466s. Klotband med skyddsomslag. Gott skick. Fotoillustrerad.
ID Nr: 103949, SEK 90.

Lagercrantz, Olof: Den pågående skapelsen. En studie i Nelly Sachs diktning. Wahlström & Widstrand, 1966. 103s. Klotband med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 107048, SEK 90.

Lagercrantz, Olof: Den pågående skapelsen. En studie i Nelly Sachs diktning. Wahlström & Widstrand, 1966. Biografi över Nelly Sachs. 102s. Häftad. Gott skick. Häftesomslaget något gulnat. Något nött i kanterna.
ID Nr: 203534, SEK 70.

Lagercrantz, Olof: Ett år på sextiotalet. Wahlström & Widstrand, 1990. 250s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick. Skyddsomslaget något slitet.
ID Nr: 207418, SEK 140.

Lagercrantz, Olof: Ett år på sextiotalet. Wahlström & Widstrand, 1990. Klotband med skyddsomslag. Gott skick. Namnteckning på försättsbladet. Tipp-ex över namnteckningen.
ID Nr: 1608, SEK 140.

Lagercrantz, Olof: Jag bor i en annan värld men du bor ju i samma Gunnar Ekelöf betraktad av Olof Lagercrantz. Wahlström & Widstrand, 1994. Biografi över Gunnar Ekelöf. 223s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 210323, SEK 120.

Lagercrantz, Olof: Min första krets. Wahlström & Widstrand, 1982. 192s. Klotband med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 203146, SEK 120.

Lagercrantz, Olof: Mina egna ord. Ett urval DN-artiklar från 1952 till 1975. Wahlström & Widstrand, 1994. Klotband med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 1609, SEK 130.

Lagercrantz, Olof: Stig Dagerman. Norstedt och söners förlag, 1958. 250s. Klotband med skyddsomslag. Gott skick. Främre häftesomslag medbundet. Skyddsomslaget något nött i kanterna.
ID Nr: 2099, SEK 200.

Lagercrantz, Olof: Stig Dagerman. Norstedt och söners förlag, 1958. 250s. Häftad. Inlagan fin. Häftesomslaget något nött i kanterna. Stämpel på häftesomslaget.
ID Nr: 8963, SEK 200.

Lagerkvist, Bengt: Vem spelar i natten. Den unge Pär Lagerkvist. Atlantis Förlag, 2001. 294s. Klotband med skyddsomslag. Gott skick. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 203154, SEK 150.

Lagerkvist, Pär: Brev. I urval av Ingrid Schöier. Albert Bonniers förlag, 1991. Klotband med skyddsomslag. Gott skick. Namnteckning på försättsbladet. Skyddsomslaget något nött i kanterna.
ID Nr: 1463, SEK 150.

Lagerkvist, Pär: Brev. I urval av Ingrid Schöier. Albert Bonniers förlag, 1991. 438s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 203153, SEK 150.

Lagerkvist, Pär: Studentuppsats. Carl Svanberg Tryckeri AB, Växjö, 1897. 14s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 203157, SEK 80.

Lagerkvist, Pär: Studentuppsats. Tryck & Skrivservice, Växjö, 1980. 6s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 203155, SEK 90.

Lagerkvist, Pär: Studentuppsats. Carl Svanberg Tryckeri AB, Växjö, 1987. 14s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 203156, SEK 80.

Lagerkvist, Ulf: Den bortvändes ansikte. En minnesbok. Brombergs, 1991. Biografi över Pär Lagerkvist. 151s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 203165, SEK 160.

Lagerlöf, Karl Erik: Den unge Karl Vennberg. Albert Bonniers förlag, 1967. 418s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Ouppsprättad.
ID Nr: 205711, SEK 150.

Lagerlöf, Selma: Dockteaterspel. Selma Lagerlöf-sällskapet, 1959. 168s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
Med inledning och kommentar utgivna av Ying Toijer-Nilsson. Tryckt i 2000 exemplar för sällskapets medlemmar och i 1000 exemplar för bokhandeln
ID Nr: 203168, SEK 280.

Lagerlöf, Selma: Zachris Topelius. Utveckling och mognad. Albert Bonniers förlag, 1926. Biografi över Zacharias Topelius. 361s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Ouppsprättad.
ID Nr: 204406, SEK 120.

Lagerlöf, Selma: Zachris Topelius. Utveckling och mognad. Albert Bonniers förlag, 1920. Biografi över Zacharias Topelius. 362s. Dekorerat klotband. En fläck på snittet. Exlibris. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 204405, SEK 150.

Lagerroth, Erland: Landskap och natur i Gösta Berlings saga och Nils Holgersson. Albert Bonniers förlag, 1958. 440s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Inlagan fin.
Acta universitatis stockholmiensis, Stockholm Studies in History of Literature 4
ID Nr: 203169, SEK 160.

Lagerroth, Erland: Selma Lagerlöf och Bohuslän. En studie i hennes 90-talsdiktning. Selma Lagerlöf-sällskapet, 1963. Biografi över Selma Lagerlöf. 349s. Häftad. Några sidor vikta. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Ouppsprättad.
ID Nr: 204482, SEK 220.

Lagerroth, Erland: Selma Lagerlöfs Jerusalem. Revolutionär sekterism mot fäderneärvd bondeordning. Gleerups, 1966. 87s. Häftad. Häftesomslaget slitet. Inlagan fin.
Skrifter utgivna av Vetenskaps-societeten i Lund
ID Nr: 203172, SEK 120.

Lagerroth, Ulla-Britta: Johannes Edfelt. En författarskapsbiografi. Albert Bonniers förlag, 1993. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Gott skick.
ID Nr: 2177, SEK 200.

Lagerroth, Ulla-Britta: Körkarlen och Bannlyst. Motiv- och idéstudier i Selma Lagerlöfs 10-talsdiktning. Albert Bonniers förlag, 1963. 533s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Inlagan fin. Ouppsprättad.
Ak.avh
ID Nr: 203170, SEK 280.

Lagerroth, Ulla-Britta: Perspektiv på Röda rummet. Rabén & Sjögren, 1971. Biografi över August Strindberg. 222s. Häftad. Gott skick.
Dokument och studier samlade tillsammans med Erland Lagerroth
ID Nr: 5546, SEK 140.

Lagerroth / Löwendahl: Perspektiv på Johannes Edfelt. Rabén & Sjögren, 1969. Biografi över Johannes Edfelt. Häftad. Smärre anteckningar med blyerts. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 2179, SEK 100.

Lagerström, Bertil G.: Gentleman i varannan tum. En bok om Frank Harris och hans tid. Wiken, 1983. 377s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något trasigt. Annars ett fint exemplar.
Mad dogs & Englishmen. Illustrerad
ID Nr: 203008, SEK 220.

Lagerström, Bertil G.: I jättens skugga. En bok om Charlotte Shaw och hennes man. Wiken, 1983. Biografi över George Bernard Shaw. 391s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
Mad dogs & Englishmen. Illustrerad
ID Nr: 5479, SEK 150.

Lamm, Martin: August Blanche som Stockholmsskildrare. Hugo Gebers förlag, 1931. 148s. Häftad. Inlagan fin. Illustrerad. Häftesomslaget något nött i kanterna.
ID Nr: 215785, SEK 120.

Lamm, Martin: August Blanche som Stockholmsskildrare. Hugo Gebers förlag, 1931. 148s. Häftad. Häftesomslaget något trasigt.
ID Nr: 2054, SEK 100.

Lamm, Martin: August Strindberg, del II: Efter omvändelsen. Albert Bonniers förlag, 1942. 410s. Häftad. Ouppsprättad. Häftesomslaget något slitet. Något gulnad.
ID Nr: 18259, SEK 150.

Lamm, Martin: Dickens och hans romaner. Albert Bonniers förlag, 1947. 235s. Häftad. Gott skick. Delvis ouppsprättad.
ID Nr: 18436, SEK 100.

Lamm, Martin: Olof Dalin. En litteraturhistorisk undersökning af hans verk. Almqvist & Wiksell, 1908. 457s. Häftad. Häftesomslaget trasigt.
ID Nr: 202538, SEK 160.

Lamm, Martin: Olof Dalin. En litteraturhistorisk undersökning av hans verk. Almqvist & Wiksell, 1980. 457s. Häftad. Inlagan fin. Häftesomslaget slitet. Dedikation till "Christian och Jeannie"
ID Nr: 18428, SEK 250.

Lamm, Martin: Strindbergs dramer I. Albert Bonniers förlag, 1924. 412s. Klotband. Gott skick. Främre och bakre häftesomslag medbundna. Stänksnitt.
ID Nr: 834, SEK 100.

Landquist, John: Erik Gustaf Geijers brev till hans hustru 1808-1846. Norstedt och söners förlag, 1923. 493s. Häftad. Ouppsprättad. Häftesomslaget något trasigt.
Med inledning och upplysningar utgivna
ID Nr: 202776, SEK 110.

Landquist, John: Erik Gustav Geijer. Hans levnad och verk. Norstedt och söners förlag, 1924. 702s. Häftad. Namnteckning på smutstitelbladet. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 202772, SEK 130.

Landquist, John: Erik Hedén. En levnadsteckning. Tidens förlag, 1927. 74s. Häftad. Häftesomslaget något slitet.
På smutstitelbladet: "Nils Börjesson önskas God Jul 1927 av Studiekamraten"
ID Nr: 203017, SEK 80.

Landquist, John: Geijer. En levnadsteckning. Norstedts förlag, 1954. 389s. Häftad. Bandet något nött i kanterna.
ID Nr: 202771, SEK 90.

Landquist, John: Gustaf Fröding. En biografi. Albert Bonniers förlag, 1956. 397s. Häftad. Häftesomslaget något nött i kanterna. Enstaka fläckar inuti boken.
ID Nr: 202730, SEK 120.

Landquist, John: Gustaf Fröding. En levnadsteckning. Aldus/Bonniers, 1964. 301s. Häftad. Namnteckning på försättsbladet. Gott skick.
ID Nr: 202731, SEK 60.

Landquist, John: Gustaf Fröding. Hans levnad och verk. Albert Bonniers förlag, 1927. 358s. Häftad. Namnteckning på försättsbladet.
Ny tillökad och illustrerad upplaga
ID Nr: 202732, SEK 75.

Landquist, John: Gustaf Fröding. Hans levnad och verk. Albert Bonniers förlag, 1927. Klotband. Gott skick.
ID Nr: 2630, SEK 120.

Landquist, John: Gustaf Fröding. Hans levnad och verk. Albert Bonniers förlag, 1927. 358s. Halvfranskt band. Exlibris. Bandet något nött i kanterna. Enstaka fläckar på bandet.
ID Nr: 202729, SEK 200.

Landquist, Solveig: Den Goda Viljan. Ett liv med John Landquist. Natur och kultur, 1975. 292s. Klotband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 4129, SEK 110.

Lane, Margaret: The Brontë Story. Fontana/Collins, 1975. 315p. Paperback.
ID Nr: 202632, SEK 50.

Lannestock, Gustaf: Vilhelm Moberg i Amerika. Zindermans, 1977. 153s. Klotband. Gott skick.
ID Nr: 203319, SEK 130.

Lavrin, Janko: Dostojevskij. Gleerups, 1968. 199s. Häftad. Gott skick. Fotoillustrerad.
ID Nr: 101795, SEK 70.

Lawrence, D.H. (David Herbert): Brev. Wahlström & Widstrand, 1950. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 1460, SEK 140.

Lawrence, D.H. (David Herbert): Studier i klassisk amerikansk litteratur. Bo Cavefors, 1964. 268s. Häftad. Ouppsprättad. Något nött i kanterna.
ID Nr: 6039, SEK 130.

Laxness, Halldór Kiljan: Hemma på Island. Rabén & Sjögren, 1967. 114s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 203185, SEK 120.

Leander, Åke (red.): En bok om Gunnar Mascoll Silfverstolpe av 14 författare. J.A. Lindblads Förlag, 1944. Biografi över Gunnar Mascoll Silfverstolpe. 134s. Häftad. Häftesomslaget något trasigt. Annars ett fint exemplar.
Utgiven av Västmanlands-Dala nation i Uppsala
ID Nr: 5483, SEK 120.

Leander, Åke (red.): En bok om Gunnar Mascoll Silfverstolpe av 14 författare. J.A. Lindblads Förlag, 1944. Biografi över Gunnar Mascoll Silfverstolpe. 134s. Inbunden. Bandet något slitet. Annars ett fint exemplar.
Utgiven av Västmanlands-Dala Nation i Uppsala
ID Nr: 5484, SEK 110.

Lee, Brian: Theory and Personality. The Significance of T. S. Eliot´s Criticism. Athlone Press, 1979. Bound with dust-wrapper. Good condition. Dustwrapper slightly rubbed on the edges.
ID Nr: 2265, SEK 120.

Léger, Charles: Balzac mis à nu et les dessous de la Société romantique. C. Gaillandre, 1928. 261p. Bound.
D´après les Memoires inédits d´un contemporain
ID Nr: 202357, SEK 180.

Leijonhufvud, Sigrid: Fredrika Bremers bild. Norstedt och söners förlag, 1913. Biografi över Fredrika Bremer. 142s. Pappband. Gott skick. Exlibris. Något nött i kanterna. Illustrerad.
Skriven tillsammans med Ellen Kleman
ID Nr: 204686, SEK 140.

Lengborn, Thorbjörn: Fosterlandet, kärleken och Gud. En biografisk-psykologisk studie i Sven Lidmans liv och diktning. Svenska Humanistiska Förbundet, 1991. 186s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 4162, SEK 120.

Lenormand, H-R: Marguerite Jamois. Calmann-Lévy, 1950. 131p. Wrappered. Wrapper slightly rubbed.
Collection Masques et Visages dirigée par Roger Gaillard
ID Nr: 203086, SEK 110.

Letellier, Pierre: Francois Mauriac. Romancier de la Grâce. A-B Lundequistska bokhandeln, 1944. 269p. Wrappered. Unopened.
ID Nr: 203286, SEK 130.

Levander, Hans: Fjodor Dostojevskij. Natur och kultur, 1963. 105s. Häftad. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Färgat snitt.
Serien " Världsförfattare" redigerad av Annie Löfstedt.
ID Nr: 101794, SEK 75.

Levander, Hans: Hjalmar Bergman. Natur och kultur, 1957. Häftad. Understrykningar i texten.
ID Nr: 1745, SEK 60.

Levander, Hans: Hjalmar Bergman. Natur och kultur, 1957. 100s. Häftad. Namnteckning på försättsbladet.
ID Nr: 202449, SEK 60.

Levertin, Oscar: Essayer. Albert Bonniers förlag, 1907. 275s. Halvklotband. Bandet något slitet. Inlagan fin.
ID Nr: 3985, SEK 150.

Levertin, Oscar: Essayer II. Albert Bonniers förlag, 1907. 275s. 1 vol. Dekorerat klotband. Namnteckning på försättsbladet. Bandet något nött i kanterna. Inlagan fin.
Samlade skrifter, elfte delen
ID Nr: 203025, SEK 70.

Levin, Dan: Stormy Petrel. The life & work of Maxim Gorky. Frederick Muller, 1965. 337p. Bound with dust-wrapper. Dustwrapper slightly torn.
ID Nr: 3963, SEK 150.

Levin, Harry: Shakespeare and the Revolution of the Times. Perspectives and Commentaries. Oxford University Press, 1978. Biography over William Shakespeare. 334p. Wrappered. Wrapper slightly rubbed. Else fine.
ID Nr: 204277, SEK 120.

Levin, Poul: Victor Hugo. Gyldendalske boghandels forlag, 1902. 303s. Häftad. Häftesomslaget något slitet.
ID Nr: 4034, SEK 140.

Lévy, Bernard-Henri: Charles Baudelaires sista dagar. Legenda, 1990. 313s. Inbunden med skyddsomslag. Namnteckning på försättsbladet.
ID Nr: 202374, SEK 140.

Lewin, Holger: Unga viljor. Självbiografisk berättelse av Holger Lewin. Axplock, 1995. 160s. Pappband. Gott skick.
ID Nr: 107844, SEK 80.

Lewis, Sinclair: Bethel Merriday. Doubleday Doran, 1940. 390p. Clothbinding. Exlibris. Covers slightly worn. Corpus fine.
ID Nr: 4160, SEK 120.

Lidell, Hilding: Studier i Johannes Messenius dramer. Uppsala, Wretmans boktryckeri, 1935. 316s. Häftad. Ouppsprättad. Häftesomslaget trasigt. Inlagan fin.
Ak.avh
ID Nr: 203297, SEK 110.

Lidforss, Bengt: Barbarskogens skald. Recensioner och polemiker. Framtidens förlag, Malmö, 1908. 119s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 203429, SEK 120.

Lidforss, Edvard: DANTE. De största märkesmännen VI. Hugo Gebers förlag, 1907. 72s. Häftad. Ouppsprättad. Gott skick.
ID Nr: 104916, SEK 60.

Lidforss, Edvard: Gaston Boissier. En studie. Norstedt och söners förlag, 1909. 28s. Häftad.
Svenska Humanistiska förbundets skrifter XV
ID Nr: 202463, SEK 40.

Lie, Erik: Minnen från ett diktarhem. Albert Bonniers förlag, 1929. Biografi över Jonas Lie. 206s. Klotband. Gott skick.
ID Nr: 4163, SEK 80.

Liebert, Arthur: Strindberg och nutidens andliga problem. Natur och kultur, 1925. 136s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Namnteckning på häftesomslag.
ID Nr: 973, SEK 60.

Lilja, Gösta: Strindberg som konstkritiker. Allhems Förlag, 1957. 77s. Häftad. Illustrerad. Inlagan fin. Häftesomslaget något slitet.
ID Nr: 828, SEK 60.

Lindberg, Carl-Erik: Text and Content. A Text Linguistic Interpretation of a Major Aspect of "Content" in Vladimir Tendrjakov´s Novella "Crezvycajnoe". Almqvist & Wiksell, 1983. Biography over Vladimir Tendrjakov. 124p. Wrappered. Wrapper slightly rubbed. Else fine.
Acta universitatis stockholmiensis Stockholm Slavic Studies 15. Doct. Diss
ID Nr: 204380, SEK 90.

Lindberger, Örjan: Gustav Hedenvind-Eriksson. Kooperativa förbundets bokförlag, 1945. 224s. Häftad. Häftesomslaget något trasigt. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 3980, SEK 110.

Lindberger, Örjan: Gustav Hedenvind-Eriksson. Kooperativa förbundets bokförlag, 1945. 224s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 3979, SEK 120.

Lindberger, Örjan: Prometeus-tanken hos Viktor Rydberg. Hans utopiskt liberala förutsättningar och de därav betingade problemställningarna i hans idédiktning. Del II: Bilagor, noter till del I, källor, register. Gebers, 1938. 507s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett mycket fint exemplar.
ID Nr: 203508, SEK 130.

Lindblom, Paul: Artur Lundkvist. I en föränderlig värld. Tidens förlag, 1976. 248s. Inbunden med skyddsomslag. Namnteckning på försättsbladet. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 4231, SEK 130.

Lindblom, Paul: Samtiden i ögat. En bok om Artur Lundkvist. Tidens förlag, 1991. 412s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 4186, SEK 160.

Lindemann, Reinhold: Kreuz und Eros. Paul Claudels weltbild im Seidenen Schuh. Verlag Josef Knecht, 1955. 188p. Clothbinding. Good condition.
ID Nr: 3889, SEK 70.

Linder, Erik Hjalmar: Andra boken om Mitt levande förflutna. 1930-1945: Ur de troendes liv. Natur och kultur, 1979. 319s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 203210, SEK 120.

Linder, Erik Hjalmar: Hjalmar Gullberg. Norstedts förlag, 1946. 43s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 202924, SEK 75.

Linder, Erik Hjalmar: Mitt levande förflutna. Ur småborgarnas liv. Natur och kultur, 1975. 307s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 4171, SEK 120.

Linder, Erik Hjalmar: Resor i tid och rum. Natur och kultur, 1956. 225s. Klotryggsband. Gott skick. Stänksnitt.
ID Nr: 208526, SEK 80.

Linder, Erik Hjalmar: Sju världars herre. Hjalmar Bergmans liv och diktning till och med En döds memoarer. Albert Bonniers förlag, 1962. 518s. Häftad. Namnteckning på försättsbladet. Ouppsprättad. Gott skick.
ID Nr: 202450, SEK 130.

Lindqvist, Sven: Dagbok och diktverk. En studie i Vilhelm Ekelunds Nordiskt och klassiskt. Albert Bonniers förlag, 1966. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Gott skick.
ID Nr: 2253, SEK 120.

Lindroth, Sten: Bo Bergman. Norstedts förlag, 1968. 24s. Häftad.
Svenska Akademiens inträdestal
ID Nr: 202440, SEK 90.

Lindskog, Claes: Från Fritiof Nilsson Piratens värld. Askild & Kärnekull, 1972. 166s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 203402, SEK 125.

Lindström, Erik: Charles Dickens. Hugo Gebers förlag, 1930. 205s. Häftad. Ouppsprättad. Något gulnad.
ID Nr: 202550, SEK 100.

Lindström, Erik: Charles Dickens. Hugo Gebers förlag, 1930. 207s. Klotband. Understrykningar i texten med blyerts. Gott skick.
Med 8 planscher
ID Nr: 202549, SEK 120.

Lindström, Erik: Charles Dickens. Hugo Gebers förlag, 1930. 207s. Klotband. Gott skick. Smärre anteckningar med blyerts. Exlibris. Illustrerad.
ID Nr: 2159, SEK 120.

Lindström, Göran: Gustaf Fröding. Det Norske Studentersamfunds Kulturutvalg, 1960. 91s. Häftad med pappersomslag. Understrykningar i texten. Namnteckning på smutstitelbladet. Främre skyddsomslaget löst.
ID Nr: 106000, SEK 80.

Linnér, Sture: Fredrika Bremer i Grekland. Albert Bonniers förlag, 1965. 157s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 3996, SEK 200.

Linnér, Sture: Fredrika Bremer i Grekland. Albert Bonniers förlag, 1965. 157s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 202483, SEK 180.

Littberger, Inger: Ulla Isakssons romankonst. Albert Bonniers förlag, 1996. 339s. Inbunden med skyddsomslag. Mycket gott skick.
ID Nr: 203084, SEK 220.

Ljungberg, Lars: Alltför mänskligt. Om Hjalmar Söderbergs kristendomskritik. Doxa, 1982. Biografi över Hjalmar Söderberg. 146s. Häftad. Gott skick. Häftesomslaget något slitet.
ID Nr: 12807, SEK 110.

Lo-Johansson, Ivar: Monism. En sexualteori i "Geniet". Albert Bonniers förlag, 1948. 150s. Häftad. Häftesomslaget slitet. Främre häftesomslaget någor löst. Inlagan i gott skick.
Idé och debatt
ID Nr: 203233, SEK 90.

Lokrantz, Gunnar: Karl August Nicander. Almqvist & Wiksell, 1939. 442s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Delvis ouppsprättad.
Ak avh
ID Nr: 203400, SEK 140.

Lokrantz, Margherita Giordano: Selma Lagerlöf ur italienskt perspektiv. Selma Lagerlöfsällskapet, 1990. Biografi över Selma Lagerlöf. 121s. Häftad. Ryggen något blekt. Annars ett fint exemplar.
Lagerlöfstudier
ID Nr: 204491, SEK 120.

Long, Robert Emmet: The Achieving of The Great Gatsby. F. Scott Fitzgerald, 1920-1925. Bucknell University Press, 1981. 226s. Klotband med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 16990, SEK 120.

Lorichs, Sonja: The Unwomanly Woman in Bernard Shaw´s Drama and Her Social and Political Background. Almqvist & Wiksell, 1973. Biography over George Bernard Shaw. 196p. Wrappered. Covers slightly faded. Else fine.
Acta Universitatis Upsaliensis Studia Anglistica Upsaliensia 15
ID Nr: 5480, SEK 120.

Loth, David: The Brownings. A Victorian Idyll. Tudor Publishing Company, 1936. Clothbinding. Covers slightly worn. Exlibris.
ID Nr: 2064, SEK 140.

Lovén, John: Tidsvittnet i Svindalen. Samtal med Carl-Göran Ekerwald om dikten, kulturen och författarskapet. Carlssons, 1997. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 2268, SEK 150.

Luchaire, Julien: Boccace. Flammarion, 1951. 298p. Wrappered. Light browning. Unopened.
Les Grands Biographies
ID Nr: 202455, SEK 70.

Lukács, Georg: Solsjenitsyn. Rabén & Sjögren, 1970. Biografi över Alexander Solsjenitsyn. 111s. Häftad. Något fuktskadad. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 5492, SEK 80.

Lund, Inge (Ingeborg Lundström): Brev från Martin Koch. Saxon & Lindströms, 1957. 157s. Häftad. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Ouppsprättad.
ID Nr: 4110, SEK 120.

Lund, Inge (Ingeborg Lundström): Brev från Martin Koch. Saxon & LIndström, 1957. 159s. Inbunden. Gott skick. Del av pappersomslaget inklistrat på försättsbladet
ID Nr: 8766, SEK 130.

Lund, Inge (Ingeborg Lundström): Martin Koch. Mina minnen av en stor diktare. Saxon & Lindströms, 1945. 215s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Enstaka fläckar inuti boken. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 4108, SEK 120.

Lund, Otto C: Leo Tolstoi. Diktare - tänkare - samhällsreformator. Fahlcrantz & Co, 1905. Biografi över Leo Tolstoj. 252s. Häftad. Namnteckning på försättsbladet. Häftesomslaget något trasigt. Stämpel på häftesomslaget. Inlagan fin.
ID Nr: 204403, SEK 110.

Lund, Otto C: Leo Tolstoi. Diktare - tänkare - samhällsreformator. Fahlcrantz & Co, 1905. 251s. Dekorerat klotband. Bandet något nött i kanterna. Ryggen något blekt. Inlagan fin. Mönstrade för/eftersättsblad. Sparsamt fotoillustrerad.
ID Nr: 105552, SEK 90.

Lundkvist, Artur: Färdas i drömmen och föreställningen. Albert Bonniers förlag, 1984. 187s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 4226, SEK 140.

Lundkvist, Artur: Gunnar Ekelöf. Norstedts förlag, 1968. 28s. Häftad. Ouppsprättad.
Svenska Akademiens Inträdestal
ID Nr: 202586, SEK 120.

Lundkvist, Artur: Gunnar Ekelöf. Norstedts förlag, 1968. 28s. Häftad. Ouppsprättad.
Svenska Akademiens Inträdestal
ID Nr: 202585, SEK 120.

Lundkvist, Artur: Gunnar Ekelöf. Norstedts förlag, 1968. 28s. Häftad. Ouppsprättad.
Svenska Akademiens Inträdestal
ID Nr: 202584, SEK 120.

Lundkvist, Artur: Gustav Hedenvind-Eriksson. Norstedts förlag, 1982. 87s. Häftad. Ouppsprättad. Gott skick.
ID Nr: 3984, SEK 130.

Lundmark, Knut: Strindberg. Geniet - Sökaren - Människan. Nordisk Rotogravyr, 1948. 325+planscher. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Ouppsprättad. Fotoillustrerad.
ID Nr: 832, SEK 120.

Lundström, Gösta: Frans Michael Franzén. Liv och diktning under Kumlatiden. Gumperts förlag, 1947. 372s. Häftad. Delvis ouppsprättad. Stämpel på häftesomslaget.
ID Nr: 202716, SEK 120.

Luthander, Lennart: Strindberg i Danmark. Zindermans, 1977. 179s. Klotband med skyddsomslag. Namnteckning på försättsbladet. Skyddsomslaget något slitet. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 972, SEK 130.

Luthander, Lennart: Strindberg i Danmark. Zindermans, 1977. 179s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
Under medverkan av Harry Jacobson
ID Nr: 5541, SEK 130.

Luthersson, Peter: Tidskrift för litteraturvetenskap 3.1990. Litteraturvetenskapliga institutionen, Lund, 1990. 80s. Häftad. Gott skick.
Luthersson redaktör. Karin Palmkvist: Rendez-vous avec Stig Dagerman - i Belgien, Georges Périlleux: Blicken och domaren. Alienationsfaktorer hos Dagerman och Sartre, Johan Cullberg: Den vita klippan. Om Stig Dagerman och självmordet, Philippe Bouquet: Stig Dagerman och anarkismen, Per Erik Ljung: Politiskt engagemang och litterärt universum. Några synpunkter på Stig Dagermans poetik, Laurie Thompson: Stig Dagerman på engelska, Ulf Boëthius: Konsten att göra sig rolig. Skazen i Astrid Lindgrens Emil i Lönneberga.
ID Nr: 8876, SEK 130.

Lybeck, Mikael: Tomas Indal. AB Lindqvists förlag, 1960. 198s. Halvklotband. Gott skick.
Finlands-svenskt bibliotek 10
ID Nr: 4061, SEK 110.

Lynn, Kenneth: Hemingway. Ett författarliv. Forum, 1989. 667s. Inbunden med skyddsomslag. Namnteckning på försättsbladet. Skyddsomslaget trasigt.
ID Nr: 4002, SEK 280.

Lysell, Roland: Erik Lindegrens imaginära universum. Röster i Radio-TV, 1983. Biografi över Erik Lindegren. 680s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 204683, SEK 220.

Lyth, P.G: Tegnérstudier. A.-B. Nordiska bokhandeln i distribution, 1912. Biografi över Alice Tegner. 131+50. 2 vol. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Enstaka fuktfläckar. Annars ett fint exemplar. Ouppsprättad.
Första häftet: Ynglingens kamp för sedlig fullkomlighet. Andra häftet: Fredsvän och försvarsvän
ID Nr: 204365, SEK 120.

Lönnroth, Erik: Erik Magnus Staël von Holstein Minnesteckning. Svenska Akademien. Norstedts förlag, 1998. 27s. Häftad. Nyskick.
ID Nr: 101484, SEK 60.

Lönnroth, Erik: Fredrik Böök. Norstedts förlag, 1962. 25s. Häftad. Gott skick.
Svenska Akademien Inträdestal
ID Nr: 204236, SEK 75.

Mahon, Maureen E: Thomas Hardy´s Novels. A Study Guide. Heinemann Educational Books, 1983. 95p. Wrappered. Good condition.
ID Nr: 202994, SEK 75.

Malm, Einar: Ack, i Arkadien. Några kapitel om Wennerbergs Gluntar och deras förhistoria. Hugo Gebers förlag, 1949. Biografi över Gunnar Wennerberg. 157s. Häftad. Ryggen något blekt. Annars ett fint exemplar. Ouppsprättad. Med dedikation.
ID Nr: 204523, SEK 120.

Malm, Einar: Men med glödande runor. Wahlström & Widstrand, 1957. 324s. Häftad. Ouppsprättad. Illustrerad. Häftesomslaget något nött i kanterna.
ID Nr: 17913, SEK 120.

Malmberg, Bertil: Gustaf Hellström. Norstedts förlag, 1953. 26s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
Svenska Akademiens Inträdestal
ID Nr: 203042, SEK 70.

Malmberg, Bertil: Gustaf Hellström. Norstedts förlag, 1953. 26s. Häftad. Häftesomslaget löst.
Svenska Akademiens Inträdestal
ID Nr: 203256, SEK 60.

Malmberg, Bertil: Gustaf Hellström. Norstedts förlag, 1953. 26s. Häftad. Ouppsprättad. Gott skick.
Svenska Akademiens Inträdestal
ID Nr: 203043, SEK 85.

Malmberg, Bertil: Schillers Estetisk-Filosofiska diktning jämte en inledande essay. Albert Bonniers förlag, 1915. 105s. Halvklotband. Bandet något fläckigt.
ID Nr: 11720, SEK 140.

Mangård, Carl: Carl Larsson i By. LTs förlag, 1948. 195s. Inbunden. Gott skick.
Mannen och verket
ID Nr: 4130, SEK 110.

Mankowitz, Wolf: Dickens. En bildbiografi. Natur och kultur, 1977. Klotband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Gott skick.
ID Nr: 2160, SEK 175.

Manoll, Michel: Hans nakna hjärta. En roman om Baudelaire. Natur och kultur, 1958. 249s. Häftad. Sliten. Anteckningar. Stämpel på häftesomslaget.
Rec.ex
ID Nr: 202368, SEK 120.

Marcus, Carl David: Erik Gustaf Geijers lyrik. Norstedt och söners förlag, 1909. 397s. Häftad. Anteckningar på titelbladet. Enstaka fläckar på bandet. Ouppsprättad.
ID Nr: 202758, SEK 75.

Marcus, Carl David: GOETHE. De största märkesmännen III. Hugo Gebers förlag, 1907. 68s. Häftad. Ouppsprättad. Gott skick.
ID Nr: 104913, SEK 60.

Mariéton, Paul: En Kärlekshistoria. George Sand och Alfred de Musset. Björck & Börjesson, 1919. 201s. Häftad. Häftesomslaget slitet. Häftesomslaget något trasigt. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 203541, SEK 110.

Martin du Gard, Maurice: Henri Bremond. Simon Kra, Les Documentaires, 1927. 230p. Wrappered.
De Sainte-Beuve a Fénelon
ID Nr: 202485, SEK 50.

Martinson, Harry: Elin Wägner. Norstedts förlag, 1949. Biografi över Elin Wägner. 21s. Häftad. Ouppsprättad.
Svenska Akademien Inträdestal.
ID Nr: 204571, SEK 90.

Masefield, John: Grace Before Ploughing. Fragments of Autobiography. Readers Union/William Heinemann, 1967. 89p. Clothbinding. Good condition.
ID Nr: 203282, SEK 110.

Massin, Jean: Baudelaire entre Dieu et Satan. Julliard, 1945. 337p. Wrappered. Wrapper slightly rubbed.
Études et Essais
ID Nr: 202375, SEK 80.

Matsson, Ragnar: Berättaren i Mangskog. Tage Aurells författarskap till genombrottet 1943. Svenska bokförlaget, 1970. 340s. Häftad. Häftesomslaget något slitet.
ID Nr: 202351, SEK 110.

Mattson, Per-Olof: Amor fati. Rudolf Värnlund som prosaförfattare. 1989. Biografi över Rudolf Värnlund. 196s. Häftad. Anteckningar på försättsbladet. Annars ett fint exemplar.
Ak.avh
ID Nr: 204575, SEK 120.

Mauriac, Francois: La vie de Jean Racine. Librairie Plon Paris, 1928. 255p. Wrappered. Worn. Inscription on endpaper.
Le roman des grandes existences
ID Nr: 203471, SEK 130.

Maurois, André: Byron. Hugo Gebers förlag, 1930. Biografi över Lord Byron. 289+281. 2 vol. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
Första delen: Med 11 planscher. Andra delen: Med 9 planscher. Andra delen även tejpad i fogen försättsblad/rygg
ID Nr: 204480, SEK 250.

Maurois, André: De tre Dumas. Albert Bonniers förlag, 1961. 442s. Häftad. Fotoillustrerad. Ouppsprättad. Häftesomslaget något slitet.
ID Nr: 2182, SEK 100.

Maurois, André: Lélia eller George Sands liv. Albert Bonniers förlag, 1953. Biografi över George Sand. 413s. Häftad. Häftesomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 204679, SEK 160.

Maurois, André: Lélia eller George Sands liv. Albert Bonniers förlag, 1953. 413s. Klotband. Bandet något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 203540, SEK 180.

Maurois, André: Les trois Dumas. Hachette, 1957. 499p. Wrappered. Inscription on endpaper.
ID Nr: 202557, SEK 70.

Maurois, André: Minnen. Albert Bonniers förlag, 1944. 365s. Häftad. Häftesomslaget slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 203289, SEK 110.

Maurois, André: Minnen. Albert Bonniers förlag, 1944. 366s. Halvklotband. Namnteckning på försättsbladet. Bandet något slitet. Inlagan fin.
ID Nr: 203288, SEK 120.

Maurois, André: Olympio ou La vie de Victor Hugo. Hachette, 1954. 604p. Wrappered. Good condition.
ID Nr: 4031, SEK 110.

Maurois, André: Olympio. Victor Hugos liv. Albert Bonniers förlag, 1956. 558s. Inbunden. Bandet något slitet. Inlagan fin.
ID Nr: 4033, SEK 180.

Maurois, André: Turgenev. Hugo Gebers förlag, 1932. Biografi över Turgenev. 191s. Häftad. Namnteckning på försättsbladet. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 204682, SEK 140.

Maurois, André: Victor Hugo. En bildbiografi. Natur och kultur, 1966. 144s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 4030, SEK 230.

May, Louis-Philippe: Cervantès. Essai de déchiffrement de Don Quichotte. Un fondateur de la libre-pensée. Éditions Albin Michel, 1947. 55p. Wrappered. Sporadic underlining of text in pencil.
Collection Descartes pour la verité
ID Nr: 3881, SEK 50.

Mayhead, Robin: John Keats. Cambridge University Press, 1967. 126p. Wrappered. Wrapper slightly rubbed. Corpus fine.
Introductory Critical Studies
ID Nr: 4088, SEK 90.

McCarthy, Mary: En katolsk flickas minnen. Trevi, 1973. 216s. Klotband. Anteckningar på försättsbladet. Bandet något fläckigt. Fotoillustrerad.
ID Nr: 12132, SEK 110.

McCarthy, Mary: En katolsk flickas minnen. Trevi, 1973. 216s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 203290, SEK 140.

Medvedev, Jaurès: Tio år i Alexander Solzjenitsyns liv. Berghs, 1974. Biografi över Alexander Solsjenitsyn. 206s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 5490, SEK 120.

Medvedev, Jaurès: Tio år i Alexander Solzjenitsyns liv. Berghs, 1974. Biografi över Alexander Solsjenitsyn. 205s. Häftad. Stämpel på försättsbladet. Häftesomslaget slitet. Ouppsprättad.
ID Nr: 5491, SEK 110.

Meidal, Björn: August Strindbergs kokbok. Rabén Prisma, 1998. 239s. Klotband med skyddsomslag. Nyskick. Fotoillustrerad.
Tillagning & recept: Måns Rossander, foto: Carl Johan Rönn.
ID Nr: 13325, SEK 250.

Melberg, Arne: På väg från realismen. En studie i Lars Ahlins författarskap, dess sociala och litterära förutsättningar. Gidlunds, 1973. 283s. Pocket.
ID Nr: 202257, SEK 70.

Meri, Veijo: Han som blev Aleksis Kivi. Wahlström & Widstrand, 1979. 138s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 4103, SEK 110.

Meurling, Per: Shakespeare. Wahlström & Widstrand, 1952. 253s. Häftad. Inlagan fin. Delvis ouppsprättad. Fotoillustrerad. Häftesomslaget lagat.
ID Nr: 18751, SEK 120.

Meyer, Olle: Glömda bröder. Studier i bröderna Adolf och Gustaf Johanssons författarskap. Akademilitteratur, 1979. 188s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett mycket fint exemplar.
Ak.avh
ID Nr: 203089, SEK 150.

Mézières, A: Mirabeau. Wahlström & Widstrand, 1918. 180s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Ouppsprättad.
ID Nr: 203312, SEK 90.

Michanek, Germund: En morgondröm. Studier kring Frödings ariska dikt. Bonniers, 1962. Häftad. Mycket gott skick.
ID Nr: 2644, SEK 175.

Michanek, Germund: Från Frödings värld. Wiken, 1992. Häftad med pappersomslag. Mycket gott skick.
ID Nr: 2643, SEK 125.

Michanek, Germund: Frans G. Bengtsson. En minnesbok. J.A. Lindblads förlag, 1955. 285s. Häftad. Häftesomslaget något slitet.
signatur på försättsbladet: Barbro Alving sept 55
ID Nr: 202420, SEK 190.

Michanek, Germund: Fröding och Ida Bäckmann. Albert Bonniers förlag, 1955. 335s. Häftad. Gott skick. Fotoillustrerad.
ID Nr: 2628, SEK 140.

Michanek, Germund: Fröding och Ida Bäckmann. Albert Bonniers förlag, 1955. 335s. Klotband. Mycket gott skick. Främre häftesomslag medbundet. Fotoillustrerad.
ID Nr: 18440, SEK 140.

Michanek, Germund: Käre Gustaf! Högädle Herr Fröding!. 265 brev till Gustaf Fröding. Bonniers, 1988. 313s. Pappband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 106240, SEK 75.

Michanek, Germund: Käre Gustaf! Högädle Herr Fröding!. 265 brev till Gustaf Fröding. Albert Bonniers förlag, 1988. 315s. Inbunden med skyddsomslag. Mycket gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 2639, SEK 150.

Michanek, Germund: Så minns vi Gustaf Fröding. Lindblads, 1960. Pappband. Gott skick.
ID Nr: 2645, SEK 110.

Milford, Nancy: Zelda. Legenda, 1990. Biografi över Zelda Fitzgerald. 454s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet.
ID Nr: 202655, SEK 120.

Mjöberg, Josua: Om Runebergs etiska livssyn. Föreningen Nordens stiftelse, Bohusgården, Uddevalla/Walles bokhandel, Uddevalla, 1957. 31s. Häftad. Fint exemplar.
Föredrag i svensk-finska föreningen i Göteborg den 5 februari 1957. 1866/2000
ID Nr: 203503, SEK 120.

Mjöberg, Josua: Stilstudier i Tegnérs ungdomsdiktning. Wettergren & Kerber, 1911. Biografi över Alice Tegner. 281s. Häftad. Häftesomslaget lagat. Häftesomslaget slitet. Inlagan fin.
Ak.avh
ID Nr: 204351, SEK 80.

Mjöberg, Jöran: Det folkliga och det förgångna i Karlfeldts lyrik. Natur och kultur, 1945. 266s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Ouppsprättad. Stämpel på försättsbladet.
Ak.avh
ID Nr: 203110, SEK 160.

Mjöberg, Jöran: Gottfried Kellers Lebensraum. Orell Füssli verlag, 1930. 19+sidor med illustrationer. Cased boards. Slightly rubbed.
74 bilder eingeleitet von Ed. Korrodi
ID Nr: 4089, SEK 60.

Mjöberg, Jöran: Karlfeldt och 1900-talets klassiker. Karlfeldt-samfundet/Dalaförlaget, 1992. 183s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
Elva uppsatser om tidiga 1900-talsdiktares relationer till Karlfeldt och hans diktning redigerade av Mjöberg
ID Nr: 203119, SEK 120.

Mjöberg, Jöran: Karlfeldt och modernisterna. Karlfeldt-samfundet/Dalaförlaget, 1993. 173s. Klotband. Mycket fint exemplar.
Tio uppsatser redigerade av Mjöberg
ID Nr: 4082, SEK 120.

Mjöberg, Jöran: Livsproblemet hos Lagerkvist. Albert Bonniers förlag, 1951. 211s. Häftad. Häftesomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 203163, SEK 130.

Mjöberg, Jöran: Nordahl Grieg. Gleerups förlag, Lund, 1947. 282s. Häftad. Stämpel på häftesomslaget. Häftesomslaget något slitet.
ID Nr: 202917, SEK 110.

Moberg, Ove: Gustaf Fröding och Karlstad. Frödingsällskapet, Centraltryckeriet AB Borås, 1998. Klotband med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 2614, SEK 110.

Moberg, Ulf Thomas: Gunnar Ekelöf skriver om konst. Cinclus Press, 1984. 239s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 202588, SEK 120.

Moberg, Ulf Thomas: Gunnar Ekelöf. Dadaist - Constructivist. Cinclus Press, 1986. 59p. Wrappered. Good condition.
ID Nr: 202638, SEK 95.

Moberg, Ulf Thomas: Gunnar Ekelöfs non-figuration och situationspoesi. En studie i hans förankring i det europeiska 20-talets avantgarde. Cinclus, 1982. Biografi över Gunnar Ekelöf. Häftad. Mycket gott skick.
ID Nr: 2269, SEK 140.

Moberg, Vilhelm: Hatets och kärlekens diktare. Ragnar Jändel. Förlaget Frilansens Skriftserie nr 5, 1946. 48s. Häftad. Ryggen reparerad. Häftesomslaget något gulnat. Inlagan fin.
Tillsammans med Sivar Arnér
ID Nr: 4122, SEK 100.

Moberg, Vilhelm: I egen sak. Obekväma inlägg i det offentliga samtalet. Ordfronts förlag, 1984. 315s. Klotband. Gott skick.
Urval och efterord av Otto v Friesen
ID Nr: 203316, SEK 140.

Moberg, Vilhelm: I egen sak. Obekväma inlägg i det offentliga samtalet. Ordfronts förlag, 1984. 315s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 203317, SEK 150.

Moberg, Vilhelm: I vapenrock och linnebyxor. En krigsmans intryck och upplevelser. Rediviva, 1973. 117s. Häftad. Häftesomslaget slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 203322, SEK 90.

Moberg, Vilhelm: Otrons artiklar. Läsning i blandade ämnen. Författarförlaget, 1973. 155s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 203318, SEK 80.

Moberg, Vilhelm: Otrons artiklar. Läsning i blandade ämnen. Författarförlaget, 1973. 155s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 105103, SEK 75.

Mortensen, Johan: Clas Livijn. Ett nyromantiskt diktarefragment. Albert Bonniers förlag, 1913. Biografi över Clas Livijn. 390s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Stämpel på titelbladet. Annars ett mycket fint exemplar.
ID Nr: 204680, SEK 220.

Moynahan, Julian: The Deed of Life. The Novels and Tales of D.H. Lawrence. Princeton University Press, 1963. 229p. Clothbinding with dustwrapper. Corpus fine. Inscription on endpaper. Dustwrapper slightly worn.
ID Nr: 16044, SEK 130.

Munkhammar, Birgit: Hemligskrivaren. En essä om Eyvind Johnson. Albert Bonniers förlag, 2000. 201s. Inbunden med skyddsomslag. Nyskick.
ID Nr: 4077, SEK 240.

Munthe, Arne: Frödings sociala diktning. Hugo Gebers förlag, 1929. Häftad. Gott skick. Namnteckning på försättsbladet.
ID Nr: 2631, SEK 75.

Myrdal, Jan: Strindberg och Balzac. Essayer kring realismens problem. Norstedts förlag, 1981. 245s. Inbunden med skyddsomslag. Namnteckning på försättsbladet. Understrykningar i texten. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 205250, SEK 150.

Myrdal, Jan: Strindberg och Balzac. Essayer kring realismens problem. Norstedts förlag, 1981. 245s. Inbunden med skyddsomslag. Namnteckning på försättsbladet. Skyddsomslaget något trasigt. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 5550, SEK 140.

Mårtenson, Gunnar: Friederike Brion. Goethes ungdomsälskande. Fritzes, 1944. 187s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 202843, SEK 140.

Mårtenson, Gunnar: Friederike Brion. Goethes ungdomsälskande. Söderström & Co, 1944. 187s. Häftad. Ouppsprättad. Bandet något slitet.
ID Nr: 202844, SEK 140.

Mårtenson, Gunnar: Lectoren Runeberg och andra essäer. Söderströms, 1962. 264s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Ouppsprättad.
ID Nr: 203491, SEK 140.

Mårtensson, Sigvard: Eugene O'Neills dramatik. Radiotjänst, 1957. 158s. Häftad. Gott skick.
Handbok till radioteaterns huvudserie spelåret 1957/58. Pjästexterna säljs separat
ID Nr: 9011, SEK 110.

Mårtensson, Sigvard: Eugene O´Neills dramatik. Radiotjänst, 1958. Halvklotband. Fint exemplar.
Handbok till radioteaterns huvudserie spelåret 1957/58. Innehåller både text om, samt själva dramer
ID Nr: 203421, SEK 230.

Mårtensson, Sigvard: Vilhelm Moberg och teatern. Carlsson Bokförlag, 1992. 208s. Cartonnageband. Gott skick.
ID Nr: 203314, SEK 140.

Möller, Artur: Boken om Henning Berger. En minnesgärd av hans vänner. BMF, Stockholm, 1924. Biografi över Henning Berger. 197s. Häftad. Häftesomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
Redigerad av Möller. 538/750. Medverkande bl a Hjalmar Söderberg, Hasse Z, Gustaf Hellström.
ID Nr: 202431, SEK 120.

Mörner, Birger: Den Strindberg jag känt. Albert Bonniers förlag, 1924. 204s. Häftad. Fotoillustrerad. Inlagan fin. Häftesomslag fläckat. Något sliten.
ID Nr: 16057, SEK 130.

Nasjivin, Ivan: Cor Ardens.Biografisk studie över Leo Tolstoj. C.E. Fritzes bokförlags aktiebolag, 1927. Biografi över Leo Tolstoj. 411s. Häftad. Häftesomslaget något trasigt. Inlagan fin.
ID Nr: 204398, SEK 130.

Nathan, Monique: Virginia Woolf par elle-même. 1956. Biography over Virginia Woolf. 191p. Wrappered. Covers worn. Wrapper slightly torn. Richly illustrated.
"Écrivains de toujours"
ID Nr: 204567, SEK 90.

Neergaard, Ebbe: Vilt åstad över himmel och jord. Kaj Munk en diktare mellan två världskrig. Kooperativa förbundets bokförlag, 1944. 316s. Inbunden. Bandet något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 203384, SEK 130.

Neergaard, Ebbe: Vilt åstad över himmel och jord. Kaj Munk en diktare mellan två världskrig. Kooperativa förbundets bokförlag, 1944. Biografi över Kaj Munk. 316s. Blockband. Namnteckning på smutstitelbladet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 204807, SEK 110.

Nerman, Bengt: Den skapande processen. En studie i Walter Ljungquists diktarmetod. AWE/Gebers, 1976. 575s. Häftad. Bandet något nött i kanterna. En fläck på snittet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 203226, SEK 210.

Nerman, Ture: Cyrano de Bergerac. Hans liv och diktning. Svenska andelsförlaget, 1919. 227s. Klotband. Bandet något slitet. Inlagan fin. Namnteckning på försättsbladet. Exlibris.
48/100
ID Nr: 202427, SEK 330.

Nerman, Ture: Cyrano de Bergerac. Hans liv och diktning/Olympen. Ljungbergs förlag, 1930. 144s. Helt skinnband. Marmorerat snitt.
Skrifter III
ID Nr: 202428, SEK 150.

Neruda, Pablo: Minnen. Jag bekänner att jag levat. Norstedt och söners förlag, 1975. 406s. Klotband med skyddsomslag. Inlagan fin. Skyddsomslaget något slitet. Snittet något fläckat.
ID Nr: 12436, SEK 150.

Nettervik, Ingrid: Ängslans bilder. Symbol och verklighet i Per Gunnar Evanders roman Uppkomlingarna. Legenda, 1984. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 2285, SEK 110.

Nicholls, Graham: Measure for Measure. Macmillan, 1986. 94p. Wrappered. Covers occasionally stained. Good condition.
Text & Performance
ID Nr: 204272, SEK 110.

Nielsen, Erik A: Lars Ahlin. Studier i sex romaner. Albert Bonniers förlag, 1968. 242s. Häftad. Gott skick. Ouppsprättad.
ID Nr: 202327, SEK 120.

Nielsen, Erling: H.C. Andersen. Natur och kultur, 1960. 95s. Häftad. Gott skick. Häftesomslaget något nött i kanterna.
Ingår i serien "Världsförfattare"
ID Nr: 202293, SEK 90.

Nikolajeva, Maria: Selma Lagerlöf ur ryskt perspektiv. Selma Lagerlöfsällskapet, 1991. Biografi över Selma Lagerlöf. 170s. Häftad. Gott skick.
Lagerlöfstudier 1991
ID Nr: 204488, SEK 140.

Nilsson, Albert: Thorild. En studie över hans livsåskådning. Albert Bonniers förlag, 1915. 231s. Häftad. Gott skick. Delvis ouppsprättad. Häftesomslaget något nött i kanterna. Namnteckning på smutstitelbladet.
ID Nr: 18220, SEK 130.

Nilsson, Albert: Thorild. En studie över hans livsåskådning. Albert Bonniers förlag, 1915. Biografi över Thomas Thorild. 231s. Häftad. Stämpel på häftesomslaget. Ryggen delvis sprucken i fogarna. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 204385, SEK 120.

Nilsson, Elsa: Albert Nilsson. En levnadsteckning. Natur och kultur, 1973. 180s. Häftad. Fint exemplar.
ID Nr: 203401, SEK 130.

Nilsson, Gustaf-Adolf: Birger Sjöberg och Frida. Kamratporträtt. Oskar Eklunds Bokförlag, 1943. Biografi över Birger Sjöberg. 223s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Några sidor vikta. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 204306, SEK 120.

Nilsson, Gustaf-Adolf: Birger Sjöberg och Frida. Kamratporträtt. Oskar Eklunds bokförlag, 1943. Biografi över Birger Sjöberg. 223s. Halvklotband. Namnteckning på insidan av pärmen. Exlibris. Gott skick.
ID Nr: 204301, SEK 130.

Nilsson, Gustaf-Adolf: Buketten som sprängdes. Nordisk Rotogravyr, 1939. Biografi över Birger Sjöberg. 237s. Häftad. Ouppsprättad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
Roman
ID Nr: 204299, SEK 120.

Nilsson, Josef: Kristian Elster 1841-1881. Gleerups, 1942. 270s. Häftad.
ID Nr: 202644, SEK 90.

Nilsson, Nils Åke: Gogol et Pétersbourg. Recherches sur les antécédents des contes pétersbourgeois. Almqvist & Wiksell, 1954. 71p. Wrappered. Unopened.
ID Nr: 3955, SEK 110.

Nilsson, Nils Åke: Ibsen in Russland. Almqvist & Wiksell, 1958. 253p. Wrappered. Good condition.
Acta Universitatis Stockholmiensis, Études de philologie slave 7
ID Nr: 4053, SEK 140.

Nilsson-Tannér, Per: I Pelle Molins spår. Saxon & Lindström, 1951. 222s. Halvfranskt band. Bandet något slitet. Namnteckning på insidan av pärmen. Inlagan fin.
ID Nr: 203364, SEK 130.

Nilsson-Tannér, Per: I Pelle Molins spår. Saxon & Lindströms, 1951. 221s. Häftad. Något sliten. Ouppsprättad. Inlagan fin.
ID Nr: 203363, SEK 120.

Nilsson-Tannér, Per: Pelle Molin. Brev, dagboksblad och varia i Sollefteå stadsbibliotek. Sollefteå Stadsbibliotek, 1966. 79s. Klotband. Bandet något slitet. Inlagan fin. Namnteckning på försättsbladet.
ID Nr: 203361, SEK 130.

Nin, Anaïs: Dagbok 1-6. Trevi, 1977-82. 319+305+281+211+262+380. 6 vol. Klotband med skyddsomslag. Fotoillustrerad. Gott skick. Skyddsomslaget fläckat och nött.
ID Nr: 12171, SEK 850.

Nin, Anaïs: Dagbok 7. 1966-1974. Trevi, 1987. 361s. Pocket. Fotoillustrerad. Något nött i kanterna.
ID Nr: 12429, SEK 70.

Nissen, Jan: Den unge Martin A. Hansen. Gyldendal, 1974. 325s. Häftad. Ouppsprättad.
Dokumenter og kommentarer - en forfatterbiografisk studie
ID Nr: 3974, SEK 140.

Nordberg, Carl-Eric: Det skapande ögat. En färd genom Artur Lundkvists författarskap. Albert Bonniers förlag, 1981. 283s. Klotband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 4187, SEK 140.

Nordberg, Carl-Eric: Sandemose. En biografi. Albert Bonniers förlag, 1968. 282s. Häftad. Ouppsprättad.
ID Nr: 203549, SEK 150.

Nordin Hennel, Ingeborg: Drömmen om Norrland och världen. En bok kring Olof Högbergs författarskap. Cewe/Pool, 170. 170s. Häftad. Gott skick.
Red med Mauritz Edström
ID Nr: 4040, SEK 110.

Nordin Hennel, Ingeborg: Vreden. Olof Högberg och hans Norrlandsepos. Cewe/Pool, 1978. 278s. Inbunden med skyddsomslag. Något fuktskadad. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 4038, SEK 180.

Nordström, Ludvig: Ur Ludvig Nordströms dagböcker "Individuella registret". Albert Bonniers förlag, 1955. 412s. Häftad med pappersomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 4474, SEK 140.

Nordström, Ludvig: Ur Ludvig Nordströms dagböcker "Individuella registret". Albert Bonniers förlag, 1955. 412s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 4475, SEK 140.

Nordström, Ludvig: Ur Ludvig Nordströms dagböcker. "Individuella registret". Albert Bonniers förlag, 1955. Inbunden. Gott skick.
Urval av Tor Bonnier
ID Nr: 1455, SEK 140.

Norlander, Emil: August Blanche. Minnesteckning i breda drag. Åhlén & Åkerlunds förlag, 1918. 192s. Häftad. Enstaka blad lösa. Något gulnad.
Med 25 illustrationer
ID Nr: 202454, SEK 70.

Norlind, Arnold: Dante. Norstedt och söners förlag, 1925. 349s. Häftad. Bandet något slitet. Ryggen något trasig i övre kanten.
ID Nr: 202541, SEK 110.

Numers, Lorenz von: Snäckans bröder. Fahlcrantz & Gumaelius, 1946. Biografi över Francois Villon. 343s. Halvklotband. Exlibris. Gott skick. Något sliten.
ID Nr: 204557, SEK 220.

Nyberg, H.S: Henrik Schück. Norstedts förlag, 1948. Biografi över Henrik Schück. 32s. Häftad. Ouppsprättad. Gott skick.
Svenska Akademiens Inträdestal
ID Nr: 201933, SEK 75.

Nyberg, Paul: Zachris Topelius. En biografisk skildring. Fahlcrantz & Gumaelius, 1949. Biografi över Zacharias Topelius. 667s. Häftad. Häftesomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Ouppsprättad.
ID Nr: 204413, SEK 140.

Nydahl, Thomas: Simone och fjärilen. Förlags AB Gondolin, 1995. 215s. Häftad. Mycket gott skick.
En roman om den religiösa tänkaren och författaren Simone Weil
ID Nr: 14728, SEK 140.

Nydahl, Thomas: Under den synliga skriften. Nedslag i Lars Gustafssons författarskap. Natur och kultur, 1996. 96s. Häftad. Gott skick.
Essäer. Red. Medverkande bl a John Updike, Lars Andersson
ID Nr: 202933, SEK 110.

Nyman, Thure: Besök hos Balzac, och andra strövtåg i bokvärlden. Bokvännerna, 1961. 125s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något trasigt. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 202360, SEK 80.

Nyman, Thure: En bok om Nils Bohman. Wahlström & Widstrand, 1944. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 2053, SEK 60.

Nyström, Visen: Anna Roos. Hennes liv och livsgärning. J.A. Lindblads förlag, 1931. 167s. Inbunden. Mycket fint exemplar. Stämpel på insidan av pärmen.
Med 39 illustrationer
ID Nr: 4510, SEK 150.

Nøjgaard, Niels: Kaj Munk. Ett nordiskt diktaröde. En minnesskrift i ord och bild. Allhems Förlag, 1946. 125s. Häftad. Bandet slitet.
Med en inledande essay och ett kapitel om Kaj Munk inför svensk publik av Gunnar Ollén
ID Nr: 203388, SEK 150.

O´Brien, Veronica: Teaching Shakespeare. Edward Arnold, 1982. Biography over William Shakespeare. 88p. Wrappered. Good condition.
Teaching Matters. General Editors Sydney Hill and Colin Reid
ID Nr: 204273, SEK 110.

Oldberg, Ragnar: Ivar Lo-Johansson. Albert Bonniers förlag, 1957. 295s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Stämpel på häftesomslaget. Understrykningar i texten med blyerts. Enstaka fläckar inuti boken.
En monografi
ID Nr: 203229, SEK 75.

Ollfors, Anders: Strindbergs dedikationer och deras mottagare. Norma Bokförlag, 1992. 140s. Klotband med skyddsomslag. Mycket gott skick. Fotoillustrerad.
ID Nr: 5531, SEK 140.

Olofsson, Tommy: Joyce i Sverige. Atlantis Förlag, 1986. 336s. Cartonnageband. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 107053, SEK 90.

Olofsson, Tommy: Joyce i Sverige. Atlantis Förlag, 1986. 337s. Cartonnageband. Gott skick.
Redigerad av Olofsson. Medarbetare bl a Anders Olsson, Birgitta Holm, Kjell Espmark, Olof Lagercrantz, Sven Fagerberg, Mats Gellerfelt, Östen Sjöstrand
ID Nr: 203095, SEK 95.

Olrik, H. G. (Henrik Gerner): Hans Christian Andersen. H. Hagerup, 1945. 254s. Häftad. Inlagan fin. Fotoillustrerad. Häftesomslaget något slitet.
ID Nr: 215784, SEK 150.

Olson, Charles: Kalla mig Ismael. Janus, 1982. Biografi över Herman Melville. 95s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 19676, SEK 50.

Olsson, Anders: Att skriva dagen. Gunnar Björlings poetiska värld. Albert Bonniers förlag, 1995. 429s. Inbunden med skyddsomslag. Mycket gott skick.
ID Nr: 2041, SEK 150.

Olsson, Anders: Bokstäverna jag färdas i. En antologi om Nelly Sachs. Themis, 2001. 215s. Häftad. Nyskick.
Texter också av Sachs, Aris Fioretos, Gunnar Ekelöf, Ruth Dinesen, Mona Vincent m fl.
ID Nr: 11371, SEK 140.

Olsson, Henry: Bengt Hesselman. Norstedts förlag, 1952. Biografi över Bengt Hesselman. 29s. Häftad. Gott skick.
Svenska Akademiens Inträdestal
ID Nr: 4009, SEK 75.

Olsson, Henry: Carl Snoilsky. Norstedts förlag, 1981. Biografi över Carl Snoilsky. 348s. Häftad. Ouppsprättad. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
Svenska Akademiens Minnesteckningar
ID Nr: 204310, SEK 180.

Olsson, Henry: Fröding. Ett diktarporträtt. Norstedts förlag, 1987. 406s. Pocket.
Norstedts Faktapocket
ID Nr: 202739, SEK 80.

Olsson, Henry: Fröding. Ett diktarporträtt. Norstedts förlag, 1950. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 2648, SEK 130.

Olsson, Henry: Vinlövsranka och hagtornskrans. En bok om Fröding. Norstedt och söners förlag, 1970. Häftad. Häftesomslaget något nött i kanterna. Gott skick.
ID Nr: 2646, SEK 140.

Olsson, Henry: Vinlövsranka och hagtornskrans. En bok om Fröding. Norstedt och söners förlag, 1970. 306s. Inbunden. Namnteckning på försättsbladet. Gott skick.
ID Nr: 202740, SEK 110.

Olsson, Oscar: Ibsens dramer. Norstedts förlag, 1937. 477s. Häftad. Ouppsprättad. Namnteckning på försättsbladet.
ID Nr: 4051, SEK 220.

Olsson, Viktor: Sir Arthur Conan Doyle Liv och minnen. Världslitteraturens förlag, 1930. 191s. Halvfranskt band. Gott skick. Färgat övre snitt. Marmorerade pärmar. Namnteckning på insidan av pärmen.
ID Nr: 101810, SEK 75.

Onions, C.T: A Shakespeare Glossary. Oxford University Press, 1969. Biography over William Shakespeare. 264p. Bound with dust-wrapper. Dustwrapper slightly worn. Notes on the inside of the cover. Else very fine.
ID Nr: 204280, SEK 260.

Oreglia, Giacomo: Dante Anarken och hans sex mästare. Carlssons, 1993. 69s. Klotband med skyddsomslag. Mycket gott skick.
Manifestet för Danterevolutionen
ID Nr: 2098, SEK 140.

Oreglia, Giacomo: Dante. Liv, verk & samtid. Hjalmarson & Högberg, 2001. 734s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick.
Nytt exemplar
ID Nr: 202625, SEK 280.

Oswald, Gösta: Breven till Ranveig. Atlantis Förlag, 1995. 305s. Inbunden med skyddsomslag. Mycket gott skick.
ID Nr: 203427, SEK 240.

Oterdahl, Jeanna: Levande låga. Ur Fredrika Bremers brev och skrifter. Lindblads, 1951. 327s. Häftad. Namnteckning på försättsbladet.
ID Nr: 202484, SEK 120.

Oterdahl, Jeanna: Skomakarpojken från Odense. Lindblads, 1955. Biografi över HC Andersen. 174s. Häftad. Gott skick.
H.C. Andersens historia berättad för ungdom
ID Nr: 202291, SEK 150.

Ottosen, Jørgen: J. P. Jacobsens Mogens. Gyldendal, 1968. Häftad med pappersomslag. Mycket gott skick. Ouppsprättad.
ID Nr: 1260, SEK 140.

Ousbäck, Santos: Ensam emigrant. Harry Martinsons föräldrars öden i göingebygden/Sockentåget. Berättelser från Harry Martinsons barndomsbygd. Kristianstads Boktryckeri, 1992. 103+101. Klotband. Namnteckning på försättsbladet. Gott skick.
ID Nr: 203275, SEK 160.

Painter, George D: Marcel Proust. A Biography. Chatto & Windus, 1959. 351p. Bound. Good condition.
Volume one
ID Nr: 203448, SEK 160.

Palm, Anders: Kristet, indiskt och antikt i Hjalmar Gullbergs diktning. Norstedts förlag, 1976. 313s. Häftad. Ouppsprättad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
Tre studier
ID Nr: 202920, SEK 140.

Palm, Christine: Wir graben den Schacht von Babel oder Kafkas Urteil. Versuch einer semasiologisch-textlinguistischen Analyse. Acta universitatis upsaliensis Studia Germanistica Upsaliensia 30, 1989. Biography over Franz Kafka. 79p. Wrappered. Wrapper slightly rubbed. Otherwise in good condition.
ID Nr: 203108, SEK 110.

Palmborg, Nils: Kring den nya upplagan av Tegnérs brev. Allhems Förlag, 1954. Biografi över Alice Tegner. 17s. Häftad. Gott skick.
443/444. Innehåller "Ingeborg vid stranden", blyertsteckning av J.G. Sandberg
ID Nr: 204362, SEK 100.

Palmkvist, Karin: Diktaren i verkligheten. Journalisten Stig Dagerman. Federativs, 1989. Häftad. Häftesomslaget något nött i kanterna. Gott skick.
ID Nr: 2100, SEK 120.

Palmlund, Evald: Erik Lindorm. Ett författarliv. Carlssons, 1996. 492s. Cartonnageband. Fint exemplar.
ID Nr: 203213, SEK 250.

Papageorgiou, Vasilis (red.): Skeptikerns dilemma. Texter om Willy Kyrklunds författarskap. Symposion, 1997. 176s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick.
Medverkande: G Arras, J Dahlbäck, J Ellerström, A Florin, M Florin, P-E Ljung, P Luthersson, R Lysell, U Olsson, V Papageorgiou
ID Nr: 203144, SEK 180.

Pasternak, Boris: Essai d´autobiographie. Gallimard, 1958. 145p. Wrappered. Sporadic inscriptions. Slightly rubbed on the edges. Else fine.
ID Nr: 207440, SEK 110.

Pasternak, Boris: L'An 1905. Debresse-poésie, 1958. 76p. Wrappered. Good condition.
Traduit et précédé d´une étude par B. Goriély
ID Nr: 203435, SEK 120.

Pasternak, Boris: Letters to Georgian Friends. Penguin Books, 1971. Biografi över Boris Pasternak. 184s. Pocket. Häftesomslaget något slitet. Understrykningar i texten.
ID Nr: 204810, SEK 50.

Paul, Adolf: Min Strindbergsbok. Norstedt och söners förlag, 1930. Biografi över August Strindberg. 199s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Ouppsprättad.
ID Nr: 852, SEK 140.

Paulin, Tom: Thomas Hardy. The Poetry of Perception. Macmillan, 1986. 225p. Wrappered. Good condition.
ID Nr: 202989, SEK 120.

Pavel, Ernst: Franz Kafka. Ett liv. Wahlström & Widstrand, 1990. 452s. Dekorerat klotband med skyddsomslag. Fotoillustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 107087, SEK 130.

Pearson, Hesketh: G.B.S. A Postscript. Collins, 1951. Biography over George Bernard Shaw. 192p. Clothbinding. Good condition.
ID Nr: 5470, SEK 120.

Petersen, Julius: Aus der Goethezeit. Verlag von Quelle & Meyer in Leipzig, 1932. 242p. Clothbinding. Exlibris. Sporadic inscriptions. Slightly rubbed on the edges. Slip-case slightly torn.
Med kassett
ID Nr: 202814, SEK 200.

Petersens, Hedvig af: Gustaf Janson. En studie. Åhlén och Åkerlunds förlag, 1916. 102s. Halvfranskt band. Bandet något slitet. Marmorerade för/eftersättsblad. Marmorerat snitt. Inlagan fin.
ID Nr: 203087, SEK 130.

Petersens, Hedvig af: Om Birger Sjöberg. Minnen och brev. Gleerups, 1956. Biografi över Birger Sjöberg. 79s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 204307, SEK 110.

Peterson, August: Birger Sjöberg. Den okände. Natur och kultur, 1944. Biografi över Birger Sjöberg. 427s. Häftad. Namnteckning på titelbladet. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
Illustrerad
ID Nr: 204295, SEK 220.

Peterson, August: Birger Sjöberg. Den okände. Natur och kultur, 1944. Biografi över Birger Sjöberg. 427s. Halvklotband. Bandet något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 204296, SEK 220.

Petré, Maja (red.): Selma Lagerlöf och Mårbacka. En bildkrönika. Albert Bonniers förlag, 1958. 64s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Inlagan fin.
ID Nr: 203166, SEK 110.

Petrén, Sture: Birger Ekeberg. Norstedts förlag, 1969. 36s. Häftad.
Svenska Akademiens Inträdestal
ID Nr: 202567, SEK 60.

Petrén, Sture: Birger Ekeberg. Norstedts förlag, 1969. Biografi över Birger Ekeberg. 36s. Häftad. Ouppsprättad.
Svenska Akademiens Inträdestal
ID Nr: 202566, SEK 75.

Phelps, Robert: Colette autobiographie tirée des oeuvres de Colette. Fayard, 1966. 415p. Wrappered.
ID Nr: 3890, SEK 90.

Picon, Gaëtan: Malraux par lui-même. 1953. 190p. Wrappered. Wrapper slightly rubbed. Inscription on titlepage. Else fine.
Écrivains de toujours
ID Nr: 203252, SEK 80.

Platen, Magnus von: Den unge Vilhelm Moberg. Bonniers, 1978. 342s. Inbunden med skyddsomslag. Fotoillustrerad. Mycket gott skick.
ID Nr: 17481, SEK 140.

Platen, Magnus von: Verner von Heidenstam och Emilia Uggla. Ett äktenskap. T. Fischer & Co, 1994. Biografi över Verner von Heidenstam. 212s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 203029, SEK 210.

Pontoppidan, Henrik: Erindringer. Gyldendal, 1962. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Gott skick.
ID Nr: 1238, SEK 120.

Pound, Reginald: Arnold Bennett. A Biography. William Heinemann, 1952. 374p. Wrappered. Wrapper slightly rubbed.
"Proof Copy, for your personal reading"
ID Nr: 202425, SEK 90.

Priestley, J.B. (John Boynton): Charles Dick. En bildbiografi. Natur och kultur, 1962. 142s. Klotband med skyddsomslag. Gott skick. Rikligt illustrerad.
Rec.ex
ID Nr: 2161, SEK 150.

Pronko, Leonard C: Eugène Labiche and Georges Feydeau. The Macmillan Press Ltd, 1982. 181p. Wrappered. Good condition.
Macmillan Modern Dramatists
ID Nr: 202654, SEK 75.

Proust, Marcel: Écrits de jeunesse 1887-1895. Institut Marcel Proust International, 1991. 297p. Wrappered. Wrapper slightly rubbed. Else fine.
ID Nr: 203464, SEK 240.

Qvarnström, Gunnar: Från Öbacka till Urbs. Ludvig Nordströms småstad och världsstadsdröm. Albert Bonniers förlag, 1954. 533s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Namnteckning på försättsbladet. Annars ett fint exemplar.
Ak.avh
ID Nr: 4473, SEK 120.

Qvarnström, Gunnar: I Lejonets tecken. En studie i Hjalmar Bergmans symbolkonst. Gleerups, 1959. 142+XVII s. Häftad. Inlagan fin. Delvis ouppsprättad. Dedikation, handskriven. Häftesomslaget något nött i kanterna.
ID Nr: 1747, SEK 120.

Qvistorff, Helge V: Resa i Sverige med H.C. Andersen. Jysk Lokalhistorisk forlag, 1996. 191s. Klotband med skyddsomslag. Mycket gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 18446, SEK 220.

Qvistorff, Helge V: Resa i Sverige med H.C. Andersen. Jysk Lokalhistorisk forlag, 1996. 191s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 202320, SEK 175.

Raleigh / Molin, Walter / Nils: William Shakespeare / Karl August Hagberg som översättare. Gleerups, 1929. Biografi över William Shakespeare. 333s. Häftad. Ouppsprättad. Häftesomslaget något slitet.
ID Nr: 204279, SEK 120.

Ralph, Bo: Torgny Segerstedt Svenska Akademien inträdestal. Norstedts förlag, 1999. 38s. Häftad. Häftesomslaget saknas. Ouppsprättad.
ID Nr: 101483, SEK 30.

Ranelid, Björn: Mitt namn skall vara Stig Dagerman. Bonnier Alba, 1993. 323s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick.
Roman
ID Nr: 3897, SEK 125.

Ransome, Arthur: Oscar Wilde A Critical Study. Methuen & Co Ltd, 1913. 234p. Clothbinding. Good condition.
ID Nr: 16452, SEK 100.

Reberg, Arne: Ivar Lo. De utsattas reporter. Bilda Förlag, 2001. Biografi över Ivar Lo-Johansson. 141s. Inbunden med skyddsomslag. Mycket gott skick.
ID Nr: 203230, SEK 150.

Reberg, Arne: Per Anders Fogelström. Stockholms förste älskare. Utbildningsförlaget Brevskolan, 1997. Pappband. Gott skick.
ID Nr: 2425, SEK 150.

Redslob, Edwin: Dem Tage gönnet heitern Blick. Jahresgabe des Berliner Bibliophilen abend, 1956. Biography over J. W. von Goethe. 24p. Wrappered. Inscription on the inside of the cover. Wrapper slightly torn.
Eine bibliophile betrachtung über die zu Goethes geburtstag erschienenen drucke. Nr 394
ID Nr: 202865, SEK 150.

Rein, Sten: Hjalmar Söderbergs Gertrud. Studier kring ett kärleksdrama. Bonniers, 1962. 362s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 11334, SEK 140.

Reinert, Benedikt: Haqani als Dichter Poetische Logik und Phantasie. Walter de Gruyter, 1972. 120p. Decorated cloth binding. Cover lightly stained. Else fine. Studien sur Sprache, Geschichte und Kultur des islamischen Orients. Neue Folge. Band 4.
ID Nr: 207454, SEK 150.

Reinert, Otto: Strinberg A collection of critical essays. Prentice-Hall. Inc., 1971. 178p. Wrappered. Slightly rubbed on the edges. Else fine. Twentieth century views.
A Spectrum book.
ID Nr: 102033, SEK 150.

Renwik, Ingrid Gavelius: Bo Bergmans tidigare lyrik. Norstedts förlag, 1966. 340s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Namnteckning på försättsbladet.
ID Nr: 202441, SEK 120.

Renwik, Ingrid Gavelius: Känt och okänt i Bo Bergmans poesi. Svenska Humanistiska Förbundet, 1988. 266s. Häftad.
Skriftseriens nr 100
ID Nr: 202433, SEK 90.

Rétif de la Bretonne: Monsieur Nicolas eller Hjärtats anatomi I urval och översättning av Stig Ahlgren. Wahlström & Widstrand, 1951. 209s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
Ingår i serien "Berömda Memoarer".
ID Nr: 207292, SEK 120.

Rhodes, Norman: Ibsen and the Greeks. Bucknell University Press, 1995. 209p. Clothbinding with dustwrapper. Good condition.
The classical greek diomension in selected works of Henrik Ibsen as mediated by german and scandinavian culture
ID Nr: 15180, SEK 140.

Richel, Arthur: Frankfurter Goethe erinnerungen zum Goethe-jahr 1932. Frankfurt am Main, 1932. Cased boards. Good condition.
ID Nr: 202862, SEK 220.

Rieber-Mohn, Hallvard: Max Tau - en skjebne i tiden. Aschehoug, 1976. Biografi över Max Tau. 51s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 5657, SEK 100.

Riiber, Anne Marie: Lina Sandell. Lindblads, 1950. 191s. Häftad. Namnteckning på försättsbladet. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 203545, SEK 120.

Risberg, Bernhard: Fredmans epistlar. Text och tydning. Svar på tal och ny belysning. Saxon & Lindströms förlag, 1941. 93s. Häftad. Namnteckning på försättsbladet.
ID Nr: 202402, SEK 75.

Rischbieter, Henning: Weiss. Friedrich Verlag Velber, 1967. Biography over Peter Weiss. 120p. Wrappered with dustwrapper. Dustwrapper slightly worn. Else fine. Illustrated with photos.
Friedrichs Dramatiker des Welttheaters Band 45
ID Nr: 204514, SEK 110.

Rittelmeyer, Fr.: TOLSTOJS RELIGIÖSA BUDSKAP. Framställdt och bedömt i fyra föredrag. Aktiebolaget Hiertas Bokförlag, Stockholm, 1906. 165s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 102927, SEK 200.

Robertson, J.G: Goethe. Hugo Gebers Förlag, 1928. 249s. Häftad. Namnteckning på smutstitelbladet. Ryggen delvis sprucken i fogarna.
Med förord av Martin Lamm
ID Nr: 202849, SEK 110.

Rodhe, Edvard: Geijer och samhället. En studie i svensk tradition. Svenska Kyrkans Diakonistyrelses Bokförlag, 1942. 549s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Ryggen något lös. Delvis ouppsprättad.
ID Nr: 202773, SEK 90.

Rolland, Romain: Vie de Tolstoï. Librairie Hachette et C ie, 1911. Biography over Leo Tolstoj. 203p. Wrappered. Inscription on wrapper. Wrapper slightly torn at the edges.
Vies des hommes illustres
ID Nr: 204397, SEK 110.

Romberg, Bertil: C J L Almqvist Journalistik Band I: 1839-1845. Gidlunds, 1989. 454s. Cartonnageband. Bandet något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 202260, SEK 180.

Romberg, Bertil: C J L Almqvist Journalistik Band II: 1846-1851. Gidlunds, 1989. 384s. Cartonnageband. Bandet något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 202261, SEK 180.

Roos, Anna Maria: Ett gammalt familjearkiv (det Franzén-Grafströmska). Bref och anteckningar. Norstedt och söners förlag, 1909. Biografi över Frans Michael Franzén. 366s. Halvfranskt band. Övre guldsnitt. Upphöjda bind. Fotoillustrerad. Gott skick.
ID Nr: 12719, SEK 220.

Rooth, Erik: Viktor Rydbergs Faustöversättning. C.W.K. Gleerup, 1951. 103s. Häftad. Stämpel på häftesomslaget. Enstaka fuktfläckar. Bandet något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
Skrifter utgivna av Vetenskaps-societeten i Lund 36
ID Nr: 203516, SEK 120.

Rops, Daniel: Edouard Estaunié. Librairie Félix Alcan, 1931. 104p. Wrappered. Wrapper slightly torn.
"Les quarante" collection publiée sous la direction de jacques des gachons, fauteuil XXIV
ID Nr: 202648, SEK 60.

Rosenblad, Ingvald: Om Fröding. Gustaf Fröding-sällskapet, 1976. Pappband. Gott skick. Namnteckning på försättsbladet.
ID Nr: 2625, SEK 70.

Rosenblad, Ingvald: Om Fröding III. Gustaf Fröding-sällskapet, 1979. Pappband. Gott skick. Namnteckning på försättsbladet.
ID Nr: 2623, SEK 70.

Rosenblad, Ingvald: Samtida kritik i svensk press av Gustaf Frödings diktsamlingar 1891-1898. Norma, 1991. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars ett mycket fint exemplar.
ID Nr: 2583, SEK 190.

Roy, Koomar: Rabindranath Tagore och hans författarskap. Norstedt och söners förlag, 1916. Biografi över Rabindranath Tagore. 140s. Häftad. Namnteckning på titelbladet. Något sliten. Inlagan fin.
ID Nr: 5655, SEK 120.

Rubow, Paul V.: Hippolyte Taine. Étapes de son oeuvre. Levin & Munksgaard/Librairie Ancienne Honoré Champion, 1930. Biography over Hippolyte Taine. 157p. Wrappered. Wrapper occasionally stained. Else fine.
ID Nr: 5656, SEK 110.

Rubow, Paul V.: Victor Hugos lyrik. Studier over de aeldre digtsamlinger. Ejnar Munksgaard, 1943. 106s. Häftad. Ouppsprättad. Häftesomslaget något trasigt. Inlagan fin.
ID Nr: 4026, SEK 90.

Rubow, Paul V.: Vilhelm Bergsøe og hans store roman. Gyldendalske boghandel - Nordisk forlag, 1948. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 1312, SEK 50.

Rudholm, Sten: Sture Petrén. Norstedts förlag, 1977. 36s. Häftad. Gott skick.
Svenska Akademien Inträdestal
ID Nr: 204215, SEK 75.

Rudin, W.: Sören Kierkegaards person och författarskap ett försök. i kommission hos A. Nilsson, Stockholm, 1880. 336s. Halvfranskt band. Bandet något slitet. Guldornerad rygg. Fläckad. Namnteckning på insidan av pärmen. Fläckarna finns på titelblad och första 6 s. + sista 2 s.
ID Nr: 102878, SEK 150.

Ruge, Gerd: Pasternak. En bildbiografi. Natur och kultur, 1959. 143s. Klotband. Bandet något slitet. Annars ett fint exemplar.
Fördord av Nils Åke Nilsson
ID Nr: 203436, SEK 150.

Ruge, Gerd: Pasternak. En bildbiografi. Natur och kultur, 1959. 143s. Klotband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något trasigt. Annars ett fint exemplar.
Förord av Nils Åke Nilsson
ID Nr: 203437, SEK 175.

Ruin, Hans: Arvid Mörne. Holger Schildts förlag, 1946. 381s. Häftad. Namnteckning på försättsbladet. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Ouppsprättad.
ID Nr: 203391, SEK 140.

Runeberg, Carl Michael: Till flydda tider. Söderströms, 1976. 260s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 203506, SEK 120.

Runeberg, Johan Ludvig: Runebergs brev till Emilie Björkstén. Wahlström & Widstrand, 1940. 136s. Häftad. Ryggen delvis sprucken i fogarna. Ouppsprättad.
Utgivna av Gunnar Castrén
ID Nr: 203505, SEK 160.

Rung, Gertrud: Georg Brandes i samvær og breve. Gyldendalske boghandel - Nordisk forlag, 1930. Häftad. Ryggen något trasig. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
Ved Gertrud Rung
ID Nr: 1125, SEK 120.

Ryberg, Anders: Pär Lagerkvist in translation. A Bibliography. Albert Bonniers förlag, 1964. Biography over Pär Lagerkvist. 90p. Wrappered. Unopened. Good condition.
ID Nr: 204675, SEK 150.

Ryberg, Anders: Per Wästbergs skrifter 1943-1973. En bibliografi. Wahlström & Widstrand, 1973. Biografi över Per Wästberg. 132s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 204582, SEK 130.

Ryberg, Anders: Per Wästbergs skrifter 1973-1983. En bibliografi. Wahlström & Widstrand, 1983. Biografi över Per Wästberg. 151s. Häftad. Häftesomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 202244, SEK 110.

Rydberg, Viktor: Faust och Fauststudier. Albert Bonniers förlag, 1927. Biografi över J. W. von Goethe. 369s. Häftad. Namnteckning på smutstitelbladet. Ryggen något lös.
ID Nr: 202829, SEK 120.

Rydberg, Viktor: Viktor Rydbergs brev I-III. Albert Bonniers förlag, 1923, 1925, 1926. 431+400+200. 3 vol. Häftad. Häftesomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Delvis ouppsprättad.
I: Viktor Rydbergs och S.A. Hedlunds brevväxling, II: Brev från Viktor Rydberg 1855-1881. III:Brev från Viktor Rydberg 1882-1895
ID Nr: 203520, SEK 250.

Rydberg, Viktor: Viktor Rydbergs brev I: Viktor Rydbergs och S.A. Hedlunds brevväxling. Albert Bonniers förlag, 1923. 429s. Häftad med pappersomslag. Skyddsomslaget något trasigt. Bandet något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Ouppsprättad.
ID Nr: 203522, SEK 120.

Rydh, Hanna: De historiska källorna till Strindbergs "Mäster Olof". Albert Bonniers förlag, 1915. 57s. Häftad. Delvis ouppsprättad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
Skrifter från Stockholms Högskolas litteraturhistoriska seminarium II. Utgivna av Karl Warburg
ID Nr: 5533, SEK 100.

Rydin, Sara: Strindbergs inre landskap. Carlsson Bokförlag, 1989. 150+planscher. Cartonnageband. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 911, SEK 150.

Rying, Matts: Samtal om Goethe. Janus, 1983. 75s. Häftad. Gott skick.
Tillsammans m. K-G Wall
ID Nr: 202809, SEK 90.

Rüster, Reijo: Selma på Mårbacka. Albert Bonniers förlag, 1996. 184s. Klotband med skyddsomslag. Rikligt illustrerad. Mycket gott skick.
Texten av Lars Westman
ID Nr: 106369, SEK 150.

Rønning, F.: B. S. Ingemann. Liv og digtning. G. E. C. Gad, 1927. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Ouppsprättad. Inlagan fin.
ID Nr: 1259, SEK 100.

Røpke, Hans: Martin A. Hansen og Skolen. Gyldendal, 1968. Biografi över Max Hansen. 149s. Häftad. Stämpel på försättsbladet. Annars ett mycket fint exemplar.
Medförfattare: Ole Wivel.
ID Nr: 207408, SEK 90.

Saarikoski, Pentti: Ungdomsdagbok. Rabén & Sjögren, 1987. 447s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 203530, SEK 180.

Sahlin, Enar: Jean-Jacques Rousseau. Ett 200-årsminne. A-B Akademiska Bokhandeln, Uppsala, 1912. 127s. Häftad. Häftesomslaget trasigt och fläckat. Namnteckning på försättsbladet.
ID Nr: 4512, SEK 90.

Salomon-Bayet, Claire: Jean-Jacques Rousseau ou l´impossible unité. Editions Seghers, 1971. 183p. Wrappered. Good condition.
Philosophes de tous les temps. Présentation, choix de textes, bibliographie
ID Nr: 4513, SEK 120.

Sandburg, Carl: De unga främlingarna. Natur och kultur, 1953. 365s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Ouppsprättad.
ID Nr: 203544, SEK 150.

Sandgren, Folke: Erik Lindegren. En bibliografi. Albert Bonniers förlag, 1971. 155s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Ouppsprättad.
Acta bibliothecae regiae stockholmiensis
ID Nr: 4167, SEK 130.

Sandgren, Folke: Erik Lindegren. En bibliografi. Albert Bonniers förlag, 1971. 159s. Häftad. Häftesomslaget något trasigt. Annars ett fint exemplar.
Acta bibliothecae regiae stockholmiensis X
ID Nr: 4166, SEK 120.

Sandklef, Albert: August Bondeson. Gleerups förlag, 1956. Häftad. Försättsbladet bortklippt. Häftesomslaget något slitet.
ID Nr: 2052, SEK 90.

Santesson, Carl: Atterbomstudier. Norstedt och söners förlag, 1932. 192s. Häftad. Delvis ouppsprättad.
ID Nr: 202346, SEK 120.

Sartre, Jean-Paul: Orden. Bonniers, 1964. 219s. Dekorerat klotband med skyddsomslag. Mycket gott skick. Skyddsomslaget något fläckat.
Upptakten till självbiografin. 10-14 tusendet
ID Nr: 16909, SEK 130.

Saurat, Denis: Milton. Man and Thinker. J.M. Dent & Sons, 1946. 291p. Clothbinding. Good condition.
ID Nr: 203311, SEK 130.

Schalin, Zachris: Kuddnäs. Skalden Z. Topelius´ forna hemgårds historia. Svenska litteratursällskapet i Finland CCLI, 1935. Biografi över Zacharias Topelius. 200s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Ouppsprättad.
ID Nr: 204408, SEK 120.

Scheffer, Henrika: Sveriges störste tempelskald. Norstedt och söners förlag, 1916. Biografi över Johan Olof Wallin. 87s. Halvklotband. Namnteckning på försättsbladet. Nött i kanterna. Bandet något skevt. Mönstrade för/eftersättsblad.
ID Nr: 204504, SEK 140.

Schildt, Göran: Gide och människan. Söderström & Co, 1946. 303s. Inbunden. Bandet något slitet. Inlagan fin.
ID Nr: 202786, SEK 220.

Schildt, Göran: Gide och människan. Söderström & Co, 1946. 303s. Klotband. Gott skick. Understrykningar i texten med blyerts.
ID Nr: 202785, SEK 220.

Schildt, Göran: Gide och människan. Söderström & Co, 1946. 303s. Häftad. Ryggen något trasig i övre kanten. Enstaka anteckningar.
ID Nr: 202787, SEK 180.

Schildt, Runar: Från Regnbågen till Galgmannen. Schildts, 1988. Biografi över Runar Schildt. 460s. 1 vol. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick.
Del 1 av 2. Runar Schildt i urval och med ett förord av Göran Schildt
ID Nr: 204242, SEK 180.

Schiöler, Niklas: Koncentrationens konst. Tomas Tranströmers senare poesi. Albert Bonniers förlag, 1999. Biografi över Tomas Tranströmer. 334s. Inbunden med skyddsomslag. Fint exemplar.
ID Nr: 204420, SEK 100.

Schmidt, Povl: Paul la Cour. Munksgaard, 1971. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 1308, SEK 60.

Schneider, Marcel: Ernest Theodore Amadeus Hoffman. Biographie. Julliard, 1979. 286p. Wrappered. Good condition.
ID Nr: 4021, SEK 140.

Schoenbaum, S: Shakespeare. The Globe & The World. Folger Shakespeare Library. Oxford University Press, 1979. Biography over William Shakespeare. 208p. Wrappered. Wrapper slightly rubbed. Else very fine. Published to accompany one of the most unusual touring exhibitions ever mounted, "Shakespeare: The Globe and the World" draws on the unparalleled collections of the Folger Shakespeare Library and the narrative skills of one of the world´s most eminent Shakespearean scholars to offer an exciting glimpse of the life, work, and influence of the playwright /.../ Beautifully illustrated, with more than 350 pictures (more than 150 of them in color)...
ID Nr: 204264, SEK 300.

Schorer, Mark: Sinclair Lewis. University of Minnesota Press, 1963. 47p. Wrappered. Inscription on wrapper. Good condition.
No 27 University of Minnesota Pamphlets on American Writers
ID Nr: 4159, SEK 60.

Schweitzer, Viktoria: Maria Tsvetajeva. Kvinna - poet. Ett ryskt livsöde. Albert Bonniers förlag, 1996. Biografi över Marina Tsvetajeva. 450s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 204421, SEK 180.

Schück, Henrik: En äfventyrare. Värklighetsroman från det trettioåriga krigets tid. Hugo Gebers förlag, 1918. Biografi över Lars Wivallius. 217s. Dekorerat skinnimitationsband. Gott skick. Något nött i kanterna. Mönstrade för/eftersättsblad.
Flertalet stämplar
ID Nr: 204558, SEK 130.

Schück, Henrik: Shakespeare och hans tid. Hugo Gebers, 1916. 412+408. 2 vol. Halvfranskt band. Gott skick. Utvikbara kartor/planscher. Illustrerad
ID Nr: 5381, SEK 450.

Schück, Henrik: Shakspere och hans tid I-II. Hugo Gebers förlag, 1916. Biografi över William Shakespeare. 411 + 408. 2 vol. Häftad. Ryggen delvis sprucken i fogarna. Häftesomslaget något slitet. Inlagan fin. Delvis ouppsprättad.
ID Nr: 5543, SEK 260.

Schön, Ebbe: Jan Fridegård. Proletärdiktaren och folkkulturen. Wahlström & Widstrand, 1978. 246s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget trasigt. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 202720, SEK 90.

Scott, Walter: The Journal. Oliver & Boyd, 1950. 850p. Clothbinding. Good condition. Cover lightly stained.
ID Nr: 16115, SEK 150.

Seché / Bertaut, Alphonse / Jules: Ch. Baudelaire. Collections Louis-Michaud, 1925. 189p. Wrappered. Wrapper slightly rubbed.
La vie anecdotique et pittoresque des grands écrivains. 40 portraits et documents
ID Nr: 202376, SEK 90.

Seferis, Giorgos (Giorgios Seferiades)(Georges Séféris): Discours de Stockholm. Collection de l´institut Francais d´Athènes; La fondation Nobel, 1962. Biography over Giorgos Seferis. 42p. Wrappered. Good condition.
ID Nr: 204257, SEK 120.

Seifert, Jaroslav: Att vara poet. Jaroslav Seifert mellan poesi och politik. Ordfronts förlag, 1986. Biografi över Jaroslav Seifert. 192s. Klotband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Recensionsstämpel.
I urval av Frantisek Janouch, Miloslava Slavíckovà
ID Nr: 105056, SEK 85.

Seifert, Jaroslav: Att vara poet. Jaroslav Seifert mellan poesi och politik. Ordfronts förlag, 1986. Biografi över Jaroslav Seifert. 192s. Klotband. Gott skick.
I urval av Frantisek Janouch, Miloslava Slavíckovà
ID Nr: 200618, SEK 85.

Seippel, Paul: Romain Rolland. Mannen och verket. Albert Bonniers förlag, 1917. 224s. Häftad. Fuktskadad. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 203479, SEK 100.

Selander, Sten: Sven Hedin. Norstedts förlag, 1953. 23s. Häftad. Gott skick.
Svenska Akademien Inträdestal
ID Nr: 204226, SEK 90.

Semjonov, Jurij: "Das häuschen in Kolomna" in der poetischen erbschaft A.S. Puskins Text, interpretation und literatur-historischer kommentar. Almqvist & Wiksell, 1965. 191s. Häftad med pappersomslag. Anteckningar på försättsbladet. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Acta Universitatis Upsaliensis Studia Slavica Upsaliensa 3.
ID Nr: 207455, SEK 120.

Shaw, George Bernard: The Shaw-Barker Letters. Phoenix House, 1956. Biography over George Bernard Shaw. 206p. Bound with dust-wrapper. Dustwrapper slightly worn. Else fine.
George Bernard Shaw´s letters to Harley Granville Barker. Edited by C.B. Purdom with commentary and notes
ID Nr: 5471, SEK 140.

Shaw, George Bernard: To a Young Actress. The Letters of Bernard Shaw to Molly Tompkins. Clarkson N. Potter, 1960. Biography over George Bernard Shaw. 192p. Clothbinding. Covers slightly worn. Else very fine.
The correspondence between Bernard Shaw and an American artist from 1921 through 1949. Illustrated with photographs. Edited and with an introduction by Peter Tompkins
ID Nr: 5477, SEK 280.

Sherry, Norman: The Life of Graham Greene Volume One 1904-1939. Jonathan Cape, 1989. Biography over Graham Greene. 783p. Bound with dust-wrapper. Good condition.
ID Nr: 3968, SEK 150.

Shvartz, Anatoly: Michail Bulgakovs liv och död. Akaki Books, 1996. Pappband med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 2060, SEK 160.

Sieburg, Friedrich: Chateaubriand. Romantik und politik. Deutsche verlags-anstalt, Stuttgart, 1959. 494p. Bound with dust-wrapper. Dustwrapper slightly torn. Else fine.
ID Nr: 3883, SEK 80.

Siegumfeldt, H. H.: Kaj Munk en mand og hans daad. Frede og L. C. Lauritzen, 1946. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Ouppsprättad.
ID Nr: 1250, SEK 130.

Silverstolpe, Gunnar Westin: Vardagens skald. Tre vänner berättar om Erik Lindorm. Förlaget Frilansens Skriftserie nr 3, 1946. 45s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Ouppsprättad.
Medförfattare: J. Viktor Johansson, Axel Uhlén
ID Nr: 203216, SEK 80.

Simon, Linda: The Biography of Alice B. Toklas. Doubleday & Company, 1977. Biography over Alice B Toklas. 324p. Bound with dust-wrapper. Dustwrapper slightly worn. Else fine.
Illustr
ID Nr: 204393, SEK 180.

Simonsen, Konrad: Goethes naturfølelse. H. Hagerups forlag, København, 1909. 242s. Häftad. Stämpel på häftesomslaget. Häftesomslaget något slitet.
ID Nr: 202815, SEK 100.

Simonsson, Ingmar: Bellmans värld. Astrate förlag, 1995. 223s. Häftad. Sliten.
ID Nr: 202388, SEK 75.

Sitwell, Osbert: Vänster hand, höger hand! En självbiografi. Albert Bonniers förlag, 1950. Biografi över Osbert Sitwell. 413s. Halvklotband. En fläck på försättsbladet. Bandet något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 204294, SEK 120.

Sjöberg, Gösta: Bror min och hundra andra. Impressioner - Episoder - Porträtt. 80-tal till 30-tal. Norstedts förlag, 1967. Biografi över Birger Sjöberg. 270s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 204304, SEK 120.

Sjöberg, Gösta: Bror min och hundra andra. Impressioner - Episoder - Porträtt. 80-tal till 30-tal. Norstedts förlag, 1967. Biografi över Birger Sjöberg. 266s. Häftad. Ouppsprättad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 204303, SEK 120.

Sjöding, Allan E: Leopold. Den gustavianske smakdomaren. Hans utveckling till första upplagan av Samlade skrifter (1800-1802). Albert Bonniers förlag, 1931. 596s. Häftad. Häftesomslaget trasigt. Inlagan fin.
Ak.avh
ID Nr: 4153, SEK 100.

Sjöholm, Stig: Övermänniskotanken i Gustaf Frödings diktning. Göteborg (Bonnier i distribution), 1940. 440s. Häftad. Inlagan fin. Häftesomslaget slitet. Dedikation, handskriven.
ID Nr: 2627, SEK 170.

Sjöman, Vilgot: Drömtydaren. Min bok om Olle Hedberg. Natur och kultur, 1992. 546s. Inbunden med skyddsomslag. Mycket fint exemplar.
ID Nr: 203010, SEK 95.

Sjöstrand, Östen: Pär Lagerkvist. Norstedts förlag, 1975. 49s. Häftad. Gott skick.
Svenska Akademien Inträdestal
ID Nr: 204230, SEK 90.

Skavlan, Einar: Gunnar Heiberg. H. Aschehoug & co, 1950. Halvfranskt band. Bandet något slitet. Annars ett fint exemplar. Exlibris.
ID Nr: 1265, SEK 150.

Smedmark, Carl Reinhold: Essays On Strindberg (red.). Beckmans, 1966. 175s. Häftad. Något nött i kanterna.
Texts by Raymond Williams, Göran Lindström, Rune Waldekranz, Walter Johnson, Elie Poulenard, John R. Northam, Brian Rothwell, Evert Sprinchorn, Michael Meyer
ID Nr: 16064, SEK 160.

Smedmark, Carl Reinhold: Mäster Olof och Röda rummet. Almqvist & Wiksell, 1952. 390s. Häftad. Gott skick. Ouppsprättad.
ID Nr: 203396, SEK 160.

Smith, Anne (ed.): The Novels of Thomas Hardy. Vision, 1979. 196p. Bound with dust-wrapper. Dustwrapper slightly worn. Else fine.
A Vision Critical Study
ID Nr: 203004, SEK 120.

Snoilsky, Carl: Carl Snoilsky och hans vänner. Ur skaldens brevväxling. Andra delen. Hugo Gebers förlag, 1918. Biografi över Carl Snoilsky. 417s. 1 vol. Häftad. Häftesomslaget slitet.
ID Nr: 204312, SEK 70.

Solsjenitsyn (Solzhenitsyn), Alexander: Alexander Solsjenitsyn - en bildbiografi. Wahlström & Widstrand, 1974. 88s. Häftad. Fotoillustrerad. Häftesomslaget något nött i kanterna.
ID Nr: 17714, SEK 140.

Sommar, Carl Olov: Gunnar Ekelöf En biografi. Bonniers, 1991. 632s. Pocket. Gott skick. Fotoillustrerad.
ID Nr: 101737, SEK 90.

Sommar, Carl Olov: Strindberg på resa. Carlsson Bokförlag, 1985. 180s. Cartonnageband. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 7434, SEK 150.

Sonning, Wildenvey, Lillian: Herman Wildenvey - min far og venn. Gyldendal norsk folag, 1990. Biografi över Herman Wildenvey. 247s. Klotband med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 1231, SEK 120.

Sontag, Susan: Tanken som lidelse. En essä om Elias Canetti. Nobelpristagare 1981. Brombergs, 1981. 32s. Häftad. Häftesomslaget något slitet.
ID Nr: 202498, SEK 75.

Sontag, Susan: Tanken som lidelse. En essä om Elias Canetti. Nobelpristagare 1981. Brombergs, 1981. 32s. Häftad. Häftesomslaget något slitet.
ID Nr: 202499, SEK 75.

Spender, Stephen: Stephen Spenders Självbiografi. Gebers, 1957. Översatt av Erik Lindegren. Biografi över Stephen Spender. 326s. Inbunden. Stämpel på försättsbladet. Bandet något slitet. Annars ett fint exemplar.
Översatt tillsammans med Kerstin Hane
ID Nr: 5496, SEK 140.

Staaff, Erik: Quintus Horatius Flaccus´ liv och diktning. Fritzes, 1947. 215s. Häftad. Ouppsprättad. Enstaka fläckar på häftesomslaget.
ID Nr: 202656, SEK 75.

Stangerup, Henrik: Dotter till. Scener kring en mor. Atlantis Förlag, 1997. Biografi över Hjalmar Söderberg. 92s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick.
Om Betty Stangerup, dotter till Hjalmar Söderberg, gift med Hakon Stangerup, mor till Helle och Henrik Stangerup
ID Nr: 204808, SEK 95.

Stansky / Abrahams, Peter / William: Orwell: The Transformation. Constable, 1994. 240p. Wrappered. A fine copy.
Following on where The Unknown Orwell left off, this book tells the story of how George Orwell is transformed from being a minor novelist into an important writer with a view, a mission and a message.
ID Nr: 203424, SEK 160.

Stenkvist, Jan: Proletärskalden. Exemplet Ragnar Jändel. Gidlunds, 1985. 284s. Häftad. Gott skick.
Skrifter utgivna av avdelningen för litteratursociologi vid litteraturvetenskapliga instutitionen i Uppsala nr 19
ID Nr: 203101, SEK 120.

Stiernhielm, Georg: Samlade skrifter. Andra delen Filosofiska fragment, första bandet, första häftet. Albert Bonniers förlag, 1924. 1 vol. Häftad. Häftesomslaget något upprivet i kanterna. Häftesomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
Svenska författare utgivna av Svenska vitterhetssamfundet VIII. Med inledning och kommentar av Johan Nordström
ID Nr: 5510, SEK 75.

Stiernhielm, Georg: Samlade skrifter. Andra delen, första bandet, andra häftet. Albert Bonniers förlag, 1924. Häftad. Häftesomslaget något upprivet i kanterna. Ouppsprättad.
Svenska författare utgivna av Svenska vitterhetssamfundet VIII. Utgivna av Johan Nordström
ID Nr: 5512, SEK 75.

Stiernstedt, W. Gordon: Amalia von Helvigs brev till Erik Gustaf Geijer. Albert Bonniers förlag, 1950. 582s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 202755, SEK 120.

Stiernstedt, W. Gordon: Amalia von Helvigs brev till Erik Gustaf Geijer. Albert Bonniers förlag, 1950. 582s + 40 planscher. Häftad. Gott skick. Namnteckning på försättsbladet.
ID Nr: 7898, SEK 150.

Stiernstedt, W. Gordon: Två släktled berätta. Erinringar omkring Erik Gustaf Geijer av Anna Lisa Liljebjörn-Geijer och Agnes Geijer-Hamilton. Albert Bonniers förlag, 1947. 289 s + 34 planscher. Häftad. Gott skick. Exlibris. Innehåller också ett facsimil av ett diktmanuskript
ID Nr: 7899, SEK 150.

Stiernstedt, W. Gordon: Två släktled berätta. Erinringar omkring Erik Gustaf Geijer av Anna Lisa Liljebjörn-Geijer och Agnes Geijer-Hamilton. Albert Bonniers förlag, 1948. Häftad. Exlibris. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 202768, SEK 110.

Stiernstedt, W. Gordon: Ur Erik Gustaf Geijers liv. Skildringar och brev. Natur och kultur, 1963. 236s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
Sammanställda för Geijersamfundet. Del I: 1805-1817
ID Nr: 202765, SEK 110.

Stiernstedt, W. Gordon: Ur Erik Gustaf Geijers liv. Skildringar och brev. Natur och kultur, 1964. 234s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
Sammanställda för Geijersamfundet. Del II: 1818-1847
ID Nr: 202769, SEK 110.

Stolpe, Sven: François Mauriac, och andra essayer. Albert Bonniers förlag, 1947. 291s. Häftad. Namnteckning på försättsbladet. Understrykningar i texten. Något sliten.
ID Nr: 203287, SEK 90.

Stolpe, Sven: Geijer. Wahlström & Widstrand, 1947. 194s. Häftad. Namnteckning på försättsbladet. Enstaka fläckar inuti boken. Understrykningar i texten med blyerts.
ID Nr: 202782, SEK 90.

Stolpe, Sven: Geijer. Rabén & Sjögren, 1976. 207s. Pocket. Namnteckning på titelbladet. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
Trendpocket
ID Nr: 202781, SEK 70.

Stolpe, Sven: Idyll och orosmoln. Askild & Kärnekull, 1974. Biografi över Sven Stolpe. 348s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget slitet. Annars ett fint exemplar.
Memoarer I
ID Nr: 5522, SEK 120.

Stolpe, Sven: Låt mig berätta Minnen och anekdoter. Askild & Kärnekull, 1970. Biografi över Sven Stolpe. 181s. Häftad. Något sliten.
ID Nr: 5087, SEK 90.

Stone, Irving: Sjöman till häst. En biografi över Jack London. Wahlström & Widstrand, 1939. Översatt av Olof Lagercrantz. Biografi över Jack London. 303s. Halvklotband. Gott skick.
ID Nr: 5525, SEK 140.

Storm, Ole: Mark Twains Verden Historier og artikler udvalgt og oversat af Ole Storm. Lademann, 1978. 339s. Häftad. Häftesomslaget något nött i kanterna. Inlagan fin. Illustrerad.
ID Nr: 217164, SEK 240.

Stormbom, N-B (Nils Bertil): Väinö Linna. Wahlström & Widstrand, 1964. 259s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Inlagan fin.
ID Nr: 203222, SEK 110.

Storz, Gerhard: Friedrich Schiller. Athenäum Verlag, 1960. Biography over Friedrich Schiller. 32p. Cased boards. Inscription on titlepage. Good condition.
Athenäum-shriften 2
ID Nr: 204246, SEK 90.

Storå, Siv: Lyriker med förhinder. Studier i Olof Lagercrantz´ tidiga författarskap. Åbo akademis förlag, 1990. 521s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Inlagan fin.
Ak.avh
ID Nr: 203148, SEK 210.

Storå, Siv: Olof Lagercrantz. Tryckta skrifter 1933-1950. Åbo akademi, 1977. 125s. Häftad. Gott skick.
Bibliografisk sammanställning. Meddelanden från stiftelsens för Åbo akademi forskningsinstitut, nr 22
ID Nr: 203147, SEK 110.

Strindberg, August: August Strindbergs brev 16 Maj 1907-12 juli 1908. Albert Bonniers förlag, 1989. 366s. Klotband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
Utgivare: Björn Meidal
ID Nr: 204098, SEK 250.

Strindberg, August: Brev 1. Albert Bonniers förlag, 1948. 394s. Halvklotband. Gott skick.
ID Nr: 1026, SEK 250.

Strindberg, August: Brev I (1858 - 1876). Albert Bonniers förlag, 1948. 394s. Häftad. Något nött i kanterna. Ouppsprättad.
ID Nr: 1031, SEK 250.

Strindberg, August: Brev IV. 1884. Albert Bonniers förlag, 1954. Biografi över August Strindberg. 417s. Halvklotband. Gott skick.
Utgivna av Torsten Eklund
ID Nr: 204479, SEK 250.

Strindberg, August: Brev XX (Juni 1911 - maj 1912). Albert Bonniers förlag, 1996. 359s. Klotband med skyddsomslag. Mycket gott skick.
Utgivna av Björn Meidal
ID Nr: 1041, SEK 250.

Strindberg, August: Breven till Harriet Bosse. Prisma Magnum, 1987. 202s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 368, SEK 120.

Strindberg, August: Breven till Harriet Bosse. Prisma Magnum, 1987. 202s. Häftad. Häftesomslaget något slitet.
ID Nr: 369, SEK 110.

Strindberg, August: De återfunna breven till Harriet Bosse. Albert Bonniers förlag, 1955. 116s. Pappband. Namnteckning på försättsbladet. Gott skick.
ID Nr: 203573, SEK 75.

Strindberg, August: Före Röda rummet. Strindbergs ungdomsjournalistik i urval av Torsten Eklund. Albert Bonniers förlag, 1946. 288s. Skinnryggsband. Illustrerad. Ryggen något sliten.
ID Nr: 920, SEK 120.

Strong, L.A.G: John Masefield. Longmans, Green & Co, 1952. 47p. Wrappered. Wrapper slightly rubbed. Else fine.
Published for The British Council and the National Book League
ID Nr: 203279, SEK 60.

Strömborg, J.E.: Biografiska anteckningar om Johan Ludvig Runeberg I-III. Svenska litteratursällskapet i Finland/ Karin Allardt, 1928, 1929, 1931. 370+422+510. 3 vol. Häftad. Något nött i kanterna. Enstaka fläckar på häftesomslaget. Annars ett fint exemplar. Ouppsprättad.
Bd I: 1804-1837. Bd II: 1837-1845. Bd III: 1845-1860
ID Nr: 203500, SEK 350.

Strömborg, J.E.: Runebergs hem i Borgå. Vägledning för besökande. 1932. 35s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 203483, SEK 100.

Stubberud, Tore: Et værelse i natten. Aventura, 1984. 229s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick. Skyddsomslaget något nött i kanterna.
En roman om Trygve Gulbranssen
ID Nr: 19030, SEK 130.

Ståhle, Carl Ivar: H.S. Nyberg. Norstedt och söners förlag, 1974. 34s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
Svenska Akademien Inträdestal
ID Nr: 203409, SEK 90.

Stålhane, Arvid: En Bellmansbok. Wahlström & Widstrand, 1947. 246s. Häftad. Namnteckning på smutstitelbladet. Häftesomslaget slitet. Sida trasig.
ID Nr: 203049, SEK 120.

Stålmarck, Torkel: Jacob Mörk. Studier kring våra äldsta romaner. Norstedt och söners förlag, 1974. 297s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett mycket fint exemplar. Ouppsprättad.
ID Nr: 203393, SEK 140.

Stålmarck, Torkel: Jacob Wallenberg. Ostindiefarare/Präst/Författare. Atlantis Förlag, 1995. Biografi över Jacob Wallenberg. 251s. Inbunden med skyddsomslag. Fint exemplar.
ID Nr: 204503, SEK 210.

Stålmarck, Torkel: Vår ungdom är en junidag. Samuel Oluf Tilas. En rokokopoet och hans omvärld. Hammarström & Åberg, 1990. Biografi över Samuel Oluf Tilas. 211s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 204390, SEK 120.

Stäuble, Eduard: Max Frisch. Ein Schweizer Dichter der Gegenwart. Bodensee-verlag Amriswil, 1957. 141p. Bound with dust-wrapper. Dustwrapper slightly worn. Else fine.
ID Nr: 202724, SEK 60.

Sullivan, Rosemary: De röda skorna. Den tidiga Margaret Atwood. Prisma, 2000. 382s. Klotband med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 202633, SEK 190.

Sumner, Rosemary: Thomas Hardy. Psychological Novelist. Macmillan, 1981. 216p. Bound with dust-wrapper. Good condition.
ID Nr: 202996, SEK 140.

Sundberg, Björn: Sanningen, myterna och intressenas spel En studie i Hjalmar Söderbergs författarskap från och med Hjärtats oro. AB Lundequistska Bokhandeln, Uppsala, i distr., 1981. Biografi över Hjalmar Söderberg. 208s. Häftad. Gott skick. Häftesomslaget något slitet.
Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga Institutionen vid Uppsala universitet 15. Ak.avh. Deutsche Zusammenfassung: Wahrheit, Mythen und das Spiel von Interessen Eine Studie über Hjalmar Söderberg, beginnend mit Hjärtats oro.
ID Nr: 210371, SEK 130.

Sundström, Cay: Romantikerns revolt. Victor Hugos politiska kamp. Federativs, 1946. 286s. Häftad. Ryggen delvis sprucken i fogarna. Ryggen lätt fläckad.
ID Nr: 4027, SEK 90.

Sundström, Erik: Radikalism och religiositet. En studie av tidsattityd och idébakgrund i Martin Kochs diktning. Gummessons bokförlag, 1961. 377s. Häftad. Gott skick. Ouppsprättad.
Ak.avh.
ID Nr: 4107, SEK 150.

Svanberg, Victor: Novantiken i Den siste atenaren. En genetisk studie. Svenska litteratursällskapet, 1928. Biografi över Viktor Rydberg. 188s. Häftad. Häftesomslaget något trasigt. Ryggen delvis sprucken i fogarna. Namnteckning på titelbladet.
ID Nr: 203513, SEK 100.

Svanström, Ragnar: Carl Grimberg och Vilhelm Moberg. Några anteckningar. Norstedt och söners förlag, 1972. 30s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 14778, SEK 60.

Svedjedal, Johan: Skrivaredans. Birger Sjöbergs liv och diktning. Wahlström & Widstrand, 1999. Biografi över Birger Sjöberg. 767s. Inbunden med skyddsomslag. Fint exemplar.
ID Nr: 204300, SEK 280.

Svenson, Frey: Gustaf Frödings diktning. Bidrag till dess psykologi. Albert Bonniers förlag, 1916. 245s. Halvklotband. Bandet något nött i kanterna. Inlagan fin.
ID Nr: 2632, SEK 100.

Svensson, Conny: Idé och symbol. Studier I fem romaner av Gustav Hedenvind-Eriksson (1918-1924). Bo Cavefors bokförlag, 1974. 225s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 3983, SEK 130.

Svensson, Georg: Kring Ordalek och småkonst. Albert Bonniers förlag, 1974. Biografi över August Strindberg. 28s. Dekorerat pappband. Gott skick. Bandet något nött i kanterna.
Numrerad upplaga 882/1200
ID Nr: 963, SEK 200.

Svensson, Harald (red.): Dikterna om Strindberg. FIBs lyrikklubb, 1963. 102s. Häftad. Gott skick. Ouppsprättad. Namnteckning på försättsbladet.
bidrag från Tor Hedberg, S. Wetterhovi-Aspa, K.G. Ossiannilsson, Sigfrid Siwertz, Elmer Diktonius, Bo Bergman, Olof Lagercrantz, A:lfr-ed V:stl-nd, Hjalmar Gullberg m fl
ID Nr: 841, SEK 60.

Svensson, K.A.: Vilhelm Ekelund i samtal och brev 1922-1949. Gleerups, 1958. Häftad. Häftesomslaget något nött i kanterna.
ID Nr: 2258, SEK 150.

Svensson, K.A.: Vilhelm Ekelund. Moralisten, kulturkritikern. Fritzes, 1946. 149s. Häftad.
ID Nr: 202577, SEK 80.

Swinnerton, Frank: Arnold Bennett. Longmans, Green & Co, 1950. 32p. Wrappered. Good condition.
Supplement to British Book News
ID Nr: 202426, SEK 50.

Sydhoff, Beate: Strindberg. Kulturhuset Stockholm 15 maj - 4 oktober 1981. Liber Förlag, 1981. 208s. Häftad. Rikligt illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 107467, SEK 150.

Sylwan, Otto: Johan Ludvig Runeberg. Albert Bonniers förlag, 1921. 48s. Häftad. Häftesomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
Studentföreningen Verdandis småskrifter 112
ID Nr: 203490, SEK 70.

Syréhn, Gunnar: Makten och ensamheten. Studier i Lars Forssells historiedramatik. Almqvist & Wiksell, 1985. Inbunden. Gott skick.
ID Nr: 2522, SEK 120.

Szczepanski, Jan: Litteratur om Gustaf Fröding. En bibliografi II. Karlstad, 1984. Pappband. Gott skick. Namnteckning på försättsbladet.
ID Nr: 2640, SEK 180.

Säfve, Torbjörn: Skulle jag sörja, då vore jag tokot. En bok om Lucidor. Samspråk Förlag, 1990. 127s. Cartonnageband. Gott skick.
Vår fantastiska historia
ID Nr: 4183, SEK 130.

Sällström, Pehr: Goethe och Naturvetenskapen. Carlsson Bokförlag, 1993. 157s. Cartonnageband. Gott skick.
ID Nr: 202855, SEK 150.

Söderbergh, Catharina: Till bords med Strindberg. Albert Bonniers förlag, 1998. 159s. Klotband med skyddsomslag. Nyskick. Fotoillustrerad.
Foto: Solveig Edlund, kock: Johnny Johansson.
ID Nr: 13324, SEK 250.

Söderhjelm, Henning: Sillanpää. Albert Bonniers förlag, 1940. Biografi över Frans Eemil Sillanpää. 60s. Häftad. Häftesomslaget löst. Understrykningar i texten med blyerts.
Studentföreningen Verdandis småskrifter Nr 424
ID Nr: 5482, SEK 40.

Söderhjelm, Henning: Werner Söderhjelm. Albert Bonniers förlag, 1960. 267s. Häftad. Fotoillustrerad. Gott skick.
ID Nr: 9033, SEK 100.

Söderhjelm, Werner: Francesco Maria Molza. En renässanspoets lefverne och diktning. Björck & Börjesson, 1911. 284s. Halvklotband. Gott skick.
ID Nr: 203366, SEK 120.

Söderhjelm, Werner: Francesco Maria Molza. En renässanspoets lefverne och diktning. Björck & Börjesson, 1911. 284s. Halvklotband. Bandet något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 203365, SEK 120.

Söderhjelm, Werner: Johannes Linnankoski. En finsk diktarprofil. Albert Bonniers förlag, 1918. 204s. Halvklotband. Namnteckning på försättsbladet. Bandet något slitet. Inlagan fin.
ID Nr: 203224, SEK 100.

Söderhjelm, Werner: Johannes Linnankoski. En finsk diktarprofil. Albert Bonniers förlag, 1918. 204s. Häftad. Delvis ouppsprättad. Stämpel på häftesomslaget. Häftesomslaget något trasigt. Inlagan fin.
ID Nr: 203225, SEK 80.

Söderman, Sven: Maurice Maeterlinck. En litterär studie. Aktiebolaget Ljus, Stockholm, 1911. 93s. Häftad. Något fuktskadad.
ID Nr: 203249, SEK 110.

Söderman, Sven: Romain Rolland. Norstedt och söners förlag, 1916. 66s. Häftad. Häftesomslaget något trasigt. Ouppsprättad.
ID Nr: 203480, SEK 100.

Söderström, Göran: Strindberg och bildkonsten. Forum, 1972. 425s. Häftad. Häftesomslaget något nött i kanterna.
ID Nr: 868, SEK 120.

Söderström, Ingvar: Joe Hill. Diktare och agitator. Prisma, 1970. 140s. Häftad. Gott skick.
En biografi
ID Nr: 203055, SEK 110.

Söderström, Ole: Molnvandringen En roman om Verner von Heidenstam. Norstedts förlag, 1987. 293s. Pappband med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 104969, SEK 90.

Söderström, Ole: Strindberg och Harriet. Norstedts förlag, 1989. 234s. Cartonnageband. Gott skick.
Två romaner och en dramamonolog
ID Nr: 916, SEK 150.

Söderström, Ole: Victoria. En bok för alla, 1980. 255s. Pocket. Gott skick.
En roman om Harriet Bosses äktenskap med August Strindberg
ID Nr: 8687, SEK 70.

Tandberg, J: Tegnér och blixten. Åska, blixt och stjärnfall hos Tegnér. 1944. Biografi över Alice Tegner. 19s. Häftad. Gott skick.
Särtryck ur Lundensia
ID Nr: 204350, SEK 70.

Tarkiainen, Kari: Paavo Haavikko. Modernisternas furste. Lyriken 1951-1966. Atlantis Förlag, 1997. 183s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 202937, SEK 140.

Tarschys, Bernhard: Talis Qualis. Studentpoeten. Norstedt och söners förlag, 1949. 365s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Namnteckning på häftesomslag. Anteckningar på försättsbladet.
Miljö- och idéhistoriska studier
ID Nr: 203468, SEK 220.

Taube, Nils Evert: Molière. Lindfors bokförlag AB, 1947. 174s. Häftad. Häftesomslaget ej medbundet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 203355, SEK 120.

Taube, Nils Evert: Molière. Lindfors bokförlag AB, 1947. 175s. Halvklotband. Delvis något fuktskadad. Bandet något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 203353, SEK 120.

Tegnér, Esaias: Bref från Esaias Tegnér till Carl Fredr. Af Wingård 1823-1845. 1894. Biografi över Alice Tegner. 86s. Halvklotband. Exlibris. Gott skick.
Utgifna av Elof Tegnér
ID Nr: 204355, SEK 150.

Tegnér, Esaias: Brev. Albert Bonniers förlag, 1949. Biografi över Alice Tegner. 350s. Halvklotband. Anteckningar på försättsbladet. Annars ett fint exemplar.
I urval och med förklaringar av Fredrik Böök
ID Nr: 204378, SEK 140.

Tegnér, Esaias: Brev. Albert Bonniers förlag, 1947. Biografi över Alice Tegner. 350s. Häftad. Stämpel på försättsbladet. Namnteckning på häftesomslag. Häftesomslaget slitet. Annars ett fint exemplar.
I urval och med förklaringar av Fredrik Böök
ID Nr: 204377, SEK 120.

Tegnér, Ingeborg: George Eliot. En studie i hennes religiösa och filosofiska utveckling. Lund, 1929. Häftad. Häftesomslaget något upprivet i kanterna.
ID Nr: 2267, SEK 120.

Terling, Barbro: Alva Myrdal: Kommenterad bibliografi 1932-1961. Alva och Gunnar Myrdals Stiftelse, 1987. 161s. Cartonnageband. Gott skick.
ID Nr: 209946, SEK 150.

Thesen, Rolv: Olav Duun. Albert Bonniers förlag, 1950. 61s. Häftad. Ouppsprättad.
Studentföreningen Verdandis småskrifter nr 501
ID Nr: 202558, SEK 40.

Thomas, Caitlin: Mitt liv med Dylan Thomas. Forum, 1989. 241s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick. Fotoillustrerad.
Medförfattare: George Tremlett
ID Nr: 17015, SEK 90.

Thomas, Dylan: Ett till illa formulerat kärleksbrev. Rámus, 2003. 133s. Häftad. Nyskick.
Övrsättning och efterord av Jonas Ellerström, förord och kommentarer av Thomas Andersson & Per Bergström
ID Nr: 7876, SEK 90.

Thomas, Lowell: Med Lawrence i Arabien. J. Beckmans bokförlag, 1926. 256s. Halvklotband. Namnteckning på försättsbladet. Något sliten.
Med illustrationer
ID Nr: 203181, SEK 120.

Thomas, Lowell: Med Lawrence i Arabien. Med illustrationer. J. Beckmans Bokförlag, Stockholm, 1926. 256s. Vackert halvfranskt band. Upphöjda bind. Marmorerade pärmar. Övre guldsnitt. Illustrerad. Ett mycket fint exemplar
ID Nr: 106493, SEK 300.

Thomassen, Ejnar: Dostojevskij. En livsskildring. Aktiebolaget Ljus, Stockholm, 1942. 241s. Häftad. Fotoillustrerad. Gott skick. Ryggen lagad.
Med förord av Alf Ahlberg
ID Nr: 202555, SEK 80.

Thomassen, Ejnar: Dostojevskij. En livsskildring. Aktiebolaget Ljus, Stockholm, 1942. 241s. Halvklotband. Gott skick. Marmorerade pärmar. Främre häftesomslag medbundet. Namnteckning på smutstitelbladet. Fotoillustrerad.
Med förord av Alf Ahlberg
ID Nr: 217350, SEK 120.

Thorild, Thomas: Thorilds Bref till C. F. Cramer. Akademiska boktryckeriet, Edv. Berling, 1907. Biografi över Thomas Thorild. 61s. Häftad. Häftesomslaget något trasigt.
Med inledning och anmärkningar utgifna af Martin Lamm. Skrifter utgifna af Svenska Litteratursällskapet 20
ID Nr: 204381, SEK 110.

Thurman, Judith: Isak Dinesen. The life of Karen Blixen. Weidenfeld and Nicolson, 1982. Clothbinding with dustwrapper. Good condition.
ID Nr: 2044, SEK 150.

Thurman, Judith: Karen Blixen. Ett diktarliv. Forum, 1986. 573s. Häftad. Gott skick. Häftesomslaget något nött i kanterna.
ID Nr: 2042, SEK 150.

Tideström, Gunnar: Edith Södergran. Wahlström & Widstrand, 1949. Biografi över Edith Södergran. 318s. Häftad. Ryggen något lös. Namnteckning på försättsbladet. Annars ett fint exemplar. Fotoillustrerad.
ID Nr: 204677, SEK 180.

Tideström, Gunnar: Edith Södergran. Aldus/Bonniers, 1960. 264s. Pocket. Något nött i kanterna. Anteckningar på smutstitelbladet.
ID Nr: 7896, SEK 90.

Tigerschiöld, Brita: J.P. Jacobsen och hans roman Niels Lyhne. Gumperts förlag, 1945. 280s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Inlagan fin.
ID Nr: 203085, SEK 140.

Tigerstedt, E.N.: Johan Henric Kellgren. Natur och kultur, 1954. 90s. Häftad. Något nött i kanterna. Inlagan fin. Färgat snitt. Understrykningar i texten.
Ingår i serien "Svenska författare".
ID Nr: 217109, SEK 80.

Tigerstedt, E.N.: Johan Henric Kellgren. Natur och kultur, 1954. 90s. Klotband. Gott skick.
Ingår i serien "Svenska författare"
ID Nr: 4094, SEK 90.

Tjerneld, Staffan: Hasse Z. En svensk humorist. Bonniers, 1962. 176s. Klotryggsband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Fotoillustrerad.
ID Nr: 104983, SEK 80.

Tjerneld, Staffan: Hasse Z. En svensk humorist. Albert Bonniers förlag, 1962. 176s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 204586, SEK 80.

Toijer-Nilsson, Ying: Selma Lagerlöf och värmländsk folktro. 1988. Biografi över Selma Lagerlöf. 24s. Häftad. Gott skick.
Särtryck ur Värmland Förr och Nu 1958, Lagerlöfsällskapets småskrift nr 3
ID Nr: 204489, SEK 100.

Toksvig, Signe: H.C. Andersen. Natur och kultur, 1936. 330s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget trasigt.
ID Nr: 202282, SEK 170.

Toksvig, Signe: H.C. Andersen. Natur och kultur, 1936. 330s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Delvis ouppsprättad.
ID Nr: 202283, SEK 140.

Toksvig, Signe: The Life of Hans Christian Andersen. Macmillan and Co, 1933. 289p. Clothbinding. Good condition.
Illustrated
ID Nr: 202285, SEK 180.

Tolstoj, Leo: Jag kan ej tiga Om dödstraffet. Wahlström & Widstrand, 1908. 32s. Häftad. Häftesomslaget löst.
ID Nr: 102889, SEK 150.

Tomson, Bengt: Gustaf Hellström och hans väg till Snörmakare Lekholm får en idé. Rabén & Sjögren, 1961. 341s. Häftad. Ouppsprättad. Gott skick.
ID Nr: 3997, SEK 160.

Topelius, Zacharias: Självbiografiska anteckningar. Holger Schildts Förlagsaktiebolag, 1922. Biografi över Zacharias Topelius. 364s. Häftad. Understrykningar i texten med blyerts. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
Utgivna av Paul Nyberg
ID Nr: 204418, SEK 125.

Torsslow, Stig: Edvard Bäckström och hans dramatiska diktning. Gumperts förlag, 1947. 354s. Häftad. Ouppsprättad. Delvis gulnad.
ID Nr: 202495, SEK 120.

Torsslow, Stig: Eugene O´Neill. Albert Bonniers förlag, 1937. 64s. Häftad. Något nött i kanterna.
Studentföreningen Verdandis småskrifter mr 397
ID Nr: 203418, SEK 90.

Tottie, Thomas: Anders Österlings skrifter 1944-1963. Bibliografi. Norstedts förlag, 1964. Biografi över Anders Österling. 223s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Ouppsprättad.
ID Nr: 204599, SEK 150.

Troyat, Henri: Tolstoï. Fayard, 1965. Biography over Leo Tolstoj. 889p. Clothbinding. Good condition.
Les grandes études littéraires
ID Nr: 204399, SEK 220.

Trussler, Simon: Edward Bond. The British Council;Longman Group Ltd, 1976. 37p. Wrappered.
Writers & their Work.
ID Nr: 202457, SEK 50.

Trussler, Simon: John Arden. Columbia University Press, 1973. 48p. Wrappered. Good condition.
Columbia Essays on Modern Writers
ID Nr: 202340, SEK 50.

Trädgårdh, Kurt G: Erik Axel Karlfeldt. Inspelningar av hans verk. Karlfeldt-samfundets skriftserie 21/Dalaförlaget, 1989. 131s. Cartonnageband. Bandet något slitet. Inlagan fin.
ID Nr: 203109, SEK 210.

Tschudi, Clara: Goethes moder. Lars Hökerbergs förlag, 1917. 248s. Häftad. Häftesomslaget något trasigt.
ID Nr: 202834, SEK 120.

Tschudi, Clara: Goethes moder. Lars Hökerbergs förlag, 1917. 248s. Halvfranskt band. Marmorerade för/eftersättsblad. Bandet slitet. Inlagan fin.
ID Nr: 202833, SEK 240.

Tschudi, Clara: Goethes moder. Lars Hökerbergs förlag, 1917. 248s. Dekorerat klotband. Marmorerade för/eftersättsblad. Gott skick.
ID Nr: 202838, SEK 170.

Tunving / Wizelius, Lars Helge / Ingemar: Birger Sjöberg. En bildbiografi. Atlantis Förlag, 1985. Biografi över Birger Sjöberg. 223s. Inbunden. Stämpel på insidan av pärmen. Namnteckning på försättsbladet. Annars ett fint exemplar.
Recensionsex
ID Nr: 204305, SEK 95.

Tykesson, Elisabeth: Atterbom. En levnadsteckning. Norstedts förlag, 1954. 313s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 202343, SEK 130.

Törnqvist, Egil: A Drama of Souls. Studies in O´Neill´s Super-naturalistic Technique. Almqvist & Wiksell, 1968. 283p. Wrappered with dustwrapper. Dustwrapper slightly rubbed on the edges. Else fine.
Acta Universitatis Upsaliensis Historia litterarum 3
ID Nr: 203420, SEK 210.

Uddgren, Gustaf: En ny bok om Strindberg. Åhlén och Åkerlunds förlag, 1912. 200s. Häftad. Mycket gott skick. Namnteckning på häftesomslag. Hårt skuren. Privatbundet halvlinneband
ID Nr: 5536, SEK 140.

Ulvenstam, Lars: Harry Martinson. Ett utkast. Albert Bonniers förlag, 1950. 228s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Ouppsprättad.
ID Nr: 203276, SEK 130.

Upmarck, Johan: Minnestal över den lysande och berömde Herr Johan Arendt Bellman Kunglig professor i vältalighet vid Upsala Universitet. Bellmanssällskapet, 1972. 70s. Pappband. Gott skick.
Hållet i Upsala, i den stora Gustavianska auditoriet, sjätte dagen före Idus i maj år 1710
ID Nr: 202379, SEK 75.

Valentin, Guido: Min vän Erik Lindorm. Steinsvik, 1945. 156s. Häftad. Häftesomslaget slitet. Inlagan fin.
ID Nr: 203214, SEK 90.

Valéry, Paul: Rede zu Ehren Goethes. Karl Rauch Verlag zu Jena, 1947. 42p. Wrappered. Cover slightly rubbed on the edges.
Zeugnisse europäischen Geistes Heft 2
ID Nr: 202802, SEK 90.

Vallentin, Antonina: Henri Heine. Éditions Albin Michel, 1956. 302p. Wrappered. Wrapper slightly rubbed. Corpus fine.
ID Nr: 203037, SEK 110.

Vallquist, Gunnel: Anders Österling. Norstedts förlag, 1982. 22s. Häftad. Gott skick.
Svenska Akademien Inträdestal
ID Nr: 204216, SEK 75.

Vapaasalo, Sakari: Studier i Eino Leinos Kalevalaromantik Del 1. AB Lundequistska bokhandeln, 1961. 211s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Ouppsprättad.
Ak.avh
ID Nr: 203186, SEK 120.

Varga, Anita: Såsom i en spegel. En studie i Göran Thunströms roman Juloratoriet. Norma, 2002. 266s. Häftad. Nytt exemplar.
ID Nr: 11063, SEK 180.

Vasenius, Valfrid: Zacharias Topelius. Hans lif och skaldegärning. Andra delen. Albert Bonniers förlag, 1914. Biografi över Zacharias Topelius. 538s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Ouppsprättad.
ID Nr: 204407, SEK 75.

Vaverka, Ronald Dee: Commitment as Art. A Marxist Critique of a Selection of Alan Sillitoe´s Political Fiction. Almqvist & Wiksell, 1978. Biography over Alan Sillitoe. 136p. Wrappered. Good condition.
Acta Universitatis Upsaliensis Studia Anglistica Upsaliensia 35. Doctoral diss.
ID Nr: 204287, SEK 110.

Vedel, Valdemar: Corneille og hans samtid. Gyldendalske boghandel, 1927. 251s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
Fransk klassik
ID Nr: 3893, SEK 70.

Vedel, Valdemar: Molière. Gyldendalske boghandel, 1929. 311s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Inlagan fin. Ouppsprättad.
Fransk klassik
ID Nr: 203358, SEK 130.

Vedel, Valdemar: Racine. Gyldendalske boghandel, 1932. 281s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Fuktskadad. Namnteckning på häftesomslag.
Fransk klassik
ID Nr: 203473, SEK 100.

Vennberg, Karl: På mitt samvete. Författarförlaget, 1987. Biografi över Karl Vennberg. 493s. Inbunden med skyddsomslag. Fint exemplar. Klisterlapp på häftesomslaget.
Recensioner, essäer och tidskritik från fem decennier
ID Nr: 204519, SEK 210.

Verhofstadt, Edward: Daniel Casper von Lohenstein: Untergehende wertwelt und ästhetischer illusionismus Fragestellung und dialektische interpretationen. De Tempel, Brugge, 1964. 387p. Wrappered. Unopened. Wrapper slightly rubbed. Rijksuniversiteit te Gent. Werken uitgegeven door de faculteit van de letteren en wijsbegeerte. 133 aflevering.
ID Nr: 207437, SEK 275.

Vesaas, Halldis Moren: I Midtbøs backar. Minnen från ett samliv. LTs förlag, 1977. Biografi över Tarjei Vesaas. 210s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 204535, SEK 140.

Vest, Eliel: Zachris Topelius. En biografisk studie. Björck & Börjesson, Stockholm, 1906. Biografi över Zacharias Topelius. 445s. Häftad. Häftesomslaget slitet.
ID Nr: 204409, SEK 100.

Victor, Walther: Goethe in Berlin. Aufbau verlag, 1970. 85p. Clothbinding with dustwrapper. Dustwrapper slightly torn.
ID Nr: 202852, SEK 160.

Viksten, Sven: Berättelser från början. Minnen från det vikstenska författarhemmet. Bokförlaget Settern, 1983. Biografi över Sven Viksten. 180s. Cartonnageband. Stämpel på snittet. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 204546, SEK 120.

Vikström, Birger: Bilder. LTs förlag, 1975. Biografi över Birger Vikström. 144s. Cartonnageband. Namnteckning på insidan av pärmen. Enstaka fläckar på bandet. Annars ett fint exemplar.
Efterlämnade dikter. Innehåller även "Så minns jag Birger" av Anny Marwig Rubin
ID Nr: 204547, SEK 90.

Viljanen, Lauri: Runeberg och hans diktning 1804-1837. C.W.K. Gleerups förlag, 1947. 517s. Häftad. Häftesomslaget något trasigt. Häftesomslaget något fläckigt. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 4514, SEK 180.

Viljanen, Lauri: Runeberg och hans diktning 1837-1877. Gleerups, 1969. 434s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 203484, SEK 220.

Vinaver, Eugène: Racine and Poetic Tragedy. Manchester University Press, 1951. 143p. Bound with dust-wrapper. Dustwrapper slightly worn. One stain on endpaper. Else fine.
ID Nr: 203472, SEK 120.

Vivas, Eliseo: D.H. Lawrence: The failure and the triumph of art. Northwest University Press, 1960. 300p. Clothbinding with dustwrapper. Good condition. Dustwrapper slightly worn.
ID Nr: 15974, SEK 150.

Vosmar, Jørn: H. C. Branner. Gyldendal, 1959. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 1306, SEK 70.

Värnlund, Holger: Fem steg över parketten. Om Rudolf Värnlund. Carlsson Bokförlag, 1992. Biografi över Rudolf Värnlund. 180s. Cartonnageband. Stämpel på försättsbladet. Gott skick.
ID Nr: 204578, SEK 140.

Värnlund, Rudolf: Rum som jag bott i. Författarförlaget, 1982. 109s. Häftad. Gott skick. Häftesomslaget något nött i kanterna. Fotoillustrerad.
Ofullbordade memoarer. Redigerat av Per Holmer
ID Nr: 18558, SEK 100.

Wahlström, Lydia: Erik Gustaf Geijer. En lefnadsteckning. Norstedt och söners förlag, 1907. 338s. Dekorerat klotband. Namnteckning på försättsbladet. Bandet något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 202770, SEK 110.

Wahlund, Per Erik: En Gulliverkommentar. 1955. Biografi över Jonathan Swift. 60s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 204338, SEK 100.

Wahlund, Per Erik: En Gulliverkommentar. 1955. Biografi över Jonathan Swift. 60s. Häftad. Gott skick.
27/99
ID Nr: 204337, SEK 150.

Wahlund, Per Erik: Lövfällning. Albert Bonniers förlag, 1978. Biografi över Issa. 180s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick. Anteckningar på försättsbladet.
Haiku-mästaren Issa i liv och dikt 1763-1827
ID Nr: 202105, SEK 110.

Wangson, Otto R.: Strindberg som nykterhetsagitator - en tendensiös studie. Tryckeriaktiebolaget Framtiden, 1922. 80s. Inbunden. Främre häftesomslag medbundet. Marmorerade för/eftersättsblad. Gott skick.
ID Nr: 8806, SEK 125.

Warburg, Karl: Anna Maria Lenngren. Adolf Bonnier, Stockholm, 1887. 336s. Klotband. Sida trasig. Annars ett fint exemplar.
Ett bidrag till Sverges litteraturhistoria
ID Nr: 203189, SEK 150.

Warburg, Karl: Anna Maria Lenngren. Albert Bonniers förlag, 1917. 320s. Häftad. Häftesomslaget slitet. Annars ett fint exemplar. Ouppsprättad.
Utgiven till hundraårsdagen av hennes död
ID Nr: 203188, SEK 150.

Warburg, Karl: Carl Snoilsky. Hans lefnad och skaldskap. Hugo Gebers förlag, 1905. Biografi över Carl Snoilsky. 480s. Halvfranskt band. Mönstrade för/eftersättsblad. Marmorerat snitt. Exlibris. Bandet något slitet.
Med utvikbara planscher
ID Nr: 204316, SEK 140.

Warburg, Karl: Lidner. Ett bidrag till sveriges litteraturhistoria. Norstedt och söners förlag, 1889. 237s. Halvfranskt band. Främre häftesomslag medbundet. Guldornerad rygg. Sprickor i fogarna. Exlibris Semmy Josephson
ID Nr: 107978, SEK 150.

Warburg, Karl: Viktor Rydberg. En lefnadsteckning. Förra delen. Albert Bonniers förlag, 1900. 621s. 1 vol. Klotband. Gott skick.
Med talrika porträtt, vyer, autografer m.m
ID Nr: 203524, SEK 140.

Warburg, Karl: Viktor Rydberg. En lefnadsteckning. Förra delen + Senare delen. Albert Bonniers förlag, 1900. 777+621. 2 vol. Dekorerat klotband. Bandet mycket slitet. Inlagan fin.
Med talrika porträtt, autografer, vyer m.m
ID Nr: 203526, SEK 140.

Warburg, Karl: Viktor Rydberg. En lefnadsteckning. Senare delen. Albert Bonniers förlag, 1900. 777s. 1 vol. Klotband. Gott skick.
Med talrika porträtt, autografer, vyer m.m
ID Nr: 203525, SEK 140.

Warburton, Thomas: Efter 30 000 sidor. Från en översättares bord. Atlantis Förlag, 2003. Biografi över Thomas Warburton. 143s. Dekorerat pappband med skyddsomslag. Nytt exemplar.
ID Nr: 203686, SEK 125.

Weales, Gerald: Odets. The Playwright. Methuen, 1985. 205p. Wrappered. Good condition.
ID Nr: 203413, SEK 110.

Weber, Carl J: Hardy of Wessex. His Life and Literary Career. Columbia University Press, 1940. 302p. Clothbinding. Spine/backstrip slightly torn. Slightly rubbed on the edges.
ID Nr: 203005, SEK 140.

Weiss, Peter: Notisböcker 1971-75. Arbetarkultur, 1984. Biografi över Peter Weiss. 380s. Häftad. Mycket gott skick.
Dagboksanteckningar och arbetsjournaler från arbetet med romantrilogin Motståndets estetik
ID Nr: 204512, SEK 140.

Wennberg, Kåa: Strindberg på Brevik. eget förlag, 1994. 144s. Cartonnageband. Mycket gott skick. Fotoillustrerad.
ID Nr: 883, SEK 150.

Wennberg, Kåa: Strindberg på Brevik. eget förlag, 1994. 144s. Cartonnageband. Mycket gott skick. Fotoillustrerad.
ID Nr: 884, SEK 150.

Wennerberg, Klas: Vårgiga och hösthorn. Förklaringar och kommentarer till Erik Axel Karlfeldts dikter. Lindblads, 1944. 284s. Häftad. Delvis ouppsprättad. Gott skick.
ID Nr: 203111, SEK 140.

Wennerberg, Klas: Vårgiga och hösthorn. Förklaringar och kommentarer till Erik Axel Karlfeldts dikter. Lindblads, 1944. 284s. Inbunden. Namnteckning på försättsbladet. Bandet något blekt. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 203113, SEK 160.

Wennerberg, Klas: Vårgiga och hösthorn. Förklaringar och kommentarer till Erik Axel Karlfeldts dikter. Karlfeldtssamfundet/Dalaförlaget, 1977. 329s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 203112, SEK 160.

Wennerström, Eva: Stilstudier i Almquists "Songes". Almqvist & Wiksell, 1937. 49s. Häftad. Ouppsprättad. Bandet något nött i kanterna.
Skrifter utgivna av samfundet för stilforskning genom Nils Svanberg IV
ID Nr: 202262, SEK 75.

Werin, Algot: "Tag denna droppe balsam". Två Goethe-föredrag av Algot Werin. Gleerups, 1963. 22s. Häftad. Häftesomslaget något fläckigt. Annars ett fint exemplar.
Föredrag i Sveriges Radio 1963
ID Nr: 202810, SEK 70.

Werin, Algot: "Tag denna droppe balsam". Två Goethe-föredrag av Algot Werin. Gleerups, 1963. 22s. Häftad. Mycket gott skick.
ID Nr: 14779, SEK 75.

Werin, Algot: Goethe - lyrikern. Gleerups, 1967. 435s. Häftad. Enstaka fläckar på bandet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 202828, SEK 130.

Werin, Algot: Tegnér 1782-1825. Bokförlaget Dictum, 1974. Biografi över Alice Tegner. 410s. Inbunden med skyddsomslag. Med dedikation. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 204379, SEK 150.

Werin, Algot: Vilhelm Ekelund 1880-1908, 1908-1925. Gleerups, 1960-61. 439+433a. 2 vol. Häftad. Vol 1: Häftesomslaget slitet och lagat; Vol 2: ouppsprättad, namteckning på smutstitelbladet
ID Nr: 205254, SEK 250.

Werkmäster, Johan: Pär Rådström. Ett författarliv. Wahlström & Widstrand, 1990. 394s. Inbunden med skyddsomslag. Stämpel på försättsbladet. Skyddsomslaget slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 203528, SEK 90.

Werkmäster, Johan: Tillvarons främlingar. Essäer om Pär Rådströms författarskap. Janus, 1984. 94s. Häftad. Häftesomslaget något nött i kanterna. Ouppsprättad.
ID Nr: 203529, SEK 110.

Wessén, Elias: Tor Andræ. Norstedts förlag, 1947. 27s. Häftad. Gott skick.
Svenska Akademiens Inträdestal
ID Nr: 202336, SEK 60.

West, Geoffrey: H.G. Wells. W.W. Norton & Company, 1930. Biography over H.G Wells. 285p. Clothbinding. Spine/backstrip slightly rubbed. Else fine.
With a specially written introduction by H.G. Wells
ID Nr: 204516, SEK 150.

Westerblad, Carl August: Pehr Henrik Ling. En lefnadsteckning och några synpunkter. Norstedt och söners förlag, 1904. 135s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 203223, SEK 100.

Westerström, Jenny: Nils Ferlin Ett diktarliv. Albert Bonniers förlag, 1998. Biografi över Nils Ferlin. 476s. Pappband med skyddsomslag. Mycket gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 105690, SEK 95.

Wieselgren, Greta: Fredrika Bremer och verkligheten. Romanen Herthas tillblivelse. Norstedts förlag, 1978. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 2047, SEK 120.

Wieselgren, Per: Georg Stiernhielm. Natur och kultur, 1948. Biografi över Georg Stiernhielm. 100s. Häftad. Gott skick.
Ingår i serien "Svenska författare"
ID Nr: 5517, SEK 80.

Wifstrand, Albert: Bakgrunder. Uppsatser om tider och tänkesätt. Gleerups, 1961. Biografi över Albert Wifstrand. 211s. Häftad. Namnteckning på försättsbladet. Gott skick.
ID Nr: 204541, SEK 140.

Wijkmark, Carl-Henning: På flykt undan mina landsmän. Bo Cavefors Bokförlag, 1976. 89s. Häftad.
Ett tv-spel om Bert Brecht som flykting i Sverige 1939-1940
ID Nr: 202470, SEK 75.

Wikner, Pontus: Mer om och af Pontus Wikner. L. Norblads bokhandel, Uppsala (i distr.), 1913. Biografi över Pontus Wikner. 135s. Häftad. Namnteckning på häftesomslag. Ryggen något fuktfläckad. Annars ett fint exemplar.
Supplement till tredje upplagan af Carl Pontus Wikner Minnesteckning af en tacksam vän
ID Nr: 204545, SEK 90.

Wikner, Pontus: Minnesteckning af en tacksam vän. L. Norblads bokhandel, Uppsala (i distr.), 1912. Biografi över Pontus Wikner. 198s. Häftad. Namnteckning på försättsbladet. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 204544, SEK 90.

Wikner, Pontus: Skrifter XI-XII Brev I-II. Albert Bonniers förlag, 1923+1924. Biografi över Pontus Wikner. 599+741. 2 vol. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Ouppsprättad.
I: 1851-1869, II: 1870-1888. Utgivna av Adolf Ahlberg och Theodor Hjelmqvist
ID Nr: 204543, SEK 200.

Willers, Uno: Från slottsflygeln till Humlegården. August Strindberg som biblioteksman. Bonniers, 1962. 131s. Häftad. Gott skick. Illustrerad
ID Nr: 204194, SEK 140.

Willers, Uno: Pär Lgerkvist Bibliografi på sextioårsdagen 23 maj 1951. Stockholm, 1951. 53s. Häftad. Ouppsprättad. Något sliten.
ID Nr: 213620, SEK 220.

Willers, Uno: Xavier Marmier och Sverige. Norstedts förlag, 1949. 101s. Häftad. Gott skick. Ouppsprättad.
ID Nr: 203267, SEK 140.

Williamson, George: A Reader's Guide to T. S. Eliot A Poem-by-Poem Analysis. The Noonday Press, 1957. 248s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Inlagan fin. Namnteckning på insidan av pärmen.
ID Nr: 103494, SEK 90.

Wilson, Colin: Bernard Shaw. A Reassessment. Atheneum, 1969. Biography over George Bernard Shaw. 306p. Bound with dust-wrapper. Dustwrapper slightly torn. Else fine.
ID Nr: 5476, SEK 180.

Wine, Maria: Minnena vakar. Albert Bonniers förlag, 1994. 290s. Inbunden med skyddsomslag. Fotoillustrerad. Gott skick.
Om hennes liv med Artur Lundkvist. 4-5 tusendet
ID Nr: 17014, SEK 140.

Wing, George: Hardy. Oliver and Boyd, 1968. 119p. Wrappered. Sporadic underlining of text in pencil. Wrapper slightly rubbed.
Writers and Critics
ID Nr: 202993, SEK 80.

Winsnes, A.H: Sigrid Undset. En studie i kristen realism. Norstedt och söners förlag, 1949. Biografi över Sigrid Undset. 297s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Ouppsprättad.
ID Nr: 204501, SEK 160.

Winsten, S. (ed.): G.B.S. 90. Aspects of Bernard Shaw´s Life and Work. Hutchinson & Co, 1946. Biography over George Bernard Shaw. 199p. Bound with dust-wrapper. Inscription on the inside of the cover. Dustwrapper torn. Else fine.
With 43 illustrations. Contributions by amongst others HG Wells, Aldous Huxley
ID Nr: 204281, SEK 120.

Wirmark, Margareta: Spelhuset. En monografi över Hjalmar Bergmans drama. Rabén & Sjögren, 1971. 218s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 202444, SEK 80.

Wirsén, C.D. af: Vid tvåhundraårsfesten till Calderons minne. Norstedt och söners förlag, 1881. 15s. Häftad. Namnteckning på häftesomslag. Häftesomslaget något trasigt.
ID Nr: 202246, SEK 70.

Wirsén, C.D. af: Vid tvåhundraårsfesten till Calderons minne. Norstedt och söners förlag, 1881. 15s. Häftad. Häftesomslaget något trasigt.
ID Nr: 202502, SEK 70.

Wistrand, Sten: Att slås till insikt. Örebro universitet, 1999. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 1746, SEK 150.

Witkowski, Georg: Goethe. Leipzig, Berlin und Wien, Seeman, 1899. 270p. Clothbinding. Exlibris. Covers slightly worn.
ID Nr: 202866, SEK 220.

Wivel, Ole: Karen Blixen - en oavslutad självuppgörelse. Forum, 1988. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 2045, SEK 110.

Wivel, Ole: Martin A. Hansen. Fra Barndommen til Krigens Aar. Gyldendal, 1967. 438s. Häftad. Gott skick.
Tegninger af Sven Havsteen-Mikkelsen
ID Nr: 3975, SEK 140.

Wivel, Ole: Martin A. Hansen. Fra Krigens Aar til Døden. Gyldendal, 1969. 398s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 3977, SEK 140.

Wizelius, Ingemar: Viktor Rydbergs Singoalla. Albert Bonniers förlag, 1968. 289-340. Häftad. Ouppsprättad.
Fjärde häftet. Svenska författare utgivna av Svenska Vitterhetssamfundet XVIII
ID Nr: 203515, SEK 120.

Woel, Cai M.: Martin A. Hansen Liv og Digtning. Midtsjællands forlag, 1959. 181s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 202985, SEK 110.

Wrangel, Ewert: Rämen och Tegnérminnet. Ur den Myhrman-Tegnérska släktkrönikan. Wahlström & Widstrand, 1917. Biografi över Alice Tegner. 296s. Halvfranskt band. Bandet något nött. Enstaka blad lösa. Exlibris. Annars ett fint exemplar. Namnteckning i blyerts vid två ställen
ID Nr: 204357, SEK 250.

Wyss, Monika: Brecht in der Kritik. Rezensionen aller Brecht-Uraufführungen sowie ausgewälther deutsch- und fremdsprachiger Premieren. Kindler, 1977. 519p. Wrappered.
Eine Dokumentation mit einführenden und verbindenden Texten von Helmut Kindler
ID Nr: 202468, SEK 160.

Wägner, Elin: Fredrika Bremer. Norstedts förlag, 1949. Häftad. Ouppsprättad.
ID Nr: 2048, SEK 75.

Wägner, Elin: Fredrika Bremer. Norstedts förlag, 1949. 75s. Klotryggsband. Gott skick. Främre och bakre häftesomslag medbundna. Ryggen lätt fläckad.
ID Nr: 16406, SEK 140.

Wästberg, Per: Berättarens ögonblick. Wahlström & Widstrand, 1977. Biografi över Per Wästberg. 239s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 204583, SEK 140.

Zade, Beatrice: Goethes barndom. Hugo Gebers förlag, 1922. 211s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
1749-1765
ID Nr: 202819, SEK 90.

Zade, Beatrice: Studenten Goethe. Hugo Gebers förlag, 1923. 228s. Häftad. Ouppsprättad. Häftesomslaget något slitet.
1765-1771
ID Nr: 202820, SEK 90.

Zender, Karl F.: The Crossing of the Ways. William Faulkner, the South and the Modern World. Rutgers University Press, 1989. Clothbinding with dustwrapper. Good condition.
ID Nr: 2273, SEK 140.

Zetterström, Margareta: Erik Blomberg - En kämpande intellektuell. Gidlunds, 1977. Pappband. Gott skick.
ID Nr: 2046, SEK 90.

Ziolkowski, Theodore: Der schriftsteller Hermann Hesse. Suhrkamp, 1979. 270p. Bound with dust-wrapper. Good condition.
Wertung und Neubewertung
ID Nr: 4007, SEK 210.

Zweig, Stefan: Balzac. Romanen om en diktares liv. Skoglunds bokförlag, 1947. 457s. Klotband. Mycket fint exemplar.
ID Nr: 202356, SEK 180.

Zweig, Stefan: Balzac. Romanen om en diktares liv. Aktiebolaget Skoglunds bokförlag, 1947. 457s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 202355, SEK 150.

Åberg, Börje: Vart jag än ställer min kosa. En världsomsegling med Evert Taube. Rabén & Sjögren, 1978. Biografi över Evert Taube. 224s. Inbunden med skyddsomslag. Anteckningar på försättsbladet. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 5660, SEK 120.

Åkerberg, Hans: Den levande Fröding. Studier och porträtt. Norma, 1986. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick.
Av bl a Nathan Söderblom, Erik Axel Karlfeldt, Verner von Heidenstam, Torsten Fogelqvist. Gustaf Fröding-sällskapet XVIII
ID Nr: 2633, SEK 110.

Åkesson, Åke: Hjärtat och facklan. Ragnar Jändels liv och diktning. LTs förlag, 1978. 229s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 203100, SEK 130.

Åkesson, Åke: Livets myr. Björn-Erik Höijers prosa. Vekerum förlag, 1994. 236s. Cartonnageband. Gott skick.
ID Nr: 4043, SEK 120.

Öhman, Anders: Apologier. En linje i den svenska romanen från August Strindberg till Agnes von Krusenstjerna. Symposion, 2001. 232s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick.
Rec.ex
ID Nr: 202528, SEK 140.

Öhman, Anders: En sonettkrans samt något om Franzim mera om hans diktning men mest om sonetten. Dictum, 1975. 266s. Pappband. Gott skick.
Om Franz von Franzim
ID Nr: 202719, SEK 75.

Örtenblad, Inger: Anni Blomqvist. Åländsk folklivsskildrare. LTs förlag, 1974. 47s. Häftad.
ID Nr: 202456, SEK 70.

Østby, Leif: Erik Werenskiold og dikterne. Gyldendal norsk forlag, 1985. Biografi över Erik Werenskiold. 121s. Häftad. Ouppsprättad.
ID Nr: 204525, SEK 120.

Österling, Anders: Albert Ulrik Bååth. Norstedts förlag, 1960. Biografi över Albert Ulrik Bååth. 66s. Häftad. Namnteckning på försättsbladet. Understrykningar i texten med blyerts. Annars ett fint exemplar.
Svenska Akademiens Minnesanteckningar
ID Nr: 202493, SEK 90.

Östling, Brutus: Harry Martinson. Natur och kultur, 1995. 370s. Cartonnageband. Mycket gott skick. Fotoillustrerad.
ID Nr: 203273, SEK 140.

Øverland, Janneken: Cora Sandel. En biografi. Albert Bonniers förlag, 1997. 390s. Inbunden med skyddsomslag. Mycket fint exemplar.
ID Nr: 203548, SEK 220.