Se alla Rubriker

Betongfackmannens handbok. Svenska Cementföreningen, 1944. 152s. Klotband. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 103615, SEK 60.

Kontor och Handel i Stockholm Minnesskrift. Kontors - och Handelsanställdas förening i Stockholm, 1937. 268s. Dekorerat klotband. Gott skick. Illustrerad. Främre häftesomslag medbundet. Exlibris.
ID Nr: 216837, SEK 95.

Murmestare embetet i Stockholm 496:e Arbetsåret. 1982. 49s. Häftad. Häftesomslaget något trasigt. Illustrerad.
ID Nr: 216844, SEK 40.

Murmestare Embetet i Stockholm 500 år. Stockholms medeltidsmuseum, 1987. 64s. Häftad. Bandet något fläckigt. Inlagan fin. Illustrerad.
Katalog Nr. 1 Stockholms medeltidsmuseum 29 oktober 1987- 30 april 1988.
ID Nr: 216878, SEK 50.

Alexanderson, Eva: Sparkplats för jungfrun Ett socialmänskligt collage. Carlsson Bokförlag, 1992. 192s. Pappband. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 216836, SEK 120.

Alm, Henrik: Murgesällerna i Stockholm. AB Arbetarnes Tryckeri, 1944. 143s. Häftad. Gott skick. Illustrerad. Dedikation, handskriven.
ID Nr: 216835, SEK 120.

Bergström, Carin: Hand och penna Sju essäer om yrken på 1700-talet. Atlantis Förlag, 1996. 284s. Dekorerat klotband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något fläckat. Annars ett fint exemplar. Illustrerad. Namnteckning på försättsbladet. Namnteckning på skyddsomslaget.
ID Nr: 216842, SEK 95.

Björklund, Anders: Hamnens arbetare En etnoligisk undersökning av stuveriarbetet i Göteborg. Nordiska Museets förlag, 1984. 210s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Inlagan fin. Illustrerad. Namnteckning på smutstitelbladet.
Nordiska museets Handlingar 101.
ID Nr: 216867, SEK 80.

Björklund, Anders: Sjöfartsyrken i hamnstaden Gävle. 1973. 142s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
Medförfattare David Rapp. Sjöhistoriska museet Rapport 4.
ID Nr: 216868, SEK 80.

Broby-Johansen, R.: Människor i arbete 100 arbetsbilder från forntid till nutid. Tidens förlag, 1975. 80s. Cartonnageband. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 216872, SEK 80.

Brunius, Thor: Svenska byggnadsindustriförbundet 1919-1944. Stockholm, 1944. 249s. Klotryggsband. Gott skick. Fotoillustrerad.
ID Nr: 2728, SEK 100.

Bursell, Barbro: Anläggarna En studie av yrkesvillkor och yrkeskultur i väg- och vattenbyggnadsbranschen. Nordiska Museets förlag, 1984. 239s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Inlagan fin. Fotoillustrerad.
Nordiska museets Handlingar 102.
ID Nr: 216864, SEK 90.

Erixon, Sigurd: Stockholms hamnarbetare före fackföreningsrörelsens genombrott. En etnologisk studie. Nordisk Rotogravyr, 1949. 156s. Häftad. Ouppsprättad. Illustrerad. Något nött i kanterna.
ID Nr: 106574, SEK 90.

Furuland, Lars: Lantarbetaren och boken Minnesanteckningar. Svenskt liv och arbete N:r 28. Nordiska Museets förlag, 1963. 95s. Häftad. Gott skick. Namnteckning på smutstitelbladet.
ID Nr: 216859, SEK 50.

Fägerborg, Eva: Arbetsliv. En handledning i dokumentation av arbetsplatser. Nordiska Museets förlag, 1981. 71s. Häftad. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 106646, SEK 60.

Hamrin / Hofrén, Örjan / Erik: Johan Ahlbäck arbetets målare. Dalarnas museum / Dalademokraten, 1979. 126s. Cartonnageband. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 216870, SEK 120.

Heckscher, Eli F: Svenskt arbete och liv Från medeltiden till nutid. Bonniers, 1980. 388s. Pappband med skyddsomslag. Gott skick. Sparsamt illustrerad.
Med kompletterande tillägg av Professor Arthur Montgomery och Fil. Lic. Bengt Svensson.
ID Nr: 216840, SEK 125.

Hedborg, Tage: I sågverksrörelsens tjänst. Nordiska Museets förlag, 1974. 252s. Pocket. Bandet något nött i kanterna. Inlagan fin. Fotoillustrerad.
ID Nr: 216876, SEK 80.

Isacson, Maths (red.): Verkstadsarbete under 1900-talet:Hedemora Verkstäder före 1950. Arkiv, 1987. 456s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad. Dedikation, handskriven.
ID Nr: 216843, SEK 125.

Järbe, Bengt: Arbetsliv i Stockholm. Mästare och gesäller på 1600-talet. Tidens förlag, 1980. 318s. Pappband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något fläckat. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 216862, SEK 110.

Lindblom, Andreas: Arbetaren i helg och söcken l-ll Kulturhistoriska studier. l : Hus och hem ll :Vardag och fest. Tidens förlag, 1943-44. 285+374. 2 vol. Halvlinneband. Ryggen något sliten. Färgat övre snitt. Illustrerad. Namnteckning på försättsbladet. Hörnen något brutna. Gulddekorerade pärmar.
ID Nr: 216830, SEK 200.

Melander, E. (utg): I arbetströja och med vandringsstav. Norstedt och söners förlag, 1921. 255s. Dekorerat pappband. Bandet slitet. Inlagan fin. Färgat övre snitt. Fotoillustrerad. Främre häftesomlaget medbundet.
ID Nr: 216873, SEK 80.

Melander, E. (utg): I arbetströja och med vandringsstav. Norstedt och söners förlag, 1917. 258s. Pappband. Gott skick. Fotoillustrerad. Främre häftesomslag medbundet. Datering på fösättsbladet.
ID Nr: 216874, SEK 95.

Nerman, Ture: Stockholms rörarbetare 1889 - 1939. Stockholm, 1939. 228s. Halvfranskt band. Marmorerade pärmar. Upphöjda bind. Guldornerad rygg. Fotoillustrerad.
ID Nr: 216838, SEK 160.

Nordlinder, Gunnar: Strömmingsfiskare i Lövsele. Om fisket i en Västerbottensby från sekelskiftet till idag. Liber Förlag, 1977. 78s. Pappband. Bandet något nött i kanterna. Inlagan fin. Fotoillustrerad.
ID Nr: 216869, SEK 50.

Olls, Bert: Bland smeder och gamla bruk. Ekerlids, 1996. 79s. Cartonnageband. Bandet något nött i kanterna. Illustrerad. Illustrerad av författaren.
ID Nr: 104762, SEK 90.

Petri, Bengt: Maskinen och människan Några synpunkter på ett abetsledarproblem.Föredrag vid Grafiska Institutets avslutning 20 maj 1949. Grafiskt Forum, 1949. 15s. Häftad. Något blekt. Marmorerade pärmar. Exlibris. Häfte.
ID Nr: 103862, SEK 90.

Rehnberg, Mats: Hejarn borrar, släggan slår ! Svensk folkdiktning kring arbetslivet. Ordfronts förlag, 1980. 123s. Häftad. Gott skick. Fotoillustrerad.
Till Ture Nermans minne.
ID Nr: 216841, SEK 50.

Rehnberg, Mats: Kommunalarbetarminnen Svenskt liv och arbetea N:r 23. Nordiska Museets förlag, 1958. 263s. Häftad. Ryggen något gulnad. Häftesomslaget något fläckigt. Häftesomslaget något nött i kanterna. Fotoillustrerad. Namnteckning på försättsbladet.
ID Nr: 216858, SEK 80.

Rehnberg, Mats: Sågverksminnen Svenskt liv och arbete N:r 2. Nordiska Museets förlag, 1948. 227s. Häftad. Gulnad. Fotoillustrerad. Bandet något skevt.
ID Nr: 216856, SEK 80.

Rehnberg, Mats: Verkstadsminnen Svenst liv och arbete N:r 19. Nordiska Museets förlag, 1953. 243s. Häftad. Något gulnad. Fotoillustrerad. Namnteckning på häftesomslag.
ID Nr: 216857, SEK 80.

Rollof, Yngve: Från ålakusten till Kap Horn. Winjetryckeriet, Tollarp, 1982. 69s. Häftad. Gott skick. Fotoillustrerad.
ID Nr: 216860, SEK 40.

Rosander, Göran: Herrarbete Dalfolkets säsongvisaarbetsvandringar i jämförande belysning. AB Lundequistska Bokhandeln, Uppsal, 1967. 441s. Häftad med pappersomslag. Något nött i kanterna. Namnteckning på försättsbladet.
Skrifter utgivna genom Landsmåls-och Folkminnesarkivet i Uppsala Serie B: 13. Mit deutscher Zusammenfassung.
ID Nr: 103614, SEK 210.

Saxon, John Lindström: I handelsbod på 1870-talet. Saxon & Lindströms Förlags AB, 1932. 190s. Häftad. Bandet något slitet. Fotoillustrerad.
ID Nr: 216861, SEK 95.

Schoultz, Gösta von (red. ): Svenska skråsigill K. G. Cedergrens efterlämnade anteckningar. Stockholm, 1944. 64 sid. + 247 sigill. Häftad. Häftesomslaget slitet. Inlagan fin. Namnteckning på titelbladet. Något gulnad i kanterna.
ID Nr: 216865, SEK 180.

Skogsberg, Lennart: Gefiga Schambranger Året med plåtslagarna och de hundra med facket. Bleck-och plåtslagareförbundet, 1993. 314s. Cartonnageband. Gott skick. Fotoillustrerad. Recensionsstämpel.
ID Nr: 216832, SEK 130.

Solid, Helmer: Kvarnarbetarminnen Skildring av arbetet vid olika kvarnar 1916-1969. Nordiska Museets förlag, 1986. 254s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 216875, SEK 70.

Söderlund, Ernst ( utg ): Hantverkarna l-ll l : Medeltid och äldre vasatid ll : Stormaktstiden, frihetstiden och gustavianska tiden. Tidens förlag, 1947, 1949. 259+493. 2 vol. Halvlinneband. Färgat övre snitt. Ryggen något sliten. Något nött i kanterna. Gulddekorerad pärm
Författare del l : Folke Lindberg
ID Nr: 216839, SEK 200.

Wentz, Hilmer: Klockaren i helg och söcken från medeltid till nutid. Walter Ekstrands Bokförlag, 1980. 324s. Häftad. Häftesomslaget något nött i kanterna. Inlagan fin. Illustrerad.
ID Nr: 216866, SEK 95.