Se alla Rubriker

: Betongfackmannens handbok. , Svenska Cementföreningen, 1944. 152s. Klotband. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 103615, SEK 60.

: Kontor och Handel i Stockholm Minnesskrift.. , Kontors - och Handelsanställdas förening i Stockholm, 1937. 268s. Dekorerat klotband. Gott skick. Illustrerad. Främre häftesomslag medbundet. Exlibris.
ID Nr: 216837, SEK 95.

: Murmestare embetet i Stockholm 496:e Arbetsåret.. , , 1982. 49s. Häftad. Häftesomslaget något trasigt. Illustrerad.
ID Nr: 216844, SEK 40.

: Murmestare Embetet i Stockholm 500 år. , Stockholms medeltidsmuseum, 1987. 64s. Häftad. Bandet något fläckigt. Inlagan fin. Illustrerad.
Katalog Nr. 1 Stockholms medeltidsmuseum 29 oktober 1987- 30 april 1988.
ID Nr: 216878, SEK 50.

Alexanderson, Eva: Sparkplats för jungfrun Ett socialmänskligt collage. Carlsson Bokförlag, , 1992. 192s. Pappband. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 216836, SEK 120.

Alm, Henrik: Murgesällerna i Stockholm. , AB Arbetarnes Tryckeri, 1944. 143s. Häftad. Gott skick. Illustrerad. Dedikation, handskriven.
ID Nr: 216835, SEK 120.

Bergström, Carin: Hand och penna Sju essäer om yrken på 1700-talet. Atlantis Förlag, , 1996. 284s. Dekorerat klotband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något fläckat. Annars ett fint exemplar. Illustrerad. Namnteckning på försättsbladet. Namnteckning på skyddsomslaget.
ID Nr: 216842, SEK 95.

Björklund, Anders: Hamnens arbetare En etnoligisk undersökning av stuveriarbetet i Göteborg.. Nordiska Museets förlag, , 1984. 210s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Inlagan fin. Illustrerad. Namnteckning på smutstitelbladet.
Nordiska museets Handlingar 101.
ID Nr: 216867, SEK 80.

Björklund, Anders: Sjöfartsyrken i hamnstaden Gävle.. , , 1973. 142s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
Medförfattare David Rapp. Sjöhistoriska museet Rapport 4.
ID Nr: 216868, SEK 80.

Broby-Johansen, R.: Människor i arbete 100 arbetsbilder från forntid till nutid.. Tidens förlag, , 1975. 80s. Cartonnageband. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 216872, SEK 80.

Brunius, Thor: Svenska byggnadsindustriförbundet 1919-1944. , Stockholm, 1944. 249s. Klotryggsband. Gott skick. Fotoillustrerad.
ID Nr: 2728, SEK 100.

Bursell, Barbro: Anläggarna En studie av yrkesvillkor och yrkeskultur i väg- och vattenbyggnadsbranschen.. Nordiska Museets förlag, , 1984. 239s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Inlagan fin. Fotoillustrerad.
Nordiska museets Handlingar 102.
ID Nr: 216864, SEK 90.

Erixon, Sigurd: Stockholms hamnarbetare före fackföreningsrörelsens genombrott. En etnologisk studie. Nordisk Rotogravyr, , 1949. 156s. Häftad. Ouppsprättad. Illustrerad. Något nött i kanterna.
ID Nr: 106574, SEK 90.

Furuland, Lars: Lantarbetaren och boken Minnesanteckningar. Svenskt liv och arbete N:r 28.. Nordiska Museets förlag, , 1963. 95s. Häftad. Gott skick. Namnteckning på smutstitelbladet.
ID Nr: 216859, SEK 50.

Fägerborg, Eva: Arbetsliv. En handledning i dokumentation av arbetsplatser. Nordiska Museets förlag, , 1981. 71s. Häftad. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 106646, SEK 60.

Hamrin / Hofrén, Örjan / Erik: Johan Ahlbäck arbetets målare. , Dalarnas museum / Dalademokraten, 1979. 126s. Cartonnageband. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 216870, SEK 120.

Heckscher, Eli F: Svenskt arbete och liv Från medeltiden till nutid. Bonniers, , 1980. 388s. Pappband med skyddsomslag. Gott skick. Sparsamt illustrerad.
Med kompletterande tillägg av Professor Arthur Montgomery och Fil. Lic. Bengt Svensson.
ID Nr: 216840, SEK 125.

Hedborg, Tage: I sågverksrörelsens tjänst. Nordiska Museets förlag, , 1974. 252s. Pocket. Bandet något nött i kanterna. Inlagan fin. Fotoillustrerad.
ID Nr: 216876, SEK 80.

Isacson, Maths (red.): Verkstadsarbete under 1900-talet:Hedemora Verkstäder före 1950. , Arkiv, 1987. 456s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad. Dedikation, handskriven.
ID Nr: 216843, SEK 125.

Järbe, Bengt: Arbetsliv i Stockholm. Mästare och gesäller på 1600-talet. Tidens förlag, , 1980. 318s. Pappband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något fläckat. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 216862, SEK 110.

Lindblom, Andreas: Arbetaren i helg och söcken l-ll Kulturhistoriska studier. l : Hus och hem ll :Vardag och fest. Tidens förlag, , 1943-44. 285+374. 2 vol. Halvlinneband. Ryggen något sliten. Färgat övre snitt. Illustrerad. Namnteckning på försättsbladet. Hörnen något brutna. Gulddekorerade pärmar.
ID Nr: 216830, SEK 200.

Melander, E. (utg): I arbetströja och med vandringsstav.. Norstedt och söners förlag, , 1921. 255s. Dekorerat pappband. Bandet slitet. Inlagan fin. Färgat övre snitt. Fotoillustrerad. Främre häftesomlaget medbundet.
ID Nr: 216873, SEK 80.

Melander, E. (utg): I arbetströja och med vandringsstav.. Norstedt och söners förlag, , 1917. 258s. Pappband. Gott skick. Fotoillustrerad. Främre häftesomslag medbundet. Datering på fösättsbladet.
ID Nr: 216874, SEK 95.

Nerman, Ture: Stockholms rörarbetare 1889 - 1939. Stockholm, , 1939. 228s. Halvfranskt band. Marmorerade pärmar. Upphöjda bind. Guldornerad rygg. Fotoillustrerad.
ID Nr: 216838, SEK 160.

Nordlinder, Gunnar: Strömmingsfiskare i Lövsele. Om fisket i en Västerbottensby från sekelskiftet till idag.. Liber Förlag, , 1977. 78s. Pappband. Bandet något nött i kanterna. Inlagan fin. Fotoillustrerad.
ID Nr: 216869, SEK 50.

Olls, Bert: Bland smeder och gamla bruk. , Ekerlids, 1996. 79s. Cartonnageband. Bandet något nött i kanterna. Illustrerad. Illustrerad av författaren.
ID Nr: 104762, SEK 90.

Petri, Bengt: Maskinen och människan Några synpunkter på ett abetsledarproblem.Föredrag vid Grafiska Institutets avslutning 20 maj 1949. , Grafiskt Forum, 1949. 15s. Häftad. Något blekt. Marmorerade pärmar. Exlibris. Häfte.
ID Nr: 103862, SEK 90.

Rehnberg, Mats: Hejarn borrar, släggan slår ! Svensk folkdiktning kring arbetslivet. Ordfronts förlag, , 1980. 123s. Häftad. Gott skick. Fotoillustrerad.
Till Ture Nermans minne.
ID Nr: 216841, SEK 50.

Rehnberg, Mats: Kommunalarbetarminnen Svenskt liv och arbetea N:r 23. Nordiska Museets förlag, , 1958. 263s. Häftad. Ryggen något gulnad. Häftesomslaget något fläckigt. Häftesomslaget något nött i kanterna. Fotoillustrerad. Namnteckning på försättsbladet.
ID Nr: 216858, SEK 80.

Rehnberg, Mats: Sågverksminnen Svenskt liv och arbete N:r 2.. Nordiska Museets förlag, , 1948. 227s. Häftad. Gulnad. Fotoillustrerad. Bandet något skevt.
ID Nr: 216856, SEK 80.

Rehnberg, Mats: Verkstadsminnen Svenst liv och arbete N:r 19.. Nordiska Museets förlag, , 1953. 243s. Häftad. Något gulnad. Fotoillustrerad. Namnteckning på häftesomslag.
ID Nr: 216857, SEK 80.

Rollof, Yngve: Från ålakusten till Kap Horn. , Winjetryckeriet, Tollarp, 1982. 69s. Häftad. Gott skick. Fotoillustrerad.
ID Nr: 216860, SEK 40.

Rosander, Göran: Herrarbete Dalfolkets säsongvisaarbetsvandringar i jämförande belysning.. , AB Lundequistska Bokhandeln, Uppsal, 1967. 441s. Häftad med pappersomslag. Något nött i kanterna. Namnteckning på försättsbladet.
Skrifter utgivna genom Landsmåls-och Folkminnesarkivet i Uppsala Serie B: 13. Mit deutscher Zusammenfassung.
ID Nr: 103614, SEK 210.

Saxon, John Lindström: I handelsbod på 1870-talet. Saxon & Lindströms Förlags AB, , 1932. 190s. Häftad. Bandet något slitet. Fotoillustrerad.
ID Nr: 216861, SEK 95.

Schoultz, Gösta von (red. ): Svenska skråsigill K. G. Cedergrens efterlämnade anteckningar.. Stockholm, , 1944. 64 sid. + 247 sigill. Häftad. Häftesomslaget slitet. Inlagan fin. Namnteckning på titelbladet. Något gulnad i kanterna.
ID Nr: 216865, SEK 180.

Skogsberg, Lennart: Gefiga Schambranger Året med plåtslagarna och de hundra med facket. , Bleck-och plåtslagareförbundet, 1993. 314s. Cartonnageband. Gott skick. Fotoillustrerad. Recensionsstämpel.
ID Nr: 216832, SEK 130.

Solid, Helmer: Kvarnarbetarminnen Skildring av arbetet vid olika kvarnar 1916-1969. Nordiska Museets förlag, , 1986. 254s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
ID Nr: 216875, SEK 70.

Söderlund, Ernst ( utg ): Hantverkarna l-ll l : Medeltid och äldre vasatid ll : Stormaktstiden, frihetstiden och gustavianska tiden.. Tidens förlag, , 1947, 1949. 259+493. 2 vol. Halvlinneband. Färgat övre snitt. Ryggen något sliten. Något nött i kanterna. Gulddekorerad pärm
Författare del l : Folke Lindberg
ID Nr: 216839, SEK 200.

Wentz, Hilmer: Klockaren i helg och söcken från medeltid till nutid. , Walter Ekstrands Bokförlag, 1980. 324s. Häftad. Häftesomslaget något nött i kanterna. Inlagan fin. Illustrerad.
ID Nr: 216866, SEK 95.