Se alla Rubriker

Aktiva i Svenska Kyrkan - en livsstilsstudie. Verbum, 1984. 236s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 206605, SEK 110.

August Hermann Francke 1663-1963. Wort und Tat. Ansprachen und Vorträge zur dreihundertsten Wiederkehr seines Geburtstages. Evangelische Verlagsanstalt Berlin, 1966. 125p. Cased boards with dustwrapper. Dustwrapper slightly torn. Exlibris. Else fine.
ID Nr: 206731, SEK 60.

En bok om Torsten Bohlin av 40 författare Under redaktion av Bo Bengtson och Gunnar Åkerstedt. Lindblads, 1950. 414s. Häftad. Häftesomslaget något upprivet i kanterna. Annars ett fint exemplar. Illustrerad. Med 103 illustrationer.
ID Nr: 206646, SEK 120.

En bok om Torsten Bohlin av 40 författare Under redaktion av Bo Bengtson och Gunnar Åkerstedt. Lindblads, 1950. 414s. Halvklotband. Gott skick. Färgat övre snitt. Illustrerad. Främre häftesomslag medbundet. Med 103 illustrationer.
ID Nr: 206631, SEK 120.

Evangelium und Geschichte. Einheitsband Herausgegeben von Prof. Dr. Hermann Schuster, Hannover, Oberstudiendirektor Dr. Hans Bartels, Hannover in Verbindung mit Studienrat Artur Reinemann, Krefeld. Verlag Moritz Diesterweg, 1958. 207p. Bound. Good condition.
Evangelisches religionsbuch für höhere Schulen Band II.
ID Nr: 206727, SEK 90.

Hvem var Swedenborg? och Hvad lär Nya Kyrkan? jämte katalog öfver Swedenborgs-Litteratur till salu å Nykyrkliga Bokförlaget. 1912. Biografi över Emanuel Swedenborg. 35s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Smärre anteckningar. Något nött i kanterna.
ID Nr: 207623, SEK 150.

Kallelse och funktion En bok om Betlehemskyrkan i Göteborg vid 100-årsjubileet 1961. 1961. 328s. Klotband. Bandet skevt. Annars ett fint exemplar. Illustrerad. Pappersomslag medföljer.
ID Nr: 207039, SEK 120.

Liv för världen Rapporter och intryck från kyrkornas världsråds sjätte generalförsamling i Vancouver 1983. Verbum, 1984. 126s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 207145, SEK 90.

Ögonvittnen om Jesus från Nasaret. EFS, 1968. 179s. Pocket. Gott skick.
En Jesus-biografi sammanställd genom utdrag ur de fyra evangelierna till en fullständig, fortlöpande berättelse på vår tids språk.
ID Nr: 102540, SEK 75.

Pontus Wikner 1837-1937. Gleerups, 1937. Biografi över Pontus Wikner. 221s. Häftad. Ouppsprättad.
ID Nr: 207706, SEK 175.

Religion humanism och morgondagens värld. Natur och kultur, 1942. 147s. Häftad. Häftesomslaget något slitet.
Gunnar Aspelin, Gunnar Beskow, Harry Blomberg, Axel Dam, Olle Holmberg, Pär Lagerkvist, Hans Larsson, Bertil Malmberg, Fredrik Paasche, Sven Stolpe, Lydia Wahlström, Anders Örne.
ID Nr: 9074, SEK 130.

Religion, humanism och morgondagens värld. Natur och kultur, 1942. 147s. Häftad. Häftesomslag fläckat. Häftesomslaget något trasigt. Annars ett fint exemplar.
Gunnar Aspelin, Gunnar Beskow, Harry Blomberg, Axel Dam, Olle Holmberg, Pär Lagerkvist, Hans Larsson, Bertil Malmberg, Fredrik Paasche, Sven Stolpe, Lydia Wahlström, Anders Örne.
ID Nr: 207130, SEK 120.

Svensk Teologisk Kvartalsskrift 1961 Trettiosjunde årgången. Gleerups, 1961. 272s. Klotband. Gott skick. Främre och bakre häftesomslag medbundna. Marmorerade för/eftersättsblad. Hilding Pleijels Ex Libris.
Redaktion: Å. Andrén, Uppsala. G. Aulén, Lund. R. Bring, Lund. H. Riesenfeld, Uppsala.
ID Nr: 207638, SEK 120.

Till Gustaf Aulén 19 15/5 39. Svenska Kyrkans Diakonistyrelse, 1939. 413s. Häftad. Något fläckig. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
Innehåller bl.a. Krister Gierow "Bibliografi över biskop Gustaf Auléns skrifter 1906-1938", Hilding Pleijel "Luthers inställning till Confessio Augustana", Hugo Odeberg "Hellenism och judendom", Ernst Newman "Den 'kristiska' perioden i svensk homiletik", Joh. Lindblom "I vilken mening bör termen 'Guds rike' brukas inom teologien?", Sven Kjöllerström "Laurentius Petris De officiis", Ruben Josefson "Andreas Knös om Voltaire och encyklopedisterna", Axel Johansson "Anteckningar till Waldenströms teologi", Hjalmar Holmquist "Från regeringsformen till Rosenius", John Cullberg "Kyrkan och teologien", Yngve Brilioth "Birgitta som religiös personlighet", Ragnar Bring "Kring uppgörelsen mellan Erasmus och Luther", Efraim Briem "Till omvändelsens psykologi", Torsten Bohlin "Den kristna ångern".
ID Nr: 206621, SEK 120.

Till minnet av Nathan Söderblom av 70 utländska författare Under redaktion av Sven Thulin. J.A. Lindblads förlag, 1933. Biografi över Nathan Söderblom. 504s. Häftad. Ouppsprättad. Häftesomslaget något trasigt.
Hågkomster och livsintryck. Fjortonde samlingen. Med 2 planscher och 70 porträtt.
ID Nr: 207646, SEK 125.

Till minnet av Nathan Söderblom av 70 utländska författare Under redaktion av Sven Thulin. J.A. Lindblads förlag, 1933. Biografi över Nathan Söderblom. 504s. Halvklotband. Namnteckning på försättsbladet. Bandet något slitet. Annars ett fint exemplar.
Hågkomster och livsintryck. Fjortonde samlingen. Med 2 planscher och 70 porträtt.
ID Nr: 207647, SEK 140.

Adamek, Stanislaw A: Die ideologie des rechts I. Ursprung und grundlagen des rechts. 1944. 443p. Wrappered. Wrapper slightly rubbed. Unopened. Folding maps/plates. With dedication.
ID Nr: 206601, SEK 110.

Ahlberg, Alf: Odödlighetsproblemet En metafysisk studie. J.A. Lindblads förlag, 1926. 108s. Häftad. Häftesomslaget slitet. Stämpel på häftesomslaget. Understrykningar i texten med blyerts. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 206602, SEK 80.

Alenius, Hans: Den långa resan Bilder av pilgrimer. LiberFörlag, 1981. 167s. Cartonnageband. Bandet något slitet. Annars ett fint exemplar. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 206606, SEK 125.

Algård, Nils: Johan Henrik Thomander Kyrkomannen - Personligheten. Svenska Kyrkans Diakonistyrelse, 1924. Biografi över Joh. Henr. Thomander. 515s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 207661, SEK 75.

Algård, Nils: Johan Henrik Thomander Kyrkomannen - Personligheten. Svenska Kyrkans Diakonistyrelse, 1924. Biografi över Joh. Henr. Thomander. 515s. Häftad. Häftesomslaget något trasigt. Akademisk avhandling.
ID Nr: 207662, SEK 70.

Almer, Tage: Studier i Shaftesburys Filosofi. Lund, A.-B. Ph. Lindstedts universitetsbokhandel, 1939. 189s. Häftad. Häftesomslaget trasigt och fläckat. Ouppsprättad.
ID Nr: 206609, SEK 120.

Almquist, Sigfrid: Brev till en begynnande Bibelläsare. Norstedt och söners förlag, 1919. 104s. Häftad. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 206610, SEK 110.

Alsterlind, Frej: Den gamla kyrkoplatsen Händelser och gestalter ur Stora Kils kyrkas och sockens historia. Karlstad. Nya Wermlands-tidningens Boktryckeri, 1955. 621s. Dekorerat skinnimitationsband. En fläck på snittet. Gott skick. Främre häftesomslag medbundet. Marmorerade för/eftersättsblad. Illustrerad.
ID Nr: 206611, SEK 250.

Ammundsen, V: Den kristna kyrkan under nittonde århundradet. Norstedt och söners förlag, 1925. 418s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Smärre anteckningar med blyerts. Ouppsprättad.
ID Nr: 206612, SEK 120.

Anderson, Erica: Albert Schweitzer - ett vänporträtt. Gummessons, 1965. Biografi över Albert Schweitzer. 151s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 207592, SEK 180.

Andrae, Tor: Det osynligas värld. Lindblads, 1933. 280s. Häftad. Häftesomslaget löst. Anteckningar. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 206615, SEK 110.

Andrae, Tor: Georg Wallin Resor, forskningar och öden. Svenska Kyrkans Diakonistyrelse, 1936. 461s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 206614, SEK 130.

Angervo, Oscar: Stora händelser i en liten värld Vad sker i det som sker?. Skandinaviska förlagsexpeditionen, 1937. 277s. Halvfranskt band. Bandet något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Marmorerat snitt. Mönstrade för/eftersättsblad. Främre häftesomslag medbundet.
ID Nr: 206616, SEK 110.

Aulén, Gustaf: Bref till Henrik Reuterdahl. Norstedt och söners förlag, 1915. 185s. Marmorerat pappband. Ryggen blekt. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Stänksnitt.
ID Nr: 9078, SEK 150.

Backman, Helge P:son: Eskatologiska motiv i svensk predikan under 1800-talets första hälft Typstudier med särskild hänsyn till Lehnberg, Schartau och Sellergren. Svenska Kyrkans Diakonistyrelse, 1941. 361s. Häftad. Ryggen delvis sprucken i fogarna. Häftesomslaget något slitet. Understrykningar i texten.
ID Nr: 206622, SEK 110.

Bamm, Peter: Am Rande der Schöpfung. Deutsche Verlags-Anstalt, 1974. 238p. Bound with dust-wrapper. Dustwrapper slightly worn. Else fine.
ID Nr: 206625, SEK 90.

Bamm, Peter: Frühe stätten der christenheit. Im Kösel-verlag zu München, 1955. 372p. Clothbinding with dustwrapper. Dustwrapper slightly torn. Else fine.
ID Nr: 206623, SEK 90.

Bamm, Peter: Frühe stätten der christenheit. Deutscher bücherbund, 1955. 348p. Decorated cloth binding. Good condition.
ID Nr: 206624, SEK 90.

Bamm, Peter: Så började kristendomen Historia och konst berättar. Forum/Diakonistyrelsens bokförlag, 1960. 367s. Inbunden med skyddsomslag. Namnteckning på försättsbladet. Skyddsomslaget något trasigt. Annars ett fint exemplar. 365 illustrationer. 18 färgplanscher.
ID Nr: 207834, SEK 200.

Bamm, Peter: Welten des glaubens Aus den frühzeiten des christentums. Droemersche Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf. München Zürich, 1959. 368p. Clothbinding. Cover slightly rubbed on the edges. Sporadic underlining of text. Else fine. Richly illustrated. 365 Abbildungen, 18 Farbtafeln.
ID Nr: 206626, SEK 120.

Barth, Fritz: Einleitung in das Neue Testament. Gütersloh, 1914. 490p. Wrappered. Wrapper slightly rubbed at the edges. Unopened.
ID Nr: 206627, SEK 220.

Barton, Bruce: Vad kan en nutidsmänniska tro?. Natur och kultur, 1928. 230s. Häftad. Namnteckning på försättsbladet. Gulnad. Ouppsprättad.
ID Nr: 206628, SEK 90.

Bell, G.K.A. (ed.): Mysterium Christi Christological studies by British and German Theologians. Longmans, Green and Co, 1930. 287p. Clothbinding. Inscription on endpaper. Sporadic underlining of text in pencil. Slightly spotted. Else fine. With four illustrations.
Also edited by D. Adolf Deissman. With among others Gerhard Kittel, Edwyn Clement Hoskyns, Hermann Sasse, John Martin Creed, Nathaniel Micklem, Paul Althaus, George Kennedy Allen Bell.
ID Nr: 206630, SEK 120.

Berggrav, Eivind: Biskop ovan polcirkeln. Svenska Kyrkans Diakonistyrelse, 1937. 148s. Inbunden. Enstaka fläckar inuti boken. Annars ett fint exemplar. Illustrerad. Marmorerade för/eftersättsblad. Främre häftesomslag medbundet.
ID Nr: 206633, SEK 150.

Berggrav, Eivind: Biskop ovan polcirkeln. Svenska Kyrkans Diakonistyrelse, 1937. 148s. Inbunden. Gott skick. Illustrerad. Färgat övre snitt.
ID Nr: 206704, SEK 120.

Berggrav, Eivind: Biskop ovan polcirkeln. Almqvist & Wiksell, 1937. 148s. Häftad. Namnteckning på försättsbladet. Häftesomslaget något trasigt. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 206703, SEK 100.

Bergquist, Lars: Ansiktets ängel och Den stora människan Emanuel Swedenborg om livet och lyckan - en sammanfattning. Natur och kultur, 2001. Biografi över Emanuel Swedenborg. 102s. Häftad.
ID Nr: 207615, SEK 125.

Bergquist, Lars: Biblioteket i lusthuset Tio uppsatser om Swedenborg. Natur och kultur, 1996. Biografi över Emanuel Swedenborg. 286s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 207618, SEK 170.

Bergquist, Lars: Swedenborgs hemlighet Om Ordets betydelse, änglarnas liv och tjänsten hos Gud. Natur och kultur, 1999. 558s. Pappband med skyddsomslag. Illustrerad. Obetydligt fuktskadad. Karta på insidan pärm och försättsblad.
ID Nr: 102845, SEK 130.

Bergqvist, Olof: Bland svenskar finnar och lappar. Svenska Kyrkans Diakonistyrelse, 1939. 319s. Häftad. Stämpel på häftesomslaget. Häftesomslaget slitet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 206635, SEK 120.

Beskow, Natanael: Den heliga striden. Lindblads, 1943. 194s. Klotband. Namnteckning på försättsbladet. Bandet något slitet. Annars ett fint exemplar. Marmorerade för/eftersättsblad. Främre häftesomslaget medbundet.
ID Nr: 206636, SEK 120.

Beskow, Natanael: DEN KYRKLIGA STRIDEN. Wahlström & Widstrand, 1910. 32s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 104749, SEK 60.

Beskow, Natanael: Fyra predikningar/Tron på Jesu uppståndelse. Predikan på påskdagen/Ett konsekvent lif. Tal. Särtryck ur Läsning för Hemmet 1901/Guds förvaltare. Särtryck ur Läsning för Hemmet 1898/För Dig. Predikan på Palmsöndagen 1907 i Djursholms kapell/ Sådd och Skörd. Predikan för ungdom i Jakobs kyrka den 23 mars 1907. 1898,1902,1901,1907,1907. Privatband. Gott skick. Med dedikation. 5 mindre skrifter sammanbundna.
ID Nr: 206715, SEK 200.

Bjerre, Poul: Korset och livsbägaren Den efterkristna människans tro och krav. Natur och kultur, 1927. 246s. Häftad. Namnteckning på försättsbladet. Häftesomslaget något slitet.
ID Nr: 206638, SEK 110.

Björkhem, John: Livet och människan En bok om själavård. Svenska Kyrkans Diakonistyrelse, 1960. 229s. Häftad. Ouppsprättad.
ID Nr: 206639, SEK 120.

Boalt, Gunnar: Religionspsykologi Några hypoteser och data. Natur och kultur, 1960. 139s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 206642, SEK 110.

Boalt, Gunnar: Religionssociologi Några hypoteser och data. Natur och kultur, 1960. 139s. Klotband. Namnteckning på försättsbladet. Understrykningar i texten. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 206641, SEK 110.

Boas, M.I: Hedendom i kristendomen. Natur och kultur, 1964. 246s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 206643, SEK 120.

Boëthius, Bertil: Samlingar och studier till Svenska Kyrkans historia 39. Daniel Edvard Boëthius. Levnadsminnen och valda brev. Verbum, 1970. 199s. Inbunden. Exlibris. Bandet något fläckigt. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 206644, SEK 120.

Bohlin, Torsten: Lars Landgren Människan Folkuppfostraren Kyrkomannen. Svenska Kyrkans Diakonistyrelse, 1942. 324s. Häftad. Häftesomslaget löst. Häftesomslaget slitet. Ouppsprättad.
ID Nr: 206648, SEK 110.

Bohlin, Torsten: Liv och arbete i Härnösands stift 1940-1945. Svenska Kyrkans Diakonistyrelse, 1946. 221s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Ouppsprättad. Med dedikation.
ID Nr: 206651, SEK 110.

Bohlin, Torsten: Liv och arbete i Härnösands stift 1932-1939. Svenska Kyrkans Diakonistyrelse, 1939. 132s. Häftad. Anteckningar på titelbladet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 206647, SEK 110.

Bohlin, Torsten: Profiler. Svenska Kyrkans Diakonistyrelse, 1946. 315s. Häftad.
Om bl.a. 1800-talets Härnösand, Uppsala, Eric Abraham Almquist, Carl Jonas Love Almquist, Geijer, Tegnér, Wikner, Landgren, Pelle Molin, Birger Sjödin.
ID Nr: 206649, SEK 120.

Bovet, T.H: Fruktan för levande Gud Läkarsynpunkter på den religiösa krisen. Natur och kultur, 1951. 220s. Inbunden. Sliten. Anteckningar. Färgat övre snitt. Inplastad.
ID Nr: 206691, SEK 70.

Brockes, F: Gajus från Derbe Pauli följeslagare. Lifsbild från apostoliska tiden. Gleerups, 1914. 525s. Häftad. Häftesomslaget trasigt.
ID Nr: 206694, SEK 110.

Browne, Thomas: Religio Medici samt Ett brev till en vän i anledning av hans nära väns död Översatt och försedd med en levnadsteckning över författaren av Ernst Abramson. Gleerups, 1948. 225s. Häftad. Stämpel på eftersättsbladet. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 206696, SEK 120.

Brun, Lyder: Jesus i ljuset av historisk forskning. Sveriges Kristliga Studentrörelses Förlag, Stockholm, 1919. 32s. Häftad. Gott skick. Tillskrift på främre häftesomslaget.
Sveriges Kristliga Studentrörelses Skriftserie Nr 113. Översättare Oscar Krook.
ID Nr: 104383, SEK 60.

Brun, Lyder: Paulus´ kristelige tanker En studiebok. Oslo, H. Aschehoug & Co, 1929. 200s. Linneband. Anteckningar. Understrykningar i texten med blyerts. Exlibris. Marmorerade för/eftersättsblad.
ID Nr: 206698, SEK 110.

Buchwald, Georg: Doktor Martin Luther Ein Lebensbild für das deutsche haus. Druck und Verlag von B.G. Teubner, Leipzig und Berlin, 1902. 530p. Decorated cloth binding. Spine/backstrip slightly torn at the top. Cover lightly stained. Inscription on endpaper. Sticker on the inside of the cover. Folded. Else fine. Patterned endpaper. Coloured edge. Mit zahlreichen Abbildungen im Text sowie dem Bildnis Luthers in heliogravüre nach einem Gemälde von L. Cranach zu Nürnberg.
ID Nr: 207216, SEK 220.

Bunyan, John: Kristens och Kristinnas Resa. Wilh. Siléns Förlag, Stockholm, 1904. XXXV + 435 sidor. Guldornamenterat klotband. Blindpressad. Rikligt illustrerad. Lätt nött i ryggens över- och underdel, annars i mycket gott skick.
"Öfversättning af Petrus Hedberg. Illustrationerna af Garibaldi Lindberg, Axel Bäckman samt George, Frederik och Louis Rhead."
ID Nr: 105274, SEK 280.

Cellerier, J.I.S: Sermons homélies, discours familiers et prières Nouveau recueil avec une notice biographique par M. le professeur Diodati. Cherbuliez et Cie, Genève, 1845. 433p. Half -leather binding. Covers slightly worn. Stained. Else fine. Gilt-Ornamented Spine.
ID Nr: 206702, SEK 220.

Cesarini, Luca: I den heliga Birgittas fotspår. Bilda, 2003. 256s. Inbunden med skyddsomslag. Rikligt illustrerad. Gott skick. Namnteckning på titelbladet.
ID Nr: 18347, SEK 180.

Chambers, Arthur: Människan och andevärlden enligt bibeln. Övfersättning från engelskan af H.Flygare. Lars Hökerbergs bokförlag, 1910. 275s. Samtida halvfranskt band. Guldornerad rygg. Marmorerade för/eftersättsblad. Marmorerade pärmar. Gott skick.
ID Nr: 102421, SEK 175.

Chambers, Arthur: Vårt lif efter döden eller bibelns lära om den osynliga världen. Från ett exemplar af originalets sextionionde upplaga. Öfversatt af H. Flygare. Lars Hökerbergs Förlag, Stockholm, 1903. 195s. Samtida halvfranskt band. Guldornerad rygg. Marmorerade för/eftersättsblad. Marmorerade pärmar. Gott skick.
ID Nr: 102420, SEK 175.

Colliander, Selma: Joh. Henr. Thomanders Skrifter Bibliografi. Gleerups, 1942. Biografi över Joh. Henr. Thomander. 293s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Med dedikation.
ID Nr: 207658, SEK 150.

Conradson, Ivar: Om kristendomens betydelse i mänskilghetsödet. LTs förlag, 1976. 452s. Klotband med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 214733, SEK 120.

Crespy, Georges: El pensamiento teológico deTeilhard de Chardin. Editorial Estela, 1970. 257p. Wrappered. Wrapper slightly rubbed. Else fine.
ID Nr: 206708, SEK 70.

Dahlbeck, Eva: Serveto och den eviga elden. Bokförlaget Korpen, 1988. 316s. Cartonnageband.
ID Nr: 206710, SEK 120.

Dahlby, Frithiof: En guldgruva. Bilder och aforismer samlade av Frithiof Dahlby. Harriers Bokförlag AB, Stockholm, 1937-38. 200+189 sidor. 2 vol. Pappband. Upphöjda bind. Dedikation från författaren bortklippt på titelbladet i del 1. Annars i mycket gott skick
ID Nr: 107121, SEK 200.

Danell, Sven: Arbete och salighet En bok om Hjalmar och Maria Danell, deras grogrund, arbete och salighetshopp enligt uppdrag skriven av Sven Danell. EFS-förlaget, 1976. 172s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 206713, SEK 110.

Doig, Desmond: Moder Teresa Hennes folk och hennes arbete. Gummessons, 1977. 151s. Klotband. Namnteckning på försättsbladet. En fläck på pärmen. Annars ett fint exemplar. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 206716, SEK 130.

Duff, Mildred: Konung Hiskia eller Den av Gud beskyddade staden. Stockholm, Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens Förlags-Expedition, 1915. 125s. Häftad. Stämpel på häftesomslaget. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
Medförfattare: Noel Hope.
ID Nr: 206718, SEK 110.

Dymling, Carl: Martin Luther. J.A. Lindblads förlag, Uppsala, 1917. 328s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Med 120 illustrationer.
ID Nr: 207212, SEK 150.

Edin, Erik: Barmhärtighetens segrar. Harriers, 1981. 176s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något trasigt. Annars ett fint exemplar.
"I denna bok går Erik Edin till attack mot 'en av de allvarligaste utslagningsprocesser Sverige upplevt under detta århundrade'. Det växande alkohol- och narkotikamissbruket beror på att man i vårt materialistiska samhälle nonchalerar människans själsliga behov, hävdar Erik Edin. När de andliga behoven blir tillfredsställda försvinner drogbehovet, skriver han..."
ID Nr: 206719, SEK 110.

Edman, Gunnar: Närvaro. Frågor med personliga svar. Verbum, 1974. 178s. Pocket. Namnteckning på försättsbladet. Anteckningar. Något fläckig. Inplastad.
ID Nr: 206721, SEK 40.

Edquist, Märta: Petrus Diderici Arenbechius och hans tid Bilder ur Stockholms kyrko- och församlingsliv på 1600-talet. Lindfors, 1943. 464s. Häftad. Häftesomslaget något trasigt. Ett hörn något stött. Delvis ouppsprättad. Illustrerad.
ID Nr: 206722, SEK 200.

Eklund, Harald: Personligt och sakligt i religionsfrågor. Natur och kultur, 1958. 174s. Häftad. Namnteckning på försättsbladet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 206723, SEK 110.

Elstad, Gunnar: Vet du vem du är? Enkel psykologi för vardagskristna. EFS-förlaget, 1988. 119s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 15372, SEK 60.

Erup, Ebba: På gränsen. Louws bogtrykkeri, Glostrup, u.å. 180s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Ryggen delvis sprucken i fogarna. Annars ett fint exemplar.
Innehåller dedikation till Honorine Hermelin, dat. november 1950.
ID Nr: 206725, SEK 120.

Evander, Sven: Londonsvenskarnas kyrka Genom 250 år. With a Summary in English. Berlingska boktryckeriet, 1960. 223s. Inbunden. Namnteckning på försättsbladet. Ett hörn något stött. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
9/1000.
ID Nr: 206726, SEK 140.

Fahlén, Olof: Nåsbönderna i Jerusalem. Berättelsen om en märklig utvandring. Wiken, 1988. 265s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick. Fotoillustrerad.
ID Nr: 14589, SEK 140.

Fahlgren, Karl: I katolsk tid/Den andliga odlingen Särtryck ur Bygdeå sockens historia. u.å. 77-97, 411-462. Häftad. Ryggen delvis sprucken i fogarna. Annars ett fint exemplar. Illustrerad. Med dedikation.
ID Nr: 206728, SEK 90.

Fairbairn, A.M: The Philosophy of the Christian Religion. London; Hodder and Stoughton, 1902. 583p. Clothbinding. Inscripion. Slightly rubbed on the edges. Else fine.
ID Nr: 207010, SEK 250.

Fangen, Ronald: Paulus. Albert Bonniers förlag, 1937. 159s. Häftad. Häftesomslaget löst. Häftesomslaget något nött i kanterna. Inlagan fin.
Översatt av Sven Stolpe.
ID Nr: 102891, SEK 50.

Farrar, F.W.: JESU LIF. Fahlcrantz & Co, 1878. XXXI sidor +1254 spalter. Klotband. Rikligt illustrerad. Guldornerad rygg. Lätt nötta kanter. Kartan saknas.
ID Nr: 217059, SEK 150.

Fogelklou, B: Människor i missionens värld Andra delen. Svenska Kyrkans Diakonistyrelse, 1965. 191s. Häftad. Häftesomslaget något trasigt. Annars ett fint exemplar.
Medförfattare: G. Widmark.
ID Nr: 206730, SEK 70.

Fogelklou, B: Människor i missionens värld Första delen. Svenska Kyrkans Diakonistyrelse, 1962. 194s. Inbunden. Bandet något slitet. Annars ett fint exemplar.
Medförfattare: K. Tärneberg, G. Widmark.
ID Nr: 206729, SEK 70.

Franck, Frederick: Dagar med Albert Schweitzer. Tidens förlag, 1961. Biografi över Albert Schweitzer. 167s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något trasigt. Annars ett fint exemplar. Illustrerad av författaren.
ID Nr: 207591, SEK 80.

Gierow, Karl Ragnar: Johan Henrik Thomander. Fysionomi i tre belysningar. Norstedts förlag, 1975. Biografi över Joh. Henr. Thomander. 357s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Anteckningar på försättsbladet. Annars ett fint exemplar. Anteckningarna på försättsbladet i blyerts.
Svenska Akademiens Minnesanteckningar.
ID Nr: 207660, SEK 90.

Glemme, Ingemar: Kungar och fariseer Porträtt ur Jesu samtid. Verbum, 1984. 123s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
Medförfattare: Dorothea Rosenblad.
ID Nr: 206733, SEK 110.

Grønbech, Vilhelm: Paulus Jesu Kristi apostel. Natur och kultur, 1941. 281s. Inbunden. Namnteckning på försättsbladet. Exlibris. Smärre anteckningar. Understrykningar i texten. Något nött i kanterna. Annars i gott skick. Färgat övre snitt.
ID Nr: 206737, SEK 150.

Guardini, Romano: Aus dem leben des herrn Erster band. Verlag der Rothenfelser Stiftung e. V., 1933/34. 299p. Clothbinding. Spine/backstrip slightly torn at the top. Minor inscriptions.
ID Nr: 207265, SEK 90.

Guardini, Romano: Sorge um den menschen. Im Werkbund-Verlag Würzburg, 1963. 270p. Clothbinding with dustwrapper. Inscription on endpaper. Dustwrapper stained and worn. Else fine.
ID Nr: 206979, SEK 90.

Gustafsson, Berndt: Världskristenheten idag Försök till religionsgeografisk översikt. Gleerups, 1965. 124s. Häftad. Häftesomslaget något nött i kanterna. Ett hörn något stött. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 206982, SEK 80.

Gustavson, Sigurd: Biskop Runestam och Geijersamfundet Särtryck ur Karlstads Stifts Julbok 1963. 1963. 41-50. Häftad. Anteckningar. Häftesomslaget något slitet. Med dedikation.
ID Nr: 206983, SEK 40.

Gyllenkrok, Axel: A.E. Biedermanns grundlegung der dogmatik. Almqvist & Wiksell, 1943. 193p. Wrappered. Wrapper slightly rubbed. Else fine. With dedication.
ID Nr: 206984, SEK 90.

Göranson, N.J: Evangelisk dogmatik I-II. Norstedt och söners förlag, 1914. 297+296. 2 vol. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Häftesomslaget något upprivet i kanterna. Med dedikation. Delvis ouppsprättad.
"Handböcker i teologi. II"
ID Nr: 206985, SEK 120.

Göranson, N.J: Gudsförhållandets kristologiska grund I-II. Uppsala. A.-B. Akademiska bokförlaget, 1909, 1910. 226+244. 2 vol. Häftad. Bandet något trasigt. Delvis ouppsprättad. Med dedikation.
ID Nr: 206986, SEK 100.

Göranson, N.J: Undersökning af religionen I. II.1. II.2. Uppsala. W. Schultz, 1904, 1905, 1906. 228+221+264. 3 vol. Häftad. Häftesomslaget något trasigt. Delvis ouppsprättad.
"Ur kristendomens historia och tankevärld II".
ID Nr: 206988, SEK 220.

Göranson, N.J: Utkast till en Undersökning af religionen med hänsyn till moralen Akademisk afhandling, som med tillstånd af Högvördiga Teologiska Fakulteten i Upsala framställes till offentlig granskning å Lärosalen n:o 4 Onsdagen den 6 December 1899 kl. 4 e.m. Sköfde, Boktryckeribolaget, 1899. 140s. Häftad. Häftesomslag fläckat. Häftesomslaget något trasigt. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 206987, SEK 120.

Hagberg, Knut: Den kristna tanken Från kyrkofäderna till T.S. Eliot. Natur och kultur, 1946. 679s. Halvklotband. Något nött i kanterna. En fläck på ryggen. Annars ett fint exemplar. Färgat övre snitt.
ID Nr: 206996, SEK 150.

Hagberg, Knut: Kung Davids arv. Natur och kultur, 1955. 116s. Inbunden. Namnteckning på försättsbladet. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Stänksnitt. Med 16 planscher.
ID Nr: 206991, SEK 110.

Hallberg, H.E: Stockholmspräster Minnesteckningar hållna vid prästmöte år 1925 över i Stockholm under åren 1907-1924 bortgångna, i församlingstjänst anställda präster. Svenska Kyrkans Diakonistyrelse, 1925. 101s. Häftad. Sliten. Stämpel på häftesomslaget. Ryggen något lös. Något fuktskadad. Raderad namnteckning på titelblad. Inlagan fin. Fotoillustrerad.
ID Nr: 206992, SEK 90.

Hansen, Marius: Om trosbegrebet hos Paulus. G.E.C. Gads Forlag, 1937. 446s. Häftad. Häftesomslaget något upprivet i kanterna. Häftesomslaget något fläckigt. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 206999, SEK 200.

Hansson, Karl F: Lundabiskopen Peder Winstrup före 1658. Gleerup/Ejnar Munksgaard, 1950. 391s. Häftad. Häftesomslaget något fläckigt. Häftesomslaget något trasigt. Annars ett fint exemplar. Illustrerad. Skånsk senmedeltid och renässans. Skriftserie utgiven av Vetenskaps-Societeten i Lund 3. With a Summary in English.
ID Nr: 206997, SEK 220.

Hedmark, G. Richard: Till Gävles äldre kyrkohistoria. 1954. 38s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Gefle dagblads hembygdsbibliotek IV.
ID Nr: 207057, SEK 90.

Heer, Friedrich: Die tragödie des heiligen reiches Kommentarband. Kohlhammer, 1953. 148p. Wrappered. Worn. Wrapper torn.
ID Nr: 207058, SEK 50.

Hellerström, A.O.T: Liturgik. Svenska Kyrkans Diakonistyrelse, 1932. 353s. Häftad. Bandet något slitet. Häftesomslaget något upprivet i kanterna. Namnteckning på titelbladet. Annars ett fint exemplar.
Kyrkoherde i Danderyd. Lärare i liturgik vid K. Musikkonservatorium.
ID Nr: 207005, SEK 110.

Hellerström, A.O.T: Liturgik. Svenska Kyrkans Diakonistyrelse, 1954. 571s. Klotband. Bandet något nött i kanterna. Illustrerad. Anteckningar och understrykningar ( med blyerts ) i texten.
ID Nr: 217139, SEK 120.

Heman, Richard: Mysterium Sanctum Magnum um die auslegung des abendmahls Zwingli? Calvin? Luther? Rom? Historisch-philosophische studie. Verlag Räber & cie, Luzern und Leipzig, 1937. 171p. Wrappered. Wrapper slightly torn. Stamp on end-paper. Covers occasionally stained. Else fine.
ID Nr: 207008, SEK 120.

Henriksen, Vera: Hellig Olav Historien om vår nasjonalhelgen, kongen som ble en myte og et symbol - og et speilbilde av menneskers tro og følelser, kultur og tradisjon gjennom et årtusen. Aschehoug, Oslo, 1985. 326s. Inbunden med skyddsomslag. Stämpel på snittet. Skyddsomslaget något trasigt. Annars ett fint exemplar. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 207009, SEK 220.

Herrmann, W: Etik Till svenska av August Carr. Hugo Gebers förlag, 1926. 216s. Häftad. Häftesomslaget något trasigt. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 207012, SEK 110.

Heufelder, M: Eins in Christus Altabt Emmanuel M. Heufelder zum 80. geburtstag 30 märz 1978. 1978. 97p. Wrappered. Wrapper slightly rubbed. Else fine. Herausgegeben von der abtei niederaltaich.
ID Nr: 207013, SEK 75.

Heufelder, M: Hören sein wort Abtei niederaltaich festgabe abt Emmanuel Heufelder zum 70. geburtstag. 1968. 188p. Wrappered. Wrapper slightly torn. Wrapper slightly rubbed. Page slightly torn. Else fine. With dedication.
ID Nr: 207014, SEK 75.

Hildebrand, Albin: Lifsbilder ur Kyrkans Historia. Skolan och hemmet tillegnade. Med 191 träsnitt. I. Haeggströms Förlagsexpedition, Stockholm, 1877. 464s. Klotryggsband. Rikligt illustrerad. Liten ytskada på bakre pärmen, annars i mycket gottskick.
ID Nr: 103203, SEK 140.

Hjelm, C. G.: August Strindbergs och Sven Lidmans väg till korset Två monumenttalgestalter i svensk omvändelsehistoria. Evangeliipress, Örebro, 1944. 87s. Häftad. Bandet något nött i kanterna.
ID Nr: 217355, SEK 60.

Hjern, Olle: Swedenborg och hans vänner i Göteborg. Nykyrkliga bokförlaget/Swedenborgsförlaget, 1991. Biografi över Emanuel Swedenborg. 46s. Cartonnageband. Gott skick.
Ny omarbetad och utvidgad upplaga med en dokumentsamling kommenterad av A. Hallengren (appendix II och V).
ID Nr: 207621, SEK 120.

Hjälm, Alexander: Tankar kring andedråpets tema. Natur och kultur, 1961. 103s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 207016, SEK 75.

Holkers, Anders: Athenagoras. En apologet från andra århundradet. Göteborg, 1906. 159s. Häftad. Häftesomslag fläckat. Något nött i kanterna.
ID Nr: 11722, SEK 150.

Holmquist, Hjalmar: Martin Luther Minnesskrift till reformationsjubileet 1917. Sveriges kristliga studentrörelses förlag, 1917. 291s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Betydligt utvidgad och rikt illustrerad praktupplaga.
ID Nr: 207214, SEK 110.

Häll, Jan: I Swedenborgs labyrint. Atlantis Förlag, 1995. Biografi över Emanuel Swedenborg. 511s. Klotband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något fläckat. Annars ett fint exemplar. Studier i de gustavianska swedenborgarnas liv och tänkande.
ID Nr: 207613, SEK 220.

Høffding, Harald: Religionsfilosofi. Gyldendalske boghandel, 1924. 255s. Halvfranskt band. Bandet något skevt. Ryggen något trasig i övre och nedre kanten. Annars ett fint exemplar. Upphöjda bind. Stänksnitt.
ID Nr: 207024, SEK 130.

Høffding, Harald: Religionsfilosofi. Gyldendalske boghandel, 1924. 255s. Häftad. Sliten. Med dedikation till "Esaias Tegnér".
ID Nr: 207023, SEK 120.

Isaacs, Alan: Gud i vetenskapens tidsålder. Norstedts förlag, Pan, 1969. 194s. Pocket. Gott skick. Namnteckning på försättsbladet.
ID Nr: 201305, SEK 75.

Jarrick, Arne: Den himmelske älskaren Herrnhutisk väckelse, vantro och sekularisering i 1700-talets Sverige. Ordfronts förlag, 1987. 173s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 207029, SEK 80.

Johannesson, Gösta: Den skånska kyrkan och reformationen. Gleerups/Ejnar Munksgaard, 1947. 454s. Häftad. Häftesomslaget slitet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad. With a summary in English. Skånsk senmedeltid och renässans. Skriftserie utgiven av Vetenskaps-Societeten i Lund.
ID Nr: 207032, SEK 175.

Johannesson, Lechard: Henric Schartau. Svenska Kyrkans Diakonistyrelse, 1957. 220s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 207320, SEK 140.

Johansson, Nils: Bibelns värld och vår. Gleerups, 1949. 211s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 207035, SEK 90.

Johnsson, Joh. W.: Du och den andra världen. Stadsmissionens Förlag, Stockholm, 1941. 160s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 103026, SEK 90.

Jonsson, Inge: Swedenborgs skapelsedrama De Cultu et Amore Dei En studie av motiv och intellektuell miljö. Natur och kultur, 1961. Biografi över Emanuel Swedenborg. 324s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 207628, SEK 200.

Josefson, Ruben: Herdabrev till Härnösands stift. Svenska Kyrkans Diakonistyrelse, 1959. 93s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 207033, SEK 75.

Jörälv, Lennart: Reliker och mirakel. Den heliga Birgitta och Vadstena. Wahlström & Widstrand, 2003. 255s. Inbunden med skyddsomslag. Illustrerad. Gott skick. Namnteckning på titelbladet.
ID Nr: 18348, SEK 160.

Kagawa, Toyohiko: Se människan. J.A. Lindblads förlag, 1950. 348s. Halvklotband. Gott skick. Främre häftesomslag medbundet.
ID Nr: 207037, SEK 120.

Kagawa, Toyohiko: Solskytten Skildringar ur livet i slummen. Sveriges kristliga studentrörelses förlag, 1934. 351s. Halvklotband. Namnteckning på insidan av pärmen. En fläck på ryggen. Annars ett fint exemplar. Färgat övre snitt.
ID Nr: 207038, SEK 110.

Karlén, Barbro: I begynnelsen skapade Gud. Wezäta Förlag, 1967. 102s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 207040, SEK 110.

Kempis, Thomas à: The Imitation of Christ Translated by William C. Creasy. Book-of-the-month club, New York, 1995. 192p. Bound with dust-wrapper. Dustwrapper slightly worn. Covers occasionally stained. Else fine.
ID Nr: 207128, SEK 125.

Keyser, Leander S.: Alltings ursprung. Evangeliepress, Örebro, 1942. 319s. Häftad. Bandet något nött i kanterna.
ID Nr: 216363, SEK 120.

Kilström, Bengt Ingmar: I Jesu sällskap Perspektiv på Ignatius och hans orden. Studiebokförlaget, 1979. 269s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
Medförfattare: Lars Rooth.
ID Nr: 207043, SEK 95.

Kjellberg, Knut: SJÄLSKULTUR. Professor Knut Kjellbergs etiska söndagsföreläsningar sammanförda av Ingeborg Kjellberg-Theil. Med ett förord av H.K.H. Prins Eugen. Hugo Gebers förlag, 1922. 155s. Häftad. Bandet något fläckigt. Något nött i kanterna.
ID Nr: 103167, SEK 120.

Kjäll, Thorsten: Halleluja En bok om frälsningsarmén. Albert Bonniers förlag, 1963. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något trasigt. Annars ett fint exemplar. Bild: Lennart Nilsson.
ID Nr: 207044, SEK 250.

Kleen, Emil A.G: Swedenborg En lefnadsskildring I-II. A.-B. Sandbergs bokhandel, 1917, 1920. Biografi över Emanuel Swedenborg. 940s. 2 vol. Halvfranskt band. Ryggen blekt. Nött i kanterna. Namnteckning på titelbladet. Mönstrade för/eftersättsblad. Upphöjda bindningar. Stänksnitt. Ex Libris Karl Petrén.
ID Nr: 207625, SEK 480.

Koch, Hal: Grundtvig Människan Diktaren Folkledaren. Natur och kultur, 1941. 249s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 207045, SEK 175.

Krook, Isak: Viktor Rydbergs lära om Kristus. Svenska Kyrkans Diakonistyrelse, 1935. 301s. Häftad. Häftesomslaget slitet. Ouppsprättad.
ID Nr: 207046, SEK 110.

Krook, Oscar: "Hemmet var hennes borg" Särtryck ur "Min Mor" Fyrtiofem svenska män och kvinnor om sina mödrar under redaktion av Ivan Oljelund. J.A. Lindblads förlag, u.å. 113-119. Häftad. Gott skick. Med dedikation till Klas Lönn.
ID Nr: 207049, SEK 90.

Krook, Oscar: Ordet och kyrkan Avhandling till Stockholms Stifts första prästmöte den 18-20 sept. 1945. Norstedt och söners förlag, 1945. 109s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Ouppsprättad. Med dedikation till Klas Lönn.
ID Nr: 207053, SEK 110.

Laestadius, Petrus: Journal av Petrus Laestadius för Första året af hans tjänstgöring såsom missionär i Lappmarken Förra Delen + Senare delen. Norstedt och söners förlag, 1928. 264+250 sidor. 2 vol. Pappband. Namnteckning på försättsbladet. Bandet något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 207064, SEK 160.

Lagerborg, Rolf: Fallet Swedenborg i belysning av nyare undersökningar. Hugo Gebers förlag, 1924. Biografi över Emanuel Swedenborg. 68s. Häftad. Häftesomslaget något trasigt.
ID Nr: 207637, SEK 80.

Lagerfeldt, Greta (red.): Fyrbåken i urskogen Albert Schweitzer i Lambarene 1925-1950. Lindblads, 1950. Biografi över Albert Schweitzer. 279s. Häftad. Ouppsprättad.
Med förord av Torsten Ysander.
ID Nr: 207594, SEK 140.

Lamm, Martin: Swedenborg. En studie över hans utveckling till mystiker och andeskådare. Hammarström & Åberg, 1987. 316s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 107638, SEK 130.

Lange, Kurt: Bibliskt arv. Gleerups, 1950. 413s. Häftad. Namnteckning på försättsbladet. Understrykningar i texten. Enstaka fläckar inuti boken. Häftesomslaget något nött i kanterna. Eftersättsblad saknas.
ID Nr: 207055, SEK 90.

Lange, Kurt: Den drömde guden. Gleerups, 1951. 240s. Häftad. Namnteckning på försättsbladet. Något fuktskadad. Annars ett fint exemplar. Inplastad.
ID Nr: 207061, SEK 90.

Lange, Kurt: Glädjen förenar. Gleerups, 1959. 165s. Häftad. Namnteckning på försättsbladet. Understrykningar i texten. Häftesomslaget något slitet.
ID Nr: 207056, SEK 90.

Lasserre, Pierre: La jeunesse d´Ernest Renan Histoire de la crise religieuse au XIX siècle. Librairie Garnier Frères, Paris, 1925. 370p. Half -leather binding. Covers slightly faded. Exlibris. Slightly rubbed on the edges. Stamp on end-paper. Else fine. Front and rear covers bound in. Raised bands. Gilt-Ornamented Spine. Marbeled endpaper. De Tréguier à Saint-Sulpice.
ID Nr: 207060, SEK 250.

Laurén, Christer: Predikanten som översättare Mechtilds uppenbarelser i Jöns Buddes fornsvenska version - handskrift och översättningsteknik. Borgå, 1972. 162s. Häftad. Gott skick. Särtryck ur Folkmålsstudier XXI. Ak. avh.
ID Nr: 207075, SEK 140.

Lehmann, Edvard: Inledning till religionsvetenskapen Religionsvetenskapen. Första delen. Hugo Gebers förlag, 1914. 200s. Halvklotband. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Marmorerade för/eftersättsblad. Religionsvetenskapligt bibliotek.
ID Nr: 207080, SEK 110.

Liedgren, Emil: Präster och poeter Med 8 planscher. Lindblads, Uppsala, 1933. 191s. Häftad. Ryggen delvis sprucken i fogarna. Namnteckning på försättsbladet. Häftesomslaget något slitet. Enstaka fläckar inuti boken. Annars ett fint exemplar.
Om bl.a. Johan Henrik Thomander, Waldemar Rudin och August Strindberg, Sven Lidman, "Det luterska prästhemmet", "Första-majfirning i en svensk biskopsgård", "Från Gluntarna till Davids Psalmer", "Danska präster och poeter", "Några prästtyper i diktens värld".
ID Nr: 207132, SEK 150.

Lindberg, Alf: Människans väg En bok om människans väg från det jordiska paradiset till det himmelska. Eget förlag, 1996. 299s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 207137, SEK 125.

Lindblad, Gustaf: Ett anonymt prelatbrev från Sturetiden En filologisk författarbestämning av aktstycket nr 1613 i Sturearkivet. u.å. 34-71. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Med dedikation till Gunnar Drougge.
Författarkommentar: Uppsatsen föreligger här i ett avsevärt mera utvidgat skick än i den handskrivna festskriften till professor Karl Gustav Ljunggren den 6 december 1956. Detta beror dels på hänsynstagande till den livliga debatten kring dokumentet efter denna tidpunkt, dels på en mera allsidig och fördjupad undersökning därav från min sida.
ID Nr: 207136, SEK 110.

Lindblom, Joh: Die Jesaja-apokalypse Jes. 24-27. Gleerups/Otto Harrassowitz, 1938. 119p. Wrappered. Wrapper slightly rubbed. Unopened. Lunds universitets årsskrift N.F. Avd. 1. Bd 34. Nr 3.
ID Nr: 207133, SEK 110.

Lindblom, Joh: Jesu religion och historisk kristendom. Sveriges kristliga studentrörelses förlag, Stockholm, 1919. 200s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Stämpel på häftesomslaget. Ouppsprättad. Sveriges kristliga studentrörelses skriftserie N:r 105.
ID Nr: 207134, SEK 110.

Lindeberg, G.W: Protestantismen i Japan 1859-1913 Historisk-principiell undersökning. Svenska Kyrkans Diakonistyrelse, 1918. 246s. Häftad. Stämpel på häftesomslaget. Något sliten. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 207139, SEK 110.

Linder, Erik Hjalmar: Mänskligt och kristet Litterära betraktelser, mer eller mindre. Lindblads, 1940. 179s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 207141, SEK 110.

Linder, Erik Hjalmar: Religiöst minimum. Wahlström & Widstrand, 1945. 259s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 207140, SEK 110.

Lindroth / Norbrink, Fred / Sven: Den Svenska Kyrkan Läsebok i kyrkokunskap för Kyrka, Skola och Hem. Svenska Kyrkans Diakonistyrelse, 1943. 456s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Ryggen delvis sprucken i fogarna. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
Omarbetad upplaga.
ID Nr: 207142, SEK 125.

Lippert, Peter: Briefe in ein Kloster. Im Kösel - verlag zu München, 1950. 246p. Clothbinding. Page slightly torn. Sporadic underlining of text in pencil. Sporadic inscriptions in pencil. Slightly rubbed on the edges. Else fine.
ID Nr: 207144, SEK 80.

Ljungdahl, Axel: Profetrörelser, deras orsaker, innebörd och förutsättningar. Almqvist & Wiksell, 1969. 278s. Häftad. Enstaka anteckningar i blyerts. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Acta universitatis stockholmiensis/Stockholm Studies in Comparative Religion 10. Med dedikation till Lilli Larson.
ID Nr: 207146, SEK 130.

Ljungdell, Ragna: Det oförstörbara Studier, skisser, profiler. Ljus, 1945. 279s. Häftad. Sliten. Namnteckning på försättsbladet.
ID Nr: 207147, SEK 70.

Lundberg, Gustaf: Gudstro i atomåldern. Gleerups, 1962. 85s. Häftad. Namnteckning på försättsbladet. Häftesomslaget något slitet. En fläck på snittet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 207206, SEK 90.

Lundström, Herman: Kyrkohistorisk Årsskrift Andra årgången 1901. Norstedt och söners förlag, 1901. 328+15. Häftad. Sida trasig. Fuktskadad. Häftesomslaget något slitet.
Utgifvare. Innehåller medlemsförteckning för 1901.
ID Nr: 207209, SEK 120.

Lönnroth, Erik: Biskop Thomas av Strängnäs. Norstedts förlag, 1966. 101s. Klotryggsband med skyddsomslag. Gott skick. Främre häftesomslag medbundet.
Svenska Akademiens Minnesteckningar.
ID Nr: 101758, SEK 110.

Lövgren, Oscar: Ur väckelserörelsens historia II. Värmländskt fromhetsliv. Svenska Missionsförbundets förlag, 1940. 248s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 207219, SEK 130.

Malmström, Evald: Femtio års fälttåg Frälsningsarmén i Sverige 1882-1932. Stockholm. Frälsningsarméns högkvarter, 1932. 496s. Halvfranskt band. Bandet något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Illustrerad. Främre häftesomslag medbundet. Mönstrade för/eftersättsblad. Marmorerat snitt. Gulddekorerad rygg.
ID Nr: 207220, SEK 275.

Mannerheim, Augustin: Gamla Psalmisters Röst 21 överföringar utförda och kommenterade. Pro Veritate, 1982. 81s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 207221, SEK 110.

Martensen-Larsen, H.: Stjärnevärlden och vår tro En undersökning av den modrerna världsbilden och dess förhållande till kristendomen. J.A. Lindblads förlag, Uppsala, 1915. 262s. Häftad. Häftesomslaget något upprivet i kanterna. Ouppsprättad.
ID Nr: 217357, SEK 95.

Martinus: Kosmiska lektioner. Stiftelsen Martinus Institut i Sverige Hälsans förlag, 1981. 159s. Inbunden. Smärre anteckningar med blyerts. Bandet något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 11947, SEK 110.

Martinus: Logik. Stiftelsen Martinus Institut i Sverige/Hälsans Förlag, 1976. 320s. Inbunden. Smärre anteckningar med blyerts. Bandet något fläckigt. Gott skick.
ID Nr: 207148, SEK 250.

Matthes, Kurt: Luther und die obrigkeit Die obrigkeitsanschauung des reifen Luther in systematischer darstellung. Verlag Ernst Reinhardt in München, 1937. 169p. Wrappered. Wrapper slightly torn. Unopened.
ID Nr: 207211, SEK 120.

Mayhew, Christopher: Människor som söker Gud. Gleerups, 1955. 125s. Linneband. Namnteckning på försättsbladet. Understrykningar i texten. Annars ett fint exemplar. Illustrerad. Färgat övre snitt.
ID Nr: 207222, SEK 110.

Mellberg, Gust.: Medelpads-kyrkan vid mitten av 1800-talet Ett bidrag till den kyrkliga hembygdskunskapen. Uppsala; Appelbergs boktryckeriaktiebolag, 1939. 261s. Häftad. Något nött i kanterna. Gott skick.
Synodalavhandling.
ID Nr: 207223, SEK 120.

Montell, Vilh: Finska församlingen i Stockholm och dess kyrka Några anteckningar. Stockholm, 1925. 23s. Häftad. Häftesomslaget något upprivet i kanterna. Häftesomslaget något fläckigt. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 207129, SEK 110.

Mosbech, Holger: Talt og skrevet Foredrag og artikler om nytestamentlige emner. Gyldendal, 1941. 140s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 207233, SEK 110.

Murray, Robert: Johan Olof Wallin under åren i Adolf Fredrik. Svenska Kyrkans Diakonistyrelse, 1958. 124s. Häftad. Häftesomslaget löst. Annars ett fint exemplar. Med dedikation.
ID Nr: 207226, SEK 100.

Murray, Robert: Till Jorsala Svenska pilgrimsresor och andra färder till det Heliga landet under tusen år. Proprius, 1984. 370s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad. Skrifter utgivna av Samfundet Pro Fide et Christianismo 7.
ID Nr: 207231, SEK 140.

Murray, Robert: Till Jorsala Svenska färder under tusen år. Verbum, 1969. 306s. Häftad. Något nött i kanterna. Ryggen något sliten. Inlagan fin. Illustrerad.
ID Nr: 104787, SEK 80.

Mustelin, Olof: Euterpe Tidskriften och kretsen kring den. En kulturhistorisk skildring. Svenska litteratursällskapet i Finland, 1963. 415s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland Nr 398.
ID Nr: 207227, SEK 160.

Månsson, Fabian: Rättfärdiggörelsen genom tron Skildringar från den frikyrkliga rörelsens genombrott. Tidens förlag, 1938. 538s. Halvfranskt band. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Övre guldsnitt. Guldornerad rygg. Marmorerade för/eftersättsblad.
ID Nr: 207229, SEK 120.

Newman, Ernst: Tegnér inför teologien och folkfromheten. Gleerups, 1946. 53s. Häftad. Några sidor trasiga. Häftesomslaget vikt. Ouppsprättad. Lunds universitets årsskrift N.F. Avd. 1. Bd. 42. Nr 7.
ID Nr: 207266, SEK 110.

Nilsson, John: KYRKOHISTORIER. Noveller av John Nilsson. Svenska Kyrkans Diakonistyrelse, 1937. 133s. Klotryggsband. Marmorerade pärmar. Gott skick.
ID Nr: 216521, SEK 140.

Nilsson, John: Omkring en kyrka. Svenska Kyrkans Diakonistyrelse, 1964. 324s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget fläckat och nött. Annars ett fint exemplar. Färgat snitt. Fotografier av Sten Didrik Bellander.
Utgiven i samband med Engelbrektskyrkans femtioårsjubileum.
ID Nr: 207237, SEK 140.

Norbäck, Alf: Vårdkasen på Blasieholmen Blasieholmskyrkan 75 år 1868-1943. Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens Bokförlag, 1942. 162s. Inbunden. Något nött i kanterna. Gott skick. Illustrerad.
Red. Medverkande bl.a. Natanael Beskow, Sven Lidman, Sven Hedin, prins Oscar Bernadotte.( fler ex. finns.)
ID Nr: 207239, SEK 95.

Norlind, Ernst: Franciscusår Legender och händelser från Assisi. Gleerups, 1941. 240s. Halvklotband. Anteckningar på försättsbladet. Annars ett fint exemplar. Marmorerade för/eftersättsblad. Stänksnitt. Främre häftesomslag medbundet.
ID Nr: 207256, SEK 120.

Norlind, Ernst: I helgonets spår Franciscusnoveller. Albert Bonniers förlag, 1934. 185s. Häftad. Namnteckning på försättsbladet. Häftesomslaget något upprivet i kanterna. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 207240, SEK 120.

Norrel, Anders: Avkristnas Sverige? Ett diskussionsinlägg. Vad jag sände Heidenstam våren 1934. Bröderna Lagerströms förlag, 1936. 32s. Häftad. Något nött i kanterna. Sida något trasig. Annars ett fint exemplar.
Tillägnas i första hand Sveriges präster och biskopar.
ID Nr: 207238, SEK 110.

Nyberg, H.S: Johan Adam Tingstadius. Norstedts förlag, 1953. 395s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något trasigt. En fläck på snittet. Annars ett fint exemplar. Svenska Akademiens Minnesteckningar.
ID Nr: 207241, SEK 200.

Nylund, Ingmar: Heliga enfald Roman. Albert Bonniers förlag, 1992. 362s. Häftad. Något nött i kanterna. Gott skick.
ID Nr: 207242, SEK 130.

Nystedt, Hans: Max Schelers religionsfilosofi, med särskild hänsyn till dess utveckling och dess plats i hans totalåskådning. Svenska Kyrkans Diakonistyrelse, 1947. 285s. Häftad. Ryggen blekt. Ouppsprättad. Med dedikation.
ID Nr: 207246, SEK 210.

Nystedt, Olle: Nathan Söderblom Kort levnadsteckning. Svenska Kyrkans Diakonistyrelse, 1931. Biografi över Nathan Söderblom. 237s. Halvfranskt band. Gott skick. Övre guldsnitt. Marmorerade för/eftersättsblad. Illustrerad.
ID Nr: 207655, SEK 140.

Nyström, Anton: Kristendomen Dess uppkomst, utveckling och upplösning. Tidens förlag, 1926. 304s. Häftad. Häftesomslaget något fläckigt. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 207248, SEK 130.

Nørregaard, Jens: Augustinus´ väg till kristendomen. Svenska Kyrkans Diakonistyrelse, 1928. 215s. Häftad. Namnteckning på titelbladet. Understrykningar i texten med blyerts. Stämpel på häftesomslaget. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 207249, SEK 120.

Oaks, Dallin H: The Wall Between Church and State Views on Problems that Bedevil our Generation. The University of Chicago Press, 1963. 178p. Bound with dust-wrapper. Dustwrapper stained and worn. Else fine.
Editor. Contributors: Robert F. Drinan, Harold E. Fey, Murray A. Gordon, William Gorman, Robert M. Hutchins, Paul G. Kauper, Philip B. Kurland, Monrad G. Paulsen.
ID Nr: 207250, SEK 110.

Ohlmarks, Åke: Nya himlar jag skådar Versparafras på Uppenbarelseboken. Gummessons bokförlag, 1963. 96s. Inbunden med skyddsomslag. Stämpel på eftersättsbladet. Skyddsomslaget fläckat och nött. Skyddsomslaget något trasigt. Annars ett fint exemplar. Färgat övre snitt.
ID Nr: 207251, SEK 110.

Oljelund, Ivan: Okänd gud En berättelse om Paulus i Aten och Korint. LTs förlag, 1964. 255s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 207259, SEK 120.

Ollén, N.P: Paul Peter Waldenström En levnadsteckning. Svenska Missionsförbundets förlag, 1917. Biografi över Paul Peter Waldenström. 327s. Dekorerat klotband. Gott skick. Mönstrade för/eftersättsblad. Illustrerad. Med förord av J.P. Norberg.
ID Nr: 207669, SEK 150.

Ollén, N.P: Paul Peter Waldenström En levnadsteckning. Svenska Missionsförbundets förlag, 1917. Biografi över Paul Peter Waldenström. 327s. Dekorerat klotband. Mycket gott skick. Mönstrade för/eftersättsblad. Illustrerad. Med förord av J.P. Norberg.
ID Nr: 207668, SEK 150.

Olofsson, Runa: Hon, prästen. Rabén & Sjögren, 1979. 127s. Häftad. Stämpel på insidan av pärmen. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Teckningar av Ulla Zimmerman. Ingår i serien "Lättläst för vuxna".
ID Nr: 207260, SEK 100.

Olsson, Fanny: Legend och Krönika. Wahlström & Widstrand, 1923. 160s. Häftad. Ouppsprättad. Häftesomslaget något upprivet i kanterna. Med dedikation till Gunnar Björkman.
ID Nr: 207264, SEK 120.

Oosterzee, I.I. v.: Emanuel Svedenborg.Den nordiske andeskådaren. historiskt skildrad. Gleerups, 1873. 75s. Häftad. Ryggen blekt. Något gulnad. Främre falsen något sprucken. Sid.24-33 något fläckiga.
ID Nr: 102898, SEK 130.

Origo, Iris: The World of San Bernardino. The Reprint Society London, 1963. 302p. Bound with dust-wrapper. Dustwrapper slightly worn. Else fine.
ID Nr: 207267, SEK 240.

Palm, Carl Wilhelm: Minnen från prästhem i Ärkestiftet ny samling. Gleerups, 1960. 241s. Häftad. Häftesomslaget något nött i kanterna. Ryggen blekt. Inlagan fin. Illustrerad.
ID Nr: 101179, SEK 60.

Palmqvist, Arne: Kyrkonytt från fyra landskap. Verbum, 1970. 254s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 207270, SEK 110.

Payne, Robert: Schweitzer Hero of Africa. Robert Hale, London, 1958. Biography over Albert Schweitzer. 199p. Bound with dust-wrapper. Dustwrapper stained and worn. Else fine.
ID Nr: 207593, SEK 120.

Pernow, Birger: Till Bibelns länder En resehandbok. Svenska Kyrkans Diakonistyrelse, 1963. 140s. Pocket. Anteckningar. Något nött i kanterna. Illustrerad. Översedd upplaga.
ID Nr: 207272, SEK 50.

Pethrus, Lewi: Den goda vägen Tankar och bilder. Åhlén & Åkerlunds förlag (Albert Bonnier), 1933. 216s. Inbunden. Ryggen något lös. Sida trasig. Smärre anteckningar med blyerts.
ID Nr: 207274, SEK 80.

Petri, Olaus: Skrifter i urval Urval, inledning och kommentarer av Gunnar T. Westin. Natur och kultur, 1968. 334s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. "Levande litteratur", Natur och Kulturs klassikerserie.
ID Nr: 207276, SEK 90.

Pettersson, Thorleif: The retention of religious experiences. Almqvist & Wiksell, 1975. 159p. Wrappered. Good condition. With dedication. ACTA UNIVERSITATIS UPSALIENSIS. Psychologia Religionum 3.
ID Nr: 207279, SEK 110.

Phillips, J.B: Letters to Young Churches A Translation of the New Testament Epistles. With an Introduction by C.S. Lewis. Geoffrey Bles, 1957. 224p. Bound with dust-wrapper. Dustwrapper torn. Else fine.
ID Nr: 207083, SEK 110.

Pleijel, Hilding: "En låfsång för din förlossning" Några märkliga trosdokument - från Henric Schartau till Nathan Söderblom. Särtryck ur Växjö Stifts Hembygdskalender, 1985. 27s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 207281, SEK 95.

Pleijel, Hilding: Husandakten i svenskt kyrkoliv Några utvecklingslinjer. Särtryck ur Svensk teologisk kvartalsskrift, u.å. 231-242. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Med dedikation.
ID Nr: 207324, SEK 80.

Pleijel, Hilding: Samlingar och studier till Svenska kyrkans historia 41. Gottfrid Billings levnadsminnen. Biskopstiden i Lund. Håkan Ohlssons förlag, Lund, 1975. 241s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Ouppsprättad.
ID Nr: 206637, SEK 110.

Pleijel, Hilding: Växjöbiskoparnas prästbrev Från Olof Wallquist till Sven Lindegård. En pilotstudie. Växjö Stiftshistoriska sällskap Meddelande nr 6, 1984. 80s. Cartonnageband. Bandet något slitet. Annars ett fint exemplar. Ex Libris Hilding Pleijel.
ID Nr: 207282, SEK 110.

Pollock, John: The Apostle A Life of Saint Paul. Hodder and Stoughton, 1969. 244p. Bound with dust-wrapper.
ID Nr: 9070, SEK 120.

Raymond, Ernest: Den helige Franciscus från Assisi. Lars Hökerbergs bokförlag, 1938. 448s. Halvklotband. Gott skick. Främre och bakre häftesomslag medbundna. Illustrerad. Anteckningar på försättsbladet.
Illustrerad med planscher efter författarens fotografier.
ID Nr: 105345, SEK 210.

Read, Piers Paul: Tempelriddarna och korstågen till det heliga landet. Prisma, 2003. 389s. Inbunden med skyddsomslag. Något fuktskadad. Illustrerad. Inga fuktfläckar i inlagan.
ID Nr: 102826, SEK 95.

Read, W.R: Latin American Church Growth. Eerdmans, 1969. 421p. Bound with dust-wrapper. Dustwrapper slightly torn. Sticker on the inside of the cover. Co-authors: V.M. Monterroso, H.A. Johnson.
ID Nr: 9073, SEK 120.

Reuterdahl, Henrik: Ärkebiskop Henrik Reuterdahls memoarer. Gleerups, 1920. 424s. Halvfranskt band. Nött i kanterna. Guldornerad rygg.
ID Nr: 9076, SEK 160.

Ribbner, Torvald: De svenska traktatsällskapen 1808-1856 Verksamhet och litteratur. Gleerups, 1957. 308s. Häftad. Ryggen något lös. Häftesomslaget något slitet. Med dedikation. With A Summary in English.
ID Nr: 9079, SEK 150.

Ringström, Sven: Prosten Bohms krönika 1886-1900. Hembygdsföreningen Noraskogs skriftserie nr 4, 1967. 176s. Häftad.
Redaktör.
ID Nr: 9084, SEK 140.

Rolle, Richard: Den brinnande kärleken Incendium amoris. Artos, 1992. Inbunden med skyddsomslag. Fint exemplar. Innehåller även Levnadsråd Forma uiuendi och Själens förkovran Emendatio uite, cap. xii. I översättning från latinet och medelengelskan av Bengt Ellenberger.
ID Nr: 11895, SEK 125.

Rutherford, J.F.: Profetiorna. Många av bibelns mysterier uttydda och gjorda förståeliga. Jehovas "ljungeldar" och händelserna i våra dagar avtäcka hemligheterna och uppenbara för människorna eviga sanningar. Internationella Bibelsällskapet, (1932). 343+8 pp. Klotband. Blindpressad.
ID Nr: 300524, SEK 80.

Rydbeck, Monica: Den helige Sigfrid En rikets skyddspatron. S:t Sigfrids Gille, Växjö, 1957. 33+33 planscher. Häftad. Fint exemplar. Med dedikation.
En bildserie sammanställd av Monica Rydbeck. Dedikation på främre pärmen
ID Nr: 9087, SEK 120.

Rydeman, Stig: Från vallgosse till prost Om Johan Rydeman (1796-1869) och hans verksamhet inom Odensjö pastorat. Vadstena, 1987. 55s. Häftad. Mycket gott skick.
ID Nr: 9088, SEK 75.

Rönning, F: Til karakteristik af N.F.S. Grundtvig. J.W. Cappelen, Kristiania, u.å. 132s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Delvis ouppsprättad. Forord Juli 1915.
ID Nr: 9089, SEK 120.

Rössborn, Sten: En bok om Ruben Josefsson. Larson, 1970. 115s. Häftad.
ID Nr: 9090, SEK 110.

Sahlin, Margit: Jesus återupptäckt?. Albert Bonniers förlag, 1973. 167s. Häftad. Häftesomslaget något slitet.
Övriga medverkande: Ylva Heggehorn, Olov Hartman, Göte Hedenquist, Majken Johansson, Ludvig Jönsson, Peter Nilson, Rune Pär Olofsson, Harald Riesenfeld, Wilfrid Stinissen, Beate Sydhoff, Gustaf Wingren.
ID Nr: 9091, SEK 90.

Samuelsson, Kurt: Ekonomi och religion. Kooperativa Förbundets förlag, 1957. 174s. Häftad. Häftesomslaget något nött i kanterna. Inlagan fin. Ouppsprättad. Namnteckning på smutstitelbladet.
ID Nr: 217455, SEK 150.

Scheffer, Henrika: Johannes Rudbeckius En kämpagestalt från Sveriges storhetstid. Norstedt och söners förlag, 1914. 166s. Häftad. Stämpel på häftesomslaget. Ouppsprättad. Illustrerad.
ID Nr: 207321, SEK 110.

Schiller, Harald: Morgonandakter. Wahlström & Widstrand, 1959. 108s. Häftad. Namnteckning på försättsbladet. Något fläckig. Enstaka anteckningar. Inplastad.
ID Nr: 207322, SEK 75.

Schlink, M.Basilea: När grundvalarna vacklar Ledfyrar i tidens tecken. EFS-förlaget, 1967. 130s. Häftad. Mycket gott skick.
ID Nr: 101985, SEK 80.

Schmidt, Wilhelm: Religionen hos urkulturens folk Olaus-Petri-föreläsningar vid Uppsala universitet. Svenska Kyrkans Diakonistyrelse, 1936. 156s. Häftad. Ryggen något lös.
ID Nr: 207319, SEK 90.

Schmidt-Lauber, Hans-Christoph: Die eucharistie als entfaltung der verba testamenti Eine formgeschichtlich-systematische Einführung in die Probleme des lutherischen Gottesdienstes und seiner Liturgie. Johannes Stauda-Verlag Kassel, 1957. 234p. Wrappered. Inscription on the inside of the cover. Exlibris. Wrapper slightly rubbed. Else fine.
ID Nr: 207323, SEK 110.

Schreckenbach/Neubert, Paul/Frans: Martin Luther Ein Bild seines Lebens und Wirtens. Mit 384 Abblidungen, vorwiegend nach alten Quellen. Weber, Leipzig, 1916. 184p. Bound. Covers slightly worn. Stamp on the titlepage. Else fine. Richly illustrated.
ID Nr: 207217, SEK 300.

Schück, Henrik: Olaus Petri. Hugo Gebers förlag, 1922. 72s. Häftad. Häftesomslaget trasigt. De största märkesmännen. I. Bakre häftesomslag saknas.
ID Nr: 207585, SEK 60.

Sheldon, Charles M.: Filip Strongs korsfästelse. Berättelse af Charles M. Sheldon. Bohlin & Co, Förlag, Stockholm, 1899. 281+4 sidor. Samtida klotband. Illustrerad. Guldornerad. Mycket gott skick.
"Öfversättning från engelskan."
ID Nr: 105846, SEK 220.

Simon, Paul: Aurelius Augustinus Sein geistiges profil. Ferdinand Schöningh, 1953. 202p. Bound with dust-wrapper. Dustwrapper slightly torn.
ID Nr: 207325, SEK 110.

Sjöberg, Anders: Vem är den mannen? En guide till evangelierna. Libris, Örebro, 1998. 205s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 104796, SEK 230.

Smirnoff, Peter: Instruction in God´s Law. Eastern Orthodox Books, 1976. 159p. Wrappered. Wrapper slightly spotted. Wrapper slightly rubbed. Else fine.
Written by Archpriest Peter Smirnoff, translated by Nicholas Orloff.
ID Nr: 207586, SEK 90.

Steingrímsson, Jón: Prosten Jón Steingrímssons självbiografi. Carl Bloms boktryckeri, Lund, 1956. 322s. Häftad. Ouppsprättad. Stockholm Studies in Scandinavian Philology 15.
ID Nr: 207588, SEK 175.

Stenius, Göran: Vatikanen. Fahlcrantz & Gumaelius bokförlag, 1947. 245s. Inbunden. Något nött i kanterna. Anteckningar på försättsbladet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 207268, SEK 150.

Stepun, Fedor: Der bolschewismus und die christliche existenz. Kösel-verlag München, 1959. 297p. Clothbinding.
ID Nr: 207599, SEK 75.

Ström, Ingmar: Bibelljus. Albert Bonniers förlag, 1992. 207s. Cartonnageband. Bandet något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 207590, SEK 80.

Strömberg, Th.: Mårten Luther 1483-10 November-1883. En minnesskrift. Fahlcrantz & Co, Stockholm, 1883. 80s. Samtida halvfranskt band. Illustrerad. Ryggen något sliten.
ID Nr: 103206, SEK 70.

Sundén, Hjalmar: Gud - Ödet - Slumpen. Natur och kultur, 1947. 256s. Halvklotband. Gott skick.
ID Nr: 101979, SEK 150.

Sundén, Hjalmar: Människan och religionen. Svenska Kyrkans Diakonistyrelse, 1961. 94s. Häftad. Namnteckning på försättsbladet. Anteckningar. Sliten. Inplastad.
ID Nr: 207639, SEK 40.

Sundmark, Stina Fallberg: Sjukbesök och dödsberedelse Sockenbudet i svensk medeltida och reformatorisk tradition. Artos, 2008. 308s. Häftad. Mycket gott skick. Illustrerad. Författarinnans namn och adress på insidan bakre häftesomslaget.
Bibliotheca Theologiae Practicae 84. Summery in English.
ID Nr: 217450, SEK 140.

Sundström, Erland: Med Paulus i Grekland. Gummessons, 1951. 127s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget fläckat och nött. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
Medförfattare: Bent A. Koch.
ID Nr: 207601, SEK 80.

Sundström, Erland: På liv och död Svar på grubbelfrågor om kristen livsåskådning. Gummessons, 1957. 145s. Häftad. Häftesomslaget slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 207602, SEK 80.

Svenson, Sven: Det började i Tarsus. Harriers förlag, 1967. 310s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget fläckat och nött. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 207598, SEK 90.

Swedenborg, Emanuel: Änglavisheten om Den gudomliga försynen. Skandinaviska Swedenborgssällskapet, Sthlm, 1981. Biografi över Emanuel Swedenborg. 588s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 207614, SEK 220.

Swedenborg, Emanuel: Änglavisheten om Den Gudomliga Kärleken och Den Gudomliga Visheten. Nykyrkliga bokförlaget, 1926. Biografi över Emanuel Swedenborg. 329s. Häftad. Häftesomslaget något trasigt. Ouppsprättad.
ID Nr: 207627, SEK 120.

Swedenborg, Emanuel: Den sanna kristna religionen som innehåller hela läran om Gud för den nya kyrkan, hvilken är af Herren förutsagd hos Daniel 7:13, 14 och i Uppenbarelseboken 21:1,2. Nykyrkliga bokförlaget, 1935. Biografi över Emanuel Swedenborg. 944s. Häftad. Ouppsprättad. Häftesomslaget något slitet.
ID Nr: 207626, SEK 200.

Swedenborg, Emanuel: Det nya Jerusalem och dess Himmelska Lära. 250-års Jubileumsupplaga 1688-1938. Swedenborg Society (Inc), London, 1937. 103s. Dekorerat klotband. Ryggen blekt. Annars ett fint exemplar.
"Med förord om Swedenborg av Rev. E.A. Sutton,
ID Nr: 102675, SEK 200.

Swedenborg, Emanuel: Drömboken Journalanteckningar 1743-1744. Wahlström & Widstrand, 1952. Biografi över Emanuel Swedenborg. 77s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 102797, SEK 80.

Swedenborg, Emanuel: Invärtes meningen af profeterna och psalmerna i hufvuddrag Med tillägg: Ordets historiska saker. Nykyrkliga bokförlaget, 1909. Biografi över Emanuel Swedenborg. 155s. Häftad. Ouppsprättad. Häftesomslaget något slitet.
Ett i handskrift efterlämnat verk av Swedenborg.
ID Nr: 207629, SEK 220.

Swedenborg, Emanuel: Läran om Herren. Nykyrkliga bokförlaget, 1948. Biografi över Emanuel Swedenborg. 136s. Häftad. Enstaka fläckar på häftesomslaget. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 207619, SEK 70.

Swedenborg, Emanuel: Om Guds dyrkan och kärleken till Gud (De Cultu et Amore Dei). Natur och kultur, 1988. Biografi över Emanuel Swedenborg. 260s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick. Inledning av Inge Jonsson.
ID Nr: 207617, SEK 130.

Swedenborg, Emanuel: Om Vita Hästen i Apokalypsens nittonde kapitel. Skandinaviska Swedenborgssällskapet, 1994. Biografi över Emanuel Swedenborg. 56s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 207633, SEK 50.

Söderblom, Nathan: Från Upsala till Rock Island En predikofärd i nya världen. Svenska Kyrkans Diakonistyrelse, 1924. 387s. Häftad. Häftesomslaget något nött i kanterna.
ID Nr: 207648, SEK 110.

Söderblom, Nathan: Kristenhetens möte i Stockholm Ekumeniska mötet Augusti nittonhundratjugufem. Historik, aktstycken, grundtankar, personligheter, eftermäle. Svenska Kyrkans Diakonistyrelse, 1926. 964s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Stämpel på häftesomslaget. Nött i kanterna. Illustrerad. Erik Eklunds Ex Libris.
ID Nr: 207650, SEK 140.

Söderblom, Nathan: Om religionsurkunder. Gleerups, 1954. 219s. Linneband. Exlibris. Främre och bakre häftesomslag medbundna. Mycket gott skick.
Inledning av professor Erland Ehnmark.
ID Nr: 5161, SEK 150.

Söderblom, Nathan: Om religionsurkunder Med inledning av professor Erland Ehnmark. Gleerups, 1954. 219s. Häftad.
ID Nr: 207643, SEK 150.

Söderblom, Nathan: Svenskars fromhet Ny följd. Svenska Kyrkans Diakonistyrelse, 1941. 214s. Häftad. Häftesomslaget något trasigt. Stämpel på häftesomslaget. I bearbetning och med förord av Anna Söderblom.
ID Nr: 207652, SEK 90.

Söderblom, Nathan: Tal och Skrifter Tal. Åhlén & Söners Förlag, 1933. 235s. Halvfranskt band. Gott skick. Färgat övre snitt.
ID Nr: 207656, SEK 200.

Söderblom, Nathan: Vaksamhet. Svenska Kyrkans Diakonistyrelse, 1918. 16s. Häftad. Gott skick.
"Uppsala domkyrka, 25 efter Trefaldighet. Storkyrkan, 2 i Advent 1918."
ID Nr: 103171, SEK 70.

Söderholm, G.E: Den svenska pingstväckelsens historia 1907-1927 Del II. Förlaget Filadelfia, Stockholm, 1928. 647s. 1 vol. Halvfranskt band. Namnteckning på titelbladet. Nött i kanterna. Ryggen något blekt. Annars ett fint exemplar. Marmorerade för/eftersättsblad. Marmorerat snitt. Illustrerad.
ID Nr: 207642, SEK 160.

Söderlind, Ulf: Helighet och mänsklighet Lyrik, dramatik och prosa ur Ulf Söderlinds litterära kvarlåtenskap. Norma, 2001. 230s. Häftad. Mycket gott skick. Red: Christian Braw.
ID Nr: 207603, SEK 120.

Söderlund, Hans: Mosaik Glimtar av en personlig Gud. EFS-förlaget, 1991. 99s. Cartonnageband. Gott skick.
ID Nr: 207600, SEK 60.

Talbot, Neville S: Den kristna trons pånyttfödelse. J.A. Lindblads förlag, Uppsala, 1925. 173s. Häftad. Ouppsprättad. Häftesomslaget något trasigt.
ID Nr: 207657, SEK 90.

Toksvig, Signe: Emanuel Swedenborg Vetenskapsman och mystiker. Natur och kultur, 1949. Biografi över Emanuel Swedenborg. 389s. Halvklotband. Gott skick. Främre och bakre häftesomslag medbundna. Färgat övre snitt.
ID Nr: 207636, SEK 200.

Vallquist, Gunnel: Den oförstådda kärleken. Albert Bonniers förlag, 1961. 133s. Häftad. Gott skick.
Om bl.a. Michel Butor, Nathalie Sarraute, Samuel Beckett, Jean-Paul Sartre, Simone de Beavoir, Jean Anouilh, Henri de Montherlant, Pär Lagerkvist.
ID Nr: 207675, SEK 120.

Vallquist, Gunnel: Giorgio La Pira Borgmästare och profet. Natur och kultur, 1957. 155s. Häftad. Ouppsprättad. Häftesomslaget något slitet.
ID Nr: 207683, SEK 110.

Vallquist, Gunnel: Kyrkligt Värdsligt Kvinnligt Dagbok från Rom. Del III. Albert Bonniers förlag, 1965. 292s. Häftad. Sliten. Klisterlapp på insidan av pärmen. Klisterlapp på häftesomslaget.
ID Nr: 207682, SEK 50.

Vallquist, Gunnel: Något att leva för. Albert Bonniers förlag, 1956. 146s. Häftad. Gott skick.
Debut.
ID Nr: 207687, SEK 85.

Vallquist, Gunnel: Till dess dagen gryr Anteckningar 1950-1958. Albert Bonniers förlag, 1959. 91s. Häftad. Namnteckning på försättsbladet. Häftesomslaget slitet.
ID Nr: 207685, SEK 50.

Vallquist, Gunnel: Uppbrott Dagbok från Rom. Del IV. Albert Bonniers förlag, 1966. 339s. Häftad. Ouppsprättad.
ID Nr: 207680, SEK 120.

Vallquist, Gunnel: Vägar till Gud. Albert Bonniers förlag, 1960. 159s. Häftad. Namnteckning på smutstitelbladet. Understrykningar i texten. Häftesomslaget något slitet.
ID Nr: 207679, SEK 60.

Vinterhed, Kerstin: Luther - vår samtida. Verbum, 1997. Biografi över Martin Luther. 125s. Cartonnageband. Namnteckning på försättsbladet. Stämpel på insidan av pärmen. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 207784, SEK 120.

Vossler, Karl: Peire Cardinal Ein Satiriker aus dem Zeitalter der Albigenserkriege. 1916. 195p. Wrappered. Wrapper slightly rubbed. Else fine. Sitzungsberichte der Königlich Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-philologische und historische Klasse Jahrgang 1916, 6. Abhandlung.
ID Nr: 207715, SEK 90.

Wadensjö, Bengt: Kyrkans framtidsväg Diakonin. Verbum, 1986. 134s. Pappband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna.
ID Nr: 103605, SEK 90.

Wagner-Groben, C.: BÖNENS MAKT. ETT BIDRAG TILL FÖRSTÅENDET AF JESU LÖFTEN OM BÖNHÖRELSE...Öfversättning från originales tredje upplaga af Erik Stave. Med ett förord af professor Martin Johansson. M.W. Wallbergs Förlag, Norrköping, 1888. 6+171 sidor. Samtida klotband. Namnteckning. Guldornerad. Blindpressad. Bandet något nött.
ID Nr: 216424, SEK 110.

Wahlgren, Josef: Såningsmän och sändebud III Minnesteckningar till prästmötet i Växjö 1965. Svenska Kyrkans Diakonistyrelse, 1965. 189s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Delvis ouppsprättad. Illustrerad.
Boken behandlar ett 40-tal präster, avlidna under åren 1959-1965.
ID Nr: 207666, SEK 110.

Warns, Johannes: Döparerörelsen under och efter Reformationen. Dop-Serien N:o 4. B-Ms Bokförlags AB, Stockholm, 1924. 74s. Häftad. Ouppsprättad. Gott skick.
ID Nr: 106766, SEK 90.

Wermlund, Sven: Det religiösa språket. Almqvist & Wiksell, 1955. 193s. Häftad. Ouppsprättad. Häftesomslaget något nött i kanterna.
ID Nr: 207694, SEK 110.

Wessén, Elias: Tor Andrae. Norstedts förlag, 1947. 27s. Häftad. Gott skick. Svenska Akademiens Inträdestal.
ID Nr: 207695, SEK 50.

Westin, Gunnar: De frikyrkliga samfunden i Sverige Historia och trosåskådning i kortfattad översikt. Nya Bokförlags Aktiebolaget, 1934. 184s. Häftad. Ryggen sliten. Något nött i kanterna. Häftesomslag fläckat. Något fuktskadad i nedre kanten.
Medförfattare: N.J. Nordström, Jonathan Julén, Axel Andresson.
ID Nr: 106149, SEK 80.

Wetter, Gillis P:son: Johannes´ uppenbarelse Några religionshistoriska studier till förståelsen av den sista skriften i det Nya Testamentet. Hugo Gebers förlag, 1924. 136s. Häftad. Illustrerad.
ID Nr: 207697, SEK 90.

White, E. G.: Den stora striden mellan ljus och mörker i den kristna tidsålder. Skandinaviska Förlagsexpeditionen, Stockholm, 1899. 830s. Dekorerat klotband. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 107473, SEK 120.

Widding/Harrie, Lars/Ivar: Jesus vem var han?. Diakonistyrelsens bokförlag, 1962. 92s. Klotryggsband. Gott skick. Illustrerad.
Reportage: Lars Widding. Kommenterande artiklar: Ivar Harrie.
ID Nr: 103429, SEK 110.

Wikman, K.L: Själens revolution. Nybloms, Uppsala, 1967. 176s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 207703, SEK 110.

Wikman, K.L: Själens revolution. Nybloms, Uppsala, 1967. 176s. Häftad. Häftesomslaget något slitet.
ID Nr: 207704, SEK 90.

Wikner, Pontus: I mensklighetens lifsfrågor Populär-filosofiska och religions-filosofiska föredrag, uppsatser och bref. Förra + Senare delen. Oscar L. Lamms förlag, 1889. 334+294. 1 vol. Dekorerat klotband. Namnteckning på försättsbladet. Namnteckning på titelbladet. Anteckningar.
ID Nr: 207709, SEK 150.

Wikner, Pontus: Religiösa meditationer och föredrag av Pontus Wikner. III. 1. Sex predikningar. 2. Om själisk och andlig lekamlighet. F & G Beijers Bokförlags AB, Stockholm, 1898. 169s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 103135, SEK 50.

Wikner, Pontus: Tankar och frågor inför menniskones son. F. & G. Beijers bokförlagsaktiebolag, Stockholm, 1899. 294s. Dekorerat klotband. Namnteckning på försättsbladet. Annars ett fint exemplar. Mönstrade för/eftersättsblad.
ID Nr: 207708, SEK 110.

Wilson, Edmund: Skriftrullarna vid Döda havet. Strömbergs, 1956. 134s. Inbunden med skyddsomslag. Bandet skevt. Skyddsomslaget något slitet.
ID Nr: 207710, SEK 70.

Winter, Eduard und Maria: Domprediger Johann Emanuel Veith und kardinal Friedrich Schwarzenberg Der Günther-Prozess in unveröffentlichten Briefen und Akten. Hermann Böhlaus nachf./Wien-Köln-Graz, 1972. 178p. Wrappered with dustwrapper. Dustwrapper slightly worn. Else fine. Mit 4 abbildungen und 2 schriftproben. Österreichische akademie der wissenschaften. Philosophisch-historische klasse. Sitzungsberichte, 282. Band 2. Abhandlung. Veröffentlichungen der kommission für geschichte der erziehung und des unterrichts heft 13.
ID Nr: 207711, SEK 100.

Wobbermin, Georg: Den evangeliska teologins kris och dess övervinnande. J.A. Lindblads förlag, Uppsala, 1931. 212s. Häftad. Stämpel på häftesomslaget. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 207712, SEK 90.

Wollmer, Lars: Pehr Eklund som dogmatiker. Gleerups, 1918. 330s. Häftad. Med dedikation till Professor Einar Billing.
ID Nr: 207713, SEK 150.

Wrede, Gösta: Vittnena berättar En antologi. Libris, 1993. 239s. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick.
ID Nr: 207714, SEK 110.

Åberg, Thorsten: Vår religion. Ehlins, 1958. 224s. Inbunden. Bandet något slitet. Illustrerad. Medförfattare: Paul Terning. Folkbildningsserien.
ID Nr: 207717, SEK 40.

Ölander, Sverker: Anton Niklas Sundberg före ärkebiskopstiden. Almqvist & Wiksell, 1951. 335s. Häftad. Ouppsprättad. Enstaka fläckar på bandet. Skrifter utgivna av Svenska kyrkohistoriska föreningen, II. Ny följd.
ID Nr: 207720, SEK 120.