Se alla Rubriker

Almindelig borgerlig Straffelov af 10. Februar 1866 samt Lov om Afsoning af Böder udenför criminelle Sager, Lov om Behandling af nogle i almindelig borgerlig Straffelov omhandlede Forbrydelser, Lov om Aeresoprejsning uden Bevilling og Lov indeholdende nogle Bestemmelser om Vold mod sageslös Person. V. Pios Boghandel, Köbenhavn, 1909. 79s. Halvklotband. Bandet något nött.
ID Nr: 107542, SEK 150.

Betänkande af den af Kongl. Maj:t den 21 november 1890 tillsatta komité för utarbetande af förslag till ändringar i kyrkolagen m. m. K.L. Beckman, Stockholm, 1891-1892. 111+107+168+VI sidor. 3 vol. Samtida halvfranskt band. Övre guldsnitt. Guldornerad. Upphöjda bind. Marmorerade för/eftersättsblad. Mycket gott skick. Komplett i tre band
ID Nr: 217128, SEK 450.

Betänkande med förslag till lagstiftning om avbrytande av havandeskap avgivet av en därtill förordnad kommitté. Stockholm, 1935. 192s. Häftad. Ryggen något sliten. Något böjda hörn.
Statens offentliga utredningar 1935:15 Justitiedepartementet.
ID Nr: 217291, SEK 75.

Hjälp dig själf V. Juridisk Katekes och Formulärbok Kortfattad handledning för rättssökande. Albert Bonniers förlag, 1904. 51s. Häftad. Häftesomslaget något trasigt. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 209439, SEK 110.

Jaktlagstiftningen. Norstedt och söners förlag, Svenska Jägareförbundet, 1984. 277s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 209444, SEK 60.

Kongl. Maj:ts nådiga förordning om Kommunalstyrelse i Stockholm gifwen Stockholms slott den 23 maj 1862 Utgåva med anledning av Stockholms Stadsfullmäktiges hundraårsjubileum. Norstedt och söners förlag, 1963. 20s. Häftad. Gott skick. Häftesomslaget något slitet.
ID Nr: 209306, SEK 75.

Magistratens, Stads-fiscalens och Stads-betjenternes i Sköfde Underdåniga bönfallan om beskydd emot öfwerwåld af hustru Mariana Wetterman Med efterskrift av Jörgen Elgström. Sällskapet Bokvännerna, 1979. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 209307, SEK 75.

Några allmänna regler där en domare skall sig alldeles efter rätta Utgivna i anledning av ett lagboksjubileum. Med en efterskrift. Norstedt och söners förlag, 1960. 51s. Häftad. Ouppsprättad. Häftesomslaget något slitet.
ID Nr: 209427, SEK 90.

Natur och kultur 37-40. Natur och kultur, 1925. Halvfranskt band. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Upphöjda bind. Marmorerat snitt.
Bandet innehåller: Siegfried Matz "Hur rätt skipas. Domstolsorganisationen och rättegången i tvistemål", Alf Ahlberg m.fl. "Filosofiskt lexikon", Gustaf Munthe "Östasiens konst. Kina, Japan, Korea".
ID Nr: 209455, SEK 200.

Överståthållarämbetet 1634 16/10 1934. Norstedt och söners förlag, 1934. 557s. Häftad. Ouppsprättad. Häftesomslaget slitet. Illustrerad.
ID Nr: 209303, SEK 200.

Privilegier resolutioner och förordningar för Sveriges städer. Norstedt och söners förlag, 1927, 1932, 1939. 525+755+1036. 4 vol. Häftad. Häftesomslaget lagat. Häftesomslaget trasigt. Ouppsprättad.
Första delen (1251-1523) utgiven av Nils Herlitz. Andra delen (1523-1560) utgiven av Ernst Nygren. Tredje delen första halvbandet (1560-1592) och Tredje delen andra halvbandet (1560-1592) utgivna av Folke Lindberg. Stadshistoriska institutet.
ID Nr: 209340, SEK 800.

Rättshistoriskt bibliotek Nionde bandet. A.-B. Nordiska bokhandeln, Stockholm, 1966. 240s. Häftad. Gott skick. Häftesomslaget något slitet.
Skrifter utgivna av Institutet för rättshistorisk forskning grundat av Gustav och Carin Olin. Serien 1. Arthur Thomson: Otidigt sängelag. En rättshistorisk studie. Mit deutscher Zusammenfassung.
ID Nr: 209430, SEK 120.

Rättshistoriskt bibliotek Tionde bandet. A.-B. Nordiska bokhandeln, Stockholm, 1965. 329s. Häftad. Namnteckning på smutstitelbladet. Häftesomslaget något slitet. En fläck på häftesomslaget. Annars ett fint exemplar.
Skrifter utgivna av Institutet för rättshistorisk forskning grundat av Gustav och Carin Olin. Serien 1. Erik Anners: Humanitet och rationalism. Studier i upplysningstidens strafflagsreformer - särskilt med hänsyn till Gustav III:s reformlagstiftning.
ID Nr: 209431, SEK 120.

Sveriges Rikes Lag. Torkel Gregow, 2004. Dekorerat klotband. Nytt exemplar. Inplastad
ID Nr: 215740, SEK 600.

Sveriges rikes lag 2004. Norstedt och söners förlag, 2004. Inbunden. Nyskick. Inplastad. Med Tillägg 2004. Utgiven av Torkel Gregow.
ID Nr: 209468, SEK 1500.

Sveriges rikes lag Tillägg 2001 Utgivet av Olle Höglund. Norstedt och söners förlag, (utan årtal). 167s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 209450, SEK 35.

Vardagsjuridik 4. Bra Böcker, 1996. 144s. Cartonnageband. Bandet något fläckigt. Annars ett fint exemplar.
Allt du behöver veta om: Vårt skattesystem, Konkursrätt, Processrätten vid tvistemål, Brott och straff, Våra fri- och rättigheter, EU och Sverige.
ID Nr: 209459, SEK 120.

Almquist, Jan Eric: Domareregler från den yngre landslagens tid Med inledning och kommentar. Almqvist & Wiksell, 1951. Häftad. Namnteckning på häftesomslag. Häftesomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 209429, SEK 80.

Almquist, Jan Eric: Svensk juridisk litteraturhistoria. Norstedt och söners förlag, 1946. 280s. Häftad. Häftesomslaget slitet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 209435, SEK 150.

Almquist, Jan Eric: Svensk juridisk litteraturhistoria. Norstedt och söners förlag, 1946. 280s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget trasigt. Annars ett fint exemplar. Illustrerad. Färgat övre snitt. Per A. Sjögrens Ex Libris.
ID Nr: 209434, SEK 200.

Aschehoug, T. H.: Nordisk Retsencyklopaedi. I, Den offentlige Ret. Den Nordiske Statsret. Gyldendalske boghandels forlag, 1885. 488s. Halvklotband. Bandet något slitet. Understrykningar i texten med blyerts.
Medförfattare K.J. Berg och A.F. Krieger
ID Nr: 107622, SEK 150.

Boström, C. J.: Satser om lag och Lagstiftning med tillägg och anmärkningar. Å nyo utgifne af C. J. Boström. W. Schultz, Uppsala, 1871. 78s. Klotband. Sliten. Ryggens ytskikt saknas
ID Nr: 107540, SEK 120.

Buri, Maximilian von: Ueber Causalität und deren Verantwortung... J.M. Gebhardts Verlag, Leipzig, 1873. 154+222+(48-73)+13 pp. Half-cloth binding. Good condition.
ID Nr: 300530, SEK 450.

Fahlbeck, Pontus: Regeringsformen i historisk belysning. Norstedt och söners förlag, 1910. 292s. Understrykningar i texten med blyerts. Saknar pärmar
ID Nr: 107594, SEK 60.

Gyllenswärd, Ragnar och Jan: Register till nytt juridiskt arkiv. Avd. I. Tidskrift för lagskipning 1954-1963 jämte Högsta Domstolens minnesbok för samma tid + Avd. I. Tidskrift för lagskipning 1964-1973 häfte 1. Det systematiska registret jämte domstolens minnesbok + Avd. I. Tidskrift för lagskipning 1964-1973 häfte 2. Det alfabetiska registret. Norstedt och söners förlag, 1969-1976. 257+XIV+117+257+XIV pp. 3 vol. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 107936, SEK 90.

Hagman, Konrad: Sveriges Kommunallagar. Förordningarna den 21 Mars 1862 jämte en mängd andra till kommunallagstiftningen hörande författningar. Fröléen & Co, 1926. 611+590 sidor. Halvklotband. Upphöjda bind. Marmorerade pärmar. Marmorerat snitt. Gott skick.
ID Nr: 106246, SEK 200.

hallquist, Per Olof: Rättegång Tredje häftet. Norstedt och söners förlag, 1988. 197s. Häftad. Gott skick. Häftesomslaget något nött i kanterna. Institutet för rättsvetenskaplig forskning XXVII.
ID Nr: 209449, SEK 90.

Heims, Eduard: Zur Lehre vom Schuldbegriff. Walter de Gruyter & Co, Berlin, not dated. 86p. Half-cloth binding. Marbeled covers. Good condition.
ID Nr: 300532, SEK 300.

Herre, Johnny: Den nya konsumentköplagen. Norstedt och söners förlag, 1991. 123s. Häftad. Namnteckning på försättsbladet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 209465, SEK 50.

Herre, Johnny: Den nya konsumentköplagen. Norstedt och söners förlag, 1990. 112s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 209464, SEK 50.

Kuhlenbeck, Ludwig: Die Entwicklungsgeschichte des Römischen Rechts, I-III. J.F. Lehmanns Verlag, München, 1910. 389+11 pp. Half-cloth binding. Marbeled covers. Good condition. 3 vol in one
ID Nr: 300529, SEK 600.

Larsson, Tage: Reformen i brännvinslagstiftningen 1853-1854 Förhistorien. Oskar Eklunds bokförlag, Stockholm, 1945. 587s. Häftad. Gott skick. Häftesomslaget något upprivet i kanterna. Med dedikation.
ID Nr: 209432, SEK 150.

Liszt, Franz von: Lehrbuch des Deutschen Strafrechts. Sechste durchgearbeitete Auflage. J. Guttentag, Berlin, 1894. XXV+I+665 pp. Samtida halvfranskt band. Marmorerade pärmar. Färgat snitt.
ID Nr: 107924, SEK 400.

Lodin, Sven-Olof: Inkomstskatt - en läro- och handbok i skatterätt Del 1. Studentlitteratur, 1991. 288s. Häftad. Häftesomslaget något nött i kanterna. Enstaka anteckningar i blyerts. Annars ett fint exemplar. Medförfattare: Gustaf Lindencrona, Peter Melz, Christer Silfverberg.
ID Nr: 209452, SEK 75.

Lodin, Sven-Olof: Inkomstskatt - en läro- och handbok i skatterätt Del 2. Studentlitteratur, 1991. 631s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Medförfattare: Gustaf Lindencrona, Peter Melz, Christer Silfverberg.
ID Nr: 209451, SEK 75.

Munch-Petersen, H.: Den Borgerlige Ret i Hovedtraek. G.E.C. Gads Forlag, Köpenhamn, 1927. 399s. Klotband. Marmorerat snitt. Gott skick.
"Syvende gennemsete og aendrede udgave"
ID Nr: 107657, SEK 200.

Nial, Håkan: Svensk associationsrätt i huvuddrag. Norstedt och söners förlag, 1985. 323s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Institutet för rättsvetenskaplig forskning LXXX.
ID Nr: 209448, SEK 90.

Nyblom, Harold: Den rättslöse. Eget förlag, 1964. 86s. Häftad. Gott skick.
Skildring av en svenskamerikans öde efter återkomsten till hemlandet.
ID Nr: 209433, SEK 75.

Pernice, Alfred: Zur Lehre von den Sachbeschädigungen nach römischen Rechte. Hermann Böhlau, Weimar, 1867. 8+247 pp. Half-cloth binding. Good condition.
ID Nr: 300531, SEK 600.

Petrén, Sture: Kungl. Maj:ts och rikets Svea Hovrätt Ur dess historia 1614-1654. Norstedt och söners förlag, 1964. 117s. Häftad. Ouppsprättad.
ID Nr: 209426, SEK 90.

Polgren, Roland: Försäkringar och pensioner vid utlandsarbete. SAF Utlandstjänst, 1986. 319s. Cartonnageband. Namnteckning på försättsbladet. Något sliten. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 209463, SEK 75.

Posse, Johan August: Bidrag till Svenska Lagstiftningens Historia. Från slutet af sextonde århundradet ill stadfästelsen af 1734 års lag. Norstedt och söners förlag, 1850. XII+371+24 sidor. Halvfranskt band. Sprickor i fogarna. Ryggen lös. Inlagan fin. Guldornerad rygg. Med Stockholms Stadsbiblioteks stämplar och som samtida förgylld text "SSB" på ryggen
ID Nr: 107634, SEK 350.

Rabenius, Th: Handbok i Sveriges gällande Förvaltningsrätt I-III. W.Schultz, Uppsala, 1866-1873. VIII+424+XIII+590+VIII+442 sidor. 3 vol. Samtida halvfranskt band. Guldornerad rygg. Marmorerade pärmar. Gott skick.
ID Nr: 106247, SEK 600.

Rennerfelt, Bertel: Om Testamente. AB Svenska Handelsbankens Notariatavdelning, Stockholm, u.å. 24s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 105575, SEK 60.

Schimanski, Folke: Media för alla Tryckmedia, audiovisuella hjälpmedel, video, audio, dina rättigheter gentemot massmedia, lagar och avtal, medialexikon. Prisma, 1982. 204s. Cartonnageband. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
ID Nr: 209458, SEK 90.

Strömholm, Stig: Copyright and Jurisprudence Selected Papers. Melanges. Ausgewählte Abhandlungen. Norstedt och söners förlag, The Faculty of Law, Uppsala University, 1983. 291p. Wrappered. Wrapper slightly rubbed. Spine/backstrip slightly torn at the top. Else fine.
ID Nr: 209424, SEK 110.

Thanner, Lennart: 1680 års statsrättsförklaring. Almqvist & Wiksell, Kungl. vitterhets historie och antikvitetsakademien, Stockholm, 1961. 81s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Mit deutscher Zusammenfassung: Die staatsrechtserklärung von 1680. Historiskt arkiv 11. Några sidor avrivna i kanten.
ID Nr: 209428, SEK 90.

Torp, Carl: Den Danske Strafferets almindelige del. G.E.C. Gads universitetsbokhandel, Köpenhamn, 1905. 879s. Halvfranskt band. Tyvärr rikligt med understrykningar i färg i boken
ID Nr: 107624,

Westring, Hjalmar: Den nya giftermålsbalken jämte dithörande författningar med förklaringar. Norstedt och söners förlag, 1920. 432s. Klotband. Gott skick. En bit borta av försättsbladet.
ID Nr: 103560, SEK 130.