Se alla Rubriker

80-tal Nr 2 augusti 1980. 1980. 64s. Häftad. Fint exemplar. Illustrerad.
Medverkande bl.a. Mats Gellerfelt, Lars-Åke Augustsson.
ID Nr: 213698, SEK 50.

80-tal Nr 3 1980. 1980. 64s. Häftad. Gott skick. Illustrerad. Något nött i kanterna.
Medverkande bl.a. Erik Lindegren, Ulf Gyllenhak, Gunnar Lundin, Mats Gellerfelt, Helena Bergengren, Sara Danius.
ID Nr: 213722, SEK 50.

80-tal Nr 31 juni 1989 årg 10. 1989. 121s. Häftad. Häftesomslag fläckat. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
Innehåller bl.a. Heidi von Born, Göran Greider, Madeleine Grive, Tuija Lindström, Susanne Pagold, Anna-Karin Palm, Steve Sem-Sandberg, Jan Henrik Swahn.
ID Nr: 213701, SEK 50.

80-tal Nr 9/10 jan 1983 årg 3. 1983. 101s. Häftad. Gott skick. Illustrerad. Häftesomslaget något fläckigt.
Innehåller bl.a. "Bilder" av Casimir Djuric, "Om David Gascoyne" av Lars-Inge Nilsson, "Brev från Robert Southey till brodern" tolkning Tom Hedlund, "Reiner Kunze sex variationer över temat 'posten'", intervju med Bo Wetteryd av Maria Gyllenhaal, intervju med Peter Lucas Erixon av Maria Danielsson. Medverkande också bl.a. Jonas Sjöström, Susanna Hellsing, Joel Miller, Arne Sundelin.
ID Nr: 213725, SEK 60.

80-tal Nr 16 aug 1984 årg 4. 1984. 64s. Häftad. Gott skick. Illustrerad. Något sliten.
Om bl.a. Olle Adolphson. Medverkande bl.a. Werner Aspenström, Ulf Eriksson, Mats Gellerfelt, Nina Burton, Signe Lund, Magnus William-Olsson.
ID Nr: 213699, SEK 50.

80-tal Nr 2 augusti 1980. 1980. 64s. Häftad. Fint exemplar. Illustrerad.
Medverkande bl.a. Mats Gellerfelt, Lars-Åke Augustsson.
ID Nr: 213696, SEK 50.

80-tal Nr 1 1980. 1980. 62s. Häftad. Häftesomslaget något fläckigt. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
Bl.a. Björn Julén, Ina Thörngren, Ingvar v Malmborg, Zbigniew Herbert, Madeleine Grive, Mats Gellerfelt, Ninna Stenman.
ID Nr: 213715, SEK 50.

80-tal Nr 15 april 1984 årg 4. 1984. 64s. Häftad. Ett hörn något stött. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
Medverkande bl.a. Apollinaire, Anne-Marie Berglund, Synnöve Clason, Madeleine Grive, Ingrid Kallenbäck, Pontus Aspenström.
ID Nr: 213705, SEK 50.

80-tal Nr 34-35. Mars 1990 årg 11. 1990. 240s. Häftad. Något sliten. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
Medverkande bl.a. Ingrid Elam, Leif Elggren, Horace Engdahl, Madeleine Grive, Ruth Halldén, Maria Larsson, Kristoffer Leandoer, Nina Lekander, Lukas Moodysson, Agneta Pleijel, Steve Sem-Sandberg, Magnus William-Olsson, Leif Zern.
ID Nr: 213694, SEK 60.

80-tal Nr 12 juni 1983 årg 3. 1983. 64s. Häftad. Gott skick. Illustrerad. Häftesomslaget något slitet.
Medverkande bl.a. Nina Burton, Helena Bergengren, Lena Hirsch, Mats Wirström.
ID Nr: 213718, SEK 50.

80-tal Nr 15 april 1984 årg 4. 1984. 64s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
Medverkande bl.a. Apollinaire, Anne-Marie Berglund, Synnöve Clason, Madeleine Grive, Ingrid Kallenbäck, Pontus Aspenström.
ID Nr: 213706, SEK 60.

80-tal Nr 34-35. Mars 1990 årg 11. 1990. 240s. Häftad. Gott skick. Illustrerad. Häftesomslaget något slitet.
Medverkande bl.a. Ingrid Elam, Leif Elggren, Horace Engdahl, Madeleine Grive, Ruth Halldén, Maria Larsson, Kristoffer Leandoer, Nina Lekander, Lukas Moodysson, Agneta Pleijel, Steve Sem-Sandberg, Magnus William-Olsson, Leif Zern.
ID Nr: 213695, SEK 60.

80-tal Nr 9/10 jan 1983 årg 3. 1983. 101s. Häftad. Häftesomslaget något fläckigt. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
Innehåller bl.a. "Bilder" av Casimir Djuric, "Om David Gascoyne" av Lars-Inge Nilsson, "Brev från Robert Southey till brodern" tolkning Tom Hedlund, "Reiner Kunze sex variationer över temat 'posten'", intervju med Bo Wetteryd av Maria Gyllenhaal, intervju med Peter Lucas Erixon av Maria Danielsson. Medverkande också bl.a. Jonas Sjöström, Susanna Hellsing, Joel Miller, Arne Sundelin.
ID Nr: 213724, SEK 60.

80-tal Nr 7 dec 1981 årg 2. 1981. 71s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
Innehåller bl.a. "John Lennon, Bob Dylan, Jim Morrison, Paul Simon. Rocklyrik i översättning och introduktion av Olle Thörnvall. Ett unikt material där sångbarhet förenas med poetisk valör", Thorkild Björnvig, Madeleine Grive, Josephine Siskind, Claes Hylinger.
ID Nr: 213710, SEK 120.

80-tal Nr 16 aug 1984 årg 4. 1984. 64s. Häftad. Något sliten. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
Om bl.a. Olle Adolphson. Medverkande bl.a. Werner Aspenström, Ulf Eriksson, Mats Gellerfelt, Nina Burton, Signe Lund, Magnus William-Olsson.
ID Nr: 213700, SEK 50.

80-tal Nr 1 1980. 1980. 62s. Häftad. Gott skick. Häftesomslaget något fläckigt. Illustrerad.
Bl.a. Björn Julén, Ina Thörngren, Ingvar v Malmborg, Zbigniew Herbert, Madeleine Grive, Mats Gellerfelt, Ninna Stenman.
ID Nr: 213714, SEK 50.

80-tal Nr 1 1980. 1980. 62s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
Bl.a. Björn Julén, Ina Thörngren, Ingvar v Malmborg, Zbigniew Herbert, Madeleine Grive, Mats Gellerfelt, Ninna Stenman.
ID Nr: 213713, SEK 50.

80-tal Nr 2 augusti 1980. 1980. 64s. Häftad. Fint exemplar. Illustrerad.
Medverkande bl.a. Mats Gellerfelt, Lars-Åke Augustsson.
ID Nr: 213697, SEK 50.

80-tal Nr 15 april 1984 årg 4. 1984. 64s. Häftad. Ett hörn något stött. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
Medverkande bl.a. Apollinaire, Anne-Marie Berglund, Synnöve Clason, Madeleine Grive, Ingrid Kallenbäck, Pontus Aspenström.
ID Nr: 213707, SEK 50.

80-tal Nr 11 mars 1983 årg 3. 1983. 63s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
Om bl.a. Joyce, dikter från Iran, jainismen - ekologi som religion. Med bl.a. Madeleine Grive, Tom Hedlund, Sharock Kamyab, James Joyce, Ahmed Shamloo, Gary Snyder.
ID Nr: 213721, SEK 50.

80-tal Nr 12 juni 1983 årg 3. 1983. 64s. Häftad. Gott skick. Illustrerad. Häftesomslaget något slitet.
Medverkande bl.a. Nina Burton, Helena Bergengren, Lena Hirsch, Mats Wirström.
ID Nr: 213717, SEK 50.

80-tal Nr 9/10 jan 1983 årg 3. 1983. 101s. Häftad. Gott skick. Illustrerad. Häftesomslaget något slitet.
Innehåller bl.a. "Bilder" av Casimir Djuric, "Om David Gascoyne" av Lars-Inge Nilsson, "Brev från Robert Southey till brodern" tolkning Tom Hedlund, "Reiner Kunze sex variationer över temat 'posten'", intervju med Bo Wetteryd av Maria Gyllenhaal, intervju med Peter Lucas Erixon av Maria Danielsson. Medverkande också bl.a. Jonas Sjöström, Susanna Hellsing, Joel Miller, Arne Sundelin.
ID Nr: 213726, SEK 60.

80-tal Nr 12 juni 1983 årg 3. 1983. 64s. Häftad. Gott skick. Illustrerad. Häftesomslaget något slitet.
Medverkande bl.a. Nina Burton, Helena Bergengren, Lena Hirsch, Mats Wirström.
ID Nr: 213716, SEK 50.

80-tal Extra 6 september 1986. 1986. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Litet häfte.
Del av text på häftesomslagets insida: "/.../ I kompositören Ralph Lundstens trädgård inbjöd Åttiotal sina medlemmar och vänner enligt traditionen allt under festliga former; poesi, musik och vin. I denna festskrift vill vi bevara något av det bästa från denna fest till eftervärlden - här finns nyskrivna dikter, som för första gången då lästes av Heidi von Born, Bengt-Emil Johnson, Sirje Kaerma, Stig Larsson, Tomas Tranströmer och Karl Vennberg. /.../"
ID Nr: 213709, SEK 50.

90-tal. Nr 5/6 1992 Tidskriften om litteratur och konst. 1992. 167s. Häftad. Gott skick. Häftesomslaget något slitet. Illustrerad.
Medverkande bl.a. Maria Gummesson, Peter Handke, Anders Olsson, Marina Schiptjenko, Lotta Svedberg, Göran Tunström, Patrick White, Jeff Koons, Jean Baptist Mondino, Ulla Montan, Pierre & Gilles, Michelangelo Pistoletto, Alexander Roslin, Lars Svensson., Bruce Weber.
ID Nr: 213733, SEK 50.

90-tal. Nr 7 1992 Tidskriften om litteratur och konst. 1992. 128s. Häftad. Gott skick. Häftesomslaget något slitet. Ett hörn något stött. Illustrerad.
Medverkande bl.a. Clemens Altgård, Ernst Billgren, Heidi von Born, Maria Gummesson, La Loca, Jan Henrik Swahn, Carl Johan De Geer, Carl Johan Gurt, Ulla Montan, Anna Wolgers.
ID Nr: 213735, SEK 50.

Artes 1 1995 Extravaganser. 1995. 124s. Häftad. Häftesomslaget något fläckigt. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
Innehåller bl.a. Mallarmé, Carpelan, Hölderlin, Karl Sundén, Lasse Söderberg, Karen Blixen, Vilgot Sjöman om Ellen Keys "äkta make", Roberto Calasso om Nietzsche, Björn Andersson om Carlo Carrà, Catharina Wallström om Ungaretti (innehåller även dikter av sistnämnde).
ID Nr: 213743, SEK 80.

Artes Index 1985-94. 1995. 85s. Häftad. Häftesomslaget något fläckigt. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
Innehåller författar- och personregister, kronlogiskt register, temaregister samt register över skönlitteratur, konst, musik, varia, debatter, essäer, litteraturkritik m.m.
ID Nr: 213746, SEK 100.

Blandad kör i Svenska Författarklubben. Förenade Författare, Stockholm, 1968. 68s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Med dedikation.
Medverkande bl.a. Torsten Tegnér (som skrivit dedikation till Lis Asklund).
ID Nr: 213736, SEK 50.

Bonniers Allmänna Litteraturhistoria. Register. Från äldsta tider till första världskriget. Bonniers, 1966. 60s. Häftad. Gott skick.
ID Nr: 107928, SEK 60.

Fenix Nr 2 Årg 10 Tidskrift för humanism, redigerad av Harry Järv. Atlantis Förlag, 1993. 142s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
Innehåller bl a Benny Unfors "Jacques Callot, människomassornas skildrare", Margareta Dubois "Suzanne Lilar", Susanne Lilar "Språket", Maria Zambrano "Historiens spegel", Göran Malmqvist "Cao Naiqian", Cao Naiqian "Fyra scener från Wenfamiljens grottby", Leena Krohn "Till inkaprinsen från Cerro El Plomo", Per Rydén "Det klassiska ögonblicket", Marin Sorescu "Profet i sitt fädernesland"
ID Nr: 6377, SEK 80.

Fenix Nr 2 Årg 13 Tidskrift för humanism, redigerad av Harry Järv. Atlantis Förlag, 1997. 142s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
Innehåll Harry Järv "Äldre Västgötalagen", Aleksandr Vvedenskij "Jul hos Ivanovs", Staffan Skott "Aleksandr Vvedenskij", Viktor Nikolajevitj Stepakov "Legender och myter från finska kriget", Kjell Lekeby "Drottning Kristinas gudomliga metamorfos", Inge-Bert Täljedal "Leopolds sunda förnuft"
ID Nr: 6383, SEK 80.

Fenix Nr 3/4 Årg 1 Tidskrift för humanism, redigerad av Harry Järv. Atlantis Förlag, 1983. 159s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
Innehåller bl a Thomas Söderqvist "Kunskap är makt: intelligentian och statskulturen", Göran Malmqvist "Om Yang Jiang", Yang Jiang "Lilla Rask, ett kärt minne", Göran Palm "Två vägar kring en bro i Ådalen", Per Rydén "En poet säger ifrån: en orättvis betraktelse över Göran Palms lyriska utveckling", Karl Nordlander "Isfågeln och båtshaken: vitsig allusion hos Joyce och Beckett"
ID Nr: 6380, SEK 80.

Fenix Nr 4 Årg 7 Tidskrift för humanism, redigerad av Harry Järv. Atlantis Förlag, 1989. 157s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
Innehåller bl a Harry Järv "Karlfeldts objektivering av ondskan", Abdur Razzak "Den indiska mytologins betydelse för Boforsavtalet", Shang Ch´in "18 dikter", Lars Gustaf Andersson "Lars Forssells dödsbesvärjelser", Thomas Anderberg "Gud och ondskan. Teodicéproblemet speglat i Sven Delblancs böcker om Samuel och hans familj"
ID Nr: 6384, SEK 80.

Fenix Nr 4 Årg 9 Tidskrift för humanism, redigerad av Harry Järv. Atlantis Förlag, 1991/92. 159s. Häftad. Häftesomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
Innehåller Harry Järv "Bondeuppror", Tore Gjötterberg "Vidskepelsen i det svenska bondesamhället under 1600- och 1700-talen", Matthias Mander "Tolv rapporter ur Kasuaren", Jana Witthed "Johann Amos Comenius - en hypermodern 400-åring"
ID Nr: 6379, SEK 80.

Horisont. Våren 1941, Hösten 1941, Våren 1942, Våren 1943, Våren 1944. Bonniers, 1941-44. 160+159+110+111+152 sidor. 5 vol. Klotryggsband. Främre och bakre häftesomslag medbundna. Mycket fint exemplar.
ID Nr: 107620, SEK 1500.

Janus Nummer 1 årgång 4 1981. 1981. 48s. Häftad. Gott skick. Häftesomslaget något slitet.
Innehåller bl.a. W.H. Auden "Marianne Moore", Marianne Moore "Kyrktornsreparatören", Virginia Woolf "Crabbe", Alfred Döblin "Ett Berlinbrev" samt "Berlin och konstnärerna", Theodor Haecker "Klassisk konst" samt ur "Om kriget", Gunilla Hintz "Haecker och Vergilius", Rolf Johansson "Skriftställarens dagbok", Poul Borum "Trekvarts öppet brev".
ID Nr: 213738, SEK 50.

Janus Nummer 1 årgång 4 1981. 1981. 48s. Häftad. Gott skick. Häftesomslaget något slitet.
Innehåller bl.a. W.H. Auden "Marianne Moore", Marianne Moore "Kyrktornsreparatören", Virginia Woolf "Crabbe", Alfred Döblin "Ett Berlinbrev" samt "Berlin och konstnärerna", Theodor Haecker "Klassisk konst" samt ur "Om kriget", Gunilla Hintz "Haecker och Vergilius", Rolf Johansson "Skriftställarens dagbok", Poul Borum "Trekvarts öppet brev".
ID Nr: 213739, SEK 50.

Janus Nummer 1 årgång 4 1981. 1981. 48s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
Innehåller bl.a. W.H. Auden "Marianne Moore", Marianne Moore "Kyrktornsreparatören", Virginia Woolf "Crabbe", Alfred Döblin "Ett Berlinbrev" samt "Berlin och konstnärerna", Theodor Haecker "Klassisk konst" samt ur "Om kriget", Gunilla Hintz "Haecker och Vergilius", Rolf Johansson "Skriftställarens dagbok", Poul Borum "Trekvarts öppet brev".
ID Nr: 213737, SEK 50.

Litteraturens världshistoria. Förromantiken. Norstedt och söners förlag, 1972. 416s. Inbunden med skyddsomslag. Stämpel på försättsbladet. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
Centralredaktion: F.J. Billeskov Jansen, Hakon Stangerup och P.H. Traustedt. Svensk redaktör: Sven Rinman
ID Nr: 204917, SEK 110.

Litteraturens världshistoria. Mellankrigstiden. Andra världskriget. Norstedt och söners förlag, 1991. 524s. Inbunden med skyddsomslag. Fint exemplar. Illustrerad.
Centralredaktion: F.J. Billeskov Jansen, Hakon Stangerup och P.H. Traustedt. Svensk redaktör: Sven Rinman
ID Nr: 204918, SEK 120.

Lyrikvännen 3/79. 1979. 47s. Häftad. Gott skick. Något nött i kanterna. Illustrerad.
Innehåller bl.a. Levertin, Erik Lundberg "Paris 1844", Louise Dubois "Fyra dikter till min son", Shakespeares sonetter, Eva Runefelt, Gunnar Ekelöf, Siv Arb, Arkilokos, Anne-Marie Berglund, Goethe, Johannes Edfelt.
ID Nr: 213765, SEK 50.

Lyrikvännen Nr 1 1987. 1987. 63s. Häftad. Gott skick. Häftesomslaget något slitet. Illustrerad.
Innehåller bl.a. Folke Isaksson om Norrbottensskalden David Törnqvist, Nina Burton, Willy Granqvist, Kay Glans, KP Kavafis, Torben Brostrøm om unga danska poeter, Miguel Hernández.
ID Nr: 213770, SEK 50.

Lyrikvännen Nr 6 1981. 1981. 358-419. Häftad. Gott skick. Häftesomslaget något slitet. Illustrerad.
Debutantnummer med bl.a. Ulf Eriksson, Ulf Gyllenhak, Olavi Hemmilä, Bengt Johansson. Även Edgar Allan Poe "Kompositionens filosofi" och "Korpen" samt Åke Hodell och Gunnar Harding.
ID Nr: 213774, SEK 50.

Lyrikvännen Nr 1 1982. 1982. 84s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
Innehåller bl.a. Saint-John Perse, Axel Liffner, Ernst Brunner, Ingrid Munthe, Gunnar Harding, Eva Runefelt, Siv Arb, Åke Hodell, Niklas Rådström, Robert Herrick, John Milton, Percy Bysshe Shelley, John Keats, Frans Michael Franzén, Folke Isaksson, Magnus von Platen, Lasse Söderberg.
ID Nr: 213772, SEK 60.

Lyrikvännen Nr 3 1983. 1983. 89-152. Häftad. Gott skick. Häftesomslaget något slitet. Illustrerad.
Innehåller bl.a. Werner Aspenström, Nina Burton, Gunnar Björling, Ted Hughes, Lennart Sjögren, WS Merwin, Edith Södergran, Octavio Paz.
ID Nr: 213767, SEK 80.

Lyrikvännen Nr 3 1983. 1983. 89-152. Häftad. Gott skick. Smärre anteckningar. Häftesomslaget något slitet. Illustrerad.
Innehåller bl.a. Werner Aspenström, Nina Burton, Gunnar Björling, Ted Hughes, Lennart Sjögren, WS Merwin, Edith Södergran, Octavio Paz.
ID Nr: 213766, SEK 80.

Lyrikvännen Nr 1 1985. 1985. 63s. Häftad. Häftesomslaget något fläckigt. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
Innehåller bl.a. Olof Lagercrantz, ur Erikskrönikan, Folke Isaksson, Klaus Rifbjerg, Olle Thörnvall, Philip Larkin, Karl Krolow, Willy Granqvist, Anders Cullhed om spanskt 20-tal, Pusjkin.
ID Nr: 213769, SEK 60.

Lyrikvännen Nr 3 1984. 1984. 133-187. Häftad. Gott skick. Häftesomslaget något slitet.
Innehåller bl.a. Lasse Söderberg "Anteckningar utifrån en utbytt bokstav", Hugh MacDiarmid "Fyra dikter", Göran Palm " Läsaren på kajen", ee cummings " Sju dikter", Åke Hodell, Bengt Anderberg, Bengt Emil Johnson.
ID Nr: 213760, SEK 50.

Lyrikvännen Nr 1 1981. 1981. 96s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
Innehåller bl.a. Johannes Edfelt, Reidar Ekner, Anselm Hollo, Peter Huchel, Folke Isaksson, Åke Hodell, Anna Rydstedt, Lennart Sjögren, Georg Stiernhielm, Muriel Rukeyser, Nina Burton, Heidi von Born, Gunnar Harding, Ann Burlak.
ID Nr: 213757, SEK 50.

Lyrikvännen Nr 1 1985. 1985. 63s. Häftad. Häftesomslaget något fläckigt. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
Innehåller bl.a. Olof Lagercrantz, ur Erikskrönikan, Folke Isaksson, Klaus Rifbjerg, Olle Thörnvall, Philip Larkin, Karl Krolow, Willy Granqvist, Anders Cullhed om spanskt 20-tal, Pusjkin.
ID Nr: 213768, SEK 60.

Lyrikvännen Nr 1 1987. 1987. 63s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
Innehåller bl.a. Folke Isaksson om Norrbottensskalden David Törnqvist, Nina Burton, Willy Granqvist, Kay Glans, KP Kavafis, Torben Brostrøm om unga danska poeter, Miguel Hernández.
ID Nr: 213756, SEK 50.

Lyrikvännen Nr 1 1981. 1981. 96s. Häftad. Gott skick. Häftesomslaget något slitet. Illustrerad.
Innehåller bl.a. Johannes Edfelt, Reidar Ekner, Anselm Hollo, Peter Huchel, Folke Isaksson, Åke Hodell, Anna Rydstedt, Lennart Sjögren, Georg Stiernhielm, Muriel Rukeyser, Nina Burton, Heidi von Born, Gunnar Harding, Ann Burlak.
ID Nr: 213773, SEK 50.

Lyrikvännen Nr 4 1984. 1984. 189-244. Häftad. Gott skick. Illustrerad. Häftesomslaget något fläckigt.
Innehåller bl.a. Jaroslav Seifert "Två dikter", Axel Liffner "Tio dikter", Nils Ferlin, Inger Christensen, Carl-Erik af Geijerstam samt poesi från Grönland, Kanada och Alaska i tolkning av Ann Smith.
ID Nr: 213762, SEK 50.

Lyrikvännen Nr 4 1984. 1984. 189-244. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
Innehåller bl.a. Jaroslav Seifert "Två dikter", Axel Liffner "Tio dikter", Nils Ferlin, Inger Christensen, Carl-Erik af Geijerstam samt poesi från Grönland, Kanada och Alaska i tolkning av Ann Smith.
ID Nr: 213761, SEK 50.

Lyrikvännen Nr 4 1980. 1980. 154-215. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
Innehåller bl.a. Urban Andersson om Lennart Sjögrens författarskap, Bruno K Öijer "Hey ängel", Ulf Gyllenhak, Lars Bäckström, Lennart Bruce "Besvärjelser", Nina Södergren, Christer Eriksson "Hans Børli - Skogens dikter", Ingrid Kallenbäck, Olle Orrje, Lüfti Özkök "Vykort från Gotland", trollformler.
ID Nr: 213763, SEK 70.

Nordisk Tidskrift för vetanskap, konst och industri. Årg 75, 1999, Häfte 2. Föeningen Norden/Letterstedska Föeningen, 1999. Sidorna 115-206. Häftad. Illustrerad. Gott skick.
ID Nr: 106732, SEK 90.

Quo Vadis 1-4. 1948-1950. 47x4. 4 vol. Häftad. Något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
Innehåll bl.a. "Den godartade möjligheten" av Harry Martinson (en studie i taoismens väsen), "Kyrkan - Samhället - Staten" av T.S. Eliot, "Profeten" av Pusjkin, "Människan och hennes lycka" av Frans G. Bengtsson,"Om humor" av Fröding, Ur "Självbetraktelse
ID Nr: 209052, SEK 300.

Res Publica. Ett decennium med kulturvittring. 1985-1995 Symposions teoretiska och litterära tidskrift 2/95. Östlings Bokförlag, 1995. 178s. Häftad. Gott skick. Illustrerad.
Innehåller bl a Lars Trädgårdh "Bortom det sociala kontraktet. Den suveräna människan och erotikens hemlighet", Mats Rosengren "En korrekt filosofi. Intervju med Martha C Nussbaum", Richard Rorty "Demokratins företräde framför filosofin", Rudolf Burger "En elitism för småborgare. Den välsignade Nietzsche och arvet från Spinoza", John Kerr "Vansinnen. Den karismatiska kulten kring C.G. Jung", Karl Kraus "Dårhuset Österrike", dikter av Arne Johnsson, Ingrid Kallenbäck, Bruno K Öijer, Aase Berg, Daniel Sandström "Where did my love go? Rockens text i akademisk kostym", Magnus Holmqvist "Hemligheten med min kondis. Om Charles Bukowskis poesi", Torbjörn Elensky "Historien om en självbiografi. En essä runt, genom och mellan Carl-Henning Wijkmarks fyra romaner"
ID Nr: 6385, SEK 120.

Svalans Världslitteratur. En översikt från Homeros till Hemingway. Bokklubben Svalan, 1954. 56s. Häftad. Fint exemplar.
Denna bok är en sammanställning av artiklar i Svalans Medlemsblad 1954-1955
ID Nr: 204888, SEK 60.

Svensk Litteraturtidskrift utgiven av Samfundet De Nio Nr 3 årg 12 1949. Gleerups, 1949. 159s. Häftad. Ouppsprättad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
Innehåller "Birger Sjöberg - Fragment ur minnesanteckningar" av Hedvig af Petersens, "Evert Taube" av John Karlzén, "Elin Wägners barndom. Ett replikskifte" av Ester Paulsson och John Landquist.
ID Nr: 213741, SEK 110.

Svensk Litteraturtidskrift utgiven av Samfundet De Nio Nr 1 årg 13 1950. Gleerups, 1950. Biografi över Vilhelm Ekelund. 45s. Häftad. Ouppsprättad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar.
Innehåller "Ur Vilhelm Ekelunds konversation" av K.A. Svensson, "Ungdomsbrev från Vilhelm Ekelund. I utdrag" av Amelie Posse, "Vilhelm Ekelund och Carl Lindin. Utdrag ur en samling brev 1923-1941" av Algot Werin.
ID Nr: 213740, SEK 125.

Thule Nr 1 1984 Norrländsk kulturtidskrift. 1984. 48s. Häftad. Gott skick. Häftesomslaget något slitet. Illustrerad.
Innehåller bl.a. Lars Furuland om Albert Viksten; Berta Hansson; Wilhelm Fischer om sidensvansen; Stig Larsson om avsikter med sitt skrivande; novell av Gurli Utas; Birger Vikström; Aubry de la Motraye.
ID Nr: 213749, SEK 80.

Andrésson, Kristinn E: Det moderna Islands litteratur 1918-1948, mot bakgrunden av den ekonomiska, sociala och politiska utvecklingen. Kooperativa förbundets bokförlag, 1955. 283s. Häftad. Ouppsprättad.
ID Nr: 6357, SEK 120.

Andrésson, Kristinn E: Det moderna Islands litteratur 1918-1948, mot bakgrunden av den ekonomiska, sociala och politiska utvecklingen. Kooperativa förbundets bokförlag, 1955. 283s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 6358, SEK 130.

Bady, Paul: Modern kinesisk litteratur. Alhambra, 1996. 127s. Pocket. Gott skick.
ID Nr: 5741, SEK 50.

Bateson, F.W.: A Guide to English Literature. Longmans, 1966. 260p. Wrappered. Sporadic underlining of text in pencil. Wrapper rubbed.
ID Nr: 204932, SEK 80.

Beyer, Edvard: Utsyn over norsk litteratur. Gleerups, 1966. 178s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett mycket fint exemplar.
En kortfattet norsk litteraturhistorie. Den spenner fra runene til 1960, men konsentrerer seg om de störste dikterne. Boken er skrevet med saerlig henblikk på dem som studerer nordisk litteratur ved de svenske universitene, men er populaer i formen og skulle også interessere et större publikum. Forfatteren peker ofte på forbindelseslinjer og paralleller mellom svensk og norsk litteratur. Dette gjör tilegnelsen lettere for svenske lesere, samtidig som det illustrerer både forskjeller og likheter mellom de to nabolands diktning.
ID Nr: 207406, SEK 110.

Billeskov Jansen, F.J: Verdenslitteratur. Politikens forlag, 1982. Halvklotband. Gott skick.
Verdenslitteratur er litteraturhistorie på en ny måde: Et vidende og begejstret menneskes egen historie om et langt livs største læseoplevelser. I én sammenhængende beretning fortælles om digterne, deres liv og skæbne og om deres værkers indhold og handling
ID Nr: 1800, SEK 130.

Browning, D.C. (ed.): Everyman´s Dictionary of Literary Biography. English & American. London: J.M. Dent & Sons/New York: E.P. Dutton & Co, 1958. 752p. Clothbinding. Good condition.
Compiled after John W. Cousin
ID Nr: 204928, SEK 120.

Dahlström, Britt: Litteraturhandboken. Författarlexikon och litteraturöversikter. Forum, 1984. 800s. Cartonnageband. Illustrerad. Gott skick. Ryggen blekt.
Huvudredaktör. Litteraturhandboken innehåller dels kortfattade översikter över litteraturer från äldsta tider till modern tid, dels alfabetiskt ordnade biografier över inhemska och utländska författare. Ett särskilt kapitel förklarar och ger prov på våra mer kända versformer. Förteckning över samtliga nobelpristagare i litteratur och Svenska akademiens ledamöter genom tiderna. Ca 1600 författarbiografier från Homeros och Sapfo till García Márquez och Klas Östergren. Ca 1500 illustrationer
ID Nr: 6362, SEK 200.

Doumic, René: Histoire de la Littérature Francaise. Éditions Mellottée, 1947. 993p. Decorated cloth binding. Covers worn. Else fine. Illustrated.
ID Nr: 204937, SEK 100.

Drabble, Margaret: The Oxford Companion to English Literature. Oxford University Press, 1985. 1155p. Clothbinding with dustwrapper. Good condition. Dustwrapper slightly rubbed on the edges.
Editor
ID Nr: 18328, SEK 140.

Drinkwater, John (ed.): The Outline of Literature. George Newnes Limited, 1957. 871p. Bound with dust-wrapper. Dustwrapper slightly torn. Else fine. Richly illustrated.
Revised by Horace Shipp.
ID Nr: 6361, SEK 200.

Elster, Kristian d.y.: Modern norsk litteratur. Natur och kultur, 1926. 135s. Halvfranskt band. Ryggen något trasig i övre kanten. Annars ett fint exemplar. Upphöjda bind. Mönstrade för/eftersättsblad.
ID Nr: 204922, SEK 120.

Fylkeson, Eric: Register över innehållet i tre tidskrifter utgivna åren 1973-1988. Janus Förlag, 1988. ej paginerad. Häftad. Gott skick.
Feber, Janus, I minne
ID Nr: 7131, SEK 60.

Goring / Levander, Rosemary / Hans & Marianne (red.): Vem är vem i världslitteraturen. Författarlexokon från A till Ö. Rabén Prisma, 1998. 400s. Dekorerat pappband med skyddsomslag. Fotoillustrerad. Mycket fint exemplar.
ID Nr: 13930, SEK 250.

Grigson, Geoffrey (ed.): The Concise Encyclopedia of Modern World Literature. Hutchinson, 1963. 429p. Clothbinding with dustwrapper. Dustwrapper slightly torn. Else fine.
"Lively and wide-ranging, this is a comprehensive survey of twentieth-century writing. There are more than 300 articles on individual authors, in which biographical information illuminates their work, as well as outlines of the the development of Anglo-American, French, German, Russian, Italian, Spanish, Japanese, and Greek literature, and studies of the main literary forms - the novel, short story, poetry and drama. Selective biographies are given, and there is a complete author/title index."
ID Nr: 204938, SEK 120.

Hargreaves-Mawdsley, W.N.: Everyman´s Dictionary of European Writers. London: J.M. Dent & Sons/New York: E.P. Dutton & Co, 1968. 561p. Clothbinding with dustwrapper. Dustwrapper slightly worn. Else fine.
ID Nr: 204929, SEK 120.

Hart, James D: The Oxford Companion to American Literature. Oxford University Press, 1965. 991p. Clothbinding. Good condition.
ID Nr: 18453, SEK 200.

Holmqvist, Bengt: Den moderna litteraturen. Frankrike. Italien. Spanien. Latinamerika. Albert Bonniers förlag, 1966. 509s. Inbunden. Fint exemplar. Övre guldsnitt. Illustrerad.
ID Nr: 204904, SEK 250.

Holmqvist, Bengt: Den moderna litteraturen. Frankrike. Italien. Spanien. Latinamerika. Albert Bonniers förlag, 1966. 509s. Klotband med skyddsomslag. Skyddsomslaget slitet. Namnteckning på försättsbladet. Annars ett fint exemplar. Färgat övre snitt.
Illustrerad
ID Nr: 204905, SEK 150.

Julén, Björn: Berömda böcker En litterär uppslagsbok som kortfattat återberättar innehållet i 705 romaner, noveller, skådespel och epos. Forum, 1976. 422s. Cartonnageband. Bandet något nött. Inlagan fin. Illustrerad.
När- Var- Hur - serien.
ID Nr: 106146, SEK 90.

Järv, Harry: Radix Nr 1 Årg 3 Tidskrift för humanism, redigerad av Harry Järv. Bo Cavefors, 1980. 159s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
Innehåller bl a Harry Järv "I toleransens gränstrakter", Michal Moszkowicz "Mebel", Nikolai-Klaus von Kreitor "Herr K i paradiset", Erland F Josephson "Positivismen och Lauritz Weibull : ett inlägg i svensk vetenskapsteoretisk debatt", Alvar Alsterdal "Att via framtiden sprida förakt över samtiden", Joachim Fest "Tanke och handling: kring en metafor av Heinrich Heine", Johannes Edfelt "Brueghel: liknelsen om de blinda", Brita Wigforss "Breton i Taines fotspår: en observation", Matts Rying "Kärlek till världsalltet: möte med Ferenc Juhász", Percival "Quetzalcoatl talar vid havet"
ID Nr: 6370, SEK 80.

Legouis, Émile: A Short History of English Literature. Oxford: The Clarendon Press, 1956. 403p. Clothbinding with dustwrapper. Dustwrapper slightly worn. Else fine. Illustrated.
ID Nr: 204930, SEK 120.

Levertin, Oscar: Nordisk litteratur. Albert Bonniers förlag, 1923. 245s. Häftad. Häftesomslaget något trasigt. Ouppsprättad. Samlade skrifter. Femtonde delen.
ID Nr: 207427, SEK 90.

Lundgren, Arne: Portugisiska berättare. Norstedts förlag, 1960. 245s. Häftad. Ouppsprättad.
Texter av Queirós, Ribeiro, Castro, Régio, Torga, Arcos, Soromenho, Redol, Namora
ID Nr: 6356, SEK 120.

Lundkvist, Artur: Europas litteraturhistoria 1918-1939. Forum, 1947. 656s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något trasigt. Namnteckning på försättsbladet. Annars ett fint exemplar.
Red.
ID Nr: 204912, SEK 150.

Marcus, Aage: Billeder fra Verdenslitteraturen Supplement til Gyldendals bibliotek Verdenslitteratur. Gyldendal, 1966. 167s. Inbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något trasigt. Annars ett fint exemplar. Rikligt illustrerad.
ID Nr: 207409, SEK 80.

Middleton Murry, J.: The Problem of Style. Oxford University Press, 1976. 133p. Wrappered. Good condition.
ID Nr: 101963, SEK 95.

Milow, Cecilia (Tant Cissy): Litteraturhistoriska bilder från Storbritannien. Norstedt och söners förlag, 1899. 189s. Dekorerat klotband. Mycket gott skick. Illustrerad.
Kortfattade biografier skrivna för ungdom över Cædmon, Beda, Geoffrey Chauser, William Shakespeare, John Milton, John Bunyan, Robert Burns, Walter Scott och Charles Dickens.
ID Nr: 11175, SEK 120.

Morillot, Paul: Le roman en France Depuis 1610 jusqu´à nos jours Lectures et esquisses. G. Masson, Libraire de lácadémie de médecine, u.å. 611p. Half -leather binding. Slightly rubbed on the edges. Inscription on endpaper. Exlibris. Else fine. Marbeled edges. Gilt-ornamented spine.
ID Nr: 207434, SEK 300.

Nilsson, Nils Åke: Sovjetrysk litteratur 1917-1947. Forum, 1948. 221s. Häftad. Häftesomslaget något slitet. Ryggen delvis sprucken i fogarna. Annars ett fint exemplar. Ouppsprättad.
ID Nr: 204926, SEK 130.

Olsson, Bernt: Litteraturens historia i världen. Norstedts förlag, 1990. 630s. Klotband med skyddsomslag. Gott skick. Illustrerad.
Medförfattare: Ingemar Algulin.
ID Nr: 104153, SEK 200.

Palm, Göran: Upptakt 4. 1956. 1956. 32s. Häftad. Gott skick. Häftesomslaget något slitet. Recensionsstämpel. En sida något vikt.
Redaktör. I redaktionen: Petter Bergman, Lasse Söderberg, Tomas Tranströmer. Innehåller bl.a. Sandro Key-Åberg, Gösta Printz-Påhlson.
ID Nr: 213753, SEK 60.

Palm, Göran: Upptakt 2. 1956. 1956. 32s. Häftad. Gott skick. Recensionsstämpel.
Redaktör. I redaktionen: Petter Bergman, Lasse Söderberg, Tomas Tranströmer. Innehåller bl.a. Heidenstam; Lars Lönnroth "Om uppriktighet"; Lars Bäckström "Att säga ifrån"; Göran O Eriksson/Göran Palm "Dialog"; Lasse Söderberg "Handling och utopi"; Sun Axelsson.
ID Nr: 213752, SEK 60.

Palm, Göran: Upptakt 3. 1956. 1956. 32s. Häftad. Ryggen blekt. Anteckningar på titelbladet. Understrykningar i texten med blyerts. Annars ett fint exemplar.
Redaktör. I redaktionen: Petter Bergman, Lasse Söderberg, Tomas Tranströmer. Innehåller bl.a. Björn Julén, Reidar Ekner "Verkligheten som försvann", Hans Egon Holthusen "Mellan naturlyrik och metafysik", Karl Krokow (i översättning av Tomas Tranströmer), Paul Celan, Helmut Heissenbüttel, Walter Höllerer, Sandro Key-Åberg "En sliten höskrinda", Erik Ransemar "Tysk 1700-talsmästare".
ID Nr: 213751, SEK 60.

Phelps, Gilbert: A Short History of English Literature. The Folio Press, 1979. 214p. Decorated clothbinding with slip-case. Occasionally stained on slip-case. Else very fine. Illustrated.
ID Nr: 204935, SEK 200.

Polonskij, Georg: Ryska litteraturens historia. Gleerups, 1906. 147s. Häftad. Ryggen lagad. Häftesomslaget slitet. Annars ett fint exemplar.
Med 9 porträtt.
ID Nr: 206125, SEK 90.

Renwick, W.L: English Literature 1789-1815. Oxford: the Clarendon Press, 1963. 293p. Bound with dust-wrapper. Dustwrapper slightly worn. Else fine.
Oxford History of literature, Edited by F.P. Wilson and Bonamy Dobrée
ID Nr: 204933, SEK 130.

Runnquist, Åke: Litterära tidsskrifter 1920-1960. Albert Bonniers förlag, 1964. 97s. Häftad. Häftesomslaget slitet. Annars ett fint exemplar.
ID Nr: 204887, SEK 90.

Runnquist, Åke: Moderna utländska författare Samlad översikt med 215 biografier över utländsk litteratur under fem decennier. Forum, 1971. 314s. Cartonnageband. Gott skick. Fotoillustrerad.
När- Var- Hur- serien
ID Nr: 106145, SEK 90.

Schneider, Georg: Einführung in die Bibliographie. Karl W. Hiersemann, 1936. 203p. Clothbinding. Good condition.
ID Nr: 205005, SEK 200.

Schück, Henrik: Allmän litteraturhistoria. Fjärde delen. Den franska klassiciteten. Hugo Gebers förlag, 1951. 379s. Halvfranskt band. Gott skick. Övre guldsnitt.
ID Nr: 204910, SEK 150.

Schück, Henrik: Allmän litteraturhistoria. Sjunde delen. Romantiken II. Register. Gebers, 1954. 590s. Halvfranskt band. Bandet något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Övre guldsnitt.
ID Nr: 204911, SEK 150.

Schück, Henrik: Världslitteraturen i urval och öfversättning. Första serien Antiken. Hugo Gebers förlag, 1902. 608s. Klotband. Gott skick.
ID Nr: 106897, SEK 140.

Schück, Henrik: Världslitteraturen i urval och öfversättning. Tredje serien. Renässansen 1-2. Hugo Gebers förlag, 1902. 858s. 2 vol. Klotband. Gott skick. Mönstrade för/eftersättsblad. Marmorerat snitt.
Innehåll bl a Petrarca, Boccaccio, Ariosto, Tasso, Webster, Jonson, Arden från Feversham
ID Nr: 6364, SEK 220.

Schück, Henrik: Världslitteraturens historia. Andra delen. Hugo Gebers förlag, 1906. 966s. Guldornamenterat skinnband. Enstaka fläckar på bandet. Annars ett fint exemplar. Mönstrade för/eftersättsblad. Övre guldsnitt.
Med utvikbar plansch
ID Nr: 204908, SEK 300.

Schück, Henrik: Världslitteraturens historia. Första delen. Hugo Gebers förlag, 1900. 645s. Halvfranskt band. Exlibris. Bandet något slitet. Annars ett fint exemplar. Mönstrade för/eftersättsblad.
Illustrerad
ID Nr: 204907, SEK 140.

Schück, Henrik: Världslitteraturens historia. Första delen. Hugo Gebers förlag, 1900. 648s. Guldornamenterat skinnband. Ett ark lossat i bindningen. Ryggen något trasig i övre kanten. Annars ett fint exemplar. Mönstrade för/eftersättsblad.
Med utvikbar plansch. Illustrerad
ID Nr: 204909, SEK 200.

Seymour-Smith, Martin: Who´s Who in Twentieth Century Literature. Weidenfeld and Nicolson, 1976. 414p. Clothbinding. Covers occasionally stained. Else very fine.
ID Nr: 204936, SEK 150.

Steinberg, S.H.: Cassell´s Encyklopaedia of Literature. Cassell & Company Ltd, 1953. 2086p. 1 vol. Bound. Good condition.
Edired
ID Nr: 204892, SEK 300.

Sternfeld / Tiedemann, Wilhelm / Eva: Deutsche Exil-Literatur 1933-1945 - Eine Bio-Bibliographie. Lambert Schneider, 1962. 405s. Häftad. Gott skick.
Mit einem Vorwort von Hanns W. Eppelsheimer.
ID Nr: 8599, SEK 150.

Stolpe, Sven: Fronten 2:a årg. Nr 12. 15 augusti 1932. Albert Bonniers förlag, 1932. 16s. Häftad. Fläckad. Sidor vikta.
Red. Innehåller bl.a. "Ny generation i engelsk lyrik" av Artur Lundkvist, "Den psykoanalytiska väckelsen" av Hagar Olsson, "Den litterära renässansen i Danmark" av Sven Stolpe.
ID Nr: 209055, SEK 40.

Sturrock, John (ed.): The Oxford Guide to Contemporary Writing. Oxford University Press, 1996. Clothbinding with dustwrapper. Dustwrapper slightly worn. Else very fine.
A unique reader´s guide to the best writing since 1960: informative, discriminating, and lively
ID Nr: 1632, SEK 200.

Taine, Henri: History of English Litterature. Translated from the French by H. van Laun, one of the Masters at the Edingburgh Academy. Complete in one Volume. John Wurtele Lovell, New York, 1879. 722p. Contemporary cloth binding. Good condition.
ID Nr: 106761, SEK 120.

Tigerstedt, E.N.: Bonniers allmänna litteraturhistoria. Från Baudelaire till första världskriget. Albert Bonniers förlag, 1964. 265s. Inbunden. Fint exemplar. Övre guldsnitt. Illustrerad.
Huvudredaktör
ID Nr: 204893, SEK 250.

Tigerstedt, E.N.: Bonniers allmänna litteraturhistoria. Från Baudelaire till första världskriget. Albert Bonniers förlag, 1964. 265s. Dekorerat klotband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något slitet. Understrykningar i texten. Annars ett fint exemplar. Färgat övre snitt. Illustrerad
huvudredaktör
ID Nr: 204897, SEK 150.

Tigerstedt, E.N.: Bonniers allmänna litteraturhistoria. Medeltiden. De forngermanska och folkspråkliga medeltidslitteraturerna. Albert Bonniers förlag, 1966. 233s. Dekorerat klotband. Gott skick. Färgat övre snitt. Illustrerad.
Huvudredaktör
ID Nr: 204898, SEK 150.

Tigerstedt, E.N.: Bonniers allmänna litteraturhistoria. Realism och naturalism. Albert Bonniers förlag, 1962. 252s. Dekorerat klotband. Enstaka fläckar på bandet. Annars ett fint exemplar. Färgat övre snitt. Illustrerad.
Huvudredaktör
ID Nr: 204896, SEK 120.

Tigerstedt, E.N.: Bonniers allmänna litteraturhistoria. Renässans. Barock. Klassicism. Albert Bonniers förlag, 1960. 499s. Inbunden. Fint exemplar. Övre guldsnitt. Illustrerad.
Huvudredaktör
ID Nr: 204902, SEK 250.

Tigerstedt, E.N.: Bonniers allmänna litteraturhistoria. Romantiken. Albert Bonniers förlag, 1961. 362s. Dekorerat klotband. Enstaka fläckar på bandet. Annars ett fint exemplar. Färgat övre snitt. Illustrerad.
Huvudredaktör
ID Nr: 204895, SEK 120.

Tigerstedt, E.N.: Bonniers allmänna litteraturhistoria. Romantiken. Realism och naturalism. Albert Bonniers förlag, 1961, 1962. 252s. Inbunden. Gott skick. Övre guldsnitt. Illustrerad.
Huvudredaktör
ID Nr: 204894, SEK 250.

Toll, Christopher: Den arabiska litteraturen. Norstedt och söners förlag, 1964. 157s. Häftad. Häftesomslaget något nött i kanterna. Annars ett fint exemplar. Illustrerad.
Svenska Humanistiska Förbundet
ID Nr: 202090, SEK 100.

Toll, Christopher: Den arabiska litteraturen. Norstedt och söners förlag, 1964. 159s. Häftad. Gott skick. Ouppsprättad. Illustrerad.
ID Nr: 18432, SEK 140.

Wilson, Edmund: The Shock of Recognition. The Development of Literature in the United States recorded by the men who made it. Grosset & Dunlap, 1955. 658p. Wrappered. Wrapper slightly rubbed. Else fine.
Editor. Volume 1. The Nineteenth Century. Includes Emerson´s essay on Thoreau, James´s on Hawthorne, Twain´s on Cooper and many more. "For this purpose I have brought together materials of the most varied shapes and styles: essays, monographs, memoirs, journals, letters, satires, dialogues, poems... As a hater of extracts and omissions, I have printed the whole of everything." - From the Foreword to The Shock of Recognition
ID Nr: 204934, SEK 160.