Se alla Rubriker

Europas nuvarande Regenter och deras Thronföljare. Biografisk och politisk teckning, med bifogad uppgift af Ministeriella Personalen, sådan den nu, 1830, befinnes. N.M. Lindh, Örebro, 1830. 267s. 1 vol. Samtida halvfranskt band. Marmorerade pärmar. Guldornerad rygg. Färgat snitt. Namnteckning. Komplett med samtliga fyra porträtt av europeiska regenter.
Svensk översättning från orginal utkommet i England och Nederländerna, 1828. Omtalad i sin samtid för en viss frispråkighet.
ID Nr: 204084, SEK 600.

PRÉCIS DE L'HISTOIRE DES EMPEREURS ROMAINS, DEPUIS AUGUSTE JUSQU'A LA TRANSLATION DE L'EMPIRE A CONSTANTINOPLE ; AVEC DES ANECDOTES HISTOIRIQUES SUR LES PRINCIPAUX PERSONNAGES QUI ONT VÉCU A CETTE ÉPOQUE, et un détail curieux DES MOEURS ET USAGES DES ROMAINS. Ouvrage destiné a l'instruction de la jeunesse, et orné de 12 jolies gravures. Rémont, Paris, 1813. 476p. Contemporary half-leather binding. Gilt-Ornamented Spine. Marbeled covers. Coloured edge. A very fine copy. Frontespiece and 5 plates with 10 engravings.
ID Nr: 206686, SEK 1500.

Regerings- och Sedoanmärkningar Öfwer The Romerske Hedniske Keysarenas Förnämste Bedrifter, Skrefne på Italienskan Af Gref Jean Baptista Comazzi ; Öfwersatte och förökte sedan på Spanskan Af Herr Diego Bravo af Villasante Och Därutur förswänskade. Benj. Gottl. Schneider, Stockholm, 1732. 16+280. Upphöjda bind. Färgat snitt. Namnteckning. Anteckningar. Senare halvfranskt band, bundet hos M. Aengström, Lund. Delvis hårt skuren. Bandet något nött, med skador i ytskikten på pärmens utsidor. Genomgående transparent fuktfläck i nedre marginalen, från sidan 251 till slutet.
G. B. Comazzi, 1654-1711. Översatt av Carl Gustaf Cederhielm. Första upplagan av detta ,ett av Comazzis främsta verk, utkom på Italienska 1689. Översättningen på svenska utkom 1732 och 1736.
ID Nr: 207113, SEK 900.

Respublica sive STATUS REGNI SCOTIAE ET HIBERNIAE. Diversorum Autorum. LUGD. BAT. Ex officina Elzeviriana. 1630. Contemporary vellum binding. Engraved titlepage. First endpaper missing. Cover lightly stained. Piece of vellum lost on binding. Stain through upper head of corpus, except the titlepage. No text lost.
This edition was printed 1630, with the same titlepage as 1627. A work about Scotland and Ireland. Exlibris S. A. Lovén.
ID Nr: 206684, SEK 1500.

VÅR SAMTID. En Skildring af de Europeiska händelserna sedan Februari-Revolutionen 1848, de nyaste Europeiska konstitutionerne samt biografiska teckningar af åtskilliga bland nyaste tidens mest ryktbara personligheter. Med 35 planch-bilagor. Albert Bonniers förlag, 1850. Samtida halvfranskt band. Bandet något nött. Guldornerad rygg. Namnteckning. Innehåller tidningsstämplar och samtliga illustrationer. Oregelbunden paginering. Inlagan något lös från pärmen.
ID Nr: 208121, SEK 350.

VIES DES HOMMES ILLUSTRES DE PLUTARQUE. NOUVELLE ÉDITION, corrigée, contenant le Tableau général des actions remarquables que PLUTARQUE a recueillies pour faire connoitre le Caractère, les Vertus, les Vices et les Foiblesses des Grands Hommes, dont il a écrit l'Histoire. OUVRAGE ÉLÉMENTAIRE DESTINÉ A L'ÉDUCATION DE LA JEUNESSE. Desessarts, Paris, 1798-1801. 8+362+400+359+320 p. 4 vol. Contemporary half-leather binding. Marbeled covers. A fine copy. Frontespiece in vol 1, and 31 engraved portraits.
ID Nr: 206846, SEK 3500.

Adam, Alexander: ROMERSKA ANTIQVITETER ELLER DE GAMLA ROMARES BRUK, SEDER OCH LAGAR. I - II. HANDBOK FÖR DEN STUDERANDE UNGDOMEN, AF ALEXANDER ADAM, REKTOR VID HÖGSKOLAN I EDINGBURG. ÖFVERSÄTTNING FRÅN SJETTE UPPLAGAN AF S. J. CALLERHOLM, NOTARIUS PUBLICUS. L. J. Hjerta, Stockholm, 1843-1844. 8+323+2+442. Samtida halvfranskt band. Marmorerade pärmar. Bandet något nött. Inlagan lätt bruten. Innehåller cirka 170 träsnittsillustrationer och 4 litografiska planscher. Namnstämpel på försättsbladet.
ID Nr: 208802, SEK 1100.

Adlersparre, Carl August: 1809 ÅRS REVOLUTION OCH DESS MÄN. TIDSTAFLOR AF C. A. ADLERSPARRE. Alb. Bonniers Förlag, Stockholm, 1849. 186+183 s. Samtida halvfranskt band. Guldornerad rygg. Marmorerade pärmar. Stänksnitt. Bandet något nött. Del I - II i en volym. Namnstämpel Herm. Lamm.
Adlersparres författarskap har haft stor inverkan på vår uppfattning om vad som hände åren omkring Gustaf IV Adolfs avsättning.
ID Nr: 206965, SEK 400.

Adlersparre, Georg: Läsning i blandade ämnen. No 11, 12 & 13. Henrik A. Nordström, Stockholm, 1798. 1 vol. Samtida halvfranskt band. Upphöjda bind. Gott skick. 3 delar i ett band. Etikett från Kila Sockenbibliotek på främre pärmens insida.
Samma inbindning som JON 102565, med titeletikett, handskriven etikett och en förgylld 3a på ryggen.
ID Nr: 102566, SEK 750.

Adlersparre, Georg: Läsning i blandade ämnen. No 5 & 6. Henrik A. Nordström, Stockholm, 1797. 158 +138 sidor. 1 vol. Samtida halvfranskt band. Upphöjda bind. Gott skick. 2 delar i ett band. Etikett från Kila Sockenbibliotek på främre pärmens insida.
Samma inbindning som JON 102566, med titeletikett och en förgylld 2a på ryggen.
ID Nr: 102565, SEK 600.

Archenholz, J.W. von: Geschichte des siebenjährigen krieges in Deutschland, I - II. Haude und Spener, Berlin, 1793. 11+434+453 pages. 2 vol. Contemporary half-leather binding. Marbeled covers. Gilt-Ornamented Spine. Coloured edge. Slightly rubbed on the edges. First vol with portrait-frontespiece, "Friederich der zweyte, König von preussen".
ID Nr: 102520, SEK 1500.

Barfod, Frederik: BRAGE & IDUN, et nordisk Fjaerdingårsskrift udgivet; med Bistand af Danske, Svenske og Normaend, af Frederik Barfod. Förste Bind. tryckt på Udgiverens Forlag hos Bianco Luno, Köpenhamn, 1839. 20+630 sidor. Samtida halvfranskt band. Gott skick. Första bandets första och andra del. Innehåller frontespiece och 5 utvikbara musikbilagor.
ID Nr: 102419, SEK 500.

Becker, Carl Friedrich: VERLDSHISTORIA af CARL FREDRIK BECKER, 1-3. Öfversättning från sjette upplagan, bearbetad af Johan Vilhelm Loebell. Palmblad & C, Uppsala, 1829-30. 158+131+154+176+247+141+122+218 sidor. 3 vol. Samtida halvfranskt band. Guldornerad rygg. Blindpressad. Marmorerade pärmar. Mycket gott skick.
ID Nr: 104306, SEK 500.

Becker, Carl Friedrich: VERLDSHISTORIA af CARL FREDRIK BECKER, VII. Öfversättning från sjette upplagan, bearbetad af Johan Vilhelm Loebell. Palmblad & C, Uppsala, 1831. 391s. Samtida halvfranskt band. Guldornerad rygg. Blindpressad. Marmorerade pärmar. Gott skick.
ID Nr: 104307, SEK 200.

Becker, Carl Friedrich: VERLDSHISTORIA af CARL FREDRIK BECKER, VIII. Öfversättning från sjette upplagan, bearbetad af Johan Vilhelm Loebell. Palmblad & C, Uppsala, 1832. 359s. Samtida halvfranskt band. Guldornerad rygg. Blindpressad. Marmorerade pärmar. Gott skick.
ID Nr: 104308, SEK 200.

Becker, Carl Friedrich: VERLDSHISTORIA af CARL FREDRIK BECKER, XI. Öfversättning från sjette upplagan, bearbetad af Johan Vilhelm Loebell. Palmblad & C, Uppsala, 1833. 428 sidor + tryckfelsblad. Samtida halvfranskt band. Guldornerad rygg. Blindpressad. Marmorerade pärmar. Gott skick.
ID Nr: 104309, SEK 200.

Becker, G. W.: NAPOLEON, FRAMSTÄLLD EFTER DE BÄSTA UPPGIFTER AF * r. N. H. Thomson, Stockholm, 1840-1842. 8+593+709 s. Samtida halvfranskt band. Guldornerad rygg. Upphöjda bind. Färgat snitt. Marmorerade pärmar. Innehåller 45 stålstick. Första delen upplaga 2, och andra delen första upplagan. Bandet något nött.
Översättning av G. Schüssler.
ID Nr: 207106, SEK 1300.

Bergman / Schinkel, C.W / Bernhard von: MINNEN UR SVERIGES NYARE HISTORIA. Femte delen. Regements-förändringen 1809-1810. Norstedt och söners förlag, 1854. 380s. Samtida halvfranskt band. Guldornerad rygg. Marmorerade pärmar. Färgat snitt. Bandet något nött i kanterna.
ID Nr: 104320, SEK 190.

Bergman / Schinkel, C.W / Bernhard von: MINNEN UR SVERIGES NYARE HISTORIA. Sjette Delen. Carl Johan och hans tid, 1810-1812. Norstedt och söners förlag, 1855. 394s. Samtida halvfranskt band. Guldornerad rygg. Marmorerade pärmar. Färgat snitt. Bandet något nött i kanterna.
ID Nr: 104321, SEK 190.

Bergman / Schinkel, C.W / Bernhard von: MINNEN UR SVERIGES NYARE HISTORIA. Nionde Delen. Carl Johan och hans tid, 1814-1817. Samson & Wallin, Stockholm, 1864. 512s. Samtida halvfranskt band. Guldornerad rygg. Marmorerade pärmar. Stänksnitt. Något nött i kanterna.
ID Nr: 104324, SEK 190.

Bergman / Schinkel, C.W / Bernhard von: MINNEN UR SVERIGES NYARE HISTORIA. Åttonde Bandet. Carl Johan och hans tid, 1814-1815. Norstedt och söners förlag, 1856. 379s. Samtida halvfranskt band. Guldornerad rygg. Marmorerade pärmar. Färgat snitt. Något nött i kanterna.
ID Nr: 104323, SEK 190.

Bergman / Schinkel, C.W / Bernhard von: MINNEN UR SVERIGES NYARE HISTORIA. Sjunde Delen. Carl Johan och hans tid. 1812-1814. Norstedt och söners förlag, 1855. 436s. Samtida halvfranskt band. Guldornerad rygg. Marmorerade pärmar. Färgat snitt. Något nött i kanterna.
ID Nr: 104322, SEK 190.

Bergman / Schinkel, C.W / Bernhard von: MINNEN UR SVERIGES NYARE HISTORIA. Fjerde Delen. Gustaf IV Adolf, 1796-1809. Norstedt och söners förlag, 1854. 460s. Samtida halvfranskt band. Guldornerad rygg. Marmorerade pärmar. Färgat snitt. Bandet något nött i kanterna.
ID Nr: 104319, SEK 190.

Bergman / Schinkel, C.W / Bernhard von: MINNEN UR SVERIGES NYARE HISTORIA. Tionde Delen. Carl Johan och hans tid, 1817-1822. Samson & Wallin, Stockholm, 1868. 331s. Samtida halvfranskt band. Guldornerad rygg. Marmorerade pärmar. Stänksnitt. Något nött i kanterna.
ID Nr: 104325, SEK 190.

Björner, Erik Julius: Swea Rikens Hävda Ålder, Upvisade med en Sago ock Röno Reda om Nordiske länders, så fornare som senare, Åboning, Strandvidd ock Östersjöhögd, med tillökning Av et Brev om Finnars, Lappars ock Samojeders Ursprung Från Samaritanske Israeliter. Jacob Merkell, Stockholm, 1748. 24+210+12 s. Samtida halvfranskt band. Upphöjda bind. Stänksnitt. Innehåller en utvikbar träsnittsplansch som återger en runristning av J Peringskiöld , något skadad i ena kanten. Blindpressad rygg. Mindre skador i ryggens övre och nedre kant. Nötta kanter.
ID Nr: 204161, SEK 2400.

Bonde, Knut Philip: HAMBOURG ET SON COMMERCE PRINCIPALEMENT DANS SES RELATIONS AVEC LA SUÈDE ET LA NORVÉGE. De Langhoff, Hambourg, 1849. 405p. Contemporary half-leather binding. Raised bands. Gilt-Ornamented Spine. Marbeled covers. Marbeled edges. Ett mycket fint exemplar.
Knut Philip Bonde, 1815 - 1871. Studier i politik och statsekonomi. 1846, utnämd till överintendent vid K. majts hov, och 1852 blev han förste direktör vid K. majts hovkapell och " spektakler ". Skrev flera böcker om handelspolitik.
ID Nr: 210879, SEK 1900.

Bourges, D. Charles de: L' ÉCOLIER DE BRIENNE, OU LE CHAMBELLAN INDISCRET, MÉMOIRES HISTORIQUES ET INÉDITS, PUBLIÉS par M. le Baron de B***, Autuer du Précis historique sur Napoléon, des mémoires secrets, et des Amours secrétes de Napoléon Buonaparte, etc, etc. Ouvrage orné de Fac simile. H. Vauquelin, Paris, 1817. 304+306 p. 2 vol. Contemporary half-leather binding. Gilt-Ornamented Spine. Coloured edge. Marbeled covers. Cover slightly rubbed. Including exlibris and two folding letters in fac simile.
ID Nr: 210270, SEK 1200.

Boxhorn, Marcus Zuerius: MARCI ZUERII BOXHORNII HISTORIA UNIVERSALIS SACRA ET PROFANA, A CHRISTO NATO AD ANNUM USQVE 1650. IN QVA Illustrium Gentium ac Principum ORIGINES, RES GESTAE, VARIAE MUTATIONES IN ECCLESIA ET REPUBLICA, ALIAQVE ex variis, etiam hactenus ineditis, monumentis traduntur. ACCESSIT Novae huic multoq studio emendatae Editioni APPENDIX Proximorum seqventium annorum res complexa. Cum Gratia & Privilegio Electoris Saxoniae. Francof & Lipsiae, Apud Joh. Henr. Ellingerum, Bibliop. Literis Johannis Coleri. 1675. 1208 p+Index. Contemporary decorated vellum. Blind-stamped. Binding slightly warped. Cover lightly stained. Titlepage with some tears. Else fine.
Same type of binding as No 208669, " Pexenfelder : ETHICA SYMBOLICAE.......".
ID Nr: 208670, SEK 3000.

Broocman, Carl Ulric: Berättelse om Tysklands Undervisningsverk ifrån dess äldsta intill närvarande tider. C.F.Marquard, Stockholm, 1807-1808. 119+180 s. 1 vol. Samtida halvfranskt band. Guldornerad rygg. Färgat snitt. Fint exemplar. 2 delar bundna i ett band. Marmorerade pärmar.
ID Nr: 204673, SEK 900.

Bureus, Andreas: SVECIA siue de Suecorum Regis Dominiis et opibus. Commentarius Politicus. Lugd.Batav, Ex Officina Elzeviriana, 1631. 7+319 pages. Contemporary full-leather binding. Raised bands. Cover slightly rubbed on the edges. Joints occasionally cracked. Corpus fine. Engraved titlepage.
Bureus, Andreas,1571-1646.
ID Nr: 216551, SEK 1800.

Busch, Moritz: GREFVE BISMARCK OCH HANS MÄN, UNDER KRIGET MED FRANKRIKE. Eftre dagboksanteckningar af Dr Moritz Busch. Oscar L. Lamm, Stockholm, 1878-79. 366+352 sidor. Samtida halvfranskt band. Bandet något nött i kanterna.
"Från Tyskan af J.C.F. Haeffner."
ID Nr: 216404, SEK 200.

Busser, Johan Benedict: Utkast till Beskrifning om UPSALA. FÖRSTA DELEN OM UPSALA STAD, DESS ÄLDRE OCH NYARE ÖDEN, SAMT FÖRNÄMSTA MÄRKVÄRDIGHETER + ANDRA DELEN OM UPSALA ACADEMIE, DESS ÄLDRE OCH NYARE ÖDEN, SAMT FÖRNÄMSTA MÄRKVÄRDIGHETER. Johan Edman, Uppsala, 1769-1773. 8+276+24+6+158+24 s. 2 vol. Stänksnitt. Marmorerade pärmar. Guldornerad rygg. Vol I - II. Senare halvfranska band, tidigare 1800-tal. Vol I med en sektion borta på ryggen. Bit borta av sidan 103 - 104 i Vol I, med textförlust. Innehåller sammanlagt 30 graverade stick, varav de flesta är utvikbara. Inlagan delvis något fläckig.
ID Nr: 207093, SEK 2000.

Bötticher, W.: Gustav Adolph, König von Schweden. Ein Buch für Fürst und Volk. Kaijserwerth am Rhein, 1845. 16+324 pages. Contemporary half-leather binding. Illustrated. Marbeled covers. Foxed. Good condition.
ID Nr: 103241, SEK 350.

Celsius, Olof d.y.: Konung ERIK Den Fjortondes Historia, Sammanskrefwen efter Gamla Handlingar af OLOF CELSIUS. Johan Lundblad, Lund, 1795. 343 sidor + register. Samtida halvfranskt band. Guldornerad rygg. Marmorerade pärmar. Namnstämpel och namnteckning på titelbladet. Transparenta, ljusa fuktränder på titelbladets övre halva samt följande cirka 50 sidor.
Exlibris från Bibliotek Hammer. Första upplagan utgiven 1774.
ID Nr: 215220, SEK 1400.

Cicero, Marcus Tullius: M. TULLII CICERONIS LIBRI TRES DE OFFICIIS ADDITO Catone Majore, Laelio, Paradoxis & Somnio Scipionis juxta Recensionem GRAEVIANAM emendati Et cum Notis perpetius instar Commentarii ad modum JOHANNIS MINELLII illustrati. Cum. Ser. Polon. Regis ac Sax. Elect. Privilegio. Joh. Lud. Gleditsch, Leipzig, 1699. 12+453 p +Index. Contemporary half-leather binding. Raised bands. Contemporary inscriptions. Covers slightly worn. Frontespiece. Titlepage printed in red and black. Including engraved vignettes and initial letters. First endpaper missing, and the last with small piece lost.
ID Nr: 8273, SEK 2800.

Cousin, Louis: HISTOIRE DE CONSTANTINOPLE DEPUIS LE REGNE DE L'ANCIEN JUSTIN, jusqu'à la fin de l'Empire. Traduite sur les Originaux Grecs par Mr COUSIN, President en la Cour des Monnoyes. DEDIE'E A MONSEIGNEUR DE POMPONE Secretaire d'Estat. En la Boutique de Pierre Rocolet, Chez Damien Foucault, Paris, 1671 - 1674. (16)+938+791+(13)+844+(19)+699+(11)+705+(17)+1046+(10)+1110+(3)+679 pages. 8 vol. Contemporary full-leather binding. Gilt-Ornamented Spine. Raised bands. Patterned edges. Engraved vignettes. Handwritten and printed etiquettes on spine, numbered 611 - 618. Volume 1, 4, 7 and 8 with small part lost on top of spine. Volume 3 transparently dampstained, on 8 leafs in the Avertissement. Volume 4 dampstained i margin. Volume 5 slightly transparantley dampstained on the inside of the covers, and partly in corpus. Volume 6 partly, slightly dampstained i margin. Volume 7 slightly damstained in margin, and the past third of the book with more serious, but transparent damage. No loss of text in any volume, and else the condition is very good.
Louis Cousin (1627-1707).
ID Nr: 214828, SEK 61000.

Crusenstolpe, Magnus Jacob: Carl Johan och Svenskarne. Romantisk skildring. Tredje och sista delen, förra och sednare afdelningen. Simon Magnus Förlag, Stockholm, 1846. 345+518 sidor. 1 vol. Samtida halvfranskt band. Guldornerad rygg. Marmorerade pärmar. Färgat övre snitt. Exlibris. Endast del 3 av 3. Något nötta kanter, annars i gott skick
ID Nr: 106297, SEK 250.

D'Arnay, Jean Rodolpho: ROMERSKA FOLKETS HEMSEDER. AF HERR D'ARNAY. Öfversättning ifrån fransyskan. Johan Edman, Upsala, 1777. 372 sidor + Register. Samtida halvfranskt band. Upphöjda bind. Bandet något nött.
ID Nr: 215498, SEK 550.

Depping, G. B.: HISTORISK TECKNING AF NORDMÄNNENS SJÖTÅG OCH BOSÄTTNING I FRANKRIKE, I TIONDE SEKLET AF G. B. DEPPING. PRISSKRIFT, Belönt 1822 af L'Académie Royale des Inscriptions et Belles Lettres. Carl M. Carlson, Stockholm, 1828. 33+446+43 s. Samtida halvfranskt band. Guldornerad rygg. Marmorerade pärmar. Stänksnitt. Mycket fint exemplar.
Översatt av A. B. Collin.
ID Nr: 206881, SEK 1900.

Dumont, Jean, Baron de Carels-Croon: CORPS UNIVERSEL DIPLOMATIQUE DU DROIT DES GENS ; contenant un RECUEIL DES TRAITEZ D'ALLIANCE, DE PAIX, DE TREVE, de neutralite, de commerce, d'échange, de protection et de garantie, de toutes le conventions, transactions, pactes, concordats, et autres contrats, qui ont ete faits en EUROPÉ, depuis le Regne de l'empereur Charle-Magne jusques a present ; LES CAPITULATIONS IMPERIALES ET ROYALES, LES DROITS ET LES INTERETS DES PRINCES ET ETATS DE L'EUROPÉ. + SUPPLEMENT AU CORPS UNIVERSEL DIPLOMATIQUE DU DROIT DES GENS. P.Brunel, R. et G. Wetstein, Amsterdam, 1726 - 1739. 8024+2823 pages. 11 vol. Contemporary full-leather binding. Gilt-Ornamented Spine. Raised bands. Marbeled endpapers. Marbeled edges. Massiv folio. Tome 1-3, 5 and 7-8 including 2 parts.Tome 4 and 6 including 3 parts, printed 1726-1731. The supplement are in 3 bindings, 1:2, 2:3 and 3:2, total 7 parts, printed in 1739. Includes frontespieces and engraved vignettes. Main titlepages printed in red and black. Covers slightly torn with rubbed edges, and partly bumped corners. Corpus i VG condition. Partly printed in german, latin, spanish and dutch.
Exlibris Ragnar Kumlin (1897-1979), diplomat and swedish ambassador in Paris 1956-1965.
ID Nr: 103544, SEK 250000.

Fant, Eric Michael: SCRIPTORES RERUM SVECICARUM MEDII AEVI ex schedis praecipue nordinianis collectos dispositos ac emendatos. Tom 1. Zeipel et Palmblad, Uppsala, 1818. 13+8+262+5+348 pages. 1 vol. Samtida halvfranskt band. Upphöjda bind. Färgat snitt. Guldornerad rygg. Gott skick. Folio.1 folded tabula. Just Tom 1, 1:2.
ID Nr: 103912, SEK 2900.

Florus, Lucius Annaeus: LUCII ANNAEI FLORI HISTORIA ROMANA Ex Recensione N.B. ACCEDUNT CLAUDII SALMASII aliorumque Notae. FRANEQUERAE Ex Officina HANSONII HAGENAAR. MDCXC. 1690. Praefatio+libro de historicis latinis+796 p. Contemporary decorated vellum. Gilt-ornamented. Cover lightly stained. Engraved frontespice. Titlepage with red and black print, and engraved vignette. Tilepage loose from binding. Vignettes in the text. Small piece loose in the margin on page 713-14.
ID Nr: 205914, SEK 2200.

Fontenelle, Bernard le Bovier, sieur de: OEUVRES DE MONSIEUR DE FONTENELLE. Nouvelle Édition. Tome Quatriéme. B.Brunet, Paris au Palais, 1758. 408p. 1 vol. Contemporary half-leather binding. Raised bands. Very good condition. Titlapage printed in red and black with engraved vignette. Including engraved frontespiece.
ID Nr: 105032, SEK 700.

Fontenelle, Bernard le Bovier, sieur de: OEUVRES DE MONSIEUR DE FONTENELLE. Nouvelle Édition. Tome Cinquieme. B.Brunet, Paris au Palais, 1758. 570p. 1 vol. Contemporary half-leather binding. Raised bands. Gilt-Ornamented Spine. Very good condition. Titlapage printed in red and black with engraved vignette. Including engraved frontespiece.
ID Nr: 105033, SEK 700.

Fontenelle, Bernard le Bovier, sieur de: OEUVRES DE MONSIEUR DE FONTENELLE. Nouvelle Édition. Tome Troisiéme. B.Brunet, Paris au Palais, 1758. 386p. 1 vol. Contemporary half-leather binding. Raised bands. Gilt-Ornamented Spine. Very good condition. Titlepage printed in red and black, with engraved vignette. Engraved frontespiece + one engraved plate.
ID Nr: 105031, SEK 750.

Fontenelle, Bernard le Bovier, sieur de: OEUVRES DE MONSIEUR DE FONTENELLE. Nouvelle Édition. Tome Neuviéme. Desaint & Saillant, Paris, 1761. 40+435 pages. 1 vol. Contemporary half-leather binding. Raised bands. Gilt-Ornamented Spine. Very good condition. Titlapage printed in red and black with engraved vignette.
ID Nr: 105036, SEK 700.

Fontenelle, Bernard le Bovier, sieur de: OEUVRES DE MONSIEUR DE FONTENELLE. Nouvelle Édition. Tome Sixiéme. B.Brunet, Paris au Palais, 1758. 676p. 1 vol. Contemporary half-leather binding. Raised bands. Gilt-Ornamented Spine. Good condition. Titlapage printed in red and black with engraved vignette. Including engraved frontespiece.
ID Nr: 105034, SEK 700.

Fontenelle, Bernard le Bovier, sieur de: OEUVRES DE MONSIEUR DE FONTENELLE. Nouvelle Édition. Tome Dixiéme. Desaint & Saillant, Paris, 1761. 408p. 1 vol. Contemporary half-leather binding. Raised bands. Gilt-Ornamented Spine. Good condition. Titlapage printed in red and black with engraved vignette.
ID Nr: 105037, SEK 700.

Fontenelle, Bernard le Bovier, sieur de: OEUVRES DE MONSIEUR DE FONTENELLE. Nouvelle Édition. Tome Premier. B.Brunet, Paris, au Palais, 1758. 1+8+568 pages. 1 vol. Contemporary half-leather binding. Raised bands. Gilt-Ornamented Spine. Spine/backstrip slightly torn at the top. Else fine. Titlepage printed in red and black. One engraved plate.
ID Nr: 105030, SEK 700.

Fontenelle, Bernard le Bovier, sieur de: OEUVRES DE MONSIEUR DE FONTENELLE. Nouvelle Édition. Tome Septiéme. B.Brunet, Paris au Palais, 1758. 46+457 pages. 1 vol. Contemporary half-leather binding. Raised bands. Gilt-Ornamented Spine. Good condition. Titlapage printed in red and black with engraved vignette. Including engraved frontespiece.
ID Nr: 105035, SEK 700.

Forsell, Christian Didrik ( utg ): ETT ÅR I SVERIGE. Taflor af Svenska Almogens klädedrägt, lefnadssätt och hemseder, samt de för landets historia märkvärdigaste orter, tecknade af J.G. Sandberg, beskrifne af A. Grafström och utgifne af C. Forsell. Johan Hörberg, Stockholm, 1827. 3+138 sidor. Senare halvfranskt band. Upphöjda bind. Innehåller alla 48 graverade, handkolorerade planscher + 2 blad med musik noter. Plansch nr 44, lös från bind. Inlagan lätt fläckad. Sista sidan, förteckningen över planscherna, saknas. Bandet nött och ryggen blekt, annars gott skick.
ID Nr: 216257, SEK 5000.

Forsell, Christian Didrik ( utg ): Ett år i Sverige. Taflor af Svenska Almogens klädedrägt, lefnadssätt och hemseder, samt de för landets historia märkvärdigaste orter, tecknade af J.G. Sandberg, beskrifne af A. Grafström och utgifne af C. Forssell. Frans Svanström, Stockholm, 1864. 104 pp + 48 planscher. Halvfranskt band. Guldornerad rygg. Något nött i kanterna. Enstaka fläckar inuti boken. Annars i gott skick.
ID Nr: 107492, SEK 2800.

Frank, Johan Georg: HISTORISKT SAMMANDRAG AF DEN ÄLDRE OCH YNGRE TIDRÄKNINGEN. Säljes till förmån för de, genom sednaste Eldsvådan i Upsala, mäst lidande fattige. Joh. Fr. Edman, Uppsala, 1809. 94s. Stänksnitt. Gulnad. Tagen ur band.
Översättning och företal av prosten i Runtuna, Israël Geringius, 1749 - 1811.
ID Nr: 208828, SEK 650.

Hadorph, Johan: Twå gambla Swenske Rijm-Krönikor / Then förre kort/ och innehåller Sextijo Twå Swea och Götha Konungar ; Förste gång uplagd Åhr 1615. Then andra widlyftigh / och beskrifwer Tiugu Twå Konungars Lefwerne och Bedriffter / Til en Deel tryckt Åhr 1616. Bägge aff Joh. Messenio. Nu på nytt uplagde medh andre Delen aff then widlyfftige Rijm-Krönikan. Ther hoos Variae Lectiones aff andre Codicibus äre tillagde / Argumenta Rerum uthi brädden tilsatte / sampt ett fullkomligit Register öfwer bägge förfärdigat. Item En stoor deel aff the gamble Konungars / Förstars och Herrars Förlijkningar / Föreeningar / Försäkringar / Dagtingan och Förskrifningar / Til Swenske Historien hörande / Uthgångne aff Johanne Hadorphio.+ Then Andra Delen til Rijm-Crönikorne hörande ; innehåller åtskillige Konglige och Furstlige Förlijkningar / Föreningar / Försäkringar / Dagtingan / Förbund / Förskrijffningar / Legdebreff etc. och mera sådant Som then Swenska Historien angår : medh Kongl. May.tz Kostnad och Privilegio Uplagd aff Johan Hadorphio. Niclas Wankijff, Stockholm, 1674-1676. 6+företal+privilegiebrev+594+474 s+register. Samtida pergamentband. Bandet något fläckigt. Pergamenten sprucken i främre pärmens överkant. Främre pärmen och ryggen loss från inlagan. Titelblad och de två följande bladen delvis loss. Liten bit borta i titelbladets nedre högra hörn, med smärre textförlust. Genomgående fläck i marginalen från sidan 345 till slutet. Två delar + privilegium i en volym.
Johan Hadorph var Riksantikvarie 1679 - 1693, företrädare till Peringsköld, vilken var innehavare av ämbetet 1693 - 1719.
ID Nr: 206873, SEK 4700.

Herrmann / Baumgarten-Crusius / Arndt, August L. / D. K. W. / Ernst Moritz: HISTORISKT HANDBIBLIOTHEK, I - III. 1 : RYSSLANDS HISTORIA till ALEXANDER I :s DÖD. Öfversatt af J. F. Kjellborg. + 2 . SCHWEIZ' S HISTORIA. 3 : HISTORISKA KARAKTERSKILDRINGAR. Öfversättning. Carl Erik Ekmarck, Strängnäs, 1831-1834. 420+371+322 sidor. 3 vol. Samtida pappersband. Komplett i tre volymer. Band 1 saknar rygg. Band 2 ouppsprättad, med gravyr på titelbladet. Något nött.. Band 3 med spricka i fogen mellan rygg och främre pärm. Bitar i nedre marginalen bortrivna på titelbladet. Samtliga bands inlagor i bra skick.
ID Nr: 215690, SEK 1900.

Holmström, Carl Ferd. Alex.: Romantiserade Tidsbilder ur Fäderneslandets Historia. Ny upplaga. J.J. Flodins Förlag, Stockholm, 1858. 140s. Samtida halvfranskt band. Gott skick.
Innehåller bland annat "Liten Karin i Hölö"
ID Nr: 107719, SEK 350.

Hübner, Johan: Herr JOH. HÜBNERS Inledning Til den Nya, Medelåldriga Och Äldsta GEOGRAPHIEN, På Swenska öfwersatt, och förbättrad. Carl Stolpe, Stockholm, 1773. + Korrt Beskrifning Öfwer Thet Heliga Landet, Genom Frågor och Swar, Then Lärgiriga Swenska Ungdomen Til tienst, Upstäld och framgifwen Af CANUTO NICOL. LENAEO. Peter Jör. Nyström, Stockholm, 1740. 1740 + 1773. 428 s+register+70 s+register. Upphöjda bind. Två delar i ett band. Del två med titelblad i rött och svart tryck. Bandet nött, med hårt slitna pärmar. Bakre pärmen trasig.
ID Nr: 9096, SEK 550.

Hyltén-Cavallius / Stephens, Gunnar Olof / George: SVENSKA FOLK-SAGOR OCH ÄFVENTYR. Efter muntlig öfverlemning samlade och utgifna af Gunnar Olof Hyltén-Cavallius och George Stephens. FÖRSTA DELEN. A. Bohlins Förlag, Stockholm, 1844. 276 sidor. Samtida halvfranskt band. Marmorerade pärmar. Sparsamt guldornerad rygg. Enstaka vikta hörn och markeringar med blyerts. Bandet med lätt nötta kanter.
Del 2 utkom 1849.
ID Nr: 216437, SEK 1500.

Josephus, Flavius: FLAVII JOSEPHI JUDISKA HISTORIA, Utaf ARNOLD D'ANDILLI fransöska uttolkning på Swenska öfwersatt, med anteckningar utur the bästa Grekiska exemplar. Andra Delen. Peter Momma, Stockholm, 1747. 472 sidor + register. Samtida halvfranskt band. Upphöjda bind. Något nött i kanterna. Endast del 2 av 6.
ID Nr: 103242, SEK 950.

Josephus, Flavius: FLAVII JOSEPHI JUDISKA HISTORIA, Utaf ARNOLD D'ANDILLI fransöska uttolkning på Swenska öfwersatt, med anteckningar utur the bästa Grekiska exemplar. Tredie Delen. Peter Momma, Stockholm, 1749. 386 sidor + register. Samtida halvfranskt band. Upphöjda bind. Något nött i kanterna. Endast del 3 av 6.
ID Nr: 103243, SEK 950.

Justiniani, D: Imperatoris Justiniani INSTITUTIONUM Libri IV. Argumentis paragraphor, nec non Annotationibus ac Notis doctiss. Scriptorum illustrati , Quibus adjunximus Leges XII, tab. explicatas, Ulpiani tit XXIX adnotitos. Caii libros II , Institut. Titulos tractatisque Iur. Ciu. Studio in primis necessarios. Studio I. Crispini et I. Pacii. Amsteledami, Apud Iohan et Cornel. Blaeu. 1642. 14+616 p+index. Contemporary vellum binding. Slightly spotted. Binding slightly warped. Engraved titlepage. Including engraved vignettes and initial letters. First endpaper curled.
ID Nr: 206247, SEK 3800.

Justinius, Marcus Junianus: JUSTINI HISTORIAE PHILIPPICAE EX RECENSIONE JOHANNIS GEORGII GRAEVII. N. M. Lindh, Örebro, 1835. 8+238+8 p. Samtida halvfranskt band. Marmorerade pärmar. Stänksnitt. Fint exemplar.
ID Nr: 209376, SEK 250.

Kindblad, Karl Edvard: Handbok i Swenska Historien för Ungdom och Menige man + Kortfattad Öfwersikt af Sweriges häfder efter konung Karl XII.s död. Ett Bihang til handbok i Swenska historien för Ungdom och Menige man. J C Hedbom & co, och Swanbergs förlag, Stockholm, 1849-55. 360+420+578+47 s. 3 vol. Samtida halvfranskt band. Guldornerad rygg. Samtida bokmärken/pressade växter. Färgat snitt. Enstaka fläckar inuti boken. Reliefmönstrade pärmar. Innehåller illustrationer och illustrerade titelblad. Vissa av illustrationerna delvis färglagda. Namnteckning. Innehåller tidningsstämplar. Banden något nötta.
ID Nr: 204168, SEK 600.

Klee, Fr.: EUROPA, från år 1815 till närvarande tid. Adolf Bonnier, Stockholm, 1860-1861. 797+746+304+22 sidor. 2 vol. Samtida klotband. Blindpressad. Bandet något nött. Ryggen blekt. Komplett, 3 delar i 2 band.
Historiskt Bibliotek. Europeiska staternas och folkens historia. Fjerde serien, Europa.
ID Nr: 103471, SEK 950.

La Vicomterie de Saint - Samson, Louis.T.H.: LES CRIMES DES EMPEREURS D' ALLEMAGNE, DEPUIS LOTHAIRE I JUSQU'A LÉOPOLD II. AVEC CINQ GRAVURES. PRIX QUATRE LIVRES DIX SOUS BROCHÉ. Paris , Au Bureau Des Révolutions de Paris, 1793. 520p. Contemporary full-leather binding. Marbeled covers. Gilt-Ornamented Spine. Patterned edges. Including 5 full-side engravings. Inscription on first endpaper : " Israel Holmgren, 13/5 1949." Upper corner on back cover, with small damage.
La Vicomterie de Saint - Samson, was a member of the Convention of Paris and the Committe of Public Safety.
ID Nr: 206499, SEK 2000.

Lagerbring, Sven: Swea Rikes Historia, Ifrån de äldsta tider Til De närwarande. Första delen, som Innefattar Rikets öden, ifrån des början til år 1060. + Andra delen, som Innefattar Rikets öden från år 1060 til 1300. + Tredje Delen, som Innefattar Rikets Öden ifrån 1300 til 1397. Carl Stolpe, Stockholm, 1769-1776. 6+600+2+28+880+4+8+880 sidor. 3 vol. Endast vol 1 - 3, av 4. Ej uniforma band. Band 1 i samtida halvfranskt band med något nötta kanter. Band 2 och 3 i samtida något nötta skinnband, med röda snitt. Band 2 och 3 med övre delen av ryggen något skadad och centimeterstor bit borta. Samtliga band med upphöjda bind, ryggtiteletiketter och sparsamt guldornerade ryggar. Delarna 2 och 3 har ägts av släkten Löwenhjelm omkring sekelskiftet 1800.
Sven Lagerbring, 1707 - 1787, hette förut Bring, adlad 1769, sedan 1742 professor i historia.
ID Nr: 215838, SEK 1150.

Lamartine, Alphonse de: HISTORIA OM REVOLUTIONEN ÅR 1848. Albert Bonniers förlag, 1849. 480s. Samtida halvfranskt band. Guldornerad rygg. Marmorerade pärmar. Bandet något nött. Frontespis, föreställande de Lamartine.
ID Nr: 208555, SEK 300.

Le Bas, Philippe: L'UNIVERS. HISTOIRE ET DESCRIPTION DE TOUS LES PEUPLES. SUÈDE ET NORWÉGE. Firmin Didot Fréres, Éditeurs, Paris, 1839. 565p. Contemporary half-leather binding. Marbeled covers. Marbeled endpapers. Gilt-Ornamented Spine. Spine/backstrip slightly torn at the top. Binding sightly torn. Including 60 ( all ) full - side engravings.
ID Nr: 211036, SEK 1900.

Liljegren, Joh. G.: Run - Lära. P. A. Norstedt & Söner, Stockholm, 1832. 8+220 s. Samtida halvfranskt band. Guldornerad rygg. Marmorerade pärmar. Färgat snitt. Mycket fint exemplar. Frontespis med " Run Tafla af BUREUS ". Nio graverade planscher, föreställande runor och runstenar mm.
Bygger på en avhandling från 1821, i en här förkortad version, vilket förklaras i en erinran i början av boken.
ID Nr: 206962, SEK 1400.

Louvet De Couvray, J.B.: Vie du Chevalier Du Fabulas. Frechet, Paris., 1807. I-288, II-321, III-370, IV-312 p. 4 vol. Contemporary full-leather binding. Gilt-ornamented. Patterned edges. Contemporary bookmark/pressed plants. Marbeled endpapers.
Endpaper Vol III lose. Inscription on titlepage. Else fine. 12:o
ID Nr: 204016, SEK 2600.

Lubbock, John: MENNISKANS URTILLSTÅND eller DEN FÖR - HISTORISKA TIDEN Belyst genom fornlemningarne och seder och bruk hos nutidens vildar. Albert Bonniers förlag, 1869. 404s. Samtida halvfranskt band. Guldornerad rygg. Upphöjda bind. Rikligt illustrerad. " Med 156 träsnitt och 4 lithografier." Bandets rygg något nött, annars i mycket fint skick.
Översättning av C. W. Paijkull, med förord och inledning av Professor S. Nilsson.
ID Nr: 208217, SEK 700.

Marcellinus, Ammianus: Rerum Gestarum Libri. Qui supersunt Franciscus Eyssenhardt recensuit. F. Vahlen, Berlin, 1871. XIII+599. Contemporary cased boards. Cover slightly rubbed on the edges.
ID Nr: 106302, SEK 500.

Marsy, Francois Marie de: Nya Historien, Om Chineserne, Japonerne, Indianerne, Persianerne, Turkarne, Ryssarne o.s.w. Del I - V, 1758-1760, Öfwersatt ifrån Fransyskan. 128+140+158+160+158 sid. P. J. Nyströms Tryckeri samt Nyström och Stolpe, Stockholm. + C. C. Gjörwell : FÖRRÅD ELLER SAMLING AF ÅTSKILLIGA HISTORISKA, MORALISKA OCH ANDRA ÄMNEN. FÖRSTA DELEN. 82 sid, Lars Salvius, 1760. + FÖRRÅD. STYCKET II. 286 sid, Peter Hesselberg, 1759. 1758 - 1760. 1 vol. Samtida skinnband. Upphöjda bind. Marmorerat snitt. Guldornerad ryggtiteletikett. Bandet lätt nött med liten skada i ryggens övre kant, försättsbladet med urklipp av namnteckning. Annars i fint skick.
Nya Historien 1 - 5 översattes av Jacob Röding ( 1725-1782 ), och del 6 av Samuel Gagnerus ( 1731-1791 ). Samtida översättning av Francois Marie de Marcy´s ( 1714-1763 ) " Histoire moderne des Chinois, des japonnois, des Indiens, des Persans, des Turcs, des Russiens, & c ". Sista delen, del 6, utkom först 1765, och finns inte medbunden här. Sammanbunden med " Förråd eller samling av av åtskilliga historiska, moraliska och andra ämnen ", del I - II, av C. C. Gjörwell ( 1731-1811 ).
ID Nr: 207316, SEK 6500.

Mezeray, Francois de: ABREGE CHRONOLOGIQUE DE L'HISTOIRE DE FRANCE. Divise en six tomes. Abraham Wolfgang, Amsterdam, 1682. 847+723+357+453 pages +Tables. 6 vol. Contemporary full-leather binding. Raised bands. Gilt-Ornamented Spine. Covers worn. The frontespiece in Vol 1 with tear and one page with small part of text lost. 57 engraved portraits. Vol 1 and 5, partly dampstained.
ID Nr: 105077, SEK 3700.

Minckwitz, Johannes: ALLMÄNT MYTHOLOGISKT HAND - LEXIKON, med ILLUSTRATIONER, HEMTADE SÅVÄL FRÅN ANTIKEN SOM FRÅN DEN MODERNA KONSTEN. Öfversatt och bearbetadt af Gustaf Thomée. L:s Gust. Rylander, Stockholm, 1862. 4+540 sidor. Senare halvklotband. Rikligt illustrerad.
Minckwitz, Johannes, 1812-1885. Thomée, Gustaf, 1812-1867.
ID Nr: 215620, SEK 300.

Munck af Rosenschöld, Eberhard Zacharias: Engelska Regeringsättet, till sin grund och utöfning. Af en i London vistande svensk. Första Häftet. Johan Pehr Lindh, Stockholm, 1809. 48s. Samtida pappersband. Bandet något nött i kanterna.
Allt som utkom.
ID Nr: 215032, SEK 290.

Mörner, Birger: FRU BRAHE TILL ERICHSHOLM. En legend. Wahlström & Widstrand, 1899. 128s. Samtida halvfranskt band. Guldornerad rygg. Marmorerade pärmar. Något nött i kanterna.
ID Nr: 104521, SEK 200.

Norvins, Jacques Marquet de: NAPOLEONS LEFNAD. Ifrån Fransyskan. F. B. Nestius, Stockholm, 1827. 12+272+297+298+191 s. Senare klotband. Färgat snitt. Gott skick. Enstaka fläckar inuti boken. 4 delar i 2 band.
Uniforma band med JON 211 690, " Napoleon i landsflykt ". Barry O'Meara, 1786 - 1836.
ID Nr: 211689, SEK 1100.

Norvins, M. De: HISTOIRE DE NAPOLÉON PAR M. DE NORVINS. ILLUSTRÉE PAR RAFFET ET VERNET. A D. Wahlen et Compagnie, Bruxelles, 1839 - 40. 8+647 pages. Contemporary half-leather binding. Raised bands. Gilt-Ornamented Spine. Marbeled covers. Richly illustrated.
ID Nr: 214827, SEK 800.

Nyblom, C. R.: Italiens konstskatter. Efterbildningar af Italiens mest framstående konstverk inom måleri, bildhuggeri och bygnadskonst med upplysande text af Carl Rupert Nyblom. Första bandet. W. Schultz, Uppsala, 1875. 97s. Originalklotband. Guldornerad. Blindpressad. Rikligt illustrerad. Något nött i kanterna. Endast del 1 av 3
ID Nr: 107497, SEK 200.

O'Meara, Barry E.: NAPOLEON i Landsflykt eller Rösten ifrån St. Helena, innehållande NAPOLEONS Tankar och Omdömen öfver de vigtigaste händelserna under hans lefnad och regering. Henr. A. Nordström, Stockholm, 1823 - 1824. 445+438 s. 2 vol. Senare klotband. Färgat snitt. Gott skick. Enstaka fläckar inuti boken.
" Öfversättning från Fjerde Original Upplagan ". Uniforma band med JON 211 689, " NAPOLEONS LEFNAD ". Barry O'Meara, 1786 - 1836.
ID Nr: 211690, SEK 1200.

Oxenstierna, Axel: BREF ifrån Svea - Rikes Canceller GREFVE AXEL OXENSTIERNA til GREFVE JOHAN OXENSTIERNA, Svea - Rikes Råd och Fullmyndig Kongl. Svensk Legat uti Tyskland Åren 1642 - 1649 ; med Tillägningar. Utgifne af Carl C. Gjörwell, Kongl Bibliothecarie. Första Bandet. Johan A. Carlbohm, Stockholm, 1810. 24 + 24 s. Häftad. Nött i kanterna. Tagen ur band. Innehåller förutom företalet samt första bandets första avdelning, en omfattande och genealogiskt intressant förteckning över sponsorer. Med utförliga uppgifter om namn, titlar mm. varav många tillhörde den tidens celebriteter.
Handlingarna utgavs 1810 - 1819 av C. C. Gjörwell, 1731 - 1811, och P. A. Wallmark, 1777 - 1858.
ID Nr: 211307, SEK 500.

Palmblad, V. F.: Lärobok i den Physiska och Politiska äldre och nyare GEOGRAPHIEN. Palmblad & C. Uppsala, 1829. 618s. Samtida halvfranskt band. Marmorerade pärmar. Understrykningar i texten. Bandet något nött.
ID Nr: 102682, SEK 400.

Petersen, N. M.: NORDISK MYTOLOGI. FÖRELÄSNINGAR AF N. M. PETERSEN. Ebeling & Comp, Stockholm, 1869. 372s. Guldornamenterat klotband. Guldornerad rygg. Marmorerat snitt. Med afbildningar efter framstående konstverk tecknade av C.S. Hallbeck. Inlagan delvis något lagerfläckad.
" Öfversättning från originalets andra upplaga af E. Hildebrand."
ID Nr: 216996, SEK 500.

Petersen, N. M.: NORDISK MYTOLOGI. FÖRELÄSNINGAR AF N. M. PETERSEN. Ebeling & Comp, Stockholm, 1869. 372s. Samtida halvfranskt band. Guldornerad rygg. Marmorerade pärmar. Stänksnitt. Innehåller 12 graverade planscher. Inlagan delvis något lagerfläckad.
" Öfversättning från originalets andra upplaga af E. Hildebrand."
ID Nr: 211037, SEK 1100.

Plinius (Pliny), Gaius Caecilius Secundus: C.PLINII CAECILII SECUNDI EPISTOLAE ET PANEGYRICUS. Recensuit ac nouis Commentariis illustrauit, etiam Indicibus plenioribus tam Rerum, quam Latinitatis & Tabluis Geographicis auxit CHRISTOPHORUS CELLARIUS. Io. Frid. Gleditchii, Leipzig, 1693. 34+758 p+Index. Contemporary vellum binding. Cover slightly rubbed. Cover lightly stained. Including 2 maps, engraved vignettes and initial letters. Titlepage printed in red and black. Handwritten title on spine. Probably owners stamp with monogram , 1741, on titlepage. Endpapers missing. Small piece of vellum lost on front cover.
ID Nr: 206676, SEK 2500.

Pluche, Noel Antoine: HISTOIRE DU CIEL, où l'on recherde l'originale de l'idolatrie, et la méprise de la philosophie, sur la formation des corps célestes, & de toute la nature. Troisiéme edition. Estienne, Paris, 1742. 37+3+518+495 p. 2 vol. Contemporary full-leather binding. Gilt-Ornamented Spine. Raised bands. Marbeled endpapers. Coloured edge. Contemporary bookmarks. Vol 1 : Engraved frontespiece and vignettes + 25 fullside engravings. In very good condition.
The classsical professor N.A. Pluche, 1688-1761, here tries to discuss the mythology and influence of celestial bodies as solar symbols and figures. First edition printed 1738, and the second, 1740.
ID Nr: 206037, SEK 4900.

Potter, John: ARCHAEOLOGIA GRAECA or the ANTIQUITIES OF GREECE. Mundell & son, Edinburgh, 1804. 500+430 p+index+publications. 2 vol. Contemporary full-leather binding. Gilt-Ornamented Spine. First endpapers in both vol, with small cut on head. Vol I with 9, and Vol II with 22 full-side engravings. Old mendings on both spines. Else fine.
Exlibris from Bibliotheque Hammer, cathalogue no 31843 - 44. John Potter , 1673 - 1747, Archbishop of Cantebury . The First Edition of this work was published in 1697/8 . It was for a long time the standard reference book on Greek art, religion and civil- and military life.
ID Nr: 206396, SEK 1800.

Pradt, Dominique Dufour de: Tiden och CABINETTERNA. EN BLICK på Rörelserna i den politiska verlden under de tvänne sist förflutna åren, från Congressen i Aachen till Congressen i Laybach ; af DE PRADT. Zacharias Haeggström, Stockholm, 1821. 240+16 s. Samtida halvfranskt band. Marmorerade pärmar. Guldornerad rygg. Färgat snitt. Bandet med nötta kanter, men inlagan fin. Den medbundna " reklambilagan " snävt skuren, med viss textförlust i nederkant.
ID Nr: 207563, SEK 300.

Propiac, Catherine J.F.G. de: Unga Fruntimmers PLUTARCH eller korta Lefverners-Beskrifningar öfver Märkvärdiga fruntimmer. Elme´n och Granbergs tryckeri, Stockholm, 1811-1812. 186+246. 1 vol. Dekorerat pappband. Färgat snitt. Namnteckning på försättsbladet. Marmorerade pärmar. Bandet något nött. Två delar bundna i ett band. Översättning från 1810 års franska orginal. Guldornerad ryggetikett.
Innehåller levnadsteckningar om bla Cleopatra, Jeanne Dárc, Catharina av Medici, och Madame de Stael.
ID Nr: 204674, SEK 1300.

Pufendorf, Samuel von: Friherre Samuel von Pufendorfs sju böcker om Konung Carl X Gustafs Bragder med förträffliga bilder och med nödigt register försedda. Öfversatta af Adolf Hillman. I-II. Wahlström & Widstrand, 1913-1915. 698 sidor text+planschdel. 2 vol. Häftad. Lätt nötta kanter och band 1 med brusten rygg, annars i gott skick
ID Nr: 217241, SEK 3000.

Pufendorf, Samuel von: Friherre Samuel von Pufendorfs sju böcker om Konung Carl X Gustafs Bragder med förträffliga bilder och med nödigt register försedda. Öfversatta af Adolf Hillman. I-VII. Wahlström & Widstrand, 1913-1915. 698 sidor + planscher. 7 vol. Häftad. Gott skick. Numrerat exemplar 151/300
ID Nr: 217242, SEK 4000.

Rohmann, J.L.: SKILDRINGAR UR DEN NYASTE TIDENS HISTORIA. Från Juli-revolutionen 1830 till närvarande tid. Andra bandet. Albert Bonniers förlag, 1848. 360s. Samtida halvfranskt band. Guldornerad rygg. Marmorerade pärmar. Gott skick. Andra bandet 1:2.
ID Nr: 103194, SEK 70.

Rohmann, J.L.: SKILDRINGAR UR DEN NYASTE TIDENS HISTORIA. Från Juli-revolutionens utbrott 1830. Andra bandet, sednare delen. Albert Bonniers förlag, 1851. 398s. Samtida halvfranskt band. Guldornerad rygg. Marmorerade pärmar. Gott skick. Andra bandet 2:2.
ID Nr: 103193, SEK 70.

Rufus, Quintus Curtius: Q. CURTII RUFI , HISTORIA ALEXANDRI MAGNI . Cum Notis selectiss , Variorum , RADERI , FREINSHEMII LOCCENII , BLANCARDI , &c . Editio accuratissima . Accurante C. S. M. D. Luguni Batavorum. Apud Iohannem Elsevirium , Acad. Typog : 1658. 1658. 751 p + supplementorum + index. Contemporary full-leather binding. Raised bands. Covers torn. Corpus fine. Patterned edges. Engraved titlepage. Engravings in the text. One fullside engraving and one folding map. Sign of worm in the middle of the book.
The history of Alexander the Great.
ID Nr: 206140, SEK 2100.

Rufus, Quintus Curtius: Q. CURTII RUFI LIBRI HISTORICI X. DE ALEXANDRI MAGNI REBUS GESTIS, MED SVENSKA NOTER UTGIFNE TILL STUDERANDE UNGDOMENS TJENST. ANDRA UPPLAGAN FÖRBÄTTRAD. Per Kraft, Westerås, 1809. 512 sidor+register. Samtida halvfranskt band. Marmorerade pärmar. Guldornerad rygg. Färgat snitt. Något nött i kanterna. Liten lagning på sista sidan. Mycket svag fuktrand på titelbladet. Sista sidan med boklista "Följande böcker finnas på Boktryckeriet i Westerås til här utsatte priser."
Första upplagan tryckt 1789.
ID Nr: 216264, SEK 650.

Rufus, Quintus Curtius: Q. CURTIS RUFUS DE REBUS ALEXANDRI MAGNI una cum Supplementis ; in Usum locupletissimum NOTIS PERPETIUS in modum JOH. MINELLII illustratus. Accessit Index novus absolutissmus , Editio quarta , Cum PRIVILEGIO Sereniss , Regis Polon. atque Elect . Sax. M.G.Weidmanni, Leipzig, 1722. prefatio+868 p+index. Contemporary vellum binding. Contemporary inscriptions. Sporadic underlining of text. Slightly spotted. Engraved frontespice. Titlepage in red and black. Handwritten title on spine.
The history of Alexander the Great.
ID Nr: 206141, SEK 2200.

Rufus, Quintus Curtius: Q. CURTIS RUFUS DE REBUS ALEXANDRI MAGNI una cum Supplementis ; in Usum locupletissimum NOTIS PERPETIUS in modum JOH. MINELLII illustratus. Accessit Index novus absolutissmus , Editio Sexta , Cum PRIVILEGIO Sereniss , Regis Polon. atque Elect . Sax. M.G.Weidmann, Leipzig, 1740. praefatio+868 p+index. Contemporary vellum binding. Contemporary inscriptions. Sporadic underlining of text. Cover lightly stained. Engraved frontespice. Titlepage in red and black. Handwritten title on spine. Spine loose on one side, but not torn. ( Possible to glue the spine, but old calendar on the inside ).
The history of Alexander the Great.
ID Nr: 206142, SEK 1800.

Rufus, Quintus Curtius: QUINTE CURCE , de la vie & des actions D´ALEXANDRE LE GRAND . De la Traduction De M. De VAUGELAS, Avec les Supplemens de J. Freinshemius Traduit par fou M. DU RYER. Jean Guilh, Frankfurth, 1673. preface + 592 p + table des matieres. Contemporary vellum binding. Exlibris. Inscripion. Engraved titlepage and vignettes. Sealing wax on title page. Handwritten title on spine. Small cracking on spine.
Exlibris from Bibliotheque Hammer, catalogue 6609. The history of Alexander the Great.
ID Nr: 206149, SEK 2600.

Rufus, Quintus Curtius: QUINTE CURCE , de la vie & des actions D´ALEXANDRE LE GRAND . De la Traduction DE M. DE VAUGELAS. Derniere Edition. Avec les Supplements de J. Freinshemius Traduit par fou M. DU RYER. Jean de Ravestein, Amsterdam, 1665. preface+12+612 p+table. Later half-leather binding. Patterned edges. Gilt-Ornamented Spine. Inscripion. A very fine copy. Engraved frontespiece, vignettes and initial letters.
The history of Alexander the Great.
ID Nr: 206148, SEK 2800.

Sallustius, C.Crispus: C.Sallustius Crispus cum veterum historicum fragmentis. L. Batavorum, Leiden, 1634. 310 p + index. Later full-leather binding. Exlibris. Marbeled endpapers. Marbeled edges. Gilt-Ornamented Spine. Ex officina Elzeviriana. Engraved titlepage. Very good condition.
ID Nr: 205698, SEK 3200.

Schaevius, Heinricus: HEINRICI SCHAEVII CHILONIO CIMBRI MYTHOLOGIA DEORUM AC HEROUM , Ex Natali Comité, Torrentino , Ravisii officina atque Poetis Classics, olim methodice a dicto Autore contracta Cum Geographia Poetica & mantissa materiae poeticae, Jam vero Secunda vice Ex Leonico Thomeo , Bocatio , Higyno , Alex. ab Alaxandro , Polyeno , Ammiano , aliisque variarum antiquitatum Scriptoribus ac Poetis aucta & emendata A M. FRIDERICO REDTELIO , Ludi Stetin. Conrectore. Johann. Kunckellii, 1720. 10+958 p. Contemporary vellum binding. Inscriptions. Including engraved vignettes. Handwritten title on spine.
ID Nr: 206390, SEK 4500.

Schefferus, Johannes: CHRISTOPHORI ADAMI RUPERTI In incluta Altdorph. Quondam Hist. Prof. Celeberrmi, OBSERVATIONES POLITICAE, MORALES, HISTORICAE, PHILOLOGICAE, CRITICAE, AD L. ANNAEI FLORI RERUM ROMANARUM LIBROS IV. juxta editionem Freinshemianam sedulò distinctae. Accedunt Viri CL. Observationes tantùm politicae. SPERANDO. NORIBERGAE, SUMTIBUS JOHANNIS TAUBERI...ANNO 1659 + SHEFFER, JOHANNES ; JOANNIS SCHEFFERI Argentoratensis LECTIONUM ACADEMICARUM LIBER Quo continentur Animaversiones In Miltiadem Nepotis, Epistolas Plinii, Curtium, Ciceronem de Legiabus, Apocolocyntosin Senecae, AnonymiGraeci Rhetorica, cum versione Latina, Fragmentum Petronii & alia. Accedit Omnium à dicto JOANNE SCHEFFERO editorum, & quae brevi ab eodem sperari possunt, INDEX. HAMBURGI, EXOFFICINA GOTHOFREDI SCHULTZEN Prostat & Amsterodami Apud JANSONIO-WAESBERGIOS, MDCLXXV. 1659 / 1675. 6+698+40+125+3+14+336+96 p. Contemporary vellum binding. Inscription on titlepage. Engraved titlepage. Including 3 folding plates and engraved vignettes. Woodcuts in the text. Later leather title-etiquette on spine. Binding soiled. Corpus very fine.
2 different titles in 1 volume. The first work, that describes the Roman society, is written by Christopher Adam Rupertus and Lucius Annaeus Florus. The second work, by Johannes Schefferus, is mainly interpretations of roman retoric texts, and also personal reflextions about rethorics.
ID Nr: 8277, SEK 7000.

Schefferus, Johannes: Upsalia cujus occasione plurima in religione, sacris, festis, regum electionibus, creationibus magistratuum, concessionibus dignitatum, funerationibus, & similibus, olim per septentrionem & vicinos germanos, gallos, brittanos, omneque paene occidentern usurpata explicantur, lociq; bene multi veterum aliorumq; auctorum emendantur atque illustrantur. Henricus Curio, Uppsala, 1666. 12+192, 195-406 p. Later half-leather binding. Marbeled covers. Patterned edges. Gilt-ornamented. Inscription on titlepage. Binding slightly torn. Incorrect pagination, 193-194, no page missing. Contains two woodcuts and two vignettes in the text . Stamps on endpaper and titlepage : " såld duplett från Gbrgs Stadsbibl " and " Göteborgs Museum 1861 ".
" Upsalia " caused greatly commotion concerning the history of Uppsala and the birth of Sweden as a nation.
ID Nr: 205694, SEK 7500.

Schiller, Friedrich von: Geschichte des dreyssigjährigen kriegs. Zweiter Theil. Em. Bruzelius, Uppsala, 1812. 417p. Contemporary half-leather binding. Gilt-Ornamented Spine. Coloured edge. Covers slightly worn.
ID Nr: 217579, SEK 250.

Schiller, Friedrich von: Geschichte des dreyszigjährigen Kriegs. Erster Theil - Zweiter Theil. Bureau der deutschen Classiker, Carlsruhe, (not dated). 261+296 pages. 1 vol. Contemporary half-leather binding. Covers worn. Foxed. Corpus nearly loose from binding
ID Nr: 106883, SEK 200.

Silverstolpe, G. A.: ALLMÄN GEOGRAPHIE ; Med de efter sista freden skedda förändringar. Anders J. Nordström, 1806. 498s. Samtida halvfranskt band. Guldornerad. Stänksnitt. Gott skick.
ID Nr: 103126, SEK 400.

Silverstolpe, G. A.: Historia Öfver FÖRHÅLLANDERNA MELLAN SVERIGE OCH NORRIGE ifrån dessa Staters upkomst intil närvarande tid. Petre och Abrahamsson, Linköping + Henrik And. Nordström, Stockholm, 1821, 1823. 311+174 s. 2 vol. Samtida pappersband. Bandet trasigt. Graverade titelblad. Innehåller två utvikbara tabeller. Första delen saknar pärmar. Båda banden är osprättade.
Med borgmästaren i Helsingborg, Johan Bååth´s namnstämpel i rött, på första delens titelblad resp. andra delens främre pärm. Enligt anteckning på dedikationsbladet inköpt på auktion efter Anders Fryxell.
ID Nr: 211309, SEK 1100.

Sleidanus, Johannes: JOHANNIS SLEIDANI Historie Book, hwilken beskrifwer tilståndet aff thet Andelige och Werldzlige Wäsendet uthi keyser Carls then Femptes Tijdh... Nicolao Wankijff, kongl.boktryckare. Stockholm, 1675. 906s. 1 vol. Samtida mjukt helskinnband med upphöjda bind. Namnteckningar på försättsbladet. Ryggen något trasig i överkant och pärmarna med lätt nötta kanter. Inlagan i fint skick.
ID Nr: 203954, SEK 4500.

Sleidanus, Johannes: JOHANNIS SLEIDANI Historie Book, hwilken beskrifwer tilståndet aff thet Andelige och Werldzlige Wäsendet uthi keyser Carls then Femptes Tijdh... Nicolao Wankijff, kongl.boktryckare. Stockholm, 1675. 906 s+register. Upphöjda bind. Stänksnitt. Namnteckning på insidan av pärmen. Samtida hårt helskinnband med blindpressad rygg. Bandet endast lätt nött med liten, centimeterstor ytskada på ryggens titelfält. Annars ett mycket fint exemplar.
ID Nr: 204145, SEK 5000.

Soterus, Henric: SVECIA siue de Suecorum Regis Dominiis et opibus. Commentarius Politicus. Lugd. Batav. Ex Officina ELZEVIRIANA. 1633. 4+306 p. Contemporary vellum binding. One stain on edge. 12:o. Engraved titlepage. Handwritten title on spine. Binding partly repaired. Handwritings on first endpaper.
First edition 1631.
ID Nr: 206682, SEK 2300.

Staveren, Augustino van: AUCTORES MYTHOGRAPHI LATINI. CAJUS JULIUS HYGINUS, FAB. PLANCIAD. FULGENTIUS, LACTANTIUS PLACIDIUS, ALBRICUS PHILOSOPHUS CUM INTEGRIS COMMENTARIS JACOBI MICYLLI, JOANNIS SCHEFFERI, et THOMAE WOPKENSII. EMENDATIONES AC CONJECTURAE. CURANTE AUGUSTIONO STAVEREN, qui & suas animadversiones adjecit. Apud Lugd. Bat. Samuelem Luchtmans, J. Wetstenium et G. Smith. Amstelaed. Lugd. Bat, Amstelaed, 1742. 65+962+24 pages. Full-leather binding. Gilt-ornamented. Binding slightly warped. Slightly rubbed on the edges. Spine/backstrip slightly torn at the bottom. Corpus in very good condition but partly loose from spine. Marbeled endpapers. Titlepage printed i red and black. Engraved frontespice by Frans van Bleyswyck. Including 43 engravings in the text and engraved vignettes. One leaf, pages 115 - 116, with tear. No loss of text.
Text on frontcover : PRAEMIUM GYMNASII FRANEQUERANI MDCCCXLIV.
ID Nr: 215909, SEK 4300.

Steinhausen, Georg: Geschichte der Deutchen Kultur. Mit 205 Abbildungen im Text und 22 Tafeln in Farbendruck und Kupferätzung. Bibliographisches Institut, Leipzig und Wien, 1904. X+747+4 pages. Contemporary half-leather binding. Richly illustrated. Gilt-ornamented. Spine/back-strip faded. Else fine.
ID Nr: 217582, SEK 400.

Stephanus, Stephanus Johannis: DE REGNO DANIAE ET NORWEGIAE, Insulisque adjacentibus juxta ac De Holsatia, ducatu Sleswicensi, et finitimis provincis. Tractatus varii. Lugduni Batavorum, Ex Officina Elzeviriana, 1629. 14+447 pages + index. Contemporary full-leather binding. Raised bands. Marbeled edges. Corpus fine. Joints occasionally cracked. Engraved titlepage.
ID Nr: 216552, SEK 2000.

Stobaeus, Johannes: Ioannis Stobaei Eclogarum Physicarum et Ethicarum Libri Duo. Recensuit Augustus Meineke. Tom. I. B.G. Teubneri, Leipzig, 1860. XIII + 368 pages. Half-vellum binding. Marbeled covers. Cover slightly rubbed on the edges. Foxed.
ID Nr: 217580, SEK 350.

Strinnholm, Anders Magnus: Svenska Folkets Historia under Konungarna af Wasa ätten. A. Gadelius, Ernst. Ad. Ortman, Stockholm, 1819-1823. 232+524+546 s. 3 vol. Pappband. Marmorerade pärmar. Färgat snitt. Exlibris. Fint exemplar. Handskrivna etiketter på ryggarna.
ID Nr: 204154, SEK 1400.

Suhm, U.F. de: CORRESPONDANCE FAMILIERE ET AMICALE DE FRÉDERIC SECOND ROI DE PRUSSE AVEC U. F. DE SUHM Consiller intime de l'Electeur de Saxe , & son Envoyé extraeordinaire aux Cours de Berlin & de Pétersbourg. Decker, Vieweg, Basel, Leipzig, 1787. 16+190+389 p. 2 vol. Contemporary full-leather binding. Gilt-Ornamented Spine. Marbeled endpapers. Coloured edge. Exlibris. Binding slightly torn.
ID Nr: 206500, SEK 1700.

Swederus, Magnus ( utg ): Stockholms Magazin. Tredje Bandet. För 1781. Johan Edman, Uppsala, 1780. 404s. Samtida halvfranskt band. Guldornerad rygg. Upphöjda bind. Stänksnitt. Innehåller häfte 1 - 6 för året 1781. Bandet något nött, och ryggen skadad.
Magnus Swederus,1748 - 1836, var bl. a. bokhandlare.
ID Nr: 209548, SEK 800.

Swederus, Magnus ( utg ): Stockholms Magazin. Andra Bandet. För Året 1780. Johan Edman, Uppsala, 1780. sid 403-792. Samtida halvfranskt band. Upphöjda bind. Namnteckning. Månaderna Juli - December 1780. Innehåller utvikbar karta över " Wattu - Dragen emellan Philipstad och Wenern." Kartan har liten reva, och något mörknade kanter. ExLibris G. Bäärnhielm. Bandet något nött.
Magnus Swederus,1748 - 1836, var bl. a. bokhandlare.
ID Nr: 209549, SEK 900.

Tesaurus, Emanuel: Utdrag af grefvens och riddarens Emanuelis Tesauri historia om göthernas och longobardernas regemente uti Italien, jemförd mot andre auctorer. MED ITALIENSKA KOPPARSTYCKEN. Kongl tryckeriet, 1747. företal+56 s. Samtida halvfranskt band. Guldornerad rygg. Upphöjda bind. Stänksnitt. Bandet något nött. Folio. Frontespis + 56 fullsidestora graverade planscher, 2 graverade titelblad och 2st dubbelsidiga graverade kartor. Plansch " II Bok VI ", aningen naggad i underkant, Plansch " III Bok XI " , med lätt fuktfläck i överkant, samt Plansch " III Bok XXIII ", med veck i marginalen, förmodligen från tryckningen. Graverade vignetter.
Komplett enligt Warmholtz 1363 - 4.
ID Nr: 206135, SEK 13000.

Thiers, A.: Histoire de la Revolution Francaise. Tome Second. Meline, Cans et Compagnie, Bruxelles, 1845. 579p. 1 vol. Contemporary half-leather binding. Gilt-Ornamented Spine. Marbeled edges. Covers slightly worn. Volume 2 of 2
ID Nr: 107016, SEK 500.

Thiers, A.: NAPOLEON. Konsulatets och kejsardömets historia, 1 - 4 + Franska Revolutionens Historia, i sammandrag efter A. Thiers, af Wilh. Tham. Såsom inledning till Konsulatets och kejsardömets historia. A. Bonniers förlag, Stockholm, 1845-1847. 535+517+517+426+VI+752 sidor. 6 vol. Halvklotband. Marmorerade pärmar. Färgat snitt. Gott skick. Innehåller utvikbar karta över Paris 1789.
ID Nr: 105277, SEK 450.

Tuneld, Eric: SVEA RIKS HÖFVIDSMANNENS Och RIKS RÅDETS ENGELBREKT ENGELBREKTSSONS HISTORIA, del I-III. + Lefwernes Beskrifning om CHRISTINA, Drotning i Swerige..del 1 + Grefwe HÅRDS Berättelse om hans kongl. Höghets, Prins HENRICS Resor Til Swerige och Rysland åren 1770 och 1776; med mera. C.G. Cronland, And. J. Nordström, Anders Zetterberg, Stockholm, 1784, 1789, 1790. 312+54+61 s. 1 vol. Samtida halvfranskt band. Guldornerad rygg. Stänksnitt. Upphöjda bind. Innehåller handskrivet register i början. Sid 111-112 delvis lös med en knappnål instucken, i ett äldre försök till lagning.
Tuneld, Eric 1709-1788.
ID Nr: 5079, SEK 1100.

Törner, Fabian: I.N.J. EXERCITIUM ACADEMICUM DE BIRCA CUJUS PARTEM PRIOREM Permissu Ampliss. Colloegii Philos. In Regia & illustri Acad. Ups. Sub PRAESIDIO Amplissimi & Celeberrinii VIRI MAG. FABIANI TÖRNER Eloq. Prof. Reg. & Ordin. Pubilae examinanaam modeste sistit Cant. Tenipl Cathedr Ups. JOHANNES MEHMER Stockholmensis. In Aud. Gust. Maj. Ad diem XI Nov. A. MDCCXXVII. Horis ante meridiem solitis. Literis Wernerianis, Uppsala, 1727. 60s. Aningen nötta kanter, annars ett bra exemplar.
ID Nr: 215836, SEK 750.

Velde, C. F. van der: Christina och Hennes Hof. Zacharias Haeggström, Stockholm, 1826. 252s. Samtida halvfranskt band. Guldornerad rygg. Marmorerade pärmar. Bandet något nött. Urklipp i försättsbladet.
ID Nr: 209370, SEK 450.

Vertot, Abbé de: Histoire des revolutions de Suède. Paris, 1751. 401+ 362 p. 2 vol. Contemporary decorated full-leather binding. Covers slightly worn. Marbeled endpapers. Marbeled edges.
Corpus lighlty broken Vol II.
ID Nr: 203951, SEK 1600.

Vertot, Abbé de: Histoire des revolutions de Suède + Historie des revolutions de Portugal. Madame veuve Dabo, Paris, 1822. 362 + 149 p. 1 vol. Contemporary decorated full-leather binding. A very fine copy. Marbeled edges. Marbeled endpapers. Gilt-Ornamented Spine. Gilt-ornamated dentelles and emblems on both covers, with the inscription : " College de Sainte Barbe ". Both parts in one Vol.
ID Nr: 205696, SEK 1200.

Voltaire, Francois Marie Arouet de: HISTOIRE DE CHARLES XII par Voltaire ; un vocabulaire complet a l'usage des ecoles. Nouvelle edition. Östlund & Berling, 1842. 313p. Contemporary half-leather binding. Marbeled covers. Cover slightly rubbed.
ID Nr: 103542, SEK 150.

Voss, C. D.: Ludvik XIVds tidhvarf. Andra Delen. Öfversättning från Tyskan. A. Wiborgs Förlag, Stockholm, 1825. 6+222 sidor. Samtida pappersband. Ouppsprättad. Gott skick. Graverat titelblad med porträtt
ID Nr: 106299, SEK 350.

Vossen, Johan Heinrich: Homers Ilias, Johann Heinrich Vossens werke III. Stockholm, Upsala, 1820. 649p. Half -leather binding. Gilt-Ornamented Spine. Sporadic underlining of text in pencil. Slightly rubbed on the edges. Flera utvikningsbara kartor bl.a. Homeros världsbild och plan över hans bostad/ Several foldable maps over Homers idea of the universe and a plan over his residence. Frakturstil / Black letters.
ID Nr: 3066, SEK 750.